Nye Verden

Annie Lee | 14. sep. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Udtrykket "den nye verden" bruges ofte om størstedelen af Jordens vestlige halvkugle, især Amerika. Udtrykket fik stor betydning i begyndelsen af det 16. århundrede, under Europas opdagelsestid, kort efter at den italienske opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci konkluderede, at Amerika (nu ofte kaldet Amerika) var et nyt kontinent, og efterfølgende offentliggjorde sine resultater i en pamflet med den latinske titel Mundus Novus. Denne erkendelse udvidede den geografiske horisont for de klassiske europæiske geografer, som havde troet, at verden bestod af Afrika, Europa og Asien, som nu samlet blev kaldt den gamle verden eller Afro-Eurasien. Amerika blev således også omtalt som "den fjerde del af verden".

Det er normalt den florentinske opdagelsesrejsende Amerigo Vespucci, der i sit brev fra 1503 blev krediteret for at have fundet på udtrykket "den nye verden" (Mundus Novus) for Amerika, hvilket har givet det sit populære præg, selv om lignende udtryk ikke desto mindre var blevet brugt og anvendt før ham.

Tidligere brug

Den venetianske opdagelsesrejsende Alvise Cadamosto brugte udtrykket un altro mondo" ("en anden verden") om Afrika syd for Sahara, som han udforskede i 1455 og 1456 på vegne af portugiserne. Dette var blot en litterær finesse og ikke en antydning af en ny "fjerde" del af verden; Cadamosto var klar over, at Afrika syd for Sahara var en del af det afrikanske kontinent.

Den italienskfødte spanske krønikeskriver Peter Martyr d'Anghiera tvivlede på Christopher Columbus' påstande om at have nået Østasien ("Indien") og fandt derfor på alternative navne til at betegne dem. Kun få uger efter Columbus' hjemkomst fra sin første rejse skrev Martyr breve, hvori han omtalte Columbus' opdagede lande som "de vestlige antipoder" ("antipodibus occiduis", brev af 14. maj 1493), "jordens nye halvkugle" ("novo terrarum hemisphaerio", 13. september 1493), og i et brev af 1. november 1493 omtaler han Columbus som "opdageren af den nye klode" ("Colonus ille novi novi orbis repertor"). Et år senere (20. oktober 1494) henviser Peter Martyr igen til vidundere fra den nye klode ("Novo Orbe") og den "vestlige halvkugle" ("ab occidente hemisphero").

I Columbus' brev fra 1499 til de katolske konger i Spanien, hvor han rapporterede om resultaterne af sin tredje rejse, fortæller han, hvordan det massive vand fra Sydamerikas Orinocodelta, der løb ud i Paria-bugten, antyder, at der må ligge et hidtil ukendt kontinent bag det. Columbus foreslår, at den sydamerikanske landmasse ikke er et "fjerde" kontinent, men snarere det jordiske paradis i den bibelske tradition, et land, som kristenheden angiveligt kender (men ikke har opdaget). I et andet brev (til prins Johannes' sygeplejerske, skrevet i 1500) henviser Columbus til, at han har nået en "ny himmel og verden" ("nuevo cielo é mundo"), og at han har lagt "en anden verden" ("otro mundo") under de spanske kongers herredømme.

Mundus Novus

Udtrykket "den nye verden" (Mundus Novus) blev opfundet af Amerigo Vespucci i et brev til sin ven og tidligere protektor Lorenzo di Pier Francesco de' Medici i foråret 1503, som blev offentliggjort (på latin) i 1503-04 under titlen Mundus Novus. Vespuccis brev indeholder vel nok den første eksplicitte formulering på tryk af hypotesen om, at de lande, som de europæiske navigatører opdagede mod vest, ikke var Asiens udkant, som Columbus påstod, men snarere et helt andet kontinent, en "ny verden".

Ifølge Mundus Novus indså Vespucci, at han var i en "ny verden" den 17. august 1501, da han ankom til Brasilien og sammenlignede stedets natur og mennesker med det, som portugisiske sømænd havde fortalt ham om Asien. Faktisk var der sket et berømt tilfældigt møde mellem to forskellige ekspeditioner ved vandingsstedet "Bezeguiche" (bugten ved Dakar i Senegal) - Vespuccis egen udgående ekspedition, der var på vej til at kortlægge kysten i det nyopdagede Brasilien, og forreste skibe fra Pedro Álvares Cabrals anden portugisiske armada i Indien, der vendte hjem fra Indien. Da Vespucci allerede havde besøgt Amerika i de foregående år, havde han sandsynligvis svært ved at forene det, han allerede havde set i Vestindien, med det, som de hjemvendte sømænd fortalte ham om Østindien. Vespucci skrev et indledende brev til Lorenzo, mens han lå for anker i Bezeguiche, som han sendte tilbage med den portugisiske flåde - på dette tidspunkt udtrykte han kun en vis forundring over sine samtaler. Vespucci blev endelig overbevist, da han fortsatte sin kortlægningsekspedition i 1501-02, hvor han dækkede den enorme kyststrækning i det østlige Brasilien. Efter at være vendt tilbage fra Brasilien i foråret 1503 skrev Amerigo Vespucci Mundus Novus-brevet i Lissabon til Lorenzo i Firenze, med det berømte indledende afsnit:

I de forløbne dage har jeg skrevet meget udførligt til jer om min hjemkomst fra nye lande, som er blevet fundet og udforsket med skibene, på bekostning af og på ordre af denne mest gennemsigtige konge af Portugal; og det er lovligt at kalde det en ny verden, fordi ingen af disse lande var kendt af vores forfædre, og for alle, der hører om dem, vil de være helt nye. For oldtidens opfattelse var, at størstedelen af verden hinsides ækvinoctiallinjen mod syd ikke var land, men kun hav, som de har kaldt Atlanterhavet; og selv om de har bekræftet, at der er noget kontinent der, har de givet mange grunde til at benægte, at det er beboet. Men denne opfattelse er falsk og helt i modstrid med sandheden. Min sidste rejse har bevist det, for jeg har fundet et kontinent i den sydlige del. Det er fuldt af dyr og mere befolket end vores Europa, eller Asien eller Afrika, og endnu mere tempereret og behageligt end nogen anden region, vi kender.

Vespucci's brev blev en sensation i Europa og blev straks (og gentagne gange) genoptrykt i flere andre lande.

Peter Martyr, som havde skrevet og sendt private breve med kommentarer til Columbus' opdagelser siden 1493, deler ofte æren for at have udpeget Amerika som en ny verden med Vespucci. Peter Martyr brugte udtrykket Orbe Novo (bogstaveligt talt "ny klode", men ofte oversat med "ny verden") i titlen på sin historie om opdagelsen af Amerika som helhed, som begyndte at udkomme i 1511. (Kosmologisk set henviser "orbis", som det bruges her, til hele halvkuglen, mens "mundus" henviser til landet inden for den).

Accept

I Vespucci-passagen ovenfor anvendes betegnelsen "Den Nye Verden" udelukkende på Sydamerikas kontinentale landmasse. På det tidspunkt var det meste af det nordamerikanske kontinent endnu ikke opdaget, og Vespucci's kommentarer udelukkede ikke muligheden for, at de øer i Antillerne, som Christoffer Columbus tidligere havde opdaget, stadig kunne være Asiens østlige udkant, hvilket Columbus blev ved med at insistere på indtil sin død i 1506. En globus fra 1504, måske skabt af Leonardo da Vinci, viser den nye verden uden Nord- og Mellemamerika. En konference af navigatører, kendt som Junta de Navegantes, blev indkaldt af de spanske monarker i Toro i 1505 og fortsatte i Burgos i 1508 for at fordøje alle eksisterende oplysninger om Indien, nå til enighed om, hvad der var blevet opdaget, og fastlægge de fremtidige mål for den spanske udforskning. Amerigo Vespucci deltog i begge konferencer og synes at have haft en overdimensioneret indflydelse på dem - i Burgos endte han med at blive udnævnt til den første piloto mayor, chefen for Spaniens navigation. Selv om referaterne fra Toro-Burgos-konferencerne mangler, er det næsten sikkert, at Vespucci fremlagde sin nylige tese om den "Nye Verden" for sine navigatørkolleger på konferencerne. Under disse konferencer synes de spanske embedsmænd endelig at have accepteret, at Antillerne og den kendte strækning af Mellemamerika ikke var Indien, som de havde håbet på. (selv om Columbus stadig insisterede på, at de var det). De opstillede det nye mål for de spanske opdagelsesrejsende: at finde en søpassage eller et stræde gennem Amerika, en vej til det egentlige Asien.

Udtrykket New World blev ikke accepteret af alle, da det først kom ind på engelsk relativt sent, og det har for nylig været genstand for kritik.

Selv om det efter Vespucci blev almindeligt accepteret, at Columbus' opdagelser ikke var Asien, men en "ny verden", var det geografiske forhold mellem de to kontinenter stadig uklart. At der måtte være et stort hav mellem Asien og Amerika blev antydet af den kendte eksistens af et stort sammenhængende hav langs Østasiens kyster. I betragtning af Jordens størrelse som beregnet af Eratosthenes efterlod dette et stort rum mellem Asien og de nyopdagede lande.

Allerede før Vespucci havde flere kort, f.eks. Cantino-planisfæren fra 1502 og Canerio-kortet fra 1504, placeret et stort åbent hav mellem Kina på den østlige side af kortet og de uklare, stort set vandomkransede nordamerikanske og sydamerikanske opdagelser på den vestlige side af kortet. Af usikkerhed afbildede de imidlertid en finger af den asiatiske landmasse, der strækker sig over toppen til kortets østlige kant, hvilket antyder, at den gik over i den vestlige halvkugle (f.eks. betegner Cantino Planisphere Grønland som "Punta d'Asia" - "Asiens kant"). Nogle kort, f.eks. Contarini-Rosselli-kortet fra 1506 og Johannes Ruysch-kortet fra 1508, der bøjer sig for den ptolemæiske autoritet og Columbus' påstande, viser, at den nordasiatiske landmasse strækker sig langt ind på den vestlige halvkugle og smelter sammen med det kendte Nordamerika (Labrador, Newfoundland osv.). Disse kort placerer øen Japan i nærheden af Cuba og lader det sydamerikanske kontinent - Vespucci's egentlige "Nye Verden" - være løsrevet og svæve under sig selv. Waldseemüllers kort fra 1507, der ledsagede det berømte bind Cosmographiae Introductio (som indeholder genoptryk af Vespuccis breve), kommer tættest på det moderne ved at placere et helt åbent hav (uden udstrakte landfingre) mellem Asien på den østlige side og den Nye Verden (der to gange på samme kort er repræsenteret på en anden måde: med og uden havpassage midt i det, der nu hedder Mellemamerika) på den vestlige side - som (på det, der nu hedder Sydamerika) på samme kort berømt blot betegnes "Amerika". Martin Waldseemüllers kort fra 1516 trækker sig imidlertid betydeligt tilbage fra sit tidligere kort og tilbage til den klassiske autoritet, idet den asiatiske landmasse smelter sammen med Nordamerika (som han nu kalder Terra de Cuba Asie partis), og han fjerner stille og roligt betegnelsen "Amerika" fra Sydamerika og kalder det blot Terra incognita.

Vestkysten af den nye verden - Stillehavet - blev først opdaget i 1513 af Vasco Núñez de Balboa. Der gik endnu et par år, før en anden portugiser - Ferdinand Magellan - på sin rejse i 1519-22 fastslog, at Stillehavet helt klart udgjorde en enkelt stor vandmasse, der adskilte Asien fra Amerika. Der skulle gå endnu flere år, før Stillehavskysten i Nordamerika blev kortlagt, hvilket fjernede den tilbageværende tvivl. Indtil opdagelsen af Beringsstrædet i det 17. århundrede var der ingen absolut bekræftelse på, at Asien og Nordamerika ikke var forbundet, og nogle europæiske kort fra det 16. århundrede fortsatte med at forestille sig, at Nordamerika var forbundet med Asien via en landbro (f.eks. Johannes Schöners globus fra 1533).

I 1524 blev udtrykket brugt af Giovanni da Verrazzano i en rapport om hans rejse det år langs Nordamerikas Atlanterhavskyst, et område, der i dag er en del af USA og Canada.

Udtrykket "den nye verden" er stadig almindeligt anvendt, når man taler om historiske områder, især om Christoffer Columbus' rejser og den efterfølgende europæiske kolonisering af Amerika. Det er blevet fremhævet som problematisk, fordi det anvender et kolonialt perspektiv på opdagelse og ikke yder retfærdighed til hverken verdens historiske eller geografiske kompleksitet. Det hævdes, at både "verdener" og den vestlige kolonialismes tidsalder snarere er gået ind i en ny fase, som i den "moderne verden".

Særlig anvendelse

I vinterminologien har "New World" en særlig definition. "Vin fra den nye verden" omfatter ikke kun nordamerikanske og sydamerikanske vine, men også vine fra Sydafrika, Australien, New Zealand og alle andre steder uden for de traditionelle vinproducerende områder i Europa, Nordafrika og Mellemøsten. Der er dog blevet sat spørgsmålstegn ved disse betegnelser for vine som værende arbitrære og for generaliserende.

I biologisk sammenhæng kan arter opdeles i arter i den gamle verden (palæarktiske, afrotropiske) og arter i den nye verden (nearktiske, neotropiske). Biologiske taksonomer giver ofte betegnelsen "Ny Verden" til grupper af arter, der udelukkende findes i Amerika, for at skelne dem fra deres modstykker i den "gamle verden" (Europa, Afrika og Asien) - f.eks. aber fra den nye verden, gribbe fra den nye verden og sangere fra den nye verden.

Mærket anvendes også ofte i landbruget. Asien, Afrika og Europa har en fælles landbrugshistorie, der stammer fra den neolitiske revolution, og de samme domesticerede planter og dyr spredte sig gennem disse tre kontinenter for tusinder af år siden, hvilket gør dem stort set ubestemmelige og nyttige at klassificere sammen som "den gamle verden". Almindelige afgrøder fra den gamle verden (f.eks. byg, linser, havre, ærter, rug, hvede) og tamme dyr (f.eks. kvæg, høns, geder, heste, svin, får) fandtes ikke i Amerika, før de blev indført ved postcolumbiansk kontakt i 1490'erne. Omvendt blev mange almindelige afgrøder oprindeligt domesticeret i Amerika, før de spredte sig til hele verden efter den colombianske kontakt, og de omtales stadig ofte som "afgrøder fra den nye verden"; almindelige bønner (phaseolus), majs og squash - de "tre søstre" - samt avocado, tomat og mange forskellige slags peberfrugt (peberfrugt, chilipeber osv.). ) og kalkunen blev oprindeligt domesticeret af præcolumbianske folk i Mesoamerika, mens landbrugsfolk i Andesregionen i Sydamerika bragte kassava, jordnødder, kartofler, quinoa og tamdyr som alpaca, marsvin og lama frem. Andre berømte afgrøder fra den Nye Verden er cashew, kakao, gummi, solsikke, tobak og vanilje samt frugter som guava, papaya og ananas. Der er sjældne tilfælde af overlapning, f.eks. kalabas (flaskepotte), bomuld, yams og hunden, som menes at være blevet domesticeret separat i både den gamle og den nye verden, idet deres tidlige former muligvis blev bragt med af palæoindianere fra Asien i løbet af den sidste istid.

Kilder

 1. Nye Verden
 2. New World
 3. ^ "America." The Oxford Companion to the English Language (ISBN 0-19-214183-X). McArthur, Tom, ed., 1992. New York: Oxford University Press, p. 33: "[16c: from the feminine of Americus, the Latinized first name of the explorer Amerigo Vespucci (1454–1512). The name America first appeared on a map in 1507 by the German cartographer Martin Waldseemüller, referring to the area now called Brazil]. Since the 16th century, the term "New World" has been used to describe the Western hemisphere, often referred to as the Americas. Since the 18th century, it has come to represent the United States, which was initially colonial British America until it established independence following the American Revolutionary War. The second sense is now primary in English: ... However, the term is open to uncertainties: ..."
 4. ^ Mundus Novus: Letter to Lorenzo Pietro Di Medici, by Amerigo Vespucci; translation by George Tyler Northrup, Princeton University Press; 1916.
 5. ^ a b M.H.Davidson (1997) Columbus Then and Now, a life re-examined. Norman: University of Oklahoma Press, p. 417)
 6. ^ Cadamosto Navigationi, c. 1470, as reprinted in Giovanni Ramusio (1554: p. 106). See also M. Zamora Reading Columbus, (1993: p. 121)
 7. ^ E.G. Bourne Spain in America, 1450–580 New York: Harper (1904: p. 30)
 8. «Real Differences: New World vs Old World Wine». Wine Folly (em inglês). 21 de agosto de 2012. Consultado em 6 de setembro de 2021
 9. Cadamosto Navigationi, c. 1470, as reprinted in Giovanni Ramusio (1554: p. 106). See also M. Zamora Reading Columbus, (1993: p. 121)
 10. E.G. Bourne Spain in America, 1450–580 New York: Harper (1904: p. 30)
 11. Peter Martyr, Opus Epistolarum (Letter 130 p. 72)
 12. Colomb interprète au départ l'archipel où il se trouve comme faisant partie du Japon, « Cipango ». Colomb a aussi accosté sur le continent sud-américain (actuel Venezuela), lors de son troisième voyage, mais n'y a pas effectué d'exploration prolongée.
 13. de Madariaga, Salvador (1952). Vida del muy magnífico señor Don Cristóbal Colón (στα Castilian) (5th έκδοση). Mexico: Editorial Hermes. σελ. 363. "nuevo mundo", [...] designación que Pedro Mártyr será el primero en usar CS1 maint: Μη αναγνωρίσιμη γλώσσα (link)
 14. (Αγγλικά) «Edmundo O'Gorman - The invention of America, Greenwood Press, 1972».
 15. Zerubavel, Eviatar (2003). Terra Cognita: The Mental Discovery of America, p. 72. Citing: Thachohn B. (1903). Christopher Columbus, vol. 1, p. 62.
 16. James Loewen, (1970). Lies My Teacher Told Me. The New Press, pp. 65.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?