Frederic Edwin Church

Annie Lee | 29 jan. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Frederic Edwin Church (4 maj 1826-7 april 1900) var en amerikansk landskapsmålare född i Hartford, Connecticut. Han var en central figur i Hudson River School av amerikanska landskapsmålare, mest känd för att måla stora landskap, ofta med bilder av berg, vattenfall och solnedgångar. Churchs målningar lägger tonvikten på realistiska detaljer, dramatiskt ljus och panoramavyer. Han debuterade några av sina stora verk i utställningar med enstaka målningar inför en betalande och ofta fascinerad publik i New York City. I sin bästa tid var han en av de mest kända målarna i USA.

Början

Frederic Edwin Church var en direkt ättling till Richard Church, en puritansk pionjär från England som följde med Thomas Hooker på den ursprungliga resan genom vildmarken från Massachusetts till det som skulle bli Hartford, Connecticut. Church var son till Eliza (1796-1883) och Joseph Church (1793-1876). Frederic hade två systrar och inga överlevande bröder. Hans far var framgångsrik i affärslivet som silversmed och juvelerare och var direktör i flera finansiella företag. Hans mors bror var Adrian Janes, som ägde ett järngjuteri som konstruerade den amerikanska Capitol Dome. Familjens rikedom gjorde det möjligt för Frederic att utöva sitt intresse för konst från mycket tidig ålder. År 1844, vid 18 års ålder, blev Church elev till landskapskonstnären Thomas Cole i Catskill, New York, efter att Daniel Wadsworth, en granne till familjen och grundare av Wadsworth Athenaeum i Hartford, Connecticut, introducerat de två. Church studerade hos honom i två år, och vid denna tid var hans talang uppenbar. Cole skrev att Church hade "världens finaste öga för teckning". Under sin tid hos Cole reste han runt i New England och New York för att göra skisser och besökte East Hampton, Connecticut, Long Island, Catskill Mountain House, Berkshires, New Haven, Connecticut och Vermont. Hans första registrerade försäljning var 1846 till Wadsworth Athenaeum för 130 dollar; det var en pastoral målning som skildrade Hookers resa 1636.

År 1848 valdes han till den yngsta medlemmen i National Academy of Design. Året därpå blev han fullvärdig medlem och började ta emot sina egna elever, däribland Walter Launt Palmer, William James Stillman och Jervis McEntee.

Romantiken var framträdande i Storbritannien och Frankrike i början av 1800-talet som en motrörelse till upplysningstidens rationalism. Konstnärer under den romantiska perioden avbildade ofta naturen i idealiserade scener som skildrade naturens rikedom och skönhet, ibland med betoning på dess storskalighet. Denna tradition fortsatte i Churchs verk, som idealiserar en oavbruten natur, vilket framhävs av hans olidligt detaljerade konst. Betoningen av naturen uppmuntras av låga horisontella linjer och en övervikt av himlen. Church "gömde" vanligtvis sina penseldrag så att målningsytan var slät och målarens "personlighet" till synes frånvarande.

Church tillhörde den andra generationen av Hudson River School, en rörelse inom amerikansk landskapskonst som grundades av hans lärare Thomas Cole. Både Cole och Church var hängivna protestanter, och den senares övertygelse spelade en roll i hans målningar, särskilt hans tidiga målningar. Hudson River Schools målningar kännetecknades av att de fokuserade på traditionella pastorala miljöer, särskilt Catskill Mountains, och deras romantiska kvaliteter. De försökte fånga den vilda realismen hos ett oroligt Amerika som snabbt höll på att försvinna och uppskattningen av naturlig skönhet. Hans amerikanska gränslandskap visar "den expansiva och optimistiska synen på USA i mitten av 1800-talet". Church skilde sig från Cole i fråga om ämnena i sina målningar: han föredrog naturliga och ofta majestätiska scener framför Coles benägenhet för allegorier - även om Churchs verk i allt högre grad har omprövats när det gäller teman och betydelser.

Den preussiske upptäcktsresanden och vetenskapsmannen Alexander von Humboldt hade ett stort inflytande på Church. I sin bok Kosmos presenterade Humboldt en vision om hur vetenskapen, naturvärlden och andliga frågor hänger samman. I Kosmos, som Church ägde, ägnas ett kapitel åt landskapsmåleri; Humboldt gav bildkonstnären en viktig roll när det gäller att "vetenskapligt" skildra naturens mångfald, särskilt i den nya världen. När Charles Darwins evolutionsteori började omkullkasta Humboldts idéer om enhetlighet på 1860-talet har konsthistoriker undersökt hur Churchs måleri reagerade på denna rubbning i Churchs världsbild.

Den engelske konstkritikern John Ruskin var ett annat viktigt och stort inflytande på Church. I Ruskin's Modern Painters betonar han den nära observationen av naturen: "Landskapsmålarens tvingande plikt att med oförminskad uppmärksamhet gå ner till de lägsta detaljerna. Varje klass av stenar, varje sorts jord, varje form av moln måste studeras med samma noggrannhet och återges med samma precision". Denna uppmärksamhet på detaljer måste kombineras med konstnärens tolkning, intryck och fantasi för att uppnå stor konst. Även om Churchs målningar fick mycket beröm under 1850- och 1860-talen, ansåg vissa kritiker att hans detaljerade panoramabilder saknade fantasifullhet eller poetik. I sin 1879 års American Painters skrev George W. Sheldon följande om Churchs målningar: "Det är knappast nödvändigt att ... förklara vad deras huvudsakliga brist är, eftersom den bristen vid den här tiden måste ha erkänts av nästan varje intelligent amerikansk konstälskare. Den består i att detaljerna utarbetas på bekostnad av sentimentets enhet och kraft.... De är trogna och vackra, men de är inte så rika som de skulle kunna vara på konstens poesi, dess arom. Naturens högre och andliga sanningar är landskapskonstens sanna hemvist."

En del av Churchs målningar är relaterade till och påverkade även den luministiska landskapsstilen. Luministisk konst tenderar att betona horisontaler, använda icke-diffust ljus och dölja penseldrag så att målarens närvaro, eller "personlighet", är mindre uppenbar för betraktaren. En utställningsbok anser att Churchs Morning in the Tropics och Twilight in the Wilderness lyfter fram stilens "noggranna teckningsteknik och intensiva färger", medan Cotopaxi och The Parthenon "exemplifierar stilen ... i sin panoramiska struktur". Church anses ändå inte vara en främst luministisk konstnär.

Church började sin karriär med att måla klassiska scener från Hudson River School i New York och New England, men 1850 hade han bosatt sig i New York. Han ställde ut sin konst på American Art Union, Boston Art Club och (vilket var mest imponerande för en ung konstnär) National Academy of Design. Hans metod bestod i att skapa målningar i sin ateljé utifrån skisser i naturen. Under de första åren av sin karriär påminde Churchs stil om sin lärare Thomas Coles stil och förkroppsligade Hudson River Schools grundande stilar. När hans stil utvecklades avvek han från Coles tillvägagångssätt: han målade med mer genomarbetade detaljer och hans kompositioner blev mer äventyrliga i formatet, ibland med dramatiska ljuseffekter.

Church fick snabbt ett rykte som en resande konstnär, med tidiga inhemska målnings- och skissresor till White Mountains, västra Massachusetts, Catskills, Hartford, Conn, Niagara, Virginia, Kentucky och Maine. Han gjorde två resor till Sydamerika 1853 och 1857 och stannade huvudsakligen i Quito, besökte vulkaner och städer i dagens Colombia och Ecuador och korsade Panamas isthmus. Den första resan gjordes med affärsmannen Cyrus West Field, som finansierade resan i hopp om att använda Churchs målningar för att locka investerare till sina sydamerikanska företag. Church inspirerades av Alexander von Humboldts utforskning av kontinenten i början av 1800-talet; Humboldt hade utmanat konstnärer att skildra Andesernas "fysionomi". Efter att Humboldts personliga berättelse om resor till Amerikas ekvinoktiala regioner publicerades 1852 tog Church chansen att resa och studera i Humboldts fotspår. När Church återvände till Sydamerika 1857 tillsammans med målaren Louis Rémy Mignot kompletterade han sina skisser av området. Efter de båda resorna hade Church producerat ett antal landskap av Ecuador och Anderna, till exempel The Andes of Ecuador (1855), Cayambe (1858), The Heart of the Andes (1859) och Cotopaxi (1862). The Heart of the Andes, Churchs mest kända målning, visar flera topografiska element som kombineras till ett idealistiskt, brett porträtt av naturen. Målningen var mycket stor men ändå mycket detaljerad; varje växt- och djurart är identifierbar och många klimatzoner framträder samtidigt.

Precis som han hade gjort med Niagara tidigare, visade Church The Heart of the Andes på en utställning med en enda målning i New York City 1859. Tusentals människor betalade för att få se målningen, där målningens enorma golvbaserade ram spelade rollen som ett fönster med utsikt över Anderna. Publiken satt på bänkar för att betrakta verket, ibland med hjälp av operaglasögon för att komma nära, och Church arrangerade rummet strategiskt för att belysa målningen med ljuset från takfönster ovanför taket. Verket blev en omedelbar succé. Church sålde den så småningom för 10 000 dollar, vilket på den tiden var det högsta pris som någonsin betalats för ett verk av en levande amerikansk konstnär.

Churchs vänskap med Dr. Isaac Israel Hayes, en framstående arktisk utforskare, stimulerade konstnärens intresse för de arktiska områdena. År 1859 reste Church och hans gode vän pastor Louis Legrand Noble till Newfoundland och Labrador. Resan beskrevs i Nobles bok After Icebergs with a Painter (1861), som publicerades strax innan Churchs målning "The Icebergs" visades.

År 1860 var Church den mest kända amerikanska konstnären. I sin bästa tid var Church en kommersiell och konstnärlig framgång. Churchs konst var mycket lukrativ; han rapporterades vara värd en halv miljon dollar vid sin död 1900.

1861, i början av inbördeskriget, inspirerades Church till att måla Our Banner in the Sky av en solnedgång med rött, vitt och blått som han ansåg vara en symbol för att "himlen visade sitt stöd för USA genom att reflektera nationens färger i den nedåtgående solen". En litografi gjordes av den och såldes till förmån för unionssoldaternas familjer.

År 1863 valdes han till Associate Fellow i American Academy of Arts and Sciences.

Familjen, senare resor och Olana

År 1860 köpte Church en gård nära Hudson i New York och gifte sig med Isabel Mortimer Carnes (född 1836 i Dayton, Ohio), som han hade träffat under utställningen av The Heart of the Andes i New York. De bildade snart en familj, men deras tvååriga son Herbert och fem månader gamla dotter Emma dog båda i difteri i mars 1865. Church, hans fru och en ung konstnär som de blev vänner med reste till Jamaica. Church skissade medan Isabel gjorde en samling av pressade jamaicanska ormbunkar. Han och hans fru startade en ny familj när Frederic Joseph föddes 1866, följt av Theodore Winthrop 1869, Louis Palmer 1870 och Isabel Charlotte ("Downie") 1871.

I slutet av 1867 inledde Church den längsta reseperioden i sin karriär. Den hösten reste han och hans familj till Europa och reste ganska snabbt genom London och Paris. Från Marseille åkte de till Alexandria i Egypten, men Church besökte inte pyramiderna, kanske var han rädd för att lämna sin familj ensam. Via Jaffa kom de till Beirut, där de tillbringade fyra månader. De bodde hos amerikanska missionärer, däribland David Stuart Dodge. I februari 1868 reste Church med Dodge till staden Petra på kamel från Jerusalem. Där skissade han Al Khazneh-graven, som blev föremål för ett av hans viktiga senare verk, El Khasné, Petra (1874). Senare under våren besökte familjen Damaskus och Baalbek och seglade sedan över Egeiska havet med stopp i Konstantinopel. På sommaren var de tillbaka i Sydeuropa och övervintrade i Rom. Det fanns många amerikanska konstnärer i Rom det året, och de anslöt sig till flera konstnärer i Rom.

Innan han lämnade Amerika för den resan köpte Church de 7,3 hektar på kullen ovanför sin jordbruksmark i Hudson, som han länge hade velat ha för den magnifika utsikten över Hudsonfloden och Catskills. År 1870 påbörjade han byggandet av en persiskt inspirerad herrgård på bergstoppen, och familjen flyttade in i hemmet sommaren 1872. I dag är detta gods bevarat som Olana State Historic Site. Richard Morris Hunt konsulterades tidigt i planerna på herrgården i Olana, men efter Churches resa anlitades den engelskfödde amerikanske arkitekten Calvert Vaux för att slutföra projektet. Church var djupt involverad i processen och gjorde till och med sina egna arkitektskisser för utformningen. Denna mycket personliga och eklektiska byggnad innehöll många av de designidéer som han hade fått under sina resor. I ett brev från den här perioden skrev han "Jag har gjort ungefär 1 3

Church hade haft enorma framgångar som konstnär. Under de sista decennierna begränsade sjukdom Churchs förmåga att måla. År 1876 drabbades Church av reumatoid artrit, vilket gjorde det svårt att måla. Han målade så småningom med vänster hand och fortsatte att producera verk, om än i mycket långsammare takt. Han undervisade fortfarande i måleri som Cole hade gjort före honom. Två elever var Walter Launt Palmer, son till hans nära vän Erastus Dow Palmer, och Howard Russell Butler. Senare i livet övervintrade han ofta i Mexiko, där han undervisade Butler.

Church tillbringade tid på Olana och i Mexiko och var mindre exponerad för trenderna i New York City. Han hade en ateljé där ända in på 1880-talet, men den hyrdes vanligtvis ut till Martin Johnson Heade. Hans hustru Isabel hade varit sjuk i flera år och hon dog den 12 maj 1899 hemma hos deras framlidne vän och mecenat William H. Osborn på Park Avenue i New York. Mindre än ett år senare, den 7 april 1900, vid 73 års ålder, dog Church också hemma hos Osborns änka. Frederic och Isabel begravdes i familjegraven på Spring Grove Cemetery i Hartford, Connecticut.

Under de sista decennierna av sitt liv minskade Churchs berömmelse, och vid hans död 1900 fanns det inte mycket intresse för hans verk. Hans målningar sågs som en del av en "gammalmodig och misskrediterad" skola som var alltför inriktad på detaljer. Hans rykte förbättrades i samband med en utställning 1945 som ägnades åt Hudson River School vid Art Institute of Chicago, och samma år återbesökte Metropolitan Museum of Art Bulletin det ursprungliga mottagandet av The Heart of the Andes. År 1960 färdigställde konsthistorikern David C. Huntington en avhandling om Church som utforskade hans influenser och miljö. År 1966 hade han skrivit en monografi om Church och organiserat den första utställningen som ägnats åt Church sedan hans död, för National Collection of Fine Arts. Huntington erkände Churchs egendom som hans största konstverk och ledde ansträngningarna för att bevara Olana när egendomen, som i stort sett hade bevarats som Church hade skapat den av senare generationer i familjen, hotades av förstörelse. Han ledde en tvåårig kampanj för att rädda Frederic Churchs Olana, vilket resulterade i ett offentligt-privat partnerskap som skapade Olana State Historic Site.

Churchs arv återuppväcktes; amerikanska museer började förvärva hans verk och 1979 såldes Churchs The Icebergs för 2,5 miljoner dollar, vilket då var den tredje högsta auktionen för ett konstverk. Året därpå höll National Gallery of Art en stor utställning, American Light: The Luminist Movement, 1825-1875, som placerade Church som sin tids ledande amerikanska målare.

Churchs målningar, som var mer självsäkra och mer storskaliga än hans samtida målningar, fångade på ett unikt sätt andan hos ett optimistiskt amerikanskt folk som förknippade landskapet i den nya världen med det uppenbara ödet. Konsthistorikern Barbara Novak skrev att Church var "ett paradigm för konstnären som blir en kulturs offentliga röst, som sammanfattar dess övertygelser, förkroppsligar dess idéer och bekräftar dess antaganden".

Olana State Historic Site ägs och drivs numera av New York State Office of Parks, Recreation and Historic Preservation, Taconic Region, och dess kuratorsarbete, besökstjänster och externa relationer sköts av Olana Partnership, en privat, ideell organisation. År 1999, strax före hundraårsdagen av Churchs död, instiftade Olana Partnership Frederic Church Award för att hedra personer och organisationer som gör extraordinära bidrag till amerikansk konst och kultur.

Media relaterade till Frederic Edwin Church på Wikimedia Commons

Källor

  1. Frederic Edwin Church
  2. Frederic Edwin Church
  3. ^ Howat, 3
  4. ^ Kelly (1988), 2
  5. Nils Büttner: Landscape Painting. A History. Abbeville Press Publishers, New York 2006, ISBN 0-7892-0902-0, S. 283–285.
  6. nationalacademy.org: Past Academicians "C" (Memento des Originals vom 20. März 2016 im Internet Archive)  Info: Der Archivlink wurde automatisch eingesetzt und noch nicht geprüft. Bitte prüfe Original- und Archivlink gemäß Anleitung und entferne dann diesen Hinweis.@1@2Vorlage:Webachiv/IABot/www.nationalacademy.org (abgerufen am 24. März 2015)
  7. a et b (en) Kevin J. Avery, « Frederic Edwin Church (1826–1900) », sur The Metropolitan Museum of Art, août 2009 (consulté le 5 août 2021).
  8. ^ Büttner, Nils, Landscape Painting: A History, trans. Russell Stockman, New York, Abbeville Press Publishers, 2006, pp. 283–285, ISBN 0-7892-0902-0.
  9. ^ a b c Stephen Jay Gould, «L'arte incontra la scienza in The Heart of the Andes». In : I Have Landed, edizione italiana a cura di Telmo Pievani, traduzione di Isabella C. Blum, Torino : Codice edizioni (edizione speciale per Le Scienze), 2009, pp. 76-98

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?