Emil Adolf von Behring

Orfeas Katsoulis | 16. apr. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Emil Adolf Behring, fra 1901 von Behring († 31. marts 1917 i Marburg) var en tysk læge, immunolog, serolog og iværksætter. Han var grundlæggeren af passiv antitoksisk vaccination ("blodserumbehandling") og modtog den første Nobelpris i fysiologi eller medicin i 1901.

Især på grund af hans succes med udviklingen af antitoksinpræparater mod difteri, der var fremstillet af blodserum, som han udviklede i samarbejde med Kitasato Shibasaburō og Paul Ehrlich, samt med antitoksinet mod stivkrampe, blev han i pressen hyldet som "børnenes redningsmand" og - da antitoksinet mod stivkrampe var til særlig gavn for de sårede under Første Verdenskrig - som "soldaternes redningsmand". Behring blev efterfølgende tildelt jernkorset på det hvide bånd af kejser Wilhelm II i 1915.

Emil Adolf Behring (fra 1901 Emil von Behring) blev født som søn af læreren Georg August Behring (1819-1886) og hans anden hustru Augustine Zech (1828-1892). Hans far havde allerede fire børn fra sit første ægteskab, og Emil var det første af yderligere ni børn. Et stipendium fra den preussiske stat gjorde det muligt for ham at tage Abitur på det kongelige gymnasium i Hohenstein. Den 2. oktober 1874 blev han optaget på Kaiser Wilhelm-akademiet for militærmedicinsk uddannelse (det militærmedicinske akademi "Pepinière") i Berlin, hvor han studerede medicin på statens regning til gengæld for en otteårig militærlægetjenestepligt efter bestået eksamen. I 1878 blev han doktor ved Friedrich Wilhelm Universitetet i Berlin med en afhandling med titlen Neuere Beobachtungen über die Neurotomia opticociliaris (Nye observationer om Neurotomia opticociliaris); han fik sin autorisation til at praktisere som læge i 1880. Derefter arbejdede han som læge ved tropperne i provinsen Posen med stationer i Wohlau (1878-1880), Posen (1880-1883), Winzig (1883-1887) og Bojanowo (1887).

Uddannelsen og videreuddannelsen af militærlæger, som var orienteret mod militær hygiejne, sårpleje og forebyggelse af epidemier, gjorde Behring opmærksom på forebyggelse af epidemier og hygiejne. Behring fik yderligere vigtige indtryk fra farmakologen Carl Binz i Bonn og i sin tid som assistent for Robert Koch og senere som overlæge ved den medicinske klinik med speciale i infektionsmedicin og lungemedicin på Charité of Kochs preussiske institut for infektionssygdomme i Berlin. Behring begyndte sit arbejde med serumterapi i 1890 sammen med japaneren Kitasato Shibasaburō, med hvem han udgav afhandlingen Über das Zustandekommen der Diphtherieimmunität und der Tetanusimmunität bei Thieren. Essayet betragtes som grundlaget for serumterapi og 1890 som året for Emil Behrings opdagelse af den specifikke difteri og stivkrampeantitoksin. I slutningen af 1891 blev difteri-kurserummet (difteri-antitoksin), der blev fremstillet af fåreserum, for første gang anvendt på to difteriramte børn på Ernst von Bergmanns kirurgiske universitetsklinik - dog uden held, da den anvendte dosis af antitoksin var for lav. Samarbejdet med hans kolleger Paul Ehrlich og Erich Wernicke bidrog i høj grad til udviklingen af et effektivt helbredende serum. Grundidéen bag den blodserumterapi, som Behring og hans kolleger i Berlin har udviklet, er baseret på den antagelse, at det er muligt at bekæmpe smitsomme sygdommes patogener ikke med desinficerende kemikalier, men med antitoksiner - dvs. med sådanne antitoksiner, som kroppen selv producerer som en del af sin afværgreaktion.

Ud fra et videnskabeligt synspunkt var gennembruddet sket i begyndelsen af 1894, da difteri-kurserummet med succes blev anvendt ikke kun på klinikkerne i Berlin, men også i Leipzig og andre byer. Desuden erstattede midlet trakeotomien, som hidtil var blevet udført under behandlingen, og det blev kaldt "Behrings guld" af Otto Heubner på den internationale hygiejnekongres i Budapest. Behring manglede imidlertid finansielt stærke ikke-statslige partnere til at realisere sin banebrydende idé om antitoksinbehandling i stor skala. Allerede i efteråret 1892 erkendte kemikeren August Laubenheimer, der var medlem af bestyrelsen for Farbwerke Hoechst, omfanget af Behrings ideer og fik ham til at arbejde for virksomheden. I august 1894 startede produktionen i Frankfurt-Höchst; i november samme år blev en serumproduktionsfacilitet med oprindeligt 57 heste indviet i Höchst under overværelse af Behring og Robert Koch. Ved årets udgang var der allerede blevet sendt mere end 75.000 serumflasker; i regnskabsåret 1895 var nettooverskuddet på 706.770 mark. Farbwerke tilbød et difteri-kurserum ifølge Behring og Ehrlich, som opnåede en helbredelsesprocent på 75 procent for denne hidtil mest dødelige børnesygdom. I oktober 1894 blev Behring takket være ministerialbetjenten Friedrich Althoffs mægling udnævnt til hygiejneprofessor ved universitetet i Halle.

I 1895 udnævnte Friedrich Althoff, eller rettere sagt den preussiske stat, Behring, som ikke havde haft succes med at undervise i Halle, til professor i hygiejne og leder af det medicinske fakultets hygiejneinstitut ved universitetet i Marburg. Samme år blev der med midler fra Farbwerke og 25.000 guldfranc fra "Prix Alberto Levi", som han havde fået tildelt i Frankrig, indrettet et privat laboratorium på Schlossberg, som var meget veludstyret for den tid, og som også omfattede en lille stald til forsøgsdyrene. I 1901 fik Behring den første Nobelpris for fysiologi eller medicin, efter at han allerede var blevet nobiliseret (i Preussen) den 18. januar 1901 (fra da af Emil Adolf von Behring). Kaiser Wilhelm II tildelte ham titlen "Excellenz" som Wirklicher Geheimer Rat i 1903.

Behring overvejede i løbet af 1903 at oprette sit eget firma, hvorefter laboratoriet i 1904 blev udvidet med yderligere jord og en ejendom i Schlossparken, som dannede grundlaget for Behringwerk. En af grundene til at stræbe efter selvstændighed i et separat selskab var ændringen i de hidtidige kontraktforhold med Farbwerke i Höchst, hvor August Laubenheimer, der hidtil havde fungeret som mellemmand, trådte ud af bestyrelsen i 1903.

I forbindelse med grundlæggelsen af sin virksomhed i Marburg noterede Behring følgende ord: "De omfattende og ret dyre bygninger, ejendomme, husdyrhold, laboratoriefaciliteter, hvortil kommer afdelinger med talrige ansatte, der er rettet mod særlige mål, er blevet forenet til en samlet virksomhed, som har fået navnet Behringwerk". På trods af den selvstændighed, han nu havde opnået, havde Behring imidlertid brug for en forretningspartner, da han ikke vidste meget om kommerciel ledelse af en virksomhed og salg af sine produkter. Den 7. november 1904, da det nye firma blev indskrevet i handelsregistret som "Behringwerke oHG", stod apotekeren Carl Siebert fra Marburg ham bi som partner. Operationen startede med et første hold på ti medarbejdere. Den hurtige vækst i virksomheden gjorde det nødvendigt at omdanne Behringwerk til Behringwerke Bremen und Marburg Gesellschaft mbH i 1914.

Sammen med sin japanske kollega Shibasaburo Kitasato isolerede Behring også tetanustoksin på Robert Kochs institut for smitsomme sygdomme. Med begyndelsen af Første Verdenskrig blev produktionen udvidet enormt, da det stivkrampehelbredende serum, som Behring havde udviklet til de soldater, der lå i de beskidte skyttegrave, nu blev "soldaternes redningsmand" fra den dødelige stivkrampe. Ud over tetanushelbredende serum blev der også fremstillet serum mod dysenteri og gasbrand samt koleravaccine til hæren.

Emil von Behring døde før afslutningen af Første Verdenskrig den 31. marts 1917 i en alder af 63 år, som den største godsejer i byen Marburg, syg siden sommeren 1916 og tilbagetrukket fra alle videnskabelige og erhvervsmæssige aktiviteter. Hans hvilested er Behring-mausoleet på Elsenhöhe, opkaldt efter hans hustru Else von Behring, hvorfra der er udsigt over Behrings tidligere godser og over Marburg Slot.

Fra 1874 var han medlem, senere æresmedlem, af Pépinière-Corps Suevo-Borussia, som i dag fortsætter i Corps Guestphalia et Suevoborussia Marburg.

Fra november 1907 til sommeren 1910 blev Behring behandlet af internist Rudolf von Hößlin (1858-1938) på hans Neuwittelsbach Sanatorium i Nymphenburg-distriktet i München, hvor han "håbede at finde et pusterum fra sit opslidende arbejde" (ifølge Zeiss og Bieling, 1940).

I 1895 købte Emil Behring (på det tidspunkt stadig uden adelstitel) en villa på øen Capri nær Napoli, som han stolt kaldte "Villa Behring". Han og hans unge kone Else Spinola (1876-1936) tog dertil på bryllupsrejse efter deres bryllupsdag den 29. december 1896. Hun var datter af den private rådmand og vicedirektør for Charité Werner Bernhard Spinola (1836-1900) og hans kone Elise Charlotte Bendix (1846-1926). Parret fik seks sønner, Fritz, Bernhard, Hans, Kurt, Emil og Otto, hvoraf to af dem, Hans (1903-1982) og Otto von Behring (1913-2002), også studerede medicin.

Von Behring valgte prominente videnskabsmænd og personligheder som Émile Roux, Erich Wernicke, Wilhelm Conrad Röntgen, Ilya Ilyich Metschnikov og Friedrich Althoff som gudforældre. Den anden søn, Bernhard (1900-1918), faldt som fændrik i Frankrig under Første Verdenskrig.

Hans nevø Walter Bieber (1890-1972) studerede også medicin og arbejdede som overlæge på Emil von Behring-instituttet i Marburg fra 1919 til 1923. Senere blev han leder af epidemiafdelingen i rigsministeriet for indenrigsanliggender i Berlin.

Hitler erklærede Else Spinola for en "ædel arisk" i 1934, efter at von Behring var blevet bagtalt for at have forurenet germansk blod med dyreblodsserum. Stürmer havde hævdet, at Behring havde "forurenet sit eget blod". På 50-årsdagen for opdagelsen af serumterapien i 1940 organiserede den nationalsocialistiske stat også en stor mindehøjtidelighed med forskere fra 23 nationer.

Flere medlemmer af familien Behring var lærere, f.eks. bedstefaren Johann Friedrich († 1853, lærer i Gramten, Rosenberg-distriktet), faderen Georg August (lærer i Raudnitz, Klein-Sehren, Chroste og Hansdorf), brødrene Otto (1845-1898, lærer i Daulen), Albert (1864-1913, lærer i Hansdorf) og Paul (1867-1928, lærer i Danzig). Deres søster Bertha (1859-1927), som selv underviste i Hansdorf-skolen før hun blev gift, var gift med læreren Hermann Bieber (1863-1926). Deres søn Hermann Bieber (1895-1926) var senere også lærer i Hansdorf. Berta og Hermanns første søn var den senere professor og læge Johannes Walter Bieber (1890-1971), som boede i en periode i familien Behrings villa i Wilhelm-Roser-Straße under sit medicinstudie i Marburg.

Kilder

 1. Emil Adolf von Behring
 2. Emil von Behring
 3. Hermann (1856–1924), Ernst Wilhelm (1857–1904), Anna Bertha (1859–1927), Bernhard Robert (1861 bis ca. 1896), August Ludwig (* 1862), Albert (1864–1913), Paul Richard (1867–1928) und Emma (1869–1926). – Nach Ruth Hoevel, Karl Otto: Die Familie des Serumforschers Emil v. Behring. In: Archiv ostdeutscher Familienforscher. 3. Band 1967, S. 226.
 4. Ulrike Enke: 125 Jahre Diphtherieheilserum: „Das Behring’sche Gold“. Deutsches Ärzteblatt, 4. Dezember 2015, abgerufen am 4. November 2019.
 5. Arnold Eiermann: Die Einrichtung zur Darstellung des Diphtherie-Heilserums in den Höchster Farbwerken. In: Münchener Medicinische Wochenschrift. Band 41, 1894, S. 1038–1040.
 6. ^ Oswald Gerhardt, Emilio Behring, tappe di un'idea, Milano, Garzanti, 1943
 7. ^ op.cit p.35
 8. 1 2 Emil von Behring // Encyclopædia Britannica (англ.)
 9. Нобелевские премии, 2002, p. 32.
 10. 1902 : Эмиль фон Беринг // Нобелевская плеяда медицинских открытий / Сост.: А. В. Литвинов, И. А. Литвинова, В. Ю. Кульбакин. — М.: Медпресс-информ, 2011. — С. 11. — 288 с. — ISBN 978-5-98322-700-2.
 11. Элизабета Левин. Селестиальные близнецы. — М.: Амрита-Русь, 2006. — С. 104—105. — 114 с.
 12. Нобелевские премии, 2002, p. 29.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?