John Harrison

Eyridiki Sellou | 26 nov. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

John Harrison (3 april 1693 - 24 mars 1776) var en självlärd engelsk snickare och urmakare som uppfann marinkronometern, en länge efterfrågad anordning för att lösa problemet med att beräkna longitud till sjöss.

Harrisons lösning revolutionerade navigeringen och ökade avsevärt säkerheten vid långväga resor till sjöss. Det problem han löste hade ansetts så viktigt efter sjökatastrofen på Scilly 1707 att det brittiska parlamentet erbjöd ekonomiska belöningar på upp till 20 000 pund (motsvarande 3,35 miljoner pund år 2023) enligt 1714 års Longitude Act, även om Harrison aldrig fullt ut kunde ta emot dessa belöningar på grund av politiska rivaliteter.

Harrison presenterade sin första konstruktion 1730 och arbetade under många år med förbättrade konstruktioner och gjorde flera framsteg inom tidtagningstekniken, för att till slut skapa så kallade sjöklockor. Harrison fick stöd från Longitude Board för att bygga och testa sina konstruktioner. Mot slutet av sitt liv fick han erkännande och en belöning från parlamentet. Harrison kom på 39:e plats i BBC:s opinionsundersökning 2002 om de 100 största britterna.

John Harrison föddes i Foulby i West Riding of Yorkshire som det första av fem barn i familjen. Hans styvfar arbetade som snickare på det närliggande godset Nostell Priory. Ett hus på platsen för vad som kan ha varit familjens hem bär en blå plakett.

Runt 1700 flyttade familjen Harrison till byn Barrow upon Humber i Lincolnshire. Harrison följde sin fars yrke som snickare och byggde och reparerade klockor på sin fritid. Legenden säger att han vid sex års ålder, när han låg i säng med smittkoppor, fick en klocka för att roa sig. Han tillbringade timmar med att lyssna på den och studera dess rörliga delar.

Han var också fascinerad av musik och blev så småningom körledare i Barrows församlingskyrka.

Harrison byggde sin första långklocka 1713, när han var 20 år gammal. Mekanismen var helt och hållet gjord av trä. Tre av Harrisons tidiga träklockor har överlevt: den första (1713) finns i Worshipful Company of Clockmakers samling som tidigare fanns i Guildhall i London och sedan 2015 visas på Science Museum. Det andra (och det tredje (1717) finns i Nostell Priory i Yorkshire, där urtavlan bär inskriptionen "John Harrison Barrow". Exemplaret från Nostell, som finns i biljardrummet i detta ståtliga hem, har ett viktorianskt ytterhölje som har små glasfönster på vardera sidan av urverket så att man kan inspektera trädetaljerna.

Den 30 augusti 1718 gifte sig John Harrison med Elizabeth Barret i Barrow-upon-Humber kyrka. Efter hennes död 1726 gifte han sig med Elizabeth Scott den 23 november 1726 i samma kyrka.

I början av 1720-talet fick Harrison i uppdrag att göra ett nytt tornur i Brocklesby Park i norra Lincolnshire. Klockan fungerar fortfarande, och liksom hans tidigare klockor har den ett urverk i trä av ek och lignum vitae. Till skillnad från hans tidiga klockor har den vissa originella funktioner för att förbättra tidtagningen, t.ex. gräshoppshäxeln. Mellan 1725 och 1728 tillverkade John och hans bror James, som också var en skicklig snickare, minst tre precisionsklockor med lång hölje, även de med urverk och lång hölje av ek och lignum vitae. Under denna period utvecklades pendeln med rutjärn. Vissa anser att dessa precisionsklockor var de mest exakta klockorna i världen vid den tiden. Nummer 1, som nu finns i en privat samling, tillhörde Time Museum i USA tills museet stängdes år 2000 och samlingen skingrades på auktion 2004. Nummer 2 finns i Leeds City Museum. Den utgör kärnan i en permanent utställning som är tillägnad John Harrisons prestationer, "John Harrison: The Clockmaker Who Changed the World", som invigdes officiellt den 23 januari 2014, det första evenemanget med anknytning till longitud som markerade trehundraårsjubileet av Longitude Act. Nummer 3 finns i Worshipful Company of Clockmakers samling.

Harrison var en man med många färdigheter och han använde dem för att systematiskt förbättra pendelurets prestanda. Han uppfann gridironpendeln, som består av alternerande mässing- och järnstänger som monteras så att de termiska utvidgningarna och sammandragningarna i stort sett upphäver varandra. Ett annat exempel på hans uppfinningsrikedom var gräshoppshemmet - en kontrollanordning för att stegvis frigöra klockans drivkraft. Den utvecklades från ankargångsreglaget och var nästan friktionsfri och behövde ingen smörjning eftersom pallarna var gjorda av trä. Detta var en viktig fördel vid en tid då man inte visste så mycket om smörjmedel och deras nedbrytning.

I sitt tidigare arbete med sjöklockor fick Harrison kontinuerligt hjälp, både ekonomiskt och på många andra sätt, av George Graham, urmakare och instrumentmakare. Harrison introducerades för Graham av den kunglige astronomen Edmond Halley, som stödde Harrison och hans arbete. Detta stöd var viktigt för Harrison, eftersom han förmodas ha haft svårt att kommunicera sina idéer på ett sammanhängande sätt.

Längden anger var en plats på jorden befinner sig öster eller väster om en nord-sydlig linje som kallas prime meridianen. Längden anges som ett vinkelmått som sträcker sig från 0° vid nollmeridianen till +180° österut och -180° västerut. Kunskap om ett fartygs öst-västliga position var avgörande när man närmade sig land. Efter en lång resa ledde ackumulerade fel i dödräkning ofta till skeppsbrott och stora förluster av människoliv. Att undvika sådana katastrofer blev livsviktigt under Harrisons livstid, i en tid då handel och navigering ökade dramatiskt runt om i världen.

Många idéer föreslogs om hur man skulle kunna bestämma longitud under en sjöresa. Tidigare metoder gick ut på att jämföra den lokala tiden med den kända tiden på en referensplats, t.ex. Greenwich eller Paris, baserat på en enkel teori som först föreslogs av Gemma Frisius. Metoderna byggde på astronomiska observationer som i sin tur var beroende av den förutsägbara karaktären hos olika himlakroppars rörelser. Sådana metoder var problematiska på grund av svårigheten att exakt uppskatta tiden på referensplatsen.

Harrison försökte lösa problemet direkt genom att ta fram en tillförlitlig klocka som kunde hålla tiden på referensplatsen. Hans problem var att ta fram en klocka som inte påverkades av variationer i temperatur, tryck eller fuktighet, som var exakt under långa tidsintervall, som stod emot korrosion i saltluft och som kunde fungera ombord på ett fartyg i ständig rörelse. Många vetenskapsmän, däribland Isaac Newton och Christiaan Huygens, tvivlade på att en sådan klocka någonsin skulle kunna byggas och föredrog andra metoder för att beräkna longitud, t.ex. metoden med månavstånd. Huygens genomförde försök med både en pendelklocka och en spiralfjäderklocka som metoder för att bestämma longitud, men båda typerna gav inkonsekventa resultat. Newton konstaterade att "en bra klocka kan tjäna till att hålla en räkning till sjöss i några dagar och till att känna till tiden för en himmelsobservation; och för detta ändamål kan en bra juvel räcka tills en bättre sorts klocka kan hittas". Men när longituden till sjöss är förlorad kan den inte återfinnas med någon klocka".

På 1720-talet uppfann den engelske urmakaren Henry Sully en maritim klocka som var utformad för att bestämma longitud: den hade formen av en klocka med ett stort svänghjul som var vertikalt monterat på friktionsrullar och som drevs av en friktionsspiral av Debaufre-typ. På ett mycket okonventionellt sätt kontrollerades balansens svängningar av en vikt i slutet av en svängbar horisontell hävstång som var fäst vid balansen med en snodd. Denna lösning undvek temperaturfel på grund av termisk expansion, ett problem som drabbar balansfjädrar av stål. Sullys klocka höll exakt tid endast i lugnt väder, eftersom balansens svängningar påverkades av fartygets stigning och rullning. Hans klockor var dock bland de första seriösa försöken att bestämma longitud på detta sätt. Harrisons maskiner är visserligen mycket större, men har en liknande utformning: H3 har ett vertikalt monterat balanshjul som är kopplat till ett annat hjul av samma storlek, ett arrangemang som eliminerar de problem som uppstår på grund av fartygets rörelse.

År 1716 presenterade Sully sin första Montre de la Mer för den franska Académie des Sciences och 1726 publicerade han Une Horloge inventée et executée par M. Sulli.

År 1730 konstruerade Harrison en maritim klocka för att tävla om longitudpriset och reste till London för att söka finansiellt stöd. Han presenterade sina idéer för Edmond Halley, den kunglige astronomen, som i sin tur hänvisade honom till George Graham, landets främste urmakare. Graham måste ha varit imponerad av Harrisons idéer, för han lånade honom pengar för att bygga en modell av sin "Sea clock". Eftersom klockan var ett försök att göra en sjögående version av hans träpendelklockor, som fungerade utomordentligt bra, använde han trähjul, rullhjul och en version av "gräshoppans" gång. I stället för en pendel använde han två hantelvågar som var sammankopplade.

Det tog Harrison fem år att bygga sin första sjöklocka (eller H1). Han demonstrerade den för medlemmar av Royal Society som talade på hans vägnar till Board of Longitude. Klockan var det första förslag som nämnden ansåg vara värt en sjöprovning. År 1736 seglade Harrison till Lissabon på HMS Centurion under befäl av kapten George Proctor och återvände på HMS Orford efter att Proctor avlidit i Lissabon den 4 oktober 1736. Klockan förlorade tid på utresan. Den fungerade dock bra på återresan: både kaptenen och segelmästaren på Orford berömde konstruktionen. Befälhavaren noterade att hans egna beräkningar hade placerat fartyget sextio sjömil öster om dess verkliga landstigning som Harrison korrekt hade förutsett med hjälp av H1.

Detta var inte den transatlantiska resa som Longitude Board krävde, men styrelsen var tillräckligt imponerad för att bevilja Harrison 500 pund för vidareutveckling. Harrison hade flyttat en mer kompakt och robust version till London 1737. Efter tre års byggande och två års testning på land var H2 klar 1741, men då var Storbritannien i krig med Spanien i det österrikiska tronföljdskriget och mekanismen ansågs vara för viktig för att riskera att hamna i spanska händer. Hur som helst avbröt Harrison plötsligt allt arbete på denna andra maskin när han upptäckte en allvarlig konstruktionsbrist i konceptet med barbalansen. Han hade inte insett att barbalansernas svängningsperiod kunde påverkas av fartygets girande (när fartyget vänder sig, t.ex. när det "vänder om" när det vänder). Det var detta som fick honom att införa cirkulära balanser i den tredje sjöklockan (H3).

Styrelsen beviljade honom ytterligare 500 pund, och medan han väntade på att kriget skulle ta slut fortsatte han att arbeta på H3.

Harrison tillbringade sjutton år med att arbeta på denna tredje "sjöklocka", men trots alla ansträngningar fungerade den inte exakt som han hade önskat. Problemet var att eftersom Harrison inte helt förstod fysiken bakom fjädrarna som användes för att styra balanshjulen, var hjulens timing inte isokron, vilket påverkade noggrannheten. Det skulle dröja ytterligare två århundraden innan ingenjörsvärlden fullt ut förstod fjäderns egenskaper för sådana tillämpningar. Trots detta hade det visat sig vara ett mycket värdefullt experiment eftersom man lärde sig mycket av dess konstruktion. Med denna maskin lämnade Harrison världen två bestående arv - bimetallbandet och rullningslagret med bur.

Efter att ha arbetat ihärdigt med olika metoder under trettio års experimenterande upptäckte Harrison till sin förvåning att några av de klockor som tillverkades av Grahams efterträdare Thomas Mudge höll tiden lika exakt som hans enorma sjöklockor. Det är möjligt att Mudge kunde göra detta efter det tidiga 1740-talet tack vare tillgången till det nya "Huntsman"- eller "Crucible"-stålet som Benjamin Huntsman tillverkade någon gång i början av 1740-talet och som gjorde det möjligt att tillverka hårdare kugghjul men framför allt ett hårdare och mer högpolerat cylinderhemmar.

Harrison insåg då att en enkel klocka trots allt kunde göras tillräckligt noggrann för uppgiften och att den var ett mycket mer praktiskt förslag för användning som tidtagare till sjöss. Han fortsatte att omarbeta konceptet med klockan som tidtagningsinstrument och baserade sin konstruktion på sunda vetenskapliga principer.

"Jefferys" klocka

Redan i början av 1750-talet hade han designat en precisionsklocka för eget bruk, som tillverkades åt honom av urmakaren John Jefferys ca 1752-1753. Denna klocka hade en ny friktionsspiral och var inte bara den första med kompensation för temperaturvariationer, utan innehöll också den första miniatyrfuseen av Harrisons konstruktion som gjorde att klockan kunde fortsätta att gå medan den var uppdragen. Dessa egenskaper ledde till att "Jefferys"-klockan blev mycket framgångsrik och Harrison tog med den i konstruktionen av två nya tidtagare som han ville bygga. Dessa var i form av en stor klocka och en annan av mindre storlek men med liknande mönster. Endast den större klockan nr 1 (eller "H4" som den ibland kallas) verkar dock ha blivit färdigställd (se hänvisningen till "H4" nedan). Med hjälp av några av Londons bästa hantverkare fortsatte han med att konstruera och tillverka världens första framgångsrika tidtagare för sjöfarten som gjorde det möjligt för en navigatör att exakt bedöma sitt fartygs position i longitud. Viktigt är att Harrison visade alla att det kunde göras genom att använda en klocka för att beräkna longitud. Detta skulle bli Harrisons mästerverk - ett vackert instrument som liknar ett överdimensionerat fickur från den tiden. Den är graverad med Harrisons signatur, märkt nummer 1 och daterad 1759.

Harrisons första "sjöklocka" (nu känd som H4) är placerad i ett par silverfodral med en diameter på cirka 13 cm (5,2 tum). Klockans urverk är mycket komplicerat för den perioden och liknar en större version av det då aktuella konventionella urverket. En spiralformad stålfjäder i ett huvudfjäderhus i mässing ger 30 timmars kraft. Detta täcks av säkringstunnan som drar en kedja som är lindad runt den koniskt formade remskiva som kallas säkring. Fuseen toppas av uppdragsrutan (som kräver en separat nyckel). Det stora hjulet som är fäst vid basen av denna fusee överför kraft till resten av rörelsen. Fuseen innehåller den upprätthållande kraften, en mekanism för att hålla igång H4:an medan den är uppdragen. Från Gould:

Echappemanget är en modifiering av den "verge" som monterades på ... de vanliga klockorna på Harrisons tid. Men ändringarna är omfattande. Pallarna är mycket små och har sina ytor parallella i stället för i den vanliga vinkeln på 95° eller så. Dessutom är de av diamant i stället för stål, och deras ryggar är formade till cykloidala kurvor.... Denna gång är helt annorlunda än den som verkar likna den spärr som den tycks likna. I denna gång verkar kronhjulets tänder endast på pallarnas ytor. Men i detta, som framgår av tändernas spetsar, vilar de under en avsevärd del av den kompletterande bågen - från 90° till 145° (bankningsgränsen) förbi dödpunkten - på pallarnas baksidor och tenderar att hjälpa balansen mot slutet av sin svängning och att fördröja dess återgång. Denna gång är uppenbarligen en stor förbättring jämfört med spännan, eftersom tåget har mycket mindre makt över balansens rörelser. Den senare stoppas inte längre i sin svängning av en kraft som är lika stor som den som ursprungligen drev den, utan av balansfjädern, som endast assisteras av friktionen mellan tanden och palettens baksida.

I jämförelse med detta har spärrgångsreglaget en rekyl med en begränsad balansbåge och är känsligt för variationer i drivmomentet. Enligt en granskning av H. M. Frodsham av rörelsen 1878 hade H4:s ålar "en hel del 'set' och inte så mycket rekyl, och som ett resultat av detta kom impulsen mycket nära en dubbel kronometerfunktion".

De D-formade pallarna i Harrisons gång är båda tillverkade av diamant, cirka 2 mm långa med en böjd sidoraxel på 0,6 mm, vilket var en stor bedrift för den tiden. Av tekniska skäl gjordes balansen mycket större än i en konventionell klocka från samma tid, 56 mm i diameter och väger 28+5⁄8 Troy-korn (1,85 g) och vibrationerna styrs av en platt spiralformad stålfjäder med tre varv och en lång rak svans. Fjädern är avsmalnande, tjockare vid tappänden och avsmalnande mot spännhylsan i mitten. Rörelsen har också en central sekundrörelse med en svepande sekundvisare. Tredje hjulet är utrustat med inre tänder och har en utarbetad bro som liknar den genomborrade och graverade bron för perioden. Det går med 5 slag (tick) per sekund och är utrustat med en liten 7+1⁄2 sekunders remontoire. En balansbroms, som aktiveras av säkringens läge, stoppar klockan en halvtimme innan den är helt urladdad, så att remontoireet inte också blir urladdat. Temperaturkompensationen sker i form av en "kompensationskurva" (eller "Thermometer Kirb" som Harrison kallade den). Denna har formen av en bimetallisk remsa som är monterad på reglerslangen och som bär upp kantstiftet i den fria änden. Under de första testerna avstod Harrison från denna reglering med hjälp av reglaget, men lät den indikerande ratten eller sifferbiten sitta kvar.

Det tog sex år att bygga den första klockan, varefter Longitude Board beslutade att prova den på en resa från Portsmouth till Kingston på Jamaica. För detta ändamål placerades den ombord på HMS Deptford med 50 kanoner, som seglade från Portsmouth den 18 november 1761: 13-14 Harrison, som då var 68 år gammal, skickade den på detta transatlantiska försök i sin sons, Williams, vård. Klockan testades före avgång av Robertson, Master of the Academy i Portsmouth, som rapporterade att den 6 november 1761 vid middagstid var 3 sekunder långsam, vilket innebar att den hade förlorat 24 sekunder på 9 dagar i genomsnittlig soltid. Klockans dagliga hastighet fastställdes därför till att förlora 24⁄9 sekunder per dag.

När Deptford nådde sin destination, efter korrigering för det ursprungliga felet på 3 sekunder och den ackumulerade förlusten på 3 minuter och 36,5 sekunder i daglig takt under resans 81 dagar och 5 timmar, konstaterades klockan vara 5 sekunder långsam jämfört med Kingstons kända longitud, vilket motsvarade ett fel i longitud på 1,25 minuter, eller ungefär en nautisk mil: 56 William Harrison återvände ombord på HMS Merlin med 14 kanoner och anlände till England den 26 mars 1762 för att rapportera om det lyckade resultatet av experimentet. Harrison senior väntade därefter på priset på 20 000 pund, men styrelsen var övertygad om att noggrannheten kunde ha varit ren tur och krävde ett nytt försök. Styrelsen var inte heller övertygad om att en tidtagare som det tog sex år att konstruera uppfyllde det praktiska test som Longitude Act krävde. Harrisons var upprörda och krävde sitt pris, en fråga som till slut arbetade sig fram till parlamentet, som erbjöd 5 000 pund för konstruktionen. Harrisons vägrade, men tvingades till slut göra en ny resa till Bridgetown på Barbados för att lösa frågan.

Vid tiden för detta andra försök var en annan metod för att mäta longitud redo att testas: metoden för månavstånd. Månen rör sig tillräckligt snabbt, cirka tretton grader per dag, för att man lätt ska kunna mäta rörelsen från dag till dag. Genom att jämföra vinkeln mellan månen och solen den dag man reste till Storbritannien kunde man beräkna månens "rätta position" (hur den skulle se ut i Greenwich, England, vid den specifika tidpunkten). Genom att jämföra detta med månens vinkel över horisonten kunde longitud beräknas.

Under Harrisons andra försök med sin "sjöbevakning" (H4) ombads Nevil Maskelyne att följa med HMS Tartar och testa systemet för månavstånd. Klockan visade sig återigen vara extremt exakt och höll tiden med en noggrannhet på 39 sekunder, vilket motsvarade ett fel i Bridgetowns longitud på mindre än 16 km (10 miles): 60 Maskelynes mått var också ganska bra, med 30 miles (48 km), men krävde mycket arbete och beräkningar för att kunna användas. Vid ett möte med styrelsen 1765 presenterades resultaten, men de tillskrev återigen noggrannheten i mätningarna till tur. Ännu en gång nådde frågan parlamentet, som erbjöd 10 000 pund i förskott och den andra hälften när han överlämnat konstruktionen till andra urmakare att kopiera. Under tiden skulle Harrisons klocka behöva överlämnas till Astronomer Royal för långvariga tester på land.

Tyvärr hade Nevil Maskelyne utnämnts till kunglig astronom när han återvände från Barbados, och sattes därför också in i Longitude Board. Han lämnade tillbaka en negativ rapport om klockan och hävdade att dess "löpande hastighet" (den tid som klockan vinner eller förlorar per dag) berodde på att felaktigheterna upphävde sig själva, och vägrade att tillåta att detta räknas bort vid mätning av longitud. Följaktligen uppfyllde Harrisons första marina klocka inte nämndens krav, trots att den hade lyckats i två tidigare försök.

Harrison började arbeta på sin andra "sjövakt" (H5) medan testerna genomfördes på den första, som Harrison ansåg att styrelsen höll som gisslan. Efter tre år hade han fått nog; Harrison kände sig "extremt illa utnyttjad av de herrar som jag kunde ha förväntat mig en bättre behandling av" och beslöt sig för att ta hjälp av kung George III. Han fick en audiens hos kungen, som var mycket irriterad på styrelsen. Kung George testade själv klockan nr 2 (H5) i palatset och efter tio veckors dagliga observationer mellan maj och juli 1772 fann han att klockan var exakt med en tredjedels sekund per dag. Kung George rådde sedan Harrison att begära hela priset av parlamentet efter att ha hotat med att personligen dyka upp för att klä upp dem. Slutligen 1773, när han var 80 år gammal, fick Harrison ett monetärt pris på 8 750 pund från parlamentet för sina prestationer, men han fick aldrig det officiella priset (som aldrig tilldelades någon). Han skulle överleva i bara tre år till.

Totalt fick Harrison 23 065 pund för sitt arbete med kronometrar. Han fick 4 315 pund i tilläggsbelopp från Board of Longitude för sitt arbete, 10 000 pund som interimsbetalning för H4 år 1765 och 8 750 pund från parlamentet år 1773. Detta gav honom en rimlig inkomst under större delen av sitt liv (motsvarande ungefär 450 000 pund per år 2007, även om alla hans kostnader, t.ex. för material och underleverans av arbete till andra horologer, måste tas från detta). Han blev motsvarande en mångmiljonär (med dagens mått mätt) under det sista decenniet av sitt liv.

Kapten James Cook använde K1, en kopia av H4, på sin andra och tredje resa, efter att ha använt månavståndsmetoden på sin första resa. K1 tillverkades av Larcum Kendall, som hade varit lärling hos John Jefferys. Cooks loggbok är full av beröm för klockan och de kartor över södra Stilla havet som han gjorde med hjälp av den var anmärkningsvärt exakta. K2 lånades ut till löjtnant William Bligh, befälhavare på HMS Bounty, men den behölls av Fletcher Christian efter det ökända myteriet. Den återfanns inte från Pitcairn Island förrän 1808, då den gavs till kapten Folger, och gick sedan genom flera händer innan den nådde National Maritime Museum i London.

Till en början var kostnaden för dessa kronometrar ganska hög (ungefär 30 % av fartygets kostnad). Med tiden sjönk dock kostnaderna till mellan 25 och 100 pund (en halv till två årslöner för en kvalificerad arbetare) i början av 1800-talet. Många historiker pekar på de relativt låga produktionsvolymerna över tid som ett bevis på att kronometrarna inte användes i stor utsträckning. Landes påpekar dock att kronometrarna höll i årtionden och inte behövde bytas ut ofta - antalet tillverkare av marinkronometrar minskade faktiskt med tiden på grund av att det var lätt att tillgodose efterfrågan även när handelsflottan expanderade. Dessutom skulle många handelsfartyg nöja sig med en däckskronometer till halva priset. Dessa var inte lika exakta som den inboxade marinkristmometern, men var tillräckliga för många. Även om månavståndsmetoden till en början skulle komplettera och konkurrera med marinkronometern, skulle kronometern ta över den under 1800-talet.

Harrisons noggrannare tidtagningsinstrument ledde till den välbehövliga exakta beräkningen av longitud, vilket gjorde instrumentet till en grundläggande nyckel till den moderna tidsåldern. Efter Harrison uppfanns den marina tidtagaren på nytt av John Arnold, som visserligen baserade sin konstruktion på Harrisons viktigaste principer, men samtidigt förenklade den tillräckligt för att han skulle kunna tillverka lika exakta, men betydligt billigare marina kronometrar i stora mängder från omkring 1783. Trots detta var kronometrar under många år, till och med mot slutet av 1700-talet, dyra sällsyntheter, eftersom införandet och användningen av dem gick långsamt på grund av de höga kostnaderna för precisionstillverkning. När Arnolds patent upphörde att gälla i slutet av 1790-talet kunde många andra urmakare, däribland Thomas Earnshaw, tillverka kronometrar i större mängder och till en lägre kostnad än Arnolds kronometrar. I början av 1800-talet ansågs det oklokt eller otänkbart att navigera till sjöss utan en kronometer. Att använda en kronometer som hjälpmedel för navigering räddade helt enkelt liv och räddade fartyg - försäkringsindustrin, egenintresse och sunt förnuft gjorde resten och gjorde anordningen till ett universellt verktyg för sjöhandeln.

Harrison dog den 24 mars 1776 vid 82 års ålder, strax före sin 83:e födelsedag. Han begravdes på kyrkogården i St John's Church, Hampstead, i norra London, tillsammans med sin andra hustru Elizabeth och senare deras son William. Hans grav restaurerades 1879 av Worshipful Company of Clockmakers, trots att Harrison aldrig hade varit medlem i kompaniet.

Harrisons sista hem var 12, Red Lion Square, i stadsdelen Holborn i London. Det finns en blå plakett tillägnad Harrison på väggen till Summit House, ett modernistiskt kontorshus från 1925, på södra sidan av torget. En minnestavla för Harrison avtäcktes i Westminster Abbey den 24 mars 2006, vilket innebär att han äntligen erkändes som en värdig kamrat till sin vän George Graham och Thomas Tompion, "The Father of English Watchmaking", som båda är begravda i Abbey. Minnesmärket visar en meridianlinje (linje för konstant longitud) i två metaller för att framhäva Harrisons mest spridda uppfinning, den bimetalliska bandtermometern. Bandet är graverat med sin egen longitud 0 grader, 7 minuter och 35 sekunder västerut.

Corpus Clock i Cambridge, som presenterades 2008, är en hyllning från designern till Harrisons arbete, men den är elektromekaniskt utformad. Till utseendet har den Harrisons gräshoppsgång, där "pallramen" är skulpterad för att likna en riktig gräshoppa. Detta är klockans utmärkande drag.

2014 gav Northern Rail dieselvagn 153316 namnet John "Longitude" Harrison.

Den 3 april 2018 firade Google hans 325-årsdag genom att göra en Google Doodle på sin hemsida.

I februari 2020 invigdes en bronsstaty av John Harrison i Barrow upon Humber. Statyn skapades av skulptören Marcus Cornish.

Efter första världskriget återupptäcktes Harrisons klockor på Royal Greenwich Observatory av den pensionerade marinofficeren kaptenlöjtnant Rupert T. Gould.

Klockorna var i ett mycket dåligt skick och Gould tillbringade många år med att dokumentera, reparera och restaurera dem, utan att få någon ersättning för sina ansträngningar. Gould var den förste att beteckna klockorna från H1 till H5 och kallade dem till en början för No.1 till No.5. Tyvärr gjorde Gould ändringar och reparationer som inte skulle klara dagens normer för god museikonserveringspraxis, även om de flesta Harrisonforskare ger Gould äran för att ha sett till att de historiska artefakterna överlevde som fungerande mekanismer fram till idag. Gould skrev The Marine Chronometer, som publicerades 1923, och som behandlar kronometrarnas historia från medeltiden fram till 1920-talet, och som innehåller detaljerade beskrivningar av Harrisons arbete och kronometerns efterföljande utveckling. Boken är fortfarande det auktoritativa verket om marinkristmometern.

I dag kan de restaurerade H1-, H2-, H3- och H4-urarna ses på Royal Observatory i Greenwich. H1, H2 och H3 fungerar fortfarande: H4 hålls i stillastående skick eftersom den, till skillnad från de tre förstnämnda, behöver olja som smörjmedel och därför kommer att försämras när den går. H5 ägs av Worshipful Company of Clockmakers of London och har tidigare varit utställd på Clockmakers' Museum i Guildhall i London som en del av kompaniets samling. Sedan 2015 visas samlingen på Science Museum i London.

Under sina sista levnadsår skrev John Harrison om sin forskning om musikalisk stämning och tillverkningsmetoder för klockor. Hans stämningssystem (ett meantone-system som härrör från pi) beskrivs i hans pamflett A Description Concerning Such Mechanism ... (CSM). Detta system ifrågasatte den traditionella uppfattningen att harmonier uppstår vid heltaliga frekvensförhållanden och följaktligen ger all musik som använder denna stämning lågfrekventa slag. År 2002 återupptäcktes Harrisons sista manuskript, A true and short, but full Account of the Foundation of Musick, or, as principally therein, of the Existence of the Natural Notes of Melody, i USA:s Library of Congress. Hans teorier om klocktillverkningens matematik (med hjälp av "radikala tal") har ännu inte blivit klart förstådda.

Ett av de kontroversiella påståendena under hans sista år var att han kunde bygga en landklocka som var mer exakt än alla konkurrerande konstruktioner. Mer specifikt hävdade han att han hade konstruerat en klocka som kunde hålla exakt tid inom en sekund under 100 dagar: 25-41 Vid den tiden förlöjligade sådana publikationer som The London Review of English and Foreign Literature Harrison för vad som ansågs vara ett outlandish påstående. Harrison ritade en ritning men byggde aldrig själv en sådan klocka, men 1970 studerade Martin Burgess, Harrison-expert och själv urmakare, ritningarna och försökte bygga klockan enligt ritningen. Han byggde två versioner, som kallades Clock A och Clock B. Clock A blev Gurney Clock som gavs till staden Norwich 1975, medan Clock B låg ofullbordad i hans verkstad i årtionden tills den förvärvades 2009 av Donald Saff. Den färdiga klockan B lämnades till National Maritime Museum i Greenwich för vidare studier. Det visade sig att klocka B eventuellt kunde uppfylla Harrisons ursprungliga krav, så klockans konstruktion kontrollerades och justerades noggrant. Slutligen, under en 100-dagars period från den 6 januari till den 17 april 2015, sattes klocka B fast i ett genomskinligt hölje i Royal Observatory och lämnades att löpa orörd, bortsett från regelbunden uppdragning. När klockan var färdigställd uppmättes att den endast hade förlorat 5 % av sin tid.

1995 skrev Dava Sobel en bok om Harrisons arbete, inspirerad av ett symposium på Harvard University om longitudproblemet som anordnades av National Association of Watch and Clock Collectors. Longitude: The True Story of a Lone Genius Who Solved the Greatest Scientific Problem of His Time blev den första populära bästsäljaren inom ämnet klockforskning. The Illustrated Longitude, där Sobels text åtföljdes av 180 bilder som valts ut av William J. H. Andrewes, utkom 1998. Boken dramatiserades för brittisk tv av Charles Sturridge i en serie på fyra avsnitt av Granada Productions för Channel 4 1999, under titeln Longitude. Den sändes i USA senare samma år av medproducenten A&E. I produktionen medverkade Michael Gambon i rollen som Harrison och Jeremy Irons i rollen som Gould. Sobels bok låg också till grund för ett PBS NOVA-avsnitt med titeln Lost at Sea: The Search for Longitude.

Harrisons marina tidtagare var en viktig del av handlingen i julspecialen 1996 av den långlivade brittiska sitcomen Only Fools And Horses, med titeln "Time on Our Hands". Handlingen handlar om upptäckten och den efterföljande försäljningen på auktion av Harrisons mindre klocka H6. Den fiktiva klockan auktionerades ut på Sotheby's för 6,2 miljoner pund.

Låten "John Harrison's Hands", skriven av Brian McNeill och Dick Gaughan, fanns med på albumet Outlaws & Dreamers från 2001. Låten har också blivit coverad av Steve Knightley och finns med på hans album 2011 Live in Somerset. Låten har vidare täckts av det brittiska bandet Show of Hands och finns med på deras album The Long Way Home från 2016.

1998 skrev den brittiske kompositören Harrison Birtwistle pianostycket "Harrison's clocks" som innehåller musikaliska skildringar av Harrisons olika klockor. Kompositören Peter Grahams stycke Harrison's Dream handlar om Harrisons fyrtioåriga strävan att tillverka en exakt klocka. Graham arbetade samtidigt med brassband- och blåsorkesterversionerna av stycket, som uruppfördes med bara fyra månaders mellanrum, i oktober 2000 respektive februari 2001.

Källor

  1. John Harrison
  2. John Harrison
  3. ^ William E. Carter. "The British Longitude Act Reconsidered". American Scientist. Archived from the original on 20 February 2012. Retrieved 19 April 2015.
  4. ^ a b "John Harrison | British horologist | Britannica". www.britannica.com. Retrieved 11 December 2021.
  5. «John Harrison; British horologist». Encyclopedia Britannica (en inglés). Consultado el 3 de abril de 2018.
  6. John H. Lienhard. «No. 235: HARRISON'S TIMEPIECE». Engines of our ingenuity (en inglés). Consultado el 11 de febrero de 2018.
  7. Dava Sobel, Longitude.
  8. Voir en ligne, sur le site de l'auteur.
  9. Wichtigkeit und wirtschaftliche Tragweite des Problems lassen sich daran abschätzen, dass ein einfacher Arbeiter damals rund 10 Pfund im Jahr verdiente und ein seegängiges Schiff mittlerer Größe etwa 2000 Pfund kostete. Das Preisgeld entspräche heute einem größeren zweistelligen Millionenbetrag.
  10. Dava Sobel, William J. H. Andrewes: Längengrad – die illustrierte Ausgabe. Die wahre Geschichte eines einsamen Genies, welches das größte wissenschaftliche Problem seiner Zeit löste. Aus dem Amerikanischen von Matthias Fienbork und Dirk Muelder. Berlin-Verlag, Berlin 2010, ISBN 978-3-8270-0970-8, S. 149 (englisch, englisch: The illustrated Longitude.).

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?