Pieter Zeeman

Dafato Team | 29. maj 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Pieter Zeeman (Zonnemaire, 25. maj 1865 - Amsterdam, 9. oktober 1943) var en hollandsk fysiker og Nobelpristager.

Zeeman blev født i den sjællandske landsby Zonnemaire som søn af den reformerte præst Catharinus Forandinus Zeeman (1828-1906) og Wilhelmina Worst. Efter at have gået i landsbyskolen, der bestod af et klasseværelse, lærte hans far ham et grundlæggende kendskab til det franske sprog, og han kunne gå på hogereburgerschool (HBS) (nu en del af Pontes-skolekoncernen) i Zierikzee. I løbet af sin tid på HBS observerede han et særligt klart nordlys, som kunne ses i Nordeuropa i november 1882. Zeeman delte sin opdagelse med Groningen-fysiklæreren H.J.H. Groeneman, som offentliggjorde en artikel og en tegning om den i tidsskriftet Nature.

Da HBS ikke gav direkte adgang til universitetet, og Zeeman ønskede at studere matematik og fysik, måtte han først tage et års supplerende undervisning på gymnasiet i Delft. Han blev anbragt hos viceinspektør J.W. Lely (Cornelis Lelys bror) og fik latin og græsk som forberedelse til optagelsesprøven til universitetet.

Under sit ophold i Delft kom Zeeman i kontakt med Heike Kamerlingh Onnes, som han senere skulle modtage forelæsninger i mekanik fra. I 1885 bestod han sin optagelsesprøve og blev optaget på det statslige universitet i Leiden som studerende hos Kamerlingh Onnes og Hendrik Lorentz. Kamerlingh Onnes var især imponeret over Zeemans forståelse af Maxwells berømte bog Theory of Heat. Allerede inden sin ph.d.-grad blev Zeeman udnævnt til assistent for professor Lorentz i 1890. I 1893 blev han doktor under Kamerlingh Onnes med en afhandling om magneto-optik: Measurements on Kerr's phenomenon of polar reflection on iron, cobalt and nickel.

Efter sin ph.d.-grad arbejdede Zeeman i seks måneder i Strasbourg med Emil Cohn på Kohlrausch-instituttet, hvor han undersøgte udbredelsen af elektriske vibrationer i væsker. Han var derefter privatlærer i matematik og fysik ved universitetet i Leiden, inden han blev udnævnt til lektor i fysik ved universitetet i Amsterdam i 1896.

I 1896 indledte han som opfølgning på sin ph.d.-forskning om kerneeffekten en undersøgelse af magnetfelters virkning på lys og opdagede det, der nu er kendt som hav-effekten, som han offentliggjorde i Nature og andre vigtige tidsskrifter i 1897. Denne effekt indebærer det fænomen, at spektrallinjerne i et atom, der udsender lys fra en exciteret tilstand, splittes op under tilstedeværelse af et stærkt magnetfelt. Det er et af beviserne for eksistensen af kvantisering i elektronorbitalerne omkring atomet og dermed et af beviserne for kvantemekanikkens korrekthed, som i øvrigt først blev udviklet i 1900 af Max Planck og andre. Et par år tidligere lykkedes det ham i øvrigt at finde svaret på den konkurrence, som Royal Holland Society of Sciences udskrev om denne kerneeffekt, og han vandt guldmedaljen i 1892.

Hans opdagelse var et vigtigt bevis for Lorentz' teori om elektromagnetisk stråling. Ud fra Zeemans måleresultater drog Lorentz ikke blot den konklusion, at de partikler, der er ansvarlige for lysudstrålingen i atomer, har en negativ ladning, men han kunne nu også beregne forholdet mellem ladningen og partiklernes masse - kvotienten q

Fra da af ville Zeeman og Lorentz sammen fokusere deres forskning på magnetismens indflydelse på lysstråler. Zeeman undersøgte selv spektralliniernes opdeling i mange forskellige stoffer og registrerede resultaterne i en række fotografier. Hans arbejde på dette område var af stor betydning for al videre forskning i atomernes struktur.

I 1900 blev Zeeman udnævnt til ekstraordinær professor i fysik ved universitetet i Amsterdam. Efter at have accepteret denne post holdt han en åbningstale med titlen: "Eksperimentelle undersøgelser af dele mindre end atomer", hvor den seneste forskning blev skitseret om "vigtige byggesten i vores viden om naturen" (de senere opdagede elektroner). I 1908 blev han som efterfølger for Van der Waals udnævnt til professor og direktør for det fysiske institut på Roeterseiland i Plantage-kvarteret.

Da dette laboratorium ikke længere opfyldte hans krav, fik han allerede i 1914 et løfte fra Amsterdams Universitet om, at der ville blive bygget et nyt laboratorium til ham. Men på grund af udbruddet af Første Verdenskrig måtte Zeeman vente til 1923, før han kunne tage det nye laboratorium "Physica" på Plantage Muidergracht i brug. I den mellemliggende periode arbejdede Zeeman i det gamle laboratorium på den optiske dopplereffekt, en effekt, der bruges i astronomien til at lære mere om stjernernes bevægelse. Hans fokus var også på lysets udbredelse i bevægelige faste stoffer.

I 1902 delte han Nobelprisen med Hendrik Lorentz for sin opdagelse af havets effekt. Dette var en reaktion på eksperimenter udført af de amerikanske fysikere Albert Michelson og Edward Morley. På dagen for præsentationen, den 10. december 1902, var Zeeman syg. Lorentz måtte derfor forklare sin tidligere elevs forskning for den svenske konge og andre inviterede gæster. I 1912 modtog Zeeman Matteucci-medaljen, Henry Draper-medaljen (1921), Rumford-medaljen og Benjamin Franklin-medaljen (1925). Indtil sin død forskede han aktivt i lysets udbredelse i medier som vand, kvarts og flint.

I 1932 blev Zeeman i anledning af 350-års jubilæet for Amsterdam University of Applied Sciences, og fordi universitetet i Göttingen ønskede at takke Nederlandene for dets store fysiske fremskridt, udnævnt til æresmedlem af universitetet i Göttingen.

Zeeman har modtaget mange æresdoktorgrader fra bl.a. universiteterne i Oxford og Leuven, og han er blevet (æres)medlem af mange videnskabelige selskaber.

Da Zeeman gik på pension som 70-årig, blev han udnævnt til Commandeur in de Orde van de Nederlandse Leeuw. I 1940, i anledning af hans 75-års fødselsdag, blev laboratoriet "Physica" fra 1923 i Amsterdam opkaldt efter ham. Efter hans død den 9. oktober 1943 blev hans jordiske rester blot lagt til hvile på den almindelige kirkegård i Haarlem, ikke langt fra hvor Lorentz også ligger begravet.

Kilder

 1. Pieter Zeeman
 2. Pieter Zeeman
 3. Geboorteakte Burgerlijke Stand Zonnemaire 1865, aktenummer 10
 4. Catharinus Forandinus Zeeman bij de Digitale Bibliotheek voor de Nederlandse Letteren (dbnl)
 5. A.J. Kox. Een Brandpunt van geleerdheid in de hoofdstad: de Universiteit van Amsterdam rond 1900 in vijftien portretten, Blz. 214. ISBN 90-6550-349-8.
 6. P. Zeeman (1897). The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance. Nature 55: 347. DOI: 10.1038/055347a0.
 7. ^ a b "Fellows of the Royal Society". London: Royal Society. Archived from the original on 2015-03-16.
 8. ^ Zeeman, P. (1897). "The Effect of Magnetisation on the Nature of Light Emitted by a Substance". Nature. 55 (1424): 347. Bibcode:1897Natur..55..347Z. doi:10.1038/055347a0.
 9. ^ Zeeman, P (1914). "Fresnel's coefficient for light of different colours. (First part)". Royal Netherlands Academy of Art and Sciences, Proceedings. 17 (I): 445–451. Bibcode:1914KNAB...17..445Z. Archived from the original on 2009-05-19. Retrieved 2006-10-05.
 10. ^ Zeeman, P (1915). "Fresnel's coefficient for light of different colours. (Second part)". Royal Netherlands Academy of Art and Sciences, Proceedings. 18 (I): 398–408. Bibcode:1915KNAB...18..398Z. Archived from the original on 2009-05-19. Retrieved 2006-10-05.
 11. ^ Pieter ZEEMAN, su accademiadellescienze.it.
 12. ^ (EN) M.P.C. 45750 del 26 maggio 2002
 13. 2,0 2,1 2,2 Εθνική Βιβλιοθήκη της Γερμανίας: (Γερμανικά) Gemeinsame Normdatei. 116968141. Ανακτήθηκε στις 16  Οκτωβρίου 2015.
 14. 5,0 5,1 (Ιταλικά) www.accademiadellescienze.it. pieter-zeeman. Ανακτήθηκε στις 1  Δεκεμβρίου 2020.
 15. «Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Η Μεγάλη Ρωσική Εγκυκλοπαίδεια. Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 27  Σεπτεμβρίου 2015.
 16. «Большая советская энциклопедия» (Ρωσικά) Η Μεγάλη Ρωσική Εγκυκλοπαίδεια. Μόσχα. 1969. Ανακτήθηκε στις 28  Σεπτεμβρίου 2015.
 17. 11,0 11,1 Photographers’ Identities Catalog. 279881. Ανακτήθηκε στις 19  Δεκεμβρίου 2020.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?