Alfred Tennyson

Dafato Team | 4 apr. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Alfred Tennyson, I Baron Tennyson, FRS (Somersby, Lincolnshire, England, 6 augusti 1809 - Lurgashall, West Sussex, England, 6 oktober 1892) var en engelsk poet och dramatiker, en av de mest berömda i världslitteraturen, som tillhörde postromantiken.

De flesta av hans verk är inspirerade av mytologiska och medeltida teman och kännetecknas av sin musikalitet och det psykologiska djupet i porträtten. Senare i sin karriär gjorde han flera försök att skriva dramatik, men utan större framgång. Han var också Storbritanniens poet laureate under större delen av drottning Victorias regeringstid.

Ursprung

Tennyson föddes i byn Somersby i norra Lincolnshire, mellan Horncastle och Spilsby, och kom från en märklig familjebakgrund. Han var det fjärde av tolv barn till pastor George Clayton Tennyson (1778-1831) och hans hustru Elizabeth Fytche (1781-1865). Familjen Tennyson var en sedan länge etablerad familj i Lincolnshire på Bayon's Manor. Poetens farfar, parlamentsledamoten George Tennyson, hade gjort poetens far, som sorgligt nog var bosatt i prästgården i Somersby, arvlös till förmån för den yngre sonen Charles Tennyson D'Eyncourt, och denna besvikelse tycks ha förbittrat den äldre sonen i en utsträckning som skulle påverka honom resten av hans liv. Elizabeth Fytche var dotter till pastor Stephen Fytche, kyrkoherde i Louth i samma län. Pastor George Clayton Tennyson (1778-1831) var kyrkoherde i Somersby (mellan 1807 och 1831), Benniworth och Bag Enderby samt kyrkoherde i Grimsby (från 1815). George Tennyson (1750-1835) hörde till den agrara adeln i Lincolnshire och ägde Bayon's Manor och Usselby Hall. Av parets tolv barn var åtta pojkar, och av dessa kom två förutom Alfred att bli framstående poeter: Frederick Tennyson och Charles, som senare antog en farbrors namn och blev Charles Tennyson Turner. Alla sönerna verkar ha haft poetiska anlag i större eller mindre utsträckning. Tennysons far var en poet av viss skicklighet. Enligt Eugene Parsons var George Clayton Tennyson en man med "överlägsna förmågor och stora färdigheter, intresserad av arkitektur, musik, måleri och poesi", och familjen Tennyson levde bekvämt trots sin prästlön på landsbygden, och deras goda hushållning med pengar gjorde det möjligt för dem att sommarbo på Mablethorpe och Skegness på Englands östkust.

Tennyson var en ättling till kung Edvard III av England. Det verkar som om hans farfars, George Tennysons, rötter kan spåras från Tennysons medelklass genom Elizabeth Clayton, pastor George Clayton Tennysons mor, genom tio generationer till Edmund, hertig av Somerset".

Utbildning, barn och ungdomar

Alfred växte upp i familjehemmet och skickades till Louth för att bo hos sin mormor och gå i gymnasieskolan där, eftersom hans mor hade behållit en koppling till denna typiska ort i Lincolnshire, där hans far, pastor Stephen Fytche, hade varit kyrkoherde. Läraren var en sträng och passionerad man, och poeten skulle inte ha några goda minnen av de fyra år han tillbringade där. I slutet av den perioden, 1820, återvände den unge mannen till Somersby för att utbildas av sin far tills han började på universitetet. Rektorn var en kompetent forskare och en man med viss smak och poetisk förmåga. På prästgården hade pojkarna ett utmärkt bibliotek till sitt förfogande, och det var på detta som den unge poeten skulle grunda sin omfattande kunskap om de engelska klassikerna. Han blev en tidig och allätande läsare, särskilt inom genren poesi, till vilken han lockades mest av Somersbys och dess omgivningars lantliga charm, som han skulle hylla i en av sina tidigaste beskrivande dikter, The Ode to Memory. När han växte upp i den lilla byn Somersby påverkade det bördiga pastorala landskapet i detta område av Lincolnshire pojkens fantasi och återspeglas tydligt i all hans tidiga poesi, även om det nu är auktoritativt fastställt att platserna för hans tematiska dikter, som skickligt hade identifierats med existerande bäckar och gårdar, var helt och hållet påhittade. Tennyson började skriva prosa och vers redan vid mycket tidig ålder. Tennyson skrev redan rikligt: vid tolv års ålder skrev han "ett epos på 6. 000 verser", vid fjorton ett drama på blankvers och så vidare; dessa övningar har lämpligt nog inte publicerats, men poeten skulle i slutet av sitt liv säga om dem: "Jag verkar ha skrivit dem alla i perfekt metrik". Pojkens far vågade förutspå att "om Alfred dör kommer en av våra största poeter att vara borta". Ett brev från Alfred till sin mammas syster när han var tretton år, som innehåller en recension av Samson Agonistes, illustrerad med hänvisningar till Horatius, Dante och andra poeter, avslöjar en verkligt anmärkningsvärd bredd i sin läsning för en så ung pojke. Nyheten om Byrons död (den 19 april 1824) gjorde ett djupt intryck på honom: det var en dag, sade han, "då hela världen tycktes mörka för mig"; han gick in i skogen och ristade in "Byron är död" på en sten.

Familjen hade för vana att tillbringa sina sommarsemestrar vid länets kust, ofta i Mablethorpe, och det var där som Tennyson fick sina intryck av havets vidder. FitzGerald tillskrev helt riktigt den sceniska karaktären hos Tennysons geni till den prägel som "gamla Lincolnshire, där det inte bara fanns så fina hav utan också så vackra kullar och dalar mitt i Wolds" lämnade på hans fantasi. Efter att ha publicerat en gemensam diktsamling (1827) använde de unga bröderna Charles och Alfred Tennyson en del av sina inkomster till att hyra en vagn och köra fjorton mil till sin favoritplats vid kusten i Mablethorpe. Den 20 februari 1828 skrev Charles och Alfred Tennyson in sig vid Trinity College i Cambridge, där Frederick, den äldste av de levande bröderna, redan studerade. Poeten berättade senare för Edmund Gosse att hans far inte lät honom lämna Somersby förrän han under flera på varandra följande dagar hade reciterat alla Horaces oden ur minnet. Bröderna bosatte sig i rum på 12 Rose Crescent, och flyttade senare till Trumpington Street. De var blyga och fick till en början få vänner, men de samlade så småningom några utvalda kollegor omkring sig, och Alfred gjorde framsteg och betraktades i Cambridge "som en stor poet och äldre bror" av en grupp som omfattade Richard Chenevix Trench, Monckton Milnes (Lord Houghton), James Spedding, W. H. Thompson, Edward FitzGerald, W. H. Brookfield, Blakesley, J. Mitchell Kemble, Charles Buller och Charles Buller. Mitchell Kemble, Charles Buller och framför allt Arthur Hallam (1811-1833), historikerns yngste son, som var ämnad att bli hans käraste vän och påverka hans karaktär och geni djupt under hela hans liv, och vars vänskap och tidiga död skulle inspirera hans största dikt. Han var så nära perfektion som en dödlig människa kan vara", brukade Tennyson säga vid senare tillfällen. 1829 hade Arthur Hallam blivit en frekvent och intim besökare i huset, och han hade knutit ett band med Tennysons syster Emily. Två år senare skulle detta mogna till en förlovning. På universitetet var Tennyson, Hallam och de andra medlemmarna i Cambridge Apostles, ett sällskap som försökte bilda en intellektuell elit. Vid den tiden utvecklades Tennysons förmågor snabbt, för förutom att njuta av den ständiga uppmuntran som ett sådant sällskap gav honom, fortsatte han troget sina studier vid centret och fördjupade sig i såväl klassikerna som i historia och naturvetenskap. Han fick ett entusiastiskt intresse för tidens politiska och sociala frågor och arbetade också hårt med poetisk komposition.

Sommaren 1830 anmälde sig Tennyson och Hallam frivilligt till den spanske upprorsmannen Torrijos milis och gjorde en kort utflykt till Pyrenéerna utan att möta några fiender. Trench och andra var djupt intresserade av det misslyckade upproret, lett av general Torrijos, mot Ferdinand VII:s regering. Tennyson återvände från expeditionen stimulerad av Pyrenéernas vackra landskap.

I februari 1831 lämnade Tennyson Cambridge utan att ta examen. Hans far var vid dålig hälsa och hans närvaro var mycket önskvärd i Somersby. Även om de två och ett halvt år han tillbringade vid Trinity hade gett honom, genom de vänskapsband han knöt där, några av de bästa välsignelserna i hans liv, lämnade han colleget på dålig fot med universitetet som alma mater. I en sonett skriven 1830 fördömde han dess "ljusbelysta" kapell och dess "högtidliga orglar", för även om universitetets guvernörer påstod sig undervisa, så "lärde de honom ingenting, gav näring åt hans hjärta". Men hans vänner, och särskilt Arthur Hallam, hade kompenserat för denna brist i Cambridges läroplan, och Tennyson återvände till sitt hem i byn full av hängivenhet till sin mor, som snart skulle komma att stå i centrum för all hans uppmärksamhet, för hans far dog plötsligt liggande i sin arbetsstol en månad efter sonens återkomst. Eftersom bostaden i Somersby då blev ledig uppstod en orolig fråga om familjen Tennysons framtida hem, men eftersom den nya rektorn (som eventuellt inte var bosatt i landet) inte hade för avsikt att ockupera prästgården fortsatte de att bo där fram till 1837. Inte långt efter faderns död blev Tennyson bekymrad över sin syn, men en ändrad kost korrigerade det som var fel, och han fortsatte att läsa och skriva som tidigare. Arthur Hallam var då förlovad med Emily Tennyson (senare mrs Jesse, 1811-1889) och vistades ofta i Somersby. Den lyckliga perioden under deras uppvaktning, då Hallam "läste toskanska poeter på gräset" och Tennysons syster Mary bar sin harpa och spelade "en ballad till den lyssnande månen", kommer att vara välbekant för läsarna av In Memoriam. Tennyson besökte Hallams på Wimpole Street, där de diskuterade passionerat om sociala problem såväl som litterära frågor. Å andra sidan förberedde Tennyson då en ny volym, och Hallam var mycket entusiastisk över A Dream of Fair Women, som redan hade skrivits, och The Lover's Tale, som väckte tvivel hos honom själv. När det gäller den förstnämnda är den kanske det mest karakteristiska förverkligandet av Tennysons konst; den är oklanderlig i diktion och rytm, mycket polerad och av en passion som är två gånger destillerad, men fortfarande levande. Under dessa ungdomliga dagar gick hans dikter, likt Shakespeares "sockrade sonetter", fritt fram bland hans intima vänner innan de skickades till tryck. I juli 1832 begav sig Tennyson och Hallam ut på en resa uppför Rhen. När de återvänder bekräftar Hallam att han mottagit verserna till J. S. (James Spedding) med anledning av sin brors död, och hävdar att Moxon (som skulle ge ut den volym som var under förberedelse) var förtjust i The May Queen. Publiceringen av ett av hans huvudverk, Poems (1832), kulminerade strax innan Tennyson skulle få det slag som för en tid skulle drabba honom i och med sin brors död.

Tennyson, som var likgiltig för berömmelse och inflytande, tillbringade dessa år huvudsakligen i Somersby, där han ägnade hela sin själ åt poesins konst, läste mycket och mycket, finslipade gamla dikter och skrev nya, korresponderade med Spedding, Kemble, Milnes, Tennant och andra, och fungerade samtidigt (i sina två äldre bröders frånvaro) som far och rådgivare för familjen hemma. År 1835 blev han djupt förälskad i Rosa Baring, en dam av stor skönhet och förmögenhet, vars avvisande inspirerade några av hans mest sårande dikter och påminde honom om hans prekära sociala ställning. År 1836 stördes emellertid familjelivets sedvanliga lugn av en händelse med viktiga konsekvenser för Tennysons framtida liv och lycka. Hans bror Charles, som då var präst och kurator i Tealby i Lincolnshire, gifte sig 1836 med Louisa, den yngsta dottern till Henry Sellwood, notarie i Horncastle. Vid ceremonin valdes den äldre systern Emily av Alfred själv till hedersbrudtärna. De hade träffats några år tidigare, men detta tycks ha varit det första tillfället då Tennyson började tänka på äktenskap. 1837 lämnade Tennysonsonen till sin stora sorg den prästgård i Lincolnshire där de hade bott så länge. De flyttade till High Beech i Epping Forest, som skulle bli deras hem i tre år: Tennyson bodde med sin mor och sina syskon i Beech House (ombyggt 1850), vid foten av Wellington Hill, från 1837 till 1840. Han beskrevs som att han "vandrade konstigt upp och ner i huset tidigt på morgonen och mumlade dikter för sig själv". 1837 hade hans förlovning med Emily Sellwood accepterats av hennes föräldrar, trots farhågor om hans brist på medel och arbete. Det skulle dock dröja ytterligare tio år innan de hade råd att gifta sig: äktenskapet skulle inte äga rum förrän 1850. Samma år (1837) introducerades Tennyson för William Gladstone, som blev hans hjärtliga beundrare och vän. Under tiden, så sent som 1840, var förlovningen med Emily Sellwood fortfarande giltig, men efter detta datum förbjöds korrespondens mellan de två av hennes familj, och utsikterna till äktenskap verkade lika avlägsna som någonsin. 1840 flyttade familjen Tennyson till Tunbridge Wells, där klimatet skulle visa sig vara för hårt för Tennysons mor, och ett år senare till Boxley, nära Maidstone, för att vara i närheten av Edmund Lushington, som hade gift sig med Cecilia Tennyson. Alfred besökte från och med nu London allt oftare.

Löptid

Från och med 1842 och framåt var Tennysons liv ett register över lugna framgångar i sin konst och erövring av berömmelse; publiceringarna av hans successiva verk skulle bli nästan de enda händelser som skulle prägla hans existens. Trots framgången med den andra upplagan av Poems (1842) och det växande erkännande som följde på den, förbättrades Tennysons ekonomiska situation inte, och materiella svårigheter kom nu för första gången i hans väg. Kanske för att skingra tvivlen inom sin fästmös familj om hans ekonomiska oberoende hade Tennyson beslutat att investera en egendom i ett projekt med pyrografi-maskiner, som var avsett att popularisera och billigare göra den konstnärliga finishen på möbler och andra hushållsinredningar. På så sätt blev poeten offer för en viss spekulant, som förmådde honom att sälja sitt lilla gods i Grasby (Lincolnshire) och investera intäkterna, tillsammans med alla sina övriga pengar och en del av sina syskons pengar, i ett "Decorative Carving Patent Company": inom några månader kollapsade hela projektet och Tennyson stod utan pengar. Han drabbades av en så överväldigande hypokondri att han störtades i förtvivlan, och under en tid stod han under vård av en hydropatisk läkare i Cheltenham, där absolut vila och isolering gradvis återställde honom till hälsa. Det var utan tvekan detta kritiska tillstånd för hans hälsa och förmögenhet som fick hans vänner att vädja till den dåvarande premiärministern Sir Robert Peel, och i september 1845 beviljades poeten på förslag av Henry Hallam en pension på 200 pund per år. Det var Monckton Milnes som enligt egen utsago lyckades imponera på Sir Robert Peel genom att han försvarade poeten, som statsmannen inte kände till sedan tidigare. Milnes läste Ulysses för honom, och det lönade sig. Tennysons hälsa återhämtade sig gradvis, och 1846 arbetade han hårt med The Princess; på hösten samma år företog han en resa till Schweiz och såg de stora bergen för första gången. 1847 tvingade nervös nedstämdhet honom återigen att genomgå behandling på Prestbury: "De säger åt mig att inte läsa, inte tänka, men de kan lika gärna säga åt mig att inte leva". Dr Gullys thalassoterapi testades framgångsrikt.

Tennysons hushåll bodde då i Cheltenham: vid sina tillfälliga besök i London hade författaren för vana att träffa Thackeray, Coventry Patmore, Browning och Macready samt gamla vänner, men han undvek "societeten". Under en resa till Cornwall 1848 träffade Tennyson Robert Stephen Hawker från Morwenstow, med vilken han verkar, även om bevisen är tveksamma, ha diskuterat Kung Arthur och tagit upp sin avsikt att skriva en episk dikt i ämnet.

År 1850 var kanske det mest minnesvärda i hans liv, eftersom han gifte sig - som enligt honom gav honom "Guds frid" - blev utnämnd till poet laureate efter Wordsworths död och publicerade sitt magnum opus, In memoriam. Försäljningen av Tennysons dikter gav honom trygghet att slå sig ner och den 13 juni 1850 gifte han sig med Emily Sarah Sellwood (1813-1896) i Shiplake. Denna plats valdes eftersom brudparet efter tio års förberedelser återigen hade träffats i Shiplake, hemma hos en kusin till Tennysons, Mrs Rawnsley. Det är inte nödvändigt att tillägga mer om denna förening än vad poeten själv mindes långt senare: "Guds frid kom in i mitt liv vid altaret när jag gifte mig med henne". Wordsworth hade dött (i april samma år), och lämnat den hedersvärda titeln som Förenade kungarikets poet laureat vakant. Utmärkelsen erbjöds först Samuel Rogers, som avböjde på grund av sin ålder, och sedan Tennyson, "främst på grund av prins Alberts beundran för 'In Memoriam'", en djup begravningselegi över hans vän Hallams död:

Hyllningen var mycket acceptabel, även om den innebar det vanliga bombardemanget av dikter och brev från aspirerande eller avundsjuka barder. Den 19 november 1850 utnämnde drottning Victoria Tennyson till poet laureate. Den ersättning som var knuten till "ämbetet" var mycket liten, men den var av sekundärt värde för att stimulera en stor del av försäljningen av hans böcker, som var hans huvudsakliga inkomstkälla. Det unga paret köpte ett hus i Warninglid i Sussex, som inte passade dem, och sedan ett i Montpelier Row (Twickenham), som visade sig vara bättre. Den 20 april 1851 föddes deras första barn, en son, men han överlevde inte förlossningen. Vid denna tid studerade Tennyson mycket om den antika världen och läste en del Milton, Homer och Vergilius. I juli samma år reste Tennyson och hans fru utomlands och besökte Lucca, Florens och de italienska sjöarna, och återvände via Splügen. Resan skulle senare hyllas i hans dikt The Daisy. De viktigaste händelserna under 1852 var födelsen i augusti av hans äldsta son Hallam, den andra lord Tennyson, och i november publiceringen av Ode on the Death of the Duke of Wellington, som utkom på morgonen före begravningen. Vid det laget var Tennysons berömmelse fast etablerad, och poeten och hans familj beslöt sig för att flytta för att undkomma de horder av beundrare som belägrade deras hem.

Vintern 1853 kom Tennyson i besittning av ett litet hus och en gård vid namn Farringford, nära Freshwater på Isle of Wight, som han först hyrde och senare köpte: denna vackra plats, omgiven av ekar och cederträd, trädde in i hans liv och fyllde det med färg och fin charm. Farringford skulle förbli Tennysons hem större delen av året under resten av hans liv.

När det gäller hans förhållande till Frederick Maurices doktrin och tankegångar är det osäkert vid vilken tidig tidpunkt i hans liv Tennyson hade personlig bekantskap med dem. Men redan från Cambridgetiden hade Tennyson varit en intim vän till dem som kände och hedrade Maurice, och han kan inte ha undgått att vara väl förtrogen med den allmänna tendensen i hans doktrin. Maurice var dessutom nära allierad med män som Hares, R. C. Trench, Charles Kingsley och andra av Tennysons tidiga vänskapsband, som var starkt intresserade av teologiska frågor. Och här bör det tilläggas att Tennyson hade föreslagit Maurice att bli gudfar till hans första barn 1851, och gick längre i sin förfrågan med de välkända stroferna där han bjöd in Maurice att besöka familjen i deras nya hem på Isle of Wight 1853.

I mars 1854 föddes ytterligare en son till familjen Tennyson som döptes till Lionel. Detta var året för Krimkriget, vars orsaker och utveckling intresserade Tennyson djupt. I maj detta år var han i London för att tillsammans med Moxon arrangera den illustrerade utgåvan av hans dikter, i vilken Millais, Holman Hunt och Rossetti, den unga pre-rafaelitgruppen, hade en så framstående roll. Senare besökte han Glastonbury och andra platser med anknytning till legenden om kung Arthur, som han redan förberedde sig på att behandla cykliskt.

I juni 1855 utnämndes han till doktor i civilrätt i Oxford: han välkomnades vid detta tillfälle, som kan betraktas som hans första offentliga framträdande, med en "enorm ovation".

Efter misslyckandet med pjäsen Maud hade Tennysons känsliga själ skadats. Under några år visste världen ingenting om honom; han bodde i Farringford och ägnade sin tid åt arthuriska lärdomar. Han hade blivit föremål för en överdriven personlig nyfikenhet, eftersom han var svår att hitta och föremål för roliga legender. Han brydde sig föga om samhället i stort, även om han hade många intima och hängivna vänner. Det var 1857 som Bayard Taylor såg honom och imponerades av en man "lång och bredskuldrad som en Anaks son, med hår, skägg och ögon av sydligt mörker". De följande åren var år av resor. Denna period av något mystiskt tillbakadragande från världen innefattade en rundresa i Wales 1857, ett besök i Norge 1858 och en resa genom Portugal 1859. År 1860 besökte han Cornwall och Scillyöarna, och 1861 reste han genom Auvergne och Pyrenéerna tillsammans med Arthur Hugh Clough, som skulle dö några månader senare. I samband med publiceringen av hans "Dedikatoriska" av Idyllerna till prinsgemål Albert av Sachsen-Coburg-Gotha, som dog i december 1861, presenterades Tennyson i april 1862 för drottningen, som "stod blek och statyliknande framför honom, i ett slags majestätisk oskuld". Från och med nu åtnjöt poeten regentens ständiga gunst, även om han aldrig kunde formas till en konventionell hovman. En bra bit in på året gjorde Tennyson en utflykt genom Derbyshire och Yorkshire tillsammans med F. T. Palgrave.

De följande åren präglades av en brist på händelser, förutom hans resor, hans outtröttliga poetiska arbete och läsning, hans besök hos och samtal med vänner. I april 1864 besökte Garibaldi Farringford; i februari 1865 dog Tennysons mor i Hampstead vid 85 års ålder; sommaren därpå reste Tennyson i Tyskland. Med tiden, med få och små händelser, växte Tennysons popularitet i Storbritannien stadigt till en nivå som saknar motstycke i den engelska poesins annaler. 1867 förvärvade han mark i Blackdown, bortom Haslemere, som vid den tiden var ett isolerat hörn av England; där började James Knowles (senare Sir) bygga ett hus som han så småningom döpte till Aldworth. Den 23 april 1868 (Shakespeares födelsedag) hade han lagt grundstenen till sin nya bostad. Också 1869 blev Tennyson hedersledamot vid Trinity College i Cambridge. 1873 erbjöd Gladstone honom att bli baronet, och Disraeli igen 1874, och i båda fallen avböjde han galant en sådan ära, även om poeten vid det första tillfället skulle ha accepterat den för sin sons räkning. Under dessa år var Tennysons tankar till stor del upptagna av byggandet av Aldworth.

I mars 1880 uppmanades Tennyson av studenterna vid universitetet i Glasgow att kandidera till rektorsämbetet, men när han fick veta att tävlingen skulle föras på politisk grund och att han hade föreslagits som kandidat för det konservativa partiet, drog han tillbaka sitt godkännande. Efter Sir Andrew Clarks recept för ett byte av plats, på grund av en sjukdom som han hade lidit av sedan hans bror Charles död året innan, besökte Tennyson och hans son Venedig, Bayern och Tyrolen. 1881 poserade han för ett porträtt av Millais och förlorade en av sina äldsta och mest uppskattade vänner, James Spedding.

Senaste åren

År 1883 gav honom ytterligare en sorg när hans vän Edward FitzGerald dog. I september samma år gav sig Tennyson och Gladstone ut på en resa genom norra Skottland till Orkneyöarna och över havet till Norge och Danmark. I Köpenhamn blev de underhållna av kungen och drottningen, och efter mycket festligheter återvände de till Gravesend: detta äventyr tjänade till att muntra upp poeten, som hade varit deprimerad sedan hans favoritbroder Charles död, och som nu gick in i en period av beundransvärd styrka. Under resan hade Gladstone bestämt sig för att erbjuda Tennyson en peerage medan de besökte Pembroke Castle. På Gladstones rekommendation erbjöd drottningen honom titeln i december; efter en viss tvekan gick poeten med på att acceptera den, men tillade: "För min del kommer jag att sakna mitt enkla namn hela mitt liv. Den 11 mars 1884 tog han plats i överhuset som baron Tennyson of Aldworth and Farringford. Han röstade ett par gånger, men talade aldrig i kammaren. 1884 gifte sig hans son Hallam med miss Audrey Boyle, och båda (sonen och svärdottern) bodde kvar i föräldrahemmet fram till slutet av Tennysons liv. Fram till dess att han var en bra bit in på sjuttiotalet hade han, med enstaka sjukdomar, haft en generellt god hälsa. Men 1886 drabbades poeten av sin allvarligaste familjeolycka när hans andra son, Lionel, dog. Lionel hade drabbats av tropisk feber när han besökte Lord Dufferin i Indien och dog på hemresan i Röda havet (april 1886). Det var ett slag som föll honom hårt. 1887 gjorde poeten en kryssning på en väns yacht och besökte Devonshire och Cornwall. I slutet av 1888 drabbades han av ett farligt anfall av reumatisk gikt, som han i december tycktes knappast kunna återhämta sig från, men hans magnifika konstitution bar honom igenom. På våren följande år var han tillräckligt återställd för att kunna njuta av ytterligare en sjöresa på "Sunbeam", hans vän Lord Brasseys yacht. 1890-1891 drabbades han av influensa, och hans styrka var kraftigt nedsatt. År 1891 kunde han återigen ägna sig åt sitt favoritsysselsättning, segling, och det noterades faktiskt att han på ett underbart sätt hade återfått sin ungdoms goda humör och till och med en inte obetydlig del av sin fysiska styrka.

Sommaren 1892 skulle han fortfarande kunna resa till Devonshire och återigen delta i en yachtkryssning till Kanalöarna, och detta var inte hans sista utflykt hemifrån, för i juli var han på besök i London. Strax efter sin åttiofjärde födelsedag uppträdde dock symtom på svaghet, och i början av september började hans tillstånd bli oroväckande, men han hade fortfarande kraften att njuta av sällskapet med många besökare, att granska korrekturerna av en diktsamling som var under förberedelse (The Death of Enone) och att intressera sig för den kommande uppsättningen av Becket, sammanfattad och bearbetad av Henry Irving, på Lyceum (den skulle slutligen ha premiär i februari 1893). Under de sista dagarna av den månaden var hans hälsa så uppenbart försämrad att man var tvungen att kontakta dr Clark. Hans svaghet ökade snabbt och tecken på en dödlig synkope uppträdde onsdagen den 5 oktober. Tennyson behöll sin intellektuella klarhet och sitt fulla grepp om sina förmågor ända till slutet och läste Shakespeare med uppenbart förnuft fram till några timmar före sin död. Med fullmånens prakt över sig, med handen i sin Shakespeare-bok och med en nästan övernaturlig blick, som vi har fått höra, i sin ålderdomens majestätiska skönhet, dog Tennyson i Aldworth på kvällen den 6 oktober 1892. Cymbeline, pjäsen som han hade läst den sista kvällen, lades i hans kista, och den 12 oktober begravdes han offentligt och med stor högtidlighet i Westminster Abbey. Kistbärare var hertigen av Argyll, lord Dufferin, lord Selborne, lord Rosebery, lord Jowett, Lecky, James Anthony Froude, lord Salisbury, dr Butler (professor i Trinity, Cambridge), USA:s minister R. T. Lincoln, sir James Paget och lord Kelvin. Templet bevakades av medlemmar av Balaclava Light Brigade, några Rifle Volunteers från London och Gordon Boys' Home. Graven ligger bredvid Robert Brownings grav och mittemot Chaucer-monumentet. Woolners byst av poeten placerades senare "vid pelaren, nära graven". Tennysons minnesstele, som uppfördes ovanför Freshwater på toppen av High Down, avtäcktes av dekanen av Westminster den 6 augusti 1897. Fru Tennyson dog vid 83 års ålder den 10 augusti 1896 och begravdes på Freshwater Cemetery. En tavla i kyrkan minner båda makarna.

Hans biografi, som skrevs med beundransvärd hängivenhet och smak av hans son Hallam, andra lord Tennyson, publicerades i två volymer 1897. Denna memoarbok ökade och intensifierade världens uppskattning för Tennyson. I den avslöjade han detaljer som hittills bara varit kända för hans intima vänner: att poeten, som levde som en enstöring, under den senare hälften av sitt liv sällan lämnade sin hemmiljö; att han under sin pensionering ägnade sig åt att kontinuerligt inhämta kunskap och förädla sin konst, utan att någonsin förlora kontakten med nationens puls eller sympati för något som påverkade folkets heder och lycka. Vid tiden för hans död, och en tid därefter, var den entusiastiska uppskattningen av Tennysons geni alltför extravagant för att kunna bestå.

I mars 1827 gav Charles Tennyson och hans bror Alfred ut en anonym samling Poems by two Brothers hos J. & J. Jackson, bokhandlare i Louth. Med "två" menas Charles och Alfred (vars bidrag dominerade), som delade på den överraskande stora vinsten: 20 pund. Charles hade skrivit sitt bidrag mellan 16 och 17 år och Alfred mellan 15 och 17. Den lilla volymen är en märklig besvikelse, främst därför att Alfred var försiktig med att inkludera de ungdomskompositioner där man kunde ha sett en verklig föraning av poetisk originalitet. Sådana exempel, som tydligen förkastades eftersom de var "alltför ovanliga för allmänhetens smak", omfattar ett ganska anmärkningsvärt dramatiskt fragment vars handling utspelar sig i Spanien och visar en lika förvånande behärskning av metrik och musikalitet i verser som skrevs "efter att ha läst 'The Bride of Lammermoor'". Den lilla tryckta volymen innehåller huvudsakligen imiterande dikter, där ton och stil uppenbarligen är lånade från Byron, Moore och andra av tidens favoriter, och uppvisar endast ibland något lovande särpräglat element. Den tycks inte ha väckt någon uppmärksamhet hos vare sig press eller allmänhet.

I juni 1829 vann Alfred Tennyson Chancellor's Medal för sin dikt Tombuctoo. Hans far hade uppmanat honom att delta i tävlingen, och eftersom han hade en gammal dikt om slaget vid Armageddon, anpassade han den till det nya ämnet och imponerade så mycket på juryn att den, trots den djärva nyheten i hans blankvers, tilldelade honom priset. Monckton Milnes och Arthur Hallam var bland de andra kandidaterna. Den senare talade i ett brev till sin vän W. E. Gladstone med inte mindre generositet än sann kritisk uppfattning om den "fantastiska fantasifulla kraft som genomsyrade" hans väns dikt. Den förtjänade verkligen detta beröm och är lika renodlat tennysonsk som allt som dess författare någonsin skrivit. Men vid det laget skrev Tennyson ännu mer lovande kompositioner och, som Arthur Hallam snart skulle inse, med en extraordinär glöd för skönhetens dyrkan. Resultatet av denna entusiasm och konstnärliga strävan framträdde i volymen Poems chiefly lyrical, som publicerades 1830, en lätt volym på 150 sidor av Effingham Wilsons förlag, Royal Exchange. Volymen innehöll, bland andra kompositioner som författaren i slutändan inte var intresserad av att behålla, sådana välkända dikter som "Claribel", "Ode till minnet", "Mariana in the Moated Grange" (baserad på en isolerad fras från Measure for Measure), "Recollections of the Arabian Nights", "The Poet in a golden clime was born", "The Dying Swan: a Dirge", "Ballad of Oriana" och "A Character". Om det finns några spår av det omedvetna inflytandet från någon poetisk mästare i dessa dikter, så är det Keats och Coleridge. Medan dikterna här och där i sin beskrivande aspekt uppvisar en översvallande och blomstrande figuralism som inte hålls tillbaka av den fulländade smak som skulle komma, finns det inte mindre tydligt en bredd i perspektivet, ett djup i den andliga känslan samt en lyrisk mångsidighet, som redan från första början skiljde den nykomne från Keats. Läsare av samtida poesi lockades dock inte omedelbart av boken, men tidens poeter och intellektuella kände snabbt igen en likasinnad ande. Dikterna hyllades av Sir John Bowring i Westminster Review. Leigh Hunt recenserade dem positivt i The Tatler, och Arthur Hallam bidrog till Englishman's Magazine - ett kortlivat projekt av Edward Moxon - med en mycket anmärkningsvärd recension. Denna bok skulle ha varit förvånande som en tjugoettårings verk, även om det sedan Byrons död sex år tidigare inte hade varit någon särskild brist på bra poesi i England. Här avslöjades åtminstone i den lätta volymen från 1830 en ny författare, och i "Mariana", "Poeten", "Kärlek och död" och "Oriana" en sångare med en underbar om än fortfarande oren melodi. På det hela taget mottogs boken inte särskilt välvilligt av kritikerna. I Amerika hade den en större popularitet. Veteranen S. T. Coleridge, som lovordade bokens genialitet, kritiserade dess metriska ofullkomlighet. Coleridge hade dock helt rätt i sin iakttagelse, och den metriska anarkin i "Madelines" och "Adelines" i 1830 års volym visade att Tennyson, med all sin finess i modulationen, ännu inte hade bemästrat versens konst.

Sonetten som börjar med "Check every outflash" skickades av Hallam (som bad om ursäkt för att han gjorde det) till Moxon för hans nya tidskrift, och några andra småsaker fick plats i The Keepsake. Volymen Poems av Alfred Tennyson utkom i slutet av 1832 (även om den är daterad 1833). Den omfattar det poetiska arbetet under åren 1830-1833, som huvudsakligen tillbringades i Somersby: dikter som fortfarande anses vara bland hans ädlaste och mest fantasifulla verk, även om några av dem senare skulle komma att revideras, i vissa fall till den grad att de måste komponeras på nytt. Detta var utan tvekan en av de mest häpnadsväckande uppenbarelser av fullständigt geni som någonsin producerats av en så ung man. Poems, den första volym poesi som Tennyson publicerade som mogen poet (han förlöjligades till och med som tillhörande "cockney-skolan", det vill säga påverkad av författare som Leigh Hunt och Keats. Keats var utan tvekan en obestridlig förebild för honom, inte så mycket för hans idéer som för det bildspråk, den diktion och de metriska medel han använde sig av. The Lady of Shalott, A Dream of Fair Women, Œnone, The Lotos-Eaters, The Palace of Art och The Miller's Daughter är värda att notera, tillsammans med en handfull andra lyriska, förtjusande och sublima dikter. Lady of Shalott imiterar balladformen, men mjukar upp och förfinar den och berövar den den grova omedelbarhet som till exempel The Ancient Mariner har. Den första effekten av Hallams död på hans vän Tennysons konst var kompositionen sommaren 1834 av dikten The Two Voices, or Reflections of a Suicide, som också var det omedelbara resultatet av denna tragedi, som, som poeten senare berättade för sin son, för en tid "utplånade all glädje ur hans liv och fick honom att längta efter döden". Det är anmärkningsvärt att när denna dikt först publicerades i den andra volymen av 1842 års upplaga var den den enda av alla dikter som bar det betydelsefulla datumet "1833". Till samma period hör början till Idylls of the King och In Memoriam, båda länge mediterade. Den tystnad som följde var enligt vissa ett resultat av chocken över förlusten av hans bästa vän; enligt andra berodde den på modlöshet över det dåliga mottagandet av hans två diktsamlingar, som publicerades samma år.

Under tiden fortsatte Tennyson att arbeta formellt och stadigt med sin konst. Det finns uppgifter om att han redan 1835 hade mycket opublicerat material klart för en ny volym, bland annat "Arthurs död", "Dagdrömmen" och "Trädgårdsmästarens dotter". År 1837 gav en inbjudan att bidra till en minnesvolym, som bestod av frivilliga bidrag från tidens ledande poesiförfattare, Tennyson möjlighet att testamentera en dikt till världen - som troligen inte tog någon större hänsyn - som senare skulle komma att räknas till hans mest fulländade lyriska skapelser. Volymen, med titeln The Tribute och redigerad av Lord Northampton, var till förmån för familjen till Edward Smedley, en högt respekterad litteratör som gick igenom en svår tid.

År 1842 bröt den tvåbandiga upplagan av hans dikter den tioåriga tystnad som han hade tvingat sig själv att upprätthålla. I den nya upplagan av dikterna, tillsammans med många kompositioner som redan är kända för alla älskare av modern poesi, fanns rika och rikliga tillägg till hans verk. Förutom att de viktigaste dikterna från volymerna från 1830 och 1833 trycktes om, varav många var omskrivna, innehöll den andra volymen helt nytt material och innehöll "Locksley Hall", "Arthurs död", "Odysseus", "De två rösterna", "Godiva", "Sir Galahad", "Syndens syn" och sådana lyriska dikter som "Bryt, bryt, bryt" och "Vänd dig österut, lyckligt land". De flesta av de studier av det inhemska livet i England som utgjorde en så populär del av Tennysons verk, såsom "The Gardener's Daughter", "On the Way to the Post Office" och "The Lord of Burleigh", publicerades nu för första gången. I Ulysses kombinerade Tennyson alla de positiva aspekterna av sin tidiga poesi med ett tema som symboliserade den romantiska uppfattningen om den heroiska andan och skapade den moderna lyriska genren dramatisk monolog, där poeten antar den psykiska masken av en historisk eller litterär karaktär som han får att tala i första person och identifierar sig med honom. Den åldrande krigaren finner sig oförmögen att anpassa sig till livets rutiner när han återvänder till Ithaka och beslutar sig därför för att återvända till havet med sina krigare, vilket Dante Alighieri redan hade skrivit i sin gudomliga komedi. I diktens rader döljer sig ett oförfaderligt förakt, det förakt som handlingens man känner för den framsynte och konservative. Även om viktorianerna tycktes vara nöjda med den civilisation de höll på att bygga upp, beundrade de också dem som övergav den för ett liv i handling eller heroisk enkelhet (som Mauds hjälte), en typisk postromantisk motsats. Vi får inte heller glömma att under den krets av trygghet som omger den gamle krigaren lurar, enligt vissa kritiker, den underjordiska kraft som drar i motsatt riktning. Det är från 1842 som Tennysons universella berömmelse måste dateras; från det ögonblick då dessa två volymer publicerades upphörde han att vara en kuriositet eller en favorit hos en skara avancerade män, och intog sin plats som den ledande poeten för sin tid i England.

År 1846 hade Poems nått sin fjärde upplaga, och samma år attackerades författaren våldsamt av Bulwer-Lytton i hans satir The New Timon: Poetical Romance of London. På några få rader avfärdades Tennyson som "Schoolmiss Alfred", och hans krav på pension bestreds grovt. Tennyson replikerade med några kraftfulla strofer med titeln "The New Timon and the Poets" och signerade "Alcibiades". De publicerades i Punch (28 februari 1846), efter att enligt poetens son ha skickats dit av John Forster utan författarens vetskap. En vecka senare beklagade sig poeten och tog tillbaka dem i två strofer med titeln "An Afterthought". De förekommer i hans Selected Poems under rubriken "Literary Disputes", men den tidigare dikten ingick inte i någon auktoriserad samling av hans verk.

Prinsessan publicerades 1847, i en senare ändrad och betydligt utvidgad form: den innehöll ursprungligen inte de sex tillbehörssångerna, som lades till för första gången i den tredje upplagan (1850). Dikten, som ibland uppskattas av poeter och tänkare, verkar inte, trots att den nådde fem upplagor på sex år, ha ökat Tennysons popularitet nämnvärt. Prinsessan har åldrats. Hon är ihågkommen för några utmejslade lyriska dikter och för Gilberts parodi på Prinsessan Ida, som dock förlorar mark på grund av svårigheten att hålla originalet i minnet. Denna volym ökade dock hans rykte väsentligt: i de sånger som blandas in i detta verk, som "The Decline of Splendour" eller "Tears, Idle Tears", uppnår författaren fullständig behärskning av denna gren av sin konst. Carlyle och FitzGerald förlorade "allt hopp om honom efter "The Princess", eller låtsades göra det. Det var sant att hans genius kurs ändrades något, i en riktning som till synes var mindre ren och stram än den högsta konstens, men hans eftergifter till publikens smak ökade kraftigt bredden på den krets som han vände sig till. Men å andra sidan var han långt ifrån In Memoriam, som skulle komma att publiceras anonymt 1850.

Efter vissa omväxlingar publicerades In Memoriam i sin ursprungliga anonyma form i maj 1850. Allmänheten var till en början mycket förbryllad över arten och syftet med denna dikt, som inte var mer än en krönika över Tennysons känslor under en sorg, inte ens en redogörelse för hans filosofiska och religiösa övertygelse, utan, som han senare skulle förklara, ett slags gudomlig komedi som kulminerade i det lyckliga giftermålet med hans yngre syster Cecilia Lushington. I själva verket berodde de stora bristerna i In Memoriam, dess redundans och oordning av dess delar, till stor del på det osammanhängande sättet att komponera den. In Memoriam är varken en lång dikt eller en samling korta lyriska dikter, utan något som inte riktigt är placerat mellan de två. Dikten, som är skriven i strofer på fyra rader - ett sätt som poeten trodde sig ha uppfunnit, men som i själva verket hade använts långt tidigare av Sir Philip Sidney, Ben Jonson och framför allt Lord Herbert of Cherbury - hade vuxit fram till sin slutgiltiga version under en period av sjutton år efter Arthur Hallams död. Den publicerades utan namn på titelsidan, men det rådde aldrig något tvivel om dess författarskap. Allmänheten, vars djupaste och därför vanligaste övertygelser och sorger dikten appellerade till, tog genast emot den. Kritikerna var inte lika snabba att erkänna den. För en del av dem verkade dikten hopplöst obskyr. Det religiösa etablissemanget å andra sidan var förbryllat och irriterat av olika anledningar. Med tanke på att dikten var intensivt allvarlig och andlig i sin tanke och sitt syfte, och ändå uppvisade en antipati mot de konkreta meningar om religiös sanning som var vanliga vid den tiden, fördömde teologernas fraktion den bittert. För dem som å andra sidan var bekanta med de djupare strömningarna inom religionsvetenskapen bland tidens tänkande hjärnor var det uppenbart att dikten i stor utsträckning återspeglade Frederick Denison Maurices inflytande. Till skillnad från King's Idylls visar sig In Memoriam vara representativ för den viktorianska tidsåldern, för den nuvarande läsaren, för sin tidsanda. In Memoriam är uppbyggd av en serie elegiska dikter som föranletts av hans väns död. Den är överväldigande i sin outhärdliga sorg, sorg och långa månader av melankoli, plågor och andligt tvivel. Dikterna följer hur hans sorg utvecklas med tiden och den religiösa kris som följer och i vilken han kastas in. Han konfronteras med den nya syn på naturen som de vetenskapliga upptäckterna påtvingade de bildade.

År 1851 producerade han sin fina sonett tillägnad Macready i samband med att skådespelaren drog sig tillbaka från scenen. Efter att han sommaren 1851 återvänt från Italien till Twickenham, där de då bodde (Chapel House, Montpelier Row), höll poeten sig sysselsatt med olika dikter av nationell och patriotisk karaktär - "Britons, guard your own" och "Hands all around", publicerade i The Examiner - som stimulerades av Louis Napoleons tvetydiga attityd till England. År 1852 publicerades hans ädla Ode on the Death of the Duke of Wellington och möttes omedelbart av "nästan enhällig nedskrivning". Formatet och innehållet verkade okonventionellt. Det råder ingen tvekan om att denna volym senare utökades och modifierades något till det bättre, och än i dag är den en av Tennysons mest beundrade dikter.

Hans vän och granne på Isle of Wight, Sir John Simeon, hade föreslagit honom att de verser som han komponerade för The Tribute to Lord Northampton från 1837 var obegripliga i sin isolerade form och att det vore önskvärt att de föregicks och följdes av andra verser för att berätta en historia i ett dramatiskt format. Förslaget beaktades, och arbetet fortskred under hela det året och skulle vara färdigt i början av 1855. I december 1854 läste han i The Times nyheterna om Light Brigades katastrofala anfall vid Balaclava och skrev i ett enda sammanträde, baserat på Times-korrespondentens beskrivning, sina minnesvärda rader, i vilka han inkluderade uttrycket "någon hade gjort ett misstag". Dikten publicerades i The Examiner den 9 december. De många kompositionsplan som vi ser i In Memoriam reduceras till ett i Maud, där Tennyson på det mest bekväma sättet behandlar tragedin i förhållande till en imaginär karaktär. Maud utkom hösten 1855. Det är en mycket lång dikt, absolut häpnadsväckande, som handlar om mord, besatthet, vansinne, desperat kärlek, allt spetsat med mer lättillgängliga verser av intensiv skönhet. Kritikernas mottagande av dikten var emellertid det värsta test på hans jämnmod som Tennyson någonsin hade fått utstå. I Maud hade han gått långt bortom sin vanliga stilsäkerhet och nått en passionsextas och ett djärvt uttryck som knappast var begripligt för hans läsare, och som definitivt inte var välkommet. Följaktligen var publiceringen av Maud ett märkbart bakslag för hans växande popularitet. Dikten, en dramatisk monolog i successiva sånger, mottogs av de flesta kritiker och av allmänheten, även bland hans hittills glödande beundrare, med våldsamt motstånd och till och med med förakt. Det fanns många orsaker till detta. Det var första gången som Tennyson berättade en historia dramatiskt, och eftersom saken berättades i första person tillskrev ett stort antal läsare poeten själv känslorna hos berättaren - en person som drivits från sina sinnen (som Hamlet) av sina egna misstag och av en bitter känsla orsakad av samhällets bittra ondska, i detta fall (det var Krimkrigets tid) "såren i en lugn värld och en varaktig fred" - till poeten själv. Den motvilja som poeten på detta sätt upplevde är starkt känd. Den lilla volymen innehöll, förutom Ode om hertigen av Wellingtons död, "The Daisy", stroferna riktade till pastor F. D. Maurice, "The Brook: An Idyll" och "The Charge of the Light Brigade". Den sistnämnda dikten omarbetades i en andra upplaga till sitt ursprungliga och mycket bättre format, inklusive raden "someone had made a mistake", som på hans begäran hade utelämnats.

Tennysons geni var perfekt lämpat för den korta berättande dikten av lyrisk karaktär, som "The Lady of Shalott", om Elaines ödesdigra kärlek till Lanzarote (eller "The Lotos-Eaters", som påminner om Lotophages paradisiska land i Odysséen, där minnet och pliktmedvetandet gick förlorat), men hans ambitioner ledde honom till att ägna sig åt den episka dikten, en inriktning som han arbetade i med jämna mellanrum under hela sitt liv. Men hans ambition fick honom att ägna sig åt den episka dikten, en linje som han arbetade i med jämna mellanrum under hela sitt liv. Oförtröstad på den negativa kritiken fortsatte Tennyson att arbeta med de arthuriska dikterna, vars idé hade hållit honom vaken om nätterna under framskridandet av andra verk. "Enid" var klar hösten 1856, och "Guinevere" skulle vara färdig i början av 1858. 1857 hade två arthuriska dikter tryckts privat och preliminärt under titeln Enid och Nimue, or the True and the False, för att testa hur det idylliska formatet skulle uppskattas av Tennysons inre vänskapskrets. År 1858 skrev han också den första av de enskilda monologer av lyrisk-dramatiska dikter genom vilka hans popularitet skulle öka enormt. "The Grandmother" skulle komma att publiceras i Once A Week, vackert illustrerad av Millais, i juli 1859. Mauds fiasko skulle mer än väl kompenseras av den entusiasm med vilken hennes nästa verk skulle tas emot vid publiceringen: allmänheten var helt förberedd och nyfiken på Tennysons nya behandling av de arthuriska legenderna, och sommaren 1859 såg den första serien av King's Idylls äntligen dagens ljus och nådde en populär framgång som var större än vad någon av de engelska poeterna, utom kanske Byron och Scott, någonsin hade upplevt tidigare. Ibland saknade dessa verk enhetlighet och verkade mer som lyriska grupperingar än organiskt utformade dikter. Lyriska dikter som "Sir Galahad" och "The Lady of Shalott" hade visat hur långt poeten hade läst och reflekterat över ämnet. Samtidigt gladde dikter som "Elaine" och "Guinevere" på en gång de mest utsökta och de som inte var så utsökta. Så olika män som Jowett, Macaulay, Dickens, Ruskin och Walter (från The Times) gav näring åt kören av entusiastiska lovord. Hertigen av Argyll hade förutspått att Idyllerna skulle "förstås och beundras av många av dem som inte kunde förstå och uppskatta många av hans andra verk", och förutsägelsen infriades. Inom en månad efter publiceringen hade 10 000 exemplar sålts. The Idylls of the King misslyckas dock med att bli det nationalepos som Tennyson skulle ha velat göra det till, även om det har underbara passager. Idyllerna var fyra: "Enid", "Vivien" (tidigare "Nimue"), "Elaine" och "Guinevere". De bestod av episoder ur det epos om kung Arthurs och det runda bordets fall som Tennyson hade ägnat så lång tid åt att förbereda, och som han knappast kunde hävda att han hade fullbordat, även om han nästan trettio år senare skulle ge dem

Under tiden var Tennysons hjärta och tankar som alltid inriktade på sitt lands intressen och heder, och raderna i "Riflemen, Formation!", som publicerades i The Times (maj 1859), hade sitt ursprung i Louis Napoleons sista aktion och i de nya faror och komplikationer för Europa som uppstod till följd av den. En sång för flottan ("Jack Tar"), som först trycktes i poetens memoarer som skrevs av hans son, skrevs under samma influenser. På uppmaning av hertigen av Argyll vände Tennyson sin uppmärksamhet mot ämnet den heliga Graal, även om han gjorde ojämna och långsamma framsteg. Berättelsen "Sea Dreams", en berättande-dramatisk blandning, vars skurk speglar vissa katastrofala erfarenheter som poeten själv gjort, publicerades i Macmillan's Magazine 1860. I samband med sin andra resa till Pyrenéerna (1861) skrev han den lyriska dikten "Along the Valley", till minne av sitt besök där trettio år tidigare tillsammans med Arthur Hallam. Senare komponerade han "Helen's Tower" och "Dedication" av idyllerna till prinsgemålen ("This to his Memory"). Han hade tillfälligt lagt arthuriska legender åt sidan och ägnade sig åt kompositionen 1862 av Enoch Arden (eller The Fisherman, som han ursprungligen gav den titeln). som dock inte skulle komma att publiceras förrän 1864 i en volym som också innehöll "Sea Dreams", "Aylmer's Field" och framför allt "The Northern Farmer". Detta skulle bli den första av en serie dikter på North Lincolnshire-dialekt. År 1863 var "Aylmer's Field" färdig, och pristagaren skrev sin "Welcome to Alexandra" med anledning av prinsens av Wales bröllop. Idylls of Home (London, 1864), Enoch Ardens volym, blev en omedelbar succé, med 60 000 snabbt sålda exemplar. Den innehöll, förutom de ovan nämnda titlarna, "Titono" (redan tryckt i Cornhill Magazine) och "The Grandmother". Volymen (främst kanske tack vare "Enoch Arden", en legend som redan var vanlig i olika former i de flesta europeiska länder) blev enligt sonens mening det mest populära av Tennysons alla verk, med enda undantag för In Memoriam. Översättningar till danska, tyska, latin, nederländska, italienska, franska, ungerska och tjeckiska vittnar om dess stora rykte. 1865 publicerades i London ett urval av Alfred Tennysons verk, doktor i civilrätt, Poet Laureate, med sex nya dikter. Detta var tiden för två av hans sällsynta privattryckta pamfletter: The Window (1867) The Noble Poem Lucretius, en av Tennysons största versmonografier, utkom i maj 1868, och detta år blev The Holy Grail äntligen färdigställd; den publicerades 1869, tillsammans med tre andra idyller som hör till det arthuriska eposet och flera diverse lyriska dikter utöver Lucretius. Mottagandet av denna volym var hjärtligt, men inte så allmänt respektfullt som Tennyson hade kommit att förvänta sig av sin beundrande publik. Fortsättning

Efter att ha avslutat sitt arbete med de romantiska arthuriska epikerna vände Tennyson sig till en gren av poesin som alltid hade lockat honom, men som han aldrig på allvar hade försökt sig på: dramatik. Han satte upp en plan - som inte kan sägas ha gått särskilt långt - att illustrera "Englands bildning" genom en serie stora historiska tragedier. Hans Queen Mary, den första av dessa kroniska pjäser, publicerades 1875 och sattes upp av Sir Henry Irving på Lyceum 1876. Även om den var full av beundransvärt dramatiskt skrivande, var den teatermässigt inte välkomponerad och misslyckades på scenen. Queen Mary var ett blankt versdrama som var noggrant konstruerat efter Shakespeares modell. Detta nya grepp togs inte allmänt väl emot av publiken, för det är sant att varje imitation av elisabetanska poetiska dramer med nödvändighet är något exotisk. Å andra sidan hade Tennyson aldrig varit i nära kontakt med teatern. Han brukade skämta om att "kritikerna nuförtiden är så krävande att de inte förväntar sig att en poet-dramaturg bara är en förstklassig författare, utan en förstklassig regissör, skådespelare och åskådare i ett". Det finns ett inslag av sanning i detta skämt. Det var just för att Shakespeare hade tagit till sig alla ovan nämnda aspekter som hans pjäser har den speciella kvalitet som rent litterära dramer lider av. Extremt envis i detta avseende fortsatte poeten att försöka sig på sitt angrepp på teatern, försök efter försök, praktiskt taget alla misslyckades fram till det sjunde och sista, som tyvärr var postumt. Att faktiskt lyckas på scenen skulle ha gett Tennyson mer tillfredsställelse än något annat, men det var inte givet att han skulle leva tillräckligt länge för att se även denna blomma läggas till den tjocka kronan av hans ära. Under tiden publicerades Harold, en tragedi om undergången, 1876, men trots att den kanske är den bästa av författarens dramer, spelades den aldrig upp.

Under dessa år var hans få lyriska dikter energiska äventyrsballader, inspirerade av en upphöjd patriotism - The Revenge (1878), The Defence of Lucknow (1879) - men han tryckte om och publicerade så småningom sin gamla opublicerade dikt The Lover's Tale, och en liten pjäs av honom, The Falcon, en versversion av Boccaccio, spelades upp av Kendals på deras teater i slutet av 1879. Han beskrev den träffande som "en utsökt liten dikt i handling", och även om handlingen är farligt grotesk som ämne för dramatisk behandling var den, producerad och framförd av Kendals, utan tvekan charmig. Pjäsen publicerades första gången (i samma volym som The Cup) 1884. Tennyson hade nått sjuttio års ålder och man antog underförstått att han skulle dra sig tillbaka till en värdig vila. I själva verket inledde han då en ny period av poetisk aktivitet. År 1880 publicerade han den första av sex större lyriska diktsamlingar med titeln Ballads and Other Poems, som innehöll den dystra och storslagna "Rizpah". Tennyson var då sjuttioett år gammal, men dessa dikter förbättrade avsevärt hans rykte, på grund av temanens bredd och variation och deras extraordinära behandling, varav många baserades på anekdoter som poeten hört i sin ungdom, eller som han läst i tidningar och tidskrifter, och som vänner hänvisat till honom. The Cup (1881) och The Promise of May (1882), två korta pjäser, spelades utan större framgång på teatrar i London: den andra av dessa är kanske den minst framgångsrika av alla poetens längre skrifter, men dess misslyckande irriterade honom onödigt mycket.

Hösten 1884 publicerades hans tragedi Becket, men poeten blev så småningom besviken på teatern och gav upp allt hopp om att "uppfylla den moderna teaterns krav". Intressant nog skulle Becket efter hans död bli ett av hans mest framgångsrika scenverk. 1885 publicerades en annan intressant samling, Tiresias and Other Poems, med en postum dedikation till Edward FitzGerald. Det är värt att notera att i denna volym slutfördes äntligen kungens idyller med publiceringen av Balin och Balan; den innehöll också det praktfulla talet Till Vergilius, den ädla dikten "The Ancient Sage" och den irländska dialektdiktningen "To-morrow". Den outtröttlige gamle poeten fortsatte att skriva ihärdigt, och 1886 hade han ännu en samling lyriska dikter klar, Locksley Hall Sixty Years After; han var synskadad, men hans minne och intellektuella nyfikenhet var lika livliga som alltid. Under loppet av 1887 förberedde han ytterligare en diktsamling, skrev "Vastness" (publicerad i mars i Macmillan's Magazine) och "Old Roä", en annan Lincolnshire-dikt, baserad på en berättelse han hade läst i en tidning. Han var över åttio när han publicerade den nya diktsamlingen Demeter and Other Poems (1889), som utkom nästan samtidigt med Brownings död, ett faktum som de facto lämnade Tennyson som en unik gestalt i den poetiska litteraturen. Denna volym innehöll bland andra korta dikter "Merlin and the Lightning", en allegori som skymtar förloppet av hans poetiska karriär, och den minnesvärda "Crossing the Bar", skriven en dag när han korsade Solent på sin årliga resa från Aldworth till Farringford. År 1891 färdigställde han för den amerikanske producenten Daly ett gammalt och opublicerat drama på temat Robin Hood: The Foresters: Robin Hood and Maid Marian, som uruppfördes i New York i mars 1892, med miss Ada Rehan, och som återupptogs på Daly's Theatre i London i oktober 1893. Under det året (1891) ägnade Tennyson sig outtröttligt åt poetisk komposition och avslutade "Akbars dröm", "Kapiolani" och annat innehåll i den postuma volymen med titeln The Death of Enone (1892). 1892, det sista året i sitt liv, skrev han sina Verses on the Death of the Duke of Clarence. Efter hans död publicerades en utgåva av hans Complete Works i London 1894 i en enda volym, med de sista ändringarna.

Som poet är Tennyson mycket mer komplex än vad han ser ut att vara; vi måste vara mycket uppmärksamma på ordens konnotationer, på de metriska effekterna.

Tennyson är en poet med exceptionell musikalitet som förfinade sina naturliga talanger genom hårt arbete och ständig revidering av sina verk. Tennysons poesi kännetecknas av ett brett perspektiv, av hans intensiva sympati för mänsklighetens känslor och strävanden, av hans djupa förståelse för livets och tänkandets problem och av en ädel patriotism som kommer till uttryck i sådana dikter som Revenge, The Charge of the Light Brigade och Ode on the Death of the Duke of Wellington; genom hans utsökta känsla för skönhet; genom hans underbara förmåga till levande och noggranna beskrivningar, som ibland uppnås med hjälp av en enda lyckad fras och ofta förstärks av en perfekt överensstämmelse mellan känsla och ljud; och genom en allmän storhet och renhet i tonen. Ingen poet har överträffat honom när det gäller språkets precision och delikatess samt uttryckets fullständighet. Som lyrisk poet har han kanske ingen som överträffar honom, och endast två eller tre är jämbördiga med honom i den engelska poesin, och han hade till och med en inte obetydlig del humor, vilket han visar i "The Northern Farmer" och andra kompositioner. När man tar hänsyn till volymen, variationen, finliret och längden på hans verk och det inflytande han utövade på sin tid, måste han tilldelas en unik plats bland poeterna i sitt land.

Det finns kritiker i dag som kritiserar Tennysons verk för att han var så nära sin publik (förmodligen oreflekterade människor) och anser det löjligt att han uttryckte sympati för drottningen själv.

Edward FitzGerald, detta lysande men nyckfulla geni, framhärdade i att hävda att Tennyson aldrig ökade det anseende som de två volymerna från 1842 gav honom, och detta kan vara sant i viss mån, för om han hade dött eller slutat skriva vid den tidpunkten skulle han fortfarande av alla goda kritiker betraktas som en poet av absolut särprägel, med den sällsyntaste charmen och den bredaste intellektuella och fantasifulla spännvidden, och med ett oöverträffat fint och melodiskt språk. När det gäller allt som utgör en fulländad lyrisk konstnär kunde Tennyson knappast ha gett bättre bevis på sin kvalitet. Men han skulle aldrig ha nått den enorma publik som han samlade runt sig om det inte hade varit för In Memoriam, Arthurian Idylls (särskilt den första delen) och de många medryckande oden och ballader som hyllar Englands storhet och dess avkommas skicklighet och lojalitet. Det är denna allsidiga kvalitet och storsinthet, den intensitet med vilken Tennyson identifierade sig med sitt lands behov och intressen, med dess glädjeämnen och sorger, som i lika hög grad som hans rent poetiska genialitet gjorde honom älskad och populär hos en bredare publik än vad kanske någon annan poet under hans århundrade kunde åtnjuta.

Källor

 1. Alfred Tennyson
 2. Alfred Tennyson
 3. Con solo ocho años (así se lo contaría a su hijo siendo ya adulto) había escrito unos "versos blancos de estilo thomsoniano en alabanza de las flores"; a la edad de diez y de once años había caído bajo el hechizo del Homero traducido por Pope y había escrito "cientos y cientos de versos en metro regular popeiano".[1]​
 4. Obra trágica de John Milton, publicada en 1671.
 5. ^ Stern, Keith (2007). Queers in History. Quistory Publishers.
 6. ^ The Oxford Dictionary of Quotations (5th ed.). Oxford University Press. 1999.
 7. ^ Alfred Lord Tennyson: A Brief Biography, Glenn Everett, Associate Professor of English, the University of Tennessee at Martin
 8. a b c d e f g h i j Poems of Alfred Lord Tennyson. Eugene Parsons (Introduction). New York: Thomas Y. Crowell Company, 1900.
 9. «Cambridge Book and Print Gallery». Consultado em 30 de maio de 2008. Arquivado do original em 14 de julho de 2006
 10. ^ Cambridge Book and Print Gallery, su cambridgeprints.com. URL consultato il 15 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 30 novembre 2012).
 11. ^ Freethought of the Day, August 6, 2006, Alfred Tennyson, su ffrf.org. URL consultato il 15 aprile 2016 (archiviato dall'url originale il 3 dicembre 2012).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?