Hecuba

Eumenis Megalopoulos | 4 nov. 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Hekuba (latin: Hecuba) eller Ecabe är en figur från grekisk mytologi som var drottning av Troja, Priamos andra hustru och mor till de flesta av hans barn.

Hennes genealogi var en kontroversiell fråga under antiken. Två traditioner existerade: den ena gjorde henne till dotter till Dimanthes, kung av Frygien; den andra till Cisseus, kung av Thrakien och Telecleia. I det första fallet härstammade hon från floden Sangario. En variant av denna tradition gjorde Sangario inte till hennes farfars far utan till hennes far, som förmodligen fick henne från nymfen Evagora. Xanthus dotter, Glaucippe, tillskrevs också henne som mor. Dimanthes hustru var å andra sidan nymfen Eunoe och hon hade en annan son, Asio. Den tradition som kopplar Hekuba till Dimanthes och Frygien är den i Iliaden. Det thrakiska ursprunget föredras av Tragedians, särskilt Euripides. I de källor som vill att Hekuba skall vara dotter till Cisseus har hon två systrar, Theanus, hustru till Antenor, och en annan vars namn är okänt, mycket yngre, hustru till Iphidamantes, den siste sonen till Theanus.

Det genealogiska problemet med Hekubas figur var så komplext att kejsar Tiberius, med lätt ironi, tyckte om att föreslå det för grammatikerna på sin tid.

Äktenskap med Priam

Den trojanske kungen Priamos gifte sig först med Arisbe, dotter till siaren Merope, och hon födde honom en son vid namn Aeschus, som också var siare. Men när han tröttnade på henne förkastade han henne och anförtrodde henne åt Hirtacus, som i sin tur fick två söner med henne, Asios Hirtaciderna, som senare deltog i det trojanska kriget.

Priamos tog därför Hekuba, som då var mycket ung och som han hade blivit djupt förälskad i, till sin andra hustru. Hon födde sin man nitton av de femtio barn som Priamos fick totalt, bland dem Hektor, Paris, Kassandra, Helenus och den första Polydorus. Priamos införde månggifte för att även kunna gifta sig med Laotoe, dotter till kungen av Leleges, som gav honom ytterligare två söner (Lycaon och den andre Polydorus), medan alla de andra var avlade med konkubiner och slavar. Men detta motbevisas av Euripides, som anger antalet barn till femtio och anser att de alla har avlats av Hekuba ensam.

Apollodorus, å andra sidan, talar bara om fjorton barn:

Därefter följde fyra döttrar:

söner följde, och bland dem profetissan Kassandra; ordningen skulle vara denna:

Äktenskapet med Priamos gjorde det möjligt för Hekuba att hjälpa honom att styra staden och tillgodose undersåtarnas behov. Drottningen, som varvade politik med uppfostran och utbildning av sina barn, visade sig vara en skicklig kvinna, som också kunde ge användbara råd till sin make och hans många avkommor. Under denna period var Hekuba trogen Priamos i sina äktenskapliga plikter, även om vissa författare berättar om hennes erotiska äventyr med guden Apollo. Guden, som var besviken över att en av Hekubas döttrar, Kassandra, hade avvisat hennes kärlek, tröstade sig med drottningen, som hon låg med under en natt. Från föreningen skulle födas Polydorus (som någon annanstans tros vara son till Priam), och förmodligen också Troilus, som enligt ett orakel tillkännagivet av Apollo själv, om han hade fyllt tjugo skulle ha skonat staden över vilken hans föräldrar styrde ett sorgligt slut. Stesichorus tillskrev också dessa hemliga förälskelser tillkomsten av hjälten Hektor.

Hekubas föraningar

Hekuba fick många barn i sitt äktenskap med Priamos, och några av dem visade sig vara mycket begåvade på grund av gåvor eller förmåner som de fått av gudarna själva. Flera gånger fann den trojanska drottningen sig själv bevittna dessa exceptionella gåvor, eller till och med vara mellanhanden mellan gudarna och hennes avkomma, genom drömmar, visioner eller mardrömmar.

Efter att ha fött sin förstfödde son Hektor var drottningen gravid med ett andra barn, och var nu på väg att föda honom. Men på förlossningsnatten drömde Hekuba att hon födde en träbunt fylld med ormar ur sin livmoder, och samtidigt såg hon en brinnande fackla som också steg upp ur hennes livmoder och satte eld på Trojas fästning och hela skogen på berget Ida. Drottningen vaknade skrikande av den hemska synen, vilket skrämde Priamos som omedelbart beordrade att de bästa spåmännen skulle föras till hovet. Den första som rådfrågades var hans son Hesacus.

Det tragiska slutet

Hekuba har en framträdande roll i två av Euripides tragedier: De trojanska kvinnorna och Hekuba. I den första är Hekuba ämnad som slav åt Odysseus och det faller på hennes lott att bevittna sin brorson Astianactes död. I det andra, ett personligt drama, upphöjs stoltheten och kärleken hos en drottning som ser sina barn förgås en efter en. Hennes son Polydorus död i händerna på den chersonesiske kungen Polymestore hämnas genom att hon själv förblindar Polymestore. Hekuba blev rasande över Trojas fall och morden på dess invånare, och dödade Helena, den dotterdotter som var frukten av Paris samlag med Helena.

Hekuba var ämnad som slav åt Odysseus och seglade till Chersonissus i Thrakien, men hon överöste Odysseus och hans besättning med förolämpningar för deras brist på tal och grymhet till den grad att soldaterna dödade henne. Hennes ande tog skepnad av en hemsk svart hona som följde Hekate, hon hoppade i havet och simmade till Hellesponten. Hon begravdes på en plats som fick namnet "Cinossema" eller "Bitchens grav". I närheten av dagens Gallipoli (Turkiet), vid Dardanellernas sund, skulle det under antiken ha funnits en hög stenhög på stranden, som fungerade som en referenspunkt för sjömän. Enligt en senare myt placerades Hekuba av Zeus bland stjärnorna på himlavalvet och blev konstellationen Ursa Minor, så att hon tillsammans med Polstjärnan kunde vägleda sjömän, precis som Cinossema gör på jorden.

Enligt en annan version fann Hekuba den lille Polydoros kropp på stranden, dit han hade knuffats av havets vågor. Barnet hade i själva verket anförtrotts av Priamos till kung Polyminstor, men mannen dödade honom för att tillägna sig det guld som var avsett för hans utbildning. Hekuba kallade till sig Polyminstor under förevändning att han måste avslöja för honom var en kunglig skatt fanns gömd i Trojas aska. När kungen skyndade sig med sina två barn till drottningen drog Hekuba ett svärd ur sina kläder, dödade de två barnen och förblindade Polymnestor genom att trycka in sina fingrar hårt i hans ögonhålor. Mannen, som var rasande över sveket, vädjade till Agamemnon att straffa kvinnan, men kungen av Mykene tog Hekubas sida och insisterade på att Polymnektor hade straffats så för sin girighet. Polymnestor förutspådde att Agamemnon och Kassandra skulle mördas som svar.

Adelsmännen i Chersoneso anföll då rasande Hekuba för att hämnas sin kung genom att kasta stenar och pilar på henne, men hon förvandlades till en tik som kallades Mera och började springa i cirklar, skälla och krossa stenarna med tänderna, till den grad att alla ryggade tillbaka av rädsla.

Shakespeares Hekuba

I William Shakespeares tragedi Hamlet i akt II ber prins Hamlet, som funderar på sin hämnd, en grupp skådespelare att spela upp det ögonblick då Pyrrhus brutalt dödar den gamle kungen Priamos under intagandet av Troja. När skådespelaren beskriver den desperata drottningen Hekuba blir han alldeles blek och gråter heta tårar. Hamlet slås av detta, tänker på sin mor och reflekterar över att Hekuba bara är en gammal, mytisk figur, och ändå kan hon väcka så starka känslor hos en man så långt borta från sin tid, så han utbrister: "Och allt för ingenting! För Hekuba! Vad är Hecuba för honom, eller han för Hecuba, att han skulle gråta så?"

Källor

 1. Hecuba
 2. Ecuba
 3. ^ Si pronuncia Ècuba se si fa riferimento alla tradizione latina, Ecùba se invece si fa riferimento a quella greca, vedi http://www.sapere.it/enciclopedia/%C3%88cuba.html
 4. ^ Ferecide, citato dallo scolio ad Omero, Iliade XVI, 718 e dallo scolio di Euripide, Ecuba 32.
 5. ^ Malalas, Chronography 5.106
 6. ^ Dares Phrygius, History of the Fall of Troy 12
 7. ^ Frazer's note 21 on Pseudo-Apollodorus, Bibliotheca, 3. 12. 5. In: Apollodorus, The Library, with an English Translation by Sir James George Frazer, F.B.A., F.R.S. in 2 Volumes. Cambridge, Massachusetts, Harvard University Press; London, William Heinemann Ltd. 1921.
 8. ^ Iliad, 16. 715
 9. ^ Euripides, Hecuba, 3
 10. 1,0 1,1 1,2 1,3 1,4 «Гекуба» (Ρωσικά)
 11. Phérécyde (préservé par une scholie de l’Iliade, XVI, 718) donne le nom de la mère, Eunoé, une nymphe.
 12. Robert Graves, Les Mythes grecs, Le Livre de Poche, 1967 (ISBN 978-2-253-13030-7), p.939 (158.o)
 13. Cfr. Dion de Pruse : Xe Discours

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?