Jacques de Molay

Dafato Team | 9 wrz 2023

Spis treści

Streszczenie

Jacques de Molay, także Jacob de Molay i Jacobus of Molay (* między 1240 a 1250 w Molay, dzisiejszy departament Haute-Saône w Wolnym Hrabstwie Burgundii († 11 lub 18 marca 1314 w Paryżu) był dwudziestym trzecim i ostatnim Wielkim Mistrzem Zakonu Świątyni. Jego czas jako Wielkiego Mistrza obejmował likwidację Zakonu Świątyni przez króla Francji Filipa IV i oficjalne rozwiązanie Zakonu przez papieża Klemensa V na soborze w Vienne (1312). Dwa lata później Jacques de Molay został stracony na stosie wraz z Geoffroy de Charnay.

Pochodzenie

Niewiele wiadomo o życiu Jacques'a de Molay przed objęciem przez niego funkcji Wielkiego Mistrza Zakonu Świątyni. Nawet rok jego urodzenia nie może być ustalony z całą pewnością. Można jednak założyć, że de Molay urodził się około 1244 roku. Opierając się na roku 1265 (wstąpienie do Zakonu Świątyni), wynika to z faktu, że reguła Zakonu przewidywała przyjęcie osób dorosłych, tj. przyjęcie po pasowaniu na rycerza, które zwykle miało miejsce w wieku 20 lat. Ponieważ jednak istnieją również udokumentowane przypadki, w których przyjęcie do zakonu miało miejsce wcześniej, jest to możliwe również w przypadku de Molaya, a rok urodzenia o kilka lat późniejszy nie może być wykluczony.

Jeśli chodzi o jego pochodzenie, pewne jest, że pochodził z Wolnego Hrabstwa Burgundii, dzisiejszego regionu Bourgogne-Franche-Comté. Ponieważ de Molay musiał być szlachcicem, aby zostać templariuszem, jego pochodzenie można zawęzić do dwóch społeczności: Jacques de Molay pochodził albo z wioski Molay w dzielnicy Chemin, która w tym czasie należała do lenna Rahon, albo z Molay w Haute-Saône w dzielnicy Vitrey, która w tym czasie była częścią dekanatu Traves w diecezji Besançon. Na podstawie pewnych poszlak można założyć, że de Molay pochodził z wioski Molay w Vitrey. Rodzina de Molay z wiejskiej, niższej szlachty została tam udokumentowana od 1138 roku. Jacques jest prawdopodobnie synem Gérarda de Molay, który jest wymieniony w dokumencie jako wasal seigneura La Rochelle w 1233 roku.

Wolne Hrabstwo Burgundii należało wówczas do Świętego Cesarstwa Rzymskiego, więc de Molayowie byli poddanymi cesarza rzymsko-niemieckiego. Jacques de Molay dorastał podczas wypraw krzyżowych króla Francji Ludwika IX. Nic więcej nie wiadomo o jego dzieciństwie i młodości. Można przypuszczać, że raporty i opowieści powracających krzyżowców z sąsiedniej Francji miały również wpływ na młodego de Molaya.

De Molay jako templariusz

W 1265 r. Jacques został przyjęty do Zakonu Świątyni (według jego własnej relacji) przez Humberta de Pairud, wizytatora generalnego Zakonu we Francji i Anglii, oraz przez Amaury de la Roche, mistrza prowincji francuskiej, w kaplicy komandorii Beaune. Nic nie wiadomo o motywach jego wstąpienia. Zgodnie z tym, co było powszechne w tamtym czasie, można założyć, że presja społeczna lub ekonomiczna doprowadziła młodego szlachcica do szeregów krzyżowców lub że został predestynowany przez ojca do kariery kościelnej (Zakon Świątyni był uważany za zakon duchowy). Ale możliwe jest również, że pan feudalny dołączył do krucjaty, a wszyscy wasale musieli za nim podążać.

De Molay twierdził później, że był na Wschodzie jako młody rycerz pod okiem Wielkiego Mistrza Guillaume de Beaujeu. Beaujeu został wybrany Wielkim Mistrzem w 1273 roku. Z tego możemy wywnioskować, że de Molay przybył do Ziemi Świętej między 1270 a 1282 rokiem. W tym czasie rządy krzyżowców w regionie dobiegały już końca. Według Grandes Chroniques de France, żądny bitew młody rycerz najwyraźniej zbuntował się przeciwko Wielkiemu Mistrzowi, ponieważ początkowo nie chciał wspierać jego linii dążenia do pokojowego porozumienia w okresie rozejmu z sułtanem Mameluków.

Wielki Mistrz Zakonu

We wrześniu 1291 r. - po upadku Acre, a tym samym końcu państw krzyżowców - de Molay wziął udział w Kapitule Generalnej Zakonu na Cyprze i został wybrany marszałkiem Zakonu, zastępując Pierre'a de Sevry, który poległ pod Acre. W 1292 r., prawdopodobnie w lutym, zmarł Wielki Mistrz Thibaud Gaudin. Jacques de Molay został wówczas wybrany Wielkim Mistrzem Zakonu. Musiało to nastąpić przed 20 kwietnia 1292 r.: list do Mistrza Prowincji Aragonii z tą datą, podpisany przez de Molaya jako Wielkiego Mistrza, znajduje się w Archivo General de la Corona de Aragón w Barcelonie.

W 1293 r. wyruszył w długą podróż na Zachód, która najpierw zaprowadziła go do Prowansji. W sierpniu 1293 r. wziął udział w kapitule generalnej Zakonu w Montpellier. W 1294 r. udał się do Anglii i Włoch z okazji wyboru papieża Bonifacego VIII. Na początku 1296 r. przybył do Arles na kolejną kapitułę generalną Zakonu. Jesienią powrócił na Cypr. Początkowym celem tej podróży było osiągnięcie porozumienia z europejskimi władcami, aby zapobiec zamierzonemu wycofaniu przywilejów templariuszy (templariusze byli zwolnieni z wszelkich opłat, podatków i zobowiązań feudalnych). Prowadzono również intensywne negocjacje między templariuszami a aragońskim domem królewskim w sprawie wymiany ziem. W Anglii uzyskał zmniejszenie grzywny nałożonej na lokalnego mistrza zakonu. Z królem Neapolu Karolem II wynegocjował zniesienie specjalnych kontroli statków templariuszy. Przede wszystkim jednak chodziło o uzyskanie wsparcia dla Ziemi Świętej. Po upadku Acre w 1291 r. oznaczało to obronę pozostałych państw chrześcijańskich na Cyprze (gdzie templariusze również się wycofali) i w Armenii. Ponadto należało uzupełnić znacznie zmniejszone rezerwy bojowników i materiałów zakonu. Dlatego też w negocjacjach z poszczególnymi władcami de Molay lobbował za zwolnieniem z ceł całego eksportu z poszczególnych posiadłości templariuszy na Cypr. Ostatecznie należało przygotować grunt pod upragnioną rekonkwistę Ziemi Świętej, gdyż pozostawało to główną troską zakonów rycerskich.

Limassol na Cyprze było główną siedzibą templariuszy. De Molay dążył do ugody z królem Cypru Henrykiem II. Ten ostatni chciał ograniczyć dochody zakonów - dotyczyło to nie tylko templariuszy, ale także joannitów i cystersów - i zabronić im nabywania dalszych ziem. W negocjacjach de Molay poprosił również papieża Bonifacego VIII o mediację.

Od 1299 r. de Molay wraz z innymi siłami chrześcijańskimi i w sojuszu z Mongołami prowadził masową kampanię mającą na celu odzyskanie Ziemi Świętej. Pierwszy atak perskiego chana Ghazana pod koniec 1299 r. został przeprowadzony z udziałem wojsk ormiańskich, a także ormiańskich templariuszy i rycerzy św. Jana. Ghazan wysłał dwa listy do zakonów rycerskich na Cyprze z prośbą o wsparcie. Jednak nie wysłał tych listów, dopóki nie był już w terenie od tygodni. Kontyngenty stacjonujące na Cyprze nie były już w stanie interweniować. Ghazan po raz pierwszy podbił Aleppo w grudniu. 24 grudnia 1299 r. chan i jego ormiańscy sojusznicy odnieśli chwalebne zwycięstwo nad Mamelukami pod Homs; jednak z powodu słabego zaopatrzenia mongolskiej kawalerii wkrótce musieli zaprzestać pościgu za uciekającymi wrogami, tracąc tym samym szansę na trwały sukces. Niemniej jednak udało im się niemal całkowicie podbić Syrię w pierwszych miesiącach 1300 roku. W tym samym czasie chan zintensyfikował swoje wysiłki dyplomatyczne. Zapowiedział nową kampanię na listopad 1300 roku.

Wiosną 1300 r. mała flota składająca się z delegacji templariuszy, rycerzy św. Jana, króla Cypru i chana zaatakowała Egipt; Rosette i Aleksandria zostały splądrowane. Następnie skierowali się na północ w kierunku Acre i Tartus, ale próba zdobycia portu Maraclea nie powiodła się. Molay koordynował działania z sojusznikami i kierował zaangażowaniem templariuszy w operacje z Cypru. Pod koniec września Ghazan wyruszył z Tabriz, podczas gdy templariusze i rycerze św. Jana oraz król Cypru rozmieścili swoje siły na wyspie Ruad u wybrzeży Tartus. Niezwykle ostra zima zatrzymała jednak mongolskie natarcie i Ghazan musiał odłożyć atak na Mameluków na późniejszy termin. W międzyczasie templariusze utrzymali wyspę i wielokrotnie wyprawiali się z niej na stały ląd. W 1302 r. zostali wyparci z wyspy i ponieśli ciężkie straty (patrz Oblężenie Aruad). Ataki Mongołów ostatecznie nie powiodły się w 1303 r., a Ghazan zmarł w następnym roku. Oznaczało to koniec chrześcijańskich wysiłków na rzecz osiągnięcia sukcesu poprzez sojusze z Mongołami.

De Molay pozostał na Cyprze w kolejnych latach. W 1306 r. na Cyprze doszło do rewolty, w której władzę na wyspie przejął brat króla, Amalrich z Tyru. De Molay i Foulques de Villaret, Wielki Mistrz Rycerzy św. Jana, nie interweniowali w buncie, który był wspierany przez część lokalnej szlachty, ale później starali się doprowadzić do ugody między walczącymi braćmi.

W październiku 1306 r. de Molay wyjechał do Francji. Papież Klemens V przebywał wówczas w Poitiers. Zaprosił on przywódców zakonów rycerskich, aby omówić z nimi dwie kwestie: zjednoczenie zakonów rycerskich i przygotowanie nowej krucjaty. Obaj mistrzowie zakonów przedłożyli memoranda na ten temat, które teraz miały zostać omówione (zachowały się memoranda de Molaya). Z powodu choroby papieża data spotkania została jednak przesunięta z listopada 1306 r. na następny rok.

Mówi się, że między francuskim królem Filipem IV a de Molayem dochodziło do nieporozumień. Jednym z powodów było to, że skarbnik zakonu (patrz także skarb templariuszy) był również skarbnikiem króla, ponieważ templariusze zarządzali finansami państwa we Francji. Skarbnik zakonu pożyczył Filipowi IV ogromną sumę pieniędzy, ale wymagało to zgody Wielkiego Mistrza. Ponadto de Molay ostro sprzeciwiał się zjednoczeniu zakonów krzyżowców, z którego Filip IV i tak by skorzystał, ponieważ uważał, że ma duże szanse na zostanie Wielkim Mistrzem zjednoczonego zakonu.

We Francji, Anglii i Hiszpanii krążyły różnego rodzaju plotki o rzekomych wykroczeniach templariuszy. Oskarżenia dotyczyły heretyckich praktyk, takich jak bałwochwalstwo, zaprzeczanie Chrystusowi w ceremonii inicjacji i świeckiej absolucji, a także brak miłosierdzia, chciwość i arogancja. Guillaume de Nogaret, powiernik francuskiego króla, już w 1305 roku wszczął dochodzenie przeciwko templariuszom w celu zebrania obciążających ich materiałów. Miało to na celu przede wszystkim szantażowanie papieża, któremu zakon templariuszy podlegał. Podczas spotkania z królem, de Molay próbował usprawiedliwić niektóre praktyki zakonu templariuszy, takie jak świeckie rozgrzeszenie. De Molay poprosił samego papieża o zbadanie oskarżeń. Papież zgodził się i zastrzegł sobie prawo do prowadzenia dochodzenia. Ogłosił, że dochodzenie rozpocznie się w drugiej połowie października 1307 roku.

24 czerwca 1307 r. de Molay wziął udział w kapitule generalnej Zakonu, którą zwołał w Paryżu. Następnie wrócił do Poitiers. 24 sierpnia papież Klemens V poinformował króla o wszczęciu dochodzenia przeciwko Zakonowi Świątyni. Prawdopodobnie ze względu na powagę oskarżeń, Filip zdecydował się przejąć dochodzenie nielegalnie i najpierw wezwał inkwizytora Francji, Guillaume'a de Paris. We wrześniu Gilles I Aycelin de Montaigut, arcybiskup Narbonne, zrezygnował z urzędu kanclerza króla w proteście przeciwko naruszeniu prawa kanonicznego. Jego następcą został Guillaume de Nogaret. Na początku października de Molay powrócił do Paryża. 12 października uczestniczył tam w uroczystościach pogrzebowych Katarzyny de Courtenay jako członek gwardii honorowej.

Aresztowanie, proces i śmierć

Następnego dnia, w piątek 13 października 1307 r., templariusze zostali aresztowani na rozkaz króla. Wśród aresztowanych w zamku templariuszy w Paryżu ("Świątyni") był Wielki Mistrz Jacques de Molay. Tylko kilku templariuszom udało się uciec.

24 października de Molay został po raz pierwszy przesłuchany przez inkwizytorów. Przyznał, że poproszono go o zaparcie się Chrystusa i splunięcie na krzyż, gdy został przyjęty do zakonu. Niechętnie się zgodził, a nawet splunął obok krzyża. Zdecydowanie zaprzeczył, że rycerze byli proszeni o uciekanie się do aktów homoseksualnych w przypadku pragnień seksualnych, gdy zostali przyjęci. Wyznania innych templariuszy podczas pierwszych przesłuchań w październiku i listopadzie również dostarczyły pożądanego potwierdzenia podejrzewanej herezji. Nogaret natychmiast wykorzystał te zeznania do ataku propagandowego mającego na celu zdyskredytowanie nie tylko templariuszy, ale także papieża. Filip IV wezwał władców Europy do podjęcia działań przeciwko templariuszom, ale jego apel był początkowo nieistotny. Dopiero gdy papież nakazał aresztowanie templariuszy w bulli Pastoralis praeeminentiae z 22 listopada 1307 r., templariusze zostali aresztowani również w Anglii, na Cyprze, we Włoszech czy w Aragonii. Nigdzie jednak prześladowania templariuszy nie przybrały takich rozmiarów jak we Francji. Papież próbował przekazać aresztowanych templariuszy pod opiekę Kościoła, ale Nogaret zrobił wszystko, co w jego mocy, aby temu zapobiec.

Król wezwał papieża do wydania dekretu o zniesieniu Zakonu Świątyni, ale papież chciał się o tym przekonać na własne oczy. Wysłał dwóch kardynałów do de Molaya. Dopiero gdy papież zagroził królowi ekskomuniką, pozwolono im zobaczyć się z de Molay. De Molay odwołał swoje zeznania i skarżył się na złe traktowanie. Prawdopodobnie był torturowany. Później polegał na wsparciu papieża, ponieważ był przekonany, że Zakon nie może być oskarżony o żadne heretyckie wykroczenia. Starannie wyselekcjonowani więźniowie zostali przekazani papieżowi do dalszego śledztwa w Poitiers. Jednakże, według królewskich władz śledczych, dostojnicy Zakonu, w tym de Molay, byli zbyt słabi, by udać się do Poitiers. Rzekomo z powodu wyczerpania zostali przyjęci przez króla w zamku Chinon. Tam de Molay został ponownie przesłuchany w sierpniu 1308 r., również w obecności kardynałów. Powtórzył tam swoją pierwszą spowiedź.

Papież musiał ostatecznie zgodzić się na dwutorową procedurę. Dochodzenia przeciwko poszczególnym rycerzom pozostały w rękach królewskiej administracji francuskiej, jedynie postępowanie przeciwko Zakonowi miało pozostać pod jurysdykcją Kurii. Papież osobiście zastrzegł sobie prawo do osądzenia kierownictwa Zakonu. 26 listopada 1309 r. de Molay został postawiony przed papieską komisją śledczą w Paryżu. Odmówił składania dalszych oświadczeń i zażądał osobistej obrony siebie i Zakonu przed papieżem. Nawet podczas ostatniego przesłuchania w marcu 1310 r. upierał się przy swoim stanowisku. Nie doszło jednak do kolejnego spotkania papieża z de Molayem.

Papieska komisja śledcza wkrótce doszła do częściowo odmiennych wyników niż komisje królewskie. W ten sposób sprawa ponownie wymknęła się królowi spod kontroli. Nogaret i Filip wykorzystali arcybiskupa Sens, Philippe'a de Marigny, jako swoje narzędzie. Marigny był bratem Enguerranda de Marigny, jednego z najbliższych powierników króla. Obecnie przewodniczył Kolegium Sędziów w Paryżu, które było odpowiedzialne za sądzenie templariuszy w tej diecezji (diecezja paryska podlegała wówczas arcybiskupowi Sens). Templariusze, którzy zeznawali przed papieską komisją w obronie Zakonu, zostali ponownie oskarżeni przez Marigny'ego jako odstępczy heretycy i natychmiast wysłani na stos: 12 maja 1310 r. w Paryżu spalono 54 templariuszy. To ostatecznie złamało powoli narastający opór templariuszy w postępowaniu.

22 marca 1312 r. papież ogłosił rozwiązanie zakonu templariuszy na soborze w Vienne. Odręczny dokument z tamtych czasów znaleziony przez historyka Barbarę Frale w tajnych archiwach Watykanu dowodzi, że papież Klemens nie był przekonany o winie zakonu. Kiedy zadekretował rozwiązanie Zakonu, zrobił to nie z powodu udowodnionego wykroczenia ze strony Zakonu, ale dlatego, że reputacja Zakonu została tak bardzo zniszczona, że jego ponowne założenie nie wchodziło w rachubę.

Kiedy papież w końcu wyznaczył komisję do potępienia pozostałych przełożonych zakonu, byli oni więzieni w zamku Gisors od około czterech lat: Oprócz Jacques'a de Molay, byli to mistrz Normandii Geoffroy de Charnay, a także Hugues de Pairaud i Geoffroy de Gonneville. Trzej kardynałowie wyznaczeni przez papieża, Nicolas Caignet de Fréauville, Arnaud d'Auch i Arnaud Novelli, spotkali się w Paryżu w marcu 1314 roku. 18 marca 1314 r. na placu przed kościołem Notre Dame publicznie ogłoszono wyrok dożywotniego więzienia. Kiedy de Molay i de Charnay usłyszeli wyrok, poczuli się zdradzeni przez papieża. Gwałtownie zaprotestowali i odwołali wszystkie swoje wcześniejsze wyznania. Pozostali dwaj milczeli. Podczas gdy papieska komisja sądownicza wycofała się na dalsze obrady, Filip, który nie był obecny podczas ogłaszania wyroku, zdecydował o natychmiastowej egzekucji Jacquesa de Molay i Geoffroya de Charnay: było to nowe naruszenie prawa przez króla, ponieważ działał on bez czekania na werdykt Kościoła, co zostało również odnotowane przez inkwizytora Bernarda Gui, który był obecny. Wieczorem tego samego dnia Jacques de Molay i Geoffroy de Charnay zostali spaleni na stosie.

Dziś miejsce egzekucji wskazuje niewielka tablica umieszczona po zachodniej stronie Pont Neuf na Île de la Cité w Paryżu. Tablica znajduje się u podnóża mostu, na ścianie naprzeciwko wejścia do parku na zachodnim krańcu wyspy.

Sytuacja państw krzyżowców w Ziemi Świętej była naznaczona od 1258 r. najazdami Mongołów i konfliktami z egipskim sułtanatem Mameluków. Bohemund VI, hrabia Trypolisu i książę Antiochii, oraz Hethum I, król Małej Armenii, pogodzili się z Mongołami i płacili daninę od 1247 roku. Polegali oni na Mongołach jako zwolennikach przeciwko Mamelukom. Królestwo Jerozolimskie wahało się, czy powinno bardziej skłaniać się ku Mamelukom, czy Mongołom. Chociaż Królestwo Jerozolimskie było początkowo neutralne i pozwoliło Mamelukom przejść przez swoje terytorium, nie mogło zapobiec atakom sułtana Baibara I skierowanym również przeciwko państwom krzyżowców. W 1268 r. Antiochia upadła wraz z innymi fortecami. Kiedy Ludwik IX, który chciał zaatakować sułtanat od zachodu, zmarł w Tunisie w 1270 r., Baibars najechał hrabstwo Trypolisu i zajął liczne fortece templariuszy, joannitów i zakonu krzyżackiego. W kwietniu 1272 r. angielski następca tronu, Edward, był w stanie zawrzeć rozejm z Mamelukami. Mamelucy jednak dowolnie łamali rozejmy.

Ataki mameluków doprowadziły do upadku Trypolisu w 1289 r. i Acre w 1291 r.. Następnie państwa krzyżowców ostatecznie upadły. Papież i baronowie krzyżowców, którzy zostali zmuszeni do powrotu na Cypr, a także zakony rycerskie, coraz częściej szukali współpracy z perskim chanatem mongolskim w celu podzielenia między siebie terytoriów, które miały zostać odzyskane od Mameluków. Chan Ghazan był w stanie podbić większość Syrii w 1300 roku. Jednak ostatecznie został pokonany przez Mameluków. Kiedy zmarł w 1304 r., jego następca próbował znaleźć rozwiązanie przy stole negocjacyjnym. Zachodnia taktyka sojuszu z Mongołami zawiodła.

Po upadku państw krzyżowców, dwa duże zakony krzyżowców, templariusze i joannici, ale także mniejsze zakony zajęły kwatery na wyspie Cypr, gdzie posiadały już posiadłości. Niezależne zakony z ich zaprawionymi w boju oddziałami i rozległymi posiadłościami de facto ograniczyły władzę króla Cypru nad wyspą. Z drugiej jednak strony król potrzebował rycerzy do ochrony przed ewentualnymi atakami islamskich wojowników. De Molay musiał zatem odwieść króla Cypru od opodatkowania templariuszy i zakazania im dalszego nabywania majątku. Problem ten dotyczył również innych zakonów na wyspie.

De Molay zajmował się również reformowaniem zakonu. Kiedy po wycofaniu się na Cypr templariusze nie byli już w ciągłym stanie wojny, chciał zaostrzyć zasady zakonu w niektórych kwestiach. Reputacja zakonów rycerskich podupadła, ponieważ uznano je za odpowiedzialne za utratę Królestwa Jerozolimskiego. Templariusze, na przykład, byli oskarżani o preferowanie zawierania rozejmów zamiast walki z wrogami. Fakt, że poszczególne zakony często były ze sobą skłócone, również wyrządził trwałą szkodę reputacji zakonów rycerskich.

De Molay starał się zapewnić swojemu zakonowi warunki ekonomiczne, które umożliwiałyby mu wypełnianie obowiązku dobroczynności. Na II Soborze Lyońskim w 1274 r. templariusze musieli już bronić się przed oskarżeniami o brak dobroczynności. Już wtedy wyrażono żądanie zjednoczenia zakonów rycerskich. Żądanie to stało się głośniejsze po utracie państw krzyżowców. Liczono, że połączenie zakonów usprawni kolejne krucjaty mające na celu odzyskanie Ziemi Świętej. De Molay, z drugiej strony, chciał zapewnić dalsze istnienie i niezależność swojego zakonu.

Głównym czynnikiem, począwszy od 1305 r., były ambicje francuskiego króla Filipa IV. Z różnych stron padały propozycje, aby na czele zjednoczonego Zakonu Krzyżowców stanął król. Król Sycylii zaproponował francuskiego króla, podczas gdy Aragończycy, na przykład, sprzeciwili się tym propozycjom. Filip IV nie był zainteresowany krucjatą, choćby ze względu na koszty finansowe, ale możliwość dysponowania najlepiej wyszkolonymi i doświadczonymi w boju oddziałami krzyżowców oraz dostęp do ich majątku wydawały mu się kuszące. Filip nie zamierzał od samego początku rozbijać Zakonu Świątyni; chciał go raczej odziedziczyć. Kościelne zakony rycerskie podlegały wyłącznie papieżowi i były zwolnione z wszelkich świeckich i kościelnych podatków. Ich posiadłości, które w dużej liczbie posiadali we wszystkich europejskich królestwach, były de facto terytoriami eksterytorialnymi. Zakony rycerskie posiadały ogromne bogactwa. Ich silne jednostki bojowe były postrzegane przez niektórych władców jako zagrożenie dla ich władzy.

Filip IV nieustannie próbował wywierać presję na papieży. Popadł w konflikt z Bonifacym VIII, ponieważ domagał się dla siebie dochodów z podatków Kościoła francuskiego. Po zamachu przeprowadzonym przez jego powiernika Guillaume'a de Nogaret i dwóch kardynałów z rzymskiej rodziny szlacheckiej Colonna, w wyniku którego papież zmarł, zażądał od swojego następcy Klemensa V potępienia Bonifacego.

Spektakularne zniszczenie Zakonu Świątyni i egzekucja Wielkiego Mistrza, wraz z wieloma tajemnicami, które zdawały się otaczać Zakon Rycerski, dały początek niezliczonym legendom. Jednak współczesne raporty i kroniki z tamtych czasów prawie nie wspominają o osobie de Molaya. Jedynie De casibus virorum illustrium autorstwa Włocha Giovanniego Boccaccio, które jest rozpowszechniane w licznych kopiach, poświęca wiele miejsca Wielkiemu Mistrzowi, nie oferując jednak żadnych wskazówek dotyczących legendarnego upiększenia. Ojciec Boccaccia, florencki kupiec, był naocznym świadkiem wydarzeń w Paryżu. W kronikach z XIV i XV wieku innym wydarzeniom związanym z templariuszami poświęca się więcej uwagi niż śmierci Wielkiego Mistrza: przede wszystkim spaleniu templariuszy w 1310 roku, procesowi jako całości i przydzieleniu majątku zakonu rycerzom św. Jana. Tylko trzech kronikarzy z XV wieku wspomina o egzekucji de Molaya, przy czym w kronice z Flandrii de Molay jest mylony z Guillaume de Beaujeu, a w Chronographia Regum Francorum egzekucja z 1314 roku jest również mylona ze spaleniem templariuszy w 1310 roku.

Klątwa Jacquesa de Molay, którą podobno wypowiedział przeciwko królowi i papieżowi, zajmuje szczególne miejsce w legendach. Jeśli podążać za współczesnymi raportami - tj. kontynuacją Kroniki Nangis napisanej przez anonimowego autora - i kronikarzem Geoffroy de Paris, a także raportem Giovanniego Villaniego, Molay przemówił najpierw, gdy stanął przed kardynałami, gdzie potwierdził czystość Zakonu, a następnie na stosie. Przed podpaleniem stosu określił się jako dobry chrześcijanin i wezwał Boga na pomoc. We wszystkich tych relacjach nie ma wzmianki o klątwie lub szczegółowych przemówieniach. Niemniej jednak historiografii templariuszy zawsze towarzyszyła plotka, że de Molay wygłosił na stosie dobrze napisaną mowę, w której wezwał króla Filipa IV i papieża Klemensa V przed sąd Boży w ciągu roku i że ogłosił rychłą zagładę Kapetyngów. Papież Klemens V zmarł 20 kwietnia 1314 r., prawdopodobnie na raka. Śmierć Filipa 29 listopada 1314 r. po wypadku na polowaniu została uznana przez jego poddanych za wyzwolenie spod tyranii.

Jak zbadał historyk Colette Beaune, Kapetyngowie byli uważani za przeklętą dynastię niezależnie od de Molaya. Klątwa była wówczas uważana za wołanie o pomoc do niebiańskiej sprawiedliwości, a wołanie o pomoc było uważane za wysłuchane, jeśli gwałtowna śmierć spotkała tego, na kim spoczęła. Grzechy królewskie wymieniane przez współczesnych Filipa IV jako powody do rzucenia klątwy były następujące: cudzołóstwo wśród synowych króla, wysokie obciążenia podatkowe i kryzys gospodarczy spowodowany pogorszeniem jakości monety, który przyniósł nieszczęście wielu ludziom, oprócz prześladowań papieża Bonifacego VIII i ataku Anagni. W relacji Villaniego to biskup wypowiada klątwę po zamachu na papieża. Inni kronikarze przypisują klątwę nawet samemu Bonifacemu.

Klątwa została ostatecznie rozszerzona na Klemensa V, w czasie procesów templariuszy. Kronikarz z Vicenzy, Ferreto de Ferretis, donosi w 1330 r., po swojej relacji z soboru w Vienne, o nieznanym templariuszu, który pojawił się przed papieżem i bezskutecznie protestował przeciwko wyrokowi śmierci. Mówi się, że templariusz ten przeklął papieża i króla na stosie i zapowiedział śmierć obu w ciągu roku.

Dopiero w XVI wieku historia de Molaya była coraz bardziej ubarwiana, a w końcu jego przyznanie się przed kardynałami zostało skondensowane w jednym przemówieniu. Paolo Emili, w swojej kronice De rebus gestis Francorum, zamówionej przez króla Franciszka I, wkłada słynną klątwę w usta Jacquesa de Molay - tutaj jeszcze przed wejściem na stos pogrzebowy. Wszyscy późniejsi historycy przyjęli tę klątwę, którą teraz ogłaszają ze stosu.

Źródła

  1. Jacques de Molay
  2. Jacques de Molay
  3. ^ a b c d e Alain Demurger (2015) [2014]. "1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren?". Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly [Jacques de Molay. Le crépuscule des Templiers] (in German). Translated by Holger Fock und Sabine Müller. C.H.Beck. ISBN 978-3-406-68238-4. Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. ... Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. ... Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. ...
  4. (de) Alain Demurger (trad. Holger Fock und Sabine Müller), Der letzte Templer. Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molly, C.H.Beck, 2015 (1re éd. 2014), 404 p. (ISBN 978-3-406-68238-4, lire en ligne), « 1 Der junge Jacques de Molay 1250. Wo und wann wurde er geboren? » « Das Geburtsjahr läßt sich also nicht eindeutig bestimmen. Wir beschränken uns auf eine ungefähre Schätzung. Demnach wurde Jacques de Molay im fünften Jahrzehnt des 13. Jahrhunderts in der Zeitspanne von 1244/45 bis 1248/49 geboren. ... Wenngleich zu dieser – wohl eher unbedeutenden – Frage noch nicht alles gesagt ist, würde ich für das Molay in der Haute-Saône optieren. ... Jacques de Molay stammt also aus einem vielleicht bedeutenden Adelsgeschlecht der Freigrafschaft Burgund und ist zwischen 1240 und 1250 geboren worden. Dieser räumliche und zeitliche Zusammenhang ist wichtig, denn die Freigrafschaft Burgund gehörte nicht zum französischen Königreich, sondern zum Deutschen Reich: Jacques de Molay war insofern kein Untertan des französischen Königs. ... »
  5. Demurger 2002, p. 189.
  6. https://ensinarhistoria.com.br/a-queda-dos-templarios-e-a-maldicao-de-jacques-de-molay/. Consultado em 18 de agosto de 2022
  7. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 20. — ISBN 3-406-52202-5.
  8. 1 2 Alain Demurger. The burning of Jacques de Molay (March 1314) // The Persecution of the Templars: Scandal, Torture, Trial (англ.) / translation Teresa Lavender Fagan. — London: Profile Books, 2018. — ISBN 978-1-78283-329-1.
  9. 1 2 Alain Demurger. Der letzte Templer: Leben und Sterben des Grossmeisters Jacques de Molay (англ.). — München: C.H.Beck, 2004. — P. 24. — ISBN 3-406-52202-5.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?