Stieg Larsson

Eyridiki Sellou | 16 apr. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Karl Stig-Erland "Stieg" Larsson (15 augusti 1954-9 november 2004) var en svensk författare, journalist och aktivist. Han är mest känd för att ha skrivit kriminalromanen Millennium-trilogin, som publicerades postumt med början 2005, efter att han avlidit i en plötslig hjärtattack. Trilogin har anpassats till tre biofilmer i Sverige och en i USA (endast för den första boken). Förlaget gav David Lagercrantz i uppdrag att utöka trilogin till en längre serie, som i september 2019 har sex romaner. Larsson bodde och arbetade under en stor del av sitt liv i Stockholm. Hans journalistiska arbete omfattade socialistisk politik och han fungerade som oberoende forskare av högerextremism.

Han var den näst mest sålda författaren i världen 2008, tack vare framgången med den engelska översättningen av The Girl with the Dragon Tattoo, efter afghansk-amerikanen Khaled Hosseini. Den tredje och sista romanen i Millenniumtrilogin, The Girl Who Kicked the Hornets' Nest, blev den bäst säljande boken i USA 2010, enligt Publishers Weekly. I mars 2015 hade hans serie sålts i 80 miljoner exemplar världen över.

Stieg Larsson föddes i Skelleftehamn, Västerbottens län, Sverige, som son till Erland Larsson (född 1935) och hans fru Vivianne, född Boström (1937-1991). Hans far och morfar i mödravården arbetade vid Rönnskärsverken smältverk i Skelleftehamn. Fadern fick en arsenikförgiftning och sade upp sig från sitt arbete, och familjen flyttade därefter till Stockholm. På grund av de trånga levnadsförhållandena valde de dock att låta den ettårige Larsson stanna kvar. Fram till nio års ålder bodde Larsson hos sina morföräldrar i ett litet trähus på landsbygden, nära byn Bjursele i Norsjö kommun, Västerbottens län. Han gick i byns skola och använde längdskidor för att ta sig till och från skolan under de långa, snöiga vintrarna i norra Sverige, erfarenheter som han minns med glädje.

I boken "Det finns saker jag vill att du ska veta" om Stieg Larsson och mig beskriver Eva Gabrielsson detta som Larssons motivering till att en del av den första romanen Flickan med draktatueringarna utspelar sig i norra Sverige, som Gabrielsson kallar "gudsförgätna platser på baksidan av bortom".

Larsson var inte lika förtjust i stadsmiljön i Umeå, där han bodde med sina föräldrar efter att hans farfar Severin Boström dog i en hjärtattack vid 50 års ålder.

Larsson avlade gymnasieexamen i samhällsvetenskap 1972. Han sökte till journalisthögskolan i Stockholm, men misslyckades med inträdesprovet. År 1974 blev Larsson inkallad till den svenska armén enligt värnpliktslagen. Han tillbringade 16 månader i värnplikten och utbildade sig till granatkastare i ett infanteriförband i Kalmar.

Hans mor Vivianne dog också tidigt, 1991, av komplikationer till följd av bröstcancer och ett aneurysm.

På sin 12-årsdag gav Larssons föräldrar honom en skrivmaskin i födelsedagspresent.

Larssons första försök att skriva skönlitteratur var inom genren science fiction. Som en ivrig science fiction-läsare från tidig ålder blev han aktiv i den svenska science fiction-fandomen runt 1971; han var tillsammans med Rune Forsgren redaktör för sitt första fanzine, Sfären, 1972; och han deltog i sitt första science fiction-kongress, SF-72, i Stockholm. Under 1970-talet publicerade Larsson ytterligare ett 30-tal nummer av fanzine. Efter sin flytt till Stockholm 1971 blev han aktiv i Scandinavian SF Society, där han var styrelseledamot 1978 och 1979 och ordförande 1980.

I sina första fanzines 1972-74 publicerade han en handfull tidiga noveller och skickade andra till andra halvprofessionella eller amatörmässiga tidskrifter. Han var medredaktör eller redaktör för flera science fiction-fanzines, bland annat Sfären och FIJAGH!; 1978-79 var han ordförande för den största svenska science fiction-fanklubben, Skandinavisk Förening för Science Fiction. En redogörelse för denna period i Larssons liv, tillsammans med detaljerad information om hans fanzineförfattande och noveller, ingår i de biografiska essäer som Larssons vän John-Henri Holmberg skrivit i The Tattooed Girl, av Holmberg med Dan Burstein och Arne De Keijzer, 2011.

I början av juni 2010 noterades manuskript till två sådana berättelser, liksom fanzines med en eller två andra, på det svenska nationalbiblioteket (till vilket materialet hade donerats några år tidigare, huvudsakligen av Alvar Appeltofft Memorial Foundation, som arbetar för att främja science fiction-fandom i Sverige). Denna upptäckt av vad som kallades "okända" verk av Larsson skapade stor publicitet.

Samtidigt som Larsson arbetade som fotograf engagerade han sig i politisk aktivism på vänsterkanten. Han blev medlem i Kommunistiska Arbetareförbundet, redigerade den svenska trotskistiska tidskriften Fjärde internationalen, tidskrift för Fjärde internationalens svenska sektion. Han skrev regelbundet för veckotidningen Internationalen.

Larsson tillbringade delar av 1977 i Eritrea och utbildade en grupp kvinnliga gerillasoldater från Eritreanska folkets befrielsefront i användning av granatkastare. Han tvingades avbryta det arbetet efter att ha drabbats av en njursjukdom. När han återvände till Sverige arbetade han som grafisk formgivare på Sveriges största nyhetsbyrå, Tidningarnas Telegrambyrå, mellan 1977 och 1999.

Larssons politiska övertygelse och hans journalistiska erfarenheter ledde till att han grundade den svenska stiftelsen Expo Foundation, som liknar den brittiska Searchlight Foundation och som grundades för att "motverka extremhögerns och vit maktkulturens framväxt i skolor och bland ungdomar". Han blev också redaktör för stiftelsens tidskrift Expo 1995.

När han inte hade sitt dagliga arbete arbetade han med oberoende forskning om högerextremism i Sverige. År 1991 resulterade hans forskning i hans första bok Extremhögern (Extremhögern). Larsson kom snabbt att spela en viktig roll för att dokumentera och avslöja svenska högerextrema och rasistiska organisationer. Han var en inflytelserik debattör och föreläsare i ämnet och ska ha levt i åratal under dödshot från sina politiska fiender. Det politiska partiet Sverigedemokraterna var ett viktigt ämne för hans forskning.

Larssons förnamn var ursprungligen Stig, vilket är den vanliga stavningen. I 20-årsåldern ändrade han det för att undvika förväxling med sin vän Stig Larsson, som blev en välkänd författare långt före Stieg. Uttalet är detsamma oavsett stavning.

Larsson dog av en hjärtattack efter att ha gått upp för trappan till jobbet den 9 november 2004. Han var 50 år gammal. Han är begravd på Högalidskyrkans kyrkogård i stadsdelen Södermalm i Stockholm.

I maj 2008 tillkännagavs att ett testamente från 1977, som hittades strax efter Larssons död, förklarade att han ville testamentera sina tillgångar till Umeåavdelningen av Kommunistiska arbetarförbundet (numera Socialistpartiet). Eftersom testamentet var obevittnat var det inte giltigt enligt svensk lag, vilket ledde till att hela Larssons kvarlåtenskap, inklusive framtida royalties från bokförsäljning, gick till hans far och bror. Hans långvariga partner Eva Gabrielsson, som hittade testamentet, hade ingen laglig rätt till arvet, vilket ledde till kontroverser mellan hans far och bror och henne. Enligt uppgift gifte sig paret aldrig eftersom par som ingick äktenskap enligt svensk lag var skyldiga att göra sina adresser (på den tiden) offentligt tillgängliga, så ett giftermål skulle ha skapat en säkerhetsrisk.

I en artikel i Vanity Fair diskuteras Gabrielssons dispyt med Larssons släktingar, vilket också har varit väl omskrivet i svensk press. Hon hävdar att författaren hade liten kontakt med sin far och bror, och begär rätten att kontrollera hans verk så att det kan presenteras på det sätt som han skulle ha velat. Larssons berättelse presenterades i ett avsnitt av CBS News Sunday Morning den 10 oktober 2010.

Romaner

Larsson hade ursprungligen planerat en serie på 10 böcker och hade avslutat två och större delen av en tredje när han började leta efter förläggare. När han dog 2004 hade endast tre böcker färdigställts, och trots att de godkänts för publicering hade ingen av dem ännu tryckts. Dessa publicerades postumt som Millennium-serien.

Den första boken i serien gavs ut i Sverige som Män som hatar kvinnor 2005. För den engelskspråkiga marknaden fick den titeln The Girl with the Dragon Tattoo och publicerades i Storbritannien i februari 2008. Den tilldelades Glasnyckelpriset som bästa nordiska kriminalroman 2005.

Hans andra roman, Flickan som lekte med elden (2006, Flickan som lekte med elden), fick priset för bästa svenska kriminalroman 2006 och gavs ut i Storbritannien i januari 2009.

Den tredje romanen, Luftslottet som sprängdes (bokstavligen "The castle in the air which was sprängdes"), publicerad på engelska som The Girl Who Kicked the Hornets' Nest, gavs ut i Storbritannien i oktober 2009 och i USA i maj 2010.

Larsson lämnade ungefär tre fjärdedelar av den fjärde romanen på en bärbar dator som nu tillhör hans partner Eva Gabrielsson. Det kan också finnas sammanfattningar eller manuskript till den femte och sjätte delen av serien, som han tänkte sig skulle omfatta totalt tio böcker. Gabrielsson har i sin bok "There Are Things I Want You to Know" About Stieg Larsson and Me (2011) uppgett att hon känner sig kapabel att avsluta boken.

År 2013 anlitade det svenska förlaget Norstedts David Lagercrantz, en svensk författare och journalist, för att fortsätta Millennium-serien. Lagercrantz hade inte tillgång till materialet i Gabrielssons ägo, som förblir opublicerat. Den nya boken publicerades i augusti 2015 i samband med seriens tioårsjubileum, under den svenska titeln Det som inte dödar oss (den engelska titeln är The Girl in the Spider's Web.

Den femte boken i Millennium-serien släpptes i september 2017. Den svenska titeln är Mannen som sökte sin skugga (bokstavligen "Mannen som jagade sin skugga") och den engelska titeln är The Girl Who Takes an Eye for an Eye.

Den sjätte boken i Millennium-serien släpptes i augusti 2019. Den svenska titeln är Hon som måste dö (bokstavligen "Hon som måste dö") och den engelska titeln är The Girl Who Lived Twice.

Filmatiseringar

Det svenska filmproduktionsbolaget Yellow Bird har producerat filmatiseringar av Millennium-serien i samarbete med det danska produktionsbolaget Nordisk Film. De tre filmerna släpptes alla 2009 i Skandinavien.

Influenser

I sina skriftliga arbeten och i intervjuer har Larsson erkänt att en stor del av hans litterära influenser är amerikansk och brittisk kriminalitet.

Ett av de starkaste influenserna kommer från hans eget land: Pippi Långstrump av den svenska barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Larsson förklarade att en av hans viktigaste återkommande karaktärer i Millennium-serien, Lisbeth Salander, faktiskt är formad efter en vuxen Pippi Långstrump, eftersom han valde att skissa henne. Ytterligare kopplingar till Lindgrens litterära verk finns i Larssons romaner; till exempel kallas den andra huvudpersonen, Mikael Blomkvist, ofta hånfullt av sina belackare för "Kalle Blomkvist", namnet på en fiktiv tonårsdetektiv skapad av Lindgren. Namnet Salander var faktiskt inspirerat av den starka kvinnliga karaktären i Astrid Lindgrens Kalle Blomkvist-trilogi, Kalles flickvän Eva-Lotte Lisander.

Larsson har berättat att han när han var 15 år gammal bevittnade tre av sina vänner gruppvåldtaga en ung flicka, vilket ledde till att han hela livet avskydde våld och övergrepp mot kvinnor. Hans långvariga partner, Eva Gabrielsson, skriver att denna händelse "präglade honom för livet" i ett kapitel i hennes bok som beskriver Larsson som feminist. Författaren förlät aldrig sig själv för att han inte lyckades hjälpa flickan, och detta inspirerade teman om sexuellt våld mot kvinnor i hans böcker. Enligt Gabrielsson gav Millenniumtrilogin Larsson möjlighet att uttrycka en världsbild som han aldrig kunde belysa som journalist. Hon beskrev mycket detaljerat hur de grundläggande berättelserna i hans tre böcker i huvudsak var fiktionaliserade porträtt av det Sverige som få människor kände till, en plats där latent vit överhöghet tog sig uttryck i alla aspekter av det samtida livet och där antiextremister levde i en ständig rädsla för attacker. "Allt av detta slag som beskrivs i Millenniumtrilogin har någon gång hänt en svensk medborgare, journalist, politiker, åklagare, fackföreningsman eller polis", skriver hon. "Ingenting var påhittat."

Likheter finns också mellan Larssons Lisbeth Salander och Peter O'Donnells Modesty Blaise. Båda är kvinnor från katastrofala barndomar som på något sätt överlever och blir vuxna med anmärkningsvärda färdigheter, bland annat i att slåss, och som gör gott genom att verka något utanför lagen. En av Larssons skurkar, Ronald Niedermann (blond hulk), har mycket gemensamt med den osårbara, sociopatiska jätten vid namn Simon Delicata i den fjärde Modesty Blaise-boken En smak för döden.

Utmärkelser

Stieg Larsson var den första författaren som sålde mer än en miljon e-böcker på Amazon.com.

Kurdo Baksi, Larssons tidigare kollega på Expo, publicerade Min vän Stieg Larsson i januari 2010.

Barry Forshaws biografi på engelska publicerades i april 2010.

Larssons änka Eva Gabrielsson gav ut sina memoarer Millennium, Stieg & jag 2011, som publicerades på engelska samma år som "There Are Things I Want You to Know" About Stieg Larsson and Me.

År 2018 släpptes en studie av Jan Stocklassa om Larssons forskning om Palme-mordet på svenska, och på engelska året därpå, översatt av Tara F. Chace, under titeln The Man Who Played with Fire: Stieg Larsson's Lost Files and the Hunt for an Assassin.

Sedan 2009 har Larssons familj och Norstedts instiftat ett årligt pris på 200 000 svenska kronor (18 668 US-dollar i 2022 års priser) till hans minne. Priset delas ut till en person eller organisation som arbetar i Stieg Larssons anda.

År 2015 var den kinesiska författaren Yang Jisheng mottagare för sitt anmärkningsvärda verk Tombstone, som beskriver konsekvenserna av den treåriga stora kinesiska hungersnöden.

Icke skönlitterära böcker

Millenniumserien:

Tidskrifter som redigeras

Science fiction fanzines:

Annat:

Källor

 1. Stieg Larsson
 2. Stieg Larsson
 3. ^ a b c Gabrielsson, Eva; Colombani, Marie-Françoise; Coverdale, Linda (2011). "There Are Things I Want You to Know" about Stieg Larsson and Me. New York: Seven Stories. ISBN 9781609803636.
 4. ^ "Steig Larsson". booksfactory.com. Books of the World. Archived from the original on 9 October 2010.
 5. ^ a b "Biography – Background – Stieg Larsson, the man behind Lisbeth Salander". Stieglarsson.com. 9 November 2004. Archived from the original on 30 April 2009. Retrieved 5 August 2010.
 6. ^ Khaleeli, Homa (16 October 2010). "Stieg Larson 'spent year training Eritrean guerrillas'". The Guardian. London.
 7. ^ a b "About Expo". Expo.se. 7 May 2010. Archived from the original on 12 August 2010. Retrieved 5 August 2010.
 8. a b Hans Forsman: Stig Larsson: Han ändrade själv stavningen. Västerbottens Folkblad, 27. Februar 2009, abgerufen am 24. Januar 2017 (schwedisch).
 9. Carola Wittrock: Rückschau: Eine Frau gegen Männerhass – Noomi Rapace als Filmheldin in Stieg Larssons Bestseller-Trilogie. ttt – titel, thesen, temperamente, 24. Januar 2010, archiviert vom Original (nicht mehr online verfügbar) am 3. April 2010; abgerufen am 24. Januar 2017.
 10. a b c d e Martin Uhrmeister: Die Stieg Larsson Story – Was hinter der Millennium Trilogie steckt. ZDF-Dokumentarfilm, 2011, 45 Minuten.
 11. «Release dates for Män som hatar kvinnor» (en inglés). IMDb. Archivado desde el original el 20 de octubre de 2011. Consultado el 26 de mayo de 2009.
 12. ^ Förlaget hade fått manuset för bedömning men ansåg sig inte ha tid att läsa manuset, varvid Larsson istället kontaktade andra förlag.[13]

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?