Kleopatra VII.

Eyridiki Sellou | 17. 1. 2023

Obsah

Zhrnutie

Kleopatra VII Filopator (69 pred n. l. - 10. augusta 30 pred n. l.) bola kráľovnou Ptolemaiovského egyptského kráľovstva v rokoch 51 až 30 pred n. l. a jeho poslednou aktívnou vládkyňou. Bola členkou ptolemaiovskej dynastie, potomkom jej zakladateľa Ptolemaia I. Sotera, macedónskeho gréckeho generála a spoločníka Alexandra Veľkého. Po Kleopatrinej smrti sa Egypt stal provinciou Rímskej ríše, čo znamenalo koniec predposledného helenistického štátu a éry, ktorá trvala od vlády Alexandra (336 - 323 pred n. l.). Jej rodným jazykom bola koiné gréčtina a ako jediná ptolemaiovská panovníčka sa naučila egyptský jazyk.

V roku 58 pred n. l. Kleopatra pravdepodobne sprevádzala svojho otca Ptolemaia XII Auleta počas jeho exilu do Ríma po tom, čo povstanie v Egypte (rímskom klientskom štáte) umožnilo jeho rivalke Berenike IV. získať trón. Bereniku zabili v roku 55 pred n. l., keď sa Ptolemaios vrátil do Egypta s rímskou vojenskou pomocou. Keď v roku 51 pred n. l. zomrel, začala sa spoločná vláda Kleopatry a jej brata Ptolemaia XIII, ale nezhody medzi nimi viedli k otvorenej občianskej vojne. Po prehratej bitke pri Farsale v Grécku v roku 48 pred n. l. proti svojmu rivalovi Júliusovi Caesarovi (rímskemu diktátorovi a konzulovi) v Caesarovej občianskej vojne utiekol rímsky štátnik Pompeius do Egypta. Pompeius bol politickým spojencom Ptolemaia XII, ale Ptolemaios XIII. na naliehanie svojich dvorných eunuchov dal Pompeia prepadnúť a zabiť ešte pred príchodom Caesara a obsadením Alexandrie. Caesar sa potom pokúsil zmieriť súperiacich súrodencov Ptolemaiovcov, ale Ptolemaiov hlavný poradca Potheinos považoval Caesarove podmienky za zvýhodňujúce Kleopatru, a tak jeho vojská obkľúčili ju a Caesara v paláci. Krátko po tom, ako obliehanie zrušili posily, Ptolemaios XIII. zahynul v bitke na Níle v roku 47 pred n. l.; Kleopatrina nevlastná sestra Arsinoe IV. bola nakoniec za svoju úlohu pri obliehaní vyhostená do Efezu. Caesar vyhlásil Kleopatru a jej brata Ptolemaia XIV za spoločných vládcov, ale udržiaval s Kleopatrou súkromný pomer, z ktorého sa narodil syn Caesarion. V rokoch 46 a 44 pred n. l. Kleopatra cestovala do Ríma ako klientka kráľovnej, kde sa zdržiavala v Caesarovej vile. Po zavraždení Caesara a (na jej príkaz) Ptolemaia XIV v roku 44 pred n. l. vymenovala Caesariona za spoluvládcu ako Ptolemaia XV.

V občianskej vojne osloboditeľov v rokoch 43-42 pred n. l. sa Kleopatra postavila na stranu druhého rímskeho triumvirátu, ktorý tvorili Caesarov vnuk a dedič Octavianus, Markus Antonius a Marcus Aemilius Lepidus. Po ich stretnutí v Tarsose v roku 41 pred Kr. mala kráľovná s Antoniom románik. Na jej žiadosť vykonal popravu Arsinoe a počas svojich invázií do Partskej ríše a Arménskeho kráľovstva bol čoraz viac závislý od Kleopatry, pokiaľ ide o financovanie aj vojenskú pomoc. Alexandrijské donácie vyhlásili ich deti Alexandra Hélia, Kleopatru Selénu II. a Ptolemaia Filadelfa za vládcov nad rôznymi niekdajšími územiami pod Antoniovou triumvirálnou mocou. Táto udalosť, ich manželstvo a Antoniov rozvod s Oktaviánovou sestrou Octaviou Minor viedli k záverečnej vojne Rímskej republiky. Oktavián viedol propagandistickú vojnu, v roku 32 pred n. l. prinútil Antoniových spojencov v rímskom senáte utiecť z Ríma a vyhlásil vojnu Kleopatre. Po porážke Antoniovej a Kleopatrinej námornej flotily v bitke pri Actiu v roku 31 pred n. l. Octavianove sily v roku 30 pred n. l. vtrhli do Egypta a porazili Antonia, čo viedlo k Antoniovej samovražde. Keď sa Kleopatra dozvedela, že ju Octavianus plánuje priviesť na svoj rímsky triumfálny sprievod, zabila sa otrávením, čo je v rozpore s rozšíreným presvedčením, že ju uhryzol osik.

Kleopatrin odkaz prežíva v starovekých i moderných umeleckých dielach. Rímska historiografia a latinská poézia vytvorili všeobecne kritický pohľad na kráľovnú, ktorý prenikol do neskoršej stredovekej a renesančnej literatúry. Vo výtvarnom umení jej staroveké zobrazenia zahŕňajú rímske busty, maľby a sochy, kamejové rezby a sklo, ptolemaiovské a rímske mince a reliéfy. V renesančnom a barokovom umení bola námetom mnohých diel vrátane opier, malieb, poézie, sôch a divadelných hier. Od viktoriánskej éry sa stala popkultúrnou ikonou egyptománie a v modernej dobe sa Kleopatra objavuje v úžitkovom a výtvarnom umení, burlesknej satire, hollywoodskych filmoch a na obrázkoch značiek komerčných produktov.

Latinizovaná forma Kleopatra pochádza zo starogréckeho Kleopátra (Κλεοπάτρα), čo znamená "sláva jej otca", z κλέος (kléos, "sláva") a πατήρ (patḗr, "otec"). Mužský tvar by sa písal buď ako Kleópatros (Κλεόπατρος) alebo Pátroklos (Πάτροκλος). Kleopatra bolo meno sestry Alexandra Veľkého, ako aj Kleopatry Alkyony, manželky Meleagera v gréckej mytológii. Prostredníctvom manželstva Ptolemaia V. Epifana a Kleopatry I. Syrskej (seleukovskej princeznej) sa toto meno dostalo do dynastie Ptolemaiovcov. Kleopatrin adoptovaný titul Theā́ Philopátōra (Θεᾱ́ Φιλοπάτωρα) znamená "bohyňa, ktorá miluje svojho otca".

Pozadie

Ptolemaiovských faraónov korunoval egyptský veľkňaz Ptah v Memfide, ale sídlili v multikultúrnom a prevažne gréckom meste Alexandria, ktoré založil Alexander Macedónsky. Hovorili po grécky a vládli Egyptu ako helenistickí grécki panovníci, pričom sa odmietali učiť pôvodný egyptský jazyk. Naopak, Kleopatra v dospelosti ovládala viacero jazykov a ako prvá ptolemaiovská panovníčka sa naučila egyptský jazyk. Plutarchos naznačuje, že ovládala aj etiópčinu, jazyk "troglodytov", hebrejčinu (alebo aramejčinu), arabčinu, sýrčinu (možno sýrčinu), médčinu a partčinu a zrejme vedela aj latinsky, hoci jej rímski súčasníci by s ňou radšej hovorili v jej rodnej koiné gréčtine. Okrem gréčtiny, egyptčiny a latinčiny tieto jazyky odrážali Kleopatrinu túžbu obnoviť severoafrické a západoázijské územia, ktoré kedysi patrili Ptolemaiovskému kráľovstvu.

Rímsky intervencionizmus v Egypte predchádzal vláde Kleopatry. Keď Ptolemaios IX Lathyros koncom roku 81 pred Kr. zomrel, jeho nástupkyňou sa stala jeho dcéra Berenika III. Keďže sa však na kráľovskom dvore stupňovala opozícia proti myšlienke jedinej vládnucej panovníčky, Berenika III. prijala spoločnú vládu a manželstvo so svojím bratrancom a nevlastným synom Ptolemaiom XI Alexandrom II, čo bolo dohodnuté rímskym diktátorom Sullom. Ptolemaios XI. dal svoju manželku krátko po svadbe v roku 80 pred n. l. zavraždiť, ale krátko nato bol zlynčovaný pri následných nepokojoch, ktoré vražda vyvolala. Ptolemaios XI. a možno aj jeho strýko Ptolemaios IX. alebo otec Ptolemaios X. Alexander I. odkázali Ptolemaiovské kráľovstvo Rímu ako zábezpeku za pôžičky, takže Rimania mali právny dôvod na prevzatie Egypta, svojho klientského štátu, po zavraždení Ptolemaiosa XI. Rimania sa namiesto toho rozhodli rozdeliť Ptolemaiovské kráľovstvo medzi nemanželských synov Ptolemaia IX, pričom Cyprus darovali Ptolemaiovi Cyperskému a Egypt Ptolemaiovi XII Auletovi.

Rané detstvo

Kleopatra VII. sa narodila začiatkom roku 69 pred Kr. vládnucemu ptolemaiovskému faraónovi Ptolemaiovi XII. a neznámej matke, pravdepodobne manželke Ptolemaia XII., Kleopatre VI. Tryfene (známej aj ako Kleopatra V. Tryfene), matke Kleopatrinej staršej sestry Bereniky IV. Kleopatra Tryphaena mizne z oficiálnych záznamov niekoľko mesiacov po Kleopatrinom narodení v roku 69 pred Kr. Tri mladšie deti Ptolemaia XII, Kleopatrina sestra Arsinoe IV a bratia Ptolemaios XIII Theos Filopator a Ptolemaios XIV, sa narodili v neprítomnosti jeho manželky. Kleopatriným vychovávateľom v detstve bol Filostratos, od ktorého sa naučila grécke rečnícke umenie a filozofiu. Počas svojej mladosti Kleopatra pravdepodobne študovala v Musaeum vrátane Alexandrijskej knižnice.

Vláda a vyhnanstvo Ptolemaia XII

V roku 65 pred n. l. rímsky cenzor Marcus Licinius Crassus pred rímskym senátom argumentoval, že Rím by mal anektovať Ptolemaiovský Egypt, ale jeho návrh zákona a podobný návrh tribúna Serviliusa Rulla z roku 63 pred n. l. boli zamietnuté. Ptolemaios XII. reagoval na hrozbu možnej anexie tým, že ponúkol odmenu a štedré dary mocným rímskym štátnikom, ako bol Pompeius počas svojej kampane proti Mithridatovi VI. z Pontu a nakoniec Július Caesar po tom, čo sa stal rímskym konzulom v roku 59 pred n. l. Rozhadzovačné správanie Ptolemaia XII. ho však priviedlo na mizinu a bol nútený získať pôžičky od rímskeho bankára Gaia Rabiriusa Postuma.

V roku 58 pred n. l. Rimania anektovali Cyprus a na základe obvinení z pirátstva donútili Ptolemaia Cyperského, brata Ptolemaia XII., spáchať samovraždu namiesto toho, aby podstúpil vyhnanstvo na Pafose. Ptolemaios XII. o smrti svojho brata verejne mlčal, čo spolu s odstúpením tradičného ptolemaiovského územia Rimanom poškodilo jeho dôveryhodnosť medzi poddanými, ktorých už rozzúrila jeho hospodárska politika. Ptolemaios XII. bol potom násilím vyhnaný z Egypta a odcestoval najprv na Rodos, potom do Atén a nakoniec do vily triumvira Pompeia v Albanských vrchoch neďaleko Praeneste v Taliansku. Ptolemaios XII. tam strávil takmer rok na predmestí Ríma, údajne v sprievode svojej dcéry Kleopatry, ktorá mala vtedy asi 11 rokov. Berenika IV. vyslala do Ríma veľvyslanectvo, aby sa zasadilo za jej vládu a postavilo sa proti obnoveniu vlády jej otca Ptolemaia XII., ale Ptolemaios dal vedúcich predstaviteľov veľvyslanectva zabiť atentátnikmi, pričom tento incident ututlali jeho mocní rímski stúpenci. Keď rímsky senát odmietol Ptolemaiovi XII. ponuku ozbrojeného sprievodu a zásob na návrat do Egypta, rozhodol sa koncom roku 57 pred Kr. opustiť Rím a usadiť sa v Artemidinom chráme v Efeze.

Rímski finančníci Ptolemaia XII. boli naďalej odhodlaní obnoviť jeho moc. Pompeius presvedčil Aula Gabinia, rímskeho miestodržiteľa Sýrie, aby vtrhol do Egypta a obnovil Ptolemaia XII. a ponúkol mu 10 000 talentov za navrhovanú misiu. Hoci sa tým dostal do rozporu s rímskym právom, Gabinius na jar roku 55 pred n. l. vtrhol do Egypta cez hasmoneovskú Judeu, kde Hyrcanus II. poveril Antipatera Idumejského, otca Herodesa Veľkého, aby zásoboval armádu vedenú Rimanmi. Ako mladý jazdecký dôstojník bol Markus Antonius pod Gabiniovým velením. Vyznamenal sa tým, že zabránil Ptolemaiovi XII. zmasakrovať obyvateľov Pelousionu a že zachránil telo Archelaosa, manžela Bereniky IV. po tom, ako bol zabitý v bitke, a zabezpečil mu riadny kráľovský pohreb. Kleopatra, ktorá mala vtedy 14 rokov, cestovala s rímskou výpravou do Egypta; Antonius sa po rokoch priznal, že sa do nej v tom čase zamiloval.

Gabinius bol v Ríme postavený pred súd za zneužitie právomocí, v ktorom bol oslobodený, ale druhý súd za prijímanie úplatkov viedol k jeho vyhnanstvu, z ktorého ho Caesar odvolal o sedem rokov neskôr v roku 48 pred Kr. Crassus ho nahradil vo funkcii guvernéra Sýrie a rozšíril svoje provinčné velenie aj na Egypt, ale v roku 53 pred Kr. ho v bitke pri Carrhae zabili Partovia. Ptolemaios XII. dal popraviť Bereniku IV. a jej bohatých prívržencov a zhabal ich majetky. Dovolil Gabiniovej prevažne germánskej a galskej rímskej posádke, Gabiniani, aby obťažovala ľudí v uliciach Alexandrie, a za hlavného finančného úradníka dosadil svojho dlhoročného rímskeho finančníka Rabiriusa. V priebehu roka bol Rabirius umiestnený do ochrannej väzby a poslaný späť do Ríma po tom, ako bol jeho život ohrozený za vysávanie egyptských zdrojov. Napriek týmto problémom Ptolemaios XII. vytvoril závet, v ktorom určil Kleopatru a Ptolemaia XIII. za svojich spoločných dedičov, dohliadal na veľké stavebné projekty, ako napríklad chrám v Edfu a chrám v Denderách, a stabilizoval hospodárstvo. Dňa 31. mája 52 pred n. l. sa Kleopatra stala regentkou Ptolemaia XII., ako uvádza nápis v Hatorovom chráme v Dendeře. Rabirius nebol schopný vybrať celý dlh Ptolemaia XII. do jeho smrti, a tak prešiel na jeho nástupcov Kleopatru a Ptolemaia XIII.

Nástup na trón

Ptolemaios XII. zomrel niekedy pred 22. marcom 51 pred n. l., keď Kleopatra v rámci svojej prvej cesty za kráľovnou odcestovala do Hermonthisu neďaleko Téb, aby tam inštalovala nového posvätného býka Buchisa, ktorý bol v staroegyptskom náboženstve uctievaný ako prostredník boha Montu. Kleopatra krátko po nástupe na trón čelila niekoľkým naliehavým problémom a mimoriadnym situáciám. Patril k nim hladomor spôsobený suchom a nízkou úrovňou každoročných záplav Nílu a bezprávie podnecované Gabiniánmi, teraz už nezamestnanými a asimilovanými rímskymi vojakmi, ktorých Gabinius ponechal ako posádku Egypta. Kleopatra zdedila dlhy po svojom otcovi a dlhovala Rímskej republike 17,5 milióna drachiem.

V roku 50 pred n. l. poslal prokonzul Sýrie Marcus Calpurnius Bibulus svojich dvoch najstarších synov do Egypta, pravdepodobne preto, aby vyjednávali s Gabiniánmi a naverbovali ich ako vojakov na zúfalú obranu Sýrie proti Partom. Gabiniani však týchto dvoch mučili a zavraždili, možno s tajným povzbudzovaním nečestných vyšších správcov na Kleopatrinom dvore. Kleopatra poslala vinníkov Gabinianiovcov k Bibulovi ako väzňov čakajúcich na jeho rozsudok, ale ten ich poslal späť ku Kleopatre a pokarhal ju za to, že zasahovala do ich súdenia, čo bolo výsadou rímskeho senátu. Bibulus, ktorý sa v Caesarovej občianskej vojne postavil na stranu Pompeia, nedokázal zabrániť Caesarovmu vylodeniu námornej flotily v Grécku, čo napokon umožnilo Caesarovi dostať sa do Egypta a prenasledovať Pompeia.

Do 29. augusta 51 pred n. l. sa v úradných dokumentoch začala Kleopatra uvádzať ako jediná vládkyňa, čo bolo dôkazom toho, že odmietla svojho brata Ptolemaia XIII. ako spoluvládcu. Pravdepodobne sa zaňho vydala, Ptolemaiovskú prax súrodeneckých manželstiev zaviedli Ptolemaios II. a jeho sestra Arsinoe II. Bola to dlhoročná egyptská kráľovská prax, ktorú súčasní Gréci nenávideli. Za vlády Kleopatry sa však považovala za normálne opatrenie pre ptolemaiovských panovníkov.

Napriek tomu, že ho Kleopatra odmietla, Ptolemaios XIII. si stále udržiaval mocných spojencov, najmä eunucha Potheinosa, svojho vychovávateľa z detstva, regenta a správcu svojich majetkov. Do sprisahania proti Kleopatre boli zapojení aj Achillas, významný vojenský veliteľ, a Theodotos z Chiosu, ďalší vychovávateľ Ptolemaia XIII. Zdá sa, že Kleopatra sa pokúsila o krátkodobé spojenectvo so svojím bratom Ptolemaiom XIV, ale na jeseň roku 50 pred Kr. mal Ptolemaios XIII. v ich konflikte navrch a začal podpisovať dokumenty so svojím menom pred menom svojej sestry, po čom nasledovalo stanovenie jeho prvého panovníckeho dátumu v roku 49 pred Kr.

Zavraždenie Pompeia

V lete roku 49 pred Kr. Kleopatra a jej vojská stále bojovali proti Ptolemaiovi XIII. v Alexandrii, keď prišiel Pompeiov syn Gnaeus Pompeius a hľadal vojenskú pomoc v mene svojho otca. Po návrate do Itálie z vojen v Galii a prekročení Rubikonu v januári 49 pred Kr. prinútil Caesar Pompeia a jeho prívržencov utiecť do Grécka. V pravdepodobne poslednom spoločnom nariadení Kleopatra aj Ptolemaios XIII. súhlasili so žiadosťou Gnaea Pompeia a poslali jeho otcovi 60 lodí a 500 vojakov vrátane Gabinianov, čo pomohlo zmazať časť dlhu voči Rímu. Keď Kleopatra prehrala boj proti svojmu bratovi, bola nútená utiecť z Alexandrie a stiahnuť sa do oblasti Téb. Na jar roku 48 pred Kr. odcestovala Kleopatra so svojou mladšou sestrou Arsinoe IV. do rímskej Sýrie, aby zhromaždila invázne sily, ktoré by smerovali do Egypta. Vrátila sa s armádou, ale jej postup do Alexandrie zablokovali bratove sily vrátane niektorých Gabiniáncov zmobilizovaných na boj proti nej, a tak sa utáborila pri Pelousione vo východnej delte Nílu.

V Grécku sa Caesarove a Pompeiove vojská stretli 9. augusta 48 pred n. l. v rozhodujúcej bitke pri Farsale, ktorá viedla k zničeniu väčšiny Pompeiovej armády a k jeho nútenému úteku do Týru v Libanone. Vzhľadom na svoje blízke vzťahy s Ptolemaiovcami sa Pompeius nakoniec rozhodol, že Egypt bude jeho útočiskom, kde bude môcť doplniť svoje sily. Poradcovia Ptolemaia XIII. sa však obávali myšlienky, že Pompeius využije Egypt ako svoju základňu v dlhotrvajúcej rímskej občianskej vojne. Podľa plánu, ktorý vymyslel Theodotos, Pompeius po pozvaní písomnou správou dorazil na lodi do blízkosti Pelousionu, aby bol 28. septembra 48 pred Kr. prepadnutý a dobodaný na smrť. Ptolemaios XIII. sa domnieval, že demonštroval svoju moc, a zároveň upokojil situáciu tým, že Pompeiovu odťatú a nabalzamovanú hlavu poslal Caesarovi, ktorý začiatkom októbra dorazil do Alexandrie a usadil sa v kráľovskom paláci. Caesar vyjadril smútok a rozhorčenie nad Pompeiovým zabitím a vyzval Ptolemaia XIII. aj Kleopatru, aby rozpustili svoje vojská a vzájomne sa zmierili.

Vzťah s Júliom Cézarom

Ptolemaios XIII. dorazil do Alexandrie na čele svojej armády, čím sa jasne vzoprel Caesarovej požiadavke, aby pred jeho príchodom rozpustil a opustil svoju armádu. Kleopatra najprv poslala k Caesarovi vyslancov, ale keď sa údajne dozvedela, že Caesar má sklony k románikom s kráľovskými ženami, prišla do Alexandrie, aby ho osobne videla. Historik Cassius Dio uvádza, že tak urobila bez toho, aby o tom informovala svojho brata, atraktívne sa obliekla a očarila Caesara svojím dôvtipom. Plutarchos uvádza úplne iný a možno mýtický opis, ktorý tvrdí, že bola zviazaná v posteľnom vaku, aby ju prepašovali do paláca na stretnutie s Caesarom.

Keď Ptolemaios XIII. zistil, že jeho sestra sa v paláci stýka priamo s Cézarom, pokúsil sa vyburcovať alexandrijské obyvateľstvo k nepokojom, ale Cézar ho zatkol a využil svoje rečnícke schopnosti na upokojenie rozvášneného davu. Caesar potom priviedol Kleopatru a Ptolemaia XIII. pred alexandrijské zhromaždenie, kde Caesar odhalil písomný testament Ptolemaia XII., ktorý predtým vlastnil Pompeius a v ktorom boli Kleopatra a Ptolemaios XIII. uvedení ako jeho spoloční dedičia. Caesar sa potom pokúsil zariadiť, aby ďalší dvaja súrodenci, Arsinoe IV. a Ptolemaios XIV., vládli spoločne nad Cyprom, čím by sa zbavili potenciálnych súperov o egyptský trón a zároveň by upokojili Ptolemaiovcov, ktorí boli stále rozhorčení zo straty Cypru v prospech Rimanov v roku 58 pred n. l.

Keď usúdil, že táto dohoda zvýhodňuje Kleopatru pred Ptolemaiom XIII. a že jeho 20-tisícová armáda vrátane Gabinianiovcov by s najväčšou pravdepodobnosťou mohla poraziť Cézarovu armádu pozostávajúcu zo 4 000 nepodporovaných vojakov, Potheinos sa rozhodol, že Achillas povedie svoje sily do Alexandrie, aby zaútočili na Cézara aj Kleopatru. Po tom, čo sa Caesarovi podarilo Potheinosa popraviť, Arsinoe IV. sa spojila s Achillom a bola vyhlásená za kráľovnú, ale krátko nato nechala svojho vychovávateľa Ganymeda Achilla zabiť a zaujala jeho pozíciu veliteľa svojej armády. Ganymedes potom oklamal Caesara, aby si vyžiadal prítomnosť niekdajšieho zajatca Ptolemaia XIII. ako vyjednávača, len aby sa pripojil k armáde Arsinoe IV. Následné obliehanie paláca, v ktorom boli Caesar a Kleopatra uväznení, trvalo až do nasledujúceho roku 47 pred Kr.

Niekedy medzi januárom a marcom roku 47 pred n. l. dorazili Caesarove posily vrátane tých, ktoré viedli Mithridates z Pergamonu a Antipater Idumejský. Ptolemaios XIII. a Arsinoe IV. stiahli svoje sily k Nílu, kde na nich Caesar zaútočil. Ptolemaios XIII. sa pokúsil utiecť na lodi, ale tá sa prevrátila a on sa utopil. Ganymedes mohol byť v bitke zabitý. Theodota našiel po rokoch v Ázii Marcus Junius Brutus a popravil ho. Arsinoe IV. bola násilne predvedená na Caesarovom triumfe v Ríme, potom bola vykázaná do Artemidinho chrámu v Efeze. Kleopatra sa týchto udalostí nápadne nezúčastňovala a zdržiavala sa v paláci, pravdepodobne preto, že od septembra 48 pred n. l. čakala s Caesarom dieťa.

Caesarovo funkčné obdobie konzula sa skončilo na konci roku 48 pred Kr. Antonius, jeho dôstojník, však pomohol zabezpečiť Caesarovo vymenovanie za diktátora, ktoré trvalo rok, do októbra 47 pred n. l., čím Caesarovi poskytol zákonnú právomoc na vyriešenie dynastického sporu v Egypte. V obave, aby sa neopakovala chyba Kleopatrinej sestry Bereniky IV. a aby sa jedinou vládkyňou nestala žena, Caesar vymenoval Kleopatrinho 12-ročného brata Ptolemaia XIV. za spoločného vládcu s 22-ročnou Kleopatrou v nominálnom súrodeneckom manželstve, ale Kleopatra naďalej žila v súkromí s Caesarom. Presný dátum, kedy sa Cyprus vrátil pod jej kontrolu, nie je známy, hoci v roku 42 pred n. l. tam mala guvernéra.

Caesar sa údajne pridal ku Kleopatre na plavbe po Níle a prehliadke egyptských pamiatok, hoci to môže byť romantický príbeh odrážajúci neskoršie zámožné rímske sklony a nie skutočná historická udalosť. Historik Suetonius poskytol o tejto plavbe veľa podrobností vrátane použitia Thalamegosu, výletnej bárky postavenej Ptolemaiom IV, ktorá počas jeho vlády merala 90 metrov na dĺžku a 24 metrov na výšku a bola vybavená jedálňami, reprezentačnými miestnosťami, svätyňami a promenádami pozdĺž dvoch palúb a pripomínala plávajúcu vilu. Caesar mohol mať záujem o plavbu po Níle vďaka svojej fascinácii geografiou; bol dobre prečítaný v dielach Eratosthena a Pytheasa a možno chcel objaviť prameň rieky, ale pred príchodom do Etiópie sa obrátil späť.

Caesar odišiel z Egypta okolo apríla 47 pred n. l., údajne aby sa postavil Pharnacesovi II. z Pontu, synovi Mithridata VI. z Pontu, ktorý vyvolával problémy Ríma v Anatólii. Je možné, že Caesar, ženatý s významnou Rimankou Kalpurniou, sa chcel vyhnúť aj tomu, aby ho videli spolu s Kleopatrou, keď mu porodila syna. V Egypte nechal tri légie, neskôr ich počet zvýšil na štyri, pod velením slobodníka Rufia, aby zabezpečil Kleopatrinu neistú pozíciu, ale možno aj preto, aby udržal jej aktivity pod kontrolou.

Caesarion, údajné Kleopatrino dieťa s Caesarom, sa narodil 23. júna 47 pred n. l. a pôvodne sa volal "faraón Caesar", ako sa zachovalo na stéle v Serapeu v Sakkáre. Možno kvôli stále bezdetnému manželstvu s Kalpurniou Caesar o Caesarionovi verejne mlčal (ale možno v súkromí jeho rodičovstvo akceptoval). Na druhej strane Kleopatra opakovane vydala oficiálne vyhlásenia o Caesarionovom rodičovstve, pričom za otca označila Caesara.

Kleopatra a jej nominálny spoluvládca Ptolemaios XIV. navštívili Rím niekedy koncom roku 46 pred Kr., pravdepodobne bez Caesariona, a ubytovali sa v Caesarovej vile v Horti Caesaris. Podobne ako ich otcovi Ptolemaiovi XII. udelil Cézar Kleopatre aj Ptolemaiovi XIV. právne postavenie "priateľa a spojenca rímskeho ľudu" (lat. socius et amicus populi Romani), v skutočnosti klientských vládcov lojálnych Rímu. Medzi Kleopatrinými návštevníkmi v Caesarovej vile na druhom brehu Tiberu bol aj senátor Cicero, ktorý ju považoval za arogantnú. Sosigenes z Alexandrie, jeden z členov Kleopatrinho dvora, pomáhal Caesarovi pri výpočtoch nového juliánskeho kalendára, ktorý vstúpil do platnosti 1. januára 45 pred Kr. Chrám Venus Genetrix, ktorý bol zriadený na Caesarovom fóre 25. septembra 46 pred n. l., obsahoval zlatú sochu Kleopatry (ktorá tam stála prinajmenšom do 3. storočia n. l.), čím sa matka Caesarovho dieťaťa priamo spájala s bohyňou Venušou, matkou Rimanov. Socha tiež nenápadne spájala egyptskú bohyňu Isis s rímskym náboženstvom.

Kleopatrina prítomnosť v Ríme mala pravdepodobne vplyv na udalosti na festivale Lupercalia mesiac pred Caesarovou vraždou. Antonius sa pokúsil nasadiť Caesarovi na hlavu kráľovský diadém, ale ten ho odmietol, čo bolo pravdepodobne zinscenované predstavenie, možno s cieľom odhadnúť náladu rímskej verejnosti, pokiaľ ide o prijatie kráľovskej moci v helenistickom štýle. Cicero, ktorý bol na slávnosti prítomný, sa posmešne opýtal, odkiaľ diadém pochádza, čo bola zjavná narážka na ptolemaiovskú kráľovnú, ktorú neznášal. Caesara zavraždili na marcové idy (15. marca 44 pred Kr.), ale Kleopatra zostala v Ríme približne do polovice apríla v márnej nádeji, že Caesarion bude uznaný za Caesarovho dediča. V Caesarovej poslednej vôli však bol za hlavného dediča označený jeho vnuk Oktavián a Oktavián prišiel do Itálie približne v tom istom čase, keď sa Kleopatra rozhodla odísť do Egypta. O niekoľko mesiacov neskôr dala Kleopatra zabiť Ptolemaia XIV. otrávením a svojho syna Caesariona povýšila na spoluvládcu.

Kleopatra v občianskej vojne osloboditeľov

Oktavián, Antonius a Marcus Aemilius Lepidus vytvorili v roku 43 pred Kr. druhý triumvirát, v ktorom boli zvolení na päťročné obdobie, aby obnovili poriadok v republike a postavili Caesarových vrahov pred súd. Kleopatra dostala správy od Gaia Cassiusa Longina, jedného z Caesarových vrahov, aj od Publia Cornelia Dolabella, prokonzula Sýrie a Caesarovho lojalistu, v ktorých žiadali o vojenskú pomoc. Rozhodla sa napísať Cassiovi výhovorku, že jej kráľovstvo čelí príliš veľkým vnútorným problémom, a zároveň poslať Dolabellovi štyri légie, ktoré Caesar zanechal v Egypte. Tieto jednotky však Cassius zajal v Palestíne. Zatiaľ čo Serapion, Kleopatrin guvernér Cypru, prebehol ku Kassijovi a poskytol mu lode, Kleopatra sa vydala s vlastnou flotilou do Grécka, aby osobne pomohla Octavianovi a Antoniovi, ale jej lode boli ťažko poškodené v stredomorskej búrke a dorazila príliš neskoro, aby mohla pomôcť v bojoch. Na jeseň roku 42 pred Kr. porazil Antonius v bitke pri Filipách v Grécku sily Caesarových vrahov, čo viedlo k samovražde Cassia a Bruta.

Do konca roku 42 pred Kr. získal Octavianus kontrolu nad väčšinou západnej polovice Rímskej republiky a Antonius nad východnou, pričom Lepidus bol značne marginalizovaný. V lete roku 41 pred Kr. si Antonius zriadil svoje sídlo v Tarsose v Anatólii a Kleopatru tam vyzval niekoľkými listami, ktoré odmietala, až kým ju Antoniusov vyslanec Quintus Dellius nepresvedčil, aby prišla. Stretnutie by Kleopatre umožnilo objasniť mylnú predstavu, že počas občianskej vojny podporovala Kasia, a riešiť územné výmeny v Levante, ale Antonius si nepochybne želal nadviazať s kráľovnou aj osobný, romantický vzťah. Kleopatra sa plavila po rieke Kydnos do Tarsosu v Thalamegose a na palube lode hostila Antonia a jeho dôstojníkov počas dvoch nocí na opulentných hostinách. Kleopatre sa podarilo očistiť svoje meno ako údajnej podporovateľky Kasia, tvrdila, že sa naozaj pokúšala pomôcť Dolabellovi v Sýrii, a presvedčila Antonia, aby dal v Efeze popraviť jej sestru Arsinoe IV. vo vyhnanstve. Na popravu jej bol vydaný aj Kleopatrin bývalý vzbúrený guvernér Cypru.

Vzťah s Markom Antoniom

Kleopatra pozvala Antonia do Egypta ešte pred odchodom z Tarzu, čo viedlo Antonia k návšteve Alexandrie v novembri 41 pred Kr. Obyvateľstvo Alexandrie prijalo Antonia dobre, a to pre jeho hrdinské činy, keď obnovil moc Ptolemaia XII. a prišiel do Egypta bez okupačných síl, ako to urobil Caesar. V Egypte si Antonius naďalej užíval honosný kráľovský život, ktorého bol svedkom na palube Kleopatrinej lode zakotvenej v Tarsose. Zároveň nechal svojich podriadených, ako napríklad Publia Ventidia Bassa, vyhnať Partov z Anatólie a Sýrie.

Kleopatra si starostlivo vybrala Antonia za svojho partnera na splodenie ďalších dedičov, pretože bol po Caesarovej smrti považovaný za najmocnejšiu rímsku osobnosť. Vďaka svojim právomociam triumvira mal Antonius tiež široké právomoci vrátiť Kleopatre bývalé ptolemaiovské územia, ktoré boli v súčasnosti v rímskych rukách. Hoci je jasné, že Kilikia aj Cyprus boli pod Kleopatrinou kontrolou 19. novembra 38 pred n. l., k presunu došlo pravdepodobne skôr, v zime 41 - 40 pred n. l., počas jej pobytu s Antoniom.

Na jar roku 40 pred Kr. Antonius opustil Egypt kvôli problémom v Sýrii, kde bol zabitý jeho guvernér Lucius Decidius Saxa a jeho armádu obsadil Quintus Labienus, bývalý dôstojník pod Cassiom, ktorý teraz slúžil Partskej ríši. Kleopatra poskytla Antoniovi 200 lodí na jeho výpravu a ako platbu za novozískané územia. S Antoniom sa stretla až v roku 37 pred n. l., ale udržiavala s ním korešpondenciu a podľa dôkazov mala v jeho tábore špeha. Koncom roku 40 pred n. l. Kleopatra porodila dvojčatá, chlapca menom Alexander Helios a dievča menom Kleopatra Seléna II, ktorých Antonius uznal za svoje deti. Hélios (Slnko) a Seléna (Mesiac) boli symbolom novej éry omladenia spoločnosti, ako aj náznakom toho, že Kleopatra dúfala, že Antonius zopakuje hrdinské činy Alexandra Veľkého a dobyje Partov.

Partizánske ťaženie Marka Antonia na východe narušili udalosti Perusínskej vojny (41 - 40 pred n. l.), ktorú iniciovala jeho ambiciózna manželka Fulvia proti Octavianovi v nádeji, že sa jej manžel stane nespochybniteľným vodcom Ríma. Predpokladá sa, že Fulvia chcela Antonia odštiepiť od Kleopatry, ale konflikt vznikol v Itálii ešte pred stretnutím Kleopatry s Antoniom na Tarze. Fulvia a Antoniov brat Lucius Antonius boli nakoniec Octaviánom obkľúčení v Perúzii (dnešná Perugia, Taliansko) a potom vypovedaní z Itálie, po čom Fulvia zomrela v gréckom Sicíone pri pokuse dostať sa k Antoniovi. Jej náhla smrť viedla k zmiereniu Octaviana a Antonia v Brundisiu v Taliansku v septembri 40 pred Kr. Hoci dohoda uzavretá v Brundisiu upevnila Antoniovu kontrolu nad územiami Rímskej republiky na východ od Iónskeho mora, zároveň stanovila, že sa vzdá Itálie, Hispánie a Galie a ožení sa s Octavianovou sestrou Octaviou Mladšou, potenciálnou konkurentkou Kleopatry.

V decembri 40 pred Kr. prijala Kleopatra v Alexandrii Herodesa ako nečakaného hosťa a utečenca, ktorý utiekol pred nepokojnou situáciou v Judei. Herodes tam bol Antoniom dosadený za tetrarchu, ale čoskoro sa dostal do sporu s Antigonom II Matatiášom z dlhoročnej dynastie Hasmoneovcov. Ten dal uväzniť Herodesovho brata a spolutetrarchu Fazela, ktorého popravili, keď Herodes utekal ku Kleopatrinmu dvoru. Kleopatra sa mu pokúsila poskytnúť vojenskú úlohu, ale Herodes odmietol a odcestoval do Ríma, kde ho triumviri Oktavián a Antonius vymenovali za judejského kráľa. Týmto činom sa Herodes dostal na kolíznu dráhu s Kleopatrou, ktorá by chcela získať späť bývalé ptolemaiovské územia, ktoré tvorili jeho nové Herodesovo kráľovstvo.

Vzťahy medzi Antoniom a Kleopatrou sa pravdepodobne zhoršili, keď sa nielen oženil s Octaviou, ale aj splodil jej dve deti, Antoniu Staršiu v roku 39 pred n. l. a Antoniu Menšiu v roku 36 pred n. l., a presťahoval svoje sídlo do Atén. Kleopatrina pozícia v Egypte však bola bezpečná. Jej rival Herodes bol zaneprázdnený občianskou vojnou v Judei, ktorá si vyžadovala silnú rímsku vojenskú pomoc, ale od Kleopatry ju nedostal. Keďže moc Antonia a Oktaviána ako triumvirov vypršala 1. januára 37 pred n. l., Oktávia zorganizovala stretnutie v Tarente, kde bol triumvirát oficiálne predĺžený do roku 33 pred n. l. S dvoma légiami, ktoré mu poskytol Octavián, a tisíckou vojakov, ktorých mu požičala Octavia, odcestoval Antonius do Antiochie, kde sa pripravoval na vojnu proti Partom.

Antonius povolal Kleopatru do Antiochie, aby s ňou prediskutoval naliehavé otázky, ako napríklad Herodesovo kráľovstvo a finančnú podporu pre jeho parthskú kampaň. Kleopatra priviedla do Antiochie svoje teraz už trojročné dvojčatá, kde ich Antonius videl po prvý raz a kde pravdepodobne prvýkrát dostali svoje priezviská Helios a Seléna ako súčasť ambicióznych plánov Antonia a Kleopatry do budúcnosti. V záujme stabilizácie východu Antonius nielenže rozšíril Kleopatrinu doménu, ale aj založil nové vládnuce dynastie a klientských vládcov, ktorí mu budú verní, ale nakoniec ho prežijú.

Týmto usporiadaním Kleopatra získala významné bývalé ptolemaiovské územia v Levante vrátane takmer celej Fenície (Libanonu) okrem Týru a Sidonu, ktoré zostali v rímskych rukách. Získala aj Ptolemaiovo Akko (dnešné Akko, Izrael), mesto, ktoré založil Ptolemaios II. Vzhľadom na jej rodové vzťahy so Seleukovcami dostala región Coele-Sýria pozdĺž horného toku rieky Orontes. Dostala dokonca aj oblasť okolo Jericha v Palestíne, ale toto územie prenajala späť Herodesovi. Na úkor nabatejského kráľa Malicha I. (Herodesovho bratranca) dostala Kleopatra aj časť Nabatejského kráľovstva okolo Akabského zálivu pri Červenom mori vrátane Ailany (dnešná Akaba v Jordánsku). Na západe dostala Kleopatra Kyrénu na líbyjskom pobreží, ako aj Itanos a Olous na rímskej Kréte. Hoci tieto územia stále spravovali rímski úradníci, napriek tomu obohatili jej kráľovstvo a viedli ju k tomu, že v roku 36 pred n. l. vyhlásila začiatok novej éry dvojitým datovaním svojich mincí.

Antoniovo rozšírenie Ptolemaiovskej ríše vzdaním sa priamo kontrolovaného rímskeho územia využil jeho rival Oktavián, ktorý využil nálady verejnosti v Ríme proti posilneniu postavenia cudzej kráľovnej na úkor republiky. Oktavián, podporujúc naratív, že Antonius zanedbáva svoju cnostnú rímsku manželku Octaviu, udelil jej aj Livii, svojej vlastnej manželke, mimoriadne výsady posvätnosti. Približne 50 rokov predtým bola Cornelia Africana, dcéra Scipia Africana, prvou žijúcou Rimankou, ktorej bola venovaná socha. Teraz ju nasledovali Octavia a Livia, ktorých sochy boli s najväčšou pravdepodobnosťou postavené na Caesarovom fóre, aby konkurovali soche Kleopatry, ktorú dal postaviť Caesar.

V roku 36 pred n. l. Kleopatra sprevádzala Antonia pri jeho ceste k Eufratu, kde chcel napadnúť Partskú ríšu. Potom sa vrátila do Egypta, možno kvôli pokročilému stavu tehotenstva. V lete roku 36 pred Kr. porodila Ptolemaia Filadelfa, svojho druhého syna s Antoniom.

Antoniova partská kampaň v roku 36 pred Kr. sa zmenila na úplný debakel z viacerých dôvodov, najmä kvôli zrade Artavasda II. z Arménie, ktorý prebehol na stranu Partov. Po strate približne 30 000 mužov, čo bolo viac ako Krassus pri Carrhae (nedôstojná strata, ktorú dúfal, že sa mu podarí pomstiť), Antonius napokon v decembri dorazil do Leukokómu pri Berite (dnešný Bejrút v Libanone) a venoval sa silnému pitiu, kým prišla Kleopatra, aby poskytla finančné prostriedky a oblečenie pre jeho zničené vojsko. Antonius sa chcel vyhnúť rizikám spojeným s návratom do Ríma, a tak odcestoval s Kleopatrou späť do Alexandrie, aby videl svojho novorodeného syna.

Dary mesta Alexandria

Keď sa Antonius pripravoval na ďalšiu partskú výpravu v roku 35 pred Kr., tentoraz zameranú na ich spojenca Arménsko, Octavia cestovala do Atén s 2 000 vojakmi, aby údajne podporila Antonia, ale s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o plán, ktorý vymyslel Octavianus, aby ho zahanbil pre jeho vojenské straty. Antonius tieto jednotky prijal, ale Octavii povedal, aby sa nevzdialila na východ od Atén, pretože on a Kleopatra cestovali spolu do Antiochie, len aby náhle a nevysvetliteľne upustili od vojenskej kampane a vrátili sa do Alexandrie. Keď sa Octavia vrátila do Ríma, Octavianus vykreslil svoju sestru ako obeť, ktorej Antonius ublížil, hoci ona odmietla opustiť Antoniovu domácnosť. Octavianovo sebavedomie vzrástlo, keď zlikvidoval svojich rivalov na západe vrátane Sexta Pompeia a dokonca aj Lepida, tretieho člena triumvirátu, ktorý bol po vzbure proti Octavianovi na Sicílii umiestnený do domáceho väzenia.

Dellius bol v roku 34 pred n. l. vyslaný ako Antoniov vyslanec k Artavasdovi II., aby vyjednal potenciálne manželské spojenectvo, na základe ktorého by sa dcéra arménskeho kráľa vydala za Alexandra Hélia, syna Antonia a Kleopatry. Keď to odmietol, Antonius vpochodoval so svojou armádou do Arménie, porazil ich sily a zajal kráľa a arménsku kráľovskú rodinu. Antonius potom usporiadal v Alexandrii vojenskú prehliadku ako imitáciu rímskeho triumfu, prezliekol sa za Dionýza a vchádzal do mesta na voze, aby predstavil kráľovských zajatcov Kleopatre, ktorá sedela na zlatom tróne nad strieborným pódiom. Správy o tejto udalosti boli v Ríme ostro kritizované ako zvrátenie časom overených rímskych obradov a rituálov, ktoré si namiesto nich chcela užiť egyptská kráľovná.

Na podujatí, ktoré sa konalo v gymnáziu krátko po triumfe, sa Kleopatra prezliekla za Isis a vyhlásila, že je kráľovnou kráľov spolu so svojím synom Caesarionom, kráľom kráľov, zatiaľ čo Alexander Helios bol vyhlásený za kráľa Arménie, Médie a Partie a dvojročný Ptolemaios Filadelfos bol vyhlásený za kráľa Sýrie a Cilície. Kleopatra Seléna II. bola obdarovaná Krétou a Kyrenou. Antonius a Kleopatra sa možno počas tohto obradu zosobášili. Antonius poslal do Ríma správu so žiadosťou o ratifikáciu týchto územných nárokov, ktorá je dnes známa ako Alexandrijské donácie. Oktavián ju chcel zverejniť na propagandistické účely, ale dvaja konzuli, obaja Antoniovi prívrženci, ju nechali cenzurovať pred verejnosťou.

Koncom roku 34 pred Kr. sa Antonius a Oktavián pustili do vášnivej propagandistickej vojny, ktorá trvala niekoľko rokov. Antonius tvrdil, že jeho rival protiprávne zosadil Lepida z ich triumvirátu a zakázal mu zhromažďovať vojská v Itálii, zatiaľ čo Oktavián obviňoval Antonia, že protiprávne zadržiava arménskeho kráľa, oženil sa s Kleopatrou napriek tomu, že bol stále ženatý so svojou sestrou Oktaviánou, a neprávom vyhlásil Caesariona za Caesarovho dediča namiesto Oktaviána. Litánie obvinení a klebiet spojené s touto propagandistickou vojnou formovali populárne predstavy o Kleopatre od literatúry augustovského obdobia až po rôzne médiá v modernej dobe. Kleopatra vraj vymývala mozog Markovi Antoniovi čarodejníctvom a kúzlami a bola pri ničení civilizácie rovnako nebezpečná ako Homérova Helena z Tróje. Plínius Starší vo svojej Prírodnej histórii tvrdí, že Kleopatra raz rozpustila perlu v hodnote desiatok miliónov sesterciov v octe, len aby vyhrala stávku na večeri. Obvinenie, že Antonius ukradol knihy z Pergamskej knižnice, aby doplnil zásoby Alexandrijskej knižnice, sa neskôr ukázalo ako priznaný výmysel Gaia Calvisia Sabina.

Papyrusový dokument z februára 33 pred n. l., ktorý sa neskôr použil na zabalenie múmie, obsahuje Kleopatrin podpis, ktorý pravdepodobne napísal úradník oprávnený podpisovať za ňu. Týka sa určitých daňových výnimiek v Egypte, ktoré boli udelené buď Quintovi Caecilliovi, alebo Publiovi Canidiovi Crassovi, bývalému rímskemu konzulovi a Antoniovmu dôverníkovi, ktorý mal veliť jeho pozemným silám v Actiu. V dolnej časti papyrusu je odlišným písmom napísaný prípis: "Urobte to" (pravdepodobne ide o autogram kráľovnej, keďže v ptolemaiovskej praxi sa dokumenty kontrasignovali, aby sa zabránilo ich falšovaniu.

Bitka pri Aktiu

V prejave pred rímskym senátom v prvý deň svojho konzulátu 1. januára 33 pred Kr. obvinil Oktavián Antonia, že sa ako otrok svojej orientálnej kráľovnej pokúša rozvrátiť rímske slobody a územnú celistvosť. Predtým, ako 31. decembra 33 pred Kr. vypršalo Antoniovo a Octavianovo spoločné imperium, vyhlásil Antonius Caesariona za skutočného Caesarovho dediča v snahe podkopať Octaviana. V roku 32 pred Kr. sa konzulmi stali Antoniovi verní Gaius Sosius a Gnaeus Domitius Ahenobarbus. Prvý z nich predniesol plamenný prejav odsudzujúci Octaviana, teraz už súkromníka bez verejného úradu, a predložil proti nemu zákony. Počas nasledujúceho zasadania senátu vstúpil Octavián do budovy senátu s ozbrojenou strážou a vzniesol vlastné obvinenia proti konzulom. Zastrašení týmto činom konzulovia a viac ako 200 senátorov, ktorí stále podporovali Antonia, na druhý deň utiekli z Ríma a pridali sa na Antoniovu stranu.

Antonius a Kleopatra spolu cestovali do Efezu v roku 32 pred Kr., kde mu poskytla 200 z 800 námorných lodí, ktoré sa mu podarilo získať. Ahenobarbus, ktorý sa obával, aby sa na verejnosti nepotvrdila Octaviánova propaganda, sa pokúsil presvedčiť Antonia, aby Kleopatru vylúčil z kampane proti Octaviánovi. Publius Canidius Crassus predložil protiargument, že Kleopatra financovala vojnové úsilie a bola kompetentnou panovníčkou. Kleopatra odmietla Antoniove požiadavky, aby sa vrátila do Egypta, a usúdila, že keď bude Octaviana blokovať v Grécku, ľahšie ubráni Egypt. Kleopatrina naliehavosť, aby sa zapojila do boja o Grécko, viedla k zbehnutiu významných Rimanov, ako boli Ahenobarbus a Lucius Munatius Plancus.

Na jar roku 32 pred n. l. Antonius a Kleopatra odcestovali do Atén, kde presvedčila Antonia, aby poslal Octavii oficiálne vyhlásenie o rozvode. To podnietilo Plancusa, aby Octavianovi poradil, že by sa mal zmocniť Antoniovej poslednej vôle, do ktorej investovali Vestálky. Hoci išlo o porušenie posvätných a zákonných práv, Oktavián násilím získal dokument z Vestinho chrámu a ten sa stal užitočným nástrojom v propagandistickej vojne proti Antoniovi a Kleopatre. Oktavián vyzdvihol časti závetu, ako napríklad to, že Caesarion bol vymenovaný za Caesarovho dediča, že Alexandrijské donácie boli legálne, že Antonius by mal byť pochovaný po boku Kleopatry v Egypte namiesto v Ríme a že Alexandria sa stane novým hlavným mestom Rímskej republiky. Na znak lojality voči Rímu sa Oktavián rozhodol začať s výstavbou vlastného mauzólea v Campus Martius. Octavianovo právne postavenie sa zlepšilo aj tým, že bol v roku 31 pred Kr. zvolený za konzula. Po zverejnení Antoniovej poslednej vôle mal Octavián casus belli a Rím vyhlásil vojnu Kleopatre, Právny argument pre vojnu sa zakladal menej na Kleopatriných územných nadobudnutiach, pričom bývalým rímskym územiam vládli jej deti s Antoniom, a viac na skutočnosti, že poskytovala vojenskú podporu súkromnej osobe teraz, keď Antoniova triumvirálna moc vypršala.

Antonius a Kleopatra mali väčšiu flotilu ako Oktavián, ale posádky Antoniovho a Kleopatrinho loďstva neboli všetky dobre vycvičené, niektoré z nich možno pochádzali z obchodných lodí, zatiaľ čo Oktavián mal plne profesionálne sily. Antonius chcel prekročiť Jadranské more a blokovať Octaviana buď pri Tarentume, alebo Brundisiu, ale Kleopatra, ktorá sa starala predovšetkým o obranu Egypta, zrušila rozhodnutie zaútočiť priamo na Itáliu. Antonius a Kleopatra si zriadili zimné veliteľstvo v gréckom meste Patrai a na jar 31 pred n. l. sa presunuli do Actium na južnej strane Ambračského zálivu.

Kleopatra a Antonius mali podporu rôznych spojeneckých kráľov, ale Kleopatra už bola v konflikte s Herodesom a zemetrasenie v Judei mu poskytlo zámienku, aby sa kampane nezúčastnil. Stratili aj podporu Malicha I., čo malo mať strategické dôsledky. Antonius a Kleopatra prehrali v lete roku 31 pred Kr. niekoľko stretov proti Octavianovi v okolí Actium, pričom prebehlíci do Octavianovho tábora pokračovali, vrátane Antoniovho dlhoročného spoločníka Dellia a spojeneckých kráľov Amynta z Galatie a Deiotara z Paflagónie. Zatiaľ čo niektorí v Antoniovom tábore navrhovali zanechať námorný konflikt a stiahnuť sa do vnútrozemia, Kleopatra naliehala na námornú konfrontáciu, aby udržala Octavianovu flotilu ďaleko od Egypta.

2. septembra 31 pred Kr. sa Octavianove námorné sily pod vedením Marka Vipsania Agrippu stretli s Antoniovými a Kleopatrinými silami v bitke pri Actiu. Kleopatra na palube svojej vlajkovej lode Antonias velila 60 lodiam v ústí Ambračského zálivu, v zadnej časti flotily, čo bol pravdepodobne krok Antoniových dôstojníkov, aby ju počas bitky odsunuli na okraj. Antonius nariadil, aby ich lode mali na palube plachty, aby mali väčšiu šancu prenasledovať nepriateľa alebo pred ním utiecť, čo Kleopatra, ktorá sa vždy starala o obranu Egypta, využila na rýchly presun cez oblasť hlavných bojov pri strategickom ústupe na Peloponéz. Burstein píše, že partizánski rímski spisovatelia neskôr obvinili Kleopatru zo zbabelého opustenia Antonia, ale ich pôvodným zámerom ponechať plachty na palube mohlo byť prelomenie blokády a záchrana čo najväčšej časti flotily. Antonius nasledoval Kleopatru a nastúpil na jej loď, identifikovanú podľa výrazných purpurových plachiet, keď obaja unikli z bitky a zamierili do Tainaronu. Antonius sa údajne počas tejto trojdňovej plavby Kleopatre vyhýbal, až kým ho jej dvorné dámy na Tainarone nevyzvali, aby sa s ňou porozprával. Bitka pri Actiu pokračovala bez Kleopatry a Antonia až do rána 3. septembra a po nej nasledovalo masové prebehnutie dôstojníkov, vojakov a spojeneckých kráľov na Octavianovu stranu.

Pád a smrť

Kým Oktavián obsadil Atény, Antonius a Kleopatra sa vylodili v Paraitonione v Egypte. Potom sa dvojica vydala každý svojou cestou, Antonius do Cyrény, aby zhromaždil ďalšie vojsko, a Kleopatra do prístavu v Alexandrii v snahe oklamať opozičnú stranu a vykresliť aktivity v Grécku ako víťazstvo. Obávala sa, že správy o výsledku bitky pri Aktiu by mohli viesť k povstaniu. Nie je isté, či v tomto čase skutočne popravila Artavasda II. a jeho hlavu poslala jeho rivalovi Artavasdovi I. z Médie Atropaténskej v snahe uzavrieť s ním spojenectvo.

Lucius Pinarius, Markom Antoniom vymenovaný guvernér Cyrény, dostal správu, že Octavianus vyhral bitku pri Actiu skôr, ako Antoniusovi poslovia dorazili na jeho dvor. Pinarius dal týchto poslov popraviť a potom prebehol na Octavianovu stranu a odovzdal mu štyri légie pod svojím velením, ktoré chcel Antonius získať. Keď sa o tom Antonius dozvedel, takmer spáchal samovraždu, ale zastavili ho dôstojníci jeho štábu. V Alexandrii si na ostrove Faros postavil samotársku chatu, ktorú nazval Timoneion podľa aténskeho filozofa Timona, ktorý bol známy svojím cynizmom a mizantropiou. Herodes, ktorý po bitke pri Aktiu osobne poradil Antoniovi, aby zradil Kleopatru, odcestoval na Rhodos, aby sa stretol s Octaviánom a vzdal sa svojej kráľovskej funkcie z lojality k Antoniovi. Na Oktaviána zapôsobil jeho prejav a zmysel pre lojalitu, a tak mu dovolil udržať si pozíciu v Judei, čím ešte viac izoloval Antonia a Kleopatru.

Kleopatra možno začala považovať Antonia za príťaž koncom leta 31 pred n. l., keď sa chystala prenechať Egypt svojmu synovi Caesarionovi. Kleopatra sa plánovala vzdať sa trónu v jeho prospech, odviezť svoju flotilu zo Stredozemného mora do Červeného mora a potom odplávať do zahraničného prístavu, možno do Indie, kde by sa mohla zotaviť. Od týchto plánov však nakoniec upustila, keď sa Malichovi I. na radu Octavianovho guvernéra Sýrie Quinta Didia podarilo spáliť Kleopatrinu flotilu ako pomstu za straty vo vojne s Herodesom, ktorú Kleopatra z veľkej časti iniciovala. Kleopatra nemala inú možnosť ako zostať v Egypte a vyjednávať s Octaviánom. Hoci s najväčšou pravdepodobnosťou išlo o neskoršiu prooktaviánsku propagandu, Kleopatra v tomto čase začala testovať silu rôznych jedov na väzňoch a dokonca aj na vlastných služobníkoch.

Kleopatra nechala Caesariona vstúpiť do radov efébov, čo spolu s reliéfmi na stéle z Koptu datovanej 21. septembra 31 pred Kr. dokazovalo, že Kleopatra teraz pripravuje svojho syna na to, aby sa stal jediným vládcom Egypta. Na znak solidarity nechal Antonius v rovnakom čase vstúpiť do efébov aj svojho syna Marka Antonia Antylla, ktorého mal s Fulviou. Oddelené správy a vyslanci od Antonia a Kleopatry boli potom poslané Oktaviánovi, ktorý stále sídlil na Rhodose, hoci sa zdá, že Oktavián odpovedal len Kleopatre. Kleopatra žiadala, aby Egypt zdedili jej deti a aby Antonius mohol žiť v egyptskom vyhnanstve, ponúkla Oktaviánovi peniaze do budúcnosti a hneď mu poslala bohaté dary. Oktavián poslal ku Kleopatre svojho diplomata Thyrsosa po tom, čo sa vyhrážala, že seba a obrovské množstvo svojho pokladu spáli v už budovanej hrobke. Thyrsos jej poradil, aby zabila Antonia a ušetrila si tak život, ale keď Antonius pojal podozrenie z nekalých úmyslov, dal tohto diplomata zbičovať a bez dohody ho poslal späť k Octavianovi.

Po zdĺhavých rokovaniach, ktoré nakoniec nepriniesli žiadne výsledky, sa Oktavián na jar roku 30 pred Kr. vydal na inváziu do Egypta a zastavil sa v Ptolemaide vo Fenícii, kde jeho nový spojenec Herodes zásoboval jeho armádu. Octavianus sa presunul na juh a rýchlo obsadil Pelousion, zatiaľ čo Cornelius Gallus, ktorý pochodoval na východ od Cyrény, porazil Antoniove sily pri Paraitonione. Oktavián rýchlo postupoval k Alexandrii, ale Antonius sa vrátil a pred mestským hipodrómom dosiahol malé víťazstvo nad Octavianovými unavenými jednotkami. Dňa 1. augusta 30 pred Kr. sa však Antoniova námorná flotila vzdala Oktaviánovi a po nej aj Antoniova jazda. Kleopatra sa so svojimi blízkymi sprievodcami ukryla vo svojej hrobke a poslala Antoniovi správu, že spáchala samovraždu. Antonius na to v zúfalstve zareagoval tak, že sa bodol do brucha a vo veku 53 rokov si vzal život. Podľa Plutarcha ešte stále zomieral, keď ho priniesli ku Kleopatre do jej hrobky a povedal jej, že zomrel čestne a že môže dôverovať Octavianovmu spoločníkovi Gaiovi Proculeiovi viac než komukoľvek inému z jeho sprievodu. Bol to však práve Proculeius, kto pomocou rebríka prenikol do jej hrobky a zadržal kráľovnú, čím jej odoprel možnosť spáliť sa so svojimi pokladmi. Kleopatre potom dovolili, aby Antonia nabalzamovala a pochovala vo svojej hrobke, a potom ju odprevadili do paláca.

Oktavián vstúpil do Alexandrie, obsadil palác a zmocnil sa troch Kleopatriných najmladších detí. Keď sa stretla s Oktaviánom, Kleopatra mu bez okolkov povedala: "Nedám sa viesť na triumf" (starogrécky: οὑ θριαμβεύσομαι, romanizovane: ou thriambéusomai), čo je podľa Livia vzácny záznam jej presných slov. Oktavián sľúbil, že ju udrží pri živote, ale neposkytol žiadne vysvetlenie o svojich budúcich plánoch s jej kráľovstvom. Keď jej špeh oznámil, že Octavianus plánuje do troch dní presťahovať ju a jej deti do Ríma, pripravila sa na samovraždu, pretože nemala v úmysle byť predvádzaná na rímskom triumfe ako jej sestra Arsinoe IV. Nie je jasné, či sa Kleopatrina samovražda 10. augusta 30 pred Kr. vo veku 39 rokov odohrala v paláci alebo v jej hrobke. Hovorí sa, že ju sprevádzali jej služobníci Eiras a Charmion, ktorí si tiež vzali život. Oktavián bol vraj týmto výsledkom nahnevaný, ale Kleopatru nechal kráľovsky pochovať vedľa Antonia v jej hrobke. Kleopatrin lekár Olympos nevysvetlil príčinu jej smrti, hoci prevláda názor, že dovolila, aby ju uštipol a otrávil osik alebo egyptská kobra. Plutarchos tento príbeh rozpráva, ale potom naznačuje, že na zavedenie jedu sa použil nástroj (κνῆστις, knêstis, doslova "tŕň, strúhadlo na syr"), ktorý sa do nej dostal poškriabaním, zatiaľ čo Dio hovorí, že si jed vpichla ihlou (βελόνη, belónē), a Strabón tvrdil, že to bola nejaká masť. Pri jej tele sa nenašiel žiadny jedovatý had, ale na ruke mala drobné bodné ranky, ktoré mohli byť spôsobené ihlou.

Kleopatra sa v posledných chvíľach rozhodla poslať Caesariona do Horného Egypta, možno s plánom utiecť do Kušitskej Núbie, Etiópie alebo Indie. Caesarion, teraz už Ptolemaios XV, vládol iba 18 dní, kým ho 29. augusta 30 pred n. l. na Octavianov príkaz nepopravili po návrate do Alexandrie pod falošnou zámienkou, že Octavianus mu umožní stať sa kráľom. Oktavián bol presvedčený radou filozofa Ária Didýma, že na svete je miesto len pre jedného Cézara. Pádom Ptolemaiovského kráľovstva vznikla rímska provincia Egypt, čo znamenalo koniec helenistického obdobia. V januári roku 27 pred n. l. bol Oktavián premenovaný na Augusta ("uctievaný") a zhromaždil ústavné právomoci, ktoré ho ustanovili za prvého rímskeho cisára, čím sa začalo obdobie principátu v Rímskej ríši.

V nadväznosti na tradíciu macedónskych panovníkov vládla Kleopatra Egyptu a ďalším územiam, ako napríklad Cypru, ako absolútna panovníčka, ktorá bola jediným zákonodarcom svojho kráľovstva. Bola hlavnou náboženskou autoritou vo svojej ríši a predsedala náboženským obradom zasväteným božstvám egyptskej aj gréckej polyteistickej viery. Dohliadala na výstavbu rôznych chrámov egyptských a gréckych bohov, synagógy pre Židov v Egypte a dokonca postavila alexandrijské Cézareum, ktoré bolo venované kultu jej patróna a milenca Júlia Cézara. Kleopatra sa priamo podieľala na administratívnych záležitostiach svojho panstva, riešila krízové situácie, ako bol napríklad hladomor, a počas sucha na začiatku svojej vlády nariadila kráľovským sýpkam rozdeliť potraviny hladujúcemu obyvateľstvu. Hoci príkazové hospodárstvo, ktoré riadila, bolo skôr ideálom než realitou, vláda sa pokúšala zaviesť kontrolu cien, clá a štátne monopoly na niektoré tovary, pevné výmenné kurzy zahraničných mien a prísne zákony, ktoré nútili roľníkov zostať vo svojich dedinách počas obdobia sadenia a zberu úrody. Zjavné finančné problémy viedli Kleopatru k znehodnoteniu mincí, ktoré obsahovali strieborné a bronzové platidlá, ale žiadne zlaté mince ako u niektorých jej vzdialených ptolemaiovských predchodcov.

Deti a nástupcovia

Po jej samovražde boli Kleopatrine tri deti, ktoré prežili, Kleopatra Seléna II, Alexander Hélios a Ptolemaios Filadelfos, poslaní do Ríma s Oktaviánovou sestrou Oktaviánou Mladšou, bývalou manželkou ich otca, ako ich poručníčkou. Kleopatra Seléna II. a Alexander Hélios sa zúčastnili na Oktaviánovom rímskom triumfe v roku 29 pred Kr. Osudy Alexandra Hélia a Ptolemaia Filadelfa po tomto okamihu nie sú známe. Oktávia zariadila zasnúbenie Kleopatry Selény II. s Jubom II. synom Juba I., ktorého severoafrické kráľovstvo Numídia zmenil Július Cézar v roku 46 pred n. l. na rímsku provinciu kvôli podpore Juba I. Pompeiom. Cisár Augustus ustanovil Jubu II. a Kleopatru Selénu II. po ich svadbe v roku 25 pred n. l. za nových vládcov Mauretánie, kde premenili staré kartáginské mesto Iol na svoje nové hlavné mesto, premenované na Caesarea Mauretaniae (dnešný Cherchell, Alžírsko). Kleopatra Seléna II. doviezla z kráľovského dvora svojej matky v Alexandrii mnoho významných učencov, umelcov a poradcov, aby jej slúžili v Cézarei, ktorá bola teraz presiaknutá helenistickou gréckou kultúrou. Svojho syna tiež pomenovala Ptolemaios Mauretánsky na počesť ich ptolemaiovského dynastického dedičstva.

Kleopatra Seléna II. zomrela okolo roku 5 pred n. l., a keď Juba II. zomrel v roku 23

Rímska literatúra a historiografia

Hoci sa o Kleopatre zmieňuje takmer 50 starovekých rímskych historiografických diel, často obsahujú len stručné opisy bitky pri Aktiu, jej samovraždy a augustovskej propagandy o jej osobných nedostatkoch. Napriek tomu, že nejde o Kleopatrin životopis, život Antonia, ktorý napísal Plutarchos v 1. storočí n. l., poskytuje najdôkladnejší zachovaný opis Kleopatrinho života. Plutarchos žil sto rokov po Kleopatre, ale opieral sa o primárne zdroje, napríklad o Filota z Amfissy, ktorý mal prístup do Ptolemaiovho kráľovského paláca, o Kleopatrinho osobného lekára menom Olympos a o Quinta Dellia, blízkeho dôverníka Marka Antonia a Kleopatry. Plutarchovo dielo obsahovalo tak augustovský pohľad na Kleopatru - ktorý sa stal pre jeho obdobie kanonickým -, ako aj zdroje mimo tejto tradície, napríklad správy očitých svedkov. Židovský rímsky historik Jozefus, ktorý písal v 1. storočí n. l., poskytuje cenné informácie o živote Kleopatry prostredníctvom jej diplomatických vzťahov s Herodesom Veľkým. Toto dielo sa však do veľkej miery opiera o Herodesove memoáre a o tendenčné svedectvo Mikuláša z Damasku, vychovávateľa Kleopatriných detí v Alexandrii predtým, ako sa presťahoval do Judey, aby slúžil ako poradca a kronikár na Herodesovom dvore. Rímske dejiny, ktoré vydal úradník a historik Cassius Dio na začiatku 3. storočia n. l., síce nedokážu úplne pochopiť zložitosť neskorého helenistického sveta, ale napriek tomu poskytujú súvislé dejiny obdobia Kleopatrinej vlády.

Kleopatra sa sotva spomína v knihe De Bello Alexandrino, memoároch neznámeho štábneho dôstojníka, ktorý slúžil pod Caesarom. Spisy Ciceróna, ktorý ju osobne poznal, poskytujú nelichotivý portrét Kleopatry. Autori Augustovho obdobia Vergílius, Horácius, Propertius a Ovidius zachovali negatívne názory na Kleopatru, ktoré schválil vládnuci rímsky režim, hoci Vergílius vytvoril predstavu Kleopatry ako postavy románu a epickej melodrámy. Aj Horácius považoval Kleopatrinu samovraždu za pozitívnu voľbu, čo bola myšlienka, ktorá našla prijatie v neskorom stredoveku u Geoffreyho Chaucera. Historici Strabón, Velleius, Valerius Maximus, Plínius Starší a Appian, hoci neponúkajú také úplné správy ako Plutarchos, Jozefus alebo Dio, poskytli niektoré podrobnosti o jej živote, ktoré sa v iných historických záznamoch nezachovali. Nápisy na dobových ptolemaiovských minciach a niektoré egyptské papyrusové dokumenty dokazujú Kleopatrin pohľad, ale tento materiál je v porovnaní s rímskymi literárnymi dielami veľmi obmedzený. Fragmentárna Líbya, ktorú si objednal Kleopatrin zať Juba II. poskytuje pohľad na možný súbor historiografického materiálu, ktorý podporoval Kleopatrin pohľad.

Kleopatrin rod možno viedol k tomu, že v starovekej, stredovekej a dokonca aj modernej historiografii o starovekom Egypte a grécko-rímskom svete bola zobrazovaná ako menej významná, ak nie bezvýznamná postava. Napríklad historik Ronald Syme tvrdil, že pre Caesara bola málo dôležitá a že Oktaviánova propaganda jej význam príliš zveličila. Hoci bežný pohľad na Kleopatru bol pohľadom na plodnú zvodkyňu, mala len dvoch známych sexuálnych partnerov, Cézara a Antonia, dvoch najvýznamnejších Rimanov toho obdobia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou zabezpečili prežitie jej dynastie. Plutarchos opísal Kleopatru ako osobu, ktorá mala silnejšiu osobnosť a očarujúci vtip než fyzickú krásu.

Kultúrne zobrazenia

Kleopatra bola zobrazovaná na rôznych starovekých umeleckých dielach v egyptskom, gréckom a rímskom štýle. Medzi zachované diela patria sochy, busty, reliéfy a razené mince, ako aj staroveké vyrezávané kameje, ako napríklad jedna zobrazujúca Kleopatru a Antonia v helenistickom štýle, ktorá sa teraz nachádza v Altes Museum v Berlíne. Súčasné zobrazenia Kleopatry vznikali v ptolemaiovskom Egypte aj mimo neho. Napríklad veľká pozlátená bronzová socha Kleopatry sa kedysi nachádzala vo vnútri chrámu Venus Genetrix v Ríme, čo bol prvý prípad, keď bola v rímskom chráme umiestnená socha žijúcej osoby vedľa sochy božstva. Postavil ju tam Caesar a zostala v chráme prinajmenšom do 3. storočia n. l., pričom za jej zachovanie možno vďačí Caesarovej záštite, hoci Augustus v Alexandrii neodstránil ani nezničil umelecké diela zobrazujúce Kleopatru.

Pokiaľ ide o zachované rímske sochy, socha Kleopatry v rímskom štýle v životnej veľkosti bola nájdená v blízkosti Tomba di Nerone , Rím, pozdĺž Via Cassia a v súčasnosti sa nachádza v Museo Pio-Clementino, ktoré je súčasťou Vatikánskych múzeí. Plutarchos vo svojom Živote Antonia tvrdil, že verejné sochy Antonia dal Augustus strhnúť, ale Kleopatrine sochy sa po jej smrti zachovali vďaka tomu, že jej priateľ Archibius zaplatil cisárovi 2 000 talentov, aby ho odradil od zničenia tej jej.

Od 50. rokov 20. storočia vedci diskutovali o tom, či Esquilská Venuša - objavená v roku 1874 na Esquilskom pahorku v Ríme a uložená v Palazzo dei Conservatori Kapitolských múzeí - je alebo nie je zobrazením Kleopatry, a to na základe účesu a čŕt tváre sochy, zjavného kráľovského diadému, ktorý nosí na hlave, a uraeusovej egyptskej kobry ovinutej okolo podstavca. Odporcovia tejto teórie tvrdia, že tvár na tejto soche je chudšia ako tvár na berlínskom portréte, a tvrdia, že je nepravdepodobné, že by bola zobrazená ako nahá bohyňa Venuša (alebo grécka Afrodita). Na egyptskej soche však bola zobrazená ako bohyňa Isis, zatiaľ čo na niektorých minciach je zobrazená ako Venuša Afrodita. Pri stretnutí s Antoniom v Tarsose sa tiež obliekla ako Afrodita. Všeobecne sa predpokladá, že Esquilinská Venuša je rímskou kópiou gréckeho originálu z 1. storočia pred n. l. z Pasitelesovej školy z polovice 1. storočia.

Zachované mince z obdobia Kleopatrinej vlády obsahujú exempláre z každého roku vlády, od roku 51 do roku 30 pred Kr. Kleopatra, jediná ptolemaiovská kráľovná, ktorá vydávala mince vo vlastnom mene, takmer určite inšpirovala svojho partnera Caesara, aby sa stal prvým žijúcim Rimanom, ktorý na svojich minciach prezentoval svoj portrét. Kleopatra bola tiež prvou zahraničnou kráľovnou, ktorej podobizeň sa objavila na rímskej mene. Na minciach z obdobia jej manželstva s Antoniom, ktoré nesú aj jeho podobizeň, má kráľovná veľmi podobný akvilínový nos a výraznú bradu ako jej manžel. Tieto podobné črty tváre zodpovedali umeleckej konvencii, ktorá predstavovala vzájomne pozorovanú harmóniu kráľovského páru. Jej výrazné, takmer mužské črty tváre na týchto konkrétnych minciach sa nápadne líšia od jej hladších, jemnejších a možno idealizovaných plastických zobrazení v egyptskom alebo helenistickom štýle. Jej mužské črty tváre na razených minciach sú podobné črtám tváre jej otca Ptolemaia XII Auleta a možno aj jej ptolemaiovského predka Arsinoe II (316 - 260 pred n. l.) a dokonca aj zobrazeniam skorších kráľovien, ako boli Hatšepsut a Nefertiti. Je pravdepodobné, že z politických dôvodov sa Antoniova vizáž prispôsobila nielen jej, ale aj vizáži jej macedónskych gréckych predkov, ktorí založili dynastiu Ptolemaiovcov, aby sa poddaným priblížila ako legitímny člen kráľovského rodu.

Nápisy na minciach sú napísané v gréčtine, ale tiež v nominatíve rímskych mincí, a nie v genitíve gréckych mincí, okrem toho sú písmená umiestnené v kruhu pozdĺž okrajov mince, a nie vodorovne alebo zvisle, ako bolo zvykom na gréckych minciach. Tieto aspekty ich mincí predstavujú syntézu rímskej a helenistickej kultúry a možno aj vyjadrenie ich poddaných, akokoľvek nejednoznačné pre moderných vedcov, o nadradenosti Antonia alebo Kleopatry nad tým druhým. Diana Kleinerová tvrdí, že Kleopatra sa na jednej zo svojich mincí razených s dvojitým vyobrazením manžela Antonia urobila mužnejšou ako ostatné portréty a viac sa podobala na prijateľnú rímsku klientskú kráľovnú ako na helenistickú panovníčku. Kleopatra v skutočnosti dosiahla tento mužský vzhľad na minciach, ktoré predchádzali jej afére s Antoniom, napríklad na minciach razených v mincovni v Aškelone počas jej krátkeho obdobia exilu v Sýrii a Levante, čo Joann Fletcher vysvetľuje ako jej snahu vyzerať ako jej otec a ako legitímny nástupca mužského ptolemaiovského vládcu.

Na rôznych minciach, napríklad na striebornej tetradrachme razenej niekedy po Kleopatrinom sobáši s Antoniom v roku 37 pred n. l., je zobrazená s kráľovským diadémom a melónovým účesom. Kombinácia tohto účesu s diadémom sa nachádza aj na dvoch zachovaných mramorových sochách. Tento účes s vlasmi spletenými dozadu do drdolu je rovnaký ako ten, ktorý nosili jej ptolemaiovskí predkovia Arsinoe II. a Berenika II. na svojich vlastných minciach. Po jej návšteve Ríma v rokoch 46 - 44 pred n. l. sa stal pre rímske ženy módnym, aby si ho osvojili ako jeden z účesov, ale počas konzervatívnej vlády Augusta sa od neho upustilo v prospech skromnejšieho, strohého vzhľadu.

Zo zachovaných búst a hláv Kleopatry v grécko-rímskom štýle má socha známa ako "Berlínska Kleopatra", ktorá sa nachádza v zbierke Antikensammlung Berlin v Altes Museum, celý nos, zatiaľ čo hlava známa ako "Vatikánska Kleopatra", ktorá sa nachádza vo Vatikánskych múzeách, je poškodená a chýba jej nos. Berlínska Kleopatra aj vatikánska Kleopatra majú kráľovské diadémy, podobné črty tváre a možno sa kedysi podobali tvári jej bronzovej sochy umiestnenej v chráme Venus Genetrix. Obe hlavy sa datujú do polovice 1. storočia pred n. l. a našli sa v rímskych vilách pozdĺž Via Appia v Taliansku, pričom vatikánska Kleopatra bola objavená vo vile Quintilii. Francisco Pina Polo píše, že mince Kleopatry predstavujú jej podobizeň s istotou, a tvrdí, že sochársky portrét berlínskej hlavy potvrdzuje, že má podobný profil s vlasmi stiahnutými do drdolu, diadémom a hákovým nosom. Tretí sochársky portrét Kleopatry, ktorý vedci akceptujú ako autentický, sa zachoval v Archeologickom múzeu v Cherchelle v Alžírsku. Tento portrét má kráľovský diadém a podobné črty tváre ako berlínska a vatikánska hlava, ale má jedinečnejší účes a v skutočnosti môže zobrazovať Kleopatru Selénu II, dcéru Kleopatry. Možná parížska mramorová socha Kleopatry so supou čelenkou v egyptskom štýle sa nachádza v Kapitolských múzeách. Bola objavená v blízkosti Isidinej svätyne v Ríme a datovaná do 1. storočia pred n. l. Je buď rímskeho, alebo helenisticko-egyptského pôvodu.

Medzi ďalšie možné sochárske vyobrazenia Kleopatry patrí jedno z vápenca v Britskom múzeu v Londýne, ktoré možno zobrazuje len ženu v jej sprievode počas cesty do Ríma. Žena na tomto portréte má podobné črty tváre ako ostatné (vrátane výrazného akvilínového nosa), ale chýba jej kráľovský diadém a má iný účes. Hlava z Britského múzea, ktorá kedysi patrila k úplnej soche, by však potenciálne mohla predstavovať Kleopatru v inej fáze jej života a môže tiež prezrádzať Kleopatrinu snahu zbaviť sa používania kráľovských insígnií (t. j. diadému), aby sa stala atraktívnejšou pre občanov republikánskeho Ríma. Duane W. Roller predpokladá, že hlava z Britského múzea spolu s hlavami v Egyptskom múzeu v Káhire, Kapitolských múzeách a v súkromnej zbierke Mauricea Nahmena, ktoré majú síce podobné črty tváre a účes ako berlínsky portrét, ale chýba im kráľovský diadém, s najväčšou pravdepodobnosťou predstavujú členky kráľovského dvora alebo dokonca rímske ženy napodobňujúce Kleopatrin obľúbený účes.

V dome Marca Fabia Rufa v Pompejach v Taliansku je nástenná maľba druhého štýlu z polovice 1. storočia pred n. l., na ktorej bohyňa Venuša drží amora pri masívnych chrámových dverách, s najväčšou pravdepodobnosťou zobrazuje Kleopatru ako Venušu Genetrix s jej synom Caesarionom. Objednávka maľby sa s najväčšou pravdepodobnosťou zhoduje s postavením chrámu Venuše Genetrix na Cézarovom fóre v septembri 46 pred n. l., kde dal Cézar postaviť pozlátenú sochu zobrazujúcu Kleopatru. Táto socha pravdepodobne tvorila základ jej vyobrazení v sochárskom umení, ako aj na tejto maľbe v Pompejach. Žena na obraze má na hlave kráľovský diadém a nápadne sa podobá na vatikánsku Kleopatru, ktorá má na mramore ľavého líca možné stopy, kde mohlo byť odtrhnuté amorovo rameno. Miestnosť s obrazom dal jej majiteľ zamurovať, možno v reakcii na popravu Caesariona v roku 30 pred n. l. na príkaz Oktaviána, keď by verejné zobrazovanie Kleopatrinho syna bolo nepriaznivo vnímané novým rímskym režimom. Za jej zlatým diadémom, korunovaným červeným drahokamom, je priesvitný závoj s vlnovkami, ktoré naznačujú "melónový" účes, ktorý kráľovná obľubovala. Jej slonovinovo biela pleť, okrúhla tvár, dlhý akvilínový nos a veľké okrúhle oči boli znaky bežné na rímskych aj ptolemaiovských vyobrazeniach božstiev. Roller potvrdzuje, že "zdá sa, že niet pochýb o tom, že ide o vyobrazenie Kleopatry a Caesariona pred dverami Venušinho chrámu na Forum Julium, a ako také sa stáva jedinou zachovanou dobovou maľbou kráľovnej".

Ďalšia maľba z Pompejí, datovaná do začiatku 1. storočia n. l. a nachádzajúca sa v dome Giuseppeho II., obsahuje možné vyobrazenie Kleopatry s jej synom Caesarionom, obaja majú na sebe kráľovské diadémy, zatiaľ čo ona leží a konzumuje jed pri samovražednom akte. Pôvodne sa predpokladalo, že obraz zobrazuje kartáginskú šľachtičnú Sofonisbu, ktorá ku koncu druhej púnskej vojny (218 - 201 pred n. l.) vypila jed a spáchala samovraždu na príkaz svojho milenca Masinissa, numidského kráľa. Medzi argumenty v prospech zobrazenia Kleopatry patrí silné prepojenie jej rodu s numidskou kráľovskou rodinou, Masinissa a Ptolemaios VIII Fyzkon boli spoločníkmi a Kleopatrina vlastná dcéra sa vydala za numidského princa Jubu II. Sofonisba bola v čase vzniku obrazu tiež neznámejšou postavou, zatiaľ čo Kleopatrina samovražda bola oveľa známejšia. Na obraze chýba bolehlav, ale mnohí Rimania zastávali názor, že sa otrávila iným spôsobom ako uštipnutím jedovatým hadom. Súbor dvojitých dverí na zadnej stene maľby, umiestnených veľmi vysoko nad ľuďmi na nej, naznačuje opísané usporiadanie Kleopatrinej hrobky v Alexandrii. Mužský sluha drží ústa umelého egyptského krokodíla (pravdepodobne zložitá rukoväť podnosu), zatiaľ čo ďalší muž stojaci vedľa je oblečený ako Riman.

V roku 1818 bola v Serapisovom chráme v Hadriánovej vile neďaleko Tivoli v talianskom Laziu objavená dnes už stratená enkaustická maľba, ktorá zobrazovala Kleopatru páchajúcu samovraždu s osikom, ktorý sa zahryzol do jej obnaženej hrude. Chemická analýza vykonaná v roku 1822 potvrdila, že médium maľby pozostávalo z jednej tretiny z vosku a dvoch tretín zo živice. Hrúbka maľby na Kleopatrinom holom tele a jej drapérii bola údajne podobná maľbám na portrétoch múmií z Fajumu. Oceľová rytina publikovaná Johnom Sartainom v roku 1885, ktorá zobrazuje maľbu opísanú v archeologickej správe, zobrazuje Kleopatru v autentickom odeve a šperkoch Egypta neskorého helenistického obdobia, ako aj žiarivú korunu ptolemaiovských panovníkov, ako ju vidieť na ich portrétoch na rôznych minciach razených počas ich vlády. Po Kleopatrinej samovražde dal Oktavián vyhotoviť obraz, na ktorom bola znázornená uštipnutá hadom, a tento obraz mal namiesto nej v sprievode počas svojho triumfálneho sprievodu v Ríme. Portrétna maľba Kleopatrinej smrti možno patrila k veľkému množstvu umeleckých diel a pokladov, ktoré si cisár Hadrián odniesol z Ríma na výzdobu svojej súkromnej vily, kde sa našla v egyptskom chráme.

Rímska tabuľová maľba z Herculanea v Taliansku datovaná do 1. storočia n. l. pravdepodobne zobrazuje Kleopatru. Má na ňom kráľovský diadém, červené alebo červenohnedé vlasy stiahnuté do drdolu a náušnice s guľovitými príveskami, bielu pokožku tváre a krku na ostro čiernom pozadí. Jej vlasy a črty tváre sú podobné ako na sochárskych portrétoch z Berlína a Vatikánu, ako aj na jej minciach. Veľmi podobná maľovaná busta ženy s modrou čelenkou v Dome sadu v Pompejach obsahuje zobrazenia v egyptskom štýle, napríklad sfingu v gréckom štýle, a možno ju vytvoril ten istý umelec.

Portlandská váza, rímska sklenená váza s kamejou datovaná do augustovského obdobia, ktorá sa v súčasnosti nachádza v Britskom múzeu, obsahuje možné vyobrazenie Kleopatry s Antoniom. V tejto interpretácii možno vidieť Kleopatru, ako chytá Antonia a priťahuje ho k sebe, zatiaľ čo sa jej medzi nohami vznáša had (t. j. osika), nad ňou sa vznáša Eros a Anton, údajný predok rodu Antonovcov, sa v zúfalstve pozerá, ako jeho potomka Antonia vedú do záhuby. Na druhej strane vázy je možno výjav Octavie, ktorú opustil jej manžel Antonius, ale nad ktorou bdie jej brat, cisár Augustus. Váza teda mohla vzniknúť najskôr v roku 35 pred n. l., keď Antonius poslal svoju manželku Octaviu späť do Itálie a zostal s Kleopatrou v Alexandrii.

Busta Kleopatry v Kráľovskom múzeu Ontária predstavuje bustu Kleopatry v egyptskom štýle. Je datovaná do polovice 1. storočia pred n. l. a je pravdepodobne najstarším vyobrazením Kleopatry ako bohyne a zároveň vládnucej faraónky Egypta. Socha má tiež výrazné oči, ktoré majú podobnosť s rímskymi kópiami ptolemaiovských sochárskych diel. V chrámovom komplexe Dendera neďaleko Dendery v Egypte sa nachádzajú reliéfne vyrezávané obrazy v egyptskom štýle pozdĺž vonkajších stien Hatorovho chrámu, ktoré zobrazujú Kleopatru a jej mladého syna Cézaróna ako dospelého a vládnuceho faraóna, ktorý prináša obety bohom. Po Kleopatrinej smrti tam dal Augustus napísať svoje meno.

Veľká ptolemaiovská čierna čadičová socha s výškou 104 centimetrov (41 palcov), ktorá sa v súčasnosti nachádza v múzeu Ermitáž v Petrohrade, predstavuje Arsinoe II, manželku Ptolemaia II, ale nedávna analýza ukázala, že by mohla zobrazovať jej potomka Kleopatru, pretože jej čelenku zdobia tri uraei, čo je viac ako dve, ktoré používala Arsinoe II na symbolizovanie jej vlády nad Dolným a Horným Egyptom. Žena na čadičovej soche tiež drží rozdelený dvojitý roh hojnosti (dikeras), ktorý možno vidieť na minciach Arsinoe II. aj Kleopatry. Bernard Andreae vo svojej knihe Kleopatra und die Caesaren (2006) tvrdí, že táto čadičová socha, podobne ako iné idealizované egyptské portréty kráľovnej, neobsahuje realistické črty tváre, a preto len málo prispieva k poznaniu jej vzhľadu. Adrian Goldsworthy píše, že napriek týmto vyobrazeniam v tradičnom egyptskom štýle by sa Kleopatra obliekala ako domorodkyňa len "možno na určité obrady" a namiesto toho by sa zvyčajne obliekala ako grécka panovníčka, čo by zahŕňalo grécku čelenku, ktorú vidno na jej grécko-rímskych bustách.

V modernej dobe sa Kleopatra stala ikonou populárnej kultúry, ktorej povesť sa formovala vďaka divadelným predstaveniam z čias renesancie, ako aj maľbám a filmom. Tento materiál do značnej miery prevyšuje rozsah a veľkosť existujúcej historiografickej literatúry o nej z obdobia klasickej antiky a má väčší vplyv na pohľad širokej verejnosti na Kleopatru ako tá druhá. Anglický básnik 14. storočia Geoffrey Chaucer v Legende o dobrých ženách kontextualizoval Kleopatru pre kresťanský svet stredoveku. Jeho zobrazenie Kleopatry a Antonia, jej žiarivého rytiera, ktorý sa venuje dvornej láske, sa v modernej dobe interpretovalo buď ako hravá, alebo mizogýnna satira. Chaucer však vyzdvihol Kleopatrin vzťah len s dvoma mužmi ako sotva život zvodkyne a svoje dielo napísal čiastočne ako reakciu na negatívne zobrazenie Kleopatry v latinských dielach De Mulieribus Claris a De Casibus Virorum Illustrium talianskeho básnika zo 14. storočia Giovanniho Boccaccia. Renesančný humanista Bernardino Cacciante , ktorý vo svojom Libretto apologetico delle donne z roku 1504 ako prvý Talian obhajoval povesť Kleopatry a kritizoval vnímané moralizovanie a mizogýniu v Boccacciových dielach. O Kleopatrinej vláde písali aj diela islamskej historiografie napísané v arabčine, napríklad Al-Masudiho Zlaté lúky z 10. storočia, hoci v jeho diele sa chybne tvrdilo, že Oktavián zomrel krátko po Kleopatrinej samovražde.

Kleopatra sa objavila v miniatúrach pre iluminované rukopisy, napríklad na vyobrazení, na ktorom leží s Antoniom v hrobke v gotickom štýle, ktoré vytvoril majster Boucicaut v roku 1409. Vo výtvarnom umení začali so sochárskym zobrazením Kleopatry ako voľne stojacej nahej postavy páchajúcej samovraždu sochári Bartolommeo Bandinelli a Alessandro Vittoria v 16. storočí. Medzi prvé grafiky zobrazujúce Kleopatru patria návrhy renesančných umelcov Rafaela a Michelangela, ako aj drevoryty z 15. storočia v ilustrovaných vydaniach Boccacciových diel.

V oblasti divadelného umenia inšpirovala Samuela Daniela smrť anglickej kráľovnej Alžbety I. v roku 1603 a nemecké vydanie údajných Kleopatriných listov v roku 1606 k zmene a opätovnému vydaniu jeho hry Kleopatra z roku 1594 v roku 1607. Po ňom nasledoval William Shakespeare, ktorého hra Antonius a Kleopatra, z veľkej časti založená na Plutarchovi, bola prvýkrát uvedená v roku 1608 a poskytla trochu oplzlý pohľad na Kleopatru v ostrom kontraste s vlastnou anglickou panenskou kráľovnou. Kleopatra sa objavila aj v operách, napríklad v opere Georga Friedricha Händla Giulio Cesare in Egitto z roku 1724, ktorá zobrazovala milostný vzťah Cézara a Kleopatry; Domenico Cimarosa napísal Kleopatru na podobnú tému v roku 1789.

Vo viktoriánskej Británii sa Kleopatra veľmi spájala s mnohými aspektmi staroegyptskej kultúry a jej obraz sa používal na predaj rôznych výrobkov pre domácnosť vrátane olejových lámp, litografií, pohľadníc a cigariet. Fiktívne romány ako Kleopatra (1889) H. Ridera Haggarda a Jedna z Kleopatriných nocí (1838) Théophila Gautiera zobrazovali kráľovnú ako zmyselnú a mystickú východniarku, zatiaľ čo Kleopatra (1894) egyptológa Georga Ebersa bola viac založená na historickej presnosti. Francúzsky dramatik Victorien Sardou a írsky dramatik George Bernard Shaw vytvorili hry o Kleopatre, zatiaľ čo burleskné predstavenia, ako napríklad Antonius a Kleopatra F. C. Burnanda, ponúkli satirické zobrazenie kráľovnej spájajúce ju a prostredie, v ktorom žila, s modernou dobou. Shakespearova hra Antonius a Kleopatra sa vo viktoriánskej ére považovala za kanonickú. Jej popularita viedla k názoru, že obraz Lawrenca Alma-Tadema z roku 1885 zobrazuje stretnutie Antonia a Kleopatry na jej výletnej bárke v Tarze, hoci Alma-Tadema v súkromnom liste prezradil, že zobrazuje ich neskoršie stretnutie v Alexandrii. Na základe Shakespearovej hry vznikla aj opera Samuela Barbera Antonius a Kleopatra (1966), objednaná pri príležitosti otvorenia Metropolitnej opery. Alexander Puškin vo svojej nedokončenej poviedke Egyptské noci z roku 1825 spopularizoval tvrdenia rímskeho historika Aurélia Viktora zo 4. storočia, ktoré sa predtým zväčša ignorovali, že Kleopatra sa prostituovala s mužmi, ktorí za sex platili životom. Kleopatru začali oceňovať aj mimo západného sveta a Blízkeho východu, keďže čínsky učenec Yan Fu z obdobia dynastie Čching napísal jej rozsiahly životopis.

Francúzsky nemý horor Georgesa Mélièsa Vykrádanie Kleopatrinej hrobky (francúzsky Cléopâtre) z roku 1899 bol prvým filmom, ktorý zobrazoval postavu Kleopatry. Hollywoodske filmy 20. storočia boli ovplyvnené staršími viktoriánskymi médiami, ktoré pomohli formovať postavu Kleopatry, ktorú hrala Theda Bara vo filme Kleopatra (1917), Claudette Colbert vo filme Kleopatra (1934) a Elizabeth Taylor vo filme Kleopatra (1963). Okrem stvárnenia "upírskej" kráľovnej zahŕňala Bárovej Kleopatra aj tropy známe z orientálneho maliarstva 19. storočia, ako napríklad despotické správanie, zmiešané s nebezpečnou a otvorenou ženskou sexualitou. Colbertovej postava Kleopatry slúžila ako glamour model pre predaj produktov s egyptskou tematikou v obchodných domoch v 30. rokoch 20. storočia, zameraný na ženské filmové diváčky. V rámci príprav na film s Taylorovou v hlavnej úlohe Kleopatry sa v ženských časopisoch zo začiatku 60. rokov 20. storočia objavovali reklamy na to, ako pomocou mejkapu, oblečenia, šperkov a účesov dosiahnuť "egyptský" vzhľad podobný kráľovnám Kleopatre a Nefertiti. Do konca 20. storočia bolo s Kleopatrou spojených štyridsaťtri filmov, dvesto divadelných hier a románov, štyridsaťpäť opier a päť baletov.

Písomné práce

Zatiaľ čo mýty o Kleopatre pretrvávajú v populárnych médiách, dôležité aspekty jej kariéry zostávajú zväčša nepovšimnuté, napríklad jej velenie námorným silám a administratívne úkony. Publikácie o starogréckej medicíne, ktoré sa jej pripisujú, sú však pravdepodobne dielom lekára rovnakého mena, ktorý písal koncom prvého storočia nášho letopočtu. Ingrid D. Rowlandová, ktorá zdôrazňuje, že "Bereniku zvanú Kleopatra", ktorú uvádza rímska lekárka Metrodora z 3. alebo 4. storočia, stredovekí učenci pravdepodobne zamenili za Kleopatru. Z týchto lekárskych a kozmetických spisov existujú len fragmenty, napríklad tie, ktoré sa zachovali od Galéna, vrátane liekov na choroby vlasov, plešatosť a lupiny spolu so zoznamom váh a mier na farmakologické účely. Aëtius z Amidy pripísal Kleopatre recept na parfumované mydlo, zatiaľ čo Pavol z Aeginy zachoval jej údajný návod na farbenie a kulmovanie vlasov.

Kleopatra patrila k macedónskej gréckej dynastii Ptolemaiovcov, ktorých európsky pôvod siahal do severného Grécka. Prostredníctvom svojho otca, Ptolemaia XII Auleta, bola potomkom dvoch významných spoločníkov Alexandra Veľkého Macedónskeho: generála Ptolemaia I Sotera, zakladateľa Ptolemaiovského kráľovstva v Egypte, a Seleuka I Nikatora, macedónskeho Gréka, zakladateľa Seleukovskej ríše v západnej Ázii. Zatiaľ čo Kleopatrin otcovský rod sa dá vystopovať, identita jej matky nie je známa. Pravdepodobne bola dcérou Kleopatry VI Tryfeny (známej aj ako Kleopatra V Tryfena), sestry-manželky Ptolemaia XII, ktorá im predtým porodila dcéru Bereniku IV.

Kleopatra I. Syrská bola jedinou členkou dynastie Ptolemaiovcov, o ktorej sa s určitosťou vie, že mala iný ako grécky pôvod. Jej matka Laodika III. bola dcérou, ktorá sa narodila pontskému kráľovi Mithridatovi II. z perzskej dynastie Mithridatovcov a jeho manželke Laodike, ktorá mala zmiešaný grécko-perzský pôvod. Otec Kleopatry I. Syrskej Antiochos III. veľký bol potomkom kráľovnej Apamy, sogdijskej Iránky, manželky Seleuka I. Nikatora. Všeobecne sa predpokladá, že Ptolemaiovci sa nemiešali s rodenými Egypťanmi. Michael Grant tvrdí, že je známa len jedna egyptská milenka Ptolemaia a žiadna egyptská manželka Ptolemaia, a ďalej tvrdí, že Kleopatra pravdepodobne nemala egyptský pôvod a "označila by sa za Grékyňu". Stacy Schiff píše, že Kleopatra bola macedónska Grékyňa s určitými perzskými predkami, a tvrdí, že bolo zriedkavé, aby Ptolemaiovci mali egyptskú milenku. Duane W. Roller špekuluje, že Kleopatra mohla byť teoreticky dcérou napoly macedónsko-gréckej, napoly egyptskej ženy z Memfidy v severnom Egypte, ktorá patrila do rodiny kňazov zasvätených Ptahovi (hypotéza, ktorá nie je vo vedeckej literatúre všeobecne prijímaná), ale tvrdí, že nech bol Kleopatrin pôvod akýkoľvek, najviac si cenila svoje grécke ptolemaiovské dedičstvo. Ernle Bradford píše, že Kleopatra vyzvala Rím nie ako Egypťanka, "ale ako civilizovaná Grékyňa".

Tvrdenia, že Kleopatra bola nemanželským dieťaťom, sa v rímskej propagande proti nej nikdy neobjavili. Strabón bol jediným starovekým historikom, ktorý tvrdil, že deti Ptolemaia XII. narodené po Berenike IV. vrátane Kleopatry boli nemanželské. Kleopatra V. (alebo VI.) bola vyhnaná z dvora Ptolemaia XII. koncom roku 69 pred Kr. niekoľko mesiacov po narodení Kleopatry, zatiaľ čo všetky tri mladšie deti Ptolemaia XII. sa narodili počas neprítomnosti jeho manželky. Vysoký stupeň príbuzenskej plemenitby medzi Ptolemaiovcami ilustruje aj Kleopatrin bezprostredný rodokmeň, ktorého rekonštrukcia je uvedená nižšie. Nižšie uvedený rodokmeň uvádza Kleopatru V, manželku Ptolemaia XII, aj ako dcéru Ptolemaia X Alexandra I. a Bereniky III, čo by z nej robilo sesternicu jej manžela Ptolemaia XII, ale mohla byť aj dcérou Ptolemaia IX Lathyra, čo by z nej namiesto toho robilo sestru-manželku Ptolemaia XII. Zmätočné správy v starovekých primárnych prameňoch tiež viedli učencov k tomu, že manželku Ptolemaia XII. počítali buď ako Kleopatru V., alebo Kleopatru VI.; tá druhá mohla byť v skutočnosti dcérou Ptolemaia XII. a niektorí ju používajú ako náznak toho, že Kleopatra V. zomrela v roku 69 pred n. l., a nie že sa v roku 58 pred n. l. (počas exilu Ptolemaia XII. v Ríme) objavila ako spoluvládkyňa Bereniky IV.

Zdroje

 1. Kleopatra VII.
 2. Cleopatra
 3. ^ For further validation about the Berlin Cleopatra, see Pina Polo (2013, pp. 184–186), Roller (2010, pp. 54, 174–175), Jones (2006, p. 33), and Hölbl (2001, p. 234).
 4. ^ a b Roller (2010, p. 149) and Skeat (1953, pp. 99–100) explain the nominal short-lived reign of Caesarion as lasting 18 days in 30 August BC. However, Duane W. Roller, relaying Theodore Cressy Skeat, affirms that Caesarion's reign "was essentially a fiction created by Egyptian chronographers to close the gap between [Cleopatra's] death and official Roman control of Egypt (under the new pharaoh, Octavian)", citing, for instance, the Stromata by Clement of Alexandria (Roller 2010, pp. 149, 214, footnote 103).Plutarch, translated by Jones (2006, p. 187), wrote in vague terms that "Octavian had Caesarion killed later, after Cleopatra's death."
 5. ^ a b 12 August 30 BC in the later Julian calendar. Skeat (1953, pp. 98–100).
 6. ^ a b c Grant (1972, pp. 3–4, 17), Fletcher (2008, pp. 69, 74, 76), Jones (2006, p. xiii), Preston (2009, p. 22), Schiff (2011, p. 28) and Burstein (2004, p. 11) label the wife of Ptolemy XII Auletes as Cleopatra V Tryphaena, while Dodson & Hilton (2004, pp. 268–269, 273) and Roller (2010, p. 18) call her Cleopatra VI Tryphaena, due to the confusion in primary sources conflating these two figures, who may have been one and the same. As explained by Whitehorne (1994, p. 182), Cleopatra VI may have actually been a daughter of Ptolemy XII who appeared in 58 BC to rule jointly with her alleged sister Berenice IV (while Ptolemy XII was exiled and living in Rome), whereas Ptolemy XII's wife Cleopatra V perhaps died as early as the winter of 69–68 BC, when she disappears from historical records. Roller (2010, pp. 18–19) assumes that Ptolemy XII's wife, who he numbers as Cleopatra VI, was merely absent from the court for a decade after being expelled for an unknown reason, eventually ruling jointly with her daughter Berenice IV. Fletcher (2008, p. 76) explains that the Alexandrians deposed Ptolemy XII and installed "his eldest daughter, Berenike IV, and as co-ruler recalled Cleopatra V Tryphaena from 10 years' exile from the court. Although later historians assumed she must have been another of Auletes' daughters and numbered her 'Cleopatra VI', it seems she was simply the fifth one returning to replace her brother and former husband Auletes."
 7. ^ She was also a diplomat, naval commander, linguist, and medical author; see Roller (2010, p. 1) and Bradford (2000, p. 13).
 8. Para más información sobre el busto de Cleopatra en Berlín, ver Pina Polo (2013, pp. 184-186), Roller (2010, pp. 54, 174-175), Jones (2006, p. 33) y Hölbl (2001, p. 234).
 9. a b c d Theodore Cressy Skeat, en Skeat (1953, pp. 98-100), utiliza datos históricos para calcular que la muerte de Cleopatra ocurrió el 12 de agosto de 30 a. C. Burstein (2004, p. 31) indica la misma fecha que Skeat, mientras que Dodson y Hilton (2004, p. 277) también coinciden pero de forma más ambigua diciendo que ocurrió circa de esa fecha. Entre los partidarios del 10 de agosto como fecha de su muerte se encuentran Roller (2010, pp. 147-148), Fletcher (2008, p. 3) y Anderson (2003, p. 56).
 10. Der Vogelkopf ist durch das ähnlich aussehende Hieroglyphenzeichen H20 zu ersetzen, das zurzeit mit den in der Wikipedia verwendeten Hieroglyphen nicht dargestellt werden kann.
 11. Übersetzungen für alle Titel durch das Portal Ägyptologie.
 12. Para mais informações sobre a Cleópatra de Berlim, veja Pina Polo 2013, pp. 184–186, Roller 2010, pp. 54, 174–175, Jones 2006, p. 33 e Hölbl 2001, p. 234.
 13. a b c Theodore Cressy Skeat, em Skeat 1953, p. 98–100, usa informação histórica para calcular a morte de Cleópatra como tendo ocorrido em 12 de agosto de 30 a.C.. Burstein 2004, p. 31 fornece a mesma data, enquanto Dodson & Hilton 2004, p. 277 tepidamente apoiam isso, dizendo que ocorreu por volta dessa data. Aqueles a favor da morte em 10 de agosto incluem Roller 2010, p. 147–148, Fletcher 2008, p. 3 e Anderson 2003, p. 56.