Slaget ved Verdun

Orfeas Katsoulis | 9. nov. 2022

Indholdsfortegnelse

Resumé

Slaget ved Verdun var et af de længste og mest kostbare slag under Første Verdenskrig på Vestfronten mellem Tyskland og Frankrig. Det begyndte den 21. februar 1916 med et angreb fra tyske tropper på Verdun og sluttede den 19. december 1916 uden succes for tyskerne.

Efter slaget ved Marne og den langvarige stillingskrig havde den tyske øverste hærledelse (OHL) indset, at muligheden for strategisk initiativ i lyset af Ententens truende kvantitative overlegenhed gradvist var ved at forsvinde. Ideen om et angreb ved Verdun kom oprindeligt fra kronprins Wilhelm, øverstkommanderende for 5. armé, med Konstantin Schmidt von Knobelsdorf, stabschef for 5. armé, som de facto leder. Den tyske hærledelse besluttede at angribe det, der oprindeligt havde været Frankrigs stærkeste fæstning (delvist afvæbnet siden 1915), for at få krigen på Vestfronten i gang igen. Omkring Verdun var der også en indrykning af fronten mellem frontbuen ved St. Mihiel i øst og Varennes i vest, som truede den tyske front i dens flanker. I modsætning til hvad stabschefen for den tyske hær, Erich von Falkenhayn, senere har fortalt, var den oprindelige hensigt med angrebet ikke at "udbløde" den franske hær uden rumlige mål. Falkenhayn forsøgte med denne påstand, som blev fremsat i 1920, at give det mislykkede angreb og den negative tyske myte om "blodmøllen" en tilsyneladende mening med tilbagevirkende kraft.

Formålet med angrebet var bl.a. at overtale det britiske ekspeditionskorps, der kæmpede på fransk jord, til at opgive sine allianceforpligtelser. Fæstningen Verdun blev valgt som mål for offensiven. Byen havde en lang historie som bolværk og havde derfor stor symbolsk betydning, især for den franske befolkning. Den militærstrategiske værdi var mindre vigtig. I den første periode af krigen blev Verdun betragtet som en underordnet fransk fæstning.

OHL planlagde at angribe den frontale bue, der løb rundt om byen Verdun og bæltet af forter foran den. Indtagelsen af selve byen var ikke det primære mål med operationen, men snarere højderne på østbredden af Meuse for at placere deres eget artilleri i en kommanderende position, svarende til belejringen af Port Arthur, og dermed gøre Verdun uholdbar. Falkenhayn mente, at Frankrig af hensyn til den nationale prestige kunne overtales til at acceptere uberettigede tab ved forsvaret af Verdun. For at holde Verdun, hvis planen var lykkedes, ville det have været nødvendigt at generobre de højder, der på det tidspunkt var besat af tysk artilleri, hvilket på baggrund af erfaringerne fra kampene i 1915 blev anset for næsten umuligt. Aktionen havde kodenavnet Operation Gericht. Overkommandoen for 5. armé fik til opgave at gennemføre den.

Slaget markerer et højdepunkt i de store materielle kampe under Første Verdenskrig - aldrig før havde industrialiseringen af krigen været så tydelig. I den forbindelse sikrede det franske system med noria (også kaldet "paternosters") en regelmæssig udveksling af tropper efter et rotationsprincip. Dette bidrog i høj grad til den defensive succes og var en vigtig faktor i etableringen af Verdun som et symbolsk mindepunkt for hele Frankrig. Den tyske ledelse antog på den anden side, at den franske side var tvunget til at erstatte tropperne på grund af for store tab. I den tyske erindringskultur blev Verdun et begreb, der blev forbundet med en følelse af bitterhed og et indtryk af at være brændt ud.

Selv om slaget ved Somme, der begyndte i juli 1916, var forbundet med betydeligt flere tab, blev månederne med kampe før Verdun et fransk-tysk symbol på den tragiske mangel på resultater i stillingskrigen. I dag betragtes Verdun som et mindesmærke mod krigshandlinger og tjener som en fælles påmindelse og over for verden som et tegn på fransk-tysk forsoning.

Det tyske angreb begyndte den 21. februar 1916, efter at den egentlige angrebsdato den 12. februar var blevet udskudt flere gange på grund af frost og vådt vejr. Denne forsinkelse af angrebet mellem den 12. og 21. februar samt rapporter om afhopninger gav imidlertid den franske rekognoscering tid og argumenter til at overbevise den øverstkommanderende Joseph Joffre om, at et storstilet angreb var under forberedelse. På baggrund af uigendrivelige beviser for tyske koncentrationer ved fronten samlede Joffre hurtigt nye tropper til støtte for den franske 2e armée, der forsvarede sig. På den truede østbred af Meuse koncentrerede franskmændene på deres side omkring 200.000 forsvarere, som stod over for en tysk overlegenhed på omkring 500.000 soldater fra 5. armé.

I begyndelsen gjorde angrebet synlige fremskridt. Allerede den 25. februar lykkedes det de tyske tropper at indtage Fort Douaumont ved et kup med håndkraft. Som forventet fra tysk side gjorde den øverstkommanderende for 2e armée Philippe Pétain alt for at forsvare Verdun. Landsbyen Douaumont kunne først indtages efter en hård kamp den 4. marts. For at undgå flankerende beskydning blev angrebet nu udvidet til venstre side af Maas. "Toter Mann"-højderne skiftede hænder flere gange med de største tab. På højre bred blev Fort Vaux længe omkæmpet og forsvaret til sidste dråbe vand. Den 7. juni overgav fortet sig.

Som følge af Brussilov-offensiven, der var begyndt på Østfronten i begyndelsen af juni, måtte de tyske tropper trækkes tilbage fra kampzonen. Ikke desto mindre blev der iværksat endnu en stor offensiv den 22. juni. Ouvrage de Thiaumont og landsbyen Fleury blev indtaget. Slaget ved Somme, der blev indledt af briterne den 1. juli, førte som planlagt til tilbagetrækning af yderligere tyske tropper fra Verdun. Ikke desto mindre indledte de tyske tropper en sidste stor offensiv den 11. juli, som bragte dem helt frem til lige før Fort Souville. Angrebet brød derefter sammen på grund af det franske modangreb. Herefter var der kun mindre operationer fra tyskernes side, som f.eks. de hessiske troppers angreb på Souville-næsen den 1. august 1916. Efter en periode med relativ ro faldt Fort Douaumont tilbage til Frankrig den 24. oktober, og Fort Vaux måtte evakueres den 2. november. Den franske offensiv fortsatte indtil den 20. december, hvor den også blev afblæst.

Få måneder efter udbruddet af Første Verdenskrig blev fronten konsolideret i det vestlige Belgien og det nordlige Frankrig i november 1914. Begge krigsførende parter byggede et komplekst system af skyttegrave, der strakte sig fra Nordsøkysten til Schweiz. Den massive brug af maskingeværer, tungt artilleri og omfattende pigtrådsforhindringer fremmede forsvarskrig, hvilket førte til, at alle offensiver slog fejl, uden at angriberne var i stand til at opnå væsentlige terrængevinster. I februar 1915 forsøgte de allierede for første gang at ødelægge fjendens stillinger med timelangt skyderi for at opnå et gennembrud. De tyske modstandere blev imidlertid advaret om et forestående angreb af trommeild og stillede reserver til rådighed. Desuden skabte de eksploderede granater talrige granattragere, hvilket gjorde det vanskeligere for de angribende soldater at rykke frem. De allierede offensiver i Champagne og Artois måtte derfor afbrydes på grund af store tab.

I vinteren 1915 begyndte den øverste hærkommando (OHL) under Erich von Falkenhayn at planlægge en offensiv for det kommende år. Alle strategisk mulige og lovende frontsektioner blev drøftet. OHL nåede frem til den konklusion, at Storbritannien skulle drives ud af krigen, da dets udsatte maritime position og industrielle kapacitet gjorde det til Ententens motor. På baggrund af disse overvejelser blev Italien udelukket som et uvæsentligt mål. Det samme gælder Rusland: Selv om de tyske og østrig-ungarske tropper havde gjort store territoriale gevinster i kampen mod Rusland fra juli til september 1915, var Falkenhayn overbevist om, at de tyske styrker ikke var tilstrækkelige til at foretage en afgørende fremrykning på grund af det russiske zariske imperiums enorme størrelse. Selv en indtagelse af Sankt Petersborg ville kun være symbolsk og ville ikke medføre en beslutning om at trække den russiske hær tilbage til området. Ukraine ville være en velkommen frugt af en sådan strategi på grund af sit landbrug, men det var kun sandsynligt, at det ville blive plukket med Rumæniens utvetydige samtykke, for man ville forhindre, at landet gik ind i krigen sammen med Ententen. Andre teatre i Mellemøsten eller Grækenland blev betegnet som meningsløse. Det betød, at et angreb på vestfronten var den eneste mulighed. I mellemtiden var de britiske stillinger i Flandern imidlertid blevet opbygget så stærkt, at Falkenhayn foreslog den franske front som den afgørende krigsskueplads.

Han hævdede: "Frankrig er med sine resultater kommet tæt på grænsen af det, der stadig er tolerabelt - i øvrigt under beundringsværdige ofre. Hvis det lykkes det at gøre det klart for befolkningen, at den ikke har mere at håbe på militært, vil grænsen være overskredet, og England vil få sit bedste sværd slået ud af hånden." Falkenhayn håbede, at den franske modstands sammenbrud ville blive fulgt op af tilbagetrækningen af de britiske styrker.

Han overvejede Belfort og Verdun som mål for angreb. På grund af Belforts strategisk ret ubetydelige beliggenhed nær den tysk-franske grænse og den mulige flankering af Metz-fæstningen besluttede den øverste hærledelse at vælge Verdun-fæstningen.

Ved første øjekast lovede Verduns strategiske placering i frontlinjen et værdifuldt mål: Efter grænseslagene i september 1914 havde den tyske offensiv dannet en kile i fronten ved Saint-Mihiel, som var en konstant trussel for de franske forsvarere. Dette gjorde det muligt for den tyske 5. armé under kronprins Wilhelm af Preussen at angribe fra tre sider, mens den franske overkommando (GQG - Grand Quartier Général) blev tvunget til at trække tropper tilbage fra andre vigtige afsnit af fronten og flytte dem til det angrebne afsnit via den smalle korridor mellem Bar-le-Duc og Verdun. På den anden side giver et kig på geografien et helt andet billede: de franske befæstninger var blevet gravet ned i skråningerne, skovene og bjergtoppene i Côtes Lorraines. Forter, befæstede beskyttelsesrum, gangbroer, betonblokhuse og infanteriarbejder var næsten umulige forhindringer for de angribende soldater at overvinde; pigtråd, buskads, undervegetation og højdeforskelle på op til 100 meter var også en hindring for angriberne. Man måtte forvente store tab.

For at imødegå disse forhold skulle angrebet fra de tyske enheder forberedes med en kanonild af hidtil ukendt omfang. Den strategiske plan fik navnet "Chi 45" - i henhold til den hemmelige nøgle, der var gældende på det tidspunkt, betegnelsen for "domstol". Ved juletid i 1915 gav kejser Wilhelm II tilladelse til at gennemføre offensiven. Det egentlige angreb skulle ledes af den tyske 5. armé under kronprins Wilhelm af Preussen på den østlige bred af Maas. Et storstilet angreb på begge sider af floden blev udelukket af Falkenhayn. Denne tilsyneladende perverse beslutning, som ikke tog hensyn til tyskernes overlegne stilling på begge sider af floden, blev skarpt kritiseret af både kronprins Wilhelm og Konstantin Schmidt von Knobelsdorf, stabschef for 5. armé og den egentlige beslutningstager. Der blev dog ikke foretaget nogen ændringer i "Chi 45".

Falkenhayns mål

De tyske troppers indtagelse af byen ville have haft en negativ indvirkning på den franske krigsmoral, men Verdun kunne ikke have været brugt som udgangspunkt for et afgørende angreb på Frankrig. Afstanden til den franske hovedstad Paris er 262 kilometer, hvilket ville have været næsten uoverkommeligt i en sådan stillingskrig.

I sine erindringer om sin tid i OHL, som blev offentliggjort efter krigen (1920), hævder Falkenhayn, at han allerede i 1915 talte om en nedslidningsstrategi, en taktik med "rive ud og holde fast". Som bekræftelse på dette udsagn nævnes ofte den kendsgerning, at Falkenhayn ikke havde iværksat et koncentreret angreb på begge bredder af floden Meuse, hvilket kunne have betydet en hurtig indtagelse af Verdun. En fortolkning af denne beslutning var, at OHL dermed ønskede at undgå en direkte succes for at kunne koncentrere de franske tropper foran Verdun til forsvar. I denne henseende ville Falkenhayn derfor faktisk ikke have haft til hensigt at erobre Verdun, men at involvere den franske hær i en langvarig udmattelseskamp, der i sidste ende ville føre til, at Frankrig blev fuldstændig udtømt med hensyn til materiel og personel. Denne plan kan imidlertid ikke bevises af andre optegnelser end dem, der er skrevet af Falkenhayn selv og meget senere, og den betragtes i dag skeptisk, men ikke som umulig. Falkenhayn troede faktisk på et modangreb på flanken og ønskede at holde passende reserver tilbage, så han ikke kunne stille nok tropper til et samtidigt angreb på begge Maasbredder. Falkenhayn ønskede på ingen måde at undgå en direkte succes.

Det er mere sandsynligt, og derfor en almindelig fortolkning, at Falkenhayn, der som hærchef var en ret tøvende strateg, ikke fulgte denne strategi fra begyndelsen, men først i løbet af slaget erklærede den for et middel til at nå målet; dette primært som en retfærdiggørelse på baggrund af de mislykkede fremrykninger og de store egne tab. Denne fortolkning støttes klart af de ordrer, der blev givet til de kæmpende tropper, og som havde til formål at vinde terræn: Falkenhayn beordrede en offensiv "i området ved Meuse i retning af Verdun", kronprinsen erklærede at "hurtigt nedkæmpe Verdun-fæstningen", og von Knobelsdorf havde givet de to angribende korps til opgave at "rykke så langt frem som muligt". Den angribende 5. armé gennemførte disse ordrer i praksis uden taktisk at vente, uden at følge udblødningsstrategien og uden at angribe udelukkende for at undgå store udenlandske tab. Det primære mål med angrebet var at erobre højdedragene på den østlige bred af Maas for at bringe deres eget artilleri i en dominerende position der.

Fortet i Verdun

Fra fransk side var det en patriotisk pligt at forsvare Verdun, men det var en pligt, der er i fuldstændig modstrid med den moderne militære opfattelse: Et strategisk tilbagetog til de skovklædte højderygge vest for Verdun ville have skabt en meget lettere forsvarsposition, udvisket bølgen og frigjort tropper. Men den franske militærdoktrin fra 1910, som Joffre gik voldsomt ind for, var offensiv à outrance (groft sagt: "til det yderste"). Forsvarstaktik eller -strategi blev aldrig seriøst overvejet. Da nogle officerer, herunder general Pétain og oberst Driant, gav udtryk for betænkeligheder ved denne doktrin, blev deres holdning afvist som defaitistisk.

Driant havde som chef for det vigtige afsnit i Caures Skov og som chef for 56. og 59. bataljon af Chasseurs à pied flere gange forgæves forsøgt at overtale GQG til at foretage væsentlige forbedringer af det franske skyttegravsystem. På eget initiativ fik Driant sine jægere til at befæste deres stilling mod det forventede angreb; ikke desto mindre faldt Driant i det første angreb den 22. februar. Som et supplement til et fornuftigt forsvar byggede GQG og Joffre på det franske forsvarssystem med angreb, hvis rygrad var poilu'en, den almindelige soldat, hvis mod og mod ville give ham den afgørende fordel.

Efter den fransk-preussiske krig i 1870

Fra den 22. til den 25. september 1914 havde der allerede været kampe foran Verdun, som havde sat en stopper for den tyske fremrykning i Meuse-området. Under indtryk af den enorme ødelæggelseskraft af de tyske belejringskanoner før Namur og før Liège blev betydningen af stærke befæstninger i et angreb med tunge belejringskanoner (f.eks. 30,5 cm belejringsmortere) set anderledes end tidligere.

Belejringen af Maubeuge (som begyndte den 28. august 1914 og officielt sluttede den 8. september 1914 med overgivelsen af Maubeuge) - havde også vist tyskerne og franskmændene, at fæstninger ikke var uindtagelige, men at de kunne "skydes op".

Dette og det faktum, at de stridende parter koncentrerede sig om andre dele af fronten efter grænseslagene, førte til, at Verdun efter en ny vurdering fik mindre militær betydning: GQG under Joffre erklærede Verdun for en stille del af fronten. Den 5. august 1915 blev Verdun-fæstningen endda officielt nedgraderet til centrum af Région fortifiée de Verdun - RFV ("Befæstet område i Verdun"). I de følgende måneder blev 43 tunge og 11 lette kanonbatterier derfor trukket tilbage fra fæstningsringen, og de fleste af forternes maskingeværer blev overdraget til feltenheder. Kun tre divisioner af det XX. korps var nu stationeret:

Den 37. division fra Algeriet var i reserve.

Slutningen af 1915 til februar 1916: Forberedelse af den tyske offensiv

Forberedelserne til det tyske angreb begyndte allerede i slutningen af 1915. På et begrænset område blev 1.220 kanoner samlet, mens 1.300 ammunitionstog transporterede to en halv million artillerigranater til fronten. Tolv Fliegerabteilungen og fire Kampfgeschwader fra Oberste Heeresleitung, i alt 168 fly, blev placeret under kommando af 5. armé. Hvert korps fik en luftfartsdivision og en artilleri luftfartsdivision, hver division en luftfartsdivision. Kampområdet blev fuldstændig fotograferet fra luften. Den 6. februar 1916 blev staben for 12. I.B. slået sammen med kommandoen for 6. I.D., som allerede var der, i Billy. For ikke at gøre de franske modstandere opmærksomme på planen, måtte kanonerne skydes ind gradvist, hvilket medførte en meget lang forberedelsestid. Nætter i træk blev der opstillet angrebspositioner på den tyske side, som blev camoufleret for at forhindre, at flyverne kunne se dem. Jagerpiloterne fløj barrikader i rullende missioner for at forhindre fjendtlig luftrekognoscering. Til at bekæmpe det franske infanteri stillede den tyske hær talrige kanoner af kaliber 7,7 cm til 21 cm til rådighed, mens langtrækkende kanoner skulle bruges mod de franske forsyningslinjer. Desuden var der bl.a. 21 cm morterer, som var særligt kraftige. Desuden kan den fritstående k.u.k. Artillerienhederne havde 17 30,5 cm M.11 morterer. De tungeste tyske kanoner, der blev transporteret ind i angrebsområdet, var to (andre kilder taler om tre) 38 cm skibskanoner ("Langer Max") og 13 morterer med en kaliber på 42 cm, også kendt som "Dicke Bertha". Den 5. armés mandskab blev også kraftigt forøget med yderligere ti divisioner, herunder seks regulære divisioner.

På østbredden af Meuse skulle kun seks divisioner gennemføre det første angreb på den første dag:

På den venstre fløj på Woevre-sletten i øst skal der være

På den vestlige bred af Meuse

På trods af gentagne advarsler fra efterretningstjenesten indså den militære ledelse på fransk side først den 10. februar, at et angreb på Verdun var nært forestående. Det var planlagt til den 12. februar, men på grund af dårligt vejr udsatte tyskerne det. Joffre beordrede, at forstærkninger skulle flyttes til Verdun; Verduns garnison begyndte at opføre provisoriske fæstningsværker på ordre fra byens guvernør, general Herr. Selv om der fandtes et simpelt system af skyttegrave foran Verdun-fortsene, var det ikke beregnet til at forsvare sig mod et storstilet angreb. Da vejret klarede op den 20. februar, besluttede den tyske generalstab, at angrebet skulle starte den følgende morgen.

21. til 25. februar 1916: De første fem dage

Om morgenen den 21. februar 1916 kl. 8.12 tysk tid (kl. 7.12 fransk tid) affyrede en tysk 38 cm Langer Max kanon, der var stationeret i skoven i Warphémont (49° 21′ 31,5″ N, 5° 36′ 17,9″ E49.3587611111115.6049666666667) en granat mod Verdun, 27 km væk. Granaten skulle ødelægge en bro over floden Meuse, men den ramte ikke sit mål og eksploderede enten ved siden af byens katedral eller nær jernbanestationen. Derefter åbnede de 1220 tyske kanoner af alle kalibre samtidig ild mod de franske stillinger og bagved. Den voldsomme beskydning, som nu var uafbrudt i mere end ni timer og med en intensitet, som man ikke tidligere havde troet var mulig, var uden fortilfælde i militærhistorien. Både angriberne selv og mændene på den anden side var både overraskede og chokerede over den enorme effekt af dette bombardement, som syntes at blive endnu voldsommere: Feltkanoner af lille og mellemkaliber beskød de forreste franske linjer, de tunge kanoner sigtede mod det andet og tredje forsvar, og de tungeste kanoner beskød de franske forsyningslinjer og hovedbefæstninger. Når de blev forsynet med tilstrækkelig ammunition fra de nærliggende forsyningslinjer ved fronten, var det muligt at opnå en projektilhastighed på omkring 100.000 nedslag i timen på hele fronten. Kl. 13.30 blev beskydningen igen intensiveret af 150 minekastere, som forårsagede de største ødelæggelser i skyttegravene og i sjapvognene på den franske side. Beskydningen nåede sit højdepunkt kl. 16:00: det tyske artilleri begyndte en spærreild mod de franske linjer. Nu skød de tyske kanonbesætninger med alle deres fysiske evner og ved grænsen af deres kanoners kraft. En regn af kugler faldt ned over forsvarerne, hvilket besætningerne i fabrikkerne kvitterede for med rædsel og vantro rysten på hovedet. Den 1. juli 1916, da Somme-slaget begyndte, havde tyskerne en sådan oplevelse, idet de endnu aldrig før sete granatbeskydninger blev overgået. Artilleribeskydningen kunne høres så langt væk som til Belfort.

I mellemtiden stod seks tyske infanteridivisioner klar til at angribe. I første omgang blev små grupper sendt frem for at undersøge det beskudte terræn for at finde de bedste og mest modstandsløse angrebshuller for de angribende specialstyrker. Som en særlig troppeenhed blev disse "stormtropper" trænet i at løbe og skyde samtidig, en teknik, der blev udviklet af kaptajn Willy Rohr og hans Sturm-bataljon i 1915 og beordret af Falkenhayn med henblik på generel indførelse. Stormtropperne havde bajonetter påsat og var udstyret med patronbåndoler (90 patroner), de havde sandsække med stavgranater og gasmasker, nogle bar flammekastere og i nogle tilfælde store pionerskovle for at genoprette erobrede skyttegrave og stillinger så hurtigt som muligt til deres eget forsvar. Desuden havde de fleste af dem fået træning i fjendtlige våben, især maskingeværer og håndgranater, så de kunne bruge de tilfangetagne våben med det samme. Spidserne af bumsehætterne var blevet fjernet for ikke at blive fanget i pigtråd; nogle få soldater bar allerede stålhjelmen model 1916, hvis form skulle blive symbolet på den tyske infanterist i tre årtier.

Den første angrebsbølge kl. 17.00 bestod således af rekognosceringstropper, angrebstropper, men også af artilleriobservatører og sjapere. Bag dem rykkede den brede masse af resten af infanteriet frem, som også var udstyret med forskydningsudstyr og arbejdsredskaber til at udvide de erobrede stillinger. De tyske tropper havde udtrykkelig ordre til i første omgang kun at rekognoscere området, at indtage de forreste franske skyttegrave og at udvikle dem mod eventuelle modangreb. De tyske piloter kontrollerede luftrummet, rekognoscerede franske stillinger, bombede batteristillinger, flyvepladser og forsyningsfaciliteter.

Uden at tage hensyn til disse instruktioner rykkede VII. reservekorps under general Johann von Zwehl frem til Bois d'Haumont, som det lykkedes at indtage efter fem timers kamp. Da general Schmidt von Knobelsdorf blev informeret om de første tyske succeser, beordrede han: "Godt, for I tager alt i dag!" (I betydningen: så erobre resten af terrænet også i dag). Den XVIII.  Armeekorps, som skulle angribe skoven i Caures og mødte de to reservejægerbataljoner under oberstløjtnant Émile Driant, hvoraf kun få havde overlevet spærreild i deres forlængede stillinger, men som ikke desto mindre forsvarede deres afsnit til det sidste (ud af en målstyrke på 600 mand var mellem 110 og 160 stadig operative om aftenen). III. armékorps var fanget foran de franske stillinger i Herbebois.

Som et resultat af den første dag må det konstateres, at den franske modstand trods den massive artilleriild var langt hårdere end forventet fra tysk side. På den første dag af slaget blev omkring 600 tyske soldater dræbt eller såret. Hvis kronprins Wilhelm havde beordret et direkte, massivt infanteriangreb tidligt om morgenen, ville de ødelagte franske stillinger ifølge historikernes almindelige opfattelse være blevet indtaget, og Verdun-fæstningen ville være faldet. Men som det var nu, fortsatte den fuldstændig meningsløse kamp i månedsvis.

Den 22. februar fortsatte den tyske hær ufortrødent sine angreb. De franske soldater forsvarede sig i spredte modstandslommer, men kunne ikke stoppe den tyske fremrykning. Særligt hårde kampe fandt sted i skoven Caures med de stadig levende forsvarere af chasseurs à pied ("jægere til fods") og de hessiske tropper, herunder infanteriregimenterne 81 (Frankfurt am Main), 87 (Mainz) og 115 (Darmstadt). Det lykkedes infanteriregiment 159 fra Mülheim an der Ruhr at indtage landsbyen Haumont. Bois de Champneuville og Bois de Brabant blev også indtaget.

Den 23. februar udspillede der sig hårde kampe omkring landsbyerne Brabant og Wavrille samt Herbebois. Især i slaget om Samogneux skete der en tragisk hændelse: tyske tropper havde indtaget Samogneux, men blev kort efter slået tilbage af et fransk modangreb. De franske artillerister fra Fort de Vacherauville indtog landsbyen under beskydning, idet de antog, at den stadig var på tysk hånd. De påførte derved deres kammerater store tab ("friendly fire") og banede vejen for tyskerne til at iværksætte endnu et angreb, som endelig bragte dem til at kontrollere Samogneux. Der blev ikke rapporteret om større succeser.

Den 24. februar blev den XVIII. Armeekorps indtog Beaumont, hvor franske maskingeværstillinger dræbte eller sårede adskillige angribere. Desuden blev landsbyerne i Brabant, Herbebois, Hill 344, Vaux-korset og skovene Caures, Chaume og Wavrille indtaget. De to franske divisioner, der skulle holde frontbuen fra Herbebois skoven til Meuse (51. og 72. division), havde en tabsrate på omkring 60% om aftenen den 24. februar, hvilket sammen med den manglende artilleristøtte bidrog til en farlig svækkelse af moralen. De tyske terrængevinster den dag var de største siden offensivens begyndelse, så general Frédéric-Georges Herr overvejede at rydde højre side af Meuse, men general Joffre beordrede under trussel om summariske henrettelser, at alle stillinger skulle holdes. Som forstærkninger blev den 37. algeriske division nu flyttet fra sin reservestilling og tre almindelige infanteridivisioner til fronten (16., 39. og 153.). På grund af tyskernes klare overlegenhed i luften med 168 fly og et stort antal fastgjorte balloner blev de franske styrker tvunget til at evakuere den forreste slette foran de befæstede forhøjninger (plaine de la Woëvre), da tyskernes velstyrede kanoner kunne bombe klare mål der.

Den 25. februar nåede hesserne frem til landsbyen Louvemont, men blev stoppet af flere MG-reder. Efter to timers hård kamp blev den indtaget; der var ikke nok styrke til at rykke yderligere frem. De store tab skyldtes ikke kun direkte beskydning med maskingeværer, men også de franske kanoner, som nu var bag dem på den anden side af Meuse. Nu blev det for første gang klart, at kronprinsen havde haft ret i sit krav om at angribe på begge sider af floden. De tyske angreb blev fortsat rettet mod landsbyen Bezonvaux, som blev forsvaret af det franske 44e Régiment d'infanterie. Franskmændene ydede hård modstand, men tyskerne var i stand til at få landsbyen under kontrol ved mørkets frembrud. På det tidspunkt eksisterede der kun ruiner af Bezonvaux. Samme dag lykkedes det tyske soldater at indtage Fort Douaumont ved et statskup.

25. februar 1916: Indtagelse af Fort Douaumont

Fort Douaumont blev bygget i 1885 som den mest moderne franske befæstning i Verdun-forsvarsbæltet. Men med fremkomsten og brugen af nye typer hule projektiler, som uden problemer kunne trænge igennem de indtil da almindelige sten- og murstensbefæstninger, måtte man allerede i 1888 påbegynde en fornyelse af fortet. Loftet i den centrale kaserne blev i løbet af året forstærket med et 2,50 m tykt betonlag, og de østlige kasematter fik et 1,50 m tykt lag. Man håbede, at disse genopbygningsforanstaltninger ville neutralisere den destruktive kraft af selv de største tyske projektiler af kaliber 38 og 42 cm, hvilket i vid udstrækning lykkedes. Nu var der imidlertid sket et ejerskifte, og først i sensommeren lykkedes det franskmændene at ramme direkte med en ny 400 mm morter i det tyske militærhospital, der lå der. Ikke desto mindre var fortet i lang tid det sikreste sted i kampområdet. I forbindelse med nedklassificeringen af Verdun til Zone Fortifiée de Verdun blev størstedelen af kanonerne i Douaumont flyttet, så under det afgørende tyske angreb var kun tårnet Tourelle Galopin de 155 mm R model 1907 til rådighed. Den var bemandet med nogle få Landwehr-artillerister, som opretholdt ilden på forudbestemte planlagte pladser.

Den 25. februar modtog det brandenburgske infanteriregiment 24 fra Neuruppin ordre om at forskanse sig ca. en kilometer fra Fort Douaumont for at støtte Grenadierregiment 12's aktion mod landsbyen Douaumont. Regimentets soldater arbejdede sig dog på egen hånd op til fortet og kastede den franske 37. division, der forsvarede sig udenfor, tilbage. Garnisonen i fortet, med undtagelse af kanonérerne, havde trukket sig tilbage til de nederste kasematter, så tyskerne ikke blev bemærket. En underofficer (senere viceunderofficer) ved navn Kunze opdagede en skakt, der førte direkte ind i fortet, som han kunne komme ind i ved hjælp af en menneskelig pyramide, der blev dannet af hans deling. Da skytterne fik øje på ham, flygtede de straks til de nederste kasematter for at advare deres kammerater. Mens Kunze udforskede fortets øverste etage, fik løjtnant Radtke, kaptajn Hans-Joachim Haupt og nogle af deres soldater også adgang. Premierløjtnant Cordt von Brandis sluttede sig til dem meget senere. Den franske garnison på 67 soldater blev overrasket af omkring 20 tyske angribere - uden at affyre et eneste skud - og blev tvunget til at overgive sig. Det stærkeste fort i forsvarsringen var på tyske hænder, 32 angribere var faldet, 63 var blevet såret.

Nyheden om erobringen af Douaumont blev fejret som en stor sejr i det tyske kejserrige. Der udkom talrige ekstra aviser, og mange steder blev der ringet med kirkeklokker.

Premierløjtnant von Brandis og kaptajn Haupt modtog Pour-le-Mérite-ordenen, mens løjtnant Radtke i første omgang ikke fik noget og måtte nøjes med et signeret fotografi af kronprinsen efter krigen. Kort tid efter blev han forfremmet til kaptajn af reserven. I Frankrig herskede rædsel efter tyskernes indtagelse af Fort Douaumont, da Verduns fald syntes nært forestående. Det blev opfattet som en særlig skændsel, at fortet var faldet i tyskernes hænder uden nogen nævneværdig modstand. Selv om Fort Douaumont havde mistet meget af sin betydning før starten af den tyske offensiv og endda var blevet udpeget til at blive revet ned, blev det besluttet fra fransk side, at det skulle generobres for enhver pris.

Den 26. februar blev der stadig rapporteret om indtagelsen af nogle infanteriarbejder i mellemværket Ouvrage de Hardaumont, hvorefter angrebet var gået i stå. OHL-kilderne oplyser, at denne dag var den første dag, hvor der ikke kunne rapporteres om flere bevægelser i fronten.

Konsolidering af den franske front af general Pétain

Den 26. februar kl. 0.00 blev general Philippe Pétain, øverstkommanderende for 2. armé, der som brigadegeneral allerede havde været på vej til pensionering i det år, krigen brød ud, udnævnt til ny øverstkommanderende for frontsektoren omkring Verdun. Efter at have stået over for tyskerne som frontkommandant i skyttegravskrig indså Pétain, at det aldrig ville lykkes tyskerne at indtage fjendens "stillinger en efter en i et forsøg". Derfor anbefalede han i et memorandum til sin overordnede kommando, at der skulle gennemføres meget begrænsede offensiver, som kun skulle gå så langt, som deres eget artilleri kunne yde beskyttelse. I lighed med Falkenhayn argumenterede han for en udmattelseskrig, hvor sejren ville blive opnået efter at fjenden var blevet udmattet.

Med disse overvejelser i baghovedet og med den klare overbevisning, at det var en alvorlig taktisk fejl at begrænse det tyske angreb til højre side af Meuse, beordrede Pétain, at Verduns indre forsvarsring skulle udvikles til en spærrestilling, som han havde udpeget, og hvis kanoner til enhver tid skulle standse de tyske angreb. Han havde ti batterier med 155 mm kanoner samlet på venstre bred, hvorfra de påførte det VII. reservekorps store tab ved at skyde på flanken. De franske artillerister fik frie hænder til at operere efter deres egne behov og mål, og de havde desuden et fuldstændig frit udsyn over de tyske stillinger, så deres skud var yderst præcise.

General Pétain's andre foranstaltninger omfattede ændringer i den franske taktik for at styrke artilleriet og en mere effektiv organisering af forsyningerne. For at forsyne Verdun havde han kun vejen til Bar-le-Duc til rådighed, som var den eneste forsyningslinje uden for de fleste tyske kanoners rækkevidde. Det er uklart, hvorfor der ikke blev givet ordre til et direkte massivt bombardement af denne forsyningsrute med de tyske langtrækkende kanoner: Den enorme koncentration af køretøjer og tropper på denne ene vej ville have sikret panik og dermed en direkte afbrydelse af forsyningerne; kun nogle få tyske kanoner beskød vejen med uregelmæssige mellemrum, men det hindrede ikke i væsentlig grad den franske forsyningsstrøm. Denne vej blev kendt i Frankrig som La Voie Sacrée (opkaldt af Maurice Barrès efter Via Sacra).

En uendelig strøm af transportkøretøjer, der var rekvireret fra hele Frankrig, kom ind i byen via Voie Sacrée. Hvis en bil med tekniske fejl stoppede, blev den simpelthen skubbet til side for at undgå en trafikprop. En separat reservedeling havde til opgave at vedligeholde vejen. Tropperne måtte marchere langs vejen på markerne for ikke at afbryde transportkøretøjernes strøm. I den indledende fase af slaget skulle der dagligt transporteres 1200 tons materiel og rationer til fronten på 3000 køretøjer, men på grund af rekvisitioner i hele Frankrig voksede vognparken til over 12.000 køretøjer i løbet af slaget. Den sikre forsyning via "Voie Sacrée" sikrede, at den franske hær gradvist blev lige så stærk som de tyske angribere med hensyn til krigsmateriel, troppestyrke og frem for alt tunge kanoner.

Afgørende for at holde den franske front var stadig Noria-reservesystemet, der blev indført af Pétain, hvor kampdivisioner blev overført til reservestillinger og andre dele af fronten efter et kort frontalopgør: De korte kampperioder før Verdun mindskede mærkbart troppernes udmattelse og dermed også deres tab af kampkraft, hvilket styrkede moralen og modstandsånden. I alt 259 af de 330 infanteridivisioner kæmpede i mere eller mindre lang tid foran Verdun på et eller andet tidspunkt indtil krigens afslutning.

Pétain var i sidste ende også ansvarlig for den nye taktik for de luftbårne styrker, som blev indsat i eskadriller mod de tyske rekognosceringsstyrker og dermed opnåede overlegenhed. Den 6. marts talte Pétain til sine soldater og opfordrede dem til at holde stand mod tyskerne.

Den øverstbefalende officer for det franske 33e régiment d'infanterie havde skrevet i hånden under denne ordre, at han kun kunne tilføje en enkelt tilføjelse, nemlig at det 33e regiment ville vise sig værdigt som sin tidligere kommandør, at det ville dø om nødvendigt, men aldrig give op.

Kampene indtil begyndelsen af marts 1916

Få dage efter erobringen af Fort Douaumont indledte tyske tropper angreb på landsbyen Douaumont mod vest. Støttet af maskingeværskytter, der havde forskanset sig i fortets tårne, angreb det brandenburgske infanteriregiment 24 de franske stillinger i landsbyen og blev slået tilbage med store tab. Et saksisk regiment, infanteriregiment 105, som også gennemførte et angreb på Douaumont, blev selv beskudt og måtte trække sig tilbage efter at have lidt store tab. En fremrykning af I Grenadier Regiment 12 under kaptajn Walter Bloem var ligeledes mislykket. Særligt hårde kampe fandt sted mellem den 27. februar og den 2. marts. Den 27. februar faldt den alvorligt sårede franske kaptajn Charles de Gaulle i tysk fangenskab. Den franske modstand skulle brydes ved at bringe det tyske artilleri stadig tættere på fronten. Den 2. marts var tyskerne med infanteriregiment 52 fra Cottbus i stand til helt at indtage det, der var tilbage af landsbyen Douaumont. Indtagelsen af landsbyen havde vist sig at være yderst kostbar for de tyske tropper.

Allerede den 27. februar blev den schlesiske V.  Reservekorps havde fået ordre til at indtage Fort Vaux, som var mindre og svagere end Fort Douaumont. For at imødegå det forventede angreb havde Pétain imidlertid givet den en stærk og forsvarlig garnison. Angrebet på Fort Vaux blev en blodig nedslagtning, da de tyske tropper blev beskudt fra det højere beliggende Fort Vaux, fra landsbyen Vaux, fra Caillette-skoven, men også fra den anden side af Maas. Angrebet blev standset af franske modangreb. Den 8. marts havde tyskerne indtaget en del af landsbyen Vaux og var nået op til 250 meter fra fortet. Franskmændene holdt dog deres position inde i fortet, og deres artilleri besatte fra da af bakketoppen ved siden af de angribende tyskere med konstant beskydning. Den 9. marts blev der spredt en falsk melding om, at tyske tropper var invaderet, og at fortet var faldet. Da det gik op for den tyske generalstab, at indtagelsen af Fort de Vaux ikke var sket, beordrede de den faktiske indtagelse af Fort Vaux. Den 10. marts forsøgte de tyske tropper flere gange at angribe, men det mislykkedes med store tab.

Marts 1916: Tysk offensiv mod Höhe Toter Mann og Höhe 304

På grund af de franske kanoners fremragende taktiske position på den vestlige bred af Meuse, især i området omkring landsbyen Marre, og den deraf følgende mulighed for at ramme de tyske angribere i øst i flanken og siden den 25. februar endda i ryggen i området omkring Champneuville, besluttede OHL at udvide angrebene på begge sider af floden. Terrænet på den vestlige side af Meuse havde en helt anden geografi end på den østlige bred: ingen skove, ingen kløfter, men åbent bakket terræn. Falkenhayn, kronprins Wilhelm og general Schmidt von Knobelsdorf gav således efter for general von Zwehls krav, hvis tropper havde været under konstant beskydning fra venstre flodbred. For at tage hensyn til de forvirrende kampe og for at opnå taktiske fordele blev troppeenhederne samlet i nye angrebsformationer: på den østlige side af Maas den 19. marts for at danne angrebsgruppe Mudra under general von Mudra, som omfattede alle korps i dette kampområde (omdøbt til angrebsgruppe øst den 19. april).

Den 6. marts var den planlagte storoffensiv fra VI. reservekorpsets angrebsgruppe West allerede begyndt. 12. og 22. reservedivision rykkede efter kraftig forberedende artilleribeskydning i to to toppe frem for at angribe de franske stillinger på venstre side af Meuse. Efter hårde kampe lykkedes det dem den 7. marts at indtage landsbyerne Regnéville og Forges og de strategisk vigtige høje stillinger Côte de l'Oie (Gåseryggen) og Côte de Poivre (Peberryggen). Den franske 67. infanteridivision brød sammen under angrebet, og over 3300 uskadte fanger blev taget til fange.

Samme dag rykkede tyskerne frem til Bois des Corbeaux (Ravnskoven) og Bois de Cumières, som havde en strategisk vigtig bakke kaldet Le Mort Homme ("Højde død mand") i dens nordvestlige udløb. Denne bakke med to højder (af nogle forfattere kaldet Height 265 og Height 295) har fået sit navn på grund af et ukendt lig, der blev fundet der i det 16. århundrede. Vest for Höhe Toter Mann ligger Côte 304 ("højde 304"), opkaldt efter sin højde over havets overflade, som også blev mål for tyske angreb. Bag disse to bakker lå de store kanonbatterier, som Pétain havde stationeret, og som påførte de tyske stillinger på højre side af Meuse store tab. Om aftenen den 7. marts havde de tyske tropper besat en del af Hill 304, men et beslutsomt fransk modangreb under løjtnant Macker fik dem tilbage igen allerede den 8. marts.

Under et andet angreb fra franskmændene den 10. marts led de store tab, herunder løjtnant Macker, der døde under artilleriild. Da hans soldater blev frataget deres integration og lederfigur, var de i chok og trak sig tilbage. Tyskerne kunne nu endelig indtage Bois des Corbeaux og vende deres opmærksomhed mod "den døde mand".

Endelig lykkedes det den 14. marts for sileserne at erobre toppen af Mort Homme. Små landvindinger i terrænet blev i begge parters propaganda præsenteret som store milepæle, f.eks. de bayerske regimenters og württembergske Landwehr-bataljoners erobring af de franske stillinger nordøst for Avocourt den 21. marts, stormningen af højderyggen sydvest for Haucourt to dage senere eller schlesiernes erobring af landsbyen Malancourt den 30. marts. I hele marts måned trak de opslidende og ekstremt brutale kampe sig i langdrag uden et klart resultat.

General der Artillerie Max von Gallwitz blev den 29. marts chef for angrebsgruppe West og forberedte et nyt angreb. Som forstærkning var det XXII. reservekorps under general Eugen von Falkenhayn ankommet til 5. armé og var også underlagt 22. reservedivision, som var tilbage foran Cumieres på den vestlige bred af Meuse.

Marts 1916: Franske forsvarsværker på østsiden af Meuse

På den højre side af Meuse kunne franskmændene ikke drives ud af deres stillinger vest for landsbyen Douaumont. Ligeledes holdt de stadig deres stærke stillinger på Thiaumont-kammen med Ouvrage de Thiaumont, den tilstødende kæde af infanteriarbejder og ammunitionsgallerier, galleristillingen Les Quatre Cheminées samt "Ouvrage D" længere tilbage i retning af Verdun, som blev kaldt Ouvrage de Morpion (morpion = fransk for "filtlus") på grund af sin form. Det lykkedes også franskmændene at holde Fort de Souville og højderne ved Froideterre med Ouvrage de Froideterre, hvorfra de var i stand til at forstyrre den stærkt forøgede tyske forsyningstrafik til Fort de Douaumont alvorligt.

Efter erobringen var Fort de Douaumont blevet et tysk depot for ammunition, medicin og rationer og tjente som skjul for de fremrykkende tropper og som hvilested før stormen; dets kampværdi var ret lav, fordi den eksisterende Tourelle Galopin de 155 mm R model 1907 var defekt; derfor blev det kun brugt som en lys signalstation. I mellemtiden kunne Brandenburgs og hessiske regimenters lange og dyre, men i sidste ende vellykkede fremrykning mod Caillette-skoven ikke længere beskyttes og stabiliseres af de sædvanlige skyttegravsystemer. På grund af den kraftige modild måtte de angribende tyske tropper indtage stillinger i granattunneller. Frem for alt dominerede maskingeværstillingerne på den modsatte side af højderne ved Froideterre og Fort Souville terrænet om dagen, således at ekspansion, forsyninger af nye formationer og evakuering kun kunne finde sted om natten. Et lignende billede viste sig foran Fort Vaux. De tyske reserver, der skulle opretholde det fastlåste angreb, blev ledt via en indflyvningsvej over dæmningen ved Vaux-dammen, som de franske artillerister kendte meget godt, kunne se fra Souville-næsen (Nez de Souville) og beskyde den. Den daglige ild krævede tusindvis af ofre indtil december 1916, og vejen til fronten fik navnet Death Path.

April 1916: Intet nyt i Vesten

Alt i alt blev frontlinjen fastlåst langs den vestlige bred af Meuse-kammene, og slaget udviklede sig mere og mere til en ren artilleriduel i løbet af de næste 30 dage. Tyskernes erobring af "Dead Man "s top blev besvaret af franskmændene ikke kun militært, men også propagandamæssigt: de erklærede den anden, sydligere beliggende top, som de stadig havde i deres besiddelse, for hovedtoppen, og fratog dermed tyskerne en symbolsk triumf. Den 6. april kunne OHL rapportere om indtagelsen af landsbyen Haucourt ved foden af Hill 304, hvor der blev taget omkring 540 fanger.

Den 9. april blev det besluttet at indlede en ny offensiv med et massivt angreb langs hele fronten, som nu var 30 km lang. Allerede på den første dag troede de tyske angrebstropper, at de alligevel havde indtaget toppen af Hill 304, men det viste sig, at den erobrede højderyg blot var endnu en forkrone. Både Toter Mann- og 304-højderne var nu under næsten uafbrudt beskydning fra begge siders kanoner for at standse angrebene fra det samtidig angribende franske og tyske infanteri med maksimale tab og for at eliminere de fjendtlige kanonstillinger. Dette mål blev næsten altid nået.

Når først positionerne var indtaget, skulle de udvides og beskyttes mod det uundgåelige modangreb. Det var yderst vanskeligt for infanteristerne at grave en skyttegrav, for ud over den konstante beskydning var der også mange fjendtlige snigskytter om dagen, mens jorden frøs om natten i den kolde april 1916. Kampen om højderne Toter Mann og Höhe 304 var blevet et tegn på en fuldstændig umenneskeliggjort krig: soldaterne faldt for granaternes nedslag uden at have set en fjende. Den franske kaptajn Augustin Cochin fra 146. infanteriregiment, som var i stilling ved "Dead Man" fra den 9. til den 14. april, så ikke en eneste angribende tysk soldat i de første linjer i hele perioden. Han beskrev dette helvede på følgende måde:

Efter kun fire dage gik det seneste tyske angreb også i stå, denne gang også på grund af den silende regn, der næsten uafbrudt varede indtil slutningen af måneden, hvilket tvang begge parter til at begrænse deres offensive indsats. Under de betingelser, der var gældende under slaget ved Verdun, betød det, at selv om angreb stadig blev mødt med modangreb, betød det også fortsat håndgranatkamp, nærkamp med spade og bajonet, stillingsopbygning, men det betød også frem for alt artilleriild, uafbrudt, dag og nat. De store offensiver for at indtage højderne blev standset; slaget vest for Meuse var allerede efter 30 dage blevet en "udblødning" på begge sider. Den vellykkede modstand mod de tyske forsøg på at indtage højderne 304 og Toter Mann fik general Pétain til at udsende en meddelelse til soldaterne i 2. armé den 10. april, hvori han opfordrede dem til at gøre en endnu større indsats. Den tillid og urokkelige fasthed, hvormed Pétain meddelte sine soldater sejren, bidrog i høj grad til hans aura som Frankrigs frelser i efterkrigstiden og gjorde ham til en nationalhelt. I løbet af april måned beordrede Pétain det hårde forsvar mod de tyske forsøg ved Fort Vaux og ved 304 og "Dead Man"-skyttegravene og det samtidige, ubønhørlige fremstød mod sit nu centrale mål om at generobre Fort Douaumont, for at åbne en ny flanke mod tyskerne. I hele april måned angreb de franske tropper på den østlige bred af Meuse forgæves de tyske stillinger foran Fort Douaumont og led frygtelige tab.

Pétain, den mest populære general blandt sine soldater, som havde undgået tabsgivende og håbløse angreb og altid havde været imod den franske militærdoktrin om offensiv à outrance, blev fritaget for sin post og forfremmet til kommandør for den franske Groupe d'Armées du Centre for den vellykkede defensive kampagne. Officielt blev denne præstation også nævnt som årsagen til hans forfremmelse efter kun to måneder i embedet før Verdun. Uofficielt kan man se andre motiver for Pétain's fjernelse: Joffre ønskede at styrke andre dele af fronten og iværksætte et fælles angreb på Somme i overensstemmelse med aftalerne med briterne. Hvis han ikke ville bringe denne store offensiv i fare, måtte Joffre ændre det Noria-system med konstant og hurtig udveksling af divisioner før Verdun, som Pétain havde indført, da det bandt flere og flere tropper på Verdun-fronten. I modsætning til det faktiske koncept (angreb med 39 divisioner over en bredde på 40 km) planlagde franskmændene allerede den 26. april angrebet på Somme med kun 30 divisioner over en længde på 25 km af denne grund. I Somme-slaget kunne GQG kun indsætte 12 divisioner på en bredde af 15 km. En ændring af systemet indebar imidlertid en overdragelse af systemets stifter.

April til maj 1916: Pétain's forflyttelse - start på de franske offensiver

Den 28. april blev general Pétain udnævnt til leder af Groupe d'Armées du Centre, hvilket gav ham overkommando over den franske 2., 3., 4. og 5. armé samt overkommando over forsvaret af Verdun. Den nye chef for den franske 2. armé i Verdun-området var general Robert Nivelle, som sigtede mod en overgang til en mere aggressiv taktik og indsatte sine divisioner meget længere ved fronten. Han var, meget til Joffres smag, en klar fortaler for førkrigssystemet med offensiv à l'outrance og gjorde direkte brug af sin kommando. I løbet af de næste par måneder lod han sine soldater gentagne gange håbløst og brutalt angribe de tyske stillinger uden at få nogen større bevægelse ind i linjen. De franske kommandanter adlød GQG's ordrer og lod deres tropper løbe mod de tyske stillinger og forsvare deres egne skyttegrave til døden, også for at undgå at den udstedte instruks om, at enhver soldat, uanset om han var skytte eller general, ville blive degraderet og stillet for en krigsret i tilfælde af tilbagetrækning, blev anvendt.

I mellemtiden var utilfredshed ved at blive tydelig på kommandoniveau i den tyske 5. armé. Da dødstallet havde nået et enormt omfang i maj, bad kronprins Wilhelm OHL om at afblæse offensiven. Falkenhayn tøvede, men nægtede strengt, da han stadig regnede med større tab på fransk side og derfor anså offensiven for at være en succes. Man kan dog tvivle på, at han overhovedet havde overvejet en alternativ strategi, da det ville have været ensbetydende med at indrømme et nederlag at opgive slaget. Ved udgangen af maj var over 170.000 soldater på begge sider enten faldet eller blevet såret i Verdun, men som det havde været tilfældet i de første to måneder af slaget, blev de mindre succeser på begge sider, selv efter standarden fra før Verdun, bygget op til store sejre. Den 8. maj blev f.eks. 56. infanteridivisions erobring af den nordlige skråning af Hill 304 udråbt som en stor strategisk sejr, hvor "kun 40 officerer og 1.280 mænd faldt i vores hænder", uden at der var sårede fanger.

Den 13. maj 1916 blev VI. reservekorps frigivet af generalkommandoen XXIV. reservekorps under general Friedrich von Gerok med 38. og 54. infanteridivision. Syd for Bethincourt forblev 4. division i sine gamle stillinger. På højre side støttede 2. Landwehrdivision med sit angreb i Malancourtskoven, på venstre side af Gerokorpset holdt XXII. reservekorps med 43. og 44. reservedivision den vestlige skråning af "Toter Mann"-højderne, 22. reservedivision forblev på fronten i Cumières- og Rabenskoven op til Meuse.

Den endelige erobring af højderne "Toter Mann" og "Höhe 304" blev opnået af enheder fra den tyske 4. og 56. infanteridivision i henholdsvis begyndelsen og midten af maj. Nu var deres forsynings- og forstærkningsveje imidlertid midt i fjendens beskydning, hvilket fik tyskerne til at bygge tre adgangstunneler senere i slaget. Franskmændene optrappede deres angreb mod de tyske høje stillinger, og nærkampen med tung artilleriild fortsatte.

8. maj 1916: Katastrofe ved Fort Douaumont

Den 8. maj skete der også en eksplosionskatastrofe i det hårdt omstridte Fort Douaumont, som tyskerne kaldte "kistelåget", og omkring 800 soldater mistede livet. Dele af hændelsen er stadig uforklarlig og vil fortsat være uforklarlig, da alle mulige gerningsmænd døde i eksplosionen.

Derudover er der tre ikke nødvendigvis modstridende versioner, som beskriver katastrofen fra forskellige perspektiver og samtidig afslører omfanget af tvetydigheden:

Tyskerne begyndte at samle ligene i granattragere uden for fortet. Da antallet af døde voksede, og faren fra det franske artilleri voksede, blev det besluttet at placere de døde i forreste voldens kasematter I og II, som derefter blev muret til. Hvor det store trækors står i dag i Fort Douaumont, er kun en udgang til den tidligere gårdsplads muret til - kasematterne I og II, der er anerkendt som officielle tyske krigsgrave, ligger 20 meter bagved.

Maj 1916: Slaget om Fort Douaumont

Franskmændene havde altid betragtet faldet af Fort Douaumont som et stort nederlag og ønskede at generobre den stærkeste og strategisk vigtigste fæstning i forsvarsringen. Efter den katastrofe, som de havde været vidne til, besluttede Nivelle at bygge endnu mere på angrebet på Douaumont, som Pétain havde iværksat. Sammen med chefen for 5. infanteridivision, general Charles Mangin, som også ledede angrebet, planlagde han et større angreb for at udnytte fortets svækkede tilstand. Fra den 17. maj indledte det franske artilleri den indledende spærreild med gas og konventionelle granater mod de tyske stillinger omkring fortet og selve fortet.

Da angrebet begyndte den 22. maj, kunne kommandanten i Douaumont ikke reagere effektivt, fordi forbindelserne mellem de første linjer og fortet var blevet brudt, forsvarerne havde lidt store tab, fortet var delvist ødelagt, og de tyske sappers havde kun foretaget midlertidige reparationer. Tyskerne havde naturligvis ventet de franske stormtropper, men deres opdukken umiddelbart bag det sidste granattæppe var overraskende. Franskmændene havde sprunget over de første skyttegrave uden nævneværdig modstand og besatte den sydvestlige del af fortet. General Mangin meddelte Nivelle samme dag, at Douaumont var fuldstændig under fransk kontrol, selv om tyskerne efter den indledende panik nu ydede beslutsom modstand. Den franske og tyske spærreild mod fjendens forsyningsveje havde stort set forseglet fortet. Efter en voldsom og for begge sider mislykket nærkamp i Douaumonts korridorer monterede tyskerne og franskmændene maskingeværer på forskellige tagpartier og skød på alt, hvad der bevægede sig. Efter to dages blodige kampe, hvor begge sider havde modtaget forstærkninger, besluttede den tyske kommandant af fortet at bruge tunge minekastere. Disse blev bl.a. brugt mod den franske "Panzerturm Ost". Herefter angreb tyskerne franskmændene, der var i chok, med håndgranater. I mellemtiden havde en anden enhed omgået de franske korridorer og dukkede op i deres bagland. Mere end 500 franskmænd blev taget til fange.

Opmuntret af denne succes hentede tyskerne yderligere forstærkninger gennem det 1. bayerske armékorps under infanterigeneral Oskar Ritter von Xylander for at besætte de franske skyttegrave vest for Fort Douaumont. Friske soldater ankom til kampområdet efter en lang march fra de bageste zoner og måtte straks opleve frontens rædsler. De måtte angribe stillingerne på Thiaumont-kammen, som de endelig nåede frem til med store tab. Begge sider led flere og flere blodige tab på grund af udtjente artilleri granater, som også blev affyret ind i deres egne rækker på grund af overdreven spredning.

Juni 1916: Slaget om Fort Vaux

Efter at området omkring Fort Vaux havde været belejret af tyskerne i tre måneder, erobrede 7. reservedivision fra Sachsen og Berlin endelig Caillete-skoven den 1. juni. Desuden var 1. infanteridivision i stand til at rykke frem mod stillinger i Bois de Fumin og ved Vauxgrund. Da flankeringen af hovedangrebet på Fort Vaux nu var elimineret, benyttede man lejligheden til at iværksætte et nyt generalangreb på fæstningen. Dette skulle begynde allerede den 2. juni.

Fort Vaux ligger på Vauxbjerget mellem fortsene Douaumont og Tavannes og blev bygget mellem 1881 og 1884 med den stenkonstruktion, der var almindelig på den tid. Som i Fort Douaumont blev kasernens hvælving forstærket i 1888 med et 2,50 meter tykt lag beton, isoleret af et 1 meter tykt lag sand. Disse forstærkninger skulle dæmme op for den frygtelige virkning af de hule kugler. Fortet havde en Tourelle de 75 mm R model 1905 flankeret af to observationskupler af stål (Observatoire cuirassé). Den var omgivet af en skyttegrav, der var sikret af tre skyttegravsruller; to enkeltstående fra nord til syd og fra vest til øst og en dobbeltstående i det nordvestlige hjørne af skyttegraven. Der var adgang til disse stillinger gennem adgangstunneller og de var bevæbnet med maskingeværer. Ud over den øverste kanon var der to andre 75-millimeter kanoner til rådighed i kasematterne i Bourges, hvilket gjorde det muligt at beskyde hele terrænet: fra Douaumont, ravinerne ved Fausse Côte, Caillette- og Bazil-kløfterne i nordvest til landsbyen og batteriet Damloup i sydøst. Mellem 1910 og 1912 blev der gravet kommunikationstunneler, som forbandt fortets forskellige forsvarsstillinger.

Efter krigsudbruddet blev fortet forstærket med yderligere seks 75-millimeters kanoner og fire hurtigskydende kanoner (revolverkanoner), men i august 1915 begyndte man at kannibalisere kanonerne som led i nedgraderingen af Verduns forsvarszone: bortset fra kanontårnet, som det ville have været for kompliceret at opgradere, blev alle kanonerne gradvist fjernet. Det var i denne tilstand fortet befandt sig i begyndelsen af den tyske offensiv før Verdun, hvor det var blevet ramt flere gange af tyske granater. Den 24. februar blev den ramt direkte af en 42-centimeter granat, som ødelagde lageret af granatsikringer. Den 27. februar splintrede endnu en 42-centimeter granat kanontårnet. Casematterne i Bourges kunne ikke længere udstyres med kanoner på grund af den konstante beskydning og ødelæggelserne, så der blev installeret flere maskingeværer til forsvar. De alvorligste skader blev midlertidigt udbedret af sapejere på ordre fra fortets kommandør, major Sylvain Eugène Raynal (96e regiment af infanteri).

Raynal blev først kommandant for Fort Vaux i slutningen af maj; han var professionel soldat og var blevet såret flere gange i krigen. Hans sidste sår var så alvorligt, at han kun kunne gå ved hjælp af en stok. Han insisterede stædigt på at blive brugt yderligere i fronttjeneste, hvilket til sidst blev bevilget: Man troede, at det ville være let at blive udnævnt til chef for et fort, selv for en svært handicappet officer. Fortet havde en garnison på omkring 250 mand i fredstid, men i begyndelsen af juni 1916 var over 300 soldater stuvet sammen, da mange flygtninge, budbringere og sårede var strømmet til fortets formodede beskyttelse efter de tyske succeser på dets flanker. De bestod af 240 mand, 2. bataljon, 3. (maskingevær) og 6. kompagni fra "142e régiment d'infanterie", som sammen skulle forsvare fortet. Derudover var der ca. 30 sapejere, ca. 30 koloniale soldater, der udførte reparationsarbejdet, og en håndfuld artillerister, læger, bårebærere og telefonister.

Artilleriet begyndte at forberede sig om aftenen den 1. juni; Raynal anslog senere, at mellem 1.500 og 2.000 granater i timen regnede ned over fortet. Efter tilbageslagene på de modsatte skråninger og den kraftige granatregn lå kun nogle få forsvarere fra 2. bataljon fra "142e régiment d'infanterie" i forreste række af fortet, som var blevet en labyrint af skyttegrave, pigtråd, forhindringer og maskingeværstillinger. Kun Abri de combat R.1 og R.2 under kaptajn Delvert dækkede stadig fortets flanker. Omkring kl. 4.00 om morgenen begyndte angrebstropperne fra infanteriregimenterne 39, 53 og 158 fra Köln og Paderborn deres angreb. Ved daggry kunne Delvert se de fremrykkende tropper. "Som myrer, når man træder ind i en myretue", lød det fra deres skyttegrave. Delvert kunne ikke forstyrre dette angreb, fordi hans maskingeværer ikke nåede frem til de tyske linjer. I løbet af få timer havde de gjort store terrænfremskridt og kom frem i skyttegrave ved siden af stilling R.1. Delvert beordrede straks en voldsom modild, som i første omgang stoppede de tyske angrebstropper. Klokken 14.30 var position R.2 imidlertid blevet indtaget, og position R.1 var blevet ramt direkte. Delvert blev fanget i krydsilden og havde kun 70 soldater i spidsen. Fort Vaux' forreste forsvarsværker var nu stort set elimineret, angrebstropperne havde vundet omkring 1000 meter terræn den 2. juni og kunne nå fortets blinde punkt om eftermiddagen. De var simpelthen gået uden om den forsvarende kaptajn Delvert.

Efter en samlingspause sprang stormtropperne endelig ind i fortets fuldstændig ødelagte skyttegravsskyttegrave, hvorfra maskingeværerne stadig skød. Tabene var store, men nogle soldater kravlede op til de franske stillinger og kastede håndgranatbunker ind i skyttegravene; i en anden stilling forsøgte de at slå maskingeværet ud med flammekastere. I mellemtiden var artilleribeskydningen fra begge sider blevet genoptaget og overdøvede støjen fra nærkampen i skyttegravene. Omkring kl. 16.00 lykkedes det at eliminere maskingeværerne, og angrebstropperne kunne indtage positioner på taget af fæstningen. Indenfor samlede major Raynal sit hold, som var vokset til over 600 soldater, til forsvaret og beordrede straks at forene hovedpassagerne med sandsække udstyret med maskingeværer. Samtidig skulle nogle soldater angribe tyskerne på taget, men de kastede håndgranater ind i udgangsskaktene, indtil angrebet måtte afbrydes. Tyskerne opdagede en adgang til fortets indre i det ødelagte tag, lod sig sænke ned i reb og gik frem til en ståldør, bag hvilken de kunne høre majorens ordrer. I forsøget på at sprænge denne dør i luften med en håndgranat blev nogle tyskere dræbt, andre blev såret, fordi de ikke kunne finde ly i korridorerne for den spredte eksplosionsbølge.

Om morgenen den 3. juni havde tyskerne indtaget to hovedkorridorer. Kampene i fortet blev ført med ekstrem brutalitet, hvor der blev brugt spader, bajonetter og håndgranater. Strømforsyningen og dermed lyset var gået ned, men kampene fortsatte med uformindsket voldsomhed og i fuldstændigt mørke, kun oplyst af og til af brændende olie og ved brug af de tyske flammekastere. I korridorerne, der var 1,70 meter høje og ca. 1,20 meter brede, var der bunker af lemlæstede lig, der var dækket af klorkalk til desinfektion af latriner. Gulvet var glat af blod fra de sårede.

Så snart tyskerne indtog en forsvarsstilling, samlede franskmændene sig kort efter den og indledte et modangreb med alle de våben, de havde til rådighed. I mellemtiden var sommervarmen ved at være for hårdt for begge sider, og franskmændene kunne ikke længere regne med vandforsyninger, da cisternen var blevet ødelagt af granatnedslag. De forsøgte at opsamle det vand, der løb ud. I deres sygekvarter, et 10 kvadratmeter stort bunkerrum, kunne det stadigt voksende antal sårede ikke længere behandles, da der hverken var vand eller lys. Normalt var der plads til seks senge i denne lejr, og om aftenen den 2. juni lå mere end 30 soldater med de alvorligste sår allerede på afdelingen og ventede på, at kampene skulle slutte.

Stilling R.1 i forreste linje holdt stadig stand mod de tyske angreb, men kunne ikke gribe ind i kampene inde i fortet. Kl. 22.00 fik Capitain Delvert, der ikke havde sovet i 72 timer, besked om, at et afløsningskompagni var ankommet, men i stedet for de annoncerede 170 mand var kun 18 soldater undsluppet den tyske beskydning, alle de andre var faldet. Et andet kompagni med 25 overlevende nåede R.1 stillingen kl. 23:00.

Den 4. juni havde tyskerne erobret yderligere 25 meter af hovedtunnelen; Raynal var imidlertid i stand til at afvise alle yderligere angreb fra flammekasterne med maskingeværild. Franskmændene havde mistet deres observationsposter og kunne kun ty til en lille spalte, der gav dem mulighed for at se ind i forpladsen. De så deres kammeraters desperate forsøg på at bryde ud af fortet, men alle seks af dagens forsøg blev slået tilbage af tyskerne. Et fransk kompagni gik fuldstændig tabt i disse kampe: 22 mænd blev taget til fange, 150 faldt, ingen kom tilbage. Ved middagstid den 4. juni sendte Raynal sin sidste brevdue med et sidste desperat budskab bag sine egne linjer.

Mandag den 5. juni sprængte tyskerne endnu et hul i væggene i hovedkorridoren og angreb franskmændene med flammekastere, men træk fra bunkeren til det fri fik flammerne til at slå tilbage og brændte mange af de tyske angribere. Major Raynal holdt stadig sin position, og der var nu over 90 alvorligt sårede på infirmeriet. Han gav ordre til at dele det sidste vand ud blandt de sårede. Om aftenen den 5. juni vendte kaptajn Delvert tilbage til Verdun fra sin stilling R.1. Han havde stadig 37 mænd, men alle undtagen fem var såret. Den 6. juni iværksatte franskmændene et sidste forsøg på at få forstærkninger, som ligesom alle de tidligere forsøg blev slået tilbage af tyskerne.

Major Raynals soldater var fuldstændig udmattede, nogle slikkede det slimede kondensvand af væggene eller drak deres egen urin. Snart efter vred de sig i mavekramper, en desperat ung løjtnant mistede forstanden og truede med at sprænge et granatlager i luften. Han skulle bindes fast. Om morgenen den 7. juni så major Raynal endelig det ønskede visuelle signal fra Fort Souville: "... ne quittez pas ...", men få timer senere, kl. 7.30 tysk tid, opgav han kampen og gik i fangenskab med 250 mand, alle de andre var døde eller sårede. Tyskerne havde mistet omkring 2.700 soldater under angrebet.

Efter erobringen af Fort Vaux indledte franskmændene direkte modangreb og et forgæves forsøg på at generobre fortet den 8. og 9. juni. Tyskerne udvidede deres stilling ved Fort Vaux og fortsatte med at storme mod de franske stillinger foran Verdun i løbet af de næste tre uger.

Brussilov-offensiv: Svækkelse af de tyske tropper før Verdun

Selv om erobringen af Fort Vaux havde fjernet endnu en søjle i de østlige befæstninger foran Verdun og blev betragtet som en stor strategisk succes, var presset på den tyske hær i begyndelsen af juni steget voldsomt. Den 15. maj havde den østrig-ungarske generalstabschef Conrad von Hötzendorf beordret et større angreb på de italienske stillinger nord for Gardasøen, som ikke var blevet aftalt med OHL, en "straffeaktion" i flanken af Cadorna's uophørlige angreb på Isonzo. Den kendsgerning, at Italien i 1916 havde øget sine kampklare divisioner fra 36 til 65, og at 35 af de 65 østrigske divisioner var bundet på den italienske front, var grundlaget for von Hötzendorfs beslutning om at betragte Italien som den vigtigste fjende i krigen på nuværende tidspunkt. Han havde til hensigt at besejre Italien hurtigt for derefter at kunne kaste alle de frigjorte ressourcer mod Rusland. Selv om han flere gange klart havde givet udtryk for sine langsigtede mål med hensyn til Italien og også havde forsøgt at overtale Falkenhayn til en fælles aktion i Alperne, kom angrebsordren som en overraskelse og tvang Tyskland til en uønsket stabiliseringsforanstaltning i øst.

Dette var blevet nødvendigt, fordi den russiske overkommando benyttede lejligheden, som tilbagetrækningen af flere kejserlige og kongelige divisioner gav, til at opfylde sine allianceforpligtelser, som var blevet kontraktligt fastlagt i Chantilly, med en storstilet offensiv. Denne offensiv, der blev kaldt Brussilov-offensiven efter den øverstbefalende general, begyndte den 4. juni. De angribende russiske enheder foretog adskillige gennembrud i Galizien, og den østrig-ungarske 4. armés front brød fuldstændig sammen over en bredde på 75 kilometer. De russiske tropper rykkede 20 kilometer dybt ind i fjendens område og tog mere end 200.000 fanger, hovedsageligt blandt de østrig-ungarske tropper. Den 15. juni erklærede Conrad von Hötzendorf det russiske angreb for den værste krise i krigen. Og selv om Falkenhayn opfordrede von Hötzendorf til at imødegå russerne ved at omgruppere tropper fra Italien og afventede troppeomgrupperinger fra Hindenburgs nordøstlige front, var han tvunget til at trække fire divisioner tilbage fra Verdun for at stoppe russernes yderligere fremrykning og endnu mere for at forhindre alliancens sammenbrud.

Juni til oktober 1916: Tysk offensiv mod Fleury, Thiaumont og Côte Froide Terre

På trods af det mindre antal operative soldater besluttede Falkenhayn at fortsætte den tyske offensiv før Verdun, især efter indtrykket af Fort Vaux' fald. General Schmidt von Knobelsdorf og hans stab udarbejdede den umiddelbare fortsættelse af angrebet i Fort Vaux-området, som skulle rettes mod Fort de Souville, Ouvrage de Thiaumont og landsbyen Fleury-devant-Douaumont.

Den tyske hær var i stand til at samle 30.000 mand til angrebet, herunder soldater fra Alpekorpset, som var ankommet til Vestfronten kort forinden og blev betragtet som en eliteenhed. Knobelsdorf håbede på et hurtigt gennembrud med den første brug af granater med diphosgen som lungemiddel, også kendt som Grünkreuz på grund af farven og formen af deres mærker på projektilet og patronen.

På en frontbredde på tre kilometer skulle det tyske storangreb begynde den 23. juni, som til gengæld var blevet forberedt af en voldsom artilleristøtte mod de franske stillinger ved Fort Souville fra den 21. juni. Der blev affyret i alt 100.000 granater. Endelig affyrede de tyske tropper tusindvis af Green Cross-granater mod de franske kanonbatterier for at fratage det franske infanteri dets vigtigste støtte. De granater, der ramte, eksploderede ikke direkte og blev i første omgang af nogle franskmænd forvekslet med blindgængere. I løbet af kort tid havde difosgenet imidlertid en ødelæggende virkning på de franske tropper: de franske gasmasker fra 1916 beskyttede kun delvist mod dette nye krigsmiddel. Mange franskmænd flygtede i panik, mens andre holdt stand i smerte. Gasangrebet blev efterfulgt af endnu et voldsomt bombardement, der varede indtil de tidlige morgentimer den 23. juni. Da beskydningen ophørte kl. 7 om morgenen, forlod de tyske infanterister deres skyttegrave og gik til angreb. Soldaterne fra de bayerske regimenter nåede meget hurtigt frem til landsbyen Fleury, for mange af de franske skyttegrave var ikke længere bemandet og kunne ikke yde megen modstand. Fleury blev næsten helt indtaget, bortset fra en del omkring den tidligere jernbanestation, men de tyske angrebstropper led store tab på grund af artilleriild fra begge sider. På højre skråning angreb regimenterne Côte de Froide Terre-kammen, hvor de befæstede installationer fra Ouvrage de Thiaumont, et stort antal batterier og mindre bunkere blev forsvaret af enheder fra det franske "121e régiment d'infanterie".

Efter et voldsomt slag, som kun 60 forsvarere overlevede, blev Thiaumont indtaget. Herfra rykkede fire stærkt svækkede bayerske kompagnier frem til den egentlige Côte de Froide Terre. Her var tyskerne for første gang på den side af Côtes Lorraines, der skråner ned mod Verdun, men de fik aldrig set byen. Dele af det bayerske infanteri Leibregiment indtog ammunitionsrummene (poudrière) under Fleury og sendte en lille deling på tre mand så langt som til Filzlausstellung (Ouvrage de Morpion) og vendte tilbage med omkring 20 fanger. Efter en blodig kamp med "114e régiment d'infanterie" måtte de imidlertid opgive ammunitionsrummene igen og trække sig tilbage til Fleury. Angrebet mod Fort Souville gik imidlertid i stå.

I disse ugunstige stillinger måtte de tyske soldater udholde tørsten i sommervarmen, mens utallige døde rådnede op ved siden af og under dem, og de sårede råbte på hjælp. Den meget lange tilkørselsvej til Thiaumont-mellemværket var oversået med faldne soldater, der undertiden tjente som vejvisere. Hver gang spaden blev drejet for at udvide positionen i månelandskabet afslørede menneskelige dele. Stanken på slagmarken var næsten uudholdelig, selv for soldater, der var vant til død og lidelse. Der er beretninger om, at selv rationer og vand, der blev bragt ind for store summer, smagte af råddenskab. Tropperne måtte marchere om natten og var altid bange for at blive opdaget af et fransk nødblus og blive skudt af de franske maskingeværer. I løbet af dagen var stillingerne udsat for de lavtflyvende angreb fra det franske luftvåben, som nu opererede med absolut luftoverlegenhed og også rettede artilleriets ild meget præcist mod det pågældende mål. Det skete ofte, at soldaterne mistede orienteringen og vandrede rundt i området i timevis, og de var heldige, hvis de blev fanget af franskmændene.

Den 24. juni indledte de britiske og franske tropper slaget ved Somme med en enorm skudveksling. For at imødegå denne store fare for den tyske front måtte OHL derfor trække yderligere enheder tilbage fra Maasområdet. Især de tunge og tungeste kanoner skulle føres tilbage til jernbanen gennem det ufremkommelige tragtfelt. Desuden blev ammunitionsforsyninger omdirigeret til Somme, så yderligere offensiver i Verdun-området måtte standses. Fra den 25. til den 30. juni resulterede franske modangreb i tab af de fremskudte stillinger. Den 3. juli blev der givet tilladelse til et sidste angreb den 11. juli, men under påskud af at spare så meget som muligt på ammunitionsreserverne, selv om det betød, at der måtte falde mænd.

Målet med denne sidste store aktion var at erobre forterne Souville, St. Michel og Belleville og var et sidste forsøg på at vende slaget endnu en gang. Artilleriberedskabet med gasgranater havde ikke den ønskede effekt med høje tabstal, da de franske tropper nu bar bedre gasmasker. De tyske angrebstroppers fremrykning blev opdaget ved daggry af fransk rekognoscering, som derefter rettede artilleribeskydningen præcist ind i midten af tropperne. Desuden blæste vestvindene den affyrede gas ind i de tyske stillinger, hvilket også førte til tab. I landsbyområdet Fleury blev der kæmpet nådesløst og ekstremt brutalt med nærkamp og flammekastere, indtil det lykkedes de bayerske tropper at erobre Fleury fuldstændigt. Soldater fra Infanteriregiment 140 nåede endelig op på Fort Souvilles glacis, men blev straks slået tilbage af elementer fra to franske kompagnier, der tilfældigvis befandt sig i fortet. Tyskerne havde nået deres længste punkt mod Verdun. Samme dag, den 11. juli 1916, beordrede Falkenhayn, at alle offensive bestræbelser ved Verdun skulle indstilles, da den tyske hær skulle koncentrere sig om Somme-slaget. Han håbede, at franskmændene ville følge trop og nedprioritere Verdun til en stille front. Dette håb blev ikke indfriet, da franskmændene tog initiativet i sensommeren 1916 og rykkede frem mod de tyske stillinger ved Thiaumont og omkring Fleury. Den fare, som indtagelsen af Côte Froide Terre udgjorde for Verduns forsvarsværker, var hurtigt blevet åbenbar for GQG. For at nå det stadig gyldige slutmål om at generobre Fort Vaux og Fort Douaumont var det absolut nødvendigt at genvinde flankerende stillinger ved Ouvrage Thiaumont. Så Nivelle beordrede det ubarmhjertige modangreb, som trak ud gennem den varme sommer og ind i oktober, men som ikke gav noget klart resultat og konstant bølgede frem og tilbage.

Falkenhayns tilbagekaldelse og begyndelsen på det tyske forsvar

Efter dette sidste store angreb beordrede Falkenhayn, at den tyske offensiv før Verdun skulle afbrydes, da den militære indsats - modstå angrebene ved Somme, bekæmpe russerne og afværge Brussilov-offensiven samt den absolut nødvendige støtte fra den østrigske partner - langt oversteg de tyske styrker. På denne baggrund fandt han det vigtigt kun at handle defensivt og at forsvare sine stillinger. De tyske tropper befæstede således deres stillinger så godt de kunne og forsvarede sig mod de stadig stærkere franske angreb i juli og august. Den 15. august overvejede Falkenhayn i et brev til kronprins Wilhelm endda for første gang at opgive slaget helt og holdent, da det var nødvendigt at spare på udgifterne til mænd og ammunition. Mens stabschefen for den 5. armé, Schmidt von Knobelsdorf, insisterede på sine troppers effektivitet og på en fast fortsættelse af angrebet, indså kronprinsen, at dette ikke længere var muligt uden videre.

Da han ikke kunne nå til enighed med sin stabschef, bad han derfor kejseren om at kalde Knobelsdorf tilbage. Den 23. august efterkom Wilhelm II denne anmodning. Den 28. august trådte Rumænien ind i krigen på Ententens side, hvilket resulterede i, at Falkenhayn, som ikke havde været i stand til at få denne yderligere modstander på Centralmagternes side, en dag senere trådte tilbage som stabschef. Elegant blev han udnævnt til øverstkommanderende for 9. armé i Rumænien. Sammen med August von Mackensen opnåede han en næsten fuldstændig sejr over Rumænien inden julen 1916. I Falkenhayns sted udnævnte kejseren den øverstkommanderende for Ober Ost, feltmarskal Paul von Hindenburg, og hans stabschef general Erich Ludendorff. Efter et besøg af Ludendorff på Vestfronten beordrede Hindenburg, at alle offensive aktioner skulle indstilles, og at det vundne terræn skulle udbygges til et fast system af stillinger. Opgivelse af de svært forsvarlige stillinger foran Verdun blev ikke overvejet i første omgang.

Denne instruktion omfattede udtrykkeligt ikke begrænsede aktioner til forbedring af fronten, som f.eks. af det 14. infanteriregiment fra Bayern i Chapitre Wood, men som så ofte uden større succes. Generelt var den kraftige regn i september 1916 et vigtigt begrænsende element i planlægningen af den videre indsats: På grund af den vedvarende regn var begge krigsherrers stillinger hurtigt blevet fyldt med vand og var gået i hårdknude. Ud over den uafbrudt dødbringende beskydning fra maskingeværer og artilleri var der nu fare for at glide ned i en af de vandfyldte tragter og drukne.

4. september 1916: Eksplosionsulykke i Tavannes-tunnelen

Den 4. september, knap fire måneder efter den alvorlige ulykke ved Fort de Douaumont, skete der en tilsvarende hændelse på fransk side i Tavannes-tunnelen umiddelbart under Fort Tavannes. Den franske hær havde brugt den tidligere jernbanetunnel til at huse soldater og som ammunitionsdepot siden begyndelsen af slaget, indtil en række kraftige eksplosioner fandt sted på grund af uforsigtig håndtering af kanongranater. Tyskerne kunne se røgskyer stige op fra tunnelen og tog derefter området under beskydning med deres kanoner. De franske soldater, som det lykkedes at flygte ud af tunnelen, blev således fanget mellem granater, der ramte hinanden. Det tog tre dage at få branden i Tavannes-tunnelen under kontrol. Officielle kilder talte om 500 ofre - hvor mange der reelt døde, kan ikke længere afklares.

Oktober 1916: Begyndelsen af den franske offensiv

De tyske problemer med at kæmpe på flere fronter var ikke gået franskmændene ubemærket forbi, og det samme gjaldt de tyske soldaters holdning til en mere defensiv kamp og en udvidelse af deres egne stillinger. Som følge heraf planlagde GQG, Nivelle og Mangin i overensstemmelse med den franske offensivstrategi et større angreb i den "røde zone", den centrale slagmark på højre side af Meuse mellem forts Douaumont og Vaux, med det formål at generobre disse to centrale forter. Den tidligere artillerigeneral Nivelle var endnu en gang imod Pétains system, som havde planlagt en næsten fuldstændig ødelæggelse af fjendens befæstninger, før de blev stormet af infanteriet. I stedet ønskede Nivelle at udnytte bevægelses- og overraskelsesmomentet og kaste infanteriet ind i kampen meget hurtigt. Han beordrede en samordnet indsats af artilleri og infanteri: 150 meter foran det fremrykkende infanteri skulle de tunge kanoner skyde, 70 meter foran hovedkamplinjen skulle de lettere feltkanoner skyde. På denne måde ønskede Nivelle at eliminere fjendens stillinger og straks besætte dem med infanteri. I det angrebsområde, der blev genskabt i Bar-le-Duc, skulle de franske soldater gøre sig bekendt med geografien og samtidig øve sig i at rykke frem bag den "ildrulle", som Nivelle havde udpeget.

Som forberedelse til det storstilede angreb lod Nivelle i fem dage omkring 600 kanoner skyde mod angrebsområdet, herunder mange særligt store kalibre, såsom to 400 mm morterer. Den 24. oktober gik otte franske divisioner til angreb over en bredde på syv kilometer. Hele angrebsområdet var blevet til en enkelt muddermark på grund af de foregående dages regnvejr. Den forberedende artilleribeskydning havde såret eller dræbt de fleste af forsvarerne, så de første skyttegrave kunne indtages uden problemer: Ildtromlen fungerede meget præcist, for bag slagene kunne tyskerne ikke se angriberne, og da granatmuren blev fremskudt, var franskmændene allerede i skyttegravene. De få maskingeværer, der var klar og bemandet, forårsagede store tab blandt franskmændene, men blev efterhånden indtaget uden tyske reserver.

24. oktober 1916: tilbageerobring af Fort Douaumont

Den del af det tyske VII. reservekorps (Louvemont-gruppen), XII. Armeekorps (Hardaumont-gruppen) og XVIII. reservekorps (Vaux-gruppen) blev udsat for et massivt angreb fra franskmændene den 24. oktober. Fronten af 25. reservedivision, 34. og 54. infanteridivision brød fuldstændig sammen i Fleury-Thiaumont-frontområdet. I Chapitre skoven og på vejen Vaux-Tavannes blev 9. og 33. reservedelings forsvar også overvundet efter en kort forsinkelse. Det franske angreb blev kun standset i resterne af landsbyen Douaumont på grund af flankeild fra fortet og voldsom modstand fra tropperne i Mint Gorge. Franske tropper var rykket frem til Fort Douaumont og havde besat nogle af voldene. De måtte dog opgive disse fremskudte stillinger, da de blev beskudt af tysk artilleri.

I Fort Douaumont havde tyskerne bl.a. indrettet et centralt samlingsområde, som havde fået stadig mere travlt under de franske angreb. Beskyttet af det tykke betonloft troede de, at de var relativt sikre mod franske projektiler. Den 24. oktober blev det tyske militærhospital ramt direkte af en ny fransk 400 mm morter af en ny fransk 400 mm morter, hvilket medførte, at alle de tilstedeværende omgående døde. Denne kanon affyrede et skud hvert tiende minut med den højeste præcision. Skuddene var alle rettet mod Fort Douaumont, de nåede alle deres mål og forårsagede den største ødelæggelse. Endelig ramte det sjette skud et pionerdepot, hvor 50 soldater blev begravet. Der udbrød en enorm brand, som truede med at sprede sig til den opbevarede infanteri- og artillerimunition (herunder ca. 7.000 håndgranater). De tyske forsvarere af fortet forsøgte nu at dæmme op for ilden med mineralvand og urintønder fra latrinerne, men det lykkedes ikke. Til sidst beordrede kommandanten tilbagetrækning fra fortet af hensyn til sine mænds sikkerhed. Gasgardinet omkring fortet, som franskmændene affyrede, gjorde det lettere for de tyske tropper at trække sig tilbage, herunder de sårede, som forlod fortet med deres gasmasker på.

Der var kun 100 mand tilbage som den resterende besætning, som havde til opgave at forsvare sig så godt de kunne og slukke ilden. Men gasbranden og røgen var blevet så kraftig, at begge dele blev umulige. Den resterende besætning blev også tvunget til at forlade fortet. Lidt senere vendte nogle officerer og soldater imidlertid tilbage til fortet på egen anmodning og uden ordrer og konstaterede, at ilden ikke længere var livstruende. Den øverstbefalende officer, kaptajn Prollius, sendte straks en budbringer tilbage for at bede om forstærkning.

Nogle sårede og spredte meldte om infernalske forhold ved fronten af Fort Douaumont, hvor kun sårede og døde lå i mudderet. Efter et mislykket forsøg på at bryde ud med den lille styrke omkring den stadig levende kommandant nåede franskmændene endelig frem til Douaumont og tog 28 overlevende tyskere til fange. Et planlagt modangreb fra tyskernes side blev skrottet på grund af det stadig stærkere engagement ved Somme.

November 1916: Genindtagelse af Fort Vaux

Efter endnu en fransk fremrykning blev den tyske garnison i Fort Vaux tvunget til at trække sig tilbage den 2. november. Tyske sappers sprængte dele af fortet i luften. Disse territoriale gevinster bidrog til, at Robert Nivelle blev udnævnt til øverstkommanderende for de franske styrker i december, som efterfølger for general Joffre. Den 16. december blev der iværksat et sidste større fransk angreb på højre side af Meuse, som skubbede de tyske enheder ved Douaumont over tre kilometer tilbage den 18. december. Den 20. december blev den franske offensiv standset.

I 1917 koncentrerede de stridende parter sig om andre dele af fronten, men der var stadig flere kampe foran Verdun, selv om de ikke havde samme omfang som året før. Især Hill 304 og "Dead Man" blev der igen kæmpet voldsomt om fra juni 1917 og fremefter. Den 29. juni var det lykkedes de tyske enheder at besætte Hill 304 fuldstændigt. I august førte franske angreb til tyskernes endelige rydning af Hill 304 og "Dead Man". Der fulgte yderligere aktioner på højre side af Meuse i området omkring landsbyen Ornes og Height 344, men først ved krigens slutning blev Meuse-området igen genstand for større angreb. En fremrykning af amerikanske tropper under general Pershing skubbede den tyske front sydøst for Verdun flere kilometer indad den 30. august 1918. Den blev den 26. september fulgt op af den fransk-amerikanske Meuse-Argonne-offensiv, som startede fra Verdun og skubbede tyskerne tilbage fra Argonne i begyndelsen af november. Den 11. november trådte våbenhvilen i kraft.

På grund af den massive brug af kanoner (eksplosionskratere) på et begrænset område var slagmarken ved Verdun i løbet af få uger blevet forvandlet til et kraterlandskab (se zone rouge), hvor der ofte kun var træstubbe tilbage af skovene. Til tider blev der brugt mere end 4.000 kanoner i det forholdsvis lille kampområde. Der faldt i gennemsnit 10.000 granater og miner hver time foran Verdun, hvilket skabte en øredøvende larm. Da de eksploderede, kastede de store mængder jord op og begravede adskillige soldater levende. De kunne ikke alle blive befriet fra jorden i tide.

På grund af den allestedsnærværende beskydning fra kanoner og maskingeværer måtte mange døde og sårede efterlades i ingenmandsland mellem fronterne, hvorfor der hang en tung stank af lig over slagmarken, især i sommermånederne. I den permanente hagl af kugler var det desuden ofte umuligt at forsyne frontsoldaterne med tilstrækkelige forsyninger eller at afløse dem. Allerede på vej til fronten mistede mange enheder langt mere end halvdelen af deres mænd. Næsten ingen soldat, der blev indsat før Verdun, overlevede slaget uden at blive i det mindste let såret.

Soldaterne måtte ofte have deres gasmasker på i timevis og være uden mad i flere dage. Tørsten fik mange af dem til at drikke forurenet regnvand fra skaller eller deres urin. Både franske og tyske soldater frygtede frontkampen ved Verdun. De kaldte slagmarken for en "blodpumpe", en "knoglemølle" eller ganske enkelt "helvede". Når det regnede, lignede slagmarken en mudret mark, hvilket gjorde det meget vanskeligt at bevæge tropperne. Alle stier var gravet ind, og hele området var en enkelt tragt. Man måtte bruge stadig stærkere hestevogne til at flytte en enkelt kanon. Disse hold led særligt store tab under beskydning: op til 7000 militærheste skulle være omkommet på en enkelt dag. Fortet foran Verdun var af særlig betydning, for selv om de gav tropperne beskyttelse og blev brugt til førstehjælp til de sårede, var de hygiejniske forhold katastrofale. De militære ledere på begge sider var klar over, hvad soldaterne måtte udholde i kamp, men de drog ingen konklusioner heraf.

Antal døde

Mellem 1914 og 1918 blev i alt 105 tyske og 88 franske divisioner indsat før Verdun. Med en gennemsnitlig divisionsstyrke på 12.000 til 15.000 mand udgjorde dette ca. 2,5 millioner soldater. Alene på tysk side blev næsten 1.200.000 mand sendt gennem "Verduns helvede"; franskmændene havde en lignende situation, men her blev tropperne udskiftet hurtigere ved hjælp af et rotationssystem. Under dette system blev hver division kun indsat i Verdun i tre uger ad gangen (en uge i første linje - en uge i anden linje - en uge i hvile).

Det nøjagtige antal dræbte ved Verdun er ikke blevet endeligt fastlagt. Tabstallene i de officielle dokumenter, som normalt er ret aktuelle, er kun en grov vejledning. Her er antallet af døde normalt inkluderet i det samlede tabstal (ud over de sårede, de midlertidigt savnede og de tilfangetagne) uden at blive specificeret. Desuden er der unøjagtigheder på grund af den korte tidshorisont, muligvis også udsmykninger. På alle sider blev tabstallene primært brugt af ledelsen til at finde ud af det samlede antal "tab" så hurtigt som muligt med henblik på den videre planlægning. Antallet af døde var et sekundært spørgsmål og af ringe interesse. De officielle tal modsiges af nogle historikeres forskellige skøn.

Således angiver tyske kilder antallet af tab mellem offensivens begyndelse og juni 1916 til lidt over 41.000. Sammenlignet med den første dag i Somme-slaget, hvor 20.000 soldater faldt og 40.000 blev såret alene på den britiske side, virker dette tal meget undervurderet i forhold til Første Verdenskrig. Dette står i kontrast til antallet af over 240.000 sårede i samme periode. Normalt antages forholdet mellem døde og sårede at være 1:3, men her er det omkring 1:6. Hvis man beregner dette forhold indtil slagets afslutning i december 1916, kan man antage, at omkring 100.000 mænd blev dræbt på begge sider.

Disse tal repræsenterer dog direkte dødssituationer, dvs. uden at tage højde for soldater, der døde af deres sår senere og ikke ved fronten i Verdun. Ifølge beregninger foretaget af historikeren Niall Ferguson var antallet af døde under krigen på omkring 6.000 om dagen og det samlede antal dræbte mennesker på omkring 350.000.

Hvis man medregner de sårede i det "normale" forhold 1:3 (dvs. 300.000 sårede pr. side), må begge siders samlede tab anslås til omkring 800.000 soldater. Et eksempel herpå er de officielle tal fra den franske Service Historique des Armées for perioden 21. februar til 12. december:

Det kan antages, at mindst 50 % af de savnede blev dræbt i kamp. Bortset fra alle skøn, uanset hvor velbegrundede de er, vil det kun være muligt at foretage mere præcise opgørelser ved en grundig evaluering af de tilgængelige personaleregistre med edb-assistance. På den tyske side er det f.eks. ikke muligt, fordi Potsdams hærarkivs samlinger blev ødelagt i 1945.

Modsat Falkenhayns forventninger var tabene på fransk side kun en smule større end på tysk side. Den franske hær var alvorligt svækket efter slaget ved Verdun, men situationen på den tyske side var den samme.

Både slaget ved Somme og slaget ved Verdun afslørede den måde, som mange militære ledere behandlede deres soldaters liv på: Fokus var ikke på at minimere deres egne tab, men på at opbruge fjendens ressourcer. Alene på tysk side blev der affyret 1.350.000 tons granater i løbet af de tredive vigtigste uger med kampe. Der ligger stadig omkring 50 tons stålfragmenter på hver hektar af slagmarken i dag, hvilket svarer til 5 kg pr. kvadratmeter.

Ifølge "Medical Report on the German Army in the World War 1914

Desuden døde nogle af de syge, og nogle soldater var udsat for ulykker med dødelig udgang. Disse tal er dog ikke blevet offentliggjort. Hvis man antager, at størstedelen af de savnede var faldet, kan det antages, at omkring 80.000 mennesker døde i perioden fra den 21. februar til den 9. september 1916.

Kampene omkring Verdun faldt betydeligt fra september 1916 og fremefter. For månederne september til november 1916 findes der kun tal for sårede i 5. armé i "Sanitätsbericht":

Krigsgravsteder

Især den nådesløse kamp for Fleury og Thiaumont blev ofte forvrænget og forvansket. Skiftet af besiddelse af disse steder blev ofte brugt som en lejlighed til at illustrere krigens meningsløshed. Der nævnes undertiden overdrevne tal; der er rapporter om 13, 23 eller endog 42 udvekslinger mellem tyskere og franskmænd. Officielt skiftede landsbyen Fleury og det mellemliggende værk Thiaumont fire gange hver mellem juni og oktober. Følgende angreb og modangreb er dokumenteret:

Fleury blev delvist erobret den 23. juni, den 11. juli var den helt på tyske hænder, den 2. august blev de franske tropper holdt fast i Fleury i en dag, hvorefter tyskerne holdt den indtil den 18. august. Fra den dag af lå stillingerne på den berygtede jernbanedæmning i Fleury. Den 23. oktober måtte tyskerne rydde området fuldstændigt.

Det samme gælder for Thiaumont: tyskernes erobring den 23. juni, tab den 5. juli, generobring den 8. juli og endelig tab den 23. oktober som følge af den store franske offensiv.

Efter krigen opdagede man øst for en lille kløft ved Thiaumont, som kaldes Ravin de la Dame, "Bois Hassoule" (Hassoule Ravine) eller også "Ravin de la Mort" (Død mands kløft), en skyttegrav, hvorfra spidserne af soldaternes bajonetter stak ud. Undersøgelser viste, at soldaterne faktisk stadig havde kontakt med deres geværer. I 1930'erne opstod der en legende om, at disse soldater fra det franske 137. infanteriregiment var blevet begravet levende og stående af en granat under forberedelserne til angrebet på Thiaumont-mellemværkerne.

Vidneudsagnet fra en løjtnant fra 3. kompagni, som soldaterne tilhørte, gav et helt andet billede: "Soldaterne var faldet under en tysk fremrykning om morgenen den 13. juni 1916 og blev efterladt i deres skyttegrav. Tyskerne begravede dem (de fyldte skyttegraven op), og deres (oprejste) geværer tjente som markører for gravstedet." En opgravning i 1920 bekræftede hans forklaring: ingen af de syv lig stod oprejst, og fire af dem kunne ikke identificeres. I dag kan man se stedet i monumentet La Tranchée des Baïonnettes, som er bygget af en amerikansk industrimand.

"Ils ne passeront pas!" ("De kommer ikke igennem!"), også "On ne passe pas!", var det centrale propagandaslogan for Verdun-myten. Det blev opfundet af de franske generaler Nivelle og Pétain. Det blev senere brugt på mange propagandaplakater og som slogan for Maginot-linjen. Sloganet blev også brugt ofte senere. Et af de mest markante eksempler var kort efter starten af den spanske borgerkrig, da republikaneren Dolores Ibárruri brugte den spanske version af sloganet "¡No pasarán!" i en tale. I dag er den spanske version af sloganet et symbol på den politiske venstrefløj.

I bogen "Verdun - Das große Gericht" af bl.a. P.C. Ettighoffer nævnes det, at tyskerne efter deres store angreb den 23. juni 1916, hvor også ammunitionsrummene ved Fleury (Poudriere de Fleury) blev erobret af det bayerske infanteri Leibregiment, kunne have set byen Verdun fra den såkaldte "Filzlausstellung" (Ouvrage de Morpion). Ettighoffer fortsætter med at skrive, at Ettighoffer kunne se byen Verdun fra den såkaldte "Filzlausstellung" (Ouvrage de Morpion). Ettighoffer fortsætter med at skrive, at soldater fra Leibregimentet bragte maskingeværer i stilling og beskød Verdun fra "Filzlaus". Det er umuligt, da udsigten til "Filzlausstellung" er spærret af Belleville-bjergryggen, som man kan se ved at kigge på et kort. Desuden nævnes denne beskydning af byen ikke i nogen anden kilde. Ikke engang Infantry Leibregimentets regimentshistorie nævner et sådant bombardement, selv om det ville være mere end værd at nævne. Det hedder blot, at en lille angrebsgruppe fra 11. kompagni undersøgte så langt som til "Filzlausstellung" og straks vendte tilbage til ammunitionsrummene med nogle franske fanger. Den dag i dag er det uklart, hvordan Ettighoffer kom frem til denne påstand, da Verdun ikke kan ses fra noget punkt på slagmarken, som tyske soldater nogensinde havde nået.

Verdun set fra et fransk perspektiv

Verdun havde en samlende funktion for det franske folk, som blev et nationalt symbol på baggrund af den kamp, der blev defineret som en forsvarskamp. Første Verdenskrig blev i sidste ende kun en retfærdig krig mod angriberen gennem modstanden før Verdun, som blev fejret som en sejr, selv om Frankrigs krigsstrategi før krigens start i 1914 var alt andet end passiv.

I efterkrigsårene blev forsvaret af Verdun i stigende grad fremhævet som en heroisk handling. Fortet Verdun blev set som et uovervindeligt bolværk, der havde sikret den franske nations overlevelse. Liget af en franskmand, der var faldet ved Verdun, blev opgravet til den ukendte soldats grav ved Triumfbuen i Paris. General Pétain blev erklæret nationalhelt af franskmændene og udnævnt til marskal af Frankrig i 1918. Til hans ære blev der efter krigen rejst en statue på slagmarken foran Verdun, på hvis piedestal man kan læse en ændring af den centrale sætning i den franske Verdun-myte: "Ils ne sont pas passés" ("De kom ikke igennem").

Forherligelsen af slaget ved Verdun som den vellykkede gennemførelse af en uindtagelig fæstning skulle få ødelæggende konsekvenser for Frankrig i 1940, da det ikke kunne stå mål med moderne krigsførelse med hurtige fremrykninger af kampvognsenheder - som Wehrmacht praktiserede i det vestlige felttog (10. maj til 25. juni 1940). Pétain blev dømt til døden for sit samarbejde med Det Tredje Rige i august 1945; sandsynligvis på grund af hans indsats i slaget ved Verdun blev hans dom omstødt til livsvarigt fængsel.

På slagmarkerne er denne mere eller mindre nationale betydning af slaget stadig allestedsnærværende i dag. På Fort Douaumont har trikoloren, det tyske flag og det europæiske flag vajet i mange år. På mange andre steder, hvor slaget er blevet indarbejdet i den kollektive hukommelse, flager trekløveret for at understrege den nationale betydning. Den samme fortolkning gælder for de forskellige monumenter omkring Verdun (Monumentet for de væbnede styrker, Løven af Souville (det forestiller en døende bayersk løve og markerer de tyske troppers længste fremrykning), Maginot-monumentet, ...), som alle hylder den nationale idé og den formodede sejr, men som meget sjældent mindes soldaternes død.

Det var først med François Mitterrands og Helmut Kohls fælles bekendelse den 22. september 1984, at denne stærkt nationale symbolik blev brudt for at mindes en fælles fortid sammen med Tyskland.

Verdun set fra et tysk perspektiv

Da offensiven ved Meuse hverken havde ført til indtagelse af Verdun eller til en fuldstændig nedslidning af den franske hær, var væsentlige offensive mål ikke blevet nået. Som de fleste andre slag blev kampen før Verdun ikke set som et reelt nederlag for den tyske hær efter den tabte verdenskrig. Dette blev især understøttet af den legende om et knivstik i ryggen, som de nationale kræfter i Tyskland spredte. Verdun blev set som et fyrtårn for en hel generation - i lighed med de ofre, som skoleelever og studerende ofrede i 1914 i det første slag i Flandern. Indtil magtovertagelsen i 1933 blev Verdun imidlertid set fra et langt mindre heroisk perspektiv, da det var svært at fortolke det ti måneder lange slags meningsløshed på nogen anden måde.

De fleste af de tyske krigsromaner, der blev udgivet i Weimarrepublikken, handlede om slaget ved Verdun. "Verdun" blev symbolet på den moderne, fuldt industrialiserede krig. Det drejede sig ikke længere om sejr eller nederlag, men om oplevelsen af den materielle kamp. Selv spørgsmålet om betydningen af de blodige stillingskampe blev betragtet som sekundært i lyset af det moderne krigsmateriels enorme ødelæggelseskraft. Den tyske Verdun-myte fokuserede ikke på en kritisk gennemgang af slaget, men på oplevelsen af slaget. En central rolle blev spillet af Verdun-kæmperne, der blev betragtet som en ny type soldat. Det blev beskrevet som karakterløst, koldt og hårdt og fortrængte tidligere, romantisk forvandlede idealbilleder, som især var fremherskende i det borgerlige miljø. I Det Tredje Rige blev denne myte yderligere udbygget. Det faktum, at mange officerer under Anden Verdenskrig havde været i tjeneste før Verdun, førte til, at det blev instrumentaliseret til propagandaformål.

Efter 1945 og under indtryk af Anden Verdenskrig, som var endnu mere ødelæggende for Tyskland, blev slaget ved Verdun kun sjældent taget op i Forbundsrepublikken, og det blev generelt fortolket nøgternt.

Resultatet af slaget - en tysk succes?

Afhængigt af perspektivet fortolkes resultatet af kampene før Verdun forskelligt, som en succes for franskmændene, en uafgjort eller en succes for tyskerne.

En simpel og let at fastslå er frontlinjens position den 24. februar 1916. En afvejning af tyskernes fremrykning og det terræn, som de havde vundet, kan føre til den fortolkning, at den tyske hær selv efter slagets afslutning i december 1916 havde vundet mere terræn, end den havde mistet ved det franske modangreb fra juli 1916 og frem, og i denne henseende kan den betragtes som vinder af det egentlige slag ved Verdun. Denne front blev stort set holdt indtil amerikanernes ankomst og tabet af St. Mihiel-bogen. Da denne forøgelse af det besatte terræn imidlertid ikke havde nogen væsentlig strategisk betydning for krigens forløb, er dette valg af skala tvivlsomt som et modstandsdygtigt kriterium.

En anden mulighed er at sammenligne kampens resultat med de oprindelige mål: Ifølge denne vurdering var slaget ved Verdun en stor fiasko for den tyske side, da målene ikke blev nået, og i stedet blev den tyske offensivkraft afgørende svækket.

Omkring 50 millioner artillerigranater og kastede miner eksploderede på det omstridte område. Landskabet blev pløjet igennem flere gange, og det er ikke helt kommet sig over det den dag i dag. Der er stadig mange ueksploderede våben, rifler, hjelme, udstyr og menneskeknogler i jorden på slagmarken. De tidligere befæstede forter og mellemliggende værker som Douaumont og Vaux blev alvorligt beskadiget, men kan besøges. Der er mange kirkegårde og benhuse omkring Verdun. Douaumont-benhuset indeholder resterne af omkring 130.000 uidentificerede tyske og franske soldater. I nærheden af Fleury ligger Mémorial de Verdun, et museum, der viser krigsudstyr fra dengang, våben, uniformer, jordfund, fotos m.m. Man kan også besøge en filmforevisning. Det er også muligt at deltage i en filmvisning.

Monumenter og ture

samt flere dusin andre bunkere, mellemliggende værker, batterier, mindesmærker, monumenter og individuelle grave spredt ud over hele slagmarken.

Museer

Moderne repræsentationer

Reichsarchivets publikationer beskriver slaget meget detaljeret, men er ensidige på grund af den kronologiske kontekst og Reichsarchivets historie. På grund af ødelæggelsen af Potsdams hærarkiv er det ikke længere muligt at kontrollere oplysningerne der uden videre.

Aktuel litteratur

Fiktion

Kilder

 1. Slaget ved Verdun
 2. Schlacht um Verdun
 3. The Encyclopedia Americana. Vol. 28, (J.B.Lyon Company, 1920), S. 283.
 4. Donald A. MacKenzie: The story of the Great War. (Buck Press, 2009), S. 142.
 5. Erich von Falkenhayn: Die Oberste Heeresleitung 1914–1916 in ihren wichtigsten Entscheidungen. Berlin 1920, S. 176–184 (online, Reprint z. B. von Kessinger Publishing, Whitefish 2010, ISBN 978-1-160-86957-7).
 6. Becker, Krumeich: Der große Krieg. Deutschland und Frankreich 1914–1918. 2010, S. 225 ff.; Gerhard Hirschfeld, Gerd Krumeich, Irina Renz in Verbindung mit Markus Pöhlmann (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2009, ISBN 978-3-506-76578-9, S. 942 ff., 959, 445 f.; Kurt Fischer, Stephan Klink: Spurensuche bei Verdun. Ein Führer über die Schlachtfelder. Bernard & Graefe, ISBN 3-7637-6203-5, S. 20 ff.; John Keegan: Der Erste Weltkrieg. Eine europäische Tragödie. Aus dem Englischen von Karl und Heidi Nicolai, Rowohlt Taschenbuch Verlag, Reinbek bei Hamburg 2001, ISBN 3-499-61194-5, S. 390 ff.; Holger Afflerbach: Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich. Oldenbourg, München 1996, ISBN 3-486-56184-7, S. 360 ff., 543 ff.
 7. Holger Afflerbach: Falkenhayn. Politisches Denken und Handeln im Kaiserreich. Oldenbourg, München 1996, ISBN 3-486-56184-7, S. 363.
 8. ^ First Battle of Champagne (20 December 1914 to 17 March 1915), First Battle of Artois (December 1914 to January 1915), Second Battle of Ypres (21 April to 25 May), Neuve Chapelle (10 to 13 March), Second Battle of Artois (9 May to 18 June), Second Battle of Champagne (25 September to 6 November), Battle of Loos (25 September to 14 October) and Third Battle of Artois (25 September to 4 November).
 9. ^ Forts in the outer ring were (clockwise) Douaumont, Vaux, Moulainville, Le Rozelier, Haudainville, Dugny, Regret and Marre. The inner ring included Souville, Tavannes, Belrupt and Belleville.[9]
 10. En septiembre y diciembre de 1914, el cañón de 155 mm en Fort Douaumont bombardeó las posiciones alemanas al norte de Verdún y un puesto de observación alemán en las Jumelles d'Ornes. En febrero de 1915, Douaumont fue bombardeado por un mortero de 420 mm conocido como Gran Bertha y por el Long Max, un cañón naval de 380 mm.[11]​
 11. Mangin parafraseó a Federico II el Grande tras su victoria en la batalla de Rossbach (5 de noviembre de 1757): "Mais, messieurs, je ne vous attendais pas sitôt, en si grand nombre." (Pero, caballeros, no los esperaba tan pronto, en tan gran número.)[75]​
 12. ^ Sollevato da ogni incarico il 28 agosto dello stesso anno e sostituito dal feldmaresciallo Paul von Hindenburg coadiuvato dal generale Erich Ludendorff
 13. ^ Anch'egli sostituito, ma solo dopo la fine delle operazioni a Verdun: infatti il 27 dicembre fu promosso Maresciallo di Francia, con lo scopo di allontanarlo dal Gran Quartier Géneral, e far prendere il suo posto a Nivelle
 14. ^ Per un solo corpo d'armata erano previsti pinze tagliafili, 17.000 badili, 125.000 granate a mano, 1.000.000 di sacchetti di sabbia, 265.000 kg di filo spinato. Vedi:Horne, p. 48
 15. ^ In seguito venne calcolato che in un'area rettangolare di terreno di mezzo km per uno, erano caduti 80.000 proiettili di grosso calibro. Vedi: Horne, p. 80
 16. ^ In questa sfortunata azione la 72ª divisione di fanteria francese smise di esistere. Dopo soli 4 giorni di combattimenti la divisione perse 192 ufficiali e 9.636 uomini di truppa, e venne sciolta. Vedi: Horne, p. 66

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?