Cornelius Nepos

Dafato Team | 20. jan. 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Cornelius Nepos (ca. 110 f.Kr. - ca. 25 f.Kr.) var en romersk biograf. Han blev født i Hostilia, en landsby i det cisalpinske Gallien ikke langt fra Verona.

Nepos' cisalpinske fødsel er bekræftet af Ausonius, og Plinius den Ældre kalder ham Padi accola ("en beboer ved floden Po", Naturalis historia III.127). Han var ven med Catullus, som dedikerer sine digte til ham (I.3), Cicero og Titus Pomponius Atticus. Eusebius placerer ham i det fjerde år af Augustus' regeringstid, hvilket formodes at være det tidspunkt, hvor han begyndte at tiltrække sig kritisk anerkendelse med sit forfatterskab. Plinius den Ældre bemærker, at han døde i Augustus' regeringstid (Natural History IX.39, X.23).

De viris illustribus

Nepos' De viris illustribus bestod af parallelle liv af fremtrædende romere og udlændinge i seksten bøger. Den indeholdt oprindeligt "beskrivelser af udenlandske og romerske konger, generaler, advokater, talere, digtere, historikere og filosoffer". Den eneste overlevende bog (som menes at være komplet) er imidlertid Excellentium imperatorum vitae (dens indhold er som følger:

To yderligere liv er bevaret fra andre steder i De viris illustribus:

Excellentium imperatorum vitae udkom under Theodosius I som et værk af grammatikeren Aemilius Probus, der gav den til kejseren med en dedikation på latinsk vers. Han hævder, at den er skrevet af hans mor eller far (manuskripterne varierer) og af hans bedstefar. På trods af de indlysende spørgsmål (f.eks. hvorfor er forordet rettet til en person ved navn Atticus, når værket angiveligt var dedikeret til Theodosius), var der tilsyneladende ingen, der tvivlede på Probus' forfatterskab. Til sidst opdagede Peter Cornerus i et manuskript af Ciceros breve Catos og Atticus' biografier. Han føjede dem til de andre eksisterende biografier, på trods af at forfatteren omtaler sig selv som Atticus' samtidige og ven, og at manuskriptet bar overskriften E libro posteriore Cornelii Nepotis ("fra Cornelius Nepos' sidste bog"). Endelig var Dionysius Lambinus' udgave fra 1569 forsynet med en kommentar, der af stilistiske grunde påviste, at værket må være skrevet af Nepos alene og ikke af Aemilius Probus. Dette synspunkt er blevet mildnet af nyere forskning, som er enig med Lambinus i, at de er Nepos' værk, men at Probus sandsynligvis har forkortet biografierne, da han tilføjede versdedikationen. Atticus' liv anses imidlertid for udelukkende at være Nepos' værk.

Andre værker

Næsten alle Nepos' andre skrifter er forsvundet, men adskillige hentydninger til dem er bevaret i værker af andre forfattere. Aulus Gellius' Attiske nætter er af særlig betydning i denne henseende.

Plinius den Yngre nævner vers skrevet af Nepos, og i sit eget Liv om Dion henviser Nepos selv til et værk af hans eget forfatterskab, De Historicis. Hvis der er tale om et separat værk, ville dette være fra et formodet De Historicis Latinis, som kun er en enkelt bog i det større De Viris Illustribus (se ovenfor), der dog udelukkende omfatter biografier af romere. Plinius nævner også et længere liv om Cato i slutningen af det bevarede Life of Cato, skrevet på anmodning af Titus Pomponius Atticus, den "komplette biografi", der nu er gået tabt.

Mens den historiske Cornelius Nepos ikke optræder i skønlitteraturen, bruges hans navn af den tyske romantiske forfatter Achim von Arnim som navn på en af hans karakterer i novellen Isabella von Ägypten (Isabella af Egypten). I modsætning til den historiske Cornelius, der er blevet opfattet som en forfatter af enkel og mindre elegant prosa, hvilket hans forfatterskab vidner om, er denne Cornelius en Mandrake, et rodvæsen, der er skabt af en bøddelens tårer og gravet op en mørk nat kl. 23 om natten, som er en skattefinder, der ønsker at blive vigtigere end det, han er. Cornelius ønsker at blive feltmarskal i det Hellige Romerske Rige og tjener titelfiguren Isabella, idet han hjælper hende ved at grave skatte op for hende, mens han afviser selve tanken om at blive betragtet som en Mandrake i samfundet.

Som en analogi til historiske sammenhænge navngiver Arnim mandrake Cornelius Nepos i et forsøg på at gennemføre det, som Tzvetan Todorov kalder "det fantastiske", en genre, der sætter det virkelige op mod det imaginære eller overnaturlige; at formidle til samfundet, at livet ikke er så simpelt, som vi gør det til. Her bruges Nepos til at formidle denne idé, at når den virkelige Nepos sættes over for den overnaturlige mandrake, kan læseren og samfundet som helhed ikke være sikker på, hvad der er virkeligt og hvad der er fantasi, et mikrokosmos af det 19. århundredes "urolige samvittighed".

Kilder

  1. Cornelius Nepos
  2. Cornelius Nepos
  3. ^ a b c Roberts, Arthur W. Selected Lives from Cornelius Nepos. Boston: Ginn & Company, 1895.
  4. ^ Arnim, Achim (1997). Isabella von Ägypten. Translated by Duncan, Bruce. Edward Mellon Press. ISBN 9780773484399.
  5. ^ Stem, Stephen (2021). The Political Biographies of Cornelius Nepos. University of Michigan Press. p. 16. ISBN 9780472118380.
  6. ^ Plinio, Naturalis Historia, III 127.
  7. ^ Plinio, Naturalis Historia, IX 137.
  8. Плиний Младший. Письма, IV, 28 (1);
  9. Марк Туллий Цицерон. К Аттику, DCCLXX [XVI, 5], (5);
  10. Np. ok. 99 p.n.e. (Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 2001, s. 350) czy też po 109 p.n.e. (Słownik kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 301).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?