Joonialaiset

Orfeas Katsoulis | 24.10.2022

Sisällysluettelo

Yhteenveto

Joonialaiset (kreik. Ἴωνες, Íōnes, yksikkö Ἴων, Íōn) olivat yksi neljästä suuresta heimosta, joihin kreikkalaiset katsoivat jakautuvansa antiikin aikana; kolme muuta olivat doorilaiset, aeolaiset ja akhaialaiset. Joonian murre oli yksi helleenien maailman kolmesta suurimmasta kielellisestä jaosta yhdessä doorilaisten ja aeolilaisten murteiden kanssa.

Väestöstä puhuttaessa "joonialaiset" määrittelee useita ryhmiä klassisessa Kreikassa. Suppeimmassa merkityksessään termi viittasi Joonian alueeseen Vähä-Aasiassa. Laajemmassa merkityksessä sitä voitiin käyttää kuvaamaan kaikkia joonialaisen murteen puhujia, joihin kuului varsinaisen Joonian asukkaiden lisäksi myös Euboian ja Kykladien kreikkalainen väestö sekä monet joonialaisten siirtolaisten perustamat kaupungit. Laajimmassa merkityksessä sitä voitaisiin käyttää kuvaamaan kaikkia itäkreikkalaisiin kieliin kuuluvia kieliä puhuvia henkilöitä, joihin kuului myös attikankielinen kieli.

Klassisella kaudella vallalla olleen perustamismyytin mukaan joonialaiset oli nimetty pohjoispeloponnesialaisella Aigialeian alueella asuneen Xuthuksen pojan Ionin mukaan. Kun doorilaiset valtasivat Peloponnesoksen, he karkottivat akaalaiset Argolidin alueelta ja Lacedaemoniasta. Karkotetut akhaialaiset muuttivat Aigialeiaan (joka tunnettiin sittemmin nimellä Akaija), ja he puolestaan karkottivat joonialaiset Aigialeiasta. Joonialaiset muuttivat Attikaan ja sekoittuivat Attikan paikalliseen väestöön, ja monet heistä muuttivat myöhemmin Vähä-Aasian rannikolle ja perustivat historiallisen Joonian alueen.

Toisin kuin ankarat ja militaristiset doorilaiset, joonialaiset ovat tunnettuja rakkaudestaan filosofiaan, taiteeseen, demokratiaan ja nautintoihin - joonialaiset piirteet, jotka olivat tunnetuimpia ateenalaisten ilmentämiä.

Sanan Ἴωνες tai Ἰᾱ́ϝoνες etymologia on epävarma. Frisk eristää tuntemattoman juuren, *Ia-, joka lausutaan *ya-. On kuitenkin olemassa joitakin teorioita:

Toisin kuin "aeolaiset" ja "doorilaiset", "joonialaiset" esiintyy eri sivilisaatioiden kielissä itäisen Välimeren alueella ja niinkin kaukana idässä kuin Han-Kiinassa. He eivät ole varhaisimpia kreikkalaisia, jotka esiintyvät asiakirjoissa; tämä ero kuuluu daanealaisille ja akealaisille. Joonialaisten jäljet alkavat Kreetan mykeneläisten kreikkalaisten muistiinpanoista.

Mykeneläinen

Knossoksesta peräisin olevassa katkelmallisessa lineaarisen B-kielen taulussa (taulu Xd 146) on nimi i-ja-wo-ne, jonka Ventris ja Chadwick tulkitsevat mahdollisesti etnisen nimen *Iāwones datiiviksi tai nominatiiviksi monikossa. Knossoksen taulut ajoittuvat vuoteen 1400 tai 1200 eKr. ja ovat siten ajalta ennen dorialaisten valta-asemaa Kreetalla, jos nimi viittaa kreetalaisiin.

Nimi esiintyy kreikkalaisessa kirjallisuudessa ensimmäisen kerran Homeroksessa nimellä Ἰάονες, iāones, jota käytettiin yhdessä tapauksessa joistakin pitkäpukuisista kreikkalaisista, joiden kimppuun Hektor hyökkäsi ja jotka ilmeisesti samaistettiin ateenalaisiin, ja tämä homerolainen muoto näyttää olevan identtinen mykeneläisen muodon kanssa, mutta ilman *-w-merkkiä. Tämä nimi esiintyy myös toisen varhaisen runoilijan, Hesiodoksen, fragmentissa yksikössä Ἰάων, iāōn.

Raamatullinen

Englanninkielisen Raamatun 1. Mooseksen kirjassa Javan on Jaafetin poika. Raamatun tutkijat uskovat lähes yleisesti, että Javan edustaa joonialaisia; toisin sanoen Javan on Ion. Hepreankielinen nimi on Yāwān, monikko Yəwānīm.

Lisäksi, mutta vähemmän varmasti, Japheth saattaa olla kielellisesti sukua kreikkalaiselle mytologiselle hahmolle Iapetokselle.

Raamatun heimomaiden sijainnit ovat olleet vuosisatojen ajan tutkijoiden aiheena, ja silti ne ovat edelleen eriasteisesti avoimia kysymyksiä. Jesajan kirja antaa ehkä jonkinlaisen vihjeen luettelemalla "kansat... jotka eivät ole kuulleet minun kuuluisuuttani", mukaan lukien Javan ja heti sen jälkeen "kaukana olevat saaret". Näitä saaria voidaan pitää Javanin appositiona tai sarjan viimeisenä kohtana. Jos edellinen, ilmausta käytetään tyypillisesti Egeanmeren saarten väestöstä.

Jesajan kirjan ajoitus ei voi edeltää Jesajan miehen ajoitusta 8. vuosisadalla eKr.

Assyrian

Joissakin uusassyrialaisen valtakunnan kirjeissä 8. vuosisadalta eaa. kerrotaan, että ilmeisesti joonialaiset hyökkäsivät foinikialaisiin kaupunkeihin:

Esimerkiksi joonialaisten (ia-u-na-a-a) hyökkäyksestä foinikialaisten rannikolle kerrotaan Tiglath-Pileser III:lle kirjeessä, joka on vuodelta 730 eaa. ja joka löydettiin Nimrudista.

Assyrialaisen sanan, jota edeltää maan määriteosa, on rekonstruoitu olevan *Iaunaia. Yleisempiä ovat ia-a-ma-nu, ia-ma-nu ja ia-am-na-a-a, joissa on maan määriteosa, joka on rekonstruoitu Iamānuksi. Sargon II kertoi, että hän otti jälkimmäiset merestä kuin kalat ja että ne olivat "laskevan auringon merestä". Jos assyrialaisnimien tunnistaminen pitää paikkansa, ainakin osa joonialaisista maradööreistä oli kotoisin Kyprokselta:

Sargonin Annals vuodelta 709, jossa väitetään, että kunnianosoitus lähetettiin hänelle "seitsemältä kuninkaalta Ya:sta (ya-a'), joka on Yadnanan alue, jonka kaukaiset asuinpaikat sijaitsevat seitsemän päivän matkan päässä laskevan auringon meressä", on vahvistettu Citiumissa Kyproksella "Yadnanan vuoren rotkon juurella ...".

Iranilainen

Ionialaiset esiintyvät useissa vanhan persian kirjoituksissa Akhaemenidien valtakunnan Yaunā (esimerkiksi Dareioksen kirjoitus Persepoliksen palatsin eteläseinällä sisältää valtakunnan maakunnissa "Ionialaiset, jotka ovat mantereelta ja (...." Tuolloin valtakunta ulottui todennäköisesti Egeanmeren ympäri Pohjois-Kreikkaan.

Indic

Akhaemenidien iranilaisten innoittamina joonialaiset esiintyvät intialaisessa kirjallisuudessa ja asiakirjoissa nimillä Yavana ja Yona. Asiakirjoissa nämä nimet viittaavat indokreikkalaisiin kuningaskuntiin: makedonialaisen Aleksanteri Suuren ja hänen seuraajiensa muodostamiin valtioihin Intian niemimaalla. Varhaisin tällainen asiakirja on Ashokan ediktiot. Kolmastoista edikti ajoittuu vuosiin 260-258 eaa. ja viittaa suoraan "Yonasiin".

Muut kielet

Useimmissa nykyajan Lähi-idän kielissä käytetään termejä "Ionia" ja "Ionian" viittaamaan Kreikkaan ja kreikkalaisiin. Tämä pätee myös hepreassa (Yavan 'Kreikka').

Joonian kreikka oli muinaiskreikan attikalais-ionilaisen tai itäisen murreryhmän aladialekti.

Kirjalliset todisteet joonialaisista johtavat Manner-Kreikkaan mykeneläiseen aikaan ennen kuin Ioniaa oli olemassa. Klassiset lähteet näyttävät päättäneen, että heitä kutsuttiin jo tuolloin ionialaisiksi muiden nimien ohella. Tätä ei voida dokumentoida kirjoituksin, ja silti kirjalliset todisteet, jotka ovat ilmeisesti ainakin osittain legendaarisia, näyttävät heijastavan yleistä sanallista perinnettä.

Herodotos

Herodotos Halikarnassolainen väittää:

kaikki ovat ateenalaista syntyperää olevia joonialaisia, jotka viettävät Apaturia-juhlaa.

Hän selittää edelleen:

Koko kreikkalaiskanta oli tuolloin pieni, ja kaikista sen haaroista viimeinen ja vähiten arvostettu oli joonialainen, sillä sillä sillä ei ollut muuta merkittävää kaupunkia kuin Ateena.

Joonialaiset levittäytyivät Ateenasta muualle Egeanmerelle: Mutta he eivät olleet vain Ateenasta:

Niin kauan kuin nämä joonialaiset asuivat Peloponnesoksella, he asuivat alueella, jota nykyään kutsutaan Akaaksiaksi, ja ennen kuin Danaus ja Xuthus tulivat Peloponnesokselle, kuten kreikkalaiset sanovat, heitä kutsuttiin aegialaisiksi pelasgialaisiksi. Heidät nimettiin joonialaisiksi Xuthuksen pojan Ionin mukaan.

Akaia jaettiin alun perin 12 kuntaan Joonian niemimaan alueella: Pellene, Aegira, Aegae, Bura, Helice, Aegion, Rhype, Patrae, Phareae, Olenus, Dyme ja Tritaeae. Alkuperäisimmät joonialaiset olivat kyynurialaisia:

Kyynurilaiset ovat alkuperäiskansoja, ja he näyttävät olevan ainoat joonialaiset, mutta aika ja argivalaisten hallinto ovat muuttaneet heidät dorilaisiksi.

Strabo

Strabon kertomuksessa joonialaisten alkuperästä Hellen, helleenien esi-isän Deukalionin poika, Phthian kuningas, järjesti avioliiton poikansa Xuthuksen ja Ateenan kuningas Erechtheuksen tyttären välillä. Tämän jälkeen Xuthus perusti Attikan Tetrapolin ("Neljä kaupunkia"), maaseutualueen. Hänen poikansa Akeus lähti maanpakoon maahan, jota myöhemmin kutsuttiin hänen mukaansa Akaiaksi. Ksauthoksen toinen poika Ion valloitti Traakian, minkä jälkeen ateenalaiset tekivät hänestä Ateenan kuninkaan. Attika sai hänen kuolemansa jälkeen nimen Ionia. Nämä joonialaiset asuttivat Aigialian muuttamalla myös sen nimen Jooniaksi. Kun Herakleideat palasivat, akealaiset ajoivat joonialaiset takaisin Ateenaan. Kodridien johdolla he lähtivät Anatoliaan ja perustivat 12 kaupunkia Kariaan ja Lyytiaan entisen Joonian Akhaian 12 kaupungin mallin mukaisesti.

Kuudennella vuosisadalla eaa. Joonianmeren rannikkokaupungeissa, kuten Miletoksessa ja Efesoksessa, tapahtui vallankumous perinteisessä luontoajattelussa. Sen sijaan, että luonnonilmiöitä olisi selitetty perinteisen uskonnon avulla...

Lähteet

 1. Joonialaiset
 2. Ionians
 3. ^ Darius I, DNa inscription, Line 28
 4. ^ Apollodorus I, 7.3
 5. ^ Pausanias VII, 1.7
 6. ^ Kōnstantinos D. Paparrēgopulos, Historikai Pragmateiai - Volume 1, 1858
 7. 1 2 Ионийцы // Большая советская энциклопедия : [в 30 т.] / гл. ред. А. М. Прохоров. — 3-е изд. — М. : Советская энциклопедия, 1969—1978.
 8. a b c d e f g Ionian Encyclopaedia Britannica. Viitattu 15.1.2018.
 9. I. Dareiosz, DNa felirat, 28. sor
 10. Apollodorus I, 7.3
 11. Kōnstantinos D. Paparrēgopulos, Historikai Pragmateiai - 1. kötet, 1858

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato tarvitsee apuasi!

Dafato on voittoa tavoittelematon verkkosivusto, jonka tavoitteena on tallentaa ja esittää historiallisia tapahtumia puolueettomasti.

Sivuston jatkuva ja keskeytymätön toiminta on riippuvainen lahjoituksista, joita sinun kaltaisesi anteliaat lukijat tekevät.

Lahjoituksesi suuruudesta riippumatta auttaa jatkossakin tarjoamaan artikkeleita kaltaisillesi lukijoille.

Harkitsisitko lahjoituksen tekemistä tänään?