Qutb Shahi-dynastin

John Florens | 13 apr. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Qutb Shahi-dynastin (persiska: قطبب شاهیان Qutb Shāhiyān eller سلطنت گلکنده Sultanat-e Golkonde) var en persisk shia-islamisk dynasti av turkiskt ursprung som styrde sultanatet Golkonda i södra Indien. Efter Bahmani-sultanatets kollaps grundades Qutb Shahi-dynastin 1512 e.Kr. av sultan-Quli Qutb-ul-Mulk, mer känd om än mindre korrekt kallad på engelska som "Quli Qutb Shah".

År 1636 tvingade mogulkejsaren Shah Jahan Qutb Shahis att erkänna mogulernas överhöghet och betala regelbundna tributer. Dynastin tog slut 1687 under den sjunde sultanen Abul Hasan Qutb Shahs regeringstid, när mogulhärskaren Aurangzeb arresterade och fängslade Abul Hasan för resten av sitt liv i Daulatabad och införlivade Golconda i mogulriket. Riket sträckte sig från delar av dagens delstater Karnataka, Andhra Pradesh, Odisha och Telangana. Golconda-sultanatet var ständigt i konflikt med Adil Shahis och Nizam Shahis.

Qutb Shahis var beskyddare av den persiska shiitiska kulturen. Det officiella språket och hovspråket i Golconda-sultanatet under de första 90 åren av dess existens (ca 1512-1600) var också persiska. I början av 1600-talet upphöjdes dock telugu till persiskt språk, medan det mot slutet av Qut Shahis styre var det primära hovspråket, med persiska som användes ibland i officiella dokument. Enligt indologen Richard Eaton började Qutb Shahis, när de antog telugu, se sitt statsskick som den telugu-talande staten, och sultanatets elit betraktade sina härskare som "telugu-sultaner".

Dynastins grundare, sultan Quli Qutb-ul-Mulk, var en ättling till Qara Yusuf (från Qara Qoyunlu, en turkisk muslimsk stam). Han emigrerade till Delhi med sin farbror Allah-Quli och några av sina släktingar och vänner i början av 1500-talet från Hamadanprovinsen (som nu ligger i Iran och då styrdes av hans förfäders turkiska stam). Senare flyttade han söderut, till Deccan, och tjänade den bahmaniska sultanen Mahmood Shah Bahmani II. Han erövrade Golconda efter det att Bahmani-kungariket upplöstes i de fem sultanaten i Deccan. Kort därefter förklarade han sig oberoende från det bahmaniska sultanatet, tog titeln Qutub Shah och grundade Qutb Shahi-dynastin i Golconda. Han mördades senare 1543 av sin son Jamsheed, som övertog sultanatet. Jamsheed dog 1550 i cancer. Jamsheeds unga son regerade i ett år, varefter adeln hämtade tillbaka och installerade Ibrahim Quli som sultan.

De tidiga Qutb Shahi-sultanerna förbjöd hinduer att fira sina religiösa högtider, säger Annemarie Schimmel - en forskare i islamiska studier. Under Muhammad Quli Qutb Shahs (1580-1611), som var en mer tolerant härskare, tilläts hinduerna att fira sina religiösa högtider som Diwali och Holi i det fria. Senare sultaner som Tana Shah utnämnde brahmaniska hinduer som Madanna och Akkanna till ministrar med ansvar för skatteuppbörd och statskassa. Detta ledde dock till en betydande fraktionsbildning mellan de muslimska eliterna och den ökande makten för brahminhinduerna. Den muslimska fraktionen tog kontakt med Aurangzeb, som skickade ett regemente lett av sin son för att attackera Golconda. De halshögg Madanna och Akkanna, plundrade egendom och dödade många fler hinduer på administrativa poster i Qutb Shahi-dynastin. Kort därefter fängslades den sista sultanen i dynastin i Daulatabad av Aurangzeb, och Qutb Shahi-dynastin tog slut.

Golconda, och med byggandet av Char Minar, senare Hyderabad, fungerade som huvudstäder för sultanatet, och båda städerna förskönades av Qutb Shahi-sultanerna. Dynastin styrde Golconda i 171 år, tills mogulkejsaren Aurangzeb erövrade Deccan 1687.

Sultanatet bestod 1670 av 21 sarkars (provinser) som i sin tur är indelade i 355 parganas (distrikt).

Sultanatet Golconda var notoriskt rikt. Även om dess främsta inkomstkälla var landskatten, tjänade sultanatet mycket på sitt monopol på diamantproduktion från gruvor i rikets södra distrikt. Sultanatet hade också kontroll över Krishna- och Godavarideltat, vilket gav det tillgång till hantverksproduktion i byarna i området, där varor som textilier tillverkades. Staden Masulipatnam fungerade som Golconda-sultanatets främsta hamn för export av diamanter och textilier. Kungadömet nådde toppen av sitt ekonomiska välstånd på 1620- och 1630-talen.

Bomullsvävning

Under det tidiga 1600-talet fanns det en stark bomullsväveri i Deccanregionen. Stora mängder bomullsduk producerades för inhemsk konsumtion och export. Man tillverkade enfärgade och mönstrade tyger av hög kvalitet av muslin och kalik. Enkla tyger fanns i vit eller brun färg, i blekt eller färgad variant. Dessa tyger exporterades till Persien och europeiska länder. Mönstrade tyger tillverkades av tryck som tillverkades inhemskt med indigo för blått, chay-root för rödfärgade tryck och vegetabiliskt gult. Mönstrade tyger exporterades huvudsakligen till Java, Sumatra och andra östliga länder. Golconda hade starka handelsförbindelser med Ayutthaya Siam.

Diamanter

Sultanatet Golconda var känt för sina diamanter som kallades Golconda-diamanter. Dessa diamanter var eftertraktade diamanter långt innan Qutb Shahi-dynastin kom till makten, och de fortsatte att tillgodose denna efterfrågan genom de europeiska handlarna.

Diamanter från gruvorna (särskilt Kollur-gruvan som för närvarande ligger i Guntur-distriktet i Andhra Pradesh) transporterades till Hyderabad för att slipas, poleras, utvärderas och säljas. Golconda etablerade sig som ett centrum för diamanthandel och fram till slutet av 1800-talet var Golconda-marknaden den främsta källan till de finaste och största diamanterna i världen.

Qutb Shahis var beskyddare av den persiska shiitiska kulturen. Under de första 90 åren av sitt styre (ca 1512-1600) främjade de den persiska kulturen. Deras officiella påbud och hovspråk var endast på persiska. Quli Qutb Mulks hov blev en fristad för persisk kultur och litteratur. I början av 1600-talet, med sultan Muhammad Quli Qutb Shah (1580-1612), började en förändring. Han började också beskydda det telugiska språket och kulturen. Edikter började utfärdas både på persiska och telugu. Mot slutet av dynastin var dessa främst på telugu med en sammanfattning på persiska. När de antog telugu såg de sitt territorium som den telugu-talande regionen, konstaterar indologen Richard Eaton, och deras eliter betraktade härskarna som "telugu-sultaner".

Sultan Muhammad Quli Qutb Shah (1580-1612) skrev dikter på dakhini urdu, persiska och telugu. Senare poeter och författare skrev dock på urdu, men använde vokabulär från persiska, hindi och telugu. Under Abdullah Qutb Shahs regeringstid 1634 e.Kr. översattes en gammal sanskrittext om kärlek och sex Ratirahasya av Kokkoka till persiska och fick namnet Lazzat-un-Nisa (Kvinnans smaker).

Arkitektur

Qutb Shahis arkitektur var indo-islamisk, en kulmination av indiska och persiska arkitekturstilar. Deras stil var mycket lik den som de andra sultanaten i Deccan hade. Qutb Shahi-härskarna byggde Char Minar.

Några exempel på Qutb Shahis indo-islamiska arkitektur är Golconda Fort, Qutb Shahis gravar, Char Minar och Char Kaman, Mecka Masjid, Khairtabad Mosque, Hayat Bakshi Mosque, Taramati Baradari och Toli Mosque.

Qutb Shahi-kungariket var en mycket centraliserad stat. Sultanen åtnjöt absolut verkställande, rättslig och militär makt. När han var bortrest var det en regent som skötte förvaltningen på kungens vägnar. Peshwa (premiärminister) var sultanatets högsta tjänsteman. Han biträddes av ett antal ministrar, däribland Mir Jumla (finansminister), Kotwal (polischef) och Khazanadar (skattmästare).

Under större delen av deras regeringstid hade Qutb Shahi-sultanatet ett system med jagirer, som tillhandahöll trupper och samlade in skatter. De fick behålla en del av skatterna och ge sultanen resten. Skatteuppbörden skedde genom auktionsgårdar, den högstbjudande brukade få guvernörskapet. Även om guvernörerna åtnjöt en lyxig livsstil, fick de bära de hårda straffen för försummelser, och de var därför hårda mot folket. Tana Shah - den siste sultanen - införde på inrådan av sina brahmaniska ministrar som ansvarade för skatteuppbörden en reform som innebar att alla skatter skulle samlas in av civila yrkesmän för en region. Soldater, regeringsanställda, domstolstjänstemän och alla muslimska eliter fick bidrag från sultanens skattkammare. Dessa reformer medförde en stor ökning av intäkterna.

Enligt Moreland fick de persiska muslimerna i det tidigare systemet den högsta lönen och därefter de andra indiska muslimerna. I början av 1600-talet blev de persiska muslimerna rika genom att låna ut pengar till en hög ränta (ocker) på 4-5 procent per mensem, till stor förtvivlan för hinduerna.

Sultanatet hade 66 fort och varje fort administrerades av en Nayak. Under andra hälften av 1600-talet anställde Qutb Shahi-sultanen många hinduiska nayaks. Enligt Kruijtzer var dessa huvudsakligen brahminer. Enligt en annan redogörelse var de huvudsakligen från krigarkasterna Kamma, Velama, Kapu och Raju. De tjänstgjorde som civila skattehandläggare. Efter att mogulerna avsatte Qutb Shahi-dynastin 1687 avsattes även dessa hinduiska Nayaks och ersattes med muslimska militära befälhavare.

Qutb Shahi-dynastin, liksom många andra islamiska dynastier i Deccan, var en shia-islamisk dynastin med rötter i Persien (dagens Iran). Till en början var de mycket stränga och de förföljde hinduerna som utgjorde den stora majoriteten av befolkningen. Det var förbjudet att öppet fira hinduiska högtider i Golconda sultanat. Det var Muhammed Quli Qutb Shah som först vände om på denna politik och tillät hinduer att utöva sina festivaler och sin religion öppet.

Under de sista decennierna av sitt styre stödde Qutb Shahi-dynastins härskare islamiska traditioner inom shia, sufi och sunni, liksom hinduiska traditioner. Innan de dog började Tana Shah, med råd från Madanna och Akkanna - hans brahmaniska ministrar - att skicka pärlor till Ramas Bhadrachalam-tempel på Rama Navami.

De åtta sultanerna i dynastin var:

Qutb Shahi-sultanernas gravar ligger ungefär en kilometer norr om Golkondas yttre mur. Dessa byggnader är gjorda av vackert snidade stenar och omges av anlagda trädgårdar. De är öppna för allmänheten och tar emot många besökare.

Källor

 1. Qutb Shahi-dynastin
 2. Qutb Shahi dynasty
 3. ^ For a map of their territory see: Schwartzberg, Joseph E. (1978). A Historical atlas of South Asia. Chicago: University of Chicago Press. p. 147, map XIV.4 (l). ISBN 0226742210.
 4. ^ Brian Spooner and William L. Hanaway, Literacy in the Persianate World: Writing and the Social Order, (University of Pennsylvania Press, 2012), 317.
 5. ^ Alam, Muzaffar (1998). "The Pursuit of Persian: Language in Mughal Politics". Modern Asian Studies. 32 (2): 317–349. doi:10.1017/s0026749x98002947. S2CID 146630389. Ibrahim Qutb Shah encouraged the growth of Telugu and his successor Muhammad Quli Qutb Shah patronized and himself wrote poetry in Telugu and Dakhni. Abdullah Qutb Shah instituted a special office to prepare the royal edicts in Telugu (dabiri-ye foramina-i Hindavi). While administrative and revenue papers at local levels in the Qutb Shahi Sultanate were prepared largely in Telugu, the royal edicts were often bilingual. '06 The last Qutb Shahi Sultan, Abul Hasan Tana Shah, sometimes issued his orders only in Telugu, with a Persian summary given on the back of the farmans.
 6. ^ Christoph Marcinkowski, Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts, 169-170; "The Qutb-Shahi kingdom could be considered 'highly Persianate' with a large number of Persian-speaking merchants, scholars, and artisans present at the royal capital."
 7. ^ Syed, Muzaffar Husain (2011). Concise History of Islam. Vij Books India Private Limited. p. 258. ISBN 978-9-382-57347-0. The Qutb Shahi dynasty was the ruling family of the sultanate of Golkonda in southern India. They were Shia Muslims and belonged to a Turkmen tribe.
 8. Sen, Sailendra (2013). A Textbook of Medieval Indian History. Primus Books. p. 118. ISBN 978-9-38060-734-4.
 9. Golkonda-Fort – Karte mit Höhenangaben
 10. ^ Christoph Marcinkowski, Shi'ite Identities: Community and Culture in Changing Social Contexts, 169-170;"The Qutb-Shahi kingdom could be considered 'highly Persianate' with a large number of Persian-speaking merchants, scholars, and artisans present at the royal capital."
 11. ^ Annemarie Schimmel, Classical Urdu Literature from the Beginning to Iqbāl, (Otto Harrasowitz, 1975), 143.
 12. ^ a b Sailendra Sen, A Textbook of Medieval Indian History, Primus Books, 2013, p. 118, ISBN 978-93-80607-34-4.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?