Alfred Tennyson

Annie Lee | 9. dec. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Alfred Tennyson, I Baron Tennyson, FRS (Somersby, Lincolnshire, England, 6. august 1809 - Lurgashall, West Sussex, England, 6. oktober 1892) var en engelsk digter og dramatiker, en af de mest berømte i verdenslitteraturen, som tilhørte postromantikken.

De fleste af hans værker er inspireret af mytologiske og middelalderlige temaer og er kendetegnet ved deres musikalitet og den psykologiske dybde i hans portrætter. Senere i sin karriere gjorde han flere forsøg på at skrive drama, men med ringe eller ingen succes. Han var også poet laureate i Storbritannien i det meste af dronning Victorias regeringstid.

Oprindelse

Tennyson blev født i landsbyen Somersby i det nordlige Lincolnshire, mellem Horncastle og Spilsby, og kom fra en mærkelig familiebaggrund. Han var det fjerde af tolv børn af pastor George Clayton Tennyson (1778-1831) og hans kone Elizabeth Fytche (1781-1865). Tennyson-familien var en veletableret Lincolnshire-familie på Bayon's Manor. Digterens bedstefar, parlamentsmedlemmet George Tennyson, havde gjort digterens far, som sad i præstegården i Somersby, arveløs til fordel for den yngste søn, Charles Tennyson D'Eyncourt, og denne skuffelse synes at have gjort den ældste søn bitter i en grad, som kom til at påvirke ham resten af livet. Elizabeth Fytche var datter af pastor Stephen Fytche, præst i Louth i samme amt. Pastor George Clayton Tennyson (1778-1831) var sognepræst i Somersby (mellem 1807 og 1831), Benniworth og Bag Enderby, samt præst i Grimsby (fra 1815). George Tennyson (1750-1835) tilhørte den agrare adel i Lincolnshire og ejede Bayon's Manor og Usselby Hall. Af parrets tolv børn var otte drenge, og af disse skulle to ud over Alfred blive fremtrædende digtere: Frederick Tennyson og Charles, som senere tog en onkels navn og blev Charles Tennyson Turner. Alle sønnerne ser ud til at have haft poetiske evner i større eller mindre grad. Tennysons far var en dygtig digter. Ifølge Eugene Parsons var George Clayton Tennyson en mand med "overlegne evner og store færdigheder, interesseret i arkitektur, musik, maleri og poesi", og familien Tennyson levede komfortabelt på trods af deres løn som præst på landet, og deres gode brug af penge gjorde det muligt for dem at tilbringe sommeren i Mablethorpe og Skegness på Englands østkyst.

Tennyson var efterkommer af kong Edward III af England. For det ser ud til, at hans bedstefar, George Tennysons, rødder kan spores fra Tennyson-middelklassen gennem Elizabeth Clayton, pastor George Clayton Tennysons mor, gennem ti generationer til Edmund, hertug af Somerset."

Uddannelse, børn og unge

Alfred blev opdraget i familiens hjem og sendt til Louth for at bo hos sin bedstemor og gå i gymnasiet der, da hans mor havde bevaret en forbindelse til denne typiske by i Lincolnshire, hvor hans far, pastor Stephen Fytche, havde været præst. Læreren var en streng og lidenskabelig mand, og digteren havde ikke gode minder om de fire år, han tilbragte der. I slutningen af denne periode, i 1820, vendte den unge mand tilbage til Somersby for at blive undervist af sin far, indtil han begyndte på universitetet. Rektoren var en kompetent lærd og en mand med en vis smag og poetiske evner. På præstegården havde drengene et fremragende bibliotek til deres rådighed, og det var på dette, at den unge digter skulle basere sin omfattende viden om de engelske klassikere. Han blev en fremmelig og altædende læser, især inden for poesigenren, som han var mest tiltrukket af den landlige charme i Somersby og dens omgivelser, som han skulle hylde i et af sine tidligste beskrivende digte, The Ode to Memory. Da han voksede op i den lille landsby Somersby, påvirkede det frugtbare pastorale landskab i dette område af Lincolnshire drengens fantasi, og det afspejles tydeligt i alle hans tidlige digte, selvom det nu er autoritativt fastslået, at stederne i hans tematiske digte, som behændigt var blevet identificeret med eksisterende vandløb og gårde, var helt opdigtede. Han begyndte at skrive prosa

Familien havde for vane at tilbringe deres sommerferier ved grevskabets kyst, ofte i Mablethorpe, og det var her, Tennyson fik sine indtryk af havets vidder. FitzGerald tilskrev med rette Tennysons geniale natur det præg, hans fantasi havde fået af "det gamle Lincolnshire, hvor der ikke kun var så fint hav, men også så smukke bakker og dale midt i The Wolds". Efter at have udgivet en fælles digtsamling (1827) brugte de unge brødre Charles og Alfred Tennyson en del af deres indtjening på at leje en vogn og køre 16 km til deres yndlingssted ved kysten i Mablethorpe. Den 20. februar 1828 indskrev Charles og Alfred Tennyson sig på Trinity College i Cambridge, hvor Frederick, den ældste af de nulevende brødre, allerede studerede. Digteren fortalte senere Edmund Gosse, at hans far ikke ville lade ham forlade Somersby, før han på flere dage havde reciteret alle Horaces odes udenad. Brødrene slog sig ned på Rose Crescent 12 og flyttede senere til Trumpington Street. De var generte og fik først kun få venner, men efterhånden samlede de nogle udvalgte kolleger omkring sig, og Alfred blev på Cambridge betragtet "som en stor digter og en ældre bror" af en gruppe, der omfattede Richard Chenevix Trench, Monckton Milnes (Lord Houghton), James Spedding, W.H. Thompson, Edward FitzGerald, W.H. Brookfield, Blakesley, J. Mitchell Kemble, Charles Buller og Charles Buller. Mitchell Kemble, Charles Buller og frem for alt Arthur Hallam (1811-1833), historikerens yngste søn, som skulle blive hans kæreste ven og påvirke hans karakter og geni dybt gennem hele hans liv, og hvis venskab og tidlige død skulle blive inspirationen til hans største digt. Han var så tæt på perfektion," plejede Tennyson at sige ved senere lejligheder, "som et dødeligt menneske kunne være. I 1829 var Arthur Hallam blevet en hyppig og intim besøgende i huset og havde knyttet et bånd til Tennysons søster Emily. To år senere udviklede det sig til en forlovelse. På universitetet var Tennyson, Hallam og de andre medlemmer af Cambridge Apostles, et selskab, der forsøgte at danne en intellektuel elite. På det tidspunkt udviklede Tennysons evner sig hurtigt, for samtidig med at han nød den kontinuerlige opmuntring fra et sådant selskab, fortsatte han trofast sine egne studier på centret og perfektionerede sig i klassikerne såvel som i historie og naturvidenskab. Han fik en entusiastisk interesse for tidens politiske og sociale spørgsmål, og han arbejdede også hårdt med poetisk komposition.

I sommeren 1830 meldte Tennyson og Hallam sig frivilligt til den spanske oprører Torrijos' milits og foretog et kort strejftog ind i Pyrenæerne uden at støde på nogen fjender. Trench og andre var dybt interesserede i det mislykkede oprør, ledet af general Torrijos, mod Ferdinand VII's regering. Tennyson vendte tilbage fra ekspeditionen stimuleret af de smukke landskaber i Pyrenæerne.

I februar 1831 forlod Tennyson Cambridge uden at have taget sin eksamen. Hans far havde et dårligt helbred, og hans tilstedeværelse var meget ønsket i Somersby. Selvom de to et halvt år, han tilbragte på Trinity, havde givet ham nogle af de bedste velsignelser i hans liv gennem de venskaber, han havde knyttet der, forlod han skolen på dårlig fod med universitetet som sit alma mater. I en sonet skrevet i 1830 fordømte han dets "stearinlysoplyste" kapeller og dets "højtidelige orgler", for mens universitetets herskere påstod at undervise, "lærte de ham intet, nærede hans hjerte". Men hans venner, og især Arthur Hallam, havde kompenseret for denne mangel i Cambridge-pensummet, og Tennyson vendte tilbage til sit hjem i landsbyen fuld af hengivenhed over for sin mor, som snart skulle blive centrum for al hans opmærksomhed, for hans far døde pludseligt liggende i sin arbejdsstol en måned efter sønnens hjemkomst. Da Somersby-boligen derefter blev ledig, opstod der et ængsteligt spørgsmål om Tennyson-familiens fremtidige hjem; men da den nye rektor (muligvis ikke bosiddende) ikke havde til hensigt at besætte præstegården, fortsatte de med at bo der indtil 1837. Ikke længe efter faderens død blev Tennyson bekymret for sit syn; men en kostændring rettede op på det, der var galt, og han fortsatte med at læse og skrive som før. Arthur Hallam var da forlovet med Emily Tennyson (senere fru Jesse, 1811-1889), og han opholdt sig ofte i Somersby. Den lykkelige periode under frieriet, hvor Hallam "læste toscanske digtere på græsset", og Tennysons søster Mary bar sin harpe og spillede "en ballade for den lyttende måne", vil være velkendt for læsere af In Memoriam. Tennyson besøgte Hallams i Wimpole Street, hvor de lidenskabeligt diskuterede sociale problemer såvel som litterære emner. På den anden side forberedte Tennyson sig på at udgive et nyt bind, og Hallam var meget begejstret for A Dream of Fair Women, som allerede var skrevet, og The Lover's Tale, som skabte tvivl i hans eget sind. Med hensyn til førstnævnte er det måske den mest karakteristiske realisering af Tennysons kunst; det er upåklageligt i diktion og rytme, stærkt poleret og af en lidenskab, der er dobbelt destilleret, men stadig levende. I disse ungdommelige dage blev hans digte, ligesom Shakespeares "sukkerholdige sonetter", frit videregivet blandt hans intime venner, før de blev sendt til tryk. I juli 1832 begav Tennyson og Hallam sig ud på en rejse op ad Rhinen. Da de vender tilbage, kvitterer Hallam for modtagelsen af versene til J.S. (James Spedding) i anledning af sin brors død og hævder, at Moxon (som skulle udgive det bind, der var under forberedelse) var henrykt over The May Queen. Udgivelsen af et af hans hovedværker, Poems (1832), kulminerede kort før, Tennyson skulle lide det slag, som i en periode havde været et slag mod hans liv, men som han endnu ikke havde modtaget.

Tennyson var ligeglad med berømmelse og indflydelse og tilbragte disse år hovedsageligt i Somersby, hvor han hengav hele sin sjæl til digtekunsten, læste vidt og bredt, finpudsede gamle digte og skrev nye, korresponderede med Spedding, Kemble, Milnes, Tennant og andre, og samtidig fungerede han (i sine to ældre brødres fravær) som far og rådgiver for familien derhjemme. I 1835 blev han dybt forelsket i Rosa Baring, en dame af stor skønhed og formue, hvis afvisning inspirerede ham til nogle af hans mest sårende digte og mindede ham om hans usikre sociale position. I 1836 blev den sædvanlige ro i familielivet imidlertid forstyrret af en begivenhed med vigtige konsekvenser for Tennysons fremtidige liv og lykke. Hans bror Charles, som dengang var præst og kapellan i Tealby i Lincolnshire, giftede sig i 1836 med Louisa, den yngste datter af Henry Sellwood, en notar i Horncastle. Ved ceremonien blev den ældste søster, Emily, valgt til lejligheden som brudepige af Alfred selv. De havde mødt hinanden et par år tidligere, men dette synes at have været den første lejlighed, hvor Tennyson begyndte at tænke på ægteskab. I 1837 forlod Tennysons til sin store ærgrelse den præstegård i Lincolnshire, hvor de havde boet så længe. De flyttede til High Beech i Epping Forest, som skulle være deres hjem i tre år: Tennyson boede sammen med sin mor og sine søskende i Beech.

Modenhed

Fra 1842 og frem var Tennysons liv en optegnelse over stille succes i hans kunst og erobring af berømmelse; udgivelserne af hans successive værker ville næsten blive de eneste begivenheder, der ville markere hans eksistens. Men på trods af succesen med den anden udgave af Poems (1842) og den voksende anerkendelse, der fulgte den, blev Tennysons økonomiske situation ikke bedre, og materielle vanskeligheder kom nu for første gang hans vej. Måske for at dæmpe tvivlen i sin forlovedes familie om hans økonomiske uafhængighed, havde Tennyson besluttet at investere en formue i et projekt med pyrografimaskiner, som skulle popularisere og billiggøre den kunstneriske finish på møbler og andre husholdningsartikler. Således blev digteren offer for en vis spekulant, som fik ham til at sælge sin lille ejendom i Grasby (Lincolnshire) og investere provenuet, sammen med alle hans øvrige penge og nogle af hans brødres og søstres, i et "Decorative Carving Patent Company": I løbet af få måneder kollapsede hele projektet, og Tennyson stod tilbage uden en krone på lommen. Han blev grebet af en så overvældende hypokondri, at han blev fortvivlet og i nogen tid var under behandling af en hydropatisk læge i Cheltenham, hvor absolut hvile og isolation gradvist gengav ham helbredet. Det var uden tvivl denne kritiske tilstand af hans helbred og formue, der fik hans venner til at appellere til den daværende premierminister, Sir Robert Peel, og i september 1845 fik digteren på forslag af Henry Hallam en pension på 200 pund om året. Det var Monckton Milnes, ifølge hans egen beretning, der havde held til at gøre indtryk på Sir Robert Peel med sin forsvarstale for digteren, som statsmanden ikke kendte i forvejen. Milnes læste Ulysses for ham, og det betalte sig. Tennysons helbred kom sig gradvist, og i 1846 arbejdede han hårdt på The Princess; i efteråret samme år foretog han en rejse til Schweiz og så de store bjerge for første gang. I 1847 tvang nervøs nedtrykthed ham igen til at gennemgå en behandling på Prestbury: "De fortæller mig, at jeg ikke må læse, ikke tænke; men de kunne lige så godt fortælle mig, at jeg ikke må leve". Dr. Gullys thalassoterapi blev testet med succes.

Tennysons husholdning lå dengang i Cheltenham: På sine lejlighedsvise besøg i London havde forfatteren for vane at se Thackeray, Coventry Patmore, Browning og Macready, såvel som gamle venner, men han undgik "selskabelighed". I 1848, under en rejse til Cornwall, mødte Tennyson Robert Stephen Hawker fra Morwenstow, med hvem han synes, selvom beviserne er tvivlsomme, at have diskuteret Kong Arthur og at have taget sin hensigt op om at skrive et episk digt om emnet.

Året 1850 var måske det mest mindeværdige i hans liv, for det var året for hans ægteskab - som han sagde bragte "Guds fred" ind i hans liv - hans udnævnelse til poet laureate efter Wordsworths død og udgivelsen af hans magnum opus, In Memoriam. Salget af Tennysons digte gav ham sikkerhed for at slå sig ned, og den 13. juni 1850 giftede han sig med Emily Sarah Sellwood (1813-1896) i Shiplake. Dette særlige sted blev valgt, fordi bruden og gommen efter ti års forberedelser havde mødt hinanden igen i Shiplake hos en af Tennysons kusiner, fru Rawnsley. Om denne forening behøver vi ikke sige mere, end hvad digteren selv senere huskede om den: "Guds fred kom ind i mit liv foran alteret, da jeg giftede mig med hende". Wordsworth var død (i april samme år) og havde efterladt ærestitlen som poet laureate for Det Forenede Kongerige ledig. Udmærkelsen blev først tilbudt Samuel Rogers, som afslog på grund af alder, og derefter til Tennyson, "hovedsageligt på grund af Prins Alberts beundring for 'In Memoriam'", en dyb begravelseselegi til hans ven Hallams død:

Udnævnelsen var meget acceptabel, selvom den medførte det sædvanlige bombardement af digte og breve fra håbefulde eller jaloux barder. Den 19. november 1850 udnævnte dronning Victoria Tennyson til poet laureate. Vederlaget for "embedet" var meget lille, men det var af sekundær værdi, da det stimulerede salget af hans bøger, som var hans vigtigste indtægtskilde. Det unge par købte et hus i Warninglid, Sussex, som ikke passede dem, og derefter et i Montpelier Row (Twickenham), som viste sig at være bedre. Den 20. april 1851 blev deres første barn født, en søn, men han overlevede ikke fødslen. På dette tidspunkt studerede Tennyson meget om den antikke verden og læste en del Milton, Homer og Vergil. I juli samme år rejste Tennyson og hans kone til udlandet, hvor de besøgte Lucca, Firenze og de italienske søer og vendte tilbage via Splügen. Rejsen blev senere hyldet i hans digt The Daisy. De vigtigste begivenheder i 1852 var fødslen i august af hans ældste søn Hallam, den anden Lord Tennyson, og i november udgivelsen af Ode on the Death of the Duke of Wellington, som udkom samme morgen som begravelsen. På det tidspunkt var Tennysons berømmelse fast etableret, og digteren og hans familie besluttede at flytte for at undslippe de horder af beundrere, der belejrede deres hjem.

I vinteren 1853 kom Tennyson i besiddelse af et lille hus og en gård kaldet Farringford, nær Freshwater på Isle of Wight, som han først lejede og senere købte: dette smukke sted, omgivet af egetræer og cedertræer, kom ind i hans liv og fyldte det med farve og delikat charme. Resten af sit liv forblev Farringford Tennysons hjem det meste af året.

Hvad angår hans forhold til Frederick Maurices doktrin og tanker, er det usikkert, hvor tidligt i sit liv Tennyson stiftede personligt bekendtskab med den. Men fra sine Cambridge-dage havde Tennyson været en intim ven af dem, der kendte og ærede Maurice, og han kunne ikke have undgået at være godt bekendt med den generelle tendens i hans doktrin. Maurice var desuden tæt allieret med mænd som Hares, R. C. Trench, Charles Kingsley og andre af Tennysons tidlige venskaber, der var meget interesserede i teologiske spørgsmål. Og her bør det tilføjes, at Tennyson havde foreslået Maurice at være gudfar til sit første barn i 1851, og han gik videre i sin anmodning med de velkendte strofer, hvor han inviterede Maurice til at besøge familien i deres nye hjem på Isle of Wight i 1853.

I marts 1854 fik familien Tennyson endnu en søn, som blev døbt Lionel. Dette var året for Krimkrigen, hvis årsager og udvikling interesserede Tennyson dybt. I maj dette år var han i London for sammen med Moxon at arrangere den illustrerede udgave af hans digte, som Millais, Holman Hunt og Rossetti, den unge prærafaelitiske gruppe, havde en så fremtrædende rolle i. Senere besøgte han Glastonbury og andre steder med forbindelse til legenden om Kong Arthur, som han allerede var i gang med at forberede en cyklisk behandling af.

I juni 1855 blev han udnævnt til doktor i civilret i Oxford: Han blev ved den lejlighed, som kan betragtes som hans første offentlige optræden, mødt med en "enorm ovation".

Efter fiaskoen med skuespillet Maud var Tennysons sarte sjæl blevet såret. I nogle år vidste verden intet om ham; han var på Farringford og beskæftigede sig med Arthur-læren. Han var blevet genstand for overdreven personlig nysgerrighed, da han var svær at finde og genstand for morsomme legender. Han brød sig ikke meget om samfundet i almindelighed, selvom han havde mange intime og hengivne venner. Det var i 1857, at Bayard Taylor så ham og blev imponeret over en mand "høj og bredskuldret som en søn af Anak, med hår, skæg og øjne som et sydligt mørke." De følgende år var rejseår. Denne periode med en noget mystisk tilbagetrækning fra verden omfattede en rundrejse i Wales i 1857, et besøg i Norge i 1858 og en rejse gennem Portugal i 1859. I 1860 besøgte han Cornwall og Scillyøerne, og i 1861 rejste han gennem Auvergne og Pyrenæerne sammen med Arthur Hugh Clough, som døde nogle måneder senere. I anledning af udgivelsen af hans "Dedicatory" af Idyllerne til Prinsgemalen, Albert af Sachsen-Coburg-Gotha, som døde i december 1861, blev Tennyson i april 1862 præsenteret for Dronningen, som "stod bleg og statueagtig foran ham, i en slags majestætisk uskyldighed". Fra nu af nød digteren regentens konstante gunst, selvom han aldrig kunne formes til en konventionel hofmand. Et godt stykke inde i året tog Tennyson på en udflugt gennem Derbyshire og Yorkshire med F.T. Palgrave.

De følgende år var præget af en mangel på begivenheder, bortset fra hans rejser, hans utrættelige poetiske arbejde og læsning, hans besøg hos og samtaler med venner. I april 1864 besøgte Garibaldi Farringford; i februar 1865 døde Tennysons mor i Hampstead i en alder af 85 år; den følgende sommer rejste Tennyson i Tyskland. Som tiden gik, med få og små hændelser, voksede Tennysons popularitet i Storbritannien støt til grænser uden fortilfælde i den engelske poesis annaler. I 1867 købte han jord i Blackdown, bag Haslemere, på det tidspunkt et isoleret hjørne af England; der begyndte Mr James Knowles (senere Sir) at bygge ham et hus, der til sidst blev døbt Aldworth. Den 23. april 1868 (Shakespeares fødselsdag) havde han lagt grundstenen til sin nye bolig. I 1869 blev Tennyson også udnævnt til æresstipendiat ved Trinity College i Cambridge. I 1873 tilbød Gladstone ham at blive baronet, og Disraeli igen i 1874; og i begge tilfælde blev en sådan ære galant afvist, selvom digteren ved den første lejlighed ville have accepteret den for sin søn. I disse år var Tennysons tanker i høj grad optaget af bygningen af Aldworth.

I marts 1880 blev Tennyson inviteret af de studerende på universitetet i Glasgow til at stille op til rektorvalget, men da han fandt ud af, at valget skulle foregå på et politisk grundlag, og at han var blevet foreslået som kandidat af det konservative parti, trak han sin accept tilbage. Efter Sir Andrew Clarks recept på et sceneskift på grund af en lidelse, han havde lidt af siden sin bror Charles' død året før, besøgte Tennyson og hans søn Venedig, Bayern og Tyrol. I 1881 stillede han op til et portræt af Millais, og han mistede en af sine ældste og mest værdsatte venner, James Spedding.

De seneste år

Året 1883 bragte ham endnu en sorg, da hans ven Edward FitzGerald døde. I september samme år begav Tennyson og Gladstone sig ud på en rejse gennem det nordlige Skotland til Orkneyøerne og over havet til Norge og Danmark. I København blev de underholdt af kongen og dronningen, og efter mange festligheder vendte de tilbage til Gravesend: Dette eventyr tjente til at opmuntre digteren, som havde været deprimeret siden hans yndlingsbror Charles' død, og som nu var på vej ind i en periode med beundringsværdig energi. Under rejsen havde Gladstone besluttet at tilbyde Tennyson en adelstitel, mens de besøgte Pembroke Castle. På Gladstones anbefaling tilbød dronningen ham titlen i december; efter nogen tøven indvilligede digteren i at acceptere den, men tilføjede: "For mit vedkommende vil jeg savne mit simple navn hele mit liv. Den 11. marts 1884 tog han plads i House of Lords som Baron Tennyson of Aldworth and Farringford. Han stemte et par gange, men talte aldrig i huset. I 1884 giftede hans søn Hallam sig også med Miss Audrey Boyle, og begge (søn og svigerdatter) blev boende i forældrenes hjem indtil slutningen af Tennysons liv. Indtil han var et godt stykke oppe i 70'erne, havde han, med lejlighedsvis sygdom, generelt haft et godt helbred. Men i 1886 led digteren sin alvorligste familieulykke, da hans anden søn, Lionel, døde. Han havde fået tropisk feber, mens han besøgte Lord Dufferin i Indien, og døde på hjemrejsen i Det Røde Hav (april 1886). Det var et hårdt slag for ham. I 1887 tog digteren på krydstogt med en vens yacht og besøgte Devonshire og Cornwall. Sidst i 1888 blev han ramt af et farligt anfald af gigt, som han i december næppe kunne håbe på at komme sig over, men hans fantastiske fysik bar ham igennem. I foråret det følgende år var han tilstrækkeligt rask til at nyde endnu en sørejse på "Sunbeam", hans ven Lord Brasseys yacht. I løbet af 1890-1891 led han af influenza, og hans kræfter var stærkt nedbrudte. I 1891 var han igen i stand til at nyde sin yndlingsbeskæftigelse, sejlads, og faktisk blev det bemærket, at han på forunderlig vis havde genvundet sin ungdoms gode humør og endda en ikke ubetydelig del af sin fysiske styrke.

I sommeren 1892 kunne han stadig rejse til Devonshire og endnu en gang deltage i en sejltur til Kanaløerne, og det var endnu ikke hans sidste udflugt væk hjemmefra, for i juli var han på besøg i London. Kort efter sin 84-års fødselsdag viste der sig imidlertid svaghedssymptomer, og i begyndelsen af september begyndte hans tilstand at blive alarmerende, men han havde stadig kræfter til at nyde selskabet af de mange besøgende, til at gennemgå korrekturerne af en digtsamling under forberedelse (The Death of Enone) og til at interessere sig for den kommende opsætning af Becket, kondenseret og bearbejdet af Henry Irving, på Lyceum (den skulle endelig åbne i februar 1893). I løbet af de sidste dage af den måned var hans helbred så synligt svækket, at Dr. Clark måtte tilkaldes. Hans svaghed tog hurtigt til, og tegn på en dødelig synkope viste sig onsdag den 5. oktober. Tennyson bevarede sin intellektuelle klarhed og fuld kontrol over sine evner til det sidste og læste Shakespeare med åbenlys fornuft indtil få timer før sin død. Med fuldmånens stråleglans over sig, hånden om sin Shakespeare-bog og et, som vi har fået fortalt, næsten overnaturligt udseende i sin alderdoms majestætiske skønhed, døde Tennyson i Aldworth om aftenen den 6. oktober 1892. Cymbeline, det stykke, han havde læst den sidste aften, blev lagt i hans kiste, og den 12. blev han offentligt begravet under stor højtidelighed i Westminster Abbey. Kistebærerne var hertugen af Argyll, Lord Dufferin, Lord Selborne, Lord Rosebery, Lord Jowett, Lecky, James Anthony Froude, Lord Salisbury, Dr. Butler (professor ved Trinity, Cambridge), den amerikanske minister R. T. Lincoln, Sir James Paget og Lord Kelvin. Templet blev bevogtet af medlemmer af Balaclava Light Brigade, nogle Rifle Volunteers fra London og Gordon Boys' Home. Graven ligger ved siden af Robert Brownings og overfor Chaucer-monumentet. Woolners buste af digteren blev senere placeret "ved søjlen, nær graven". Tennysons mindestele, rejst over Freshwater på toppen af High Down, blev afsløret af dekanen af Westminster den 6. august 1897. Fru Tennyson døde, 83 år gammel, den 10. august 1896 og blev begravet på kirkegården i Freshwater. En mindeplade i kirken mindes begge ægtefæller.

Hans biografi, skrevet med beundringsværdig hengivenhed og smag af hans søn, Hallam, anden Lord Tennyson, blev udgivet i to bind i 1897. Denne erindringsbog udvidede og intensiverede verdens agtelse for Tennyson yderligere. I den afslørede han detaljer, som hidtil kun havde været kendt af hans intime venner: at digteren, der levede som eneboer, sjældent i den sidste halvdel af sit liv forlod sine hjemlige omgivelser; at han i sit otium helligede sig den fortsatte tilegnelse af viden og perfektioneringen af sin kunst, uden nogensinde at miste kontakten med nationens puls eller sympatien med noget, der berørte folkets ære og lykke. På tidspunktet for hans død, og i nogen tid efter, var den entusiastiske påskønnelse af Tennysons geni for ekstravagant til at vare ved.

I marts 1827 udgav Charles Tennyson og hans bror Alfred en anonym samling af Poems by two Brothers hos J. & J. Jackson, boghandlere i Louth. De "to" henviste til Charles og Alfred (hvis bidrag dominerede), som delte den overraskende store fortjeneste: £20. Charles havde skrevet sit bidrag mellem 16 og 17 år, og Alfred sit mellem 15 og 17. Det lille bind er underligt skuffende, hovedsageligt fordi Alfred var forsigtig med at medtage de ungdomskompositioner, hvor man kunne have set et reelt forvarsel om poetisk originalitet. Sådanne eksempler, som tilsyneladende blev kasseret som værende "for usædvanlige for den offentlige smag", omfatter et ret bemærkelsesværdigt dramatisk fragment, hvis handling er henlagt til Spanien, og viser en lige så forbløffende beherskelse af metrik og musikalitet i vers skrevet "efter at have læst "Bruden fra Lammermoor"". Det lille trykte bind indeholder hovedsageligt imiterende digte, hvor tone og stil tydeligvis er lånt fra Byron, Moore og andre af tidens favoritter; og kun lejlighedsvis udviser det et lovende særpræg. Den synes hverken at have tiltrukket sig pressens eller offentlighedens opmærksomhed.

I juni 1829 vandt Alfred Tennyson Chancellor's Medal for sit digt Tombuctoo. Med store ufuldkommenheder viser dette værk i Miltonic blankvers en digters geni, på trods af en mærkelig uklarhed i både tanke og stil. Hans far havde opfordret ham til at konkurrere; og da han havde et gammelt digt om slaget ved Armageddon, tilpassede han det til det nye emne og imponerede juryen så meget, at de tildelte ham prisen på trods af den dristige innovation i hans blankvers. Monckton Milnes og Arthur Hallam var blandt de andre kandidater. Sidstnævnte talte i et brev til sin ven W. E. Gladstone med ikke mindre generøsitet end sand kritisk opfattelse om den "pragtfulde fantasikraft, der gennemsyrede" hans vens digt. Det fortjente bestemt denne ros, og det er så rent Tennysonsk som noget, dets forfatter nogensinde skrev. Men på det tidspunkt skrev Tennyson endnu mere lovende kompositioner, og, som Arthur Hallam snart skulle opdage, med en ekstraordinær inderlighed i dyrkelsen af skønhed. Resultatet af denne entusiasme og kunstneriske bestræbelse kom til syne i bindet Poems chiefly lyrical, der blev udgivet i 1830, et let bind på 150 sider af Effingham Wilsons forlag, Royal Exchange. Bindet indeholdt, blandt andre kompositioner, som forfatteren i sidste ende ikke var interesseret i at bevare, så velkendte digte som "Claribel", "Ode to Memory", "Mariana in the

Sonetten, der begynder med "Check every outflash", blev sendt af Hallam (som undskyldte for at have gjort det) til Moxon til hans nye magasin, og et par andre småting fandt plads i The Keepsake. Bindet Poems af Alfred Tennyson udkom i slutningen af 1832 (men er dateret 1833). Det omfatter det poetiske arbejde fra årene 1830-1833, som han hovedsageligt tilbragte i Somersby: digte, som stadig anses for at være blandt hans ædleste og mest fantasifulde værker, selv om nogle af dem senere blev revideret, i nogle tilfælde til det punkt, hvor de blev omkomponeret. Dette var utvivlsomt en af de mest forbløffende åbenbaringer af et komplet geni, som en så ung mand nogensinde har frembragt. Poems, den første digtsamling, som Tennyson udgav som moden digter (han blev endda latterliggjort som tilhørende "cockney-skolen", dvs. påvirket af forfattere som Leigh Hunt eller Keats. Keats var uden tvivl en ubestridt model for ham, ikke så meget for hans ideer som for det billedsprog, den diktion og de metriske virkemidler, han benyttede sig af. Lady of Shalott, A Dream of Fair Women, Œnone, The Lotos-Eaters, The Palace of Art og The Miller's Daughter er værd at bemærke, sammen med en håndfuld andre lyriske, dejlige og sublime digte. Lady of Shalott imiterer balladeformen, blødgør og forfiner den og fratager den den rå umiddelbarhed fra for eksempel The Ancient Mariner. Den første effekt af Hallams død på hans ven Tennysons kunst var kompositionen i sommeren 1834 af digtet The Two Voices, or Reflections of a Suicide, som også var det umiddelbare resultat af denne tragedie, der, som digteren senere fortalte sin søn, i en periode "udslettede al glæde fra hans liv og fik ham til at længes efter døden". Det er bemærkelsesværdigt, at da dette digt første gang blev udgivet i andet bind af 1842-udgaven, var det det eneste af alle digtene, der bar den betydningsfulde dato "1833". Til samme periode hører begyndelsen på Idylls of the King og In Memoriam, begge længe mediterede. Den tavshed, der fulgte, var ifølge nogle resultatet af chokket over tabet af hans bedste ven; ifølge andre skyldtes det modløshed over den dårlige modtagelse af hans to digtsamlinger, der blev udgivet samme år.

I mellemtiden fortsatte Tennyson med at arbejde formelt og stabilt med sin kunst. Det er dokumenteret, at han allerede i 1835 havde meget upubliceret materiale klar til et nyt bind, herunder "The Death of Arthur", "The Day Dream" og "The Gardener's Daughter". I 1837 gav en invitation til at bidrage til en mindebog, bestående af frivillige bidrag fra tidens førende lyrikere, Tennyson mulighed for at testamentere et digt til verden - som sandsynligvis ikke tog meget notits af det - et digt, som senere skulle blive rangeret blandt hans mest perfekte lyriske kreationer. Bindet, der havde titlen The Tribute og var redigeret af Lord Northampton, var til fordel for Edward Smedleys familie, en højt respekteret litterat, der var i en svær periode.

I 1842 brød tobindsudgaven af hans Digte den ti år lange tavshed, han havde pålagt sig selv at opretholde. I den nye udgave af Digte var der sammen med mange kompositioner, der allerede var kendt af alle elskere af moderne poesi, rige og rigelige tilføjelser til hans arbejde. Udover genoptrykningen af de vigtigste digte fra 1830 og 1833, hvoraf mange var omskrevet, indeholdt andet bind helt nyt materiale, herunder "Locksley Hall", "The Death of Arthur", "Ulysses", "The Two Voices", "Godiva", "Sir Galahad", "Vision of Sin" og lyriske digte som "Break, Break, Break" og "Turn Eastward, Happy Land". De fleste af de studier af familielivet i England, som udgjorde en så populær del af Tennysons arbejde, såsom "The Gardener's Daughter", "On the Way to the Post Office" og "The Lord of Burleigh", blev nu udgivet for første gang. I Ulysses kombinerede Tennyson alle de positive aspekter af sin tidlige poesi med et tema, der symboliserede den romantiske opfattelse af den heroiske ånd, og skabte den moderne lyriske genre, den dramatiske monolog, hvor digteren påtager sig den psykiske maske af en historisk eller litterær karakter, som han får til at tale i første person og identificerer sig med ham. Den aldrende kriger finder sig ude af stand til at tilpasse sig livets rutine, da han vender tilbage til Ithaka, så han beslutter sig for at vende tilbage til havet med sine krigere, ligesom Dante Alighieri allerede havde skrevet i sin Di

I 1846 var Poems nået til sin fjerde udgave, og samme år blev forfatteren voldsomt angrebet af Bulwer-Lytton i hans satire The New Timon: Poetical Romance of London. På få linjer blev Tennyson afskediget som "Schoolmiss Alfred", og hans krav om pension blev groft bestridt. Tennyson svarede igen med et par kraftfulde strofer med titlen "The New Timon and the Poets" og underskrevet "Alcibiades". De blev trykt i Punch (28. februar 1846), som ifølge digterens søn havde fået dem tilsendt af John Forster uden forfatterens vidende. En uge senere beklagede digteren og trak dem tilbage i to strofer med titlen "An Afterthought". De optræder i hans Selected Poems under overskriften "Literary Disputes", men det tidligere digt blev ikke inkluderet i nogen autoriseret samling af hans værker.

Prinsessen blev udgivet i 1847 i en senere modificeret og betydeligt udvidet form: oprindeligt omfattede den ikke de seks sange, som blev tilføjet for første gang i tredje udgave (1850). Digtet, som lejlighedsvis værdsættes af digtere og tænkere, synes ikke, på trods af at det nåede fem udgaver på seks år, at have øget Tennysons popularitet væsentligt. Prinsessen er blevet ældre. Hun bliver husket for nogle mejslede lyriske digte og for Gilberts parodi på Prinsesse Ida, som dog taber terræn, fordi det er svært at holde sig originalen for øje. Dette bind øgede dog hans omdømme væsentligt: I de sange, der er blandet ind i dette værk, såsom "The Decline of Splendour" eller "Tears, Idle Tears", opnår forfatteren fuldstændig beherskelse af denne gren af sin kunst. Carlyle og FitzGerald mistede "alt håb for ham efter "The Princess", eller lod som om de gjorde det. Det var sandt, at hans genis kurs blev ændret en smule, i en retning, der tilsyneladende var mindre ren og streng end den højeste kunsts; men hans indrømmelser til offentlighedens smag øgede i høj grad bredden af den kreds, han henvendte sig til. Men på den anden side var han langt fra In Memoriam, som skulle udkomme anonymt i 1850.

Efter visse omskiftelser blev In Memoriam udgivet i sin oprindelige anonyme form i maj 1850. Offentligheden var i begyndelsen meget forvirret over arten og formålet med dette digt, som ikke var andet end en krønike over Tennysons følelser under et dødsfald, ikke engang en redegørelse for hans filosofiske og religiøse overbevisninger, men, som han senere forklarede, en slags guddommelig komedie, der kulminerede i det lykkelige ægteskab med hans yngre søster, Cecilia Lushington. Faktisk skyldes de store skavanker ved In Memoriam, dens redundans og uordenen i dens dele, i høj grad den usammenhængende måde, den er komponeret på. In Memoriam er hverken et langt digt eller en samling korte lyriske digte, men noget, der ikke er helt rigtigt placeret mellem de to. Digtet, der er skrevet i firelinjede strofer - en form, som digteren selv mente at have opfundet, men som faktisk var blevet brugt længe før af Sir Philip Sidney, Ben Jonson og især Lord Herbert of Cherbury - var vokset frem til sin endelige version over en periode på sytten år efter Arthur Hallams død. Udgivet uden et navn på titelbladet var der aldrig tvivl om forfatterskabet. Publikum, hvis dybeste og derfor mest almindelige overbevisninger og sorger digtet appellerede til, omfavnede det straks. Kritikerne var ikke så hurtige til at anerkende det. For nogle af dem virkede digtet håbløst obskurt. Det religiøse etablissement var for eksempel ikke så hurtige til at anerkende digtets forfatterskab.

I 1851 skrev han sin fine sonet dedikeret til Macready i anledning af skuespillerens tilbagetrækning fra scenen. Efter at han i sommeren 1851 var vendt tilbage fra Italien til Twickenham, hvor de boede (Chapel House, Montpelier Row), havde digteren travlt med forskellige digte af national og patriotisk karakter - "Britons, guard your own" og "Hands all round", udgivet i The Examiner - stimuleret af Louis Napoleons tvetydige holdning til England. I 1852 udkom hans ædle Ode on the Death of the Duke of Wellington, som straks blev mødt med "almost unanimous depreciation". Formatet og indholdet virkede ukonventionelt. Der er ingen tvivl om, at dette bind efterfølgende blev udvidet og ændret en smule til det bedre, og den dag i dag er det stadig et af Tennysons mest beundrede digte.

I 1854 udgav han The Charge of the Light Brigade og havde travlt med at komponere Maud og de tilhørende lyriske digte. Hans ven og nabo på Isle of Wight, Sir John Simeon, havde foreslået ham, at de linjer, der var komponeret til The Tribute to Lord Northampton fra 1837, i den isolerede form var uforståelige, og at det kunne være ønskeligt, at de blev indledt og efterfulgt af andre linjer for at fortælle en historie i et dramatisk format. Forslaget blev fulgt, og arbejdet skred frem i løbet af det år og ville være færdigt i begyndelsen af 1855. I december 1854 læste han i The Times nyheden om den lette brigades katastrofale angreb ved Balaclava og skrev på én gang, baseret på Times-korrespondentens beskrivelse, sine mindeværdige linjer, hvor han inkluderede udtrykket "nogen havde begået en fejl". Digtet blev offentliggjort i The Examiner den 9. december. De mange kompositionsplaner, vi ser i In Memoriam, er reduceret til ét i Maud, hvor Tennyson meget belejligt behandler tragedien i forhold til en imaginær karakter. Maud udkom i efteråret 1855. Det er et meget langt digt, helt fantastisk, om mord, besættelse, galskab, desperat kærlighed, alt sammen krydret med mere tilgængelige vers af intens skønhed. Kritikernes modtagelse var imidlertid den værste test af hans sindsro, som Tennyson nogensinde havde været udsat for. I Maud var han gået langt ud over sin sædvanlige rolige stil og nåede en ekstase af lidenskab og en dristighed i udtrykket, som næppe var forståelig for hans læsere, og som bestemt ikke var velkommen. Derfor var udgivelsen af Maud et mærkbart tilbageslag for hans voksende popularitet. Digtet, en dramatisk monolog i successive sange, blev modtaget af de fleste kritikere og af den brede offentlighed, selv blandt hans hidtil glødende beundrere, med voldsom modstand og endda foragt. Det var der mange grunde til. Det var første gang, at Tennyson havde fortalt en historie dramatisk; og da sagen blev fortalt i første person, tilskrev et stort antal læsere digteren selv fortællerens følelser - en person, der er drevet fra forstanden (ligesom Hamlet) af sine egne fejltagelser og af en bitter følelse forårsaget af samfundets bitre onder, i dette tilfælde (det var tiden for Krimkrigen) "sårene fra en rolig verden og en varig fred" - til digteren selv. Den frastødning, som digteren således oplever, er stærkt følt. Det lille bind indeholdt, foruden Ode on the Death of the Duke of Wellington, "The Daisy", stroferne adresseret til pastor F. D. Maurice, "The Brook: An Idyll" og The Charge of the Light Brigade. Sidstnævnte digt blev i en anden udgave omarbejdet til sit oprindelige og langt bedre format, inklusive linjen "someone had made a mistake", som uklogt nok var blevet udeladt på hans anmodning.

Tennysons geni var perfekt egnet til det korte fortællende digt af lyrisk karakter, såsom "The Lady of Shalott", om Elaines fatale kærlighed til Lanzarote (eller "The Lotos-Eaters", der fremkalder Lotophages paradisiske land i Odysseen, hvor hukommelse og pligtbevidsthed gik tabt), men hans ambitioner fik ham til at hellige sig det episke digt, en linje, som han med mellemrum arbejdede på hele sit liv. Men hans ambitioner fik ham til at hellige sig det episke digt, som han med mellemrum arbejdede på hele sit liv. Uanfægtet af negativ kritik fortsatte Tennyson med at arbejde på de arthurianske digte, hvis idé havde holdt ham vågen om natten, mens han arbejdede på andre værker. "Enid" var klar i efteråret 1856, og "Guinevere" ville være færdig i begyndelsen af 1858. I 1857 var to Arthur-digte blevet trykt privat og forsøgsvis under titlen Enid and Nimue, or the True and the False, for at teste, hvordan det idylliske format ville blive værdsat af Tennysons inderkreds af venner. I 1858 skrev han også det første af de individuelle monologiske lyrisk-dramatiske digte, som hans popularitet skulle stige enormt med. "The Grandmother" skulle udkomme i Once A Week, smukt illustreret af Millais, i juli 1859. Mauds fiasko skulle blive mere end opvejet af den entusiasme, som hendes næste værk blev modtaget med ved udgivelsen: Publikum var fuldt ud parat og nysgerrig efter at høre om Tennysons nye behandling af Arthur-legenderne, og i sommeren 1859 så den første serie af Kongens Idyller endelig dagens lys og opnåede en populær succes, der var større, end nogen af de engelske digtere, måske med undtagelse af Byron og Scott, nogensinde havde oplevet før. Til tider manglede disse værker enhed og virkede mere som lyriske grupperinger end organisk udtænkte digte. Lyriske digte som "Sir Galahad" og "The Lady of Shalott" havde vist, hvor langt digteren havde læst og reflekteret over emnet. Samtidig glædede digte som "Elaine" og "Guinevere" straks de mest udsøgte, og dem, der ikke var så udsøgte. Mænd så forskellige som Jowett, Macaulay, Dickens, Ruskin og Walter (fra The Times) bidrog til koret af begejstrede lovprisninger. Hertugen af Argyll havde forudsagt, at Idyllerne ville blive "forstået og beundret af mange af dem, som ikke var i stand til at forstå og værdsætte mange af hans andre værker", og forudsigelsen gik i opfyldelse. Inden for en måned efter udgivelsen var der solgt 10.000 eksemplarer. The Idylls of the King bliver dog ikke det nationale epos, som Tennyson ville have ønsket at gøre det til, selvom det har vidunderlige passager. Idyllerne var fire: "Enid", "Vivien" (tidligere "Nimue"), "Elaine" og "Guinevere". De bestod af episoder fra eposet om kong Arthurs fald og det runde bord, som Tennyson havde brugt så lang tid på at forberede, og som han næppe kunne hævde at have afsluttet, selvom han næsten tredive år senere ville give dem

I mellemtiden var Tennysons hjerte og tanker, som altid, hos sit lands interesser og ære, og linjerne i "Riflemen, Formation!", offentliggjort i The Times (maj 1859), havde deres oprindelse i Louis Napoleons sidste aktion og i de nye farer og komplikationer for Europa, der opstod som følge af denne aktion. En sang til flåden ("Jack Tar"), der først blev trykt i digterens erindringer skrevet af hans søn, blev komponeret under de samme påvirkninger. Opfordret af hertugen af Argyll vendte Tennyson sin opmærksomhed mod emnet om den hellige gral, selvom han gjorde ujævne og langsomme fremskridt. Historien om "Sea Dreams", en narrativ-dramatisk blanding, hvis skurk afspejler visse katastrofale oplevelser for digteren selv, blev offentliggjort i Macmillan's Magazine i 1860. I anledning af sin anden rejse til Pyrenæerne (1861) skrev han det lyriske digt "Along the Valley", til minde om sit besøg der tredive år tidligere sammen med Arthur Hallam. Senere komponerede han "Helen's Tower" og "Dedication" af Idyllerne til Prinsgemalen ("This to his Memory"). Han havde midlertidigt lagt de arthurianske legender til side og helligede sig i 1862 kompositionen af Enoch Arden (eller The Fisherman, som han oprindeligt kaldte den). Det skulle dog først udkomme i 1864 i et bind, der også indeholdt "Sea Dreams", "Aylmer's Field" og frem for alt "The Northern Farmer". Det skulle blive det første af en række digte på North Lincolnshire-dialekten. I 1863 var "Aylmer's Field" færdigt, og prismodtageren skrev sit "Welcome to Alexandra" i anledning af prinsen af Wales' bryllup. Idylls of Home (London, 1864), Enoch Ardens bind, blev en øjeblikkelig succes med 60.000 hurtigt solgte eksemplarer. Det indeholdt, ud over de ovennævnte titler, "Titono" (allerede trykt i Cornhill Magazine) og "The Grandmother". Bindet blev (måske primært takket være "Enoch Arden", en legende, der allerede var almindelig i forskellige former i de fleste europæiske lande), efter hans søns mening, det mest populære af alle Tennysons værker, med den eneste undtagelse af In Memoriam. Oversættelser til dansk, tysk, latin, hollandsk, italiensk, fransk, ungarsk og tjekkisk vidner om det store omdømme. I 1865 blev et udvalg af værker af Alfred Tennyson, doktor i civilret, poet Laureate, med seks nye digte, udgivet i London. Dette var tiden for to af hans sjældne privat trykte pamfletter: The Window (1867) The Noble Poem Lucretius, en af Tennysons største versmonografier, udkom i maj 1868, og i dette år blev The Holy Grail endelig færdiggjort; den blev udgivet i 1869 sammen med tre andre idyller, der hører til Arthur-eposet, og flere forskellige lyriske digte ud over Lucretius. Modtagelsen af dette bind var hjertelig, men ikke så universelt respektfuld, som Tennyson var kommet til at forvente fra sit tilbedende publikum. Fortsætter

Da hans arbejde med de romantiske Arthur-epos var afsluttet, vendte Tennyson sin opmærksomhed mod en gren af poesien, som altid havde tiltrukket ham, men som han aldrig for alvor havde forsøgt sig med: dramaet. Han satte sig for at illustrere "Englands dannelse" gennem en række store historiske tragedier - en plan, som han ikke kan siges at have ført særlig langt. Hans Queen Mary, det første af disse krønikespil, blev udgivet i 1875 og iscenesat af Sir Henry Irving på Lyceum i 1876. Selvom det var fuld af beundringsværdig dramatisk skrivning, var det ikke godt komponeret, og det mislykkedes på scenen. Queen Mary var et drama på blankvers, omhyggeligt konstrueret efter Shakespeares model. Dette nye tiltag blev generelt ikke godt modtaget af publikum, for det er sandt, at enhver efterligning af elizabethanske poetiske dramaer nødvendigvis er noget eksotisk. På den anden side havde Tennyson aldrig været i tæt kontakt med teatret. Han plejede at spøge med, at "kritikere nu til dags er så krævende, at de ikke forventer, at en digter-dramatiker blot er en førsteklasses forfatter, men en førsteklasses instruktør, skuespiller og tilskuer i ét". Der er et element af sandhed i denne vittighed. Det var netop, fordi Shakespeare havde omfavnet alle de ovennævnte facetter, at hans skuespil besidder den særlige kvalitet, som rent litterært drama lider under. Ekstremt stædigt i

I disse år var hans få lyriske digte energiske ballader om eventyr, inspireret af en ophøjet patriotisme - The Revenge (1878), The Defence of Lucknow (1879) - men han genoptrykte og udgav til sidst sit gamle upublicerede digt The Lover's Tale, og et lille stykke af ham, The Falcon, en versbearbejdelse af Boccaccio, blev opført af familien Kendal på deres teater i slutningen af 1879. Stykket blev rammende beskrevet af forfatteren som "et udsøgt lille digt i handling", og selvom plottet er farligt grotesk som emne for dramatisk behandling, var det utvivlsomt charmerende, når det blev produceret og opført af Kendals. Stykket blev første gang udgivet (i samme bind som The Cup) i 1884. Tennyson var fyldt 70 år, og det blev stiltiende antaget, at han ville trække sig tilbage til en værdig hvile. Faktisk begyndte han så en ny periode med poetisk aktivitet. I 1880 udgav han den første af seks store samlinger af lyriske digte med titlen Ballads and Other Poems, der indeholder den dystre og storslåede "Rizpah". Tennyson var da 71 år gammel, men disse digte styrkede hans ry betydeligt på grund af temaernes bredde og variation og deres ekstraordinære behandling, mange af dem baseret på anekdoter hørt i digterens ungdom eller læst i aviser og magasiner og henvist til ham af venner. The Cup (1881) og The Promise of May (1882), to korte skuespil, blev opført uden større succes på Londons teatre: Det andet af disse er måske det mindst vellykkede af alle digterens længere skrifter, men dets fiasko irriterede ham unødigt.

I efteråret 1884 blev hans tragedie Becket udgivet, men digteren blev til sidst desillusioneret over teatret og opgav alt håb om at "tilfredsstille kravene til vores moderne teater". Interessant nok skulle Becket efter hans død blive et af hans mest succesfulde teaterværker. I 1885 udkom endnu et interessant samleværk, Tiresias and Other Poems, med en posthum dedikation til Edward FitzGerald. Det er bemærkelsesværdigt, at i dette bind blev kongens idyller endelig afsluttet med udgivelsen af Balin og Balan; det indeholdt også den pragtfulde tale til Vergil, det ædle digt "The Ancient Sage" og det irske dialektdigt "To-morrow". Den utrættelige gamle digter fortsatte med at skrive ihærdigt, og i 1886 havde han endnu en samling lyriske digte klar, Locksley Hall Sixty Years After; han var svagtseende, men hans hukommelse og intellektuelle nysgerrighed var lige så livlig som altid. I løbet af 1887 forberedte han endnu en bog med digte og skrev "Vastness" (udgivet i marts i Macmillan's Magazine) og "Old Roä", endnu et digt fra Lincolnshire, baseret på en historie, han havde læst i en avis. Han var i 80'erne, da han udgav samlingen af nye digte med titlen Demeter and Other Poems (1889), som udkom næsten samtidig med Brownings død, hvilket de facto efterlod Tennyson som en unik figur i den poetiske litteratur. Dette bind indeholdt, blandt andre korte digte, 'Mer

Som digter er Tennyson meget mere kompleks, end han ser ud til; vi skal være meget opmærksomme på ordenes konnotationer, på de metriske effekter.

Tennyson er en digter med usædvanlig musikalitet, som forfinede sine naturlige evner ved hårdt arbejde og konstant revision af sine værker. Tennysons poesi er kendetegnet ved et bredt udsyn, ved hans intense sympati med menneskehedens følelser og forhåbninger, ved hans dybe forståelse af livets og tankens problemer, ved en ædel patriotisme, som kommer til udtryk i digte som The Revenge, The Charge of the Light Brigade eller Ode on the Death of the Duke of Wellington; af hans udsøgte sans for skønhed; af hans vidunderlige evne til levende og minutiøs beskrivelse, nogle gange opnået ved hjælp af en enkelt heldig sætning, og ofte forstærket af en perfekt korrespondance mellem sansning og lyd; og af en generel storhed og renhed i tonen. Ingen digter har overgået ham i sprogets præcision og delikatesse og i udtryksfuldkommenhed. Som lyrisk digter har han måske ingen, der overgår ham, og kun to eller tre er ham lig i engelsk poesi, og han besad endda en ikke ringe andel af humor, som han viser i "The Northern Farmer" og andre kompositioner. Når man tager hans værkers omfang, variation, finish og længde i betragtning, og den indflydelse han udøvede på sin samtid, må han tildeles en enestående plads blandt sit lands digtere.

Der er kritikere i dag, som kritiserer Tennysons værk for at være så tæt på sit publikum (sandsynligvis uraffinerede mennesker) og finder det latterligt, at han udtrykte sympati for selveste dronningen.

Edward FitzGerald, dette strålende, men vægelsindede geni, vedblev med at hævde, at Tennyson aldrig føjede noget til det ry, som de to bind fra 1842 havde opnået; og det kan til en vis grad være sandt, for hvis han var død eller ophørt med at skrive på det tidspunkt, ville han stadig blive betragtet af alle gode kritikere som en absolut enestående digter med den mest sjældne charme og den bredeste intellektuelle og fantasifulde spændvidde og med en uovertruffen sproglig lykke og melodi. Tennyson kunne næppe have givet et bedre bevis på sin kvalitet i alt det, der udgør en fuldendt lyrisk kunstner. Men han ville aldrig have nået det enorme publikum, han samlede omkring sig, hvis det ikke havde været for In Memoriam, Arthur-idyllerne (især den første del) og de mange rørende odes og ballader, der mindes Englands storhed og dets afkoms dygtighed og loyalitet. Det er denne alsidige kvalitet og storsind, den intensitet, hvormed Tennyson identificerede sig med sit lands behov og interesser, med dets glæder og sorger, der, lige så meget som hans rent poetiske geni, gjorde ham elsket og populær hos et bredere publikum end måske nogen anden digter i hans århundrede.

Kilder

 1. Alfred Tennyson
 2. Alfred Tennyson
 3. Con solo ocho años (así se lo contaría a su hijo siendo ya adulto) había escrito unos "versos blancos de estilo thomsoniano en alabanza de las flores"; a la edad de diez y de once años había caído bajo el hechizo del Homero traducido por Pope y había escrito "cientos y cientos de versos en metro regular popeiano".[1]​
 4. Obra trágica de John Milton, publicada en 1671.
 5. James Spedding (1808-1881), escritor y editor inglés, principalmente conocido como editor de las obras de Francis Bacon. William Hepworth Thompson (1810-1886), erudito y profesor universitario inglés.
 6. ^ Stern, Keith (2007). Queers in History. Quistory Publishers.
 7. ^ The Oxford Dictionary of Quotations (5th ed.). Oxford University Press. 1999.
 8. ^ Alfred Lord Tennyson: A Brief Biography, Glenn Everett, Associate Professor of English, the University of Tennessee at Martin
 9. a b c d e f g h i j Poems of Alfred Lord Tennyson. Eugene Parsons (Introduction). New York: Thomas Y. Crowell Company, 1900.
 10. «Cambridge Book and Print Gallery». Consultado em 30 de maio de 2008. Arquivado do original em 14 de julho de 2006
 11. ^ Cambridge Book and Print Gallery, su cambridgeprints.com. URL consultato il 15 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2012).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?