Wojna szwajcarsko-burgundzka

Annie Lee | 22 cze 2024

Spis treści

Streszczenie

Wojny burgundzkie to konflikty zbrojne w latach 1474-1477 pomiędzy Księstwem Burgundii z jednej strony a Konfederacją i Unią Niższą z drugiej.

Dom Burgundii

W 1363 r. francuski król Jan Dobry z rodu Valois przekazał księstwo Burgundii swojemu najmłodszemu synowi, Filipowi Śmiałemu. Filip poróżnił się z ojcem i zaczął prowadzić niezależną politykę władzy. Powiększył swoje włości, nabywając Flandrię i Wolne Hrabstwo Burgundii. Jego następcy, Johann Ohnefurcht i Filip III, rozszerzyli burgundzki kompleks ziemski o Brabancję, Holandię, Limburgię, Pikardię i Luksemburg. W ten sposób burgundzka linia boczna rodu Valois stworzyła potężną strukturę feudalną, która oficjalnie podlegała częściowo koronie francuskiej, a częściowo Świętemu Cesarstwu Rzymskiemu, ale w rzeczywistości działała jako niezależne państwo. Wraz z Brabancją i Flandrią, książęta Burgundii rządzili najsilniejszymi gospodarczo regionami Europy w tamtym czasie. Wpływy podatkowe Burgundii były wielokrotnie wyższe niż wpływy politycznie i ekonomicznie słabego Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Dom Burgundii prowadził ekspansjonistyczną politykę mającą na celu ustanowienie połączenia terytorialnego między terytoriami północnymi i południowymi. Feudalna zależność Burgundii od Francji została rozwiązana traktatem z Arras (1435). W tym samym roku Burgundia odmówiła złożenia przysięgi wierności cesarzowi.

Książę Karol Śmiały, który rządził od 1465 r., miał szczególnie ambitne cele i chciał przekształcić ziemie Burgundii w królestwo. Mówiło się nawet, że Karol miał ambicje na tytuł cesarza. Wcześniej jednak chciał stworzyć zamknięty kompleks ziem burgundzkich, podbijając Księstwo Lotaryngii. Karol Śmiały nie miał syna, dlatego wymarcie rodu Burgundów w linii prostej było nieuchronne.

Przeciwnicy Burgundii

Mocarstwowo-politycznym zamiarom Karola Śmiałego sprzeciwiali się sąsiedzi i ci, których ekspansja bezpośrednio dotyczyła, zwłaszcza król Francji i cesarz rzymsko-niemiecki, a także miasta cesarskie i kościelni panowie feudalni nad górnym i dolnym Renem. Konfederacja była jednak przez długi czas w dobrych stosunkach z Burgundią i pozyskiwała większość swojej soli z warzelni soli w Salins. Ostatnio, 22 maja 1467 r., zawarto traktat o przyjaźni z księciem Filipem Dobrym i jego synem Karolem Śmiałym. Jednak dobre zrozumienie zostało poważnie zakłócone, gdy 9 maja 1469 r., w traktacie z Saint-Omer, Karol zobowiązał się wesprzeć księcia Siegmunda z Austrii, regenta Tyrolu i Przedniej Austrii, w jego walce z Konfederatami w zamian za zastaw posiadłości Habsburgów w Alzacji i Breisgau. Siegmund miał nadzieję odzyskać w ten sposób utracone terytoria w Aargau i Thurgau. Konfederacja zawarła więc 23 września 1470 r. w Tours pakt o neutralności z francuskim królem Ludwikiem XI, który był jednym z głównych przeciwników Karola Śmiałego.

Cesarz rzymsko-niemiecki Fryderyk III Habsburg uznał wysokie prawdopodobieństwo wymarcia dynastii burgundzkiej w linii męskiej, dlatego zażądał córki Karola, Marii Burgundzkiej, dla swojego syna Maksymiliana. W zamian Fryderyk obiecał nadać Karolowi tytuł królewski. Jednak spotkanie obu stron w Trewirze zakończyło się nierozstrzygnięciem w 1473 roku. Karol podjął następnie kampanię przeciwko arcybiskupstwu Kolonii w 1474 r., która zakończyła się niepowodzeniem podczas oblężenia Neuss. Cesarz i książę Siegmund byli zaniepokojeni swoimi alzackimi posiadłościami i z niepokojem obserwowali rozwój militarny Karola. Dzięki mediacji francuskiego króla Ludwika XI w końcu osiągnęli zbliżenie z Konfederacją.

1473

Francuski król Ludwik XI, który do 1468 roku był

Powodem wybuchu działań wojennych była egzekucja burgundzkiego komornika Petera von Hagenbacha w Breisach 9 maja 1474 r. W odwecie brat Hagenbacha spustoszył Górną Alzację burgundzkimi i lombardzkimi najemnikami w sierpniu tego samego roku. Unia Dolna ruszyła więc z armią do Wolnego Hrabstwa Burgundii i pokonała burgundzkiego dowódcę Henryka z Neuchâtel-Blamont w bitwie pod Héricourt. W tym samym czasie Karol Śmiały był nadal zajęty oblężeniem Neuss.

Berno i Fryburg zwróciły się teraz przeciwko Księstwu Sabaudii. Od śmierci księcia Amadeusza XI w 1472 r., wdowa po nim Jolanda, siostra Ludwika XI, kierowała Księstwem Sabaudzkim jako regentka małoletniego Filiberta I. W 1473 r., za namową swojego powiernika Jakuba Sabaudzkiego, hrabiego Romont, Jolanda odnowiła sojusz z Burgundią i w ten sposób znalazła się w opozycji do Berna i Fryburga. Pod koniec października 1474 r. Berno zajęło posiadłość Erlach nad jeziorem Biel, a Fryburg posiadłość Illens nad Saane wiosną 1475 roku. Ponieważ Jolanda nie odpowiedziała na ultimatum wypowiedzenia wojny Burgundii, armia berneńsko-fryburska pod dowództwem Mikołaja z Diesbach najechała Savoyard Vaud w kwietniu i do października podbiła 16 miast i 43 zamki. Biskup Sionu, Walter Supersaxo, który był sprzymierzony z Bernem, zajął sabaudzkie gubernatorstwo Saint-Maurice w Dolnym Valais po bitwie pod Plantą 13 listopada.

Po wybuchu działań wojennych w Wolnym Hrabstwie i Sabaudii oraz nieudanym oblężeniu Neuss, Karol zajął Księstwo Lotaryngii w 1475 roku. Kiedy Anglicy, którzy byli sprzymierzeni z Burgundią, wylądowali w Calais w 1475 r., Karol Śmiały nie zapewnił wsparcia, ponieważ był zbyt zajęty zdobywaniem terytorium w Lotaryngii. 29 sierpnia Ludwik XI był więc w stanie kupić pokój z Anglią w traktacie z Picquigny, który ponownie osłabił pozycję Karola w Lotaryngii.

W następnym roku Karol podjął kampanię przeciwko terytorium Konfederatów z Wolnego Hrabstwa Burgundii. Kontyngent Karola obejmował licznych łuczników, a jego armia posiadała również setki armat. Ponadto w armii znajdowali się kusznicy, ciężka kawaleria i niektórzy żołnierze wyposażeni we wczesne arkebuzy. Karol planował najpierw ruszyć na Berno, które słusznie uznał za siłę napędową ligi antyburgundzkiej. 28 lutego 1476 r., po krótkim oblężeniu, zdobył małe miasto Grandson, które było okupowane przez Berno i Fryburg, a garnizon liczący 412 ludzi został stracony do ostatniego człowieka po bezwarunkowej kapitulacji. Berno wykorzystało krótki czas oblężenia, aby zebrać większy kontyngent z dodatkowymi oddziałami Konfederacji i pomaszerować przeciwko Karolowi. 2 marca 1476 r. doszło do pierwszego poważnego starcia w bitwie pod Grandson. Wojska Karola poniosły klęskę w bitwie z piechotą Konfederacji. Berneńczykom i ich sojusznikom udało się zdobyć ponad 400 burgundzkich dział. Jednak z powodu braku kawalerii nie byli w stanie ścigać Burgundczyków, co pozwoliło Karolowi wyjść z tej bitwy z niewielką liczbą ofiar. Bogate łupy Konfederatów z burgundzkiego obozu pod Grandson stały się przysłowiowym wyjątkowym łupem wojennym. Konfederaci nie wykorzystali również politycznie zwycięstwa pod Grandson, ponieważ wschodnie miasta i miasteczka wiejskie nie chciały wspierać Berna w ekspansji terytorialnej na zachodzie i ponownie się wycofały.

Kilka miesięcy później Karol zebrał nową armię w Lozannie i ponownie ruszył w kierunku Berna. Po raz pierwszy zamknął 10.

Jednym z epizodów w kontekście wojen burgundzkich jest pierwszy "Saubannerzug" (najazd) około 2000 osób z Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug i Lucerny z okazji Fasnacht w lutym 1477 r. Najazd ten, pod godłem polowym przedstawiającym maciorę na niebieskim tle, prowadził przez Vaud do Genewy, gdzie rzekomo miała zostać pobrana zaległa danina wojenna. Miasto Genewa zostało w rzeczywistości zmuszone do wykupienia się z dzikiej Szwajcarii Środkowej 4 marca 1477 r. poprzez zapłatę 8000 guldenów miastom Uri, Schwyz, Unterwalden, Zug i Lucerna. Aby przyspieszyć wycofanie się wygłodniałych i niszczycielskich wojowników, zapłacono również wszystkim 1700 pozostałym uczestnikom Saubannerzug dwa guldeny i rozdano alkohol na drogę do domu.

Karol Śmiały powrócił do Burgundii i jesienią 1476 r. zwrócił się przeciwko Księstwu Lotaryngii z nową armią. Po raz kolejny rozpoczął skomplikowane oblężenie, tym razem Nancy, stolicy Lotaryngii. 5 stycznia 1477 r. armia złożona z 8 000 najemników zwerbowanych przez księcia René z Lotaryngii pod dowództwem Hansa Waldmanna dotarła na równinę w pobliżu miasta i zmiażdżyła armię burgundzką. W zamieszaniu bitwy pod Nancy książę Karol Śmiały stracił życie.

Stara prześmiewcza rymowanka podsumowuje porażkę Charlesa przeciwko potędze wojennej Konfederacji w ten sposób:

"Książę Karol Burgundzki stracił swój majątek pod Grandson, swoją odwagę pod Murten, swoją krew pod Nancy".

Hans Erhart Tüsch ze Strasburga opisał wydarzenia w rymowanej kronice (Historia Burgundii). Diebold Schilling Starszy odnotował liczne wydarzenia wojen burgundzkich w swojej Wielkiej Kronice Burgundzkiej.

Wojny burgundzkie zakończyły się dwoma odrębnymi traktatami pokojowymi we Fryburgu Bryzgowijskim (1476) i Zurychu (1478):

W dniu 25 lipca 1476 r. pokój we Fryburgu i. Ü. zakończył waśń między Bernem, Fryburgiem i Valais a Księstwem Sabaudii. Księżna Jolanda, regentka Sabaudii dla małoletniego księcia Filiberta I, musiała w zamian za pokój odstąpić Bernowi dominia Aigle i Erlach, a Fryburgowi dominium Illens; Murten, Grandson, Échallens i Orbe przeszły do Fryburga i Berna jako wspólne dominia. Części Vaud zajmowane przez Berno i Fryburg również pozostały zastawem obu miast do czasu zapłaty 50 000 florenów. Biskup Sionu, Walter Supersaxo, który był sprzymierzony z Bernem, dodatkowo zaanektował gubernatorstwo St. Maurice w Dolnym Valais, które zostało zajęte przez Valaisans w 1475 roku. Fryburg został również formalnie uwolniony spod zwierzchnictwa Sabaudii i mógł nazywać się wolnym miastem cesarskim od września 1477 r. za zgodą Fryderyka III. W listopadzie 1477 r. Sabaudia musiała również zaakceptować fakt, że miasto i biskup Genewy zawarli traktat o prawach zamkowych z Bernem i Fryburgiem - miasto na końcu Jeziora Genewskiego do tego czasu wyraźnie należało do sabaudzkiej strefy wpływów. Dalsze konflikty między najbardziej wysuniętymi na zachód miastami Konfederacji a Księstwem Sabaudzkim były więc nieuniknione.

24 stycznia 1478 r. Maksymilian Habsburg jako spadkobierca Karola Śmiałego, książę Lotaryngii René, arcyksiążę Zygmunt Austriacki, Konfederacja i reszta Niderlandów podpisali pokój w Zurychu. Umawiające się strony zapewniły sobie wzajemną neutralność, a Konfederacja przywróciła Maksymilianowi Wolne Hrabstwo Burgundii za 150 000 florenów.

19 sierpnia 1477 r. Maria Burgundzka - dorosła dziedziczka, córka Karola Śmiałego - poślubiła Maksymiliana Habsburga, syna cesarza rzymsko-niemieckiego Fryderyka III, z którym była zaręczona od 1475 roku. W rezultacie księstwo, którego większość została zajęta przez Francję po śmierci Karola, stało się częścią domu Habsburgów, będąc już częściowo pod feudalnym panowaniem Świętego Cesarstwa Rzymskiego. W wojnie o sukcesję burgundzką (1477-1493) Maksymilian początkowo potwierdził znaczną część swoich roszczeń do spadku po Karolu Śmiałym zwycięstwem w bitwie pod Guinegate (1479), podczas gdy Francja była w stanie utrzymać jedynie Pikardię i faktyczne Księstwo Burgundii. Kiedy Maria Burgundzka zmarła w 1482 r., burgundzkie dziedzictwo ostatecznie przeszło w ręce Habsburgów. Maksymilian, który działał jako opiekun swojego małoletniego syna Filipa, był w stanie ostatecznie dochodzić swoich roszczeń do Flandrii dopiero pod koniec wojny o sukcesję burgundzką na mocy traktatu z Senlis (1493). Zyskując dużą część dawnego państwa burgundzkiego, pozycja Habsburgów znacznie wzrosła, ale pojawił się ukryty konflikt z Francją, który otwarcie wybuchł zaledwie kilka lat później podczas wojen włoskich i doprowadził do antagonizmu habsbursko-francuskiego, który trwał przez wieki.

Pewność siebie Konfederatów mocno wzrosła dzięki sukcesom w bitwie z Burgundczykami. Jednak z powodu wewnętrznego rozłamu Konfederacji nie doszło do większych ekspansji terytorialnych. Beneficjentem wojen burgundzkich nie był zatem skonfliktowany sojusz konfederacki, dzięki któremu Sabaudia odzyskała tanio utracone terytoria w Vaud, a Francja tymczasowo uzyskała Wolne Hrabstwo Burgundii. Siedem wschodnich miast nie chciało dać się wciągnąć w ekspansję Berna na zachód i wolało otrzymać pieniądze w gotówce. Jednak Konfederacja, wzmocniona zwycięstwami nad Burgundią, była w stanie oprzeć się cesarskim reformom Maksymiliana I i zapewnić sobie niezależność w ramach Imperium w wojnie szwabskiej w 1499 roku. Siła szwajcarskiej piechoty, składającej się z pikinierów i halabardników, skłaniała różnych europejskich władców do rekrutowania najemników ze Szwajcarii aż do XIX wieku. Przewaga piechoty na polu bitwy, która opierała się na taktyce gwałtownej szarży Konfederatów, utrzymywała się aż do dalszego rozwoju broni strzeleckiej w XVI i XVII wieku.

Upadek "państwa burgundzkiego" pokazał, że u progu czasów nowożytnych w Europie nie było już miejsca na kolejne ponadnarodowe imperium feudalne. Burgundzkie stulecie dobiegło końca.

Źródła

 1. Wojna szwajcarsko-burgundzka
 2. Burgunderkriege
 3. Laut dem Aargauer historischen Taschenbuch erstmals bezeugt in einem „alten Holzschnitt“ in der Fassung „Herzog Carolus verlor vor Elicurth den Muth (1474), vor Granson das Gut (1476), vor Murten den Hut (1476), vor Nancy das Blut.“, Karl Friedrich Wilhelm Wander, Deutsches Sprichwörter-Lexikon: Ein Hausschatz für das deutsche Volk, Brockhaus, 1870, 1143.
 4. Anne Le Cam, Charles le Téméraire, un homme et son rêve, éd. In Fine, 1992, p. 258.
 5. Jean Favier, Louis XI, Paris, Fayard, 2001, 1019 p. (ISBN 2-213-61003-7), p. 653.
 6. Klaus Schelle, Charles le Téméraire – La Bourgogne entre les lys de France et l'aigle de l'Empire, traduit de l'allemand par Denise Meunier, Fayard, 1979, p. 194 – 200.
 7. Charles le Téméraire et la ligue de Constance sur Gallica.
 8. Stein, Robert. Magnanimous Dukes and Rising States : []. — New York : Oxford University Press, 2017. — ISBN 978-0-19-875710-8.
 9. Housley, Norman. Crusading in the Fifteenth Century : []. — New York : Palgrave Macmillan, 2004. — P. 70–94. — ISBN 1-4039-0283-6.
 10. Aberth, John. From the Brink of the Apocalypse : []. — New York : Routledge, 2001. — ISBN 0-415-92715-3.
 11. Blockmans, Wim. The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369-1530 : []. — Philadelphia : University of Pennsylvania Press, 1999. — ISBN 0-8122-1382-3.
 12. 1 2 3 Marti, Susan. Splendour of the Burgundian Court : []. — Mercatorfonds, 2009. — P. 318–328. — ISBN 978-0-8014-4853-9.
 13. ^ Stein, Robert (2017). Magnanimous Dukes and Rising States. New York: Oxford University Press. ISBN 978-0-19-875710-8.
 14. ^ Housley, Norman (2004). Crusading in the Fifteenth Century. New York: Palgrave Macmillan. pp. 70–94. ISBN 1-4039-0283-6.
 15. ^ Aberth, John (2001). From the Brink of the Apocalypse. New York: Routledge. ISBN 0-415-92715-3.
 16. ^ Blockmans, Wim (1999). The Promised Lands: The Low Countries Under Burgundian Rule, 1369–1530. Philadelphia: University of Pennsylvania Press. ISBN 0-8122-1382-3.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?