Freden i Nystad

Dafato Team | 7 dec. 2022

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Freden i Nystad är ett fredsavtal mellan det ryska och det svenska kungadömet som avslutade det nordiska kriget 1700-1721. Undertecknad den 30 augusti (svenska: Nystad, finska: Uusikaupunki). Det undertecknades på den ryska sidan av Jacob Bryus och Andrei Osterman och på den svenska sidan av Johan Lillienstedt och Otto Strömfeld.

Fördraget ändrade den rysk-svenska gränsen som tidigare hade fastställts i Stolbovfördraget från 1617. Sverige erkände Livland, Estland, Ingermanland, en del av Karelen (det så kallade Gamla Finland) och andra territorier som annekterade till Ryssland. Ryssland åtog sig att återlämna det av Sverige ockuperade Finland och betala ersättning.

Ratificerad den 9 (20) september. Den 10 september 1721 hölls festligheter i Moskva med anledning av freden i Nistadt. Segern i det nordliga kriget hade fört Ryssland upp bland Europas stormakter.

I slutet av det stora nordiska kriget avgjorde England, Hannover, Nederländerna och Danmark, som hade allierat sig med Peter I mot Sverige, om de ryska vapnen segrade. I själva verket ville England och Nederländerna dock inte att Sverige skulle få ett fullständigt nederlag och att Ryssland skulle stärkas i Östersjön. Detta ledde till att koalitionen upplöstes och att ett alliansavtal med Frankrike ingicks den 4 augusti (15) 1717: Paris lovade att medla i förhandlingarna med Sverige, som var utmattat till det yttersta av det långa kriget. Den 12 (23) maj 1718 öppnades den åländska kongressen - på en av de åländska öarna. På den ryska sidan leddes förhandlingarna av Jacob Bryus och Andrei Osterman. Men i hopp om hjälp från England drog svenskarna ut på förhandlingarna på alla sätt och vis. Efter Karl XII:s död 1718 hade dessutom drottning Ulrika Eleonoras revanchistiska fraktion kommit till makten i Sverige och förespråkade närmare förbindelser med England och fortsatt krigföring.

Under inflytande av engelsk diplomati organiserades 1719 en koalition av europeiska stater mot Ryssland. Det bestod av Österrike, Sachsen och Hannover. England lovade svenskarna militärt och ekonomiskt stöd. Förhandlingarna vid Ålandskongressen avslutades. År 1719 besegrade den ryska flottan svenskarna vid ön Ösel och 1720 vid Grengam. England var tvunget att återkalla sin eskader från Östersjön. Under åren 1719-1720 genomfördes tre framgångsrika landstigningar i Sverige. Allt detta tvingade svenskarna att återuppta förhandlingarna i Nystadt i maj 1721.

Fördraget bestod av en ingress och 24 artiklar. Fördraget befäste Rysslands tillgång till Östersjön: det avstod delar av Karelen norr om Ladogasjön med Viborg, Ingermanland från Ladoga till Narva, delar av Estland med Revel, delar av Livland med Riga, öarna Ösel och Dago.

Det skedde ett utbyte av fångar, en amnesti för "brottslingar och avhoppare" (utom Ivan Mazepas anhängare). Finland återlämnades till Sverige, som också fick rätt att köpa och exportera bröd för 50 000 rubel från Ryssland tullfritt varje år. Fördraget bekräftade alla de privilegier som den svenska regeringen hade beviljat den baltiska adeln: den behöll sitt självstyre, sina klassorgan osv.

De viktigaste bestämmelserna i avtalet:

Den märkliga femte klausulen i fördraget föreskrev att den segrande sidan, dvs. Ryssland, i utsökta ordalag åtog sig att betala pengar till den besegrade sidan, dvs. Sverige. Lösensumman var två miljoner thalers (ethmark), som skulle betalas vid strikt fastställda tidpunkter och via strikt fastställda banker i Hamburg, London och Amsterdam.

"Mot detta lovar Hans Majestät att inom fyra veckor från utbytet av ratificeringarna av detta fördrag, eller tidigare om möjligt, återlämna storhertigdömet Finland till Hans Majestät och Sveriges krona. Dessutom anser sig Hans Majestät bunden och lovar att betala summan två miljoner ethenum ... och att återlämna den på de villkor och med de mynt som anges i separationsartikeln."

Ordet "mot" i artikel 5 i fördraget motsvarar ordet "i gengäld" i dagens ryska. Ordet "paki" motsvarar "såväl som", och ordet "avföring" motsvarar det vardagliga "tömma", dvs. i detta fall "rensa" (trupper), evakuera storfurstendömet Finlands territorium. Dessutom förbinder sig tsaren att betala en summa på 2 miljoner ephimstaler (motsvarande den ryska rubeln vid den tiden). I utträdesförklaringen fastställdes att betalningen skulle ske i preussiska, sachsiska eller brunsvenska "zweidritelstier", ett mynt på 20 groschen i omlopp, och att tre zweidritelstier gav två thalers (de godtagbara bankerna och betalningsvillkoren angavs också).

Villkoren för fred var följande:

2 miljoner yefimkova när myntets vikt 1721 var 28 gram - det är 56 ton silver. Som jämförelse kan vi säga att den ryska slagskeppsflottans förstfödda 52-kanoniga slagskepp "Poltava" kostade statskassan 35 tusen ethenimkami, och det inklusive kostnaden för kanoner. Peter I skickade därför till Sverige ett belopp som räckte till för att utrusta den mäktiga flottan på 56 slagskepp. Rysslands årliga budget var under dessa år cirka 4-5 miljoner rubel (eller ethenik, en silverrubel präglades från Joachimsthaler), så kungen skickade svenskarna halva landets budget. I Sveriges finansstatistik för perioden 1719-2003 står det dock att landets budget år 1721 var cirka 6 miljoner dollar eller 2 miljoner yefimks. På så sätt fick svenskarna från Ryssland ett belopp som motsvarade deras årliga budget.

Pengarna betalades i sin helhet och i februari 1727 gav den nye svenske kungen Fredrik I den ryske ambassadören i Stockholm, prins Vasilij Dolgorukov, ett kvitto som bekräftade att Sverige hade accepterat två miljoner thalers - i sin helhet.

En möjlig orsak till detta är Peter I:s förbindelser med August den starke, kung av Polen, med vilken han ursprungligen hade gått in i kriget mot Sverige som allierad och som hade åtagit sig att ge Livland till honom i händelse av seger, eftersom det på ena sidan gränsade till det polska inlandet och på den andra sidan till den polska kronans vasallhertigdöme Kurland. Lösensumman var delvis en muta för att frasen "i all evighet" skulle finnas med i Nystadfördraget, vilket den ryske historikern prins Michail Michailovitj Scherbatov bekräftar: "Vid fördragets slut betalade kejsaren Sverige två miljoner rubel för Livland, som den polska republiken kunde ha anspråk på, eftersom Peter I genom ett fördrag med Polens kung hade åtagit sig att om Livland erövrades skulle denna provins förbli i Polen, men före Nystadfördraget hade kejsaren för avsikt att ge den till Sverige. Detta skulle ha skett om inte baron Ostermann, dåvarande rysk minister, hade mutat de svenska ministrarna vid Nystadkongressen.

Redan innan han slöt fred med svenskarna instruerade Peter själv sina ambassadörer om hur de skulle vinna det inflytelserika Englands gunst: "Om de inte heller går med på det, erbjud pengar till en minister, men gå försiktigt fram, efter att ha undersökt om dessa ministrar är benägna att muta... Jag förväntar mig inte att muta Malbrook, för han är mycket rik, men lova 200 000 eller mer". "I detta sammanhang hänvisar tsaren till den brittiska generalen Duke of Marlborough som en muta. Tydligen spelade hemlig diplomati och mutor en roll: den brittiska eskadern i Östersjön hjälpte inte de svenska allierade mot de ryska strafflandningarna i Finland och övergav sedan Östersjön helt och hållet.

Ryssland fick tillgång till Östersjön och började därmed spela en viktigare roll på den internationella scenen. Den 22 oktober (2 november) 1721 utropades landet till ett imperium och Peter I tog "på senatorernas begäran" titeln Faderlandsfader, kejsare av hela Ryssland.

En skulpturgrupp i vit marmor, Fred och seger, installerades i S:t Petersburg i sommarträdgården 1726. Freden i Nystadt" av den italienska skulptören P. Baratta. Den nakna kvinnofiguren med ett horn av överflöd och en omkullvänd brinnande fackla representerar Ryssland. Vid hennes fötter finns en sköld, en kanon och en trumma som symboliserar vaksamhet. Ryssland kröns med en lagerkrans av segergudinnan Nika, som håller en palmkvist, symbolen för fred, och med sina fötter trampar hon på ett fallet lejon, Sveriges heraldiska symbol. En polsk örn fladdrar vid hennes fötter. Lejonets tass håller en kartusch med inskriptionen på latin: "Magnus est qui dat et qui accipit sed maximus qui ambe haec dare potest" ("Stor är den som ger och den som tar emot. Men störst är den som kan göra båda sakerna").

Den centrala figuren i Peterhofs kaskad av fontäner, Simson som sliter upp ett lejons käftar, markerar också de ryska vapnens seger i det nordliga kriget.

Källor

 1. Freden i Nystad
 2. Ништадтский мирный договор
 3. Большая Советская Энциклопедия. Гл. ред. Б. А. Введенский, 2-е изд. Т. 30. Николаев — Олонки. 1954. 656 стр., илл. и карты; 52 л. илл. и карт.
 4. Балязин В. Н. Неофициальная история России. — М.: Олма Медиа Групп, 2007. — ISBN 978-5-373-01229-4
 5. a b c d e Paloposki, Toivo J.: Suurvallan loppu, s. 291–295. Teoksessa Suomen historia osa 3: Suurvalta-aika. Espoo: Weilin & Göös, 1985. ISBN 951-35-2492-2.
 6. http://kulttuuriymparisto.nba.fi/netsovellus/rekisteriportaali/mjreki/read/asp/r_kohde_det1.aspx?KOHDE_ID=1000010759
 7. ^ [a b c d e f g] Sundberg (2002), s. 316–318
 8. ^ [a b] Villstrand (2011), s. 228
 9. ^ Sundberg (2002), s. 320–321
 10. ^ Russian: РГАДА. Рукописный отдел библиотеки Московской Синодальной типографии. Фонд 381, ед.хр.805. Л.6. Original handwritten text of the Treaty of Nystad in Russian
 11. ^ Ragsdale, Hugh; V. N. Ponomarev (1993). Imperial Russian foreign policy. Cambridge University Press. p. 42. ISBN 978-0-521-44229-9.
 12. ^ Лев Успенский. Записки старого петербуржца. (Lev Uspenskii. Zapiski starogo peterburjca.) Any edition.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?