Ptolemeusz I Soter

Orfeas Katsoulis | 26 lip 2023

Spis treści

Streszczenie

Ptolemeusz I Soter, satrapa, a później król Egiptu w latach 323-283

Rok urodzenia i młodości Ptolemeusza

O młodości Ptolemeusza wiadomo bardzo niewiele. Ptolemeusz (od polemos - "wojna"), nazwany później Soter ("Zbawiciel") za pomoc Rodyjczykom, był synem Lagi (Zająca), wodza plemiennego z Eordei (obecnie Macedonia), człowiekiem bez sławy, choć pochodzącym ze szlachetnej rodziny, której dobrobyt materialny opierał się na majątkach ziemskich. Legenda nazywała Ptolemeusza synem króla macedońskiego Filipa II (czyniąc go tym samym przyrodnim bratem Aleksandra). Jego matka Arsinoe była podobno kochanką Filipa, który oddał ją w małżeństwo Lagosowi już w ciąży. Zostało to jednak prawdopodobnie wymyślone w celu legitymizacji nowej dynastii egipskiej. Arsinoia była później przedstawiana przez oficjalną genealogię jako spokrewniona z macedońską rodziną królewską, i chyba nie bez powodu.

Sporny jest również rok urodzenia Ptolemeusza. Mówi się, że Ptolemeusz żył 84 lata, a więc musiał urodzić się około 367 roku p.n.e. Choć data ta jest uznawana za poprawną, to jednak wydaje się zbyt wczesna. Zwyczajowo przyjmuje się czas około 360 roku p.n.e., gdyż ten rok urodzenia dobrze zgadza się z pozostałymi datami życia Ptolemeusza.

Ptolemeusz był jednym z najbliższych przyjaciół Aleksandra od jego wczesnej młodości. W pewnym momencie, gdy wyszło na jaw, że Aleksander pragnie poślubić Adę, córkę Pixodara, satrapy Karii, Filip II w gniewie wypędził z Macedonii wszystkich przyjaciół syna, a wśród nich Ptolemeusza. Po zamordowaniu Filipa w 336 r. p.n.e., Ptolemeusz powrócił wraz z Aleksandrem z Epiru, gdzie przebywali na wygnaniu, do Macedonii. Choć nie zajmował jeszcze żadnego znaczącego stanowiska, Aleksander zaufał mu z całego serca i mianował go swoim somatofilem (ochroniarzem).

Władca wojenny za czasów Aleksandra

W początkowym okresie kampanii Aleksandra w Azji Ptolemeusz nie był szczególnie widoczny, choć z pewnością towarzyszył królowi przez cały ten okres. Do 330 roku p.n.e., kiedy to objął zaszczytne stanowisko królewskiego ochroniarza (greckie σωματοφύλαξ) w miejsce Demetriusza, wplątanego w spisek Filota, jego imię wymieniane jest tylko dwukrotnie. W bitwie pod Issus jest już wymieniony wśród generałów, choć w drugorzędnej roli. Podczas bitwy pod bramą Perseidów Ptolemeusz dowodził oddziałem 3000 ludzi w zdobyciu obozu perskiego. Aleksander zaczął powierzać Ptolemeuszowi samodzielne zadania bojowe po bitwie pod Gaugamelą. W Baktrii wysłał go w pościg za Bessusem. Według Arriana, Ptolemeusz w cztery dni przejechał odległość, którą normalnie pokonuje się w dziesięć dni, schwytał Bessa w jednej z wiosek i dostarczył go Aleksandrowi. Przy tłumieniu buntu w Sogdianie Aleksander podzielił całą armię na pięć części, a dowodzenie jedną z nich powierzył Ptolemeuszowi. Ptolemeusz odegrał też godną uwagi rolę jako dowódca jednego z oddziałów armii w zdobyciu warownego miejsca zwanego "Skałami Horien".

Ptolemeusz był jednym z czołowych dowódców podczas kampanii indyjskiej, gdzie jego sprawność stała się szczególnie widoczna. Okazał się nie tylko utalentowanym dowódcą wojskowym, potrafiącym dowodzić specjalnymi oddziałami przydzielonymi do przeprowadzenia konkretnej operacji, a także dużą częścią (nawet jedną trzecią) armii macedońskiej. Wyróżniał się także osobistą odwagą. Już na samym początku kampanii, w rejonie Aspazji, Ptolemeusz wykazał się w walce z miejscowym księciem.

"Ptolemeusz, syn Lagi, zobaczył na wzgórzu wodza Indian; wokół niego stali żołnierze z tarczami. Ptolemeusz miał znacznie mniej ludzi, ale i tak popędził za nim, z początku konno. Koń miał jednak trudności z pokonaniem wzgórza; Ptolemeusz zeskoczył, oddał lejce jednemu z nosicieli tarczy, a sam, jak to on, pobiegł za Indusem. Gdy zobaczył, że Ptolemeusz jest blisko, wraz ze swymi wojownikami obrócił się, by stanąć z nim twarzą w twarz. Indus uderzył Ptolemeusza w pierś długą włócznią; zbroja opóźniła cios. Ptolemeusz przebił udo Indusa, powalił go na ziemię i pozbawił zbroi. Wojownicy na widok poległego księcia zadrżeli i uciekli; ci, którzy osiedlili się w górach, widząc, że ciało ich wodza jest zbierane przez wrogów, przejęci żalem, uciekli w dół, a na wzgórzu wywiązała się ostra walka. Na wzgórzu był sam Aleksander, przybyły ze swymi piechurami, których ponownie rozpędził. Mimo tej pomocy, Indianie z trudem zostali wyparci z powrotem na wzgórze i wzięli w posiadanie ciało wodza".

Po pewnym czasie Aleksander przekazał Ptolemeuszowi dowództwo nad jedną trzecią swojej armii, a sam ruszył przeciwko barbarzyńcom, którzy podjęli obronę na wyżynach. Wróg jednak zszedł z gór i zaatakował Ptolemeusza, który pozostał na równinie. Walczył z Indianami, otoczył ich ze wszystkich stron, ale zostawił lukę na wypadek, gdyby barbarzyńcy chcieli uciec. Dzięki tej militarnej stratagmie wróg został pokonany i uciekł w góry. Później, nad brzegiem Indusu, Aleksander musiał zdobyć stromą, nie do zdobycia skałę, na której szczycie okopało się wielu wrogów. Zabierając lekką piechotę, Aleksander polecił Ptolemeuszowi obejść urwisko i wejść na nie w miejscu, gdzie nikt się go nie spodziewał. Wraz z miejscowymi przewodnikami Ptolemeusz, poruszając się bardzo trudną, ledwo przejezdną drogą, wspiął się na klif, zanim zobaczyli go barbarzyńcy. Ufortyfikowawszy swoją pozycję palisadą i fosą, rozpalił na górze ogromne ognisko. Aleksander zobaczył ogień i następnego dnia poprowadził swoją armię na klif. Barbarzyńcy walczyli, a Aleksander z powodu naturalnych trudności nie mógł nic zrobić. Barbarzyńcy, zdając sobie sprawę, że Aleksander nie może przejść do ataku, odwrócili się i sami zaatakowali oddział Ptolemeusza. Między nimi a Macedończykami wywiązała się zacięta walka; Indianie starali się jak mogli, by rozerwać ogrodzenie, podczas gdy Ptolemeusz próbował utrzymać się na zajmowanej pozycji. Udało mu się wytrwać do zmroku. A następnego dnia, idąc tą samą drogą, Aleksander wszedł na skałę; i dołączył do Ptolemeusza. Przerażeni tym, jak również rozpoczętym oblężeniem, Indianie uciekli.

Przy przeprawie przez Gidasp, Ptolemeusz dowodził częścią armii, która odwróciła uwagę króla Porusa i umożliwiła Aleksandrowi bezpieczne przekroczenie rzeki. Okazał się również godny w bitwie między armią macedońską a ogromną armią króla Porusa. Później, w krainie Cefeuszy, przy oblężeniu Sangary, Aleksander polecił Ptolemeuszowi pilnować miejsca, w którym wróg miał największe szanse na przebicie się. Ptolemeusz kazał na drodze ewentualnego odwrotu ustawić porzucone wozy i wkopać w ziemię włócznie. Gdy wrogowie w ciemnościach poszli się przebić, ich linia natychmiast się rozpadła. Ptolemeusz zaatakował ich, zabił wielu, a resztę zapędził z powrotem do miasta Podczas marszu w dół Indusu Ptolemeusz dowodził jedną trzecią armii macedońskiej i czyniąc to, zajął bardzo wiele miast.

Niektórzy autorzy przypisują mu również udział w chwale uratowania życia Aleksandra, gdy ten został ciężko ranny podczas szturmu na miasto w krainie Mallorus, za co rzekomo zyskał przydomek Soter ("Wybawca"). Jednak, jak zaświadczają Arrian i Curtius Rufus, sam Ptolemeusz twierdził w swoich zapiskach, że nie brał udziału w tej bitwie, lecz walczył w innych miejscach i z innymi barbarzyńcami, prowadząc własną armię.

Z licznych świadectw wynika, że Ptolemeusz stale przebywa w pobliżu króla, chroniąc go i próbując złagodzić jego gniewny, wybuchowy charakter. Dokłada więc wszelkich starań, aby uratować Klitę Czarną przed furią Aleksandra, ale ta ostatnia została jednak zabita przez króla w pijackiej kłótni. Zaufanie Aleksandra do Ptolemeusza wzrosło po odkryciu tzw. "spisku stron", o którym Ptolemeusz dowiedział się od Eurilochusa, syna Arceusza. Athenaeus, w odniesieniu do Hareta, pisze:

"Degustatorów potraw nazywano aedeaterami (ε̉δεάτρως) i jedli oni potrawy króla, aby król nie został otruty. Później tytuł aedeatera przyszedł oznaczać głowę wszystkich służących; stanowisko to było wysokie i zaszczytne. Przynajmniej Haret pisze w trzeciej księdze Dziejów, że aedeaterem Aleksandra był sam Ptolemeusz Soter".

Aleksander również odpowiadał mu z miłością i szacunkiem. Wielu starożytnych historyków opowiada, że kiedy Ptolemeusz został zraniony zatrutą strzałą i groziła mu niechybna śmierć, Aleksander był tym tak zasmucony, że ani na chwilę nie opuścił łoża chorego. Aleksander zasnął i we śnie zobaczył węża lub smoka, który przyniósł mu zioło na odtrutkę. Z pomocą tego snu zioło zostało znalezione i Ptolemeusz został uratowany. Ptolemeusz był nie tylko drogi królowi, ale był też szanowany przez całą armię macedońską. Curtius Rufus opowiada:

"Był spokrewniony z królem przez krew, twierdzono nawet, że był synem Filipa i niewątpliwie synem jego konkubiny. Był ochroniarzem króla, najdzielniejszym wojownikiem i jeszcze cenniejszym pomocnikiem w czasie pokoju; miał umiar postaci cywilnej, był miły w traktowaniu, łatwo dostępny, nie było w nim śladu królewskiej arogancji. Trudno było powiedzieć, komu był bardziej drogi: carowi czy ludowi.

I to właśnie Ptolemeuszowi, jako jednemu z nielicznych, udało się przekonać Aleksandra do zarządzenia zakończenia kampanii i powrotu niezwykle zmęczonych wojsk do domu, choć sam król nie chciał o tym słyszeć.

Podczas niezwykle trudnego marszu powrotnego przez pustynne rejony Gedrosji, kiedy wielu ludzi zmarło z pragnienia, głodu i upału, Ptolemeusz ponownie dowodził jedną z trzech głównych jednostek armii macedońskiej, a mianowicie tą, która poruszała się wzdłuż samego morza. Na uroczystościach w Suzie został uhonorowany złotym wieńcem i jednocześnie przyjął za żonę Artakamę, siostrę Barsiny). Ptolemeusz towarzyszył też Aleksandrowi w jego ostatniej kampanii przeciwko wojowniczym Kozakom.

Z tych wszystkich wymienionych faktów wynika, że w chwili śmierci Aleksandra niewielu jego przyjaciół i dowódców było tak wybitnych jak Ptolemeusz, syn Lagos.

satrapa Egiptu

Na spotkaniu diadochów po śmierci Aleksandra Ptolemeusz stał na stanowisku, że nie należy powierzać państwa w słabe ręce. Z tego powodu sprzeciwił się wszystkim proponowanym spadkobiercom Aleksandra - jego bratu Arrideusowi, synowi Herkulesa, zrodzonemu przez Barcinę czy temu dziecku (jeśli urodzi się chłopiec), które miała urodzić Roksana. Zamiast tego zaproponował wybór króla spośród samych Diadochów, ale takiego, który z racji swojej godności był najbliżej króla, który rządził prowincjami i któremu podlegali żołnierze. Z woli większości na króla wybrano jednak Filipa III Arrideusa, słabego przyrodniego brata Aleksandra, ale prawdziwą władzę sprawowali wielcy dowódcy macedońscy, a głównie Perdikkas, którego konkretne funkcje, wciąż niejasne dla współczesnych uczonych, były już zapewne przedmiotem sporu wśród samych wodzów w zagmatwanych zmaganiach, jakie rozpoczęły się po nagłej śmierci wielkiego zdobywcy. Nie ulega wątpliwości, że Perdiccas był zdecydowany objąć funkcję najwyższego regenta imperium. Wydaje się, że Perdykas patrzył na Ptolemeusza jako na jednego ze swoich najbardziej groźnych rywali, ale Ptolemeusz był zbyt mądry, by przedwcześnie pokazać swoją siłę. W tych okolicznościach i w wyniku podziału satrapii, który nastąpił później, Ptolemeusz zdał sobie sprawę, że chce Egiptu dla siebie i starał się jak najszybciej uciec na bezpieczną odległość od przyszłej potyczki, którą przewidział w swojej prognozie.

Około pięć miesięcy po śmierci Aleksandra, Ptolemeusz przybył do Egiptu jako satrapa. Pomagał mu Klemens, który został mianowany satrapą przez Aleksandra i był odpowiedzialny za budowę Aleksandrii. Ptolemeusz najpierw kazał zabić Klemensa, uznając go za zwolennika Perdikkasa, a więc człowieka, którego nie można uznać za lojalnego i wiernego. Tradycja antyczna traktuje Klemensa dalece nieprzychylnie, nie pomylilibyśmy się widząc tu wpływ Ptolemeusza, który wszelkimi sposobami starał się zdyskredytować tego Greka. Nie można jednak winić rządów sprawowanych przez Klemensa za czasów Aleksandra, ani jego polityki akumulacji, dzięki której zgromadził ogromną ilość bitych monet - jak nie mniej niż 8 tysięcy talentów. Ptolemeusz natychmiast wykorzystał je na rekrutację wojsk, które w odpowiedniej liczbie powinny były przyciągnąć chwałę jego imienia i podnieść dobrobyt powierzonego mu kraju, pogrążonego przez egoistyczne rządy Klemensa w najgłębszej biedzie.

Bezpośrednio po wejściu do satrapii Ptolemeusz rozdał pięćdziesiąt talentów srebra na pochówek Apisa. W imieniu króla Filipa i Aleksandra nakazał, co poświadczają hieroglificzne inskrypcje, odbudowę świątyń w Karnaku, Luksorze i innych miejscach częściowo zniszczonych przez Persów. Dzięki wyjątkowo roztropnemu zarządzaniu Ptolemeuszowi udało się wkrótce przyciągnąć do siebie Egipcjan, tak że w kolejnych wojnach ani razu go nie zdradzili. Sąsiedni królowie byli przez niego hołubieni poprzez różne przysługi i usługi.

Podboje Ptolemeusza I poza Egiptem rozpoczęły się od najazdu na Cyrenajkę w 322 r. p.n.e. W dniach zawieruchy po śmierci Aleksandra wybuchła w tych miejscach wojna domowa; jednej stronie przewodził spartański najemnik Fibron, drugiej kreteński Mniszek. Uchodźcy należący do pokonanej strony udali się do Egiptu, by błagać satrapę o interwencję. Ptolemeusz wysłał do Cyreny siły lądowe i morskie pod dowództwem będącego w jego służbie Ofelianina, który miał zająć kraj. Obaj najemnicy połączyli siły, by walczyć przeciwko niemu. Ophellus pokonał ich, pojmał Fibrona i ukrzyżował go. Następnie pod koniec 322 roku (lub najpóźniej w 321 roku p.n.e.) do Cyreny przybył również sam Ptolemeusz, aby dopilnować zaprowadzenia tu porządku. Ophelle pozostał w Cyrenie jako władca.

Podbój tak zasłużonego państwa, o ponad stuletniej tradycji republikańskiej wolności, od czasu upadku dawnej greckiej dynastii jego władców, przez macedońskiego wodza wywarł ogromne wrażenie na świecie greckim. Cyrenejczycy nigdy nie zaakceptowali roli zależnej prowincji. W przyszłości często nie byli pomocą dla macedońskich królów Egiptu, lecz cierniem w ich boku. Cyrena dała jednak hellenistycznemu Egiptowi całą listę genialnych osobistości, takich jak poeta Kallimach, geograf Eratostenes, a także dostarczyła Egiptowi wielu wojowników. Według papirusów wśród kolonistów z Fayum i Górnego Egiptu był znaczny odsetek wojowników cyrenajskich.

W tym samym roku 322 p.n.e. ciało Aleksandra zostało z wielką pompą sprowadzone do Egiptu, który do tego czasu nie znalazł jeszcze miejsca ostatecznego spoczynku. Sam Aleksander chciał być pochowany w sanktuarium Amona w oazie Siva, ale jego życzenie nigdy nie zostało spełnione. Perdikkas chciał wysłać ciało króla do odległej Egidy (w Macedonii), miasta starożytnych królów macedońskich i miejsca ich grobowców. Jednak Arrideus, któremu zlecono transport ciała króla, odmówił wykonania tego polecenia. Ptolemeusz zdawał sobie sprawę, że prestiż jego państwa, który mentalnie stworzył sobie już w Egipcie, wzrośnie niepomiernie, jeśli będzie ono posiadało ciało wielkiego macedońskiego bohatera, który jako obiekt kultu miał niezwykły wpływ na umysły ludzi. Tak więc w towarzystwie imponującej eskorty wojskowej spotkał się z orszakiem w Syrii i namówił Arrideusa do przewiezienia ciała Aleksandra do Egiptu.

Pausanias podaje, że ciało zostało najpierw pochowane w starożytnym centrum koronacyjnym, Memfis, aż syn Ptolemeusza przetransportował je do Aleksandrii około czterdziestu lat później. Diodorus i inni starożytni autorzy twierdzą, że to pierwszy Ptolemeusz złożył ciało Aleksandra w tzw. Seme ("grobowcu") w Aleksandrii. Może to być prawdą, a twierdzenie Pauzaniasza byłoby wtedy wyjaśnione po prostu tym, że ciało znajdowało się w Memfis przez kilka lat, dopóki grobowiec w Aleksandrii nie był gotowy na jego przyjęcie. Aleksander był założycielem miasta, a Ptolemeusz nakazał obdarzyć go najwyższymi honorami. Odtąd Aleksander był patronem i opiekunem władzy ptolemejskiej tak długo, jak ona istniała. Przy jego grobowcu znajdowali się specjalni kapłani Aleksandra, którzy zarządzali kultem zmarłego króla. Pochodzili oni ze szlachetnych rodów należących do arystokracji macedońskiej, a niekiedy funkcję tę pełnili sami Ptolemeusze.

Wojny diadochów

Nieuprawnione wystąpienie Arridaeusa, jego spotkanie z Lagisem w Syrii, ich dalsze postępowanie wbrew wydanym rozkazom były aktami jawnego oburzenia przeciwko najwyższej władzy w państwie, zasługującymi na taką samą karę. W tym samym roku do Ptolemeusza przybyli wysłannicy Antygonusa i Krateru, proponując zawarcie sojuszu przeciwko Perdikkasowi. Ptolemeusz, który już wcześniej był wrogiem Perdikkasa, a teraz jeszcze bardziej obawiał się jego zwiększonej władzy, zgodził się. Na wieść o zawartym przeciwko niemu sojuszu Perdykas zdecydował się pomaszerować z głównymi siłami przeciwko Egiptowi, pozostawiając armię Eumenesa w Azji, by powstrzymać Antygonusa i Kratera.

Wiosną 321 r. p.n.e. armia królewska, dowodzona przez Perdikkasa i Filipa III Arcydiabła, zbliżyła się do Nilu i stanęła w pobliżu Pelusium. W tym czasie grubiańskie zwyczaje Peryklesa, jego przesadna wylewność i okrucieństwo, a także zupełnie jawne pragnienie władzy królewskiej stały się już znane wszystkim. Wielu starych przyjaciół opuściło go i uciekło do Ptolemeusza, który był hojny, sprawiedliwy i uważny dla swoich przyjaciół. Dla starych weteranów przypominał on w pewien sposób Aleksandra. Byli bardziej niż chętni, by służyć pod jego sztandarem i wykonywać jego polecenia.

"Mężczyźni, dzięki jego dobroczynności i szlachetnemu sercu, ochoczo ściągali ze wszystkich stron do Aleksandrii i chętnie zapisywali się do udziału w kampanii, choć armia królewska była zdecydowana walczyć przeciwko Ptolemeuszowi; i choć ryzyko było oczywiste i wielkie, wszyscy chętnie przyjęli, jako własne ryzyko, straż nad bezpieczeństwem Ptolemeusza. Również bogowie uratowali go niespodziewanie od największych niebezpieczeństw z powodu jego odwagi i uczciwości wobec wszystkich przyjaciół".

Gdy Perdikkas wyczuł niebezpieczeństwo związane z urokami Ptolemeusza, starał się nieco złagodzić jego temperament, a brak sympatii kupić bogatymi darami i kuszącymi obietnicami. Wzmocniwszy w ten sposób swoją popularność, oblegał Ptolemeusza w warownym punkcie zwanym Fortem Wielbłąda. Gdy Macedończycy pomaszerowali do szturmu, Ptolemeusz, uzbrojony w długą włócznię, sam oślepił z wału jednego ze słoni, a następnie zabił wielu Macedończyków i zrzucił ich z muru. Wyczerpawszy swoje siły w bezowocnych szturmach, Perdikkas postanowił rozpocząć przeprawę przez Nil. Jednak w chwili, gdy armia brodziła przez szeroką rzekę, poziom wody nagle zaczął się gwałtownie podnosić. Wielu Macedończyków utonęło, zostało zabitych przez wroga lub zjedzonych przez krokodyle. Zginęło ponad 2000 osób i to była ostatnia kropla, która złamała cierpliwość Macedończyków. W nocy w całym obozie macedońskim słychać było skargi i przekleństwa. W tej atmosferze ogólnego gniewu kilku dowódców zawiązało spisek przeciwko Perdikkasowi. Na ich czele stał Pyton. Zbliżając się do namiotu Perdikkasa, nagle zaatakowali go i zabili (lipiec 321 r. p.n.e.). Po tym cała armia przeszła na stronę Ptolemeusza. Tylko nieliczni, którzy pozostali wierni Perdikkasowi, uciekli do Tyru. Tam z Pelusium popłynął z flotą Perdikka nawigator Attalus. Po śmierci Perdikkasa Ptolemeuszowi I zaproponowano miejsce cesarskiego regenta. Jednak Ptolemeusz zawsze podawał argumenty o nadzwyczajnych trudnościach związanych z zarządzaniem i zachowaniem jedności imperium i odmówił. Jesienią 321 r. p.n.e. zwycięscy przywódcy, należący do partii przeciwnej Perdikkasowi, spotkali się w Triparadis, mieście położonym gdzieś na północy Syrii, aby ponownie uzgodnić podział władzy w imperium. Potwierdzono prawo Ptolemeusza do rządzenia Egiptem i Cyrenajką. Prawdopodobnie w tym samym okresie Ptolemeusz umocnił swój sojusz z nowym regentem Antypaterem, poślubiając jego córkę Eurydykę.

W następnym roku, 320 p.n.e., Ptolemeusz zaproponował satrapie Keleucerii sprzedaż kontroli nad strategicznie ważnymi portami fenickimi, które obejmowały Fenicję i Syrię. Dla Ptolemeusza były one potrzebne jako bazy wypadowe do podboju Cypru. Laomedon w odpowiedzi odmówił. Ptolemeusz wysłał wtedy armię pod wodzą Nicanorusa, aby najechała Syrię późnym latem 320 r. p.n.e. Laomedon nie potrafił zorganizować skutecznego oporu, został pojmany przez Nicanora i wysłany do Egiptu, a cała Syria i Fenicja znalazły się w posiadaniu Ptolemeusza. Według historyka J. G. Droysena, zdobywając Kelesirię Ptolemeusz, choć powiększył swoje posiadłości, postawił się w opozycji do centralnej władzy imperium macedońskiego. Zapewniwszy sobie wierność miast Fenicji i rozmieściwszy tam garnizony, Nicanor wrócił do Egiptu. Według Józefusa Flawiusza to właśnie w tym czasie Ptolemeusz podstępnie zajął Jerozolimę. Poznawszy zwyczaje Żydów, wkroczył do Jerozolimy w szabat, pod pretekstem złożenia ofiary, i z łatwością zajął miasto. Wielu Żydów przeniósł do Egiptu. Kiedy jednak Ptolemeusz przekonał się, że dotrzymali oni przysięgi, przyjął Żydów do swojej armii, podobnie jak Macedończyków.

Śmierć Antypatera w 319 r. p.n.e. spowodowała wielką zmianę w układzie sił wśród przywódców macedońskich; Ptolemeusz był teraz zmuszony do utrzymywania sojuszu z Kasandrem i Antygonusem przeciwko Eumenesowi, po którego stronie stali nowy regent Polyperchon i matka Aleksandra Wielkiego - Olimpias. Początkowo Ptolemeusz wysłał flotę do Cylicji i rozpoczął działania przeciwko Eumenesowi, ale bez większego powodzenia; Eumenes z kolei zagroził Fenicji, niesłusznie będącej w posiadaniu Ptolemeusza, ale bez powodzenia. Ponieważ wojna przeniosła się w końcu do wyższych prowincji Azji, Ptolemeusz musiał zadowolić się pasywną rolą obserwatora. Ptolemeusz nie brał udziału w dalszej wojnie, do końca lata 316 roku p.n.e. pozostał sojusznikiem Antygonusa, który do tego czasu podbił całą Azję. Wreszcie decydujące zwycięstwo Antygonusa nad Eumenesem wyniosło dawnego sojusznika na takie wyżyny władzy, że stał się on zagrożeniem dla swoich nie mniej niż dawni wrogowie.

Sytuacja zmieniła się, gdy Seleucus, satrapa Babilonii, uciekł do Egiptu. Ptolemeusz przyjął Seleucusa bardzo przychylnie. Seleucus wiele mówił o potędze Antygonusa, twierdząc, że Antygonus postanowił usunąć z grona satrapów wszystkich wysoko postawionych ludzi, a w szczególności tych, którzy służyli pod Aleksandrem; jako przykłady przytoczył zabójstwo Pytona, usunięcie Peucestusa z Persji oraz własne doświadczenia. Dokonał również przeglądu ogromnych sił wojskowych Antygonusa, jego nieobliczalnego bogactwa oraz ostatnich sukcesów i doszedł do wniosku, że w rezultacie stał się arogancki i hołubił się w swoich ambitnych planach zdobycia całego królestwa macedońskiego. Ptolemeusz dał się przeniknąć jego argumentom i wysłał w jego imieniu ambasadorów do Kasandra i Lizymacha, aby podnieśli wojnę również przeciwko Antygonusowi. Gdy zawiązała się koalicja, Ptolemeusz, Kasander i Lizymachus wysłali swoich ambasadorów do Antygonusa, żądając od niego podziału podbitych prowincji i skarbów. W przeciwnym razie zagrozili wojną. Antygonus surowo odpowiedział, że jest gotowy do wojny z Ptolemeuszem. Ambasadorowie odjechali z niczym.

Wiosną 315 roku p.n.e. Antygonus rozpoczął działania wojenne, najeżdżając Syrię, szybko odzyskał władzę w Fenicji i oblegał Tyr, najważniejsze ze wszystkich miast fenickich. Ponieważ Ptolemeusz przezornie zatrzymał wszystkie statki z Fenicji i ich załogi w Egipcie, bez wątpienia dominował na morzu. Antygonus natomiast nie miał nawet kilku okrętów. Oblegając Tyr, zebrał królów fenickich i namiestników Syrii i zlecił im pomoc w budowie statków, zamierzając do lata mieć 500 okrętów. Kontynuując oblężenie Tyru, Antygonus jednocześnie posunął się na południe i wziął szturmem miasta Joppia i Gaza. Rozmieścił w swoich szeregach pojmanych żołnierzy Ptolemeusza i obsadził każde miasto.

Straciwszy fenickie porty na wybrzeżu syryjskim, Ptolemeusz wysłał swoich generałów na Cypr, który był mu potrzebny jako baza morska do walki z Antygonusem. Wyspa Cypr, z mieszaną grecko-fenicką ludnością, nie była zjednoczona. Kilka regionów Cypru było rządzonych przez niezależnych królów. Niektórzy z nich stanęli po stronie Antygonusa; dynastie z Sol, Salamis, Pafos i Kytry poparły Ptolemeusza. Wraz z przybyciem armii Ptolemeusza zaczęła się utrwalać jego władza nad całą wyspą. W tym samym czasie Ptolemeusz wysłał na Peloponez z pięćdziesięcioma okrętami swojego dowódcę morskiego, Poliklema, który miał tam walczyć ze zwolennikami Antygonusa i przeciągnąć Greków na swoją stronę, obiecując im wolność. Wysłał Myrmidona, Ateńczyka w jego służbie, z najemnikami do Karii, by pomógł Asandrusowi, tamtejszemu satrapie, sojusznikowi Ptolemeusza I, który został zaatakowany przez stratega Ptolemeusza, bratanka Antygonusa. Seleucus i Menelaus, brat króla, pozostali na Cyprze wraz z królem Nicocreonem i innymi sprzymierzeńcami i musieli prowadzić wojnę z wrogimi miastami cypryjskimi. Wkrótce zdobyli miasta Kyrenia i Lapitha, zaciągnęli poparcie Stasioicusa, króla Marionu, zmusili władcę Amathusa do złożenia kaucji i prowadzili uparte oblężenie wszystkimi siłami miasta Sitiene, którego nie byli w stanie zmusić do przyłączenia się do nich.

Polikletus zaś, dowiedziawszy się, że Peloponez dobrowolnie przeszedł w ręce Kasandra, popłynął do Afrodyzji w Cylicji, wiedział bowiem, że dowódca marynarki Antygonus Teodotus wypływa mu na spotkanie, a Perilaus ze swoim wojskiem towarzyszy mu na lądzie. Wysiadając ze swoich żołnierzy, ukrył ich w odpowiednim miejscu, gdzie nieuniknione było przejście wroga, a sam ze swoją flotą schronił się za przylądkiem. Wojsko Perilausa najpierw wpadło w zasadzkę; Perilaus dostał się do niewoli, część zginęła w czasie walki, a inni dostali się do niewoli. Wtedy Polikletus, ze swoją flotą zbudowaną do walki, wypłynął nagle przed Teodota i łatwo pokonał zniechęconego wroga. W rezultacie zdobyto wszystkie okręty, a także znaczną liczbę ludzi, wśród nich samego Teodota, który został ranny i zmarł kilka dni później.

W 314 roku p.n.e. Tyr ostatecznie wpadł w ręce Antygonusa. Antygonus, wykorzystując zbudowane już okręty, oblegał Tyr od strony morza, odciął dostawy chleba i stał pod miastem przez rok i trzy miesiące. Żołnierze Ptolemeusza zostali zmuszeni do podpisania traktatu, na mocy którego puszczono ich z dobytkiem bez przeszkód, Antygonus zaś wprowadził do miasta swój garnizon i od tej chwili stał się niekwestionowanym panem Syrii i Fenicji. Gdy Antygonus dowiedział się, że Kasander znacznie obezwładnia swoich watażków w Azji Mniejszej, pozostawił w Cezarei swego syna Demetriusza ze znaczną armią, by osłaniał ewentualny wypad Ptolemeusza z Egiptu, sam zaś spieszył na północ.

Ptolemeusz nie mógł jednak ruszyć, by wyzwolić swoje azjatyckie prowincje; przeszkodził mu w tym bunt jego poddanych w Cyrenajce. Po dziewięciu latach poddaństwa wobec obcego władcy macedońskiego, miasto Cyrena zbuntowało się latem 313 r. p.n.e. i obległo cytadelę z egipskim garnizonem, a gdy przybyli ambasadorowie z Aleksandrii i kazali im przerwać bunt, ci zabili ich i z większą energią kontynuowali atak na cytadelę. Rozgniewany na nich Ptolemeusz wysłał stratega Agisa z armią lądową, a także wysłał flotę, która miała wziąć udział w wojnie, powierzając dowództwo Epinetusowi. Agis energicznie zaatakował buntowników i wziął miasto szturmem. Winnych buntu zakuł w łańcuchy i wysłał do Aleksandrii, a następnie, pozbawiając innych broni i porządkując sprawy miasta w sposób, który wydawał mu się najlepszy, wrócił do Egiptu. Bunt w Cyrenajce jednak na tym nie poprzestał, lecz jeszcze bardziej się zaognił, a na czele rebelii stanął sam wicekról Ofelli (być może kierował nią od początku). Ofella wkrótce uzyskała pełną niepodległość. Nie wiemy, jak do tego doszło, ale później widzimy Ofellę jako niezależnego władcę.

W tym samym roku Ptolemeusz osobiście przeprawił się na Cypr z dużą armią i zakończył podbój wyspy. Gdy odkrył, że Pigmalion (Pumaiyaton), fenicki władca Cithionu, negocjował z Antygonusem, skazał go na śmierć. Aresztował również Praksippusa, króla Lapitii i władcę Kerinii, którego podejrzewał o złe traktowanie, a także Stasioicusa, władcę Marionu, niszcząc miasto i przenosząc jego mieszkańców do Pafos. Po zakończeniu tych spraw mianował Nicocreona strategiem Cypru, oddając mu zarówno miasta, jak i dochody wygnanych królów. Następnie wraz ze swoim wojskiem popłynął do tak zwanej Górnej Syrii, zdobył i złupił Posedion (u ujścia Orontesu) oraz Potamos Karon. Następnie nie zawahał się udać do Cylicji, gdzie zajął Maly i sprzedał w niewolę kogo tam pojmał. Splądrował też sąsiednie ziemie, a nasyciwszy swą armię łupami, popłynął na Cypr. Jego działania były tak szybkie, że Demetriusz, który pospieszył na ratunek Mali, przebył drogę z Cezarei do Cylicji w ciągu zaledwie sześciu dni, ale nikogo tam nie zastał.

Następnie na krótko udał się do Egiptu, ale zachęcony przez Seleucusa ściągnął zewsząd wojska i wiosną 312 roku p.n.e. pomaszerował z Aleksandrii do Pelusium z 18 000 piechoty i 4 000 kawalerii. W jego armii było trochę Macedończyków i trochę najemników, ale większość stanowili Egipcjanie. Wyruszył, by przywrócić Kelesirię pod swoje panowanie. Gdy Demetriusz I Poliklet dowiedział się o ruchu egipskim, również ściągnął zewsząd wojska do Gazy. Jego przyjaciele odradzali mu angażowanie się w walkę z tak wielkimi dowódcami jak Ptolemeusz i Seleucus, ale on nie posłuchał. Na lewej flance, gdzie szedł sam Demetriusz, umieścił 200 ludzi doborowej kawalerii, 500 Tarentyjczyków z włóczniami i 30 słoni, pomiędzy którymi znajdowała się lekka piechota. W centrum znajdowała się falanga licząca 11 000 ludzi (ale Macedończyków było tylko 2 000). Na prawej flance znajdowała się pozostała kawaleria licząca 1500 ludzi. Przed falangą znajdowało się 13 słoni i lekka piechota. Ptolemeusz i Seleucus, świadomi planów Demetriusza, starali się wzmocnić swoje prawe skrzydło. Sami zamierzali walczyć tu z 3 tys. swojej najlepszej kawalerii. Przeciwko słoniom mieli przygotowanych specjalnych żołnierzy z żelaznymi procami związanymi łańcuchami. Wiele lekkiej piechoty było również tutaj, aby walczyć ze słoniami.

Gdy rozpoczęła się bitwa, główne wydarzenia rozwijały się na lewej flance Demetriusza. Bitwa w tym miejscu była bardzo zacięta, a dowódcy walczyli tak samo ciężko i jak wszyscy. Słonie z początku zmyliły szeregi Ptolemeusza, ale gdy dosięgły procy, zatrzymały się. Prawie wszyscy Indianie zostali wyrżnięci przez peltastów Ptolemeusza. Słonie pozostały więc bez przywódcy. Kawaleria Demetriusza zwróciła się wtedy do ucieczki. Sam Demetriusz błagał swoich ludzi, by się nie poddawali, ale ci nie chcieli go słuchać. Przywracając porządek, Demetriusz wycofał się ze swoją kawalerią do Gazy. Piechota wycofała się za nim. Kawaleria popędziła do Gazy po zapasy. Od natłoku ludzi i bydła bramy były zakorkowane. Nie można było ich zamknąć, więc przybyli wojownicy Ptolemeusza zdołali wbiec do miasta i je zająć. Demetriusz, nie wchodząc do Gazy, przez całą noc wycofywał się na północ i do rana dotarł do Azot. W tej bitwie zginęło wielu jego przyjaciół, a w sumie stracił 8000 jeńców i 5000 zabitych. Namiot Demetriusza, jego skarbiec i wszystkie jego sługi zostały zabrane przez jego wrogów. Jednak zarówno dobra i służba, jak i pojmani przyjaciele Demetriusza zostali mu zwróceni przez Ptolemeusza, który uprzejmie wyjaśnił, że przedmiotem ich walki powinna być jedynie chwała i władza. Cała Fenicja została ponownie wycofana do Egiptu. Jedynie Andronikus, dowódca garnizonu w Tyrze, odmówił oddania miasta tylko Ptolemeuszowi, ale wkrótce wybuchł tam bunt żołnierzy i Andronikus, schwytany przez własnych żołnierzy, został wydany Ptolemeuszowi. Wbrew oczekiwaniom Ptolemeusz bogato wynagrodził jeńca, gloryfikując jego lojalność, i przyjął go jako jednego ze swoich przyjaciół.

Bitwa pod Gazą wyznacza całą epokę w historii, gdyż to właśnie po tej klęsce Demetriusza Seleucjusz ujrzał otwartą przed sobą drogę powrotu do Babilonu, a narodziny imperium Seleucydów w Azji datuje się właśnie na ten rok. Biorąc od Ptolemeusza 1000 żołnierzy (około 800 piechurów i około 200 jeźdźców), Seleucus z własnej woli ruszył z tym małym oddziałem do Babilonu i w krótkim czasie podbił Mezopotamię i wszystkie odległe wschodnie satrapie

Wtedy los przybrał nieoczekiwany obrót, jak to często bywało w tamtych burzliwych czasach. Po zwycięstwie pod Gazą Ptolemeusz pozostał w Cezarei. Przeciwko Demetriuszowi, który obozował w Górnej Syrii, wysłał Cyllusa Macedończyka, dając mu wystarczającą ilość wojska, i nakazał mu wypędzić Demetriusza całkowicie z Syrii lub schwytać i zniszczyć go. Demetriusz, dowiadując się od swoich szpiegów, że Cyllus obozował beztrosko w Mius, pozostawił swój konwój na tyłach i ze swoimi lekko uzbrojonymi żołnierzami wykonał wzmocniony marsz, a następnie, niespodziewanie atakując wroga o świcie, zdobył bez walki armię, w tym samego stratega. Wkrótce nadeszła wiadomość, że Antygonus z całą swoją armią przekroczył Taurus i dołączył do syna. Ptolemeusz zebrał generałów i naradził się z nimi. Większość z nich powiedziała mu, że wróg jest zbyt liczny, a Antygonus zbyt mądry i doświadczony, by walczyć w Syrii, która była zbyt daleko od Egiptu. Ptolemeusz zgodził się, zarządził odwrót z Syrii i zniszczył najważniejsze miasta, które zdobył; Akiah w Syrii fenickiej, Joppa, Samaria i Gaza. Wszystkie łupy, które można było zabrać lub przewieźć, zabrano do Egiptu. Antygonus natomiast w krótkim czasie przywrócił swoją władzę w Syrii i Fenicji. W tym samym czasie Cyrena ponownie się zbuntowała, tym razem nie przeciwko Ofellesowi, ale pod jego przywództwem. Były to ciężkie czasy dla Ptolemeusza.

W następnym roku, 311 p.n.e., Kasander, Ptolemeusz i Lizymach doszli do porozumienia z Antygonusem i zawarli traktat pokojowy. Zawarto w nim warunki, że Kasander będzie strategiem Europy, dopóki Aleksander, syn Roksany, nie osiągnie pełnoletności; że Lizymach rządzi Tracją, a Ptolemeusz Egiptem i przylegającymi do niego miastami w Libii i Arabii, że Antygonus rządzi w całej Azji; oraz że Grecy mają autonomię. W rzeczywistości jednak nie przestrzegali oni wszystkich tych umów; zamiast tego każdy z nich, wysuwając wiarygodne wymówki, nadal dążył do powiększenia swoich posiadłości.

Nic nie wiadomo o motywach traktatu pokojowego z 311 r. p.n.e., ale wszystkie strony prawdopodobnie uznały go za coś więcej niż rozejm. Było to tylko krótkie wytchnienie po długich zmaganiach i wkrótce wojna toczyła się dalej jak dotychczas. W tym samym roku 311 p.n.e. następca władzy, Aleksander IV syn Aleksandra Wielkiego, został zamordowany w Macedonii, co sprawiło, że Egipt stał się odtąd niepodległym państwem, a jego satrapa pełnoprawnym władcą. Wydaje się, że Ptolemeusz jako pierwszy wznowił działania wojenne. Od tej pory wysiłki Ptolemeusza skupiały się głównie na ustanowieniu dominacji na morzu. Kolejne lata Ptolemeusz wykorzystał na założenie twierdz na południowym i zachodnim wybrzeżu Azji Mniejszej, a także w Grecji. W 310 r. p.n.e. pod pretekstem, że Antygonus zgodnie z traktatem nie wycofał swoich wojsk z miast greckich i nie przyznał im autonomii, wysłał flotę pod wodzą Leonidasa, by podporządkowała sobie miasta w górzystej Cylicji, które należały do Antygonusa, a także wysłał do miast kontrolowanych przez Kasandra i Lizymacha, by z nim współpracowali i nie dopuścili do zbyt silnego panowania Antygonusa. Demetriusz przeprowadził jednak potężną kampanię, pokonał strategów Ptolemeusza i odzyskał miasta Cylicji.

W 309 r. p.n.e. Ptolemeusz osobiście popłynął z dużą flotą do Lycji i wylądował w Phaselis, zajmując to miasto. Następnie szturmował Xanthos, gdzie garnizonował Antygonus. Następnie udał się do Karii, gdzie zajął miasto Cavnus, jak również inne miasta tego regionu. Oblegał również Halikarnas, ale został wyparty przez nagłe przybycie Demetriusza. Szturmował Heracleum, ale zdobył Persicum, gdy poddali się tamtejsi żołnierze. Flota Ptolemeusza operowała z wyspy Cos. Tu Ptolemeusz miał syna, późniejszego Ptolemeusza II, zwanego przez potomków Filadelfosem. Przybył do niego również Ptolemeusz, bratanek Antygonusa i jeden z jego czołowych dowódców. Z powodu niezgody z wujem opuścił go i zaoferował swoje usługi królowi egipskiemu. Ptolemeusz początkowo przyjął go życzliwie, ale potem, dowiedziawszy się, że stał się zarozumiały i próbował pozyskać wodzów na swoją stronę przez rozmowy z nimi i hojne obdarowywanie ich, obawiając się, że może zawiązać jakiś spisek, zapobiegł temu, aresztując go i każąc mu wypić napój z cykuty, podczas gdy on zwabił żołnierzy na swoją stronę hojnymi obietnicami i rozdał wśród żołnierzy swojej armii.

Wiosną 308 r. p.n.e. Ptolemeusz przepłynął z silną flotą z Mendy w Karii przez wyspy na Peloponez. Po wypędzeniu wrogiego garnizonu z Andros, Ptolemeusz zrobił pierwszy krok w kierunku ustanowienia swojego protektoratu nad wyspami cykladzkimi na Morzu Egejskim, który w następnych latach miał stać się ważnym czynnikiem w regionie śródziemnomorskim. Delos, które stanowiło polityczne centrum archipelagu cykladzkiego, najwyraźniej ze względu na swoje znaczenie religijne, również zostało wyrwane przez Ptolemeusza mniej więcej w tym samym czasie spod władzy Aten, którym Delos podlegało od prawie dwóch wieków. Znaleziony na Delos inwentarz mienia świątynnego wspomina o wazie z dedykacją: "Od Ptolemeusza, syna Lagusa, dla Afrodyty". Wylądowawszy na Istmie, objął w posiadanie Sikion, Megarę i Korynt, planując wyzwolenie także innych miast greckich, sądząc, że życzliwe nastawienie Greków da mu wielką przewagę w jego własnym przedsięwzięciu, ale gdy Peloponezyjczycy, zgodziwszy się na wkład w postaci żywności i pieniędzy, nie wnieśli nic z tego, co obiecali, władcy w gniewie zawarli pokój z Kasandrem, na mocy którego każdy miał pozostać panem tych miast, które posiadał, a zaopatrzywszy Sikion i Korynt w garnizony, Ptolemeusz wyruszył do Egiptu. W ten sposób nie osiągnął zbyt wiele, ale zdołał jeszcze zabezpieczyć miasta Korynt, Sikion i Megarę, obsadzając je garnizonami. Zostały one oddane pod dowództwo stratega Klejonidasa. Miasta te były jednak jedynymi posiadłościami, jakie Ptolemeusz zdobył wówczas w Grecji, ale były one pod jego władzą tylko przez krótki czas, w każdym razie nie później niż w 302 roku p.n.e., kiedy to Antygonus i Demetriusz, zakładając w Koryncie Związek Panhelleński, stworzyli nowy układ stosunków w Grecji. Wiadomo było jednak, że zmiana ta będzie bardzo krótkotrwała.

Nie wiadomo, czy polityka zagraniczna Ptolemeusza w Grecji miała jakieś dalekosiężne plany, czy też, podobnie jak inni Diadochowie, chciał on po prostu liczyć się z innymi. Posiadłości greckie można było zatrzymać przed Egiptem tylko z wielkim trudem, dlatego po kilku latach trzeba było z nich zrezygnować. W każdym razie grecka polityka Lagidy pozostała jedynie epizodem. Pokazuje ona jednak, że Ptolemeusz bez ceremonii porzucał podjęte przedsięwzięcia, jeśli zdawał sobie sprawę, że są one w całości niewykonalne. Jego siły były wciąż niewystarczające do zdominowania większości Grecji, ponieważ były potrzebne gdzie indziej.

Tymczasem Ptolemeusz próbował nawiązać kontakt z Kleopatrą, siostrą Aleksandra Wielkiego, która przebywała wówczas w Sardis, ale Antygonus udaremnił plany Ptolemeusza, nakazując bez wahania zabić Kleopatrę. Więź małżeńska między Ptolemeuszem a Kleopatrą niewątpliwie przyczyniłaby się znacznie do wzrostu prestiżu Lagisa, gdyż w ten sposób zostałby on przyjęty do rodziny Aleksandra. Wizerunek zmarłego króla nie stracił jeszcze wtedy swojej magicznej mocy. Co prawda Kleopatra miała już wtedy około 47 lat (urodziła się około 355 roku p.n.e.), ale nie miało to znaczenia - imię jej wielkiego brata nadawało jej wartość osobowościową.

Sukcesom na morzu towarzyszyły ważne zdobycze na zachodniej granicy Egiptu: w 308 roku p.n.e. udało im się odzyskać Cyrenajkę, która odpadła pięć lat wcześniej. Ophella, władca Cyrenajki, postanowił powiększyć swoje posiadłości kosztem Kartaginy, zawarł więc sojusz z Agathoklesem, królem Syrakuz, i z silną armią pomaszerował na Kartaginę. Kiedy jednak Agathocles do niego dołączył, niczego nie podejrzewający Ofelia został zabity przez tyrana Syrakuz, a cała jego armia stanęła po stronie Agathoclesa, który zwabił go hojnymi obietnicami. Korzystając z braku wojsk w Cyrenajce, Ptolemeusz wysłał do Cyreny swojego pasierba Magę, który z łatwością przywrócił prowincję pod egipskie panowanie. Maga został namiestnikiem w Cyrenie i był we wszystkim zależny od ojczyma.

W 307 roku p.n.e. Demetriuszowi udało się ustanowić swoją władzę nad większością Grecji. Wypędził z Aten Demetriusza z Phalerica, a ten uciekł do Ptolemeusza w Egipcie. Demetrius Poliorchetus wysłał swojego człowieka do dowódcy Ptolemeusza, Cleonidasa, szefa oddziałów straży przy Sikionie i Koryncie, i zaoferował mu pieniądze, jeśli uwolniłby te miasta, ale Cleonidas odmówił. Wydaje się, że Ptolemeusz pozostał obojętny na sprawy Grecji kontynentalnej i skoncentrował wszystkie swoje wysiłki na obronie Cypru, gdyż Antygonus ciężko pracował, by odbić tę ważną wyspę z rąk swego rywala. Agenci Antygonusa próbowali przeciągnąć na swoją stronę cypryjskich dynastów. Z jednym z nich im się udało - a przynajmniej Ptolemeusz tak myślał - ale nie wiadomo, czy był to Nikokles, król Pafos (jak pisze Diodorus), czy też Nikokreon, dynastia z Salaminy, która pełniła funkcję gubernatora prowincji za czasów Ptolemeusza - i to on został zmuszony przez Ptolemeusza do popełnienia samobójstwa. Mimo machinacji wroga, Ptolemeuszowi udawało się jak dotąd zachować władzę nad Cyprem.

W 306 r. p.n.e., zabrawszy okręty i wojska z Cylicji, Demetriusz Poliorchetus wyruszył na Cypr z 15 tys. piechoty, 400 kawalerii oraz 110 okrętami wojennymi i 53 ciężkimi transportami. Najpierw rozbił obóz w pobliżu Carpasia, skierował okręty w bezpieczne miejsce i ufortyfikował obóz fosą i wałem. Następnie zdobył Ouranię i Carpasię, pozostawił straże dla ochrony okrętów i ruszył na Salaminę. Tu z głównymi siłami przebywał brat Ptolemeusza - Menelaos. Wyszedł na spotkanie Demetriuszowi z 12 tys. piechoty i 800 kawalerii, ale został pokonany. Demetriusz ścigał go aż do miasta, wyrżnął 1000 i pojmał 3000 ludzi. Następnie wysłał z Azji rzemieślników z żelazem, drewnem i innymi potrzebnymi rzeczami oraz kazał zbudować wieżę oblężniczą. Jego żołnierze przy pomocy taranów rozbili część muru Salaminy, ale w nocy oblegający dokonali wypadu, otoczyli wieżę chrustem i podpalili. Oblężenie trwało nadal. Tymczasem Ptolemeusz ze swoją flotą dotarł do cypryjskiego miasta Pafos, a stamtąd popłynął do Kition. Miał ze sobą 140 okrętów i 12 000 piechoty. Menelaos miał jeszcze 60 własnych okrętów. Demetriusz pozostawił część wojska do oblężenia, resztę umieścił na okrętach, wypłynął w morze i zaczął czekać na bitwę, starając się nie dopuścić do połączenia obu flot. Wiedział, że Menelaos otrzymał od brata rozkaz zaatakowania Demetriusza od tyłu i zakłócenia jego porządku walki w samym środku bitwy. Przeciwko tym 60 okrętom Demetriusz wystawił tylko 10, ale wystarczyło to do zamknięcia wąskiego wyjścia z portu. Piechotę i kawalerię ustawił na wszystkich daleko wysuniętych w morze cyplach, a sam ze 108 okrętami ruszył przeciwko Ptolemeuszowi. Na lewej flance ustawił swoją główną siłę, 30 ateńskich trier pod dowództwem Midiusa, w centrum ustawił mniejsze okręty, a na prawej flance umieścił Plistiusza, najwyższego nawigatora całej floty.

O świcie rozpoczęła się bitwa. Demetriusz, po zaciętej walce, pokonał prawe skrzydło Ptolemeusza i poddał je ucieczce. Sam Ptolemeusz tymczasem pokonał lewe skrzydło Demetriusza, ale wtedy cała jego flota zaczęła się cofać, a Ptolemeusz odpłynął do Cytium, mając tylko osiem okrętów. Demetriusz dał pościg Neonowi i Burichusowi, a sam wrócił do obozu. Tymczasem nearchus Menelaosa, Menetius, z trudem torował sobie drogę do wyjścia z portu, ale było już za późno. 70 okrętów egipskich poddało się Demetriuszowi wraz z marynarzami i żołnierzami, reszta została zatopiona. Co do statków towarowych zakotwiczonych z nieprzebranymi tłumami niewolników, kobiet i kolesiów Ptolemeusza, z bronią, pieniędzmi i machinami oblężniczymi, Demetriusz zagarnął każdy z tych statków.

Po bitwie morskiej Menelaos stawił krótki opór, oddał Demetriuszowi zarówno Salaminę i flotę, jak i armię lądową - tysiąc dwustu jeźdźców i dwanaście tysięcy piechoty. Sam Menelaos, a także syn Ptolemeusza - Leontisk - przez jedną z jego licznych kochanek, wraz z wieloma głównodowodzącymi wpadli w ręce zwycięzcy. Demetriusz, z ostentacyjną szlachetnością, jaka spotkała macedońskich arystokratów podczas ich wzajemnych sporów, wysłał wszystkich szlachetnych jeńców do Ptolemeusza bez okupu. Po tej porażce Ptolemeusz był zmuszony oddać Cypr, a jego potęga morska została osłabiona na wiele lat, w wyniku czego dominacja na morzu przeszła w ręce Demetriusza. Antygonus i Demetriusz wykorzystali to zwycięstwo, by uzasadnić swoje przejęcie tytułów królewskich.

Zachęcony wyczynami Demetriusza na Cyprze, Antygonus bez zwłoki ruszył przeciwko Ptolemeuszowi. Wezwał Demetriusza z Cypru, zamierzając rozpocząć kampanię w Egipcie. Według Diodora miał ze sobą 80 000 piechoty, 8 000 kawalerii i 83 słonie. Flotę powierzył Demetriuszowi, który miał 150 trier i kolejne 100 statków transportowych z zaopatrzeniem i bronią (nie należy jednak zbytnio dawać wiary liczbom przytaczanym w związku z tym przez starożytnych historyków). Jednak podobnie jak poprzednia kampania podjęta przez Perdikkasa, również ta zakończyła się niepowodzeniem. Pod względem warunków fizycznych lepiej byłoby dla Antygonusa, gdyby odłożył ofensywę na lato. Zimą Nil wylewa, a żegluga wzdłuż wybrzeża staje się trudna i niebezpieczna ze względu na silne północno-zachodnie wiatry. Ale istnienie walki o panowanie nad światem, świadomość konieczności uderzenia w Ptolemeusza, gdy ten był jeszcze słaby z powodu strat na Cyprze, z pewnością nie pozwoliły Antygonusowi na przeciąganie przedsięwzięcia.

Demetriusz wyruszył z Gazy i przez kilka dni płynął przy spokojnej pogodzie, ale potem dopadła go zacięta burza. Wiele statków zatonęło, inne wróciły do Gazy i z niewielką tylko liczbą okrętów Demetriusz dotarł do Kasjusza. Tutaj nie dało się zacumować. Burza trwała, a zapasy i słodka woda całkowicie się skończyły. Wkrótce zbliżył się Antygonus z armią, a wojsko, kontynuując podróż, dotarło do brzegu Nilu. Ludzie Ptolemeusza, płynąc wzdłuż brzegu, zaoferowali nagrodę dla waderów, prywatnie dwie miny i talent dla dowódcy. Wielu żołnierzy Antygonusa dało się skusić tej ofercie i uciekło do Ptolemeusza. Demetriusz próbował wyładować wojska w jednym ramieniu Nilu, ale napotkał tu silne oddziały egipskie i katapulty, które uniemożliwiły mu podejście. Próbowano wylądować na drugim ramieniu, ale również bezskutecznie. Demetriusz powrócił ku wielkiemu zdenerwowaniu Antygonusa, który nie mógł nic zrobić, by pomóc synowi, będąc odciętym przez płynący w pełni Nil. Wkrótce w ogromnej armii zaczął panować głód. Zbierając radę, Antygonus wysłuchał opinii generałów. Wszyscy doradzali mu powrót do Syrii. I tak musiało się stać.

Król Egiptu

Wydaje się, że zwycięstwo nad Antygonusem na wschodniej granicy Egiptu było dla Ptolemeusza bezpośrednią okazją do ogłoszenia się królem. Wcześniej był oficjalnie satrapą królów Filipa Arrideusa i Aleksandra, ale Arrideus został zamordowany w 317 r., a Aleksander w 309 r. p.n.e. Po tym wydarzeniu nie można już było udawać, że istnieje zjednoczone imperium macedońskie. Jednak rywalizujący ze sobą wodzowie macedońscy nie od razu obwołali się królami po śmierci chłopca-króla. Po raz pierwszy uczynił to Antygonus w 306 roku p.n.e. po zwycięstwie pod Salaminą. Znane nam źródła pisane mówią, że Ptolemeusz natychmiast poszedł za przykładem obu władców - Antygonusa i Demetriusza, chcąc ponad wszelką wątpliwość pokazać, że we wszystkim jest im równy. Jednak według listy królewskiej z Aleksandrii, panowanie Ptolemeusza jako króla rozpoczęło się dopiero w listopadzie 305 roku p.n.e., a potwierdza to wiele papirusów demotycznych, jak również kronika na marmurze z Paros. Do tego czasu oficjalne dokumenty w Egipcie datowane były jeszcze na lata panowania młodego Aleksandra, nawet po jego śmierci. Po przyjęciu przez Ptolemeusza tytułu królewskiego, lata jego panowania w oficjalnym datowaniu dokumentów po 305 r. p.n.e. zaczęto liczyć nie od momentu przyjęcia tytułu, ale od 324 r.

Sam Ptolemeusz nie próbował już pretendować do ziem Antygonusa na Peloponezie, ale gdy w 304 r. p.n.e. wyspiarskie miasto Rodos było oblegane przez Demetriusza od strony morza i lądu, Ptolemeusz ze swoją pomocą mocno przyczynił się do zaciętej obrony Rodyjczyków. Mieszkańcy Rodos nie zapomnieli tej służby: uhonorowali Ptolemeusza I boskimi honorami i nazwali go Soter ("Zbawiciel").

Wydaje się, że przez następne dwa lata król egipski był tylko biernym widzem na teatrze działań wojennych w Grecji, choć w ich trakcie stracił Korynt i Sikyon, odebrane mu przez Demetriusza. Jednocześnie Ptolemeusz i inni Diadochowie zdawali sobie sprawę, że Antygonus pokona każdego z nich po kolei, dopóki się nie zjednoczą. W 302 roku p.n.e. powstała nowa wielka koalicja przeciwko Antygonusowi. Zebrali się tu teraz prawie wszyscy wpływowi Diadochowie: Kasander, Lizymach, Seleucus i Ptolemeusz. Wymieniwszy listy, wyznaczyli miejsce, czas i warunki spotkania i wspólnie zaczęli przygotowywać się do wojny. Ptolemeusz po raz trzeci najechał Cezarię, podczas gdy pozostała trójka koncentrowała swoje siły przeciwko Antygonusowi w Azji Mniejszej. Wtedy nadeszła wiadomość, że Antygonus odniósł decydujące zwycięstwo i maszeruje na Syrię. Ptolemeusz po raz trzeci opuścił terytorium Kelesirii. Wieści okazały się jednak fałszywe. W bitwie pod Ipsus (301 p.n.e.), niedaleko Sinnady, w Azji Mniejszej, armia Antygonusa poniosła miażdżącą klęskę z rąk Lizymacha i Seleucusa. Sam Antygonus został zabity, a Demetriusz uciekł.

Zwycięstwo sprzymierzonych pod Ipsus wzbudziło na arenie politycznej nowy kontrowersyjny problem - kwestię palestyńską, która nie została rozwiązana przez całą późniejszą historię hellenistycznego Egiptu. Zgodnie z traktatem zawartym przez sprzymierzonych przed ostatnią bitwą z Antygonusem, Palestyna (Kelesiria) w przypadku zwycięstwa była najwyraźniej przeznaczona dla Ptolemeusza. Było jednak rzeczą naturalną, że królowie, którzy rzeczywiście ponieśli ciężar bitwy pod Ipsos, powinni zdecydować, że król egipski, który nie pojawił się w decydującej bitwie i pospiesznie uciekł z Keleesirii z powodu fałszywej pogłoski, nie ma prawa do niczego rościć sobie prawa. Na mocy nowego traktatu zawartego przez zwycięskich królów, Kelesiria została przyłączona do azjatyckiego imperium Seleucusa. Ptolemeusz odmówił uznania nowego traktatu; Seleucus odmówił przestrzegania pierwotnego traktatu, uważając, że jest on już nieważny. W ten sposób powstał konflikt między dynastiami Ptolemeuszy i Seleucydów, który powodował wojny między nimi przez wiele następnych pokoleń. Po bitwie pod Ipsus, Ptolemeusz po raz czwarty ponownie zajął Keleucyrię.

"Co do Seleucusa, to po podziale królestwa Antygonusa wziął swoją armię i udał się do Fenicji, gdzie zgodnie z warunkami umowy próbował zaanektować Keleucję. Ptolemeusz jednak zajął już miasta tego regionu i potępił Seleucusa, bo choć on i Ptolemeusz byli przyjaciółmi, Seleucus aprobował przydzielanie sobie terenów, które należały do Ptolemeusza, poza tym zarzucał królom, że nie oddali mu żadnej części podbitych ziem, choć był wspólnikiem w wojnie przeciwko Antygonusowi. Na te zarzuty Seleucus odpowiedział, że łupami powinni dysponować tylko ci, którzy zwyciężyli na polu bitwy; natomiast w sprawie Kelesirii, ze względu na przyjaźń, nie będzie się jeszcze kłócił, ale później rozważy, jak najlepiej postąpić z przyjaciółmi, którzy wkraczają w cudze prawa."

Ptolemeuszom udało się utrzymać południową Syrię (Kelessiria) i wybrzeże fenickie do 200 r. p.n.e. W strefie nadmorskiej granica przebiegała między Kalum a Trypolisem, tak że miasto Arad znajdowało się poza dominium Ptolemeusza. Z dala od morza granica skręcała jednak ostro na południe; biegła mniej więcej w kierunku północ-południe między górami Liban i Antiliwan, z Damaszkiem zatrzymanym przez Seleucydów. W każdym razie jednak posiadanie południowej Syrii oznaczało dla Ptolemeusza istotne rozszerzenie jego władzy. Region ten służył jako rodzaj przedpola (glacis) w obronie Egiptu i mógł być łatwo oczyszczony w razie potrzeby. Południowa Syria miała też dużą wartość gospodarczą, przede wszystkim ze względu na cedr libański, gdyż sam Egipt był krajem bardzo ubogim w drewno.

W latach względnego pokoju, który nastąpił po bitwie pod Ipsus, trzej starcy, trzej żyjący jeszcze towarzysze Aleksandra - Ptolemeusz, Seleucus i Lizymach - wraz z królami drugiego pokolenia - Kasandrem w Macedonii, Pyrrusem w Epirze i Demetriuszem, jeszcze wędrującym, pozbawionym na razie tronu, prowadzili między sobą skomplikowaną, niemożliwą dziś do prześledzenia grę intryg dyplomatycznych, w której napięcia między stronami, przyjaźnie i wrogości występowały na przemian w zależności od okoliczności chwili. Napięcie zawsze przeradzało się w nową wojnę, jak wtedy, gdy Demetriusz zajął tron macedoński w 294 r. p.n.e. po śmierci Kasandra, albo gdy zaatakował królestwo Lizymacha w 287 r. p.n.e. Te nowe wojny były już dalekie od granic władzy Ptolemeusza i nie wymagały od niego takiego napięcia jak wcześniej, więc druga połowa jego panowania upłynęła we względnym spokoju. Od tego czasu Ptolemeusz praktycznie przestał mieszać się w sprawy Azji Mniejszej i Grecji. Brał jedynie udział w grze dyplomatycznej i wspierał jednych lub drugich w zależności od zmieniających się okoliczności. Dyplomatyczne mariaże od czasu do czasu dają nam wskazówkę o stanie rzeczy. Seleucus połączył siły z Demetriuszem, a Ptolemeusz z Lizymachusem. Seleucus poślubił Stratonikę, córkę Demetriusza, a Lizymachus (między ok. 300 a 298 r. p.n.e.) poślubił Arsinoe, córkę Ptolemeusza. Następnie Aleksander, syn Kasandra, poślubił inną córkę Ptolemeusza, Lizandrę. Demetriusz poślubia trzecią córkę Ptolemeusza (ślub w 296 r. p.n.e.). Antygona, córka żony Ptolemeusza, Berenice z pierwszego małżeństwa, zostaje zaręczona z Pyrrusem (kolejna córka Berenice, Theoxena, wychodzi za Agathoclesa, władcę Syrakuz (ok. 300 r. p.n.e.). Wreszcie inny Agathocles, syn Lysimachusa, bierze za żonę córkę Ptolemeusza, Lysandrę.

Zawieranie tych małżeństw wynikało z dążenia Ptolemeusza I do dominacji na morzu. W ogóle szczególną troską Ptolemeusza była realizacja inteligentnej i dalekowzrocznej polityki małżeńskiej przy pomocy córek, a jeśli spojrzeć na imponującą liczbę jego zięciów, to trzeba będzie oddać Lagidzie zasługę - jego polityka małżeńska była udana. W niej, jak i w innych dziedzinach polityki, widać mądrą roztropność Ptolemeusza I.

Po poślubieniu pasierbicy Ptolemeusza, Pyrrus, który wcześniej przebywał na dworze egipskim jako zakładnik, został zaopatrzony w pieniądze i wysłany z armią do Epiru, by odzyskać swoje królestwo, gdzie młody książę szybko umocnił się na tronie, stając się sojusznikiem Ptolemeusza w jego walce z Demetriuszem. Kiedy Demetriusz oblegał Ateny (jego flota składająca się ze stu pięćdziesięciu okrętów stanęła u wybrzeży Eginy, ale nie zrobiła nic, by zapobiec upadkowi miasta.

W latach 295-294 p.n.e. Ptolemeusz odzyskał kontrolę nad Cyprem. Cypr był jeszcze pod panowaniem Demetriusza przez sześć lat po bitwie pod Ipsos. Wykorzystując jednak fakt, że Demetriusz był zajęty podporządkowywaniem sobie Grecji, Ptolemeusz zaatakował wyspę i szybko ją zajął, z wyjątkiem Salaminy. Obroną miasta przed Ptolemeuszem kierowała odważna żona Demetriusza - Fila, córka Antypatera. Długo wytrzymywała oblężenie, ale w końcu musiała się poddać. Demetriusz, stojąc przed perspektywą zostania królem macedońskim, nie mógł zrobić nic, by jej pomóc. Ptolemeusz odpowiedział tą samą hojnością, którą Demetriusz wyraził w 306 r. p.n.e., i wysłał Filę wraz z dziećmi do Demetriusza do Macedonii "z darami i honorami". Wyspa stała się odtąd integralną częścią egipskiej potęgi.

Do 288 roku p.n.e. Demetriusz zyskał taką siłę, że Seleucus, Ptolemeusz i Lizymach zostali zmuszeni do ponownego zjednoczenia się przeciwko niemu. Włączyli do sojuszu również Pyrrusa, mimo że wcześniej zawarł on z Demetriuszem traktat pokojowy. Ptolemeusz ponownie wysłał dużą flotę na wybrzeże greckie i namówił miasta do zdrady Demetriusza. Ale najwyraźniej na tym rola egipskiego króla w wojnie i była ograniczona, a szybkie przejście armii Demetriusza na stronę Pyrrusa, sprawiło, że jego obecność w Grecji była całkiem niepotrzebna. W 287 r. p.n.e., kiedy Ateny zbuntowały się przeciwko Demetriuszowi, Ptolemeusz wysłał im 50 talentów i trochę monet; ale jego flota znów nie zrobiła nic, by przeszkodzić Demetriuszowi.

Do około 287 r. p.n.e. flota egipska odzyskała dominację na Morzu Egejskim i zwróciła Ptolemeuszowi protektorat nad ligą Cyklad. Przez pewien czas (między 294 a 287 r. p.n.e.) Ptolemeusz utrzymywał przyjazne stosunki z Miletem, który znalazł się pod rządami Lizymacha; Ptolemeusz najwyraźniej wykorzystał swój wpływ na sojusznika, by zapewnić miastu zwolnienie z podatków. Efektem tej polityki było stworzenie potęgi morskiej we wschodniej części basenu Morza Śródziemnego, której głównymi twierdzami były duże miasta nadmorskie w Fenicji, na Cyprze i wielu wyspach cykladzkich. Król Filoktus z Sydonu był gorliwym zwolennikiem obu wczesnych Ptolemeuszy.

Autorzy antyczni mówią nam coś o roli, jaką Ptolemeusz odegrał w walce między światowymi potęgami w czterdziestym roku po śmierci Aleksandra. Dostępne dokumenty nie dostarczają jednak materiału do spójnej narracji o tym, co działo się w tym czasie w Egipcie. Można jedynie wyciągać wnioski na temat rozgrywających się wydarzeń w zależności od warunków, jakie później rozwinęły się w kraju. W polityce wewnętrznej panowanie Ptolemeusza I oznaczało nowy etap. Dotyczyło to nie tylko miejscowej ludności Egiptu, ale także innych ludów zamieszkujących potęgę ptolemejską. Prawdopodobnie Ptolemeusz dalej rozwijał niektóre z zasad polityki Aleksandra Wielkiego. Szczególnym wyzwaniem dla niego było ustanowienie jakiegoś modus vivendi (sposobu życia) między grecko-macedońską klasą rządzącą a tubylcami. Byłoby wielkim złudzeniem sądzić, że Egipcjanie byli po prostu obiektami bezwzględnej eksploatacji. Ptolemeusz dobrze wiedział, co dla niego znaczą: byli nieocenioną siłą roboczą. Wpływy podatkowe Egiptu zależały ostatecznie od dochodów z rolnictwa, które zapewniało utrzymanie większości rdzennej ludności.

Ptolemeusz był niestrudzony w rozwijaniu i demonstrowaniu głównych cech hellenistycznego ideału władzy królewskiej: król był dobroczyńcą, wybawcą i obrońcą swoich poddanych. W zasadzie nie było rozróżnienia między Grekami i nie-Grekami. W przeważającej części pogląd ten wracał do czysto greckich idei. Jednak świat faraonów nie mógł nie być poruszony przez Ptolemeusza I. Dlatego też w wizerunkach króla na starożytnych pomnikach ściśle przeplatają się cechy greckie i staroegipskie, a te ostatnie przebijają się pod rządami jego następców tym wyraźniej, im więcej czasu trwało panowanie dynastii ptolemejskiej.

Ptolemeusz dobrze dogadywał się z lokalnymi wielkimi właścicielami ziemskimi, ale nie mieli oni decydującego wpływu na rządzenie krajem. Pod tym względem wyraźnie różnił się od swojego idola, Aleksandra, który angażował w sprawy rządu perską arystokrację. Ptolemeusz przeniósł siedzibę rządu z Memfis do Aleksandrii z powodów zewnętrznych: Aleksandria miała nieporównywalne położenie pod względem komunikacji z Syrią i Morzem Egejskim, była też jednym z najlepszych portów morskich starożytnego świata, drugim po Kartaginie. Zakładając miasto Ptolemaida w Górnym Egipcie, Ptolemeusz stworzył specjalny ośrodek, który przejął funkcję głównego miasta prowincji. W przeciwieństwie do Seleucydów, władca Egiptu miał mądre ograniczenie przy zakładaniu nowych miast: nie był zainteresowany zakładaniem autonomicznych lub przynajmniej półautonomicznych ośrodków miejskich, gdyż przyczyniłoby się to do powstania nowych problemów w rządzeniu krajem.

Władza Ptolemeusza I opierała się na armii i podatkach. Z ich pomocą mógł realizować bardzo udaną politykę zagraniczną, która była całkiem w interesie kraju i dynastii. Ptolemeusz potrzebował stałego napływu Macedończyków i Greków, aby uzupełniać swoją armię. Egipt był krajem, w którym władza należała do mniejszości cudzoziemców, a rodowici Egipcjanie, ponad dziesięciokrotnie liczniejsi od Greków i Macedończyków, byli wykonawcami obowiązków na rzecz obcej dynastii, do czego jednak od dawna byli przyzwyczajeni. Aby przyciągnąć greckich żołnierzy, Ptolemeusz rozdawał nowo przybyłym działki, na których pracowali w czasie pokoju, a w razie wojny szli służyć w armii. Gdy jeden macedoński wódz w tamtych czasach pokonywał w bitwie drugiego, wojownicy pokonanej strony często byli gotowi masowo iść na służbę zwycięzcy. Ostatecznie dla Macedończyków zwycięzca był również przywódcą narodowym. Część pokonanej w 321 r. p.n.e. armii Perdikkasa mogła znaleźć nowy dom w hellenistycznym Egipcie. Diodorus podaje, że po bitwie pod Gazą w 312 r. p.n.e., Ptolemeusz wysłał ponad 8000 żołnierzy pokonanej armii do Egiptu i rozdzielił ich na określone obszary. Według wszelkiego prawdopodobieństwa, obiecana działka egipska wkrótce przyciągnęła do Egiptu wielu macedońskich wojowników, wiążąc ich z tym krajem takimi więzami, których nie mogła przerwać nawet porażka w bitwie. Kiedy Demetriusz pojmał armię Ptolemeusza na Cyprze w 306 roku p.n.e., wielu żołnierzy, zamiast przyłączyć się do Demetriusza, próbowało wrócić do Egiptu, gdzie zostawili swoje rodziny i dobytek.

Do doradców Ptolemeusza I należał Demetriusz z Faleronu, który dał pomysł na Muzeum w Aleksandrii, a także egipski kapłan Manethon z Sebennitus. Jemu zawdzięczamy historię faraonów, spisaną w języku greckim. Dotarła ona do nas w zaledwie kilku fragmentach.

Za czasów Ptolemeusza I wprowadzono kult Serapisa, który pierwotnie miał dać boga patronującego nowej stolicy, Aleksandrii, a zarazem, według pojęć egipskich, dynastii Ptolemeuszy i ich państwu w ogóle. Ten ciekawy fakt jest opowiedziany przez różnych starożytnych autorów z wieloma wariantami, głównie przez Plutarcha i Tacyta. Wprowadzenie kultu jest owiane zasłoną tajemnicy. Ptolemeusz miał sen, w którym pojawił się przystojny młodzieniec ogromnej postury i nakazał mu uwolnić się od Pontu. Kapłani egipscy nic nie wiedzą o tym kraju, a Ptolemeusz zapomina o swoim śnie. Drugie objawienie powoduje, że kwestionuje wyrocznię delficką i na polecenie wysyła do Sinopu, którego król nie rezygnuje z bożka. Ptolemeusz zwiększa dary, różne znaki skłaniają króla Sinopu, ale jego poddani pozostają nieugięci i otaczają świątynię. Wtedy kolosalny bożek sam udaje się na statek i w ciągu trzech dni dociera do Aleksandrii (według Plutarcha zostaje porwany). W Rakocie, gdzie była świątynia Osorapisa i Izydy, na jego cześć zostaje wybudowana nowa, większa świątynia. Niektórzy uważają, że to nowy bóg Asklepios, inni, że Ozyrys lub Zeus, ale Emvolpid, który skompilował "święte legendy" przekazane przez Tacyta i Plutarcha, Tymoteusz, który spisał Eleusis, i historyk Manephon Sebenni oświadczają, że to Pluton, i przekonali Ptolemeusza, że "to wizerunek Sarapisa". Sarapis to nikt inny jak egipski Ozyrys-Apis (w późniejszych czasach kultury egipskiej jego cześć była, jak wiemy, szczególnie popularna. Dlaczego dwaj najbardziej autorytatywni przedstawiciele dwóch religii - eleuzyjski i egipski arcykapłan - ogłosili jako identyczne z nim przybyłe bóstwo azjatyckie - nie jest dla nas całkiem jasne; być może, że jako sinopluton był on bogiem śmierci i jako taki był najbliższy Ozyrysowi, a ponadto w formie najbardziej chtonicznej i związanej z zaświatami; zwykła forma Ozyrysa w tym czasie otrzymała już bardziej ogólne znaczenie i zbliżyła się nawet do typów solarnych. Ponadto wielka popularność kultu Ozyrysa gwarantowała nowemu bóstwu dobre przyjęcie wśród ludności. Kalkulacja rzeczywiście się powiodła, a Sarapis stał się jednym z najważniejszych bóstw w Egipcie, czczonym także poza jego granicami: już w inskrypcji z 308 r.

Powstanie Muzeum w Aleksandrii miało ogromne znaczenie. Dzięki założeniu tego ośrodka uczoności i badań Aleksandria stała się centrum nauki hellenistycznej, wzorem dla innych tego typu instytucji. Pierwsze lata swojego panowania Ptolemeusz spędził na budowie i rozbudowie nowej stolicy. Architekt Sostratus z Cnidus zbudował na wyspie Pharos latarnię morską, która została później zaliczona do siedmiu cudów świata. Plan miasta zaprojektował Dimokryt z Rodos. Aleksandria miała kształt chlamydii, czyli równoległoboku przeciętego na wszystkich czterech rogach. Z zabudowań nie pozostało prawie nic, gdyż miasto było wielokrotnie przebudowywane.

Nie było raczej przypadkiem, że wśród pierwszych uczonych w Aleksandrii było dwóch lekarzy, Erasistratus i Herophilus, z których pierwszy był uczniem Theophrastusa. Te dwa imiona kojarzą się z genialnymi początkami nauk medycznych w Aleksandrii. Podobno Herofil dokonywał nawet wiwisekcji na przestępcach, których w tym celu oddawał do swojej dyspozycji. Słynny jest również matematyk Euklides, który rzekomo powiedział Ptolemeuszowi: "Dla króla nie może być specjalnej drogi do wiedzy matematycznej". Jest to jednak bardzo wątpliwe, ale mimo to anegdota ta trafnie opisuje zarówno śmiałą szczerość Euklidesa, jak i dociekliwość króla, cechy, które bez wątpienia są historycznie całkiem autentyczne. Filolog Filon, mianowany opiekunem następcy tronu, późniejszego Ptolemeusza II, pochodził z wyspy Cos. Łączył w sobie uczonego i poetę w jednej osobie. Do jego uczniów należał Zenodot, który wszedł do historii filologii jako surowy krytyk Homera. Współcześni natomiast gorzko żartowali z tych "opasłych papierzysk", ale nie przeszkodziło to późniejszym Ptolemeuszom w rozbudowie i wyposażeniu tej naukowej instytucji, z którą zintegrowana była wielka biblioteka. Znaczenie tej ogromnej biblioteki było wielkie: zawierała ona kilkaset tysięcy zwojów papirusowych, które były do dyspozycji uczonych w celu prowadzenia studiów.

Ptolemeusz znajdował przyjemność w rozwijaniu tych zainteresowań, bo sam był bardzo zainteresowany pracą literacką, jeśli nie w poezji, to przynajmniej w historiografii. Żyła w nim pamięć o wielkim królu Aleksandrze, którego był współpracownikiem podczas kampanii azjatyckiej. Po tym, jak Ptolemeusz kazał przewieźć ciało Aleksandra do Egiptu, był zdecydowany opowiedzieć o czynach króla następnym pokoleniom w specjalnym dziele historycznym i w tym celu sporządził własne notatki. Efemerydy Aleksandra były również dla niego dostępne. Jednak dopiero w podeszłym wieku Ptolemeusz mógł przystąpić do realizacji swojego planu. Wątpliwe jest jednak, by stało się to dopiero w jego późniejszych latach, jak twierdzi się w wielu ostatnich opracowaniach, musimy bowiem wziąć pod uwagę, że po bitwie pod Ipsus (301 r.), gdy król przekroczył sześćdziesiątkę, miał już zapewne niezbędny do tego wypoczynek. Potomnym trudno jest docenić to dzieło na podstawie jego własnych zalet, gdyż z wyjątkiem bardzo nielicznych fragmentów zachowanych pod imieniem Ptolemeusza, trzeba je zrekonstruować z Anabasis Aleksandra autorstwa Arriana z Nikomedii. Legenda Aleksandra zaczęła się kształtować już za życia króla, a po jego śmierci ogromnie się rozrosła. Dzieło króla Ptolemeusza należy postrzegać jako reakcję na te romantyczne opowieści o Aleksandrze. Nie oznacza to jednak, że Ptolemeusz całkowicie wykluczył elementy romantyczne ze swojego dzieła. Dowodem na coś przeciwnego mogą być opowieści o kampanii Aleksandra do oazy Syva, podczas której - według świadectwa Ptolemeusza - jakby dwa węże służyły mu za przewodników. I jakkolwiek ogólnie rzecz biorąc, w dziele Ptolemeusza dominował obiektywizm, można nawet powiedzieć, trzeźwość, która przystoi pisarzowi-żołnierzowi. O demonicznej istocie Aleksandra w tym dziele nie powiedziano ani słowa. Nikt jednak nie zarzuci Ptolemeuszowi niechęci do ukoronowania chwałą innych diadochów, swoich rywali i przeciwników w tym dziele. Przeciwnie, nie dziwi fakt, że pośmiertnie wytyka swojemu rywalowi Perdikkasowi, że zbyt mało dbał o dyscyplinę swoich żołnierzy, a zaprzysiężony wróg Ptolemeusza Antygonus Jednooki, o ile można sądzić, całkowicie przemilczał w Ptolemejskiej historii Aleksandra.

Ze względu na dużą liczbę dzieci z różnych małżeństw pojawiały się trudności, które rozciągały się także na dziedzinę polityki, ale na ogół Ptolemeusz potrafił sobie z nimi poradzić. W każdym razie w synu Berenice, późniejszym Filadelfie, Ptolemeusz I znalazł godnego następcę. W 285 r. p.n.e. mianował tego syna swoim współrządcą. Powody swego czynu ogłosił ludowi i tak lud przyjął nowego króla z taką samą przychylnością, z jaką ojciec obdarzył go władzą. Wśród innych przykładów wzajemnego szacunku ojca i syna miłość ludu do młodego cara przyciągał fakt, że ojciec, który przez lud przekazał tron synowi, służył ponadto jako szeregowy obywatel wśród opiekunów cara, mówiąc, że bycie ojcem cara jest lepsze niż posiadanie przez niego samego jakiegokolwiek królestwa. Syn Eurydyki, Ptolemeusz, nazwany później Keravn, pozostał w Egipcie, wciąż mając nadzieję na sukcesję ojca. Demetriusz z Phalera wykorzystał wpływy, jakie miał na starego króla, by wpłynąć na niego na korzyść najstarszego syna. Nie ma wątpliwości, że wpływowe stronnictwo macedońskie wolało wnuka starego Antypatera od syna Bereniksa. Ale król był przywiązany do Berenice i jej dzieci i nie uległby żadnej perswazji.

Ptolemeusz zmarł pod koniec 283 roku p.n.e. lub ewentualnie dopiero w następnym roku (na pewno żył we wrześniu 283 roku p.n.e., a zmarł prawdopodobnie w czerwcu lub lipcu 282 roku p.n.e.). Jako jedyny ze wszystkich wielkich wodzów macedońskich walczących o imperium Aleksandra zmarł własną śmiercią w łóżku.

Gdy odszedł Ptolemeusz I Soter, Egipt wraz z sąsiadującymi z nim regionami Cyrenajki, Cypru i Kelessirii był bez wątpienia najlepiej rządzonym państwem wśród tych monarchii, które powstały ze światowego imperium Aleksandra Wielkiego. Wśród późniejszych królów z domu Ptolemeusza zdarzali się władcy (i władczynie) mniej lub bardziej znaczący, ale dla wszystkich założyciel dynastii pozostawał wzorem, którego kult podnoszono do rangi kultu, a pamięć o nim czczono przez cały czas. Ptolemeusz kazał stawiać posągi nie tylko w Egipcie, ale także w Atenach i Olimpii.

"Ptolemeusz, syn Lagi, często jadał i spał u swoich przyjaciół; a gdy miał okazję im służyć, pożyczał od nich stoły, narzuty i naczynia, bo sam nie miał nic poza gołymi potrzebami: królowi, jak mówił, bardziej przystoi wzbogacać nie siebie, lecz innych".

Euzebiusz z Cezarei, zgodnie z Porfiriuszem z Tyru, podaje w swojej "Kronice", że Ptolemeusz był satrapą przez 17 lat, a potem królem przez 23 lata, tak że w sumie rządził przez 40 lat, aż do śmierci. Jednak jeszcze za życia abdykował na rzecz swojego syna Ptolemeusza, zwanego Filadelfem, a ten żył jeszcze dwa lata po przejęciu władzy przez syna, dlatego uważa się, że panowanie pierwszego Ptolemeusza, zwanego Soterem, trwało 38 lat, a nie 40. Józef Flawiusz podaje, że ten Ptolemeusz rządził 41 lat.

Rodzina

Ptolemeusz I był trzykrotnie żonaty:

Ptolemeusz nie miał w Egipcie żadnych legalnych żon oprócz Eurydyki i Berenice. Czy rozwiódł się z Eurydyką, zanim poślubił Berenikę, czy też po 315 r. p.n.e. miał dwie żony jednocześnie, nasze źródła milczą. Później królowie z tej dynastii nigdy nie mieli więcej niż jedną legalną żonę w tym samym czasie. Ale podobno królowie macedońscy przed Aleksandrem byli poligamiczni, a wśród jego następców Demetriusz i Pyrrus mieli więcej niż jedną żonę. Nie dziwi więc, jeśli pierwszy Ptolemeusz mógł mieć dwie żony. W każdym razie Eurydyka żyła w Egipcie do 286 r. p.n.e. i dopiero wtedy przeniosła się do Miletu wraz ze swoją córką Ptolemais. To właśnie tam Demetriusz, wygnany z tronu macedońskiego, pojawił się ze swoją flotą i poślubił Ptolemais, którą Ptolemeusz obiecał mu jakieś trzynaście lat wcześniej.

Oprócz wymienionych dzieci było jeszcze dwóch synów, których imiona brzmiały Meleagrus i Argeusz, których matek nie znamy. Ponieważ Meleagrus dołączył później do Ptolemeusza Keravna w Macedonii, można przyjąć, że był synem Eurydyki. Następnie udało mu się na krótki czas przejąć tron Macedonii.

Gdyby Ptolemeusz poszedł za przykładem Aleksandra i starożytnych egipskich faraonów w zakładaniu nowych dynastii, ożeniłby się z Egipcjanką królewskiej krwi, aby uprawomocnić swoje rządy w oczach rodzimych poddanych. Nie uczynił tego. Tylko raz słyszymy, że Ptolemeusz miał wśród swoich kochanek Egipcjankę.

Źródła

 1. Ptolemeusz I Soter
 2. Птолемей I Сотер
 3. Бивен Э. Династия Птолемеев. — С. 32—33.
 4. Бивен Э. Династия Птолемеев. — С. 36—37.
 5. 1 2 Диодор Сицилийский, 2000, XVIII, 21, 1—9.
 6. Ehrenberg, 1936.
 7. Дройзен, 1995, с. 79—80.
 8. Der sitzende König trägt neben dem Wedel noch zusätzlich einen Krummstab
 9. ^ Lagide era un patronimico derivato dal nome del padre, Lago, in cui onore la dinastia tolemaica è detta, appunto, anche dinastia lagide (Chamoux 2008, pp. 43-44; Worthington 2016, p. 9).
 10. ^ Tolomeo viene riportato da Arriano nel ruolo di generale già nella battaglia della porta persiana (gennaio 330 a.C.); tuttavia Arriano usò come fonte storiografica le Storie dello stesso Tolomeo, che quindi non si possono ritenere imparziali. Infatti Curzio Rufo è ritenuto l'autore più attendibile per quell'evento, avendo usato come fonte altri autori, probabilmente Clitarco di Alessandria. (Arriano, III, 18; Curzio Rufo, V, 4; Howe 2015).
 11. Probablement est-ce là que Ptolémée manifeste son premier attrait pour l'Égypte.
 12. Il ne doit pas être confondu avec Ptolémée, le sômatophylaque de 336 à 334.
 13. On remarque ici la trace d'une tradition favorable au Lagide, lié à Alexandre même après sa mort.
 14. La décision de la guerre semble avoir été prise en Pisidie : Diodore, XVIII, 25,6.
 15. D'après Appien (Syriakè, 52) Ptolémée a tenté en vain d'acheter la satrapie à Laomédon.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?