Korneliusz Nepos

John Florens | 11 cze 2024

Spis treści

Streszczenie

Korneliusz Nepos (ok. 110 p.n.e.- ok. 25 p.n.e.) był rzymskim biografem. Urodził się w Hostilii, miejscowości w Galii Cisalpińskiej niedaleko Werony.

Cisalpińskie urodzenie Neposa poświadcza Ausonius, a Pliniusz Starszy nazywa go Padi accola ("mieszkaniec nad rzeką Pad", Naturalis historia III.127). Był przyjacielem Katullusa, który dedykuje mu swoje wiersze (I.3), Cycerona i Tytusa Pomponiusza Atticusa. Euzebiusz umiejscawia go w czwartym roku panowania Augusta, co ma być momentem, w którym zaczął przyciągać uznanie krytyki swoim pisarstwem. Pliniusz Starszy odnotowuje, że zmarł za panowania Augusta (Historia naturalna IX.39, X.23).

De viris illustribus

De viris illustribus Neposa składał się z równoległych żywotów wybitnych Rzymian i cudzoziemców, w szesnastu księgach. Pierwotnie zawierał "opisy zagranicznych i rzymskich królów, generałów, prawników, oratorów, poetów, historyków i filozofów". Jednak jedyną zachowaną księgą (którą uważa się za kompletną) jest Excellentium imperatorum vitae (jej treść przedstawia się następująco:

Dwa dodatkowe żywoty przetrwały z innego miejsca w De viris illustribus:

Excellentium imperatorum vitae ukazało się za panowania Teodozjusza I, jako dzieło gramatyka Aemiliusa Probusa, który wręczył je cesarzowi z dedykacją w łacińskim wierszu. Twierdzi on, że było to dzieło jego matki lub ojca (rękopisy różnią się między sobą) oraz jego dziadka. Pomimo oczywistych pytań (takich jak dlaczego przedmowa skierowana do kogoś o imieniu Atticus, skoro dzieło było rzekomo dedykowane Teodozjuszowi), nikt chyba nie wątpił w autorstwo Probusa. W końcu Piotr Cornerus odkrył w rękopisie listów Cycerona biografie Katona i Atticusa. Dodał je do innych istniejących biografii, mimo że pisarz mówi o sobie jako o współczesnym i przyjacielu Attyka, a rękopis nosi nagłówek E libro posteriore Cornelii Nepotis ("z ostatniej księgi Korneliusza Neposa"). Wreszcie wydanie Dionizego Lambinusa z 1569 r. opatrzone zostało komentarzem wykazującym na gruncie stylistycznym, że dzieło to musiało być dziełem samego Neposa, a nie Aemiliusa Probusa. Pogląd ten został złagodzony przez nowszą naukę, która zgadza się z Lambinusem, że są one dziełem Neposa, ale Probus prawdopodobnie skrócił biografie, dodając wierszową dedykację. Życie Attyka jest jednak uważane za wyłączną kompozycję Neposa.

Inne prace

Prawie wszystkie inne pisma Neposa zaginęły, ale kilka aluzji do nich przetrwało w dziełach innych autorów. Szczególne znaczenie pod tym względem mają attyckie Noce Aulusa Gelliusa.

Pliniusz Młodszy wspomina o wierszach napisanych przez Neposa, a sam Nepos w swoim Żywocie Diona powołuje się na dzieło własnego autorstwa, De Historicis. Jeśli jest to osobne dzieło, to pochodziłoby z hipotetycznego De Historicis Latinis, tylko jednej księgi w większym De Viris Illustribus (patrz wyżej), choć zawierającej wyłącznie biografie Rzymian. Pliniusz wspomina również o dłuższym Żywocie Katona na końcu zachowanego Życia Katona, napisanego na prośbę Tytusa Pomponiusza Atticusa, "kompletnej biografii" obecnie zaginionej.

Podczas gdy historyczny Cornelius Nepos nie pojawia się w literaturze pięknej, jego imię zostało użyte przez niemieckiego autora romantycznego, Achima von Arnim, jako imię jednej z jego postaci w noweli Isabella von Ägypten (Izabela z Egiptu). W przeciwieństwie do historycznego Corneliusa, o którym myślano jako o pisarzu prostej, mniej eleganckiej prozy, o czym świadczy jego pisarstwo, ten Cornelius jest Mandrake, korzennym tworem stworzonym z łez kata i wykopanym w ciemną noc o 11 w nocy, który jest poszukiwaczem skarbów, pragnącym stać się ważniejszym niż to, czym jest. Pragnąc zostać marszałkiem polnym w Świętym Cesarstwie Rzymskim, Korneliusz służy tytułowej bohaterce, Izabeli, pomagając jej poprzez wykopywanie dla nich skarbów, jednocześnie odrzucając samo pojęcie bycia uznanym w społeczeństwie za Mandragorę.

W analogii do kontekstu historycznego Arnim nadaje mandragorze imię Cornelius Nepos, starając się wprowadzić w życie to, co Tzvetan Todorov nazywa "fantastyką", czyli gatunek, który przeciwstawia to, co rzeczywiste, temu, co wyimaginowane lub nadprzyrodzone; aby przekazać społeczeństwu, że życie nie jest tak proste, jak nam się wydaje. Tutaj Nepos jest wykorzystywany do przekazania tej idei, że kiedy prawdziwy Nepos jest zestawiony z nadprzyrodzoną mandragorą, czytelnik i społeczeństwo w ogóle nie może być pewne, co jest prawdziwe, a co zmyślone, mikrokosmos "niespokojnego sumienia XIX wieku".

Źródła

 1. Korneliusz Nepos
 2. Cornelius Nepos
 3. ^ a b c Roberts, Arthur W. Selected Lives from Cornelius Nepos. Boston: Ginn & Company, 1895.
 4. ^ Arnim, Achim (1997). Isabella von Ägypten. Translated by Duncan, Bruce. Edward Mellon Press. ISBN 9780773484399.
 5. ^ Stem, Stephen (2021). The Political Biographies of Cornelius Nepos. University of Michigan Press. p. 16. ISBN 9780472118380.
 6. ^ Plinio, Naturalis Historia, III 127.
 7. ^ Plinio, Naturalis Historia, IX 137.
 8. ^ Liber, I carme.
 9. ^ XVI lettera a Probo.
 10. ^ XVII, 21.
 11. Плиний Младший. Письма, IV, 28 (1);
 12. Марк Туллий Цицерон. К Аттику, DCCLXX [XVI, 5], (5);
 13. Марк Туллий Цицерон. К Аттику, DCCCV [XVI, 14], (3);
 14. Естественная история. Книга III, с. 127
 15. Естественная история. Книга IX, Книга X
 16. Np. ok. 99 p.n.e. (Słownik pisarzy antycznych, Warszawa 2001, s. 350) czy też po 109 p.n.e. (Słownik kultury antycznej, Warszawa 1988, s. 301).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?