Avicenna

Orfeas Katsoulis | 18. jun. 2024

Indholdsfortegnelse

Resumé

Abū Alī al-Husain ibn Abd Allāh ibn Sīnā (persisk ابن سينا, arabisk أبو علي الحسين بن عبد اللله ابن سينا, DMG Abū ʿAlī al-Ḥusain ibn ʿAbd Allāh ibn Sīnā; født kort før 980 nær Bukhara i Khorasan; død i juni 1037 i Hamadan), Ibn Sina forkortet Ibn Sina og, formentlig via en hebraisk mellemled som Aven Zina: S. 135 latiniseret Avicenna, var en persisk læge, naturvidenskabsmand, aristotelisk-neuplatonisk filosof, digter, sunni-hanafituddannet jurist eller Faqīh, matematiker, astronom, alkymist og musikteoretiker samt politiker. Han skrev værker på arabisk og persisk.

Avicenna er en af sin tids mest berømte personligheder, udvekslede filosofiske idéer med den berømte lærde al-Bīrūnī, blev betragtet som en medicinsk-filosofisk autoritet indtil langt ind i det 16. århundrede og spillede en afgørende rolle i især medicinens historie og udvikling. Nogle af hans filosofiske uddybninger blev modtaget af senere mystikere inden for sufismen.:s. 130 f. Hans vigtigste værker omfatter bogen om helbredelse (Kitāb aš-šifā') og den fem bind store Canon of Medicine (Qānūn fī aṭ-ṭibb), som primært opsummerer græsk-romersk medicin og var en af de førende medicinske lærebøger i over fem århundreder.

Ungdom og uddannelse

Vi lærer om Avicennas liv hovedsageligt fra oplysningerne i hans biografi skrevet af hans elev Abu Ubaid Abd al-Wahid al-Juzjani, hvis første del ifølge ham selv er skrevet af Avicenna selv:s s. 10, selv om det er uklart, hvornår han dikterede beretningen om sine ungdomsår til sin elev, der fulgte ham i 25 år. Avicennas far var en ismaili lærd fra byen Balch i Khorasan (nu i det nordlige Afghanistan), "Loud Brethren"-epistlerne (et hemmeligt selskab af lærde tæt på ismailierne, som også beskæftigede sig med alkymi):s. 24 f., 35, 89, 104 og 133 læsning skatteopkræver, der bosatte sig i landsbyen Afshāna nær Bukhara i det persiske samanidiske rige, havde en høj administrativ stilling i embedsværket der:s. 12 og giftede sig med Abū Alīs mor Setāra. Abū Alī og derefter hans bror Alī:pp. 18 og 36 blev født i Afshāna, hvorefter familien flyttede (sandsynligvis omkring 986) til hovedstaden Bukhara.

Da hans modersmål var persisk, lærte Avicenna først arabisk, som var tidens lingua franca. Han fik derefter to lærere til at undervise ham i Koranen og litteratur. I en alder af ti år havde han behersket Koranen og havde studeret mange værker af fin:p, p. 18 litteratur, hvilket gav ham beundring fra sine omgivelser. Af en lærd grønthandler lærte han indisk aritmetik (senere opfandt han en forbedret metode til fingeraritmetik:p, p. 98). Avicenna blev introduceret til retsvidenskaben af den hanafitiske jurist Ismail, kaldet "den asketiske". Derefter modtog han undervisning af den omrejsende filosof Abū 'Abdallāh an-Nātilī, som bl.a. havde udgivet en udgave af Pedanios Dioscorides' samling af lægemidler De Materia medica. Sammen med an-Nātilī behandlede Avicenna værkerne Eisagoge (en introduktion til Aristoteles' skrifter om logik) af Porfyrios, Elementer af Euklid og Almagest af astronomen Ptolemæus. Efter at an-Nātilī rejste til Gurganj (i dag Kunja-Urgentsch), hovedstaden i Khorezm nordvest for Bukhara, brugte Avicenna de følgende år på at uddybe sine selvlærte studier i retsvidenskab (sharia), filosofi og logik og fortsatte sine studier af Euklids værker og Almagest. Han studerede også medicin, og i en alder af 17 år begyndte han at studere både teori og praksis mere intensivt. Han modtog også undervisning af al-Qumri, den samanidiske al-Mansur ibn Nuh's personlige læge. I en alder af omkring 18 år siges han at have helbredt en samanidisk guvernør for en alvorlig sygdom:s. 12 Han beskrev helbredelseskunsten som "ikke vanskelig". Avicenna fortsatte med at fordybe sig i metafysiske problemer, især i Aristoteles' værker, selv om det ikke var før han læste skrifter af Abu Nasr al-Farabi (On the Intentions of the Book of Metaphysics, sandsynligvis erhvervet billigt af Avicenna, og

De vandrende år

Da han allerede havde skabt sig et ry som lærd og healer, tog den samanidiske emir Nuh ibn Mansur (Nūḥ ibn Manṣūr) (976-997), far til Abd al-Malik II, som regerede Bukhara, ham i sin tjeneste omkring 996 som en af sine læger. Sidstnævnte betroede ham også administrative opgaver.S. 12 Avicenna fik også lov til at bruge det kongelige bibliotek med dets sjældne og unikke bøger, hvoraf han havde læst de vigtigste (græske) autoriteters bøger, indtil han var 18 år gammel. Emiren af Bukhara var nu Ibn Nuh (Abu l-Harith Mansur (II) ibn Nuh), som regerede fra 997 til 999. I en alder af 21 år skrev Avicenna sin første egen bog, kaldet Samlingen eller Bogen om sjælen i form af et kompendium, som han skrev på forslag eller bestilling af Abu l-Hasan al-'Arudi, der boede i hans nabolag, og som siges at indeholde alle videnskaber undtagen matematik. På anmodning af en nabo, Abū Bakr al-Baraqī (død 986), der underviste Avicenna i hanafi lov, skulle den næsten 20 bind store Bog om udbytte og profit og Bogen om retfærdighed og synd være blevet skrevet. Fra al-Baraqī skrev Avicenna digte ab.:s. 26-28, 41 og 68 f.

Avicennas far døde i 1002, hvor Avicenna også blev involveret i regeringsvirksomhed i Bukhara:s. 28 Han havde sandsynligvis allerede forladt Bukhara, da byen faldt til de tyrkiske karakhanider (ledet af Abu'l-Hasan Nasr ibn Ali Arslan Ilek) i 999, og hans nyindsatte arbejdsgiver (emir Abd al-Malik II) var faldet i fangenskab.

Det antages, at Avicenna i nogen tid havde sluttet sig til den sidste samanid, Ismail Muntasir (Ismāʿīl ibn Nūḥ al-Muntaṣir), som regerede fra 1000 til 1005. Han rejste i 1005, efter at Muntasir var blevet myrdet af medlemmer af en arabisk stamme, altså efter at det samanidiske dynasti var uddød, og efter at han havde mistet sin embedsperiode, via Nizhapur og Merv i Khorasan til Gurgansh (også Gurgentsch) og derfra til Khorezm ved Aralsøen, en ven af samaniderne, hvor han bar juristdragt, som han allerede havde gjort i Gurgansh, hvilket indikerede, at han var en kandidat til en teologisk-juridisk karriere som jurist faqī. På det tidspunkt (fra 997 til 1009) herskede emiren ʿAlī ibn Maʾmūn som shah (se også Khorezm-shahs) over det rige oaseland syd for Aralsøen. I sin biografi fremhæver Avicenna, at den uddannede vesir Abu l-Husain as-Suhaili var en videnskabsmand ved hoffet. En audiens med herskeren resulterede ikke i Avicenna's udnævnelse ved hoffet. Avicenna, der havde as-Suhailis velvilje (afsat i 1013 af ʿAlī ibn Maʾmūns efterfølger ʿMaʾmūn ibn Maʾmūn), skrev tre mindre afhandlinger til ham i Gurgansh om logik (i digtform), diætetik og, vedrørende jordens stilstand i midten af kosmos, astronomi: S, s. 28 f., 32, 57 f. og 67 Avicenna tjente derefter ʿAlī ibn Maʾmūn i Kath, indtil han flygtede fra Choresm omkring 1012, måske for ikke at skulle træde i tjeneste hos sultan Mahmud af Ghazna, søn af Sebüktigin, som angiveligt havde ladet Avicenna søge efter ham ved hjælp af et billede (Mahmud erobrede Choresm i 1017).

Under sin flugt gennem Karakum-ørkenen skulle Avicenna ifølge fortælleren Nizamī-i Arūzī-i Samarqandī have været ledsaget af den kristne læge Abū Sahl ʿĪsā ibn Yahyā al-Masihi al-Jurjānī:p. 31 Efter at have vandret igen gennem forskellige byer i Khorasan (Nisā, Abiward, Tūs og Samanqān) kom han via Ğāğarm (Jājarm, engelsk translittereret Jajarm, i det nordlige Khorasan):S, p. 29 f. og 164 1012 eller 1013 til Gorgan (arabisk Ǧurǧān) på den sydlige kant af Det Kaspiske Hav, hvor han skrev mange af sine vigtigste værker.

Han blev tiltrukket af den lokale hersker Qabus ibn Voschmgir (eller Qābūs ibn Wušmagīr, også kendt som Wuschmagir) (regerede i 977

Fra 1014 til 1015 opholdt Avicenna sig i Rey som læge:s. 33 og var i tjeneste hos den endnu mindre hersker fra det shiitiske buyidiske dynasti, Madsch ad-Daula (997-1029), og hans regerende enke moder:s. 13 Her behandlede han den lille prins, der led af "melankoli". Avicenna grundlagde en lægepraksis som - som han kaldte sig selv - mutaṭabbib (i det 11. århundrede lige så meget som "praktiserende læge"):s. 33 f. og skrev 30 korte værker. Da Rey blev belejret af ad-Daulas bror, Shams ad-Daula (regerede 997-1021), i 1015, blev Avicenna tvunget til at forlade Rey, og han tog til Hamadan via Qazwin:s. 13 f.

I 1015 blev Avicenna personlig læge og medicinsk rådgiver for Shams ad-Daula, der nu regerede som emir af Hamadan, hvis kolik han behandlede i fyrre dage, hvorefter han blev udnævnt til nadīm (en stilling, der kan oversættes til "drikkekammerat") som tak. Efter at Avicenna havde ledsaget herskeren på en utilfredsstillende krigskampagne, og regeringen efterfølgende blev omrokeret, blev Avicenna til sidst endda hans vesir. Et mytteri fra soldater førte til hans afsættelse og arrestation, og Shams ad-Daula nægtede at kræve Avicenna henrettet:s. 33 f. Men da emiren igen fik kolik, skulle Avicenna være blevet tilkaldt til behandling, og efter en vellykket helbredelse blev han løsladt og genindsat i sit gamle embede.

Hans liv i den tid var udmattende: om dagen var han optaget af at udføre tjenester for emiren, mens han brugte en stor del af aftenen på at holde foredrag og diktere noter til sine bøger. Studerende samledes i hans hus for at høre al-Juzjani recitere uddrag fra Avicennas hovedværker, Kitāb ash-Shifā og Qanun, efterfulgt af mesterens forklaringer. Derefter fulgte et symposium, en vinfest, hvor der også optrådte sangere.:s. 35

Efter Shams ad-Daulas død (1021) efter et krigstogt, der blev afbrudt på grund af emirens sygdom:s. 35 Avicenna boede i en krydderikøbmands hus, hvorfra han i et brev tilbød sine tjenester til dynastiets grundlægger, Hamadans ærkefjende og den kakuyidiske emir ʿAlā ad-Daula Muḥammad af Isfahan, der havde regeret siden omkring 1008, mens han havde afvist en fornyet udnævnelse som vesir eller nadīm ved Hamadans hof, der nu var under en af Shams' sønner. nadīm ved hoffet i Hamadan, nu under en af Shams' sønner (Avicennas efterfølger som vesir var den filosofiske fjende Tādsch al-Mulk):s. 14 Efter at al-Mulk fik kendskab til Avicennas hemmelige korrespondance med emiren af Isfahan, blev Avicennas skjul oplyst, han blev mistænkt for højforræderi og blev fængslet af den nye hersker i Hamadan i den nærliggende fæstning Fardajān. Mens Avicenna sad fængslet i fæstningen, komponerede han flere skrifter, herunder den allegorisk-mystiske fortælling Ḥayy ibn Yaqẓān (kommenteret og forklaret af Avicennas discipel Abu Mansur ibn Zaila) med paralleller til Dantes Guddommelige Komedie (The Tale found, (Historien har også fundet vej til den hebraiske litteratur, især i Abraham ibn Ezras bearbejdning som Chaj ben Mekitz, "Den levende, søn af den vågne", og har været tilgængelig i europæisk trykt form siden 1889). Da ʿAlā ad-Daula marcherede mod Hamadan fire måneder senere (efter at ad-Daula havde evakueret byen igen), forlod Avicenna fæstningen sammen med vesiren al-Mulk, som nu igen var ham velvilligt stemt, fortsatte sit arbejde med Genoprettelsesbogen i private lokaler og skrev sin afhandling om hjertemedicin.

Avicenna i Isfahan, Døden i Hamadan

Avicenna, hans ven og biograf al-Juzjani, hans bror og to slaver, der ledsagede dem og var forklædt som omrejsende dervisher, forlod Hamadan for at tage til Isfahan. Under rejsen skrev Avicenna en afhandling om skæbne og forudbestemmelse. I Isfahan i 1024 bød ʿAlā ad-Daula Muhammed Avicenna velkommen til det kakuyidiske hof i Isfahan. Avicenna blev personlig læge og igen nadīm i tjeneste hos Kakuyid, der blev betragtet som en fri ånd, der trodsede religiøse love, og som han også rådgav i videnskabelige og litterære spørgsmål. Til ham dedikerede han en sammenfatning af filosofien (i stedet for det arabiske videnskabssprog) på persisk: s. 36-38 Han kaldte denne korte encyklopædi Dāneschnāme-ye 'Alā'ī ("Bogen om viden for ʿAlā ad-Daula"), kort sagt også Dāniš-nāmeh. Desuden ledsagede han den mand, der var blevet hans ven, på anstrengende militære felttog. Desuden var hans kræfter sandsynligvis også påvirket af hans sexliv. I Isfahan færdiggjorde han sin kanon:s. 38 f. Venner rådede ham til at tage det roligt og leve et moderat og mindre uregelmæssigt liv, men det var ikke i overensstemmelse med Avicennas karakter: "Jeg vil hellere have et kort liv i overflod end et magert langt liv", svarede han. Under deltagelse i et felttog mod Masud I af Ghazni blev Avicenna syg i 1034 (tre år før sin død):s. 14 med en langvarig tarmsygdom, der var forbundet med smertefulde kolikanfald.Få dage efter et andet felttog med ʿAlā ad-Daula (mod Hamadan) døde den ugifte og barnløse Avicenna i en alder af 57 år, formentlig af dysenteri eller tarmkræft, af følgerne af sin tarmsygdom. Det hævdes, at hans død blev fremskyndet af en af hans elever, som havde indtaget et overdrevent stof (et mithridatikum med en overdosis opium).

Avicenna blev begravet ved Hamadans bymur i en lille grav, som først blev renoveret i 1877. Den canadiske læge og medicinhistoriker William Osler havde gjort en særlig indsats for at restaurere monumentet. Fra 1951 til 1953 blev et nyt mausoleum med et 64 meter højt tårn færdiggjort i byens centrum, hvor Avicennas jordiske rester blev overført: s. 40-42 Usbekiske antropologer rekonstruerede Avicennas hoved i form af en buste ved hjælp af to fotografier af hans kranium.

Omdrejningspunkterne i Avicennas litterære arbejde er tekster om filosofi og medicin.:s. 17 Af 456 titler er 258 (i 1999) bevaret:s. 127 Det hævdes, at Avicenna har skrevet 21 større og 24 mindre værker inden for filosofi, medicin, teologi, geometri, astronomi og andre områder. Andre forfattere tilskriver Avicenna 99 bøger: 16 om medicin, 68 om teologi og metafysik, 11 om astronomi og 4 om dramatik. De fleste af dem blev skrevet på arabisk; men han skrev også på sit modersmål persisk et stort udvalg af filosofiske lærdomme, kaldet Dāneschnāme-ye 'Alā'ī, og en kort afhandling om pulsen tilegnet ʿAlā ad-Daula Muḥammad af Isfahan,:p. 117.

De forskellige oplysninger om dette hænger sammen med den overlevering af tekster under hans navn, som begyndte kort efter Avicennas død, og som indeholder kernen i hans værk, men som er skrevet af forfattere af forskellig oprindelse. Den oprindelige liste over værker i hans biografi indeholdt ca. 40 titler, men antallet steg til over 200 i takt med, at de tekster, der blev overleveret under hans navn, udviklede sig:s. 15 f.

Et dokument om den arabiske grammatik med titlen The Language of the Arabs forblev et udkast.:s. 18

To forskellige fortællinger er blevet overleveret under titlen Salaman og Absal og Avicenna's Name. Et af dem blev angiveligt oversat fra græsk af Hunain ibn Ishāq, og den titel, der blev berømt, blev senere også brugt af Jāmi til hans epos af samme navn. Avicenna skrev også en allegorisk fortælling med titlen Fuglene. Også forskellige digte:s. 80-82 og 85-88

Omkring 100 år efter Avicennas død fandt hans skrifter vej til den vestlige reception via latinske oversættelser. Avicenna blev beviseligt brugt i den medicinske undervisning i Europa fra det 14. århundrede og frem, efter at pave Clemens V havde pålagt universitetet i Montpellier at bruge skrifter af bl.a. Galen og Avicenna. De første trykte oversættelser blev udgivet i begyndelsen af det 15. og 16. århundrede: s. 21-27 (Fra Centralasien til Paris - modtagelsen af Avicennas værk).

Kanon af medicin

Den medicinske kanon, arabisk القانون في الطب, DMG al-qānūn fī 'ṭ-ṭibb, er et af Avicennas mest berømte værker, hvorfra hans tilnavn al-Qānūni stammer. Schipperges beskriver værket som en summa medicinae og en sammenfatning og systematisering af den medicinske viden på den tid:s. 17 og 19-27 værket er opdelt i fem bøger:

Hver bog (arabisk كتاب, DMG kitāb) er yderligere opdelt i afsnit kaldet funūn (arabisk flertal af فنّ, DMG fann 'kunst'), og hver fann består af lærdomme (arabisk تعليم, DMG ta'līm 'doktrin', latin doctrinae). Hver af disse doktriner er opdelt i summaer (arabisk جُمَل, DMG ğumal, ental af جملة, DMG ǧumla, latin summae), og disse består af kapitler (arabisk فصول, DMG fuṣūl, ental af فصل, DMG faṣl).

I bogen om de generelle principper for lægevidenskaben anfører Avicenna, hvis morfologi og fysiologi primært er baseret på Galen, at disse er underlagt organismens humorale patologi:p. 110 f. og kraftpotentiale, der skal forstås som det fysiologiske grundlag for sygdommenes udvikling og symptomer. Både i Kanon og i andre af sine medicinske værker viser Avicenna også tilgange til psykosomatikken:s. 120-123.

I den medicinske kanon, som systematisk opsummerer lægevidenskaben, beskrives det f.eks., at tuberkulose er smitsomt, og at sygdomme kan overføres via vand og jord. Han giver en videnskabelig diagnose af ankylostomiasis (ankylostomiasis) og beskriver betingelserne for forekomsten af tarmorm. Desuden behandlede han dracunkulose, en parasitose, der også findes i Bukhara-området med angreb af medinaorm: s. 111-113 og 155. Kanon diskuterer betydningen af kostforanstaltninger, klimaets og miljøets indflydelse på helbredet og den kirurgiske brug af peroralt indgivne bedøvelsesmidler. Avicenna råder kirurger til at behandle kræft i de tidligste stadier og til at sikre, at alt sygt væv er blevet fjernet. Han er den første til at beskrive urinfistler, som kan opstå, når urinblæren bliver skadet under fødslen. Desuden er øjets anatomi beskrevet korrekt, og forskellige øjensygdomme (f.eks. grå stær) er beskrevet. Symptomerne på smitsomme og seksuelt overførte sygdomme nævnes også, og det samme gælder symptomer på diabetes mellitus. I tilfælde af en livstruende obstruktion af luftvejene anbefaler Avicenna tracheotomi. Hjertet opfattes som en pumpe, men Avicennas ideer om hjertets anatomi og fysiologi var baseret på Aristoteles snarere end på Galen, som var mere avanceret i denne henseende, og var stadig baseret på gamle ideer om en "vanding" af kroppen og endnu ikke på en blodcirkulation eller (som Galen postulerede) på blodets rettede bevægelser uden for hjertet.:s. 118 f. Avicenna beskriver også den kirurgiske behandling af rektale fistler, reduktion af forvredne led og obstetrisk udvikling af børn i unormale fødselsstillinger.

Qānūns Materia Medica ("Medicinsk Materiale") indeholder 760 lægemidler med oplysninger om deres anvendelse og effektivitet. Avicenna var den første, der opstillede regler for, hvordan man skulle afprøve et nyt lægemiddel, før det blev givet til patienter.

Avicenna, der bemærkede det tætte forhold mellem følelser og den fysiske tilstand, behandlede musikkens positive fysiske og psykologiske virkninger på patienter i den græske humorpatologis ånd og etablerede også relationer mellem de menneskelige temperamenter (hvis natur er baseret på det kvantitative forhold mellem humørerne og deres omdannelse:s. 121) og de forskellige modale tonale systemer og traditionelle melodier, som stadig findes i dag i den persiske dastgahha og den arabiske maqamat. Blandt de mange psykiske lidelser, som han beskriver i Qānūn, er kærlighedssygdom. Som det beskrives i den populære anekdotiske bog Four Treatises of the Niẓāmī ʿArūḍī (ca. 1100)

Avicenna, som antog, at en orgasme også er nødvendig for at en kvinde kan få et barn, kommenterer også beslægtede metoder i medicinens kanon. Hans egne tanker om forplantning og embryologi, hvoraf nogle er polemiske mod Galen, kan også findes i hans værk:s. 119 f.

Før 1180 skrev Guido af Arezzo den Yngre en afhandling om skærsilden kaldet Liber mitis, som indledte den medicinske modtagelse af Avicenna. I det 12. århundrede (før 1187) blev kanonen også oversat til latin af Gerhard af Cremona i Toledo. Værket, som der fandtes 15-30 latinske udgaver af i hele Vesten i 1470, blev anset for at være en vigtig lærebog i medicin indtil det 17. århundrede. I 1491 blev der trykt en hebraisk udgave i Napoli, og i 1593 var det et af de første persiske værker, der blev trykt på arabisk i Rom. I anden halvdel af det 16. århundrede - sandsynligvis også som følge af konfrontationen med tyrkerne - faldt Avicennas ("arabiske") medicin i læreplanerne til fordel for Galens lære til fordel for Avicennas ("arabisk") medicin, med undtagelse af mindre universiteter som Frankfurt an der Oder, hvor Avicenna stadig blev foretrukket i 1588:p. 156 I 1650 blev kanonen brugt for sidste gang på universiteterne i Louvain og Montpellier.

På universitetet i Wien måtte Pius Nikolaus von Garelli (Dr. med. et phil. fra universitetet i Bologna) stadig holde en højtidelig "repetition" om et afsnit af Avicennas kanon den 18. februar 1696 for at blive optaget på det medicinske fakultet, efterfulgt af en argumentation for de grunde, der taler for eller imod de teser, der er indeholdt heri.

Liber Primus Naturalium: Naturlige årsager til sygdomme og misdannelser

I sit værk Liber Primus Naturalium behandlede Avicenna spørgsmålet om, hvorvidt begivenheder som sygdomme eller misdannelser er tilfældige hændelser, eller om de har naturlige årsager. Han analyserede dette ved hjælp af eksemplet polydaktyli. Hans konklusion var: Hvis en begivenhed er sjælden, har den uanset hvad en naturlig årsag, selv om denne årsag synes unaturlig. Sygdomme eller misdannelser ses under et nyt tegn af Avicenna ved hjælp af eksemplet polydactyly: De er ikke overnaturlige eller tilfældige fænomener. Indseelsen af, at sådanne fænomener er naturlige, er et grundlæggende skridt i retning af en konsekvent naturalistisk opfattelse af medicinske fænomener.

Andre medicinske arbejder

Ud over Canon og Liber Primus Naturalium findes der 14 andre medicinske værker af Avicenna, hvoraf otte er skrevet på vers. De indeholder bl.a. de 25 tegn til genkendelse af sygdomme, hygiejneregler, gennemprøvede midler samt anatomiske noter. Blandt hans prosaværker er afhandlingen om hjertemedicin De medicinis cordialibus (Mediciner til hjertet), der blev skrevet fra omkring 1023 og fremefter, og som fandt genklang hos lægen Andrea Alpago af Belluno (1450-1521), der arbejdede ved den venetianske ambassade i Damaskus.

I et undervisningsdigt anbefaler han mådehold: "Pas på med at være fuld hele tiden. Og hvis det sker, så en gang om måneden.":s. 24 (citeret) Undervisningsdigtet om medicin (Urğūza fi'ṭ-ṭibb), der er beregnet til medicinstuderende for at lette indlæringen af teori og praksis, består af 1326 vers og omhandler den medicinske praksis, der skal udføres med kniven, med lægemidler og diætforanstaltninger. Med disse enkle vers opsummerede han kortfattet hele lægevidenskaben. Hvert vers (رجز, raǧaz) består af en dobbelt linje. Udbredelsen af Avicennas doktrinære digt kan ses på den ene side i Averroes' kommentar i Andalusien og på den anden side i offentliggørelsen som et appendiks med titlen Cantica Avicennae til de latinske udgaver af Canon of Medicine:s side 116 og 118.

Desuden bearbejdede Avicenna poetisk epitafiet (den pseudo-hippokratiske, såkaldte elfenbenskapsel fra det 5. århundrede, Capsula eburnea på latin, fra Hippokrates' påståede grav) - også som et raǧaz-digt. Det drejer sig om 25 symptomkombinationer, der er formuleret på samme måde som de hippokratiske aforismer, gemt i en "elfenbensæske", som forudsiger den forestående død.

I 1030'erne dedikerede Avicenna en afhandling om seksuel potens til sultan Masud af Ghazna (al-Masʿūd), der plyndrede Isfahan i 1034, som stadig eksisterer, men som (i 1999) endnu ikke er blevet redigeret:s. 39 og 117

Avicenna beskæftigede sig også med naturvidenskab. Han fulgte ʿAlā ad-Daula Muhammads (hans protektor i Isfahan fra 1024) tilbøjeligheder eller instruktioner og skrev om resultaterne af sine observationer af himmellegemerne og tilføjede gamle astronomiske tabeller til dem:s. 98 f. I astronomi arbejdede han ifølge sin elev al-Juzjani på Ptolemæus' stjernemodel og foreslog, at Venus var tættere på Jorden end Solen. Han kritiserede sin tids astrologi, bl.a. fordi dens nytteværdi ikke kunne bevises empirisk eller ved beregninger:s. 99 f., og fordi den var uforenelig med islamisk teologi. Avicenna citerede flere passager fra Koranen for at understøtte denne dom religiøst.

For Qabus' datter (se ovenfor) siges han at have udviklet en ny metode til bestemmelse af længdegrad. Han udviklede også et sigteapparat, der ligner den senere Jakobs stav: s. 32, 106 f. og 157.

Han beskrev dampdestillation til fremstilling af olier eller olieagtige ekstrakter. På den anden side var han modstander af alkymien:s. 104 f. Han troede ikke på de vises sten. Alkymisk fremstillet guld var, som han skrev i sit Kitab ash-Shifa, kun en efterligning, og han benægtede ligheden mellem naturlige og kunstige stoffer. Den blev ofte vedlagt Aristoteles' Meteorologica i tidlige oversættelser, da redaktørerne anså den for at være aristotelisk, og den udøvede betydelig indflydelse på alkymistisk litteratur som et modspil, der skulle retfærdiggøres. Nogle af de alkymistiske skrifter, der senere er blevet tilskrevet ham, er senere undergravninger (såsom De anima in arte alkemia), men de påvirkede for eksempel Roger Bacon.

I geologien angav han to årsager til dannelsen af bjerge: "Enten dannes de ved en omvæltning af jordlagene, som det sker ved kraftige jordskælv, eller også er de resultatet af, at vand søger nye veje og skyller dale ud, hvor der findes blødere lag af klippe Dette må imidlertid tage lang tid, hvor bjergene selv kan blive mindre."

Avicenna var også aktiv inden for fysik på mange måder; han brugte f.eks. termometre til at måle temperaturen i sine eksperimenter og opstillede en teori om bevægelse. I den beskæftigede han sig med et projektils kraft og banehældning og viste, at et projektil bevæger sig evigt i et vakuum. I optik argumenterede han for, at lysets hastighed var begrænset, og han gav en beskrivelse af regnbuen (efter Avicenna udviklede Dietrich von Freiberg sin teori om den dobbelte regnbue:s. 148).

Et skrift med titlen Richtmaß der Vernunft, som omhandler de fem heroniske grundformer, tilskrives Avicenna.:s. 100 f. (Mekanik)

Avicenna beskæftigede sig indgående med filosofiske spørgsmål, både metafysik, logik og etik. Allerede i Bukhara skrev han som følge af sin optagethed af Aristoteles sine første filosofiske skrifter:S, s. 17 Hans kommentarer til Aristoteles' værker indeholdt konstruktiv kritik af hans synspunkter og skabte forudsætningerne for en ny diskussion om Aristoteles. Avicennas filosofiske lære anses stadig for relevant af både vestlige og muslimske lærde.

Værker

Avicenna skrev sine tidligste værker i Bukhara under indflydelse af al-Farabi. Den første, et kompendium om sjælen (arabisk مقالة فى النفس, DMG Maqāla fī'n-nafs), er en kort afhandling, som han dedikerede til sin emir, der døde i 997, eller til de samanidiske herskere, og hvori han behandlede neoplatonisk tænkning. Den anden er Filosofi for prosodisten (arabisk الحكمة العروضية, DMG al-Ḥikma al-'arūḍiyya), hvori han behandler Aristoteles' metafysik.

I løbet af sine år på vandring (først som vesir under Shams ad-Daula og senere i sit husly hos en krydderihandler i Hamadan:s. 34-36) skrev Avicenna flere filosofiske værker. Hans vigtigste filosofiske værk:s. 94-96, 98 og mere anses for at være Bogen om helbredelse:s. 17 f. (arabisk كتاب الشفاء, DMG Kitāb aš-šifā'), en videnskabelig encyklopædi i atten bind. Den handler hovedsageligt om "helbredelse af sjælen fra fejltagelser" og viser også måder at komme sig fra "tvivlens og fortvivlelsens sygdomme". Den er blevet redigeret af Avicennas discipel al-Juzjani og med et forord og er også blevet kaldt "The Book of Recovery", men indeholder endnu ingen medicinske artikler. Helbredelsesbogen består af fire større afsnit: Den første handler om logik og er opdelt i otte dele med en indledning og logiske, dialektiske, retoriske og poetologiske udlægninger. Den anden omhandler hovedsagelig fysik og andre naturvidenskaber (botanik, zoologi, geologi, mineralogi, geografi og geodæsi), den tredje matematik (geometri, astronomi, aritmetik og musik), den fjerde metafysik.:s. 17 f. Den tredje afhandling indeholder et resumé af Euklids Elementer med inddragelse af senere græske matematikere, en forkortet behandling af Almagest samt et afsnit om aritmetik og musik:s. 97 f., 102-107 og 158 Hans forklaringer på musikteori omhandler bl.a. den matematiske registrering af intervaller, men også de forskellige modus' virkning (se ovenfor) på mennesket. Ligesom sin forgænger al-Farabi brugte Avicenna lutten til dette formål. Blandt Avicennas elever inden for musikteori var Abu Mansur al-Ḥusain ibn Zaila († 1067), forfatteren af bogen Das Genügende in der Musik (Kitāb al-kāfī fi ʼl-mūsīqī:s. 102 f., 128 f.).

Avicennas arbejde blev påvirket både af hellenistiske tænkere som Aristoteles og Claudius Ptolemæus og af arabisksprogede muslimske intellektuelle og naturvidenskabelige intellektuelle som al-Farabi og al-Bīrūnī. Men værket, især Avicennas metafysik, mødte ikke ubetinget opbakning overalt i den islamiske verden, og som filosoffen Ernst Bloch skriver, blev det også gentagne gange forfulgt som kættersk: "Avicennas filosofiske encyklopædi blev brændt i 1150 på ordre fra kaliffen af Baghdad; endnu senere blev alle tilgængelige eksemplarer ødelagt, og der findes kun fragmenter af den oprindelige tekst". I det 12. århundrede blev der også udarbejdet en latinsk (delvis) oversættelse af værket, nemlig Naturhistorien (Assepha eller Sufficientia eller Liber sufficientiae, tysk: Das Genügende) af Abraham ibn Daud og Dominicus Gundisalvi, på oversætterskolen i Toledo. De dele af bogen, som Gundisalvi efterlod, blev oversat af Adelard af Bath.:S. 145 I 1215 blev læsningen af den metafysiske del af bogen forbudt ved et dekret fra Robert af Courson i Paris.:S, s. 5 og 21

Avicennas andet værk var Bogen om viden for 'Alā' ad-Daula (persisk دانشنامهٔ علائى, DMG Dānešnāme-ye 'Alā'ī, med det fulde navn Ala ad-Daula Abu Jafar Muhammed ibn Rustam Dushmanziyar), hvori han giver sin kakuyidiske protektor i Isfahan et resumé af sin filosofi baseret på Healing Book. En del af dette værk udkom i Pavia i 1490.

En mindre arabisk encyklopædi sammenlignet med Genoprettelsesbogen er hans Kitāb an-Nadschāt ("Frelsens bog"), som er opdelt i emnerne logik, fysik og metafysik. Avicennas elev, biograf og redaktør al-Juzjani, som selv var involveret i astronomi og matematik, bidrog med dele til Frelsens Bog svarende til sin interesse for Genoprettelsesbogen.:s. 95 og 127

Et andet værk, en detaljeret kommentar til Aristoteles skrevet i Isfahan, er The Judgment or Book of Balanced Judgment (arabisk کتاب الانصاف, DMG Kitāb al-inṣāf), som adskiller sig fra de andre værker ved sin radikalisme og sin blanding af aristotelisk tænkning og neoplatonisme. Avicenna brød således med de antikke autoriteter og satte Aristoteles' synspunkter i kontrast til sine egne overvejelser. Den bog, der blev taget til fange i 1034 af sultan Masud af Ghaznas tropper under plyndringen af Isfahan (og Avicennas kvarter), og som blev offer for en brand i 1151 i Ghaznas paladsbibliotek, formentlig sammen med andre skrifter, er kun bevaret i fragmenter i en parallel tradition. De bevarede dele er et afsnit om Bog Lambda i Aristoteles' Metafysik og en kommentar til Plotinus' Theologia Aristotelis, som også kommenteres i Bogen om den afbalancerede dom:s s. 17 f. I Bogen om den afbalancerede vurdering undersøgte Avicenna den forskellige behandling af filosofiske spørgsmål hos "vesterlændinge" og "østlændinge":s. 89 f.

Hans sidste store værk er hans skrift Den østlige filosofi, også kaldet Østlænderne (arabisk الحكمة المشرقية, DMG al-Ḥikma al-mašriqiyya), som han skrev i slutningen af 1020'erne. Skriftet ligner i indhold Healing Book, men gik ud over synspunkterne i den almindelige aristoteliske skole af peripatetikere; i lighed med Book of Balanced Judgment adskilte det sig i tankegangen fra Aristoteles og de græske og arabiske kommentatorer:s. 39 og 89. Det indeholdt en oversigt over logik, en afhandling om metafysik og bemærkninger om fysik og etik. Værket er stort set tabt, bevaret er dets indledning og fragmentarisk afsnittet om logik: s. 89-94 (Afrejsen til "Østen").

Avicenna skrev også den korte Book of Counsels and Reminders eller Hints and Exhortations (arabisk كتاب الاشارات و التنبيهات, DMG Kitāb al-išārāt wa't-tanbīhāt), et vigtigt værk, der præsenterer hans tanker om en række logiske og metafysiske emner: s. 93 f.

Hans politiske og økonomiske skrifter omfatter bl.a. afhandlingen On the Management (of the Private Household), som bl.a. omhandler opdragelse af drenge og retfærdiggør hustruens underordning og nødvendigheden af at holde slaver.:s. 107 f.

Metafysik

Den tidlige islamiske filosofi, som stadig var tæt knyttet til Koranen, skelnede tydeligere end Aristoteles mellem essens og eksistens. Avicenna udviklede en omfattende metafysisk beskrivelse af verden ved at kombinere neoplatonisk tænkning med Aristoteles' lære. Han forstod forholdet mellem stof og form på den måde, at formernes muligheder (essentiae) allerede er indeholdt i stoffet (materia). Gud var nødvendig i sig selv, alt andet væsen var nødvendigt gennem andet væsen. "Gud er det eneste væsen, i hvilket essens (Wesen) og eksistens (Dasein) ikke kan adskilles, og som derfor er nødvendig i sig selv." Han sagde, at alt andet er betinget nødvendigt og kan opdeles i evigt og forgængeligt. Gud skabte verden gennem sin åndelige aktivitet. Menneskets intellekt har til opgave at oplyse mennesket.

Avicenna om Aristoteles:

Hvad angår spørgsmålet om ideer eller generelle begreber, argumenterede Avicenna, der byggede på Platon, at disse allerede fandtes ante rem (dvs. før verdens skabelse) i Guds sind, in re effektivt i naturen og post rem også i den menneskelige viden. Med denne skelnen mellem ante rem, in re og post rem fik Avicenna stor betydning for den vestlige universelle kontrovers. Avicenna benægtede Guds interesse i individuelle begivenheder samt en skabelse af verden i tid. Med udgangspunkt i Koranen afviste han også ideen om den menneskelige sjæls eksistens før fødslen, men introducerede med filosofiske argumenter den menneskelige sjæls udødelighed, der blev opfattet som en substans uafhængig af kroppen. Denne fortolkning blev allerede kritiseret af hans ortodokse modstandere i hans levetid, fordi der ifølge denne opfattelse skulle ophobes et uendeligt antal menneskesjæle.

Blandt Avicennas disciple viste den aserbajdsjanske zoroastriske Bahmanyār ibn Marzubān (død 1066) særlig interesse for metafysik og læren om sjælen. Avendauth, som oversatte et af Avicennas skrifter om sjælen, baserede også sin filosofi på Avicenna:s. 128 og 143 f.

Tre latinske udgaver af Metafysikken blev trykt i Venedig i 1493, 1495 og 1546.

Logik

Allerede nævnt i Avicennas selvbiografi, som al-Juzjani har noteret, er et lille kompendium om logik, som fandt vej til første bind af Avicennas bog om genopretning.:p. 15 I hans filosofiske hovedværk, Book of Recovery, fylder logikken mere end en tredjedel af bogen (en bearbejdning af denne del af værket blev foretaget af astronomen Nağmaddīn ʿAlī ʿUmar al-Qazwīnī al-Kātibī, som døde i sidste fjerdedel af det 13. århundrede): s. 96 f. og 134.

Avicenna helligede sig logikken i både islamisk filosofi og medicin med stor dedikation og udviklede endda sit eget logiske system, også kendt som "Avicennas logik". Avicenna var således sandsynligvis en af de første, der turde kritisere Aristoteles og skrive afhandlinger uafhængigt af ham, som nærmede sig stoiske teoremer. Han kritiserede især Baghdadskolen for at basere sig for meget på Aristoteles. En grundlæggende rolle i Avicennas logik kan have været spillet af Galens filosofiske værk Om beviser:s. 96 f.

Avicenna studerede teorier om definition og klassifikation samt kvantificering af prædikater og kategoriske logiske udsagn. Syllogismer, især de logiske konklusioner, der består af to præmisser og en konklusion (eksempel: Alle mennesker er dødelige. Sokrates er et menneske. Derfor er Sokrates dødelig.), tilføjede han modificerende former som "altid", "for det meste" eller "sommetider". Hvad angår spørgsmålet om induktion eller deduktion, var Avicenna på en måde splittet. Mens han inden for filosofien var afhængig af deduktion, dvs. at udlede særlige former fra en generelt gyldig sætning (f.eks. alle mennesker er dødelige - derfor er Sokrates også dødelig), var han inden for lægevidenskaben en af de første til at bruge induktionsmetoden.

Avicenna havde brugt en stor del af sin uddannelse i Bukhara på at læse Koranen og den islamiske religion. Det siges, at han beherskede Koranen allerede i en alder af 10 år. Han var en troende Faqīh indtil sin død og tog også den islamiske fem gange daglige bøn alvorligt. Han skrev fem afhandlinger om forskellige suraer, som generelt er fulde af respekt. Kun hans filosofiske aktiviteter bragte ham undertiden i konflikt med islamisk ortodoksi: Baseret på Aristoteles' doktrin om sjælen differentierede han yderligere de tre sjælsevner og underordnede dem under verdenssjælen. Dermed modsagde han centrale principper i troen, hvilket gav ham fjendskab fra sunnitiske teologer. Ligesom de kristne skolastikere efter ham forsøgte Avicenna at kombinere græsk filosofi med sin religion, fornuft med tro. Han brugte således filosofiske lærdomme til videnskabeligt at underbygge islamiske overbevisninger. I sit skrift Om bekræftelse af profeterskab behandler han ikke alle spørgsmålene i den islamiske doktrin om profeter:s. 76-78 Selv om han opfattede både religion og filosofi som to nødvendige dele af hele sandheden, argumenterede han for, at de islamiske profeter burde have større betydning end de gamle filosoffer. Et centralt problem i hans teologi er teodicé, spørgsmålet om eksistensen af ondskab i den verden, der oprindeligt blev skabt af en velvillig og almægtig Gud. Da Gud er evig, men mennesket kun har en begrænset levetid til rådighed, er menneskets moralske ansvar et stort ansvar, som er udtryk for dets værdighed.

Kanonen blev oversat til latin omkring midten af det 12. århundrede af Gerhard af Cremona i Toledo. Ved at oversætte navnetillægget og oprindeligt den ærestitel, der svarer til hans regeringsfunktion, aš-šaiḫ ar-raʾīs (også rajīs og al-raïs), ("øverste sheik", "hans eminence, ministeren", "den ærværdige", "den ophøjede", "fyrsten") med princeps ("fyrste") og i kanonens eksplicitte tekst med rex ("konge"), har Gerhard bidraget til den legende, især i Italien siden det 14. århundrede, at Avicenna var en "fyrste af Córdoba". Han bidrog til den legende, der især har været udbredt i Italien siden det 14. århundrede, om at Avicenna var en "prins af Córdoba" eller Sevilla. Derfor optræder Avicenna ofte i billedfremstillinger med en krone og et scepter og blev også ofte afbildet i den islamiske verden som en "fyrstelig mester" (tyrkisk Scheikü'r-Reis). I Vesten blev han også omtalt på latin som princeps medicorum.

I begyndelsen af det 14. århundrede oversatte Armengaud Blasius i Montpellier en medicinsk versmanual af Avicenna til latinsk prosa. Blasius' onkel, Arnald af Villanova (lektor ved universitetet i Montpellier og pavelig livlæge) oversatte Avicennas psykiatriske afhandling De viribus cordis i 1306:s. 24

Noget tidligere:s. 21 end Gerhards oversættelse af kanonen blev der i Toledo-skolen lavet en oversættelse af Kitāb asch-Schifā til ærkebiskop Johannes af Toledo (1151-1166), først oversat fra arabisk til spansk af den jødiske filosof Abraham ibn Daud eller Avendauth (Avendarith israelita philosophus) og derefter fra spansk til latin af Dominicus Gundisalvi. Fra denne oversættelse fik især den sjette bog om sjælen, under titlen Liber sextus naturalium, en varig indflydelse på skolastikkens filosofiske debatter siden anden halvdel af det 13. århundrede. En uafhængig oversættelse, især af den ottende bog om dyr, blev lavet af Michael Scotus i Italien efter 1220 og dedikeret til Frederik II: en kejserligt autoriseret kopi, der blev lavet i Melfi, er dateret 9. august 1232 i kolofonen.

Selv om Avicennas kompendium Dāneschnāme-ye ʿAlā'ī ikke blev direkte oversat til latin, fik det indirekte indflydelse på den latinske tradition, fordi al-Ghazālī brugte det som model for sit værk Maqāṣid al-falāsifa (Filosoffernes hensigter, 1094), hvor sidstnævnte giver udtryk for sit angreb på Avicenna, al-Farābī og andre "filosoffers" lære (Tahāfut al-falāsifa, Filosoffernes usammenhængendehed, 1095, lat. Destructio philosophorum) blev indledt med en redegørelse for grundlæggende begreber inden for logik, metafysik, teologi og fysik fra disse filosoffers lære. Maqāṣid al-falāsifa var allerede blevet oversat til latin i første halvdel af det 12. århundrede i Toledo, sandsynligvis af Dominicus Gundisalvi, og cirkulerede derefter i et af håndskrifterne under titlen Liber Algazelis de summa theoricae philosophiae. De latinske læsere var ikke klar over afhængigheden af Avicennas Dāneschnāme-ye ʿAlā'ī, men anså bogen for at være en fremstilling af al-Ghazālīs ægte lære, hvilket førte til, at sidstnævnte fik en særlig anseelse, selv hos de forfattere, der sympatiserede med den tradition, som han var imod.

Et platoniserende skrift fra det 12. århundrede, der blev distribueret under titlen Liber Avicennae in primis et secundis substantiis et de fluxu entis eller også De intelligentiis, som fejlagtigt tilskrives Avicenna, stammer fra bl.a. Pseudo-Dionysius Areopagita, Augustin og Avicenna, og som under alle omstændigheder stammer fra en kristen latinsk forfatter, sandsynligvis Dominicus Gundisalvi. Avicenna blev også krediteret for en Liber de causis primis et secundis, som er en efterfølger til den pseudoaristoteliske Liber de causis, og som også blev skrevet i Toledo i det 12. århundrede.

I den latinske skolastik blev Avicenna - efter Averroes - den mest respekterede repræsentant for den islamiske filosofi og formidler af aristotelisk filosofi og naturhistorie. Hans værker blev ikke kun modtaget på de håndværksmæssige fakulteter og af teologer som Thomas Aquinas (f.eks. i De ente et essentia, tysk: Über das Sein und das Wesen):s. 147 og Johannes Duns Scotus, men fra slutningen af det 13. århundrede også og især på de medicinske fakulteter, og der så under både medicinske og filosofiske spørgsmål, hvor især Montpellier i Frankrig og Bologna i Italien spillede en nøglerolle. I Montpellier var kanonisk medicin en del af den obligatoriske lægeuddannelse fra 1309 (og indtil 1557). I Bologna blev modtagelsen i vid udstrækning indledt af Taddeo Alderotti († 1295), professor siden 1260, hvis elev Dino del Garbo videreførte tilgangen i Bologna, Siena, Padova og Firenze. Dinos elev Gentile da Foligno, der hovedsageligt arbejdede i Siena og Perugia, skrev den første næsten fuldstændige latinske kommentar til kanonen, et læreværk, der havde stor betydning indtil det 16. århundrede. Nogle humanistisk orienterede lærde i det 15. og 16. århundrede (såsom Lorenzo Lorenzano) havde til hensigt at fortrænge Avicennas lære, såsom "arabisten Galens" lære, fra deres dominerende position på universiteterne.

Andrea Alpago († 1521 eller 1522) fra Belluno udgav nye latinske oversættelser af kanon og andre skrifter af Avicenna, hvoraf nogle var forblevet uoversatte indtil da. Alpago arbejdede i ca. 30 år som læge på den venetianske gesandtjeneste i Damaskus, hvor han studerede arabiske manuskripter af Avicenna og Averroes' værker og deres arabiske kommentatorer. Hans behandling af kanonen, som første gang udkom på tryk i 1527, blev udarbejdet som en kritisk revision og glosering af den etablerede oversættelse af Gerhard af Cremona. Den er blevet trykt i mere end 30 nye udgaver og genudgivelser siden første udgave. Kanonen forblev et af de vigtigste værker inden for lægevidenskaben indtil det 17. århundrede.

Dante

Dante Alighieri (1265-1321), som allerede havde Avicenna til at tale i Banquet, i sit værk (ikke uafhængigt af Avicennas ovennævnte Ḥayy ibn Yaqẓān eller den hebraiske version Chaj ben Mekitz:pp. 138 og 149) Den guddommelige komedie (Inferno 4,143) Avicenna går sammen med sine to muslimske trosbrødre, Averroes og Saladin, ind i "det ædle slot" (nobile castello) i helvedes limbo, hvor der ellers kun befinder sig personer fra den førkristne hedenske oldtid, især filosoffer og digtere fra den græske og romerske verden: Der deler han med dem den skæbne at være undsluppet den evige fordømmelse ved at føre et dydigt liv, da han ellers skulle straffes i en af de dybere cirkler i det egentlige helvede, men samtidig, på grund af manglende deltagelse i dåbens sakramente, at være udelukket fra at blive frelst i Paradiso og derfor at skulle lide en tilstand uden straf, men i evig afstand til Gud. Den kendsgerning, at han og hans to trosbrødre i modsætning til deres hedenske lidelsesfæller fra førkristen tid allerede kendte den kristne lære og kunne have besluttet at lade sig døbe, at deres fastholdelse i en anden tro derfor var baseret på deres eget valg, og at de ikke er dømt til straf i en lavere cirkel i helvede sammen med deres andre trosbrødre, er udtryk for den særlige agtelse, som Dante havde for dem.

Buster, statuer og portrætter

Fantasiportrætter af Avicenna findes bl.a. i hallen på det medicinske fakultet på Sorbonne, på den tadsjikiske 20-somoni-seddel og i Milanos domkirke i et glasmaleri, som Milano donerede i 1479, samt i Wien.

Der findes også statuer af Avicenna i Dushanbe i Tadsjikistan og på hans fødeby i Afshana nær Bukhara i det nuværende Usbekistan.

Usbekiske antropologer havde brugt to fotografier af Avicennas kranie (se ovenfor) til at rekonstruere hans hoved i form af en buste.

Fiktion

I det 12. århundrede forherligede Niẓāmī ʿArūḍī, en persisk digter fra Samarkand, Avicennas medicinske færdigheder i anekdotiske historier. I folkelitteraturen flettes legendariske fortællinger om den berømte læge, som også skulle have magiske kræfter, og indholdet af Avicennas kanon nævnes endda i Tusind og en nats fortællinger (f.eks. i den 134. og den 449. nat, som indeholder fortællingen om slaven Tawaddud). I en tyrkisk folkeroman beskrives vidunderlige eventyr, som Avicenna oplever sammen med en påstået tvillingebror Abu l-Ḥāriṯ.:s. 122-125 I de engelske Canterbury Tales fra det 14. århundrede nævnes "Avicenna" også. I de engelske Canterbury Tales fra det 14. århundrede er "Avicen" lige så meget en del af standardlitteraturen for læger som "Galien":s. 152 Den tatariske underviser og forfatter Kajum Nasyri (1824-1904) overleverede en populær tyrkisk fortælling om Avicenna i russisk oversættelse. Avicenna er også blevet modtaget i moderne fiktion. I Noah Gordons bestseller The Medicus studerer romanens hovedperson f.eks. medicin hos Avicenna. I den historiske roman Vejen til Isfahan af Gilbert Sinoué er Avicenna hovedpersonen, og hele hans liv er beskrevet.

Avicenna-studier

Siden begyndelsen af vintersemestret 2014

Avicenna-prisen

I 2005 blev Avicenna Prize Association grundlagt i Tyskland af folk fra den akademiske verden, politik og samfundet på initiativ af Yaşar Bilgin, formand for den tyrkisk-tyske sundhedsstiftelse. Formålet med prisen var at hædre initiativer fra enkeltpersoner eller institutioner til fremme af interkulturel forståelse. Prisen blev for første gang uddelt i 2009 til FN-initiativet Alliance of Civilizations (AoC). I 2012 gik prisen til den iranske advokat, menneskerettighedsaktivist og modtager af Nobels fredspris i 2003, Shirin Ebadi, og den blev overrakt i Frankfurts Paulskirche.

Kilder

 1. Avicenna
 2. Avicenna
 3. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad Jorit Wintjes: Einführung. In: Konrad Goehl: Avicenna und seine Darstellung der Arzneiwirkungen. Baden-Baden 2014, S. 5–27.
 4. persisch افشانه, DMG Afšāna, usbekisch Afshona.
 5. a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap aq ar as at au av aw ax ay az ba bb bc bd be bf bg bh bi bj bk bl bm bn bo bp Gotthard Strohmaier: Avicenna. München 1999.
 6. Wera A. Smirnowa-Rakitina: Spiegel der Weisheit. Ein Avicenna-Roman. Aus dem Russischen übersetzt und bearbeitet von Hans-Christian Lothe. Prisma-Verlag, Leipzig 1963, S. 297 (Zeittafel).
 7. Paul Kraus: Eine arabische Biographie Avicennas. In: Klinische Wochenschrift. Band 11, 1932, S. 1880–1884 (Deutsche Übersetzung von Avicennas Autobiographie und ihrer Fortsetzung durch al-Dschuzdschani). Auch in: Medizinisches Journal. Band 1, 1966, S. 261–274, hier: S. 264.
 8. ^ Encyclopedia of Islam: Vol 1, p. 562, Edition I, 1964, Lahore, Pakistan
 9. ^ The Sheed & Ward Anthology of Catholic Philosophy. Rowman & Littlefield. 2005. ISBN 978-0-7425-3198-7.
 10. Benoït Patar, Dictionnaire des philosophes médiévaux, Québec, éd. Fides, 2006, p. 91
 11. ^ Histoire de la philosophie en Islam, p. 575
 12. ^ Histoire de la philosophie islamique, p. 233

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?