Du Fu

Annie Lee | 28. jul. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Du Fu (712-770) var en kinesisk digter og politiker under Tang-dynastiet. Sammen med sin ældre samtidige og ven Li Bai (Li Po) bliver han ofte kaldt den største af de kinesiske digtere. Hans største ambition var at tjene sit land som en succesfuld embedsmand, men han viste sig ude af stand til at skabe de nødvendige tilpasninger. Hans liv, ligesom hele landets, blev ødelagt af An Lushan-oprøret i 755, og hans sidste 15 år var en tid med næsten konstant uro.

Selv om han i begyndelsen var meget lidt kendt af andre forfattere, fik hans værker stor indflydelse på både kinesisk og japansk litteratur. Af hans poetiske forfatterskab er næsten femten hundrede digte blevet bevaret gennem tiderne. Han er blevet kaldt "digter-historikeren" og "digter-vismanden" af kinesiske kritikere, mens hans værker har gjort det muligt for vestlige læsere at introducere ham som "den kinesiske Vergil, Horats, Ovid, Shakespeare, Milton, Burns, Wordsworth, Béranger, Hugo eller Baudelaire".

Traditionel kinesisk litteraturkritik lagde vægt på forfatterens liv, når et værk skulle fortolkes, en praksis, som den amerikanske forsker Burton Watson tilskrev "de tætte forbindelser, som traditionel kinesisk tænkning opstiller mellem kunst og moral". Da mange af Du Fus digte handler om moral og historie, er denne praksis særlig vigtig. En anden grund, som den kinesiske historiker William Hung har identificeret, er, at kinesiske digte typisk er kortfattede og udelader kontekst, der kunne være relevant, men som en informeret samtid kunne formodes at kende. For moderne vestlige læsere gælder det, at "jo mindre præcist vi kender tiden, stedet og omstændighederne i baggrunden, jo mere tilbøjelige er vi til at forestille os det forkert, og resultatet vil være, at vi enten misforstår digtet eller helt undlader at forstå det". Stephen Owen foreslår en tredje faktor, der er særlig for Du Fu, og argumenterer for, at variationen i digterens arbejde krævede, at man tog hele hans liv i betragtning i stedet for de "reduktive" kategoriseringer, der bruges til mere begrænsede digtere.

De første år

Det meste af det, vi ved om Du Fus liv, kommer fra hans digte. Hans farfar var Du Shenyan, en kendt politiker og digter under kejserinde Wu Zetian (det nøjagtige fødested er ukendt, bortset fra at det var nær Luoyang i Henan-provinsen (Gong amt er en favoritkandidat). Senere i livet anså han sig selv for at tilhøre hovedstaden Chang'an, som var Du-familiens hjemby.

Du Fus mor døde kort efter, at han blev født, og han blev delvist opfostret af sin tante. Han havde en ældre bror, som døde ung. Han havde også tre halvbrødre og en halvsøster, som han ofte refererer til i sine digte, selvom han aldrig nævner sin stedmor.

Han var søn af en mindre lærd embedsmand og brugte sin ungdom på en standarduddannelse for en fremtidig embedsmand: studier og udenadslære af de konfucianske klassikere inden for filosofi, historie og poesi. Han hævdede senere, at han havde skrevet nogle troværdige digte i sine tidlige teenageår, men de er gået tabt.

I begyndelsen af 730'erne rejste han i Jiangsu- og Zhejiang-området; hans tidligste overlevende digt, der beskriver en poesikonkurrence, menes at stamme fra slutningen af denne periode, omkring 735. I det år tog han den kejserlige eksamen, sandsynligvis i Chang'an. Han dumpede til sin egen og århundreders senere kritikeres overraskelse. Hung konkluderer, at han sandsynligvis dumpede, fordi hans prosastil på det tidspunkt var for tæt og uklar, mens Chou foreslår, at hans manglende evne til at opdyrke forbindelser i hovedstaden kan have været årsagen. Efter denne fiasko begyndte han at rejse igen, denne gang rundt i Shandong og Hebei.

Hans far døde omkring 740. Du Fu ville have haft lov til at træde ind i embedsværket på grund af sin fars rang, men han menes at have opgivet privilegiet til fordel for en af sine halvbrødre. Han tilbragte de næste fire år i Luoyang-området, hvor han opfyldte sine pligter i indenlandske anliggender.

I efteråret 744 mødte han Li Bai (Li Po) for første gang, og de to digtere indledte et venskab. David Young beskriver dette som "det mest betydningsfulde formative element i Du Fus kunstneriske udvikling", fordi det gav ham et levende eksempel på det tilbagetrukne digter- og forskerliv, som han var tiltrukket af efter sin mislykkede embedseksamen. Forholdet var dog noget ensidigt. Du Fu var nogle år yngre, mens Li Bai allerede var en poetisk stjerne. Vi har tolv digte til eller om Li Bai fra den yngre digter, men kun ét i den anden retning. De mødtes kun igen én gang, i 745.

I 746 flyttede han til hovedstaden i et forsøg på at genoplive sin officielle karriere. Han tog embedseksamen for anden gang det følgende år, men alle kandidaterne blev underkendt af premierministeren (tilsyneladende for at forhindre, at der opstod mulige rivaler). Han forsøgte aldrig igen at tage eksamen, men henvendte sig i stedet direkte til kejseren i 751, 754 og sandsynligvis igen i 755. Han giftede sig omkring 752, og i 757 havde parret fået fem børn - tre sønner og to døtre - men en af sønnerne døde som spæd i 755. Fra 754 begyndte han at få lungeproblemer (sandsynligvis astma), den første af en række lidelser, som forfulgte ham resten af hans liv. Det var i det år, at Du Fu blev tvunget til at flytte sin familie på grund af en hungersnød forårsaget af massive oversvømmelser i regionen.

I 755 fik han en udnævnelse som registrator for den højre kommandants kontor i kronprinsens palads. Selvom det var en mindre stilling, ville det i normale tider have været starten på en officiel karriere. Men selv før han var begyndt at arbejde, blev stillingen fejet væk af begivenhederne.

An Lushan-oprøret begyndte i december 755 og blev først slået helt ned efter næsten otte år. Det forårsagede enorme forstyrrelser i det kinesiske samfund: Folketællingen i 754 registrerede 52,9 millioner mennesker, men ti år senere talte folketællingen kun 16,9 millioner, resten var blevet fordrevet eller dræbt. I denne periode levede Du Fu et omrejsende liv, der blev forstyrret af krige, hungersnød og kejserlig utilfredshed. Denne ulykkelige periode var med til at skabe Du Fu som digter: Eva Shan Chou har skrevet, at "det, han så omkring sig - hans families, naboers og fremmedes liv - det, han hørte, og det, han håbede på eller frygtede i forbindelse med de forskellige kampagner - det blev de vedvarende temaer i hans poesi". Selv da han hørte om sit yngste barns død, vendte han sig mod andres lidelser i sin poesi i stedet for at dvæle ved sin egen ulykke. Du Fu skrev:

Når jeg tænker på, hvad jeg har gennemlevet, og hvis selv jeg kender til sådanne lidelser, må den almindelige mand helt sikkert blive rystet af vinden.

I 756 blev kejser Xuanzong tvunget til at flygte fra hovedstaden og abdicere. Du Fu, som havde været væk fra byen, tog sin familie med til et sikkert sted og forsøgte at slutte sig til den nye kejsers hof (Suzong), men han blev taget til fange af oprørerne og ført til Chang'an. Om efteråret blev hans yngste søn, Du Zongwu (Baby Bear), født. Omkring dette tidspunkt menes Du Fu at have fået malaria.

Han flygtede fra Chang'an det følgende år og blev udnævnt til Reminder, da han vendte tilbage til hoffet i maj 757. Denne post gav adgang til kejseren, men var i høj grad ceremoniel. Du Fus samvittighedsfuldhed tvang ham til at forsøge at gøre brug af den: Han skabte problemer for sig selv ved at protestere mod fjernelsen af sin ven og beskytter Fang Guan på grund af en ubetydelig anklage. Han blev arresteret, men benådet i juni. Han fik tilladelse til at besøge sin familie i september, men han vendte snart tilbage til hoffet, og den 8. december 757 vendte han tilbage til Chang'an sammen med kejseren efter regeringsstyrkernes generobring af byen. Hans råd blev dog fortsat ikke værdsat, og i sommeren 758 blev han degraderet til en stilling som kommissær for uddannelse i Huazhou. Stillingen faldt ikke i hans smag: I et digt skrev han:

JEG HAR IKKE SET DIG FØR. JEG ER VED AT SKRIGE SOM EN GAL PÅ ET KONTOR. Jeg er ved at skrige som en gal på kontoret, Især når de kommer med flere papirer, så de hober sig op på mit skrivebord.

Han rejste videre i sommeren 759; dette er traditionelt blevet tilskrevet hungersnød, men Hung mener, at frustration er en mere sandsynlig årsag. Han tilbragte derefter omkring seks uger i Qinzhou (nu Tianshui, Gansu-provinsen), hvor han skrev mere end tres digte.

Chengdu

I december 759 opholdt han sig kortvarigt i Tonggu (det moderne Gansu). Den 24. december rejste han til Chengdu (Sichuan-provinsen), hvor han blev modtaget af den lokale præfekt og digterkollega Pei Di. Du holdt efterfølgende til i Sichuan det meste af de næste fem år. I efteråret samme år var han i økonomiske problemer og sendte digte til forskellige bekendte for at tigge om hjælp. Han blev aflastet af Yan Wu, en ven og tidligere kollega, som blev udnævnt til generalguvernør i Chengdu. På trods af hans økonomiske problemer var dette en af de lykkeligste og mest fredelige perioder i hans liv. Mange af Du's digte fra denne periode er fredelige skildringer af hans liv i Du Fu's stråtækte hytte. I 762 forlod han byen for at undslippe et oprør, men han vendte tilbage i sommeren 764, da han blev udnævnt til rådgiver for Yan, som var involveret i kampagner mod det tibetanske imperium.

Sidste år

Luoyang, hans fødeby, blev generobret af regeringsstyrker i vinteren 762, og i foråret 765 sejlede Du Fu og hans familie ned ad Yangtze, tilsyneladende med den hensigt at komme dertil. De rejste langsomt, forsinket af hans dårlige helbred (på dette tidspunkt led han af dårligt syn, døvhed og generel alderdom i tillæg til sine tidligere lidelser). De opholdt sig i Kuizhou (i det, der nu er Baidicheng, Chongqing) ved indgangen til De Tre Slugter i næsten to år fra det sene forår 766. Denne periode var Du Fus sidste store poetiske blomstring, og her skrev han 400 digte i sin tætte, sene stil. I efteråret 766 blev Bo Maolin guvernør i regionen: Han støttede Du Fu økonomisk og ansatte ham som sin uofficielle sekretær.

I marts 768 genoptog han sin rejse og kom så langt som til Hunan-provinsen, hvor han døde i Tanzhou (nu Changsha) i november eller december 770, i sit 58. år. Han overlevede sin kone og to sønner, som blev i området i mindst nogle år. Hans sidste kendte efterkommer er et barnebarn, som anmodede Yuan Zhen om en gravskrift til digteren i 813.

Hung opsummerer hans liv ved at konkludere, at "han viste sig at være en barnlig søn, en kærlig far, en generøs bror, en trofast ægtemand, en loyal ven, en pligtopfyldende embedsmand og en patriotisk undersåt."

Nedenfor er et eksempel på et af Du Fus senere værker, "Til min pensionerede ven Wei" (Zēng Wèi Bā Chǔshì 贈衛八處士). Som mange andre digte fra Tang-tiden handler det om en lang afsked mellem venner, hvilket ofte skyldtes, at embedsmænd ofte blev forflyttet til provinserne:

Det er næsten lige så svært for venner at mødes Hvad angår Orion og Scorpius... I aften er en sjælden begivenhed, At mødes i stearinlysenes skær, To mænd, der var unge for ikke så længe siden. Men nu er de ved at blive grå ved tindingerne. At opdage, at halvdelen af vores venner er døde. Chokerer os, brænder vores hjerter med sorg. Vi anede ikke, at der ville gå tyve år... før jeg kunne besøge dig igen. Da jeg tog af sted, var du stadig ugift; Men nu står disse drenge og piger på rad og række. Er meget venlige over for deres fars gamle ven. De spørger mig, hvor jeg har været på min rejse; Og så, når vi har talt et stykke tid, De bringer og viser mig vin og retter, Forårsløg klippes i nattens regn. Og brune ris, der er friskkogte på en særlig måde. Min vært proklamerer, at det er en festival, Han opfordrer mig til at drikke ti kopper... Men hvilke ti kopper kan gøre mig så fuld? som jeg altid er med din kærlighed i mit hjerte? I morgen vil bjergene adskille os; Efter i morgen - hvem kan sige det?

Sundhed

Du Fu er den første person i historien, der er identificeret som diabetespatient. I sine senere år led han af diabetes og lungetuberkulose, og han døde om bord på et skib på Yangtze-floden, 58 år gammel.

Kritikken af Du Fus værker har fokuseret på hans stærke sans for historie, hans moralske engagement og hans tekniske ekspertise.

Historie

Siden Song-dynastiet har kritikere kaldt Du Fu for "digterhelgenen" (詩聖, shī shèng). De mest direkte historiske af hans digte er dem, der kommenterer militær taktik eller regeringens succeser og fiaskoer, eller de rådgivningsdigte, han skrev til kejseren. Indirekte skrev han om effekten af den tid, han levede i, på sig selv og på de almindelige mennesker i Kina. Som Watson bemærker, er dette information "af en art, der sjældent findes i de officielt kompilerede historier fra den tid".

Du Fus politiske kommentarer er baseret på følelser snarere end beregning: Hans forskrifter er blevet omskrevet til: "Lad os alle være mindre egoistiske, lad os alle gøre det, vi skal gøre". Da hans synspunkter var umulige at være uenige i, gjorde hans kraftfuldt udtrykte sandheder det muligt at installere ham som den centrale figur i kinesisk poetisk historie.

Moralsk engagement

En anden favoritbetegnelse blandt kinesiske kritikere er "digtervismand" (詩聖, shī shèng), en pendant til den filosofiske vismand, Konfucius. Et af de tidligste overlevende værker, Sangen om vognene (fra omkring 750), giver stemme til lidelserne hos en værnepligtig soldat i den kejserlige hær og en klarsynet bevidsthed om lidelse. Disse bekymringer bliver løbende formuleret i digte om både soldaters og civiles liv, som Du Fu producerede gennem hele sit liv.

Selvom Du Fus hyppige referencer til sine egne vanskeligheder kan give indtryk af en altopslugende solipsisme, argumenterer Hawkes for, at hans "berømte medfølelse faktisk inkluderer ham selv, set helt objektivt og næsten som en eftertanke". Derfor "giver han det større billede storhed" ved at sammenligne det med "sin egen lidt komiske trivialitet".

Du Fus medfølelse, for sig selv og for andre, var en del af hans generelle udvidelse af poesiens rækkevidde: Han dedikerede mange værker til emner, som tidligere var blevet anset for uegnede til poetisk behandling. Zhang Jie skrev, at for Du Fu er "alt i denne verden poesi", og Du skrev meget om emner som familieliv, kalligrafi, malerier, dyr og andre digte.

Teknisk ekspertise

Du Fus værk er først og fremmest bemærkelsesværdigt for sin spændvidde. Kinesiske kritikere brugte traditionelt udtrykket 集大成 (jídàchéng, "komplet symfoni"), en reference til Mencius' beskrivelse af Konfucius. Yuan Zhen var den første til at bemærke bredden i Du Fus præstationer og skrev i 813, at hans forgænger "forenede i sit arbejde træk, som tidligere mænd kun havde vist enkeltvis". Han mestrede alle former for kinesisk poesi: Chou siger, at han i hver form "enten gjorde enestående fremskridt eller bidrog med enestående eksempler". Desuden bruger hans digte en bred vifte af registre, fra det direkte og dagligdags til det alluderende og selvbevidst litterære. Denne variation manifesterer sig selv inden for de enkelte værker: Owen identificerer de "hurtige stilistiske og tematiske skift" i digtene, som gør det muligt for digteren at repræsentere forskellige facetter af en situation, mens Chou bruger begrebet "sidestilling" som det vigtigste analytiske værktøj i sit arbejde. Du Fu er kendt for at have skrevet mere om poetik og maleri end nogen anden forfatter i sin samtid. Han skrev atten digte om maleri alene, mere end nogen anden Tang-digter. Du Fus tilsyneladende negative kommentar til Han Gans værdsatte hestemalerier antændte en kontrovers, der har varet ved til i dag.

Grundtonen i hans værker ændrede sig, efterhånden som han udviklede sin stil og tilpassede sig sine omgivelser ("kamæleonagtigt" ifølge Watson): Hans tidligste værker er i en relativt afledt, høviske stil, men han kom til sin ret i årene med oprøret. Owen kommenterer den "dystre enkelhed" i Qinzhou-digtene, som afspejler ørkenlandskabet; værkerne fra hans Chengdu-periode er "lette, ofte fint observerede"; mens digtene fra den sene Kuizhou-periode har en "tæthed og kraft i visionen".

Selvom han skrev i alle poetiske former, er Du Fu bedst kendt for sin lüshi, en type digt med strenge krav til form og indhold, for eksempel:

DET ER EN AF DE BEDSTE MÅDER AT GØRE DET PÅ. DET ER EN AF DE BEDSTE MÅDER AT GØRE DET PÅ. JEG ER IKKE EN AF DEM. JEG FORLADER PUBLIKUM I STILHED. Vi forlader Audience gennem de stille korridorer, Statelige og smukke, passerer vi gennem paladsets porte, Vi går i hver sin retning: du går mod vest Med statsministrene. Jeg, ellers. JEG, ELLERS... JEG ER IKKE EN AF DEM. JEG HAR IKKE SET NOGET TIL DET. PÅ MIN SIDE... På min side er pilekvistene skrøbelige og grønne. Derovre ser du skarlagenrøde blomster. Vores veje skilles! Du skriver så godt, så venligt, For at advare, forgæves, en snakkesalig gammel mand.

Omkring to tredjedele af Du Fus 1500 bevarede værker er i denne form, og han anses generelt for at være dens førende eksponent. Hans bedste lǜshi bruger de parallelismer, som formen kræver, til at tilføje ekspressivt indhold snarere end blot som tekniske begrænsninger. Hawkes kommenterer, at "det er forbløffende, at Tu Fu er i stand til at bruge en så enormt stiliseret form på en så naturlig måde".

Ifølge Encyclopædia Britannica anses Du Fus forfatterskab af mange litterære kritikere for at være blandt de største nogensinde, og det hedder, at "hans tætte, komprimerede sprog gør brug af alle de konnotative overtoner i en sætning og af alle de intonationsmæssige potentialer i det enkelte ord, kvaliteter, som ingen oversættelse nogensinde kan afsløre."

I sin levetid og umiddelbart efter sin død var Du Fu ikke særlig værdsat. Det kan til dels tilskrives hans stilistiske og formelle nyskabelser, hvoraf nogle stadig "betragtes som ekstremt vovede og bizarre af kinesiske kritikere." Der er kun få samtidige referencer til ham - kun elleve digte fra seks forfattere - og de beskriver ham i form af hengivenhed, men ikke som et forbillede for poetiske eller moralske idealer. Du Fu er også dårligt repræsenteret i nutidige poesiantologier.

Men som Hung bemærker, er han "den eneste kinesiske digter, hvis indflydelse voksede med tiden", og hans værker begyndte at stige i popularitet i det niende århundrede. De første positive kommentarer kom fra Bai Juyi, som roste de moralske følelser i nogle af Du Fus værker (selvom han kun fandt dem i en lille brøkdel af digtene), og fra Han Yu, som skrev et stykke, hvor han forsvarede Du Fu og Li Bai af æstetiske grunde mod angrebene på dem. Begge disse forfattere viste indflydelse fra Du Fu i deres eget poetiske arbejde. I begyndelsen af det 10. århundrede byggede Wei Zhuang den første kopi af sin stråtækte hytte i Sichuan.

Det var i det 11. århundrede, under den nordlige Song-æra, at Du Fus omdømme nåede sit højdepunkt. I denne periode fandt en omfattende reevaluering af tidligere digtere sted, hvor Wang Wei, Li Bai og Du Fu blev anset for at repræsentere henholdsvis den buddhistiske, daoistiske og konfucianske del af den kinesiske kultur. Samtidig sikrede udviklingen af neokonfucianismen, at Du Fu, som dens poetiske forbillede, indtog den altoverskyggende position. Su Shi udtrykte dette ræsonnement, da han skrev, at Du Fu var "fremtrædende ... fordi ... han gennem alle sine omskiftelser aldrig glemte sin suveræn i løbet af et måltid". Hans indflydelse blev hjulpet på vej af hans evne til at forene tilsyneladende modsætninger: Politiske konservative blev tiltrukket af hans loyalitet over for den etablerede orden, mens politiske radikale omfavnede hans bekymring for de fattige. Litterære konservative kunne se op til hans tekniske mesterskab, mens litterære radikale blev inspireret af hans innovationer. Siden oprettelsen af Folkerepublikken Kina er Du Fus loyalitet over for staten og omsorg for de fattige blevet fortolket som et embryon til nationalisme og socialisme, og han er blevet rost for sin brug af et enkelt, "folkeligt sprog".

Du Fus popularitet voksede i en sådan grad, at det er lige så svært at måle hans indflydelse som Shakespeares i England: Det var svært for nogen kinesisk digter ikke at blive påvirket af ham. Selvom der aldrig kom en ny Du Fu, fulgte individuelle digtere traditionerne fra specifikke aspekter af hans arbejde: Bai Juyis omsorg for de fattige, Lu Yus patriotisme og Mei Yaochens refleksioner over dagligdagen er nogle få eksempler. Mere generelt satte Du Fus arbejde med at omdanne lǜshi fra ren ordleg til "et redskab for seriøs poetisk ytring" scenen for alle efterfølgende forfattere i genren.

Da Columbia University Press udgav Burton Watsons oversættelse af Du Fus digte, kommenterede de, at Du Fu "er blevet kaldt Kinas største digter, og nogle kalder ham den største ikke-episke, ikke-dramatiske digter, hvis skrifter har overlevet på noget sprog."

Indflydelse på japansk litteratur

Du Fus poesi har haft en dybtgående indflydelse på japansk litteratur, især på litteraturen fra Muromachi-perioden og på lærde og digtere i Edo-perioden, herunder Matsuo Bashō, den allerstørste af alle haiku-digtere. Selv på moderne japansk er udtrykket poesiens helgen (詩聖, shisei) for det meste synonymt med Du Fu.

Indtil det 13. århundrede foretrak japanerne Bai Juyi frem for alle andre digtere, og der var kun få referencer til Du Fu, selvom hans indflydelse kan ses i nogle kanshi ("kinesisk poesi lavet af japanske digtere") antologier såsom Bunka Shūreishū i det 9. århundrede. Den første bemærkelsesværdige japanske værdsætter af Du Fus poesi var Kokan Shiren (1278-1346), en Rinzai Zen-patriark og en af de mest fremtrædende forfattere af De Fem Bjerges litteratur; han roste Du Fu i høje toner og kommenterede nogle af Du Fus digte fra en Zen-præsts perspektiv i bind 11 af Saihokushū. Hans elev Chūgan Engetsu komponerede mange kanshi, som i deres forord tydeligt blev angivet at være "påvirket af Du Fu". Chūgans elev Gidō Shūshin havde tætte forbindelser til hoffet og Ashikaga-shogunatet og udbredte Du Fus poesi i den verdslige verden; en dag spurgte Nijō Yoshimoto, hoffets Kampaku-regent og den højeste autoritet inden for renga-poesi, Gidō: "Skal jeg lære Du Fu og Li Bais poesi?" Gidō vovede at svare: "Ja, hvis du har evner nok. Nej, hvis du ikke har." Siden da havde der været mange seminarer om Du Fus poesi både i zentempler og i det aristokratiske samfund, og som følge heraf blev hans poesi ofte citeret i japansk litteratur i Muromachi-perioden, f.eks. i Taiheiki, et historisk epos fra slutningen af det 14. århundrede, og nogle noh-skuespil som Hyakuman, Bashō og Shunkan.

Under Kan'e-æraen i Edo-perioden (1624-1643) blev Shào Chuán (邵傳) fra Ming-dynastiet's Collective Commentary on Du Fu's Lǜshi (杜律集解) importeret til Japan, Toritsu Shikkai) blev importeret til Japan, og den opnåede en eksplosiv popularitet blandt konfucianske lærde og chōnin (for eksempel kommenterede Hayashi Shunsai, en bemærkelsesværdig konfuciansk lærd, i Vol. 37 af Gahō Bunshū, at Zǐměi var den allerbedste digter i historien og roste Shào Chuáns kommentar for dens enkelhed og læsbarhed, mens han kritiserede gamle kommentarer under Yuan-dynastiet for at være for uigennemskuelige. Matsuo Bashō, den største haiku-digter, var også stærkt påvirket af Du Fu; i Oku no Hosomichi, hans mesterværk, citerer han de to første linjer af A Spring View (春望) før et haiku som dets introduktion, og mange af hans andre haiku har lignende ordlyd og temaer. Det siges, at da han døde i Osaka under en lang rejse, fandt man en kopi af Du Fus poesi hos ham som en af de få dyrebare ting, han kunne bære rundt på.

En række forskellige stilarter er blevet brugt i forsøget på at oversætte Du Fus værker til engelsk. Som Burton Watson bemærker i The Selected Poems of Du Fu: "Der er mange forskellige måder at gribe problemerne med at oversætte Du Fu an på, og det er derfor, vi har brug for så mange forskellige oversættelser som muligt" (s. xxii). Oversætterne har måttet kæmpe med at få originalens formelle begrænsninger frem uden at lyde anstrengte for et vestligt øre (især når de oversætter reguleret vers, eller lǜshi), og med at rumme de komplekse allusioner, der især findes i de senere værker (Hawkes skriver, at "hans digte som regel ikke kommer særlig godt igennem i oversættelse" - s. ix).

Den ene yderlighed i hvert spørgsmål er repræsenteret af Kenneth Rexroths One Hundred Poems From the Chinese. Hans frie oversættelser søger at skjule parallellerne gennem enjambement og udvidelse og indskrænkning af indholdet; hans svar på allusionerne er for det første at udelade de fleste af disse digte fra sit udvalg, og for det andet at "oversætte" referencerne i de værker, han vælger. Andre oversættere har lagt meget større vægt på at forsøge at formidle en fornemmelse af de poetiske former, som Du Fu brugte. Vikram Seth i Three Chinese Poets bruger rimskemaer i engelsk stil, mens Keith Holyoak i Facing the Moon nærmer sig det kinesiske rimskema; begge bruger endestoppede linjer og bevarer en vis grad af parallelisme. I The Selected Poems of Du Fu følger Burton Watson parallelismerne ganske nøje og overtaler den vestlige læser til at tilpasse sig digtene snarere end omvendt. På samme måde håndterer han allusionerne i de senere værker ved at kombinere bogstavelig oversættelse med omfattende kommentarer. Arthur Cooper har også oversat udvalgte digte af Du Fu og Li Bai, som blev udgivet på forlaget Penguin Classics. David Hinton har også udgivet udvalgte digte for New Directions, først i 1989 efterfulgt af en udvidet og revideret udgave i 2020. I 2015 udgav Stephen Owen kommenterede oversættelser med kinesiske tekster af Du Fus samlede digte i seks bind.

Kilder

 1. Du Fu
 2. Du Fu
 3. ^ a b c d e f Ebrey, 103.
 4. ^ Hung, 1.
 5. ^ a b Watson, xvii.
 6. ^ Hung, 5.
 7. ^ a b Owen (1981), 184.
 8. a b Watson, Burton; Merrill, James (1984). The Columbia book of Chinese poetry : from early times to the thirteenth century. Columbia University Press. ISBN 0-231-05682-6. OCLC 10277459. Consultado el 20 de abril de 2021.
 9. a b c d e f g Hung, William; (1952). Tu Fu: China's Greatest Poet. Harvard University Press.
 10. ^ Nell'onomastica cinese il cognome precede il nome. "Du" è il cognome.
 11. ^ a b c d e f Ebrey, 103.
 12. ^ Hung, 1.
 13. ^ a b Watson, xvii.
 14. Du Fu: Gedichte. Aus dem Chinesischen übersetzt und kommentiert von Raffael Keller ..., S. 175.
 15. Hans Christoph Buch: Bis im Schlag des Takts mein Trinkgefäß zerschellt. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung. 22. Februar 2010, S. 28

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?