Diogenes Laertius

Eumenis Megalopoulos | 12. dec. 2022

Indholdsfortegnelse

Resumé

Diogenes Laërtius (fl. 3. århundrede e.Kr.) var en biograf af de græske filosoffer. Der er intet sikkert kendt om hans liv, men hans overleverede Lives and Opinions of Eminent Philosophers er en vigtig kilde til historien om den græske filosofi i oldtiden. Hans omdømme er kontroversielt blandt forskere, fordi han ofte gentager oplysninger fra sine kilder uden at vurdere dem kritisk. Han fokuserer også ofte på trivielle eller ubetydelige detaljer i sine personers liv, mens han ignorerer vigtige detaljer i deres filosofiske lære, og han undlader undertiden at skelne mellem tidligere og senere lære fra specifikke filosofiske skoler. I modsætning til mange andre antikke sekundære kilder rapporterer Diogenes Laërtius dog generelt filosofiske lærdomme uden at forsøge at omfortolke eller uddybe dem, hvilket betyder, at hans beretninger ofte er tættere på de primære kilder. På grund af tabet af så mange af de primære kilder, som Diogenes var afhængig af, er hans værk blevet den vigtigste overlevende kilde til den græske filosofis historie.

Laërtius må have levet efter Sextus Empiricus (ca. 200), som han nævner, og før Stephanus af Byzans og Sopater af Apamea (ca. 500), som citerer ham. Hans værk nævner ikke neoplatonismen, selv om det er rettet til en kvinde, som var "en entusiastisk platoniker". Det antages derfor, at han blomstrede i første halvdel af det 3. århundrede, under Alexander Severus' (222-235) og hans efterfølgeres regeringstid.

Den præcise form af hans navn er usikker. De gamle manuskripter henviser altid til en "Laertius Diogenes", og denne form af navnet gentages af Sopater Den moderne form "Diogenes Laertius" er meget sjældnere, og bruges af Stephanus af Byzans og i et lemma til den græske antologi. eller blot "Diogenes".

Oprindelsen af navnet "Laertius" er også usikker. Stephanus af Byzans omtaler ham som "Διογένης ὁ Λαερτιερτιεύς" (Diogenes ho Laertieus), hvilket antyder, at han var indfødt fra en eller anden by, måske Laerte i Karia (eller en anden Laerte i Kilikien). Et andet forslag er, at en af hans forfædre havde et medlem af den romerske familie af Laërtii til protektor. Den fremherskende moderne teori er, at "Laertius" er et kælenavn (afledt af det homeriske tilnavn Diogenes Laertiade, der blev brugt til Odysseus), som blev brugt for at adskille ham fra de mange andre personer, der blev kaldt Diogenes i den antikke verden.

Hans hjemby er ukendt (i bedste fald usikker, selv i henhold til en hypotese om, at Laertius henviser til hans oprindelse). En omstridt passage i hans skrifter er blevet brugt til at antyde, at det var Nikæa i Bithynien.

Det er blevet foreslået, at Diogenes var epikuræer eller pyrrhonist. Han forsvarer Epikuros lidenskabeligt i bog 10, som er af høj kvalitet og indeholder tre lange breve, der tilskrives Epikuros, og som forklarer epikuræiske doktriner. Han er upartisk over for alle skoler, på pyrrhonisternes måde, og han fører pyrrhonismens efterfølgelse videre end de andre skolers efterfølgelse. På et tidspunkt synes han endda at omtale pyrrhonisterne som "vores skole". På den anden side kan de fleste af disse punkter forklares ved den måde, hvorpå han ukritisk kopierer fra sine kilder. Det er på ingen måde sikkert, at han tilsluttede sig nogen skole, og han er normalt mere opmærksom på biografiske detaljer.

Ud over Livene henviser Diogenes til et andet værk, som han havde skrevet på vers om berømte mænd i forskellige metermål, og som han kaldte Epigrammata eller Pammetros (Πάμμετρος).

Det værk, som han er kendt for, Lives and Opinions of Eminent Philosophers (Latin: Vitae Philosophorum), blev skrevet på græsk og hævder at give en redegørelse for de græske filosoffers liv og udtalelser.

Selv om det i bedste fald er en ukritisk og ufilosofisk kompilation, har dens værdi, fordi den giver os et indblik i de græske vismænds privatliv, fået Montaigne til at skrive, at han ville ønske, at der havde været et dusin Laërtius i stedet for én Laërtius. På den anden side har moderne forskere anbefalet, at vi behandler Diogenes' testimonia med forsigtighed, især når han ikke angiver sine kilder: "Diogenes har fået en betydning, der ikke står i forhold til hans fortjenester, fordi tabet af mange primære kilder og af de tidligere sekundære kompilationer ved et uheld har efterladt ham som den vigtigste kontinuerlige kilde til den græske filosofis historie".

Organisering af arbejdet

Diogenes opdeler sine emner i to "skoler", som han beskriver som de joniske

Værket indeholder tilfældige bemærkninger om mange andre filosoffer, og der er nyttige beretninger om Hegesias, Anniceris og Theodorus (og Metrodorus og Hermarchus (epikuræere)). Bog VII er ufuldstændig og afbrydes under Chrysippus' liv. Fra en indholdsfortegnelse i et af manuskripterne (manuskript P) ved man, at denne bog fortsætter med Zeno af Tarsus, Diogenes, Apollodorus, Boethus, Mnesarchus, Mnasagoras, Nestor, Basilides, Dardanus, Antipater, Heraclides, Sosigenes, Panaetius, Hecato, Posidonius, Athenodorus, en anden Athenodorus, Antipater, Arius og Cornutus. Hele bog X er helliget Epikuros og indeholder tre lange breve skrevet af Epikuros, som forklarer epikuriske doktriner.

Hans vigtigste autoriteter var Favorinus og Diokles af Magnesia, men hans arbejde trækker også (enten direkte eller indirekte) på bøger af Antisthenes af Rhodos, Alexander Polyhistor og Demetrius af Magnesia, samt værker af Hippobotus, Aristippus, Panaetius, Apollodorus af Athen, Sosicrates, Satyrus, Sotion, Neanthes, Hermippus, Antigonus, Heraclides, Hieronymus og Pamphila.

De ældste bevarede manuskripter

Der findes mange eksisterende manuskripter af Livene, selv om ingen af dem er særligt gamle, og de stammer alle fra en fælles forfader, fordi de alle mangler slutningen af Bog VII. De tre mest anvendelige manuskripter er kendt som B, P og F. Manuskript B (Codex Borbonicus) stammer fra det 12. århundrede og befinder sig i Napolis nationalbibliotek. Manuskript P (Paris) er dateret til det 11.

Der synes at have været nogle tidlige latinske oversættelser, men de er ikke længere bevaret. Et værk fra det 10. århundrede med titlen Tractatus de dictis philosophorum viser et vist kendskab til Diogenes. Henry Aristippus fra det 12. århundrede vides at have oversat i det mindste en del af værket til latin, og i det 14. århundrede benyttede en ukendt forfatter sig af en latinsk oversættelse i sin De vita et moribus philosophorum (fejlagtigt tilskrevet Walter Burley).

Trykte udgaver

De første trykte udgaver var latinske oversættelser. Den første, Laertii Diogenis Vitae et sententiae eorum qui in philosophia probati fuerunt (Romae: Giorgo Lauer, 1472), trykte Ambrogio Traversaris oversættelse (hvis manuskript til Cosimo de' Medici var dateret den 8. februar 1433) og blev redigeret af Elio Francesco Marchese. Den græske tekst af Aristoteles' og Theophrastos' liv udkom i tredje bind af Aldine Aristotle i 1497. Den første udgave af hele den græske tekst var den, der blev udgivet af Hieronymus Froben i 1533. Den græske

Den første kritiske udgave af hele teksten, af H.S. Long i Oxford Classical Texts, blev først udgivet i 1964; denne udgave blev afløst af Miroslav Marcovichs Teubner-udgave, der blev udgivet mellem 1999 og 2002. En ny udgave, af Tiziano Dorandi, blev udgivet af Cambridge University Press i 2013.

Oversættelser på engelsk

Thomas Stanleys History of Philosophy fra 1656 tilpasser formatet og indholdet af Laertius' værk til engelsk, men Stanley har sammensat sin bog ud fra en række klassiske filosofferbiografier. Den første fuldstændige engelske oversættelse var en oversættelse fra slutningen af 1600-tallet af ti forskellige personer. En bedre oversættelse blev lavet af Charles Duke Yonge (1853), men selv om denne var mere bogstavelig, indeholdt den stadig mange unøjagtigheder. Den næste oversættelse blev lavet af Robert Drew Hicks (1925) for Loeb Classical Library, selv om den er en smule forvansket. En ny oversættelse af Pamela Mensch blev udgivet af Oxford University Press i 2018.

Henricus Aristippus, ærkediakon af Catania, lavede en latinsk oversættelse af Diogenes Laertius' bog i Syditalien i slutningen af 1150'erne, som siden er gået tabt eller ødelagt. Geremia da Montagnone brugte denne oversættelse som kilde til sin Compedium moralium notabilium (ca. 1310), og en anonym italiensk forfatter brugte den som kilde til værket Liber de vita et moribus philosophorum (skrevet ca. 1317-1320), som opnåede international popularitet i senmiddelalderen. Munken Ambrogio Traversari (1386-1439) lavede en anden latinsk oversættelse i Firenze mellem 1424 og 1433, som der er bevaret langt bedre optegnelser om. Den italienske renæssancegymnast, maler, filosof og arkitekt Leon Battista Alberti (1404-1472) lånte fra Traversaris oversættelse af Eminente filosoffers liv og meninger i bog 2 i sin Libri della famiglia og modellerede sin egen selvbiografi efter Diogenes Laërtius' Livet af Thales.

Diogenes Laërtius' værk har haft en kompliceret modtagelse i moderne tid. Værdien af hans Lives and Opinions of Eminent Philosophers som en indsigt i de græske vismænds privatliv fik den franske renæssancefilosof Michel de Montaigne (1533-1592) til at udbryde, at han ville ønske, at der i stedet for én Laërtius havde været et dusin. Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) kritiserede Diogenes Laërtius for hans mangel på filosofisk talent og kategoriserede hans værk som intet andet end en samling af tidligere forfatteres udtalelser. Ikke desto mindre indrømmede han, at Diogenes Laërtius' kompilation var vigtig i betragtning af de oplysninger, den indeholdt. Hermann Usener (1834-1905) beklagede Diogenes Laërtius som et "komplet æsel" (asinus germanus) i sin Epicurea (1887). Werner Jaeger (1888-1961) fordømte ham som "denne store ignorant". I slutningen af det tyvende og begyndelsen af det enogtyvende århundrede er det imidlertid lykkedes forskere at genoprette Diogenes Laertius' omdømme som forfatter delvist ved at læse hans bog i en hellenistisk litterær kontekst.

Ikke desto mindre behandler moderne forskere Diogenes' testimonia med forsigtighed, især når han ikke angiver sine kilder. Herbert S. Long advarer: "Diogenes har fået en betydning, der ikke står i forhold til hans fortjenester, fordi tabet af mange primære kilder og af de tidligere sekundære kompilationer tilfældigvis har efterladt ham som den vigtigste kontinuerlige kilde til den græske filosofis historie." Robert M. Strozier giver en noget mere positiv vurdering af Diogenes Laërtius' pålidelighed, idet han bemærker, at mange andre antikke forfattere forsøger at omfortolke og uddybe den filosofiske lære, de beskriver, hvilket Diogenes Laërtius sjældent gør. Strozier konkluderer: "Diogenes Laertius er, når han ikke blander hundredvis af års sondringer sammen, pålidelig, simpelthen fordi han er en mindre kompetent tænker end dem, han skriver om, er mindre tilbøjelig til at omformulere udsagn og argumenter, og især i Epikurs tilfælde mindre tilbøjelig til at blande sig i de tekster, han citerer. Han forenkler dog."

På trods af hans betydning for den vestlige filosofis historie og den kontrovers, der omgiver ham, har Diogenes Laërtius ifølge Gian Mario Cao stadig ikke fået tilstrækkelig filologisk opmærksomhed. Begge moderne kritiske udgaver af hans bog, af H. S. Long (1964) og af M. Marcovich (1999), har modtaget omfattende kritik fra forskere.

Han kritiseres primært for at være alt for optaget af overfladiske detaljer om filosoffernes liv og for at mangle den intellektuelle evne til at udforske deres egentlige filosofiske værker med nogen som helst indtrængen. Ifølge udtalelser fra munken Walter Burley fra det 14. århundrede i sin De vita et moribus philosophorum synes Diogenes' tekst imidlertid at have været langt mere fyldig end den, vi nu er i besiddelse af.

Tilskrivning:

Kilder

 1. Diogenes Laertius
 2. Diogenes Laertius
 3. ^ The statement by Robert Hicks (1925) that "the scribe obviously knew no Greek",[26] was later rejected by Herbert Long. The more recent opinion of Tiziano Dorandi, however, is that the scribe had "little knowledge of Greek ... and limited himself to reproducing it in a mechanical way exactly as he managed to decipher it". A few years later an "anonymous corrector" with good knowledge of Greek rectified "many errors or readings that, rightly or wrongly, he considered erroneous" (Dorandi 2013, p. [page needed]).
 4. Diogenes Laertios. Leben und Lehre der Philosophen. Aus dem Griechischen übersetzt und herausgegeben von Fritz Jürß. Reclams Universal-Bibliothek 1998, ISBN 978-3-15-009669-7
 5. Oliver Overwien: Diogenes, Laertios. In: Werner E. Gerabek, Bernhard D. Haage, Gundolf Keil, Wolfgang Wegner (Hrsg.): Enzyklopädie Medizingeschichte. De Gruyter, Berlin/ New York 2005, ISBN 3-11-015714-4, S. 307.
 6. Friedrich Nietzsche: Nachgelassene Fragmente, Herbst 1868 – Frühjahr 1869. In: Historisch-Kritische Gesamtausgabe. Band 5, S. 126.
 7. Diogenes Laertios (DL): Merkittävien filosofien elämät ja opit III.47.
 8. Sopatros, teoksessa Fotios: Biblioth. 161.
 9. Suda, ”Tetralogia”.
 10. «Library of the World's Best Literature». Library of the World's Best Literature. 1897.
 11. 2,0 2,1 2,2 Czech National Authority Database. jn19990001787. Ανακτήθηκε στις 8  Ιουνίου 2022.
 12. Baumbach, Manuel· Petrovic, Andrej· Petrovic, Ivana (2 Δεκεμβρίου 2010). Archaic and Classical Greek Epigram (στα Αγγλικά). Cambridge University Press. ISBN 9780521118057.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?