Nationale front for befrielsen af Sydvietnam

Dafato Team | 20. sep. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Viet Cong (vietnamesisk: Việt Cộng, Lit. "Kommunistisk Viet") var en væbnet kommunistisk revolutionær organisation i Sydvietnam, Laos og Cambodja. Den kæmpede under ledelse af Nordvietnam mod de sydvietnamesiske og amerikanske regeringer under Vietnamkrigen og endte med at komme ud på den vindende side. Den havde både guerillaenheder og regulære hærenheder samt et netværk af kadrer, der organiserede bønder i det område, som Viet Cong kontrollerede. Under krigen hævdede kommunistiske krigere og antikrigsaktivister, at Viet Cong var en oprørsgruppe, der var hjemmehørende i Sydvietnam, mens den amerikanske og sydvietnamesiske regering fremstillede gruppen som et redskab for Nordvietnam. Ifølge Trần Văn Trà, Viet Cong's øverstkommanderende, og den vietnamesiske regerings officielle historie fra efterkrigstiden fulgte Viet Cong ordrer fra Hanoi og var en del af Viet Cong's People's Army of Vietnam, eller Nordvietnam's hær.

Nordvietnam oprettede Viet Cong den 20. december 1960 i landsbyen Tân Lập i Tây Ninh-provinsen for at skabe oprør i Sydvietnam. Mange af Viet Congs kernemedlemmer var frivillige "regroupees", Viet Minh fra syd, som var genbosat i Nord efter Genève-aftalen (1954). Hanoi gav disse "regroupees" militær træning og sendte dem tilbage til syd langs Ho Chi Minh-sporet i slutningen af 1950'erne og begyndelsen af 1960'erne. Viet Cong opfordrede til at forene Vietnam og vælte den amerikansk-støttede sydvietnamesiske regering. Viet Congs mest kendte aktion var Tet-offensiven, et angreb på mere end 100 sydvietnamesiske bycentre i 1968, herunder et angreb på den amerikanske ambassade i Saigon. Offensiven tiltrak sig i ugevis verdens mediers opmærksomhed, men den overbelastede også Viet Cong. Senere kommunistiske offensiver blev hovedsageligt gennemført af nordvietnameserne. Organisationen fusionerede officielt med Vietnams fædrelandsfront den 4. februar 1977, efter at Nord- og Sydvietnam officielt var blevet forenet under en kommunistisk regering.

Udtrykket Việt Cộng dukkede op i Saigon-aviserne fra 1956. Det er en sammentrækning af Việt Nam cộng sản (vietnamesisk kommunist), eller alternativt Việt gian cộng sản ("kommunistisk forræder mod Vietnam"). Den tidligste omtale af Viet Cong på engelsk er fra 1957. Amerikanske soldater omtalte Viet Cong som Victor Charlie eller V-C. "Victor" og "Charlie" er begge bogstaver i NATO's fonetiske alfabet. "Charlie" henviste til kommunistiske styrker generelt, både Viet Cong og nordvietnamesiske styrker.

I den officielle vietnamesiske historie angives gruppens navn som Sydvietnams befrielseshær eller den nationale befrielsesfront for Sydvietnam (Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam). Mange skribenter forkorter dette til National Liberation Front (NLF). I 1969 oprettede Viet Cong den "Provisoriske Revolutionære Regering for Republikken Sydvietnam" (Chính Phủ Cách Mạng Lâm Thời Cộng Hòa Miền Nam Việt Nam), forkortet PRG. Selv om NLF ikke blev officielt afskaffet før 1977, brugte Viet Cong ikke længere navnet, efter at PRG blev oprettet. Medlemmerne omtalte generelt Viet Cong som "fronten" (Mặt trận). I dag henviser vietnamesiske medier i dag oftest til gruppen som "Sydvietnams befrielseshær" (Quân Giải phóng Miền Nam Việt Nam) .

Oprindelse

I henhold til Genève-aftalen (1954), som afsluttede Indokina-krigen, indvilligede Frankrig og Viet Minh i en våbenhvile og en adskillelse af styrker. Viet Minh var blevet regeringen i Den Demokratiske Republik Vietnam efter det vietnamesiske parlamentsvalg i 1946, og kommunisternes militære styrker blev omgrupperet der. De ikke-kommunistiske militærstyrker omgrupperede sig i Sydvietnam, som blev en selvstændig stat. Valg om genforening var planlagt til juli 1956. Et delt Vietnam gjorde vietnamesiske nationalister vrede, men det gjorde landet mindre truende for Kina. Den Demokratiske Republik Vietnam i fortiden og Vietnam i dag anerkendte ikke og anerkender ikke opdelingen af Vietnam i to lande. Den kinesiske premierminister Zhou Enlai forhandlede vilkårene for våbenhvilen med Frankrig og pålagde derefter Viet Minh dem.

Omkring 90.000 Viet Minh blev evakueret til Nord, mens 5.000 til 10.000 kadrer blev tilbage i Syd, de fleste af dem med ordre om at koncentrere sig om politisk aktivitet og agitation. Saigon-Cholon Fredskomiteen, den første Viet Cong-front, blev grundlagt i 1954 for at lede denne gruppe. Andre frontnavne, som Viet Cong brugte i 1950'erne, antydede, at medlemmerne kæmpede for religiøse årsager, f.eks. "Fædrelandsfrontens eksekutivkomité", som antydede tilhørsforhold til Hòa Hảo-sekten, eller "Vietnam-Cambodia Buddhist Association". Frontgrupper blev begunstiget af Viet Cong i en sådan grad, at dens virkelige ledelse forblev skyggefuld indtil længe efter krigens afslutning, hvilket gav anledning til udtrykket "den ansigtsløse Viet Cong".

Under ledelse af Ngô Đình Diệm nægtede Sydvietnam at underskrive Genève-aftalen. Diệm hævdede, at et frit valg var umuligt under de forhold, der herskede i det kommunistisk kontrollerede område, og meddelte i juli 1955, at det planlagte valg om genforening ikke ville blive afholdt. Efter at have nedkæmpet Bình Xuyên-banden af organiseret kriminalitet i slaget om Saigon i 1955 og Hòa Hảo og andre militante religiøse sekter i begyndelsen af 1956 vendte Diệm sin opmærksomhed mod Viet Cong. I løbet af få måneder var Viet Cong blevet drevet ind i fjerntliggende sumpe. Succesen med denne kampagne inspirerede USA's præsident Dwight Eisenhower til at kalde Diệm for "mirakelmanden", da han besøgte USA i maj 1957. Frankrig trak sine sidste soldater tilbage fra Vietnam i april 1956.

I marts 1956 forelagde Lê Duẩn, den sydlige kommunistleder, de øvrige medlemmer af politbureauet i Hanoi en plan for at genoplive oprøret med titlen "Vejen til syd". Han argumenterede hårdnakket for, at krig med USA var nødvendig for at opnå en forening. Men da Kina og Sovjet begge var imod konfrontation på dette tidspunkt, blev Lê Duẩns plan afvist, og kommunisterne i syd blev beordret til at begrænse sig til økonomisk kamp. Ledelsen delte sig i en "Nord først"- eller pro-Beijing-fraktion ledet af Trường Chinh og en "Syd først"-fraktion ledet af Lê Duẩn.

Efterhånden som den kinesisk-sovjetiske splittelse blev større i de følgende måneder, begyndte Hanoi at spille de to kommunistiske giganter ud mod hinanden. Den nordvietnamesiske ledelse godkendte i december 1956 forsøgsvis foranstaltninger til at genoplive det sydlige oprør. Lê Duẩns plan for en revolution i syd blev principielt godkendt, men gennemførelsen var betinget af, at der blev opnået international støtte, og at hæren blev moderniseret, hvilket forventedes at tage mindst indtil 1959. Præsident Hồ Chí Minh understregede, at vold stadig var en sidste udvej. Nguyễn Hữu Xuyên fik tildelt den militære kommando i syd og erstattede Lê Duẩn, som blev udnævnt til Nordvietnams fungerende partichef. Dette repræsenterede et tab af magt for Hồ, som foretrak den mere moderate Võ Nguyên Giáp, der var forsvarsminister.

En mordkampagne, der i kommunistisk litteratur blev omtalt som "udryddelse af forrædere" eller "væbnet propaganda", begyndte i april 1957. Historier om sensationelle mord og ødelæggelser fyldte snart overskrifterne. I juli blev 17 civile dræbt af maskingeværild på en bar i Châu Đốc, og i september blev en distriktsleder dræbt sammen med hele sin familie på en hovedvej ved højlys dag. I oktober 1957 eksploderede en række bomber i Saigon, og 13 amerikanere blev såret.

I en tale den 2. september 1957 gentog Hồ den økonomiske kamplinje "Nord først". Opsendelsen af Sputnik i oktober øgede den sovjetiske selvtillid og førte til en revurdering af politikken vedrørende Indokina, der længe var blevet behandlet som en kinesisk indflydelsessfære. I november rejste Hồ til Moskva sammen med Lê Duẩn og fik godkendelse til en mere militant linje. I begyndelsen af 1958 mødtes Lê Duẩn med lederne af "Inter-zone V" (det nordlige Sydvietnam) og gav ordre til at oprette patruljer og sikre områder, der skulle yde logistisk støtte til aktiviteter i Mekong-deltaet og i byområder. I juni 1958 oprettede Viet Cong en kommandostruktur for det østlige Mekong-delta. Den franske forsker Bernard Fall offentliggjorde i juli 1958 en indflydelsesrig artikel, som analyserede mønstret for den stigende vold og konkluderede, at en ny krig var begyndt.

Indleder "væbnet kamp"

Vietnams Kommunistiske Parti godkendte en "folkekrig" mod Sydvietnam på et møde i januar 1959, og denne beslutning blev bekræftet af politbureauet i marts. I maj 1959 blev gruppe 559 oprettet for at vedligeholde og opgradere Ho Chi Minh-sporet, som på dette tidspunkt var en seks måneder lang bjergvandring gennem Laos. Omkring 500 af "regroupees" fra 1954 blev sendt sydpå på stien i løbet af dens første år. Den første våbenlevering via stien, nogle få dusin rifler, blev gennemført i august 1959.

To regionale kommandocentraler blev slået sammen til Centralkontoret for Sydvietnam (Trung ương Cục miền Nam), et samlet kommunistisk partihovedkvarter for Sydvietnam. COSVN var oprindeligt placeret i Tây Ninh-provinsen nær den cambodjanske grænse. Den 8. juli dræbte Viet Cong to amerikanske militærrådgivere ved Biên Hòa, de første amerikanske døde i Vietnamkrigen. "2d Liberation Battalion" overfaldt to kompagnier af sydvietnamesiske soldater i september 1959, den første militære aktion med store enheder i krigen. Dette blev i kommunistiske regnskaber betragtet som begyndelsen på den "væbnede kamp". En række oprør, der begyndte i Mekong Delta-provinsen Bến Tre i januar 1960, skabte "befriede zoner", modeller for en regering i Viet Cong-stil. Propagandisterne fejrede deres oprettelse af bataljoner af "langhårede tropper" (kvinder). De brændende erklæringer fra 1959 blev efterfulgt af en stilstand, mens Hanoi fokuserede på begivenhederne i Laos (1960-61). Moskva foretrak at mindske de internationale spændinger i 1960, da det var valgår for det amerikanske præsidentembede. På trods heraf blev 1960 et år med uro i Sydvietnam med prodemokratiske demonstrationer inspireret af det sydkoreanske studenteroprør samme år og et mislykket militærkup i november.

For at imødegå beskyldningen om, at Nordvietnam brød Genève-aftalen, blev Viet Congs uafhængighed fremhævet i den kommunistiske propaganda. Vietcong oprettede Sydvietnams nationale befrielsesfront i december 1960 i landsbyen Tân Lập i Tây Ninh som en "enhedsfront" eller politisk gren, der skulle tilskynde ikke-kommunister til at deltage. Gruppens dannelse blev annonceret af Radio Hanoi, og dens ti-punktsmanifest opfordrede til at "vælte imperialisternes forklædte kolonialregime og den diktatoriske administration og danne en national og demokratisk koalitionsadministration". Thọ, der var advokat og Viet Congs "neutralistiske" formand, var en isoleret figur blandt kadrer og soldater. Sydvietnams lov 10

I 1960 var den kinesisk-sovjetiske splittelse blevet en offentlig rivalisering, hvilket gjorde Kina mere solidarisk med Hanois krigsindsats. For den kinesiske leder Mao Zedong var støtten til Nordvietnam en måde at styrke sin "antiimperialistiske" troværdighed over for både det nationale og internationale publikum. Omkring 40.000 kommunistiske soldater infiltrerede Sydvietnam i 1961-63. Viet Cong voksede hurtigt; det anslås, at 300.000 medlemmer var indskrevet i "befrielsesforeninger" (tilknyttede grupper) i begyndelsen af 1962. Forholdet mellem Vietcong- og regeringssoldater steg fra 1:10 i 1961 til 1:5 et år senere.

Volden i Sydstaterne steg dramatisk i efteråret 1961, fra 50 guerillaangreb i september til 150 i oktober. USA's præsident John F. Kennedy besluttede i november 1961 at øge den amerikanske militærstøtte til Sydvietnam betydeligt. USS Core ankom til Saigon med 35 helikoptere i december 1961. I midten af 1962 var der 12.000 amerikanske militærrådgivere i Vietnam. Politikkerne om "særlig krig" og "strategiske landsbyer" gjorde det muligt for Saigon at slå tilbage i 1962, men i 1963 genvandt Viet Cong det militære initiativ. Viet Cong vandt sin første militære sejr over sydvietnamesiske styrker ved Ấp Bắc i januar 1963.

Et skelsættende partimøde blev afholdt i december 1963, kort efter et militærkup i Saigon, hvor Diệm blev myrdet. De nordvietnamesiske ledere drøftede spørgsmålet om "hurtig sejr" kontra "langvarig krig" (guerillakrig). Efter dette møde indstillede den kommunistiske side sig på en maksimal militær indsats, og troppestyrken i Vietnams Folkehær (PAVN) steg fra 174.000 ved udgangen af 1963 til 300.000 i 1964. Sovjetunionen skar støtten ned i 1964 som et udtryk for irritation over Hanois bånd til Kina. Selv om Hanoi omfavnede Kinas internationale linje, fortsatte det med at følge den sovjetiske model med afhængighed af tekniske specialister og bureaukratisk ledelse, i modsætning til massemobilisering. Vinteren 1964-1965 var et højdepunkt for Viet Cong, da Saigon-regeringen var på randen af sammenbrud. Den sovjetiske bistand steg kraftigt efter et besøg i Hanoi af den sovjetiske premierminister Alexei Kosygin i februar 1965. Hanoi modtog snart moderne jord-til-luft-missiler. USA ville have 200.000 soldater i Sydvietnam ved årets udgang.

I januar 1966 afdækkede australske tropper et tunnelkompleks, der havde været brugt af COSVN. Seks tusinde dokumenter blev taget til fange, som afslørede Viet Congs indre arbejde. COSVN trak sig tilbage til Mimot i Cambodja. Som følge af en aftale med den cambodjanske regering, der blev indgået i 1966, blev våben til Vietcong sendt til den cambodjanske havn Sihanoukville og derefter transporteret i lastbiler til Vietcong-baser nær grænsen langs "Sihanouk Trail", der erstattede Ho Chi Minh Trail.

Mange af Sydvietnams befrielseshærs enheder opererede om natten og anvendte terror som en standardtaktik. Ris, der blev skaffet med pistol, gav Vietcong støtte. Grupperne fik tildelt månedlige mordkvoter. Statsansatte, især landsby- og distriktsledere, var de mest almindelige mål. Men der var en bred vifte af mål, herunder klinikker og medicinsk personale. Bemærkelsesværdige Vietcong-gramsomheder omfatter massakren på over 3.000 ubevæbnede civile i Huế, 48 dræbte ved bombningen af den flydende restaurant My Canh i Saigon i juni 1965 og en massakre på 252 montagnards i landsbyen Đắk Sơn i december 1967 ved hjælp af flammekastere. Vietcong-dødspatruljer myrdede mindst 37 000 civile i Sydvietnam; det reelle tal var langt højere, da dataene hovedsagelig dækker 1967-72. De førte også en massemordkampagne mod civile landsbyer og flygtningelejre; i de bedste krigsår var næsten en tredjedel af alle civile dødsfald et resultat af Vietcong-grusomheder. Ami Pedahzur har skrevet, at "Vietcong-terrorismens samlede omfang og dødbringende karakter er på højde med eller overgår alle undtagen en håndfuld terrorkampagner, der blev gennemført i den sidste tredjedel af det tyvende århundrede".

Logistik og udstyr

Store tilbageslag i 1966 og 1967 samt den voksende amerikanske tilstedeværelse i Vietnam fik Hanoi til at rådføre sig med sine allierede og revurdere sin strategi i april 1967. Mens Beijing opfordrede til en kamp til det sidste, foreslog Moskva en forhandlingsløsning. General Nguyễn Chí Thanh, der var overbevist om, at 1968 kunne være den sidste chance for en afgørende sejr, foreslog en total offensiv mod bycentrene. Han forelagde en plan for Hanoi i maj 1967. Efter Thanhs død i juli fik Giáp til opgave at gennemføre denne plan, som nu er kendt som Tet-offensiven. Parrot's Beak, et område i Cambodja kun 30 miles fra Saigon, blev forberedt som operationsbase. Begravelsesprocessioner blev brugt til at smugle våben ind i Saigon. Vietcong kom ind i byerne skjult blandt civile, der vendte hjem til Tết. USA og sydvietnameserne forventede, at en bebudet syv dages våbenhvile ville blive overholdt under Vietnams vigtigste helligdag.

På dette tidspunkt var der omkring 500.000 amerikanske tropper i Vietnam.General William Westmoreland, den amerikanske øverstbefalende, modtog rapporter om kraftige troppebevægelser og forstod, at en offensiv var under planlægning, men hans opmærksomhed var rettet mod Khe Sanh, en fjerntliggende amerikansk base nær DMZ. I januar og februar 1968 angreb omkring 80.000 Vietcong mere end 100 byer med ordre om at "sprænge himlen" og "ryste jorden". Offensiven omfattede et kommandoangreb på den amerikanske ambassade i Saigon og en massakre i Huế på omkring 3.500 indbyggere. Kampe fra hus til hus mellem Vietcong og sydvietnamesiske rangere lagde store dele af Cholon, en del af Saigon, i ruiner. Vietcong brugte alle tilgængelige taktikker for at demoralisere og intimidere befolkningen, herunder mord på sydvietnamesiske kommandanter. Et foto af Eddie Adams, der viser den summariske henrettelse af en Viet Cong i Saigon den 1. februar, blev et symbol på krigens brutalitet. I en indflydelsesrig udsendelse den 27. februar udtalte nyhedsmanden Walter Cronkite, at krigen var et "dødvande" og kun kunne afsluttes ved forhandling.

Offensiven blev iværksat i håb om at udløse en generel opstand, men vietnameserne i byerne reagerede ikke som Viet Cong forventede. Omkring 75.000 kommunistiske soldater blev dræbt eller såret, ifølge Trần Văn Trà, kommandant for "B-2" distriktet, som bestod af det sydlige Sydvietnam. "Vi baserede os ikke på videnskabelige beregninger eller en omhyggelig afvejning af alle faktorer, men ... på en illusion baseret på vores subjektive ønsker", konkluderede Trà. Earle G. Wheeler, formand for Joint Chiefs of Staff, anslog, at Tet resulterede i 40.000 kommunistiske døde (sammenlignet med ca. 10.600 amerikanske og sydvietnamesiske døde). "Det er en stor ironi i Vietnamkrigen, at vores propaganda forvandlede denne debakle til en strålende sejr. Sandheden var, at Tet kostede os halvdelen af vores styrker. Vores tab var så enorme, at vi ikke var i stand til at erstatte dem med nye rekrutter", sagde PRG's justitsminister Trương Trương Như Tảng. Tet havde en dybtgående psykologisk indvirkning, fordi sydvietnamesiske byer ellers var sikre områder under krigen. USA's præsident Lyndon Johnson og Westmoreland argumenterede for, at den paniske nyhedsdækning gav offentligheden den uretfærdige opfattelse, at USA var blevet besejret.

Bortset fra nogle distrikter i Mekong-deltaet lykkedes det ikke Viet Cong at skabe et styreapparat i Sydvietnam efter Tet, ifølge en vurdering af amerikanske CIA's indsamlede dokumenter. Opløsningen af større Viet Cong-enheder øgede effektiviteten af CIA's Phoenix-program (1967-72), som var rettet mod individuelle ledere, samt Chiêu Hồi-programmet, som tilskyndede til afhopninger. Ved udgangen af 1969 var der ifølge den officielle kommunistiske militærhistorie kun få kommunistisk kontrollerede områder, eller "befriede zoner", i Sydvietnam. Der var ingen overvejende sydlige enheder tilbage, og 70 procent af de kommunistiske tropper i Sydvietnam var nordstatsfolk.

Vietcong oprettede i 1968 en byfront kaldet Alliancen af nationale, demokratiske og fredsstyrker. Gruppens manifest opfordrede til et uafhængigt, alliancefrit Sydvietnam og erklærede, at "national genforening ikke kan opnås fra den ene dag til den anden". I juni 1969 fusionerede alliancen med Viet Cong for at danne en "provisorisk revolutionær regering" (PRG).

Vietnamisering

Tet-offensiven øgede den amerikanske offentligheds utilfredshed med deltagelsen i Vietnamkrigen og fik USA til gradvist at trække kampstyrker tilbage og flytte ansvaret til sydvietnameserne, en proces, der blev kaldt vietnamisering. Viet Cong blev presset ind i Cambodja og kunne ikke længere tiltrække sydvietnamesiske rekrutter. I maj 1968 opfordrede Trường Chinh til "langvarig krig" i en tale, som blev offentliggjort i de officielle medier, så hans "Nord først"-fraktion kan have fået nyt liv på dette tidspunkt. COSVN afviste dette synspunkt som værende "uden beslutsomhed og absolut beslutsomhed". Den sovjetiske invasion af Tjekkoslovakiet i august 1968 førte til intense kinesisk-sovjetiske spændinger og til tilbagetrækning af de kinesiske styrker fra Nordvietnam. Fra februar 1970 blev Lê Duẩn mere fremtrædende i de officielle medier, hvilket tydede på, at han igen var øverste leder og havde genvundet overtaget i sin langvarige rivalisering med Trường Chinh. Efter omstyrtelsen af prins Sihanouk i marts 1970 stod Viet Cong over for en fjendtlig cambodjansk regering, som i april gav tilladelse til en amerikansk offensiv mod sine baser. Indtagelsen af Jars-sletten og andre områder i Laos samt fem provinser i det nordøstlige Cambodja gjorde det imidlertid muligt for nordvietnameserne at genåbne Ho Chi Minh-sporet. Selv om 1970 var et langt bedre år for Viet Cong end 1969, ville den aldrig igen blive mere end en støtte til PAVN. Påskeoffensiven i 1972 var et direkte nordvietnamesisk angreb på tværs af DMZ'en mellem nord og syd. På trods af fredsaftalerne fra Paris, som blev underskrevet af alle parter i januar 1973, fortsatte kampene. I marts blev Trà kaldt tilbage til Hanoi til en række møder for at udarbejde en plan for en enorm offensiv mod Saigon.

Saigons fald

Som svar på antikrigsbevægelsen vedtog den amerikanske kongres Case-Church Amendment for at forbyde yderligere amerikansk militær intervention i Vietnam i juni 1973 og reducerede støtten til Sydvietnam i august 1974. Da USA's bombardementer var ophørt, kunne kommunisternes logistiske forberedelser fremskyndes. Der blev bygget en olieledning fra Nordvietnam til Viet Cong-hovedkvarteret i Lộc Ninh, ca. 75 miles nordvest for Saigon. (COSVN blev flyttet tilbage til Sydvietnam efter påskeoffensiven.) Ho Chi Minh Trail, der begyndte som en række forræderiske bjergveje i begyndelsen af krigen, blev opgraderet i løbet af krigen, først til et vejnet, der kunne køres af lastbiler i den tørre årstid, og til sidst til asfalterede veje i alle slags vejrforhold, der kunne bruges hele året rundt, selv under monsunen. Mellem begyndelsen af 1974 og april 1975 kunne kommunisterne med de nu fremragende veje og uden frygt for luftforbud levere næsten 365.000 tons krigsmateriel til slagmarkerne, hvilket var 2,6 gange så meget som i de foregående 13 år.

Succesen med offensiven i den tørre sæson 1973-74 overbeviste Hanoi om at fremskynde tidsplanen. Da der ikke var noget amerikansk svar på et vellykket kommunistisk angreb på Phước Bình i januar 1975, kollapsede den sydvietnamesiske moral. Det næste større slag, ved Buôn Ma Thuột i marts, blev en kommunistisk walkover. Efter Saigons fald den 30. april 1975 flyttede PRG ind i regeringskontorerne der. Ved sejrsparaden bemærkede Tạng, at de enheder, der tidligere havde været domineret af sydstatsfolk, manglede, da de var blevet erstattet af nordstatsfolk år tidligere. Republikken Vietnams bureaukrati var blevet udryddet, og autoriteten over Syd blev overdraget til PAVN. Folk, der blev anset for at være fordærvede af deres tilknytning til den tidligere sydvietnamesiske regering, blev sendt i genopdragelseslejre, på trods af protesterne fra de ikke-kommunistiske PRG-medlemmer, herunder Tạng. Uden at høre PRG besluttede de nordvietnamesiske ledere på et partimøde i august 1975 at opløse PRG hurtigt. Nord og syd blev slået sammen som Den Socialistiske Republik Vietnam i juli 1976, og PRG blev opløst. Viet Cong blev fusioneret med Vietnamesiske Fædrelandsfront den 4. februar 1977.

Aktivister, der var imod amerikansk indblanding i Vietnam, sagde, at Viet Cong var et nationalistisk oprør, der var hjemmehørende i Sydvietnam. De hævdede, at Viet Cong var sammensat af flere partier - Folkets Revolutionære Parti, Det Demokratiske Parti og Det Radikale Socialistiske Parti - og at Viet Cong-formanden Nguyễn Hữu Thọ ikke var kommunist.

Antikommunisterne svarede, at Viet Cong blot var en front for Hanoi. De sagde, at nogle udtalelser fra kommunistiske ledere i 1980'erne og 1990'erne tydede på, at de sydlige kommunistiske styrker var påvirket af Hanoi. Ifølge erindringer fra Trần Văn Trà, Viet Congs øverstkommanderende og PRG's forsvarsminister, fulgte han ordrer udstedt af "Partiets Centralkomités militærkommission" i Hanoi, som igen gennemførte beslutninger fra Politbureauet. Trà var selv vice-stabschef for PAVN, inden han blev udstationeret i syd. I den officielle vietnamesiske historie om krigen hedder det, at "Sydvietnams befrielseshær er en del af Vietnams folkehær".

Kilder

 1. Nationale front for befrielsen af Sydvietnam
 2. Viet Cong
 3. ^ Vietnamese: Việt Cộng, pronounced [vîət kə̂wŋmˀ] i; contraction of Việt Nam cộng sản (Vietnamese communist / Viet-communist)[8]
 4. ^ Sometimes simply National Liberation Front (NLF) Vietnamese: Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam French: Front national de libération [du Sud Viêt Nam] (FNL)
 5. ^ a b Origins of the Insurgency in South Vietnam, 1954-1960, su The Pentagon Papers, 1971, pp. 242–314. URL consultato il 9 luglio 2011 (archiviato dall'url originale il 19 ottobre 2017).
 6. Christopher Goscha: Historical Dictionary of the Indochina War (1945–1954). An International and Interdisciplinary Approach. Kopenhagen 2011, S. 484
 7. Military History Institute of Vietnam (2002). Victory in Vietnam: The Official History of the People’s Army of Vietnam, 1954–1975, translated by Merle L. Pribbenow. University Press of Kansas. S. 68. ISBN 0-7006-1175-4
 8. Je nach der Herkunft des Autors kann dies im Englischen die National Liberation Front (NLF) oder im Französischen Front National de Libération (FNL) sein.
 9. Vgl. Artikel (Memento vom 11. April 2005 im Internet Archive) in den Viet Nam News.
 10. Marc Frey: Geschichte des Vietnamkrieges, München 1998, S. 64 f.
 11. Radio Hanoi lo llamó el "Frente Nacional para la Liberación de Vietnam del Sur" en una emisión de enero de 1961 anunciando la formación del grupo. En sus memorias, Võ Nguyên Giáp llamó al grupo el "Frente de Liberación Nacional de Vietnam del Sur" (Nguyên Giáp Võ, Russell Stetler (1970). The Military Art of People's War: Selected Writings of General Vo Nguyen Giap. pp. 206, 208, 210. ). Véase también «Program of the National Liberation Front of South Viet-Nam». Archivado desde el original el 26 de junio de 2010.  (1967).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?