Askia Daoud

Dafato Team | 10 feb. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Askia Daoud (även Askia Dāwūd, Askiya Dawud) var härskare över Songhai-riket från 1549 till 1582. Daoud kom till makten utan motstånd efter sin bror Askia Ishaq I:s död 1549. Imperiet fortsatte att expandera under Daouds fredliga styre och såg få interna stridigheter, fram till de marockanska styrkornas invasion och inblandning, som ledde till imperiets fall 1591.

Det blomstrande Songhaiimperiet, som en gång låg i Västafrika, var utbrett över regionerna Gao, Senegal, Gambia, Norge, Timbuktu och Djenne. Under sin far Askia Muhmmads styre upplevde Songhai-riket en blomstrande ekonomi med Askia Muhmmads idé om att utveckla ett islamiserat samhälle genom att utveckla handeln med grannregionerna och prioritera utbildning och läs- och skrivkunnighet. Genom att institutionalisera islamiska läror och praktiker i skolorna och ekonomin sökte Songhaiimperiets muslimska befolkning en exponentiell ökning och välståndet flödade på alla samhällsmedlemmar. Muslimska män blev handlare i guld och andra värdesaker, olika skolor byggdes upp kring den islamiska tron vilket ökade läs- och skrivkunnigheten, och en centraliserad byråkrati uppmuntrade till stabilitet och stärkte imperiet. Denna period var känd som "den gyllene tidsåldern". Askia Daoud, som drog nytta av sin fars skapelse, upplevde stort välstånd även under sitt styre över riket, men sakta efter sin fars död skedde en gradvis nedgång i suveränitet och imperiets makt.

Stabilitet, trygghet och religion var några av de viktigaste frågorna under Askia-familjens styre. Han, hans bror och hans far hade alla organiserat en rad militära kampanjer mot tributära territorier i deras stora imperium. Songhai-styrkorna var kända för sina framgångar. För att visa vikten av stabilitet inom imperiet gifte sig både Askia Daoud och hans bror, Askiya Al-Hajj Muhammad I, med döttrar från imperiets södra folk, de sahariska nomaderna, för att visa sin lojalitet och önskan om enhet. Tillsammans med regional stabilitet var även religiös enighet en viktig fråga, genom att gifta bort sina döttrar med både handels- och religiösa ståndspersoner säkrades imperiet med anslutande band runtomkring. Genom att gifta bort sina döttrar till de religiösa stånden säkrades den islamiska tron i de följande generationerna och även statusen för de kommande. Efter Askia Muhammeds död började emellertid freden gradvis att minska i riket under Askia Daouds regeringstid när Songhai-riket attackerades.

1556-1557 intog Mulay Muhammad al-Shaykhs, sultanen av Marrakech, trupper saltgruvorna i Taghaza, men drog sig sedan tillbaka. Strax efter sin trontillträde 1578 krävde sultan Ahmad I al-Mansur av Marocko skatteintäkterna från saltgruvorna. Askia Daoud svarade med att skicka en stor mängd guld som gåva. i och med Marockos härskare Ahmad al-Mansūrs invasion över tvisten om saltgruvorna i Taghaza började Songhaiimperiet gå mot sin gradvisa nedgång. Salt- och guldgruvorna var de viktigaste handelskrafterna som leddes av den muslimska befolkningen inom imperiet. Striden om vem som kontrollerade dessa gruvor fortsatte mellan Songhaiimperiet och marockanerna. Under dessa många räder började dock den marockanska armén modernisera sin stridstaktik med hjälp av skjutvapen, medan Songhaiarmén misslyckades med att modernisera och förlitade sig på spjut, pilar Med misslyckandet med att modernisera besegrades imperiet 1591 slutligen av de marockanska styrkorna. I och med Songhaiimperiets fall fortsatte de marockanska makterna att styra över landet i 100 år tills den franska maktens kolonisation kom till Västafrika.

Källor

  1. Askia Daoud
  2. Askia Daoud
  3. ^ Hunwick 2003, p. 184 n68.
  4. ^ a b c "Songhai empire." Britannica Academic, Encyclopædia Britannica, 5 Aug. 2019. academic-eb-com.queens.ezproxy.cuny.edu/levels/collegiate/article/Songhai-empire/68696. Accessed 30 Nov. 2019.
  5. a b c  Varios autores (1910-1911). «Songhai empire». En Chisholm, Hugh, ed. Encyclopædia Britannica. A Dictionary of Arts, Sciences, Literature, and General information (en inglés) (11.ª edición). Encyclopædia Britannica, Inc.; actualmente en dominio público.
  6. a b Dictionary of African Biography, s. 171–172. New York: Oxford University Press, 2012. ISBN 978-0-19-538207-5.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?