Frejdis Eriksdotter

Eumenis Megalopoulos | 28 feb. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Freydís Eiríksdóttir (född ca 965) var en isländsk kvinna som sades vara dotter till Erik den röde (som i hennes patronym), som spelade en framträdande roll i den nordiska utforskningen av Nordamerika som en tidig kolonist på Vinland, medan hennes bror, Leif Erikson, i tidiga historiebeskrivningar av regionen tillskrivs den första kontakten med Europa. De medeltida och primära källor som nämner Freydís är de två Vinlandssagorna: Grönlänningarnas saga och Erik den rödes saga. De två sagorna ger olika beskrivningar, men Freydís framställs i båda som en stark kvinna.

Grönlänningarnas saga är en grov version av vad som hände nordmännen i Vinland. Freydís upplevelser i Vinland återges i kapitel 8 i denna saga, där hon beskrivs som Leif Eriksons helsyster. Detta är den mest kända berättelse vi har om Freydís.

Efter framgångarna med expeditioner till Vinland ledda av Leif Erikson, Þorvaldr Eiríksson och Þorfinnr Karlsefni ville Freydís ha den prestige och rikedom som förknippades med en Vinlandsresa. Hon slöt ett avtal med två isländska män, Helgi och Finnbogi, om att de skulle åka tillsammans till Vinland och dela alla vinster hälften-och-halften. Freydís bad sin bror Leif Erikson om tillstånd att använda de hus och stall som han hade byggt i Vinland. Han gick med på att de alla fick använda husen. Helgi och Finnbogi kom överens om att de skulle ta med sig lika många män och förnödenheter som Freydis, men Freydís smugglade in fler män i sitt skepp. Helgi och Finnbogi, som anlände tidigt, tog sin tillflykt till husen, men när Freydís kom beordrade hon bröderna att flytta, eftersom husen tillhörde hennes bror och var avsedda för henne. Detta var den första av många meningsskiljaktigheter mellan Freydís och bröderna.

På Vinland var det spänt mellan de två grupperna. Helgi och Finnbogi upprättade en bosättning som var skild från Freydis och hennes besättning. Freydis gick så småningom till brödernas hydda och frågade hur de hade det. "Bra", svarade bröderna, "men vi tycker inte om det missnöje som har uppstått mellan oss." De två sidorna slöt fred.

När hon återvände till sin man hävdade Freydís att Helgi och Finnbogi hade slagit henne och kallade honom feg och krävde att han skulle hämnas för hennes räkning, annars skulle hon skilja sig från honom. Han samlade sina män och dödade Helgi och Finnbogi samt männen i deras läger när de sov. När de vägrade att döda de fem kvinnorna i lägret tog Freydís själv upp en yxa och massakrerade dem.

För att dölja sitt svek hotade Freydís med döden för den som berättade om morden. Hon återvände till Grönland efter ett års vistelse och berättade för sin bror Leif Eiriksson att Helgi och Finnbogi hade bestämt sig för att stanna i Vinland. Men så småningom nåddes Leif av nyheten om morden. Han lät tortera tre män från Freydís expedition tills de erkände hela händelsen. Leif tänkte illa om gärningarna men ville ändå inte "göra det mot Freydís, min syster, som hon har förtjänat". Han påpekade dock att han förutsåg att Freydís ättlingar inte skulle få något större välstånd. Sagan slutar med att alla tänkte illa om hennes ättlingar efteråt.

Erik den Rödes saga skrevs efter Grönländarnas saga. I denna saga skildras Freydís som en betydande och stark kvinna, halvsyster till Leif Erikson. Hon deltog i en expedition till Vinland som leddes av Þorfinnr Karlsefni, men nämns bara en gång i sagan när expeditionen attackerades av infödingar (även kända som Skrælingjar på isländska). De infödda, som var utrustade med "krigsslingor eller katapulter",: 29 anföll smygande expeditionens läger på natten och sköt på krigarna.

Många av de nordiska inkräktarna fick panik eftersom de aldrig hade sett sådana vapen. När männen flydde i förvirringen varnade Freydís, som var gravid i åttonde månaden, dem och sade: "Varför flyr ni från sådana värdelösa varelser, starka män som ni är, när ni, vilket förefaller mig troligt, kan slakta dem som så mycket boskap? Låt mig få ett vapen, jag vet att jag kan slåss bättre än någon av er.": 29

Freydís plockade upp den stupade Thorbrand Snorrissons svärd: 29 och gick till anfall mot de infödda. Omgiven av fiender knäppte hon upp sin klädnad och slog svärdet mot sitt bröst.: 29 Då drog sig infödingarna tillbaka till sina båtar och flydde. Karlsefni och de andra överlevande berömde hennes iver: 30

Källor

 1. Frejdis Eriksdotter
 2. Freydís Eiríksdóttir
 3. ^ Magill, Frank Northen (1997). Great Events from History: 15,000 B.C.-1819. Salem Press. p. 19. ISBN 978-0-89356-430-8.
 4. ^ "The Saga of the Greenlanders". The Sagas of Icelanders: A Selection. Translated by Kunz, Keneva. London: Penguin. 2001. pp. 648–652.
 5. ^ a b c d e J. Sephton (1880). Eirik the Red's Saga: A Translation. Liverpool: D. Marples & Co.
 6. Rubio, Salva and Stebba Ósk Ómarsdóttir, Vinland: La Saga de Freydís Eiríksdóttir, Thule Eds, 2015, ISBN 978-84-15357-68-1
 7. [1] Kapitel 12, Ende des 2. Absatzes der Erikssaga; englische Übersetzung nach John Sephton: Eirik the Red's Saga: A translation. Marples, Liverpool 1880.
 8. [2] Kapitel 12, 3. Absatz der Erikssaga; übersetzt nach der englischen Übersetzung nach J. Sephton, 1880
 9. [3] Kapitel 12, Anfang des 4. Absatzes der Erikssaga; übersetzt nach der englischen Übersetzung nach J. Sephton, 1880
 10. Farley Mowat, Westviking: The Ancient Norse in Greenland and North America (1965) ISBN 978-0771066924
 11. ^ Saga di Erik il Rosso, su sagadb.org. URL consultato il 30 giugno 2010 (archiviato dall'url originale il 4 maggio 2016).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?