Pierre Reverdy

Annie Lee | 8 feb. 2024

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Pierre Reverdy, född den 11 september 1889 (13 september 1889 enligt hans civilstånd) i Narbonne, död den 17 juni 1960 i Solesmes, var en fransk poet.

Han var förknippad med kubismen och surrealismens början och hade ett betydande inflytande på den moderna franskspråkiga poesin.

Ungdom

Pierre Reverdy, som på registratorskontoret i Narbonne förklarades vara "född av okänd far och mor", fick vänta till sitt tjugoandra år på att bli erkänd av sin mor. Året då han föddes var hans mor gift, men hennes make bodde i Argentina. Först 1897 kunde hon gifta om sig med Reverdys far, en vinodlare i Montagne Noire. Pierre Reverdy kom från en familj av skulptörer och stenhuggare i kyrkor. Hela hans liv präglades av en djup känsla av religiositet. Han fortsatte sina studier i Toulouse och Narbonne.

Paris

Han anlände till Paris i oktober 1910. I Montmartre, på det berömda Bateau-Lavoir, träffade han sina första vänner: Guillaume Apollinaire, Max Jacob, Louis Aragon, André Breton, Philippe Soupault och Tristan Tzara.

I sexton år levde han för att skapa böcker. Hans kompanjoner var Pablo Picasso, Georges Braque och Henri Matisse. Alla dessa år har nära eller avlägsna kopplingar till surrealismens framväxt, som han är en av inspiratörerna till. Hans uppfattning om den poetiska bilden hade ett stort inflytande på den unge André Breton och hans teoretiserande av den surrealistiska rörelsen.

Tillsammans med Apollinaire var det Pierre Reverdy som tog emot surrealisterna när de anlände till Paris under kriget. Aragon berättar: "När vi var tjugo år, Soupault, Breton, Eluard och jag, var han all världens renhet för oss. Vår närmaste äldre, den exemplariske poeten.

Under kriget levde han i stor fattigdom, vilket förvärrades av kylan och bristen på kol. Louis Aragon minns:

"Jag ser honom igen i rue Cortot i den där tiden av elände och våld, en vinter när det var fruktansvärt kallt i hans hus, hans fru var sjuk och i lägenheten ovanför honom gjorde den där djävulen Utrillo oväsen, det var för att döda. I Reverdys mörka ögon fanns en ilska som jag aldrig hade sett någonstans, kanske de brända grenarna mitt i vinrankorna på natten. Jag minns den dag då han till en av dessa rika män som älskar konst så mycket måste sälja en liten Braque som inte bara var en målning för honom, och som om han i sista minuten av att klä av sig själv hade han våldsamt tagit tag i duken och kysst den med sina läppar, till den upplysta amatörens förvåning."

Den 15 mars 1917 utkom det första numret av hans tidskrift Nord-Sud, till vilken dadaismens och senare surrealismens poeter bidrog. Tidskriftens titel kom från namnet på det tunnelbanebolag som hade öppnat linjen mellan Montmartre och Montparnasse 1910. Det är alltså ett tecken på hans önskan att "sammanföra dessa två centra för skapande". Pierre Reverdy utformade detta projekt i slutet av 1916, när det konstnärliga livet fortfarande var bedövat av första världskriget, för att visa på parallellerna mellan Guillaume Apollinaires, Max Jacobs och hans egna poetiska teorier och på så sätt markera början på en ny epok för poesin och den konstnärliga reflektionen. Reverdy redogjorde för sina litterära teorier, liksom för många reflektioner om kubismen, särskilt om sina vänner Pablo Picasso och Georges Braque. Joan Miró avbildade tidskriften i en målning som bär hans namn, Nord-Sud (1916-1917), som en hyllning till poeten och de konstnärer han beundrade.

I de 14 numren - som publicerades från mars 1917 till slutet av 1918 - skulle namnen på André Breton, Philippe Soupault, Louis Aragon och Tristan Tzara, som då var ledare för Dada-rörelsen, dyka upp. De sistnämnda publicerade sig samtidigt i tidskriften SIC, men enligt Adrienne Monnier: "Det var i Nord-Sud som André Breton, Louis Aragon och Philippe Soupault började på allvar (i SIC var det inte särskilt seriöst).

I början av 1920-talet var han älskare till Coco Chanel, som han tillägnade många dikter.

Solesmes

1926, vid 37 års ålder, meddelade han att han var en "fritänkare" och drog sig tillbaka till en meditativ tillbakadragenhet nära benediktinklostret Solesmes, där han stannade kvar - även om han tydligen hade förlorat sin tro - fram till sin död vid 70 års ålder 1960. Det var där som hans vackraste samlingar föddes, såsom Sources du vent, Ferraille och Le Chant des morts.

Under sitt sista levnadsår skrev han Sable mouvant, ett poetiskt testamente där han avskalar sina verser och där rösten förblir i spänning (den sista raden saknar punkt). Han ville att endast ett symboliskt porträtt av honom själv skulle finnas kvar, avskalat från livets detaljer och reducerat till det väsentliga.

Pierre Reverdys stil var en del av förnyelsen av det poetiska skrivandet i början av 1900-talet. Även om han är mest känd för sina reflektioner om kubismen, reflekterade han mer över "förhållandet mellan verkligheten och dikten å ena sidan, och mellan tiden och ämnet å andra sidan". Pierre Reverdy var en ivrig beundrare av Mallarmé och hans berömda "tärningskast" och lånade från Mallarmé sin kuperade form med en systematisk återgång till linjen på fasade linjer. Genom att använda limmade papper, en form som han lånat från kubismen och som han mycket tidigt ville lägga till en skriftlig form till, försökte han komma till sakernas kärna snarare än till deras yta. Dikten är därför mer en frammaning av deras substantiella verklighet genom det som bilderna antyder än en beskrivning eller textberättelse. Användningen av jämförelser och metaforer är av största vikt. Som poeten själv säger, i enlighet med André Bretons uppfattning om den "bedövande bilden" och analogin, handlar det om att sammanföra två ord med betydelser som ligger långt ifrån varandra för att avslöja hemliga kopplingar mellan saker och ting, för att skapa "oanade relationer", ett slags visuell chock på sidan och intellektuell på samma gång, som gör det möjligt att skapa det som Reverdy kallar "poesichocken". Picasso säger att Reverdy skriver som en målare i hans ögon. Han övergav aldrig detta skrivideal som han valde under den kubistiska perioden och denna bias hade ett avgörande inflytande på alla de stora poeter som följde efter honom, först och främst surrealismens poeter.

Enligt Étienne-Alain Hubert lyfter Reverdy "poesin till en nivå där den blir en mystisk och oersättlig del av det mänskliga tillståndet". Eftersom poesin för honom är "hela det spända väsendet" är det mindre en fråga om att skriva med bläck än med sitt blod; icke desto mindre har Reverdy alltid motsatt sig "engagerad litteratur" eller "omständigheternas poesi", en formulering som var på modet under åren 1945-1946 och som han vänder på till "Poesins omständigheter" - titeln på en essä från 1946 där han inte utan ironi tillbakavisar förespråkarna för militans: "Att poeten går på barrikaden är bra, men han kan inte gå på barrikaden och sjunga barrikaden samtidigt. Han måste sjunga den före eller efter. Utöver detta är nyckelordet i hans uppfattning om poesi "känsla", poesin finns varken i saker eller ord, den finns till och med "ingenstans", utan det är människan som får den att ske, som finner den i sig själv, i sitt förhållande till saker och ting, till världen, genom ord:

"Det finns inga ord som är mer poetiska än andra. Poesin ligger inte mer i orden än i solnedgången eller i gryningens praktfulla blomning - inte mer i sorgen än i glädjen. Den ligger i vad det blir av orden som når den mänskliga själen, när de har förvandlat solnedgång eller gryning, sorg eller glädje. Det handlar om den förvandling som orsakas av orden och de reaktioner som de har på varandra i sina arrangemang - med efterklang i sinnet och på känslan.

I sin artikel om Reverdys död skrev Louis Aragon också: "Hans storhet, vad skulle jag kunna tillägga till den genom att jämföra den med de döda och de levande? Vi har fortfarande Saint-John Perse och Marie Noël, det fanns Apollinaire, det fanns Eluard.

Många poeter hyllar Pierre Reverdy genom att tillägna honom artiklar eller dikter, bland annat André du Bouchet och Ricardo Paseyro. René Char sade om honom att han var "en poet utan piska eller spegel".

François Chapon, ordförande för Reverdy-kommittén och vän till poeten från 1955 fram till hans död, berättar att han levde ett "strängt liv", i avskildhet och fattigdom, med den största likgiltighet och oförsonlighet inför all publicitet och ryktbarhet: "Hans rena beteende motsvarade renheten i hans dikter. Han talade aldrig om sitt arbete. Jag har träffat många författare. Jag har aldrig träffat någon som brydde sig så lite om sina manuskript och sin eftervärld.

Den 11 juni 2010, med anledning av femtioårsdagen av poetens död, samlades Antoine Emaz, ordförande för poesikommissionen vid National Book Centre och författare till en avhandling om Pierre Reverdys anteckningar, Claude Cailleau, författare till en biografi om poeten, och Jean Riouffreyt, historiker, till ett rundabordssamtal med Emmanuel Vaslin som moderator, på det likalydande kommunala biblioteket i Sablé-sur-Sarthe.

Författarens verk inspirerar ofta sångerskan Mylène Farmer.

Källor

 1. Pierre Reverdy
 2. Pierre Reverdy
 3. a et b Louis Aragon, « Un soleil noir s'est couché à Solesmes », novembre 1961, recueilli dans Pierre Reverdy, 1889-1960, Mercure de France, 1960, p. 125
 4. Louis Aragon, « Un soleil noir s'est couché à Solesmes », novembre 1961, recueilli dans Pierre Reverdy, 1889-1960, Mercure de France, 1960, p. 126
 5. André Breton, Œuvres complètes, no 1, Gallimard, coll. « Bibliothèque de la Pléiade », 1988, note 3, p. 1075 (ISBN 978-2070111381).
 6. Étienne-Alain Hubert, note au tome 1 des Œuvres complètes de Pierre Reverdy, Flammarion, p. 1298.
 7. ^ Retrieved from: www.poetryfoundation.org
 8. ^ läs online, cipmarseille.fr, läst: 5 november 2020.[källa från Wikidata]
 9. Zur Freundschaft mit Gris und dem wechselseitigen Einfluss auf den Kubismus: John Golding: Visions of the modern. University of California Press, Berkeley 1994, S. 94f.
 10. bloodaxebooks.com (Memento vom 19. Oktober 2007 im Internet Archive)
 11. Volker Zotz: Breton. Rowohlt, Reinbek 1990, ISBN 3-499-50374-3, S. 41.
 12. Vgl. den ausführlichen Exkurs zum Einfluss Reverdys auf die Surrealisten: Siglind Bruhn: Olivier Messiaen, Troubadour : Liebesverständnis und musikalische Symbolik in Poèmes pour Mi, Chants de terre et de ciel, Trois petites liturgies de la présence divine, Harawi, Turangalîla-Sinfonie und Cinq rechants. Edition Gorz, Waldkirch 2007, S. 42f.
 13. Ingrid Loschek: Modedesigner: Ein Lexikon von Armani bis Yamamoto. C.H. Beck, München 2007, S. 52f.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?