Kleopatra 7.

Orfeas Katsoulis | 8. dec. 2022

Indholdsfortegnelse

Resumé

Kleopatra VII Philopator (69 f.Kr. - 10. august 30 f.Kr.) var dronning af det ptolemæiske kongerige i Egypten fra 51 til 30 f.Kr. og dets sidste aktive herskerinde. Hun var medlem af det ptolemæiske dynasti og nedstammede fra dets grundlægger Ptolemæus I Soter, en makedonsk græsk general og ledsager af Alexander den Store. Efter Kleopatras død blev Egypten en provins under Romerriget, hvilket markerede afslutningen på den næstsidste hellenistiske stat og den æra, der havde varet siden Alexanders regeringstid (336-323 f.Kr.). Hendes modersmål var koine-græsk, og hun var den eneste ptolemæiske hersker, der lærte det egyptiske sprog.

I 58 f.Kr. ledsagede Kleopatra formentlig sin far, Ptolemæus XII Auletes, under hans eksil til Rom, efter at et oprør i Egypten (en romersk klientstat) havde gjort det muligt for hans rivaliserende datter Berenice IV at gøre krav på hans trone. Berenice blev dræbt i 55 f.Kr., da Ptolemæus vendte tilbage til Egypten med romersk militær bistand. Da han døde i 51 f.Kr. begyndte Kleopatra og hendes bror Ptolemæus XIII at regere i fællesskab, men et skænderi mellem dem førte til åben borgerkrig. Efter at have tabt slaget ved Pharsalus i Grækenland i 48 f.Kr. mod sin rival Julius Cæsar (en romersk diktator og konsul) i Cæsars borgerkrig flygtede den romerske statsmand Pompejus til Egypten. Pompejus havde været politisk allieret med Ptolemæus XII, men Ptolemæus XIII fik efter opfordring fra sine hofjunker Pompejus i baghold og dræbt, inden Cæsar ankom og besatte Alexandria. Cæsar forsøgte derefter at forsone de rivaliserende ptolemæiske søskende, men Ptolemæus' øverste rådgiver, Potheinos, anså Cæsars betingelser for at favorisere Kleopatra, så hans styrker belejrede hende og Cæsar i paladset. Kort efter at belejringen blev ophævet af forstærkninger, døde Ptolemæus XIII i slaget ved Nilen i 47 f.Kr.; Kleopatras halvsøster Arsinoe IV blev til sidst landsforvist til Efesos for sin rolle i gennemførelsen af belejringen. Cæsar erklærede Kleopatra og hendes bror Ptolemæus XIV for fælles herskere, men opretholdt en privat affære med Kleopatra, som gav en søn, Cæsarion. Kleopatra rejste til Rom som klientdronning i 46 og 44 f.Kr., hvor hun boede i Cæsars villa. Efter mordet på Cæsar og (på hendes ordre) Ptolemæus XIV i 44 f.Kr. udnævnte hun Cæsarion til medregent som Ptolemæus XV.

I borgerkrigen i 43-42 f.Kr. sluttede Kleopatra sig til det romerske andet triumvirat bestående af Cæsars grandnevø og arving Octavianus, Marcus Antonius og Marcus Aemilius Lepidus. Efter deres møde i Tarsos i 41 f.Kr. havde dronningen en affære med Antony. Han gennemførte henrettelsen af Arsinoe på hendes anmodning og blev i stigende grad afhængig af Kleopatra for både finansiering og militær hjælp under sine invasioner af Partherriget og Kongeriget Armenien. Donationerne fra Alexandria erklærede deres børn Alexander Helios, Kleopatra Selene II og Ptolemæus Philadelphus for herskere over forskellige tidligere områder under Antonius' triumvirale myndighed. Denne begivenhed, deres ægteskab og Antonius' skilsmisse fra Octavianus' søster Octavia Minor førte til den romerske republiks sidste krig. Octavian indledte en propagandakrig, tvang Antonius' allierede i det romerske senat til at flygte fra Rom i 32 f.Kr. og erklærede krig mod Kleopatra. Efter at have besejret Antonius og Kleopatras flåde i slaget ved Actium i 31 f.Kr. invaderede Octavianus' styrker Egypten i 30 f.Kr. og besejrede Antonius, hvilket førte til Antonius' selvmord. Da Kleopatra erfarede, at Octavian planlagde at tage hende med til sit romerske triumftog, begik hun selvmord ved forgiftning, i modsætning til den populære opfattelse, at hun blev bidt af en spids.

Kleopatras arv er bevaret i antikke og moderne kunstværker. Romersk historieskrivning og latinsk poesi gav et generelt kritisk syn på dronningen, som gennemsyrede den senere middelalder- og renæssancelitteratur. I billedkunsten omfatter de antikke skildringer af hende romerske buster, malerier og skulpturer, kaméudskæringer og glas, ptolemæiske og romerske mønter og relieffer. I renæssance- og barokkunsten var hun genstand for mange værker, herunder operaer, malerier, poesi, skulpturer og teaterdramaer. Siden den victorianske æra er hun blevet et ikon for egyptomanien i popkulturen, og i moderne tid er Kleopatra blevet brugt i kunsthåndværk og billedkunst, burlesk satire, Hollywood-film og varemærker for kommercielle produkter.

Den latiniserede form Kleopatra kommer fra det oldgræske Kleopátra (Κλεοπάτρα), der betyder "hendes faders ære", af κλέος (kléos, "ære") og πατήρ (patḗr, "far"). Den maskuline form ville være blevet skrevet enten som Kleópatros (Κλεόπατρος) eller Pátroklos (Πάτροκλος). Kleopatra var navnet på Alexander den Stores søster, samt Kleopatra Alcyone, Meleagers hustru i den græske mytologi. Gennem ægteskabet mellem Ptolemæus V Epiphanes og Kleopatra I Syra (en seleukidisk prinsesse) kom navnet ind i det ptolemæiske dynasti. Kleopatras adopterede titel Theā́ Philopátōra (Θεᾱ́ Φιλοπάτωρα) betyder "gudinde, der elsker sin far".

Baggrund

De ptolemæiske faraoer blev kronet af den egyptiske ypperstepræst Ptah i Memphis, men boede i den multikulturelle og overvejende græske by Alexandria, som blev grundlagt af Alexander den Store af Makedonien. De talte græsk og regerede Egypten som hellenistiske græske monarker, idet de nægtede at lære det egyptiske modersmål. I modsætning hertil kunne Kleopatra tale flere sprog som voksen og var den første ptolemæiske hersker til at lære det egyptiske sprog. Plutarch antyder, at hun også talte etiopisk, "troglodytternes" sprog, hebraisk (eller aramæisk), arabisk, syrisk (måske syrisk), medisk og parthisk, og hun kunne tilsyneladende også tale latin, selv om hendes romerske samtidige ville have foretrukket at tale med hende på hendes modersmål, koine græsk. Bortset fra græsk, egyptisk og latin afspejlede disse sprog Kleopatras ønske om at genoprette de nordafrikanske og vestasiatiske områder, der engang tilhørte det ptolemæiske kongerige.

Den romerske interventionisme i Egypten var ældre end Kleopatras regeringstid. Da Ptolemæus IX Lathyros døde i slutningen af 81 f.Kr. blev han efterfulgt af sin datter Berenice III. Da der ved det kongelige hof voksede modstand mod tanken om en en enevældig kvindelig monark, accepterede Berenice III imidlertid fælles styre og ægteskab med sin fætter og stedsøn Ptolemæus XI Alexander II, en aftale indgået af den romerske diktator Sulla. Ptolemæus XI fik sin kone dræbt kort efter deres ægteskab i 80 f.Kr., men blev lynchet kort efter i det efterfølgende oprør over mordet. Ptolemæus XI, og måske hans onkel Ptolemæus IX eller hans far Ptolemæus X Alexander I, testamenterede det ptolemæiske kongerige til Rom som sikkerhed for lån, så romerne havde juridisk grundlag for at overtage Egypten, deres klientstat, efter mordet på Ptolemæus XI. Romerne valgte i stedet at dele det ptolemæiske rige mellem Ptolemæus IX's uægte sønner, idet de skænkede Cypern til Ptolemæus af Cypern og Egypten til Ptolemæus XII Auletes.

Tidlig barndom

Kleopatra VII blev født i begyndelsen af 69 f.Kr. af den regerende ptolemæiske farao Ptolemaios XII og en ukendt mor, formentlig Ptolemaios XII's hustru Kleopatra VI Tryphaena (også kendt som Kleopatra V Tryphaena), som var mor til Kleopatras storesøster Berenice IV Epiphaneia. Kleopatra Tryphaena forsvinder fra de officielle optegnelser få måneder efter Kleopatras fødsel i 69 f.Kr. Ptolemæus XII's tre yngre børn, Kleopatras søster Arsinoe IV og brødrene Ptolemæus XIII Theos Philopator og Ptolemæus XIV, blev født i hans kones fravær. Kleopatras læremester i barndommen var Philostratos, af hvem hun lærte den græske talekunst og filosofi. I løbet af sin ungdom studerede Kleopatra formentlig på Musaeum, herunder biblioteket i Alexandria.

Ptolemæus XII's regeringstid og eksil

I 65 f.Kr. argumenterede den romerske censor Marcus Licinius Crassus over for det romerske senat for, at Rom skulle annektere det ptolemæiske Egypten, men hans lovforslag og et lignende lovforslag fra tribunen Servilius Rullus i 63 f.Kr. blev forkastet. Ptolemæus XII reagerede på truslen om en mulig annektering ved at tilbyde aflønning og overdådige gaver til magtfulde romerske statsmænd, såsom Pompejus under hans felttog mod Mithridates VI af Pontus, og til sidst Julius Cæsar, efter at han blev romersk konsul i 59 f.Kr. Ptolemæus XII's ødsle adfærd bragte ham imidlertid i bankerot, og han blev tvunget til at optage lån hos den romerske bankmand Gaius Rabirius Postumus.

I 58 f.Kr. annekterede romerne Cypern og anklagede Ptolemæus af Cypern, Ptolemæus XII's bror, for pirateri og fik ham til at begå selvmord i stedet for at gå i eksil på Paphos. Ptolemæus XII forblev offentligt tavs om sin brors død, en beslutning, der sammen med afståelsen af traditionelle ptolemæiske områder til romerne, skadede hans troværdighed blandt undersåtter, der allerede var rasende over hans økonomiske politik. Ptolemæus XII blev derefter forvist fra Egypten med magt og rejste først til Rhodos, derefter Athen og til sidst til triumvir Pompejus' villa i Alban-bjergene nær Praeneste i Italien. Ptolemæus XII tilbragte næsten et år der i udkanten af Rom, angiveligt ledsaget af sin datter Kleopatra, der på det tidspunkt var omkring 11 år gammel. Berenice IV sendte en ambassade til Rom for at forsvare sit styre og modsætte sig genindsættelse af sin far Ptolemæus XII, men Ptolemæus fik snigmordere til at dræbe lederne af ambassaden, en hændelse, der blev dækket af hans magtfulde romerske støtter. Da det romerske senat nægtede Ptolemæus XII tilbuddet om en bevæbnet eskorte og forsyninger til en tilbagevenden til Egypten, besluttede han at forlade Rom i slutningen af 57 f.Kr. og tage ophold i Artemistemplet i Efesos.

Ptolemæus XII's romerske finansfolk var fortsat fast besluttet på at genindsætte ham i magten. Pompey overtalte Aulus Gabinius, den romerske guvernør i Syrien, til at invadere Egypten og genoprette Ptolemæus XII og tilbød ham 10.000 talenter for den foreslåede mission. Selv om det bragte ham i strid med den romerske lov, invaderede Gabinius Egypten i foråret 55 f.Kr. via det hasmonæiske Judæa, hvor Hyrkanus II fik Antipater den Idumæer, far til Herodes den Store, til at forsyne den romersk ledede hær med forsyninger. Som ung kavaleriofficer var Marcus Antonius under Gabinius' kommando. Han udmærkede sig ved at forhindre Ptolemæus XII i at massakrere indbyggerne i Pelousion og ved at redde liget af Archelaos, Berenike IV's mand, efter at han var blevet dræbt i kamp, og sikrede ham en passende kongelig begravelse. Kleopatra, der dengang var 14 år gammel, skulle have rejst med den romerske ekspedition til Egypten; Antonius skulle år senere erklære, at han var blevet forelsket i hende på dette tidspunkt.

Gabinius blev stillet for retten i Rom for at have misbrugt sin autoritet, hvilket han blev frikendt for, men hans anden retssag for at have taget imod bestikkelse førte til hans eksil, hvorfra han blev kaldt tilbage syv år senere i 48 f.Kr. af Cæsar. Crassus erstattede ham som guvernør i Syrien og udvidede hans provinskommando til Egypten, men han blev dræbt af partherne i slaget ved Carrhae i 53 f.Kr. Ptolemæus XII lod Berenice IV og hendes velhavende tilhængere henrette og beslaglagde deres ejendomme. Han tillod Gabinius' overvejende germanske og galliske romerske garnison, Gabiniani, at chikanere folk i Alexandrias gader og indsatte sin mangeårige romerske finansmand Rabirius som hans øverste finansmand. I løbet af et år blev Rabirius sat i beskyttelsesforvaring og sendt tilbage til Rom, efter at hans liv var bragt i fare for at have drænet Egypten for dets ressourcer. På trods af disse problemer oprettede Ptolemaios XII et testamente, der udpegede Kleopatra og Ptolemaios XIII som hans fælles arvinger, førte tilsyn med store byggeprojekter såsom Edfu-templet og et tempel i Dendera og stabiliserede økonomien. Den 31. maj 52 f.Kr. blev Kleopatra gjort til Ptolemæus XII's regent, som det fremgår af en indskrift i Hathors tempel i Dendera. Rabirius var ikke i stand til at inddrive hele Ptolemæus XII's gæld ved dennes død, og den blev derfor overdraget til hans efterfølgere Kleopatra og Ptolemæus XIII.

Tronbestigelse

Ptolemæus XII døde før den 22. marts 51 f.Kr., da Kleopatra, som sin første handling som dronning, begyndte sin rejse til Hermonthis nær Theben for at installere en ny hellig Buchis-tyr, der blev tilbedt som en mellemmand for guden Montu i den gamle egyptiske religion. Kleopatra stod over for flere presserende problemer og nødsituationer kort efter sin tronbestigelse. Disse omfattede hungersnød forårsaget af tørke og et lavt niveau af den årlige oversvømmelse af Nilen og lovløs opførsel, der blev anstiftet af Gabiniani, de nu arbejdsløse og assimilerede romerske soldater, som Gabinius efterlod som garnison i Egypten. Da Kleopatra arvede sin fars gæld, skyldte hun også 17,5 millioner drakmer til den romerske republik.

I 50 f.Kr. sendte Marcus Calpurnius Bibulus, prokonsul i Syrien, sine to ældste sønner til Egypten, sandsynligvis for at forhandle med Gabinianerne og rekruttere dem som soldater i det desperate forsvar af Syrien mod partherne. Gabinianerne torturerede og myrdede imidlertid disse to, måske med hemmelig opmuntring fra slyngelagtige ledende administratorer ved Kleopatras hof. Kleopatra sendte de skyldige Gabiniani-mænd til Bibulus som fanger i afventning af hans dom, men han sendte dem tilbage til Kleopatra og irettesatte hende for at blande sig i deres domsafsigelse, som var det romerske senats prærogativ. Bibulus, der tog parti for Pompejus i Cæsars borgerkrig, undlod at forhindre Cæsar i at landsætte en flåde i Grækenland, hvilket i sidste ende gjorde det muligt for Cæsar at nå til Egypten i jagten på Pompejus.

Den 29. august 51 f.Kr. begyndte de officielle dokumenter at nævne Kleopatra som enevældig hersker, hvilket beviser, at hun havde afvist sin bror Ptolemæus XIII som medhersker. Hun havde sandsynligvis giftet sig med ham, Den ptolemæiske praksis med søskendeægteskaber blev indført af Ptolemæus II og hans søster Arsinoe II. Det var en gammel kongelig egyptisk praksis, men den blev afskyet af de samtidige grækere. Under Kleopatras regeringstid blev det imidlertid betragtet som en normal ordning for ptolemæiske herskere.

På trods af at Kleopatra afviste ham, havde Ptolemæus XIII stadig magtfulde allierede, især eunukken Potheinos, hans barndoms tutor, regent og administrator af hans ejendomme. Andre, der var involveret i kabalen mod Kleopatra, omfattede Achillas, en fremtrædende militærkommandant, og Theodotus af Chios, en anden af Ptolemæus XIII's lærere. Kleopatra synes at have forsøgt en kortvarig alliance med sin bror Ptolemæus XIV, men i efteråret 50 f.Kr. havde Ptolemæus XIII overtaget i deres konflikt og begyndte at underskrive dokumenter med sit navn før sin søsters navn, efterfulgt af fastsættelse af hans første regeringsdato i 49 f.Kr.

Mordet på Pompejus

I sommeren 49 f.Kr. kæmpede Kleopatra og hendes styrker stadig mod Ptolemæus XIII i Alexandria, da Pompejus' søn Gnaeus Pompeius ankom og søgte militær hjælp på vegne af sin far. Efter at være vendt tilbage til Italien fra krigene i Gallien og have krydset Rubicon i januar 49 f.Kr. havde Cæsar tvunget Pompejus og hans tilhængere til at flygte til Grækenland. I deres måske sidste fælles dekret indvilligede både Kleopatra og Ptolemæus XIII i Gnaeus Pompeius' anmodning og sendte sin far 60 skibe og 500 tropper, herunder Gabiniani, hvilket var med til at slette en del af gælden til Rom. Da Kleopatra tabte kampen mod sin bror, blev hun derefter tvunget til at flygte fra Alexandria og trække sig tilbage til Theben-området. I foråret 48 f.Kr. var Kleopatra rejst til det romerske Syrien sammen med sin lillesøster, Arsinoe IV, for at samle en invasionsstyrke, der skulle gå mod Egypten. Hun vendte tilbage med en hær, men hendes fremrykning til Alexandria blev blokeret af hendes brors styrker, herunder nogle gabinianere, der var mobiliseret til at kæmpe mod hende, så hun slog lejr uden for Pelousion i det østlige Nildelta.

I Grækenland kæmpede Cæsar og Pompejus' styrker mod hinanden i det afgørende slag ved Pharsalus den 9. august 48 f.Kr., som førte til ødelæggelse af det meste af Pompejus' hær og hans tvungne flugt til Tyrus i Libanon. På grund af sit tætte forhold til ptolemæerne besluttede Pompejus i sidste ende, at Egypten skulle være hans tilflugtssted, hvor han kunne genopbygge sine styrker. Ptolemæus XIII's rådgivere frygtede imidlertid tanken om, at Pompejus skulle bruge Egypten som base i en langvarig romersk borgerkrig. I en plan udtænkt af Theodotus ankom Pompejus med skib nær Pelousion efter at være blevet inviteret med en skriftlig besked, men blev overfaldet og stukket ihjel den 28. september 48 f.Kr. Ptolemæus XIII mente, at han havde demonstreret sin magt og afværgede samtidig situationen ved at få Pompejus' hoved, afhugget og balsameret, sendt til Cæsar, som ankom til Alexandria i begyndelsen af oktober og tog ophold i det kongelige palads. Cæsar udtrykte sorg og forargelse over mordet på Pompejus og opfordrede både Ptolemæus XIII og Kleopatra til at opløse deres styrker og forsone sig med hinanden.

Forholdet til Julius Caesar

Ptolemæus XIII ankom til Alexandria i spidsen for sin hær, i klar modvilje mod Cæsars krav om at han skulle opløse og forlade sin hær før hans ankomst. Kleopatra sendte i første omgang udsendinge til Cæsar, men da hun angiveligt hørte, at Cæsar var tilbøjelig til at have affærer med kongelige kvinder, kom hun til Alexandria for at se ham personligt. Historikeren Cassius Dio skriver, at hun gjorde det uden at informere sin bror, at hun klædte sig attraktivt og charmerede Cæsar med sin vid. Plutarch giver en helt anden og måske mytisk beretning, der hævder, at hun blev bundet i en sengetaske for at blive smuglet ind i paladset for at møde Cæsar.

Da Ptolemæus XIII opdagede, at hans søster var i paladset og omgikkes direkte med Cæsar, forsøgte han at vække befolkningen i Alexandria til oprør, men han blev arresteret af Cæsar, som brugte sine talegaver til at berolige den rasende menneskemængde. Cæsar bragte derefter Kleopatra og Ptolemæus XIII foran forsamlingen i Alexandria, hvor Cæsar afslørede Ptolemæus XII's skriftlige testamente - som Pompejus tidligere havde været i Pompejus' besiddelse - og udnævnte Kleopatra og Ptolemæus XIII som hans fælles arvinger. Cæsar forsøgte derefter at arrangere, at de to andre søskende, Arsinoe IV og Ptolemæus XIV, skulle herske sammen over Cypern, hvorved potentielle rivaliserende aspiranter til den egyptiske trone blev fjernet, samtidig med at de ptolemæiske undersåtter, der stadig var bitre over tabet af Cypern til romerne i 58 f.Kr., blev beroliget.

Da han vurderede, at denne aftale favoriserede Kleopatra frem for Ptolemæus XIII, og at sidstnævntes hær på 20.000 mand, inklusive Gabinianerne, sandsynligvis kunne besejre Cæsars hær på 4.000 mand uden støtte, besluttede Potheinos at lade Achillas lede deres styrker til Alexandria for at angribe både Cæsar og Kleopatra. Efter at det lykkedes Cæsar at henrette Potheinos, sluttede Arsinoe IV sig til Achillas og blev erklæret dronning, men fik kort efter sin tutor Ganymedes til at dræbe Achillas og overtage hans stilling som øverstbefalende for hendes hær. Ganymedes narrede derefter Cæsar til at anmode om den tidligere fange Ptolemæus XIII's tilstedeværelse som forhandler, blot for at få ham til at slutte sig til Arsinoe IV's hær. Den deraf følgende belejring af paladset, hvor Cæsar og Kleopatra var fanget sammen derinde, varede ind i det følgende år 47 f.Kr.

På et tidspunkt mellem januar og marts 47 f.Kr. ankom Cæsars forstærkninger, bl.a. anført af Mithridates af Pergamon og Antipater fra Idumæa. Ptolemæus XIII og Arsinoe IV trak deres styrker tilbage til Nilen, hvor Cæsar angreb dem. Ptolemæus XIII forsøgte at flygte i en båd, men den kæntrede, og han druknede. Ganymedes kan være blevet dræbt i slaget. Theodotus blev fundet flere år senere i Asien af Marcus Junius Brutus og henrettet. Arsinoe IV blev tvangsparaderet i Cæsars triumf i Rom, inden han blev forvist til Artemistemplet i Efesos. Kleopatra var påfaldende fraværende fra disse begivenheder og opholdt sig i paladset, sandsynligvis fordi hun havde været gravid med Cæsars barn siden september 48 f.Kr.

Cæsars embedsperiode som konsul var udløbet i slutningen af 48 f.Kr. Antonius, en af hans officerer, hjalp imidlertid med at sikre, at Cæsar blev udnævnt til diktator i et år, indtil oktober 47 f.Kr., hvilket gav Cæsar den juridiske myndighed til at løse den dynastiske strid i Egypten. På vagt over for at gentage fejlen fra Kleopatras søster Berenike IV ved at have en kvindelig monark som enehersker, udnævnte Cæsar Kleopatras 12-årige bror, Ptolemæus XIV, som fælles hersker med den 22-årige Kleopatra i et nominelt søskendeægteskab, men Kleopatra fortsatte med at leve privat sammen med Cæsar. Den nøjagtige dato, hvor Cypern blev tilbageført til hendes kontrol, er ikke kendt, selv om hun havde en guvernør der i 42 f.Kr.

Cæsar skulle angiveligt have taget med Kleopatra på en sejltur på Nilen og besøgt egyptiske monumenter, selv om dette måske er en romantisk fortælling, der afspejler senere velhavende romerske tilbøjeligheder, og ikke en virkelig historisk begivenhed. Historikeren Suetonius gav mange detaljer om rejsen, herunder brugen af Thalamegos, den lystskib, der blev bygget af Ptolemæus IV, som under hans regeringstid målte 90 meter i længden og 24 meter i højden og var komplet med spisestuer, statsværelser, hellige helligdomme og promenader langs de to dæk, der lignede en flydende villa. Cæsar kunne have haft en interesse i Nilkrydstogtet på grund af sin fascination af geografi; han var velbelæst i Eratosthenes' og Pytheas' værker og ønskede måske at opdage flodens kilde, men vendte om, inden han nåede Etiopien.

Cæsar rejste fra Egypten omkring april 47 f.Kr., angiveligt for at konfrontere Pharnaces II af Pontus, søn af Mithridates VI af Pontus, som var ved at skabe problemer for Rom i Anatolien. Det er muligt, at Cæsar, der var gift med den fremtrædende romerske kvinde Calpurnia, også ønskede at undgå at blive set sammen med Kleopatra, da hun fødte ham deres søn. Han efterlod tre legioner i Egypten, senere forøget til fire, under kommando af den frigivne Rufio, for at sikre Kleopatras skrøbelige stilling, men måske også for at holde hendes aktiviteter i skak.

Caesarion, Kleopatras påståede barn med Cæsar, blev født den 23. juni 47 f.Kr. og blev oprindeligt kaldt "Farao Cæsar", som det er bevaret på en stele i Serapeum i Memphis. Måske på grund af sit stadig barnløse ægteskab med Calpurnia forblev Cæsar offentligt tavs om Caesarion (men accepterede måske hans forældreskab i privat regi). Kleopatra, på den anden side, kom med gentagne officielle erklæringer om Caesarions afstamning og udpegede Caesar som faderen.

Kleopatra og hendes nominelle medregent Ptolemæus XIV besøgte Rom i slutningen af 46 f.Kr., formentlig uden Cæsarion, og blev indkvarteret i Cæsars villa i Horti Caesaris. Ligesom med deres far Ptolemæus XII tildelte Cæsar både Kleopatra og Ptolemæus XIV den juridiske status som "ven og allieret af det romerske folk" (latin: socius et amicus populi Romani), i realiteten klientherskere loyale over for Rom. Kleopatras gæster i Cæsars villa på den anden side af Tiberen var bl.a. senatoren Cicero, som fandt hende arrogant. Sosigenes af Alexandria, et af medlemmerne af Kleopatras hof, hjalp Cæsar med at beregne den nye julianske kalender, der trådte i kraft 1. januar 45 f.Kr. Venus Genetrix-templet, der blev oprettet i Cæsars forum den 25. september 46 f.Kr., indeholdt en guldstatue af Kleopatra (som stod der mindst indtil det 3. århundrede e.Kr.), hvilket forbandt moderen til Cæsars barn direkte med gudinden Venus, romernes moder. Statuen forbandt også på en subtil måde den egyptiske gudinde Isis med den romerske religion.

Kleopatras tilstedeværelse i Rom havde sandsynligvis en effekt på begivenhederne ved Lupercalia-festivalen en måned før Cæsars mord. Antonius forsøgte at sætte et kongeligt diadem på Cæsars hoved, men sidstnævnte nægtede i hvad der højst sandsynligt var en iscenesat forestilling, måske for at måle den romerske offentligheds stemning om at acceptere et kongedømme i hellenistisk stil. Cicero, der var til stede ved festen, spottede hånligt og spurgte, hvor diademet kom fra, en tydelig henvisning til den ptolemæiske dronning, som han afskyede. Cæsar blev myrdet på den irske dag i marts (15. marts 44 f.Kr.), men Kleopatra blev i Rom indtil omkring midten af april i det forgæves håb om at få Cæsarion anerkendt som Cæsars arving. Cæsars testamente udnævnte imidlertid hans grandnevø Octavianus som den primære arving, og Octavianus ankom til Italien omkring samme tidspunkt, hvor Kleopatra besluttede sig for at rejse til Egypten. Nogle få måneder senere fik Kleopatra Ptolemæus XIV dræbt ved forgiftning og gjorde sin søn Cæsarion til sin medhersker.

Kleopatra i befriernes borgerkrig

Octavianus, Antonius og Marcus Aemilius Lepidus dannede det andet triumvirat i 43 f.Kr., hvor de hver især blev valgt for fem år ad gangen for at genoprette ro og orden i republikken og retsforfølge Cæsars mordere. Kleopatra modtog beskeder fra både Gaius Cassius Longinus, en af Cæsars mordere, og Publius Cornelius Dolabella, prokonsul i Syrien og cæsarloyalist, som bad om militær hjælp. Hun besluttede at skrive til Cassius en undskyldning om, at hendes rige stod over for mange interne problemer, mens hun sendte de fire legioner, som Cæsar havde efterladt i Egypten, til Dolabella. Disse tropper blev imidlertid taget til fange af Cassius i Palæstina. Mens Serapion, Kleopatras guvernør på Cypern, overløb til Cassius og forsynede ham med skibe, tog Kleopatra sin egen flåde til Grækenland for personligt at hjælpe Octavianus og Antonius, men hendes skibe blev stærkt beskadiget i en storm i Middelhavet, og hun ankom for sent til at hjælpe i kampene. I efteråret 42 f.Kr. havde Antonius besejret Caesars snigmorderes styrker i slaget ved Philippi i Grækenland, hvilket førte til Cassius' og Brutus' selvmord.

I slutningen af 42 f.Kr. havde Octavianus fået kontrol over store dele af den vestlige halvdel af den romerske republik og Antonius over den østlige halvdel, mens Lepidus stort set var marginaliseret. I sommeren 41 f.Kr. etablerede Antonius sit hovedkvarter i Tarsos i Anatolien og indkaldte Kleopatra dertil i flere breve, som hun afviste, indtil Antonius' udsending Quintus Dellius overtalte hende til at komme. Mødet ville give Kleopatra mulighed for at rydde op i den misforståelse, at hun havde støttet Cassius under borgerkrigen, og tage territoriale udvekslinger i Levanten op, men Antonius ønskede utvivlsomt også at skabe et personligt, romantisk forhold til dronningen. Kleopatra sejlede op ad Kydnos-floden til Tarsos i Thalamegos, hvor hun var vært for Antonius og hans officerer til to nætter med overdådige banketter om bord på skibet. Det lykkedes Kleopatra at rense sit navn som en formodet tilhænger af Cassius, idet hun hævdede, at hun i virkeligheden havde forsøgt at hjælpe Dolabella i Syrien, og hun overtalte Antonius til at få sin søster i eksil, Arsinoe IV, henrettet i Efesos. Kleopatras tidligere oprørske guvernør af Cypern blev også overdraget til hende til henrettelse.

Forholdet til Mark Antony

Kleopatra inviterede Antonius til at komme til Egypten, før han rejste fra Tarsos, hvilket fik Antonius til at besøge Alexandria i november 41 f.Kr. Antonius blev godt modtaget af befolkningen i Alexandria, både for sine heroiske handlinger med at genoprette Ptolemæus XII til magten og for at komme til Egypten uden en besættelsesstyrke, som Cæsar havde gjort. I Egypten fortsatte Antonius med at nyde den overdådige kongelige livsstil, som han havde oplevet om bord på Kleopatras skib, der lå ved Tarsos. Han fik også sine underordnede, såsom Publius Ventidius Bassus, til at drive partherne ud af Anatolien og Syrien.

Kleopatra valgte omhyggeligt Antonius som sin partner til at producere flere arvinger, da han blev anset for at være den mest magtfulde romerske person efter Cæsars død. Med sine beføjelser som triumvir havde Antonius også den brede autoritet til at give Kleopatra de tidligere ptolemæiske lande, som i øjeblikket var på romerske hænder, tilbage til Kleopatra. Selv om det er klart, at både Kilikien og Cypern var under Kleopatras kontrol den 19. november 38 f.Kr., skete overdragelsen sandsynligvis tidligere i vinteren 41-40 f.Kr. i hendes tid sammen med Antonius.

I foråret 40 f.Kr. forlod Antonius Egypten på grund af problemer i Syrien, hvor hans guvernør Lucius Decidius Saxa blev dræbt, og hans hær blev overtaget af Quintus Labienus, en tidligere officer under Cassius, som nu tjente det parthiske rige. Kleopatra forsynede Antonius med 200 skibe til hans felttog og som betaling for sine nyerhvervede territorier. Hun skulle ikke se Antonius igen før 37 f.Kr., men hun opretholdt en korrespondance, og der er beviser for, at hun havde en spion i hans lejr. I slutningen af 40 f.Kr. havde Kleopatra født tvillinger, en dreng ved navn Alexander Helios og en pige ved navn Kleopatra Selene II, som Antonius begge anerkendte som sine børn. Helios (Solen) og Selene (Månen) var symbol på en ny æra af samfundsmæssig foryngelse, samt en indikation af, at Kleopatra håbede, at Antonius ville gentage Alexander den Stores bedrifter ved at erobre partherne.

Mark Antonius' parthiske felttog i øst blev afbrudt af begivenhederne i Perusine-krigen (41-40 f.Kr.), som hans ambitiøse hustru Fulvia indledte mod Octavianus i håb om at gøre sin mand til den ubestridte leder af Rom. Det er blevet antydet, at Fulvia ønskede at kløve Antonius fra Kleopatra, men konflikten opstod i Italien allerede før Kleopatras møde med Antonius i Tarsos. Fulvia og Antonius' bror Lucius Antonius blev til sidst belejret af Octavian ved Perusia (det moderne Perugia, Italien) og derefter forvist fra Italien, hvorefter Fulvia døde i Sicyon i Grækenland, mens hun forsøgte at nå Antonius. Hendes pludselige død førte til en forsoning mellem Octavianus og Antonius i Brundisium i Italien i september 40 f.Kr. Selv om den aftale, der blev indgået i Brundisium, befæstede Antonius' kontrol med den romerske republiks områder øst for Det Ioniske Hav, blev det også fastsat, at han skulle give afkald på Italia, Hispania og Gallien og gifte sig med Octavianus' søster Octavia den Yngre, en potentiel rival til Kleopatra.

I december 40 f.Kr. modtog Kleopatra Herodes i Alexandria som en uventet gæst og flygtning, der var flygtet fra en turbulent situation i Judæa. Herodes var blevet indsat som tetrark der af Antonius, men han kom snart i strid med Antigonus II Mattathias fra det gamle Hasmonæer-dynasti. Sidstnævnte havde fængslet Herodes' bror og medtetrark Phasael, som blev henrettet, mens Herodes flygtede mod Kleopatras hof. Kleopatra forsøgte at give ham en militær opgave, men Herodes afslog og rejste til Rom, hvor triumvirerne Octavianus og Antonius udnævnte ham til konge af Judæa. Denne handling bragte Herodes på kollisionskurs med Kleopatra, som ville ønske at genvinde de tidligere ptolemæiske områder, der udgjorde hans nye herodiske kongerige.

Forholdet mellem Antonius og Kleopatra blev måske dårligere, da han ikke blot giftede sig med Octavia, men også blev far til hendes to børn, Antonia den ældre i 39 f.Kr. og Antonia den mindre i 36 f.Kr., og flyttede sit hovedkvarter til Athen. Kleopatras position i Egypten var imidlertid sikker. Hendes rival Herodes var optaget af borgerkrig i Judæa, som krævede kraftig romersk militær bistand, men fik ingen fra Kleopatra. Da Antonius' og Octavians autoritet som triumvirer var udløbet den 1. januar 37 f.Kr. arrangerede Octavia et møde i Tarentum, hvor triumviratet officielt blev forlænget til 33 f.Kr. Med to legioner bevilget af Octavian og tusind soldater udlånt af Octavia rejste Antonius til Antiokia, hvor han forberedte sig på krig mod partherne.

Antonius indkaldte Kleopatra til Antiokia for at drøfte presserende spørgsmål, såsom Herodes' kongerige og finansiel støtte til hans parthiske felttog. Kleopatra tog sine nu treårige tvillinger med til Antiokia, hvor Antonius så dem for første gang, og hvor de sandsynligvis først fik deres efternavne Helios og Selene som en del af Antonius og Kleopatras ambitiøse planer for fremtiden. For at stabilisere Østen udvidede Antonius ikke blot Kleopatras domæne, han etablerede også nye herskerdynastier og klientherskere, som ville være loyale over for ham, men som i sidste ende ville overleve ham.

Med denne aftale fik Kleopatra betydelige tidligere ptolemæiske områder i Levanten, herunder næsten hele Fønikien (Libanon) minus Tyrus og Sidon, som forblev på romerske hænder. Hun fik også Ptolemais Akko (det moderne Akko, Israel), en by, der var blevet grundlagt af Ptolemæus II. I betragtning af hendes forfædres forbindelser med seleukiderne fik hun regionen Coele-Syrien langs den øvre del af Orontes-floden. Hun fik endda området omkring Jeriko i Palæstina, men hun lejede dette område tilbage til Herodes. På bekostning af den nabatæiske konge Malichus I (en fætter til Herodes) fik Kleopatra også en del af det nabatæiske kongerige omkring Akaba-bugten ved Det Røde Hav, herunder Ailana (det moderne Akaba i Jordan). Mod vest fik Kleopatra Cyrene langs den libyske kyst samt Itanos og Olous på det romerske Kreta. Selv om disse områder stadig blev administreret af romerske embedsmænd, berigede de ikke desto mindre hendes kongerige og fik hende til at erklære indledningen af en ny æra ved at dobbeltdatere sine mønter i 36 f.Kr.

Antonius' udvidelse af det ptolemæiske rige ved at give afkald på direkte kontrolleret romersk territorium blev udnyttet af hans rival Octavianus, som udnyttede den offentlige stemning i Rom mod at give en udenlandsk dronning magt på bekostning af deres republik. Octavianus, der fremmede fortællingen om, at Antonius forsømte sin dydige romerske hustru Octavia, gav både hende og Livia, hans egen hustru, ekstraordinære privilegier, som var hellige. Ca. 50 år tidligere havde Cornelia Africana, datter af Scipio Africanus, været den første levende romerske kvinde, som fik en statue tilegnet. Hun blev nu efterfulgt af Octavia og Livia, hvis statuer højst sandsynligt blev rejst i Cæsars Forum for at konkurrere med Kleopatras statue, som Cæsar selv havde rejst.

I 36 f.Kr. ledsagede Kleopatra Antonius til Eufrat på hans rejse mod det parthiske rige. Derefter vendte hun tilbage til Egypten, måske på grund af sin fremskredne graviditet. I sommeren 36 f.Kr. havde hun født Ptolemæus Philadelphus, hendes anden søn med Antonius.

Antonius' parthiske felttog i 36 f.Kr. blev en komplet fiasko af en række årsager, især forræderiet fra Artavasdes II af Armenien, som overgik til parthisk side. Efter at have mistet omkring 30.000 mand, mere end Crassus ved Carrhae (en ydmygelse han havde håbet at hævne), ankom Antonius endelig til Leukokome nær Berytus (det moderne Beirut, Libanon) i december, hvor han var i gang med et heftigt drikkeri, inden Kleopatra ankom for at skaffe penge og tøj til sine ramponerede tropper. Antonius ønskede at undgå de risici, der var forbundet med at vende tilbage til Rom, og derfor rejste han sammen med Kleopatra tilbage til Alexandria for at se sin nyfødte søn.

Donationer af Alexandria

Da Antonius forberedte sig på endnu en parthisk ekspedition i 35 f.Kr., denne gang rettet mod deres allierede Armenien, rejste Octavia til Athen med 2.000 soldater for angiveligt at støtte Antonius, men det var højst sandsynligt en plan, som Octavianus havde udtænkt for at bringe ham i forlegenhed for sine militære tab. Antonius modtog disse tropper, men fortalte Octavia, at hun ikke skulle bevæge sig øst for Athen, da han og Kleopatra rejste sammen til Antiokia, for pludselig og uforklarligt at opgive det militære felttog og tage tilbage til Alexandria. Da Octavia vendte tilbage til Rom, fremstillede Octavian sin søster som et offer, der var blevet krænket af Antonius, selv om hun nægtede at forlade Antonius' husstand. Octavianus' selvtillid voksede, da han eliminerede sine rivaler i vest, herunder Sextus Pompeius og endda Lepidus, det tredje medlem af triumviratet, som blev sat i husarrest efter at have gjort oprør mod Octavianus på Sicilien.

Dellius blev sendt som Antonius' udsending til Artavasdes II i 34 f.Kr. for at forhandle en potentiel ægteskabsalliance, der skulle gifte den armenske konges datter med Alexander Helios, søn af Antonius og Kleopatra. Da dette blev afvist, marcherede Antonius med sin hær ind i Armenien, besejrede deres styrker og tog kongen og den armenske kongefamilie til fange. Antonius afholdt derefter en militærparade i Alexandria som en efterligning af en romersk triumf, idet han klædt ud som Dionysos red ind i byen på en stridsvogn for at præsentere de kongelige fanger for Kleopatra, der sad på en gylden trone over en sølvdais. Nyheden om denne begivenhed blev stærkt kritiseret i Rom som en perversion af hævdvundne romerske riter og ritualer, der i stedet skulle nydes af en egyptisk dronning.

Ved en begivenhed, der blev afholdt i gymnasiet kort efter triumfen, klædte Kleopatra sig ud som Isis og erklærede, at hun var kongernes dronning sammen med sin søn Cæsarion, kongernes konge, mens Alexander Helios blev erklæret konge af Armenien, Medien og Parthien, og den toårige Ptolemæus Philadelphos blev erklæret konge af Syrien og Cilicien. Kleopatra Selene II blev tildelt Kreta og Kyrene. Antonius og Kleopatra blev muligvis gift under denne ceremoni. Antonius sendte en rapport til Rom med anmodning om ratificering af disse territoriale krav, der nu er kendt som Alexandrias donationer. Octavianus ønskede at offentliggøre den til propagandaformål, men de to konsuler, der begge var tilhængere af Antonius, fik den censureret fra offentlig visning.

I slutningen af 34 f.Kr. indledte Antonius og Octavianus en ophedet propagandakrig, der skulle vare i årevis. Antonius hævdede, at hans rival ulovligt havde afsat Lepidus fra deres triumvirat og forhindret ham i at rejse tropper i Italien, mens Octavian beskyldte Antonius for ulovligt at tilbageholde kongen af Armenien, at gifte sig med Kleopatra, selvom han stadig var gift med sin søster Octavia, og uretmæssigt at hævde Caesarion som Cæsars arving i stedet for Octavianus. Litaniet af beskyldninger og sladder i forbindelse med denne propagandakrig har formet den folkelige opfattelse af Kleopatra fra litteraturen fra Augustus-perioden og frem til forskellige medier i moderne tid. Kleopatra skulle have hjernevasket Marcus Antonius med hekseri og trolddom og var lige så farlig som Homers Helena af Troja i forhold til at ødelægge civilisationen. Plinius den Ældre hævder i sin naturhistorie, at Kleopatra engang opløste en perle til en værdi af titusindvis af millioner af sestercer i eddike, blot for at vinde et væddemål under et middagsselskab. Beskyldningen om, at Antonius havde stjålet bøger fra biblioteket i Pergamum for at fylde biblioteket i Alexandria op, viste sig senere at være et indrømmet opspind fra Gaius Calvisius Sabinus.

Et papyrusdokument fra februar 33 f.Kr., som senere blev brugt til at pakke en mumie ind i, indeholder Kleopatras underskrift, sandsynligvis skrevet af en embedsmand med bemyndigelse til at underskrive på hendes vegne. Det drejer sig om visse skattefritagelser i Egypten, der blev givet til enten Quintus Caecillius eller Publius Canidius Crassus, en tidligere romersk konsul og Antonius' fortrolige, der skulle lede hans landstyrker i Actium. En underskrift i en anden håndskrift nederst på papyrusen lyder "make it happen" (dette er sandsynligvis dronningens autograf, da det var ptolemæiske praksis at kontrasignere dokumenter for at undgå forfalskning.

Slaget ved Actium

I en tale til det romerske senat på sin første dag som konsul den 1. januar 33 f.Kr. beskyldte Octavianus Antonius for at forsøge at undergrave de romerske frihedsrettigheder og den territoriale integritet som slave for sin orientalske dronning. Inden Antonius og Octavians fælles imperium udløb den 31. december 33 f.Kr. erklærede Antonius Cæsarion for den sande arving til Cæsar i et forsøg på at underminere Octavianus. I 32 f.Kr. blev de antonianske loyalister Gaius Sosius og Gnaeus Domitius Ahenobarbus konsuler. Førstnævnte holdt en brændende tale, hvori han fordømte Octavian, der nu var privat borger uden offentligt embede, og indførte lovforslag mod ham. Under den næste senatssession trængte Octavian ind i senatsbygningen med bevæbnede vagter og rejste sine egne anklager mod konsulerne. Skræmt af denne handling flygtede konsulerne og over 200 senatorer, der stadig støttede Antonius, fra Rom den næste dag for at slutte sig til Antonius' side.

Antonius og Kleopatra rejste sammen til Efesos i 32 f.Kr., hvor hun forsynede ham med 200 af de 800 flådefartøjer, som han kunne erhverve. Ahenobarbus, der var på vagt over for at få Octavianus' propaganda bekræftet over for offentligheden, forsøgte at overtale Antonius til at få Kleopatra udelukket fra felttoget mod Octavianus. Publius Canidius Crassus fremførte det modargument, at Kleopatra finansierede krigsindsatsen og var en kompetent monark. Kleopatra afviste Antonius' anmodninger om at vende tilbage til Egypten, idet hun vurderede, at hun ved at blokere Octavian i Grækenland lettere kunne forsvare Egypten ved at blokere Octavian i Grækenland. Kleopatras insisteren på, at hun skulle deltage i kampen om Grækenland, førte til, at prominente romere, såsom Ahenobarbus og Lucius Munatius Plancus, faldt fra.

I foråret 32 f.Kr. rejste Antonius og Kleopatra til Athen, hvor hun overtalte Antonius til at sende Octavia en officiel skilsmisseerklæring. Dette tilskyndede Plancus til at råde Octavianus til at beslaglægge Antonius' testamente, der var investeret med de vestlige jomfruer. Selv om det var en krænkelse af hellige og juridiske rettigheder, erhvervede Octavianus med magt dokumentet fra Vesas tempel, og det blev et nyttigt redskab i propagandakrigen mod Antonius og Kleopatra. Octavian fremhævede dele af testamentet, såsom at Cæsarion blev udnævnt til Cæsars arving, at donationerne af Alexandria var lovlige, at Antonius skulle begraves sammen med Kleopatra i Egypten i stedet for i Rom, og at Alexandria skulle gøres til den romerske republiks nye hovedstad. Som et tegn på loyalitet over for Rom besluttede Octavianus at påbegynde opførelsen af sit eget mausoleum på Campus Martius. Octavianus' juridiske status blev også forbedret ved at blive valgt til konsul i 31 f.Kr. Da Antonius' testamente var blevet offentliggjort, havde Octavianus sin casus belli, og Rom erklærede krig mod Kleopatra, Det juridiske argument for krig var mindre baseret på Kleopatras territoriale erhvervelser, med tidligere romerske territorier, der blev regeret af hendes børn med Antonius, og mere på det faktum, at hun ydede militær støtte til en privatperson, nu hvor Antonius' triumvirale myndighed var udløbet.

Antonius og Kleopatra havde en større flåde end Octavianus, men besætningerne i Antonius og Kleopatras flåde var ikke alle veluddannede, nogle af dem var måske fra handelsskibe, hvorimod Octavianus havde en fuldt ud professionel styrke. Antonius ønskede at krydse Adriaterhavet og blokere Octavianus ved enten Tarentum eller Brundisium, men Kleopatra, der primært var optaget af at forsvare Egypten, tilsidesatte beslutningen om at angribe Italien direkte. Antonius og Kleopatra oprettede deres vinterhovedkvarter i Patrai i Grækenland, og i foråret 31 f.Kr. var de flyttet til Actium på den sydlige side af den Ambrakiske Golf.

Kleopatra og Antonius havde støtte fra forskellige allierede konger, men Kleopatra havde allerede været i konflikt med Herodes, og et jordskælv i Judæa gav ham en undskyldning for at være fraværende fra felttoget. De mistede også støtten fra Malichus I, hvilket skulle vise sig at få strategiske konsekvenser. Antonius og Kleopatra tabte flere skænderier mod Octavianus omkring Actium i løbet af sommeren 31 f.Kr., mens afhopningerne til Octavians lejr fortsatte, herunder Antonius' mangeårige kammerat Dellius og de allierede konger Amyntas af Galatien og Deiotaros af Paphlagonia. Mens nogle i Antonius' lejr foreslog at opgive søkonflikten for at trække sig ind i landet, opfordrede Kleopatra til en søkonfrontation for at holde Octavianus' flåde væk fra Egypten.

Den 2. september 31 f.Kr. mødte Octavianus' flådestyrker under ledelse af Marcus Vipsanius Agrippa Antonius og Kleopatras flådestyrker i slaget ved Actium. Kleopatra, om bord på sit flagskib, Antonias, havde kommandoen over 60 skibe ved udmundingen af den Ambrakiske Golf, bagest i flåden, i hvad der sandsynligvis var et træk fra Antonius' officerer for at marginalisere hende under slaget. Antonius havde beordret, at deres skibe skulle have sejl om bord for at få bedre mulighed for at forfølge eller flygte fra fjenden, hvilket Kleopatra, der altid var optaget af at forsvare Egypten, benyttede til hurtigt at bevæge sig gennem området med større kampe i en strategisk tilbagetrækning til Peloponnesos. Burstein skriver, at partisanske romerske forfattere senere ville beskylde Kleopatra for at være fej at have forladt Antonius, men deres oprindelige hensigt med at beholde deres sejl om bord kan have været at bryde blokaden og redde så meget af deres flåde som muligt. Antonius fulgte efter Kleopatra og gik om bord på hendes skib, der var kendetegnet ved sine karakteristiske lilla sejl, da de to flygtede fra slaget og tog til Tainaron. Antonius undgik angiveligt Kleopatra i løbet af denne tre dages rejse, indtil hendes hofdamer i Tainaron opfordrede ham til at tale med hende. Slaget ved Actium rasede uden Kleopatra og Antonius indtil om morgenen den 3. september og blev efterfulgt af massive afhopninger af officerer, tropper og allierede konger til Octavianus' side.

Undergang og død

Mens Octavianus besatte Athen, gik Antonius og Kleopatra i land ved Paraitonion i Egypten. Parret gik derefter hver til sit, Antonius til Kyrene for at samle flere tropper og Kleopatra til havnen i Alexandria i et forsøg på at vildlede oppositionen og fremstille aktiviteterne i Grækenland som en sejr. Hun var bange for, at nyheden om udfaldet af slaget ved Actium ville føre til et oprør. Det er usikkert, om hun på dette tidspunkt rent faktisk henrettede Artavasdes II og sendte hans hoved til sin rival, Artavasdes I af Media Atropatene, i et forsøg på at indgå en alliance med ham.

Lucius Pinarius, Marcus Antonius' udpegede guvernør i Kyrene, fik besked om, at Octavian havde vundet slaget ved Actium, før Antonius' budbringere nåede frem til hans hof. Pinarius lod disse budbringere henrette og gik derefter over på Octavians side og overgav ham de fire legioner under hans kommando, som Antonius ønskede at få. Antonius begik næsten selvmord efter at have hørt nyheden om dette, men blev stoppet af sine stabsofficerer. I Alexandria byggede han en tilbagetrukket hytte på øen Pharos, som han gav kælenavnet Timoneion, efter filosoffen Timon af Athen, der var berømt for sin kynisme og misantropi. Herodes, som efter slaget ved Actium personligt havde rådet Antonius til at forråde Kleopatra, rejste til Rhodos for at møde Octavianus og afstå fra sit kongedømme af loyalitet over for Antonius. Octavian var imponeret over hans tale og loyalitetssans, så han tillod ham at bevare sin position i Judæa, hvilket isolerede Antonius og Kleopatra yderligere.

Kleopatra begyndte måske at betragte Antonius som en belastning i sensommeren 31 f.Kr., da hun forberedte sig på at overlade Egypten til sin søn Cæsarion. Kleopatra planlagde at give ham sin trone, føre sin flåde fra Middelhavet til Det Røde Hav og derefter sejle til en fremmed havn, måske i Indien, hvor hun kunne tilbringe tid med at komme sig. Disse planer blev dog i sidste ende opgivet, da det lykkedes Malichus I, efter råd fra Octavianus' guvernør i Syrien, Quintus Didius, at brænde Kleopatras flåde som hævn for sine tab i en krig med Herodes, som Kleopatra i høj grad havde taget initiativ til. Kleopatra havde ingen anden mulighed end at blive i Egypten og forhandle med Octavianus. Selv om det højst sandsynligt var senere pro-Oktavian-propaganda, blev det rapporteret, at Kleopatra på dette tidspunkt begyndte at teste styrken af forskellige gifte på fanger og endda hendes egne tjenere.

Kleopatra fik Cæsarion til at indtræde i ephebi'ernes rækker, hvilket sammen med relieffer på en stele fra Koptos dateret 21. september 31 f.Kr. viste, at Kleopatra nu var ved at forberede sin søn til at blive Egyptens enehersker. I et udtryk for solidaritet lod Antonius også Marcus Antonius Antyllus, sin søn med Fulvia, træde ind i ephebi på samme tid. Separate meddelelser og udsendelser fra Antonius og Kleopatra blev derefter sendt til Octavianus, der stadig var stationeret på Rhodos, selv om Octavianus tilsyneladende kun har svaret Kleopatra. Kleopatra anmodede om, at hendes børn skulle arve Egypten, og at Antonius skulle have lov til at leve i eksil i Egypten, tilbød Octavian penge i fremtiden og sendte ham straks overdådige gaver. Octavian sendte sin diplomat Thyrsos til Kleopatra, efter at hun truede med at brænde sig selv og store mængder af sin skat i en grav, der allerede var under opførelse. Thyrsos rådede hende til at dræbe Antonius, så hendes liv ville blive skånet, men da Antonius fik mistanke om uretfærdige hensigter, fik han denne diplomat pisket og sendt tilbage til Octavian uden en aftale.

Efter langvarige forhandlinger, der i sidste ende ikke førte til noget resultat, drog Octavianus ud for at invadere Egypten i foråret 30 f.Kr. og gjorde holdt i Ptolemais i Fønikien, hvor hans nye allierede Herodes forsynede hans hær med friske forsyninger. Octavianus rykkede sydpå og indtog hurtigt Pelousion, mens Cornelius Gallus, der marcherede østpå fra Cyrene, besejrede Antonius' styrker nær Paraitonion. Octavianus rykkede hurtigt frem til Alexandria, men Antonius vendte tilbage og vandt en lille sejr over Octavianus trætte tropper uden for byens hippodrom. Den 1. august 30 f.Kr. overgav Antonius' flåde sig imidlertid til Octavianus, efterfulgt af Antonius' kavaleri. Kleopatra gemte sig i sin grav sammen med sine nærmeste ledsagere og sendte en besked til Antonius om, at hun havde begået selvmord. I fortvivlelse reagerede Antonius på dette ved at stikke sig selv i maven og tage sit eget liv i en alder af 53 år. Ifølge Plutarch var han stadig døende, da han blev bragt til Kleopatra ved hendes grav og fortalte hende, at han var død ærefuldt, og at hun kunne stole på Octavianus' ledsager Gaius Proculeius frem for alle andre i hans følge. Det var imidlertid Proculeius, der infiltrerede hendes grav ved hjælp af en stige og tilbageholdt dronningen, idet han nægtede hende muligheden for at brænde sig selv med sine skatte. Kleopatra fik derefter lov til at balsamere og begrave Antonius i sin grav, inden hun blev eskorteret til paladset.

Octavianus gik ind i Alexandria, besatte paladset og tog Kleopatras tre yngste børn til fange. Da hun mødtes med Octavian, sagde Kleopatra ligeud til ham: "Jeg vil ikke lade mig føre i en triumf" (oldgræsk: οὑ θριαμβεύσομαι, romaniseret: ou thriambéusomai), ifølge Livy, en sjælden optegnelse af hendes nøjagtige ord. Octavian lovede, at han ville holde hende i live, men gav ingen forklaring om sine fremtidige planer for hendes kongerige. Da en spion informerede hende om, at Octavian planlagde at flytte hende og hendes børn til Rom om tre dage, forberedte hun sig på selvmord, da hun ikke havde nogen intentioner om at blive paraderet i en romersk triumf som sin søster Arsinoe IV. Det er uklart, om Kleopatras selvmord den 10. august 30 f.Kr. i en alder af 39 år fandt sted i paladset eller i hendes grav. Det siges, at hun var ledsaget af sine tjenere Eiras og Charmion, som også tog deres eget liv. Octavian skulle have været vred over dette resultat, men lod Kleopatra begrave på kongelig vis ved siden af Antonius i hendes grav. Kleopatras læge Olympos forklarede ikke hendes dødsårsag, selv om den populære opfattelse er, at hun lod en asp eller en egyptisk kobra bide og forgifte hende. Plutarch fortæller denne fortælling, men foreslår derefter, at et redskab (κνῆστις, knêstis, lit. 'rygsøjle, osterive') blev brugt til at indføre giften ved at kradse, mens Dio siger, at hun injicerede giften med en nål (βελόνη, belónē), og Strabo argumenterede for en salve af en slags. Der blev ikke fundet nogen giftig slange ved hendes lig, men hun havde små stiksår på armen, som kunne være forårsaget af en nål.

Kleopatra besluttede i sine sidste øjeblikke at sende Cæsarion til Øvre Egypten, måske med planer om at flygte til Kushite Nubien, Etiopien eller Indien. Cæsarion, nu Ptolemæus XV, skulle kun regere i 18 dage, indtil han blev henrettet på Octavianus' ordre den 29. august 30 f.Kr. efter at være vendt tilbage til Alexandria under det falske påskud, at Octavianus ville tillade ham at blive konge. Octavianus var overbevist af filosofen Arius Didymus' råd om, at der kun var plads til én Cæsar i verden. Med det ptolemæiske kongeriges fald blev den romerske provins Egypten oprettet, hvilket markerede afslutningen på den hellenistiske periode. I januar 27 f.Kr. blev Octavianus omdøbt til Augustus ("den ærværdige") og fik forfatningsmæssige beføjelser, der gjorde ham til den første romerske kejser, hvilket indvarslede det romerske imperiums principat-æra.

I traditionen fra de makedonske herskere regerede Kleopatra Egypten og andre territorier som Cypern som en enevældig monark og var den eneste lovgiver i sit kongerige. Hun var den øverste religiøse autoritet i sit rige og var formand for religiøse ceremonier, der var dedikeret til guder fra både den egyptiske og græske polyteistiske trosretning. Hun førte tilsyn med opførelsen af forskellige templer for egyptiske og græske guder, en synagoge for jøderne i Egypten og byggede endda Caesareum i Alexandria, der var dedikeret til dyrkelse af hendes protektor og elsker Julius Cæsar. Kleopatra var direkte involveret i de administrative anliggender i sit domæne og håndterede kriser som f.eks. hungersnød ved at beordre kongelige kornkamre til at uddele mad til den sultende befolkning under en tørke i begyndelsen af hendes regeringstid. Selv om den planøkonomi, som hun ledede, mere var et ideal end en realitet, forsøgte regeringen at indføre priskontrol, toldsatser og statsmonopoler for visse varer, faste valutakurser for udenlandske valutaer og strenge love, der tvang bønderne til at blive i deres landsbyer i plante- og høstsæsonen. Tilsyneladende finansielle problemer fik Kleopatra til at nedvurdere sit møntvæsen, som omfattede sølv- og bronzemønter, men ingen guldmønter som hos nogle af hendes fjerne ptolemæiske forgængere.

Børn og efterfølgere

Efter hendes selvmord blev Kleopatras tre overlevende børn, Kleopatra Selene II, Alexander Helios og Ptolemæus Philadelphos, sendt til Rom med Octavianus' søster Octavia den Yngre, en tidligere hustru til deres far, som deres værge. Kleopatra Selene II og Alexander Helios var til stede ved Octavianus' romerske triumf i 29 f.Kr. Alexander Helios' og Ptolemæus Philadelphus' skæbne er ukendt efter dette tidspunkt. Octavia arrangerede forlovelsen af Kleopatra Selene II med Juba II, søn af Juba I, hvis nordafrikanske kongerige Numidien var blevet gjort til en romersk provins i 46 f.Kr. af Julius Cæsar på grund af Juba I's støtte til Pompejus. Kejser Augustus indsatte Juba II og Kleopatra Selene II efter deres bryllup i 25 f.Kr. som de nye herskere af Mauretanien, hvor de omdannede den gamle karthagiske by Iol til deres nye hovedstad, der fik navnet Caesarea Mauretaniae (det nuværende Cherchell, Algeriet). Kleopatra Selene II importerede mange vigtige lærde, kunstnere og rådgivere fra sin mors kongelige hof i Alexandria for at tjene hende i Cæsarea, som nu var gennemsyret af hellenistisk græsk kultur. Hun gav også sin søn navnet Ptolemæus af Mauretanien til ære for deres ptolemæiske dynastiske arv.

Kleopatra Selene II døde omkring 5 f.Kr., og da Juba II døde i 23

Romersk litteratur og historieskrivning

Selv om næsten 50 antikke værker i romersk historieskrivning nævner Kleopatra, indeholder disse ofte kun korte beretninger om slaget ved Actium, hendes selvmord og augusternes propaganda om hendes personlige mangler. Selv om der ikke er tale om en biografi om Kleopatra, er Antonius' liv skrevet af Plutarch i det første århundrede e.Kr. den mest grundige beretning om Kleopatras liv, der er bevaret. Plutarch levede et århundrede efter Kleopatra, men støttede sig på primære kilder, såsom Philotas af Amfissa, der havde adgang til det ptolemæiske kongepalads, Kleopatras personlige læge ved navn Olympos og Quintus Dellius, en nær fortrolig med Mark Antonius og Kleopatra. Plutarchs værk omfattede både den augustanske opfattelse af Kleopatra - som blev kanonisk for hans periode - og kilder uden for denne tradition, såsom øjenvidneberetninger. Den jødisk-romerske historiker Josephus, der skrev i det 1. århundrede e.Kr., giver værdifulde oplysninger om Kleopatras liv via hendes diplomatiske forhold til Herodes den Store. Dette værk er dog i høj grad baseret på Herodes' erindringer og den forudindtagede beretning fra Nicolaus af Damaskus, som var lærer for Kleopatras børn i Alexandria, før han flyttede til Judæa for at tjene som rådgiver og krønikeskriver ved Herodes' hof. Den romerske historie, der blev udgivet af embedsmanden og historikeren Cassius Dio i begyndelsen af det tredje århundrede e.Kr., giver ikke desto mindre en sammenhængende historie om Kleopatras regeringstid, selv om den ikke fuldt ud forstår kompleksiteten i den sene hellenistiske verden.

Kleopatra nævnes knap nok i De Bello Alexandrino, memoirer af en ukendt stabsofficer, der tjente under Cæsar. Cicero, som kendte hende personligt, giver et lidet flatterende portræt af Kleopatra i sine skrifter. De augustæiske forfattere Vergil, Horace, Propertius og Ovid videreførte de negative synspunkter om Kleopatra, som det herskende romerske regime havde godkendt, selv om Vergil etablerede ideen om Kleopatra som en romansk og episk melodramatisk figur. Horace så også Kleopatras selvmord som et positivt valg, en idé, som blev accepteret i senmiddelalderen med Geoffrey Chaucer. Historikerne Strabo, Velleius, Valerius Maximus, Plinius den Ældre og Appianus, der ganske vist ikke har så fyldestgørende beretninger som Plutarch, Josephus eller Dio, gav dog nogle detaljer om hendes liv, som ikke var overleveret i andre historiske optegnelser. Indskrifter på samtidige ptolemæiske mønter og nogle egyptiske papyrusdokumenter viser Kleopatras synspunkt, men dette materiale er meget begrænset i forhold til de romerske litterære værker. Det fragmentariske Libyka, der blev bestilt af Kleopatras svigersøn Juba II, giver et glimt af et muligt historiografisk materiale, der støttede Kleopatras synspunkt.

Kleopatras køn har måske ført til, at hun er blevet fremstillet som en mindre, men ikke ubetydelig figur i den antikke, middelalderlige og endda moderne historieskrivning om det gamle Egypten og den græsk-romerske verden. Historikeren Ronald Syme har f.eks. hævdet, at hun var af ringe betydning for Cæsar, og at Octavianus' propaganda forstørrede hendes betydning i overdreven grad. Selv om den almindelige opfattelse af Kleopatra var en produktiv forførerinde, havde hun kun to kendte sexpartnere, nemlig Cæsar og Antonius, de to mest fremtrædende romere i perioden, som højst sandsynligt ville sikre hendes dynastis overlevelse. Plutarch beskrev Cleopatra som havende en stærkere personlighed og charmerende vid end fysisk skønhed.

Kulturelle skildringer

Kleopatra blev afbildet i forskellige antikke kunstværker, både i egyptisk, hellenistisk-græsk og romersk stil. Blandt de bevarede værker er statuer, buster, relieffer og mønter samt gamle udskårne kaméer, som f.eks. en afbildning af Kleopatra og Antonius i hellenistisk stil, der nu befinder sig i Altes Museum i Berlin. Moderne billeder af Kleopatra blev fremstillet både i og uden for det ptolemæiske Egypten. F.eks. fandtes der engang en stor forgyldt bronzestatue af Kleopatra i Venus Genetrix-templet i Rom, hvilket var første gang, at en levende person fik sin statue placeret ved siden af en guddom i et romersk tempel. Den blev opstillet af Cæsar og forblev i templet i hvert fald indtil det 3. århundrede e.Kr., og dens bevarelse skyldes måske Cæsars protektion, selv om Augustus ikke fjernede eller ødelagde kunstværker i Alexandria, der forestillede Kleopatra.

Hvad angår overlevende romerske statuer, blev en statue af Kleopatra i naturlig størrelse fundet nær Tomba di Nerone i Rom langs Via Cassia, og den befinder sig nu i Museo Pio-Clementino, som er en del af Vatikanmuseerne. Plutarch hævder i sit Livet af Antonius, at de offentlige statuer af Antonius blev revet ned af Augustus, men at Kleopatras statuer blev bevaret efter hendes død takket være hendes ven Archibius, der betalte kejseren 2.000 talenter for at afholde ham fra at ødelægge hendes.

Siden 1950'erne har forskere diskuteret, om Esquiline Venus, der blev opdaget i 1874 på Esquiline Hill i Rom og opbevaret i Palazzo dei Conservatori på de Capitolinske Museer, er en afbildning af Kleopatra, baseret på statuens frisure og ansigtstræk, det kongelige diadem, der tilsyneladende bæres over hovedet, og den egyptiske uraeus-kobra, der er viklet om basen. Modstandere af denne teori hævder, at ansigtet på denne statue er tyndere end ansigtet på Berlin-portrættet og hævder, at det var usandsynligt, at hun ville blive afbildet som den nøgne gudinde Venus (eller den græske Afrodite). Hun blev imidlertid afbildet i en egyptisk statue som gudinden Isis, mens nogle af hendes mønter afbilder hende som Venus-Afrodite. Hun klædte sig også som Afrodite, da hun mødte Antonius i Tarsos. Man mener generelt, at Esquiline Venus er en romersk kopi fra midten af det 1. århundrede e.Kr. af en græsk original fra det 1. århundrede f.Kr. fra Pasiteles' skole.

De mønter, der er bevaret fra Kleopatras regeringstid, omfatter mønter fra hvert regeringsår fra 51 til 30 f.Kr. Kleopatra, som var den eneste ptolemæiske dronning, der udstedte mønter på egne vegne, inspirerede næsten helt sikkert sin partner Cæsar til at blive den første nulevende romer til at præsentere sit portræt på sine egne mønter. Kleopatra var også den første udenlandske dronning, der fik sit billede vist på romersk valuta. Mønter fra perioden for hendes ægteskab med Antonius, som også bærer hans billede, viser dronningen med en næse og en fremtrædende hage, der ligner hendes mands næse og hage meget. Disse lignende ansigtstræk fulgte en kunstnerisk konvention, der repræsenterede den gensidigt observerede harmoni mellem et kongepar. Hendes stærke, næsten maskuline ansigtstræk på disse særlige mønter er slående forskellige fra de glattere, blødere og måske idealiserede skulpturelle billeder af hende i enten den egyptiske eller hellenistiske stil. Hendes maskuline ansigtstræk på mønter ligner hendes far, Ptolemæus XII Auletes, og måske også hendes ptolemæiske forfader Arsinoe II (316-260 f.Kr.) og endda afbildninger af tidligere dronninger som Hatshepsut og Nefertiti. Det er sandsynligt, at Antonius' ansigt ikke kun blev gjort i overensstemmelse med hendes, men også med hendes makedoniske græske forfædres, som grundlagde det ptolemæiske dynasti, for at gøre sig kendt af hendes undersåtter som et legitimt medlem af kongehuset.

Indskrifterne på mønterne er skrevet på græsk, men også i nominativ for romerske mønter i stedet for i genitiv for græske mønter, og bogstaverne er placeret cirkulært langs møntens kanter i stedet for horisontalt eller vertikalt på tværs af mønten, som det var almindeligt for græske mønter. Disse facetter af deres mønter repræsenterer en syntese af romersk og hellenistisk kultur og måske også en erklæring til deres undersåtter om Antonius' eller Kleopatras overlegenhed i forhold til den anden, selv om det er tvetydigt for moderne forskere. Diana Kleiner hævder, at Kleopatra på en af sine mønter, der er præget med det dobbelte billede af hendes mand Antonius, gjorde sig selv mere maskulin end andre portrætter og lignede mere en acceptabel romersk klientdronning end en hellenistisk herskerinde. Kleopatra havde faktisk opnået dette maskuline udseende på mønter fra før hendes affære med Antonius, f.eks. de mønter, der blev præget i Ashkelon-mønten under hendes korte eksilperiode i Syrien og Levanten, som Joann Fletcher forklarer som hendes forsøg på at fremstå som sin far og som en legitim efterfølger til en mandlig ptolemæiske hersker.

Forskellige mønter, såsom en tetradrachme af sølv, der blev præget efter Kleopatras ægteskab med Antonius i 37 f.Kr., viser hende iført et kongeligt diadem og en "melon"-frisure. Kombinationen af denne frisure og et diadem ses også på to bevarede skulpturelle marmorhoveder. Denne frisure, hvor håret er flettet tilbage til en knold, er den samme som den, hendes ptolemæiske forfædre Arsinoe II og Berenice II bar på deres egne mønter. Efter hendes besøg i Rom i 46-44 f.Kr. blev det moderne for romerske kvinder at anvende den som en af deres frisurer, men den blev opgivet til fordel for et mere beskedent og stramt look under Augustus' konservative styre.

Af de overlevende buster og hoveder af Kleopatra i græsk-romersk stil har skulpturen "Berlin Cleopatra", der befinder sig i Antikensammlung Berlin-samlingen i Altes Museum, hendes fulde næse, mens hovedet "Vatikan Cleopatra", der befinder sig i Vatikanmuseerne, er beskadiget og mangler næsen. Både Cleopatra fra Berlin og Cleopatra fra Vatikanet har kongelige diademer og lignende ansigtstræk og lignede måske engang ansigtet på hendes bronzestatue, der befinder sig i Venus Genetrix-templet. Begge hoveder er dateret til midten af det 1. århundrede f.Kr. og blev fundet i romerske villaer langs Via Appia i Italien, idet Vatikanets Cleopatra blev udgravet i Quintilii's villa. Francisco Pina Polo skriver, at Kleopatras mønter præsenterer hendes billede med sikkerhed og hævder, at det er bekræftet, at det skulpturelle portræt af Berlin-hovedet har en lignende profil med håret trukket tilbage i en knold, et diadem og en krogformet næse. Et tredje skulpturelt portræt af Kleopatra, der af forskere er anerkendt som autentisk, findes på det arkæologiske museum i Cherchell i Algeriet. Dette portræt har det kongelige diadem og lignende ansigtstræk som hovederne fra Berlin og Vatikanet, men har en mere unik frisure og kan faktisk forestille Kleopatra Selene II, datter af Kleopatra. En mulig skulptur af marmor fra Parian af Kleopatra, der bærer en gribhovedbeklædning i egyptisk stil, befinder sig på de kapitolinske museer. Den blev fundet i nærheden af et Isis-helligdom i Rom og er dateret til det 1. århundrede f.Kr. og er enten romersk eller hellenistisk-egyptisk af oprindelse.

Andre mulige skulpturelle afbildninger af Kleopatra omfatter en i British Museum, London, lavet af kalksten, som måske kun afbilder en kvinde i hendes følge under hendes rejse til Rom. Kvinden på dette portræt har ansigtstræk, der ligner de andre (herunder den udprægede akviline næse), men mangler et kongeligt diadem og har en anden frisure. Hovedet fra British Museum, der engang tilhørte en hel statue, kunne dog potentielt repræsentere Kleopatra på et andet tidspunkt i hendes liv og kan også afsløre et forsøg fra Kleopatras side på at fjerne brugen af kongelige insignier (dvs. diademet) for at gøre sig selv mere tiltalende for borgerne i det republikanske Rom. Duane W. Roller spekulerer i, at hovedet fra British Museum sammen med hovederne fra det egyptiske museum i Cairo, fra de to andre på det capitolinske museum og fra Maurice Nahmens privatsamling, der har samme ansigtstræk og frisurer som Berlin-portrættet, men som mangler et kongeligt diadem, sandsynligvis repræsenterer medlemmer af det kongelige hof eller endda romerske kvinder, der efterligner Kleopatras populære frisure.

I Marcus Fabius Rufus' hus i Pompeii i Italien er et vægmaleri fra midten af det første århundrede f.Kr. af gudinden Venus, der holder en amor nær massive tempeldøre, sandsynligvis en afbildning af Kleopatra som Venus Genetrix med hendes søn Cæsarion. Bestillingen af maleriet falder sandsynligvis sammen med opførelsen af Venus Genetrix-templet i Cæsars forum i september 46 f.Kr., hvor Cæsar lod opstille en forgyldt statue, der forestillede Kleopatra. Denne statue dannede sandsynligvis grundlaget for hendes afbildninger i både skulpturkunst og dette maleri i Pompeji. Kvinden på maleriet bærer et kongeligt diadem over hovedet og ligner påfaldende meget Vatikanets Kleopatra, som bærer mulige mærker på marmoret på venstre kind, hvor en amorarm kan være blevet revet af. Rummet med maleriet blev muret af ejeren, måske som en reaktion på henrettelsen af Cæsarion i 30 f.Kr. på ordre af Octavianus, da offentlige afbildninger af Kleopatras søn ville have været uheldige for det nye romerske regime. Bag hendes gyldne diadem, der er kronet med en rød juvel, er der et gennemsigtigt slør med krøller, der antyder den "melon"-frisure, som dronningen foretrak. Hendes elfenbenshvide hud, runde ansigt, lange akviline næse og store runde øjne var træk, der var almindelige i både romerske og ptolemæiske afbildninger af guder. Roller bekræfter, at "der er næppe tvivl om, at dette er en afbildning af Kleopatra og Cæsarion foran dørene til Venus' tempel i Forum Julium, og som sådan bliver det det eneste bevarede samtidige maleri af dronningen."

Et andet maleri fra Pompeii, der er dateret til begyndelsen af det første århundrede e.Kr. og befinder sig i Giuseppe II's hus, indeholder en mulig afbildning af Kleopatra og hendes søn Cæsarion, begge iført kongelige diademer, mens hun hviler sig tilbage og indtager gift i en selvmordshandling. Maleriet blev oprindeligt anset for at forestille den karthagiske adelsdame Sophonisba, som mod slutningen af den anden puniske krig (218-201 f.Kr.) drak gift og begik selvmord på foranledning af sin elsker Masinissa, kong af Numidien. Argumenterne for, at det er Kleopatra, omfatter hendes hus' stærke forbindelse med den numidiske kongefamilie, idet Masinissa og Ptolemæus VIII Physcon har været venner, og Kleopatras egen datter giftede sig med den numidiske prins Juba II. Sophonisba var også en mere ukendt person, da maleriet blev lavet, mens Kleopatras selvmord var langt mere berømt. En asp er fraværende på maleriet, men mange romere var af den opfattelse, at hun fik gift på en anden måde end ved et giftigt slangebid. Et sæt dobbeltdøre på maleriets bagvæg, der er placeret meget højt over personerne på maleriet, antyder den beskrevne indretning af Kleopatras grav i Alexandria. En mandlig tjener holder munden på en kunstig egyptisk krokodille (muligvis et kunstfærdigt bakkehåndtag), mens en anden mand, der står ved siden af, er klædt ud som en romer.

I 1818 blev et nu forsvundet encaustic-maleri fundet i Serapis-templet i Hadrians Villa nær Tivoli i Lazio i Italien, som forestillede Kleopatra, der begik selvmord med en asp, der bed hende i det bare bryst. En kemisk analyse, der blev foretaget i 1822, bekræftede, at maleriet bestod af en tredjedel voks og to tredjedele harpiks. Tykkelsen af maleriet over Kleopatras nøgne kød og hendes draperi lignede angiveligt malerierne på Fayum-mumieportrætterne. Et stålsnit, der blev offentliggjort af John Sartain i 1885, og som viser maleriet som beskrevet i den arkæologiske rapport, viser Kleopatra iført autentisk tøj og smykker fra Egypten i den sene hellenistiske periode samt de ptolemæiske herskeres strålende krone, som ses på deres portrætter på forskellige mønter, der blev præget under deres respektive regeringstid. Efter Kleopatras selvmord bestilte Octavianus et maleri, der forestillede hende bidt af en slange, og han førte dette billede frem i hendes sted under sit triumfoptog i Rom. Portrætmaleriet af Kleopatras død var måske blandt de mange kunstværker og skatte, som kejser Hadrian tog med fra Rom for at udsmykke sin private villa, hvor det blev fundet i et egyptisk tempel.

Et romersk panelmaleri fra Herculaneum i Italien, dateret til det første århundrede e.Kr., forestiller muligvis Kleopatra. På billedet bærer hun et kongeligt diadem, rødt eller rødbrunt hår, der er trukket tilbage i en knold, og øreringe med kugleformede vedhæng, mens hendes hvide hud i ansigtet og på halsen står på en sort baggrund. Hendes hår og ansigtstræk ligner dem på de skulpturelle portrætter fra Berlin og Vatikanet samt på hendes mønter. En meget lignende malet buste af en kvinde med et blåt pandebånd i frugtplantagens hus i Pompeji har egyptiske billeder, såsom en sfinx i græsk stil, og kan være skabt af den samme kunstner.

Portland-vasen, en romersk kaméglasvase fra augustansk tid, der nu befinder sig på British Museum, indeholder en mulig afbildning af Kleopatra og Antonius. I denne fortolkning kan man se Kleopatra gribe fat i Antonius og trække ham til sig, mens en slange (dvs. aspen) stiger op mellem hendes ben, Eros svæver over hende, og Anton, den påståede forfader til den antonianske familie, ser fortvivlet til, mens hans efterkommer Antonius føres til sin undergang. Den anden side af vasen indeholder måske en scene med Octavia, der er forladt af sin mand Antonius, men overvåges af sin bror, kejser Augustus. Vasen er således ikke blevet skabt før 35 f.Kr., da Antonius sendte sin kone Octavia tilbage til Italien og blev hos Kleopatra i Alexandria.

Buste af Kleopatra i Royal Ontario Museum forestiller en buste af Kleopatra i egyptisk stil. Den er dateret til midten af det 1. århundrede f.Kr. og er måske den tidligste afbildning af Kleopatra som både gudinde og regerende farao i Egypten. Skulpturen har også udprægede øjne, der har ligheder med romerske kopier af ptolemæiske skulpturelle kunstværker. Dendera-tempelkomplekset i nærheden af Dendera i Egypten rummer reliefudskæringer i egyptisk stil langs de ydre vægge i Hathor-templet, der viser Kleopatra og hendes unge søn Cæsarion som voksen og regerende farao, der ofrer til guderne. Augustus fik sit navn indskrevet her efter Kleopatras død.

En stor ptolemæiske statue af sort basalt, der er 104 cm høj og nu befinder sig på Eremitagemuseet i Sankt Petersborg, men man mener, at den forestiller Arsinoe II, Ptolemæus II's hustru, men nyere analyser har vist, at den kan forestille hendes efterkommer Kleopatra på grund af de tre uraei, der pryder hendes hovedbeklædning, hvilket er en forøgelse af de to uraei, som Arsinoe II brugte som symbol på hendes herredømme over Nedre og Øvre Egypten. Kvinden på basaltstatuen holder også et delt, dobbelt overflødighedshorn (dikeras), som kan ses på mønter af både Arsinoe II og Kleopatra. Bernard Andreae hævder i sin Kleopatra und die Caesaren (2006), at denne basaltstatue, ligesom andre idealiserede egyptiske portrætter af dronningen, ikke indeholder realistiske ansigtstræk og derfor ikke bidrager meget til kendskabet til hendes udseende. Adrian Goldsworthy skriver, at på trods af disse fremstillinger i traditionel egyptisk stil ville Kleopatra kun have klædt sig som indfødt "måske til visse ritualer" og i stedet normalt ville klæde sig som en græsk monark, hvilket ville omfatte det græske pandebånd, der ses på hendes græsk-romerske buster.

I moderne tid er Kleopatra blevet et ikon i populærkulturen, et ry, der er formet af teaterforestillinger, der går tilbage til renæssancen, samt malerier og film. Dette materiale overgår i høj grad omfanget og størrelsen af den eksisterende historiografiske litteratur om hende fra den klassiske oldtid og har haft en større indflydelse på den brede offentligheds opfattelse af Kleopatra end sidstnævnte. Den engelske digter Geoffrey Chaucer fra det 14. århundrede har i The Legend of Good Women sat Kleopatra i kontekst til den kristne verden i middelalderen. Hans skildring af Kleopatra og Antonius, hendes strålende ridder, der er engageret i hoflig kærlighed, er i moderne tid blevet fortolket som enten legende eller misogyn satire. Chaucer fremhævede imidlertid Kleopatras forhold til kun to mænd som næppe en forførers liv og skrev sine værker delvist som en reaktion på den negative fremstilling af Kleopatra i De Mulieribus Claris og De Casibus Virorum Illustrium, latinske værker af den italienske digter Giovanni Boccaccio fra det 14. århundrede. Renæssancehumanisten Bernardino Cacciante var i sin Libretto apologetico delle donne fra 1504 den første italiener, der forsvarede Kleopatras omdømme og kritiserede den moraliserende og kvindefjendske holdning, der blev opfattet i Boccaccios værker. Værker af islamisk historieskrivning skrevet på arabisk dækkede Kleopatras regeringstid, såsom Al-Masudis Meadows of Gold fra det 10. århundrede, selv om hans værk fejlagtigt hævdede, at Octavian døde kort efter Kleopatras selvmord.

Kleopatra optrådte i miniaturer til illuminerede manuskripter, som f.eks. en afbildning af hende og Antonius liggende i en grav i gotisk stil af Boucicaut-mesteren i 1409. I billedkunsten begyndte billedhuggerne Bartolommeo Bandinelli og Alessandro Vittoria i det 16. århundrede at skildre Kleopatra som en fritstående nøgen figur, der begik selvmord. Blandt de tidlige tryk, der afbilder Kleopatra, kan nævnes tegninger af renæssancekunstnerne Rafael og Michelangelo samt træsnit fra det 15. århundrede i illustrerede udgaver af Boccaccios værker.

Inden for scenekunsten inspirerede Elizabeth I af Englands død i 1603 og den tyske udgivelse i 1606 af påståede breve fra Kleopatra Samuel Daniel til at ændre og genudgive sit skuespil Kleopatra fra 1594 i 1607. Han blev efterfulgt af William Shakespeare, hvis Antony and Cleopatra, der i vid udstrækning var baseret på Plutarch, blev opført første gang i 1608 og gav et noget sjofelt billede af Kleopatra i skarp kontrast til Englands egen jomfrudronning. Kleopatra blev også præsenteret i operaer, f.eks. i George Frideric Händels Giulio Cesare in Egitto fra 1724, som skildrede Cæsars og Kleopatras kærlighedsaffære; Domenico Cimarosa skrev Kleopatra om et lignende emne i 1789.

I det victorianske Storbritannien var Kleopatra stærkt forbundet med mange aspekter af den gamle egyptiske kultur, og hendes billede blev brugt til at markedsføre forskellige husholdningsprodukter, herunder olielamper, litografier, postkort og cigaretter. Fiktive romaner som H. Rider Haggards Cleopatra (1889) og Théophile Gautiers One of Cleopatra's Nights (1838) fremstillede dronningen som en sensuel og mystisk orientalsk kvinde, mens ægyptologen Georg Ebers' Cleopatra (1894) var mere baseret på historisk nøjagtighed. Den franske dramatiker Victorien Sardou og den irske dramatiker George Bernard Shaw producerede skuespil om Kleopatra, mens burleske forestillinger som F. C. Burnands Antony and Cleopatra bød på satiriske skildringer af dronningen, der forbandt hende og det miljø, hun levede i, med den moderne tidsalder. Shakespeares Antony and Cleopatra blev betragtet som kanonisk i den victorianske æra. Dets popularitet førte til den opfattelse, at Lawrence Alma-Tademas maleri fra 1885 forestillede Antonius' og Kleopatras møde på hendes lystskib i Tarsus, selv om Alma-Tadema i et privat brev afslørede, at det forestiller et senere møde mellem dem i Alexandria. Samuel Barbers opera Antony and Cleopatra (1966), der blev bestilt til åbningen af Metropolitan Opera House, var også baseret på Shakespeares skuespil. I sin ufærdige novelle De egyptiske nætter fra 1825 populariserede Alexander Pusjkin den romerske historiker Aurelius Victor fra det 4. århundrede, hvis påstande, som tidligere stort set var blevet ignoreret, om at Kleopatra havde prostitueret sig for mænd, der betalte for sex med deres liv. Kleopatra blev også værdsat uden for den vestlige verden og Mellemøsten, da den kinesiske lærde Yan Fu fra Qing-dynastiet skrev en omfattende biografi om hende.

Georges Méliès' Røveri af Cleopatras grav (fransk: Cléopâtre), en fransk stumfilm fra 1899, var den første film, der skildrede Cleopatras karakter. Hollywood-film fra det 20. århundrede var påvirket af tidligere victorianske medier, hvilket var med til at forme karakteren af Kleopatra, som blev spillet af Theda Bara i Kleopatra (1917), Claudette Colbert i Kleopatra (1934) og Elizabeth Taylor i Kleopatra (1963). Ud over hendes portrættering som en "vampyr"-dronning indeholdt Bara's Kleopatra også troper, der var kendt fra det orientalistiske maleri fra det 19. århundrede, såsom despotisk opførsel, blandet med farlig og åbenlys kvindelig seksualitet. Colberts rolle som Kleopatra fungerede som en glamourmodel til salg af produkter med egyptisk tema i stormagasiner i 1930'erne, som var rettet mod kvindelige biografgængere. Som forberedelse til filmen med Taylor i hovedrollen som Kleopatra reklamerede dameblade i begyndelsen af 1960'erne for, hvordan man med makeup, tøj, smykker og frisurer kunne opnå et "egyptisk" udseende, der lignede dronningerne Kleopatra og Nefertiti. I slutningen af det 20. århundrede var der treogfyrre film, to hundrede skuespil og romaner, femogfyrre operaer og fem balletter forbundet med Kleopatra.

Skriftlige værker

Mens myterne om Kleopatra stadig er udbredt i de populære medier, er vigtige aspekter af hendes karriere stort set ubemærket, såsom hendes kommando over flådestyrker og administrative handlinger. De publikationer om oldgræsk medicin, der tilskrives hende, er dog sandsynligvis skrevet af en læge af samme navn, der skrev i slutningen af det første århundrede e.Kr. Ingrid D. Rowland, som fremhæver, at den "Berenice kaldet Cleopatra", der blev citeret af den kvindelige romerske læge Metrodora fra det 3. eller 4. århundrede, sandsynligvis af middelalderlige lærde blev forvekslet med Cleopatra. Der findes kun fragmenter af disse medicinske og kosmetiske skrifter, som f.eks. dem, der er bevaret af Galen, herunder midler mod hårsygdomme, skaldethed og skæl, sammen med en liste over vægt- og målangivelser til farmakologiske formål. Aëtius af Amida tilskriver Kleopatra en opskrift på parfumeret sæbe, mens Paulus af Ægina har bevaret hendes påståede instruktioner om farvning og krølning af hår.

Kleopatra tilhørte det makedoniske græske dynasti af ptolemæerne, hvis europæiske oprindelse går tilbage til det nordlige Grækenland. Gennem sin far, Ptolemæus XII Auletes, var hun en efterkommer af to prominente ledsagere af Alexander den Store af Makedonien: generalen Ptolemæus I Soter, grundlæggeren af det ptolemæiske kongerige i Egypten, og Seleukos I Nicator, den makedoniske græker, grundlæggeren af det seleukidiske rige i Vestasien. Mens Kleopatras faderlige linje kan spores, er hendes mors identitet ukendt. Hun var formentlig datter af Kleopatra VI Tryphaena (også kendt som Kleopatra V Tryphaena), Ptolemæus XII's søster-kone, som tidligere havde født deres datter Berenice IV.

Kleopatra I Syra var det eneste medlem af det ptolemæiske dynasti, som med sikkerhed vides at have indført en ikke-græsk afstamning. Hendes mor Laodice III var en datter født af kong Mithridates II af Pontus, en perser fra det mithridatiske dynasti, og hans kone Laodice, som havde en blandet græsk-persisk arv. Kleopatra I Syras far Antiokos III den Store var en efterkommer af dronning Apama, den sogdiske iranske hustru til Seleukos I Nicator. Det antages generelt, at ptolemæerne ikke giftede sig med indfødte egyptere. Michael Grant hævder, at der kun er én kendt egyptisk elskerinde til en Ptolemæus og ingen kendt egyptisk hustru til en Ptolemæus, og han hævder endvidere, at Kleopatra sandsynligvis ikke havde nogen egyptisk afstamning og "ville have beskrevet sig selv som græsk". Stacy Schiff skriver, at Kleopatra var en makedonsk græker med nogle persiske aner, og argumenterer for, at det var sjældent for ptolemæerne at have en egyptisk elskerinde. Duane W. Roller spekulerer i, at Kleopatra kunne have været datter af en teoretisk halvt makedonsk-græsk, halvt egyptisk kvinde fra Memphis i det nordlige Egypten, der tilhørte en familie af præster dedikeret til Ptah (en hypotese, der ikke generelt accepteres i forskningen), men hævder, at uanset Kleopatras herkomst, så værdsatte hun sin græske ptolemæiske arv mest. Ernle Bradford skriver, at Kleopatra ikke udfordrede Rom som en egyptisk kvinde "men som en civiliseret græker".

Påstande om, at Kleopatra var et uægte barn, blev aldrig nævnt i den romerske propaganda mod hende. Strabo var den eneste antikke historiker, der hævdede, at Ptolemæus XII's børn født efter Berenice IV, herunder Kleopatra, var uægte. Kleopatra V (eller VI) blev bortvist fra Ptolemæus XII's hof i slutningen af 69 f.Kr., få måneder efter Kleopatras fødsel, mens Ptolemæus XII's tre yngre børn alle blev født under hans kones fravær. Den høje grad af indavl blandt ptolemæerne illustreres også af Kleopatras nærmeste forfædre, som en rekonstruktion af er vist nedenfor. I stamtræet nedenfor er Kleopatra V, Ptolemæus XII's hustru, også opført som en datter af Ptolemæus X Alexander I og Berenice III, hvilket ville gøre hende til en kusine til hendes mand, Ptolemæus XII, men hun kunne også have været en datter af Ptolemæus IX Lathyros, hvilket ville have gjort hende til en søster-kone til Ptolemæus XII i stedet. De forvirrede beretninger i de antikke primære kilder har også fået forskere til at regne Ptolemaios XII's kone som enten Kleopatra V eller Kleopatra VI; sidstnævnte kan faktisk have været en datter af Ptolemaios XII, og nogle bruger hende som en indikation på, at Kleopatra V var død i 69 f.Kr. i stedet for at genopstå som medhersker med Berenike IV i 58 f.Kr. (under Ptolemaios XII's eksil i Rom).

Kilder

 1. Kleopatra 7.
 2. Cleopatra
 3. ^ For further validation about the Berlin Cleopatra, see Pina Polo (2013, pp. 184–186), Roller (2010, pp. 54, 174–175), Jones (2006, p. 33), and Hölbl (2001, p. 234).
 4. ^ a b Roller (2010, p. 149) and Skeat (1953, pp. 99–100) explain the nominal short-lived reign of Caesarion as lasting 18 days in 30 August BC. However, Duane W. Roller, relaying Theodore Cressy Skeat, affirms that Caesarion's reign "was essentially a fiction created by Egyptian chronographers to close the gap between [Cleopatra's] death and official Roman control of Egypt (under the new pharaoh, Octavian)", citing, for instance, the Stromata by Clement of Alexandria (Roller 2010, pp. 149, 214, footnote 103).Plutarch, translated by Jones (2006, p. 187), wrote in vague terms that "Octavian had Caesarion killed later, after Cleopatra's death."
 5. ^ a b 12 August 30 BC in the later Julian calendar. Skeat (1953, pp. 98–100).
 6. ^ a b c Grant (1972, pp. 3–4, 17), Fletcher (2008, pp. 69, 74, 76), Jones (2006, p. xiii), Preston (2009, p. 22), Schiff (2011, p. 28) and Burstein (2004, p. 11) label the wife of Ptolemy XII Auletes as Cleopatra V Tryphaena, while Dodson & Hilton (2004, pp. 268–269, 273) and Roller (2010, p. 18) call her Cleopatra VI Tryphaena, due to the confusion in primary sources conflating these two figures, who may have been one and the same. As explained by Whitehorne (1994, p. 182), Cleopatra VI may have actually been a daughter of Ptolemy XII who appeared in 58 BC to rule jointly with her alleged sister Berenice IV (while Ptolemy XII was exiled and living in Rome), whereas Ptolemy XII's wife Cleopatra V perhaps died as early as the winter of 69–68 BC, when she disappears from historical records. Roller (2010, pp. 18–19) assumes that Ptolemy XII's wife, who he numbers as Cleopatra VI, was merely absent from the court for a decade after being expelled for an unknown reason, eventually ruling jointly with her daughter Berenice IV. Fletcher (2008, p. 76) explains that the Alexandrians deposed Ptolemy XII and installed "his eldest daughter, Berenike IV, and as co-ruler recalled Cleopatra V Tryphaena from 10 years' exile from the court. Although later historians assumed she must have been another of Auletes' daughters and numbered her 'Cleopatra VI', it seems she was simply the fifth one returning to replace her brother and former husband Auletes."
 7. Para más información sobre el busto de Cleopatra en Berlín, ver Pina Polo (2013, pp. 184-186), Roller (2010, pp. 54, 174-175), Jones (2006, p. 33) y Hölbl (2001, p. 234).
 8. Der Vogelkopf ist durch das ähnlich aussehende Hieroglyphenzeichen H20 zu ersetzen, das zurzeit mit den in der Wikipedia verwendeten Hieroglyphen nicht dargestellt werden kann.
 9. Übersetzungen für alle Titel durch das Portal Ägyptologie.
 10. a b Nach Zählung der ptolemäischen Könige und Königinnen gemäß Werner Huß: Ägypten in hellenistischer Zeit 332–30 v. Chr. München 2001 werden Kleopatra VII. als Kleopatra VIII. sowie ihr Bruder Ptolemaios XIII. als Ptolemaios XII. geführt.
 11. Para mais informações sobre a Cleópatra de Berlim, veja Pina Polo 2013, pp. 184–186, Roller 2010, pp. 54, 174–175, Jones 2006, p. 33 e Hölbl 2001, p. 234.
 12. a b c Theodore Cressy Skeat, em Skeat 1953, p. 98–100, usa informação histórica para calcular a morte de Cleópatra como tendo ocorrido em 12 de agosto de 30 a.C.. Burstein 2004, p. 31 fornece a mesma data, enquanto Dodson & Hilton 2004, p. 277 tepidamente apoiam isso, dizendo que ocorreu por volta dessa data. Aqueles a favor da morte em 10 de agosto incluem Roller 2010, p. 147–148, Fletcher 2008, p. 3 e Anderson 2003, p. 56.
 13. a b Roller 2010, p. 149 e Skeat 1953, p. 99–100 afirmam que o curto reinado nominal de Cesarião durou 18 dias em agosto de 30 a.C.. Porém, Duane W. Roller, tendo Theodore Cressy Skeat como base, afirma que o reinado de Cesarião "foi essencialmente uma ficção criada pelos cronógrafos egípcios para fechar o vácuo entre a morte de Cleópatra e o controle oficial do Egito (sob o novo faraó, Otaviano)", citando, por exemplo, o Stromata de Clemente de Alexandria (Roller 2010, p. 149, 214, nota 103). Traduzido por Jones 2006, p. 187, Plutarco escreveu em termos vagos que "Otaviano fez com que Cesarião morresse depois, após a morte de Cleópatra."
 14. a b c Grant 1972, pp. 3–4, 17, Fletcher 2008, p. 69, 74, 76, Jones 2006, p. xiii, Preston 2009, p. 2009, Schiff 2011, p. 28 e Burstein 2004, p. 11 rotulam a esposa de Ptolemeu XII Auleta como Cleópatra V Trifena, enquanto Dodson & Hilton 2004, pp. 268–269, 273 e Roller 2010, p. 18 a chamam de Cleópatra VI Trifena, devido à confusão em fontes primárias que confundem essas duas figuras, que podem ter sido a mesma. Como explicado por Whitehorne 1994, p. 182, Cleópatra VI pode ter sido uma filha de Ptolemeu XII que apareceu em 58 a.C. para governar conjuntamente com sua suposta irmã Berenice IV (enquanto Ptolemeu XII estava exilado e vivendo em Roma), enquanto a esposa do faraó, Cleópatra V, talvez tenha morrido no inverno de 69-68 a.C., quando ela desaparece dos registros históricos. Roller 2010, pp. 18–19 assume que a esposa de Ptolemeu XII, que ele classifica como Cleópatra VI, estava apenas ausente da corte por uma década depois de ter sido expulsa por razão desconhecida, acabando por governar em conjunto com sua filha Berenice IV. Fletcher 2008, p. 76 explica que os alexandrinos depuseram Ptolemeu XII e instalaram "sua filha mais velha, Berenice IV, e como cogovernante revogaram o exílio de 10 anos de Cleópatra V Trifena da corte. Embora os historiadores posteriores acreditassem que ela deveria ter sido outra das filhas de Auleta e numerada como 'Cleópatra VI', parece que era simplesmente a quinta a voltar para substituir seu irmão e ex-marido Auleta."
 15. Também foi diplomata, comandante naval, linguista e autora médica; veja Roller 2010, p. 1 e Bradford 2000, p. 13.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?