Babur

Dafato Team | 9 juli 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Babur (14 februari 1483-26 december 1530), född Mīrzā Zahīr ud-Dīn Muhammad, var grundaren av mogulriket på den indiska subkontinenten. Han var ättling till Timur och Djingis Khan genom sin far respektive mor. Han fick också det postuma namnet Firdaws Makani ("Boende i paradiset").

Babur, som hade turkiskt ursprung från Chagatai och föddes i Andijan i Ferganadalen (i nuvarande Uzbekistan), var äldste son till Umar Sheikh Mirza (1456-1494, guvernör i Fergana 1469-1494) och barnbarnsbarn till Timur (1336-1405). Babur besteg Ferganas tron i dess huvudstad Akhsikent 1494 vid tolv års ålder och ställdes inför ett uppror. Han erövrade Samarkand två år senare, men förlorade Fergana kort därefter. I sitt försök att återerövra Fergana förlorade han kontrollen över Samarkand. År 1501 misslyckades hans försök att återerövra båda regionerna när Muhammad Shaybani Khan besegrade honom. År 1504 erövrade han Kabul, som stod under det förmodade styret av Abdur Razaq Mirza, den infantila arvtagaren till Ulugh Beg II. Babur bildade ett partnerskap med den safavidiske härskaren Ismail I och återerövrade delar av Turkistan, inklusive Samarkand, bara för att återigen förlora det och de andra nyerövrade områdena till sheybaniderna.

Efter att ha förlorat Samarkand för tredje gången vände Babur sin uppmärksamhet mot Indien och tog hjälp av de angränsande Safavidiska och Osmanska rikena.Babur besegrade Ibrahim Lodi, sultan av Delhi, i det första slaget vid Panipat 1526 e.Kr. och grundade mogulriket. Vid den tiden var sultanatet i Delhi en utdömd kraft som länge höll på att falla sönder. Mewar-riket hade under Rana Sangas skickliga styre förvandlats till en av de starkaste makterna i norra Indien. Sanga förenade flera Rajputklaner för första gången efter Prithviraj Chauhan och avancerade mot Babur med en stor koalition av 100 000 Rajputklaner. Sanga led dock ett stort nederlag i slaget vid Khanwa på grund av Baburs skickliga placering av trupper och moderna taktik och eldkraft. Slaget vid Khanua var ett av de mest avgörande slagen i Indiens historia, mer än det första slaget vid Panipat, eftersom nederlaget för Rana Sanga var en vattendelare i mogulernas erövring av norra Indien.

Babur gifte sig flera gånger. Bland hans söner märks Humayun, Kamran Mirza och Hindal Mirza. Babur dog 1530 i Agra och Humayun efterträdde honom. Babur begravdes först i Agra men enligt hans önskemål flyttades hans kvarlevor till Kabul och begravdes på nytt. Han är en nationalhjälte i Uzbekistan och Kirgizistan. Många av hans dikter har blivit populära folksånger. Han skrev Baburnama på chaghatai-turkiska; den översattes till persiska under hans sonsons, kejsar Akbars, regeringstid (1556-1605).

Ẓahīr-ud-Dīn är arabiska och betyder "Trons försvarare" (av islam), och Muhammed är en hyllning till den islamiska profeten. Namnet valdes för Babur av sufihelgonet Khwaja Ahrar, som var hans fars andliga mästare. Ordet förekommer upprepade gånger i Ferdowsis Shahnameh och lånades in till de turkiska språken i Centralasien.

Baburs memoarer är den viktigaste källan till detaljer om hans liv. De är kända som Baburnama och skrevs på chaghatai-turkiska, hans modersmål, även om, enligt Dale, "hans turkiska prosa i hög grad är persisk i sin meningsstruktur, morfologi, ordbildning och ordförråd". Baburnama översattes till persiska under Baburs sonson Akbars styre.

Babur föddes den 14 februari 1483 i staden Andijan i Ferganadalen i dagens Uzbekistan. Han var äldsta son till Umar Sheikh Mirza, härskare över Ferganadalen, son till Abū Saʿīd Mirza (och sonson till Miran Shah, som själv var son till Timur) och hans hustru Qutlugh Nigar Khanum, dotter till Yunus Khan, härskare över Moghulistan (en ättling till Djingis Khan).

Babur kom från Barlas-stammen, som var av mongoliskt ursprung och hade anammat turkiska språk. De hade också konverterat till islam århundraden tidigare och bodde i Turkestan och Khorasan. Förutom chaghatai språket behärskade Babur även persiska, som var den timuridiska elitens lingua franca.

Även om Babur nominellt sett var mongol (eller moghul på persiska) fick han mycket stöd från de lokala turkiska och iranska folken i Centralasien, och hans armé hade olika etnisk sammansättning. Den innehöll perser (som Babur kallade "sarter" och "tadzjiker"), etniska afghaner, araber samt barlas och chaghatayid turk-mongoler från Centralasien.

Som härskare över Fergana

År 1494 blev den elvaårige Babur härskare över Fergana, i nuvarande Uzbekistan, efter att Umar Sheikh Mirza dog "när han skötte duvor i en dåligt konstruerad duvhage som rasade ner i ravinen nedanför palatset". Under denna tid hotade två av hans farbröder från de angränsande kungadömena, som var fientligt inställda till hans far, och en grupp adelsmän som ville att hans yngre bror Jahangir skulle bli härskare, hans tronföljd. Hans farbröder var obevekliga i sina försök att fördriva honom från denna position liksom från många av hans andra territoriella besittningar som skulle komma. Babur kunde säkra sin tron främst tack vare hjälp från sin mormor i mödravården, Aisan Daulat Begum, även om det också fanns en del tur inblandad.

De flesta territorier runt hans rike styrdes av hans släktingar, som var ättlingar till antingen Timur eller Djingis Khan, och de var ständigt i konflikt med varandra. Vid den här tiden kämpade rivaliserande prinsar om staden Samarkand i väster, som styrdes av hans kusin i faderskap. Babur hade en stor ambition att erövra staden. År 1497 belägrade han Samarkand i sju månader innan han slutligen fick kontroll över staden. Han var femton år gammal och för honom var fälttåget en enorm bedrift. Babur kunde hålla staden trots deserteringar i sin armé, men han blev senare allvarligt sjuk. Under tiden berövade ett uppror hemma, cirka 350 kilometer bort, bland adelsmän som gynnade hans bror, honom Fergana. När han marscherade för att återta det förlorade han Samarkand till en rivaliserande prins, vilket gjorde att han inte hade något av det. Han hade hållit Samarkand i 100 dagar, och han betraktade detta nederlag som sin största förlust och var besatt av det även senare i sitt liv efter sina erövringar i Indien.

Under tre år koncentrerade Babur sig på att bygga upp en stark armé och rekryterade i stor utsträckning bland tadzjikerna i Badakhshan. År 1500-1501 belägrade han återigen Samarkand, och han intog faktiskt staden kortvarigt, men han belägrades i sin tur av sin mest formidabla rival, Muhammad Shaybani, uzbekernas khan. Situationen blev sådan att Babar tvingades ge sin syster Khanzada till Shaybani som en del av fredsuppgörelsen. Först efter detta fick Babur och hans trupper lämna staden i säkerhet. Samarkand, hans livslånga besatthet, var därmed förlorad igen. Han försökte sedan återta Fergana, men förlorade slaget även där och flydde med en liten skara anhängare och vandrade runt i bergen i Centralasien och tog sin tillflykt till bergsstammar. År 1502 hade han gett upp alla förhoppningar om att återvinna Fergana; han hade ingenting kvar och tvingades pröva lyckan någon annanstans. Till slut begav han sig till Tasjkent, som styrdes av hans morbror, men han fann sig inte särskilt välkommen där. Babur skrev: "Under min vistelse i Tasjkent fick jag utstå mycket fattigdom och förnedring. Inget land, eller hopp om något land!" Under de tio år som gick sedan Babur blev härskare över Fergana led han alltså många kortvariga segrar och var utan skydd och i exil, hjälpt av vänner och bönder.

I Kabul

Kabul styrdes av Baburs farbror Ulugh Beg II, som dog och lämnade endast ett spädbarn som arvtagare. Staden togs sedan i besittning av Mukin Begh, som ansågs vara en usurpator och som bekämpades av lokalbefolkningen. År 1504 lyckades Babur korsa de snöiga Hindukushbergen och erövra Kabul från de kvarvarande arghuniderna, som tvingades dra sig tillbaka till Kandahar. Med detta drag fick han ett nytt rike, återupprättade sin förmögenhet och skulle förbli dess härskare fram till 1526. På grund av de låga inkomsterna från sitt nya bergskungarike inledde Babur 1505 sin första expedition till Indien. I sina memoarer skrev han: "Min önskan om Hindustan hade varit konstant. Det var i månaden Shaban, då solen stod i Vattumannen, som vi red ut från Kabul mot Hindustan." Det var en kort räd över Khyberpasset.

Samma år förenade Babur sig med sultan Husayn Mirza Bayqarah av Herat, en timuridisk kollega och avlägsen släkting, mot deras gemensamma fiende, den uzbekiske shaybani. Denna satsning kom dock inte till stånd eftersom Husayn Mirza dog 1506 och hans två söner var ovilliga att gå ut i krig. Babur stannade istället i Herat efter att ha blivit inbjuden av de två Mirza-bröderna. Det var då den kulturella huvudstaden i den östra muslimska världen. Även om han äcklades av stadens laster och lyx, förundrades han över det intellektuella överflödet där, som enligt honom var "fylld av lärda och matchade män". Han bekantade sig med den chagatai-diktare Mir Ali Shir Nava'i, som uppmuntrade användningen av chagatai som litterärt språk. Nava'i's kunskaper i språket, som han anses ha grundat, kan ha påverkat Babur i hans beslut att använda det i sina memoarer. Han tillbringade två månader där innan han tvingades lämna platsen på grund av minskande resurser; den överrannsakades senare av Shaybani och Mirzas flydde. Babur blev den enda regerande härskaren i den timuridiska dynastin efter förlusten av Herat, och många prinsar sökte skydd hos honom i Kabul på grund av Shaybanis invasion i väster. Han tog därmed på sig titeln Padshah (kejsare) bland timuriderna - även om denna titel var obetydlig eftersom de flesta av hans förfäders landområden var tagna, Kabul självt var i fara och Shaybani fortsatte att vara ett hot. Babur segrade under ett potentiellt uppror i Kabul, men två år senare drev en revolt bland några av hans ledande generaler honom ut ur Kabul. Babur flydde med mycket få följeslagare och återvände snart till staden, intog Kabul igen och återfick rebellernas lojalitet. Under tiden besegrades och dödades Shaybani 1510 av Ismail I, shah av det shiitiska Safavidernas Persien.

Babur och de återstående timuriderna utnyttjade detta tillfälle för att återerövra sina förfäders territorier. Under de följande åren bildade Babur och Shah Ismail ett partnerskap för att försöka ta över delar av Centralasien. I gengäld för Ismails hjälp tillät Babur safaviderna att agera suzerain över honom och hans anhängare. Efter att ha lämnat sin bror Nasir Mirza att styra Kabul lyckades han således 1513 för tredje gången inta Samarkand; han intog även Bokhara men förlorade båda återigen till uzbeker. Shah Ismail återförenade Babur med sin syster Khānzāda, som hade fängslats av och tvingats gifta sig med den nyligen avlidne Shaybani. Babur återvände till Kabul efter tre år 1514. De följande 11 åren av hans styre bestod huvudsakligen av att hantera relativt obetydliga uppror från afghanska stammar, hans adelsmän och släktingar, förutom att genomföra räder över de östra bergen. Babur började modernisera och utbilda sin armé trots att det var, för honom, relativt fredliga tider.

Den safavidiska armén under ledning av Najm-e Sani massakrerade civila i Centralasien och sökte sedan hjälp av Babur, som rådde safaviderna att dra sig tillbaka. Safaviderna vägrade dock och besegrades under slaget vid Ghazdewan av krigsherren Ubaydullah Khan.

Baburs tidiga relationer med ottomanerna var dåliga eftersom den ottomanske sultanen Selim I försåg sin rival Ubaydullah Khan med kraftfulla tändsticksbössor och kanoner. När Babur 1507 beordrades att acceptera Selim I som sin rättmätiga suzerain vägrade han och samlade Qizilbash-soldater för att motarbeta Ubaydullah Khans styrkor under slaget vid Ghazdewan. År 1513 försonade sig Selim I med Babur (han fruktade att han skulle ansluta sig till safaviderna), skickade artilleristen Ustad Ali Quli och tändsticksskytten Mustafa Rumi samt många andra ottomanska turkar för att hjälpa Babur i hans erövringar; denna särskilda hjälp visade sig ligga till grund för de framtida mugglisk-osmanska förbindelserna. Från dem övertog han också taktiken att använda tändstickslås och kanoner på fältet (snarare än bara vid belägringar), vilket skulle ge honom en viktig fördel i Indien.

Babur ville fortfarande fly från uzbekerna och valde Indien som tillflyktsort i stället för Badakhshan, som låg norr om Kabul. Han skrev: "I närvaro av en sådan makt och styrka var vi tvungna att tänka på någon plats för oss själva och i denna kris och under den korta tid som fanns, sätta ett större utrymme mellan oss och den starka fienden". Efter den tredje förlusten i Samarkand ägnade Babur sin fulla uppmärksamhet åt att erövra Nordindien och inledde ett fälttåg. 1519 nådde han Chenabfloden, som nu ligger i Pakistan. Fram till 1524 var hans mål att endast utvidga sitt styre till Punjab, främst för att uppfylla arvet från hans förfader Timur, eftersom det tidigare var en del av hans imperium. Vid den tiden var delar av Nordindien en del av Delhi-sultanatet, som styrdes av Ibrahim Lodi från Lodi-dynastin, men sultanatet höll på att falla sönder och det fanns många avhoppare. Babur fick inbjudningar från Daulat Khan Lodi, guvernör i Punjab, och Ala-ud-Din, farbror till Ibrahim. Han skickade en ambassadör till Ibrahim och hävdade att han var den rättmätiga tronarvingen, men ambassadören hölls kvar i Lahore i Punjab och släpptes månader senare.

Babur började bege sig till Lahore 1524 men fann att Daulat Khan Lodi hade fördrivits av styrkor som skickats av Ibrahim Lodi. När Babur anlände till Lahore marscherade Lodis armé ut och hans armé slogs ut. Som svar brände Babur Lahore i två dagar och marscherade sedan till Dibalpur och utsåg Alam Khan, en annan rebellisk farbror till Lodi, till guvernör. Alam Khan störtades snabbt och flydde till Kabul. Som svar på detta försåg Babur Alam Khan med trupper som senare anslöt sig till Daulat Khan Lodi, och tillsammans med cirka 30 000 soldater belägrade de Ibrahim Lodi i Delhi. Sultanen besegrade och fördrev lätt Alams armé, och Babur insåg att han inte skulle låta honom ockupera Punjab.

Första slaget vid Panipat

I november 1525 fick Babur veta i Peshawar att Daulat Khan Lodi hade bytt sida och Babur drev ut Ala-ud-Din. Babur marscherade sedan till Lahore för att konfrontera Daulat Khan Lodi, men fick se Daulats armé smälta bort vid deras närmande. Daulat kapitulerade och benådades. På så sätt hade Babur inom tre veckor efter att ha korsat Indusfloden blivit herre över Punjab.

Babur marscherade vidare till Delhi via Sirhind. Han nådde Panipat den 20 april 1526 och mötte där Ibrahim Lodis numerärt överlägsna armé med omkring 100 000 soldater och 100 elefanter. I slaget som inleddes dagen därpå använde Babur taktiken Tulugma, där han omringade Ibrahim Lodis armé och tvingade den att möta artilleribeskjutning direkt, samt skrämde dess krigselefanter. Ibrahim Lodi dog under slaget, vilket innebar slutet på Lodi-dynastin.

Babur skrev i sina memoarer om sin seger:

Genom den allsmäktige Guds nåd blev denna svåra uppgift lätt för mig och den mäktiga armén lades ner i stoft inom loppet av en halv dag.

Efter slaget ockuperade Babur Delhi och Agra, tog Lodis tron och lade grunden för det senare mogulväldet i Indien. Innan han blev Nordindiens härskare var han dock tvungen att avvärja utmanare, till exempel Rana Sanga.

Slaget vid Khanwa

Slaget vid Khanwa utkämpades den 16 mars 1527 mellan Babur och Rajput-härskaren av Mewar, Rana Sanga. Rana Sanga ville störta Babur, som han ansåg vara en utlänning som styrde i Indien, och även utöka Rajput-territorierna genom att annektera Delhi och Agra. Han fick stöd av afghanska hövdingar som ansåg att Babur hade varit bedräglig genom att vägra uppfylla de löften han gett dem. När Babur fick nyheten om Rana Sanghas framryckning mot Agra intog han en defensiv position vid Khanwa (idag i den indiska delstaten Rajasthan), varifrån han hoppades kunna inleda ett motangrepp senare. Enligt K.V. Krishna Rao vann Babur slaget på grund av sitt "överlägsna generalskap" och sin moderna taktik; slaget var ett av de första i Indien där kanoner och musköter användes. Rao noterar också att Rana Sanga drabbades av "förräderi" när den hinduiska hövdingen Silhadi anslöt sig till Baburs armé med en garnison på 6 000 soldater.

Babur erkände Sangas ledarskapsförmåga och kallade honom en av de två största icke-muslimska indiska kungarna från den tiden, den andra var Krishnadevaraya av Vijayanagara.

Slaget vid Chanderi

Slaget vid Chanderi ägde rum året efter slaget vid Khanwa. När Babur fick veta att Rana Sanga hade gjort förberedelser för att återuppta konflikten med honom, beslöt han att isolera Rana genom att besegra en av hans trognaste allierade, Medini Rai, som var härskare i Malwa.

När Babur nådde Chanderi den 20 januari 1528 erbjöd Babur Shamsabad till Medini Rao i utbyte mot Chanderi som en fredsöppning, men erbjudandet avslogs. Den yttre fästningen i Chanderi intogs av Baburs armé på natten, och nästa morgon intogs den övre fästningen. Babur själv uttryckte sin förvåning över att det övre fortet hade fallit inom en timme efter det slutliga anfallet. Medini Rai såg inget hopp om seger och organiserade en jauhar, under vilken kvinnor och barn i fästningen offrade sig själva. Ett litet antal soldater samlades också i Medini Raos hus och dödade varandra i kollektivt självmord. Denna uppoffring verkar inte ha imponerat på Babur, som inte uttryckte ett ord av beundran för fienden i sin självbiografi.

Babur besegrade och dödade Ibrahim Lodi, den sista sultanen i Lodi-dynastin, 1526. Babur regerade i fyra år och efterträddes av sin son Humayun, vars regeringstid tillfälligt övertogs av Suri-dynastin. Under deras 30-åriga styre fortsatte det religiösa våldet i Indien. Uppteckningar om våldet och traumat, ur sikh-muslimsk perspektiv, inkluderar de som finns nedtecknade i sikh-litteraturen från 1500-talet. Baburs våld på 1520-talet bevittnades av Guru Nanak, som kommenterade det i fyra hymner. Historiker menar att det religiösa våldet under den tidiga mogulperioden bidrog till självrannsakan och sedan till sikhismens omvandling från pacifism till militans för självförsvar. Enligt Baburs självbiografi, Baburnama, var hans kampanj i nordvästra Indien inriktad på hinduer och sikher samt apostater (icke-sunnitiska sekter inom islam), och ett enormt antal dödades, med muslimska läger som byggde "torn av dödskallar från de otrogna" på kullar.

Det finns inga beskrivningar av Baburs fysiska utseende, förutom de målningar som finns i översättningen av Baburnama som gjordes under Akbars regeringstid. I sin självbiografi hävdade Babur att han var stark och fysiskt vältränad och att han hade simmat över alla större floder han mött, inklusive två gånger över Ganges i norra Indien.

Babur kände till en början inte till gammal hindustani, men hans turkiska poesi tyder på att han senare i livet lärde sig en del av dess vokabulär.

Till skillnad från sin far hade han asketiska tendenser och var inte särskilt intresserad av kvinnor. I sitt första äktenskap var han "blyg" mot Aisha Sultan Begum och förlorade senare sin kärlek till henne. Babur visade liknande blyghet i sitt umgänge med Baburi, en pojke i hans läger som han var förälskad i vid den här tiden: "Ibland kom Baburi till mig, men jag var så blyg att jag inte kunde se honom i ansiktet, än mindre prata fritt med honom. I min upphetsning och oro kunde jag inte tacka honom för att han kom, än mindre klaga på att han gick. Vem kunde stå ut med att kräva trohetsceremonier?" Babur skaffade sig dock flera fler fruar och konkubiner under årens lopp, och som det krävs av en furste kunde han säkerställa kontinuiteten i sin släktlinje.

Baburs första hustru, Aisha Sultan Begum, var hans kusin i faderskap, dotter till Sultan Ahmad Mirza, hans fars bror. Hon var ett spädbarn när hon förlovades med Babur, som själv var fem år gammal. De gifte sig elva år senare, omkring 1498-99. Paret fick en dotter, Fakhr-un-Nissa, som dog inom ett år, år 1500. Tre år senare, efter Baburs första nederlag vid Fergana, lämnade Aisha honom och återvände till sin fars hushåll. År 1504 gifte sig Babur med Zaynab Sultan Begum, som dog barnlös inom två år. Under perioden 1506-08 gifte sig Babur med fyra kvinnor, Maham Begum (1506), Masuma Sultan Begum, Gulrukh Begum och Dildar Begum. Babur fick fyra barn med Maham Begum, av vilka endast ett överlevde barndomen. Detta var hans äldsta son och arvtagare Humayun. Masuma Sultan Begum dog under förlossningen; dödsåret är omtvistat (antingen 1508 eller 1519). Gulrukh födde Babur två söner, Kamran och Askari, och Dildar Begum var mor till Baburs yngste son Hindal. Babur gifte sig senare med Mubaraka Yusufzai, en pashtunisk kvinna från Yusufzai-stammen. Gulnar Aghacha och Nargul Aghacha var två slavar från Tirkassien som Babur fick som gåva av Tahmasp Shah Safavi, shahen av Persien. De blev "erkända damer i det kungliga hushållet".

Under sitt styre i Kabul, som var en tid av relativ fred, ägnade Babur sig åt litteratur, konst, musik och trädgårdsskötsel. Tidigare drack han aldrig alkohol och undvek det när han var i Herat. I Kabul smakade han på alkohol för första gången vid trettio års ålder. Därefter började han dricka regelbundet, anordna vinfester och konsumera opiumpreparat. Även om religionen hade en central plats i hans liv, citerade Babur även en rad poesi av en av sina samtida poeter: "Jag är berusad, officer. Bestraffa mig när jag är nykter". Han slutade dricka av hälsoskäl före slaget vid Khanwa, bara två år före sin död, och krävde att hans hov skulle göra detsamma. Men han slutade inte att tugga narkotiska preparat och förlorade inte sin känsla för ironi. Han skrev: "Alla ångrar att de dricker och svär en ed (jag svor eden och ångrar det".

Babur motsatte sig den blinda lydnaden mot de chinggisidiska lagar och seder som var inflytelserika i det turkisk-mongoliska samhället:

"Tidigare hade våra förfäder visat ovanlig respekt för den chingizidiska koden (törah). De bröt inte mot denna kod när de satt och reste sig vid råd och domstol, vid högtider och middagar. Chingez Khans kod är inte en nass qati (kategorisk text) som en person måste följa. Närhelst man lämnar en god sedvänja bör den följas. Om förfäder lämnar en dålig sedvänja är det dock nödvändigt att ersätta en god sedvänja".

Han klargjorde att för honom hade den kategoriska texten (dvs. Koranen) ersatt Djingis Khans Yassa i moraliska och juridiska frågor.

Babur var en hyllad författare som hade en djup kärlek till litteraturen. Hans bibliotek var en av hans mest älskade ägodelar som han alltid bar med sig, och böcker var en av de skatter han sökte efter i nya erövrade länder. När han i sina memoarer räknade upp suveräner och adelsmän i ett erövrat land, nämnde han också poeter, musiker och andra bildade personer.

Under sina 47 år lämnade Babur efter sig ett rikt litterärt och vetenskapligt arv. Han författade sina berömda memoarer, Bāburnāma, samt vackra lyriska verk eller ghazals, avhandlingar om muslimsk rättspraxis (Mubayyin), poetik (Aruz risolasi), musik och en speciell kalligrafi, känd som khatt-i Baburi.

Baburs Bāburnāma är en samling memoarer som skrevs på chagatai och senare översattes till persiska, det vanliga litterära språket vid mogulhovet, under kejsar Akbars styre. Baburs turkiska prosa i Bāburnāma är dock redan i hög grad persiskifierad i sin meningsstruktur, sitt ordförråd och sin morfologi, och består även av flera fraser och mindre dikter på persiska.

Babur skrev de flesta av sina dikter på chagatai-turkiska, som han kallade Türki, men han skrev också på persiska. Han fick dock mest beröm för sina litterära verk skrivna på turkiska, vilket drog jämförelser med Ali-Shir Nava'i:s poesi.

Följande ruba'i är ett exempel på Baburs poesi skriven på turkiska, komponerad efter hans berömda seger i Nordindien för att fira sin ghazi-status.

Konserter

Identiteten på modern till en av Baburs döttrar, Gulrukh Begum, är omtvistad. Gulrukhs mor kan ha varit dotter till sultan Mahmud Mirza genom hans hustru Pasha Begum som i vissa sekundära källor kallas Saliha Sultan Begum, men detta namn nämns inte i Baburnama eller Gulbadan Begums verk, vilket gör att man tvivlar på att hon existerar. Denna kvinna kanske aldrig har existerat alls eller så kan hon till och med vara samma kvinna som Dildar Begum.

Fråga

Baburs söner var:

Baburs döttrar var:

Babur dog i Agra vid 47 års ålder den 5 januari 1531 och efterträddes av sin äldste son Humayun. Han begravdes först i Agra, men enligt hans önskemål flyttades hans kvarlevor till Kabul och begravdes på nytt i Bagh-e Babur i Kabul någon gång mellan 1539 och 1544.

Det är allmänt vedertaget att Babur som timurid inte bara påverkades avsevärt av den persiska kulturen, utan också att hans imperium gav upphov till en utbredning av den persiska kulturen på den indiska subkontinenten. Han framträdde i sin egen berättelse som en timuridisk renässansarvtagare som lämnade spår av islamiska, konstnärliga, litterära och sociala aspekter i Indien.

Till exempel säger F. Lehmann i Encyclopædia Iranica:

Hans ursprung, miljö, utbildning och kultur var genomsyrade av persisk kultur, och därför var Babur till stor del ansvarig för att hans ättlingar, Mogalerna i Indien, främjade denna kultur och för att det persiska kulturella inflytandet på den indiska subkontinenten utvidgades, med lysande litterära, konstnärliga och historiografiska resultat.

Även om alla tillämpningar av moderna centralasiatiska etniciteter på människor på Baburs tid är anakronistiska, betraktar sovjetiska och uzbekiska källor Babur som en etnisk uzbek. Samtidigt censurerades uzbekiska forskare under Sovjetunionen för att de idealiserade och prisade Babur och andra historiska personer som Ali-Shir Nava'i.

Babur betraktas som en nationalhjälte i Uzbekistan. Den 14 februari 2008 gavs frimärken i hans namn ut i landet för att fira hans 525-årsdag. Många av Baburs dikter har blivit populära uzbekiska folksånger, särskilt av Sherali Jo'rayev. Vissa källor hävdar att Babur är en nationalhjälte även i Kirgizistan. I oktober 2005 utvecklade Pakistan Baburs kryssningsmissil, uppkallad efter honom.

Shahenshah Babar, en indisk film om kejsaren regisserad av Wajahat Mirza, släpptes 1944. Den indiska biografiska filmen Babar från 1960 av Hemen Gupta behandlade kejsarens liv med Gajanan Jagirdar i huvudrollen.

Ett av de bestående dragen i Baburs liv var att han lämnade efter sig en livlig och välskriven självbiografi som kallas Baburnama. Stanley Lane-Poole citerar Henry Beveridge och skriver:

Hans självbiografi är ett av de ovärderliga dokument som finns för all framtid och kan jämföras med Augustinus' och Rousseaus bekännelser och Gibbons och Newtons memoarer. I Asien står den nästan ensam.

Med hans egna ord: "Mitt vittnesbörd är följande: Gör inget mot dina bröder, även om de förtjänar det." Dessutom: "Det nya året, våren, vinet och de älskade är glada. Babur gör dig glad, för världen kommer inte att finnas där för dig en andra gång."

Babri Masjid

Babri Masjid ("Baburs moské") i Ayodhya sägs ha byggts på order av Mir Baqi, en av befälhavarna i Baburs armé. År 2003 beordrade Allahabad High Court Archaeological Survey of India (ASI) att genomföra en mer djupgående undersökning och en utgrävning för att fastställa vilken typ av konstruktion som finns under moskén. Utgrävningen genomfördes från den 12 mars 2003 till den 7 augusti 2003 och resulterade i 1360 fynd.

Sammanfattningen av ASI:s rapport visade att det fanns ett tempel från 900-talet under moskén. ASI-teamet sade att mänsklig aktivitet på platsen går tillbaka till 1200-talet före Kristus. De följande lagren härstammar från Shunga-perioden (andra-ettanhundratalet före Kristus) och Kushanperioden. Under den tidiga medeltiden (11-1200-talet e.Kr.) byggdes en enorm men kortlivad struktur på nästan 50 meter i nord-sydlig riktning. På resterna av denna struktur byggdes en annan massiv struktur: denna struktur hade minst tre strukturella faser och tre på varandra följande våningar som var knutna till den. I rapporten drogs slutsatsen att det var ovanpå denna konstruktion som den omtvistade byggnaden uppfördes i början av 1500-talet. Arkeologen KK Muhammed, den ende muslimen i det team som undersökte utgrävningen, bekräftade också individuellt att det fanns en tempelliknande struktur innan Babri Masjid byggdes över den. I Högsta domstolens dom från 2019 beviljades hela den omtvistade marken till hinduerna för byggande av ett tempel, med motiveringen att hinduerna fortsätter att dyrka på platsen och fortsatte att inneha marken utanför gården. Den ansåg också att det inte finns något som bevisar att strukturen, som fanns innan moskén byggdes, revs i syfte att bygga moskén eller att den redan låg i ruiner.

Källor

 1. Babur
 2. Babur
 3. ^ Stephen F. Dale (2018). Babur. p. 154.
 4. ^ Christine Isom-Verhaaren, Allies with the Infidel, (I.B. Tauris, 2013), p. 58.
 5. ^ Christoph Baumer, The History of Central Asia: The Age of Islam and the Mongols, Bloomsbury Publishing, 2018, p. 47.
 6. ^ a b Robert L. Canfield, Robert L. (1991). Turko-Persia in historical perspective, Cambridge University Press, p. 20. "The Mughals-Persianized Turks who invaded from Central Asia and claimed descent from both Timur and Genghis – strengthened the Persianate culture of Muslim India".
 7. ^ Jahangir, Emperor Of Hindustan (1999). The Jahangirnama : memoirs of Jahangir, Emperor of India. Translated by Thackston, W. M. Washington, D.C. : Freer Gallery of Art, Arthur M. Sackler Gallery, Smithsonian Institution ; New York : Oxford University Press. p. 6. ISBN 9780195127188.
 8. ^ Contrazione di Amīr zādeh, ossia "figlio del Comandante".
 9. ^ In realtà si trattava del colore del berretto, ma in turco baş significa anzitutto "testa" (poi "corona" o anche "cima").
 10. ^ Per esempio in Jean-Paul Roux, op. cit. in Bibliografia (p. 124), anche se, secondo fonti inglesi, la parola "Babur" (anche traslitterata "Babar" o "Baber") equivarrebbe a beaver, ovvero "castoro". Osta però il fatto non trascurabile che il castoro in Asia non esiste.
 11. Бабур / Л. Б. Алаев, В. Х. Ганиев // Анкилоз — Банка. — М. : Большая российская энциклопедия, 2005. — С. 625. — (Большая российская энциклопедия : [в 35 т.] / гл. ред. Ю. С. Осипов ; 2004—2017, т. 2). — ISBN 5-85270-330-3.
 12. 1 2 3 История Узбекистана в период с XVI по XIX вв — параграф 9  (неопр.). Дата обращения: 21 января 2012. Архивировано из оригинала 21 октября 2013 года.
 13. БАБУР • Большая российская энциклопедия - электронная версия  (неопр.). old.bigenc.ru. Дата обращения: 4 апреля 2023.
 14. Stephen Frederic Dale, Steppe Humanism: The Autobiographical Writings of Zahir al-Din Muhammad Babur, 1483—1530 in International Journal of Middle East Studies, Vol.22, No.1 (Feb., 1990), pp. 37
 15. a b E. Demison Ross The Cambridge History of India, i. m. 3. old.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?