Zygmunt Kiejstutowicz

Annie Lee | 24 sty 2024

Spis treści

Streszczenie

Zygmunt (Sigismont) Keistutovic (litewski: Žygimantas Kęstutaitis, ok. 1365-20 marca 1440, Troki) był księciem mozyrskim (1385-1401), nowogródzkim (1401-1406) i starodubskim (1406-1432), wielkim księciem litewskim w latach 1432-1440. Syn Kiejstuta, księcia trockiego i żmudzkiego, z małżeństwa z Birutą, młodszym bratem wielkiego księcia litewskiego Witolda.

Podczas walki o władzę między Vitovtem a Jagailo został schwytany przez tego ostatniego (1382-1384). W 1384 r. w Królewcu wraz z Witowtem zawarł układ z Zakonem Krzyżackim przeciwko Jagiełle, ale w 1386 r. przysiągł mu wierność. W 1386 r. przyjął chrzest w obrządku katolickim w Krakowie, wraz z innymi Giedyminowiczami. W 1389 r. Witołd wysłał go do Prus, aby negocjował z Zakonem wspólną akcję przeciwko Jagiełle. W 1398 r. był zakładnikiem wielkiego mistrza w Marienburgu. Po powrocie otrzymał od Witolda księstwo Starodubskie (Siewierskie).

Uczestniczył w negocjacjach i porozumieniach z Zakonem Krzyżackim w latach 1398, 1411, 1422 i 1431 oraz w unii z Polską. Brał udział w bitwie pod Worsklą (1399) i Grunwaldem (1410). Za panowania Witolda nie miał żadnych wpływów politycznych, wspierając swojego brata.

Wojna wewnętrzna

Po śmierci Witolda i wyborze Świdrygiełły na wielkiego księcia w 1432 r., Zygmunt wziął udział w spisku przeciwko niemu, ale Świdrygiełło zdołał uciec do Połocka. Dzięki wsparciu Polaków Zygmunt został wybrany na wielkiego księcia, a jego władza została uznana przez Wilno, Troki, Kowno, Żmudź, Grodno, Mińsk i Nowogródek, a Brześć został podporządkowany siłą. Pozostałe ziemie pozostały lojalne wobec Świdrygiełły, który osiedlił się w Witebsku.

Rozpoczęła się wewnętrzna walka między Świdrygiełłą a Zygmuntem. Aby przyciągnąć na swoją stronę feudałów antypolskich, Zygmunt rozszerzył wszystkie prawa przyznane feudałom, którzy przeszli na katolicyzm, na wszystkich feudałów GDL, niezależnie od ich wyznania. Jednak znaczna część szlachty i tak nie poparła Zygmunta, ponieważ prowadził on politykę podporządkowania GDL Polsce. Świdrygiełło poniósł ciężką klęskę w bitwie pod Vilkomirem (1435), a wkrótce (1437) Zygmunt został suwerennym wielkim księciem.

Morderstwo

Zygmunt był zbyt podejrzliwy, prawdopodobnie wiedząc, że stronnictwo antypolskie wciąż obfitowało w zwolenników, więc nieustannie szukał spiskowców, nawet tych wyimaginowanych, surowo ich karząc, konfiskując majątki i wydając wyroki śmierci. Pojawiły się nawet pogłoski, że chciał wytępić wszystkich książąt i bojarów. Przeciwko niemu zorganizowano spisek książąt Iwana i Aleksandra Czartoryskich, wojewody wileńskiego Jana Dowgierda i wojewody trockiego Piotra Lalusza - wszyscy czterej byli katolikami, należącymi do partii antypolskiej i związanymi ze Świdrygiełłą. W wyniku spisku Zygmunt został zamordowany w zamku na Półwyspie Trockim.

Źródła

  1. Zygmunt Kiejstutowicz
  2. Сигизмунд Кейстутович
  3. 1,0 1,1 Darryl Roger Lundy: (Αγγλικά) The Peerage.
  4. Kallio 2009, s. 69
  5. Kallio 2009, s. 70
  6. Grzegorz Błaszczyk, Dzieje stosunków polsko-litewskich tom II: Od Krewa do Lublina, część 1, Poznań 2007, s. 27.
  7. Maciej Dogiel, Codex Diplomaticus Regni Poloniae Et Magni Ducatus Litvaniae : In Quo Pacta, Foedera, Tractatus Pacis, Mutuae Amicitiae, Subsidiorum, Induciarum, Commerciorum Nec Non Conventiones [...] Aliaque Omnis Generis Publico Nomine Actorum, Et Gestorum Monumenta. T. 4, In Quo Totius Prussiae Res Continentur, Wilno 1764, s. 114.
  8. Codex diplomaticus Regni Poloniae et Magni Ducatus Lituaniae, wydał Maciej Dodgiel, t. 4, Wilno 1764, s. 132.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?