Κορνήλιος Νέπως

Eumenis Megalopoulos | 16 Νοε 2022

Πίνακας Περιεχομένων

Σύνοψη

Ο Κορνήλιος Νέπος (περ. 110 π.Χ. - περ. 25 π.Χ.) ήταν Ρωμαίος βιογράφος. Γεννήθηκε στη Hostilia, ένα χωριό στην Κισαλπική Γαλατία, όχι μακριά από τη Βερόνα.

Η σισαλπική γέννηση του Νέπου πιστοποιείται από τον Αουσώνιο, και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος τον αποκαλεί Padi accola ("κάτοικος του ποταμού Πό", Naturalis historia III.127). Ήταν φίλος του Κάτουλλου, ο οποίος του αφιερώνει τα ποιήματά του (I.3), του Κικέρωνα και του Τίτου Πομπόνιου Αττικού. Ο Ευσέβιος τον τοποθετεί στο τέταρτο έτος της βασιλείας του Αυγούστου, οπότε υποτίθεται ότι άρχισε να προσελκύει την αναγνώριση των κριτικών με τα γραπτά του. Ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος σημειώνει ότι πέθανε κατά τη βασιλεία του Αυγούστου (Φυσική Ιστορία IX.39, X.23).

De viris illustribus

Το έργο De viris illustribus του Νήπου αποτελείται από παράλληλους βίους διακεκριμένων Ρωμαίων και ξένων, σε δεκαέξι βιβλία. Αρχικά περιλάμβανε "περιγραφές ξένων και ρωμαίων βασιλέων, στρατηγών, δικηγόρων, ρητόρων, ποιητών, ιστορικών και φιλοσόφων". Ωστόσο, το μοναδικό σωζόμενο βιβλίο (το οποίο θεωρείται πλήρες) είναι το Excellentium imperatorum vitae (το περιεχόμενό του έχει ως εξής:

Δύο επιπλέον ζωές επιβιώνουν από άλλα σημεία του De viris illustribus:

Το Excellentium imperatorum vitae εμφανίστηκε επί Θεοδοσίου Α', ως έργο του γραμματικού Aemilius Probus, ο οποίος το παρουσίασε στον αυτοκράτορα με αφιέρωση σε λατινικό στίχο. Ισχυρίζεται ότι ήταν έργο της μητέρας ή του πατέρα του (τα χειρόγραφα ποικίλλουν) και του παππού του. Παρά τα προφανή ερωτήματα (όπως γιατί ο πρόλογος απευθύνεται σε κάποιον που ονομάζεται Αττικός, ενώ το έργο υποτίθεται ότι ήταν αφιερωμένο στον Θεοδόσιο), κανείς δεν φαίνεται να αμφισβήτησε τη συγγραφή του Probus. Τελικά ο Πέτρος Κόρνερους ανακάλυψε σε ένα χειρόγραφο των επιστολών του Κικέρωνα τις βιογραφίες του Κάτωνα και του Αττικού. Τις πρόσθεσε στις άλλες υπάρχουσες βιογραφίες, παρά το γεγονός ότι ο συγγραφέας μιλάει για τον εαυτό του ως σύγχρονο και φίλο του Αττικού και ότι το χειρόγραφο έφερε τον τίτλο E libro posteriore Cornelii Nepotis ("από το τελευταίο βιβλίο του Κορνήλιου Νέπο"). Τέλος, η έκδοση του 1569 του Διονυσίου Λαμπινού περιείχε ένα σχόλιο που αποδεικνύει για υφολογικούς λόγους ότι το έργο πρέπει να ήταν του Νήπου και μόνο και όχι του Aemilius Probus. Η άποψη αυτή μετριάστηκε από πιο πρόσφατες μελέτες, οι οποίες συμφωνούν με τον Lambinus ότι πρόκειται για έργο του Νήπου, αλλά ότι ο Probus πιθανώς συντόμευσε τις βιογραφίες όταν πρόσθεσε την αφιέρωση του στίχου. Ο Βίος του Αττικού, ωστόσο, θεωρείται ότι είναι αποκλειστική σύνθεση του Νέπου.

Άλλα έργα

Σχεδόν όλα τα άλλα γραπτά του Νήπου έχουν χαθεί, αλλά αρκετές αναφορές σε αυτά σώζονται σε έργα άλλων συγγραφέων. Οι Αττικές Νύχτες του Aulus Gellius έχουν ιδιαίτερη σημασία από αυτή την άποψη.

Ο Πλίνιος ο νεότερος αναφέρει στίχους γραμμένους από τον Νήπο, και στο δικό του Βίο του Δίου, ο ίδιος ο Νήπος αναφέρεται σε ένα έργο δικής του συγγραφής, το De Historicis. Αν πρόκειται για ξεχωριστό έργο, αυτό θα ήταν από το υποτιθέμενο De Historicis Latinis, ένα μόνο βιβλίο του ευρύτερου De Viris Illustribus (βλ. παραπάνω), το οποίο όμως περιλαμβάνει αποκλειστικά βιογραφίες Ρωμαίων. Ο Πλίνιος αναφέρει επίσης έναν μεγαλύτερο βίο του Κάτωνα στο τέλος του σωζόμενου βίου του Κάτωνα, που γράφτηκε κατόπιν αιτήματος του Titus Pomponius Atticus, η "πλήρης βιογραφία" που έχει πλέον χαθεί.

Πηγές

  1. Κορνήλιος Νέπως
  2. Cornelius Nepos
  3. ^ a b c Roberts, Arthur W. Selected Lives from Cornelius Nepos. Boston: Ginn & Company, 1895.
  4. ^ Plinio, Naturalis Historia, III 127.
  5. ^ Plinio, Naturalis Historia, IX 137.
  6. ^ Liber, I carme.
  7. ^ XVI lettera a Probo.
  8. Плиний Младший. Письма, IV, 28 (1);
  9. a b c d Cornelius Nepos, [w:] Encyclopædia Britannica [online] [dostęp 2016-11-18]  (ang.).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

To Dafato χρειάζεται τη βοήθειά σας!

Το Dafato είναι ένας μη κερδοσκοπικός δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο την καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών γεγονότων χωρίς προκαταλήψεις.

Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του ιστότοπου βασίζεται στις δωρεές γενναιόδωρων αναγνωστών όπως εσείς.

Η δωρεά σας, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε άρθρα σε αναγνώστες όπως εσείς.

Θα σκεφτείτε να κάνετε μια δωρεά σήμερα;