Βασίλειο της Σικελίας

John Florens | 25 Φεβ 2023

Πίνακας Περιεχομένων

Σύνοψη

Το Βασίλειο της Σικελίας ήταν ένα αρχαίο κράτος στη νότια Ιταλία που υπήρχε από το 1130 έως το 1816, δηλαδή μέχρι την ίδρυση του Βασιλείου των Δύο Σικελιών.

Δημιουργήθηκε το 1130, υπό τον Ρογήρο Β' της Ατταβίλλας (συγχώνευση της κομητείας της Σικελίας και του δουκάτου της Απουλίας και της Καλαβρίας) και διήρκεσε μέχρι τις αρχές του 19ου αιώνα, ενώ η κυριαρχία της εξασφαλιζόταν από το μακροχρόνιο κοινοβούλιο με έδρα το Παλέρμο. Για το λόγο αυτό θεωρείται από διάφορους μελετητές ως το πρότυπο του σύγχρονου ευρωπαϊκού κράτους. Το νέο κράτος επέμενε όχι μόνο στη Σικελία, αλλά και σε όλα τα εδάφη του Μετσογιόρνο, πιστοποιώντας τον εαυτό του ως το μεγαλύτερο και σημαντικότερο από τα αρχαία ιταλικά κράτη- η δικαιοδοτική του δομή είχε καθοριστεί σαφώς από την έκδοση των Ασιατικών αποφάσεων του Αριάνο το 1140-1142.

Έπειτα από διαφωνίες με τον Μανφρέντ της Σουαβίας, μέλος της αυτοκρατορικής οικογένειας των Χοενστάουφεν που είχε διαδεχθεί την οικογένεια Αλταβίλια, ο Πάπας Κλήμης Δ' διόρισε τον Κάρολο Α' του Ανζού ως νέο Rex Siciliae στα Θεοφάνεια του 1266. Όμως ο βαρύς φοροεισπρακτικός μηχανισμός που επέβαλαν οι ηγεμόνες της δυναστείας των Ανδεβίνων και η εκτεταμένη δυσαρέσκεια όλων των στρωμάτων του πληθυσμού του νησιού οδήγησαν στην εξέγερση των Βεσπέρων- ακολούθησε ο Ενενηνταετής Πόλεμος μεταξύ του Πέτρου Γ' της Αραγονίας, συγγενή των Χοενστάουφεν, και των Ανδεβίνων. Ηττημένος, στις 26 Σεπτεμβρίου 1282 ο Κάρολος του Ανζού άφησε οριστικά τη Σικελία μόνη της στα χέρια των Αραγονέζων, οι οποίοι μαζί με τον Φρειδερίκο Γ' της Σικελίας γέννησαν τον αυτόνομο κυβερνώντα Οίκο της Αραγωνίας της Σικελίας.

Μετά τη σύναψη της Ειρήνης της Caltabellotta (1302) ακολούθησε η επίσημη διαίρεση του βασιλείου σε δύο: Regnum Siciliae citra Pharum (γνωστό στη σύγχρονη ιστοριογραφία ως Βασίλειο της Νάπολης από το 1805) και Regnum Siciliae ultra Pharum (Βασίλειο της Σικελίας, το οποίο, για μια ορισμένη περίοδο, από το 1282 έως το 1416, ήταν επίσης γνωστό ως Βασίλειο της Trinacria). Από το 1412, οι βασιλείς της δυναστείας των Αραγονέζων κυβέρνησαν το "Βασίλειο της Σικελίας ultra" ως αντιβασιλείς. Από το 1516 το Βασίλειο της Σικελίας υπό τον Κάρολο Ε΄ πέρασε στους Αψβούργους της Ισπανίας, υπό τη διοίκηση ενός αντιβασιλέα, μέχρι το 1713 (de facto μέχρι το 1707).

Το βασίλειο με τον Κάρολο των Βουρβόνων, μεταξύ του 1734 και του 1735, κυβερνήθηκε σε προσωπική ένωση με το Βασίλειο της Νάπολης, και έτσι και από τους διαδόχους του, μέχρι τη νομική ενοποίηση τον Δεκέμβριο του 1816, με την εγκαθίδρυση του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Τέλος, από τον Ιανουάριο του 1848 έως τον Μάιο του 1849 υπήρξε ένα τελευταίο, μοναρχικό-συνταγματικό κράτος, γνωστό ως Βασίλειο της Σικελίας.

Με την κατάκτηση της Σικελίας από τους Νορμανδούς, η οποία προηγουμένως είχε καταληφθεί από τους Άραβες, οι οποίοι είχαν δημιουργήσει εκεί ένα εμιράτο, η Μεγάλη Κομητεία της Σικελίας ιδρύθηκε το 1071 από την οικογένεια Hauteville, η οποία ιδρύθηκε από τον Νορμανδό ιδρυτή Roger I το 1061. Οι Νορμανδοί εισήγαγαν στη Σικελία ένα νέο πολιτικό-κοινωνικό σύστημα, το φεουδαρχικό σύστημα.

Το 1085, ο κόμης Ρογήρος πρόσθεσε στις κτήσεις του τη μισή Καλαβρία και το 1091 κατέκτησε τη Μάλτα. Αφού ολοκλήρωσε την κατάκτηση της Σικελίας με την πτώση του τελευταίου αραβικού οχυρού του Νότο, το 1097 ο Ρογήρος συγκάλεσε στη Μαζάρα την πρώτη συνέλευση αυτού που έμελλε να γίνει ένα από τα παλαιότερα κοινοβούλια του κόσμου (των Νήσων Φερόε και της Νήσου Μαν).

Ο διάδοχός του, Ρογήρος Β', ήταν αυτός που το 1121 επέκτεινε την κυριαρχία του στο Αμάλφι και τη Γκαέτα, σε μέρος της Νάπολης, τον Τάραντα, την Κάπουα και τα Αμπρούτζια, και το 1127 επίσης στο Δουκάτο της Απουλίας και της Καλαβρίας.

Από το 1130, με τη σύγκληση των Curiae generales στο Παλέρμο, στο Βασιλικό Παλάτι, για την ανακήρυξη του Βασιλείου της Σικελίας, μπορούμε να μιλήσουμε για το Κοινοβούλιο της Σικελίας, το πρώτο Κοινοβούλιο με τη σύγχρονη έννοια του κυρίαρχου κράτους.

Ο ιστορικός Alessandro Telesino αποδίδει στους κύκλους του Παλέρμο την ιδέα ενός "συνταγματικού πραξικοπήματος": άρχισαν να προτείνουν στον Ρογήρο Β', επίμονα και με εμπιστευτικούς λόγους, ότι, με τη βοήθεια του Θεού, θα κυβερνούσε όλες τις επαρχίες της Σικελίας, της Καλαβρίας, της Απουλίας και των άλλων περιοχών που έφταναν σχεδόν μέχρι τη Ρώμη, και ότι δεν θα έπρεπε πλέον να φέρει τη δουκική τιμή, αλλά να εξευγενιστεί με την τιμή της βασιλικής μεγαλοπρέπειας. Ο Ρογήρος έλαβε υπόψη του αυτές τις προτάσεις, συγκέντρωσε έξω από την πόλη του Σαλέρνο ένα συμβούλιο από μορφωμένους και πολύ ικανούς εκκλησιαστικούς, καθώς και πρίγκιπες, κόμητες, βαρόνους και άλλους ανθρώπους που γνώριζε ότι ήταν αξιόπιστοι, υπέβαλε το μυστικό και απρόβλεπτο θέμα προς εξέταση και ενέκριναν την προαγωγή του σε βασιλικό αξίωμα στο Παλέρμο. Ο δούκας επέστρεψε στη Σικελία διακηρύσσοντας σε όλες τις επαρχίες της χώρας του ότι όποιος είχε αξιοπρέπεια, δύναμη και τιμές θα έπρεπε να συρρεύσει στο Παλέρμο την ημέρα της στέψης του, η οποία πραγματοποιήθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1130. Ο αρχιεπίσκοπος Romualdo II Guarna παρέχει, αν και πιο συνοπτικά, την ίδια εκδοχή του γεγονότος: "Postmodum baronum et populi consilio apud Panormum se in regem Sicilie inungi et coronari fecit".

Ο ιστορικός Falcone Beneventano και οι ρωμαϊκές πηγές αποδίδουν τη γέννηση του Βασιλείου της Σικελίας σε μια υπόθεση στην οποία ενεπλάκησαν, το 1130, ο Πάπας Ιννοκέντιος Β' και ο αντίπαλός του Ανάκλειτος Β', αμφότεροι διάδοχοι του Ονώριου Β', καθώς και ο Ρογήρος Β' της Ατταβίλλης, κόμης της Σικελίας και δούκας της Καλαβρίας και της Απουλίας από το 1128 στα χέρια του ίδιου του Ονώριου Β'.

Σύμφωνα με αυτή την εκδοχή των γεγονότων, τη νύχτα μεταξύ 13ης και 14ης Φεβρουαρίου 1130 πέθανε ο Πάπας Ονώριος Β΄ (Lamberto Scannabecchi) και αμέσως, στο Κολέγιο των Καρδιναλίων, αναζωπυρώθηκε ο αγώνας για τη διαδοχή μεταξύ των δύο ίδιων φατριών που είχαν ήδη συγκρουστεί λίγα χρόνια νωρίτερα (1124) με αφορμή την εκλογή του Scannabecchi. Οι δεκαέξι καρδινάλιοι που ανήκαν στην οικογένεια Frangipane, με επικεφαλής τον καρδινάλιο Aimerico, εξέλεξαν Πάπα τον καρδινάλιο Gregory Papareschi, ο οποίος πήρε το όνομα Ιννοκέντιος Β'. Οι υπόλοιποι δεκατέσσερις καρδινάλιοι, που ανήκαν στην οικογένεια Pierleoni, εξέλεξαν τον καρδινάλιο Pietro Pierleoni ως Πάπα, ο οποίος πήρε το όνομα Anacleto II. Λίγο αργότερα, ο Πιερλεόνι κατάφερε να συγκεντρώσει την έγκριση ορισμένων από τους καρδιναλίους που είχαν εκλέξει τον Παπαρέσκι, συγκεντρώνοντας έτσι την πλειοψηφία των ψήφων του Κολεγίου και πιστοποιώντας τον εαυτό του ως νόμιμο Πάπα.

Δεδομένου ότι ο Ιννοκέντιος Β΄ δεν είχε καμία πρόθεση να παραιτηθεί από την τιάρα, άνοιξε ένα πραγματικό σχίσμα στο εσωτερικό της Εκκλησίας της Ρώμης, στο οποίο κατέληξαν κυρίως μη εκκλησιαστικά στοιχεία, δηλαδή ορισμένα από τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης, όπως η Αγγλία, η Γαλλία και η Γερμανία, τα οποία, μαζί με ένα μεγάλο μέρος της Ιταλίας, υποστήριξαν τον Ιννοκέντιο Β΄. Ο Πάπας Ανακλήτος Β', επίσης στοχοποιημένος για την εβραϊκή του καταγωγή και εντελώς απομονωμένος, ζήτησε την υποστήριξη των Νορμανδών από τον δούκα Ρογήρο Β', στον οποίο προσέφερε το βασιλικό στέμμα ως αντάλλαγμα. Η δυναστεία Altavilla, στην οποία ανήκε ο δούκας, είχε ήδη κατακτήσει τη Σικελία, καθιστώντας την κομβικό σημείο στο εμπόριο και την οικονομία του κόσμου εκείνη την εποχή.

Ο Δούκας δεν έχασε την ευκαιρία και συνήψε, στις 27 Σεπτεμβρίου 1130, μια αληθινή στρατιωτική συμμαχία με τον Πάπα, μετά την οποία ο τελευταίος εξέδωσε μια βούλα που χειροτόνησε τον κόμη της Σικελίας, καθώς και τον Δούκα της Καλαβρίας και της Απουλίας, Rex Siciliae: "Anacletus concedit Rogerio universas terras, quas predecessores Roberto Guiscardo et Rogerio filio eius dederant"- στη συνέχεια, στις 27 Σεπτεμβρίου, παραχώρησε στον Δούκα την εξουσία της βασιλείας: "Επομένως, παραχωρούμε, χαρίζουμε και επιτρέπουμε, σε εσάς, στον γιο σας Ροζέ, στους άλλους γιους σας που σύμφωνα με τις διαθέσεις σας θα σας διαδεχθούν στο βασίλειο και στους απογόνους σας, το στέμμα του βασιλείου της Σικελίας και της Καλαβρίας και της Απουλίας και όλων των εδαφών που εμείς και οι προκάτοχοί μας παραχωρήσαμε και παραχωρήσαμε στους προκατόχους σας δούκες της Απουλίας, τον αλήστου μνήμης Ροβέρτο Γκισκάρ και τον Ροζέ τον γιο του, και σου παραχωρούμε να διατηρήσεις το βασίλειο και ολόκληρη τη βασιλική αξιοπρέπεια και τα βασιλικά δικαιώματα στο διηνεκές, ώστε να τα κατέχεις και να τα κυβερνάς στο διηνεκές, και καθιερώνουμε τη Σικελία ως κεφαλή του βασιλείου".

Οι Curiae generales τον ανακήρυξαν βασιλιά της Σικελίας, και στη συνέχεια, τη νύχτα των Χριστουγέννων του ίδιου έτους, επαναλαμβάνοντας μια τελετή που είχε ήδη γίνει το μακρινό έτος 800 κατά τη στέψη του Καρλομάγνου, στέφθηκε στο Παλέρμο, Prima Sedes, Corona Regis et Regni Caput, ως Roger II, Rex Siciliae, ducatus Apuliae et principatus Capuae.

Βασιλιάς Ρότζερ

Το Βασίλειο της Σικελίας γεννήθηκε τη νύχτα των Χριστουγέννων του 1130 και ανατέθηκε στα χέρια του γιου του ανθρώπου που είχε κατακτήσει τη Σικελία από τους Άραβες. Το Βασίλειο της Σικελίας γεννήθηκε υπό τη σημαία της νορμανδικής δυναστείας της Altavilla και περιλάμβανε όχι μόνο το νησί της Σικελίας, αλλά και τα εδάφη της Καλαβρίας και της Απουλίας. Ο Ρογήρος Β' ένωσε ολόκληρο το νότο υπό την εξουσία του και δημιούργησε το τρίτο από τα μεγάλα κράτη της Ευρώπης.

Ο Ιννοκέντιος Β', ωστόσο, θεωρώντας τον εαυτό του νόμιμο ποντίφικα, εξέδωσε τον αφορισμό κατά του Ανακλήτου Β' και κήρυξε όλες τις πράξεις του άκυρες. Σε μια σειρά επόμενων συνόδων - Ρεμς (1131), Πιατσέντζα (1132), Πίζα (1135) - αναγνωρίστηκε ως νόμιμος ποντίφικας από την Αγγλία, την Ισπανία, τη Γαλλία, το Μιλάνο και τη Γερμανία. Στις 4 Ιουνίου 1133 στο Λατερανό του Αγίου Ιωάννη στέφθηκε αυτοκράτορας ο Λοτχάιρ Β΄.

Μέχρι τότε, ο Ανάκλητος Β' μπορούσε να υπολογίζει μόνο στην υποστήριξη της πόλης της Ρώμης και των Νορμανδών του βασιλιά Ρογήρου Β'. Καθώς το σχίσμα μεταξύ των δύο Ποντίφηκων φαινόταν ανεπανόρθωτο, η προσφυγή στα όπλα ήταν επιβεβλημένη, ιδίως καθώς ο αυτοκράτορας Λοταίρος ωθήθηκε σε αυτό από τις συνεχείς παρεμβάσεις του Βερνάρδου του Κλαιρβώ, σφοδρού εχθρού του Ανακλήτου Β'. Με την κάθοδο του Λοταίρου στην Ιταλία, άρχισε μια σύγκρουση μεταξύ της αυτοκρατορίας και των Νορμανδών που είδε τον Ρογήρο να χάνει σταδιακά τα εδάφη της χερσονήσου της Ιταλίας. Μετά την αναχώρηση του Λοταίρου τον Οκτώβριο του 1137, ο Ρογήρος ανακατέλαβε το Σαλέρνο, το Αβελίνο, το Μπενεβέντο και την Κάπουα. Και η Νάπολη, μετά από ένα χρόνο πολιορκίας, αναγκάστηκε να συνθηκολογήσει το 1137 και αυτό έγινε ακριβώς λόγω της επανεκκίνησης του Λοτχάιρ.

Τον Δεκέμβριο του 1137 πέθανε ο αυτοκράτορας Λοτχάιρ και λίγους μήνες αργότερα, στις 25 Ιανουαρίου 1138, πέθανε και ο πάπας Ανάκλειτος Β'. Η οικογένεια Pierleoni εξέλεξε έναν νέο αντιπάπα στο πρόσωπο του καρδινάλιου Γρηγορίου με το όνομα Βίκτωρ Δ΄, αλλά η παραίτηση του τελευταίου τον Μάιο του 1138, τρεις μήνες μετά την εκλογή, ιδίως μετά από προτροπή του Βερνάρδου του Κλαιρβώ, έδωσε το πράσινο φως για την πλήρη νομιμοποίηση του Ιννοκέντιου Β΄, ο οποίος αναγνωρίστηκε επίσης τον Μάιο του 1138 από τους καρδιναλίους που ήταν πιστοί στην οικογένεια Pierleoni. Έτσι έληξε το σχίσμα στην Εκκλησία της Ρώμης.

Στις αρχές του 1139 πραγματοποιήθηκε η Σύνοδος του Λατερανού, η οποία επιβεβαίωσε την παρανομία του Ανακλήτου Β' και την ακυρότητα όλων των πράξεών του. Η Σύνοδος επιβεβαίωσε και πάλι τον αφορισμό κατά του αντιπάπα και του Ρογήρου. Μετά από αυτό, ο ίδιος ο Ποντίφικας, επικεφαλής ενός ισχυρού στρατού, κινήθηκε εναντίον του Ροζέ. Αλλά οι ανώτερες στρατιωτικές ικανότητες του βασιλιά της Σικελίας τον οδήγησαν ακόμη και στο να πάρει όμηρο τον Πάπα Ιννοκέντιο στο Μόντε Κασίνο, ο οποίος, αντιλαμβανόμενος ότι δεν μπορούσε να αντισταθεί στον εχθρό, αναγκάστηκε να επιβεβαιώσει το βασιλικό του στέμμα. Στις 27 Ιουλίου 1139, κοντά στο Μινιάνο, συντάχθηκε το προνόμιο με το οποίο επιβεβαιώθηκε το elevatio in regem, μαζί με την προσάρτηση της επικράτειας της Κάπουα.

Ο Ρογήρος Β' κατέστησε το βασίλειο της Σικελίας ένα από τα ισχυρότερα και καλύτερα οργανωμένα κράτη της Ευρώπης, δίνοντάς του νομοθετική βάση με τις Ασιανικές Ακολουθίες του Αριάνο, που δημοσιεύθηκαν το 1140 στο Αριάνο της Απουλίας, το νομικό σώμα που αποτέλεσε το νέο σύνταγμα του Βασιλείου της Σικελίας. Ήταν επίσης υπεύθυνος για τον θεσμό του Catalogus baronum, του καταλόγου όλων των φεουδαρχών του βασιλείου, ο οποίος καταρτίστηκε για να καθιερωθεί ένας στενότερος έλεγχος της επικράτειας, των σχέσεων με τους υποτελείς και, συνεπώς, του δυναμικού του στρατού τους. Συντάχθηκε κατά το πρότυπο του dîwân al-majlis, το οποίο εισήγαγαν στη Σικελία οι προηγούμενοι κυβερνήτες των Φατιμιδών για τον έλεγχο της μεταβίβασης της ιδιοκτησίας γης.

Στη συνέχεια, οι Hautevilles αφοσιώθηκαν στην επέκταση του βασιλείου τους, προσαρτώντας τη Νάπολη στα βόρεια, αλλά επίσης και κυρίως διάφορα εδάφη της Βόρειας Αφρικής (Μάλτα, Γκόζο και μέρος της Βόρειας Αφρικής, συμπεριλαμβανομένης της Τυνησιο-Λιβυκής ενδοχώρας μεταξύ της Μπόνα και της Τρίπολης) και την Κέρκυρα. Γύρω στο 1140 η Τύνιδα υποτάχθηκε από τον Ρογήρο Β'. Το 1146 ένας μεγάλος σικελικός στόλος υπό τη διοίκηση του Γεωργίου της Αντιόχειας, ναυάρχου του Ρογήρου Β', απέπλευσε από το Τράπανι και κατέκτησε την Τρίπολη και την παράκτια Τριπολιτεία, η οποία παρέμεινε υπό το Βασίλειο της Σικελίας σχεδόν μέχρι το τέλος του αιώνα.

Ο Ρογήρος Β΄ σκέφτηκε να ιδρύσει ένα "Νορμανδικό Βασίλειο της Αφρικής" σε αυτές τις κτήσεις στη λεγόμενη Ifriqiya με σκοπό να το ενώσει με το Βασίλειο της Σικελίας, αλλά ο θάνατός του το 1154 τον εμπόδισε να το πράξει. Το 1160 οι Σικελοί έχασαν τη Mahdia και το 1180 την υπόλοιπη Ifriqiyya.

William I

Μετά το θάνατο του Ρογήρου Β', ο γιος του Γουλιέλμος Α' τον διαδέχθηκε στο θρόνο και σύντομα αντιμετώπισε μια δύσκολη πολιτική κατάσταση λόγω της απειλής της Γερμανικής Αυτοκρατορίας που έφερε ο Μπαρμπαρόσα, της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας που έφερε ο Μανουήλ Α' Κομνηνός και της παπικής αυτοκρατορίας που κυβερνούσε ο Αδριανός Δ'. Στις αρχές του 1155, ο Μανουήλ Κομνηνός έλαβε την είδηση ότι οι βαρόνοι της Απουλίας δεν αντιμετώπιζαν ποτέ με καλό μάτι την οικογένεια Hauteville και σκόπευαν να επαναστατήσουν. Επαναστατώντας κατά του βασιλιά της Σικελίας, ο κόμης Ροβέρτος του Λοριτέλο συνήψε συμφωνία με τη Βυζαντινή Αυτοκρατορία.

Ο Φρειδερίκος Μπαρμπαρόσα, ο οποίος βρισκόταν στην Ανκόνα, ήταν πρόθυμος να συνταχθεί με τους Βυζαντινούς, αλλά οι βαρόνοι του αρνήθηκαν λόγω του ξηρού κλίματος και των ασθενειών που είχαν προσβάλει τα στρατεύματα. Η πρώτη πόλη που έπεσε ήταν το Μπάρι, το οποίο παραδόθηκε γρήγορα, ενώ στην Άντρια ο σικελικός στρατός του Γουλιέλμου αποδεκατίστηκε.Ο Πάπας Αδριανός Δ' ήταν ικανοποιημένος με την πρόοδο των Βυζαντινών στο Βασίλειο της Σικελίας, καθώς πίστευε ότι θα μπορούσε να επεκτείνει ευκολότερα τα σύνορα του Παπικού Κράτους. Στις 29 Σεπτεμβρίου 1155, ο Πάπας προσχώρησε στον πόλεμο με τους Βυζαντινούς και αναχώρησε με τον στρατό του: σε ελάχιστο χρόνο οι Βυζαντινοί και ο Πάπας κατέλαβαν όλη την Απουλία και την Καμπανία. Ο Γουλιέλμος Α' δεν παραιτήθηκε και αναδιοργάνωσε τον στρατό του, και με μία μόνο μάχη που χάθηκε από τους Βυζαντινούς, όλα όσα είχαν επιτευχθεί μέσα σε ένα χρόνο ακυρώθηκαν.

Με την απώλεια των κατακτημένων εδαφών στην Αφρική (1160), οι σχέσεις με τους ευγενείς χάλασαν και πάλι. Ο Ματέο Μπονέλο, αρχικά πιστός στο σικελικό στέμμα του Παλέρμο, στάλθηκε στην Καλαβρία ως πρεσβευτής του βασιλιά Γουλιέλμου Α' για να αναζητήσει διπλωματική λύση. Κατά τη διάρκεια της αποστολής, ωστόσο, θα αλλάξει προσανατολισμό και θα ηγηθεί μιας εξέγερσης (αποτελούμενης από τους ευγενείς της Καλαβρίας και της Απουλίας) κατά του βασιλιά. Στις 10 Νοεμβρίου 1160, έφτασε στο Παλέρμο και στους δρόμους της σικελικής πρωτεύουσας συνέλαβε και εκτέλεσε δημόσια τον ναύαρχο του βασιλείου, Maione di Bari. Ο βασιλιάς Γουλιέλμος αναγκάστηκε, προκειμένου να καταπνίξει την εξέγερση, να δηλώσει ότι δεν θα συλλάβει τον Μπονέλο- ο τελευταίος υποχώρησε στο Κάκαμο και οργάνωσε εκ νέου συνωμοσία εναντίον του ίδιου του Γουλιέλμου. Έχοντας αιχμαλωτίσει τον ηγεμόνα, η συνωμοσία περιελάμβανε τελικά την κατάκτηση του Παλέρμο, αλλά για αδιευκρίνιστους λόγους ο Μπονέλο δεν μετακίνησε τα στρατεύματά του. Προδομένος, ο Μπονέλο συνελήφθη από τον βασιλιά και φυλακίστηκε μέχρι θανάτου. Αφού απέτυχε η εξέγερση στο Παλέρμο, ο Ruggero Sclavo, σύμμαχος του Tancredi, κόμη του Λέτσε και μελλοντικού βασιλιά της Σικελίας, ρίχτηκε στους Σαρακηνούς, ο βασιλιάς απάντησε και τους περιόρισε έξω από το βασίλειο: ο Tancredi επέστρεψε στο Βυζάντιο, ο Ruggero ίσως πήγε στους Αγίους Τόπους.

Γουλιέλμος Β'

Με το θάνατο του Γουλιέλμου Α' το 1166, ο γιος του Γουλιέλμος Β' ο Καλός, μόλις 12 ετών, ανέβηκε στο θρόνο υπό την κηδεμονία της βασίλισσας μητέρας. Ο βασιλιάς γνώρισε μια περίοδο σχετικής σταθερότητας και συμφιλίωσης στις σχέσεις μεταξύ των διαφόρων φατριών του βασιλείου. Το 1172 ο Γουλιέλμος Β' μεταρρύθμισε τη Magna Curia, χωρίζοντας το θεσμό σε Magna Curia rationum, το ανώτατο οικονομικό όργανο, και Magna Curia με τις λειτουργίες του Ανώτατου Δικαστηρίου. Το 1176, ο Αλφάνο ντι Καμερότα, αρχιεπίσκοπος της Κάπουα, στάλθηκε για να διαπραγματευτεί γάμο με την κόρη του Ερρίκου Β' της Αγγλίας, προκειμένου να δημιουργηθεί συμμαχία μεταξύ των οικογενειών Hauteville και Plantagenet. Η αποστολή εκτελέστηκε με επιτυχία και η πριγκίπισσα μεταφέρθηκε στην πρωτεύουσα. Στο Παλέρμο στις 13 Φεβρουαρίου 1177 ο Γουλιέλμος παντρεύτηκε την Ιωάννα Πλανταγενέτα (1165-1199), αδελφή του Ριχάρδου του Λεοντόκαρδου. Μετά το θάνατο του Μανουήλ Α΄ Κομνηνού (1180), ο διορισμένος διάδοχος Αλέξιος Β΄ δολοφονήθηκε και το θρόνο σφετερίστηκε ο θείος του Ανδρόνικος Α΄ Κομνηνός. Ο Γουλιέλμος Β΄ εκμεταλλεύτηκε την ευκαιρία της άφιξης στην αυλή του Παλέρμο ενός ατόμου που ισχυριζόταν ότι ήταν ο Αλέξιος Β΄, για να επιτεθεί στο Βυζάντιο. Η εκστρατεία, υπό τη διοίκηση του Τανκρέδου, αποβιβάστηκε στο Δυρράχιο τον Ιούνιο του 1185 και έφθασε στη Θεσσαλονίκη, η οποία καταλήφθηκε τη νύχτα της 23ης προς 24η Αυγούστου.Το Βυζάντιο φαινόταν επίσης προσιτό, όταν ο Ισαάκιος Β' Άγγελος πήρε τη θέση του ανίκανου σφετεριστή Ανδρόνικου και ο βυζαντινός στρατός αναδιοργανώθηκε έναντι της σικελικής επίθεσης. Στο τέλος του καλοκαιριού, ο μεγάλος σικελικός στόλος έπρεπε να επιστρέψει στο νησί.

Εν τω μεταξύ, ο Γουλιέλμος Β' άρχισε διαπραγματεύσεις με τον αυτοκράτορα Φρειδερίκο Α' για τον γάμο της θείας του Κωνσταντίας με τον γιο του αυτοκράτορα Ερρίκου ΣΤ', γάμος που τελέστηκε στο Μιλάνο στις 27 Ιανουαρίου 1186. Παρά το νεαρό της ηλικίας του Γουλιέλμου και της συζύγου του Ιωάννας, από την ένωσή τους δεν γεννήθηκε κανένας απόγονος- η πιθανότητα να μην υπάρξουν απόγονοι προβλεπόταν ρητά στο γαμήλιο συμβόλαιο για το γάμο του Ερρίκου ΣΤ' του Χοενστάουφεν με την Κωνσταντία της Οτεβίλ, την τελευταία κόρη του Ρογήρου Β' και θεία του Γουλιέλμου, στην οποία θα παραχωρούνταν το Βασίλειο της Σικελίας.

Η βασιλεία του Γουλιέλμου ήταν ιδιαίτερα καρποφόρα για τις τέχνες στη Σικελία. Μεταξύ των έργων που ξεκίνησε ο Γουλιέλμος, αξίζει να αναφερθούν ο καθεδρικός ναός του Μονρεάλε, που χτίστηκε από το 1174 και μετά με την έγκριση του Πάπα Λούκιου Γ', και το αβαείο της Σάντα Μαρία ντι Μανιάτσε, που επιθυμούσε σθεναρά η βασίλισσα Μαργαρίτα. Η λαμπρή κατασκευή της Ζίζας, που είχε ξεκινήσει από τον προκάτοχό του Γουλιέλμο Α΄, ολοκληρώθηκε επίσης επί της βασιλείας του. Αξιοσημείωτες οικοδομικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν επίσης στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο.

Ο Tancred και το τέλος της δυναστείας Hauteville της Σικελίας

Ο Τανκρέδος, ο οποίος βρισκόταν εξόριστος στο Βυζάντιο για τη συνωμοσία εναντίον του βασιλιά Γουλιέλμου του Κακού, επέστρεψε στη Σικελία το 1166 μόλις ανέλαβε το θρόνο ο Γουλιέλμος Β' ο Καλός. Όταν πέθανε ο Γουλιέλμος ο Καλός (1189), καθώς δεν υπήρχαν άμεσοι απόγονοι, προέκυψε το πρόβλημα της διαδοχής. Μετά το θάνατό του χωρίς άμεσους απογόνους, ο Γουλιέλμος Β' θα ονόμαζε τη θεία του Κωνσταντία της Αλταβίλιας ως κληρονόμο και θα υποχρέωνε τους ιππότες να ορκιστούν υποταγή σε αυτήν. Μέρος της παλερμιτικής αυλής, ελπίζοντας επίσης σε παπική υποστήριξη, συμπάθησε τον Τανκρέντ, ο οποίος, αν και νόθος, ήταν ο τελευταίος αρσενικός απόγονος της οικογένειας Altavilla. Ο Πάπας Κλήμης Γ', ο οποίος δεν έβλεπε με καλό μάτι τους Σουαββούς, ενέκρινε τη στέψη του Τανκρέδου στο Παλέρμο ως βασιλιά της Σικελίας τον Νοέμβριο του 1189.

Όταν ο Ερρίκος ΣΤ', σύζυγος της Κωνσταντίας της Hauteville, διαδέχθηκε τον πατέρα του Φρειδερίκο Μπαρμπαρόσα στο θρόνο (1191), αποφάσισε αμέσως να ανακαταλάβει το Βασίλειο της Σικελίας, με την υποστήριξη του στόλου της Δημοκρατίας της Πιζάνης, η οποία ήταν πάντα πιστή στον αυτοκράτορα. Ωστόσο, ο σικελικός στόλος κατάφερε να νικήσει τον στόλο των Πιζανών, να αποδεκατίσει τον στρατό του Ερρίκου και να συλλάβει και να φυλακίσει τη θεία του Κωνσταντία στο Σαλέρνο. Για την απελευθέρωση της αυτοκράτειρας, ο Τανκρέδος απαίτησε από τον αυτοκράτορα να έρθει σε συμφωνία ανακωχής, ωστόσο η ανακωχή δεν προβλεπόταν πλέον καθώς, καθ' οδόν προς τη Ρώμη, η νηοπομπή δέχθηκε επίθεση και η αυτοκράτειρα απελευθερώθηκε.

Τον Αύγουστο του 1192 ο Τανκρέδος παντρεύτηκε τον γιο του Ρογήρο με την Ειρήνη Άγγελο (1180-1208), κόρη του βυζαντινού αυτοκράτορα Ισαάκ Β' Άγγελο. Ο Ρότζερ Γ' που είχε οριστεί να τον διαδεχθεί στο θρόνο πέθανε τον Δεκέμβριο του 1193 σε ηλικία 19 ετών και στη θέση του διορίστηκε ο Γουλιέλμος Γ'. Ο Τανκρέδος πέθανε σε ηλικία 55 ετών, τον Φεβρουάριο του 1194, από αδιευκρίνιστη ασθένεια, ενώ βρισκόταν σε εκστρατεία στο χερσαίο τμήμα του βασιλείου για να υποτάξει τους υποτελείς του που ήταν αυτοκρατορικής πίστης. Έτσι, τον διαδέχθηκε στο θρόνο ο Γουλιέλμος Γ΄, σε ηλικία μόλις 9 ετών, με αντιβασιλεία της μητέρας του Σίβυλλας. Τον Ιούλιο του 1194, ο αυτοκράτορας Ερρίκος ΣΤ' ξεκίνησε να κατέβει στο χερσαίο τμήμα του βασιλείου για να το κατακτήσει (το οποίο διεκδικούσε έχοντας παντρευτεί την Κωνσταντία της Hauteville), και στη συνέχεια προχώρησε στη Σικελία, αποβιβάζοντας το στρατό του στη Μεσσήνη, η οποία τέθηκε στο σπαθί. Σε αντάλλαγμα για τον θρόνο, ο Γουλιέλμος και η μητέρα του έλαβαν την κομητεία του Λέτσε, αλλά λίγες ημέρες αργότερα (28 Δεκεμβρίου) ο Ερρίκος κατηγόρησε τη Σιμπύλλα για συνωμοσία και συνέλαβε την ίδια, τον γιο της, τις κόρες της και όλους τους ευγενείς που ήταν πιστοί σε αυτούς. Ο Γουλιέλμος Γ' απελάθηκε στη Γερμανία, όπου έζησε σε κατάσταση ημι-φυλακής μέχρι το θάνατό του το 1198 σε ηλικία 13 ετών.

Οι βασιλείς της δυναστείας Altavilla της Σικελίας

Ερρίκος Α'

Στις 25 Δεκεμβρίου 1194, αφού κατέκτησε το θρόνο και υπέταξε τη Σικελία με την υποστήριξη των στόλων της Γένοβας και της Πιζάνης και με τη δύναμη των όπλων, ο Ερρίκος ΣΤ' στέφθηκε βασιλιάς της Σικελίας με το όνομα "Ερρίκος Α' της Σικελίας". Την επομένη της στέψης, η σύζυγός του Κωνσταντία της Αλταβίλλας γέννησε στο Τζέζι τον πολυαναμενόμενο διάδοχο, Φρειδερίκο Β΄, στον οποίο δόθηκε το όνομα Φρειδερίκος Ρογήρος προς τιμήν των δύο επιφανών παππούδων του, του Φρειδερίκου Μπαρμπαρόσα του Χοενστάουφεν και του Ρογήρου Β΄ της Αλταβίλλας. Παρά την ευκολία με την οποία είχε κατακτήσει το Βασίλειο της Σικελίας, ο Ερρίκος ΣΤ' χρησιμοποίησε φρικτές σκληρότητες, ακόμη και ο θείος του Γουλιέλμου Γ', ο κόμης Ριχάρδος της Ασερρά, βετεράνος της σταυροφορίας, φυλακίστηκε.

Η αυτοκράτειρα Κωνσταντία, διχασμένη μεταξύ του ρόλου της συζύγου μιας φοβισμένης και μισητής προσωπικότητας και του ρόλου του απογόνου μιας οικογένειας που αγαπούσε ο λαός της Σικελίας, ανέπτυξε ένα είδος μίσους για τους Γερμανούς. Ο Ερρίκος γνώριζε ότι η εξουσία του, όσο τεράστια και αν ήταν, στερούνταν ενότητας και είδε τη γέννηση του διαδόχου ως την κατάλληλη ευκαιρία για την υλοποίηση ενός οργανικού σχεδίου. Το 1196, ο αυτοκράτορας διέταξε την άγρια εκτέλεση του Ριχάρδου της Ασερρά, μετά την οποία πίστευε ότι είχε αποκαλύψει άλλη μια συνωμοσία εναντίον του, υποπτευόμενος ότι εμπλέκεται και ο Πάπας Σελεστίνος Γ'. Ο Ερρίκος έπαιξε τα ρέστα του και διέταξε αιματηρές καταστολές και μαζικές εκτελέσεις, ενώ το κλίμα τρόμου που κατέλαβε τη Σικελία υποχώρησε μόνο με τον αιφνίδιο θάνατο του αυτοκράτορα. Τη νύχτα της 28ης προς 29η Σεπτεμβρίου 1197 πέθανε από αναζωπύρωση μιας εντερικής λοίμωξης, πιθανώς ως αποτέλεσμα δηλητηρίασης από τη σύζυγό του, η οποία επέζησε λίγο περισσότερο από ένα χρόνο.

Φρειδερίκος Β'

Όταν ο Ερρίκος ΣΤ΄ πέθανε πρόωρα το 1197 στη Μεσσήνη, τον διαδέχτηκε ο ακόμη βρέφος Φρειδερίκος Β΄ (η μητέρα του Κωνσταντία τον αντικατέστησε ως αντιβασιλέας μέχρι το θάνατο της τελευταίας βασίλισσας Αλταβίλλας της Σικελίας το 1198.

Στη συνέχεια, στις 18 Μαΐου 1198, όταν ήταν μόλις τεσσάρων ετών, ο Φρειδερίκος Β΄ στέφθηκε βασιλιάς της Σικελίας και ανατέθηκε στην κηδεμονία του Πάπα Ιννοκέντιου Γ΄. Κύριο μέλημα του Ποντίφικα ήταν να κρατήσει την Αυτοκρατορία και το Βασίλειο της Σικελίας χωριστά, έτσι ανέθεσε τον νεαρό βασιλιά σε ένα συμβούλιο αντιβασιλείας, αναγνωρίζοντας τη διαδοχή του θρόνου της Σικελίας, ενώ στη Γερμανία υποστήριξε τον Όθωνα Δ' του Brunswick, έναν γκελφικό υποψήφιο που ήταν αντίθετος με τον Φίλιππο της Σουαβίας, θείο του Φρειδερίκου. Από το 1201 έως το 1206 ο Φρειδερίκος, υπό την κηδεμονία του Marcovaldo και στη συνέχεια του Guglielmo di Capparone, έλαβε βασιλική εκπαίδευση, αν και ορισμένοι συγγραφείς υποστηρίζουν ότι ανατράφηκε από τους φτωχότερους, αυτοδίδακτους ανθρώπους του Παλέρμο.

Το 1208, σε ηλικία 14 ετών, ο Φρειδερίκος Β' βγήκε από την παπική κηδεμονία και ανέλαβε απευθείας την εξουσία στο βασίλειο της Σικελίας. Την ίδια χρονιά ο Φίλιππος της Σουαβίας δολοφονήθηκε και ο Όθωνας έλαβε το αυτοκρατορικό στέμμα, αλλά όταν απέτυχε να τηρήσει τις συμφωνίες που είχε συνάψει νωρίτερα με τον Πάπα, ο τελευταίος άρχισε να υποστηρίζει τα δικαιώματα διαδοχής του νεαρού Φρειδερίκου, ο οποίος εξελέγη βασιλιάς των Ρωμαίων το 1212. Έχοντας επίγνωση της πολιτικής του αδυναμίας, ο Φρειδερίκος συμφώνησε να περιορίσει την ανάμειξη του στέμματος στις υποθέσεις της Σικελικής Εκκλησίας και παραχώρησε εκτεταμένη αυτονομία στους μεγάλους άρχοντες της αυτοκρατορίας (Χρυσή Βούλα του Έγκερ, 1213). Αφού νίκησε τον Όθωνα στο Bouvines, ο Φρειδερίκος στέφθηκε βασιλιάς της Γερμανίας στο Παλατινό παρεκκλήσι του Άαχεν. Ως προϋπόθεση για την ανάληψη του θρόνου, ο Φρειδερίκος Β' υποσχέθηκε στον Ιννοκέντιο να μην ενώσει την Αυτοκρατορία και το Βασίλειο της Σικελίας σε μια ενιαία κρατική οντότητα. Ο Φρειδερίκος δεν έδωσε κανένα σημάδι ότι θα παραιτείτο από το Βασίλειο της Σικελίας, αν και διατήρησε τη σταθερή του πρόθεση να κρατήσει τα δύο στέμματα χωριστά.

Ως εκ τούτου, είχε αποφασίσει να αφήσει το Βασίλειο της Γερμανίας στο γιο του Ερρίκο, διατηρώντας παράλληλα την ανώτατη εξουσία ως αυτοκράτορας. Καθώς είχε σικελική μητέρα και είχε σπουδάσει στη Σικελία, είναι πιθανό να αισθανόταν περισσότερο Σικελός παρά Γερμανός, αλλά, πάνω απ' όλα, είχε πλήρη επίγνωση των δυνατοτήτων του βασιλείου του. Ο Φρειδερίκος δέχτηκε αμέσως πιέσεις από τον νέο Πάπα να εκπληρώσει την υπόσχεσή του να καλέσει τη σταυροφορία, ο δε Ποντίφικας θεώρησε ότι ο μόνος τρόπος να δεσμεύσει τον Φρειδερίκο ήταν να τον διορίσει αυτοκράτορα, και στις 22 Νοεμβρίου 1220 ο Σουαβός στέφθηκε αυτοκράτορας στον Άγιο Πέτρο της Ρώμης από τον Πάπα Ονώριο Γ΄. Παρακάμπτοντας τα συνεχή αιτήματα του Πάπα Ονώριου Γ' να αναλάβει τη σταυροφορία, αφορίστηκε επειδή καθυστέρησε την αναχώρησή του για τους Αγίους Τόπους (1227), ο Φρειδερίκος, έχοντας τηρήσει τον όρκο του για σταυροφορία, πέτυχε την παραχώρηση της Ιερουσαλήμ από τον Σουλτάνο της Αιγύπτου και στέφθηκε βασιλιάς της Ιερουσαλήμ το 1229. Αυτό το θετικό αποτέλεσμα του passagium του οποίου ηγήθηκε, ωστόσο, επισκιάστηκε από τη σταυροφορία που ο Πάπας έστρεψε εναντίον του ακριβώς επειδή έκανε συμφωνία με έναν "άπιστο". Αναγκάστηκε να επιστρέψει στην Ιταλία βιαστικά για να αντιταχθεί στον παπικό στρατό και κατέληξε σε συμφωνία (Ειρήνη του Κεπράνο, 1230), σύμφωνα με την οποία παραιτήθηκε από το δικαίωμά του να επιβεβαιώνει τους διορισμούς επισκόπων στη Σικελία με αντάλλαγμα την ανάκληση του αφορισμού του. Εν τω μεταξύ, οι πόλεις της Λομβαρδικής Συμμαχίας είχαν εισέλθει στη διαμάχη μεταξύ του Πάπα και του αυτοκράτορα και η προαιώνια διαίρεση μεταξύ Γκέλφων και Γιβελλίνων είχε επαναληφθεί.

Εκμεταλλευόμενος την περίοδο ειρήνης, ο ηγεμόνας αφιερώθηκε στις εσωτερικές υποθέσεις των κυριαρχιών του. Διεξήγαγε έντονη νομοθετική δραστηριότητα στην Κάπουα και την Κατάνια το 1220, στη Μεσσήνη το 1221, στο Μέλφι το 1224, στις Συρακούσες το 1227 και στον Άγιο Γερμανό το 1229, συγκεντρώνοντας την εξουσία στα χέρια του, αφαιρώντας την από τους φεουδάρχες που την είχαν προηγουμένως σφετεριστεί. Τον Αύγουστο του 1231, στο κάστρο του Μέλφι, ο Φρειδερίκος Β', με τη βοήθεια του έμπιστου συμβολαιογράφου του Πιερ ντέλα Βίνια, εξέδωσε τα Constitutiones Augustales (επίσης γνωστά ως Συντάγματα του Μέλφι ή Liber Augustalis), έναν νομοθετικό κώδικα του Βασιλείου της Σικελίας, βασισμένο στο ρωμαϊκό και νορμανδικό δίκαιο, που θεωρείται από τα σπουδαιότερα έργα στην ιστορία του δικαίου. Θα δημιουργούσε ένα συγκεντρωτικό, γραφειοκρατικό και τείνοντα ισοπεδωτικό κράτος, με χαρακτηριστικά που οι ιστορικοί έχουν θεωρήσει "σύγχρονα"... Δύο χρόνια αργότερα, αυστηροποίησε την αντιαιρετική νομοθεσία, εξισώνοντας την αίρεση με τα εγκλήματα κατά της ετεροδικίας.

Τον ενδιέφερε επίσης η δημιουργία μιας τάξης μορφωμένων αξιωματούχων που θα μπορούσαν να αναλάβουν τις δημόσιες υποθέσεις, ιδρύοντας το Πανεπιστήμιο της Νάπολης. Προώθησε επίσης την ιατρική σχολή του Σαλέρνο, το πρώτο και σημαντικότερο ιατρικό ίδρυμα της Ευρώπης κατά τον Μεσαίωνα. Το Παλέρμο και η αυλή του έγιναν το κέντρο της αυτοκρατορίας, και χάρη στην προστασία του βασιλιά (που για τον πολιτισμό του ορίστηκε ως Stupor mundi), έγινε σημαντικό πολιτιστικό κέντρο, σημείο συνάντησης των ελληνικών, αραβικών και εβραϊκών παραδόσεων. Εδώ γεννήθηκε η Σικελική Ποιητική Σχολή με την πρώτη χρήση της λογοτεχνικής μορφής μιας ρομανικής γλώσσας, της σικελικής, προλαβαίνοντας τη σχολή της Τοσκάνης κατά τουλάχιστον έναν αιώνα. Ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της σικελικής σχολής ήταν ο Jacopo da Lentini, εφευρέτης του σονέτου. Πολλοί ιστορικοί - όπως γράφει ο Santi Correnti - είδαν στον Federico την πολιτική πρόβλεψη της "φιγούρας του πρίγκιπα της Αναγέννησης" ή του "εθνικισμού του Risorgimento".

Στον στρατιωτικό τομέα, ο ηγεμόνας φρόντισε να ιδρύσει κάποια βασιλικά δωμάτια (εργοστάσια και αποθήκες όπλων) στα κυριότερα προπύργια του βασιλείου: στο Ariano, την Canosa, τη Lucera, το Melfi, τη Messina και το ίδιο το Παλέρμο. Η βασιλεία του χαρακτηρίστηκε στην πραγματικότητα από αγώνες εναντίον του Παπισμού και των ιταλικών κομμούνων, στους οποίους κέρδισε νίκες ή υποχώρησε σε συμβιβασμούς. Θα πρέπει να θυμηθούμε την αξιοσημείωτη νίκη που πέτυχε ο Φρειδερίκος τον Νοέμβριο του 1237 επί της Λομβαρδικής Συμμαχίας στην Κορτενούβα, κερδίζοντας το Carroccio που έστειλε ως φόρο τιμής στον Πάπα. Τον επόμενο χρόνο ο γιος του Έντζο (ή Έντσιο) παντρεύτηκε την Αδελασία του Τόρες, χήρα του Ουμπάλντο Βισκόντι, δικαστή του Τόρες και της Γκαλούρα, και ο Φρειδερίκος τον διόρισε βασιλιά της Σαρδηνίας. Η Σαρδηνία υποσχέθηκε διαδοχικά στον πάπα, ο οποίος αμέσως αφορίζει τον Φρειδερίκο κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας. Για να εμποδίσει τη σύνοδο να επιβεβαιώσει πανηγυρικά τον αφορισμό του, απέκλεισε τους χερσαίους δρόμους προς τη Ρώμη και αιχμαλώτισε δύο καρδιναλίους και πολλούς ιεράρχες. Τα αυτοκρατορικά στρατεύματα έφτασαν στις πύλες της Ρώμης, αλλά στις 22 Αυγούστου 1241, ο ηλικιωμένος Πάπας Γρηγόριος Θ' πέθανε και ο Φρειδερίκος δήλωσε διπλωματικά ότι πολεμούσε τον Πάπα, αλλά όχι την Εκκλησία (ήταν ακόμη υπό αφορισμό), και υποχώρησε στη Σικελία. Ο Πάπας Ιννοκέντιος Δ΄ αποφάσισε ότι η υποταγή της Λομβαρδίας στην αυτοκρατορία δεν μπορούσε να γίνει αποδεκτή και συγκάλεσε τη σύνοδο, η οποία όχι μόνο επιβεβαίωσε τον αφορισμό του Φρειδερίκου, αλλά και τον καθαίρεσε, απευθύνοντας έκκληση στους εχθρούς του Φρειδερίκου στη Γερμανία να διορίσουν άλλον αυτοκράτορα. Το 1250 ο Φρειδερίκος έπεσε θύμα μιας σοβαρής κοιλιακής νόσου, που πιθανώς οφειλόταν σε παραμελημένη ασθένεια, κατά τη διάρκεια μιας παραμονής του στην Απουλία- σύμφωνα με τον Γκουίντο Μπονάτι, δηλητηριάστηκε. Τον θάνατό του ακολούθησαν αγώνες για τη διαδοχή του θρόνου.

Μάνφρεντ ο τελευταίος βασιλιάς της δυναστείας των Σουαβών

Ο Φρειδερίκος Β΄ στη διαθήκη του όρισε τον δευτερότοκο γιο του Κόνραντ Δ΄ καθολικό διάδοχο και κληρονόμο στον αυτοκρατορικό θρόνο, αυτόν της Σικελίας και αυτόν της Ιερουσαλήμ, και άφησε στον Μάνφρεντ το πριγκιπάτο του Τάραντα με άλλα μικρότερα φέουδα, καθώς και την υποτελεστία του βασιλείου της Σικελίας. Τον Οκτώβριο του 1251 ο Κόνραντ κινήθηκε προς τη χερσόνησο, όπου συναντήθηκε με τους αυτοκρατορικούς βικάριους, και τον Ιανουάριο του 1252 αποβιβάστηκε στο Σιπόντο και στη συνέχεια προχώρησε με τον Μάνφρεντ στην ειρήνευση του βασιλείου. Το 1253, έθεσαν υπό τον έλεγχό τους τις επαναστατημένες επαρχίες της Καζέρτα και της Ασερά, κατέλαβαν την Κάπουα και τελικά τη Νάπολη τον Οκτώβριο. Στις 21 Μαΐου, ο Κόνραντ πέθανε από ελονοσία, αφήνοντας τον γιο του Κοραντίν υπό την προστασία του Πάπα. Ο Παπισμός, ο οποίος εξακολουθούσε να αποδοκιμάζει την ίδρυση του αυτοκρατορικού οίκου της Σουαβίας, υποσχέθηκε το βασίλειο στον καμπούρη Έντμουντ υπό τον όρο ότι θα καταλάμβανε το βασίλειο με δικό του στρατό. Ο Μάνφρεντ, ωστόσο, χάρη στις εξαιρετικές διπλωματικές ικανότητες που κληρονόμησε από τον πατέρα του, συνήψε συμφωνία με τον ποντίφικα, η οποία είδε την παπική κατοχή με μια απλή επιφύλαξη των δικαιωμάτων του Κοραντίνο και των δικών του. Ο Μάνφρεντ, που δεν αισθανόταν ασφαλής μπροστά στον πάπα, στρατολόγησε έναν τεράστιο στρατό για να διεξάγει πόλεμο εναντίον του παπικού στρατού, τον οποίο νίκησε κοντά στη Φότζια. Κατά τη διάρκεια του 1257 ο πόλεμος εξελίχθηκε ευνοϊκά για τους Σουαβούς, ο Μάνφρεντ κατατρόπωσε τον παπικό στρατό και δάμασε τις εσωτερικές εξεγέρσεις.

Όταν το 1258 διαδόθηκε η φήμη του θανάτου του Κοραντίνο, πιθανότατα από τον ίδιο τον Μανφρέντι, οι ιεράρχες και οι βαρόνοι του βασιλείου κάλεσαν τον Μανφρέντι να αναλάβει το θρόνο και στέφθηκε στις 10 Αυγούστου στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο. Η εκλογή αυτή δεν αναγνωρίστηκε από τον Πάπα Αλέξανδρο Δ', ο οποίος θεώρησε τον Μάνφρεντ σφετεριστή. Μεταξύ του 1258 και του 1260, η εξουσία του Μανφρέδου, ο οποίος είχε γίνει ηγέτης της φατρίας των Γιβελλίνων παντού, εξαπλώθηκε σε ολόκληρη τη χερσόνησο, ενώ η δύναμή του αυξήθηκε επίσης με τον γάμο της κόρης του Κωνσταντίας με τον Πέτρο Γ' της Αραγωνίας (1262). Ο Μανφρέδος, ωστόσο, αφορίστηκε και το 1263 ο Γάλλος Πάπας Ουρβανός Δ΄ προσέφερε το στέμμα στον Κάρολο Α΄ του Ανζού, αδελφό του βασιλιά της Γαλλίας Λουδοβίκου Θ΄. Ο τελευταίος προώθησε μια στρατιωτική εκστρατεία για την κατάκτηση του βασιλείου. Ο Μάνφρεντ ηττήθηκε στην αποφασιστική μάχη του Μπενεβέντο στις 26 Φεβρουαρίου 1266. Οι πολιτοφύλακες της Σικελίας και των Σαρακηνών μαζί με τους Γερμανούς υπερασπίστηκαν σθεναρά τον βασιλιά τους, ενώ οι Ιταλοί εγκατέλειψαν τον Μανφρέντ, ο οποίος πέθανε πολεμώντας με απελπισμένη ανδρεία.

Οι βασιλείς της δυναστείας των Σουαβών της Σικελίας (Hohenstaufen)

Ο Κάρολος, έχοντας κατακτήσει το βασίλειο, δεν συγκαλούσε πλέον το κοινοβούλιο της Σικελίας, εξόντωσε ένα μεγάλο μέρος της αριστοκρατίας που ήταν ύποπτο για πίστη στην προηγούμενη δυναστεία και αντικατέστησε τους εκπροσώπους της με πιο αξιόπιστους μικροφεουδάρχες, οι οποίοι είχαν κατέβει μαζί του στο βασίλειο από τη Γαλλία. Ως εκ τούτου, επέλεξε ξένους κυβερνητικούς αξιωματούχους, με εξαίρεση τους φοροεισπράκτορες, και το εμπόριο, το οποίο με τους Σουαβούς διεκπεραιώνονταν από Σικελούς, Απουλιανούς και Ναπολιτάνους εμπόρους, σύντομα πέρασε στα χέρια των εμπόρων και των τραπεζιτών της Τοσκάνης. Ο ηγεμόνας με τη διακυβέρνησή του συνέβαλε στην εξαθλίωση των αγροτών και στην αυταρχικότητα των φεουδαρχών στην ύπαιθρο. Αυτοί, συνηθισμένοι σε ένα είδος ευγενούς αναρχίας που προερχόταν από τη φεουδαρχική παράδοση στην οποία είχαν συνηθίσει, δεν ήξεραν πώς να προσαρμοστούν στα γραφειοκρατικά-διοικητικά έθιμα της νορμανδο-σουαβικής εποχής που χρησιμοποιούνταν στο Νότο. Δεν είναι τυχαίο ότι ακριβώς κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Καρόλου Α' ο χαρακτήρας της απιστίας προς τον θρόνο, της βίας και της αυθαιρεσίας που χαρακτήριζε τη νότια αριστοκρατία επικράτησε με την άφιξη των βαρόνων του. Η κατάσταση αυτή οδήγησε σύντομα την εξοργισμένη αριστοκρατία να αναζητήσει έναν απελευθερωτή, ο οποίος σύντομα βρέθηκε στο πρόσωπο του Κόνραντ της Σουαβίας, γιου του Κόνραντ Δ', εγγονού του Μανφρέδου και τελευταίου απογόνου της δυναστείας των Χοενστάουφεν. Το 1268, ο Κοραντίνο προσπάθησε να ανακτήσει το στέμμα, αλλά ηττήθηκε στη μάχη του Ταλιακότσο και τελικά αποκεφαλίστηκε στην πλατεία Αγοράς της Νάπολης. Ενταφιάστηκε στην εκκλησία του Carmine στη Νάπολη, η νεαρή ηλικία του και ο θάνατός του κράτησαν τη μνήμη του ζωντανή. Μετά το θάνατο του Κοραντίνο, ο Κάρολος προτίμησε να διαμείνει στη Νάπολη, η οποία έγινε το κύριο κέντρο της Terra di Lavoro και πρωτεύουσα μετά τον Σικελικό Εσπερινό του 1282.

Ο Κάρολος συνέχισε την πολιτική των προκατόχων του: φιλοδοξούσε και αυτός να ελέγξει ολόκληρη την Ιταλία και να ηγεμονεύσει στη λεκάνη της Μεσογείου. Αρχικά, ακριβώς για την επιδίωξη αυτού του ηγεμονικού ονείρου, συμμετείχε στην τελευταία σταυροφορία που οργάνωσε ο αδελφός του Λουδοβίκος Θ' της Γαλλίας. Αφού απέτυχε η εκστρατεία στη Βόρεια Αφρική, ο βασιλιάς προσπάθησε να οικοδομήσει ένα στέρεο δίκτυο εξωτερικών πολιτικών συμμαχιών με τον Παπισμό (στη Ρώμη του απονεμήθηκε ο τίτλος του γερουσιαστή), με τη Φλωρεντία του Γουέλφου, οι τραπεζίτες της οποίας του παραχώρησαν προνομιακή πιστωτική γραμμή, και με τη Βενετία. Με την πόλη της λιμνοθάλασσας συμφώνησε για τον διαχωρισμό της Αδριατικής Θάλασσας και των Βαλκανίων: σε συνάρτηση με αυτό, συνδέθηκε με οικογενειακούς δεσμούς με το Βασίλειο της Ουγγαρίας, βάζοντας τον γιο του, Κάρολο Β', να παντρευτεί την κόρη του Στεφάνου Ε'. Ο Κάρολος διεκδίκησε επίσης την αυτοκρατορία και διεκδίκησε τον ιεροσολυμιτικό θρόνο.

Παρά την αναγνώρισή του ως ηγέτη του κόμματος των Γκέλφων, ο Παπισμός αποδοκίμασε την επιχείρηση του Καρόλου. Φαίνεται μάλιστα ότι η Ρώμη πλησίασε περισσότερο την Ορθόδοξη Εκκλησία, υπό τα ποντιφικά του Γρηγορίου Χ και του Νικολάου Γ', για να εμποδίσει τον Ανδεγαυό να εμφανιστεί ως υπερασπιστής της λατινικής χριστιανοσύνης. Για να το πετύχουν αυτό, εμπόδισαν ενεργά τα σχέδιά του για την ανακατάληψη της Κωνσταντινούπολης. Οι ίδιοι οι Γουέλφοι αντιμετωπίζονταν με καχυποψία, καθώς ήταν ένοχοι ότι ήταν περισσότερο αφοσιωμένοι στην απόκτηση εξουσίας στις πόλεις τους και στην επιβολή μιας κυριαρχίας του Καρόλου εκεί, παρά στην υπεράσπιση της ελευθερίας της Εκκλησίας της Ρώμης. Με την άνοδο στον παπικό θρόνο του Μαρτίνου Δ', ενός πάπα πιο ευνοϊκού γι' αυτόν, ο βασιλιάς της Σικελίας μπόρεσε να προετοιμάσει ένα σχέδιο για την κατάκτηση της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

Ο σικελικός εσπερινός

Όμως το σχέδιο αυτό έμεινε στα χαρτιά γιατί στις 29 Μαρτίου 1282 ξέσπασε στη Σικελία μια εξέγερση, γνωστή ως Σικελικός Εσπερινός. Εν τω μεταξύ, οι Σικελοί, αντιμέτωποι με τη συμμαχία μεταξύ του Παπισμού και των Ανδεγαυών, προσέφεραν το στέμμα της Σικελίας στον Πέτρο Γ' της Αραγωνίας, μετατρέποντας την εξέγερση σε πολιτική σύγκρουση μεταξύ των Σικελών και των Αραγωνέζων από τη μία πλευρά και των Ανδεγαυών, του Παπισμού, του Βασιλείου της Γαλλίας και των διαφόρων γκελφικών φατριών από την άλλη.

Τα αίτια της εξέγερσης στη Σικελία ήταν η έντονη δυσαρέσκεια με τους Ανγκεβίνους. Προκλήθηκε τόσο από την απόφαση να μεταφερθεί η πρωτεύουσα του βασιλείου στη Νάπολη όσο και από την αντιδημοτικότητα της νέας κυβέρνησης, η οποία οδηγούσε τη χώρα στη δυστυχία. Η κατάσταση ξέσπασε όταν, σύμφωνα με την ιστορική αναπαράσταση, ένας Γάλλος στρατιώτης, κάποιος Drouet, δεν σεβάστηκε μια Σικελίδα. Η χειρονομία αυτή, που εκδικήθηκε αμέσως από τον σύζυγό της, ο οποίος σκότωσε τον Ντρουέ, πυροδότησε μια εξέγερση που εξαπλώθηκε αμέσως από το Παλέρμο σε όλη τη Σικελία.

Λέγεται ότι οι Σικελοί, προκειμένου να εντοπίσουν τους Γάλλους που ήταν μεταμφιεσμένοι ανάμεσα στους απλούς πολίτες, κατέφευγαν σε ένα σιβυλλικό μέσο, δείχνοντάς τους ρεβίθια (όσοι προδίδονταν από τη γαλλική προφορά τους (sciscirì) σκοτώνονταν αμέσως. Σύμφωνα με την παράδοση, ο Εσπερινός οργανώθηκε με μεγάλη μυστικότητα από κορυφαία μέλη της σικελικής αριστοκρατίας, όπως οι Giovanni da Procida, Alaimo di Lentini, Gualtiero di Caltagirone και Palmiero Abate. Οι Σικελοί ορκίστηκαν υποταγή στην Καθολική Εκκλησία και απόρριψη της περαιτέρω υποταγής σε ξένο βασιλιά, ενώ αυτοανακηρύχθηκαν σε συνομοσπονδία ελεύθερων κοινοτήτων (Communitas Siciliae). Η επιτυχία της communitas Siciliae εξαρτιόταν ουσιαστικά από τη συγκατάθεση της Εκκλησίας, καθώς πρέπει να ήταν γνωστό ότι ο Πάπας είχε μια αρχαία και εδραιωμένη πολιτική σχέση με το Βασίλειο της Γαλλίας (ο ίδιος ήταν Γάλλος) και με τον Κάρολο του Ανζού.

Οι βασιλείς της δυναστείας των Ανδεγαυών της Σικελίας

Κάρολος Α' (1266-1282)

Οι πόλεμοι του Εσπερινού

Καθώς τα γεγονότα κατακρημνίζονταν, οι Σικελοί ζήτησαν βοήθεια από τον Πέτρο Γ' της Αραγωνίας. Ως σύζυγος της Κωνσταντίας Β' της Σικελίας, κόρης του Μανφρέδου, θεωρούσε τον εαυτό του κάτοχο του στέμματος της Σικελίας και έφτασε στο νησί στις 30 Αυγούστου 1282, ενώ τον Σεπτέμβριο ζώστηκε με το στέμμα του βασιλείου, με το όνομα Πέτρος Α' της Σικελίας, αφήνοντας αντιβασιλέα τη σύζυγό του Κωνσταντία Β' και επιστρέφοντας στην Αραγωνία.

Η εμπλοκή αυτή διεύρυνε τη σύγκρουση: ο Πάπας Μαρτίνος Δ' και ο Γάλλος βασιλιάς Φίλιππος Γ' τάχθηκαν με το μέρος των Ανγκεβίνων. Κατά του Πέτρου, ο Πάπας Μαρτίνος κάλεσε σε σταυροφορία, επικεφαλής της οποίας τέθηκε ο ανιψιός του Καρόλου Α΄, ο Γάλλος βασιλιάς Φίλιππος Γ΄ ο Τολμηρός. Ωστόσο, οι θάνατοι των πρωταγωνιστών το 1285 (Μαρτίνος Δ΄, Πέτρος Γ΄, Φίλιππος Γ΄ και Κάρολος Α΄) σήμαιναν ότι ο πόλεμος έγινε ενδημικός και παρατεταμένος. Μια πρώτη προσπάθεια διευθέτησης της σύγκρουσης έγινε το 1295 στο Ανάγκνι υπό την αιγίδα της Αγίας Έδρας: ο νέος βασιλιάς Ιάκωβος Α΄, που ενδιαφερόταν να αποκαταστήσει τις σχέσεις του με τον Πάπα, δεσμεύτηκε στον Κάρολο Β΄ του Ανζού να του παραχωρήσει τη Σικελία μετά το θάνατό του. Οι Σικελοί, ωστόσο, προβλέποντας μια επιστροφή υπό το μισητό Ανζού, επαναστάτησαν και προσέφεραν το στέμμα του νησιού στον αδελφό του Ιακώβου, Φρειδερίκο, ο οποίος, επενδυμένος από το Κοινοβούλιο της Σικελίας και τους Voluntas Siculorum, στέφθηκε βασιλιάς της Σικελίας στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο με το όνομα Φρειδερίκος Γ'.

Η σύγκρουση έληξε το 1302 με την ειρήνη της Caltabellotta, η οποία καθιέρωσε τη διαίρεση του βασιλείου σε δύο: Regnum Siciliae citra Pharum (Βασίλειο της Νάπολης) και Regnum Siciliae ultra Pharum (επίσης γνωστό, για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, ως Βασίλειο της Τρινακρίας), με τον όρο ότι ο Φρειδερίκος Γ' θα συνέχιζε να βασιλεύει με τον τίτλο του βασιλιά της Τρινακρίας και ότι μετά το θάνατό του το στέμμα θα επέστρεφε στους Ανγκέβιους. Ο τελευταίος, ωστόσο, το 1313 διεκδίκησε τον τίτλο του βασιλιά για τον γιο του Πέτρο και άλλαξε τον τίτλο σε "βασιλιά της Σικελίας", δημιουργώντας τον παραλογισμό ότι υπήρχαν δύο βασίλεια της Σικελίας και δύο βασιλείς της Σικελίας, γεγονός που προκάλεσε την αναπόφευκτη αντίδραση των Ανδεγαυών και την επανάληψη του πολέμου που διήρκεσε μέχρι τις 20 Αυγούστου 1372, όταν έληξε μετά από ενενήντα χρόνια με τη συνθήκη της Αβινιόν που υπογράφηκε από την Ιωάννα του Ανζού και τον Φρειδερίκο Δ΄ της Σικελίας και με τη σύμφωνη γνώμη του Πάπα Γρηγορίου ΙΑ΄.

Το Βασίλειο της Σικελίας

Το 1285, με το θάνατο του Πέτρου Α΄, ο δεύτερος γιος του, Ιάκωβος ο Δίκαιος, τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Σικελίας ως Ιάκωβος Α΄, ενώ, ως μεγαλύτερος γιος, ο Αλφόνσος Γ΄ τον διαδέχθηκε στο θρόνο της Αραγωνίας και της Βαλένθια και στο Πριγκιπάτο της Καταλονίας. Το 1291, μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Αλφόνσου Γ', ο Ιάκωβος, ο διάδοχός του, ανέβηκε στο θρόνο της Αραγωνίας, αφήνοντας την υποδιοίκηση στη Σικελία στον αδελφό του Φρειδερίκο, ο οποίος αμέσως έδειξε μεγάλη προσοχή στα αιτήματα των Σικελών. Στις 12 Ιουνίου 1295, ο Ιάκωβος Α' και ο Κάρολος Β' του Ανζού αναζήτησαν διέξοδο από τη σύγκρουση των Βεσπών με τη Συνθήκη του Ανάγκνι, η οποία παρέδιδε τη Σικελία στον Πάπα, ο οποίος με τη σειρά του θα την επέστρεφε στους Ανζού με αντάλλαγμα τα βασίλεια της Σαρδηνίας και της Κορσικής. Έτσι, οι Σικελοί αισθάνθηκαν προδομένοι και εγκαταλελειμμένοι και στο πλαίσιο αυτό το Κοινοβούλιο της Σικελίας, που συνεδρίασε στο κάστρο Ursino στην Κατάνια, εξέλεξε τον Φρειδερίκο ως βασιλιά της Σικελίας, αποκηρύσσοντας τον Ιάκωβο. Στις 15 Ιανουαρίου 1296, το κοινοβούλιο αναγνώρισε τον Φρειδερίκο Γ' ως βασιλιά της Σικελίας.

Η επίσημη στέψη πραγματοποιήθηκε στις 25 Μαρτίου 1296 στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο. Ο Φρειδερίκος επανέλαβε τον πόλεμο των Εσπερίδων, και στη συνέχεια ο Βονιφάτιος Η', στις αρχές του 1297, κάλεσε στη Ρώμη τόσο τον Ιάκωβο Β' όσο και τον Κάρολο Β' του Ανζού και τους προέτρεψε να ανακαταλάβουν τη Σικελία σύμφωνα με τη συνθήκη του Ανάγκνι. Ο Φρειδερίκος Γ' κατάφερε να αντισταθεί στις επιθέσεις που εξαπέλυσαν πολλές ευρωπαϊκές χώρες: το Βασίλειο της Γαλλίας, ο Παπισμός, το Αγγεβινικό Βασίλειο της Νάπολης, οι ιταλικές γκελφικές πόλεις και το Βασίλειο της Αραγωνίας, και το 1302, με την Ειρήνη της Caltabellotta, αναγνωρίστηκε ως βασιλιάς της Τρινάκριας.

Το 1313, ο πόλεμος μεταξύ των Αγγέλων και της Σικελίας συνεχίστηκε- τον επόμενο χρόνο, το κοινοβούλιο της Σικελίας, αγνοώντας τη συμφωνία που είχε υπογραφεί με την Ειρήνη της Caltabellotta, επιβεβαίωσε τον Φρειδερίκο με τον τίτλο του βασιλιά της Σικελίας και όχι πλέον της Τρινάκριας και αναγνώρισε τον γιο του Πέτρο ως διάδοχο του βασιλείου. Το 1321, ο Φρειδερίκος έστεψε το γιο του Πέτρο ως συγκυβερνήτη και διάδοχό του, προκαλώντας την οργή του Πάπα Ιωάννη ΧΧΙΙ, ο οποίος επέβαλε απαγόρευση στη Σικελία και την έλυσε μόλις το 1334. Τον Φρειδερίκο διαδέχθηκε ο γιος του Πέτρος Β' το 1337. Η σύντομη βασιλεία του σημαδεύτηκε από έντονες αντιθέσεις μεταξύ του στέμματος και των ευγενών. Στις 15 Αυγούστου 1342, τον διαδέχθηκε ο μεγαλύτερος γιος του, Λουδοβίκος, υπό την κηδεμονία της μητέρας του, Ελισαμπέτα της Καρινθίας, και του θείου του, Τζοβάνι, ο οποίος έγινε αντιβασιλέας, γεγονός που οδήγησε σε μεγάλη πολιτική αστάθεια και οικονομική κρίση στο νησί. Ο Λουδοβίκος πέθανε από πανούκλα το 1355 σε ηλικία μόλις 17 ετών. Ο Φρειδερίκος Δ΄ διαδέχθηκε τον αδελφό του Λουδοβίκο, υπό την κηδεμονία της αδελφής του, Ευφημίας, η οποία διορίστηκε αντιβασιλέας. Ο Φρειδερίκος Δ' θα μείνει στην ιστορία κυρίως επειδή έθεσε οριστικά τέρμα στη διαμάχη με τους Ανγκέβιους, ηγεμόνες της Νάπολης, μετά από ενενήντα χρόνια αμοιβαίων πολέμων, με τη Συνθήκη της Αβινιόν το 1372. Η βασίλισσα της Νάπολης Ιωάννα Α' παραιτήθηκε από τα επίσημα δικαιώματά της στη Σικελία, αποδεχόμενη ένα τετελεσμένο γεγονός, και στο εξής ο ηπειρωτικός νότος θα ονομαζόταν επίσημα Βασίλειο της Νάπολης. Με τον θάνατο του Φρειδερίκου Δ΄, σε ηλικία τριάντα έξι ετών, η κόρη του Μαρία της Σικελίας κληρονόμησε το στέμμα του βασιλείου της Σικελίας υπό την κηδεμονία του Αρτάλε Α΄ Αλαγκόνα- αυτό κρίθηκε παράνομο, καθώς ο Φρειδερίκος Γ΄ απαγόρευσε τη διαδοχή από τη γυναικεία γραμμή.

Το 1392 παντρεύτηκε τον Μαρτίνο τον νεότερο, ο οποίος θεωρούνταν από τους Σικελούς σφετεριστής, καθώς η ένωσή τους ήταν αποτέλεσμα της απαγωγής της Μαρίας από τον Γουλιέλμο Ραϋμόνδο Γ' Μονκάδα με τη μυστική έγκριση του Πέτρου Δ' της Αραγωνίας. Με το θάνατο της Μαρίας το 1401, η δυναστεία των Αραγονέζων-Σικελών έσβησε. Την ίδια χρονιά ο Μαρτίνος Α' απέρριψε τη Συνθήκη της Αβινιόν και κυβέρνησε μόνος του τη Σικελία, μη θεωρώντας πλέον τον εαυτό του υποτελή των Βασιλέων της Νάπολης. Στις 21 Μαΐου 1402, στην Κατάνια, παντρεύτηκε σε δεύτερο γάμο την Μπιάνκα του Εβρέ, η οποία έγινε βασίλισσα σύζυγος της Τρινάκριας. Με το θάνατο του Μαρτίνου Α΄, ο πατέρας του Μαρτίνος Α΄ της Αραγωνίας έγινε βασιλιάς της Σικελίας με το όνομα Μαρτίνος Β΄. Λόγω έλλειψης κληρονόμων, αυτή η σειρά διαδοχής προκάλεσε το τέλος της ανεξαρτησίας του βασιλείου της Σικελίας. Για μια σύντομη περίοδο η έδρα του βασιλείου ήταν η Κατάνια. Μετά το θάνατο του Μαρτίνου Β' (1410), ακολούθησε μια περίοδος αβεβαιότητας γνωστή ως interregnum, η οποία διήρκεσε δύο χρόνια.

Ένωση με το Στέμμα της Αραγωνίας και Αντιβασιλέας

Με τον Συμβιβασμό του Κάσπε το 1412, οι Κορτές αποφάσισαν ότι ο Φερδινάνδος ελ ντε Αντεκέρα, ινφάντης της καστιλιάνικης γενιάς της Τρασταμάρα, ο οποίος ανακηρύχθηκε βασιλιάς στις 28 Ιουνίου 1412, θα ήταν κυρίαρχος του στέμματος της Αραγωνίας και βασιλιάς της Σικελίας. Η Μπλανς του Εβρέ διορίστηκε από τον βασιλιά Φερδινάνδο Α΄ της Αραγωνίας ως βασίλισσα με τον τίτλο του αντιβασιλέα του νησιωτικού βασιλείου. Για ένα σύντομο χρονικό διάστημα, οι Σικελοί ήλπιζαν να επιστρέψουν στη δική τους αυλή, καθώς ο Μαρτίνος Α΄ παντρεύτηκε την Μπιάνκα, και έτσι ορισμένοι Σικελοί ευγενείς προσπάθησαν να προσφέρουν τον Νικολό Περάλτα ως σύζυγο στη βασίλισσα. Το 1416, η Μπιάνκα έγινε βασίλισσα της Ναβάρρας, με αποτέλεσμα το νησί να χάσει την ανεξαρτησία του και να κυβερνάται από έναν αντιβασιλέα.

Όταν ο Φερδινάνδος Α΄ πέθανε στις 2 Απριλίου 1416, βασίλευσε ο Αλφόνσος ο Μεγαλοπρεπής, ο οποίος, βλέποντας ότι οι Σικελοί, λόγω της δίψας τους για ανεξαρτησία, ήθελαν να εκλέξουν βασιλιά της Σικελίας τον αδελφό του Ιωάννη, κυβερνήτη για λογαριασμό του πατέρα του, τον κάλεσε πίσω στην αυλή και τον έστειλε στην Καστίλη για να βοηθήσει τον άλλο του αδελφό, τον Ερρίκο της Τραστάμαρα.

Ο Αλφόνσο ένωσε επίσης το βασίλειο της Νάπολης με το στέμμα της Αραγωνίας και το ένωσε έστω και τυπικά υπό το στέμμα του rex Utriusque Siciliae, καθώς η παπική επένδυση και τα βασίλεια είχαν πλέον γίνει δύο. Ίδρυσε το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Σικελίας (Siciliae Studium Generale) στην Κατάνια το 1434. Μετά το θάνατό του, ο Αλφόνσο Ε' άφησε το Βασίλειο της Νάπολης στον νόθο γιο του Φερδινάνδο, ενώ όλοι οι άλλοι τίτλοι του στέμματος της Αραγωνίας, συμπεριλαμβανομένης της Σικελίας, πήγαν στον αδελφό του Ιωάννη. Το 1458, ο Ιωάννης στέφθηκε βασιλιάς της Σικελίας στο κάστρο του Caltagirone και έγινε Ιωάννης Β', βασιλιάς του στέμματος της Αραγονίας, Α' της Σικελίας.

Πολλοί Σικελοί προσπάθησαν να σπρώξουν τον γιο του Ιωάννη Β', Κάρολο της Βιάνα, στον θρόνο της Σικελίας, αλλά εκείνος αρνήθηκε, προτιμώντας να διατηρήσει καλές σχέσεις με τον πατέρα του. Ο Ιωάννης εξουδετέρωσε τους όποιους κινδύνους με τη διακήρυξη της αιώνιας προσάρτησης του βασιλείου στην κυριαρχία της Αραγονίας και στη συνέχεια με μια πολιτική εκτεταμένων παραχωρήσεων προς τις προνομιούχες τάξεις. Το 1469, ο Ιωάννης κατάφερε να παντρέψει τον γιο του Φερδινάνδο τον Καθολικό με την Ισαβέλλα την Καθολική, κληρονόμο του θρόνου της Καστίλης. Μετά το θάνατο του πατέρα του στις 20 Ιανουαρίου 1479, ο Φερδινάνδος έγινε βασιλιάς ως Φερδινάνδος Β' της Σικελίας. Μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να επεκταθεί το Δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης από την Ισπανία στη Σικελία το 1481, ο Φερδινάνδος Β' δημιούργησε το Δικαστήριο της Ιεράς Εξέτασης τον Οκτώβριο του 1487 και ο πρώτος αναπληρωτής ιεροεξεταστής, ο μοναχός Αυγουστίνος Λα Πένα, ο διορισμός του οποίου εγκρίθηκε από τον Πάπα Ιννοκέντιο Η', στάλθηκε στη Σικελία. Οι αποστολικοί ανακριτές της Ιεράς Εξέτασης της Αγίας Έδρας δρούσαν ήδη στο νησί, αν και με λιγότερο αυστηρό τρόπο από εκείνους της ισπανικής Ιεράς Εξέτασης. Στις 18 Ιουνίου 1492, ένα διάταγμα που εκδόθηκε από τον Φερδινάνδο τον Καθολικό επέβαλε άνευ όρων ότι οι Εβραίοι έπρεπε να εγκαταλείψουν τη Σικελία για πάντα μέσα σε τρεις μήνες, με την απειλή του θανάτου, εξαλείφοντας μια εθνοτική, πολιτιστική, θρησκευτική και γλωσσική ταυτότητα που ήταν ενσωματωμένη στη ζωή του νησιού για αιώνες. Ο Φερδινάνδος πέθανε στις 25 Ιανουαρίου 1516, το στέμμα της Αραγωνίας κληρονόμησε ο ανιψιός του Κάρολος Ε' των Αψβούργων, ο οποίος ανέλαβε τον τίτλο του βασιλιά της Ισπανίας, και ως αυτοκράτορας της Αγίας Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, κληρονόμησε επίσης το βασίλειο της Σικελίας με τον τίτλο του Καρόλου Β' της Σικελίας.

Βασιλιάδες της δυναστείας των Αραγονέζων της Σικελίας ή Trinacria (Οίκος της Βαρκελώνης)

Βασιλιάδες του Στέμματος της Αραγωνίας και της Σικελίας (Trastámara)

Από το 1415, η Σικελία φιλοξένησε έναν πρώτο αντιβασιλέα του Ισπανού μονάρχη, αν και μόνο τυπικά, καθώς το βασίλειο του νησιού εξακολουθούσε να διοικείται υπό την κηδεμονία της Μπλανς του Εβρέ, η οποία θα εγκατέλειπε το νησί τον επόμενο χρόνο. Η περίοδος αυτή έμελλε να είναι μια περίοδος μεγάλης παρακμής, που σημαδεύτηκε από την κακοδιοίκηση των διαφόρων αντιβασιλέων που διαδέχονταν ο ένας τον άλλον στην καρέκλα. Υπήρξαν πολλές λαϊκές εξεγέρσεις, μερικές φορές και αιματηρές, όπως αυτή του 1516 εναντίον του Ugo Moncada, γνωστή ως "η πέτρα του Συμβουλίου".

Με το θάνατο του Φερδινάνδου του Καθολικού το 1516, ο ανιψιός του Κάρολος Ε' των Αψβούργων κληρονόμησε το θρόνο της Σικελίας και της Αραγωνίας, συγκεντρώνοντας ολόκληρη την Ισπανία στα χέρια του, ήταν σε θέση να διεκδικήσει τον τίτλο του βασιλιά της Ισπανίας. Το 1530, παραχώρησε το νησί της Μάλτας ως φέουδο στους Ιωαννίτες ιππότες, διαχωρίζοντάς το για πάντα από την ιστορία της Σικελίας.

Το 1535 έφτασε στη Σικελία από την εκστρατεία της Τύνιδας κατά των κουρσάρων της Μπαρμπαριάς. Συμμετείχε στη συνεδρίαση του Κοινοβουλίου της Σικελίας στην οποία συνόψισε τον κρίσιμο ρόλο της Σικελίας στον πόλεμο κατά των Οθωμανών. Διέταξε επιβλητικά οχυρωματικά έργα στα μεγάλα κέντρα και το 1548 ο Ιγνάτιος ντε Λογιόλα ίδρυσε στη Μεσσήνη το πρώτο στον κόσμο Ιησουιτικό Κολέγιο, το οποίο αργότερα μετατράπηκε στο Messanense Studium Generale, το Πανεπιστήμιο της Μεσσήνης. Κατά τη βασιλεία του Φιλίππου Β' της Ισπανίας, Α' της Σικελίας, ο κίνδυνος επιδρομών επηρέασε κάθε πτυχή της διοίκησης, δικαιολογώντας την υψηλή φορολογία και τις δαπανηρές φρουρές ξηράς και πολεμικών πλοίων.

Στις κυριότερες πόλεις του νησιού, από το Παλέρμο έως τη Μεσσήνη, ιδρύθηκαν γερουσίες πολιτών.

Το 1583 υπήρξε μια νέα διοικητική υποδιαίρεση: μετά τις κοιλάδες η περιοχή χωρίστηκε σε 42 Comarche (αργότερα 44). Ιδρύθηκε από τον αντιβασιλέα Marcantonio Colonna. Μεταξύ των κύριων καθηκόντων των Comarche ήταν η φορολογική διοίκηση: η κρατική πόλη, πρωτεύουσα της καθεμιάς από αυτές, ήταν η έδρα του "secreto", δηλαδή του βασιλικού αξιωματούχου που επέβλεπε την είσπραξη των φόρων. Μεταξύ των καθηκόντων αυτού του γραφείου ήταν επίσης η απογραφή του πληθυσμού της comarca: με βάση την απογραφή, στην πραγματικότητα, γινόταν η κατανομή του φορολογικού βάρους στους κατοίκους της ίδιας της περιοχής. Με το Σύνταγμα της Σικελίας του 1812, οι κομάρχες αντικαταστάθηκαν από 23 περιφέρειες, οι οποίες αναδιοργανώθηκαν σε επτά επαρχίες από το 1816.

Λαϊκές εξεγέρσεις

Η περίοδος του Φιλίππου Δ' της Ισπανίας, Γ' της Σικελίας, χαρακτηρίζεται από μια γενική οικονομική κρίση στην Ευρώπη. Η κρίση έφτασε στο αποκορύφωμά της, τόσο που οι εξεγέρσεις του λαού αυξήθηκαν σε αριθμό και ένταση, το 1647 ήταν το Παλέρμο, το 1674 η Μεσσήνη και στη συνέχεια η Κατάνια.

Το αποκορύφωμα της επανάστασης επιτεύχθηκε με την εξέγερση στο Παλέρμο. Της αντι-ισπανικής εξέγερσης, που ξεκίνησε τον Μάιο του 1647, ηγήθηκε αρχικά ο Nino La Pelosa, αλλά σύντομα συνελήφθη, ενώ ο Giuseppe D'Alesi κατάφερε να διαφύγει και να φτάσει στη Νάπολη, όπου έγινε μάρτυρας της εξέγερσης του Masaniello. Τον επόμενο Αύγουστο, στο Παλέρμο, ο Ντ' Αλέζι επανέλαβε την εξέγερση κατά των Ισπανών, οργανώνοντας αρχικά μια αυλική συνωμοσία, η οποία όμως αποκαλύφθηκε λόγω της παρουσίας δύο κατασκόπων. Στη συνέχεια εκλέχτηκε από τον λαό στρατηγός- με αυτόν τον τίτλο συγκέντρωσε τους άνδρες, επιτέθηκε στο βασιλικό οπλοστάσιο και με αυτά τα όπλα προχώρησε στην κατάληψη του βασιλικού παλατιού, καταφέρνοντας αρχικά να διώξει τον αντιβασιλέα και καλώντας τεχνίτες και ευγενείς να συζητήσουν ένα νέο καταστατικό για ένα βασίλειο υπό τον έλεγχο των ίδιων των Σικελών. Οι Σικελοί ευγενείς, ωστόσο, δεν ήταν ευχαριστημένοι με αυτό το νέο καταστατικό και οργάνωσαν νέες ταραχές με την ψευδή κατηγορία ότι ήθελε να παραχωρήσει τη Σικελία στους μισητούς Γάλλους. Ο D'Alessi αποκεφαλίστηκε και οι συνεργάτες του σκοτώθηκαν.

Η αντι-ισπανική εξέγερση στη Μεσσήνη, με την υποστήριξη του Γάλλου βασιλιά Λουδοβίκου ΙΔ', ξέσπασε το 1674. Μεταξύ των αιτιών ήταν η ανάκληση των ιστορικών προνομίων που απολάμβανε η πόλη, σε τέτοιο βαθμό που διεκδικούσε με το Παλέρμο τον ρόλο της πρωτεύουσας του βασιλείου, καθώς και ορισμένοι λιμοί και λοιμοί που επιδείνωσαν τις συνθήκες διαβίωσης των κατοίκων της Μεσσήνης. Η πόλη έγινε γαλλικό προτεκτοράτο. Το 1678, ωστόσο, με την υπογραφή της ειρήνης του Νάιμεγκεν μεταξύ της Γαλλίας και της Ισπανίας, οι Γάλλοι εγκατέλειψαν την πόλη της Μεσσήνης, η οποία υπέστη μια σκληρή ισπανική ανακατάληψη.

Από τους Βουρβόνους της Ισπανίας στους Αψβούργους

Κατά τη διάρκεια της μοναρχικής περιόδου του Καρόλου Β', η Σικελία καταστράφηκε από τον σεισμό της Val di Noto το 1693, ο οποίος ισοπέδωσε δεκάδες πόλεις. Η ανάγκη ανασυγκρότησης έφερε στο νησί πολλούς σχεδιαστές, καλλιτέχνες και αρχιτέκτονες, οι οποίοι συνέβαλαν στη γέννηση του σικελικού μπαρόκ. Το 1700, με το θάνατο του Καρόλου, ανέβηκε στο θρόνο ο Φίλιππος Ε΄ των Βουρβόνων της Ισπανίας. Με την Ειρήνη της Ουτρέχτης, η οποία τερμάτισε τον Πόλεμο της Ισπανικής Διαδοχής, η Σικελία περιήλθε στον Δούκα Βίκτωρα Αμαντέους Β' της Σαβοΐας.

Το 1711, η διαμάχη των Λιπαριτών προκάλεσε μια σύγκρουση μεταξύ της μοναρχίας της Σικελίας και του παπισμού που διήρκεσε πολλά χρόνια. Η περίοδος των αντιβασιλέων για λογαριασμό της Ισπανίας έληξε το 1713 λόγω του Πολέμου της Ισπανικής Διαδοχής.

Το 1713, η Συνθήκη της Ουτρέχτης αναγνώρισε το Δουκάτο της Σαβοΐας προσαρτημένο στο Βασίλειο της Σικελίας- με την εξαφάνιση του ανδρικού κλάδου της Σαβοΐας, το βασίλειο θα επέστρεφε στο στέμμα της Μαδρίτης. Στις 24 Δεκεμβρίου, μετά από μια πολυτελή τελετή στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο, ο δούκας Βίκτωρ Αμαντέους Β' και η σύζυγός του Άννα-Μαρία της Ορλεάνης έλαβαν το βασιλικό στέμμα. Με τον Βίκτωρα Αμαντέους, λοιπόν, ο Οίκος της Σαβοΐας απέκτησε τον βασιλικό τίτλο. Μετά τη μάχη της Francavilla το 1719, ο Βίκτωρ Αμαντέους διατήρησε την κυριαρχία στη Σικελία μέχρι το 1720, όταν ήρθε μια πρόταση από τη Βιέννη να προσχωρήσει στην υπογεγραμμένη πλέον Τετραπλή Συμμαχία με αντάλλαγμα τον τίτλο του βασιλιά της Σαρδηνίας. Με τη Συνθήκη της Χάγης το 1720, η Σικελία επέστρεψε στις κυριαρχίες των Αψβούργων, αυτή τη φορά υπό την Αυστρία.

Το βασίλειο και το ομώνυμο νησί, ως συνέπεια των γεγονότων του Πολέμου της Τετραπλής Συμμαχίας, διοικούνταν από αντιβασιλείς για λογαριασμό των Αψβούργων της Αυστρίας από το 1719 έως το 1734, όταν παραχωρήθηκαν, στο πλαίσιο των συνθηκών που ακολούθησαν τον Πόλεμο της Πολωνικής Διαδοχής, στον Κάρολο Γ' της Ισπανίας.

Κάρολος Γ'

Τον Αύγουστο του 1734, το Βασίλειο της Σικελίας, όπως και το Βασίλειο της Νάπολης πριν από αυτό, δέχθηκε εισβολή από τα ισπανικά στρατεύματα του Καρόλου των Βουρβόνων, ιδρυτή της δυναστείας των Βουρβόνων της Νάπολης. Τα στρατεύματα του Ινφάντε της Ισπανίας νίκησαν τους Αυστριακούς χωρίς να συναντήσουν ισχυρή αντίσταση (εκτός από τη Μεσσήνη, τις Συρακούσες και το Τράπανι, που αντιστάθηκαν για περισσότερο από έξι μήνες), απομακρύνοντας τη Σικελία από την αυστριακή κυριαρχία, και στις 3 Ιουλίου 1735 ο Κάρολος στέφθηκε βασιλιάς της Σικελίας στον καθεδρικό ναό του Παλέρμο.

Το σύνταγμα της νέας μοναρχίας των Βουρβόνων απελευθέρωσε επίσημα τη Σικελία από το καθεστώς της αντιβασιλείας, η οποία επέστρεψε σε ανεξάρτητο κράτος, αν και, στην πραγματικότητα, σε προσωπική ένωση με το Βασίλειο της Νάπολης. Η στέψη πραγματοποιήθηκε ενώ μέρος της Σικελίας βρισκόταν ακόμη υπό αυστριακό έλεγχο, ενώ η ταχύτητα αυτή επιβλήθηκε από την ανάγκη να αναγνωριστούν οι διεκδικήσεις των βασιλείων της Σικελίας και της Νάπολης, καθώς θεωρούνταν από την Αγία Έδρα φέουδα της Εκκλησίας.

Η στέψη στη Σικελία οδήγησε τη σικελική αριστοκρατία να πιστέψει ότι ο βασιλιάς ήθελε να εγκατασταθεί στο Παλέρμο αντί για τη Νάπολη, ωστόσο, μετά από μια εβδομάδα, ο Κάρολος έφυγε για την ηπειρωτική χώρα, εγκαθιστώντας την αυλή του στη Νάπολη, και η επιλογή αυτή προκάλεσε κλίμα απογοήτευσης που ενίσχυσε την παλιά διαίρεση μεταξύ Νάπολης και Σικελίας. Στο Παλέρμο άφησε αντιβασιλέα τον δούκα του Μοντεμάρ, διοικητή του ισπανικού εκστρατευτικού σώματος.

Η πολιτική του νέου ηγεμόνα χαρακτηρίστηκε από μεταρρυθμίσεις: προσανατολίστηκαν στον εκσυγχρονισμό της διοίκησης και του θησαυροφυλακίου και ευνοούσαν το εμπόριο. Ειδικότερα, όμως, ο βασιλιάς εφάρμοσε παρεμβάσεις που αποσκοπούσαν στον περιορισμό της εκκλησιαστικής και βαρωνικής εξουσίας. Ο βαρονίας, στην πραγματικότητα, είχε αποκτήσει λειτουργίες και εξουσίες που ανήκαν στο στέμμα, τις οποίες ο βασιλιάς σκόπευε να ανακτήσει. Οι μεταρρυθμίσεις στη Σικελία απέκτησαν κάποια συναίνεση όταν ο Κάρολος επέλεξε τον πρίγκιπα Bartolomeo Corsini ως αντιβασιλέα του νησιού, η πολιτική του οποίου είχε "συνταγματικό" χαρακτήρα, πράγμα πολύ ασυνήθιστο για την εποχή, επιτρέποντάς του να ενεργεί ως μεσολαβητής μεταξύ των κυβερνητικών οδηγιών και των αντιρρήσεων της άρχουσας τάξης του νησιού. Παρ' όλα αυτά, η μεταρρυθμιστική πολιτική του βασιλιά βρήκε σθεναρή αντίδραση από τους ευγενείς και υπέστη βαριά οπισθοδρόμηση, τόσο που ο ηγεμόνας αναγκάστηκε να την εγκαταλείψει και τα τελευταία χρόνια της βασιλείας του χαρακτηρίστηκαν, παραδόξως, από μια εντελώς αντίθετη φιλοσοφία διακυβέρνησης.

Φερδινάνδος Γ'

Το 1759, μετά το θάνατο του αδελφού του Φερδινάνδου, ο Κάρολος έγινε βασιλιάς της Ισπανίας, ενώ το Βασίλειο της Σικελίας και το Βασίλειο της Νάπολης ανατέθηκε στον τριτογέννητο γιο του Φερδινάνδο, ο οποίος ήταν μόλις οκτώ ετών. Το συμβούλιο αντιβασιλείας στο οποίο ανατέθηκε ο νεαρός Φερδινάνδος Γ' της Σικελίας επανέλαβε το παλιό μεταρρυθμιστικό σχέδιο, το οποίο συνεχίστηκε ακόμη και μετά την ενηλικίωση του ηγεμόνα. Όπως και στην περίπτωση του πατέρα του, ο Φερδινάνδος έπρεπε να ορκιστεί να σέβεται τα συντάγματα και τα προνόμια του Βασιλείου, αλλά αυτό δεν συνέβη καθώς ήταν ακόμη ανήλικος. Όταν ενηλικιώθηκε, ο αντιβασιλέας Μπερνάρντο Τανούτσι αποφάσισε, καθώς ήταν αντίθετος με τη βαρονική εξουσία στο νησί, ότι ο βασιλιάς δεν θα έδινε όρκο, γεγονός που αποτέλεσε αιτία σύγκρουσης μεταξύ της ηγετικής οικογένειας και της σικελικής αριστοκρατίας. Ιδιαίτερα αξιοσημείωτη ήταν η επίταξη και η επακόλουθη πώληση της πλούσιας γαιοκτησίας του κατασταλμένου θρησκευτικού τάγματος της Κοινωνίας του Ιησού. Περίπου 34.000 εκτάρια δημοπρατήθηκαν και ένα μέρος τους αφαιρέθηκε από τους βαρόνους και προορίζεται για τους μικροκαλλιεργητές: πάνω από τρεις χιλιάδες από αυτούς έλαβαν μερίδια γης.

Αυτή η κοινωνική πολιτική που αποσκοπούσε στην αναδιανομή της γης στους φτωχούς αγρότες αποτέλεσε την πρώτη σοβαρή προσπάθεια μεταρρύθμισης και αποικισμού των νότιων λατιφούνδιων, αποτελώντας την πιο ουσιαστική επιχείρηση μεταρρύθμισης της γης που πραγματοποιήθηκε στην Ιταλία κατά τη διάρκεια του 18ου αιώνα. Το νέο μεταρρυθμιστικό σχέδιο βρήκε επίσης σθεναρή αντίδραση από τους βαρόνους. Η αντίδραση του στέμματος ήταν να εκδιώξει τους Σικελούς ευγενείς από τον πρωταρχικό ρόλο της διακυβέρνησης της χώρας, υποβιβάζοντάς τους σε δευτερεύουσα θέση. Επιβεβαιώθηκε ένας αντι-βαρονικός προσανατολισμός, ο οποίος αργότερα έγινε αντισικελικός, οδηγώντας στην υποστήριξη μιας πολιτικής στην οποία η Νάπολη είχε πλήρη υπεροχή έναντι του Παλέρμο. Όλα αυτά θα επηρέαζαν αργότερα τον ρόλο του "σικελικού κόμματος" στη μοίρα του Βασιλείου των Δύο Σικελιών. Το 1774, ο νέος αντιβασιλέας της Σικελίας ήταν ο πρίγκιπας Marc'Antonio Colonna- αυτός, Ναπολιτάνος με υιοθεσία, διέκοψε το έθιμο σύμφωνα με το οποίο ο αντιβασιλέας επιλέγονταν από μη Ναπολιτάνικους κύκλους. Οι βαρόνοι της Σικελίας και η βασίλισσα Μαρία Καρολίνα τάχθηκαν κατά του μαρκήσιου Τανούτσι και, προς ικανοποίηση της σικελικής αριστοκρατίας, ο Τανούτσι εγκατέλειψε τη θέση του. Η Μαρία Καρολίνα τον αντικατέστησε με τον μαρκήσιο Beccadelli, η πολιτική του οποίου κατέληξε να βλάψει τη βαρονία της Σικελίας. Το 1795, ο Σικελός πατριώτης Francesco Paolo Di Blasi, υποστηρικτής των ιδεών της δημοκρατίας και της ανεξαρτησίας και υπέρμαχος των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συνελήφθη, δικάστηκε και εκτελέστηκε με την κατηγορία της συνωμοσίας για την εγκαθίδρυση δημοκρατίας στη Σικελία.

Το νέο Σύνταγμα και το τέλος της βασιλείας

Με την κατάκτηση του Βασιλείου της Νάπολης από τον Ναπολέοντα (Ναπολεόντειοι Πόλεμοι), ο Φερδινάνδος Γ', ο οποίος είχε διατηρήσει τον έλεγχο της Σικελίας, εν μέρει χάρη στην υποστήριξη της Αγγλίας, αναγκάστηκε να εγκαταλείψει την πρωτεύουσα της ηπείρου και να καταφύγει στο Παλέρμο το 1798. Επέστρεψε στη Νάπολη μετά τις συμφωνίες με τον Ναπολέοντα το 1802, αλλά λόγω της γαλλικής εισβολής στο βασίλειο της Νάπολης επέστρεψε στο Παλέρμο το 1805, με ιδιαίτερα ψυχρό καιρό. Ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι Βρετανοί στη διακυβέρνηση του νησιού ήταν εξαιρετικά παρεμβατικός, αλλά τουλάχιστον συνέβαλε καθοριστικά στη χορήγηση του νέου σικελικού συντάγματος που επιθυμούσε το 1812 το σικελικό κοινοβούλιο, το οποίο επηρεάστηκε από την επιδίωξη της ελευθερίας και του σύγχρονου συνταγματισμού, που διαχώρισε οριστικά τη Σικελία από τη Νάπολη, ένα σύνταγμα εμπνευσμένο από το αγγλικό πρότυπο. Ο νέος συνταγματικός χάρτης, που δεν άρεσε στον Φερδινάνδο, σύμφωνα με τον Acton, κατέληξε να γίνει ένα εξαιρετικό εργαλείο προπαγάνδας για τους Βουρβόνους, ενώ πολλοί από τους ευγενείς που τον είχαν ψηφίσει τον αποδοκίμασαν, όταν συνειδητοποίησαν ότι τους αφαιρούσε την προηγούμενη εξουσία τους.

Μετά την ήττα του Ναπολέοντα, με το Συνέδριο της Βιέννης, τα αρχαία σύνορα των ευρωπαϊκών κρατών αποκαταστάθηκαν σχεδόν όλα. Ο Φερδινάνδος ανέκτησε το ηπειρωτικό βασίλειο, αλλά έχασε την κυριαρχία του στη Μάλτα, εγκαταλείποντας το Παλέρμο το 1815. Τον Δεκέμβριο του 1816, επανένωσε τα δύο βασίλεια της μεταγενέστερης Σικελίας και της Κάτω Σικελίας σε ένα ενιαίο κράτος, το Βασίλειο των Δύο Σικελιών, αποκαθιστώντας κατά προσέγγιση τα σύνορα του αρχαίου βασιλείου του 1282. Με το όνομα Φερδινάνδος Α', ο Βουρβόνιος ηγεμόνας ανέλαβε τον τίτλο του βασιλιά των Δύο Σικελιών. Η εγκατάλειψη της προσωπικής ένωσης των δύο βασιλείων και η συγχώνευσή τους σε μια ενιαία κρατική οντότητα, όπου από το 1817 η Νάπολη ανέλαβε το ρόλο της μοναδικής πρωτεύουσας, είχε ως αποτέλεσμα την κατάλυση του Βασιλείου της Σικελίας, το Σύνταγμα και την απώλεια, για το Παλέρμο, των κεντρικών κυβερνητικών εδρών και το de facto κλείσιμο του Κοινοβουλίου της Σικελίας, προκαλώντας δυσαρέσκεια στη σικελική κοινή γνώμη. Ο Nicolò Palmieri έγραψε ένα πολεμικό δοκίμιο προς τον βασιλιά Φερδινάνδο Α', στο οποίο δήλωνε: "Από το 1816 και μετά, η Σικελία είχε την ατυχία να διαγραφεί από τον κατάλογο των εθνών και να χάσει κάθε σύνταγμα. Απαιτούμε την ανεξαρτησία της Σικελίας και οι ψήφοι δεν είναι μόνο του Παλέρμο αλλά ολόκληρης της Σικελίας και η πλειοψηφία του σικελικού λαού έχει δηλώσει την ψήφο της υπέρ της ανεξαρτησίας". Από την καταστολή του βασιλείου άρχισαν οι λαϊκές εξεγέρσεις, με τις πρώτες εξεγέρσεις το 1820.

Οι βασιλείς της δυναστείας των Βουρβόνων της Νάπολης

Οι εξεγέρσεις του 1820

Η επίσημη καταστολή του Βασιλείου, το οποίο υποτάχθηκε στη Νάπολη και ακυρώθηκε από τους Βουρβόνους, έδωσε αφορμή για ένα κίνημα διαμαρτυρίας σε όλο το νησί και στις 15 Ιουνίου 1820, οι ανεξάρτητοι εξεγέρθηκαν (περίπου 14.000 τουφέκια από το οπλοστάσιο του Παλέρμο έπεσαν στα χέρια των εξεγερμένων) με επικεφαλής τον Giuseppe Alliata di Villafranca, ο οποίος ανακηρύχθηκε πρόεδρος του κρατικού συμβουλίου. Στο Παλέρμο συγκροτήθηκε κυβέρνηση (18-23 Ιουνίου) υπό την προεδρία του πρίγκιπα Paternò Castello, ο οποίος επανέφερε το σικελικό Σύνταγμα του 1812, με την υποστήριξη των Βρετανών. Στις 7 Νοεμβρίου 1820, ο βασιλιάς Φερδινάνδος έστειλε στρατό (περίπου 6.500 στρατιώτες που προστέθηκαν στον ίδιο αριθμό που φρουρούνταν στο ανατολικό τμήμα της Σικελίας που δεν εξεγέρθηκε) υπό τις διαταγές του Φλορεστάνο Πέπε (που αργότερα αντικαταστάθηκε από τον στρατηγό Πιέτρο Κολέτα), ο οποίος γρήγορα ανακατέλαβε τη Σικελία σε αιματηρές μάχες και επανέφερε την απόλυτη μοναρχία, υποτάσσοντας το νησί στη Νάπολη. Περισσότερες εξεγέρσεις, αυτή τη φορά στην ανατολική Σικελία, ξέσπασαν το 1837.

Η επανάσταση του 1848

Στις 12 Ιανουαρίου 1848, ένα επαναστατικό κίνημα κατά των Βουρβόνων, με επικεφαλής τους Rosolino Pilo και Giuseppe La Masa, ξεκίνησε στο Παλέρμο και στη συνέχεια σε ολόκληρη τη Σικελία. Η Σικελία ανακηρύχθηκε ανεξάρτητη, ενώ ο στρατός των Βουρβόνων, αντιμετωπίζοντας ισχνή αντίσταση, αποσύρθηκε από το νησί. Στις 23 Ιανουαρίου συνήλθε η Γενική Επιτροπή, της οποίας ηγέτες ήταν οι Σικελοί πατριώτες Vincenzo Fardella di Torrearsa, Francesco Paolo Perez και Ruggero Settimo (πρόεδρος), Mariano Stabile (γενικός γραμματέας) και Francesco Crispi, στον οποίο ανατέθηκε ειδική ευθύνη για τη δημιουργία των οδοφραγμάτων. Στις 25 Μαρτίου, το Κοινοβούλιο της Σικελίας, υπό την προεδρία του Vincenzo Fardella di Torrearsa, άνοιξε ξανά μετά από περίπου 30 χρόνια και εγκαθιδρύθηκε συνταγματική κυβέρνηση. Ένα διάταγμα που ψηφίστηκε από το Κοινοβούλιο στις 13 Απριλίου κήρυξε την πτώση της μοναρχίας των Βουρβόνων.

Στις 10 Ιουλίου 1848 διακηρύχθηκε το νέο σύνταγμα:

Εντός του Κοινοβουλίου, ο πολιτικός προσανατολισμός ήταν σε πλήρη αντίθεση. Υπήρχαν μοναρχικοί και δημοκρατικοί που επιδίωκαν ένα ανεξάρτητο νησί, φεντεραλιστές για μια Ιταλία συνομοσπονδιοποιημένη σε πολλά κράτη, και ενωτικοί, αλλά όλοι ανυπομονούσαν να απελευθερώσουν τη Σικελία από τους Βουρβόνους. Στις 27 Μαΐου, η Trinacria, τοποθετημένη στο κέντρο του ιταλικού τρικολόρου, υιοθετήθηκε ως σύμβολο του νησιού από το Κοινοβούλιο της Σικελίας:

Ο Michele Amari (υπουργός Οικονομικών της κυβέρνησης) φέρεται να έγραψε το 1851 ότι ο Domenico Scinà "με ένα πικρό χαμόγελο" ρώτησε τους νέους του κύκλου του αν είχαν κι αυτοί μολυνθεί από την ιταλική υστερία.

Το τελευταίο βασίλειο

Στις 10 Ιουλίου 1848 ο Μαριάνο Σταμπίλε δήλωσε στην Κάτω Βουλή ότι η Γαλλία και η Αγγλία θα αναγνώριζαν την ανεξαρτησία της Σικελίας μόλις εκλεγόταν ο νέος βασιλιάς. Στις 13 Ιουλίου ανακηρύχθηκε το Βασίλειο της Σικελίας. Η νέα κυβέρνηση προσέφερε το στέμμα του βασιλείου στον δούκα της Γένοβας, Αλμπέρτο Αμεντέο της Σαβοΐας, μικρότερο αδελφό του μελλοντικού βασιλιά της Ιταλίας, με το όνομα Αλμπέρτο Αμεντέο Α΄ της Σικελίας, ο οποίος, ωστόσο, εμπλακείς στον πρώτο πόλεμο ανεξαρτησίας, το αρνήθηκε.

Στα τέλη Αυγούστου, ένα εκστρατευτικό σώμα του στρατού των Βουρβόνων με 16.000 άνδρες, υπό τη διοίκηση του Carlo Filangieri, άρχισε την πολιορκία της Μεσσήνης. Κατά τη διάρκεια των δύο μηνών των μαχών στη Μεσσήνη, υπήρξαν επτά ξεχωριστές μεγάλες φάσεις βομβαρδισμού της πόλης από το πυροβολικό των Βουρβόνων, καθώς και σφοδρές μάχες πεζικού. Ο βομβαρδισμός και οι πυρκαγιές προκάλεσαν τις διαμαρτυρίες των ξένων διπλωματών που ήταν παρόντες, δηλαδή των προξένων του Βελγίου, της Δανίας, της Γαλλίας, της Αγγλίας, της Ολλανδίας, της Ρωσίας και της Ελβετίας.

Τους πρώτους μήνες του 1849, από τη Μεσσήνη, ο στρατός των Βουρβόνων ξεκίνησε την ανακατάληψη του νησιού. Στις 7 Απριλίου, μετά από σκληρές μάχες, η Κατάνια ανακαταλήφθηκε και στις 14 Μαΐου 1849 ο Φιλαντζιέρι ανέκτησε την κατοχή του Παλέρμο, ενώ οι Σικελοί ηγέτες πήγαν στην εξορία. Το τελευταίο ανεξάρτητο κράτος της Σικελίας διήρκεσε έτσι 17 μήνες.

Πηγές

 1. Βασίλειο της Σικελίας
 2. Regno di Sicilia
 3. ^ Massimo Costa, Storia istituzionale e politica della Sicilia. Un compendio. Amazon. 2019. ISBN 9781091175242
 4. ^ a b Denis Mack Smith, 2: La conquista normanna, in Storia della Sicilia medievale e moderna, traduzione di Lucia Biocca Marghieri, Lecce, Laterza Editori, 2013, pp. 26, 31, ISBN 978-88-420-2147-6.
 5. ^ Il greco era lingua liturgica nonché una lingua franca nella comunicazione con l'Oriente europeo e il Vicino Oriente.
 6. ^ a b Mallette 2011, p. 5.
 7. ^ Mallette 2011, p. 2,4,5.
 8. 1 2 Тринакрия — древнегреческое название острова Сицилия.
 9. Там же. — С. 73.
 10. ^ N. Zeldes (2003). The former Jews of this kingdom: Sicilian converts after the Expulsion, 1492-1516. BRILL. pp. 5, 69, 296–97. ISBN 90-04-12898-0.
 11. ^ „Chronological - Historical Table Of Sicily”. In Italy Magazine. 7 octombrie 2007. Arhivat din original la 27 iulie 2016. Accesat în 31 decembrie 2012.
 12. ^ a b c d Houben, Hubert (2002). Roger II of Sicily: A Ruler between East and West. Cambridge University Press. pp. 7, 148. ISBN 0-521-65573-0.
 13. ^ a b c d Donald Matthew (1992). The Norman kingdom of Sicily. Cambridge University Press. pp. 4–6, 71–74, 86–92, 285, 286, 304,. ISBN 0-521-26911-3.
 14. ^ a b c d Malcolm Barber (2004). The two cities: medieval Europe, 1050-1320. Routledge. p. 211. ISBN 0-415-17414-7.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

To Dafato χρειάζεται τη βοήθειά σας!

Το Dafato είναι ένας μη κερδοσκοπικός δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο την καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών γεγονότων χωρίς προκαταλήψεις.

Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του ιστότοπου βασίζεται στις δωρεές γενναιόδωρων αναγνωστών όπως εσείς.

Η δωρεά σας, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε άρθρα σε αναγνώστες όπως εσείς.

Θα σκεφτείτε να κάνετε μια δωρεά σήμερα;