Leif Eriksson

Eumenis Megalopoulos | 24 sep. 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Leif Erikson, Leiv Eiriksson eller Leif Ericson, även känd som Leif den lycklige (ca 970 - ca 1019-1025), var en nordisk upptäcktsresande som tros ha varit den förste europé som satte sin fot på den nordamerikanska kontinenten, ungefär ett halvt årtusende före Christofer Columbus. Enligt islänningarnas sagor etablerade han en nordisk bosättning på Vinland, vilket vanligtvis tolkas som Nordamerikas kustland. Det spekuleras fortfarande om att den bosättning som Leif och hans besättning gjorde motsvarar resterna av en nordisk bosättning som hittades i Newfoundland, Kanada, kallad L'Anse aux Meadows, som beboddes för 1 000 år sedan (koldioxiddatering uppskattas till 990-1050 e.Kr.).

Leif var son till Erik den Röde, grundaren av den första nordiska bosättningen på Grönland, och Thjodhild (Þjóðhildur) från Island. Hans födelseort är inte känd, men han antas ha fötts på Island, som nyligen hade koloniserats av nordbor, främst från Norge. Han växte upp på familjegodset Brattahlíð i den östra bosättningen på Grönland. Leif hade två kända söner: Thorgils, som föddes av adelskvinnan Thorgunna på Hebriderna, och Thorkell, som efterträdde honom som hövding i den grönländska bosättningen.

Leif var son till Erik den Röde och hans hustru Thjodhild, sonson till Thorvald Ásvaldsson och avlägsen släkting till Naddodd. Hans födelseår anges oftast till ca 970 eller 980. Även om Leifs födelseort inte redovisas i sagorna är det troligt att han föddes på Island,- troligen någonstans i utkanten av Breiðafjörður, och möjligen på gården Haukadal där Thjóðhilds familj sägs ha varit bosatt. Leif hade två bröder, som hette Thorsteinn och Thorvald, och en syster, Freydís.

Thorvald Ásvaldsson förvisades från Norge för dråp och gick i exil på Island tillsammans med den unge Erik. När Erik förvisades från Island reste han längre västerut till ett område som han kallade Grönland, där han etablerade den första permanenta bosättningen 986. Tyrker, en av Eriks trälar, hade fått särskilt förtroende att hålla hand om Eriks barn, vilket Leif senare kallade honom för sin "fosterfar".

Erik den Rödes saga och Grönländarnas saga, som båda tros ha skrivits omkring 1200, innehåller olika berättelser om resorna till Vinland (som vanligtvis tolkas som Nordamerikas kust). De enda två kända strikt historiska omnämnanden av Vinland finns i Adam av Bremens verk omkring 1075 och i Islänningarnas bok som sammanställdes omkring 1122 av Ari den vise.

Berättelse i sagan om Erik den Röde

Enligt denna saga upptäckte Leif Vinland efter att ha blivit blåst ur kurs på sin väg från Norge till Grönland. Före denna resa hade Leif tillbringat tid vid den norske kungen Olaf Tryggvessons hov, där han hade konverterat till kristendomen. När Leif drabbades av den storm som tvingade honom ur kurs var han (tillsammans med en präst) på väg att introducera kristendomen för grönländarna. Efter att ha anlänt till en okänd kust gick besättningen i land och utforskade området. De hittade vilda druvor, självsådd vete och lönnträd. Därefter lastade de sitt skepp och seglade österut till Grönland och räddade en grupp skeppsbrutna sjömän på vägen. Leif återvände inte till Vinland, men andra från Grönland och Island gjorde det, bland annat Thorfinn Karlsefni.

Berättelse om grönlänningarna

Enligt denna saga var Leif inte den första europé som upptäckte Amerika. Istället var det Bjarni Herjólfsson och hans besättning som på en resa från Island till Grönland kom ur kurs, missade Grönlands sydspets och stötte på en okänd kust. Eftersom de trodde att det var någon annanstans än på Grönland gick de inte i land utan seglade tillbaka österut och nådde till slut sin ursprungliga destination, där de berättade om sin upptäckt.

Leif tog då kontakt med Bjarni, köpte hans skepp, samlade en besättning på trettiofem man och startade en expedition mot det land som Bjarni hade beskrivit. Hans far Erik skulle följa med honom men hoppade av efter att han fallit av sin häst på väg att sätta segel, en händelse som han tolkade som ett dåligt omen. Leif följde Bjarnis väg i omvänd riktning och landade först på en klippig och ödslig plats som han kallade Helluland (möjligen Baffin Island eller norra delarna av Labrador). Efter att ha vågat sig vidare till sjöss landade han för andra gången på en skogig plats som han kallade Markland (möjligen nära Cape Porcupine, Labrador). Efter ytterligare två dagar till sjöss landade han på en ö i norr (möjligen Belle Isle) och återvände sedan till fastlandet, förbi en udde på norra sidan (kanske Cape Bauld). De seglade väster om denna och landade i ett grönskande område med ett milt klimat och rikliga mängder lax. När vintern närmade sig beslöt han att slå läger där och sände ut grupper för att utforska landet. Under en av dessa utforskningar upptäckte Tyrker att landet var fullt av vinrankor och druvor. Leif gav därför landet namnet Vinland ("vinlandet"). Där byggde han och hans besättning en liten bosättning som senare besökare från Grönland kallade Leifsbudir (Leifs bodar).

Efter att ha övervintrat i Vinland återvände Leif till Grönland på våren med en last av druvor och timmer. På återresan räddade han en isländsk skeppsbruten och dennes besättning, vilket gav honom smeknamnet "Leif den lycklige". Leif återvände aldrig till Vinland, men andra från Grönland och Island gjorde det.

Arkeologiska bevis för Vinland

I början av 1960-talet identifierade den norske upptäcktsresanden Helge Ingstad och hans fru, arkeologen Anne Stine Ingstad, en nordisk plats vid Newfoundlands nordspets. Det har föreslagits att denna plats, känd som L'Anse aux Meadows, är Leifsbudir. Ingstads visade att nordborna hade nått Amerika cirka 500 år före Christopher Columbus. Senare arkeologiska bevis tyder på att Vinland kan ha varit områdena runt St Lawrencebukten och att platsen L'Anse aux Meadows var en reparationsstation för fartyg och en vägpunkt för resor dit. Detta motsäger inte nödvändigtvis identifieringen av L'Anse aux Meadows som Leifsbudir eftersom de två sagorna tycks beskriva Vinland som ett större område som omfattade flera bosättningar. I Erik den Rödes saga nämns två andra bosättningar i Vinland: en som heter Straumfjǫrðr, som låg bortom Kjalarnes udde och Wonderstrands, och en som heter Hóp, som låg ännu längre söderut.

Leif beskrevs som en klok, omtänksam och stark man med ett slående utseende. Under sin vistelse på Hebriderna blev han förälskad i en adelskvinna, Thorgunna, som födde deras son Thorgils. Thorgils skickades senare till Leif på Grönland, men han blev inte populär.

Leif konverterade till kristendomen när han var vid hovet hos Norges kung Olaf Tryggvason. Enligt både Erik den Rödas saga och Olaf Tryggvasons saga som finns i Heimskringla gav kungen Leif, efter att han konverterat, i uppdrag åt honom att återvända till Grönland för att omvända bosättarna där. Under resan blåstes han ur kurs och upptäckte Vinland innan han hittade vägen till Grönland. Leifs far Erik reagerade kallt på förslaget att han skulle överge sin religion, medan hans mor Thjóðhildr blev kristen och byggde en kyrka kallad Thjóðhilds kyrka. En annan version av Olaf Tryggvasons saga, som finns i Flateyjarbók, nämner inte att Leif blåstes ur kurs och upptäckte Vinland under sin återresa från Norge, men anger att efter att ha anlänt till Grönland konverterade hela landet, inklusive Leifs far Erik. Leif och den präst som följde med honom till Grönland skulle göra dem till de första kristna missionärerna i Amerika, före Christofer Columbus resor.

Leif nämns senast levande år 1019, och år 1025 hade han överlåtit sitt hövdingadöme över Eiríksfjǫrðr Ingenting nämns om hans död i sagorna - han dog troligen på Grönland någon gång mellan dessa datum. Inget ytterligare är känt om hans familj utöver Thorkells succession som hövding.

Nordiska och medeltida Europa

Leifs framgångsrika expedition till Vinland uppmuntrade andra nordbor att också göra resan, och nordborna blev de första européerna att kolonisera området. I slutändan blev det inga permanenta bosättningar för nordborna, även om sporadiska resor åtminstone till Markland för att hämta foder, timmer och handel möjligen pågick i århundraden. Den nonchalanta tonen i hänvisningarna till dessa områden kan tyda på att deras upptäckt inte ansågs särskilt viktig av samtiden, eller att den antogs vara allmänt känd, eller både och. Kunskapen om Vinlandsresorna spreds runt om i det medeltida Europa, även om det är oklart i vilken utsträckning; författare nämnde avlägsna områden i väster, och särskilt den medeltida krönikören Adam av Bremen nämner Vinland direkt (ca 1075) på grundval av rapporter från danskarna. Det har föreslagits att kunskapen om Vinland kan ha upprätthållits i europeiska hamnstäder på 1400-talet, och att Christofer Columbus, som i ett brev hävdade att han hade besökt Island 1477, kan ha hört berättelser om Vinland.

Nordiska möten med ursprungsbefolkningen

Leif hade ingen kontakt med Vinlands ursprungsbefolkning, men senare nordiska upptäcktsresande hade det och kallade dem skrælingi, en ålderdomlig term för "stackare".

Enligt Erik den Rödas saga skedde det första mötet under en kolonisationsexpedition ledd av Thorfinn Karlsefni, där även Leifs bror Thorvald ingick. Till en början handlade denna grupp med infödingarna, men några veckor senare attackerades den nya nordiska bosättningen och Karlsefni beslutade att överge den. De flyende nordborna fortsatte att utforska området och en morgon mötte de en enbent inföding som sköt en pil som dödade Thorvald. Han är känd för att dra ut pilen och poetiskt recitera frasen: "Det här är ett rikt land vi har hittat, det finns gott om fett runt mina inälvor", varefter han dör. Vid sin återkomst till Grönland fångar Karlesefni's besättning två infödda pojkar och tar dem med sig till Grönland.

Enligt Grönlandssagan var det Leifs bror Thorvald som tog den första kontakten med infödingarna. Detta möte skedde när Thorvald och hans besättning utforskade kusten, troligen i Marklandområdet, och hittade nio infödingar som sov under båtar. De attackerade infödingarna och dödade åtta av dem, medan en flydde. I en senare strid dödades Thorvald av en infödings pil från en inföding. Senare ledde Thorfinn Karlsefni en grupp för att kolonisera Vinland och stötte på infödingar, som de till en början handlade med, men relationerna försämrades när en inföding dödades när han försökte stjäla vapen från nordborna. Som vedergällning attackerade infödingarna och Karlsefni beslutade att överge kolonin.

Resor och minnesdagar

Berättelserna om Leifs resa till Nordamerika hade en djupgående effekt på senare nordamerikaners och nordiska immigranters identitet och självuppfattning i USA. Den första statyn av Erikson (av Anne Whitney) restes i Boston 1887 på uppmaning av Eben Norton Horsford, som hörde till dem som trodde att Vinland kunde ha legat vid Charles River eller Cape Cod; inte långt därefter restes en annan avgjutning av Whitneys staty i Milwaukee. En staty uppfördes också i Chicago 1901, efter att ursprungligen ha beställts för 1893 års World's Columbian Exposition för att sammanfalla med ankomsten av det rekonstruerade vikingaskeppet från Bergen i Norge. Ett annat konstverk som gjordes för 1893 års World's Columbian Exposition, målningen Leiv Eirikson Discovering America av Christian Krohg, var i besittning av en Leif Erikson Memorial Association i Chicago innan den gavs tillbaka till Norges nationalgalleri år 1900.

I samband med hundraårsdagen av den första officiella invandringen av norrmän till Amerika förklarade president Calvin Coolidge vid Minnesota State Fair 1925, inför en publik på 100 000 personer, att Leif verkligen hade varit den första europé som upptäckte Amerika. Ytterligare statyer av honom uppfördes vid Minnesota State Capitol i St. Paul 1949, nära Lake Superior i Duluth, Minnesota, 1956 och i centrala Seattle.

1924 försökte en grupp på fyra personer, bestående av en svensk, en engelsman och två amerikaner, att efterlikna Leifs resa i ett 40-fotsfartyg med samma namn, men de gick förlorade efter att ha nått Grönlands västkust. 267

1930 uppfördes en staty av Leif i centrum av Reykjavík, Island - för närvarande placerad framför Hallgrímskirkja - som en gåva från USA till Island för att fira Alþingi, Islands parlament, 1000-årsjubileum.

Leif Erikson-priset, som instiftades 2015, delas ut årligen av Utforskningsmuseet i Húsavík på Island. De delas ut för prestationer inom utforskning och för studier av utforskningens historia.

Flera fartyg är uppkallade efter Leif - en kopia av ett vikingaskepp, ett kommersiellt passagerarfartyg

1929 antog Wisconsins lagstiftande församling ett lagförslag om att göra den 9 oktober till "Leif Eriksons dag" i delstaten. År 1964 gav USA:s kongress presidenten tillstånd och uppmanade denne att utropa den 9 oktober varje år som "Leif Erikson Day". Den 6 oktober 2000 utfärdade president Bill Clinton presidentproklamation 7358 där han förklarade måndagen den 9 oktober 2000 som Leif Erikson-dagen.

Sagorna anger inte det exakta datumet för Leifs landstigning i Amerika, utan bara att den ägde rum på hösten. På förslag av Christian A. Hoen från Edgerton, Wisconsin, bestämdes den 9 oktober, eftersom det redan var ett historiskt datum för norrmännen i Amerika, eftersom fartyget Restaurationen anlände till New Yorks hamn den 9 oktober 1825 från Stavanger med det första organiserade sällskapet av norska invandrare.

Källor

  1. Leif Eriksson
  2. Leif Erikson
  3. ^ The patronym is Anglicized in various ways in the United States; according to one source, Leif Ericson is the most common rendering on the East Coast, while Leif Erikson is the most common rendering on the West Coast.[1] Erikson is the spelling widely used and recognized by many others.[2][3][4][5] Old Norse: Leifr Eiríksson [ˈlɛivz̠ ˈɛiˌriːksˌson]; Modern Icelandic: Leifur Eiríksson [ˈleiːvʏr ˈeiːˌriksˌsɔːn]; Norwegian: Leiv Eiriksson
  4. ^ Adam mentions Vinland (Winland) in Chapter 39 of Book IV of his Gesta: 'In addition, he [i.e., Sweyn Estridsson, king of Denmark (reigned 1047–1076)] named one more island in this ocean, discovered by many, which is called "Vinland", because vines grow wild there, making the best wine. For [that] crops [that are] not sown, abound there, we learn not from fanciful opinion but from the true account of the Danes.' Adam von Bremen (1917). Schmeidler, Bernhard (ed.). Hamburgische Kirchengeschichte [Hamburg's Church History] (in Latin and German). Hannover and Leipzig, Germany: Hahnsche. pp. 275–276.
  5. Freydis Eiriksdottir est considérée comme une demi-sœur ou sœur selon la saga : sœur selon la Saga des Groenlandais et demi-sœur selon la Saga d'Erik le Rouge.
  6. Cordell, Linda S.; Lightfoot, Kent; McManamon, Francis & Milner, George (2009), L'Anse aux Meadows National Historic Site, Archaeology in America: An Encyclopedia, ABC-CLIO, p. 82, ISBN 978-0-313-02189-3, <https://books.google.com/books?id=arfWRW5OFVgC&pg=PA82>.  Архивная копия от 30 декабря 2016 на Wayback Machine
  7. ^ În islandeza modernă prenumele este Leifur și în norvegiana modernă Leif sau Leiv. Numele patronimic este anglicizat în diverse feluri, precum Ericson, Eriksson, Ericsson, Erickson, Erikson și Eiriksson.
  8. ^ Sanderson, Jeanette. (2002) Explorers, Teaching Resources/Scholastic. p. 14. ISBN 0-439-25181-8.
  9. ^ Altă saga, Saga lui Eric cel Roșu, relatează că Leif a descoperit țărmul Americii în timp ce se întorcea din Norvegia în Groenlanda, in 1000 (sau posibil 1001), dar nu menționează nici o tentativă de colonizare. Totuși, Saga groenlandezilor se consideră cea mai de încredere dintre cele două.
  10. ^ Snorre Sturlason, Heimskringla Or the Lives of the Norse Kings, Kessinger Publishing, 2004, p.188 ISBN 0-7661-8693-8

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?