Bernd och Hilla Becher

John Florens | 2 jan. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Bernhard "Bernd" Becher († 22 juni 2007 i Rostock) och Hilla Becher, född Wobeser, (* 2 september 1934 i Potsdam), som konstnärspar, blev internationellt kända som fotografer med sina svartvita fotografier av fackverkshus och industribyggnader (t.ex. vindkraftverk, masugnar, kolbunkrar, fabrikshallar, gasometrar, spannmålssilos och komplexa industrilandskap). De grundade den välkända Düsseldorf School of Photography. Efter Bernd Bechers död fortsatte även Hilla Becher det fotokonstnärliga arbetet med nya verk.

Bernd Becher kom från en hantverkarfamilj i Siegen. Hans far ägde ett företag som sysslade med dekorationsmålning och sonen gick i lärlingsutbildning där 1947-1950. Efter en vistelse i Italien studerade han 1953-1956 fri grafik för Karl Rössing vid den statliga konstakademin i Stuttgart. 1959 flyttade han till Düsseldorf Art Academy, där han studerade typografi fram till 1961. Bernd Becher hade redan före sina studier börjat teckna och måla industrimonument. Samtidigt samlade han in kontaktbilder av industribyggnader. Som dokumentation och som modell för teckningar och målningar tog han fotografier från 1957 och framåt. Senare gjorde han tillsammans med Hilla collage av fotografier och teckningar för att skapa en rent fotografisk dokumentation. Bernd Becher och Hilla Wobeser träffades 1957 på en reklambyrå i Düsseldorf. De gifte sig 1961.

Hilla Becher kom från en familj i den övre medelklassen i Potsdam. Hon började fotografera redan som barn. Hennes mor, som själv hade fått utbildning som fotograf vid Lette-Verein, stödde henne. Från 1951 genomförde Hilla en treårig lärlingsutbildning i Walter Eichgrüns (1887-1957) berömda fotostudio. Eichgrün hade övertagit verksamheten från sin far, hovfotografen Ernst Eichgrün (1858-1925). Studion grundades 1890 och ansågs vara en institution i Potsdam. Det var inte bara de vanliga porträttbeställningarna, utan det var också involverat i dokumentationen av den historiska slottsanläggningen och Potsdams stadsbild i början av 1950-talet. "Vid den tiden tog Hilla Becher på sig uppgiften att hjälpa till med bland annat fotografier av palatsen och trädgårdarna i Sanssouci. I detta tidiga arbete fick hon en känsla för den omfattande fotografiska utvecklingen av arkitektur och skulptur i landskapet i fråga, vilket var till fördel för hennes framtida arbete." Hon nämnde August Sander som en viktig faktor i sin utveckling. 1954 flyttade hon till Hamburg där hon arbetade som fotograf för ett företag för flygfotografering. 1957 fick hon jobb på Hubert Troosts reklambyrå ("Persil 59 - det bästa Persil som någonsin funnits") i Düsseldorf, där hon inte bara träffade sin blivande make utan också sin blivande professor Walter Breker. 1958 sökte hon till Düsseldorf Art Academy med en portfölj av fotografiska verk och blev antagen. Tillsammans med Bernd Becher deltog hon i kurser i kommersiell konst hos Walter Breker, som gjorde det möjligt för henne att starta den första fotoworkshopen vid akademin. Från och med då erbjöd akademin inte bara kurser i måleriteknik, grafik, trä- och metallbearbetning, utan studenterna kunde också bekanta sig med fotografiet.

Bernd Becher övertog 1976 en professur för fotografi vid konsthögskolan i Düsseldorf, men paret såg sig själva som lärare tillsammans och samarbetade nära i utbildningen av studenter. De utbildade många fotografiska personligheter som i egenskap av "Becher-skolan" nu är enastående representanter för tysk fotografi i ett internationellt perspektiv. Bland dessa finns Andreas Gursky, Thomas Struth, Candida Höfer, Thomas Ruff, Jörg Sasse, Axel Hütte, Elger Esser, Götz Diergarten, Petra Wunderlich och Tata Ronkholz.

Centralt för uppfattningen av verket var att familjen Bechers deltog i documenta 5 1972, då de ställde ut en serie industribyggnader i svartvitt som skulle komma att bli avgörande för deras framtida fotografier. Ileana Sonnabend upptäckte Bechers verk för USA och ordnade en första utställning i sitt galleri i New York 1973. 1973 presenterades Bernd och Hilla Bechers fotografier i Paris. År 1984 var Bechers representerade på utställningen "From Here - Two Months of New German Art in Düsseldorf", som Kasper König var curator för, endast med ett katalogbidrag. På den tiden var "ren" fotografi ganska sällsynt i den tyska samtidskonsten, men detta förändrades några år senare i och med att "Becher-studenterna" blev alltmer närvarande i galleri- och museiutställningar.

Förutom sitt fotografiska arbete blev Bernd och Hilla Becher också kända för sin kampanj mot rivningen av kolgruvan Zollern II i Dortmund. På så sätt gav de impulser till ett nytt förhållande till industribyggnader vid en tidpunkt då de ännu inte uppfattades som monument av industriell kultur och det knappast var tänkbart att förklara schakt- och masugnsanläggningar som en del av världskulturarvet. Med utgångspunkt i detta dokumenterade Becher-studenten Martin Rosswog 1985 följande

Efter att de båda under många år haft sin ateljé i Einbrunger Mühle i norra Düsseldorf flyttade de i början av 2000-talet sin lägenhet och ateljé till en före detta skola i centrala Düsseldorf-Kaiserswerth, som hade byggts om till Kaiserswerth Art Archive. 2007 dog Bernd Becher vid 75 års ålder under en svår operation på ett sjukhus i Rostock. Hilla Becher avled på ett sjukhus i Düsseldorf den 10 oktober 2015 efter en svår stroke.

Bernd och Hilla Becher inledde sin gemensamma fotografiska verksamhet under sina studier. De strävade efter att dokumentera industribyggnader som var typiska för sin tid och som ofta hotades av rivning. Med undantag för dokumentationen av fackverksbyggnader i Siegerland har de alltid varit intresserade av industriella produktionsanläggningar och industribyggnader som är kopplade till varuproduktion. Kännetecknande för deras tillvägagångssätt är ofta "avvecklingar", sex, nio, tolv eller fler fotografier av samma objekt i olika vinklar. Detta resulterade i "typologier" av industribyggnader.

Fotografierna har utformats på ett klart objektivt sätt. I sin fotografiska teknik föredrog Bernd och Hilla Becher centrala perspektiv, ingen förvrängning, avsaknad av människor och ett molnigt mjukt solljus. För att säkerställa att detaljerna också återges exakt använde de storformatkameror med ett format på 13 × 18 cm. Bildkompositionen gör att ytstrukturerna och byggnadernas struktur, som i huvudsak är placerade i centrum, framträder starkt.

Bernd och Hilla Becher dokumenterade i sin stil fackverkshus i Siegerland, industrianläggningar i Ruhrområdet, Nederländerna, Belgien, Frankrike (särskilt Lothringen), Storbritannien (särskilt Wales) och USA, men också vattentorn och gastankar. Under stål- och kolkrisen på 1970- och 1980-talen fotograferade de många byggnader som kort därefter försvann för gott. Deras arbete har skapat en unik samling av industribyggnader i sin mångfald, eftersom endast ett fåtal enskilda exempel har överlevt. Bernd och Hilla Becher myntade termen "nomadisk arkitektur" för industriell arkitektur, eftersom byggandet och rivningen av dessa byggnader följer kapitalets exploaterings- och vinstintressen (citat: "Nomadiska folk lämnar inga ruiner"). I denna mening såg sig Becher också som arkeologer av industriell arkitektur. Deras arbete var ett sökande efter spår och kulturell antropologi på samma gång.

Bernd och Hilla Bechers fotografiska arbete är ett seriekoncept i den nya objektivitetens mening. Ur konstens synvinkel blev det snart konceptuell konst. Detta resulterade i erkännande och berömmelse långt utanför fotografiet. Genom gemensamma utställningar med konstnärer inom konceptuell konst och minimalism, först i Prospect-utställningen i Düsseldorf, fick verket ett konstnärligt erkännande och blev snart internationellt uppskattat. Detta skedde vid en tidpunkt då fotografiet ännu inte erkändes som ett konstnärligt medium, särskilt inte i Europa (till skillnad från i USA, där till exempel Stephen Shore eller William Eggleston fanns).

Bernd och Hilla Becher deltog i Documenta 5 (1972), Documenta 6 (1977), Documenta 7 (1982) och Documenta 11 (2002) i Kassel. Deras verk finns på ledande europeiska och amerikanska museer och i många privata samlingar.

Sedan 2020 har staden Düsseldorf vartannat år delat ut Bernd och Hilla Becher-priset till en livsgärning med 15 000 euro och ett sponsorpris med 5 000 euro. De första priserna gick till Evelyn Richter och engelsmannen Theo Simpson.

Dödsannonser om Bernd Bechers död

Källor

 1. Bernd och Hilla Becher
 2. Bernd und Hilla Becher
 3. Becher nannte sich bis in die frühen 1980er Jahre meist „Bernhard Becher“
 4. Tobias Becker, Maren Keller, Daniel Sander: Die wilden Dreizehn. In: Kulturspiegel, 26. Mai 2012.
 5. Quadrat. Bernd und Hilla Becher. Bergwerke und Hütten – Industrielandschaften. 7. Februar bis 2. Mai 2010. Stadt Bottrop, abgerufen am 16. Januar 2022.
 6. Quadrat. Bernd und Hilla Becher – Bergwerke. 4. Mai bis 23. September 2018. Stadt Bottrop, abgerufen am 16. Januar 2022.
 7. Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 4. April 2020, S. 13.
 8. ^ Laurent, Olivier (13 October 2015). "In Memoriam: Hilla Becher (1934–2015)". Time. Archived from the original on 26 March 2017. Retrieved 13 October 2015.
 9. ^ "Dusseldorf School of Photography | Artsy". www.artsy.net.
 10. ^ "Artist: ~Bernd and Hilla Becher". Retrieved 27 October 2019.
 11. ^ a b (EN) Who are Hilla and Bernd Becher?, su tate.org.uk.
 12. ^ a b (EN) Bernd Becher, photographer who documented industrial architecture with style and precision, su theguardian.com.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?