Δυναστεία των Αρσακιδών της Παρθίας

Dafato Team | 19 Φεβ 2024

Πίνακας Περιεχομένων

Σύνοψη

Η Παρθική (247 π.Χ.-224 μ.Χ.) ή Αρσακιδική Αυτοκρατορία ήταν μια από τις ιρανικές πολιτικές και πολιτιστικές δυνάμεις στην αρχαία Περσία. Κυβερνήθηκε από τη δυναστεία των Αρσακιδών, που ιδρύθηκε από τον Αρσάκη Α΄, ηγέτη της νομαδικής σκυθικής-ιρανικής φυλής των Πάρνων, ο οποίος ίδρυσε την αυτοκρατορία στα μέσα του 3ου αιώνα π.Χ. κατακτώντας την Παρθία στο βορειοανατολικό Ιράν, μια σατραπεία που εξεγέρθηκε τότε εναντίον της αυτοκρατορίας των Σελευκιδών. Υπό τον Μιθριδάτη Α΄ της Παρθίας (περ. 171-138 π.Χ.) η Παρθική Αυτοκρατορία επεκτάθηκε, κατακτώντας τη Μηδία και τη Μεσοποταμία σε βάρος των Σελευκιδών. Στο απόγειό της (1ος αιώνας π.Χ.), εκτεινόταν από τον Ευφράτη (σημερινή νοτιοανατολική Τουρκία) έως το ανατολικό Ιράν. Διασχιζόταν από τον Δρόμο του Μεταξιού, ο οποίος συνέδεε τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία στη λεκάνη της Μεσογείου και την Αυτοκρατορία Χαν στην Κίνα, και γνώρισε ακμάζουσες εμπορικές συναλλαγές.

Οι Πάρθοι απορρόφησαν διάφορες πτυχές των πολιτισμών των υποταγμένων λαών, ιδίως του περσικού και του ελληνιστικού. Με την πάροδο των αιώνων, ο περσικός πολιτισμός επικράτησε του ελληνιστικού, ο οποίος εγκαταλείφθηκε με την πάροδο των χρόνων, αν και ποτέ δεν εγκαταλείφθηκε πλήρως.

Οι Αρσακιδείς βασιλείς αποκαλούνταν "βασιλείς των βασιλέων" και αποκαλούσαν τους εαυτούς τους κληρονόμους της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών. Διαφοροποιήθηκαν, ωστόσο, σε ένα πιο αποκεντρωμένο σύστημα διακυβέρνησης: πολλές περιοχές διοικούνταν από υποτελείς βασιλείς και όχι από σατράπες. Καθώς η αυτοκρατορία επεκτεινόταν, η έδρα της κυβέρνησης μεταφέρθηκε από τη Νίσα, στο Τουρκμενιστάν, στην Κτησιφών κατά μήκος του Τίγρη (αρκετές άλλες πόλεις ήταν πρωτεύουσες για σύντομο χρονικό διάστημα.

Οι πρώτοι εχθροί των Πάρθων ήταν οι Σελευκίδες στα δυτικά και οι Σκύθες στα ανατολικά. Ωστόσο, καθώς η Παρθία επεκτεινόταν προς τα δυτικά, ήρθε σε σύγκρουση με το Βασίλειο της Αρμενίας και στη συνέχεια με τη Ρώμη. Η Ρώμη και η Παρθία αμφισβητούσαν επί αιώνες τον έμμεσο έλεγχο του πελατειακού βασιλείου της Αρμενίας. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο δυνάμεων, που διεξήχθησαν στην Αρμενία, τη Συρία και τη Μεσοποταμία, κατέληξαν στο κενό, χωρίς κανένας από τους διαγωνιζόμενους να καταφέρει να πάρει εδάφη μόνιμα από τον άλλον. Οι συχνοί εμφύλιοι πόλεμοι μεταξύ των Παρθίων διεκδικητών του θρόνου ήταν πιο επικίνδυνοι από τις ξένες εισβολές, και η Παρθική Αυτοκρατορία έπεσε όταν ο Αρδασίρ Α΄, ένας Παρθός υποτελής βασιλιάς, εξεγέρθηκε κατά των Αρσακιδών και εκθρόνισε τον τελευταίο βασιλιά τους, τον Αρτάβανο Δ΄, το 224 μ.Χ.. Ο Αρδασίρ ίδρυσε τη Σασανική Αυτοκρατορία, η οποία έμελλε να κυβερνήσει το Ιράν και μεγάλο μέρος της Εγγύς Ανατολής μέχρι τις ισλαμικές κατακτήσεις του 7ου αιώνα μ.Χ., αν και η δυναστεία των Αρσακιδών διαιωνίστηκε στην Αρσακιδική δυναστεία της Αρμενίας.

Οι γηγενείς Παρθικές πηγές, γραμμένες στα Παρθικά, στα Ελληνικά και σε πολυάριθμα άλλα ιδιώματα, είναι πολύ λίγες σε σύγκριση με τις πηγές των Σασανιτών ή των Αχαιμενιδών. Εκτός από μερικές σφηνοειδείς πινακίδες, αποσπασματικά οστρακά, βραχογραφίες, δραχμές και μερικά άλλα έγγραφα, μεγάλο μέρος της Παρθικής ιστορίας έχει φτάσει σε εμάς μόνο μέσω ξένων πηγών, ελληνικών και ρωμαϊκών, αλλά και κινεζικών. Η τέχνη της Παρθίας θεωρείται από τους μελετητές πολύτιμη πηγή για τη μελέτη και την κατανόηση εκείνων των πτυχών της κοινωνίας και του πολιτισμού της Παρθίας που δεν καλύπτονται από άλλες πηγές.

Προέλευση

Πριν ο Αρσάκης Α' ιδρύσει τη δυναστεία των Αρσακιδών, ήταν ο αρχηγός της φυλής των Πάρθων, μιας από τις πολλές νομαδικές φυλές που αποτελούσαν μέρος της συνομοσπονδίας των Δαχαίων. Οι Πάρθοι ήταν ένας ινδοευρωπαϊκός πληθυσμός από την Κεντρική Ασία και κατοικούσαν στα βόρεια της Παρθίας. Η τελευταία ήταν βορειοανατολική επαρχία της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών και αργότερα των Σελευκιδών. Η έλλειψη προσοχής στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας τους από τους Σελευκίδες ηγεμόνες της Συρίας επέτρεψε στον σατράπη Ανδραγόρα να επαναστατήσει και να διαχωρίσει την Παρθία από την υπόλοιπη αυτοκρατορία γύρω στο 247 π.Χ.- λίγο αργότερα, γύρω στο 238 π.Χ., η Παρθία δέχθηκε εισβολή από τους Παρνίους, με επικεφαλής τον Αρσάκη Α΄, οι οποίοι εκθρόνισαν τον Ανδραγόρα και κατέλαβαν την περιοχή, ιδρύοντας έτσι την Αυτοκρατορία των Παρθίων, όπως αφηγείται ο Ρωμαίος ιστορικός Ιουστίνος:

Αρχές της Παρθικής Αυτοκρατορίας (247-171 π.Χ.)

Δεν είναι σαφές γιατί το αρσακιδικό δικαστήριο επέλεξε αναδρομικά το 247 π.Χ. ως το πρώτο έτος της εποχής των Αρσακιδών. Ορισμένοι μελετητές, όπως η Vesta Sarkhosh Curtis, υποστηρίζουν ότι το 247 π.Χ. ήταν απλώς το έτος κατά το οποίο ο Αρσάκης διορίστηκε φυλετικός αρχηγός των Πάρνων- και ο Gene Ralph Garthwaite, υποστηρίζει, αντίθετα, ότι ήταν εκείνο το έτος που ο Αρσάκης κατέκτησε την Παρθία και έδιωξε τις αρχές των Σελευκιδών- άλλοι πάλι μελετητές, όπως η Curtis, πιστεύουν ότι ο Ανδραγόρας ανατράπηκε από τους Αρσακίδες μόλις το 238 π.Χ.. Ο Adrian David Hugh Bivar καταλήγει στο συμπέρασμα ότι ο Αρσάκης Α΄ κατέκτησε την περιοχή γύρω στο 238 π.Χ., αλλά "γύρισε τα χρόνια της βασιλείας του πίσω" στην εποχή που οι Σελευκίδες έχασαν τον έλεγχο της Παρθίας λόγω της εξέγερσης του σατράπη τους Ανδραγόρα (247 π.Χ.).

Δεν είναι ξεκάθαρο ποιος ήταν ο διάδοχος του Αρσάκη Α΄, όχι μόνο λόγω των ασυμφωνιών μεταξύ των πηγών: σύμφωνα με τα αποσπάσματα της Παρθικής του Αρριανού, τον Αρσάκη Α΄ διαδέχθηκε μετά το θάνατό του ο αδελφός του Τιριδάτης Α΄, τον οποίο με τη σειρά του διαδέχθηκε ο γιος του Αρτάβανος Α΄- για τον Ρωμαίο ιστορικό Ιουστίνο, ωστόσο, ο διάδοχος του Αρσάκη Α΄ ήταν ο γιος του Αρσάκης Β΄. Στο παρελθόν, βάσει της έγκυρης γνώμης του Πολωνού λόγιου Jozef Wolski, η εκδοχή του Αρριανού απορρίφθηκε υπέρ της αφήγησης του Ιουστίνου από μεγάλο μέρος της σύγχρονης ιστοριογραφίας, για την οποία ο Τιριδάτης Α' έπρεπε να θεωρηθεί θρυλικός ηγεμόνας και ο Αρσάκης Α' θα βασίλευε στην πραγματικότητα από το 246 π.Χ. έως το 211 π.Χ., με διάδοχο τον γιο του Αρσάκη Β'. Πρόσφατα, ωστόσο, η θεωρία ότι τον Αρσάκη Α' διαδέχθηκε ο αδελφός του και όχι ο γιος του επανήλθε στη μόδα μετά την ανακάλυψη μιας οστρακιάς κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών, η οποία μαρτυρεί ότι ο Φρυπάτιος ήταν ο "γιος του ανιψιού του Αρσάκη", γεγονός που υποδηλώνει ότι πράγματι ο πατέρας του Αρτάβανος Α'

Τα επόμενα χρόνια, ο Αρσάκης εδραίωσε τη θέση του στην Παρθία και την Υρκανία εκμεταλλευόμενος το γεγονός ότι οι Σελευκίδες είχαν εμπλακεί σε πόλεμο εναντίον του ελληνιστή βασιλιά της Αιγύπτου Πτολεμαίου Γ' Ευεργέτη (246-222 π.Χ.), ο οποίος είχε μεταξύ άλλων εισβάλει στην ίδια τη Συρία, και ως εκ τούτου δεν μπορούσαν να επικεντρώσουν την προσοχή τους στις ανατολικές επαρχίες της αυτοκρατορίας τους. Η σύγκρουση με τον Πτολεμαίο, ο λεγόμενος Τρίτος Συριακός Πόλεμος (246-241 π.Χ.), επέτρεψε επίσης στον Διόδοτο Α΄ να επαναστατήσει και να ιδρύσει το ελληνοβαττριακό βασίλειο στην Κεντρική Ασία. Ο διάδοχος του τελευταίου, ο Διόδοτος Β΄, συμμάχησε με τον Αρσάκιο εναντίον των Σελευκιδών- παρά τη συμμαχία αυτή, οι Πάρθοι βρέθηκαν σε δύσκολη θέση από την επακόλουθη αντεπίθεση των Σελευκιδών με στόχο την ανάκτηση των χαμένων εδαφών: ο Αρσάκιος αναγκάστηκε προσωρινά να αποσυρθεί από την Παρθία από τις δυνάμεις του Σέλευκου Β΄ Καλλίνικου (r. 246-225 π.Χ.), αν και στη συνέχεια πέρασε μια περίοδο εξορίας με τη νομαδική φυλή των Απασιακαίων και κατάφερε να οργανώσει μια νικηφόρα αντεπίθεση που του επέτρεψε να ανακτήσει το βασίλειό του. Ο διάδοχος του Σέλευκου Β΄, ο Αντίοχος Γ΄ ο Μέγας (222-187 π.Χ.), δεν μπόρεσε να επέμβει αμέσως, επειδή τα στρατεύματά του εξακολουθούσαν να έχουν ως στόχο την καταστολή της εξέγερσης του Μολώνου στη Μηδία.

Ο Αντίοχος Γ' ξεκίνησε μια μαζική εκστρατεία για την ανακατάληψη της Παρθίας και της Βακτρίας το 210 ή 209 π.Χ. Απέτυχε, αλλά διαπραγματεύτηκε μια συμφωνία ειρήνης με τον Αρσάκη Β΄. Στον τελευταίο παραχωρήθηκε ο τίτλος του βασιλιά (αρχαία ελληνικά: βασιλείου) με αντάλλαγμα την υποταγή του στον Αντίοχο Γ' και την αναγνώριση της υπεροχής του. Οι Σελευκίδες δεν μπόρεσαν να παρέμβουν περαιτέρω στις Παρθικές υποθέσεις λόγω της αυξανόμενης επιρροής που απέκτησε η Ρωμαϊκή Δημοκρατία στη Μικρά Ασία και της επακόλουθης ήττας των Σελευκιδών στη Μαγνησία το 190 π.Χ. Ο Φριαπάκιος (περ. 191-176 π.Χ.) διαδέχθηκε τον Αρσάκη Β΄, τον οποίο ακολούθησε με τη σειρά του ο Φραάτης Α΄ (περ. 176-171 π.Χ.). Ο Φραάτης Α΄ κυβέρνησε την Παρθία χωρίς καμία παρέμβαση των Σελευκιδών.

Επεκτατισμός (171-92 π.Χ.)

Ο Φραάτης Α' επέκτεινε τις κτήσεις της αυτοκρατορίας του μέχρι τις Πύλες του Αλεξάνδρου, καταλαμβάνοντας την Απάμεια Ραγιάνα, η τοποθεσία της οποίας είναι ακόμη άγνωστη. Αλλά η μεγαλύτερη εδαφική επέκταση της Παρθικής Αυτοκρατορίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αδελφού και διαδόχου του Μιθριδάτη Α΄ της Παρθίας, τον οποίο ο Κατουζιάν συγκρίνει με τον Κύρο τον Μέγα, ιδρυτή της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών.

Οι σχέσεις μεταξύ της Παρθίας και της Ελληνοβατριάς είχαν εν τω μεταξύ επιδεινωθεί και οι δυνάμεις του Μιθριδάτη κατέλαβαν δύο έπαρχίες κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Ευκρατίδη Α΄ (περ. 170-145 π.Χ.). Στρεφόμενος αργότερα κατά των Σελευκιδών, ο Μιθριδάτης εισέβαλε στα ΜΜΕ και κατέλαβε τα Εκβατάνα το 148 ή 147 π.Χ. Η περιοχή είχε αποσταθεροποιηθεί από την πρόσφατη καταστολή από τους Σελευκίδες μιας τοπικής εξέγερσης υπό την ηγεσία του Τιμάρχου. Τη νίκη αυτή ακολούθησε η κατάκτηση της Βαβυλώνας στη Μεσοποταμία από τους Πάρθους- ο Μιθριδάτης έκοψε νόμισμα στη Σελεύκεια το 141 π.Χ. και οργάνωσε επίσημη τελετή τοποθέτησης στην περιοχή. Ενώ ο Μιθριδάτης υποχώρησε στην Ιρκανία, οι δυνάμεις του υπέταξαν τα βασίλεια της Ελίμειας και της Χαρακηνής και κατέλαβαν τα Σούσα. Εκείνη την εποχή, η εξουσία των Πάρθων στην Ανατολή εκτεινόταν μέχρι τον Ινδό.

Ενώ ο Εκατόμπιλος ήταν η πρώτη πρωτεύουσα των Πάρθων, ο Μιθριδάτης επέλεξε ως βασιλικές κατοικίες το Μιθραδάτκερτ (Νίσα, στο Τουρκμενιστάν), όπου ήταν χτισμένοι οι τάφοι των Αρσακιδών βασιλέων, τη Σελεύκεια στον Τίγρη, τα Εκβατάνα και την Κτησιφών, μια νέα πόλη που ίδρυσε. Η Εκβατάνα έγινε η κύρια θερινή κατοικία του βασιλιά των Αρσακιδών. Η Κτησιφών, από την άλλη πλευρά, μπορεί να μην έγινε η επίσημη πρωτεύουσα μέχρι τη βασιλεία του Γκοτάρζε Α΄ (περ. 90-80 π.Χ.). Έγινε ο τόπος όπου γινόταν η τελετή στέψης του βασιλιά και η αντιπροσωπευτική πόλη των Αρσακιδών, σύμφωνα με τον Brosius.

Οι Σελευκίδες δεν μπόρεσαν να επέμβουν άμεσα, καθώς είχαν σκοπό να καταστείλουν μια εξέγερση στην πρωτεύουσα Αντιόχεια υπό τον στρατηγό Διόδοτο Τρύφωνα (142 π.Χ.). Παρά το γεγονός ότι η εξέγερση του Τρύφωνα ήταν ακόμη σε εξέλιξη, το 140 π.Χ. ο Δημήτριος Β' Νικάτωρ εξαπέλυσε αντεπίθεση κατά των Πάρθων στη Μεσοποταμία: στόχος του ήταν πιθανώς όχι μόνο η ανακατάληψη των χαμένων επαρχιών αλλά και η στρατολόγηση νέων στρατευμάτων από τις περιοχές αυτές για την καταστολή της εξέγερσης του Τρύφωνα. Παρά κάποιες αρχικές επιτυχίες, οι Σελευκίδες ηττήθηκαν και ο ίδιος ο Δημήτριος συνελήφθη από τους Πάρθους και οδηγήθηκε σε αιχμαλωσία στην Ιρκανία. Εδώ ο Μιθριδάτης αντιμετώπισε τον αιχμάλωτό του με μεγάλη φιλοξενία, επιτρέποντάς του μάλιστα να παντρευτεί την κόρη του, την Παρθική πριγκίπισσα Ροδογούντα.

Εν τω μεταξύ, ο Αντίοχος Ζ΄ Σιδέτης (περ. 138-129 π.Χ.), αδελφός του Δημητρίου, ανέβηκε στο θρόνο των Σελευκιδών και παντρεύτηκε τη σύζυγο του τελευταίου, Κλεοπάτρα Τέα. Αφού νίκησε τον Διόδοτο Τρύφωνα το 130 π.Χ. ο Αντίοχος εξαπέλυσε εκστρατεία για την ανακατάληψη της Μεσοποταμίας, η οποία ήταν πλέον υποταγμένη στον Πάρθο βασιλιά Φραάτη Β΄ (περ. 138-128 π.Χ.). Στην αρχή οι Σελευκίδες σημείωσαν επιτυχία: ο Πάρθος στρατηγός Ινδάτης ηττήθηκε στη Μεγάλη Ζαβ, την οποία ακολούθησε τοπική εξέγερση κατά την οποία σκοτώθηκε ο Πάρθος κυβερνήτης της Βαβυλώνας- αφού νίκησε τους Πάρθους σε τρεις μάχες, ο Αντίοχος κατέλαβε τη Βαβυλώνα και κατέλαβε τα Σούσα, όπου έκοψε νόμισμα. Μετά την προέλαση του στρατού του στη Μηδία, οι Πάρθοι παρακάλεσαν για ειρήνη και ο Αντίοχος απαίτησε την επιστροφή όλων των εδαφών που είχαν κατακτήσει οι Αρσακίδες τις προηγούμενες δεκαετίες εκτός από την ίδια την Παρθία, την καταβολή βαρύτατου φόρου και την απελευθέρωση από την αιχμαλωσία του πρώην βασιλιά των Σελευκιδών Δημητρίου. Ωστόσο, ο Φραάτης αρνήθηκε αυτούς τους όρους ειρήνης, εκτός από την παραχώρηση της ελευθερίας στον Δημήτριο, τον οποίο έστειλε στη Συρία. Την άνοιξη του 129 π.Χ., οι Μήδοι εξεγέρθηκαν ανοιχτά εναντίον του Αντιόχου, ο στρατός του οποίου είχε προκαλέσει την εξάντληση των γεωργικών πόρων κατά τη διάρκεια του χειμώνα. Ενώ ο στρατός των Σελευκιδών προσπαθούσε να καταστείλει τις εξεγέρσεις, το μεγαλύτερο μέρος του στρατού των Πάρθων επιτέθηκε στην περιοχή και σκότωσε τον Αντίοχο στη μάχη. Ο γιος του Σέλευκος έγινε δεκτός στην Παρθική αυλή και του επιφυλάχθηκαν τιμές αντάξιες ενός πρίγκιπα, ενώ μια κόρη του έγινε μέλος του χαρεμιού του Φραάτη.

Καθώς οι Πάρθοι ανακατέκτησαν τα χαμένα εδάφη στα δυτικά, μια άλλη απειλή εμφανίστηκε στα ανατολικά. Το 177-176 π.Χ., η νομαδική συνομοσπονδία Xiongnu εκδίωξε τους Yuezhi από τα εδάφη τους, που αντιστοιχούν στη σημερινή επαρχία Gansu στη βορειοδυτική Κίνα- οι Yuezhi μετανάστευσαν κατά συνέπεια δυτικά στη Βακτρία και εκδίωξαν τις φυλές Saka (Σκύθες), οι οποίες με τη σειρά τους αναγκάστηκαν να μετακινηθούν δυτικότερα, όπου εισέβαλαν στα βορειοανατολικά σύνορα της Παρθικής Αυτοκρατορίας. Ο βασιλιάς των Πάρθων Μιθριδάτης αναγκάστηκε τότε να υποχωρήσει στη Χιρκανία μετά την κατάκτηση της Μεσοποταμίας.

Ορισμένοι από τους Σάκα στρατολογήθηκαν στο στρατό του Φραάτη που στάλθηκε εναντίον του Αντιόχου. Ωστόσο, έφτασαν πολύ αργά για να χρησιμοποιηθούν στη σύγκρουση. Επειδή ο Φραάτης αρνήθηκε να τους πληρώσει, οι Σάκα εξεγέρθηκαν, μια εξέγερση που ο βασιλιάς της Πάρθας προσπάθησε να καταστείλει με τη βοήθεια πρώην στρατιωτών των Σελευκιδών, αλλά και αυτοί εγκατέλειψαν τον Φραάτη και ενώθηκαν με τους Σάκα. Ο Φραάτης Β' εκστράτευσε εναντίον αυτού του συνασπισμού, αλλά ηττήθηκε και σκοτώθηκε στη μάχη. Ο διάδοχός του Αρταβανός Α΄ (περ. 128-124 π.Χ.) μοιράστηκε παρόμοια μοίρα πολεμώντας τους νομάδες στα ανατολικά: ο Ρωμαίος ιστορικός Ιουστίνος ισχυρίζεται ότι ο Αρταβανός σκοτώθηκε από τους Τοκάριους (που ταυτίζονται με τους Yuezhi), αλλά σύμφωνα με ορισμένους μελετητές αυτό είναι απίθανο και ο Ιουστίνος μπορεί να τους μπέρδεψε με τους Saka- σε κάθε περίπτωση, ο Bivar υποστηρίζει ότι, δεδομένης της λακωνικότητας των πληροφοριών που παρέχουν οι πηγές, θα ήταν προτιμότερο να επιμείνουμε σε αυτές όσο το δυνατόν περισσότερο. Ο Μιθριδάτης Β΄ της Παρθίας (περ. 124-90 π.Χ.) ανέκτησε αργότερα τα εδάφη που είχαν χαθεί από τους Σάκα στο Σιστάν, επιτυγχάνοντας όχι μόνο να εξασφαλίσει τα ανατολικά σύνορα από τους νομάδες, αλλά και να επεκτείνει την αυτοκρατορία.

Μετά την υποχώρηση των Σελευκιδών από τη Μεσοποταμία, ο Πάρθος κυβερνήτης της Βαβυλώνας, ο Χίμερος, έλαβε εντολή από την αρσακιδική αυλή να κατακτήσει τη Χαρακίδα, που εκείνη την εποχή κυβερνούσε ο Υσπαοσινός από τον Χάραξ Σπασίνου. Όταν η κατάκτηση της Χαρακηνής απέτυχε, ο Υσπαοσινός εισέβαλε στη Βαβυλώνα το 127 π.Χ. και κατέλαβε τη Σελεύκεια. Αλλά το 122 π.Χ., ο Μιθριδάτης Β' έδιωξε τον Υσπαοσινέα από τη Βαβυλώνα και τον νίκησε, καθιστώντας τους Χαρακηναίους βασιλείς υποτελείς των Πάρθων. Αφού ο Μιθριδάτης επέκτεινε τις παρθικές επικράτειες δυτικότερα, καταλαμβάνοντας το 113 π.Χ. τη Δούρα-Ευρώπη, ενεπλάκη σε σύγκρουση με το Βασίλειο της Αρμενίας. Οι δυνάμεις του νίκησαν και εκθρόνισαν τον Αρταβασίδη Α΄ της Αρμενίας το 97 π.Χ., παίρνοντας ως όμηρο τον γιο του Τιγράνη, ο οποίος αργότερα θα γινόταν ο Τιγράνης Β΄ "ο Μέγας" της Αρμενίας (περ. 95-55 π.Χ.).

Το ινδοπαρθικό βασίλειο, του οποίου η επικράτεια εκτεινόταν στο σημερινό Αφγανιστάν και το Πακιστάν, συμμάχησε με τους Πάρθους τον 1ο αιώνα π.Χ. Ο Bivar ισχυρίζεται ότι τα δύο αυτά κράτη θεωρούσαν τους εαυτούς τους πολιτικά ισότιμους. Λέγεται ότι όταν ο Έλληνας φιλόσοφος Απολλώνιος ο Τυανέας επισκέφθηκε την αυλή του Βαρδάνη Α΄ (περ. 40-47 μ.Χ.) το 42 μ.Χ., εξέφρασε την επιθυμία να ταξιδέψει στην Ινδο-Παρθία, για την οποία ο Βαρδάνης του παρείχε την προστασία ενός καραβανιού. Όταν ο Απολλώνιος έφθασε στην πρωτεύουσα της Ινδο-Παρθίας, την Ταξίλα, ο διοικητής του καραβανιού διάβασε την επίσημη επιστολή του Βαρδάνη, ίσως γραμμένη στα Παρθικά, σε έναν Ινδό αξιωματούχο, ο οποίος κατά συνέπεια αντιμετώπισε τον Απολλώνιο με μεγάλη φιλοξενία.

Οι Πάρθοι, η Ρώμη και το αρμενικό ζήτημα (92 π.Χ.-31 π.Χ.)

Η αυτοκρατορία των Κουσάνα Γιουέζι στη βόρεια Ινδία εξασφάλισε σε μεγάλο βαθμό τα ανατολικά σύνορα της Παρθίας. Για τους λόγους αυτούς, από τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ. και μετά, η αυλή των Αρσακιδών επικεντρώθηκε κυρίως στην εξασφάλιση των δυτικών συνόρων, τα οποία απειλούνταν από τη Ρώμη. Ένα χρόνο μετά την υποταγή της Αρμενίας από τον Μιθριδάτη Β΄, ο Λούκιος Κορνήλιος Σύλλας, πρόξενος της ρωμαϊκής επαρχίας της Κιλικίας, συναντήθηκε με τον Πάρθο διπλωμάτη Ορόμπαζο κοντά στον ποταμό Ευφράτη. Οι δύο τους υπέγραψαν συνθήκη που όριζε ότι ο ποταμός θα αποτελούσε το σύνορο μεταξύ της Παρθίας και της Ρώμης, αν και η Rose Mary Sheldon υποστηρίζει ότι ο Σύλλας είχε μόνο την εξουσία να κοινοποιεί τους όρους αυτούς στη Ρώμη.

Παρά τη συνθήκη αυτή, το 93 ή το 92 π.Χ. η Παρθία διεξήγαγε πόλεμο στη Συρία εναντίον του τοπικού οπλαρχηγού Λαοδίκη και του Σελευκιδικού συμμάχου του Αντίοχου Χ Ευσεβίου (95-92; π.Χ.), σκοτώνοντας τον τελευταίο. Όταν ένας από τους τελευταίους Σελευκίδες μονάρχες, ο Δημήτριος Γ΄ Ευσέβιος, επιχείρησε να πολιορκήσει τη Βέροια (σημερινό Χαλέπι), η Παρθία έστειλε στρατιωτική βοήθεια στους κατοίκους και ο Δημήτριος ηττήθηκε.

Μετά τη βασιλεία του Μιθριδάτη Β΄, η Παρθική Αυτοκρατορία διαιρέθηκε: ο Γοτάρζ Α΄ κυβέρνησε τη Βαβυλωνία, ενώ ο Ορόδης Α΄ (περ. 90-80 π.Χ.) κυβέρνησε την Παρθία. Η διαίρεση της αυτοκρατορίας στα δύο αποδυνάμωσε την Παρθία, επιτρέποντας στον Τιγκράν Β΄ της Αρμενίας να προσαρτήσει παρθικά εδάφη στη δυτική Μεσοποταμία. Τα εδάφη αυτά επέστρεψαν στα χέρια των Παρθίων μόνο κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Σανατρούτσε (περ. 78-71 π.Χ.). Μετά το ξέσπασμα του Τρίτου Μιθριδατικού Πολέμου, ο Μιθριδάτης ΣΤ' του Πόντου (περ. 119-63 π.Χ.), σύμμαχος του βασιλιά της Αρμενίας Τιγράνη Β', ζήτησε από τους Πάρθους βοήθεια κατά της Ρώμης, αλλά ο Σανατρούτσε αρνήθηκε να παρέμβει στη σύγκρουση. Όταν το 69 π.Χ. ο Ρωμαίος διοικητής Λούκουλλος εκστράτευσε εναντίον της πρωτεύουσας της Αρμενίας Τιγκρανοκέρτα, ο Μιθριδάτης ΣΤ' και ο Τιγκράν Β' εκλιπαρούσαν τη βοήθεια του Φραάτη Γ' (περ. 71-58 π.Χ.). Ο Φραάτης δεν έστειλε και πάλι καμία βοήθεια, και μετά την πτώση της Τιγρανοκέρτας αυτός και ο Λούκουλλος επαναβεβαίωσαν τον Ευφράτη ως σύνορο μεταξύ της Παρθίας και της Ρώμης.

Ο Τιγράνης ο Νεότερος, γιος του Τιγράνη Β', μετά από μια αποτυχημένη προσπάθεια να σφετεριστεί τον αρμενικό θρόνο από τον πατέρα του, κατέφυγε στον Φραάτη Γ', πείθοντάς τον να πορευτεί εναντίον της νέας πρωτεύουσας της Αρμενίας, της Αρταξάρτας. Όταν η πολιορκία απέτυχε, ο Τιγράνης ο Νεότερος κατέφυγε και πάλι, αυτή τη φορά στον Ρωμαίο διοικητή Πομπήιο, υποσχόμενος να τον καθοδηγήσει μέσω της Αρμενίας- ωστόσο, όταν ο Τιγράνης Β' υποτάχθηκε στη Ρώμη ως βασιλιάς-πελάτης, ο Τιγράνης ο Νεότερος οδηγήθηκε στη Ρώμη ως όμηρος. Σε αυτό το σημείο, ο Φραάτης ζήτησε από τον Πομπήιο να παραδώσει τον Τιγράνη τον μικρότερο, αλλά ο Πομπήιος αρνήθηκε. Σε αντίποινα, ο Φραάτης εξαπέλυσε εισβολή στην Κορδουήνη (νοτιοανατολική Τουρκία), όπου, σύμφωνα με δύο αντικρουόμενες ρωμαϊκές αναφορές, ο Ρωμαίος ύπατος Λούκιος Αφράνιος ανάγκασε τους Πάρθους να υποχωρήσουν είτε με στρατιωτική βία είτε με διπλωματία.

Μετά τη δολοφονία του Φραάτη Γ', ο οποίος δολοφονήθηκε από τους ίδιους του τους γιους (Ορόδη Β' και Μιθριδάτη Γ'), ξέσπασε στην Παρθία ένας πόλεμος για τη διαδοχή μεταξύ των δύο παρισιδών στον οποίο ο Ορόδης φάνηκε αρχικά να επικρατεί, αναγκάζοντας τον Μιθριδάτη να διαφύγει στη ρωμαϊκή Συρία. Ο Aulus Gabinius, πρόξενος της ρωμαϊκής επαρχίας της Συρίας, αποφάσισε να υποστηρίξει τον Μιθριδάτη στον εμφύλιο πόλεμο, αλλά αργότερα αρνήθηκε οποιαδήποτε πολεμική υποστήριξη, επειδή ήταν απασχολημένος να βοηθήσει τον Πτολεμαίο ΧΙΙ Αουλήτη (55-51 π.Χ.) στην καταστολή μιας εξέγερσης στην Αίγυπτο. Παρόλο που έχασε την υποστήριξη των Ρωμαίων, ο Μιθριδάτης κατάφερε να κατακτήσει τη Βαβυλώνα και να κόψει νόμισμα στη Σελεύκεια μέχρι το 54 π.Χ. Εκείνη τη χρονιά, ο στρατηγός του Ορώδη, γνωστός ως Σουρένα, όνομα που προήλθε από το αριστοκρατικό οικογενειακό του όνομα, ανακατέλαβε τη Σελεύκεια και εκτέλεσε τον Μιθριδάτη.

Ο τριήραρχος και πρόξενος της Συρίας, Μάρκος Λικίνιος Κράσσος, εξαπέλυσε εισβολή στην Παρθία το 53 π.Χ. για να υποστηρίξει τον Μιθριδάτη, οδηγώντας τον στρατό του προς την κατεύθυνση της Καρρέ (το σημερινό Χαρράν, νοτιοανατολική Τουρκία). Ο Οροδής Β' αντέδρασε στη ρωμαϊκή εισβολή στέλνοντας τον καλύτερο στρατηγό του, τον Σουρένα, εναντίον του Κράσσου, ενώ ο ίδιος εξαπέλυσε εισβολή στην Αρμενία με άλλον στρατό για να εμποδίσει τον σύμμαχο της Ρώμης Αρταβασίδη Β' της Αρμενίας (53-34 π.Χ.) να επέμβει υπέρ των Ρωμαίων. Τελικά ο Ορόδης κατάφερε να σπάσει τη συμμαχία μεταξύ του Αρταβασίδη και της Ρώμης: έπεισε τον Αρμένιο βασιλιά να συμμαχήσει μαζί του μέσω ενός κανονισμένου γάμου μεταξύ του Πάρθου διαδόχου του θρόνου Πάκορου Α' και της αδελφής του Αρταβασίδη.

Εν τω μεταξύ ο Σουρένα, με στρατό αποτελούμενο αποκλειστικά από ιππείς, συγκρούστηκε με τον Κράσσο κοντά στην Καρρέ. Οι 1 000 καταφράκτες του Σουρένα, οπλισμένοι με δόρατα, και οι 9 000 έφιπποι τοξότες υπερτερούσαν κατά τέσσερις προς έναν από τον στρατό του Κράσσου, ο οποίος περιελάμβανε επτά ρωμαϊκές λεγεώνες, πολυάριθμους βοηθητικούς στρατιώτες, πολλοί από τους οποίους ήταν Γαλάτες ιππείς, και πολυάριθμες κοόρτες ελαφρού πεζικού. Στηριζόμενοι σε μια συνοδεία περίπου 1 000 καμήλων, οι Πάρθοι έφιπποι τοξότες εφοδιάζονταν συνεχώς με βέλη. Χρησιμοποίησαν την τακτική των "Παρθικών πυροβολισμών", η οποία συνίστατο στην προσποίηση υποχώρησης, στη συνέχεια γύριζαν πίσω και έριχναν βέλη στους αντιπάλους τους. Αυτή η τακτική, σε συνδυασμό με τη χρήση βαρέων σύνθετων τόξων σε επίπεδο πεδίο, προκάλεσε τεράστιες ζημιές στο πεζικό του Κράσσου. Με περίπου 20.000 Ρωμαίους πεσμένους στο πεδίο της μάχης, περίπου 10.000 αιχμαλώτους και άλλους 10.000 περίπου να διαφεύγουν προς τα δυτικά, ο Κράσσος αναζήτησε διαφυγή στην αρμενική ύπαιθρο. Επικεφαλής του στρατού του, ο Σουρένα πλησίασε τον Κράσσσο, προσφέροντάς του συνέντευξη, την οποία ο Κράσσος αποδέχτηκε. Ωστόσο, ένας από τους λεγάτους του Κράσσου, υποψιαζόμενος παγίδα, προσπάθησε να τον σταματήσει καθώς οδηγούσε προς το στρατόπεδο του Σουρένα, και στην πάλη που ακολούθησε ο τριήραρχος σκοτώθηκε.

Η ήττα του Κράσσου στο Καρρέ ήταν μια από τις χειρότερες ήττες που υπέστη η Ρώμη στην χιλιόχρονη ιστορία της. Η νίκη των Πάρθων εδραίωσε τη φήμη τους ως μια δύναμη τουλάχιστον ισάξια της Ρώμης. Έπειτα από πορεία περίπου 700 χιλιομέτρων, ο Σουρένα εισήλθε θριαμβευτικά στη Σελεύκεια, παίρνοντας μαζί του όχι μόνο τον στρατό του αλλά και τους αιχμαλώτους πολέμου και μια τεράστια λεία. Ωστόσο, φοβούμενος τις φιλοδοξίες του για τον θρόνο των Αρσακιδών, ο Ορόδης εκτέλεσε τον Σουρένα λίγο αργότερα.

Ενθαρρυμένοι από τη νίκη τους επί του Κράσσου, οι Πάρθοι επιχείρησαν να κατακτήσουν ρωμαϊκά εδάφη στην Ασία. Ο διάδοχος του θρόνου Πάκορος Α΄ και ο διοικητής του Οσαάκος λεηλάτησαν τη Συρία μέχρι την Αντιόχεια το 51 π.Χ., αλλά απωθήθηκαν από τον Γάιο Κάσσιο Λογγίνο, ο οποίος σκότωσε τον Οσαάκο σε ενέδρα. Αργότερα, όταν ξέσπασε ο εμφύλιος πόλεμος στη Ρώμη μεταξύ του Ιουλίου Καίσαρα και του Πομπήιου, οι Αρσακίδες τάχθηκαν με το μέρος του τελευταίου. Αργότερα έστειλαν στρατιώτες για να υποστηρίξουν τα στρατεύματα των Καζαρικιδών στη μάχη των Φιλίππων το 42 π.Χ. Ο Κουίντος Λαμπιένιος, γιος του Τίτου Λαμπιένιου και πιστός στον Κάσσιο και τον Βρούτο, τάχθηκε με το μέρος της Παρθίας κατά της Δεύτερης Τριανδρίας το 40 π.Χ.- το επόμενο έτος εισέβαλε στη Συρία μαζί με τον Πάκορο Α΄. Ο τριανδρίας Μάρκος Αντώνιος δεν μπόρεσε να ηγηθεί της ρωμαϊκής άμυνας κατά της Παρθίας λόγω της αναχώρησής του για την Ιταλία, όπου συγκέντρωσε τις δυνάμεις του για να συγκρουστεί με τον αντίπαλό του Οκταβιανό και τελικά διεξήγαγε διαπραγματεύσεις μαζί του στο Μπρίντιζι. Μετά την κατάληψη της Συρίας από τον στρατό του Πάκορου, ο Λαμπιένιος αποσπάστηκε από τον κύριο όγκο του παρθικού στρατού για να εισβάλει στην Ανατολία, ενώ ο Πάκορος και ο διοικητής του Βαρζαφαρνής εισέβαλαν στη ρωμαϊκή Συρία. Υπέταξαν όλους τους οικισμούς κατά μήκος της μεσογειακής ακτής νότια της Πτολεμαΐδας (σημερινή Άκρη), με μοναδική εξαίρεση την Τύρο. Στην Ιουδαία, οι φιλορωμαϊκές ιουδαϊκές δυνάμεις υπό την ηγεσία του Υρκανού Β΄, του Φασέλου και του Ηρώδη ηττήθηκαν από τους Πάρθους και τον Ιουδαίο σύμμαχό τους Αντίγονο Β΄ Ματθία (ο τελευταίος στέφθηκε βασιλιάς της Ιουδαίας, ενώ ο Ηρώδης κατέφυγε στο φρούριό του στη Μασάντα.

Παρά τις επιτυχίες αυτές, οι Πάρθοι σύντομα εκδιώχθηκαν από τη Συρία από μια ρωμαϊκή αντεπίθεση. Ο Publius Ventidius Bassus, αξιωματικός του Μάρκου Αντωνίου, νίκησε και εκτέλεσε τον Λαμπιένιο στη μάχη των Κιλικιανών Πυλών (στην Τουρκία) το 39 π.Χ. Λίγο αργότερα, ένας παρθικός στρατός υπό τον στρατηγό Φαρναπάτη ηττήθηκε στη Συρία από τον Βεντίδιο στη μάχη του όρους Αμάνο. Ως αποτέλεσμα, ο Πάκορος Α΄ αναγκάστηκε προσωρινά να αποσυρθεί από τη Συρία. Όταν επέστρεψε την άνοιξη του 38 π.Χ., συγκρούστηκε με τον Βεντίδιο στη μάχη του όρους Γκίνταρ, βορειοανατολικά της Αντιόχειας. Ο Πάκορος σκοτώθηκε κατά τη διάρκεια της μάχης και οι δυνάμεις του υποχώρησαν πέρα από τον Ευφράτη. Την πτώση του στη μάχη ακολούθησε μια κρίση διαδοχής κατά την οποία ο Ορόδης Β' επέλεξε τον Φραάτη Δ' (περ. 38-2 π.Χ.) ως νέο διάδοχό του.

Αφού ανέβηκε στο θρόνο, ο Φραάτης Δ' εξόντωσε τους κύριους αντιπάλους του για το θρόνο, σκοτώνοντας ή εξορίζοντας τα αδέλφια του. Ένας από αυτούς, ο Μοναχής, κατέφυγε στον Αντώνιο και τον έπεισε να εισβάλει στην Παρθία. Πριν προχωρήσει στην εκστρατεία κατά της Παρθίας, ο Αντώνιος φρόντισε να επαναφέρει την Ιουδαία στη ρωμαϊκή σφαίρα επιρροής, εκθρονίζοντας τον βασιλιά της Ιουδαίας, Αντίγονο, σύμμαχο των Πάρθων, και εγκαθιστώντας στη θέση του τον Ηρώδη ως βασιλιά-πελάτη της Ρώμης (37 π.Χ.). Τον επόμενο χρόνο, όταν ο Αντώνιος βάδισε μέχρι το Ερζουρούμ, ο Αρταβασδής Β΄ της Αρμενίας άλλαξε και πάλι συμμαχία στέλνοντας ενισχύσεις στον τριανταφυλλάρχη. Η επόμενη κίνηση του Αντώνιου ήταν να εισβάλει στην Μηδική Ατροπάτη (σημερινό Αζερμπαϊτζάν), που κυβερνούσε ο Πάρθος σύμμαχος Αρταβασδής Α΄ της Μηδικής Ατροπάτης, με σκοπό να κατακτήσει την πρωτεύουσά της Πράσπα, η τοποθεσία της οποίας παραμένει άγνωστη. Ωστόσο, η οπισθοφυλακή του στρατού του Αντωνίου δέχθηκε επίθεση από έναν παρθικό στρατό με επικεφαλής τον ίδιο τον Φραάτη Δ΄, και παρόλο που η άφιξη ενισχύσεων επέτρεψε στην οπισθοφυλακή του Αντωνίου να διαφύγει, η επίθεση κόστισε ακριβά στους Ρωμαίους: όχι μόνο περίπου 10.000 στρατιώτες του στρατού του Αντώνιου αποδείχθηκε ότι σκοτώθηκαν στη σύγκρουση, αλλά οι Πάρθοι κατάφεραν να καταστρέψουν τα πολιορκητικά όπλα που επρόκειτο να χρησιμοποιηθούν για την πολιορκία της Πράσπας- επιπλέον, η ανατροπή αυτή ώθησε τον Αρταβάζδη και το αρμενικό ιππικό του να εγκαταλείψουν τις δυνάμεις της τριανδρίας. Αν και καταδιωκόμενος από τους Πάρθους, ο στρατός του Αντωνίου, ο οποίος εν τω μεταξύ υποχωρούσε μέσω της Αρμενίας, κατάφερε τελικά να φτάσει στη Συρία, αν και με βαριές απώλειες. Μετά την αποτυχία της εκστρατείας, ο Αντώνιος παρέσυρε τον Αρταβασίδη Β' σε παγίδα με την υπόσχεση μιας γαμήλιας συμμαχίας, τον αιχμαλώτισε, τον πήγε αιχμάλωτο στη Ρώμη και τον εκτέλεσε (34 π.Χ.). Στη συνέχεια, ο τριήραρχος προσπάθησε να επιτύχει συμμαχία με τον Αρταβασίδη Α΄ της Μηδίας Ατροπάτης, του οποίου οι σχέσεις με τον Φραάτη Δ΄ είχαν πρόσφατα επιδεινωθεί. Η συμφωνία αυτή εγκαταλείφθηκε όταν ο Αντώνιος και οι δυνάμεις του αποσύρθηκαν από την Αρμενία το 33 π.Χ., τόσο επειδή δεν ήταν σε θέση να υπερασπιστεί την περιοχή από τις επιθέσεις των Πάρθων όσο και επειδή ο αντίπαλος του Αντωνίου Οκταβιανός επιτέθηκε στις δυνάμεις του στα δυτικά. Μετά την αποχώρηση του τριανδρία, ο σύμμαχος των Πάρθων Αρταξίας Β' ανέβηκε και πάλι στο θρόνο της Αρμενίας.

Ειρήνη με τη Ρώμη, αυλικές ίντριγκες και επαφές με Κινέζους στρατηγούς (31 π.Χ. - 58 μ.Χ.)

Μετά την ήττα του Αντωνίου στη μάχη του Ακτίου το 31 π.Χ., ο Οκταβιανός εδραίωσε την πολιτική του δύναμη και διορίστηκε Αύγουστος από τη ρωμαϊκή σύγκλητο το 27 π.Χ., και έγινε ο πρώτος ρωμαίος αυτοκράτορας. Εν τω μεταξύ, ο Τιριδάτης Β' κατάφερε για λίγο να ανατρέψει τον Φραάτη Δ', ο οποίος ωστόσο κατάφερε να ανακτήσει τον θρόνο του με τη βοήθεια των Σκυθών νομάδων. Ο Τιριδάτης κατέφυγε στους Ρωμαίους, παίρνοντας μαζί του έναν από τους γιους του Φραάτη. Σε διαπραγματεύσεις το 20 π.Χ., ο Φραάτης κατάφερε να επιτύχει την επιστροφή του απαχθέντος γιου του. Σε αντάλλαγμα, οι Ρωμαίοι ανέκτησαν τα διακριτικά των λεγεώνων που είχαν χαθεί στην ήττα στο Καρρέ το 53 π.Χ., καθώς και τους επιζώντες αιχμαλώτους πολέμου. Οι Πάρθοι θεώρησαν ότι αυτή η ανταλλαγή ήταν ένα μικρό τίμημα για να πάρουν πίσω τον πρίγκιπά τους. Ο Αύγουστος έβαλε την επιστροφή των διακριτικών να γιορταστεί από την προπαγάνδα του ως πολιτική νίκη επί των Πάρθων- η νίκη αυτή γιορτάστηκε από την προπαγάνδα του Αυγούστου με την έκδοση νέων νομισμάτων, την οικοδόμηση ενός νέου ναού όπου θα στεγάζονταν τα ανακτηθέντα διακριτικά, ακόμη και στην τέχνη (βλ. το άγαλμα του Αυγούστου στην Prima Porta).

Μαζί με τον πρίγκιπα, ο Αύγουστος παρέδωσε μια Ιταλίδα σκλάβα στον Φραάτη Δ΄, που αργότερα έγινε βασίλισσα Μούσα. Προκειμένου να εξασφαλίσει τη διαδοχή του γιου του Φρατάκη, ο οποίος βρισκόταν ακόμη σε βρεφική ηλικία, ο Μούσα έπεισε τον Φραάτη Δ΄ να παραδώσει τους άλλους γιους του στον Αύγουστο ως ομήρους. Για άλλη μια φορά, ο Αύγουστος εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό για να γιορτάσει η προπαγάνδα την "υποταγή" της Παρθίας στη Ρώμη, αναφέροντάς την στα μεγάλα επιτεύγματα του Res gestae divi Augusti. Όταν ο Φρατάκης ανέβηκε στο θρόνο ως Φραάτης Ε΄ (περ. 2 π.Χ.-4 μ.Χ.), ο Μούσα παντρεύτηκε το γιο του και βασίλεψε μαζί του. Η Παρθική αριστοκρατία, αποδοκιμάζοντας τόσο τον αιμομικτικό γάμο όσο και το γεγονός ότι ο νέος βασιλιάς ήταν μη αρσακιδικού αίματος, ανάγκασε το ζευγάρι να εξοριστεί στη ρωμαϊκή επικράτεια. Ο διάδοχος του Φραάτη, Ορόδης Γ΄, βασίλεψε μόνο δύο χρόνια και τον διαδέχθηκε ο Βόνων Α΄, ο οποίος είχε ζήσει ως όμηρος στη Ρώμη όπου είχε μάθει τον ρωμαϊκό τρόπο ζωής. Η Παρθική αριστοκρατία, που δυσανασχετούσε με τη συμπάθεια του Βόνωνα προς τους Ρωμαίους, υποστήριξε τον σφετερισμό του Αρταβάνου Β΄ (περ. 10-38 μ.Χ.), ο οποίος τελικά νίκησε τον Βόνωνα και τον ανάγκασε να εξοριστεί στη ρωμαϊκή Συρία.

Κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Αρταβάνου Β', δύο Εβραίοι αδελφοί, ο Ανιλάι και ο Ασινάι, από τη Νεχαρδία (σημερινή Φαλούτζα, Ιράκ), ηγήθηκαν μιας εξέγερσης κατά του Παρθικού κυβερνήτη της Βαβυλώνας. Αφού νίκησαν τον τελευταίο, απέκτησαν το δικαίωμα να κυβερνούν την περιοχή από τον Αρταβανό Β΄, ο οποίος φοβόταν περαιτέρω εξεγέρσεις εκεί. Ωστόσο, η κυριαρχία των δύο Εβραίων αδελφών δεν διήρκεσε πολύ: η Παρθική σύζυγος του Ανιλάι δηλητηρίασε τον Ασινάι φοβούμενη ότι θα επιτεθεί στον Ανιλάι για τον γάμο του με μια μη-Εβραία, με αποτέλεσμα ο Ανιλάι να εμπλακεί σε σύγκρουση με έναν γαμπρό του Αρταβάνου, ο οποίος τελικά τον νίκησε. Όταν το εβραϊκό καθεστώς απομακρύνθηκε, οι ντόπιοι Βαβυλώνιοι άρχισαν να διώκουν την τοπική εβραϊκή κοινότητα, αναγκάζοντάς την να μεταναστεύσει στη Σελεύκεια. Όταν η πόλη αυτή εξεγέρθηκε κατά της Παρθικής κυριαρχίας το 35-36 μ.Χ., οι Εβραίοι εκδιώχθηκαν και πάλι, αυτή τη φορά από τους ντόπιους Έλληνες και Αραμαίους. Οι εξόριστοι Εβραίοι κατέφυγαν στην Κτησιφώντα, τη Νεχαρδία και τη Νισίβης.

Αν και σε ειρήνη με την Παρθία, η Ρώμη συνέχισε να παρεμβαίνει στις υποθέσεις της. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τιβέριος (14-37 μ.Χ.) ενεπλάκη στο πραξικόπημα που πραγματοποίησε ο Φαρασμάν Α΄ της Ιβηρίας για να τοποθετήσει τον αδελφό του Μιθριδάτη στο θρόνο της Αρμενίας, δολοφονώντας τον Πάρθο σύμμαχο, τον Αρμένιο βασιλιά Αρσάκε. Ο Αρταβανός Β' προσπάθησε μάταια να αποκαταστήσει τον παρθικό έλεγχο στην Αρμενία, αλλά αναγκάστηκε από μια αριστοκρατική εξέγερση που αποσκοπούσε στην καθαίρεσή του να διαφύγει στη Σκυθία. Οι Ρωμαίοι απελευθέρωσαν έναν όμηρο πρίγκιπα, τον Τιριδάτη Γ΄, για να κυβερνήσει την Παρθία ως σύμμαχος της Ρώμης. Ωστόσο, ο Τιριδάτης δεν βασίλεψε για πολύ: ο Αρταβανός, υποστηριζόμενος από την αντιρωμαϊκή παράταξη των Πάρθων, που δεν επιθυμούσε να δεχθεί την προστασία της Ρώμης επί της αυτοκρατορίας τους, κατάφερε γρήγορα να εκθρονίσει τον Τιριδάτη από το θρόνο χρησιμοποιώντας στρατεύματα από την Ερκανία- ο Τιριδάτης διέφυγε, ωθώντας τον Ρωμαίο αυτοκράτορα (στη συνθήκη ειρήνης που ακολούθησε, η Ρώμη αναγνώρισε τον Αρταβανό ως βασιλιά των Πάρθων, αλλά σε αντάλλαγμα τον υποχρέωσε να παραδώσει έναν από τους γιους του στους Ρωμαίους ως όμηρο. Όταν ο Αρταβανός πέθανε το 38 μ.Χ., ξέσπασε μακρύς εμφύλιος πόλεμος μεταξύ του νόμιμου διαδόχου του Βαρδάνη Α΄ και του αδελφού του Γκοτάρζε Β΄. Μετά τη δολοφονία του Βαρδάνη μετά από μια κυνηγετική εκστρατεία, ο Γκοτάρζε έγινε αποκλειστικός ηγεμόνας- ένα μέρος της Παρθικής αριστοκρατίας ήταν, ωστόσο, εχθρικό απέναντί του και το 49 μ.Χ. απευθύνθηκε στον Ρωμαίο αυτοκράτορα Κλαύδιο (μ.Χ. 41-54 μ.Χ.) για να απελευθερώσει τον όμηρο πρίγκιπα Μεχερδάτη για να του επιτρέψει να αμφισβητήσει τον Γκοτάρζε. Η προσπάθεια του Μεχερδάτη να καταλάβει τον παρθικό θρόνο, ωστόσο, απέτυχε εξαιτίας της προδοσίας του κυβερνήτη της Έδεσσας και του Ιζάτες μπαρ Μονομπάζ του Αδιάβην- αιχμαλωτίστηκε και στάλθηκε στον Γκοτάρζε, του επέτρεψαν να ζήσει, αλλά υποβλήθηκε σε ακρωτηριασμό των αυτιών του, ώστε να μην μπορέσει να κληρονομήσει τον θρόνο.

Το 97 μ.Χ., ο Κινέζος στρατηγός Μπαν Τσάο, ο Γενικός Προστάτης των Δυτικών Περιοχών, έστειλε τον απεσταλμένο του Γκαν Γινγκ σε διπλωματική αποστολή στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Ο Γκαν επισκέφθηκε την αυλή του Πάκορου Β' στο Εκατόμπιλο πριν αναχωρήσει για τη Ρώμη. Πήγε δυτικά μέχρι τον Περσικό Κόλπο, όπου οι αρχές των Πάρθων τον έπεισαν ότι ένα επίπονο ταξίδι μέσω θαλάσσης κατά μήκος της αραβικής χερσονήσου ήταν ο μόνος τρόπος για να φτάσει στη Ρώμη. Αποθαρρυμένος από αυτό, ο Γκαν Γινγκ επέστρεψε στην αυλή των Χαν και παρέδωσε στον αυτοκράτορα Χέντι των Χαν (88-105 μ.Χ.) μια λεπτομερή περιγραφή της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας, βασισμένη στις προφορικές αφηγήσεις των Πάρθων που τον φιλοξένησαν. Ο William Watson εικάζει ότι οι Πάρθοι δεν είδαν με καλό μάτι τις μάταιες προσπάθειες της αυτοκρατορίας Χαν να ανοίξει διπλωματικές σχέσεις με τη Ρώμη, ιδίως μετά τις στρατιωτικές νίκες του Ban Chao κατά των Xiongnu στη λεκάνη Tarim. Σε κάθε περίπτωση, οι κινεζικές πηγές μαρτυρούν ότι μια ρωμαϊκή πρεσβεία, ίσως απλώς μια ομάδα ρωμαίων εμπόρων, έφθασε στην πρωτεύουσα των Χαν, τη Λουογιάνγκ, το 166 μ.Χ., κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μάρκου Αυρήλιου (161-180 μ.Χ.) και του αυτοκράτορα Χουάντι των Ανατολικών Χαν (146-168 μ.Χ.).

Συνέχιση των εχθροπραξιών και παρακμή των Πάρθων (58-224)

Εν τω μεταξύ, η σύγκρουση μεταξύ της Παρθίας και της Ρώμης για τον έλεγχο της Αρμενίας αναζωπυρώθηκε και πάλι. Μέχρι τώρα η περιοχή αποτελούσε ένα από τα πελατειακά βασίλεια της Ρώμης, αλλά η κατάσταση άλλαξε όταν το 51 ο Ραδάμιστος (r. 51-55), γιος του βασιλιά της Ιβηρίας Φαρασμάν Α΄, εισέβαλε στην Αρμενία με εντολή του πατέρα του και εκθρόνισε τον Ρωμαίο πελατειακό βασιλιά Μιθριδάτη. Λίγο αργότερα η Αρμενία έπεσε στο στόχαστρο των Πάρθων: ο Βολογάσης Α΄ (περ. 51-77) αποφάσισε να εισβάλει στην Αρμενία προκειμένου να τοποθετήσει τον αδελφό του, τον Τιριδάτη, στον αρμενικό θρόνο. Ο Ραδάμιστος εκθρονίστηκε σύντομα, και από την αρχή της βασιλείας του Τιριδάτη, η Παρθία θα διατηρούσε σταθερό έλεγχο της Αρμενίας, με σύντομες διακοπές, μέσω της δυναστείας των Αρσακιδών της Αρμενίας. Ακόμη και μετά την πτώση της Αυτοκρατορίας των Παρθίων, το βασίλειο της Αρμενίας συνέχισε να κυβερνάται από τους Αρσακίδες.

Ωστόσο, το 55 ο Βολόγος Α΄ αναγκάστηκε να αποσύρει τις δυνάμεις του από την Αρμενία προκειμένου να καταστείλει την εξέγερση του γιου του Βαρδάνου Β΄ και η Ρώμη προσπάθησε γρήγορα να καλύψει το πολιτικό κενό που δημιουργήθηκε αναθέτοντας στον διοικητή Γναίο Δομίτιο Κορbulon το έργο να επαναφέρει την Αρμενία υπό ρωμαϊκό έλεγχο. Κατά τη διάρκεια των αρμενο-παρτιατικών εκστρατειών του Κορbulon, ο Ρωμαίος στρατηγός πέτυχε αρκετές στρατιωτικές επιτυχίες εναντίον των Πάρθων, επιτυγχάνοντας τελικά να εγκαταστήσει τον Τιγκράν ΣΤ΄ της Αρμενίας στον αρμενικό θρόνο ως βασιλιά-πελάτη των Ρωμαίων. Ωστόσο, οι επιτυχίες του Corbulone υπονομεύτηκαν από τον διάδοχό του Lucius Caesenius Peto, ο οποίος δεν μπόρεσε να αντισταθεί στην αντεπίθεση των Πάρθων: ηττήθηκε βαριά από τους Πάρθους και αναγκάστηκε να εκκενώσει την Αρμενία καταφεύγοντας στην Καππαδοκία. Η Ρώμη υποχρεώθηκε έτσι, κατόπιν συνθήκης ειρήνης, να αναγνωρίσει τον υποψήφιο των Πάρθων, τον Τιριδάτη Α΄, ως βασιλιά της Αρμενίας: ο τελευταίος, σε αντάλλαγμα, έπρεπε να υποταχθεί στη Ρώμη, να γίνει έτσι βασιλιάς-πελάτης της, και να ταξιδέψει στην Ιταλία το 63 για να στεφθεί βασιλιάς της Αρμενίας από τον Ρωμαίο αυτοκράτορα Νέρωνα (μ.Χ. 54-68) αυτοπροσώπως: η τελετή στέψης πραγματοποιήθηκε δύο φορές σε δύο διαφορετικές πόλεις, στη Νάπολη και στη Ρώμη.

Ακολούθησε μια μακρά περίοδος ειρήνης μεταξύ της Παρθίας και της Ρώμης, ενώ οι Ρωμαίοι ιστορικοί αναφέρουν μόνο την εισβολή των Αλανών στα ανατολικά εδάφη της Παρθίας το 72 περίπου. Ενώ ο Αύγουστος και ο Νέρωνας είχαν επιλέξει μια προσεκτική πολιτική απέναντι στην Παρθία, οι μεταγενέστεροι Ρωμαίοι αυτοκράτορες έθεσαν ως στόχο την κατάκτηση της Εύφορης Ημισελήνου, της καρδιάς της Παρθικής Αυτοκρατορίας μεταξύ του Τίγρη και του Ευφράτη. Η αύξηση της ρωμαϊκής επιθετικότητας μπορεί να εξηγηθεί εν μέρει από τις στρατιωτικές μεταρρυθμίσεις της Ρώμης. Για να αντιμετωπίσουν την ισχύ των Παρθίων τοξοτών και ιππέων, οι Ρωμαίοι αρχικά βασίστηκαν σε ξένους συμμάχους (ιδίως τους Ναβαταίους), αλλά αργότερα δημιούργησαν μια μόνιμη δύναμη auxilia που συμπλήρωνε το βαρύ πεζικό της λεγεώνας τους. Οι Ρωμαίοι τοποθέτησαν τελικά συντάγματα έφιππων τοξοτών (sagittarii), ακόμη και θωρακισμένους καταφράκτες, για την άμυνα των ανατολικών επαρχιών τους. Ωστόσο, οι Ρωμαίοι, παρά την προοδευτική τους ενίσχυση, κέρδισαν πολύ λίγα εδάφη κατά τη διάρκεια αυτών των εισβολών. Τα κύρια κίνητρα για τους πολέμους κατά των Πάρθων ήταν η ενίσχυση της πολιτικής θέσης και της προσωπικής δόξας του αυτοκράτορα, καθώς και η υπεράσπιση της ρωμαϊκής τιμής από απειλές όπως η παρέμβαση των Πάρθων σε θέματα που αφορούσαν τα πελατειακά κράτη της Ρώμης.

Οι εχθροπραξίες μεταξύ της Ρώμης και της Παρθίας αναζωπυρώθηκαν όταν ο Οσρόης Α΄ (περ. 109-128) καθαίρεσε τον Αρμένιο βασιλιά Τιριδάτη και τον αντικατέστησε με τον Αξιδάρη, γιο του Πάκορου Β΄, χωρίς να συμβουλευτεί τη Ρώμη. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Τραϊανός (ρ. 98-117) σκότωσε το 114 τον Παρθίο υποψήφιο για το θρόνο Παρθαμασίρη, καθιστώντας την Αρμενία ρωμαϊκή επαρχία. Οι στρατιές του, υπό την ηγεσία του Λούσιου Κιέτο, πέτυχαν επίσης το κατόρθωμα της κατάληψης της Νισίμπι- η κατάληψη αυτή ήταν απαραίτητη για την εξασφάλιση του ελέγχου των κύριων οδών κατά μήκος της βόρειας μεσοποταμιακής πεδιάδας. Τον επόμενο χρόνο, ο Τραϊανός εισέβαλε στη Μεσοποταμία βρίσκοντας ελάχιστη αντίσταση μόνο από τον Μεχαρασέ της Αδιάβης: οι Πάρθοι δεν διέθεταν επαρκείς δυνάμεις για να αντιταχθούν στη ρωμαϊκή εισβολή, καθώς ο Οσρόες είχε εμπλακεί σε εμφύλιο πόλεμο στα ανατολικά εναντίον του Βολογάση Γ'. Ο Τραϊανός πέρασε τον χειμώνα του 115-116 στην Αντιόχεια, αλλά συνέχισε την εκστρατεία του την άνοιξη. Κατεβαίνοντας κατά μήκος του Ευφράτη, κατέκτησε τη Δούρα-Ευρωπό, την πρωτεύουσα Κτησιφώντα και τη Σελεύκεια, υποτάσσοντας ακόμη και τη Χαρακίνα, όπου έγινε μάρτυρας της αναχώρησης πλοίων για την Ινδία από τον Περσικό Κόλπο.

Ενώ ο Τραϊανός υποχωρούσε προς τα βόρεια, οι Βαβυλώνιοι, ωστόσο, εξεγέρθηκαν εναντίον των ρωμαϊκών φρουρών, θέτοντας σε κίνδυνο τις νέες τους κατακτήσεις. Ο Τραϊανός, έχοντας επίγνωση της αδυναμίας να διατηρήσει τον άμεσο έλεγχο της νότιας Μεσοποταμίας λόγω υλικοτεχνικών δυσκολιών, αποφάσισε να στέψει τον Παρταμασπάτη νέο βασιλιά της Παρθίας και υποτελή των Ρωμαίων στην Κτησιφώντα. Περαιτέρω εξεγέρσεις που ξέσπασαν σε διάφορα μέρη της αυτοκρατορίας ανάγκασαν τον Ρωμαίο αυτοκράτορα να αποσυρθεί από τη Μεσοποταμία το 117, αφού είχε επιχειρήσει ανεπιτυχώς να πολιορκήσει τη Χάτρα κατά τη διάρκεια της υποχώρησής του. Η υποχώρησή του ήταν, σύμφωνα με τις προθέσεις του, μόνο προσωρινή, καθώς σκόπευε να ανανεώσει την επίθεση στην Παρθία το 118 και να "κάνει πραγματικότητα την υποταγή των Πάρθων", αλλά ο Τραϊανός πέθανε ξαφνικά τον Αύγουστο του 117.

Κατά τη διάρκεια της εκστρατείας του, ο Τραϊανός έλαβε από τη Σύγκλητο τον τίτλο του Παρθικού και κόπηκαν νομίσματα που διακήρυτταν την κατάκτηση της Παρθίας. Ωστόσο, μόνο οι ιστορικοί του 4ου αιώνα Ευτρόπιος και Φέστος ισχυρίζονται ότι προσπάθησε να ιδρύσει μια ρωμαϊκή επαρχία της "Ασσυρίας".

Ο διάδοχος του Τραϊανού Αδριανός (117-138) επανέφερε τα ρωμαιο-παρθιανά σύνορα στον Ευφράτη, επιλέγοντας να εγκαταλείψει την κατάκτηση της Μεσοποταμίας λόγω των περιορισμένων στρατιωτικών πόρων της Ρώμης. Εν τω μεταξύ, στην Παρθία, μια εξέγερση ανάγκασε τον Παρταμασπάτη να καταφύγει στη ρωμαϊκή επικράτεια, όπου οι Ρωμαίοι τον διόρισαν βασιλιά της Οσροήνης. Ο Οσρόης Α΄ ανέλαβε έτσι εκ νέου την κατοχή των εδαφών που σφετερίστηκε ο Παρταμασπάτης και χάθηκε το 129 κατά τη διάρκεια της σύγκρουσής του με τον Βολογάση Γ΄, ο οποίος, όπως ήδη αναφέρθηκε, κυβερνούσε το ανατολικό τμήμα της Παρθικής Αυτοκρατορίας- τον Οσρόη Α΄ διαδέχθηκε στο δυτικό τμήμα της Αυτοκρατορίας ο Μιθριδάτης Δ΄, ο οποίος συνέχισε τον αγώνα κατά του Βολογάση Γ΄. Η Παρθική Αυτοκρατορία επανενώθηκε υπό ενιαίο ηγεμόνα μόνο από τον Βολογάση Δ΄ (περ. 147-191), η βασιλεία του οποίου χαρακτηρίστηκε από μια περίοδο ειρήνης και σταθερότητας. Ωστόσο, αυτή η περίοδος ειρήνης και ευημερίας διακόπηκε το 161, όταν ο Βολογάσης αποφάσισε να ανανεώσει τις εχθροπραξίες με τη Ρώμη: εκείνο το έτος, μάλιστα, οι Πάρθοι εισέβαλαν στην Αρμενία και τη Συρία και πέτυχαν το κατόρθωμά τους να ανακαταλάβουν την Έδεσσα. Ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Μάρκος Αυρήλιος (μετά από κάποιες αρχικές αναποδιές, οι Ρωμαίοι κατάφεραν να ανακάμψουν και να εξαπολύσουν νικηφόρες αντεπιθέσεις: ο Μάρκος Στάτιος Πρίσκος εισέβαλε στην Αρμενία το 163, καταφέρνοντας να επαναφέρει για μικρό χρονικό διάστημα στο θρόνο της Αρμενίας έναν βασιλιά-πελάτη της Ρώμης, ενώ το επόμενο έτος ο Αβίδιος Κάσσιος εξαπέλυσε αντεπίθεση στη Μεσοποταμία και κατάφερε να καταλάβει τον Δούρα-Ευρωπό.

Κατά τη διάρκεια του 165, οι Ρωμαίοι προχώρησαν προς τον Περσικό Κόλπο και κατάφεραν να καταλάβουν και να κάψουν τη Σελεύκεια και την Κτησιφώντα, η τελευταία ισοπεδώθηκε- τον επόμενο χρόνο, ωστόσο, οι Ρωμαίοι στρατιώτες προσβλήθηκαν από μια θανατηφόρα ασθένεια (πιθανώς ευλογιά) που όχι μόνο τους ανάγκασε να υποχωρήσουν αλλά σύντομα εξαπλώθηκε σε ολόκληρο τον ρωμαϊκό κόσμο. Ωστόσο, οι Ρωμαίοι διατήρησαν στην κατοχή τους την πόλη της Ντούρα-Ευρώπου.

Μετά από τριάντα χρόνια ειρήνης, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Σεπτίμιος Σεβήρος (ρ. 193-211) επανέλαβε τις εχθροπραξίες εναντίον της Παρθίας, που τότε κυβερνούσε ο Βολογάσης Ε΄ (ρ. περ. 191-208), εισβάλλοντας στη Μεσοποταμία το 197. Οι Ρωμαίοι κατέβηκαν και πάλι τον Ευφράτη και κατέλαβαν τη Σελεύκεια και την Κτησιφώντα. Αφού πήρε τον τίτλο του Parthicus Maximus, ο Σεβήρος υποχώρησε προς το τέλος του 198, προσπαθώντας μάταια να καταλάβει τη Χάτρα, μια πόλη που είχε αντισταθεί προηγουμένως στις επιθέσεις των Ρωμαίων, υπό τον Τραϊανό.

Γύρω στο 212, λίγο μετά την άνοδο του Βολογάση ΣΤ΄ (περ. 208-222) στο θρόνο, ο αδελφός του Αρταβανός Δ΄ (πεθ. 224) εξεγέρθηκε εναντίον του και κατέλαβε μεγάλο μέρος της αυτοκρατορίας. Εν τω μεταξύ, ο Ρωμαίος αυτοκράτορας Καρακάλλας (ρ. 211-217) ανέλαβε μια νέα επεκτατική πολιτική κατά των Πάρθων: ανέτρεψε τους βασιλείς της Οσροήνης και της Αρμενίας για να τις καταστήσει και πάλι ρωμαϊκές επαρχίες, και στη συνέχεια κήρυξε πόλεμο στην Παρθία και κατέλαβε την Αρμπίλ ανατολικά του ποταμού Τίγρη.

Ο Καρακάλλας δολοφονήθηκε τον επόμενο χρόνο στο δρόμο προς την Καρρέ από τους στρατιώτες του, οπότε οι Πάρθοι εξαπέλυσαν νικηφόρα αντεπίθεση, νικώντας τους Ρωμαίους κοντά στη Νισίμπις. Μετά την ήττα αυτή, ο νέος αυτοκράτορας Μακρίνος (r. 217-218) αναγκάστηκε να υπογράψει μια δαπανηρή ειρήνη με τους Πάρθους, με την οποία οι Ρωμαίοι συμφώνησαν να καταβάλουν περισσότερα από διακόσια εκατομμύρια δηνάρια συν περαιτέρω δώρα. Όμως η Αυτοκρατορία των Πάρθων, αποδυναμωμένη από μια εσωτερική κρίση και πολέμους με τη Ρώμη, ήταν κοντά στο να πέσει και να αντικατασταθεί από την Αυτοκρατορία των Σασανών.

Τέλος των Αρσακιδών: οι Σασανίδες (από το 224

Λίγο αργότερα, ο Αρδασίρ Α΄, ο τοπικός Ιρανός ηγέτης της Πέρσης (της περσικής περιοχής, η οποία κατά τους ισλαμικούς χρόνους έγινε Φαρς, στο Ιράν) από το Ισταχρ άρχισε να υποτάσσει τα γύρω εδάφη εις βάρος της αρσακιδικής κυριαρχίας. Αντιμετώπισε τον Αρταβάνου Δ΄ σε μάχη στις 28 Απριλίου 224, πιθανώς κοντά στο Εσφαχάν, τον νίκησε και ίδρυσε τη Σασανική Αυτοκρατορία. Υπάρχουν στοιχεία, ωστόσο, ότι ο Βολογάσης ΣΤ΄ συνέχισε να κόβει νομίσματα στη Σελεύκεια μέχρι το 228.

Οι Σασανίδες όχι μόνο θα αναλάμβαναν την κληρονομιά των Πάρθων ως η περσική νέμεση της Ρώμης, αλλά θα επιχειρούσαν επίσης να αποκαταστήσουν τα αρχαία σύνορα της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών κατακτώντας για λίγο τη Συρία, μέρος της Ανατολίας και την Αίγυπτο σε βάρος της Ανατολικής Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας κατά τη διάρκεια της βασιλείας του βασιλιά Κοσρόη Β΄ (590-628). Ωστόσο, θα έχαναν αυτά τα εδάφη το 628 μετά τη νικηφόρα αντεπίθεση του Ηράκλειου. Το 633, η Σασανική Αυτοκρατορία, εξαντλημένη από τους συνεχείς πολέμους κατά των Ρωμαίων, δέχθηκε εισβολή από τους μουσουλμάνους Άραβες. Μέσα σε λίγα χρόνια, το μεγαλύτερο μέρος της σασανικής επικράτειας προσαρτήθηκε στο Ισλαμικό Χαλιφάτο και το 651, με τον θάνατο του τελευταίου Σασανίτη ηγεμόνα, η ισλαμική κατάκτηση της Περσίας έλαβε τέλος.

Κυβέρνηση και διοίκηση

Σε σύγκριση με την προηγούμενη αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών, η κυβέρνηση των Πάρθων ήταν αποκεντρωμένη. Μια ντόπια ιστορική πηγή αποκαλύπτει ότι τα εδάφη που ελέγχονταν από την κεντρική κυβέρνηση ήταν οργανωμένα παρόμοια με την αυτοκρατορία των Σελευκιδών. Και οι δύο είχαν τριμερή διαίρεση της επαρχιακής τους ιεραρχίας: το παρθικό marzbān, το xšatrap και το dizpat, κατά τρόπο παρόμοιο με τη σατραπεία, την επάρχια ή την iparchy των Σελευκιδών. Η Παρθική Αυτοκρατορία περιλάμβανε επίσης διάφορα ημιαυτόνομα βασίλεια που υπάγονταν σε αυτήν, όπως τα κράτη της Καυκάσιας Ιβηρίας, της Αρμενίας, της Ατροπάτης, της Γορδιενής, της Αδιάβης, της Έδεσσας, της Χάτρας, της Μεσένε, της Ελιμαΐδας και της Πέρσης.

Οι βασιλείς-πελάτες των Πάρθων κυβερνούσαν τα εδάφη τους με κάποια αυτονομία από την κεντρική κυβέρνηση και έκοβαν τα δικά τους νομίσματα, διαφορετικά από εκείνα των Πάρθων. Αυτό δεν διέφερε από τις πρώτες ημέρες της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, η οποία περιλάμβανε έναν αριθμό πόλεων-κρατών και ακόμη και απομακρυσμένων σατραπειών που, αν και ημιανεξάρτητες, "αναγνώριζαν την κυριαρχία του βασιλιά, κατέβαλλαν φόρο υποτέλειας και παρείχαν στρατιωτική υποστήριξη", σύμφωνα με τον Brosius. Ωστόσο, οι Πάρθοι σατράπες κυβερνούσαν μικρότερες περιοχές και πιθανώς απολάμβαναν μικρότερο κύρος και επιρροή από τους Αχαιμενίδες προκατόχους τους. Κατά την περίοδο των Σελευκιδών, η τάση των τοπικών δυναστειών που κυβερνούσαν με κάποια ημιαυτονομία από την κεντρική κυβέρνηση, και μερικές φορές επαναστατούσαν, έγινε συνήθης, γεγονός που αντανακλάται στο ύστερο Παρθικό στυλ διακυβέρνησης.

Επικεφαλής της Παρθικής κυβέρνησης ήταν ο Βασιλιάς των Βασιλέων- διατηρούσε πολυγαμικές σχέσεις και συνήθως τον διαδεχόταν ο μεγαλύτερος γιος του. Όπως και με τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου, υπήρχαν επίσης περιπτώσεις Αρσακιδών βασιλέων που παντρεύονταν τις ανιψιές τους ή ακόμη και τις ετεροθαλείς αδελφές τους- η βασίλισσα Μούσα παντρεύτηκε ακόμη και τον γιο της, αν και αυτή ήταν μια ακραία και μεμονωμένη περίπτωση. Ο Brosius παραθέτει ένα απόσπασμα από μια επιστολή που έγραψε στα ελληνικά ο βασιλιάς Αρταβανός Β' το 21 μ.Χ., απευθυνόμενος στον κυβερνήτη ("άρχοντα") και στους πολίτες της πόλης Σούσα. Η επιστολή αναφέρει τους συγκεκριμένους κυβερνητικούς διορισμούς του Προτιμώμενου Φίλου, του Σωματοφύλακα και του Ταμία, και το έγγραφο αποδεικνύει περαιτέρω ότι, "αν και υπήρχαν τοπικές δικαιοδοσίες και διαδικασίες για την ανάληψη υψηλών αξιωμάτων, ο βασιλιάς μπορούσε να παρέμβει για λογαριασμό ενός ατόμου, να επανεξετάσει μια υπόθεση και να αλλάξει την τοπική κυβέρνηση, αν το έκρινε σκόπιμο".

Οι ιεραρχικοί κληρονομικοί τίτλοι της περσικής αριστοκρατίας που καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του πρώτου Σασανίτη μονάρχη Αρδασίρ Α' πιθανότατα αντανακλούσαν τους τίτλους που ήταν ήδη σε χρήση κατά την περίοδο των Πάρθων. Υπήρχαν τρεις διακριτές βαθμίδες ευγενείας: η υψηλότερη από αυτές ήταν οι περιφερειακοί βασιλείς αμέσως κάτω από τον βασιλιά των βασιλέων- η δεύτερη βαθμίδα ευγενείας σε σημασία ήταν οι συγγενείς, που αποκτήθηκαν επίσης μέσω γάμου, του βασιλιά των βασιλέων- τέλος, η χαμηλότερη βαθμίδα ευγενείας ήταν οι αρχηγοί τοπικών φυλών και μικρών εδαφών.

Από τον 1ο αιώνα μ.Χ, η Παρθική αριστοκρατία είχε αναλάβει σημαντική παρέμβαση στην ανακήρυξη και την καθαίρεση των Αρσακιδών βασιλέων: κάθε φορά που ανακηρυσσόταν νέος βασιλιάς, ο διορισμός του έπρεπε να επικυρωθεί από την Παρθική αριστοκρατία, και αν για κάποιο λόγο δεν τον θεωρούσαν κατάλληλο για το θρόνο, οι ευγενείς είχαν κάθε δικαίωμα να τον εκθρονίσουν- η σημαντική παρέμβαση της Παρθικής αριστοκρατίας στην επιλογή του διαδόχου του θρόνου ήταν ένας αποσταθεροποιητικός παράγοντας για την αυτοκρατορία, που οδηγούσε σε συχνούς εμφύλιους πολέμους. Ορισμένοι ευγενείς ήταν αυλικοί σύμβουλοι του βασιλιά, άλλοι ήταν ιερείς. Από τις μεγάλες φατρίες ευγενών που απαριθμούνται στην αρχή της Σασανικής περιόδου, μόνο δύο αναφέρονται ρητά σε παλαιότερα Παρθικά έγγραφα: ο οίκος των Σουρέν και ο οίκος των Καρέν. Ο ιστορικός Πλούταρχος σημειώνει ότι τα μέλη του οίκου Suren, ο πρώτος μεταξύ των ευγενών, είχαν το προνόμιο να στέψουν κάθε νέο βασιλιά των Αρσακιδών κατά τη διαδικασία στέψης. Αργότερα, ορισμένοι από τους Πάρθους βασιλείς φέρονται να ισχυρίστηκαν ότι κατάγονταν από τους Αχαιμενίδες. Ο ισχυρισμός αυτός επιβεβαιώθηκε πρόσφατα από την πιθανότητα ότι τόσο οι Αχαιμενίδες όσο και οι Πάρθοι βασιλείς έπασχαν από την ίδια κληρονομική ασθένεια (νευροϊνωμάτωση), όπως έχει συναχθεί από τις σωματικές περιγραφές των βασιλέων και τις ενδείξεις κληρονομικών ασθενειών που παρέχουν τα αρχαία νομίσματα.

Στρατός

Η Παρθική Αυτοκρατορία δεν διέθετε μόνιμο στρατό, αν και ήταν σε θέση να συγκροτήσει έναν πολύ γρήγορα σε περιόδους σοβαρών κρίσεων. Υπήρχε ένα μόνιμο σώμα ένοπλης φρουράς για την υπεράσπιση του προσώπου του βασιλιά, αποτελούμενο από ευγενείς, υπηρέτες και μισθοφόρους- το σώμα αυτό ήταν πολύ μικρό. Από την άλλη πλευρά, οι φρουρές στα συνοριακά φρούρια ήταν μόνιμες- οι επιγραφές σε σωματίδια αποκαλύπτουν ορισμένους από τους στρατιωτικούς τίτλους που απονέμονταν στους διοικητές αυτών των φρουρών. Οι στρατιωτικές δυνάμεις μπορούσαν επίσης να χρησιμοποιηθούν σε διπλωματικές κινήσεις. Για παράδειγμα, όταν Κινέζοι απεσταλμένοι επισκέφθηκαν την Παρθία στα τέλη του 2ου αιώνα π.Χ., το Shiji αναφέρει ότι 20.000 ιππείς στάλθηκαν στα ανατολικά σύνορα για να συνοδεύσουν τους πρεσβευτές, αν και ο αριθμός αυτός φαίνεται υπερβολικός.

Το κύριο τμήμα του Παρθικού στρατού ήταν οι καταφράκτες, συντάγματα βαρέως ιππικού αποτελούμενα από άνδρες και άλογα που φορούσαν σιδερένιο αλυσοπλέγμα. Οι καταφράκτες ήταν εξοπλισμένοι με λόγχη για να διαπερνούν τις εχθρικές γραμμές, καθώς και με τόξο και βέλη. Λόγω του υψηλού κόστους του εξοπλισμού και της πανοπλίας τους, οι καταφράκτες στρατολογούνταν μεταξύ των αριστοκρατών, οι οποίοι, σε αντάλλαγμα για τις υπηρεσίες τους, αποκτούσαν ένα ορισμένο επίπεδο τοπικής αυτονομίας από τους Αρσακιδείς βασιλείς. Το ελαφρύ ιππικό, από την άλλη πλευρά, στρατολογούνταν από το λαό και αποτελούνταν κυρίως από έφιππους τοξότες- στη μάχη φορούσαν απλό χιτώνα και παντελόνι. Χρησιμοποιώντας σύνθετα τόξα, ήταν σε θέση να στοχεύουν και να ρίχνουν βέλη στους εχθρούς ενώ ήταν έφιπποι- αυτή η τεχνική, γνωστή ως παρθική βολή, ήταν μια εξαιρετικά αποτελεσματική τακτική. Το Παρθικό ελαφρύ και βαρύ ιππικό διαδραμάτισε αποφασιστικό ρόλο στη μάχη του Καρρέ, όπου μια περσική δύναμη νίκησε έναν πολύ μεγαλύτερο ρωμαϊκό στρατό με επικεφαλής τον Κράσσο. Μονάδες ελαφρού πεζικού, στρατολογημένες από το λαό και μισθοφόρους, χρησιμοποιήθηκαν για τη διασπορά των εχθρικών στρατευμάτων μετά από επιθέσεις ιππικού.

Το μέγεθος του στρατού των Πάρθων είναι άγνωστο, όπως και το μέγεθος του συνολικού πληθυσμού της αυτοκρατορίας. Ωστόσο, αρχαιολογικές ανασκαφές σε πρώην αστικά κέντρα των Παρθίων αποκάλυψαν οικισμούς που μπορεί να συντηρούσαν μεγάλο πληθυσμό και, συνεπώς, μεγάλο εργατικό δυναμικό. Κέντρα υψηλής πυκνότητας πληθυσμού σε περιοχές όπως η Βαβυλώνα ήταν αναμφίβολα ελκυστικά για τους Ρωμαίους, οι στρατοί των οποίων μπορούσαν έτσι να ζήσουν από τη γη που κατείχαν.

Σωματική εμφάνιση και ένδυση

Η τυπική παρθική ιππική ενδυμασία είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του διάσημου χάλκινου αγάλματος (2401 στο Εθνικό Μουσείο του Ιράν) ενός παρθικού ευγενούς που βρέθηκε στο Σάμι της Ελίμειας. Με ύψος 1,9 μ., η μορφή φοράει σακάκι σε σχήμα V, χιτώνα σε σχήμα V με ζώνη, παντελόνι και διάδημα ή κορδέλα πάνω από κοντά, χτενισμένα μαλλιά. Αυτός ο τύπος ενδυμασίας απεικονίζεται συνήθως σε νομίσματα της Παρθίας από τα μέσα του 1ου αιώνα π.Χ.

Κατά τη διάρκεια αρχαιολογικών ανασκαφών στη Χάτρα, στο βορειοδυτικό Ιράκ, βρέθηκαν Παρθικά γλυπτά που δείχνουν παραδείγματα Παρθικής ενδυμασίας: στα γλυπτά αυτά, οι Παρθείς της περιοχής απεικονίζονται να φορούν τυπική Παρθική ενδυμασία (qamis), συνδυασμένη με παντελόνι και στολισμένη με διάφορα στολίδια. Η αριστοκρατική ελίτ της Χάτρας υιοθέτησε περικεφαλαίες, καλύμματα κεφαλής και χιτώνες με ζώνες, τις οποίες φορούσαν συνήθως οι ευγενείς που ανήκαν στην κεντρική αυλή των Αρσακιδών. Παντελόνια φορούσαν επίσης οι Αρσακιδείς βασιλείς, όπως φαίνεται στις οπισθότυπους των νομισμάτων. Το παρθικό παντελόνι υιοθετήθηκε επίσης στην Παλμύρα της Συρίας, μαζί με τη χρήση της παρθικής μετωπικότητας στις τέχνες.

Οι πλούσιες γυναίκες απεικονίζονται στα Παρθικά γλυπτά να φορούν χιτώνες με μακριά μανίκια, στολισμένες με περιδέραια, σκουλαρίκια, βραχιόλια και υφαντά καλύμματα κεφαλής. Τα φορέματά τους στερεώνονταν με καρφίτσα στον έναν ώμο. Οι κόμμωσή τους χαρακτηριζόταν επίσης από ένα πέπλο που ήταν τυλιγμένο προς τα πίσω.

Όπως δείχνουν τα νομίσματα της Παρθίας, το κάλυμμα κεφαλής που φορούσαν οι Πάρθοι βασιλείς άλλαζε με την πάροδο του χρόνου. Τα πρώιμα νομίσματα των Αρσακιδών δείχνουν βασιλείς να φορούν το bašlyk (το bašlyk μπορεί επίσης να προέρχεται από τα μυτερά καπέλα που απεικονίζονται στα ανάγλυφα των Αχαιμενιδών στο Behistun και στην Περσέπολη. Η συνήθεια να απεικονίζονται οι Αρσακιδείς βασιλείς με το bašlyk στα νομίσματα διατηρήθηκε μέχρι τα πρώτα χρόνια της βασιλείας του Μιθριδάτη Α΄: νομίσματα από το τελευταίο μέρος της βασιλείας του τον δείχνουν να φορά για πρώτη φορά το ελληνιστικό βασιλικό διάδημα. Ο Μιθριδάτης Β΄ ήταν ο πρώτος που απεικονίζεται να φορά την παρθική τιάρα, στολισμένη με μαργαριτάρια και κοσμήματα, μια κόμμωση που φορούσαν συνήθως όχι μόνο οι τελευταίοι παρθικοί ηγεμόνες αλλά και οι μετέπειτα Σασανιανοί μονάρχες.

Κύριοι οικισμοί και έδαφος

Η αρχική επικράτεια των Πάρθων, που ονομαζόταν Παρθία, περιβαλλόταν εξ ολοκλήρου από έρημο. Οριοθετούνταν ανατολικά από τους Αρίους, νότια από την Καρμανία, δυτικά από τη Μηδία και βόρεια από την Υρκανία.

Η πρωτεύουσα της αρχαίας Παρθίας ήταν ο Εκατόμυλος (κυριολεκτικά "πόλη των εκατό πυλών"), στο κέντρο της αρχικής επικράτειας. Άλλες σημαντικές πόλεις σε αυτό που ήταν κάποτε σατραπεία της αυτοκρατορίας των Αχαιμενιδών, και επομένως η αρχική επικράτεια των αρχαίων Παρθίων ήταν: η Καλλιόπη και η Ισσάτις (στα δυτικά, προστατεύοντας τους Μήδους), η Μαρία (στα νοτιοανατολικά), η Αρσάκεια και η Αλεξάνδρεια (στην περιοχή της Νησίας).

Γύρω στο δεύτερο μισό του 2ου αιώνα π.Χ., οι Πάρθοι ίδρυσαν μια νέα πρωτεύουσα, την Κτησιφώντα, απέναντι από την πόλη της Σελεύκειας (η οποία σύμφωνα με τον Πλίνιο είχε πολύ μεγάλο πληθυσμό, περίπου 600.000 κατοίκους), στην απέναντι όχθη του ποταμού Τίγρη (μόλις 5 χλμ. μακριά). Αργότερα, ο "βασιλιάς των βασιλέων", ο Βολαγάσης Α', ίδρυσε μια νέα, τρίτη πόλη κοντά, που ονομαζόταν Βολογεσοκέρτα. Κατ' αρχήν, οι Πάρθοι δεν ακολούθησαν το ελληνορωμαϊκό μοντέλο πολεοδομίας, το οποίο προέβλεπε την ανάπτυξη των πόλεων σε ορθογώνιο σχέδιο- αντίθετα, προτίμησαν την ανάπτυξη σε κυκλική βάση.

Η Αυτοκρατορία των Πάρθων αποτελούνταν από δεκαοκτώ βασίλεια την εποχή του Πλίνιου του Πρεσβύτερου (1ος αιώνας μ.Χ.). Εκτεινόταν από τον Περσικό Κόλπο στα νότια έως τη θάλασσα του Χιρκάνα και την αλυσίδα του Καυκάσου στα βόρεια. Τα βασίλεια χωρίζονται στη συνέχεια σε "ανώτερα" βασίλεια, που αριθμούσαν έντεκα, και σε "κατώτερα" βασίλεια, που αριθμούσαν επτά. Τα ανώτερα βασίλεια συνορεύουν στα βόρεια με το βασίλειο της Αρμενίας, τη θάλασσα του Χιρκάν και τους Σκύθες, με τους οποίους "οι Πάρθοι ζούσαν επί ίσοις όροις".

Στην Αυτοκρατορία των Πάρθων, που ήταν ετερογενής τόσο πολιτικά όσο και πολιτισμικά, ήταν διαδεδομένες διάφορες θρησκείες, από τις οποίες οι πιο διαδεδομένες ήταν οι πολυθεϊστικές ελληνικές και περσικές. και χριστιανοί, η πλειοψηφία των Πάρθων ήταν πολυθεϊστές. Λόγω του συγκρητισμού μεταξύ των ελληνικών και περσικών θεοτήτων που προέκυψε ήδη από την εποχή των Σελευκιδών και διαιωνίστηκε κατά την εποχή των Πάρθων, συχνά συγχωνεύονταν σε μία: για παράδειγμα, ο Δίας συχνά συγχωνευόταν με τον Αχούρα Μαζντά, ο Άδης με τον Άνγκρα Μαϊνιού, η Αφροδίτη και η Ήρα με την Αναχίτα, ο Απόλλων με τον Μίθρα και ο Ερμής με τον Σαμάς. Εκτός από τους κύριους θεούς και θεές, κάθε πόλη και εθνοτική ομάδα είχε τις δικές της χαρακτηριστικές θεότητες. Η τέχνη της Παρθίας μαρτυρεί ότι οι βασιλείς των Αρσακιδών θεωρούσαν τους εαυτούς τους θεότητες- αυτή η αυτοκρατορική λατρεία ήταν ίσως η πιο διαδεδομένη.

Η έκταση της προστασίας του Ζωροαστρισμού από τους Αρσακιδείς συζητείται στη σύγχρονη ιστοριογραφία: ο Μαζνταϊσμός είχε εξελιχθεί σε μια πρώιμη μορφή του Ζωροαστρισμού ήδη από την εποχή των Πάρθων, αλλά δεν είναι σαφές σε ποιο βαθμό η αυλή των Αρσακιδών ακολουθούσε αυτή τη θρησκεία. Οι οπαδοί του Ζωροάστρη θα θεωρούσαν απαράδεκτες τις αιματηρές θυσίες ορισμένων περσικών λατρειών της Παρθικής εποχής. Υπάρχουν, ωστόσο, ενδείξεις ότι ο Βολόγος Α' ευνοούσε την παρουσία Ζωροαστρικών μάγων-ιερέων στην αυλή και προώθησε την αναδιατύπωση των ιερών κειμένων του Ζωροαστρισμού που αργότερα αποτέλεσαν την Αβέστα- θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι οι περισσότεροι ειδικοί στον τομέα τείνουν να απορρίπτουν τη θεωρία ότι ένα γραπτό κείμενο της Αβέστα υπήρχε ήδη από την εποχή των Αρσακιδών, υποστηρίζοντας, αντίθετα, ότι το περιεχόμενο αυτών των ιερών κειμένων μεταδιδόταν, τουλάχιστον αρχικά, προφορικά. Η σασανική αυλή θα υιοθετούσε αργότερα τον Ζωροαστρισμό ως επίσημη κρατική θρησκεία της αυτοκρατορίας.

Αν και ο προφήτης Μάνης (216-276 μ.Χ.) ίδρυσε τον Μανιχαϊσμό μόλις το 228

Υπάρχουν ελάχιστα αρχαιολογικά στοιχεία για την εξάπλωση του βουδισμού από την αυτοκρατορία των Κουσάνα στο ίδιο το Ιράν- σύμφωνα με τον Emmerick, "με βάση τα αρχαιολογικά στοιχεία φαίνεται να συμπεραίνεται ότι δεν άκμασε ποτέ δυτικά της γραμμής που συνδέει το Μπαλτς με το Κανταχάρ", υπονοώντας ότι η εξάπλωση του βουδισμού στην αυτοκρατορία των Πάρθων περιορίστηκε στις ανατολικές περιοχές. Ωστόσο, είναι γνωστό από κινεζικές πηγές ότι ορισμένοι Παρθιανοί βουδιστές μοναχοί έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διάδοση του βουδισμού στην Κίνα: για παράδειγμα, αναφέρεται ο Ān Shìgāo (2ος αιώνας μ.Χ.), Παρθιανός ευγενής και βουδιστής μοναχός, ο οποίος ταξίδεψε στη Luoyang της Κίνας Han ως βουδιστής ιεραπόστολος και μετέφρασε ορισμένες σούτρες του βουδιστικού κανόνα στα κινεζικά.

Νομισματοκοπία

Γενικά κατασκευασμένη από ασήμι, η δραχμή, συμπεριλαμβανομένου του τετράδραχμου, ήταν το τυπικό νόμισμα που χρησιμοποιούνταν σε όλη την αυτοκρατορία των Πάρθων. Οι Αρσακίδες διατηρούσαν βασιλικά νομισματοκοπεία στις πόλεις Εκατόμυλο, Σελεύκεια και Εκβατάνα. Πιθανότατα λειτουργούσε νομισματοκοπείο και στο Μιθριδάτκερτ.

Εμπόριο

Ο Πλίνιος αναφέρει ότι το εμπόριο ανθούσε, πρώτα απ' όλα μεταξύ Ρωμαίων και Πάρθων:

Μετά το διπλωματικό εγχείρημα του Zhang Qian στην Κεντρική Ασία κατά τη διάρκεια της βασιλείας του αυτοκράτορα Wudi των Χαν (r. 141-87 π.Χ.), η αυτοκρατορία Χαν της Κίνας έστειλε αντιπροσωπεία στην αυλή του Μιθριδάτη Β' το 121 π.Χ.. Η πρεσβεία των Χαν άνοιξε επίσημες εμπορικές σχέσεις με την Παρθία μέσω του Δρόμου του Μεταξιού, αν και δεν απέσπασε την επιθυμητή στρατιωτική συμμαχία κατά της συνομοσπονδίας των Ξιονγκνού. Η Αυτοκρατορία της Πάρθιας πλούτισε περαιτέρω φορολογώντας την ευρασιατική διαδρομή των καραβανιών κατά μήκος του Δρόμου του Μεταξιού, το πιο ακριβό εμπόρευμα που εισήγαγαν οι Ρωμαίοι. Τα μαργαριτάρια ήταν ένα άλλο υψηλής αξίας εμπόρευμα που εισήχθη από την Κίνα, ενώ οι Κινέζοι αγόραζαν μπαχαρικά, αρώματα και φρούτα από τους Πάρθους. Εξωτικά ζώα χρησιμοποιούνταν επίσης ως δώρα που έστελναν οι Αρσακίδες στην αυλή των Χαν- το 87 μ.Χ. ο Πάκορος Β΄ έστειλε περσικά λιοντάρια και γαζέλες στον αυτοκράτορα Ζανγκντί των Χαν (μ.Χ. 75-88 μ.Χ.). Εκτός από το μετάξι, τα παρθικά εμπορεύματα που αγόραζαν οι Ρωμαίοι έμποροι περιλάμβαναν επίσης σίδηρο από την Ινδία, μπαχαρικά και εκλεκτό δέρμα. Τα καραβάνια που ταξίδευαν κατά μήκος της Παρθικής Αυτοκρατορίας έφερναν στην Κίνα πολυτελή δυτικοασιατικά και μερικές φορές ρωμαϊκά κεραμικά.

Οι Πάρνηδες πιθανότατα μιλούσαν μια ανατολική ιρανική γλώσσα, η οποία περιγράφεται από τις αρχαίες πηγές κάπου ανάμεσα στη μεδοϊρανική και τη σκυθική, σε πλήρη αντίθεση με τη βορειοδυτική ιρανική γλώσσα που μιλούσαν στην Παρθία εκείνη την εποχή. Μετά την κατάκτηση της περιοχής, οι Πάρθοι υιοθέτησαν την Παρθική ως επίσημη γλώσσα της αυλής τους, την οποία μιλούσαν εκτός από τη μεσοπερσική, την αραμαϊκή, την ελληνική, τη βαβυλωνιακή, τη σογδιανή και άλλες γλώσσες των πολυεθνικών εδαφών που θα κατακτούσαν τους επόμενους αιώνες. Η παρθική γλώσσα γραφόταν με ξεχωριστούς χαρακτήρες που προέρχονταν από τους χαρακτήρες που χρησιμοποιούσε η αραμαϊκή αυτοκρατορική καγκελαρία των Αχαιμενιδών, οι οποίοι αργότερα εξελίχθηκαν στο σύστημα γραφής Παχλαβί.

Ο Ελληνισμός και η Ιρανική Αναγέννηση

Αν και ο ελληνιστικός πολιτισμός των Σελευκιδών είχε υιοθετηθεί από όλους τους λαούς της Εγγύς Ανατολής κατά την ελληνιστική περίοδο, η περίοδος των Πάρθων χαρακτηρίστηκε από μια περσική πολιτιστική αναγέννηση στη θρησκεία, τις τέχνες, ακόμη και την ένδυση. Έχοντας επίγνωση τόσο των ελληνιστικών όσο και των περσικών ριζών της κυριαρχίας τους, οι Αρσάκηδες βασιλείς αυτοανακηρύχθηκαν βασιλείς των βασιλέων (όπως η προηγούμενη περσική δυναστεία των Αχαιμενιδών) και φιλέλληνες ("φίλοι των Ελλήνων"). Η πρακτική της χάραξης της λέξης "φιλέλληνες" στα παρθικά νομίσματα σταμάτησε, ωστόσο, με τη βασιλεία του Αρταβάνου Β΄, λόγω της σταδιακής εγκατάλειψης των ελληνιστικών παραδόσεων ως αποτέλεσμα της αναβίωσης του περσικού πολιτισμού στην Παρθία. Ο Βολογάσης Α΄ ήταν ο πρώτος Αρσακίδης που εμφάνισε στα νομίσματα που έκοψε παρθικούς χαρακτήρες και επιγραφές στην παρθική γλώσσα μαζί με τα ελληνικά, τα οποία δεν ήταν πλέον κατανοητά από την πλειονότητα του πληθυσμού. Παρόλα αυτά, οι χαράξεις με ελληνικούς χαρακτήρες συνέχισαν να εμφανίζονται στα νομίσματα της Παρθίας μέχρι την κατάρρευση της αυτοκρατορίας.

Η ελληνιστική πολιτιστική επιρροή, ωστόσο, δεν εξαφανίστηκε εντελώς από την αυτοκρατορία των Παρθίων και υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Αρσακίδες παρακολουθούσαν ελληνικές θεατρικές παραστάσεις. Όταν το κεφάλι του Κράσσου μεταφέρθηκε στον Ορόδη Β΄, αυτός και ο Αρσάκης βασιλιάς Αρταβασίδης Β΄ παρακολουθούσαν παράσταση των Βακχών του Έλληνα θεατρικού συγγραφέα Ευριπίδη (περ. 480-406 π.Χ.). Ο παραγωγός του έργου αποφάσισε να χρησιμοποιήσει το κεφάλι του Κράσσου αντί για το ψεύτικο κεφάλι του Πενθέα.

Στα νομίσματά του, ο Αρσάκης Α' απεικονίζεται με εμφάνιση παρόμοια με εκείνη των Αχαιμενιδών σατράπων. Σύμφωνα με τον A. Shahbazi, ο Αρσάκης "αποκλίνει σκόπιμα από τα νομίσματα των Σελευκιδών για να τονίσει τις εθνικιστικές και βασιλικές φιλοδοξίες του και αποκαλεί τον εαυτό του Kārny

Λογοτεχνία

Στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία λογοτεχνία στην Παρθική γλώσσα που να έχει διασωθεί στην αρχική της μορφή, καθώς οι Πάρθοι, αν και διέθεταν το δικό τους χαρακτηριστικό σύστημα γραφής, δεν παρέδιδαν τη λογοτεχνία τους γραπτώς, αλλά μόνο προφορικά- ως εκ τούτου, τα σωζόμενα έργα έχουν επιβιώσει μόνο σε τροποποιημένη μορφή, που αρχικά παραδόθηκε προφορικά και μόνο αργότερα μεταγράφηκε. Η παρθική κοσμική λογοτεχνία αποτελούνταν κυρίως από επικά ποιήματα που συνοδεύονταν από μουσική και απαγγέλλονταν προφορικά από τον αυλικό μουσουργό (ωστόσο, τα παραμύθια τους, γραμμένα σε στίχους, δεν παραδόθηκαν γραπτά παρά μόνο κατά τη μεταγενέστερη σασανική περίοδο. Πιστεύεται ότι ιστορίες όπως το ρομαντικό παραμύθι Vis και Rāmin και ο επικός κύκλος της δυναστείας Kayanian αποτελούσαν μέρος του προφορικού λογοτεχνικού σώματος της Παρθικής περιόδου, αν και συντάχθηκαν πολύ αργότερα. Αν και η παρθική γλωσσική λογοτεχνία δεν παραδόθηκε σε γραπτή μορφή, υπάρχουν ενδείξεις ότι οι Αρσακίδες αναγνώριζαν και σέβονταν την αρχαία ελληνική γραπτή λογοτεχνία.

Η Παρθική τέχνη μπορεί να χωριστεί σε τρεις γεωϊστορικές φάσεις: την τέχνη της ίδιας της Παρθίας, την τέχνη του Ιρανικού οροπεδίου και την τέχνη της Παρθικής Μεσοποταμίας. Τα πρώτα γνήσια έργα τέχνης της Παρθίας, που βρέθηκαν στο Mithridatkert

Τα κοινά μοτίβα της Παρθικής περιόδου περιλαμβάνουν σκηνές βασιλικών κυνηγετικών πάρτι και την ενθρόνιση των Αρσακιδών βασιλέων. Η χρήση αυτών των μοτίβων επεκτάθηκε και σε πορτραίτα τοπικών βασιλιάδων. Παράχθηκαν βραχώδη ανάγλυφα, τοιχογραφίες, ακόμη και γκράφιτι. Γεωμετρικά και στυλιζαρισμένα φυτικά μοτίβα χρησιμοποιήθηκαν επίσης σε τοίχους από στόκο και γύψο. Το κοινό μοτίβο της εποχής των Σασανών αποτελούνταν από δύο ιππείς που μάχονταν με δόρατα και πρωτοεμφανίστηκε σε παρθιανά ανάγλυφα στο όρος Behistun.

Στις προσωπογραφίες, οι Πάρθοι είχαν την τάση να δίνουν έμφαση στη μετωπικότητα, πράγμα που σήμαινε ότι κάθε πρόσωπο που απεικονιζόταν σε πίνακες, γλυπτά και ανάγλυφα σε νομίσματα έστρεφε το βλέμμα του κατευθείαν προς τον θεατή αντί να δείχνει το προφίλ του. Αν και η χρήση της μετωπικότητας στα πορτρέτα ήταν μια παλιά καλλιτεχνική τεχνική που χρησιμοποιούνταν ήδη πριν από την περίοδο των Πάρθων, η μετωπικότητα των Πάρθων χαρακτηριζόταν από καινοτόμα χαρακτηριστικά, όπως εξηγεί ο Daniel Schlumberger:

Η τέχνη των Πάρθων, με τη χαρακτηριστική χρήση της μετωπικότητας στις προσωπογραφίες, εγκαταλείφθηκε λόγω των βαθιών πολιτιστικών και πολιτικών αλλαγών που εισήγαγε η αυτοκρατορία των Σασάνων. Ωστόσο, ακόμη και μετά τη ρωμαϊκή κατοχή της Ντούρα-Ευρώπου το 165 μ.Χ., η χρήση της παρθικής μετωπικότητας συνέχισε να ακμάζει στην περιοχή. Αυτό αποδεικνύεται από τις τοιχογραφίες των αρχών του 3ου αιώνα μ.Χ. της Συναγωγής της Ντούρα-Ευρώπου, ενός ναού στην ίδια πόλη αφιερωμένου σε παλμιρναϊκές θεότητες και του τοπικού Μιθραίου.

Η αρχιτεκτονική των Πάρθων, ενώ υιοθέτησε στοιχεία της αχαιμενιδικής και της ελληνικής αρχιτεκτονικής, παρέμεινε αρκετά διακριτή από τις δύο. Το στυλ μαρτυρείται για πρώτη φορά στο Mithridatkert

Χαρακτηριστικό στοιχείο της Παρθικής αρχιτεκτονικής ήταν το ιβάν, μια είσοδος που υποστηριζόταν από καμάρες ή θόλους και ήταν ανοιχτή μόνο από τη μια πλευρά. Η χρήση του βαρελοειδούς θόλου αντικατέστησε την ελληνιστική χρήση κιόνων για τη στήριξη των στεγών. Παρόλο που το iwan ήταν ήδη γνωστό και πριν από την περίοδο των Αχαιμενιδών και χρησιμοποιούνταν σε μικρότερες, υπόγειες κατασκευές, οι Πάρθοι ήταν οι πρώτοι που το κατασκεύασαν σε μνημειακή κλίμακα. Τα παλαιότερα παρθικά iwans βρέθηκαν στη Σελεύκεια και χρονολογούνται στον 1ο αιώνα μ.Χ. Μνημειακά ιβάν έχουν επίσης βρεθεί στους αρχαίους ναούς της Χάτρας και πιθανώς είχαν ως πρότυπο το παρθικό στυλ. Τα μεγαλύτερα παρθικά ιβάνια από την εν λόγω τοποθεσία είχαν μήκος 15 μέτρα.

Πολλά αντικείμενα από τη λεγόμενη "Παρθική περίοδο", δηλ. που παρήχθησαν κατά τη διάρκεια της Παρθικής κυριαρχίας (3ος αιώνας π.Χ. έως 3ος αιώνας μ.Χ.), τόσο χρυσά όσο και χειροτεχνήματα (συμπεριλαμβανομένων μεταλλικών και κεραμικών αντικειμένων), επηρεάστηκαν σε μεγάλο βαθμό τόσο από τους παλαιότερους ιρανικούς πολιτισμούς της Ασσυριακής-Βαβυλωνιακής περιόδου όσο και από τον ελληνιστικό πολιτισμό που έφτασε στον Ινδό με τον Μέγα Αλέξανδρο στα τέλη του 4ου αιώνα π.Χ.

Τοπικές και ξένες μαρτυρίες, καθώς και άγραφες πηγές, όπως αρχαιολογικά ευρήματα, έχουν χρησιμοποιηθεί για την ανασύνθεση της ιστορίας της Παρθίας. Μολονότι η παρθική αυλή κρατούσε αρχεία, οι Πάρθοι παραμέλησαν τη συστηματική μελέτη της δικής τους ιστορίας- η πρώτη παγκόσμια ιστορία του Ιράν, το Khwaday-Namag, ολοκληρώθηκε μόλις κατά τη διάρκεια της βασιλείας του τελευταίου σασανικού σαχανά Yazdegerd III (632-651 μ.Χ.). Οι εγχώριες πηγές σχετικά με την ιστορία των Παρθίων είναι πολύ λίγες, πολύ λιγότερες από ό,τι σε οποιαδήποτε άλλη περίοδο της περσικής ιστορίας. Οι περισσότερες σύγχρονες γραπτές αναφορές για την Παρθία αποτελούνται από επιγραφές στα ελληνικά, τα παρθικά ή τα αραμαϊκά.

Οι πιο πολύτιμες πηγές για την ανασύσταση μιας ακριβούς χρονολογίας των Αρσακιδών βασιλέων είναι οι μεταλλικές δραχμές που έκοψε κάθε βασιλιάς. Αυτές αντιπροσωπεύουν μια "μετάβαση από τα μη κειμενικά στα κειμενικά κατάλοιπα", σύμφωνα με τον ιστορικό Geo Widengren. Άλλες σωματιδιακές πηγές που χρησιμοποιήθηκαν για την ανακατασκευή της χρονολογίας τους περιλαμβάνουν αστρονομικούς πίνακες σε σφηνοειδείς χαρακτήρες και κολοφώνια που βρέθηκαν στη Βαβυλώνα. Οι αυτόχθονες γραπτές πηγές περιλαμβάνουν επίσης λίθινες επιγραφές, πάπυρους και παπύρους, καθώς και κεραμικές οστράκες. Αυτές οι αυτόχθονες γραπτές πηγές παρέχουν επίσης κρίσιμες πληροφορίες για την κατανόηση διαφόρων πτυχών του πολιτισμού των Πάρθων: για παράδειγμα, η ανακάλυψη κεραμικών ostraca στην πρωτεύουσα των Πάρθων (πρώιμη περίοδος) Mithradatkert

Τα ελληνικά και λατινικά ιστορικά έργα, τα οποία αντιπροσωπεύουν την πλειονότητα του υλικού για την ιστορία των Πάρθων, δεν θεωρούνται απολύτως αξιόπιστα, επειδή είναι γραμμένα από την οπτική γωνία των αντιπάλων και εχθρών του πολέμου. Αυτές οι ξένες πηγές επικεντρώνονται γενικά στα κύρια στρατιωτικά και πολιτικά γεγονότα, παραμελώντας συχνά τις κοινωνικές και πολιτιστικές πτυχές της παρθικής ιστορίας. Οι Ρωμαίοι παρουσίαζαν γενικά τους Πάρθους ως περήφανους πολεμιστές αλλά και ως πολιτιστικά εκλεπτυσμένο λαό- η συμπερίληψη συνταγών για τυπικά παρθικά πιάτα στο εγχειρίδιο συνταγών του Ρωμαίου γκουρμέ Apicius αποτελεί παράδειγμα του θαυμασμού των Ρωμαίων για την παρθική κουζίνα. Ο Απολλόδωρος της Αρτέμιτας και ο Αρριανός έγραψαν ιστορίες που επικεντρώθηκαν ιδιαίτερα στην Παρθία, αλλά τα έργα αυτά έχουν χαθεί και σώζονται μόνο σε αποσπάσματα που περιλαμβάνονται σε άλλα ιστορικά έργα. Ο Ισίδωρος του Καρατίου, ο οποίος έζησε κατά τη διάρκεια της ηγεμονίας του Αυγούστου, παρέχει μια περιγραφή των εδαφών της Παρθίας, η οποία πιθανότατα συντάχθηκε χρησιμοποιώντας επίσημα έγγραφα της παρθικής κυβέρνησης. Σε μικρότερη λεπτομέρεια, αρκετές σημαντικές περιγραφές της ιστορίας της Παρθίας παρέχονται στα έργα του Μάρκου Ιουνιανού Ιουστίνου, του Στράβωνα, του Διόδωρου Σικελου, του Πλούταρχου, του Κάσσιου Δίωνα, του Αππιανού, του Φλάβιου Ιώσηπου, του Πλίνιου του Πρεσβύτερου και του Ηρωδιανού.

Η ιστορία των Πάρθων μπορεί επίσης να ανακατασκευαστεί μέσω της κινεζικής ιστορικής παράδοσης. Σε αντίθεση με τις ελληνικές και ρωμαϊκές ιστορίες, οι πρώιμες κινεζικές ιστορίες υιοθέτησαν μια πιο ουδέτερη οπτική γωνία όταν περιέγραφαν την Παρθία, αν και η συνήθεια των Κινέζων χρονογράφων να αντιγράφουν από παλαιότερα έργα καθιστά δύσκολη την ανασύσταση της χρονολογικής σειράς των γεγονότων. Οι Κινέζοι ονόμαζαν την Παρθία Ānxī (κινεζικά: 安息), ένα δισύλλαβο που προφέρεται *ʔˁan*sək στα Παλαιά Κινέζικα, όρος που πιθανώς προέρχεται από το ελληνικό όνομα της Παρθικής πόλης Αντιόχεια της Μαργιανής (ελληνικά: Αντιόχεια της Μαργιανής). Ωστόσο, θα μπορούσε επίσης να είναι μεταγραφή του "Αρσάκε", του επώνυμου ιδρυτή της δυναστείας. Στα κινεζικά ιστορικά έργα που είναι χρήσιμα για την ανακατασκευή της ιστορίας των Πάρθων περιλαμβάνονται το Shiji (Ιστορικά Απομνημονεύματα) του Sima Qian, το Han shu (Βιβλίο των Χαν) των Ban Biao, Ban Gu και Ban Zhao και το Hou Han shu (Βιβλίο των μεταγενέστερων Χαν) του Fan Ye. Παρέχουν πληροφορίες για τις νομαδικές μεταναστεύσεις που οδήγησαν στις πρώτες εισβολές των Σάκα στην Παρθία, καθώς και πολύτιμες πολιτικές και γεωγραφικές πληροφορίες. Για παράδειγμα, το Shiji (κεφ. 123) περιγράφει τις διπλωματικές ανταλλαγές, όπως η αποστολή εξωτικών δώρων στην αυλή των Χαν κατά τη διάρκεια της βασιλείας του Μιθριδάτη Β', αλλά παρέχει επίσης άλλες πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τα είδη των γεωργικών καλλιεργειών που καλλιεργούνταν στην Παρθία, την παραγωγή κρασιού από σταφύλια, το πλανόδιο εμπόριο και το μέγεθος και τη θέση της παρθικής επικράτειας. Μια άλλη σημαντική πληροφορία που μεταδίδεται από το Shiji είναι η αναφορά ότι οι Πάρθοι κατέγραφαν την ιστορία τους "γράφοντας οριζόντια σε λωρίδες δέρματος", δηλαδή σε παπύρους.

Πηγές

 1. Δυναστεία των Αρσακιδών της Παρθίας
 2. Impero partico
 3. ^ (EN) Josef Wiesehöfer, Ancient Persia, I.B. Tauris Ltd, 2007, p. 119.
 4. ^ Sheldon 2010, p. 231.
 5. ^ Waters 1974, p. 424.
 6. ^ Brosius 2006, p. 84.
 7. Sheldon 2010, p. 231.
 8. Del griego Ἀρσάκης Arsakēs, del parto 𐭀𐭓𐭔𐭊 Aršak.
 9. Waters, 1974, p. 424.
 10. a b Fattah, Hala Mundhir (2009). A Brief History of Iraq. Infobase Publishing. p. 46. ISBN 978-0-8160-5767-2. «One characteristic of the Parthians that the kings themselves maintained was their nomadic urge. The kings built or occupied numerous cities as their capitals, the most important being Ctesiphon on the Tigris River, which they built from the ancient town of Opis. »
 11. a b c Green, 1992, p. 45
 12. a b Fattah 2009, p. 46.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

To Dafato χρειάζεται τη βοήθειά σας!

Το Dafato είναι ένας μη κερδοσκοπικός δικτυακός τόπος που έχει ως στόχο την καταγραφή και παρουσίαση ιστορικών γεγονότων χωρίς προκαταλήψεις.

Η συνεχής και αδιάλειπτη λειτουργία του ιστότοπου βασίζεται στις δωρεές γενναιόδωρων αναγνωστών όπως εσείς.

Η δωρεά σας, ανεξαρτήτως μεγέθους, θα βοηθήσει να συνεχίσουμε να παρέχουμε άρθρα σε αναγνώστες όπως εσείς.

Θα σκεφτείτε να κάνετε μια δωρεά σήμερα;