Marc Chagall

Dafato Team | 1. jan. 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Marc Chagall (6. juli 1887 - 28. marts 1985) var en russisk-fransk kunstner. Han var en tidlig modernist, der var forbundet med flere store kunstneriske stilarter og skabte værker i en bred vifte af kunstneriske formater, herunder maleri, tegninger, bogillustrationer, glasmalerier, scenografier, keramik, gobeliner og kunsttryk.

Chagall blev født i 1887 i en jødisk familie nær Vitebsk, der i dag ligger i Hviderusland, men som dengang lå i det russiske kejserriges Palæ af bosættelser. Før Første Verdenskrig rejste han mellem Sankt Petersborg, Paris og Berlin. I denne periode skabte han sin egen blanding og stil af moderne kunst baseret på sin idé om Østeuropa og den jødiske folkekultur. Han tilbragte krigsårene i sit hjemland Hviderusland, hvor han blev en af landets mest fremtrædende kunstnere og medlem af den modernistiske avantgarde og grundlagde Vitebsk Arts College. Senere arbejdede han i og nær Moskva under vanskelige forhold i en hård tid i Rusland, inden han igen rejste til Paris i 1923. Under Anden Verdenskrig flygtede han fra det besatte Frankrig til USA, hvor han boede i 7 år i New York City, inden han vendte tilbage til Frankrig i 1948.

Kunstkritiker Robert Hughes omtalte Chagall som "det tyvende århundredes kvintessens af jødisk kunstner". Ifølge kunsthistoriker Michael J. Lewis blev Chagall betragtet som "den sidste overlevende af den første generation af europæiske modernister". I årtier var han "også blevet respekteret som verdens mest fremtrædende jødiske kunstner". Ved hjælp af glasmaleri skabte han vinduer til katedralerne i Reims og Metz samt Fraumünster i Zürich, vinduer til FN og Art Institute of Chicago og Jerusalem-vinduerne i Israel. Han udførte også store malerier, herunder en del af loftet på Paris Opéra.

Han havde to grundlæggende ry, skriver Lewis: som en pioner inden for modernismen og som en vigtig jødisk kunstner. Han oplevede modernismens "guldalder" i Paris, hvor "han syntetiserede kunstformerne kubisme, symbolisme og fauvisme, og fauvismens indflydelse gav anledning til surrealismen". Alligevel forblev han i alle disse faser af sin stil "mest eftertrykkeligt en jødisk kunstner, hvis værk var én lang drømmende drøm om livet i hans fødeby Vitebsk". "Når Matisse dør", bemærkede Pablo Picasso i 1950'erne, "vil Chagall være den eneste maler tilbage, som forstår, hvad farve virkelig er".

Tidligt liv

Marc Chagall blev født som Moishe Shagal i en jødisk familie i Liozna nær byen Vitebsk (Hviderusland, dengang en del af det russiske imperium) i 1887. På det tidspunkt, hvor han blev født, havde Vitebsk omkring 66.000 indbyggere. Halvdelen af befolkningen var jødisk. Den maleriske by med kirker og synagoger blev af kunstneren Ilya Repin kaldt "det russiske Toledo" efter den kosmopolitiske by i det tidligere spanske imperium. Da byen hovedsagelig var bygget af træ, overlevede kun lidt af den årelange besættelse og ødelæggelse under Anden Verdenskrig.

Chagall var den ældste af ni børn. Familienavnet Shagal er en variant af navnet Segal, som i et jødisk samfund normalt blev båret af en levitisk familie. Hans far, Khatskl (Zachar) Shagal, var ansat hos en sildemager, og hans mor, Feige-Ite, solgte dagligvarer fra deres hjem. Hans far arbejdede hårdt og bar tunge tønder, men tjente kun 20 rubler om måneden (gennemsnitslønnen i hele det russiske imperium var 13 rubler om måneden). Chagall ville senere inddrage fiskemotiver "af respekt for sin far", skriver Chagall-biografen Jacob Baal-Teshuva. Chagall skrev om disse tidlige år:

Dag efter dag, vinter og sommer, stod min far op klokken seks om morgenen og gik i synagogen. Der bad han sin sædvanlige bøn for en eller anden død mand. Da han kom tilbage, gjorde han samovaren klar, drak te og gik i gang med arbejdet. Et helvedesarbejde, en galejeslavs arbejde. Hvorfor forsøge at skjule det? Hvordan kan man fortælle om det? Intet ord vil nogensinde lette min fars lod... Der var altid masser af smør og ost på vores bord. Smørrebrød, som et evigt symbol, var aldrig ude af mine barnlige hænder.

En af de vigtigste indtægtskilder for byens jødiske befolkning var fremstillingen af tøj, som blev solgt i hele det russiske imperium. De fremstillede også møbler og forskellige landbrugsredskaber. Fra slutningen af det 18. århundrede og frem til Første Verdenskrig begrænsede den kejserlige russiske regering jøderne til at bo inden for Palæet, som omfattede det nuværende Ukraine, Hviderusland, Polen, Litauen og Letland, hvilket næsten nøjagtigt svarer til det polsk-litauiske sameksistensens område, som for nylig blev overtaget af det kejserlige Rusland. Dette medførte, at der blev oprettet jødiske markedsbyer (shtetls) i hele det nuværende Østeuropa med egne markeder, skoler, hospitaler og andre samfundsinstitutioner..:  14

Chagall skrev som dreng: "Jeg følte ved hvert skridt, at jeg var jøde - folk fik mig til at føle det". Under en pogrom skrev Chagall, at: "Gadelamperne er slukkede. Jeg føler mig panikslagen, især foran slagteriernes vinduer. Der kan man se kalve, der stadig er i live, ligge ved siden af slagternes økse og knive". Da nogle pogromniks spurgte Chagall: "Jøde eller ej?", huskede han, at han tænkte: "Mine lommer er tomme, mine fingre er følsomme, mine ben er svage, og de er ude efter blod. Min død ville være nyttesløs. Jeg ville så gerne leve". Chagall benægtede at være jøde, hvilket fik pogromnikerne til at råbe "Okay! Gå væk!"

Det meste af det, man ved om Chagalls tidlige liv, stammer fra hans selvbiografi, Mit liv. I den beskrev han den store indflydelse, som den chassidiske jødiske kultur havde på hans liv som kunstner. Chagall fortalte, hvordan han indså, at de jødiske traditioner, som han var vokset op med, var ved at forsvinde hurtigt, og at han var nødt til at dokumentere dem. Vitebsk selv havde været et center for denne kultur fra 1730'erne med en lære, der stammede fra Kabbalah. Chagall-forskeren Susan Tumarkin Goodman beskriver forbindelserne og kilderne til hans kunst til hans tidlige hjem:

Chagalls kunst kan forstås som et svar på en situation, der længe har præget de russiske jøders historie. Selv om de var kulturelle innovatorer, der ydede vigtige bidrag til samfundet som helhed, blev jøderne betragtet som outsidere i et ofte fjendtligt samfund... Chagall selv blev født i en familie, der var gennemsyret af religiøst liv; hans forældre var observante chassidiske jøder, der fandt åndelig tilfredsstillelse i et liv, der var defineret af deres tro og organiseret af bønner. 14

Kunstundervisning

I det russiske imperium på det tidspunkt måtte jødiske børn ikke gå i almindelige skoler eller på universiteter. Deres bevægelsesfrihed i byen var også begrænset. Chagall fik derfor sin primære uddannelse på den lokale jødiske religiøse skole, hvor han studerede hebraisk og bibelsk. I en alder af 13 år forsøgte hans mor at få ham indskrevet på et almindeligt gymnasium, og han husker: "Men på den skole tager de ikke imod jøder. Uden et øjebliks tøven går min modige mor uden videre hen til en professor." Hun tilbød rektoren 50 rubler for at lade ham gå på skolen, hvilket han accepterede.

Et vendepunkt i hans kunstneriske liv kom, da han for første gang bemærkede en medstuderende, der tegnede. Baal-Teshuva skriver, at for den unge Chagall var det at se en anden tegne "som et syn, en åbenbaring i sort og hvidt". Chagall ville senere sige, at der ikke var nogen form for kunst i hans families hjem, og at begrebet var ham helt fremmed. Da Chagall spurgte skolekammeraten, hvordan han havde lært at tegne, svarede hans ven: "Gå hen og find en bog på biblioteket, idiot, vælg et billede, du kan lide, og kopier det bare". Han begyndte snart at kopiere billeder fra bøger og fandt oplevelsen så givende, at han derefter besluttede sig for at blive kunstner.

Til sidst betroede han sin mor: "Jeg vil gerne være maler", selv om hun endnu ikke kunne forstå hans pludselige interesse for kunst, eller hvorfor han ville vælge et kald, der "virkede så upraktisk", skriver Goodman. Den unge Chagall forklarede: "Der er et sted i byen; hvis jeg bliver optaget, og hvis jeg gennemfører kurset, vil jeg komme ud som en almindelig kunstner. Jeg ville være så lykkelig!" Det var i 1906, og han havde lagt mærke til Yehudas atelier (på samme tid var de kommende kunstnere El Lissitzky og Ossip Zadkine også Pens elever. På grund af Chagalls unge alder og manglende indkomst tilbød Pen at undervise ham gratis. Efter et par måneder på skolen indså Chagall imidlertid, at akademisk portrætmaleri ikke passede til hans ønsker.

Kunstnerisk inspiration

Goodman bemærker, at i denne periode i det kejserlige Rusland havde jøder to muligheder for at komme ind i kunstverdenen: den ene var at "skjule eller benægte sine jødiske rødder", den anden - som Chagall valgte - var "at værne om og offentligt udtrykke sine jødiske rødder" ved at integrere dem i kunsten. For Chagall var dette også hans middel til "selvhævdelse og et udtryk for principper":  14

Chagall-biograf Franz Meyer forklarer, at med forbindelserne mellem hans kunst og hans tidlige liv "er den hassidiske ånd stadig grundlaget og kilden til næring for hans kunst". Lewis tilføjer: "Selv om han senere blev en kosmopolitisk kunstner, ville hans lager af visuelle billeder aldrig blive større end hans barndomslandskab med dets snedækkede gader, træhuse og allestedsnærværende violinister ... barndomsscener, der sidder så uudsletteligt i ens hukommelse, og at de er så stærkt følelsesmæssigt ladet, at det kun kunne aflades på en skæv måde gennem en besættende gentagelse af de samme kryptiske symboler og ideogrammer ... "

Mange år senere, i en alder af 57 år, mens han boede i USA, bekræftede Chagall dette, da han offentliggjorde et åbent brev med titlen "To My City Vitebsk" (Til min by Vitebsk):

Hvorfor? Hvorfor forlod jeg dig for mange år siden? ... Du tænkte, at drengen søger noget, søger sådan en særlig finesse, at farven falder ned som stjerner fra himlen og lander, lys og gennemsigtig, som sne på vores tage. Hvor har han fået den fra? Hvordan kunne den komme til en dreng som ham? Jeg ved ikke, hvorfor han ikke kunne finde den hos os, i byen, i sit hjemland. Måske er drengen "skør", men "skør" for kunstens skyld. ... Du tænkte: "Jeg kan se, jeg er ætset ind i drengens hjerte, men han er stadig "flyvende", han stræber stadig efter at lette, han har "vind" i hovedet." ... Jeg boede ikke sammen med dig, men jeg havde ikke et eneste maleri, der ikke åndede af din ånd og din refleksion.

Det Russiske Imperium (1906-1910)

I 1906 flyttede han til Sankt Petersborg, som dengang var det russiske imperiums hovedstad og centrum for landets kunstneriske liv med sine berømte kunstskoler. Da jøder ikke måtte rejse ind i byen uden et internt pas, lykkedes det ham at få et midlertidigt pas af en ven. Han indskrev sig på en prestigefyldt kunstskole og studerede der i to år. I 1907 var han begyndt at male naturalistiske selvportrætter og landskaber. Chagall var et aktivt medlem af den uregelmæssige frimurerloge Grand Orient of Russia's Peoples, som var en uregelmæssig frimurerloge. Han tilhørte logen "Vitebsk".

Mellem 1908 og 1910 var Chagall elev af Léon Bakst på Zvantseva-skolen for tegning og maleri. Under opholdet i Sankt Petersborg opdagede han eksperimentelt teater og værker af kunstnere som Paul Gauguin. Bakst, der også var jøde, var designer af dekorativ kunst og var berømt som tegner af scenografier og kostumer til Ballets Russes, og han hjalp Chagall ved at fungere som rollemodel for jødisk succes. Bakst flyttede til Paris et år senere. Kunsthistorikeren Raymond Cogniat skriver, at efter at have levet og studeret kunst alene i fire år, "kom Chagall ind i den moderne kunsts mainstream. ...Hans læretid var forbi, men Rusland havde spillet en mindeværdig indledende rolle i hans liv.":  30

Chagall blev i Sankt Petersborg indtil 1910 og besøgte ofte Vitebsk, hvor han mødte Bella Rosenfeld. I Mit liv beskrev Chagall sit første møde med hende: "Hendes tavshed er min, hendes øjne er mine. Det er som om hun ved alt om min barndom, min nutid, min fremtid, som om hun kan se lige igennem mig.":  22 Bella skrev senere om mødet med ham: "Når man så fik et glimt af hans øjne, var de så blå, som om de var faldet direkte ned fra himlen. Det var mærkelige øjne ... lange, mandelformede ... og hvert enkelt syntes at sejle af sig selv, som en lille båd."

Frankrig (1910-1914)

I 1910 flyttede Chagall til Paris for at udvikle sin kunstneriske stil. Kunsthistoriker og kurator James Sweeney bemærker, at da Chagall først ankom til Paris, var kubismen den dominerende kunstform, og fransk kunst var stadig domineret af "det 19. århundredes materialistiske syn". Men Chagall ankom fra Rusland med "en moden farvebegavelse, en frisk, uhæmmet reaktion på følelser, en fornemmelse for simpel poesi og humoristisk sans", tilføjer han. Disse begreber var fremmede for Paris på det tidspunkt, og derfor kom hans første anerkendelse ikke fra andre malere, men fra digtere som Blaise Cendrars og Guillaume Apollinaire. 7 Kunsthistorikeren Jean Leymarie bemærker, at Chagall begyndte at tænke på kunst som "en kunst, der "kommer fra det indre væsen udad, fra det sete objekt til den psykiske udgydelse", hvilket var det modsatte af den kubistiske måde at skabe på.

Han udviklede derfor venskaber med Guillaume Apollinaire og andre avantgardekunstnere, herunder Robert Delaunay og Fernand Léger. Baal-Teshuva skriver, at "Chagalls drøm om Paris, lysets og frem for alt frihedens by, var gået i opfyldelse.":  33 De første dage var hårde for den 23-årige Chagall, som var ensom i storbyen og ikke kunne tale fransk. Nogle dage havde han "lyst til at flygte tilbage til Rusland, da han dagdrømte, mens han malede, om den slaviske folklores rigdom, sine chassidiske oplevelser, sin familie og især Bella".

I Paris blev han indskrevet på Académie de La Palette, en avantgardekunstskole, hvor malerne Jean Metzinger, André Dunoyer de Segonzac og Henri Le Fauconnier underviste, og han fik også arbejde på et andet akademi. Han brugte sine fritimer på at besøge gallerier og saloner, især Louvre; han kom til at beundre kunstnere som Rembrandt, Le Nain-brødrene, Chardin, van Gogh, Renoir, Pissarro, Matisse, Gauguin, Courbet, Millet, Manet, Monet, Delacroix og andre. Det var i Paris, at han lærte gouacheteknikken, som han brugte til at male belarussiske scener. Han besøgte også Montmartre og Latinerkvarteret "og var glad for bare at indånde parisisk luft". Baal-Teshuva beskriver denne nye fase i Chagalls kunstneriske udvikling:

Chagall var opløftet, beruset, mens han slentrede gennem gaderne og langs Seines bredder. Alt ved den franske hovedstad ophidsede ham: butikkerne, duften af frisk brød om morgenen, markederne med frisk frugt og grønt, de brede boulevarder, caféerne og restauranterne og frem for alt Eiffeltårnet. En anden helt ny verden, der åbnede sig for ham, var kalejdoskopet af farver og former i de franske kunstneres værker. Chagall gennemgik begejstret deres mange forskellige tendenser og måtte genoverveje sin stilling som kunstner og beslutte, hvilken kreativ vej han ville gå. 33

Under sit ophold i Paris blev Chagall konstant mindet om sit hjem i Vitebsk, da Paris også var hjemsted for mange malere, forfattere, digtere, komponister, dansere og andre emigranter fra det russiske imperium. Men "nat efter nat malede han til daggry", og gik først derefter i seng i et par timer, og han modstod storbyens mange fristelser om natten..:  44 "Mit hjemland eksisterer kun i min sjæl", sagde han engang: viii Han fortsatte med at male jødiske motiver og emner fra sine erindringer fra Vitebsk, selv om han inddrog parisiske scener - især Eiffeltårnet - sammen med portrætter. Mange af hans værker var opdaterede versioner af malerier, som han havde lavet i Rusland, omsat til fauvistiske eller kubistiske tangenter.

Chagall udviklede et helt repertoire af skæve motiver: spøgelsesagtige figurer, der svæver i himlen, ... den gigantiske violinist, der danser på miniature-dukkehuse, de levende og gennemsigtige livmødre og i dem de små afkom, der sover på hovedet. De fleste af hans scener af livet i Vitebsk blev malet, mens han boede i Paris, og "på en måde var de drømme", bemærker Lewis. Deres "undertone af længsel og tab", med et løsrevet og abstrakt udseende, fik Apollinaire til at blive "ramt af denne kvalitet" og kaldte dem "surnaturel!" Hans "dyriske

Sweeney skriver, at "Dette er Chagalls bidrag til samtidskunsten: genoplivningen af en poesi af repræsentation, der undgår faktuel illustration på den ene side og ikke-figurative abstraktioner på den anden side". André Breton sagde, at "med ham alene vendte metaforen triumferende tilbage til det moderne maleri"..:  7

Rusland (1914-1922)

Fordi han savnede sin forlovede Bella, som stadig var i Vitebsk - "Han tænkte på hende dag og nat", skriver Baal-Teshuva - og fordi han var bange for at miste hende, besluttede Chagall at tage imod en invitation fra en kendt kunsthandler i Berlin til at udstille sine værker, idet han havde til hensigt at fortsætte til Hviderusland, gifte sig med Bella og derefter vende tilbage til Paris med hende. Chagall tog 40 lærreder og 160 gouacher, akvareller og tegninger med til udstilling. Udstillingen, der blev afholdt i Herwarth Waldens Sturm Gallery, var en stor succes: "De tyske kritikere sang positivt hans ros."

Efter udstillingen fortsatte han til Vitebsk, hvor han planlagde kun at blive længe nok til at gifte sig med Bella. Men efter et par uger begyndte Første Verdenskrig, som lukkede den russiske grænse på ubestemt tid. Et år senere giftede han sig med Bella Rosenfeld, og de fik deres første barn, Ida. Inden ægteskabet havde Chagall svært ved at overbevise Bellas forældre om, at han ville være en passende ægtemand for deres datter. De var bekymrede over, at hun skulle gifte sig med en maler fra en fattig familie, og de spekulerede på, hvordan han ville forsørge hende. At blive en succesfuld kunstner blev nu et mål og en inspiration. Ifølge Lewis "er de euforiske malerier fra denne tid, som viser det unge par svævende som en ballon over Vitebsk - med træbygninger med facetter på Delaunay-manér - de mest letfærdige i hans karriere". Hans bryllupsbilleder var også et emne, som han ville vende tilbage til i senere år, når han tænkte over denne periode af sit liv. 75

I 1915 begyndte Chagall at udstille sine værker i Moskva, først i en kendt salon og i 1916 i Sankt Petersborg. Han viste igen sin kunst på en udstilling af avantgardekunstnere i Moskva. Denne eksponering gav ham anerkendelse, og en række velhavende samlere begyndte at købe hans kunst. Han begyndte også at illustrere en række jiddiske bøger med blæktegninger. Han illustrerede I. L. Peretz' The Magician i 1917. Chagall var 30 år gammel og var begyndt at blive kendt: 77

Oktoberrevolutionen i 1917 var en farlig tid for Chagall, men den gav også muligheder. Chagall skrev, at han kom til at frygte de bolsjevikiske ordrer, der blev hængt op på hegn, og skrev: "Fabrikkerne stoppede. Horisonterne åbnede sig. Rum og tomhed. Ikke mere brød. De sorte bogstaver på morgenplakaterne fik mig til at få kvalme i hjertet". Chagall var ofte sulten i dagevis og husker senere, at han så "en brud, tiggerne og de fattige stakler tynget af bundter", hvilket fik ham til at konkludere, at det nye regime havde vendt det russiske imperium "på hovedet på den måde, som jeg vender mine billeder på hovedet". På det tidspunkt var han en af det kejserlige Ruslands mest fremtrædende kunstnere og medlem af den modernistiske avantgarde, som nød særlige privilegier og prestige som "revolutionens æstetiske arm". Han blev tilbudt en bemærkelsesværdig stilling som kommissær for billedkunst for landet, men foretrak noget mindre politisk og accepterede i stedet et job som kunstkommissær for Vitebsk. Dette resulterede i, at han grundlagde Vitebsk Arts College, som, tilføjer Lewis, blev den "mest fremtrædende kunstskole i Sovjetunionen".

Det fik nogle af landets vigtigste kunstnere, såsom El Lissitzky og Kazimir Malevich, til sit fakultet. Han fik også sin første lærer, Yehuda Pen. Chagall forsøgte at skabe en atmosfære af et kollektiv af selvstændigt tænkende kunstnere med hver deres egen unikke stil. Dette skulle dog snart vise sig at være vanskeligt, da nogle få af de vigtigste fakultetsmedlemmer foretrak en suprematistisk kunst med firkanter og cirkler og misbilligede Chagalls forsøg på at skabe "borgerlig individualisme". Chagall tog derefter sin afsked som kommissær og flyttede til Moskva.

I Moskva blev han tilbudt et job som scenograf for det nyoprettede statslige jødiske kammerteater. Det skulle begynde at fungere i begyndelsen af 1921 med en række stykker af Sholem Aleichem. Til åbningen skabte han en række store vægmalerier i baggrunden ved hjælp af teknikker, som han lærte af Bakst, sin tidlige lærer. Et af de vigtigste vægmalerier var 2,7 m højt og 7,3 m langt og indeholdt billeder af forskellige livlige motiver som dansere, violinister, akrobater og bondegårdsdyr. En anmelder kaldte det dengang for "hebraisk jazz i maling". Chagall skabte det som et "lager af symboler og virkemidler", bemærker Lewis. Vægmalerierne "udgjorde en milepæl" i teaterhistorien og var forløbere for hans senere store værker, herunder vægmalerier til New York Metropolitan Opera og Paris Operaen. 87

Første Verdenskrig sluttede i 1918, men den russiske borgerkrig fortsatte, og hungersnøden bredte sig. Chagalls fandt det nødvendigt at flytte til en mindre, billigere by nær Moskva, selv om Chagall nu var nødt til at pendle til Moskva dagligt med overfyldte tog. I 1921 arbejdede han som kunstlærer sammen med sin ven, billedhuggeren Isaac Itkind, på et jødisk drengehjem i Malakhovka, som husede unge flygtninge, der var forældreløse efter pogromerne: 270. Mens han arbejdede der, lavede han en række illustrationer til den jiddiske digtsamling Sorg skrevet af David Hofstein, som var en anden lærer på Malakhovka-hjemmet: 273.

Efter at have levet under primitive forhold i årene 1921-1922 besluttede han sig for at rejse tilbage til Frankrig for at udvikle sin kunst i et mere behageligt land. Mange andre kunstnere, forfattere og musikere havde også planer om at flytte til Vesten. Han ansøgte om et udrejsevisum og mens han ventede på den usikre godkendelse, skrev han sin selvbiografi, My Life: 121

Frankrig (1923-1941)

I 1923 forlod Chagall Moskva for at vende tilbage til Frankrig. Undervejs gjorde han holdt i Berlin for at finde de mange billeder, som han havde udstillet der ti år tidligere, før krigen begyndte, men han kunne ikke finde eller genfinde nogen af dem. Ikke desto mindre genfandt han efter at være vendt tilbage til Paris igen "den frie ekspansion og udfoldelse, som var så afgørende for ham", skriver Lewis. Da alle hans tidlige værker nu var gået tabt, begyndte han at forsøge at male ud fra sine minder om de tidligste år i Vitebsk med skitser og oliemalerier.

Han indledte et forretningsmæssigt samarbejde med den franske kunsthandler Ambroise Vollard. Dette inspirerede ham til at begynde at lave raderinger til en række illustrerede bøger, herunder Gogols De døde sjæle, Bibelen og La Fontaines fabler. Disse illustrationer skulle i sidste ende komme til at repræsentere hans fineste grafiske arbejde. I 1924 rejste han til Bretagne og malede La fenêtre sur l'Île-de-Bréhat. I 1926 havde han sin første udstilling i USA i Reinhardt-galleriet i New York, som omfattede omkring 100 værker, selv om han ikke rejste til åbningen. Han blev i stedet i Frankrig og "malede uophørligt", bemærker Baal-Teshuva. Det var først i 1927, at Chagall fik sit navn i den franske kunstverden, da kunstkritikeren og kunsthistorikeren Maurice Raynal gav ham en plads i sin bog Moderne franske malere. Raynal havde dog stadig svært ved at beskrive Chagall præcist for sine læsere:

Chagall undersøger livet i lyset af en raffineret, ængstelig, barnlig sensibilitet, et let romantisk temperament ... en blanding af sorg og munterhed, der er karakteristisk for et alvorligt livssyn. Hans fantasi, hans temperament, forbyder uden tvivl en latinsk strenghed i kompositionen..:  314

I denne periode rejste han rundt i Frankrig og på Côte d'Azur, hvor han nød landskaberne, den farverige vegetation, det blå Middelhav og det milde vejr. Han foretog gentagne ture på landet og tog sin skitsebog med sig. 9 Han besøgte også nærliggende lande og skrev senere om de indtryk, som nogle af disse rejser efterlod på ham:

Jeg vil gerne minde om, hvor gavnlige mine rejser uden for Frankrig har været for mig i kunstnerisk henseende - i Holland eller i Spanien, Italien, Egypten, Palæstina eller simpelthen i Sydfrankrig. Der, i Sydfrankrig, så jeg for første gang i mit liv denne rige grønhed, som jeg aldrig havde set i mit eget land. I Holland troede jeg, at jeg opdagede det velkendte og pulserende lys, som lyset mellem den sene eftermiddag og skumringen. I Italien fandt jeg den fred i museerne, som sollyset gav liv til museerne. I Spanien var jeg glad for at finde inspirationen fra en mystisk, om end undertiden grusom, fortid, for at finde sangene fra dens himmel og dens folk. Og i Østen fandt jeg uventet Bibelen og en del af mit eget væsen..:  77

Da Vollard vendte tilbage til Paris efter en af sine rejser, gav han Chagall til opgave at illustrere Det Gamle Testamente. Selv om han kunne have afsluttet projektet i Frankrig, brugte han opgaven som en undskyldning for at rejse til Israel for selv at opleve det hellige land. I 1931 rejste Marc Chagall og hans familie til Tel Aviv på invitation af Meir Dizengoff. Dizengoff havde tidligere opfordret Chagall til at besøge Tel Aviv i forbindelse med Dizengoffs plan om at opføre et jødisk kunstmuseum i den nye by. Chagall og hans familie blev inviteret til at bo i Dizengoffs hus i Tel Aviv, som senere blev til staten Israels uafhængighedssal.

Chagall endte med at opholde sig i det hellige land i to måneder. Chagall følte sig hjemme i Israel, hvor mange mennesker talte jiddisk og russisk. Ifølge Jacob Baal-Teshuva "var han imponeret over pionerånden hos folk i kibbutzim og blev dybt bevæget af Grædemuren og de andre hellige steder"..:  133

Chagall fortalte senere en ven, at Israel gav ham "det mest levende indtryk, han nogensinde havde fået". Wullschlager bemærker dog, at mens Delacroix og Matisse havde fundet inspiration i Nordafrikas eksotisme, havde han som jøde i Israel et andet perspektiv. "Hvad han i virkeligheden søgte der var ikke en ydre stimulans, men en indre autorisation fra sine forfædres land, for at kunne kaste sig ud i sit arbejde med bibelillustrationerne"..:  343 Chagall udtalte, at "i Østen fandt jeg Bibelen og en del af mit eget væsen".

Som følge heraf fordybede han sig i "jødernes historie, deres prøvelser, profetier og katastrofer", bemærker Wullschlager. Hun tilføjer, at det at påbegynde opgaven var en "ekstraordinær risiko" for Chagall, da han endelig var blevet kendt som en førende nutidig maler, men nu skulle han afslutte sine modernistiske temaer og dykke ned i "en gammel fortid"..:  350 Mellem 1931 og 1934 arbejdede han "besat" på "Bibelen" og tog endda til Amsterdam for nøje at studere Rembrandts og El Grecos bibelmalerier for at se det religiøse maleris yderpunkter. Han gik rundt i gaderne i byens jødiske kvarter for igen at mærke den tidligere atmosfære. Han fortalte Franz Meyer:

Jeg så ikke Bibelen, jeg drømte den. Lige siden min tidlige barndom har jeg været fascineret af Bibelen. Den har altid virket på mig og virker stadig i dag som den største kilde til poesi nogensinde. 350

Chagall så Det Gamle Testamente som en "menneskelig historie, ... ikke med skabelsen af kosmos, men med skabelsen af mennesket, og hans englefigurer rimer eller kombineres med menneskelige figurer", skriver Wullschlager. Hun påpeger, at i et af hans tidlige bibelbilleder, "Abraham og de tre engle", sidder englene og sludrer over et glas vin, "som om de lige er kommet forbi til middag"..:  350

Han vendte tilbage til Frankrig og havde det følgende år færdiggjort 32 ud af de i alt 105 plader. I 1939, i begyndelsen af Anden Verdenskrig, havde han færdiggjort 66. Vollard døde imidlertid samme år. Da serien blev afsluttet i 1956, blev den udgivet af Edition Tériade. Baal-Teshuva skriver, at "illustrationerne var fantastiske og fik stor anerkendelse. Chagall havde endnu en gang vist sig som en af det 20. århundredes vigtigste grafiske kunstnere"..:  135 Leymarie har beskrevet disse tegninger af Chagall som "monumentale" og,

...fuld af guddommelig inspiration, som følger Israels legendariske skæbne og episke historie fra Første Mosebog til profeterne, gennem patriarkerne og heltene. Hvert billede bliver ét med begivenheden og informerer teksten med en højtidelig intimitet, som man ikke har set siden Rembrandt: ix

Ikke længe efter, at Chagall begyndte sit arbejde med Bibelen, fik Adolf Hitler magten i Tyskland. Der blev indført antisemitiske love, og den første koncentrationslejr i Dachau var blevet oprettet. Wullschlager beskriver de tidlige virkninger på kunsten:

Nazisterne havde indledt deres kampagne mod den modernistiske kunst, så snart de kom til magten. Ekspressionistisk, kubistisk, abstrakt og surrealistisk kunst - alt intellektuelt, jødisk, udenlandsk, socialistisk inspireret eller svært forståeligt - var målet, fra Picasso og Matisse tilbage til Cézanne og van Gogh; i stedet blev den traditionelle tyske realisme, der var tilgængelig og åben for patriotiske fortolkninger, lovprist ..:  374

I begyndelsen af 1937 blev omkring 20.000 værker fra tyske museer konfiskeret som "degenereret" af en komité under ledelse af Joseph Goebbels.:  375 Selv om den tyske presse engang havde "svovlet over ham", gjorde de nye tyske myndigheder nu grin med Chagalls kunst og beskrev dem som "grønne, lilla og røde jøder, der skyder op af jorden, spiller på violiner og flyver gennem luften ...", hvilket repræsenterer : 376

Efter at Tyskland invaderede og besatte Frankrig, blev Chagallerne i Vichy Frankrig, uvidende om at franske jøder med hjælp fra Vichy-regeringen blev indsamlet og sendt til tyske koncentrationslejre, hvorfra kun få ville vende tilbage. Den kollaborative Vichy-regering under ledelse af marskal Philippe Pétain nedsatte straks efter sin magtovertagelse en kommission til at "omdefinere fransk statsborgerskab" med det formål at fratage "uønskede personer", herunder naturaliserede borgere, deres franske statsborgerskab. Chagall havde været så optaget af sin kunst, at det først var i oktober 1940, efter at Vichy-regeringen på foranledning af de nazistiske besættelsesstyrker begyndte at godkende antisemitiske love, at han begyndte at forstå, hvad der var ved at ske. Da han erfarede, at jøder blev fjernet fra offentlige og akademiske stillinger, "vågnede Chagall endelig op til den fare, han stod over for". Men Wullschlager bemærker, at "på det tidspunkt var de fanget"..:  382 Deres eneste tilflugtsted kunne være Amerika, men "de havde ikke råd til at betale for overfarten til New York" eller den store kaution, som hver immigrant skulle stille ved indrejsen for at sikre, at de ikke blev en økonomisk byrde for landet.

Ifølge Wullschlager "forbløffede den hastighed, hvormed Frankrig brød sammen, alle: Frankrig kapitulerede endnu hurtigere end Polen havde gjort" et år tidligere. Chokbølger gik over Atlanten ... da Paris indtil da var blevet sidestillet med civilisation i hele den ikke-nazistiske verden.":  388 Men Chagalls tilknytning til Frankrig "gjorde dem blinde for situationens hastende karakter."::  389 Mange andre kendte russiske og jødiske kunstnere søgte til sidst at flygte: blandt disse var Chaïm Soutine, Max Ernst, Max Beckmann, Ludwig Fulda, forfatteren Victor Serge og den prisbelønnede forfatter Vladimir Nabokov, der selv om han ikke selv var jøde, var gift med en jødisk kvinde: 1181 Den russiske forfatter Victor Serge beskrev mange af de mennesker, der boede midlertidigt i Marseille, og som ventede på at emigrere til Amerika: 1181 Den russiske forfatter Victor Serge beskrev mange af de mennesker, der boede midlertidigt i Marseille, og som ventede på at emigrere til Amerika:

Her er en tiggergang, der samler resterne af revolutioner, demokratier og knuste intellektuelle... I vores rækker er der nok læger, psykologer, ingeniører, pædagoger, poeter, malere, forfattere, musikere, økonomer og offentlige mænd til at vitalisere et helt stort land..:  392

Efter opfordringer fra deres datter Ida, som "opfattede behovet for at handle hurtigt": 388, og med hjælp fra Alfred Barr fra New York Museum of Modern Art blev Chagall reddet ved at få sit navn tilføjet til listen over prominente kunstnere, hvis liv var i fare, og som USA burde forsøge at redde ud af landet. Varian Fry, den amerikanske journalist, og Hiram Bingham IV, den amerikanske vicekonsul i Marseille, ledede en redningsaktion for at smugle kunstnere og intellektuelle ud af Europa til USA ved at give dem falske visa til USA. I april 1941 blev Chagall og hans kone frataget deres franske statsborgerskab. Chagall-parret boede på et hotel i Marseille, hvor de blev arresteret sammen med andre jøder. Det lykkedes Varian Fry at presse det franske politi til at løslade ham ved at true dem med en skandale. Chagall var en af de over 2.000, der blev reddet ved denne operation. Han forlod Frankrig i maj 1941, "da det næsten var for sent", tilføjer Lewis. Picasso og Matisse blev også opfordret til at komme til Amerika, men de besluttede at blive i Frankrig. Chagall og Bella ankom til New York den 23. juni 1941, dagen efter at Tyskland havde invaderet Sovjetunionen:  150 Ida og hendes mand Michel fulgte efter på det berygtede flygtningeskib SS Navemar med en stor kasse med Chagalls værker. Et tilfældigt møde efter krigen på en fransk café mellem Ida og efterretningsanalytikeren Konrad Kellen førte til, at Kellen havde flere malerier med sig på sin vej tilbage til USA.

USA (1941-1948)

Allerede inden Chagall kom til USA i 1941, fik han i 1939 den tredje Carnegie-pris for "Les Fiancés". Efter at have været i Amerika opdagede han, at han allerede havde opnået "international status", skriver Cogniat, selv om han følte sig uegnet til denne nye rolle i et fremmed land, hvis sprog han endnu ikke kunne tale. Han blev en berømthed mest mod sin vilje, idet han følte sig fortabt i de fremmede omgivelser. 57

Efter et stykke tid begyndte han at slå sig ned i New York, som var fyldt med forfattere, malere og komponister, der ligesom han selv var flygtet fra Europa under nazisternes invasioner. Han boede på 4 East 74th Street. Han brugte tid på at besøge gallerier og museer og blev venner med andre kunstnere, bl.a. Piet Mondrian og André Breton..:  155

Baal-Teshuva skriver, at Chagall "elskede" at besøge de dele af New York, hvor der boede jøder, især Lower East Side. Der følte han sig hjemme, nød den jødiske mad og kunne læse den jiddiske presse, som blev hans vigtigste informationskilde, da han endnu ikke talte engelsk.

Samtidige kunstnere forstod endnu ikke Chagalls kunst og kunne ikke engang lide den. Ifølge Baal-Teshuva "havde de ikke meget til fælles med en folkloristisk historiefortæller af russisk-jødisk oprindelse med hang til mysticisme". Paris-skolen, som blev omtalt som "parisisk surrealisme", betød ikke meget for dem..:  155 Disse holdninger begyndte dog at ændre sig, da Pierre Matisse, søn af den anerkendte franske kunstner Henri Matisse, blev hans repræsentant og ledede Chagall-udstillinger i New York og Chicago i 1941. En af de tidligste udstillinger omfattede 21 af hans mesterværker fra 1910 til 1941. Kunstkritiker Henry McBride skrev om denne udstilling i New York Sun:

Chagall er omtrent så sigøjneragtig som man kan blive... disse billeder gør mere for hans ry end noget andet, vi tidligere har set... Hans farver funkler af poesi ... hans arbejde er autentisk russisk som en Volga-skibsmands sang ...

Han fik tilbudt koreograf Léonide Massine fra Ballet Theatre of New York at designe kulisser og kostumer til hans nye ballet Aleko. Denne ballet skulle sætte ord fra Alexander Pusjkins versfortælling "Sigøjnerne" i scene med musik af Tjajkovskij. Balletten var oprindeligt planlagt til en debut i New York, men for at spare på omkostningerne blev den flyttet til Mexico, hvor lønomkostningerne var billigere end i New York. Chagall havde tidligere lavet scenografier i Rusland, men dette var hans første ballet, og det ville give ham mulighed for at besøge Mexico. Mens han var der, begyndte han hurtigt at sætte pris på mexicanernes "primitive måder og farverige kunst", bemærker Cogniat. Han fandt "noget, der var meget tæt forbundet med hans egen natur", og han lavede alle farvedetaljerne til kulisserne, mens han var der. Til sidst skabte han fire store kulisser og fik mexicanske syersker til at sy balletkostumerne.

Da balletten havde premiere i Palacio de Bellas Artes i Mexico City den 8. september 1942, blev den betragtet som en "bemærkelsesværdig succes". Blandt publikum var der andre berømte vægmalere, som var kommet for at se Chagalls arbejde, herunder Diego Rivera og José Clemente Orozco. Ifølge Baal-Teshuva var der, da den sidste takt af musikken sluttede, "en tumultarisk klapsalve og 19 gardinråb, hvor Chagall selv blev kaldt tilbage på scenen igen og igen". Forestillingen flyttede derefter til New York, hvor den fire uger senere blev opført på Metropolitan Operaen, og reaktionen gentog sig: "igen var Chagall aftenens helt"..:  158 Kunstkritiker Edwin Denby skrev om åbningen til New York Herald Tribune, at Chagalls værk:

er blevet til en dramatiseret udstilling af kæmpemalerier... Det overgår alt, hvad Chagall har lavet på staffelieskalaen, og det er en betagende oplevelse af en art, som man næppe forventer i teatret.

Efter Chagall vendte tilbage til New York i 1943 begyndte han at interessere sig mere for aktuelle begivenheder, og det kom til udtryk i hans kunst, hvor han malede emner som korsfæstelsen og krigsscener. Han fik at vide, at tyskerne havde ødelagt den by, hvor han var opvokset, Vitebsk, og blev meget fortvivlet: 159 Han fik også kendskab til de nazistiske koncentrationslejre. Under en tale i februar 1944 beskrev han nogle af sine følelser:

I mellemtiden laver fjenden sjov og siger, at vi er en "dum nation". Han troede, at når han begyndte at slagte jøderne, ville vi alle i vores sorg pludselig udbryde det største profetiske skrig, og vi ville få selskab af de kristne humanister. Men efter to tusind år med "kristendom" i verden - sig hvad du vil - men med få undtagelser er deres hjerter tavse... Jeg ser kunstnerne i de kristne nationer sidde stille - hvem har hørt dem tale? De er ikke bekymrede for sig selv, og vores jødiske liv bekymrer dem ikke.": 89

I den samme tale krediterede han Sovjetrusland for at have gjort mest for at redde jøderne:

Jøderne vil altid være den taknemmelige over for den. Hvilket andet stort land har reddet halvanden million jøder fra Hitlers hænder og delt sit sidste stykke brød med dem? Hvilket land har afskaffet antisemitismen? Hvilket andet land har i det mindste afsat et stykke land som et autonomt område til jøder, der ønsker at bo der? Alt dette og meget mere vejer tungt på historiens vægtskål: 89

Den 2. september 1944 døde Bella pludselig på grund af en virusinfektion, som ikke blev behandlet på grund af manglen på medicin i krigstiden. Som følge heraf indstillede han alt arbejde i mange måneder, og da han genoptog maleriet, var hans første billeder fokuseret på at bevare Bella's minde. Wullschlager skriver om virkningen på Chagall: "Da nyhederne om den igangværende Holocaust i nazisternes koncentrationslejre strømmede ind gennem 1945, indtog Bella sin plads i Chagalls sind sammen med de millioner af jødiske ofre." Han overvejede endda den mulighed, at deres "eksil fra Europa havde udhulet hendes livsvilje.":  419

Efter at have boet hos sin datter Ida og hendes mand Michel Gordey i et år indledte han et forhold med Virginia Haggard, datter af diplomaten Sir Godfrey Digby Napier Haggard og grandniece af forfatteren Sir Henry Rider Haggard; deres forhold varede i syv år. De fik et barn sammen, David McNeil, født den 22. juni 1946. Haggard mindede om sine "syv år med Chagall i overflod" i sin bog My Life with Chagall (Robert Hale, 1986).

Få måneder efter at det var lykkedes de allierede at befri Paris fra den nazistiske besættelse med hjælp fra de allierede hære, offentliggjorde Chagall et brev i et parisisk ugeblad med titlen "To the Paris Artists" (Til kunstnerne i Paris):

I de seneste år har jeg følt mig ulykkelig over, at jeg ikke kunne være sammen med jer, mine venner. Min fjende tvang mig til at gå i eksil. På denne tragiske vej mistede jeg min hustru, min livsledsager, den kvinde, som var min inspiration. Jeg vil gerne sige til mine venner i Frankrig, at hun slutter sig til mig i denne hilsen, hun, som elskede Frankrig og den franske kunst så trofast. Hendes sidste glæde var befrielsen af Paris... Når Paris er befriet, når Frankrigs kunst er genopstået, vil hele verden også en gang for alle være befriet for de sataniske fjender, der ville udslette ikke blot kroppen, men også sjælen - sjælen, uden hvilken der ikke er noget liv, ingen kunstnerisk kreativitet..:  101

I 1946 blev hans kunstværker mere og mere almindeligt anerkendt. Museum of Modern Art i New York havde en stor udstilling, der repræsenterede 40 år af hans værker, og som gav de besøgende et af de første fuldstændige indtryk af hans kunsts skiftende karakter gennem årene. Krigen var slut, og han begyndte at lægge planer om at vende tilbage til Paris. Ifølge Cogniat "fandt han ud af, at han var endnu mere knyttet end før, ikke kun til atmosfæren i Paris, men til selve byen, til dens huse og udsigter". Chagall opsummerede sine år i Amerika:

Jeg boede her i Amerika under den umenneskelige krig, hvor menneskeheden forlod sig selv... Jeg har set livets rytme. Jeg har set Amerika kæmpe med de allierede ... den rigdom, som det har fordelt for at hjælpe de mennesker, der måtte lide under krigens konsekvenser ... Jeg kan lide Amerika og amerikanerne ... folk der er ærlige. Det er et ungt land med ungdommens kvaliteter og fejl. Det er en fornøjelse at elske sådanne mennesker ... Jeg er først og fremmest imponeret over dette lands storhed og den frihed, som det giver..:  170

Han vendte tilbage for alvor i efteråret 1947, hvor han deltog i åbningen af en udstilling af sine værker på Musée National d'Art Moderne.

Frankrig (1948-1985)

Efter at være vendt tilbage til Frankrig rejste han rundt i Europa og valgte at bo på Côte d'Azur, som på det tidspunkt var blevet lidt af et "kunstnerisk centrum". Matisse boede i nærheden af Saint-Paul-de-Vence, ca. syv miles vest for Nice, mens Picasso boede i Vallauris. Selv om de boede tæt på hinanden og nogle gange arbejdede sammen, var der kunstnerisk rivalisering mellem dem, da deres værker var så forskellige, og de blev aldrig venner på længere sigt. Ifølge Picassos elskerinde, Françoise Gilot, havde Picasso stadig stor respekt for Chagall, og han sagde engang til hende,

Når Matisse dør, vil Chagall være den eneste maler tilbage, der forstår, hvad farve er... Hans lærreder er virkelig malet og ikke bare sammensat. Nogle af de sidste ting, han har lavet i Vence, overbeviser mig om, at der ikke har været nogen siden Renoir, der har den fornemmelse for lys, som Chagall har."

I april 1952 forlod Virginia Haggard Chagall til fordel for fotografen Charles Leirens; hun blev senere selv professionel fotograf.

Chagalls datter Ida giftede sig med kunsthistorikeren Franz Meyer i januar 1952, og da hun følte, at hendes far savnede en kvindes selskab i sit hjem, introducerede hun ham for Valentina (Vava) Brodsky, en kvinde med en lignende russisk-jødisk baggrund, som havde drevet en succesfuld hattemagerforretning i London. Hun blev hans sekretær, og efter nogle få måneder gik hun kun med til at blive, hvis Chagall giftede sig med hende. Ægteskabet fandt sted i juli 1952: 183 - selv om seks år senere, da der opstod en konflikt mellem Ida og Vava, "blev Marc og Vava skilt og giftede sig straks igen under en aftale, der var mere gunstig for Vava" (Jean-Paul Crespelle, forfatter af Chagall, l'Amour le Reve et la Vie, citeret i Haggard: Mit liv med Chagall).

I 1954 blev han engageret som scenograf til Robert Helpmanns opsætning af Rimskij-Korsakovs opera Le Coq d'Or på Royal Opera House, Covent Garden, men han trak sig tilbage. Den australske designer Loudon Sainthill blev med kort varsel hyret i hans sted.

I de kommende år kunne han ikke blot fremstille malerier og grafik, men også mange skulpturer og keramik, herunder vægfliser, malede vaser, tallerkener og kander. Han begyndte også at arbejde i større formater og fremstillede store vægmalerier, glasmalerier, mosaikker og gobeliner.

I 1963 fik Chagall til opgave at male det nye loft til Paris Operaen (Palais Garnier), en majestætisk bygning fra det 19. århundrede og et nationalt monument. André Malraux, Frankrigs kulturminister, ønskede noget unikt og besluttede, at Chagall ville være den ideelle kunstner. Dette valg af kunstner skabte imidlertid kontroverser: Nogle protesterede mod, at en russisk jøde skulle dekorere et fransk nationalmonument, og andre brød sig ikke om, at loftet i den historiske bygning skulle males af en moderne kunstner. Nogle tidsskrifter skrev nedladende artikler om Chagall og Malraux, hvilket Chagall kommenterede til en skribent:

De var virkelig ude efter mig... Det er utroligt, hvordan franskmændene har det med udlændinge. Du bor her det meste af dit liv. Man bliver naturaliseret fransk statsborger... arbejder gratis for at dekorere deres katedraler, og alligevel foragter de en. Du er ikke en af dem..:  196

Alligevel fortsatte Chagall projektet, som det tog den 77-årige kunstner et år at færdiggøre. Det endelige lærred var på næsten 220 kvadratmeter og krævede 200 kg maling. Det bestod af fem sektioner, som blev limet fast til polyesterpaneler og hejst op til det 21 meter høje loft. De billeder, som Chagall malede på lærredet, var en hyldest til komponisterne Mozart, Wagner, Mussorgsky, Berlioz og Ravel samt til berømte skuespillere og dansere. 199

Den blev præsenteret for offentligheden den 23. september 1964 i overværelse af Malraux og 2.100 inviterede gæster. New York Times' korrespondent i Paris skrev: "For en gangs skyld var de bedste pladser i den øverste kreds:: 199 Baal-Teshuva skriver:

Til at begynde med var den store krystallysekrone, der hang i midten af loftet, slukket ... hele balletkorpset kom ind på scenen, hvorefter operaens orkester til ære for Chagall spillede finalen af "Jupitersymfonien" af Mozart, Chagalls yndlingskomponist. Under de sidste takter af musikken tændte lysekronen op og bragte kunstnerens loftsmaleri til live i al sin pragt, hvilket udløste et begejstret bifald fra publikum. 199

Efter at det nye loft blev afsløret, "syntes selv de bitreste modstandere af kommissionen at tie stille", skriver Baal-Teshuva. "Enstemmigt erklærede pressen Chagalls nye værk for et stort bidrag til den franske kultur." Malraux sagde senere: "Hvilken anden nulevende kunstner kunne have malet loftet på Paris Operaen på den måde, som Chagall gjorde det... Han er først og fremmest en af vor tids store kolorister... Mange af hans lærreder og loftet på Operaen repræsenterer sublime billeder, der hører til blandt vor tids fineste poesi, ligesom Tizian producerede sin tids fineste poesi.":  199 I Chagalls tale til publikum forklarede han betydningen af værket:

Deroppe i mit maleri ville jeg som et spejl i en buket afspejle sangernes og musikernes drømme og kreationer, minde om bevægelserne hos det farverigt klædte publikum nedenunder og ære de store opera- og balletkomponister... Nu tilbyder jeg dette værk som en taknemmelig gave til Frankrig og dets École de Paris, uden hvilken der ikke ville være nogen farver og ingen frihed. 151

Farve

Ifølge Cogniat var det i alle Chagalls værker i alle faser af hans liv farverne, der tiltrak og fangede beskuerens opmærksomhed. I hans tidligere år var hans rækkevidde begrænset af hans vægt på formen, og hans billeder gav aldrig indtryk af at være malede tegninger. Han tilføjer: "Farverne er en levende, integreret del af billedet og er aldrig passivt flade eller banale som en eftertanke. De skulpturerer og animerer formernes volumen ... de giver sig hen til fantasifulde og opfindsomme flyvninger, der tilføjer nye perspektiver og graduerede, blandede toner ... Hans farver forsøger ikke engang at efterligne naturen, men snarere at antyde bevægelser, flader og rytmer."

Han var i stand til at formidle slående billeder ved hjælp af kun to eller tre farver. Cogniat skriver: "Chagall er uovertruffen i denne evne til at give et levende indtryk af eksplosiv bevægelse med den enkleste brug af farver..." Gennem hele hans liv skabte hans farver en "vibrerende atmosfære", som var baseret på "hans egen personlige vision.":  60

Emneord

Chagalls tidlige liv efterlod ham med en "stærk visuel hukommelse og en billedmæssig intelligens", skriver Goodman. Efter at have boet i Frankrig og oplevet atmosfæren af kunstnerisk frihed, "steg hans "visioner i vejret, og han skabte en ny virkelighed, som trak på både hans indre og ydre verdener." Men det var billederne og minderne fra hans tidlige år i Hviderusland, der skulle bære hans kunst i mere end 70 år..:  13

Ifølge Cogniat er der visse elementer i hans kunst, som har været permanente og set gennem hele hans karriere. Et af disse var hans valg af emner og den måde, de blev portrætteret på. "Det mest åbenlyst konstante element er hans evne til lykke og hans instinktive medfølelse, som selv i de mest alvorlige emner forhindrer ham i at dramatisere...":  89 Musikere har været en konstant i alle faser af hans arbejde. Efter at han først blev gift, "har elskende søgt hinanden, omfavnet, kærtegnet, svævet gennem luften, mødtes i blomsterkranse, strakt sig og svajet som den melodiske passage af deres livlige dagdrømme. Akrobater forvandler sig selv med den ynde som eksotiske blomster for enden af deres stilke; blomster og blade er i overflod overalt." Wullschlager forklarer kilderne til disse billeder:

For ham lignede klovne og akrobater altid figurer i religiøse malerier... Udviklingen af cirkusværkerne ... afspejler en gradvis sløring af hans verdenssyn, og cirkusartisterne blev nu profeten eller den vise i hans værker - en figur, som Chagall hældte sin angst ind i, efterhånden som Europa blev mørkere, og han ikke længere kunne stole på den franske lumiére-liberté som inspiration:  337

Chagall beskrev sin kærlighed til cirkusfolk:

Hvorfor er jeg så berørt af deres makeup og grimasser? Med dem kan jeg bevæge mig mod nye horisonter... Chaplin forsøger at gøre i filmen det, som jeg forsøger at gøre i mine malerier. Han er måske den eneste kunstner i dag, som jeg kan komme sammen med uden at skulle sige et eneste ord. 337

Hans tidlige billeder var ofte af den by, hvor han blev født og voksede op, Vitebsk. Cogniat bemærker, at de er realistiske og giver indtryk af førstehåndsoplevelser ved at indfange et øjeblik med handling, ofte med et dramatisk billede. I hans senere år, som f.eks. i "Bibelserien", var emnerne mere dramatiske. Han formåede at blande det virkelige med det fantastiske, og kombineret med hans brug af farver var billederne altid i det mindste acceptable, hvis ikke stærke. Han forsøgte aldrig at fremstille den rene virkelighed, men skabte altid sine stemninger gennem fantasien." 91 I alle tilfælde er Chagalls "mest vedholdende emne selve livet, i dets enkelhed eller dets skjulte kompleksitet ... Han præsenterer steder, mennesker og genstande fra sit eget liv for vores studier".

Efter at have taget fauvismens og kubismens teknikker til sig (under indflydelse af Jean Metzinger og Albert Gleizes) var Chagall i stand til at blande disse stilistiske tendenser med sin egen folkekære stil. Han gav de chassidiske jøders dystre liv de "romantiske overtoner af en charmerende verden", bemærker Goodman. Det var ved at kombinere modernismens aspekter med sit "unikke kunstneriske sprog", at han var i stand til at fange kritikernes og samlernes opmærksomhed i hele Europa. Generelt var det hans barndom i en hviderussisk provinsby, som gav ham en konstant kilde til fantasifulde stimuli. Chagall skulle blive en af de mange jødiske emigranter, der senere blev kendte kunstnere, der alle på samme måde engang havde været en del af "Ruslands mest talrige og kreative mindretal", bemærker Goodman: 13

Første Verdenskrig, som sluttede i 1918, havde fordrevet næsten en million jøder og ødelagt det, der var tilbage af den provinsielle shtetl-kultur, som havde defineret livet for de fleste østeuropæiske jøder i århundreder. Goodman bemærker: "Det traditionelle jødiske samfunds udviskning efterlod kunstnere som Chagall med stærke minder, som ikke længere kunne næres af en håndgribelig virkelighed. I stedet blev denne kultur en følelsesmæssig og intellektuel kilde, som udelukkende eksisterede i hukommelsen og fantasien ... Oplevelsen havde været så rig, at den støttede ham resten af hans liv.":  15 Sweeney tilføjer, at "hvis man beder Chagall om at forklare sine malerier, ville han svare: 'Jeg forstår dem slet ikke. De er ikke litteratur. De er kun billedlige arrangementer af billeder, der besætter mig...":  7

I 1948, efter at han var vendt tilbage til Frankrig fra USA efter krigen, så han med egne øjne den ødelæggelse, som krigen havde bragt Europa og den jødiske befolkning i fare. I 1951 skrev han som en del af en mindebog til minde om de fireogfirs jødiske kunstnere, der blev dræbt af nazisterne i Frankrig, et digt med titlen "For the Slaughtered Artists": 1950", som inspirerede ham til malerier som "Davidsang" (se foto):

Jeg ser ilden, røgen og gassen, der stiger op til den blå sky og gør den sort. Jeg ser det udslidte hår, de udslidte tænder. De overvælder mig med min rabiate palet. Jeg står i ørkenen foran dynger af støvler, tøj, aske og møg og mumler min Kaddish. Og mens jeg står fra mine malerier, stiger den malede David ned til mig med en harpe i hånden. Han vil hjælpe mig med at græde og recitere kapitler af salmer:  114-115

Lewis skriver, at Chagall "fortsat er den vigtigste billedkunstner, der har vidnet om de østeuropæiske jøders verden ... og uforvarende blev offentligt vidne til en nu forsvunden civilisation." Selv om jødedommen har religiøse hæmninger over for billedkunst af mange religiøse emner, formåede Chagall at bruge sine fantasibilleder som en form for visuel metafor kombineret med folkelige billeder. Hans "Fiddler on the Roof" kombinerer f.eks. en folkelig landsby med en violinist som en måde at vise den jødiske kærlighed til musikken som vigtig for den jødiske ånd på.

Musikken spillede en vigtig rolle i udformningen af emnerne for hans værker. Selv om han senere kom til at elske Bachs og Mozarts musik, blev han i sin ungdom mest påvirket af musikken i det chassidiske samfund, hvor han voksede op. Kunsthistoriker Franz Meyer påpeger, at en af hovedårsagerne til hans værks ukonventionelle karakter hænger sammen med den hassidisme, som inspirerede hans barndoms- og ungdomsverden og faktisk havde præget de fleste østeuropæiske jøder siden det 18. århundrede. Han skriver: "For Chagall er dette en af de dybeste kilder, ikke til inspiration, men til en vis åndelig holdning ... den hassidiske ånd er stadig grundlaget og næringskilden for hans kunst.":  24 I et foredrag, som Chagall holdt i 1963 under et besøg i Amerika, omtalte han nogle af disse indtryk.

Chagall havde dog et komplekst forhold til jødedommen. På den ene side tilskrev han sin russisk-jødiske kulturelle baggrund som afgørende for sin kunstneriske fantasi. Men uanset hvor ambivalent han var med hensyn til sin religion, kunne han ikke undgå at trække på sin jødiske fortid for at finde kunstnerisk materiale. Som voksen var han ikke praktiserende jøde, men gennem sine malerier og glasmalerier forsøgte han hele tiden at antyde et mere "universelt budskab" ved at bruge både jødiske og kristne temaer.

I omkring to tusinde år har en energireserve næret og støttet os og fyldt vores liv, men i løbet af det sidste århundrede er der opstået en kløft i denne reserve, og dens bestanddele er begyndt at gå i opløsning: Gud, perspektiv, farve, Bibelen, form, linje, traditioner, de såkaldte humanistiske videnskaber, kærlighed, hengivenhed, familie, skole, uddannelse, profeterne og Kristus selv. Har jeg måske også tvivlet i min tid? Jeg har malet billeder på hovedet, halshugget mennesker og dissekeret dem og spredt stykkerne ud i luften, alt sammen i et andet perspektivs navn, en anden billedkomposition og en anden formalisme. 29

Han gjorde sig også umage med at fjerne sit arbejde fra et enkelt jødisk fokus. Ved åbningen af Chagall-museet i Nice sagde han: "Mit maleri repræsenterer ikke et enkelt folks drøm, men hele menneskehedens drøm".

Glasmosaikvinduer

Et af Chagalls største bidrag til kunsten har været hans arbejde med glasmalerier. Dette medie gav ham mulighed for yderligere at udtrykke sit ønske om at skabe intense og friske farver og havde den ekstra fordel, at naturligt lys og brydning interagerede og konstant ændrede sig: alt lige fra den position, hvor beskueren stod, til vejret udenfor ændrede den visuelle effekt (dette er dog ikke tilfældet med hans Hadassah-vinduer). Først i 1956, da han var næsten 70 år gammel, tegnede han vinduer til kirken i Assy, som var hans første store projekt. Fra 1958 til 1960 skabte han derefter vinduer til katedralen i Metz.

I 1960 begyndte han at skabe glasmosaikvinduer til synagogen i Hebrew University's Hadassah Medical Center i Jerusalem. Leymarie skriver, at "for at belyse synagogen både åndeligt og fysisk" blev det besluttet, at de tolv vinduer, der repræsenterer Israels tolv stammer, skulle fyldes med glasmalerier. Chagall forestillede sig synagogen som "en krone, der blev tilbudt den jødiske dronning", og vinduerne som "juveler af gennemskinnelig ild", skriver hun. Chagall brugte de næste to år på opgaven, og da vinduerne var færdige i 1961, blev de udstillet i Paris og derefter på Museum of Modern Art i New York. De blev installeret permanent i Jerusalem i februar 1962. Hvert af de tolv vinduer er ca. 2,4 m højt og 2,4 m bredt, hvilket er meget større end noget andet, han havde lavet før. Cogniat betragter dem som "hans største arbejde inden for glasmaleri", selv om Virginia Haggard McNeil skriver, at Chagall var skuffet over, at de skulle belyses med kunstigt lys og derfor ikke ville ændre sig efter forholdene i det naturlige lys.

Den franske filosof Gaston Bachelard kommenterede, at "Chagall læser Bibelen, og pludselig bliver teksterne lyse": xii I 1973 udgav Israel et sæt på 12 frimærker med billeder af de farvede ruder.

Vinduerne symboliserer Israels tolv stammer, som blev velsignet af Jakob og Moses i de vers, der afslutter 1. Mosebog og 5. Mosebog. I disse bøger, bemærker Leymarie, "gentog den døende Moses Jakobs højtidelige handling og velsignede også, i en noget anderledes rækkefølge, de tolv stammer af Israel, som var ved at komme ind i Kana'ans land... I synagogen, hvor vinduerne er fordelt på samme måde, danner stammerne en symbolsk æresvagt omkring tabernaklet.": xii Leymarie beskriver vinduernes fysiske og åndelige betydning:

Essensen af Jerusalem-vinduerne ligger i farverne, i Chagalls magiske evne til at animere materiale og forvandle det til lys. Ord kan ikke beskrive Chagalls farver, deres åndelighed, deres syngende kvalitet, deres blændende lysstyrke, deres stadig mere subtile strømning og deres følsomhed over for sjælens bøjninger og fantasiens transport. Den er på samme tid juvelhård og skummende, genlyd og gennemtrængende, den udstråler lys fra et ukendt indre. xii

Ved indvielsesceremonien i 1962 beskrev Chagall sine følelser for vinduerne:

For mig er et farvet glasvindue en gennemsigtig skillevæg mellem mit hjerte og verdens hjerte. Glasmaleri skal være alvorligt og lidenskabeligt. Det er noget opløftende og opløftende. Det skal leve gennem opfattelsen af lyset. At læse Bibelen er at opfatte et bestemt lys, og vinduet skal gøre dette tydeligt gennem sin enkelhed og ynde ... Tankerne har boet i mig i mange år, siden dengang mine fødder gik på det hellige land, da jeg forberedte mig på at skabe graveringer af Bibelen. De styrkede mig og opmuntrede mig til at bringe min beskedne gave til det jødiske folk - det folk, der levede her for tusinder af år siden blandt de andre semitiske folkeslag..:  145-146

I 1964 skabte Chagall et glasmaleri med titlen Peace til FN til ære for Dag Hammarskjöld, FN's anden generalsekretær, der blev dræbt i et flystyrt i Afrika i 1961. Vinduet er ca. 4,6 m bredt og 3,7 m højt og indeholder symboler for fred og kærlighed samt musikalske symboler. I 1967 indviede han et glasmaleri til John D. Rockefeller i Union Church of Pocantico Hills i New York.

Fraumünster-kirken i Zürich i Schweiz, der blev grundlagt i 853, er kendt for sine fem store glasmalerier, som Chagall skabte i 1967. Hvert vindue er 9,8 m højt og 0,91 m bredt. Religionshistoriker James H. Charlesworth bemærker, at det er "overraskende, hvordan kristne symboler indgår i værker af en kunstner, der kommer fra en streng og ortodoks jødisk baggrund". Han formoder, at Chagall som følge af sin russiske baggrund ofte brugte russiske ikoner i sine malerier, med deres fortolkninger af kristne symboler. Han forklarer, at hans valgte temaer som regel var afledt af bibelske fortællinger og ofte skildrede "lydighed og lidelse hos Guds udvalgte folk". Et af panelerne forestiller Moses, der modtager Toraen, med lysstråler fra hans hoved. Øverst på et andet panel er der en afbildning af Jesu korsfæstelse.

I 1978 begyndte han at skabe vinduer til Sankt Stephan-kirken i Mainz, Tyskland. I dag besøger 200.000 besøgende om året kirken, og "turister fra hele verden pilgrimsvandrer op på Sankt Stephan-bjerget for at se de strålende blå glasmalerier af kunstneren Marc Chagall", står der på byens hjemmeside. "Sankt Stephan er den eneste tyske kirke, som Chagall har skabt vinduer til."

På hjemmesiden står der også: "Farverne henvender sig direkte til vores livsbevidsthed, fordi de fortæller om optimisme, håb og livsglæde", siger Monsignor Klaus Mayer, der formidler Chagalls værk i formidlinger og bøger. Han korresponderede med Chagall i 1973, og det lykkedes ham at overtale "farvernes og det bibelske budskabs mester" til at skabe et tegn for jødisk-kristen tilknytning og international forståelse. Flere århundreder tidligere havde Mainz været "hovedstad for den europæiske jødedom" og indeholdt det største jødiske samfund i Europa, bemærker historikeren John Man. I 1978, i en alder af 91 år, skabte Chagall det første vindue, og otte andre vinduer fulgte. Chagalls samarbejdspartner Charles Marq supplerede Chagalls arbejde ved at tilføje flere glasmalerier med Chagalls typiske farver.

All Saints' Church i Tudeley er den eneste kirke i verden, hvor alle tolv vinduer er udsmykket af Chagall. De tre andre religiøse bygninger med komplette sæt Chagallvinduer er synagogen i Hadassah Medical Center, kapellet i Le Saillant i Limousin og Union Church of Pocantico Hills i New York.

Vinduerne i Tudeley blev bestilt af Sir Henry og Lady Rosemary d'Avigdor-Goldsmid som en mindehyldest til deres datter Sarah, der døde i 1963 i en alder af 21 år i en sejladsulykke ud for Rye. Da Chagall ankom til indvielsen af østvinduet i 1967 og så kirken for første gang, udbrød han: "C'est magnifique! Je les ferai tous!" ("Det er smukt! Jeg vil lave dem alle!") I løbet af de næste ti år tegnede Chagall de resterende elleve vinduer, som igen blev udført i samarbejde med glasmanden Charles Marq i hans værksted i Reims i Nordfrankrig. De sidste vinduer blev installeret i 1985, lige før Chagalls død.

På nordsiden af Chichester Cathedral er der et glasmosaikvindue, som Chagall har designet og skabt i en alder af 90 år. Vinduet, som var hans sidste bestillingsarbejde, var inspireret af Salme 150: "Lad alt, hvad der har ånde, prise Herren" på forslag af dekan Walter Hussey. Vinduet blev afsløret af hertuginden af Kent i 1978.

Chagall besøgte Chicago i begyndelsen af 1970'erne for at installere sit vægmaleri De fire årstider og blev på det tidspunkt inspireret til at skabe et sæt glasmalerier til Art Institute of Chicago. Efter drøftelser med kunstinstituttet og yderligere overvejelser gjorde Chagall vinduerne til en hyldest til det amerikanske tohundredårs jubilæum og især til USA's engagement i kulturel og religiøs frihed. Vinduerne blev vist i filmen "Ferris Bueller's Day Off" fra 1986. Fra 2005 til 2010 blev vinduerne flyttet på grund af det nærliggende byggeri af en ny fløj af Art Institute og af hensyn til arkivaliernes rengøring.

Vægmalerier, teaterkulisser og kostumer

Chagall arbejdede for første gang på scenografi i 1914, mens han boede i Rusland, inspireret af teaterdesigner og kunstner Léon Bakst. Det var i denne periode i det russiske teater, at tidligere statiske ideer om scenografi ifølge Cogniat "blev fejet væk til fordel for en helt arbitrær rumfornemmelse med forskellige dimensioner, perspektiver, farver og rytmer":  66 Disse ændringer appellerede til Chagall, som havde eksperimenteret med kubismen og ønskede en måde at levendegøre sine billeder på. Ved at designe vægmalerier og scenografier "sprang Chagalls drømme til live og blev til en reel bevægelse".

Som følge heraf spillede Chagall en vigtig rolle i det russiske kunstliv i den periode og "var en af de vigtigste kræfter i den aktuelle trang til antirealisme", som hjalp det nye Rusland med at opfinde "forbløffende" kreationer. Mange af hans designs blev udført for det jødiske teater i Moskva, som opførte adskillige jødiske skuespil af dramatikere som Gogol og Singe. Chagalls scenografier bidrog til at skabe illusoriske atmosfærer, som blev essensen af teaterforestillingerne.

Efter at have forladt Rusland gik der tyve år, før han igen fik mulighed for at designe teaterkulisser. I de mellemliggende år omfattede hans malerier stadig harlekiner, klovne og akrobater, hvilket Cogniat bemærker "udtrykker hans sentimentale tilknytning til og nostalgi for teatret". Hans første opgave med at designe kulisser efter Rusland var balletten "Aleko" i 1942, mens han boede i Amerika. I 1945 fik han også til opgave at designe kulisser og kostumer til Stravinskys Ildfuglen. Disse designs bidrog i høj grad til at forbedre hans ry i Amerika som en vigtig kunstner og er i 2013 stadig i brug af New York City Ballet.

Cogniat beskriver, hvordan Chagalls designs "fordyber tilskueren i et lysende, farvet eventyrland, hvor formerne er tåget defineret, og hvor rummene selv synes at være animeret af hvirvelvinde eller eksplosioner". Hans teknik med at bruge teaterfarver på denne måde nåede sit højdepunkt, da Chagall vendte tilbage til Paris og tegnede kulisserne til Ravels Daphnis og Chloë i 1958.

I 1964 malede han loftet i Paris Operaen på et 220 m2 stort lærred. Han malede to monumentale vægmalerier, som hænger på hver sin side af den nye Metropolitan Opera i Lincoln Center i New York, der åbnede i 1966. Værkerne, The Sources of Music og The Triumph of Music, der hænger fra det øverste balkonniveau og strækker sig ned til Grand Tier-lobbyen, blev færdiggjort i Frankrig og sendt til New York og er dækket af et system af paneler i de timer, hvor operahuset modtager direkte sollys for at forhindre, at de falmer. Han designede også kulisser og kostumer til en ny produktion af Die Zauberflöte for selskabet, som åbnede i februar 1967 og blev brugt til og med 1981.

Tapeter

Chagall designede også gobeliner, som blev vævet under ledelse af Yvette Cauquil-Prince, som også samarbejdede med Picasso. Disse gobeliner er langt sjældnere end hans malerier, og kun 40 af dem nåede nogensinde ud på det kommercielle marked. Chagall har designet tre gobeliner til statshallen i Knesset i Israel samt 12 gulvmosaikker og en vægmosaik.

Keramik og skulptur

Chagall begyndte at lære om keramik og skulptur, mens han boede i Sydfrankrig. Keramik blev en mode på Côte d'Azur, og forskellige værksteder blev oprettet i Antibes, Vence og Vallauris. Han tog undervisning sammen med andre kendte kunstnere, herunder Picasso og Fernand Léger. I begyndelsen malede Chagall eksisterende keramikstykker, men udvidede snart til at designe sine egne, hvilket indledte hans arbejde som billedhugger som et supplement til hans maleri.

Efter at have eksperimenteret med keramik og tallerkner gik han over til store keramiske vægmalerier. Han var dog aldrig tilfreds med de begrænsninger, som de kvadratiske flisesegmenter pålagde ham, hvilket Cogniat bemærker "pålagde ham en disciplin, som forhindrede skabelsen af et plastisk billede":  76

Forfatter Serena Davies skriver, at "Da han døde i Frankrig i 1985 - den sidste overlevende mester i europæisk modernisme, idet han overlevede Joan Miró med to år - havde han på første hånd oplevet den russiske revolutions store forhåbninger og knusende skuffelser, og han havde været vidne til afslutningen af Pale of Settlement, næsten udslettelsen af de europæiske jøder og udslettelsen af Vitebsk, hans hjemby, hvor kun 118 ud af en befolkning på 240.000 overlevede Anden Verdenskrig."

Chagalls sidste værk var et bestilt kunstværk til Rehabilitation Institute of Chicago. Maquette-maleriet med titlen Job var blevet færdiggjort, men Chagall døde lige inden færdiggørelsen af tapetet. Yvette Cauquil-Prince vævede tapetet under Chagalls tilsyn og var den sidste person, der arbejdede sammen med Chagall. Hun forlod Vava og Marc Chagalls hjem kl. 16.00 den 28. marts efter at have diskuteret og tilpasset de endelige farver fra maquette-maleriet til tapetet. Han døde samme aften.

Hans forhold til sin jødiske identitet var "uafklaret og tragisk", siger Davies. Han ville være død uden jødiske ritualer, hvis ikke en fremmed jøde var trådt frem og havde sagt kaddish, den jødiske bøn for de døde, over hans kiste. Chagall er begravet sammen med sin sidste hustru Valentina "Vava" Brodsky Chagall på den multikonfessionelle kirkegård i den traditionelle kunstnerby Saint-Paul-de-Vence i den franske region Provence.

Chagall-biografen Jackie Wullschlager roser ham som en "pioner inden for moderne kunst og en af dens største figurative malere ... opfandt et billedsprog, der registrerede det tyvende århundredes spænding og terror." Hun tilføjer:

På hans lærreder kan vi læse modernismens triumf, kunstens gennembrud til et udtryk for det indre liv, som ... er en af det sidste århundredes vigtigste arv. Samtidig blev Chagall personligt optaget af den europæiske histories rædsler mellem 1914 og 1945: verdenskrige, revolutioner, etnisk forfølgelse, mord på og forvisning af millioner af mennesker. I en tid, hvor mange store kunstnere flygtede fra virkeligheden for at blive abstrakte, destillerede han sine oplevelser af lidelse og tragedie til billeder, der på en gang var umiddelbare, enkle og symbolske, og som alle kunne reagere på. 4

Kunsthistorikerne Ingo Walther og Rainer Metzger omtaler Chagall som en "poet, drømmer og eksotisk genfærd". De tilføjer, at gennem hele hans lange liv kom "rollen som outsider og kunstnerisk excentriker" naturligt for ham, da han syntes at være en slags mellemmand mellem verdener: "som jøde med en herreagtig foragt for det gamle forbud mod billedfremstilling; som russer, der gik ud over den velkendte selvtilstrækkelighed; eller som søn af fattige forældre, der voksede op i en stor og trængende familie." Alligevel fortsatte han med at etablere sig i den sofistikerede verden af "elegante kunstneriske saloner.":  7

Gennem sin fantasi og stærke erindringer var Chagall i stand til at bruge typiske motiver og emner i de fleste af sine værker: landsbybilleder, bondeliv og intime udsigter af den lille verden i den jødiske landsby (shtetl). Hans rolige figurer og enkle gestus bidrog til at frembringe en "monumental følelse af værdighed" ved at oversætte jødiske hverdagsritualer til et "tidløst rige af ikonisk fredfyldthed"..:  8 Leymarie skriver, at Chagall "overskred sit århundredes grænser. Han har afsløret muligheder, der var uanede for en kunst, der havde mistet kontakten med Bibelen, og dermed har han opnået en helt ny syntese af jødisk kultur, som længe har været ignoreret af maleriet." Han tilføjer, at selv om Chagalls kunst ikke kan begrænses til religion, er hans "mest bevægende og originale bidrag, det han kaldte 'sit budskab', dem, der er hentet fra religiøse eller mere præcist bibelske kilder.": x

Walther og Metzger forsøger at opsummere Chagalls bidrag til kunsten:

Hans liv og kunst tilsammen gav ham et billede af en ensom visionær, en verdensborger med meget af barnet i sig, en fremmed, der er fortabt i forundring - et billede, som kunstneren gjorde alt for at dyrke. Med sin dybe religiøsitet og sin dybe kærlighed til hjemlandet er hans værk nok den mest indtrængende appel til tolerance og respekt for alt det anderledes, som moderne tid kunne komme med. 7

Andre Malraux roste ham. Han sagde: Han sagde: "er den største billedkunstner i dette århundrede. Han har set på vores verden med frihedens lys og har set den med kærlighedens farver."

Kunstmarkedet

Et oliemaleri af Chagall fra 1928, Les Amoureux, der måler 117,3 x 90,5 cm og forestiller Bella Rosenfeld, kunstnerens første kone og adoptivhjem i Paris, blev solgt for 28,5 millioner dollars (med gebyrer) hos Sotheby's i New York den 14. november 2017, hvilket næsten fordoblede Chagalls 27 år gamle auktionsrekord på 14,85 millioner dollars.

I oktober 2010 blev hans maleri Bestiaire et Musique, der forestiller en brud og en violinist, der svæver på en nattehimmel blandt cirkusartister og dyr, "stjerneloddet" på en auktion i Hongkong. Da det blev solgt for 4,1 millioner dollars, blev det det dyreste moderne vestlige maleri, der nogensinde er solgt i Asien.

I 2013 blev tidligere ukendte værker af Chagall opdaget i et lager af kunstværker, som sønnen til en af Hitlers kunsthandlere, Hildebrand Gurlitt, havde gemt væk.

I 1990'erne skrev Daniel Jamieson The Flying Lovers of Vitebsk, et skuespil om Chagalls og partneren Bellas liv. Det er blevet genoptaget flere gange, senest i 2020 med Emma Rice som instruktør for en produktion, der blev live-streamet fra Bristol Old Vic og derefter gjort tilgængelig til on-demand-visning i samarbejde med teatre over hele verden. Denne produktion havde Marc Antolin i rollen som Chagall og Audrey Brisson i rollen som Bella Chagall; den blev produceret under COVID-epidemien og krævede, at hele holdet kom i karantæne sammen for at gøre liveforestillingen og udsendelsen mulig.

I løbet af sin levetid modtog Chagall adskillige hædersbevisninger:

Chagall, en kort dokumentarfilm fra 1963, viser Chagall. Den vandt i 1964 en Oscar for bedste dokumentarfilm med kort emne i 1964.

På grund af den internationale anerkendelse, han nød, og hans kunsts popularitet har en række lande udgivet frimærker til hans ære med eksempler fra hans værker. I 1963 udstedte Frankrig et frimærke af hans maleri, Ægteparret ved Eiffeltårnet. I 1969 udgav Israel et frimærke med hans maleri af Kong David. I 1973 udgav Israel et sæt på 12 frimærker med billeder af de glasmalerier, som han skabte til Hadassah Hebrew University Medical Center Synagogue; hvert vindue blev lavet til at repræsentere en af "Israels tolv stammer".

I 1987 deltog syv lande i et særligt omnibusprogram og udgav frimærker til ære for ham som en hyldest for at anerkende 100-året for hans fødsel i Hviderusland. Blandt de lande, der udstedte frimærkerne, var Antigua & Barbuda, Dominica, Gambia, Ghana, Sierra Leone og Grenada, som tilsammen producerede 48 frimærker og 10 souvenirark. Selv om frimærkerne alle viser hans forskellige mesterværker, er kunstværkernes navne ikke anført på frimærkerne.

Der var også flere store udstillinger af Chagalls værker i hans levetid og efter hans død.

Under afslutningsceremonien for de Olympiske Vinterlege i Sochi i 2014 kørte en Chagall-lignende vogn med skyer og dansere forbi på hovedet og svævede over 130 udklædte dansere, 40 stylteløbere og en violinist, der spillede folkemusik.

Kilder

 1. Marc Chagall
 2. Marc Chagall
 3. ^ UK: /ʃæˈɡæl/ sha-GAL,[5] US: /ʃəˈɡɑːl, ʃəˈɡæl/ shə-GA(H)L;[6][7] French: [maʁk ʃaɡal]; Yiddish: מאַרק זאַכאַראָוויטש שאַגאַל; Russian: Марк Заха́рович Шага́л [ˈmark ʂɐˈɡal]; Belarusian: Марк Захаравіч Шагал [ˈmark ʂaˈɣal].
 4. ^ Chagall was born in the Russian Empire, in what is now Belarus. Chagall was described contemporarily, such as Ilya Ehrenburg[8] and The New York Times,[9] as being Belarusian, from Belarus, or particularly representing Belarus in his artwork. Modern historiography and the Musée Marc Chagall[10] also describe Chagall as having been Belarusian or of Belarusian origin.[11][12][13] Chagall described himself as "русский" in a 1935 letter to Alexandre Benois,[14] a term translated by Harshav as "Russian"[2] and meant in the sense of language or ethnicity.
 5. ^ Most sources uncritically repeat the information that he was born on 7 July 1887, without specifying whether this was a Gregorian or Julian date. However, this date is incorrect. He was born on 24 June 1887 under the then Julian calendar, which translates to 6 July 1887 in the Gregorian calendar, the gap between the calendars in 1887 being 12 days. Chagall himself miscalculated the Gregorian date when he arrived in Paris in 1910, using the then-current 13-day gap, not realising that applied to births that occurred only from 1900 onwards. For further details, see Marc Chagall and His Times: A Documentary Narrative, p. 65.
 6. Uladzimir Dzianisau, New documents on biography of family history of Marc Chagall, Marc-Chagall-Wohnmuseum, Witebsk (Memento vom 1. Mai 2011 im Internet Archive)
 7. Das julianische Datum 24. Juni entsprach im 19. Jahrhundert dem gregorianischen Datum 6. Juli, ab 1900 aber dem 7. Juli. Häufig wird deshalb fälschlich das letzte Datum als Geburtsdatum Marc Chagalls gegeben.
 8. ^ Chagall, Marc. My Life, Orion Press (1960)
 9. ^ Yohanan Petrovsky-Shtern, The Golden Age Shtetl: A New History of Jewish Life in East Europe, Princeton University Press, 2014
 10. ^ La nuova enciclopedia dell'arte, Garzanti Editore, Milano, 1986
 11. ^ (FR) Nina Berberova, Les Francs-maçons russes du XXe siècle, Actes Sud, 1990, p. 113, "sub voce"
 12. Marc Chagall on Art and Culture Standford Universty Press. Viitattu 7.7.2019.
 13. a b Walther & Metzger s. 15
 14. Walther & Metzger s. 16
 15. Walther & Metzger s. 18–19
 16. Walther & Metzger s. 19–20

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?