Frans I av Frankrike

Orfeas Katsoulis | 14 dec. 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

François I (född som François d'Angoulême den 12 september 1494 i Cognac och död den 31 mars 1547 i Rambouillet) kröntes till kung av Frankrike den 25 januari 1515 i katedralen i Reims. Han regerade till sin död 1547. Han var son till Karl av Orléans och Louise av Savoyen och tillhörde Valois-Angouleme-grenen av den kapetianska dynastin.

Frans I anses vara den symboliska kungen för den franska renässansen. Hans regeringstid möjliggjorde en betydande utveckling av konst och litteratur i Frankrike. På det militära och politiska planet var Franciskus I:s regeringstid präglad av krig och viktiga diplomatiska händelser.

Han hade en mäktig rival i Karl V och var tvungen att förlita sig på de diplomatiska intressena hos kung Henrik VIII av England, som alltid var angelägen om att placera sig som allierad till den ena eller andra sidan. Franciskus I noterade framgångar och nederlag, men förbjöd sin kejserliga fiende att förverkliga sina drömmar, vars förverkligande skulle påverka rikets integritet. Motsättningarna mellan de två katolska suveräna kungarna fick allvarliga konsekvenser för det kristna västvärlden: de underlättade spridningen av den framväxande reformationen och, framför allt, gjorde det möjligt för det osmanska riket att etablera sig vid Wiens portar genom att ta över nästan hela kungariket Ungern.

På den inhemska fronten sammanföll hans regeringstid med den snabba spridningen av reformatoriska idéer. Konstitutionen av det som skulle bli den absoluta monarkin under Bourbonerna och de ekonomiska behoven i samband med krig och utvecklingen av konsten ledde till ett behov av att kontrollera och optimera förvaltningen av staten och territoriet. Franciskus I införde en rad reformer som gällde maktförvaltningen och i synnerhet förbättrade skatteintäkterna, reformer som genomfördes och fortsatte under hans efterträdare och son Henrik II:s regeringstid.

Födelse- och förnamn

François d'Angoulême föddes den 12 september 1494 på Château de Cognac i Angoumois. Hans förnamn kommer från Saint François de Paule. Han var son till Charles d'Orléans (1459-1496), greve av Angoulême, och prinsessan Louise av Savoyen (1476-1531), sonson till Jean d'Orléans (farbror till den blivande kung Ludvig XII), Greve av Anouleme (1399-1467) och Marguerite de Rohan (-1496), barnbarnsbarn till hertig Ludvig I av Orléans (yngre bror till kung Karl VI) och dotter till hertigen av Milano Valentine Visconti. Han var en direkt ättling till kung Karl V genom den yngre grenen av Valois, känd som d'Angoulême.

Familj och ursprung

François tillhörde den yngre grenen av kungahuset Valois och var därför inte ämnad att regera, även om han var väl placerad i successionsordningen. År 1496 dog hans far och hans mor, Louise av Savoyen, blev änka vid 19 års ålder och ägnade sig åt att utbilda sina två barn. I den avlidnes testamente anförtroddes henne förmyndarskapet, men den blivande kungen Ludvig XII ansåg att hon inte var mogen att ta på sig det ensam och beslutade att dela på förmyndarskapet. François blev greve av Angouleme när hans far dog. Han var två år gammal.

Successionsordning

I avsaknad av en manlig arvinge tog Ludvig XII François d'Angoulême (hans fjärde kusin, 4 år gammal) till hovet i april 1498, tillsammans med sin äldre syster Marguerite (6 år gammal, framtida Marguerite de Navarre och Henri IV:s mormor) och deras mor, Louise de Savoie. François blev greve av Angouleme när hans far dog (1496), och Ludvig XII gjorde honom till hertig av Valois 1499. Han var enligt den saliska lagen den presumtive arvtagaren till kronan, eftersom han var den äldsta i huset Valois i primogeniturordningen (ingen av de söner som Ludvig XII hade med sin hustru Anne av Bretagne överlevde mer än några dagar).

Familjeutbildning

François växte upp i slottet Amboise och vid Loire. Louise hade att göra med marskalken av Gié, guvernör för den unge greven av Angoulême och befälhavare i slottet, som utövade stor makt över hennes barn. "Trinité d'Amboise" bildades, bestående av mamman och de två barnen, och François avgudades av båda kvinnorna i denna nära trio, vilket Louise berättar i sin dagbok. Från fyra års ålder uppfostrades François till att bli kung av Frankrike, vilket han blev vid 20 års ålder (han styrde också över kungens personliga egendom, som ursprungligen var avsedd för kejsaren).

Greve av Angouleme

Den unge François d'Angoulême omgav sig med kamrater som förblev inflytelserika i hans vuxna liv, såsom Anne de Montmorency (1493-1567), Marin de Montchenu (1494-1546), Philippe de Brion (1492-1543) och Robert de La Marck (1491-1536), som vi har att tacka för en beskrivning av deras lekar och fysiska övningar som växlade med studier i humaniora. Den 25 januari 1502 föll François från sin häst och befann sig i ett kritiskt tillstånd. Hans mor blev sjuk och levde bara för att den som hon kallade sin "Caesar" skulle bli frisk. Hans handledare var Artus de Gouffier och François Desmoulins de Rochefort, som senare utnämndes till kungens stora kaplan. Den 31 maj 1505 visade Ludvig XII i sitt testamente att han var villig att gifta sin dotter Claude med François d'Angoulême. Förlovningsceremonin ägde rum den 21 maj 1506 i slottet Plessis-lèz-Tours, som avslutning på generalstaternas session i Tours. Från och med då flyttade François till slottet Blois.

François styrde grevskapet Angoulême när han blev myndig 1512. Dessförinnan hade hans mor Louise av Savoyen haft ansvaret sedan hennes make Karl av Orleans död 1496. De besökte slottet ofta. När François blev kung 1515 styrde Louise återigen grevskapet Angoulême, som hade blivit ett hertigdöme, fram till sin död 1531.

I januari 1512 födde Anne av Bretagne en dödfödd son, mycket försvagad av tio förlossningar på tjugo år. Ludvig XII beslutade då att behandla François som kronprins, gjorde honom till medlem av kungens råd och utsåg honom till överbefälhavare för armén i Guyenne den 12 oktober 1512.

Trontillträde och kröning

När Ludvig XII dog den 1 januari 1515 blev han kung av Frankrike under namnet Frans I. Han var tjugo år gammal när han tillträdde och hade ett rykte som humanist. Han kröntes i katedralen i Reims den 25 januari 1515, ett datum som valdes på grund av hans mirakulösa tillfrisknande tretton år tidigare, samma dag som Paulus omvändelse. Han valde att använda salamandern, hans förfäders emblem, som sitt emblem. Hans kungliga intåg i Paris den 15 februari 1515 (en viktig politisk ritual där han beviljar benådningar) satte tonen för hans regeringstid. Klädd i en silverfärgad kostym med juveler, satte han upp sin häst och kastade mynt till publiken. Han deltar med stor entusiasm och känsla i en pas d'armes (en tävling på hästryggen med spjut enligt ett utarbetat scenario). Hans två föregångare Karl VIII och Ludvig XII tillbringade mycket tid i Italien utan att förstå den konstnärliga och kulturella rörelse som utvecklades där, men de skapade ändå förutsättningarna för den senare blomstrande renässansen i Frankrike.

Kontakten mellan den italienska och franska kulturen under den långa perioden av italienska fälttåg förde in nya idéer i Frankrike vid tiden för François utbildning. Många av hans lärare, däribland François Demoulin, hans lärare i latin (ett språk som François skulle få stora svårigheter att ta till sig), italienaren Giovanni Francesco Conti och Christophe de Longueil, undervisade den unge François på ett sätt som var mycket inspirerat av det italienska tänkandet. François mor var också mycket intresserad av renässanskonst och förde denna passion vidare till sin son, som behärskade det italienska språket till perfektion under sin regeringstid. Omkring 1519-1520 skrev François Demoulin Commentaires de la guerre gallique för honom, en bearbetning av Commentaires sur la Guerre des Gaules där han föreställer sig en dialog mellan den unge kungen och Julius Caesar som berättar om sina militära fälttåg. Man kan inte säga att Franciskus fick en humanistisk utbildning, men däremot fick han mer än någon av sina föregångare en utbildning som gjorde honom medveten om denna intellektuella rörelse.

En renässansprins

När Franciskus I kom till tronen hade den italienska renässansens idéer, som i sin tur var starkt influerade av fransmännen, särskilt inom skulptur och arkitektur, spridit sig i Frankrike, och kungen bidrog till denna spridning. Han beställde många verk av konstnärer som han tog med sig till Frankrike. Många arbetade för honom, däribland de största, som Andrea del Sarto, Benvenuto Cellini och Leonardo da Vinci.

Franciskus I visade en verklig tillgivenhet för den gamle mannen, som han kallade "min far" och som han installerade på Clos Lucé i Amboise, några hundra meter från det kungliga slottet. Vinci tog med sig sina mest berömda verk i sina koffertar, som Mona Lisa, Jungfrun, Jesusbarnet och den heliga Anna samt Johannes döparen. Kungen anförtrodde honom många uppdrag, till exempel att organisera hovets festligheter, skapa kostymer och studera olika projekt. Vinci stannade i Frankrike från 1516 till sin död 1519 i kungens famn, enligt en legend som motsägs av vissa historiska dokument.

Guldsmeden Benvenuto Cellini och målarna Rosso Fiorentino och Le Primatice, som stod för många verk i kronans olika slott, bör också nämnas. Franciskus I anlitade många agenter, till exempel Peter Aretin, för att få italienska mästare som Michelangelo, Titian och Rafael att komma till Frankrike. Det var under Franciskus I som samlingen av konstverk från Frankrikes kungar, som nu visas på Louvren, verkligen började. År 1530 skapade han samlingen av kronjuveler.

Tryckeriets framsteg gynnade publiceringen av ett allt större antal böcker. År 1518 beslutade François I att skapa ett stort "bokskåp" som skulle placeras i Blois och anförtros hovpoeten Mellin de Saint-Gelais. År 1536 förbjöds det att "sälja eller skicka böcker eller anteckningsböcker på något språk till ett annat land utan att ha gett en kopia till vakterna på det kungliga biblioteket", ett bibliotek som han utsåg humanisten Guillaume Budé till förvaltare med uppgift att öka samlingen. År 1540 gav han Guillaume Pellicier, ambassadör i Venedig, i uppdrag att köpa och reproducera så många venetianska manuskript som möjligt.

På Guillaume Budés uppmaning grundade han 1530 en kår av "kungliga läsare", som hade sitt säte i "Collège Royal" (senare "Collège de France") för att göra det till ett centrum för modern kultur, i motsats till det konservativa och sklerotiska Sorbonne. Även om François I beslutade om byggandet av byggnaden, kom den inte till stånd förrän under Marie de Médicis regentskap, nästan ett sekel senare. Bland de kungliga läsarna fanns Barthélemy Masson, som undervisade i latin, och geografen och astronomen Oronce Fine, som ansvarade för matematiken. Han främjade utvecklingen av tryckeriet i Frankrike och grundade Imprimerie Royale, där tryckare som Josse Bade och Robert Estienne arbetade. År 1530 utsåg han Geoffroy Tory till kungens tryckare (för franska), en position som 1533 övergick till Olivier Mallard och 1544 till Denys Janot. Tack vare gravören och grundaren Claude Garamond fick det kungliga tryckeriet ett nytänkande med ett mer lättläst romerskt typsnitt.

Många privata bibliotek skapades: Emard Nicolaï, ordförande i Chambre des Comptes, ägde ett tjugotal böcker, parlamentets talman Pierre Lizet ägde 500 volymer, hans kollega André Baudry hade 579 böcker i sitt bibliotek, Gaston Olivier, kungens kaplan, hade 775 böcker i sitt hem, advokaten Leferon 886 böcker i sitt hem, Jean du Tillet hade minst 3 000 böcker i sitt hem, och Antoine Duprat hade flera tusen böcker i sitt hem.

François I subventionerade poeter som Clément Marot och Claude Chappuys och skrev en del av sin egen poesi - även om Mellin de Saint-Gélais misstänks vara upphovsman till en del av de dikter som François I påstår sig ha skrivit - liksom en del av hans "Brev".

Hans äldre syster Marguerite, som var gift med kungen av Navarra, var också en ivrig beundrare av litteratur och skyddade många författare som Rabelais och Bonaventure Des Périers. Hon var också en av hovets litterater och författare till många dikter och essäer, till exempel La Navire och Les Prisons. Hon publicerade också en omfattande samling med titeln Les Marguerites de La Marguerite des princesses, som innehåller alla hennes skrifter. Men hennes mästerverk är Heptameron, en samling oavslutade berättelser som publicerades efter hennes död.

Franciskus I var en outtröttlig byggare och spenderade rikligt på nya byggnader. Han fortsatte sina föregångares arbete på Château d'Amboise, men framför allt på Château de Blois. Under tio års arbete lade han till två nya flyglar, varav den ena innehöll den berömda trappan, och moderniserade interiören med träarbeten och dekorationer baserade på arabesker enligt det nya italienska modet. I början av sin regeringstid började han bygga slottet Chambord på ett jaktområde som Ludvig XII hade förvärvat. Även om Leonardo da Vinci troligen var inblandad i planerna, liksom den italienske arkitekten Boccador, är Chambord fortfarande ett renässansslott som är fast förankrat i arvet från den franska medeltidsarkitekturen.

François I försökte återuppbygga Louvren och lät förstöra det medeltida tornet i Philippe Augustes mörka fästning. Han bad om att få bygga ett nytt stadshus i Paris för att kunna påverka de arkitektoniska valen som Boccador och Pierre Chambiges gjorde. År 1528 lät han i Bois de Boulogne bygga Château de Madrid, under ledning av Girolamo della Robbia, som påminner om strukturen på det residens som Frans I hade under sin fångenskap i Spanien. Under ledning av Pierre Chambiges lät han också bygga slottet Saint-Germain-en-Laye och ett jaktslott, slottet La Muette, i Saint-Germains skog, där den man som kallades för "rättvisans kung" kunde ägna sig åt sin passion för jakt med hundar. Han lät också öppna slotten Villers-Cotterêts omkring 1530, Folembray 1538 och Challuau 1542. Sammanlagt byggdes och ombyggdes nästan sju slott på 15 år.

Det största av Franciskus I:s projekt var den nästan fullständiga återuppbyggnaden av slottet Fontainebleau, som snabbt blev hans favoritresidens (bara tornet från det tidigare slottet bevarades). Arbetet spreds över femton år för att skapa det som Franciskus I ville ha som ett skyltfönster för sina italienska skatter (gobelänger av Rafael, brons av Herkules av Michelangelo, dekoration av Franciskus I:s galleri av Rosso Fiorentino, andra dekorationer av Giovanni Battista Rosso och Le Primatice, kring vilken den prestigefyllda skolan i Fontainebleau bildades).

Han anförtrodde också Leonardo da Vinci att utarbeta ritningar för Romorantins nya slott, där konstnären använde ritningarna för sin idealstad Milano. Projektet övergavs dock 1519, och författarna skyller på en malariaepidemi i Sologne-markerna, som drabbade byggnadsarbetarna, eller på den florentinske konstnärens död samma år.

Alla de ambitiösa kungliga projekten var överdådigt dekorerade både inifrån och ut. År 1517 beslöt han att grunda en ny hamn, som först kallades "Franciscopolis", men som döptes om till "Le Havre de Grace" eftersom det fanns ett kapell på den plats som valts för byggandet.

Under Franciskus I var livet vid hovet präglat av en rad festliga evenemang som bestod av turneringar, danser och maskeradbaler. Kostymbalerna var vanligtvis baserade på mytologiska teman. Primaticcio var efter Vinci en av de italienska konstnärer som bidrog till skapandet av kostymerna.

Extern politik

Franciskus I:s utrikespolitik var en fortsättning på hans föregångares italienska krig. Under hela sin regeringstid upphörde kungen aldrig att hävda sin rätt till hertigdömet Milano, som han ärvde från sin gammelmormor. Hans regeringstid dominerades också av hans rivalitet med Karl av Österrike, som blev kung av Spanien och senare kejsare under namnet Karl V. Deras rivalitet resulterade i fyra krig under vilka Frans I noterade framgångar och nederlag, men hindrade sin kejserliga fiende från att förverkliga sina drömmar om att återfå hertigdömet Burgund.

Den första konflikten (1521-1526) kännetecknades av nederlaget vid Pavia, under vilket kungen togs till fånga, först i Italien och sedan i Spanien. Samtidigt bad den franska kungens mor, Louise av Savoyen, om hjälp från den osmanska sultanen Suleiman den magnifike, som svarade med att skicka Khayr ad-Din Barbarossas berömda flotta - ett stort hot mot det habsburgska imperiet. Detta var början på en fransk-ottonisk allians som skulle bestå i århundraden. Efter nästan ett år i fångenskap tvingades kungen göra stora eftergifter för att bli befriad (Madridfördraget). Franciskus fick återvända till Frankrike i utbyte mot sina två söner, men när han återvände använde kungen ett påtvingat avtal som en förevändning för att förkasta fördraget. Detta ledde till kriget i Cognacförbundet (1527-1529).

Det tredje kriget (1535-1538) kännetecknades av att Karl V:s arméer misslyckades i Provence och att Frankrike annekterade Savoyen och Piemonte. I det fjärde kriget (1542-1544) ingick en allians mellan kejsaren och Englands kung. François I lyckades stå emot invasionen men förlorade staden Boulogne-sur-Mer till engelsmännen.

För att bekämpa det habsburgska kejsardömet ingick Franciskus I allianser med länder som ansågs vara arvfiender till Frankrike eller allianser som ansågs strida mot de kristna intressen som kungen skulle vara garant för: kung Henrik VIII av England, kejsardömets protestantiska furstar och den osmanska sultanen Suleiman.

Genom sin gammelmormor Valentina Visconti hade Frans I dynastiska rättigheter till hertigdömet Milano. Under sitt första regeringsår beslöt han att hävda sina rättigheter och organiserade en expedition för att ta hertigdömet i besittning. För honom var det också ett tillfälle att hämnas på de franska nederlagen i det föregående italienska kriget; två år före hans tillträde hade alla de territorier som hans föregångare hade ockuperat i Italien gått förlorade. Frans I:s erövring av Milano låg helt i linje med de italienska krig som Karl VIII hade inlett tjugo år tidigare.

Genom flera fördrag som undertecknades under våren 1515 lyckades Franciskus I få sina mäktiga grannländers neutralitet. Motståndet mot hans mål var begränsat till hertigen av Milano, Maximilian Sforza, som officiellt men svagt stöddes av påven Leo X och hans bundsförvant, kardinal Matthew Schiner, arkitekten bakom alliansen mellan de schweiziska kantonerna och påven och framtida rådgivare till Karl V.

Våren 1515 beordrade François I att trupperna skulle koncentreras i Grenoble och en armé på 30 000 man marscherade till Italien. Schweizarna, som var fast etablerade i Susa, höll dock den vanliga vägen till Mont-Cenis. Med teknisk hjälp av officeren och militäringenjören Pedro Navarro korsade armén, inklusive hästar och artilleri (60 bronskanoner), Alperna genom en sekundär väg längre söderut, genom de två passen Vars 2 090 m (Ubaye) och Larche 1 900 m, och kom sedan ut i Stura-dalen. Det var till priset av mycket stora ansträngningar som de breddade de motsvarande vägarna för att kunna passera artilleriet. Dessa snabba ansträngningar belönades, eftersom de orsakade en stor överraskning. På Piemontes slättlandskap blev en del av den schweiziska armén skrämd och föreslog den 8 september i Gallarate att övergå till Frankrikes tjänst. Schiner lyckades vinna tillbaka de oliktänkande till sin sak och avancerade i deras ledarskap till byn Melegnano (på franska Marignan), 16 kilometer från Milano. Slaget som följde förblev länge oavgjort, men det franska artilleriet, som var effektivt mot de schweiziska infanteristerna, de venetianska hjälpstyrkorna och furia francese fick till slut balansgången att tippa över till Frans I:s fördel, som vann denna avgörande konfrontation.

År 1525 nämner flera författare att Bayard utser kungen till riddare på slagfältet vid Marignan. Denna historia anses nu vara en myt: den skulle ha satts ihop på kungens begäran för att få folk att glömma att den person som hade gett franciskus I ridderskapet vid hans kröning (det vill säga konsten av Bourbon) hade ställt sig på Karl V:s sida 1523. Ännu värre var det att konstapeln var arkitekten bakom det framtida nederlaget i Pavia och därmed fängslingen av Franciskus I. Legenden uppfanns alltså för att få folk att glömma de "släktband" som band kungen och hans förrädiska undersåte, samtidigt som den skulle ha stärkt en (från början obefintlig) koppling mellan suveränen och symbolen för mod och tapperhet, som dog 1524. Denna uppfinning kan också kopplas till den franska kungens önskan att föregå med gott exempel på ridderlighet när han var fånge.

Denna seger gav den franska kungen berömmelse från början av hans regeringstid. De diplomatiska konsekvenserna är många:

Karl av Habsburg var ledare för ett riktigt imperium:

När Karl väl blev kejsare (1519) drevs han av två ambitioner som kompletterade varandra:

Dessa två ambitioner kunde inte undgå att stöta på fientlighet från Franciskus I, som hade exakt samma typ av ambitioner. I egenskap av reformator av kyrkan i sitt rike genom Bolognakonkordatet var den mest kristne tvungen att alliera sig med lutheranerna och turkarna för att motarbeta kejsaren och fördröja ett universellt koncilium så länge som möjligt. Den franske kungen var också intresserad av att få fjärrrättigheter till kungariket Neapel, som tillhörde kejsaren i egenskap av kung av Aragonien, och till hertigdömet Milano, som var en av kejsardömets löften som Karl V av geopolitiska skäl var av stor betydelse för honom. Frans I fortsatte Karl VIII:s och Ludvig XII:s italienska politik och försökte hålla sig kvar i Italien till priset av en onödig ockupation av de stater som tillhörde hans egen farbror, hertigen av Savoyen, som också var kejsarens svåger, vilket ytterligare förvärrade deras rivalitet.

Den 12 januari 1519 öppnade Maximilians död upp för successionen till kejsarkronan. Även om denna krona inte gav någon territoriell kontroll, gav den innehavaren ökad prestige och diplomatisk tyngd. Karl I av Spanien, som uppfostrats med detta i åtanke, var den naturliga kandidaten till att efterträda sin farfar och fick möta kung Henrik VIII av England, den albertska hertigen Georg av Sachsen, känd som den skäggige, och Frans I. Den sistnämndes kandidatur hade en dubbel ambition:

Tävlingen blir snart en duell mellan Francis och Charles. För att övertyga de sju tyska prinsvalmännen använde rivalerna sig omväxlande av propaganda och goda argument för att övertyga dem. Det österrikiska partiet presenterade den spanska kungen som en äkta "estoc" (släkt), men nyckeln till valet låg i huvudsak i kandidaternas förmåga att köpa valfurstarna. Franska ecus drabbade samman med tyska och spanska floriner och dukater, men Karl hade det avgörande stödet från Jakob Fugger, en förmögen bankir från Augsburg, som utfärdade växlar som skulle betalas ut efter valet och "under förutsättning att Karl av Spanien valdes". För att hålla sina ambassadörers löften, som utlovade miljontals ecu, avyttrade Franciskus en del av den kungliga domänen, ökade skattens storlek och utfärdade ackumulerade lån med löften om allt högre ränta.

Karl, som hade samlat sina trupper i närheten av valplatsen i Frankfurt, valdes slutligen enhälligt vid 19 års ålder till romarnas kung den 28 juni 1519 och kröntes till kejsare i Aachen den 23 oktober 1520. Hans motto "Ever more" motsvarade hans ambitioner om en universell monarki av karolingisk inspiration, samtidigt som han redan stod i spetsen för ett imperium "på vilket solen aldrig går ner" men som ändå, till hans olycka, var mycket heterogent.

Det kejserliga valet gjorde naturligtvis ingenting för att minska de fortsatta spänningarna mellan Frans I och Karl V. Stora diplomatiska ansträngningar gjordes för att bygga upp eller konsolidera nätverket av allianser mellan dem.

I juni 1520 organiserade Frans I mötet med Henrik VIII vid Camp of the Cloth of Gold, men misslyckades med att ingå ett alliansavtal med England, förmodligen på grund av överdriven pompa och brist på diplomatisk finess. Karl V, brorson till drottningen av England, fick för sin del med hjälp av kardinal Thomas Wolsey, som han bjöd på upphöjning till pontifikatet, att underteckna ett hemligt avtal mot Frankrike i Bryggefördraget; som Henrik VIII tyckte om att understryka: "Den jag försvarar är min herre".

Fortfarande med målet att erövra Bourgogne gick kejsarens arméer på offensiv i norr och söder. År 1521 tvingade Franz von Sickingen och greve Philippe I av Nassau Bayard att stänga in sig i Mézières, som han försvarade utan att ge upp trots kanonader och attacker. Vapnens öde var mindre gynnsamt på den italienska fronten där marskalk Odet de Foix trupper decimerades av armén ledd av François II Sforza och Prospero Colonna i slaget vid La Bicoque. Hela provinsen reste sig sedan som en reaktion på marskalkens förtryckande regering: Frankrike förlorade Milano i april 1522.

År 1523 var också skådeplatsen för en affär som ursprungligen var fransk-fransk men vars konsekvenser sträckte sig utanför rikets gränser. Konstapeln Charles de Bourbon, som sedan han blev änka (1521) hade varit tvungen att stå emot François I:s manövrer för att tillfredsställa Louise de Savoies anspråk på Bourbonnais och grevskapet Châtellerault, och som kände sig dåligt belönad av François I, kom överens med Karl V, i vars tjänst han trädde in, om att bli generallöjtnant i hans arméer.

Detta avhopp försenade Franciskus I:s motoffensiv mot Milano. År 1524 tog Guillaume Gouffier de Bonnivet ledningen för armén som skulle återerövra Milano, men fann Karl av Bourbon i vägen och var tvungen att dra sig tillbaka till Sesia. Sårad överlät han sin eftertrupp till Bayard, som själv dog den 30 april 1524. Vägen var öppen för de kejserliga arméerna att invadera Lyon, en offensiv som förespråkades av Charles de Bourbon. Karl V föredrog att attackera genom Provence och belägrade Marseille i augusti och september 1524, men lyckades inte inta Marseille. Frans I utnyttjade detta för att återta initiativet och ledde sin armé över Alperna för att den 28 oktober komma fram till Pavias murar. Staden, som försvarades av Antonio de Leiva, fick förstärkning från vicekungen av Neapel, Charles de Lannoy. Dåligt rådd av Bonnivet och trots råd från Louis de la Trémoille, inledde François I ett hastigt slag. Artilleriet, som var dåligt placerat, var tvunget att sluta skjuta eller riskera att skjuta in i de franska leden. Armén kunde inte stå emot de kejserliga trupperna och Bonnivet, La Palice och La Trémoille dödades. Nederlaget i Pavia den 24 februari 1525 blev allvarligt för Franciskus I som, sårad i ansiktet och i benet, överlämnade sitt svärd till Charles de Lannoy och hölls som fånge i fästningen Pizzighettone, förflyttades sedan till Genua och från och med juni 1525 till olika spanska residens, Barcelona, Valencia och slutligen Alcázar i Madrid. Han förblev fånge tills Madridfördraget undertecknades den 14 januari 1526. Franciskus I var den tredje franska furste som tillfångatogs på slagfältet.

I Alcázar i Madrid hålls Franciskus I i ett stort torn med en fantastisk utsikt över Manzanares. Under hans fängelsevistelse gick hans blivande hustru, Eleanor av Habsburg, ofta uppför trapporna till Alcazar för att beundra den franske kungen, som hon blev galet förälskad i. Hon tillbringade ofta flera timmar med att titta på François, som försökte lindra sin ensamhet i de brev han skrev till sin älskarinna, grevinnan av Chateaubriant. Hon skrev till och med till kungens mor, Louise av Savoyen, för att uttrycka sin beundran för sin son och försäkrade henne om att hon skulle leverera honom om hon kunde. Karl V:s syster var dock inte den enda som föll under furstens förtrollning, och under sina många förflyttningar väckte Franciskus I sympatier hos de folk han berättade om.

Enligt villkoren i fördraget var Frans I tvungen att avstå från hertigdömet Burgund och Charolais, avstå från alla anspråk på Italien, Flandern och Artois, återintegrera Karl av Bourbon i det franska kungariket, återlämna den senares landområden och gifta sig med Eleonora av Habsburg, syster till Karl V. Frans befriades i utbyte mot sina två äldsta söner, dauphin Frans av Frankrike och Henrik av Frankrike (senare Henrik II). Franciskus I lovade under sin fångenskap i Madrid att göra en andaktsresa till Notre-Dame du Puy-en-Velay och Saint-Serninbasilikan i Toulouse om han blev frigiven. År 1533 höll han sitt löfte och välkomnades med jubel i många provinsstäder.

Karl V hade inte mycket nytta av detta fördrag, som Franciskus ansåg det lämpligt att förklara oinförbart dagen innan det undertecknades. Den 8 juni förklarade Burgundstaterna högtidligt att provinsen skulle förbli fransk. Eftersom Louise av Savoyen inte hade varit inaktiv under sin regeringstid, slöts dessutom ett förbund mot kejsardömet i Cognac, där Frankrike, England, påven och de italienska furstendömena (Milano, Venedig och Florens) deltog. Den 6 maj 1527 dödades Charles de Bourbon i anfallet mot Rom. Hans trupper hämnades hans död genom att plundra Rom.

En rad nederlag och segrar på båda sidor i Italien ledde till att Karl V och Frans I lät Margareta av Österrike, kejsarens faster, och Louise av Savoyen, kungens mor, förhandla fram ett fördrag som ändrade Madridfördraget: den 3 augusti 1529 undertecknades "damernas fred" i Cambrai, som senare ratificerades av de två suveräna kungarna. Franciskus I gifte sig med Eleonora, änka till Portugals kung och syster till Karl, återfick sina barn mot en lösensumma på 2 000 000 ecu och behöll Burgund, men gav däremot upp Artois, Flandern och sina åsikter om Italien.

År 1528 vädjade Franciskus I till Suleiman den store att ge de kristna i Jerusalem en kyrka som turkarna hade omvandlat till en moské tillbaka. Pascha accepterade denna begäran i slutet av den fransk-osmanska alliansen och efter kapitulationerna av det osmanska riket.

Franciskus I gav inte upp sina anspråk och öppnade sig för nya allianser som var något överraskande för en mycket kristen kung.

Franciskus I utnyttjade de interna motsättningarna i riket och undertecknade ett alliansavtal med Schmalkaldenförbundet den 26 oktober 1531 i Saalfeld. Frankrike gick inte med i ligan, men lovade ekonomiskt stöd.

Utanför kejsardömet allierade sig Franciskus I med Suleiman den Magnificents ottomaner för att bekämpa Karl V, som själv fångade turkarna genom att ingå ett avtal med perserna. Inget egentligt alliansavtal undertecknades mellan Frankrike och ottomanerna, men ett nära samarbete gjorde det möjligt för de två makterna att effektivt bekämpa den spanska flottan i Medelhavet, till stor skandal för det kristna Europa. Franciskus I använde sig av en mellanhand för att diskutera med sultanen: detta var ett av de första kända fallen där en diplomat användes för att förhandla och inte för att förmedla ett enkelt budskap. Som en försiktighetsåtgärd förblev den senare fängslad i ett år i Konstantinopel.

År 1536 blev Frankrike den första europeiska makten som fick handelsprivilegier, så kallade kapitulationer, i Turkiet. De tillät franska fartyg att fritt segla i osmanska vatten under fleurdelisé-flagg, och alla fartyg från andra länder var tvungna att flagga under fransk flagg och begära skydd av franska konsuln för att få bedriva handel. Dessutom fick Frankrike rätt att ha ett ambassadkapell i Konstantinopel i Galata-distriktet. Dessa privilegier säkerställde också ett visst skydd för Frankrike gentemot den katolska befolkningen i det osmanska riket.

Kejsaren och påven löste slutligen sin tvist: 1530 tog Karl V emot kejsarkronan av Clemens VII i Bologna. Den 7 augusti gifte sig Franciskus I med Karl V:s syster Eleonora av Habsburg, änka till kung Manuel I av Portugal.

När hertigen av Milano Frans II Sforza dog 1535 gjorde Frans I anspråk på hertigdömet som sitt eget. I början av 1536 invaderade 40 000 franska soldater hertigdömet Savoyen och stannade vid gränsen till Lombardiet i väntan på en eventuell förhandlingslösning. I juni slog Karl V tillbaka och invaderade Provence, men försvarades av konstapeln Anne de Montmorency. Tack vare påven Paulus III, som valts 1534 och som förespråkade en försoning mellan de två suveräna makterna, undertecknade kungen och kejsaren freden i Nice den 18 juni 1538 och försonades vid intervjun i Aigues-Mortes den 15 juli 1538, där de lovade att förenas inför den protestantiska faran. Som ett tecken på god vilja gav Franciskus I till och med fri passage genom Frankrike så att Karl V kunde åka dit och slå ner ett uppror i Gent.

Karl V vägrade trots sina åtaganden att ge hertigdömet Milano till en av kungens söner och ett nytt krig bröt ut 1542. Den 11 april 1544 besegrade François de Bourbon-Condé, greve av Enghien, i spetsen för franska trupper markis Alfonso de Avalos, generallöjtnant i Karl V:s arméer, i slaget vid Cerisoles. De kejserliga trupperna, med mer än 40 000 man och 62 artilleripjäser, korsade dock Lothringen, de tre biskopsdömena och gränsen. I mitten av juli belägrade en del av trupperna fästningen Saint-Dizier, medan huvuddelen av armén fortsatte sin marsch mot Paris. På grund av allvarliga ekonomiska problem kunde kejsaren inte betala sina trupper och deserterna ökade. François I fick också hantera brist på ekonomiska resurser och tryck från engelsmännen som belägrade och intog Boulogne-sur-Mer. De två suveräna kungarna, som förlitade sig på den unge hertigen François I av Lothringen, gud son till den franske kungen och brorson till kejsaren, gick slutligen med på en slutlig fred 1544. Fördraget i Crépy-en-Laonnois tog upp kärnan i den vapenvila som undertecknades 1538. Frankrike förlorade sitt överhöghet över Flandern och Artois och avstod från sina anspråk på Milano och Neapel, men behöll tillfälligt Savoyen och Piemonte. Karl V avstod från Burgund och dess beroendeområden och gav en av sina döttrar i äktenskap, med Milano som apanage, till Karl, hertig av Orléans och kungens andra son.

Även om Franciskus I och Karl V inte gillade varandra särskilt mycket, visade de varandra respekt offentligt vid officiella besök. Franciskus I tog alltså emot Karl V flera gånger, bland annat i Louvren strax innan byggandet av det nya Louvren inleddes. I januari 1540 bad Karl V Franciskus I att han skulle få resa genom Frankrike för att slå ner en revolt i Flandern. Karl V togs emot av kungen och tillsammans med denne gjorde han entré i Paris efter att ha passerat Bordeaux, Poitiers och Orléans. Han besökte Fontainebleau, där Franciskus I visade honom det nyligen färdigställda galleriet. Politisk kommunikation och diplomati användes som ett verktyg för att imponera på motståndaren.

De båda statscheferna försökte också skapa familjeband för att ge en känsla av fred och förståelse. Frans I erbjöd sin dotter Louise (som dog som barn) till Karl V, och Karl V såg till att hans syster Eleonor gifte sig med Frans I 1530.

När François I kom till makten visade Frankrike föga intresse för de stora upptäckterna och begränsade sina sjöresor till smuggling och sjöröveri på den afrikanska kusten. Frankrike hade dock alla tillgångar som en stor kolonial- och sjömakt hade: det hade en lång kustlinje, många hamnar och bra sjömän. François I:s föregångare hade dock föredragit erövringar i Medelhavet. Frankrike hade alltså blivit eftersatt av Spanien, Portugal och England i kapplöpningen till Amerika.

Det var under hans regeringstid som den första franska entusiasmen för Amerika föddes. Den franske kungen försökte att luckra upp den kontroll över Nya världen som de iberiska kungadömena hade etablerat med stöd av påvedömet (påvlig bulla Inter Cætera från 1493, ändrad genom fördraget i Tordesillas 1494) genom att begränsa bullans räckvidd till de territorier som redan var upptäckta vid den tidpunkten, en begränsning som han fick först genom en förklaring av Clemens VII år 1533. Franciskus I kunde på så sätt driva sina sändebud mot de territorier som fortfarande stod utanför den iberiska kontrollen. De spanska protesterna till följd av denna politik ledde till att den franske kungen svarade: "Jag skulle vilja se den klausul i Adams testamente som utesluter mig från att dela världen".

Sålunda rekognoscerade skeppen från redaren Jean Ango från Dieppe Newfoundlands kuster, seglade ner till Guinea och sedan till Brasilien och rundade Kap Sumatra. År 1522 avlyssnade en av hans kaptener, Jean Fleury, två spanska karaveller som kom från Nya Spanien med de skatter som Cortes hade erbjudit Karl V. Upptäckten gjorde det franska hovet medvetet om den Nya världens betydelse och de rikedomar som den kunde innehålla. År 1523 började Franciskus I uppmuntra till utforskning av Nordamerika. Han tog florentinaren Giovanni da Verrazzano under sin vinge och ställde kungaskeppet La Dauphine till hans förfogande, och lämnade Jean Ango och florentinskt kapital för att finansiera expeditionen. Verrazano nådde Nordamerika och Florida (som han gav namnet Franciscana), kartlade Newfoundland och grundade sedan New Angouleme (platsen för det framtida New Amsterdam, omdöpt till New York 1664), som en hyllning till den franske kungens familj, innan han fortsatte till Brasilien och Västindien. Hans mål var att hitta en nordvästlig passage som ledde direkt till Indien. Hans slutsatser var vältaliga: "Det är ett land som är okänt för de gamla, större än Europa, Afrika och nästan Asien". År 1534 rådde Jean Le Veneur, biskop i Lisieux och kungens stora kaplan, François I att skicka Jacques Cartier från Saint Malo på en expedition för att upptäcka "vissa öar och länder där det sägs att det ska finnas en stor mängd guld och andra rika saker". Detta var födelsen av Nya Frankrike och Kanada som fransk koloni.

Cartier lämnade Saint-Malo den 20 april 1534 och korsade Atlanten på bara tre veckor. Den 24 juli tog han Gaspé-kusten i besittning och återvände sedan till Saint-Malo den 5 september. Med stöd av François I gav han sig av den 15 maj 1535 med tre fartyg i spetsen. Han upptäckte St Lawrence mynning, seglade uppför floden och grundade posten Sainte-Croix (det framtida Quebec) och nådde sedan en by på en kulle, Hochelaga, som han döpte om till Mount Royal (det framtida Montreal). Den 13 augusti 1535 var Cartier den förste i historien som i sin dagbok skrev ordet "Canada", vilket motsvarade ett indianland som låg en bit norr om nuvarande Quebec City och som hans guider Domagaya och Taignoaguy hade pekat ut för honom. I själva verket använde de (de talade franska) orden "chemyn de Canada", vilket betyder floden (St Lawrence idag) som leder till Kanada. Cartier skrev det nya ordet "Canada" 22 gånger i sin Journal de voyage. Han meddelade sin avresa till "chemyn de Canada". Och den 7 september nådde han, enligt honom själv, "början av Kanadas land och försyn". Där träffade han Donnacona, herre på platsen. Fransmännen tog sig upp till Sainte-Croix, men blev blockerade av isen mellan november 1535 och april 1536. Cartier åkte till Frankrike, kraftigt försvagad, och anlände till Saint-Malo den 16 juli 1536. Kriget mot Karl V underlättade inte upprättandet av en ny expedition. På hösten 1538 läste François I ändå "Memorandum of the men and provisions necessary for the ships that the King wanted to send to Canada". François I valde Jean-François de La Rocque de Roberval från Languedoc, en militär expert på befästningar, att styra denna utomeuropeiska provins. Jacques Cartier lämnade Saint-Malo den 23 maj 1541 i spetsen för fem fartyg med proviant för två år och flera hundra män. De var "av god vilja och av alla egenskaper, konst och industri". Hans uppdrag var att åka till länderna "Kanada och Ochelaga och till Saguenay, om han kunde landa där". Han grundade en koloni som han gav namnet Charles-Bourg ungefär femton kilometer från ön Sainte-Croix. Efter komplikationer med indianerna och en svår vinter beslutade Cartier att återvända till Frankrike. Den 8 juni träffade han Roberval i Newfoundland, som anlände ensam till kolonin i juli. I oktober 1543 var han tillbaka i Frankrike.

Efter Cartiers skrifter och under inflytande av François I började de franska kartograferna i den berömda Dieppe-skolan att producera kartor över Nordamerika med ordet "Kanada" skrivet i sin helhet på området i Saint Lawrence-dalen: 1541 (Nicolas Desliens), 1542 (Harleyenne-karta), 1543 (anonym), 1547 (Vallard) och 1550 (Desceliers). Frankrike såg alltså till att namnet på det nya land som besöktes av Cartier, som var den första europé som seglade på floden och utforskade dess dalgång, spreds över hela världen.

Det franska försöket i Nordamerika misslyckades alltså, men besittningen av nordamerikanska territorier utmanade det spanska kolonialmonopolet och öppnade framtidsutsikter, särskilt för Samuel de Champlain i början av 1600-talet.

Än i dag ses Frans I som Kanadas första kung. På väggarna i Kanadas senat finns hans porträtt, som är en symbol för en av världens äldsta obrutna kungliga tronföljder, från Frans I 1534 till Elizabeth II, Kanadas drottning i dag. Den nuvarande monarken är också en ättling till Franciskus I via änglarnas kungar.

Inrikespolitik

Samtidigt som kungen byggde många slott i Frankrike, skapade han en allvarlig obalans i rikets budget. Redan i slutet av sin regeringstid var Ludvig XII orolig för en mycket slösaktig Franciskus. Kungens svärfar hade lämnat Frankrike i god ekonomisk hälsa med en monarki vars makt hade stärkts över feodalisternas makt. Franciskus I fortsatte att befästa kronans grepp om landet men försämrade samtidigt rikets ekonomiska situation.

När Franciskus I bestiger Frankrikes tron hade hans rike en befolkning på cirka 18 miljoner invånare, vilket gör det till det mest befolkade enade landet i Europa. 85 % av den franska befolkningen är bönder, men jordbrukets produktivitet, som i huvudsak bygger på blandad odling och spannmål, är fortfarande låg (5 quintals per hektar), och det råder ofta brist på jordbruksprodukter. Trädgårdsodlingen å andra sidan gjorde framsteg med odling av morötter, rödbetor, kronärtskockor, meloner, blomkål och mullbärsträd. Städerna växte i takt med att hantverksindustrin utvecklades.

Under Franciskus I:s regeringstid stärktes den kungliga auktoriteten, vilket lade grunden för den absolutism som senare utövades av Ludvig XIV. Den mest ivriga försvararen av kunglig suprematism var jurist Charles du Moulin. För honom var det kungen ensam som hade imperium, ingen annan herre eller officer.

Domstolen (uppskattningsvis mellan 5 000 och 15 000 personer), som alltid var ambulerande, utgjorde maktens verkliga hjärta. Även om kungen var omgiven av råd - det stora rådet, parternas råd eller Privy Council och det smala rådet, det senare ansvarigt för viktiga statsbeslut - framstod kungen alltmer som den enda källan till auktoritet, och han skiljde i sista hand mellan initiativ från den rättsliga och finansiella förvaltningen, och valde och vanärade sina favoriter, ministrar och rådgivare.

I början av sin regeringstid behöll François I flera av sin föregångares tjänare: La Palisse och Odet de Foix, lord av Lautrec, ökade antalet marskalkar till fyra. La Trémoille tog på sig ett stort militärt ansvar. Han bekräftar också att Florimond Robertet är "statssekreterarnas far". La Palisse överlämnar stormästarämbetet till Artus Gouffier de Boissy, kungens tidigare guvernör. Guillaume Gouffier de Bonnivet blev Frankrikes amiral 1517, kardinal Antoine Duprat, en domare av borgerligt ursprung, blev Frankrikes kansler och Karl III av Bourbon fick svärdet som konstabel. Kungens mor, Louise av Savoyen, hade ett betydande inflytande på landets angelägenheter. Hon upphöjdes till hertiginna, var medlem av kungens privata råd och utsågs två gånger till rikets regent. Fram till 1541 åtnjöt Anne de Montmorency, som utnämndes till förste gentleman i kungens kammare, kunglig gunst och en lysande politisk karriär. Frans I förlitade sig också på sina rådgivare, den franske amiralen Claude d'Annebaut och kardinalen av Tournon, för att genomföra ekonomiska beslut.

Franciskus I anses vara en mycket kristen kung och en god katolik. Även om han kanske inte var lika from som sin syster Marguerite, bad han varje morgon i sitt rum, gick naturligtvis till mässan efter rådsmötet och tog regelbundet nattvarden i båda formerna. Franciskus I deltog också i pilgrimsfärder: när han återvände från Italien 1516 begav han sig till Sainte-Baume i Provence för att besöka Maria Magdalenas grav. Senare gick han till fots med sina hovmän för att hylla den heliga likduken i Chambéry.

Efter flera årtionden av kris mellan påvedömet och det franska kungadömet undertecknade Franciskus I Bolognakonkordatet (1516) med påven Leo X.

När reformationens idéer började spridas i Frankrike intog Franciskus I till en början en ganska tolerant attityd, under inflytande av sin syster Marguerite av Navarra, som var benägen till evangelikalism utan att bryta med den katolska kyrkan. Kungen skyddade medlemmarna i Meauxgruppen, som under hans frånvaro förföljdes av teologerna vid Sorbonne, och på sin systers inrådan utnämnde han till och med Lefèvre d'Étaples, som tidigare förvisats på grund av dessa förföljelser, till sin son Karls förmyndare.

Från och med 1528 tog den franska kyrkan däremot strid mot utvecklingen av den nya religionen och ställde de reformerta inför valet mellan avbön och straff. Marguerite de Navarres inflytande motverkades av två mäktiga rådgivare som stod kungen nära: kardinalerna Antoine Duprat och François de Tournon.

När Franciskus I ställdes inför vandalisering av romerska kultföremål var han oförsonlig och förordade att de reformerta skulle åtalas. När kungen ställdes inför ikonoklastiska handlingar deltog han personligen i de ceremonier som syftade till att utplåna det som på den tiden betraktades som ett brott. I oktober 1534 ägde plakataffären rum, där Franciskus I kände att hans kungliga auktoritet hade åsidosatts, vilket påskyndade förföljelsen av protestanterna och inledde religionskriget i Frankrike.

Den mest smärtsamma episoden av detta förtryck, som fördärvade slutet av François I:s regeringstid, var massakern på vaudoiserna i Luberon, som hade anslutit sig till Calvins teser, i byarna Cabrières, Mérindol och Lourmarin, som låg på kyrklig mark. Efter offentliggörandet av ett edikt från parlamentet i Aix 1540 höll François I till en början tyst eftersom han behövde stöd från vaudoiserna mot kejsar Karl V. François I skickade därför nådebrev till de invånare som förföljdes i Provence av religiösa skäl. Men Karl V:s reträtt 1545 förändrade situationen. Den 1 januari 1545 utfärdade Franciskus I Mérindol-beslutet och beordrade ett korståg mot vaudoiserna i Provence, för att med blod ska få bukt med oroligheterna i detta samhälle. Tack vare Paulin de La Gardes galärer, som förde med sig trupper från Piemonte, utförde Jean Maynier, talman i parlamentet i Aix, och Joseph d'Agoult, baron av Ollières, de kungliga orderna med sådan entusiasm att till och med Karl V uttryckte sin känslighet.

Att Franciskus I hårdnade i sin politik gentemot den reformerta religionen hänger förmodligen också samman med de hemliga överenskommelser som ingicks med Karl V i samband med undertecknandet av fördraget i Crépy-en-Laonnois, som ålade den franske kungen att spela en aktiv roll för att utrota det protestantiska hotet i Europa och därmed i Frankrike. Trots dessa överenskommelser fortsatte Franciskus I sin politik att stödja de protestantiska furstarna i Tyskland.

I sitt slott Villers-Cotterêts i Aisne undertecknade François 1539 det kungliga dekretet, utarbetat av kansler Guillaume Poyet, som gjorde franskan till det enda officiella förvaltnings- och rättsspråket i stället för latin. Samma dokument krävde att prästerna skulle registrera födslar och hålla ett uppdaterat dopregister. Detta var den officiella början på civilståndet i Frankrike och de första filialregistreringarna i världen.

Byggnaderna visade sig vara en ekonomisk belastning vid en tidpunkt då kriget mot Karl V mobiliserade enorma summor.

För att hantera situationen höjde kungen skatterna: taille, som betalades av bönderna, mer än fördubblades och gabelle, som betalades för salt, tredubblades. François I generaliserade tullen och slavhandeln och ökade därmed den del av statskassans resurser som kom från skatter som genererades av import och export av varor. Till skillnad från de flesta av sina föregångare sammankallade Franciskus I inte generalstaterna under sin regeringstid, särskilt inte när det gällde beslut av skattemässig karaktär.

Han införde tre protektionistiska tullåtgärder. Han införde tullar på import av silke för att skydda silkesindustrin i Lyon. De andra två åtgärderna syftade till att beskatta livsmedel för export, vilket motiverades av rädslan för brist i kungariket.

Ökningen av de olika utkasten gjorde att det insamlingssystem som använts fram till dess inte fungerade. François I avhjälpte denna administrativa brist genom att utvidga systemet med uppbörd per gård till att även omfatta gabellen. På samma sätt avsåg kungen att effektivisera användningen av de insamlade medlen och göra avgifterna mer adekvata genom att 1523 inrätta ett sparande kassakista, en enda fond till vilken alla statens finanser och allmänna utgifter skulle föras. Denna nya institution centraliserade verksamheten i de tio tidigare befintliga allmänna inkomsterna, som fungerade självständigt och utan samordning, vilket ledde till att fel och dubbelarbete uppstod.

Francis I använde också nya metoder för att samla in pengar. Han gjorde sig av med ädelstenar som tillhörde kronan och avyttrade kungliga territorier, vilket gav honom de medel han behövde för att finansiera sin politik.

Slutligen förnyade kungen de olika ämbetenas och befattningarnas venalitet. På så sätt fick många borgare och adelsmän från stora familjer tillgång till de högsta ämbetena i staten genom sin egen förmögenhet. De mest eftertraktade befattningarna var notarier och sekreterare vid kansliet i Paris, som utarbetade och bestyrkte lagar. Även om han inte missbrukade detta sista medel var det säkert början på ett fenomen som var avsett att växa och därmed senare försvaga landets förvaltning trots en alltmer centraliserad makt.

Med Ediktet av Châteauregnard (21 maj 1539) inrättade François I också det första statliga lotteriet, efter förebild av de blancques som redan fanns i flera italienska städer.

Slutligen, precis som i fallet med konstapeln Charles de Bourbon, drog sig Franciskus I inte för att använda sig av tvivelaktiga metoder för att lösa kronans ekonomiska problem. Det mest slående exemplet på detta var rättegången mot Jacques de Beaune, baron de Semblançay, den främste finansförvaltaren sedan 1518, som i en rättegång som kungen väckte 1524 anklagades för att ha förskingrat medel avsedda för det italienska fälttåget. Trots att han lyckades rättfärdiga sig själv under rättegången arresterades han 1527, anklagades för förskingring, dömdes till döden och avrättades i galgen i Montfaucon. När han rehabiliterades visade det sig att han hade varit särskilt skyldig till att vara en av François I:s största fordringsägare; andra mindre fordringsägare, som Imbert de Batarnay, hade inte besvärats.

De flesta av de kungliga förvärv som gjordes inom den kungliga domänen begränsades till de fiefs som tillhörde François I:s och hans hustrus familj och som förenades med kronan vid hans kröning, till exempel grevskapet Angoulême, som gjordes till hertigdöme och gavs till Louise av Savoyen, och som återgick till kronan vid hennes död 1531. År 1523 utvidgades kungens domäner till hertigdömet Bourbonnais, grevskapet Auvergne, Clermont, Forez, Beaujolais, Marche, Mercœur och Montpensier (de flesta av dessa områden konfiskerades 1530 från konsten av Bourbon efter hans förräderi). År 1525 fick kronan hertigdömet Alençon, grevskapen Perche, Armagnac och Rouergue och 1531 Dauphiné i Auvergne.

Bretagne hade redan 1491 börjat ingå i det kungliga området, eftersom hertiginnan av Bretagne Anne hade gift sig med Karl VIII och sedan Ludvig XII. Ludvig XII:s död den 1 januari 1515 satte dock stopp för den personliga unionen, som inte var någon verklig union. François I berövade och plundrade arvtagarna till Renée de France, som var minderårig och fyra år gammal. Hertigdömet gick sedan in i en ganska blomstrande tid, vars fred endast stördes av några få engelska expeditioner, som den till Morlaix 1522.

François I blev nyttjanderättshavare genom att gifta sig med Anne av Bretagnes dotter Claude de France, hertiginna av Bretagne, som dog 1524. François I ägde inte hertigdömet eftersom Ludvig XII 1514 hade reserverat rättigheterna för Renée de France, dotter till Anne av Bretagne, så han skickade Antoine Duprat som blev kansler av Bretagne 1518, utöver titeln som kansler av Frankrike. År 1532, det år då hertig-auphin blev myndig, kallade François I till ett möte med de bretagniska staterna i Vannes i början av augusti och bad om en evig union i utbyte mot respekt för deras rättigheter och skatteprivilegier. Under hot om våldsanvändning från kungens löjtnant Montejean och trots oppositionen och de officiella protesterna från deputerade Julien Le Bosec och Jean Moteil från Nantes, avstod de bretagniska staterna endast från suveränitet, men inte från den fria förvaltningen av hertigdömet av staterna, bretagnarnas nationalförsamling. Den 13 augusti undertecknade han ediktet om förening av hertigdömet med den franska kronan. Bretagne, som fram till dess var ett furstendöme i kungariket och därför hade en mycket stor grad av autonomi, blev kronans egendom och symboliserade François I:s framgång i sin territoriella expansion av den kungliga domänen. Den 14 augusti lät han i Rennes kröna sin son till Frans III av Bretagne.

Claude de France fick också grevskapet Blois, Soissonnais, hertigdömena Coucy, Asti och grevskapet Montfort som hemgift vid sitt giftermål.

Bortsett från erövringarna av Milano i början av hans regeringstid och det tillfälliga förvärvet av Savoyen och Piemonte var Franciskus I:s regeringstid fattig när det gällde utländska erövringar, särskilt efter att hans anspråk på kungadömet Neapel misslyckades.

Senaste åren och döden

I slutet av 1530-talet hade Franciskus I blivit betydligt tjockare, och en fistel mellan anus och testiklar, denna "genitala abscess", tvingade honom att överge hästen till förmån för en stridsvagn för resor. Under de följande åren förvärrades sjukdomen och febern blev nästan konstant.

Den 31 mars 1547, "klockan två på natten", dog kung Frans I i slottet Rambouillet, i slutet av en lång och händelserik regeringstid på över trettio år, vid 52 års ålder. Kungens andra son efterträdde honom och blev kung Henrik II. Enligt den paleopatologiska diagnos som ställdes på grundval av obduktionsrapporten var dödsorsaken sepsis (utveckling av hans vesiko-perineala fistel) i samband med svår njursvikt på grund av ascenderande nefrit. Det sägs att han under sin plåga kallade på sin son för att framföra sin politiska vilja och att han kunde regera ända till sitt sista andetag.

Omedelbart efter kungens död, enligt hans önskemål, började François Clouet, i tårar, med avbildningen, kropp och ansikte (detta varade 15 dagar).

Begravningar och eftervärlden

Efter begravningsceremonier i Saint-Cloud begravdes han den 23 maj tillsammans med sina söner Karl II av Orleans och François III av Bretagne bredvid sin första hustru Claude av Frankrike i basilikan Saint-Denis.

Anne de Pisseleu, hans älskarinna, tvingas lämna hovet.

En kardiotaph i form av en urna på en hög piedestal, skulpterad mellan 1551 och 1556 av Pierre Bontemps - ursprungligen placerad i klostret Haute-Bruyère (Yvelines), som har förstörts - bevaras nu i Saint-Denis, inte långt från monumentet för kroppen där kungen vilar bredvid Claude de France, ett gravmonument som beställdes av Henrik II. Mausoleet, som påminner om en triumfbåge, ritades av arkitekten Philibert Delorme, och helheten skulpterades mellan 1548 och 1559 av François Carmoy, sedan François Marchand och Pierre Bontemps.

François I:s grav skändades under revolutionen, den 20 oktober 1793, tillsammans med hans mor och hans första hustru, och deras kroppar kastades i en massgrav. Alexandre Lenoir räddade till stor del monumentet, som restaurerades och bevarades i en rotunda i det franska monumentmuseet 1795 innan det återfördes till den kungliga basilikan under den andra restaureringen den 21 maj 1819.

Fysionomi

Den vanligaste bilden av Franciskus I, som syns i hans många porträtt, till exempel Jean Clouets porträtt från 1530, visar ett lugnt ansikte med en framträdande, lång näsa. Ett annat profilporträtt av Titian bekräftar denna figur, med en liten mun som visar ett busigt leende och mandelformade ögon. Enligt en walesisk soldat som var närvarande vid lägret i Drap d'Or 1520 är Franciskus I lång och :

"...Hans huvud är väl proportionerat, trots en mycket tjock hals. Han har brunt hår, välkammat, tre månaders skägg av mörkare färg, en lång näsa, hasselblå ögon som är injicerade med blod och en mjölkaktig hudfärg. Hans skinkor och lår är muskulösa, men under knäna är benen tunna och böjda, fötterna långa och helt platta. Han har en trevlig röst, men han har den "okonstnärliga" vanan att ständigt rulla med ögonen mot himlen..."

Krönikörerna nämner en ansiktsförändring efter ett vapenpass i Romorantin den 6 januari 1521. Medan kungen simulerade ett angrepp på greven av Saint-Pauls hotell kastade en av de belägrade (enligt traditionen Jacques de Montgomery), i spelets upphetsning, en brinnande eldklump mot belägrarna. Projektilen sårade kungen i huvudet och tvingade hans läkare att klippa hans hår för att behandla såret. Francis I bestämde sig då för att bära skägg, vilket dolde såret, och att hålla håret kort. Det långa skägget blev på så sätt modernt vid hovet under mer än ett sekel.

En skräddarsydd rustning för hästar, som Ferdinand I skulle ha erbjudit Frans I som en diplomatisk gåva, finns för närvarande utställd på Musée de l'Armée i Paris. Denna rustning, som är anmärkningsvärt välgjord, gör det möjligt att bedöma storleken på fursten: han var mellan 1,95 och 2 meter lång (hans exakta längd skulle vara 1,98 meter), vilket var ganska ovanligt för den tiden. Rustningen är 1,99 meter hög och 2,42 meter med fästet. Rustningen nådde aldrig den franska kungen, utan stannade i Innsbruck fram till 1800-talet när fientligheterna mellan Frankrike och kejsardömet återupptogs. Den återfördes till Paris först under Napoleon I. Frans I:s guldbyglar och rikligt dekorerade vapen, som visas på det nationella renässansmuseet i Écouen, vittnar också om kungens robusthet.

Personlighet

Från olika porträtt av hans samtida, från hans stränga utbildning och från korrespondensen med sin familj vet vi redan att Frans I visade sig vara ganska intelligent, nyfiken och vidsynt, intresserad av allt utan att vara lärd, redo att diskutera alla möjliga ämnen med ett ofta ogrundat självförtroende och mycket modig, och att han själv gick ut i strid och kämpade tappert. Han uppvisar dock ett bortskämt barns egoism, en brist på engagemang och ett impulsivt temperament som leder till vissa motgångar i den militära konsten. Samtidigt som han är medveten om den auktoritet som han är skyldig Gud och den bild som han representerar, visar Franciskus I ett visst avståndstagande från ett ofta alltför rigoröst protokoll och tar sig några friheter, vilket gör att det franska hovet kan leva som en ganska avslappnad plats. Han tvingade ibland fram konventioner, men kunde också strunta i etikett.

Den lättsamma karaktären hos Franciskus I:s kyrkliga liv får inte skymma den verkliga känslan för hans kungliga ansvar. Marino Cavalli, den venetianske ambassadören från 1544 till 1546, insisterade i en rapport till senaten på den franska kungens vilja: "När det gäller de stora statsangelägenheterna, fred och krig, vill Hans Majestät, som är foglig i allt annat, att andra ska lyda hans vilja; i dessa fall finns det ingen vid hovet som vågar klandra Hans Majestät, oavsett vilken auktoritet han har.

Såväl vid segrar som vid militära motgångar utmärkte sig Franciskus I genom ett livligt men dåligt kontrollerat mod; han var en medelmåttig strateg och utnyttjade dåligt sin tids tekniska innovationer. Slaget vid Pavia är ett lärorikt exempel: Franciskus I placerade hastigt sitt artilleri, som visserligen var ett av Europas bästa, bakom sitt kavalleri och berövade det på så sätt en stor del av sin effektivitet.

Under sin regeringstid dolde Frans I inte sin smak för hovets nöjen och otrohet. Enligt Brantôme orsakade hans smak för kvinnor att han 1524 fick syfilis med en av sina älskarinnor, hustrun till den parisiske advokaten Jean Ferron, som fick smeknamnet "la Belle Ferronière". Kungen sägs ha sagt: "Ett hov utan kvinnor är som en trädgård utan blommor", vilket visar hur mycket kungen förlitade sig på kvinnornas närvaro vid det franska hovet och därmed imiterade de italienska hovet där det kvinnliga var en symbol för elegans. Bland hans älskarinnor fanns Françoise de Foix, grevinna av Châteaubriant, som ersattes av Anne de Pisseleu, hertiginna av Étampes och hedersbrudtärna till Louise av Savoyen när Frans I återvände från sin spanska fångenskap. Vi kan också nämna grevinnan av Thoury och även en okänd dam som kungen hade en son med, Nicolas d'Estouteville.

Vissa av dessa kvinnor var inte bara kungens älskarinnor. Vissa av dem utövade också politiskt inflytande, som Anne de Pisseleu eller grevinnan av Thoury, som var ansvarig för byggandet av slottet Chambord.

Claude de France, François I:s första hustru, födde sju barn, varav två dog som barn:

Vissa säger att det fanns ett åttonde barn, Philippe, som föddes 1524 och dog 1525, vilket tyder på att Claude de France dog i barnsäng.

Efter den sista Valois-Angoulême härstammar alla kungar av Frankrike och Navarra från Marguerite de Navarra, syster till François I.

Olaglig härstamning

Från Jacquette de Lansac har han :

François I hade också en son med en okänd kvinna som inte legitimerades i efterhand: Nicolas d'Estouteville, lord av Villecouvin.

Förenklad släktforskning

Flera källor skiljer sig åt när det gäller ursprunget till salamandern som symbol för Franciskus I: en tradition säger att Franciskus fick detta emblem av sin lärare Artus de Boisy, som hade observerat hos sin elev "ett temperament fullt av eld, kapabel till alla dygder, som måste väckas och dämpas". Men det är att glömma att en salamander redan finns i emblemet för greve Jean d'Angoulême, yngre bror till Charles d'Orléans och farfar till François I, och att en handskrift som utfördes för Louise de Savoie 1504 också har en salamander. Tesen att Leonardo da Vinci förde djuret till Franciskus I är en romantiserad version. När Frans I blev kung behöll han dock detta emblem, som han ärvde från salamandern, ofta med en öppen eller sluten krona, beroende på tidens tveksamhet när det gällde att representera det första maktteckenet.

Salamandern symboliserar i allmänhet makt över elden och därmed över människor och världen. Mottot Nutrisco & extinguo ("Jag livnär mig på den och släcker den"), som ibland följer med detta emblem, får sin fulla innebörd när det gäller makten över elden. Denna kejserliga krönta salamander återfinns på många tak och väggar i slotten Chambord och Fontainebleau, på vapnen för staden Le Havre och Vitry-le-François samt på logotypen för departementet Loir-et-Cher. Den dubbla slingan (cordelière en huit) symboliserar samförstånd. Detta något magiska djur ska släcka dåliga eldar och blåsa upp de goda eldarna.

Film och tv

Den första filmen där den franska kungen porträtterades var François I et Triboulet som regisserades av Georges Méliès 1907 och släpptes 1908. I den här filmen spelas kungen av en okänd skådespelare.

Därefter har olika skådespelare tagit på sig rollen som Franciskus I på film och tv:

Dokumentärfilm

År 2011 ägnas han en dokumentärfilm med titeln François I: le roi des rois (François I: kungarnas kung) i programmet Secrets d'Histoire som presenteras av Stéphane Bern.

Dokumentären tar upp hans roll som beskyddare av konsten, hans möte med Leonardo da Vinci och hans kärleksliv, särskilt förhållandet med sina två favoriter: Anne de Pisseleu, hertiginna av Etampes och Françoise de Foix, grevinna av Châteaubriant.

Källor

 1. Frans I av Frankrike
 2. François Ier (roi de France)
 3. D’après Antoine Roullet (chargé de travaux dirigés à l’université de Paris-IV-Sorbonne) dans Historia mensuel, no 727 : « Son nom lui vient déjà d’Italie, en référence à François de Paul, ermite italien arrivé en France en 1482 » qui avait prophétisé à Louise de Savoie la naissance d'un fils qui monterait sur le trône.
 4. Salamandre au milieu des flammes, retournant la tête à gauche et regardant le ciel, l'extrémité de la queue repliée sur elle-même. La devise mi-latine, mi-italienne se traduit par : « Je nourris (le bon feu) et j'éteins le mauvais » ou « Je me nourris du bon feu et j'éteins le mauvais ». Ces attributs ont longtemps été interprétés comme une allusion à l'ardeur amoureuse du roi mais il les a hérités de son père et ils symbolisent sa volonté de soutenir les bons et exterminer les méchants. Source : Guy de Tervarent, Attributs et symboles dans l'art profane, Librairie Droz, 1997 (lire en ligne), p. 389.
 5. Dans une exposition de peinture du début du XIXe siècle, on a vu un tableau de Gigoux, représentant Léonard de Vinci expirant dans les bras de François Ier, sujet déjà traité, en 1781, par François-Guillaume Ménageot. La tradition à laquelle le peintre a emprunté son sujet repose uniquement sur une épitaphe latine conçue en termes fort amphibologiques. Elle est, il est vrai, rapportée par Vasari, mais jamais vue sur aucun monument. Léonard de Vinci meurt au château de Cloux, à Amboise, le 2 mai 1519. Or, à cette époque, la Cour est à Saint-Germain-en-Laye, où la reine accouche du roi Henri II de France le 31 mars, et les ordonnances royales données le 1er mai sont datées de cet endroit. De plus, le journal de François Ier ne signale aucun voyage du roi jusqu’au mois de juillet. Enfin, l’élève de Léonard de Vinci, Francesco Melzi, auquel il lègue ses livres et ses pinceaux, et qui est dépositaire de son testament, écrit au frère du grand peintre une lettre où il raconte la mort de son maître. Pas un mot ne fait allusion à la circonstance mentionnée plus haut, qui, si elle eût été vraie, n’aurait certainement pas été oubliée. Source : John Grand-Carteret, L'Histoire, la vie, les mœurs et la curiosité par l'Image, le Pamphlet et le document (1450-1900), Librairie de la curiosité et des beaux-arts, 1927 [détail des éditions].
 6. La Navarre avait été envahie en 1512 par Ferdinand le Catholique avec la complicité du pape Jules II, qui avait excommunié la famille régnante au motif qu’elle entretenait des liens coupables avec le protestantisme qui se répandait dans le Sud de la France. La Haute-Navarre ne sera pas restituée, mais intégrée au royaume de Castille
 7. ^ a b Knecht, 1984, pp. 1-2.
 8. ^ Knecht, 1984, pp. 224-225; 230.
 9. ^ a b c Knecht, 1984, p. 3.
 10. ^ Hackett, 1937, p. 84.
 11. ^ a b c d e f g h i j k (EN) Jules Isaac, Francis I of France, in Hugh Chisholm (a cura di), Enciclopedia Britannica, XIª ed., Cambridge University Press, 1911.
 12. a b Integrált katalógustár (német és angol nyelven). (Hozzáférés: 2015. október 14.)
 13. Georges Bordonove: Les rois qui ont fait la France. (IV. kötet) Párizs, Pygmalion, 2006. p. 65
 14. Hahner Péter: A diadalmas reneszánsz királya; Rubicon 2000/1-2, 22-24. oldal
 15. ^ a b c Knecht, R.J. Francis I, (Cambridge University Press, 1984), 1–2.
 16. ^ Knecht, R.J. Francis I, 77–78.
 17. ^ Knecht, R.J. Francis I, 224–225, 230.
 18. ^ Knecht, Robert. The Valois, (Hambledon Continuum, 2004), 112.
 19. ^ a b Knecht, R.J. Francis I, 3.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?