Laonikos Chalkokondyles

Eumenis Megalopoulos | 3 sep. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Laonikos Chalkokondyles, latiniserad som Laonicus Chalcocondyles (grekiska: Λαόνικος Χαλκοκονδύλης, från λαός "folk", νικᾶν "att vara segerrik", ett anagram av Nikolaos som har samma innebörd; c. 1430 - ca 1470; släktnamnet "Chalcokondyles" kommer från χαλκος "mässing" och κονδυλος "knoge".) var en bysantinsk grekisk historiker från Aten. Han är känd för sina Demonstrations of Histories i tio böcker, som redogör för det bysantinska rikets sista 150 år.

Chalkokondylerna var en av de äldsta inhemska familjerna i Aten och hade fått stor betydelse. Vid Laonikos tid styrdes det av den florentinska familjen Acciaioli. Hans far George var släkt med Maria Melissene, hustru till hertig Antonio I Acciaioli. När Antonio dog 1435 försökte Maria säkra kontrollen över hertigdömet Aten och skickade George på ett uppdrag till den ottomanske sultanen Murad II, där hon bad om att regeringen i Aten skulle anförtros henne och George Chalkokondyles. Under hans frånvaro lockades dock hertiginnan ut från Akropolis och en ung ättling av familjen Acciaiuoli, Nerio II, utropades till hertig av Aten. Under tiden fick George Chalkokondyles sitt förslag avslaget, trots att han erbjöd sultanen 30 000 guldmynt, och kastades i fängelse. George Chalkokondyles lyckades fly till Konstantinopel, enligt William Miller "och lämnade sitt följe, sina tält och sina lastdjur bakom sig", men efter att ha lämnat Konstantinopel med fartyg fångades han av ett atenska fartyg och fördes tillbaka till sultanen, som benådade honom.

George flyttade tillsammans med Laonikos och resten av familjen till Peloponnesos, som stod under bysantinskt styre som Moreas despotat. År 1446 skickade Konstantin Palaiologos, som då var despot av Morea, George på ett diplomatiskt uppdrag till Murad II för att få de grekiska staternas självständighet söder om Thermopylae. Sultanen blev rasande över de erbjudna villkoren, satte George Chalkokondyles i fängelse och marscherade sedan mot Konstantins styrkor som höll Hexamiljonmuren på Korinths holme och efter att ha bombat den i tre dagar förstörde han befästningarna, massakrerade försvararna och plundrade sedan landsbygden, vilket gjorde slut på alla förhoppningar om självständighet. Enligt Miller var Laonikos "uppenbarligen" ett ögonvittne till detta slag, även om historikern Theodore Spandounes hävdar att Laonikos var sekreterare hos Murad II och närvarande vid slaget vid Varna 1444.

Den enda glimt vi får av Laonikos själv är sommaren 1447, när Cyriakos av Ancona träffade honom sommaren 1447 vid Konstantin Palaiologos hov i Mistra. Cyriacus beskriver honom som en yngling egregie latinis atque grecis litteris eruditum ("överraskande lärd i latinsk och grekisk litteratur"). Det var i Mistra som Laonikos undervisades av George Gemistos Plethon, som gav Laonikos sitt personliga exemplar av Herodotos' historier: Laur. Plut. 70.6, skriven 1318, med korrigeringar av Plethon, och som senare användes av Bessarion 1436 för att göra en ny kopia, innehåller en prenumeration skriven av Laonikos.

Laonikos rörelser och handlingar efter 1447 är inte kända med säkerhet. Hans redogörelse för omskärelsen av sultan Mehmed II:s söner 1457 tyder på att han var ögonvittne till händelsen, och hans redogörelse för de ottomanska finanserna tyder på att han intervjuade sultanens revisorer. Interna bevis har lett till att bysantinisten Anthony Kaldellis har fastställt att Laonikos slutade skriva sina historier år 1464. Laonikos Chalkokondyles förlitade sig i hög grad på ottomanska källor för avsnitten om ottomanerna, men hans berättelse om Mehmed II:s styre är generellt sett antagonistisk. Det har därför hävdats att Laonikos Chalkokondyles skrev för den samtida västerländska publiken i Turcica-genren snarare än för de postbysantinska intellektuella med anknytning till det ottomanska hovet. Andra spekulationer om Laonikos Chalkokondyles liv är inte lika allmänt accepterade.

I den albansk-sovjetiska filmen Den store krigaren Skanderbeg från 1954 porträtteras Laonikos Chalkokondyles som en officiell historiker vid det ottomanska hovet med opportunistiska politiska åsikter som försöker avskräcka Skanderbeg från att göra ett antiosmanskt uppror. När Skanderbeg lämnar den ottomanska armén och blir Albaniens ledare på egen hand, tas Chalkokondyles som gisslan till hans hov för att bevittna den första belägringen av Krujë.

Efter Konstantinopels fall skrev Chalkokondyles sitt viktigaste historiska verk, Proofs of Histories (Ἀποδείξεις Ἱστοριῶν). Detta historiska verk utgör en av de viktigaste källorna för studenterna av de sista 150 åren av den bysantinska historien, trots att det är bristfälligt i sin kronologi. Det täcker perioden 1298-1463 och beskriver det bysantinska imperiets fall och de ottomanska turkarnas framväxt, som utgör berättelsens centrum, fram till Mehmed II:s erövring av venetianerna och Mathias, kung av Ungern. Han betraktade med rätta erövringen av Konstantinopel som en historisk händelse av långtgående betydelse och jämförde den med Trojas fall. I verket skisseras också andra seder och civilisationer i England, Frankrike och Tyskland, vars hjälp grekerna försökte få mot turkarna. För sin redogörelse av tidigare händelser kunde han få information från sin far.

Hans förebild är Thukydides (enligt Bekker Herodotos), hans språk är relativt rent och korrekt och hans stil är enkel och tydlig. Texten är dock i ett mycket skadat skick. Det arkaiska språk han använde gjorde hans texter svårlästa på många ställen, medan de antikvariska namnen, med vilka han namngav personer från sin tid, skapade förvirring (Γέται, Δάκες, Λίγυρες, Μυσοί, Παίονες, Ἕλληνες). Den utbredda användningen av namnet "hellener" (Ἕλληνες), som Laonikos använde för att beskriva bysantinerna, bidrog till att koppla samman den gamla grekiska civilisationen med den moderna.

Chalkokondyles historia publicerades för första gången i en latinsk översättning av Conrad Clauser i Basel 1556, även om översättningen i sig är daterad till november 1544. En fransk översättning publicerades av Blaise de Vigenère 1577 med en senare utgåva av Artus Thomas, med värdefulla illustrationer om turkiska frågor. Editio princeps av den grekiska texten fick vänta till 1615 på J. B. Baumbachs tryckning.

De två bästa utgåvorna är: Historiarum Libri Decem, ed. I. Bekker, Corpus Scriptorum Historiae Byzantinae (Bonn 1843) och Historiae Demonstrationes, 2 vol., ed. E. Darko, (Budapest 1922-7). Texten finns också i J.-P. Migne, Patrologia Graeca, volym 159.

En fullständig engelsk översättning (av Anthony Kaldellis) av Histories publicerades i två volymer 2014 av Harvard University Press, som volymerna 33 och 34 i Dumbarton Oaks Medieval Library. Partiella översättningar inkluderar en av böckerna I-III i Laonikos Chalkokondyles. A Translation and Commentary of the Demonstrations of Histories, trans. Nikolaos Nikoloudis (Aten 1996) och en annan av bok VIII i J. R. Melville Jones, The Siege of Constantinople: Seven Contemporary Accounts (Amsterdam 1972), s. 42-55.

Källor

 1. Laonikos Chalkokondyles
 2. Laonikos Chalkokondyles
 3. ^ Franz Babinger, Mehmed the Conqueror and His Time, edited by William C. Hickman and translated by Ralph Manheim (Princeton: University Press, 1978), pp. 48ff
 4. ^ Cyriac of Ancona: Later Travels, edited and translated by Edward W. Bodnar (Cambridge: Harvard University Press, 2003), pp. 298-301
 5. ^ The Histories of Laonikos Chalkokondyldes, translated by Anthony Kaldellis (Cambridge: Harvard University Press, 2014), vol. 1 pp. viiif
 6. ^ Kaldellis, The Histories, p. x
 7. Εθνική Βιβλιοθήκη της Γερμανίας: (Γερμανικά, Αγγλικά) Gemeinsame Normdatei. 118675478. Ανακτήθηκε στις 15  Οκτωβρίου 2015.
 8. Fowden, Garth (2005). [http://dx.doi.org/10.1017/s1047759400008114 «Kyriacus palaeophilos Anconitanus (and the Cha Gorge, Crete) EDWARD W. BODNAR with CLIVE FOSS, CYRIAC OF ANCONA. LATER TRAVELS (The I Tatti Renaissance Library 10; Harvard University Press, Cambridge, MA 2003). Pp. xxii + 459, 10 pls., 1 map. ISBN 0-674-00758-1. $29.95.»]. Journal of Roman Archaeology 18: 775–780. doi:10.1017/s1047759400008114. ISSN 1047-7594. http://dx.doi.org/10.1017/s1047759400008114.
 9. Miller, William (1922). «The Last Athenian Historian: Laonikos Chalkokondyles». The Journal of Hellenic Studies 42 (01): 36–49. doi:10.2307/625934. ISSN 0075-4269. http://dx.doi.org/10.2307/625934.
 10. «Νικόλαος Νικολούδης».
 11. Imię Laonikos pochodzi od słów: λαός "lud" oraz νικᾶν "zwyciężać" i jest najprawdopodobniej anagramem imienia Nikolaos (Mikołaj)

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?