Pausanias (geograf)

Dafato Team | 25. maj 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Pausanias (ca. 110 - ca. 180) var en græsk rejsende og geograf fra det andet århundrede e.Kr. Han er berømt for sin Beskrivelse af Grækenland (Ἑλλάδος Περιήγησις, Hellados Periegesis), et omfattende værk, der beskriver det antikke Grækenland ud fra hans førstehåndsobservationer. Description of Greece indeholder afgørende oplysninger for at skabe forbindelser mellem den klassiske litteratur og den moderne arkæologi.

Man ved ikke meget om Pausanias ud over det, som historikerne kan sammensætte ud fra hans egne skrifter. Det er dog næsten sikkert, at han blev født omkring 110 e.Kr. i en græsk familie og sandsynligvis stammede fra Lydien i Lilleasien. Fra ca. 150 til sin død i 180 rejste Pausanias rundt på det græske fastland og skrev undervejs om forskellige monumenter, hellige steder og vigtige geografiske steder. Ved at skrive Beskrivelse af Grækenland forsøgte Pausanias at samle en varig skriftlig beretning om "alt det græske" eller panta ta hellenika.

At bo i Romerriget

Pausanias blev født i Lilleasien og var af græsk oprindelse. Han voksede dog op og levede under det romerske imperiums styre. Selv om Pausanias var underlagt Romerriget, værdsatte han ikke desto mindre sin græske identitet, historie og kultur: han var ivrig efter at beskrive herlighederne fra en græsk fortid, som stadig var relevant i hans levetid, selv om landet var underlagt Rom som en dominerende imperial magt. Pausanias' pilgrimsrejse gennem sine forfædres land var hans eget forsøg på at etablere en plads i verden for dette nye romerske Grækenland, idet han forbandt myter og historier fra den antikke kultur med dem fra sin egen tid.

Pausanias har en bemærkelsesværdig ligefrem og enkel måde at skrive på. Han er i det hele taget direkte i sit sprog og skriver sine historier og beskrivelser i en uudspekuleret stil. Nogle oversættere har dog bemærket, at Pausanias' brug af forskellige præpositioner og tider er forvirrende og vanskelige at gengive på engelsk. For eksempel kan Pausanias i nogle tilfælde bruge et verbum i fortid i stedet for nutid. Det menes, at han gjorde dette for at få sig selv til at virke som om han befandt sig i samme tidsmæssige situation som sit publikum.

I modsætning til en traditionel rejseguide har Pausanias i Beskrivelse af Grækenland desuden en tendens til at afvige for at diskutere et punkt i et gammelt ritual eller for at fortælle en myte, der hører sammen med det sted, han besøger. Denne skrivestil blev ikke populær igen før begyndelsen af det nittende århundrede. I det topografiske aspekt af sit værk laver Pausanias mange uddybninger om naturens vidundere, de tegn, der varsler et jordskælv, tidevandsfænomenerne, de isfyldte have i nord og middagssolen, der ved sommersolhverv ikke kaster nogen skygge ved Syene (Aswan). Selv om han aldrig tvivler på eksistensen af guder og helte, kritiserer han undertiden de myter og legender, der er knyttet til dem. Hans beskrivelser af kunstmonumenter er enkle og usminkede og giver et solidt indtryk af virkeligheden.

Pausanias er også ærlig i sine bekendelser om uvidenhed. Når han citerer en bog fra anden hånd i stedet for at fortælle om sine egne erfaringer, er han ærlig om sine kilder.

Pausanias' beskrivelse af Grækenland består af ti bøger, der hver især omhandler en eller anden del af Grækenland. Han begynder sin rundrejse i Attika (Ἀττικά), hvor byen Athen og dens områder dominerer diskussionen. De efterfølgende bøger beskriver Korinthien (Κορινθιακά), Lakonien (Λακωνικά), Messenien (Μεσσηνιακά), Elis (Ἠλιακῶν), Achaea (Ἀχαικά), Arkadien (Ἀρκαδικά), Bøotien (Βοιωτικά), Fokis (Φωκικά) og Ozolian Locris (Λοκρῶν Ὀζόλων). Projektet er mere end topografisk: det er en kulturgeografi af Grækenland. Pausanias beskriver ikke kun arkitektoniske og kunstneriske genstande, men gennemgår også det mytologiske og historiske grundlag for det samfund, der har frembragt dem.

Selv om Pausanias ikke var naturforsker af profession, har han en tendens til at kommentere de fysiske aspekter af det græske landskab. Han bemærker pinjetræerne på Elis' sandkyst, hjortene og vildsvinene i egeskoven i Phelloe og kragerne blandt de store egetræer i Alalcomenae. Mod slutningen af Beskrivelse af Grækenland berører Pausanias naturens produkter og frugter, såsom de vilde jordbær i Helikon, dadelpalmerne i Aulis, olivenolien i Tithorea, samt skildpadderne i Arkadien og de "hvide solsorte" i Kyllene.

Derudover var Pausanias motiveret af sin interesse for religion: Faktisk er hans beskrivelse af Grækenland blevet betragtet som en "rejse i identitet", hvilket henviser til hans græske arv og tro. Pausanias beskriver den religiøse kunst og arkitektur på mange berømte hellige steder som Olympia og Delfi. Men selv i de mest afsidesliggende regioner i Grækenland er han fascineret af alle former for afbildninger af guder, hellige relikvier og mange andre hellige og mystiske genstande. I Theben ser han f.eks. skjoldene fra dem, der døde i slaget ved Leuctra, ruinerne af Pindaras hus og statuerne af Hesiod, Arion, Thamyris og Orfeus i Musernes lund på Helikon samt portrætterne af Corinna i Tanagra og af Polybius i byerne i Arkadien.

Pausanias var mest interesseret i antikke levn fra oldtiden, snarere end i moderne arkitektur eller hellige rum. Som Christian Habicht, en nutidig klassiker, der har skrevet et væld af videnskabelige artikler om Pausanias, siger:

Generelt foretrækker han det gamle frem for det nye, det hellige frem for det profane; der er meget mere klassisk end moderne græsk kunst, mere om templer, altre og gudebilleder end om offentlige bygninger og statuer af politikere.

Slutningen på Beskrivelse af Grækenland er stadig mystisk: nogle mener, at Pausanias døde, før han var færdig med sit værk, og andre mener, at den mærkelige slutning var tilsigtet. Han afslutter sin Periegesis med en historie om en græsk forfatter, som menes at være Anyte af Tegea, der har en guddommelig drøm. I drømmen får hun besked på at præsentere teksten til Beskrivelse af Grækenland for et bredere græsk publikum for at åbne deres øjne for "alt det græske".

Forskellige oversættelser

Pausanias' Beskrivelse af Grækenland er blevet oversat til engelsk af flere forskere i tidens løb. En meget kendt version af teksten blev oversat af William Henry Samuel Jones og er tilgængelig via Loeb Classical Library. Loeb Classical Library tilbyder oversættelser af græske og latinske tekster på en måde, der er tilgængelig for dem, der har kendskab til sprogene, og selv dem, der ikke har det. Oversættelserne findes på engelsk. W. H. S. Jones' oversættelse af Description of Greece foreligger i fem bind med den antikke græske tekst inkluderet. Den indeholder også en indledning, der opsummerer indholdet af hver enkelt bog. Derudover er Description of Greece oversat af Peter Levi. Denne oversættelse er også populær blandt engelsktalende, men anses ofte for at være en løs oversættelse af den oprindelige tekst: Levi tog sig friheder med sin oversættelse, som omstrukturerede Description of Greece til at fungere som en generel guidebog til det græske fastland, hvilket ikke var Pausanias' oprindelige hensigt. Sir James George Frazer udgav også seks bind med oversættelse og kommentarer til Description of Greece; hans oversættelse er stadig et troværdigt videnskabeligt værk for Pausanias-læsere i dag.

Fortabt i historien

Beskrivelsen af Grækenland har efterladt meget svage spor i det kendte græske korpus. "Den blev ikke læst," fortæller Habicht, "der er ikke en eneste omtale af forfatteren, ikke et eneste citat fra den, ikke en hvisken før Stephanus Byzantius i det sjette århundrede, og kun to eller tre henvisninger til den i hele middelalderen." De eneste overlevende manuskripter af Pausanias er tre kopier fra det femtende århundrede, fulde af fejl og mangler, som alle synes at afhænge af et enkelt manuskript, som det lykkedes at kopiere. Niccolò Niccoli, en samler af manuskripter fra antikken, havde denne arketype i Firenze omkring 1418. Efter hans død i 1437 blev den sendt til biblioteket i San Marco i Firenze og forsvandt til sidst efter 1500.

Indtil arkæologerne i det 20. århundrede konkluderede, at Pausanias var en pålidelig guide til de steder, som de udgravede, afviste klassikere i vid udstrækning Pausanias som værende af rent litterær karakter: i lighed med deres normalt autoritative samtidige Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff havde de en tendens til at betragte ham som ikke meget mere end en leverandør af andenhåndsberetninger, og de mente, at Pausanias ikke havde besøgt de fleste af de steder, som han beskrev. Den moderne arkæologiske forskning har imidlertid haft en tendens til at give Pausanias ret.

Desuden har et væld af forskere forsøgt at finde frem til sandheden om Pausanias og hans beskrivelse af Grækenland. Der er blevet skrevet mange bøger, kommentarer og videnskabelige artikler om denne antikke person, og Pausanias' nedskrevne rejser tjener stadig som et redskab til at forstå forholdet mellem arkæologi, mytologi og historie.

Kilder

  1. Pausanias (geograf)
  2. Pausanias (geographer)
  3. ^ Historical and Ethnological Society of Greece, Aristéa Papanicolaou Christensen, The Panathenaic Stadium – Its History Over the Centuries (2003), p. 162
  4. También conocida en latín como Graecae descriptio; ver Pereira, Maria Helena Rocha (ed.), Graecae descriptio, BG Teubner, 1829
  5. Christian Habicht (23 de febrero de 1926 - 6 de agosto de 2018) fue un historiador alemán de la antigua Grecia y epigrafista en griego antiguo.
  6. Christian Habicht: "An Ancient Baedeker and His Critics: Pausanias Guide to Greece". Proceedings of the American Philosophical Society 129.2 (June 1985:220–224) p. 220.
  7. Pausanias 8,9,7.
  8. Périégète est le surnom donné à un auteur de récits de voyage ou de descriptions géographiques (CNRTL.fr [lire en ligne]).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?