Umberto Boccioni

Annie Lee | 4 dec. 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Umberto Boccioni (19 oktober 1882-17 augusti 1916) var en inflytelserik italiensk målare och skulptör. Han bidrog till att forma futurismens revolutionära estetik som en av dess huvudpersoner. Trots sitt korta liv var hans inställning till formens dynamik och dekonstruktionen av fast massa vägledande för konstnärer långt efter hans död. Hans verk finns på många offentliga konstmuseer, och 1988 anordnade Metropolitan Museum of Art i New York City en stor retrospektiv utställning med 100 verk.

Umberto Boccioni föddes den 19 oktober 1882 i Reggio Calabria. Hans far var en mindre statstjänsteman, ursprungligen från Romagna-regionen i norr, och hans arbete innebar ofta omplaceringar i hela Italien. Familjen flyttade snart vidare norrut, och Umberto och hans äldre syster Amelia växte upp i Forlì (Emilia-Romagna), Genua och slutligen Padua. Vid 15 års ålder, 1897, flyttade Umberto och hans far till Catania på Sicilien, där han skulle avsluta sin skolgång. En tid efter 1898 flyttade han till Rom och studerade konst vid Scuola Libera del Nudo vid Accademia di Belle Arti di Roma. Han studerade också under Liberty-stilens affischkonstnär Giovanni Mataloni.

Det lilla som är känt om hans år i Rom finns i hans vän Gino Severinis (1883-1966) självbiografi, som berättar om deras möte 1901 och deras gemensamma intresse för Nietzsche, uppror, livserfarenheter och socialism. Boccionis skrifter vid denna tid uttrycker redan den kombination av upprördhet och ironi som skulle bli ett livslångt kännetecken. Hans kritiska och rebelliska natur och övergripande intellektuella förmåga skulle komma att bidra väsentligt till utvecklingen av futuriströrelsen. Efter att ha byggt upp en grund av färdigheter, efter att ha studerat klassikerna genom impressionismen, blev både han och Severini elever hos Giacomo Balla (1871-1958), en målare som fokuserade på den moderna divisionistiska tekniken, där man målade med uppdelade snarare än blandade färger och bröt upp den målade ytan i ett fält av prickiga prickar och ränder. Severini skrev "Det var en stor tur för oss att träffa en sådan man, vars inriktning var avgörande för alla våra karriärer".

År 1906 flyttade han för en kort tid till Paris, där han studerade impressionistiska och postimpressionistiska stilar, innan han besökte Ryssland i tre månader och fick en förstahandsbild av de civila oroligheterna och regeringens repressalier. Han återvände till Italien 1907 och tog kortvarigt teckningskurser vid Accademia di Belle Arti i Venedig. Han hade första gången besökt Famiglia Artistica, ett sällskap för konstnärer i Milano, 1901.

Samtidigt som han reste från den ena staden till den andra arbetade han som kommersiell illustratör, parallellt med sina mest banbrytande konstnärliga insatser. Mellan 1904 och 1909 levererade han litografier och gouachemålningar till internationellt erkända förlag, som det Berlinbaserade Stiefbold & Co. Boccionis produktion på detta område visar att han var medveten om samtida europeisk illustration, såsom Cecil Aldin, Harry Eliott, Henri Cassiers och Albert Beerts verk, och vittnar om hans information om samtida trender inom bildkonsten mer generellt.

Boccioni flyttade till Milano 1907. Där träffade han i början av 1908 den divisionistiske målaren Gaetano Previati. I början av 1910 träffade han Filippo Tommaso Marinetti, som redan året innan hade publicerat sitt Manifesto del Futurismo ("Futurismens manifest"). Den 11 februari 1910 undertecknade Boccioni tillsammans med Balla, Carlo Carrà, Luigi Russolo och Severini Manifesto dei pittori futuristi ("Manifest för futuristiska målare"), och den 8 mars läste han upp manifestet på teatern Politeama Chiarella i Turin.

Boccioni blev den viktigaste teoretikern inom den konstnärliga rörelsen. "Först när Boccioni, Balla, Severini och några andra futurister reste till Paris i slutet av 1911 och såg vad Braque och Picasso hade gjort började rörelsen ta verklig form." Han bestämde sig också för att bli skulptör efter att ha besökt olika ateljéer i Paris 1912, bland annat Georges Braque, Alexander Archipenko, Constantin Brâncuși, Raymond Duchamp-Villon, August Agero och troligen Medardo Rosso. År 1912 ställde han ut några målningar tillsammans med andra italienska futurister på Galerie Bernheim-Jeune, och året därpå återvände han för att visa sina skulpturer på Galerie La Boétie: allt detta hade att göra med utarbetandet av det som Boccioni hade sett i Paris, där han hade besökt kubistiska skulptörers ateljéer, bland annat Constantin Brâncuși, Raymond Duchamp-Villon och Alexander Archipenko, för att fördjupa sina kunskaper om avantgardistisk skulptur.

År 1914 publicerade han Pittura e scultura futuriste (dinamismo plastico) där han förklarade gruppens estetik:

"Medan impressionisterna målar en bild för att återge ett visst ögonblick och underordnar bildens liv åt dess likhet med detta ögonblick, syntetiserar vi varje ögonblick (tid, plats, form, färgton) och målar på så sätt bilden.

Han ställde ut i London tillsammans med gruppen 1912 (Sackville Gallery) och 1914 (Doré Gallery): de två utställningarna gjorde ett djupt intryck på ett antal unga engelska konstnärer, särskilt C.R.W. Nevinson, som anslöt sig till rörelsen. Andra anslöt sig istället till dess brittiska motsvarighet, Vorticism, som leddes av Wyndham Lewis.

"Boccionis gåva var att ge verkligheten en ny blick på ett sätt som, som vi nu inser, definierade den moderna rörelsens karaktär även inom bildkonsten och litteraturen." --Michael Glover (konstkritiker, The Independent)

Italiens deltagande i första världskriget började i slutet av maj 1915 med Italiens krigsförklaring mot Österrike-Ungern. Lombardbataljonen "Volunteers Cyclists and Motorists", som Boccioni ingick i, gav sig i början av juni iväg från Milano till Gallarate och sedan vidare till Peschiera del Garda, i Trentinofrontens bakre del. I juli 1915 var de frivilliga avsedda för en sektor av fronten runt Ala och Gardesana. Den 24 oktober 1915 deltog Boccioni i slaget vid Dosso Casina. Den 1 december 1915 upplöstes bataljonen som en del av en allmän omorganisation; de frivilliga avskedades tillfälligt, sedan kallades var och en in tillsammans med klassen. I maj 1916 inkallades Boccioni till den italienska armén och placerades vid ett artilleriregemente i Sorte of Chievo, nära Verona. Den 16 augusti 1916 kastades han av sin häst under en kavalleriövning och trampades ner. Han dog dagen därpå, 33 år gammal, på Veronas militärsjukhus, och han begravdes på den monumentala kyrkogården i den staden.

Tidiga porträtt och landskap

Mellan 1902 och 1910 fokuserade Boccioni först på teckningar, sedan skissade och målade han porträtt - ofta med sin mor som modell. Han målade också landskap - ofta med industrialiseringens ankomst, tåg och fabriker till exempel. Under denna period väver han mellan pointillism och impressionism, och inflytandet från Giacomo Balla, och divisionismens tekniker är uppenbara i tidiga målningar (även om de senare till stor del överges). The Morning (1909) noterades för "det djärva och ungdomliga våldet i nyanserna" och som "en djärv övning i luminositet". Hans 1909-10 Three Women, som porträtterar hans mor och syster och hans långvariga älskare Ines i mitten, citerades för att uttrycka stora känslor - styrka, melankoli och kärlek.

Futurismens utveckling

Boccioni arbetade i nästan ett år på La città sale eller Staden reser sig, 1910, en enorm målning (2 m x 3 m) som anses vara hans vändpunkt mot futurismen. "Jag försökte göra en stor syntes av arbete, ljus och rörelse", skrev han till en vän. När målningen ställdes ut i Milano i maj 1911 fick den många recensioner, mestadels beundrande. År 1912 hade den blivit en huvudmålning för den utställning som reste genom Europa, introduktionen till futurismen. Den såldes till den store pianisten Ferruccio Busoni för 4 000 lire samma år och är i dag ofta framträdande på Museum of Modern Art i New York, vid ingången till avdelningen för målningar.

La risata (1911, Skrattet) anses vara Boccionis första verkligt futuristiska verk. Han hade helt och hållet tagit avstånd från divisionismen och fokuserade nu på de förnimmelser han fick genom att observera det moderna livet. Det offentliga mottagandet av verket var ganska negativt, det jämfördes ogynnsamt med Tre kvinnor, och det vanställdes av en besökare som körde sina fingrar genom den ännu färska färgen. Den efterföljande kritiken blev mer positiv och vissa ansåg att målningen var ett svar på kubismen. Den köptes av Albert Borchardt, en tysk samlare som förvärvade 20 futuristiska verk som ställdes ut i Berlin, däribland The Street Enters the House (1911) som föreställer en kvinna på en balkong med utsikt över en livlig gata. I dag ägs den förstnämnda också av Museum of Modern Art och den sistnämnda av Sprengel Museum i Hannover.

Boccioni tillbringade en stor del av 1911 med att arbeta på en trilogi av målningar med titeln "Stati d'animo" ("States of Mind"), som enligt Boccioni uttryckte avgång och ankomst på en järnvägsstation - The Farewells, Those Who Go och Those Who Stay. Alla tre målningarna köptes ursprungligen av Marinetti, tills Nelson Rockefeller köpte dem av hans änka och senare donerade dem till Museum of Modern Art i New York.

Han började 1912 med Elasticità eller Elasticitet, som visar hästens rena energi, fångad med intensiv kromatik, och avslutade sedan en serie dynamistiska målningar: Dinamismo di un corpo umano (Människokroppen), ciclista (Cyklisten), Foot-baller och 1914 Dinamismo plastico: cavallo + caseggiato (Plastisk dynamism: häst + hus).

Samtidigt som han fortsatte att fokusera på detta område återuppväckte han sitt tidigare intresse för porträttkonst. Han började med L'antigrazioso (Den antigraciösa) 1912 och fortsatte med I selciatori (Gatupojkarna) och Il bevitore (Drickaren) båda 1914.

År 1914 publicerade Boccioni sin bok Pittura, scultura futuriste (Futuristisk målning och skulptur), som orsakade en spricka mellan honom och några av hans futuristiska kamrater. Som ett resultat av detta övergav han kanske sitt utforskande av dynamismen och försökte istället att ytterligare sönderdela ett motiv med hjälp av färg. Med Horizontal Volumes 1915 och Portrait of Ferruccio Busoni 1916 avslutade han en fullständig återgång till det figurativa måleriet. Kanske passande nog var denna sista målning ett porträtt av den maestro som köpte hans första futuristiska verk, The City Rises.

Skulptur

Manifesto tecnico della scultura futurista, som publicerades den 11 april 1912, var Boccionis intellektuella och fysiska start i skulpturen; han hade börjat arbeta med skulptur året innan.

I slutet av 1913 hade han färdigställt det som anses vara hans mästerverk, Forme uniche della continuità nello spazio (Unika former av kontinuitet i rummet), i vax. Hans mål med verket var att skildra en "syntetisk kontinuitet" i rörelsen, i stället för en "analytisk diskontinuitet" som han såg hos konstnärer som František Kupka och Marcel Duchamp. Under hans liv fanns verket endast som en gipsavgjutning. Det gjöts för första gången i brons 1931. Skulpturen har varit föremål för omfattande kommentarer, och 1998 valdes den ut som den bild som skulle graveras på baksidan av det italienska 20-cents euromyntet.

Strax efter Boccionis död 1916 (och efter att en minnesutställning hållits i Milano) anförtrodde hans familj dem för en kort tid till en skulptörskollega, Piero da Verona, som sedan bad sin assistent att placera dem på den lokala soptippen. Marinettis upprörda berättelse om skulpturernas förstörelse var något annorlunda; i sina memoarer uppgav han att skulpturerna förstördes av hantverkare för att rensa det rum där den "avundsjuke passèistiska trångsynta skulptören" hade placerat dem. Således förstördes en stor del av hans experimentella arbete från slutet av 1912 till 1913, inklusive delar som rörde samtida målningar, vilka endast är kända genom fotografier. Ett av de få överlevande verken är Antigrazioso (Antigrazioso, även kallad Modern).

Under 2019 höll Estorick Collection of Modern Italian Art en utställning där flera av de förstörda skulpturerna rekonstruerades.

Källor

 1. Umberto Boccioni
 2. Umberto Boccioni
 3. ^ "Boccioni". Merriam-Webster Dictionary. Retrieved 28 July 2019.
 4. ^ a b c d e f g h i j k l Ester Coen (1989). Umberto Boccioni. New York: The Metropolitan Museum of Art. pp. xiii–xvi. ISBN 0870995227.
 5. ^ Coen, Ester, Boccioni (1988, New York: Museum of Modern Art), p. 209, footnoted by translator in Severini, Gino, The Life of a Painter (1995, Princeton University Press; translated by Franchina, Jennifer).
 6. ^ Fiorenzo Mancini, «Umberto Boccioni era un purosangue romagnolo», La Voce di Romagna, 16 febbraio 2009.
 7. ^ Enzo Le Pera, Arte di Calabria tra Otto e Novecento: dizionario degli artisti calabresi, su books.google.it. URL consultato il 24 ottobre 2018.
 8. ^ Davide Mauro, Elapsus - Gino Severini, frammenti di vita parigina, su elapsus.it. URL consultato il 10 gennaio 2017.
 9. ^ Boccioni: un figlio segreto, su rodoni.ch. URL consultato il 5 settembre 2018.
 10. ^ Encyclopædia Britannica Online
 11. ^ a b Umberto Boccioni, Encyclopædia Britannica Online, accesat în 9 octombrie 2017
 12. ^ a b Umberto Boccioni, SNAC, accesat în 9 octombrie 2017
 13. ^ a b c d e RKDartists, accesat în 3 martie 2018
 14. ou le 17 selon Marella Caracciolo Chia, Un bonheur inattendu, Éditions des Syrtes, 2012 (ISBN 978-2-84545-169-8)
 15. La municipalité de Milan se souvient de la figure et de l'œuvre de l'artiste futuriste avec une plaque qui a été placée sur le bâtiment où il a travaillé de 1909 à 1912, via Adige au numéro 23, Repubblica, 2002

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?