Abbas den store

Dafato Team | 7 juni 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Abbas I (27 januari 1571, Herat - 19 januari 1629, Qazvin) var shah av Persien, Sefeviddynastin, som regerade från 1588 till 1629.

Abbas var en stor reformator och militär befälhavare som genomförde administrativa, politiska, militära och ekonomiska reformer, förändrade statsstrukturen i grunden, upprättade en reguljär armé och förde framgångsrika krig mot turkarna och uzbeker, återtog tidigare förlorade territorier och återupprättade i stort sett den praktiskt taget förstörda safavidiska staten som han ärvde och omvandlade den till en centraliserad absolutistisk monarki. Under Abbas nådde det safavidiska imperiet sitt största välstånd och sin största makt och sträckte sig från Tigrisfloden i väster till staden Kandahar i öster.

Abbas uppmuntrade byggandet av vägar, broar och kanaler, tog hand om stadsdekoration och utvecklade matttillverkningen. Under honom flyttades huvudstaden från Qazvin till Isfahan 1598. Trots att Abbas var en grym och despotisk härskare började hans undersåtar kalla honom "den store".

Barndom och ungdomstid

Abbas I föddes den 27 januari 1571 i den afghanska staden Herat i familjen Shahinshah Muhammad Khudabend (1531-1596) och Mahdi Uli (?-1579), dotter till Hakim (guvernör) i provinsen Mazendaran, Mir Abdullah Khan. När Abbas föddes var hans far, prins Muhammad Khudabende, guvernör i Khorasan. Han var 40 år gammal och äldsta son till shah Tahmasib, men enligt sharialagen var han olämplig att ärva sin fars tron eftersom en ögonsjukdom hade gjort honom praktiskt taget blind. Den safavidiska krönikören Iskander-bek Munshi beskriver Muhammed Khudabende som en "from, asketisk och ödmjuk själ". Abbas mor, Khayr al-Nisa Begum, hade en mycket starkare karaktär än sin make, vilket hon snart kommer att visa. Hon var en prinsessa från den sydkaspiska provinsen Mazendaran, från en familj som i likhet med safaviderna hävdade att de härstammade från shiitiska imamer, i detta fall den fjärde imamen Zeynalabdin. Hälften av Mazendaran styrdes som vasall till Safaviderna av Khayr al-Nisas far Begum fram till 1562, då han mördades och hans kusin tog över furstendömet och styrde den andra halvan. Khayr al-Nisa Begum flydde till det safavidiska hovet, där shah Tahmasib gav henne en fristad och senare gifte bort henne med Mohammed Hudabende. Under tiden avled hennes kusin, varpå Tahmasib återigen delade furstendömet i två delar och bekräftade sin kusins son Mirza Khan som guvernör i den ena delen och utsåg Khudabendes äldsta son prins Hassan till guvernör i den andra delen. Khair al-Nisa levde i hopp om att en dag kunna hämnas på Mirza Khan. Hon och Mohammed Khudabende hade redan två söner när Abbas, Hasan och Hamza föddes, och ytterligare två skulle födas i framtiden - Abu Talib och Tahmasib. När Abbas var knappt 18 månader gammal bråkade Mohammed Khudabende med Qizilbash-krigsherren i Khorasan, vilket tvingade Tahmasib att förflytta honom till Shiraz, huvudstaden i den sydvästra Fars-provinsen. I hans ställe utsåg Tahmasib till en början prins Hamza, som då var åtta år gammal, till nominell guvernör i Herat. Men Khayr al-Nisa ville inte skiljas från Hamza, som var hennes favoritson, och övertalade därför Tahmasib att utse Abbas i stället. Det faktum att Abbas fortfarande var ett spädbarn var inget hinder, eftersom Tahmasib själv hade utsetts till guvernör i Khorasan vid två års ålder. En emir från den dominerande Ustajli-stammen, Shahgulu Sultan of the Ustajli, utsågs till de facto guvernör och beskyddare av Abbas.

Abbas kommer att tillbringa större delen av de kommande 16 åren i Herat, där han kommer att se och fundera över hur godtyckliga avrättningar kommer att bli dagens norm och hur de konfliktbenägna Qizilbash-stammarna kommer att föra landet till randen av kollaps. Han kommer att bevittna morden på nära familjemedlemmar och själv undkomma döden med nöd och näppe för att sedan bli en marionett i händerna på ambitiösa kejsaremirer från Kyzylbash. Dessa händelser kommer att bestämma hans beteende efter att han har bestigit tronen. Abbas kysylbashiska förmyndare och deras fruar har blivit fosterföräldrar för honom. Han skulle aldrig få träffa sin mor igen och skulle bara få träffa sin far efter att ha störtat honom i en palatskupp 15 år senare. Han blev särskilt fäst vid den andra av hans Kyzylbash-väktare, Aligul Khan Shamli, och dennes hustru, Jan-aga Khanim, som tog hand om honom under större delen av hans barndom och ungdom. När han blev shah uttryckte han formellt sin kärlek och vördnad för Jan-aga Hanim genom att ge henne titeln nənə ("mor"), och hon blev shahens harem och föremål för hans särskilda gunst. Av sina Kyzylbash-vårdare lärde han sig de färdigheter som krävs för en krigare - ridning, bågskytte och fäktning. Han lärde sig också polo och jakt. Liksom de flesta shaherna blev han beroende av jakt, som då ansågs vara en form av militär träning. I takt med att han mognade skulle han också få en djupare förståelse för statsförvaltningen. En särskilt intressant aspekt av hans utbildning var de färdigheter han fick som hantverkare, som han senare ofta använde för att slappna av. Att han lärde sig ett hantverk är inte ovanligt. I islam var hantverkare högt värderade och att lära sig ett hantverk ansågs lovvärt för medlemmar av eliten. Fader John Tadeusz, som tillbringade några år i den safavidiska staten under shah Abbas, skrev att "han tycker om att tillverka krumsvärd, arkvebusar, hästselar och sadlar, väva, destillera salt, apelsinvatten och mediciner, kort sagt, om han inte är mästare i alla yrken, så är han åtminstone delvis bekant med dem alla". Abbas förvärvade alla dessa färdigheter från hantverkarna i de verkstäder som ingick i emirens hushåll, som försåg honom och hans hov med nästan alla livsnödvändigheter och lyx.

Kyzylbash-emirerna var både krigare och härskare, men också konstmästare. Detta gällde särskilt den andra av Abbas förmyndare, Aligul Khan Shamli, som ägde ett omfattande bibliotek och höll begåvade poeter, målare och kalligrafister. I Herat utbildades han i teckning och kalligrafi, och även om det inte finns några bevis för att han själv hade någon talang på dessa områden, utvecklade han en förfinad smak för dem som han inte skulle förneka när han kom till tronen. Hans största passion skulle dock vara arkitekturen, och det råder inget tvivel om att den hade sitt ursprung i det starka intryck som det timuridiska arkitektoniska arvet gjorde på honom, som ständigt omgav honom först i Herat och sedan i Mashhad. Det timuridiska inflytandet på Abbas skulle inte begränsas till enbart arkitektur. Det skulle också påverka hans syn på den safavidiska dynastins legitimitet, som han skulle försöka stärka genom att umgås med Timur själv. Hans intellektuella utbildning anförtroddes åt en lärd präst från Mashhad, shejk Hasan Dawood, och bestod av undervisning i Koranen, sharia och shiaans viktigaste läror, samt studier av några mästerverk av persisk poesi, särskilt Ferdowsis epos Shahnameh. Bokstudier tycks dock ha varit föga lockande för Abbas under denna period av hans liv, eftersom det rapporteras att han ofta missade lektionerna för att gå på jakt. När Abbas blev tronad hade han inga andra kunskaper än läs- och skrivkunskaper, och han förvärvade sina kunskaper senare genom de lärdas och de konstkunnigas sällskap. Han skrev dikter på persiska och azeriska. När Abbas tog över det safavidiska imperiet vid 16 års ålder såg Qizilbashs stamhövdingar honom som en marionett, eftersom Qizilbash hade stort inflytande över shaherna. Shah Abbas levde ett nomadiskt liv, en tredjedel av hans regeringstid gick åt till att resa, en tredjedel till att stanna i sin huvudstad och en tredjedel till att ha fritid på andra platser. På grund av hans nomadiska livsstil flyttades huvudstaden faktiskt till den plats där Abbas befann sig.

Tillträde till makten

När Abbas fortfarande var ett barn bröt en kris ut vid det safavidiska hovet om arvsfrågan. Trots sin höga ålder hade Tahmasib inget att säga till om vilken av sina söner han ville ha som efterträdare. Detta var det enda hoppet om en smidig övergång till makten, eftersom safaviderna styrde enligt den turkisk-mongoliska stamtraditionen, enligt vilken alla prinsar hade lika rätt till tronen. Medan Tahmasib förblev tyst, uppstod två rivaliserande partier, vart och ett med sin egen kandidat till tronen, vid hovet och inledde en kamp om tronen.

En av kandidaterna var shahens tredje son, prins Haidar, som såg sig själv som den naturliga efterträdaren eftersom hans far redan hade delegerat många av sina befogenheter till honom. Bland hans anhängare fanns den härskande Ustajli-stammen, som förväntade sig att de under Haidar skulle kunna behålla sin dominerande ställning vid hovet, och de georgiska gulamernas hovmän, eftersom Haidars mor var georgiska. En andra kandidat nominerades i hans frånvaro. Han var Tahmasibs andra son, prins Ismail, som hade kämpat med stor framgång mot ottomanerna, men som sedan kastades i fängelse i nästan tjugo år på grund av misstankar om att ha planerat att störta shahen. Han stöddes av de flesta av de andra Qizilbash-stammarna som såg detta som en möjlighet att tränga undan Ustajls från deras dominerande ställning vid hovet och de lukrativa positioner som var förknippade med den. De föredrog också Ismail eftersom hans mor, liksom de själva, var turkisk och eftersom han uppvisade de militära egenskaper som de uppskattade.

I Ismails läger fanns också två inflytelserika personligheter som snart skulle komma att spela en viktig roll. De var den högsta tadzjikiska tjänstemannen, Mirza Salman Jaberi Isfahani, som senare skulle bli storvizir, och Ismails smarta och ambitiösa styvsyster, Perihan Khanim. Hon utövade ett starkt inflytande över shah Tahmasib och hade uppenbarligen för avsikt att utöva samma inflytande över Ismael. Friktionen mellan de två grupperna förvärrades när Tahmasib blev allvarligt sjuk under några månader 1574. Vid ett tillfälle bröt nästan en massaker ut när tusentals av deras beväpnade anhängare samlades framför palatsets portar i Qazvin. Spänningarna minskade när shahen återhämtade sig, men han misslyckades också med att utse sin efterträdare under de två år han hade kvar. Han dog tidigt den 14 maj 1576 vid 62 års ålder.

Nästa dag gjorde prins Haydar ett hastigt och dåligt förberett försök att ta makten, men det misslyckades till stor del tack vare Perihan Khanums slughet och dubbelspel. Försöket slutade i en fars - Haidar tog sin tillflykt till haremet som kvinna, men hans motståndare släpade ut honom därifrån och dödade honom. Detta var en exceptionell våldshandling från Qizilbashs sida mot den safavidiska prinsen, favoritson till deras tidigare "mentor", shah Tahmasib, och erkänd ättling till den shiitiska imamen. Det ledde till att ordningen och lag och ordning försvann helt i Qazvin. Odisciplinerade grupper av Qizilbash strövade omkring på gatorna, dödade och plundrade, upplopp bröt ut och barrikader uppfördes när lokala banditer tog kontroll över olika stadsdelar. Detta markerade början på ett "andra inbördeskrig", som avslutades först när Abbas kom till makten och bröt Kyzylbashs makt.

Perihan Khan stoppade anarkin och tog situationen under strikt kontroll, återställde den allmänna ordningen och såg till att hennes halvbror Ismail kunde stiga upp på tronen. Han släpptes ur fängelset och fördes till Qazvin där han kröntes till shah Ismail II den 22 augusti 1576. Perihan Khanim förväntade sig att Ismail bara skulle vara en nominell härskare medan hon fortsatte att hålla maktens spakar i sina händer. Kyzylbashi var av samma åsikt och gav sig ut för att hedra henne. Ismail hade dock andra planer i detta avseende. Han samlade emirerna och sade till dem att "en kvinnas inblandning i offentliga angelägenheter är en förödmjukelse för en härskares heder, och att en man umgås med en kvinna från shahens safavidiska hus är ett avskyvärt brott". Detta innebar ett tillfälligt slut på prinsessans maktanspråk.

Ismails regeringstid var kort och blodig. De långa åren i fängelse hade gjort honom akut paranoid och han började se fiender överallt som skulle förintas. Han började med att hämndlystet mörda framstående medlemmar av Ustajla-stammen, oavsett om de stödde hans rival, prins Haydar, eller inte. Unge Abbas hade en direkt koppling till dessa händelser när en grupp ryttare stormade in i Herat, bröt sig in i huset till sin Ustajla-väktare Shahgulu Sultan och slaktade honom när han stod obeväpnad. Han ersattes av en emir från Shamli-stammen, Aligulu Khan Shamli. Ismail riktade sedan sin uppmärksamhet mot sin egen familj för att förhindra alla försök att störta honom från denna sida. Han beordrade mordet på sina två yngre bröder och blindandet av den tredje, vilket gjorde att denne inte längre hade någon potentiell kandidat till tronen. Han gjorde sig också av med flera av sina kusiner, men lät sin äldre bror Mohammed Hudabende och hans barn vara oskadda - säkert delvis på grund av att Hudabende redan var blind, men också helt klart av respekt för deras gemensamma mor. Han beordrade också att flera hundra anhängare av den safavidiska sufiorden som hade anlänt till Qazvin från Anatolien skulle dödas, eftersom han fruktade att de skulle användas mot honom.

Den växande frustrationen hos Qizilbash-emirerna förstärktes av Ismails försök att mildra den safavidiska shi'ismens anti-sunnitiska retorik. Men de var fortfarande tveksamma till att uttala sig mot den man som de fortfarande betraktade som sin "andliga vägledare". Ismail fick dock rykten om att de planerade att ersätta honom med Hudabendes äldsta son prins Hassan, varpå han bröt mot det tabu som han hade ålagts att inte röra familjen Hudabende, och Hassan ströps med en snara i Teheran av shahens vakter. Hösten 1577, efter att hans son hade fötts, gav Ismail order om att förgöra resten av familjen. Dessa genomfördes inte - vilket Abbas alltid kommer att vara tacksam för till sin förmyndare Aligul Khan Shamli - och på morgonen den 25 november 1577 hittades Ismail död i sin säng efter en uppenbar överdos av opium och indisk hasch, även om vissa misstänkte att han hade skickats av Perihan Khanim.

Den tadzjikiske tjänstemannen Mirza Salman Jaberi Isfahani, som Ismail utsåg till storvisir, agerade snabbt för att förhindra att Qizilbash-rivaliteten utvecklades till våld. Han övertalade emirerna att svära en vänskapsed till varandra och instiftade Abbas far, Mohammed Khudabende. Det faktum att hans mor var turkisk gjorde att hans kandidatur var att föredra framför hans söner, tolvåriga Hamza och sjuåriga Abbas, som var potentiella alternativa kandidater men vars mor var persiska. Perihan Khanim var säker på att hon skulle lyckas manipulera den svaga Khudabende och försökte återigen ta makten. Men hon måste räkna med hans fru och Abbas mor, Kheirannisa Begum, som nu var känd som Mahdi Ullah ("sublim vagga") bland shahens fruar. Denna beslutsamma kvinna var mer än villig att kompensera för sin mans brister, och när detta stod klart började stödet för prinsessan minska. En av de första som lämnade henne var Mirza Salman, som hade en god känsla för varifrån vinden blåste för tillfället. Han gick till Mahdi Ullah och sultan Muhammad Shah, som Muhammad Khudabende nu kallades, i Shiraz och varnade dem för att de inte kunde regera så länge Perihan Khanim levde. Qizilbash-emirerna började också lämna Qazvin och ignorerade prinsessans desperata order att stanna. Fler och fler av dem kom ut för att möta den nya shahen och Mahdi Ullah när de avancerade mot huvudstaden, som de intog den 11 februari 1578. Mahdi Ullah massakrerade omedelbart sin rival, som avlägsnades från shahens harem och ströps. Emiren av Qizilbash, som var närvarande vid tidpunkten, erinrade sig senare att prinsessans huvud sattes upp vid stadens port, "täckt av blod och förvirrat, planterat på en spets av ett spjut, och på så sätt utsatt för allmän beskådan - en mycket sorglig och fruktansvärd syn". Shah Ismail II:s lille son dödades också.

Emirerna var beredda på att Mahdi Ullah skulle få ett stort inflytande, men de var inte alls nöjda med att hon tog full kontroll över staten och började fatta alla beslut själv, även i militära frågor. Själv hade hon en mycket låg uppfattning om dem, som hon inte ens försökte dölja. Alla hennes ansträngningar koncentrerades på att säkra arvet efter sin äldsta son, prins Hamza, som då var 12-13 år gammal. Hon lyckades få honom utnämnd till vakil eller vicekung. Hamza överskuggade snart sin far så mycket att en del utländska observatörer trodde att han var shahen.

Splittringen och blodsutgjutelsen vid det safavidiska hovet gav upphov till revolter i olika regioner i landet och den gamla fiendskapen mellan qizilbasherna blossade upp med förnyad kraft. Centrum för oroligheterna var Khorasan, där strider utbröt mellan Aligulu Khan i Herat och hans underordnade i Mashhad, Murtazagulu Khan Turkman. Mahdi Ullah fruktade att Aligulu Khan förberedde sig på att använda prins Abbas i ett försök att ta makten och försökte förgäves få prinsen skickad till Qazvin.

Landets svaga ställning blev en inbjudan för safavidernas gamla fiender, sheibaniderna och ottomanerna. Den uzbekiska attacken mot Khorasan slogs tillbaka, men osmännen, med hjälp av sina vasaller, krimtatarerna, ockuperade en del av det safavidiska territoriet i Kaukasus, och besatte östra Georgien och Shirvan. En ny fas i de ottomansk-sephevidiska krigen inleddes, som skulle pågå i 12 år.

De safavidiska styrkorna led en rad nederlag innan Mahdi Ullah inledde en motoffensiv. Tillsammans med prins Hamza och storvisir Mirza Salman ledde hon Qizilbash armé norrut för att konfrontera de ottomanska och tatariska styrkorna i Shirvan. Men hennes försök att leda kampanjen drog till sig Qizilbash-emirernas vrede. Eftersom hon var en stark och beslutsam person ville hon att Qizilbash-styrkorna skulle fortsätta att avancera. Hon vann en stor seger och tillfångatog den tatariska befälhavaren Adil Giray, som var bror till den tatariska khanen, och uppmanade emirerna att förfölja ottomanerna som hade tagit sin tillflykt till fästningen Derbent vid Kaspiska havet. De vägrade att göra det och fick stöd av Mirza Salman, som tydligen insåg att Mahdi Ullah hade börjat överutnyttja sin tur. Efter att hon hade skällt ut emirerna i ett mycket känslosamt krigsråd avbröts kampanjen, och en rasande Mahdi Ullah återvände till Qazvin med armén efter sig.

Många av Qizilbash-emirerna började betrakta shahens gemål som ett direkt hot mot deras intressen. De observerade också med växande missnöje att hon generellt sett gynnade perser, och i synnerhet personer från hennes hemprovins Mazendaran, av vilka många hade fått lukrativa positioner i regeringen. Mahdi Ullah uppviglade Kyzylbas ytterligare mot sig själv genom sin behandling av den halvmazendariske vasallhärskaren Mirza Khan, som hon ville hämnas på för mordet på sin far och sin egen landsflykt. Hon skickade en armé mot Mirza Khan under ledning av en högt uppsatt Qizilbash-emir, som övertalade honom att ge upp på villkor att hans liv skulle skonas. Men Mahdi Uliya insisterade på att han skulle avrättas och att hans fruar och barn skulle delas ut som slavar, vilket förolämpade Kyzylbashs hederskänsla.

Ett antal framstående hovmän till Qizilbash-emirerna beslutade att de hade fått nog och att Mahd-i Ullah måste gå. Mirza Salman, med sin vanliga opportunism, anslöt sig till dem. För att kunna leda sina soldater spred de ett upprop bland dem om att shahen inte fick lämna över ledningen till en kvinna. Mahdi Ullah var medveten om vad som pågick och försökte så fiender bland Qizilbash.

I slutet av 1579 ställde en delegation från Qizilbash ett ultimatum till sultan Mohammed Shah i närvaro av hans hustru. "Ers Majestät är väl medveten om", förklarade de, "att kvinnor är kända för sin bristande intelligens, sin svaga logik och sin extremt envisa inställning". De anklagade Mahdi Ullah för att försöka förödmjuka och förnedra Kyzylbash och krävde att hon skulle avsättas från makten. De varnade för att det annars skulle uppstå upplopp. Shahen tillrättavisade emirerna milt men var villig att lyssna på dem, men Mahdi Ullah var emot det. I ett raseri överöstes de med ord av förakt och hon förklarade att hon inte hade för avsikt att ändra sitt beteende.

Samma kväll beslutade emirerna att döda henne. För att rättfärdiga detta gjorde de en ny anklagelse - att hon hade en affär med Adil Girei, bror till den tatariska khanen. Mahdi Ullah och prins Hamza behandlade honom väl i hopp om att få tatarerna att avstå från sin allians med ottomanerna. Vid ett tillfälle diskuterades det till och med att han skulle gifta sig med en av shahens döttrar. Ett antal emirer, åtföljda av sina soldater, stormade in och högg ihjäl honom med sina svärd, "och skar först av hans könsorgan och slog dem på hans mun på ett extremt barbariskt och smutsigt sätt". De gick sedan till shahen och krävde att Mahdi Ullah skulle avrättas. Förgäves vädjade han till dem och erbjöd sig att skicka tillbaka henne till Mazendaran eller i exil i den shiitiska heliga staden Qom, och till och med att abdikera från tronen. Emirerna var obevekliga. De bröt sig in i haremet och ströp både Mahdi Ullah och hennes mor, som också anklagades för att ha brutit löftet om okränkbarhet till Mirza Khan.

Dagen därpå blev alla som var associerade med Mahdi Uliya måltavlor för Kyzylbash-massorna. Deras hus attackerades och plundrades, och några av dem dödades. Mazendarier och persiska tjänstemän var föremål för Qizilbashs särskilda vrede. Den tadzjikiske visiren Mirza Salman undgick inte detta öde, trots att han opportunistiskt övergav Mahdi Ulia. I likhet med ett antal andra framstående personer tvingades han ta sin tillflykt till en vän till emiren. Oron varade större delen av veckan och upphörde först efter shahens offentliga försoning med emirerna. Sultan Muhammed Shah, som var fromm och svag, förklarade att det var Guds vilja att hans hustru skulle mördas. Emirerna å sin sida bekräftade sin ed och erkände prins Hamza som tronföljare. Prinsen själv var dock skeptisk och bestämde sig för att straffa sin mors mördare.

Ottomanska och tatariska trupper fanns fortfarande i Shirvan, där den tatariska khanen Mohammed Giray, som var rasande över mordet på sin bror, besegrade den safavidiska guvernörens armé och ödelade provinsen. Azerbajdzjan och dess huvudstad Tabriz hotades återigen. Storvisir Mirza Salman ledde en armé till östra Georgien i ett försök att stärka den safavidiska ställningen där. Sultan Muhammad Shahs förmåga att stå emot ottomanerna undergrävdes dock av att många av Qizilbash-emirerna ofta vägrade att ställa sina trupper till förfogande på shahens begäran. Detta innebar en fullständig upplösning av det system där mark tilldelades emirerna i utbyte mot militärtjänst.

Qizilbash-emirerna började sätta tonen, som de hade gjort under de första åren av shah Tahmasibs styre, och visade att de inte alls hade förlorat sin förmåga till subversiv rivalitet. Emirer från turkman- och tekelistammarna förenades i en kamp om överhöghet med sina rivaler från Shamlu- och Ustajlu-stammarna. Konflikten var mest intensiv vid hovet i Qazvin och i Khorasan, där Herats guvernör Aligulu Khan Shamlu och hans främsta allierade Murshidgulu Khan Ustajlu under en tid låg i krig med Murtazagulu Khan Pornak, turkmanernas guvernör i Mashhad.

Slutligen fick turkman- och tekelistammarna övertaget i domstolen. Under denna kamp dödades flera shamlins, däribland Aligulu Khan Shamlus far och mor. Den senare reagerade precis som Mahdi Ullah fruktade - han gjorde sin skyddsling, prins Abbas, till den centrala figuren i revolten i Khorasan genom att utropa honom till shah. Storvisir Mirza Salman övertalade sultan Muhammad Shah att inleda en straffkampanj för att krossa upproret. Han hade ett personligt intresse av detta eftersom han hade knutit sitt öde till Abbas äldre bror, prins Hamza. Han lyckades få sin son utnämnd till Hamzas visir och gjorde också sitt största drag genom att ordna så att hans dotter gifte sig med prinsen.

Kampanjen inleddes trots att många emirer var missnöjda med Mirza Salmans växande inflytande och hans sätt att sköta både militära och civila angelägenheter. Emirerna fäste också stor vikt vid symboler för sin överlägsna status, och deras förbittring ökade när shahen befriade sin tadzjikiske storvisir från skyldigheten att stå i deras närvaro och gav honom en rang som motsvarade den som provinsguvernör i Qizilbash. Mirza Salman å sin sida ansåg att emirerna var ett hot mot staten och uttryckte sin åsikt till shahen. Kampanjen i Khorasan intensifierade dessa spänningar ytterligare. Det hade utvecklats till en trög belägring av emirerna. Efter det första nederlaget låste Aligulu Khan in sig i citadellet i Herat tillsammans med prins Abbas, medan hans medbrottsling Murshidgulu Khan Ustajlu uthärdade en lätt sex månaders belägring i Torbat-i Heydariya, varefter han förhandlade fram villkor för kapitulation som gav honom förlåtelse.

Mirza Salman anklagade emirerna för att sabotera kampanjen. De blev för sin del rasande när han insisterade på att avrätta några av emirernas söner som hade tagits till fånga. De bestämde sig för att göra sig av med honom och gick till shahen och prins Hamza och krävde att han skulle utlämnas. De förklarade att Mirza Salmans fientlighet mot qizilbash var skadlig för staten och klagade bittert över att en tadzjik (perser), "pennans man", vågade ställa sig på samma nivå som qizilbash. Enligt dem skulle Mirza Salman, som var perser, "endast sköta divans räkenskaper och affärer". Det var inte meningen att han skulle ha en armé till sitt förfogande och att han skulle blanda sig i statens angelägenheter på egen hand.

Storvisirens förhoppningar om ett nära samarbete med shahens safavidiska hus visade sig vara förgäves. Även om Mirza Salman hade försvarat kronans intressen mot Qizilbashs centrifugala tendenser, var shahen och prins Hamza för rädda för emirerna för att försöka skydda honom. Efter att ha fått förnyade lojalitetsförsäkringar från emirerna lämnade de honom åt sitt öde. Han arresterades och all hans egendom konfiskerades och avrättades sedan. Förutom att förödmjuka storvisiren skilde sig prins Hamza från sin dotter.

I och med att Mirza Salman avsattes förlorade försöket att återupprätta kronans auktoritet i Khorasan all kraft. Situationen i den nordvästra delen av staten, där ottomanerna återigen hotade Tabriz, krävde också omedelbar uppmärksamhet. Därför slöts snabbt ett avtal med Aligulu Khan och kampanjen avbröts. Inget krävdes av den före detta rebellen förutom att han skulle upprepa sin ed och erkänna prins Hamza som tronarvinge. I gengäld behöll han sina poster som guvernör i Khorasan och förmyndare för prins Abbas. Han fick till och med en belöning av shahen, som han övertalade att avsätta sin gamla fiende, Murtazagulu Khan Turkman, från sin post som guvernör i Mashhad och utse hans vän, en emir från Ustajla-stammen, i hans ställe. Enligt Iskander Bey Munshi drog många av detta slutsatsen att framtiden låg hos prins Abbas.

Under tiden avvisade ottomanerna safavidernas fredsförslag och en stor ottomansk armé ställdes i beredskap för att erövra Tabriz. Prins Hamza, som nu var shah i alla avseenden utom i titeln och som fullständigt överglänste sin oförmögne far, rusade västerut i ett desperat försök att rädda den tidigare safavidiska huvudstaden, men hans ansträngningar motarbetades av de qizilbashiska stammarnas olydnad och oenighet. Förgäves uppmanade han emirerna att samla sig kring honom som "trogna sufier från Safavidernas hus". Emirerna Shamla och Ustajl stödde prinsen, men av samma skäl vägrade deras rivaliserande turkmanska och tekeliska rivaler att ge någon hjälp. Ottomanerna intog Tabriz, och även om de drog tillbaka de flesta av sina trupper efter fyrtio dagar, efter Hamzas motattacker och deras befälhavares död, lämnade de en stark garnison i citadellet som Hamza inte kunde driva ut.

I samband med dessa händelser väckte Hamza mycket oklokt upp den turkmaniska och tekeliska emirens förbittring. Han fängslade Azerbajdzjans generalguvernör, Emir Khan, uppenbarligen på grund av att denne försökte hindra sökandet efter dem som var inblandade i mordet på hans mor Mahdi Uli. Emir Khan var den ledande emiren i den turkmaniska stammen, som var van vid att betrakta Azerbajdzjan som sitt fideikommiss. Andra turkmaniska emirer blev rasande inte bara över att han fängslades, utan också över att han ersattes av Ustajli. Turkarna och deras allierade i Tekeli började mobilisera sina styrkor. Uppmuntrad av emirerna från Ustajli och Shamli i sitt följe svarade Hamza med att avrätta Emir Khan. Detta ledde till nya konflikter. På våren 1585 flyttade emirerna av turkmenerna och Tekeli till Tabriz, där Hamza belägrade citadellet som hölls av den ottomanska garnisonen. När de nådde shahens läger stormade de in i det och krävde att de mäktigare shamla- och ustajla-emirerna skulle avlägsnas, inklusive den nya ustajla-guvernören i Azerbajdzjan. De grep sedan shahens yngste son, den tioårige prins Tahmasib, och förde honom till huvudstaden Qazvin, där de utropade honom till tronarvinge i stället för prins Hamza.

Hamza besegrade rebellerna följande vår och fängslade sin yngre bror Tahmasib i fästningen Alamut i Alburzbergen norr om Qazvin. Alla hans förhoppningar om att driva ut ottomanerna från Tabriz var nu dock fördärvade. Efter ännu ett misslyckat angrepp på citadellet tvingades han att häva belägringen när en ny ottomansk armé närmade sig. Trots motstånd från kejsarna i Qizilbash svarade han positivt på ett fredsförslag från den nye ottomanske befälhavaren Ferhat Pasha och gick till och med med med på att skicka sin yngste son prins Haydar som gisslan till det ottomanska hovet.

Lite senare mördades dock Hamza. En natt i början av december 1586, när han låg berusad i sitt tält, smög sig hans barberare på honom och skar halsen av honom "med all sin barberarkompetens". Barberaren flydde till tältet hos en framstående emir från Shamla, men arresterades och ställdes inför shahen. Han sa att han hade tvingats göra det av andra, men att han tystades för alltid innan han kunde berätta allt. Enligt en version högg emiren i shamla, i vars hus han hade tagit sin tillflykt, honom i munnen med en dolk. Enligt en annan person "stoppades en stor nål genom hans mun för att hindra honom från att göra galna anklagelser mot trons lojala tjänare". Hur som helst blev han snabbt massakrerad. Man tror att hovemirerna från stammarna Shamla och Ustajla låg bakom mordet, även om deras motiv fortfarande är oklara.

Hur som helst tvingade samma emirer sultan Muhammed Shah att mot sin vilja utse sin yngste son, prins Abu Talib, till tronarvinge, utan att ta hänsyn till den äldsta överlevande sonen, prins Abbas. Men emirerna som kontrollerade shahen och centralregeringen grälade snart sinsemellan, vilket ytterligare förvärrade anarkin och ledde till ett utbrett uppror.

Under tiden fanns det i Korasan en ny shah som tronar på tronen som guvernör. Murshidgulu Khan Ustajli lyckades fördriva den nya guvernören i Mashhad och ta över posten. Han samlade Ustajli och andra emirer runt sig och inledde en konflikt med sin tidigare allierade, Aligulu Khan Shamli, generalguvernör i Khorasan och förmyndare för prins Abbas. I den strid som följde mellan dem lyckades Murshidgulu Khan tillfångata prins Abbas och föra honom till Mashhad. Vid denna tidpunkt, då de redan var allvarligt försvagade av inre oroligheter och den ottomanska invasionen av deras nordvästra territorier, fick safaviderna ytterligare ett hårt slag från öster. Den nya uzbekiska ledaren Abdullah Khan förenade återigen de uzbekiska klanerna och i december 1587 hade han invaderat Khorasan, belägrat Herat och hotat att ockupera hela provinsen. Han uppmanades att göra detta av ottomanerna, vars erövring av Shirvan och stora delar av Azerbajdzjan gjorde det möjligt för dem att etablera en flotta vid Kaspiska havet och för första gången i historien få direkt kontakt med sina uzbekiska allierade. Safaviderna befann sig i verklig fara för att krossas mellan två sunnitiska kvarnstenar.

Den uzbekiska invasionen utgjorde ett hot mot Murshidgulu Khan, som insåg att det kunde vara hans sista chans att utnyttja sitt grepp om prins Abbas. Andra ledande Qizilbash-emirer försäkrade honom om att de stödde Abbas tronbestigning, och när han fick veta att sultan Mohammed Shah hade lämnat Qazvin för att slåss mot rebellerna i söder, beslöt Murshidgulu Khan att agera. Han anförtrodde försvaret av Herat åt sin bror Ibrahim Khan och begav sig själv till Qazvin tillsammans med den sjuttonårige prins Abbas och en liten styrka på 600 kavallerister. När de rörde sig västerut längs den stora sidenvägen, som löpte mellan Elburzbergen och den stora saltöknen, fick de sällskap av Qizilbash-emirerna från de mäktiga turkman-, Afshar- och Zulgadarstammarna, som kontrollerade många av de viktigaste städerna längs vägen, för att uttrycka sin lojalitet. När de närmade sig Qazvin hade deras gruppering vuxit till cirka 2 000 man beväpnat kavalleri. När guvernören i Qazvin fick uppmaningen att kapitulera tvekade han först, och många av Qizilbash-emirerna som befann sig i huvudstaden uppmanade till motstånd. Men de gav efter när mängder av vanliga stadsbor och soldater, förmodligen ivriga att undvika en ny massaker, strömmade ut på gatorna för att uttrycka sitt stöd för Abbas, som hade tagit sig in i huvudstaden efter Murshidgulu Khan i slutet av september 1587.

Shamli och Ustajli, som leddes och dominerades av Qizilbash-partiet, slog läger tillsammans med sultan Muhammad Shah och prins Abu Talib cirka 200 mil bort, i utkanten av den shiitiska heliga staden Qom. Eftersom de som alltid var splittrade hade de inget annat val än att acceptera det som hänt som ett fullbordat faktum. Först åkte en eller två emirer till Qazvin för att uttrycka sin lojalitet mot den nya härskaren, sedan andra, och snart upplöstes deras armé snabbt. Iskander-bek Munshi skriver:

"Soldater av alla grader, som inte längre lydde någon annans order, började ge sig iväg. Till och med arbetarna i shahens verkstäder lämnade sina ägodelar och åkte iväg. Männen i shahens orkester lämnade lägret med sina trumpeter och trummor och började spela fanfarer för prins Abbas efter hans ankomst till Qazvin. Den dag då lägret avvisades och de begav sig mot staden fanns endast en handfull tjänare, stigbyglar och brudgummar kvar för att tjäna shahen och prins Abu Talib."

Det rapporteras att den blinde gamle shahen var "ledsen över ödets hårda behandling" och önskade bara en sak - att få avsluta sina dagar i fred. Den 1 oktober 1587 abdikerade han vid en ceremoni i palatset och placerade kronan på huvudet av sin 17-åriga son, som bestigde tronen under namnet Shah Abbas I. Den nu före detta shahen och alla andra prinsar sattes i förvar. Abbas visade sig vara skoningslös mot de emirer som hade stött hans yngre bror Abu Talib och som han gav skulden för mordet på prins Hamza. Han beordrade att de skulle avväpnas och ledde dem en efter en in i mottagningshallen där de dödades, varefter "tjugotvå av deras avhuggna huvuden, fastsatta på spjutspetsar, visades upp för allmänheten från palatsfönstren, ett fruktansvärt skådespel som satte skräck i hjärtat på de mest djärva och arroganta". Abbas belönade de emirer som stödde honom genom att utnämna dem till poster vid hovet och i provinserna. Murshidgulu Khanu, till vilken Abbas hade att tacka för sitt trontillträde, fick det viktigaste ämbetet som vakil eller vicestyrelse.

Inrikespolitik

Shah Abbas I begränsade sig inte till att föra in den statsbildande delen, Qizilbash, under sin kontroll. Han gjorde också slut på de lokala feodalherrarna i Gilan, Mazendaran, Sistan, Lar och Luristan och stärkte safavidernas makt i dessa områden. I vissa av dem bosatte han till och med den turkiska befolkningen. Det viktigaste språket vid Abbas I:s hov förblev hans modersmål azerbajdzjanska. Under Abbas I var ehikagasibashi (palatsets väktare) följande personer:

Den italienske resenären Pietro della Valle, som besökte det safavidiska riket under shah Abbas I:s regeringstid, skrev att den enda adeln i staten var den turkomanska militäreliten som monopoliserade alla provinsiella guvernörsposter och de viktigaste positionerna sedan det safavidiska styret etablerades i början av 1500-talet. Han beskriver också hur perserna levde under turkemernas outhärdliga underkastelse. Valle beskriver honom också som "extremt intelligent, mycket livlig och modig", som talade azeriska och persiska. Shah Abbas hade en mycket stark koppling till Qizilbash, som var starkare än de andra kopplingarna. Under shah Abbas regeringstid var 74 av 89 chefsemirer kizilbashs och 15 gulams. Under honom ökade också antalet Kyzylbashstammar med makt avsevärt och Shamli- och Zulkadarstammarna blev dominerande.

Kyzylbashstammarnas monopol på militär makt bröts genom att den direkta länken mellan Kyzylbashhövdingarna och deras stammar försvagades. Detta uppnåddes genom att Kyzylbashhövdingarna avlägsnades från sina traditionella lojaliteter och utsågs till guvernörer i andra provinser. Dessutom utbildades tillfångatagna eller köpta slavar (gulams) för att fungera både som en motvikt till den militära styrkan och för att hjälpa shahen att styra landet. Maktskiftet innebar inte att Qizilbash-eliten fördrevs från makten. Det innebar dock att de förlorade sitt maktmonopol och sitt oligopol inom militären, eftersom de tvingades dela makten med gulamerna. Ledaren för shahens trupper, gorchubashi, blev ledare för alla Qizilbash-trupper. Även om han blev den mäktigaste militära ledaren var hans makt begränsad till den som gullar-agasi, gulamernas befälhavare, hade. De senare innehade ibland även andra viktiga poster i centralregeringen samtidigt, t.ex. tufyangchi agasa och diwan begi. Den förstnämnda posten innehades traditionellt av en tadzjik och den sistnämnda av en kazylbash. Gulamerna hade dock inte ensamrätt till någon av dessa tre positioner, eftersom under 1600-talet och början av 1700-talet utnämndes även kysylbashemirerna till dessa positioner. Det fanns dock andra aspiranter till makten. Som ett resultat av maktskiftet förlorade de tadzjiker som traditionellt sett hade haft de flesta av de högsta chefspositionerna också sitt monopol på dessa positioner. Detta gällde inte bara positioner som nazir-i büyutat eller förvaltare av shahens palats, utan även lägre chefspositioner. Den största förlusten för tadzjikerna var förlusten av deras monopol på posten som chefsvisir, till vilken de från 1669 till regimens slut nästan oavbrutet hade utsetts av Qizilbash-tjänstemännen.

Abbas var den mest framgångsrika av de safavidiska härskarna. Han var känd för sin energiska aktivitet och berömda politiska klokhet, bidrog till landets ekonomiska tillväxt, byggde vägar och broar, tog hand om utsmyckningen av städerna, särskilt Isfahan, dit han flyttade sin bostad från Qazvin 1598, och försökte återuppliva handeln med Indien och Europa. När han flyttade till Isfahan följde Shah Abbas lojalister (främst Shahseven) med honom. I Isfahan, huvudstad sedan 1598, fanns det ett kvarter som hette Abbasabad där azerisktalande Tabrizbor bosatte sig, och både hovet och den safavidiska dynastin kommunicerade dagligen på azeriska. Redan 1603 fanns Abbas Qizilbash-styrkor i Isfahan. Förutom en militär reform försökte Abbas genomföra en monetär reform, eftersom elva år av maktlöshet i Iran hade lett till en enorm cirkulation av valuta utan fast växelkurs. Abbas införde Abbasimyntet, som hade ett värde av en miscal. Under Shah Abbas regeringstid återuppbyggdes Ganja.

Shah Abbas ökade kraftigt antalet ryttare i sitt personliga garde från Qizilbash. Dessa män skilde sig från sina stammar genom sin absoluta lojalitet mot shahen: de lämnade sina stammar, kom till hovet och blev medlemmar av det kejserliga hovet. Under Abbas regeringstid ökade deras antal till 10 000-15 000, och i slutet av hans regeringstid var de högsta cheferna provinsguvernörer och deras befälhavare, hunchabashi, blev statens viktigaste funktionär. Efter att ha tagit över regeringsmakten skapade Shah Abbas I omedelbart en kår av gulams, förstärkte kåren av tufengchies och topchies och upprättade disciplin i kizilbashs led. Han skapade en kår av hovslavar som bestod av armenier, georgier och cirkassier (tillfångatagna under de hårda krigen i Kaukasus 1603-1604 och 1616) som konverterade till shiitisk islam. Genom att förstärka bruket att utse gulam till höga ämbeten gav han dem en mer framträdande plats i militären, för att skapa en motvikt till kysylbashierna som medlemmar av den stående armén, men dessa slavsoldater var ännu mer beroende av Abbas än kysylbashiernas kavalleri. De flesta statliga posterna lämnades till turkarna. Shah Abbas I:s krönikör Iskander Munshi förklarade dessa förändringar på följande sätt:

"Eftersom rivaliteten mellan Qizilbash-stammarna ledde till att de begick alla slags styggelser och eftersom deras lojalitet mot Safavidernas hus försvagades av de interna stridigheterna, beslutade shah Abbas att även låta andra grupper än Qizilbash ingå i armén. Han rekryterade ett stort antal georgier, cirkassier och andra gulamer och skapade tjänsten som gullar-agasi, som inte fanns under den safavidiska dominansen. Flera tusen män från Chagatai-stammen och olika arabiska och sedentära stammar i Khorasan, Azerbajdzjan och Tabaristan rekryterades till musketörerna. Musketörregementena bestod av samhällets avskum från alla provinser - starka, hårda män som var arbetslösa och som rånade de lägre klasserna. Genom denna metod befriades de lägre klasserna från sina missgärningar, och rekryterna gottgjorde sina tidigare synder genom att tjäna armén med nyttiga tjänster. Alla dessa män placerades på gulam-rullarna. Utan tvekan var de en viktig del av Abbas erövringar, och deras värvning har gjort mycket nytta.

De flesta gillen, musketörer och skyttar var inte permanent stationerade i huvudstaden och var inte ständigt beväpnade. De var utspridda i provinserna och det tog flera månader att samla dem för en kampanj. Skapandet av denna mycket större stående armé innebar inte att Kyzylbashs stamtrupper nu kunde upplösas helt och hållet. Även efter reformen utgjorde de fortfarande den största delen - ungefär hälften - av armén, och de var också den mest effektiva stridsstyrkan. Men Abbas var inte längre helt beroende av dem.

Efter att ha skapat en reguljär armé ställdes Abbas inför problemet att betala ut löner. Före Shah Abbas I utgjorde Qizilbash den överväldigande majoriteten av de tillgängliga trupperna. Styret av provinserna tilldelades de kysylbashiska ledarna i form av bidrag, så kallade tiyuli. Provinsguvernörerna fick behålla större delen av provinsens inkomster på villkor att de upprätthöll ett visst antal trupper och på shahens begäran försåg dem med ett visst antal trupper. Sådana provinser kallades mamalik eller statsprovinser; endast en liten del av inkomsterna från dessa provinser, i regel i form av tributer och skatter, nådde shahen. Av denna anledning var kassan liten och helt otillräcklig för att upprätthålla en reguljär armé på cirka 40 000 man. Shahens viktigaste inkomstkälla var "kronans landområden", eftersom inkomsterna från dessa provinser samlades in av shahens guvernörer. Shah Abbas lösning var att omvandla ett antal "mamalik"-provinser till "khassa"-provinser. Shah-provinserna styrdes av shah-inspektörer eller intendanter, och dessa tjänstemän utsågs ofta bland gulamerna. Denna politik minskade samtidigt antalet mäktiga Qizilbash-provinsguvernörer, som agerade som appanagefurstar i de områden som stod under deras jurisdiktion, och ökade gulamernas prestige. Därför verkade politiken vara dubbelt fördelaktig för Abbas och löste hans problem på kort sikt. På längre sikt möttes den dock av allvarliga invändningar. För det första, när det gäller de gammaldags Qizilbash-provinsguvernörerna, förhindrade egenintresse utpressning; om de försökte ta ut mer än de borde, i form av skatter och extra avgifter av olika slag, skadade de provinsens ekonomi, och lagen om minskad avkastning kom i spel. I Hassaprovinserna hade shahens intendenter däremot bara ett intresse - att behålla sin ställning genom att överföra så mycket som möjligt av den skatt som skulle betalas till statskassan; eftersom de inte hade något legitimt intresse i dessa provinser hade de inget emot att skattebördan påverkade välfärden i dessa provinser. För det andra ledde denna politik på lång sikt till att staten försvagades militärt, särskilt under Abbas efterträdare, shah Sefi och shah Abbas II, som ökade omvandlingen av "mamalik"-provinser till "khassa"-provinser. Så småningom omklassificerades även gränsprovinserna till khassa, utom under krigsperioder då qizilbashguvernörer återigen utsågs till dem. Det faktum att Kyzylbashguvernörer återigen utsågs i kristider var i sig ett erkännande av att de var mer lämpade för sitt försvar. Det verkar som om en Kyzylbashhövding som fick en provins som ett feodalt arv var mer intresserad av att försvara den än en utnämnd från staten som inte hade något långsiktigt engagemang för den. Dessutom saknade Gulyam-trupperna, även om de var mycket lovvärda i sina kampanjer mot bland annat ottomanerna och hade producerat några av de bästa befälhavarna i regionen, det okuvliga militära etos som byggde på stamkasten, vilket gjorde dem till de enda trupper i Mellanöstern som motvilligt beundrades av de ottomanska janiträdena. Kyzylbashierna föraktade gulamerna, som de gav smeknamnet "gara oglu", eller bokstavligen "svarta slavars söner". Politiken att överföra de statliga provinserna till kronländerna förbättrade alltså på lång sikt landets ekonomiska situation och försvagade det militärt.

År 1604 använde Abbas I den store en bränd marktaktik mot ottomanerna i Armenien (den stora surgun). Över 250 000 armenier tvångsförflyttades från östra (transkaukasiska) Armenien till Iran. Deportationerna genomfördes dock utan åtskillnad på religion och drabbade även muslimer (som Petrusjevskij påpekar, azerbajdzjaner). V. Morin anser dock att shah Abbas önskan att förhindra en eventuell ottomansk-armenisk samverkan i de avlägsna områdena låg bakom omlokaliseringen av den armeniska befolkningen. 1610-1611 massakrerade Shah Abbas kurder från Baradust-stammen i Urmia och från Mukri-stammen i Maragha. Abbas anförtrodde förvaltningen av Urmia åt en representant från Shamla (senare Afshar). Maragha gavs till Agha Khan Mughaddam. Shah Abbas förde en aggressiv politik mot kristna, till skillnad från ottomanerna, och konverterade dem till och med till muslimer. Under Shah Abbas var förföljelsen av kristna på en hög nivå, enligt Edmund Hertzig är han också ansvarig för "fler fall av förföljelse av kristna än någon av hans föregångare". Strax före sin död tog Abbas till en praxis som hade sina rötter i islamisk rättspraxis och utfärdade ett dekret om att varje "zimmi" som konverterade till islam hade rätt att ärva "alla sina släktingars egendom, upp till den sjunde stammen". Hans nyfikenhet på kristendomen och dess symboler var utan tvekan äkta, men hans första angelägenhet var att befästa och utvidga sin makt, och allt var underordnat detta - de kristna missionärerna, de religiösa minoriteterna i staten och hans egna präster och deras agenda. Hans förförelse av de kristna skyddade inte armenierna och georgierna från hans fruktansvärda vrede som följde på upproren 1616-1617 och 1619, då han ödelade stora landområden i Kaukasus.

Utrikespolitik

Shah Abbas inledde förhandlingar med Moskvakungadömet om en militär allians mot ottomanerna och lovade att överlåta Derbent och Shirvan till Moskva. Dessa försök misslyckades dock och för att undvika ett krig på två fronter och för att få händerna fria för en brådskande lösning av de interna problemen var Abbas tvungen att gå med på en ytterst olönsam fred med ottomanerna. Genom Istanbulfördraget 1590 avslutade Abbas kriget med Osmanska riket genom att avstå vissa territorier (östra Georgien, östra Armenien, Azerbajdzjan, Shirvan, Kurdistan) för att kunna koncentrera alla styrkor på att fördriva uzbeker från nordöstra Iran.

Efter att Abbas hade tagit över delar av Armenien och Georgien samt Shirvan 1601 slog han framgångsrikt tillbaka upprepade ottomanska attacker mot städerna Erivan och Tabriz nästan varje år, trängde ibland djupt in i de ottomanska besittningarna i Mindre Asien och tvingade de georgiska kungadömena Kakheti och Kartli att erkänna den safavidiska överhögheten över dem 1613. Som ett resultat av lysande framgångar i det första kriget mot Osmanska riket (1603-1612) erövrade Shah Abbas inte bara större delen av Transkaukasien utan utvidgade också sitt inflytande till regionen före Kaukasus. År 1602, efter att östfronten tillfälligt stabiliserats och den inre ordningen återställts, vände sig shahens tankar återigen till att återta Azerbajdzjan och Shirvan, två av de viktigaste provinserna som erövrats av ottomanerna. När han diskuterade med sina rådgivare om möjligheten att återta sina förlorade territorier påminde de honom om de ottomanska sultanernas makt och deras arméers numeriska överlägsenhet. Abbas första steg var att förstöra fästningen Nihavand, som hade lämnats kvar av ottomanerna som en bas för framtida intrång i det safavidiska området. Shahen gjorde sitt bästa för att skingra osmanska misstankar om att han var på väg att attackera Azerbajdzjan genom att meddela att han var på väg till Mazendaran för att jaga. Ryktena nådde dock befälhavaren för den ottomanska garnisonen i Tabriz, Vekil Pasha. Shahen lämnade Isfahan den 14 september 1603 och passerade genom Kashan, förmodligen på väg till Mazendaran. Från Kashan vände han sig till Qazvin och passerade sedan från Qazvin till Tabriz på sex dagar. När shahens trupper befann sig cirka 12 miles från staden tog folket i Tabriz på sig sina utmärkande safavidiska huvudbonader, som de hade gömt under den ottomanska ockupationen, och skyndade sig att hälsa på dem. När den safavidiska framryckningsgruppen kom in i Tabriz hade några soldater från den ottomanska garnisonen lämnat citadellet och befann sig på marknaden för att göra inköp. När de hörde befolkningens jubel rusade de tillbaka in i citadellet och låste portarna.

Staden var en bedrövlig syn, eftersom befolkningen till en början flydde från den ottomanska ockupationen och ottomanerna skadade många byggnader och hus. Under den 20-åriga ottomanska ockupationen återvände invånarna gradvis till staden. Många av dem förlorade alla sina ägodelar i processen och den fysiska förstörelsen kvarstår fortfarande. Av varje hundra hus var knappt en tredjedel kvar i sitt tidigare skick. Invånarna i Tabriz var obevekliga i sin hämnd. Om en ottomansk krigare tidigare hade tagit in en Tabriz-flicka i sitt hus och fått barn med henne, gjorde flickans släktingar inga eftergifter i denna fråga, utan släpade ut ottomanen och dödade honom.

När shahens styrkor nådde staden stod den ottomanska garnisonens befälhavare Ali Pasha utanför med 5 000 man. Han återvände till Tabriz, men hans enhet besegrades av den safavidiska armén, som slutligen hade ett numeriskt övertag. Den ottomanska garnisonen i citadellet kapitulerade sedan. Många av dem utnyttjade de dubbla löner och ersättningar som erbjöds dem och hoppade av till den safavidiska armén. Från Tabriz fortsatte shahens armé till Nakhichevan, som intogs, vilket tvingade alla ottomanska trupper söder om Arax-floden att retirera och samlas i Erivan. De ottomanska styrkorna i området uppgick till 12 000 man och Erivans befästningar, som bestod av tre separata fort, var ett av de starkaste försvaret i regionen. De tre fort som stödde varandra och var ockuperade av utvalda trupper samt hade rikligt med förnödenheter var en imponerande utmaning. Belägringen pågick under hela vintern 1603-1604, men var inte särskilt framgångsrik på grund av den extrema kylan; marken var så frusen att det var omöjligt att gräva skyttegravar. Årets slut närmade sig, men Abbas beslutade att fortsätta belägringen under vintern 1603-1604, eftersom han var övertygad om att ottomanerna skulle få slut på proviant. Under vintern fick han sällskap av Allahverdi Khan, som hade med sig 18 000 kavallerister och åtföljdes av en ambassadör från mogulkejsaren Akbar. Ambassadören hade med sig ett brev där Akbar hjärtligt gratulerade Abbas till hans segrar över sheibaniderna och ottomanerna samt hans inre fiender. Han kom med rika presenter, men Abbas tog inte hänsyn till dem, förutom svärdet, som han såg som ett gott omen eftersom det var en gåva från en ättling till den store Tamerlane själv. Mogulambassaden stannade kvar i shahens läger fram till Erivans fall fyra månader senare, varefter den tilläts återvända. Abbas var mycket vänlig, men han behandlade inte ambassaden med någon särskild pompa och ståt. I början av sin regeringstid hade han försökt vinna Akbars gunst, men han var nu i en mycket starkare ställning och var förbittrad över att mogulkejsaren hade tagit Kandahar i besittning. Kung Alexander II av östra Georgien anlände också till shahens läger på vintern med en liten armé. Han var en ottomansk vasall, men efter att ha blivit varnad av Abbas att inte stödja honom, sköt han ut den ottomanska garnisonen i sin huvudstad Tiflis. För att storma Erivan tog Abbas med sig tunga belägringskanoner och tvingade omkring 12 000 armeniska bönder från den omgivande landsbygden att bygga plankor mot de tre fästningarnas murar. Det hårda vintervädret krävde många liv bland belägrarna; varje morgon hittades de safavidiska soldaterna frusna till döds. De största uppoffringarna gjordes dock av armenierna som byggde parapeten, oskyddad vare sig från frosten eller från elden från fästningsmurarna. När murarna byggdes placerade Abbas kanoner och musketörer på dem för att ge ständig eld mot fästningarna. Hunger och sjukdomar började skörda liv bland medlemmarna i den ottomanska garnisonen, som slutligen kapitulerade i slutet av maj 1604, efter att kyzylbashi hade tagit en av fästningarna genom ett nattligt anfall. Fästningen kapitulerade slutligen i juni 1604, och safavidiska styrkor gjorde flera utflykter till Karabach. Ett ottomanskt avledande anfall från Bagdad slogs tillbaka och den ottomanska befälhavaren togs till fånga. Nyheten om att ottomanerna hade börjat förbereda en stor motattack från Istanbul tvingade shahen att ödelägga Kars- och Erzerum-regionen. Den ottomanska arméns befälhavare, Jigaloglu Pasha, nådde Araxfloden, men drog sig på grund av den sena årstiden tillbaka till Van för att övervintra. Order utfärdades om omedelbar evakuering av befolkningen från det stora området norr om Arax-floden som omfattade de tre städerna Erivan, Nakhichevan och Julfa. Invånarna fick 48 timmar på sig att lämna området, annars blev de avskedade med tvång. Deras hem och åkrar förstördes tillsammans med alla förnödenheter som kunde användas av den ottomanska armén. Cirka 60 000 familjer samlades ihop, flyttades över Araxfloden och skickades sedan österut längs floden till olika platser där de bosatte sig så gott de kunde mitt under de hårda vintermånaderna. Många dog av utmattning, svält och sträng frost. Deportationen av armenierna chockade Robert Shirley, som var med i den safavidiska armén. I maj 1605 skrev han om Abbas i ett brev till sin bror Anthony:

"Genom alla sina handlingar har han för hela världen förklarat sitt hat mot de kristna, för varje dag förslavar han de eländiga armenierna, som dagligen drivs som får till alla marknader och bränner och förstör alla kyrkor i processen, vilket är till största vanära för alla kristna som lever här."

Shahens rykte om att marschera hade tagit ut sin rätt, vilket gjorde den ottomanska armén nervös för att dra sig för långt bort från sin bas i Van, och ett helt år gick med manövrer och motmanövrer. Så småningom skickade shahen Allahverdi Khan till Van; överbefälhavaren vann flera lysande segrar över både Jigaloglu och de förstärkningar som marscherade från Sivas, och Jigaloglu Pasha var tvungen att fly med båt över Vansjön för att mobilisera en ny armé. Det avgörande slaget i detta fälttåg ägde rum den 6 november 1605 vid Sufyan, i utkanten av Tabriz. I detta slag visade Abbas sina enastående talanger som befälhavare. Före slaget hade han inte för avsikt att satsa allt på ett enda allmänt slag, utan planerade att trötta ut fienden genom dagliga men begränsade möten. Att en annan av hans briljanta Gulam-befälhavare, Karachagai-bek, troget följde hans order att inte delta i en strid tolkades dock som ett tecken på svaghet från ottomanernas sida, som inledde ett angrepp som förvandlades till ett allmänt slag, vilket kulminerade i en förkrossande seger för safaviderna. Inför denna katastrof använde sig ottomanerna av en mycket ovanlig kanal för att försöka övertala shahen att sluta fred. Sultanens mor, sultaninnan, beslöt att hitta en utväg för shahen genom hans moster, Zeinab Begum. Hon valde en annan kvinna, Gulsara, hustru till den georgiske kungen som satt fängslad i Istanbul, och lovade henne att om hon lyckades med sitt uppdrag skulle hennes make släppas. Saltana skrev ett brev till Zeinab Begum och bad henne att använda sitt inflytande hos shahen för att stoppa kriget som orsakade så mycket skada för muslimerna, som inte borde kriga mot varandra. När Zeinab Begum fick brevet från Gulsara lovade hon att göra allt i sin makt och visade det för shahen. Shahens svar, som skickades tillbaka, var dock kompromisslöst: han skulle bara gå med på att lägga ner vapnen om han, som han uttryckte det, fick tillbaka all den mark som Shah Ismails häst hade trampat på. Osmanerna kunde inte gå med på sådana eftergifter. Abbas gav sin armé lite vila efter slaget vid Sufyan. Tre månader senare, strax efter vinterns slut, belägrade han Ganja i norra Azerbajdzjan och intog fästningen efter sex månaders belägring. Han fortsatte sedan till Georgien, där han intog huvudstaden Tiflis. Vintern 1606 invaderade han Shirvan och ignorerade sina officerars invändningar om att armén hade varit på marsch för länge, att många hästar antingen hade fallit eller försvagats av foderbrist och att soldaternas utrustning var i dåligt skick. Fler djur dog när de försökte ta sig över de flytande isflaken på floden Kura, som är gränsen till Shirvan, efter att ottomanerna hade förstört bron. Sedan blev det safavidiska lägret utanför den belägrade huvudstaden Shemakha ett sumpigt träsk på grund av nästan oavbrutna regn under mer än två månader. Men de viktigaste städerna vid Kaspiska havet - Derbent och Baku - föll snart på grund av prosafavidiska uppror, och våren 1607 bröts fästningsmuren i Shemakha av safavidiska belägringskanoner och staden intogs med storm. I och med erövringen av Shirvan återfick Abbas alla de territorier som han hade tvingats avstå till ottomanerna 1590. Abbas skriftlärare och officiella krönikör, Iskander-bek Munshi, som följde Abbas på alla dessa fälttåg, jämförde hans prestationer med Timurs, som Abbas själv också gärna umgicks med, och därmed delade han samma källa till legitimitet som mogulkejsarna. "Inte sedan Timurs tid för 250 år sedan", skrev Iskander-bek, "har någon härskare hållit sina trupper i fält under fem år i följd och uppnått en liknande oavbruten serie av segrar." År 1607, mindre än fem år efter det att shahen inledde sin motoffensiv mot ottomanerna, hade den sista ottomanska krigaren fördrivits från det safavidiska territorium som definierades i Amasifördraget. Osmanerna var inte beredda att förhandla fram ett nytt fredsavtal på grundval av detta fördrag, och periodiska skärmytslingar mellan ottomanska och safavidiska trupper fortsatte i flera år till. När Nasuh Pasha efterträdde Murad Pasha som ottomansk överbefälhavare på östfronten återupptogs seriösa fredsförhandlingar. Sultan Ahmed I tog emot den safavidiska ambassadören Ghazi Khan, som innehade posten som "Sadr". Efter långa diskussioner kom parterna överens om att diskutera fred på grundval av Amasyafördraget. Under de sextio år som gått sedan detta fördrag ingicks har många förändringar skett vid gränserna. Till exempel hade den georgiska provinsen Meskheti och fästningarna i Ahiska-distriktet, som hade utsetts till safavidiskt territorium genom Amasifördraget, ockuperats av ottomanerna under denna tid. Å andra sidan var vissa fästningar i regionerna Arabistan och Bagdad, som hade utsetts till ottomanskt territorium, nu i safavidisk ägo. Man insåg att det skulle vara svårt för båda sidor att avstå från de territorier de ockuperade, och därför var det lättare för parterna att behålla det som de kontrollerade vid tidpunkten för undertecknandet av det nya fördraget.

"Mord, människor som dör av svält, rån, våldtäkt, barn som stryps av förtvivlan av sina egna föräldrar, eller som kastas i floderna av dem, eller som dödas av perser för att de inte har en bra figur, eller som slits från sina mödrars bröst och kastas ut på gator och stora vägar för att bli byte för vilda djur, eller för att trampas ihjäl av arméns hästar och kameler, som under en hel dag går över döda kroppar - detta är en bild av detta chockerande medel för att nå ett mål; och dessutom, hur plågsam är inte separationen mellan föräldrar och barn, makar och hustrur, bröder och systrar, som slits från varandra och skickas till olika provinser! Antalet av dessa eländiga och fördärvade människor var så stort att de såldes offentligt för mindre än priset för ett djur".

Många av dessa georgier bosatte sig som bönder i Mazendaran och andra delar av staten som Abbas ville utveckla. Resten av de deporterade männen blev slavar eller gulamer för shahen eller den som köpte dem, medan de vackraste kvinnorna blev värdefulla tillskott till de safavidiska haremerna. Det mest kända offret för Abbas straffpolitik var Georgiens änkedrottning Ketevan. Hon var fortfarande en attraktiv kvinna och skickades av sin son Teymuraz för att göra en framställan till shahen. Abbas krävde att hon skulle konvertera till islam och ansluta sig till hans harem och när hon vägrade fängslade han henne i Shiraz. Hon dog där 1624, trots tortyr vägrade hon fortfarande att avsäga sig sin tro och helgonförklarades av den georgiska kyrkan. År 1616 belägrade en stor ottomansk armé Erivan. När offensiven misslyckades tog den ottomanske befälhavaren Mohammed Pasha återigen upp frågan om fredsförhandlingar. Shahen svarade att han var beredd att när som helst återuppta förhandlingarna på grundval av det avtal som utarbetats av Nasuh Pasha och Gazi Khan och på grundval av det arbete som utförts av gränskommissionen, vars rapport båda sidor förfogade över. Det provisoriska fredsavtalet bekräftades på tidigare villkor i Erzerum och den ottomanska armén drog sig tillbaka. Sultan Ahmed I förkastade fredsavtalet och anklagade Mohammed Pasha för pliktbrott och avsatte honom från sitt ämbete. Hans efterträdare Khalil Pasha fick order om att förbereda en invasion av det safavidiska imperiet, återigen i samarbete med krimtatarerna. Shahen beordrade Karachagai-bek, en armenisk gulam som snabbt hade fått shahens förtroende efter Allahverdi Khans död 1613, att ödelägga hela Van Erivan-regionen som den invaderande armén skulle passera. Denna åtgärd fördröjde den osmanska framryckningen, och innan Khalil Pasha kunde dra tillbaka sina huvudstyrkor öppnade sultan Ahmed I:s död och den mindre militante sultan Mustafa som tillträdde tronen återigen möjligheten till fredsförhandlingar; och även om freden aldrig slöts, var det en lugn period i fientligheterna mellan parterna som varade fram till 1623, då Abbas, som drog fördel av interna stridigheter i den ottomanska provinsen Bagdad, invaderade den och intog staden Bagdad, som hade tagits från shah Tahmasib av sultan Suleiman 1534. När shahen intog Bagdad i slutet av 1624 beordrade han att armenierna i Mesopotamien skulle slaktas. Bagdads fall bröt de ottomanska garnisonerna i Mosul, Kirkuk och Shahrizor (alla tre fästningarna intogs av safaviderna). Shahen besökte shiitiska mausoleer i Kerbala, Najaf, Qazimayn (Eng.) och Samarra. Hafiz Ahmed Pasha (eng.) utsågs till storvisir och överbefälhavare för de ottomanska styrkorna längs den safavidiska gränsen och fick order om att återta Bagdad. Shahen beordrade att territoriet längs den ottomanska rutten från Van skulle rensas från alla förnödenheter, förstärkte den safavidiska garnisonen i Bagdad och flyttade till Bagdad för att själv försvara den. Abbas ställning komplicerades av bakslag i Georgien. När han fick kännedom om det nya upproret som förbereddes där skickade han sin överbefälhavare Karchagai bek för att ta itu med det. Tillsammans med honom skickade han en framstående georgisk konvertit till islam, Murav-bek, som hade erfarenhet av georgiska angelägenheter och hade blivit en favorit vid hovet. Men när Karchagai-bek avrättade flera tusen unga georgier som han misstänkte för förräderi, gick Murav-bek över till rebellernas sida. Han mördade Karchagai-bek och den safavidiska överbefälhavaren i Shirvan, Yusuf-khan. I spetsen för en armé av georgiska rebeller besegrade Murav-bek de safavidiska styrkorna och belägrade den georgiska huvudstaden Tiflis samt Ganja i grannlandet Karabach. Han fick sällskap av den georgiske prinsen Teimuraz, som hade lett det tidigare upproret 1616. Abbas vände sig till befälhavaren för sina utvalda trupper, gorch, Isa Khan (Az.) för att rädda situationen. Han utsåg honom till befälhavare för alla safavidiska styrkor i Georgien och beordrade sina guvernörer i Kaukasus att ansluta sig till honom med sina trupper. Den 30 juni 1625 mötte Isa Khan (Azerbajdzjan) rebellerna i strid. Hans armé besegrades nästan av en massiv georgisk kavalleriattack, men ankomsten av safavidiska trupper från Azerbajdzjan räddade situationen. Rebellerna flydde med stora förluster. Hafiz Pashas armé nådde staden i november 1625 och belägrade fästningen från tre sidor. De ottomanska befästa linjerna sträckte sig längs Tigrisflodens östra strand i ungefär 4 miles och en av avdelningarna korsade bron över Tigris nära Abu Hanifas grav och ockuperade gamla Bagdad. De belägrande ottomanska trupperna var väl försedda med proviant eftersom skörden just hade bärgats. En särskild grupp på 1 000 frivilliga safavider hade smugit sig igenom de ottomanska linjerna med en last av krut och bly för att gjuta kulor till garnisonen. Trots detta fortsatte ottomanerna beslutsamt belägringen och shahens armé som kom till undsättning från Harunabad (Azerb.) försenades av många vattendrag som rann ut. Hafiz Ahmed Pashas mål var att inta staden.

När Abbas slutligen nådde Bagdad var belägringen redan inne på sin sjunde månad. Osmans plan var att inte angripa shahen utan att sätta sig bakom deras försvarslinjer, som inte bara skyddades av en vallgrav utan också av barrikader av lattor och en träpall bakom vilken kanoner och bågskyttar var placerade. Genom att vägra att ta upp shahen i strid kunde de fortsätta att belägra fästningen. Abbas beslutade att ett frontalangrepp mot de ottomanska befästningarna skulle bli för kostsamt och beslutade att försöka skära av ottomanernas försörjningslinjer både på land och till sjöss. Han skickade en avdelning för att avlyssna ottomanska förnödenheter via floden från Diyarbekir och Mosul; en annan avdelning korsade Diyala-floden och upprättade ett befäst läger väster om floden; en tredje avdelning korsade Tigrisfloden söder om staden med flotte och båt och upprättade ett nytt brohuvud på den västra stranden. Denna sista grupp var i stånd att avlyssna ottomanska leveranser söderifrån, från Hilla och Basra. En annan grupp skickades för att blockera den viktigaste ottomanska försörjningsvägen från Aleppo via Fallujah. Dessa beslut visade sig vara mycket framgångsrika och en hel karavan som kom från Aleppo stoppades. I juni 1626 började dock den safavidiska garnisonen i fästningen få brist på proviant. I skydd av natten åkte en desperat grupp krigare från garnisonen i båtar nerför Tigrisfloden till shahens läger. Här lastades de med mjöl, vete, havre, matfett, kyckling, fårkött och andra förnödenheter, inklusive desserter, sorbeter, socker, slickepinnar och liknande. Lasten måste passera de ottomanska trupperna som, efter att ha ockuperat gamla Bagdad, ockuperade Tigrisflodens båda stränder på två mils avstånd. En del av lasten skickades med båt, den andra med kamelkaravaner längs den västra stranden, och vägen för dessa karavaner var fri med en stark eskortstyrka av safavidiska trupper.

Att förse fästningen med förnödenheter var ett stort bakslag för de ottomanska planerna, och Hafiz Ahmed Pasha beslutade att riskera en generalstrid med den förminskande armén. Shahens styrkor drev tillbaka ottomanerna bakom deras linjer och tillfogade dem stora förluster. Den safavidiska blockaden av de ottomanska försörjningslinjerna började få effekt: inte bara fick belägrarna slut på proviant, utan sjukdomar började också härja i deras led. Den 4 juli 1626 tvingades Hafiz Ahmed Pasha att häva belägringen och släppa sina kanoner på grund av brist på dragdjur. Flera tusen sjuka och döende män lämnades kvar bakom de ottomanska försvarslinjerna. Liksom slaget vid Sufyan 1603 var hävandet av belägringen av Bagdad ett exempel på shah Abbas briljanta känsla för taktik. Ett brev som en högt uppsatt ottomansk officer skrev till en vän i Istanbul visar tydligt hur förhållandena var för de belägrade ottomanerna när den safavidiska blockaden av deras försörjningsvägar trädde i kraft:

"De som är känsliga och kräsna när det gäller mat är nu nöjda med hästkött också! De förfinade och eleganta som tyckte att det var skamligt att bära en skjorta av egyptisk bomull är nu glada över att bära skjortor av gammal tältduk som inte täcker deras knän! Dessa självgoda hjältar som på kaffehusen skrattade åt Kyzylbash på grund av deras feghet, jämför nu, när de ser den mest bräckliga av dem tre mil bort, honom med Rustam, Zals son!"

Shah Abbas hånade offentligt de kristna härskarna i Europa eftersom de antingen inte kämpade mot ottomanerna eller ständigt förlorade mot dem.

Omorganisationen och omstruktureringen av de väpnade styrkorna kunde inte ske över en natt och situationen på östfronten fortsatte att försämras. Uzbekerna intog provinsen Sistan, söder om Khorasan, som normalt sett hade varit skyddad från deras attacker. Kandahar, som hade varit i safavidiska händer med jämna mellanrum sedan 1537, intogs av mogulerna 1590. Abbas marscherade med sin armé in i Khorasan, men tvekade att ge sig ut i ett allmänt slag. Redan från början visade han sig vara en militär befälhavare vars försiktighet var ett av hans främsta kännetecken under senare fälttåg. Först 1598, tio år efter hans tronbestigning, utlöste den formidabla uzbekiska härskaren Abdullah II:s död en dynastisk kamp och gav Abbas en chans i öster. Han marscherade ut ur Isfahan den 9 april 1598, och uzbekerna började överge stad efter stad efter stad när han gick in i Khorasan. Den 29 juli gjorde shahen en pilgrimsresa till den åttonde shiitiska imamen Ali al-Ridas grav i Mashhad. Han fann graven i dåligt skick. Kandelabrarna av guld och silver hade tagits ur den, och av de prydnadsföremål som donerats till graven återstod inget annat än det gyllene staketet runt imamens grav. Shahen lämnade Mashhad den första augusti och fortsatte till Herat i hopp om att tvinga uzbekerna, som nu leddes av Din Mohammad Khan, att slåss. Detta var alltid en svår uppgift. Uzbeker föredrog att undvika allmänna strider och drog sig tillbaka över Oxus till Transoxianas oåtkomliga öknar, där den reguljära armén förföljde dem på egen risk. Efter att ha väntat på att shahens reguljära armé skulle dra sig tillbaka återupptog de sin traditionella krigsmetod, låste in de safavidiska garnisonerna i städerna och ödelade den omgivande landsbygden. Abbas beordrade sin förtrupp att dra sig tillbaka och spred rykten om att shahen hade tvingats återvända till väst på grund av den kritiska situationen där. Din Mohammad Khan lockades ut bakom Herats befästningar, och shahen, som marscherade en tio dagars sträcka på fyra och en halv dag, hann ikapp uzbekerna på det öppna landskapet den 9 augusti 1598. Många av shahens krigare hade förbrukat sina hästar, och i sin forcerade marsch hade han så pass mycket avskiljt sig från arméns huvuddelegation att han inte hade mer än tio tusen soldater med sig. Uzbekerna hade tolv tusen män. Striden var desperat, och resultatet vacklade fortfarande från sida till sida, när shahens vakt på 200 man såg hur kavalleriets hjälmar, pansarplåtar och bröstplåtar blänkte och närmade sig genom vassen; det var Din Mohammed Khan själv med tusen utvalda krigare, som han höll i reserv. En våg av panik gick genom den del av shahens garde. "Kämpa som män", ropade shahen, "en modig död är bättre än ett liv i skam!" Ett beslutsamt angrepp från hans vakter rubbade uzbekernas led, och när Din Mohammed Khan sårades av ett slag med sitt spjut började uzbekerna dra sig tillbaka. De safavidiska trupperna förföljde dem tills hästarna föll av trötthet, och uzbekerna förlorade fyra tusen män. Det verkar som om Din Mohammed Khan, försvagad av blodförlust, attackerades och dödades av sina egna stammar under reträtten. Med denna seger vid Rabat-e Pariyan befriade Abbas inte bara Herat utan kunde också stabilisera den nordöstra gränsen med stor framgång efter en rad allianser med lokala uzbekiska hövdingar. Detta gjorde det möjligt för honom att inleda en rad kampanjer mot ottomanerna i väst 1602.

Portugal gjorde allt för att provocera Shah Abbas att attackera Hormuz med hjälp av britterna. Rui Frere (port.) utförde order om att bygga en fästning på Qeshm, den ö som försåg Hormuz med mat och vatten och som intogs av Safaviderna 1614. I detta skede lämnades den oskyddad. Den portugisiska amiralen ödelade också den angränsande kusten i Lar, dödade alla kysylbashier som kom i hans väg och brände de byar där kysylbashierna hade bosatt sig efter Shah Abbas annektering av provinsen. Portugiserna brände också alla båtar som kunde användas som transportmedel. Dessa åtgärder tycks ha välkomnats av Lars ursprungsbefolkning, som hade misshandlats av Qizilbash och förblev lika fästade vid sin tidigare herre som de var vid Shah Abbas. Abbas betraktade detta som en krigsförklaring och beordrade generalguvernören i Fars, Imamgulu Khan, att göra motstånd mot portugiserna. Imamgulu Khan skickade en armé för att belägra Keshm, men stoppades återigen av brist på fartyg. Safaviderna visste dock att Ostindiska kompaniets flotta skulle återvända till Jask i december för att hämta den årliga leveransen av silke. På hösten berättade shahen för Ostindiska kompaniets representant i Isfahan, James Monnox, att silket endast skulle levereras om kompaniet stödde kampanjen mot portugiserna med en flotta. Monnox svarade positivt, men han svarade att han skulle rådgöra med skeppsrådet om flottans ankomst. Abbas bemyndigade Imamgulu Khan att förhandla om villkoren i avtalet.

Ostindiska kompaniets fabriker i Surat skickade en stark flotta på fem fartyg och fyra jollar till Jask, eftersom de förväntade sig ytterligare konflikter med Ruy Frere (hamn) och de fick veta att förstärkningar skickades till honom från Goa. Flottan nådde Jask den 14 december, där den uppmanades att möta Monnox och andra representanter för den safavidiska staten i en liten hamn som ligger längre bort mot Ormuz. Monnox hade den svåra uppgiften att övertala fartygsrådet att gå med på shahens önskemål. Det var en sak att slåss mot portugiserna när de försökte driva ut engelska fartyg från Persiska viken eller Indiska oceanen, men en helt annan sak att gå samman med en muslimsk makt för att angripa kristna, om än katoliker, som England var i fred med. Men Monnox var en viljestark person. Efter mycket bråk övertygade han till slut fartygsrådet om att företagets framtid i den safavidiska staten var i fara och att de inte hade något annat val än att gå med på shah Abbas erbjudande och hjälpa honom att fördriva portugiserna från Keshm och Ormuz. Den 18 januari ingick Monnox och hans efterträdare Bell ett avtal med Imamgulu Khan, men senare meningsskiljaktigheter tyder på att villkoren inte var tillräckligt tydliga. I gengäld för sin hjälp skulle britterna få hälften av bytet, hälften av alla tullar och rätten att tullfritt importera och exportera varor. Safaviderna gick också med på att dela upp alla kostnader för att upprätthålla britterna i Persiska viken i hälften. Avtalet ledde till en protest från besättningen på ett av de brittiska fartygen, London. De hävdade att de hade anlitats för att bedriva handel, inte krig, och att ett angrepp på en vänskaplig makts fästning skulle utgöra ett "avbrott i fredliga förbindelser". Deras motstånd övervanns genom löftet om en extra utbetalning på en månadslön.

Skeppen gick snart till aktion vid Qeshm, där Rui Frere (port.) och en blandad garnison av portugiser och araber, 450 man, höll ut i den nybyggda fästningen mot 3 000 kysylbashier. Britterna inledde ett bombardemang av fästningen både från havet och från land, där de installerade ett batteri med fem av sina största kanoner. Fästningens murar var svaga och bröts snart upp. Rui Frere möttes av ett myteri i garnisonen och kapitulerade. Många av de portugisiska fångarna fördes i land till Ormuz, där de inkvarterades i den överfulla fästningen. Andra transporterades till de portugisiska besittningarna Muscat och Suhar på andra sidan bukten. Rui Frere själv fördes till Surat, varifrån han lyckades fly och återvända till Persiska viken för att fortsätta kampen, dock utan större framgång. De flesta av de arabiska fångarna, som tidigare var shahens undersåtar, avrättades av Qizilbash som rebeller. Tre engelsmän dödades i slaget. En av dem var William Baffin, som Baffin Bay är uppkallad efter.

Två veckor senare, den 10 januari, landade en stor iransk armé i Ormuz, tog snabbt staden i besittning och belägrade fästningen, som av Iskander-Beck Munshi beskrivs som "ett enastående exempel på den frankiska konsten att bygga fästningar". De engelska fartygen började bombardera inte bara fästningen utan även den portugisiska flottan under dess murar. Precis som vid Quesma hade britterna också placerat ett batteri med kanoner på stranden. Den här gången gjorde portugiserna ett envist motstånd. Den 17 mars sprängde Kyzylbashi en del av muren och inledde ett fullskaligt anfall, men slogs tillbaka. Garnisonen höll säkert ut i hopp om att en blockerande styrka skulle anlända från Goa. Den skickades faktiskt, men den var för liten och kom för sent. Den 23 april, efter att ha utstått en belägring i mer än två månader och fruktade att bli slaktad av Kyzylbash, överlämnade sig garnisonen till britterna. Därmed upphörde århundraden av portugisisk dominans i Persiska viken. För Figueroa var det en "tragedi" som orsakades av en dum portugisisk-spansk aggressiv politik:

"Jag vågar inte spekulera i vem som fick rådet att genomföra ett så dåraktigt företag som att gå i krig mot en så mäktig kung och attackera honom på hans eget territorium, samtidigt som han fick stöd av ett så skickligt europeiskt folk som engelsmännen, och att göra det med de få trupper som fanns tillgängliga i Indien, särskilt i denna fästning och stad Ormuz, som uppenbarligen riskerade ett nära förestående nederlag och var utlämnad till den första fiendens nåd som skulle attackera dem."

Den portugisiska garnisonen och alla kvinnor och barn transporterades över bukten till Muscat och Suhar. De muslimer som hade kämpat tillsammans med portugiserna överlämnades till Qizilbash för avrättning. Ormuz, med sina rika förråd av varor, plundrades grundligt, till Monnoxus stora förvirring: "Perserna och engelsmännen plundrade på ett sådant sätt att jag blev ledsen och skämdes över att se det hela, men kunde inte tänka mig något motgift." Safaviderna var särskilt imponerade av de portugisiska kanoner som de hade erövrat och som skickades till Isfahan och placerades framför shahens palats. "Var och en av dem var ett mästerverk av den frankiska konsten att gjuta kanoner", skrev Iskander-bek Munshi beundrande.

Engelsmännen klagade senare över att safaviderna hade tagit mer byte än de hade rätt till. De var också missnöjda med räkningen för leverans av engelska fartyg under belägringen och med att de fick delta i ockupationen av fästningen endast på villkor att de lämnade två fartyg för att vakta den. Därför avvisade de en begäran från safaviderna om att hjälpa dem att attackera den portugisiska staden Muskat. Efter att ha erövrat ön behövde Shah Abbas inte längre Ormuz. Han flyttade sin handel till fastlandet Gombrun, som var lättare för honom att försvara och som snart döptes om till Bender Abbas - "Abbas hamn". Den växte snabbt till en stad av betydande storlek och ersatte omedelbart Jask som ankomsthamn för det brittiska Ostindiska kompaniet. Det holländska Ostindiska kompaniet anslöt sig snart till det, till en början som en allierad, men förvandlades snart till en aggressiv rival. Portugiserna gjorde flera misslyckade försök att återerövra ön, vilket kulminerade i det stora sjöslaget vid Hormuz den 11 februari 1625 mellan åtta portugisiska galärer och en lika stark anglo-holländsk flotta. Det rapporteras att Safaviderna, som observerade slaget från stranden, blev förvånade när de såg hur fartygen spottade ut rök och eld. Slaget slutade med en osäker utgång men var portugisernas sista försök att hota Hormuz. Samma år ingick portugiserna ett avtal med Abbas, som insåg att rivaliteten mellan européerna bara var till hans fördel och tillät dem att etablera en handelsplats och bygga en fästning vid Kong längs kusten. De stärkte också sina förbindelser med den ottomanska pashen i Basra, som såg portugiserna som nyttiga allierade för att upprätthålla sitt nästan totala oberoende från Istanbul.

Den spanska regeringen protesterade i London mot det brittiska Ostindiska kompaniets agerande i Hormuz och krävde en förklaring. Det uppgavs att företaget agerade under iranskt tvång. Kung James I och hans favorit, hertigen av Buckingham, var inte alls generade av det som hade hänt och var fast beslutna att få sin del av bytet. Hertigen av Buckingham förklarade i egenskap av lordamiral att han hade rätt till tio procent av värdet av allt som Ostindiska kompaniets fartyg erövrat under de senaste åren, både från portugiserna och från Ormuz. Den värderades till 100 000 pund. Han fick sina 10 000 pund efter att ha hotat med att åtala företaget i amiralitetstjänsten och kvarhålla dess fartyg. Kungen klargjorde att han förväntade sig samma belöning: han ställde frågan - "Har jag inte befriat er från de spanska klagomålen utan att ni ger mig något i gengäld?" Han fick också sina tio procent.

Den 30 maj 1594, under Fjodor Ivanovitjs regeringstid, skickades prins A.D. Zvenigorodskij till Shah Abbas i Iran. Resultatet av detta uppdrag var att shahen uttryckte sin önskan att vara tillsammans med den ryske tsaren "i stark vänskap, broderskap och kärlek, och i exil för evigt orörlig".

Abbas var den förste som erkände den nya Romanovdynastin i Ryssland och beviljade ett lån på 7 000 rubel. År 1625 skickade han som gåva en relik, Herrens klädnad, och en magnifik tron. Under Shah Abbas I sträckte sig Safaviddynastin redan från Tigris till Indus.

En källa från början av 1614 säger att "Kumyks och Kabarda är nu alla under shahen". Kumyks band med Safavidimperiet fortsatte senare. Shah Abbas var inte främmande för avsikten att dra in den stora Nogai-horden i sin inflytelsesfär. Bukhara-handlare Khozya Naurus och karavanchef för Jurgench-kungen, som i början av 1614 tillfrågades av Samaras vojvode prins D.P.Pozharsky, visade att "förra sommaren var shahens ambassadörer hos prins Ishterek, de gifte hans dotter med shahens son och förhandlade om militär hjälp från horden mot Turkiet; i gengäld åkte prins Ishtereks ambassadörer till shahen". Detta var en av de möjliga lösningarna på Gyllene hordens fortsatta politiska öde. Risken med detta var uppenbar: att underordna sig shahen skulle oundvikligen leda horden till krig mot ottomanerna, krimtatarerna och de mindre nogaierna. Det är uppenbart att ett sådant beslut inte var det bästa. Att underordna sig Krim var mycket obehagligt på grund av Krimfolkets notoriskt oförskämda och rovgiriga attityd mot underordnade folk, och det skulle ha fört horden till en underordnad position, eftersom Krim självt var en vasall till sultanen. Moskvas regering var mest intresserad av att återupprätta sin makt i horden för att stoppa den stora Nogais attacker mot dess landområden. Men det var maktlöst att tvinga horden vid den tiden, och horden var intresserad av att utnyttja den lämpliga tiden för lukrativa attacker mot Ryssland till slutet.

Shah Abbas skickade också ett diplomatiskt uppdrag till Europa 1599, lett av Hussainali-Bek Bayat. Uppdraget gick runt i flera delstater. Hüseyynaly-bek talade endast turkiska, så påven utsåg personligen en armenier från Vatikanen vid namn Thomas till tolk åt honom.

Under Abbas regeringstid började haremet utöva ett ännu större inflytande på den politiska makten än under tronföljdskampen före och efter shah Tahmasibs död och efter Muhammad Shahs död. Han började ha en ännu mer skadlig inverkan på den safavidiska statens framtid än att uppmuntra dynastiska intriger. I början av sin regeringstid fortsatte Abbas I att följa den traditionella safavidiska praxisen att utse prinsar till guvernörer i provinser under förmyndarskap av Qizilbash-hövdingarna som, tills prinsarna blev myndiga, i praktiken var guvernörer samt, som "lala", förmyndare och mentorer för prinsarna, ansvariga för deras välfärd och fysiska och moraliska uppfostran. I detta system fick furstarna en grundlig utbildning i administrativ kompetens och i konsten att styra staten. Deras fysiska träning bestod av ett program med lektioner i manliga nöjen som bågskytte, ridning och fäktning. En av hans söners uppror ledde dock till att Abbas övergav denna traditionella praxis och beordrade att prinsarna hädanefter skulle hållas instängda i ett harem där deras enda följeslagare skulle vara palatsets eunucker och kvinnor. De var isolerade från resten av världen, och att försöka bli vän med dem blev en dödlig sysselsättning. De lämnade huvudstaden endast för att följa med Abbas på fälttåg, och det endast för att han fruktade att om de stannade kvar i huvudstaden skulle de bli centrum för en komplott mot honom. Den händelse som ledde till att shahens relationer med sina söner svalnade var myteriet hos Qizilbashhövdingen 1589, som var förmyndare för hans andra son Hassan, som vid den tiden var guvernör i Mashhad. Denna händelse verkar ha väckt mörka minnen från hans egen ungdom i Khorasan och hur han användes av Qizilbash som marionett i en statskupp mot sin far. Han tog till extraordinära åtgärder för att distansera sina söner från statens politiska och militära ledare, och hans patologiska misstänksamhet ledde till att han lyssnade för mycket på informatörer. År 1614-1615 påstods hans äldsta son Muhammad Baghir vara kärnan i en komplott mot shahen i vilken vissa cirkassiska hovmän var inblandade. Efter att shahen hade låtit avrätta några av de misstänkta cirkassierna stödde andra cirkassianska ledare öppet Mohammed Bagir, och i februari 1615 avrättade shahen sin son. Det är troligt att Muhammed Bagir var ett oskyldigt offer för cirkassiska intriger, och Abbas var fylld av ånger över sitt handlande. Tyvärr ökade en andra sammansvärjning mot honom ytterligare Abbas rädsla för ett mordförsök. När Abbas blev sjuk 1621 började hans tredje son Mohammed Khudabende, för att hedra sin farfar, fira hans bortgång i förtid och började öppet söka stöd bland Qizilbash. När han hade återhämtat sig beordrade Abbas att Muhammed skulle bli blindad. Samma sak hände med hans femte son Imamgulu Mirza. Eftersom den andra sonen, Hasan, och den fjärde, Ismail, hade dött före honom, hade Abbas ingen son som kunde efterträda honom. Bortsett från den personliga tragedin för shahen ledde hans politik att hålla prinsarna instängda i ett harem till att dynastin degenererades, vilket senare skulle bli huvudorsaken till dess nedgång. Dessutom gav eunucker och haremskvinnor, som kontrollerade prinsarna, dessa ett orimligt och i allmänhet skadligt inflytande på de politiska frågorna, eftersom prinsarnas mödrar, med hjälp och stöd av hovtjänstemän, obevekligt intrigerade för att säkerställa att deras egen kandidat till tronen skulle bestiga den.

Shah Abbas hade många av de egenskaper som gjorde att han fick smeknamnet "den store". Han var en briljant strateg och taktiker, vars kännetecken var förutseende. Han föredrog diplomati framför krig och visade ett oförtröttligt tålamod för att nå sina mål. Hans närvaro på slagfältet uppmuntrade hans krigare att utföra prestationer som översteg deras uthållighet, vilket exemplifieras av hans berömda marscher med små trupper i Julius Caesars stil, vilket ofta gav honom överraskningsförmåner. Samtidigt som han var skoningslös när det gällde att straffa illojala officerare hade han en fast förkärlek för gamla och pålitliga vapenkamrater. På hans order registrerades särskilda fall av hjältemod på slagfältet för att belöna dem som utförde dem på ett fint sätt. Abbas gav stort handlingsutrymme åt dem som han litade på. Framför allt var Abbas älskad av sina undersåtar på grund av sin förmåga att kommunicera med människor. Han tillbringade mycket tid med att agera inkognito på Isfahans gator och basarer och att umgås med människor på kaféer. Han hade ett gott sinne för humor. Hans sätt att klä sig var enkelt och osmyckat. Den brittiske diplomaten John Malcolm beskriver lyxen i palatsets rum och receptionssal och skriver följande om den brittiska diplomaten

"Abbas var klädd i en enkel röd klänning. Han bar inga smycken, endast svärdets fäste var förgyllt. De adelsmän som satt bredvid honom var också klädda i enkla kläder, och det var uppenbart att kungen, som var omgiven av sådan rikedom och prakt, gillade enkelhet. Abbas hade ett vackert ansikte, vars mest iögonfallande drag var en stor näsa och en skarp, genomträngande blick. I stället för skägg hade han en bouffantmustasch. Han var kort till växten men anmärkningsvärt robust och aktiv, för under hela sitt liv var han känd för sin förmåga att uthärda trötthet, och ända till sina sista dagar förblev han trogen sin favoritaktivitet, jakten.

Den italienske resenären Pietro della Valle beskrev Shah Abbas betydelse för befolkningen i det safavidiska imperiet:

"Hans undersåtar är så vördade att de svär vid hans namn, och när de önskar dig lycka till utbrister de ofta på turkiska: 'Shah Abbas murandi vir sin' - 'må kung Abbas vara dig välvilligt inställd'".

Efter att ha återvänt till Italien 1628 skrev Pietro della Valle en avhandling om Shah Abbas, Histoire Apoloqetique d'Abbas, Roy de Perse; En la personel duquel sont representees plusieur belles qualitez d'un Prince heroique, d'un excellent courtesan..., som publicerades 1631. Författaren målar upp ett porträtt av en klok härskare, en utmärkt politiker och en formidabel militär ledare, vars personlighet och karisma gör honom till den ideala förkroppsligaren av en modern suverän. Han skriver att Abbas genom sitt politiska agerande kunde böja eliterna till sin vilja. Boken förkroppsligar också de idéer om makt och storhet som förknippas med den monarkiska figuren. Denna beundran för konsten under shah Abbas styre är också tydlig i skrifterna från portugisen Antonio de Gouvea, som tjänstgjorde som ambassadör till den safavidiska staten i början av 1600-talet, och avspeglas även i de ord som Abraham av Wickfort skrev i slutet av 1600-talet. Den senare översätter tre redogörelser för diplomatiska uppdrag i den safavidiska staten och rankar Shah Abbas bland de största härskarna under sin tid, både för sin politiska intelligens och för det sätt på vilket han förvaltade sin makt. Antonio de Gouvea rapporterade om stämningen av oordning och inbördeskrig efter sitt besök i landet. Han skrev att Abbas genom att använda brutalt men nödvändigt våld befriade landet från "tyranniet från de eliter som nästan hade tagit över det" och räddade det från överhängande fara; på så sätt återställde han ordning och fred. Shah Abbas, som nu var "extremt fruktad och fruktad av eliterna", hävdade att han var den enda legitima maktkällan. Della Valle hävdade: "Han är ensam herre över sin makt, till skillnad från Europas härskare som är beroende av en viss minister som kan ha fel eller vara egennyttig. Författaren beskriver en intelligent kung som kan sköta alla statsangelägenheter på egen hand. Han vet allt, tar råd inte bara från sina rådgivare utan också från sina mest ödmjuka undersåtar, med vilka han, med Della Valles ord, hävdar att "han ensam styr staten" och fattar de slutliga besluten enligt sin egen inre instinkt. Inspirerad av Erasmus och hans samtida Giovanni Botero presenterar Della Valle härskaren Shah Abbas som en person som kan använda sig av medel för att upprätthålla och utöka sitt välde, samtidigt som han håller ett vakande öga på sitt folks lycka. Gouvea beskriver scenen när shahen kom in i staden Kashan 1604, då Abbas enligt författaren gjorde intressanta kommentarer:

"Ser du med vilken glädje och lycka denna nation tar emot mig, mitt hjärta är i själva verket svartare av sorg än dina kläder, när jag tänker på att jag är ovärdig till allt detta på grund av de misstag jag har gjort inför Gud, hur bra det är att vara en enkel man för vilken en bit bröd räcker för att leva. Må jag bli kung över så många nationer och så många städer som jag inte är värdig. Dessa ord åtföljdes av så många tårar att han faktiskt tvingade oss och andra, och genom att skilja sig lite från oss för att fälla tårar för att täcka sina egna, blev han bittert rörd och kunde inte, tvärtom, följa dem med suckar och förbittring."

Författaren fortsätter med att skriva: "Det har aldrig funnits någon familjefar som har varit mer uppmärksam på hur de fem eller sex personer som tillhör honom beter sig än denna härskare, ja, de miljontals själar som är beroende av honom och som är beroende av honom". Charles de Montesquieu talade om Shah Abbas:

"Den härskare som regerat så länge är inte längre kvar. Han fick säkert vissa människor att prata när han levde, men efter hans död blev alla tysta. I det sista ögonblicket var han orubblig och modig, men han verkar bara ha gett sig hän åt ödet. Så dog den store Shah Abbas, som fyllde hela världen med sin ära."

Abbas gjorde ett så stort intryck på sina landsmän att han lite senare blev en legendarisk person. John Fryer (engelsman), som besökte Safavidernas stat cirka 50 år senare, fann att Abbas avgudades, "och hans namn uttalades vid varje berömvärd eller berömd gärning, genom att säga 'Shah Abbas' eller 'Shabas', precis som vi vill säga 'mycket bra!'". Folkets minne av honom höll samma höga standard när Sir John Malcolm besökte Qajarstaten som brittisk ambassadör i början av 1800-talet. "Den moderna resenären", skrev Malcolm, "får på varje fråga om vem som byggde en gammal byggnad det färdiga svaret 'Shah Abbas den store', inte för att svararen med säkerhet vet att det var han som uppförde byggnaden, utan för att han vanligen betraktas som upphovsman till varje förbättring." Malcolm berättar också om en rolig historia som cirkulerade på hans tid och som speglar den allmänna uppfattningen att Abbas inte var någon vanlig dödlig människa:

"Det berättas på fullt allvar att när Abbas kom in i köket i Ardebil höjde sig locket på en av de kokkärl som han närmade sig av sig själv två gånger, till en höjd av fyra tum vid båda tillfällena, som om det var för att visa respekt för hans monarkala persona, och att detta mirakel bevittnades inte bara av alla kockar utan också av flera hovofficerare som vid den tiden ingick i kungens följe."

Orsaken till denna starka koppling till minnet av Abbas framgår tydligt av Chardins bedömning av hans personlighet, som kan sägas ha baserats på hans samtal med människor i staten cirka 40 år efter Abbas död:

"Han var en visionär härskare vars enda intresse var att göra sitt rike välmående och sitt folk lyckligt. Han fann sitt imperium överkört och i ruiner, och för det mesta utarmat och ödelagt, och det var svårt att tro på de förändringar som hans skickliga styre skulle medföra överallt."

Efter Safavidernas fall 1722 förstärktes Abbas legendariska status av senare händelser. Under en stor del av resten av 1600-talet var livet sönderslaget av kaos och krig, förtryck och utpressning. Qajardynastin, som regerade från 1794 till 1925, gav fred och stabilitet, men dess styre var dåligt och korrupt och förödmjukades av två rivaliserande imperier, Ryssland och Storbritannien, som dominerade och lade sig i. Av denna anledning kom Abbas styre att betraktas som en "guldålder". Abbas Quli-Aga Bakikhanov skriver följande om Shah Abbas I:

"Shah Abbas, som var känd för sitt kloka styre och sin statsordning, fastställde civila och militära regler och lagar som Persiens shaher fortfarande styrs av i dag. Till och med i den europeiska historieskrivningen, där suveränernas värdighet bedöms strängt, har Shah Abbas, som är beskyddare av vetenskap och konst, förtjänat namnet den store. Asiens folk, för vilka minnet av denna stora man har blivit ett ideal för rättvisa och visdom, avgudar honom. Han har uppfört så många offentliga byggnader att ingen annan kejsare i öst kan jämföras med honom i detta avseende. Moskéer och högskolor i städer och i öknar, karavaner och akvedukter, spridda över hela Persien och Transkaukasien, kommer länge att vittna om hans välgörenhet. Shah Abbas levde i vänskap med alla moderna författare och forskare i Persien, som dök upp i stort antal under hans regeringstid, och han själv skrev ibland dikter som fortfarande uppskattas i Persien".

Religiösa åsikter

Abbas I var en övertygad pragmatiker och insåg att religiös tolerans mot kristna präster skulle skapa en atmosfär där handeln med Europa skulle blomstra. På samma sätt skulle hans främjande av Mashhad som ett viktigt centrum för shiitisk pilgrimsfärd hålla stora summor pengar i fickorna på sina undersåtar, pengar som annars skulle spenderas vid de andra stora shiitiska helgedomarna - Kerbala, Najaf, Qazimayn och Samarra - som ligger i Mesopotamien och som hade varit under ottomanskt styre under större delen av Abbas' regeringstid. Restaureringen och utsmyckningen av shiitiska helgedomar som Mashhad och överföringen av mark och andra tillgångar som waqf eller omistlig egendom ökade också prästerskapets prestige och rikedomar och gjorde dem mer villiga att acceptera att de safavidiska monarkerna tillskansade sig sitt eget privilegium att agera som allmän representant för Mehdis land eller den shiitiska messias. Detta betyder inte att Abbas personliga fromhet inte var uppriktig. Varje gång han var i Khorasan besökte han den åttonde imamens grav och var i tjänst vid den och utförde olika uppgifter som att sopa mattor eller ta bort sot från ljus för att visa sin iver. År 1601 gjorde han sin berömda pilgrimsfärd till fots från Isfahan till Mashhad på 28 dagar. Shahen utfärdade ett dekret som sade att alla emirer, höga ämbetsmän och hovmän som ville göra pilgrimsfärden tillsammans med honom kunde rida, eftersom löftet att gå hela vägen till fots bara gällde honom själv. Dessa gester tyder på den vikt Abbas I lade vid att stärka den shiitiska delen av den safavidiska ideologin, men han var lika angelägen om att agera som "murshidi-kamil" (perfekt andlig rådgivare) för den safavidiska ordningen och upprätthålla kulten av de safavidiska shejkerna i Ardabil. Innan han gav sig ut på någon militär expedition eller fattade något viktigt beslut såg han till att besöka sina förfäders gravar i Ardabil; under dessa besök åberopade han den andliga hjälpen från de heliga shejkerna i den safavidiska ordningen genom böner.

Den ökade sekulariseringen under Abbas I:s regeringstid återspeglades i det minskande inflytandet för "Sadr", som var ledare för prästerskapet och under den tidiga perioden av den safavidiska staten en av de viktigaste tjänstemännen. Sadrs inflytande, som var en politiskt utsedd person, minskade i takt med att doktrinär enhetlighet spreds i hela det safavidiska imperiet. Som en följd av detta ökade makten för mujtahiderna, de mest framstående shiitiska teologerna. Safaviderna använde den etablerade sufismen för att komma till makten, och när de väl kom till makten använde de den etablerade isnaasjarismen för att behålla den. I och med den ökande kristalliseringen av den isnaasharistiska ideologin blev mujtahiderna de mest inflytelserika medlemmarna av den klerikala klassen. Detta ledde oundvikligen till ett hot mot shahens ställning, eftersom de safavidiska shaherna, som redan nämnts, hävdade att de representerade Mehdi eller den dolda imamen i landet. Genom att hävda detta tog de sig an mujtahiderna, som var de verkliga och legitima företrädarna, deras privilegier. De tillät motvilligt shaherna att tillskansa sig detta privilegium eftersom uppkomsten av en stat där shiamilismen var den officiella religionsformen ökade prästerskapets inflytande avsevärt. Under shah Tahmasibs regeringstid förekom dock flera fall av friktion mellan sadr, som representerade den politiska makten, och mujtahiderna, och efter att sadrs inflytande minskat var det endast shahens makt som höll mujtahiderna lydiga. Under det sista halvseklet av det safavidiska styret, under svaga shaher, blev det potentiella hotet om att prästerskapet skulle bli dominerande i politiska frågor en realitet. Under en stark monark, som Abbas I, visste mujtahiderna sin plats.

Bilden av Abbas återspeglas i Mirza Fatali Akhundovs "Deceived Stars". Abbas I:s regeringstid skildras också i det kurdiska eposet "Fästningen Dim Dim Dim", där kurderna försvarade sig i fästningen mot shahens trupper.

Giorgi Saakadze 1942-43 USSR film. Georgia film.https:

Rollen som Shah Abbas spelades av Kakhi Kavsadze i miniserien The Oath Record från 1983 (Sovjetunionen).

Källor

 1. Abbas den store
 2. Аббас I Великий
 3. R. Savory. The history of Shah Abbas the Great. — Vol. I.
 4. Mazzaoui Michel B. Islamic Culture and Literature in Iran and Central Asia in the early modern period // Turko-Persia in Historical Perspective. — Cambridge University Press, 2002. — P. 86-87. — ISBN 0-521-52291-9, ISBN 978-0-521-52291-5 Safavid power with its distinctive Persian-Shi’i culture, however, remained a middle ground between its two mighty Turkish neighbors. The Safavid state, which lasted at least until 1722, was essentially a «Turkish» dynasty, with Azeri Turkish (Azerbaijan being the family’s home base) as the language of the rulers and the court as well as the Qizilbash military establishment. Shah Ismail wrote poetry in Turkish. The administration nevertheless was Persian, and the Persian language was the vehicle of diplomatic correspondence (insha'), of belles-lettres (adab), and of history (tarikh).
 5. Пигулевская Н. В., Якубовский А. Ю., Петрушевский И. П., Строева Л. В., Беленицкий А. М. История Ирана с древнейших времён до конца XVIII века. — Л., 1958. — С. 274, разд. «Реформы шаха Аббаса I»: «Языком войска и двора остался тюркский (азербайджанский) язык».
 6. ^ George Lenczowski, "Iran under the Pahlavis", Hoover Institution Press, 1978, p. 79
 7. ^ Stefan Sperl, C. Shackle, Nicholas Awde, "Qasida poetry in Islamic Asia and Africa", Brill Academic Pub; Set Only edition (February 1996), p. 193
 8. ^ Heinz Halm, Janet Watson, Marian Hill, Shi'ism, translated by Janet Watson, Marian Hill, Edition: 2, illustrated, published by Columbia University Press, 2004, p. 80
 9. ^ Quinn 2015, chpt. Shah Abbas and political legitimacy'
 10. ^ Quinn 2015, chpt.Shah Abbas as the 'Supreme Lord of the Auspicious Conjunction'
 11. a b c d e Babayan, K. (1993). El ocaso del Qizilbash: The Spiritual and the Temporal in Seventeenth Century Iran. Princeton University. p. 91, 309, 310.
 12. a b Newman, A.J. (2012). Safavid Iran: Rebirth of a Persian Empire. Bloomsbury Publishing. p. 54, 201 n. 4. ISBN 978-0-85773-366-5.
 13. Más változat szerint 1628. október 31. (royalark)

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?