Kleopatra

Eyridiki Sellou | 3 maj 2024

Spis treści

Streszczenie

Kleopatra VII Filopator (69 p.n.e. - 10 sierpnia 30 p.n.e.) była królową ptolemejskiego Królestwa Egiptu w latach 51-30 p.n.e. i jego ostatnią aktywną władczynią. Należała do dynastii ptolemejskiej, była potomkiem jej założyciela Ptolemeusza I Sotera, macedońskiego greckiego generała i towarzysza Aleksandra Wielkiego. Po śmierci Kleopatry Egipt stał się prowincją Imperium Rzymskiego, co oznaczało koniec przedostatniego państwa hellenistycznego i epoki trwającej od czasów panowania Aleksandra (336-323 p.n.e.). Jej językiem ojczystym była greka koine i była jedyną władczynią ptolemejską, która nauczyła się języka egipskiego.

W 58 r. p.n.e. Kleopatra prawdopodobnie towarzyszyła swojemu ojcu, Ptolemeuszowi XII Auletesowi, podczas jego wygnania do Rzymu po tym, jak rewolta w Egipcie (rzymskim państwie klienckim) pozwoliła jego rywalce, córce Berenice IV, na objęcie tronu. Berenice została zabita w 55 r. p.n.e., kiedy Ptolemeusz wrócił do Egiptu z rzymską pomocą wojskową. Kiedy zmarł w 51 r. p.n.e., rozpoczęły się wspólne rządy Kleopatry i jej brata Ptolemeusza XIII, ale rozłam między nimi doprowadził do otwartej wojny domowej. Po przegranej w 48 r. p.n.e. bitwie pod Pharsalus w Grecji ze swoim rywalem Juliuszem Cezarem (rzymskim dyktatorem i konsulem) w wojnie domowej Cezara, rzymski mąż stanu Pompejusz uciekł do Egiptu. Pompejusz był politycznym sprzymierzeńcem Ptolemeusza XII, ale Ptolemeusz XIII, za namową swoich nadwornych eunuchów, kazał wciągnąć Pompejusza w zasadzkę i zabić przed przybyciem Cezara i zajęciem Aleksandrii. Cezar następnie próbował pogodzić rywalizujące rodzeństwo Ptolemeuszy, ale główny doradca Ptolemeusza, Potheinos, postrzegał warunki Cezara jako faworyzujące Kleopatrę, więc jego siły obległy ją i Cezara w pałacu. Krótko po tym, jak oblężenie zostało zniesione przez posiłki, Ptolemeusz XIII zginął w bitwie nad Nilem w 47 r. p.n.e.; przyrodnia siostra Kleopatry, Arsinoe IV, została ostatecznie wygnana do Efezu za swoją rolę w przeprowadzeniu oblężenia. Cezar ogłosił Kleopatrę i jej brata Ptolemeusza XIV wspólnymi władcami, ale utrzymywał prywatny romans z Kleopatrą, z którego powstał syn, Cezarion. Kleopatra podróżowała do Rzymu jako królowa-klientka w 46 i 44 roku p.n.e., gdzie zatrzymała się w willi Cezara. Po zamordowaniu Cezara i (na jej rozkaz) Ptolemeusza XIV w 44 r. p.n.e., mianowała Cezariona współrządzącym jako Ptolemeusza XV.

W wojnie domowej Liberatorów w latach 43-42 p.n.e., Kleopatra stanęła po stronie rzymskiego Drugiego Triumwiratu utworzonego przez wnuka i spadkobiercę Cezara - Oktawiana, Marka Antoniusza i Marka Aemiliusa Lepidusa. Po ich spotkaniu w Tarsos w 41 r. p.n.e. królowa nawiązała romans z Antoniuszem. Przeprowadził on na jej prośbę egzekucję Arsinoe i coraz bardziej polegał na Kleopatrze zarówno w kwestii finansowania, jak i pomocy wojskowej podczas swoich inwazji na Imperium Partów i Królestwo Armenii. Donacje Aleksandryjskie ogłosiły ich dzieci: Aleksandra Heliosa, Kleopatrę Selene II i Ptolemeusza Filadelfusa władcami różnych dawnych terytoriów pod triumfalną władzą Antoniusza. To wydarzenie, ich małżeństwo oraz rozwód Antoniusza z siostrą Oktawiana, Oktawią Mniejszą, doprowadziły do ostatniej wojny Republiki Rzymskiej. Oktawian zaangażował się w wojnę propagandową, zmusił sojuszników Antoniusza w senacie rzymskim do ucieczki z Rzymu w 32 r. p.n.e. i wypowiedział wojnę Kleopatrze. Po pokonaniu floty morskiej Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Actium w 31 r. p.n.e., siły Oktawiana najechały Egipt w 30 r. p.n.e. i pokonały Antoniusza, co doprowadziło do jego samobójstwa. Kiedy Kleopatra dowiedziała się, że Oktawian planuje zabrać ją na swoją rzymską procesję triumfalną, popełniła samobójstwo przez otrucie, wbrew powszechnemu przekonaniu, że została ukąszona przez boleń.

Dziedzictwo Kleopatry przetrwało w starożytnych i współczesnych dziełach sztuki. Rzymska historiografia i łacińska poezja wytworzyły ogólnie krytyczny pogląd na królową, który przeniknął do późniejszej literatury średniowiecznej i renesansowej. W sztukach plastycznych jej starożytne wizerunki obejmują rzymskie popiersia, obrazy i rzeźby, kamee i szkło, monety ptolemejskie i rzymskie oraz reliefy. W sztuce renesansu i baroku była tematem wielu dzieł, w tym oper, obrazów, poezji, rzeźb i dramatów teatralnych. Od epoki wiktoriańskiej stała się popkulturową ikoną egiptomanii, a w czasach współczesnych Kleopatra pojawiała się w sztuce użytkowej i pięknej, satyrze burleskowej, filmach hollywoodzkich i wizerunkach marek produktów komercyjnych.

Zlatynizowana forma Kleopatra pochodzi od starożytnej greckiej Kleopátra (Κλεοπάτρα), co oznacza "chwałę jej ojca", od κλέος (kléos, "chwała") i πατήρ (patḗr, "ojciec"). Forma męska byłaby zapisywana albo jako Kleópatros (Κλεόπατρος), albo Pátroklos (Πάτροκλος). Kleopatra to imię siostry Aleksandra Wielkiego, a także Kleopatry Alcyone, żony Meleagra w mitologii greckiej. Poprzez małżeństwo Ptolemeusza V Epifanesa i Kleopatry I Syry (księżniczki Seleucydów) imię to weszło do dynastii ptolemejskiej. Przyjęty tytuł Kleopatry Theā́ Philopátōra (Θεᾱ́ Φιλοπάτωρα) oznacza "boginię, która kocha swojego ojca".

Tło

Ptolemeusze faraonowie byli koronowani przez egipskiego arcykapłana Ptah w Memphis, ale rezydowali w wielokulturowym i w dużej mierze greckim mieście Aleksandrii, założonym przez Aleksandra Wielkiego Macedońskiego. Mówili po grecku i rządzili Egiptem jako hellenistyczni greccy monarchowie, odmawiając nauki rodzimego języka egipskiego. W przeciwieństwie do nich Kleopatra mogła mówić wieloma językami w wieku dorosłym i była pierwszą władczynią ptolemejską, która nauczyła się języka egipskiego. Plutarch sugeruje, że mówiła także po etiopsku, w języku "Troglodytów", po hebrajsku (lub aramejsku), arabsku, w języku syryjskim (być może syriackim), medyjsku i partyjsku, a także najwyraźniej potrafiła mówić po łacinie, choć jej rzymscy współcześni woleliby rozmawiać z nią w jej ojczystej grece Koine. Oprócz greki, Egiptu i łaciny, języki te odzwierciedlały pragnienie Kleopatry, aby przywrócić północnoafrykańskie i zachodnioazjatyckie terytoria, które kiedyś należały do królestwa ptolemejskiego.

Interwencjonizm rzymski w Egipcie poprzedzał panowanie Kleopatry. Kiedy Ptolemeusz IX Lathyros zmarł pod koniec 81 r. p.n.e., jego następczynią została jego córka Berenice III. Jednak wobec narastającego na dworze królewskim sprzeciwu wobec idei jedynej panującej monarchini, Berenice III zgodziła się na wspólne rządy i małżeństwo ze swoim kuzynem i pasierbem Ptolemeuszem XI Aleksandrem II, co zostało ustalone przez rzymskiego dyktatora Sullę. Ptolemeusz XI kazał zabić swoją żonę wkrótce po ich ślubie w 80 r. p.n.e., ale wkrótce potem został zlinczowany w wyniku zamieszek związanych z zabójstwem. Ptolemeusz XI, a być może także jego wuj Ptolemeusz IX lub ojciec Ptolemeusz X Aleksander I, zapisał królestwo Ptolemeuszy Rzymowi jako zabezpieczenie pożyczek, tak by Rzymianie mieli podstawy prawne do przejęcia Egiptu, ich państwa klienckiego, po zabójstwie Ptolemeusza XI. Rzymianie zdecydowali się podzielić królestwo ptolemejskie między nieślubnych synów Ptolemeusza IX, przyznając Cypr Ptolemeuszowi z Cypru, a Egipt Ptolemeuszowi XII Auletesowi.

Wczesne dzieciństwo

Kleopatra VII urodziła się na początku 69 r. p.n.e. do rządzącego faraona Ptolemeusza XII i nieznanej matki, przypuszczalnie żony Ptolemeusza XII, Kleopatry VI Tryphaeny (znanej również jako Kleopatra V Tryphaena), matki starszej siostry Kleopatry, Berenice IV Epiphaneia. Kleopatra Tryphaena znika z oficjalnych zapisów kilka miesięcy po narodzinach Kleopatry w 69 roku p.n.e. Trójka młodszych dzieci Ptolemeusza XII, siostra Kleopatry Arsinoe IV oraz bracia Ptolemeusz XIII Theos Philopator i Ptolemeusz XIV, przyszła na świat pod nieobecność żony. Wychowawcą Kleopatry w dzieciństwie był Filostratos, od którego nauczyła się greckich sztuk oracji i filozofii. W młodości Kleopatra przypuszczalnie studiowała w Musaeum, w tym w Bibliotece Aleksandryjskiej.

Panowanie i wygnanie Ptolemeusza XII

W 65 r. p.n.e. rzymski cenzor Marcus Licinius Crassus argumentował przed rzymskim senatem, że Rzym powinien zaanektować ptolemejski Egipt, ale jego proponowany projekt ustawy oraz podobny projekt trybuna Serviliusa Rullusa z 63 r. p.n.e. zostały odrzucone. Ptolemeusz XII zareagował na groźbę ewentualnej aneksji, oferując wynagrodzenie i hojne prezenty potężnym rzymskim mężom stanu, takim jak Pompejusz podczas jego kampanii przeciwko Mitrydatesowi VI z Pontu, a w końcu Juliusz Cezar po tym, jak został konsulem w 59 r. p.n.e. Jednak rozrzutne zachowanie Ptolemeusza XII doprowadziło go do bankructwa i był zmuszony zaciągnąć pożyczki u rzymskiego bankiera Gajusza Rabiriusza Postumusa.

W 58 r. p.n.e. Rzymianie zaanektowali Cypr i pod zarzutem piractwa zmusili Ptolemeusza z Cypru, brata Ptolemeusza XII, do popełnienia samobójstwa, zamiast znieść wygnanie do Pafos. Ptolemeusz XII publicznie przemilczał śmierć brata, co wraz z oddaniem tradycyjnego ptolemejskiego terytorium Rzymianom nadszarpnęło jego wiarygodność wśród poddanych, którzy już wcześniej byli rozwścieczeni jego polityką gospodarczą. Ptolemeusz XII został więc siłą wygnany z Egiptu, udając się najpierw na Rodos, potem do Aten, a w końcu do willi triumwira Pompejusza na Wzgórzach Albańskich, niedaleko Praeneste w Italii. Ptolemeusz XII spędził tam prawie rok na obrzeżach Rzymu, rzekomo w towarzystwie swojej córki Kleopatry, wówczas około 11-letniej. Berenice IV wysłała do Rzymu ambasadę, by opowiedziała się za swoimi rządami i sprzeciwiła się przywróceniu jej ojca Ptolemeusza XII, ale Ptolemeusz kazał zabójcom zabić przywódców ambasady, co zostało zatuszowane przez jego potężnych rzymskich zwolenników. Kiedy rzymski senat odmówił Ptolemeuszowi XII oferty zbrojnej eskorty i zaopatrzenia na powrót do Egiptu, postanowił on opuścić Rzym pod koniec 57 r. p.n.e. i zamieszkać w świątyni Artemidy w Efezie.

Rzymscy finansiści Ptolemeusza XII nadal byli zdecydowani przywrócić go do władzy. Pompejusz namówił Aulusa Gabiniusa, rzymskiego namiestnika Syrii, do inwazji na Egipt i przywrócenia Ptolemeusza XII, oferując mu 10 000 talentów za proponowaną misję. Gabinius, mimo że nie zgadzał się z prawem rzymskim, najechał Egipt wiosną 55 r. p.n.e. przez Judeę Hasmoneuszy, gdzie Hyrkanus II kazał Antypaterowi Idumejczykowi, ojcu Heroda Wielkiego, zaopatrzyć armię prowadzoną przez Rzymian w zapasy. Jako młody oficer kawalerii Marek Antoniusz był pod dowództwem Gabiniusa. Wyróżnił się zapobiegając masakrze mieszkańców Pelousion przez Ptolemeusza XII oraz ratując ciało Archelaosa, męża Bereniksa IV, po tym jak zginął w bitwie, zapewniając mu odpowiedni królewski pochówek. Kleopatra, wówczas 14-letnia, miała podróżować z rzymską wyprawą do Egiptu; po latach Antoniusz miał wyznać, że właśnie wtedy się w niej zakochał.

Gabinius został postawiony przed sądem w Rzymie za nadużywanie władzy, z czego został uniewinniony, ale drugi proces o przyjmowanie łapówek doprowadził do jego wygnania, z którego został odwołany siedem lat później w 48 r. p.n.e. przez Cezara. Krassus zastąpił go na stanowisku namiestnika Syrii i rozszerzył jego komendę prowincjonalną na Egipt, ale został zabity przez Partów w bitwie pod Carrhae w 53 r. p.n.e. Ptolemeusz XII kazał stracić Berenikę IV i jej bogatych zwolenników, przejmując ich posiadłości. Pozwolił germańskiemu i galijskiemu garnizonowi Gabiniusa, Gabinianom, nękać ludzi na ulicach Aleksandrii i zainstalował swojego długoletniego rzymskiego finansistę Rabiriusza jako swojego szefa finansowego. W ciągu roku Rabiriusz został umieszczony w areszcie ochronnym i odesłany do Rzymu, po tym jak jego życie zostało zagrożone za drenowanie Egiptu z jego zasobów. Pomimo tych problemów, Ptolemeusz XII stworzył testament wyznaczający Kleopatrę i Ptolemeusza XIII jako jego wspólnych spadkobierców, nadzorował duże projekty budowlane, takie jak świątynia w Edfu i świątynia w Dendera, i ustabilizował gospodarkę. 31 maja 52 r. p.n.e., Kleopatra została regentką Ptolemeusza XII, na co wskazuje inskrypcja w świątyni Hathor w Denderze. Rabiriusz nie był w stanie ściągnąć całości długu Ptolemeusza XII do czasu śmierci tego ostatniego, dlatego został on przekazany jego następcom Kleopatrze i Ptolemeuszowi XIII.

Wstąpienie na tron

Ptolemeusz XII zmarł gdzieś przed 22 marca 51 r. p.n.e., kiedy Kleopatra, w swoim pierwszym akcie jako królowa, rozpoczęła podróż do Hermonthis, w pobliżu Teb, aby zainstalować nowego świętego byka Buchisa, czczonego jako pośrednika dla boga Montu w religii starożytnego Egiptu. Wkrótce po objęciu tronu Kleopatra stanęła przed kilkoma palącymi problemami i nagłymi sytuacjami. Obejmowały one głód spowodowany przez suszę i niski poziom rocznego wylewu Nilu, a bezprawne zachowanie podżegane przez Gabiniani, teraz bezrobotnych i zasymilowanych rzymskich żołnierzy pozostawionych przez Gabiniusa do garnizonu Egiptu. Dziedzicząc długi swojego ojca, Kleopatra była również winna Republice Rzymskiej 17,5 miliona drachm.

W 50 r. p.n.e. Marcus Calpurnius Bibulus, prokonsul Syrii, wysłał swoich dwóch najstarszych synów do Egiptu, najprawdopodobniej w celu negocjacji z Gabinianami i zwerbowania ich jako żołnierzy do desperackiej obrony Syrii przed Partami. Jednak Gabiniani torturowali i zamordowali tych dwóch, być może przy tajnym zachęcaniu przez nieuczciwych starszych administratorów na dworze Kleopatry. Kleopatra wysłała winowajców Gabiniani do Bibulusa jako więźniów oczekujących na wyrok, ale ten odesłał ich z powrotem do Kleopatry i skarcił ją za wtrącanie się w ich orzekanie, co było prerogatywą rzymskiego senatu. Bibulus, opowiadając się po stronie Pompejusza w wojnie domowej Cezara, nie zdołał zapobiec wylądowaniu floty morskiej w Grecji, co ostatecznie pozwoliło Cezarowi dotrzeć do Egiptu w pogoni za Pompejuszem.

Do 29 sierpnia 51 r. p.n.e. oficjalne dokumenty zaczęły wymieniać Kleopatrę jako jedyną władczynię, co było dowodem na to, że odrzuciła ona swojego brata Ptolemeusza XIII jako współrządzącego. Prawdopodobnie wyszła za niego za mąż, Ptolemejska praktyka małżeństwa rodzeństwa została wprowadzona przez Ptolemeusza II i jego siostrę Arsinoe II. Długo utrzymywana królewska praktyka egipska, była znienawidzona przez współczesnych Greków. Jednak już za panowania Kleopatry uznano to za normalny układ dla ptolemejskich władców.

Pomimo odrzucenia go przez Kleopatrę, Ptolemeusz XIII nadal miał potężnych sojuszników, zwłaszcza eunucha Potheinosa, jego opiekuna z dzieciństwa, regenta i zarządcę jego posiadłości. Inni zaangażowani w kabale przeciwko Kleopatrze obejmował Achillas, wybitny dowódca wojskowy, i Theodotus z Chios, inny opiekun Ptolemeusza XIII. Wydaje się, że Kleopatra próbowała zawrzeć krótkotrwały sojusz ze swoim bratem Ptolemeuszem XIV, ale jesienią 50 r. p.n.e. Ptolemeusz XIII miał przewagę w ich konflikcie i zaczął podpisywać dokumenty swoim imieniem przed imieniem swojej siostry, po czym ustanowił swoją pierwszą datę reginalną w 49 r. p.n.e.

Zabójstwo Pompejusza

Latem 49 roku p.n.e. Kleopatra i jej siły wciąż walczyły z Ptolemeuszem XIII w Aleksandrii, gdy przybył syn Pompejusza, Gnejusz Pompejusz, szukając pomocy wojskowej w imieniu ojca. Po powrocie do Italii z wojny w Galii i przekroczeniu Rubikonu w styczniu 49 roku p.n.e. Cezar zmusił Pompejusza i jego zwolenników do ucieczki do Grecji. W prawdopodobnie ostatnim wspólnym dekrecie, zarówno Kleopatra, jak i Ptolemeusz XIII przychylili się do prośby Gnejusza Pompejusza i wysłali jego ojcu 60 statków i 500 żołnierzy, w tym Gabinianów, co pomogło wymazać część długu wobec Rzymu. Przegrywając walkę z bratem, Kleopatra została zmuszona do opuszczenia Aleksandrii i wycofania się w okolice Teb. Wiosną 48 r. p.n.e. Kleopatra udała się do rzymskiej Syrii wraz ze swoją młodszą siostrą, Arsinoe IV, aby zebrać siły inwazyjne, które miały ruszyć na Egipt. Wróciła z armią, ale jej drogę do Aleksandrii zagrodziły siły brata, w tym kilku Gabinianów zmobilizowanych do walki przeciwko niej, więc rozbiła obóz w Pelousion we wschodniej delcie Nilu.

W Grecji siły Cezara i Pompejusza zaangażowały się w decydującą bitwę pod Pharsalus 9 sierpnia 48 roku p.n.e., która doprowadziła do zniszczenia większości armii Pompejusza i jego przymusowej ucieczki do Tyru w Libanie. Biorąc pod uwagę bliskie relacje z Ptolemeuszami, Pompejusz ostatecznie zdecydował, że Egipt będzie jego miejscem schronienia, gdzie będzie mógł uzupełnić swoje siły. Doradcy Ptolemeusza XIII obawiali się jednak pomysłu, by Pompejusz wykorzystał Egipt jako swoją bazę w przedłużającej się rzymskiej wojnie domowej. W ramach planu opracowanego przez Teodota, Pompejusz przybył statkiem w pobliże Pelousionu, po tym jak został zaproszony pisemną wiadomością, tylko po to, by 28 września 48 roku p.n.e. wpaść w zasadzkę i zostać zasztyletowanym. Ptolemeusz XIII uważał, że zademonstrował swoją władzę, a jednocześnie rozładował sytuację, zlecając przesłanie odciętej i zabalsamowanej głowy Pompejusza Cezarowi, który przybył do Aleksandrii na początku października i zamieszkał w pałacu królewskim. Cezar wyraził żal i oburzenie z powodu zabicia Pompejusza i wezwał zarówno Ptolemeusza XIII, jak i Kleopatrę do rozwiązania swoich sił i pojednania się ze sobą.

Związek z Juliuszem Cezarem

Ptolemeusz XIII przybył do Aleksandrii na czele swojej armii, w wyraźnymbrew żądaniu Cezara, aby rozwiązał i opuścił swoją armię przed jego przybyciem. Kleopatra początkowo wysłała do Cezara emisariuszy, ale gdy rzekomo usłyszała, że Cezar jest skłonny do romansów z królewskimi kobietami, przybyła do Aleksandrii, by zobaczyć się z nim osobiście. Historyk Kasjusz Dio zapisał, że uczyniła to bez informowania brata, ubrała się atrakcyjnie i oczarowała Cezara swoim dowcipem. Plutarch podaje zupełnie inną i być może mityczną relację, według której została związana w worku na łóżko, aby przemycić go do pałacu na spotkanie z Cezarem.

Kiedy Ptolemeusz XIII zorientował się, że jego siostra jest w pałacu i obcuje bezpośrednio z Cezarem, próbował podburzyć lud Aleksandrii do zamieszek, ale został aresztowany przez Cezara, który użył swoich umiejętności oratorskich, aby uspokoić oszalały tłum. Cezar przyprowadził Kleopatrę i Ptolemeusza XIII przed zgromadzenie Aleksandrii, gdzie Cezar ujawnił pisemny testament Ptolemeusza XII - wcześniej posiadany przez Pompejusza - wymieniając Kleopatrę i Ptolemeusza XIII jako jego współdziedziców. Cezar próbował następnie zaaranżować dla pozostałej dwójki rodzeństwa, Arsinoe IV i Ptolemeusza XIV, wspólne rządy nad Cyprem, usuwając w ten sposób potencjalnych rywali do egipskiego tronu, a jednocześnie uspokajając ptolemejskich poddanych wciąż rozgoryczonych utratą Cypru na rzecz Rzymian w 58 r. p.n.e.

Sądząc, że umowa ta faworyzowała Kleopatrę nad Ptolemeuszem XIII i że 20-tysięczna armia tego ostatniego, w tym Gabiniani, mogłaby najprawdopodobniej pokonać 4-tysięczną armię Cezara bez wsparcia, Potheinos zdecydował, że Achillas poprowadzi ich siły do Aleksandrii, aby zaatakować zarówno Cezara, jak i Kleopatrę. Po tym, jak Cezarowi udało się zabić Potheinosa, Arsinoe IV połączyła siły z Achillasem i została ogłoszona królową, ale wkrótce potem kazała swojemu opiekunowi Ganymedesowi zabić Achillasa i zająć jego pozycję jako dowódcy jej armii. Ganimedes podstępem zmusił Cezara do poproszenia o obecność w charakterze negocjatora byłego jeńca Ptolemeusza XIII, by ten dołączył do armii Arsinoe IV. Powstałe w ten sposób oblężenie pałacu, z uwięzionymi w nim Cezarem i Kleopatrą, trwało do następnego roku 47 p.n.e.

Gdzieś między styczniem a marcem 47 roku p.n.e. przybyły posiłki Cezara, w tym dowodzone przez Mitrydatesa z Pergamonu i Antypatera Idumejczyka. Ptolemeusz XIII i Arsinoe IV wycofali swoje siły nad Nil, gdzie Cezar ich zaatakował. Ptolemeusz XIII próbował uciekać łodzią, ale ta się wywróciła i utonął. Ganymedes mógł zginąć w bitwie. Theodotus został odnaleziony po latach w Azji, przez Marka Juniusza Brutusa, i stracony. Arsinoe IV został siłą paradował w triumfie Cezara w Rzymie przed wygnaniem do świątyni Artemidy w Efezie. Kleopatra była wyraźnie nieobecna podczas tych wydarzeń i przebywała w pałacu, najprawdopodobniej dlatego, że była w ciąży z dzieckiem Cezara od września 48 roku p.n.e.

Kadencja Cezara jako konsula wygasła pod koniec 48 roku p.n.e. Jednak Antoniusz, jego oficer, pomógł zapewnić Cezarowi nominację na dyktatora, która trwała przez rok, do października 47 r. p.n.e., zapewniając Cezarowi legalną władzę do rozstrzygnięcia sporu dynastycznego w Egipcie. W obawie przed powtórzeniem błędu siostry Kleopatry, Berenice IV, polegającego na posiadaniu monarchy płci żeńskiej jako jedynego władcy, Cezar wyznaczył 12-letniego brata Kleopatry, Ptolemeusza XIV, jako wspólnego władcę z 22-letnią Kleopatrą w nominalnym małżeństwie rodzeństwa, ale Kleopatra nadal mieszkała prywatnie z Cezarem. Dokładna data powrotu Cypru pod jej kontrolę nie jest znana, choć miała tam gubernatora do 42 r. p.n.e.

Cezar rzekomo dołączył do Kleopatry na rejs po Nilu i zwiedzanie egipskich zabytków, choć może to być romantyczna opowieść odzwierciedlająca późniejsze dobrze sytuowane rzymskie skłonności, a nie prawdziwe wydarzenie historyczne. Historyk Suetoniusz podał wiele szczegółów dotyczących podróży, w tym wykorzystanie Thalamegos, barki zbudowanej przez Ptolemeusza IV, która za jego panowania mierzyła 90 metrów (300 stóp) długości i 24 metry (80 stóp) wysokości i była wyposażona w jadalnie, pokoje państwowe, święte kapliczki i promenady wzdłuż jej dwóch pokładów, przypominając pływającą willę. Cezar mógł być zainteresowany rejsem po Nilu ze względu na swoją fascynację geografią; był dobrze oczytany w dziełach Eratostenesa i Pytheasa i być może chciał odkryć źródło rzeki, ale zawrócił przed dotarciem do Etiopii.

Cezar wyruszył z Egiptu około kwietnia 47 roku p.n.e., rzekomo w celu konfrontacji z Pharnacesem II z Pontu, synem Mitrydatesa VI z Pontu, który wzniecał kłopoty dla Rzymu w Anatolii. Możliwe, że Cezar, żonaty z wybitną rzymską kobietą Kalpurnią, chciał też uniknąć bycia widzianym razem z Kleopatrą, gdy ta urodzi mu ich syna. Pozostawił w Egipcie trzy legiony, później zwiększone do czterech, pod dowództwem wolnego człowieka Rufio, aby zabezpieczyć niepewną pozycję Kleopatry, ale być może także po to, by utrzymać jej działania w ryzach.

Cezarion, domniemane dziecko Kleopatry z Cezarem, urodził się 23 czerwca 47 r. p.n.e. i pierwotnie nosił imię "Faraon Cezar", jak zachowało się na steli w Serapeum w Saqqarze. Być może ze względu na swoje wciąż bezdzietne małżeństwo z Kalpurnią, Cezar publicznie milczał na temat Cezariona (ale być może prywatnie akceptował jego rodzicielstwo). Kleopatra natomiast wielokrotnie składała oficjalne deklaracje o rodzicielstwie Cezariona, wymieniając Cezara jako ojca.

Kleopatra i jej nominalny wspólny władca Ptolemeusz XIV odwiedzili Rzym gdzieś pod koniec 46 roku p.n.e., prawdopodobnie bez Cezariona, i otrzymali zakwaterowanie w willi Cezara w Horti Caesaris. Podobnie jak w przypadku ich ojca Ptolemeusza XII, Cezar przyznał zarówno Kleopatrze, jak i Ptolemeuszowi XIV status prawny "przyjaciela i sprzymierzeńca ludu rzymskiego" (łac. socius et amicus populi Romani), w efekcie lojalnych wobec Rzymu władców klienckich. Wśród gości Kleopatry w willi Cezara po drugiej stronie Tybru był senator Cyceron, który uznał ją za arogancką. Sosigenes z Aleksandrii, jeden z członków dworu Kleopatry, pomagał Cezarowi w obliczeniach dotyczących nowego kalendarza juliańskiego, wprowadzonego w życie 1 stycznia 45 roku p.n.e. Świątynia Wenus Genetrix, założona na Forum Cezara 25 września 46 roku p.n.e., zawierała złoty posąg Kleopatry (który stał tam co najmniej do III wieku n.e.), kojarząc matkę dziecka Cezara bezpośrednio z boginią Wenus, matką Rzymian. Posąg w subtelny sposób łączył również egipską boginię Izydę z religią rzymską.

Obecność Kleopatry w Rzymie najprawdopodobniej miała wpływ na wydarzenia podczas festiwalu Luperkalia na miesiąc przed zabójstwem Cezara. Antoniusz próbował umieścić królewski diadem na głowie Cezara, ale ten odmówił, co najprawdopodobniej było zainscenizowanym przedstawieniem, być może mającym na celu zmierzenie nastrojów rzymskiej opinii publicznej w kwestii przyjęcia królowania w stylu hellenistycznym. Cyceron, który był obecny na festiwalu, drwiąco zapytał, skąd pochodzi diadem, co było oczywistym odniesieniem do ptolemejskiej królowej, którą się brzydził. Cezar został zamordowany w Idy marcowe (15 marca 44 r. p.n.e.), ale Kleopatra pozostała w Rzymie do około połowy kwietnia, w próżnej nadziei na uznanie Cezariona za spadkobiercę Cezara. Jednak testament Cezara wymieniał jego wnuka Oktawiana jako głównego spadkobiercę, a Oktawian przybył do Włoch mniej więcej w tym samym czasie, gdy Kleopatra zdecydowała się wyjechać do Egiptu. Kilka miesięcy później Kleopatra kazała zabić Ptolemeusza XIV przez otrucie, wynosząc swojego syna Cezariona jako współrządzącego.

Kleopatra w wojnie domowej Liberatorów

Oktawian, Antoniusz i Marek Aemilius Lepidus utworzyli Drugi Triumwirat w 43 r. p.n.e., w którym każdy z nich został wybrany na pięcioletnią kadencję, aby przywrócić porządek w Republice i doprowadzić zabójców Cezara przed oblicze sprawiedliwości. Kleopatra otrzymała wiadomości zarówno od Gajusza Kasjusza Longinusa, jednego z zabójców Cezara, jak i Publiusza Korneliusza Dolabelli, prokonsula Syrii i lojalisty Cezara, z prośbą o pomoc wojskową. Postanowiła ona napisać Kasjuszowi wymówkę, że jej królestwo boryka się ze zbyt wieloma problemami wewnętrznymi, jednocześnie wysyłając Dolabelli cztery legiony pozostawione przez Cezara w Egipcie. Oddziały te zostały jednak schwytane przez Kasjusza w Palestynie. Podczas gdy Serapion, namiestnik Kleopatry na Cyprze, uciekł do Kasjusza i dostarczył mu statki, Kleopatra zabrała własną flotę do Grecji, by osobiście wspomóc Oktawiana i Antoniusza, ale jej statki zostały poważnie uszkodzone w burzy śródziemnomorskiej i przybyła zbyt późno, by pomóc w walkach. Jesienią 42 roku p.n.e. Antoniusz pokonał siły zabójców Cezara w bitwie pod Filippi w Grecji, co doprowadziło do samobójstwa Kasjusza i Brutusa.

Do końca 42 roku p.n.e. Oktawian zyskał kontrolę nad znaczną częścią zachodniej części Republiki Rzymskiej, a Antoniusz nad wschodnią, przy czym Lepidus został w dużej mierze zmarginalizowany. Latem 41 r. p.n.e. Antoniusz założył swoją siedzibę w Tarsos w Anatolii i wezwał tam Kleopatrę w kilku listach, które odrzuciła, dopóki wysłannik Antoniusza, Kwintus Delliusz, nie przekonał jej do przybycia. Spotkanie pozwoliłoby Kleopatrze wyjaśnić błędne przekonanie, że wspierała Kasjusza podczas wojny domowej i zająć się wymianą terytorialną w Lewancie, ale Antoniusz niewątpliwie pragnął również nawiązać z królową osobistą, romantyczną relację. Kleopatra popłynęła w górę rzeki Kydnos do Tarsos w Thalamegos, goszcząc Antoniusza i jego oficerów przez dwie noce na wystawnych bankietach na pokładzie statku. Kleopatra zdołała oczyścić swoje imię jako rzekomego zwolennika Kasjusza, argumentując, że naprawdę próbowała pomóc Dolabelli w Syrii, i przekonała Antoniusza, aby jej wygnana siostra, Arsinoe IV, została stracona w Efezie. Były zbuntowany gubernator Cypru Kleopatry został również przekazany jej do egzekucji.

Związek z Markiem Antoniuszem

Kleopatra zaprosiła Antoniusza do przybycia do Egiptu przed wyruszeniem z Tarsos, co spowodowało, że Antoniusz odwiedził Aleksandrię w listopadzie 41 roku p.n.e. Antoniusz został dobrze przyjęty przez ludność Aleksandrii, zarówno za swoje bohaterskie czyny w przywracaniu Ptolemeusza XII do władzy, jak i przybycie do Egiptu bez sił okupacyjnych, jak to uczynił Cezar. W Egipcie Antoniusz nadal cieszył się wystawnym królewskim stylem życia, którego był świadkiem na pokładzie statku Kleopatry zadokowanego w Tarsos. Kazał też swoim podwładnym, takim jak Publiusz Ventidius Bassus, wypędzić Partów z Anatolii i Syrii.

Kleopatra starannie wybrała Antoniusza na swojego partnera do spłodzenia kolejnych spadkobierców, ponieważ uważano go za najpotężniejszą rzymską postać po upadku Cezara. Dzięki swoim uprawnieniom jako triumwir, Antoniusz miał również szerokie uprawnienia do przywrócenia Kleopatrze dawnych ziem ptolemejskich, które obecnie znajdowały się w rękach rzymskich. Choć jasne jest, że zarówno Cylicja, jak i Cypr znalazły się pod kontrolą Kleopatry do 19 listopada 38 r. p.n.e., do transferu doszło prawdopodobnie wcześniej, zimą 41-40 r. p.n.e., podczas jej pobytu u Antoniusza.

Wiosną 40 roku p.n.e. Antoniusz opuścił Egipt z powodu kłopotów w Syrii, gdzie jego namiestnik Lucjusz Decydiusz Saxa został zabity, a jego armię przejął Kwintus Labienus, były oficer pod wodzą Kasjusza, który teraz służył Imperium Partów. Kleopatra zapewniła Antoniuszowi 200 statków na jego kampanię oraz jako zapłatę za nowo zdobyte terytoria. Nie widziała się z Antoniuszem aż do 37 r. p.n.e., ale utrzymywała korespondencję i dowody wskazują, że trzymała szpiega w jego obozie. Pod koniec 40 roku p.n.e. Kleopatra urodziła bliźniaki, chłopca o imieniu Aleksander Helios i dziewczynkę o imieniu Kleopatra Selene II, których Antoniusz uznał za swoje dzieci. Helios (Słońce) i Selene (Księżyc) symbolizowały nową erę społecznego odmłodzenia, a także wskazywały, że Kleopatra miała nadzieję, iż Antoniusz powtórzy wyczyny Aleksandra Wielkiego, podbijając Partów.

Kampania partyjska Marka Antoniusza na wschodzie została zakłócona przez wydarzenia wojny peruwiańskiej (41-40 r. p.n.e.), zainicjowanej przez jego ambitną żonę Fulwię przeciwko Oktawianowi w nadziei na uczynienie jej męża niekwestionowanym przywódcą Rzymu. Sugerowano, że Fulvia chciała oddzielić Antoniusza od Kleopatry, ale konflikt pojawił się w Italii jeszcze przed spotkaniem Kleopatry z Antoniuszem w Tarsos. Fulvia i brat Antoniusza, Lucjusz Antoniusz, zostali ostatecznie oblężeni przez Oktawiana w Peruzji (współczesna Perugia, Włochy), a następnie wygnani z Italii, po czym Fulvia zginęła w Sicyonie w Grecji podczas próby dotarcia do Antoniusza. Jej nagła śmierć doprowadziła do pojednania Oktawiana i Antoniusza w Brundisium w Italii we wrześniu 40 r. p.n.e. Chociaż porozumienie zawarte w Brundisium umocniło kontrolę Antoniusza nad terytoriami Republiki Rzymskiej na wschód od Morza Jońskiego, przewidywało również, że odda on Italię, Hispanię i Galię oraz poślubi siostrę Oktawiana, Oktawię Młodszą, potencjalną rywalkę Kleopatry.

W grudniu 40 r. p.n.e. Kleopatra przyjęła Heroda w Aleksandrii jako niespodziewanego gościa i uchodźcę, który uciekł przed burzliwą sytuacją w Judei. Herod został tam mianowany tetrarchą przez Antoniusza, ale wkrótce popadł w konflikt z Antygonusem II Mattathiasem z długoletniej dynastii Hasmoneuszy. Ten ostatni uwięził brata Heroda i kolegę tetrarchy Fazela, który został stracony, gdy Herod uciekał w kierunku dworu Kleopatry. Kleopatra próbowała zapewnić mu zadanie wojskowe, ale Herod odmówił i udał się do Rzymu, gdzie triumwirowie Oktawian i Antoniusz mianowali go królem Judei. Ten akt postawił Heroda na kursie kolizyjnym z Kleopatrą, która chciała odzyskać dawne terytoria Ptolemeuszy, które składały się na jego nowe królestwo Herodian.

Stosunki między Antoniuszem a Kleopatrą być może uległy pogorszeniu, gdy nie tylko poślubił Oktawię, ale także spłodził jej dwoje dzieci, Antonię Starszą w 39 r. p.n.e. i Antonię Mniejszą w 36 r. p.n.e., i przeniósł swoją siedzibę do Aten. Jednak pozycja Kleopatry w Egipcie była bezpieczna. Jej rywal Herod był zajęty wojną domową w Judei, która wymagała ciężkiej rzymskiej pomocy wojskowej, ale nie otrzymał żadnej od Kleopatry. Ponieważ władza Antoniusza i Oktawiana jako triumwirów wygasła 1 stycznia 37 r. p.n.e., Oktawia zorganizowała spotkanie w Tarentum, gdzie triumwirat został oficjalnie przedłużony do 33 r. p.n.e. Z dwoma legionami przyznanymi przez Oktawiana i tysiącem żołnierzy pożyczonych przez Oktawię, Antoniusz udał się do Antiochii, gdzie poczynił przygotowania do wojny z Partami.

Antoniusz wezwał Kleopatrę do Antiochii, aby omówić pilne sprawy, takie jak królestwo Heroda i wsparcie finansowe dla jego kampanii w Partii. Kleopatra przyprowadziła do Antiochii swoje teraz trzyletnie bliźniaki, gdzie Antoniusz zobaczył je po raz pierwszy i gdzie prawdopodobnie po raz pierwszy otrzymały swoje imiona Helios i Selene, jako część ambitnych planów Antoniusza i Kleopatry na przyszłość. Aby ustabilizować sytuację na wschodzie, Antoniusz nie tylko powiększył domenę Kleopatry, ale także ustanowił nowe dynastie rządzące i władców-klientów, którzy byliby lojalni wobec niego, ale w końcu go prześcignęli.

W tym układzie Kleopatra zyskała znaczne dawne ptolemejskie terytoria w Lewancie, w tym prawie całą Fenicję (Liban) minus Tyr i Sydon, które pozostały w rękach rzymskich. Otrzymała również Ptolemais Akko (współczesne Acre, Izrael), miasto założone przez Ptolemeusza II. Biorąc pod uwagę jej związki rodowe z Seleucydami, otrzymała region Coele-Syrii wzdłuż górnej rzeki Orontes. Otrzymała nawet region otaczający Jerycho w Palestynie, ale wydzierżawiła to terytorium z powrotem Herodowi. Na koszt nabatejskiego króla Malichusa I (kuzyna Heroda), Kleopatra otrzymała również część nabatejskiego królestwa wokół Zatoki Akaba na Morzu Czerwonym, w tym Ailanę (współczesna Akaba, Jordania). Na zachód Kleopatra otrzymała Cyreny wzdłuż wybrzeża Libii, jak również Itanos i Olous w rzymskiej Krecie. Chociaż nadal zarządzane przez rzymskich urzędników, te terytoria niemniej jednak wzbogacił jej królestwo i doprowadził ją do ogłoszenia inauguracji nowej ery przez podwójne datowanie jej monet w 36 pne.

Rozszerzenie przez Antoniusza królestwa Ptolemeuszy poprzez zrzeczenie się bezpośrednio kontrolowanego terytorium rzymskiego zostało wykorzystane przez jego rywala Oktawiana, który wykorzystał nastroje społeczne w Rzymie przeciwko umocnieniu pozycji obcej królowej kosztem ich Republiki. Oktawian, wspierając narrację, że Antoniusz zaniedbuje swoją cnotliwą rzymską żonę Oktawię, nadał zarówno jej, jak i Liwii, swojej własnej żonie, nadzwyczajne przywileje świętości. Około 50 lat wcześniej Cornelia Africana, córka Scipio Africanusa, była pierwszą żyjącą rzymską kobietą, której poświęcono posąg. Teraz w jej ślady poszły Oktawia i Liwia, których posągi najprawdopodobniej zostały wzniesione na Forum Cezara, aby rywalizować z posągiem Kleopatry, wzniesionym przez Cezara.

W 36 r. p.n.e. Kleopatra towarzyszyła Antoniuszowi nad Eufratem w jego podróży w kierunku inwazji na Imperium Partów. Następnie wróciła do Egiptu, być może ze względu na zaawansowany stan ciąży. Latem 36 r. p.n.e. urodziła Ptolemeusza Filadelfusa, swojego drugiego syna z Antoniuszem.

Partyjska kampania Antoniusza w 36 r. p.n.e. okazała się kompletną porażką z wielu powodów, w szczególności z powodu zdrady Artavasdesa II z Armenii, który przeszedł na stronę Partów. Po stracie około 30 000 ludzi, więcej niż Krassus pod Carrhae (upokorzenie, które miał nadzieję pomścić), Antoniusz w końcu przybył do Leukokome w pobliżu Berytus (współczesny Bejrut, Liban) w grudniu, zaangażowany w ciężkie picie, zanim Kleopatra przybyła, aby zapewnić fundusze i ubrania dla swoich poobijanych żołnierzy. Antoniusz pragnął uniknąć ryzyka związanego z powrotem do Rzymu, więc podróżował z Kleopatrą z powrotem do Aleksandrii, aby zobaczyć swojego nowo narodzonego syna.

Darowizny Aleksandrii

Gdy Antoniusz przygotowywał się do kolejnej ekspedycji Partów w 35 r. p.n.e., tym razem skierowanej na ich sojusznika, Armenię, Oktawia udała się do Aten z 2000 żołnierzy w ramach rzekomego wsparcia dla Antoniusza, ale najprawdopodobniej w ramach planu opracowanego przez Oktawiana, aby zawstydzić go za jego straty wojskowe. Antoniusz otrzymał te oddziały, ale powiedział Oktawii, aby nie błądzić na wschód od Aten, jak on i Kleopatra podróżowali razem do Antiochii, tylko nagle i niewytłumaczalnie porzucić kampanię wojskową i udać się z powrotem do Aleksandrii. Kiedy Oktawia wróciła do Rzymu, Oktawian przedstawił swoją siostrę jako ofiarę skrzywdzoną przez Antoniusza, choć ona sama odmówiła opuszczenia domu Antoniusza. Pewność siebie Oktawiana rosła, gdy eliminował swoich rywali na zachodzie, w tym Sekstusa Pompejusza, a nawet Lepidusa, trzeciego członka triumwiratu, który został umieszczony w areszcie domowym po buncie przeciwko Oktawianowi na Sycylii.

Dellius został wysłany jako wysłannik Antoniusza do Artavasdesa II w 34 r. p.n.e., aby wynegocjować potencjalny sojusz małżeński, w którym córka armeńskiego króla miałaby poślubić Aleksandra Heliosa, syna Antoniusza i Kleopatry. Kiedy to zostało odrzucone, Antoniusz pomaszerował ze swoją armią do Armenii, pokonał ich siły i pojmał króla oraz armeńską rodzinę królewską. Antoniusz zorganizował następnie paradę wojskową w Aleksandrii jako imitację rzymskiego triumfu, przebrał się za Dionizosa i wjechał do miasta na rydwanie, by przedstawić królewskich jeńców Kleopatrze, która siedziała na złotym tronie nad srebrną podestem. Wiadomość o tym wydarzeniu została ostro skrytykowana w Rzymie jako perwersja uświęconych czasem rzymskich rytuałów i obrzędów, którymi zamiast tego cieszyła się egipska królowa.

W imprezie zorganizowanej w gimnazjum wkrótce po triumfie, Kleopatra przebrała się za Izydę i oświadczyła, że jest Królową Królów wraz ze swoim synem Cezarionem, Królem Królów, podczas gdy Aleksander Helios został ogłoszony królem Armenii, Medii i Partii, a dwuletni Ptolemeusz Filadelfos został ogłoszony królem Syrii i Cylicji. Kleopatra Selene II została obdarzona Kretą i Cyreną. Antoniusz i Kleopatra mogli się pobrać podczas tej ceremonii. Antoniusz wysłał do Rzymu raport z prośbą o ratyfikację tych terytorialnych roszczeń, znany teraz jako Donacje Aleksandryjskie. Oktawian chciał go upublicznić dla celów propagandowych, ale dwaj konsulowie, obaj popierający Antoniusza, kazali go ocenzurować.

Pod koniec 34 roku p.n.e. Antoniusz i Oktawian zaangażowali się w gorącą wojnę propagandową, która miała trwać przez lata. Antoniusz twierdził, że jego rywal bezprawnie usunął Lepidusa z ich triumwiratu i zabronił mu gromadzenia wojsk w Italii, podczas gdy Oktawian oskarżał Antoniusza o bezprawne przetrzymywanie króla Armenii, poślubienie Kleopatry, mimo że nadal był żonaty ze swoją siostrą Oktawią, oraz niesłuszne uznanie Cezariona za dziedzica Cezara zamiast Oktawiana. Litania oskarżeń i plotek związanych z tą wojną propagandową ukształtowała popularne wyobrażenia o Kleopatrze od literatury okresu augustowskiego po różne media w czasach współczesnych. Mówiono, że Kleopatra wyprała Markowi Antoniuszowi mózg za pomocą czarów i magii i była równie niebezpieczna jak Homerowska Helena z Troi w niszczeniu cywilizacji. Pliniusz Starszy twierdzi w swojej Historii Naturalnej, że Kleopatra kiedyś rozpuściła w occie perłę wartą dziesiątki milionów sestercji tylko po to, by wygrać zakład na kolacji. Oskarżenie, że Antoniusz ukradł książki z Biblioteki w Pergamum, aby uzupełnić zapasy w Bibliotece Aleksandryjskiej, okazało się później sfabrykowane przez Gajusza Kalwisjusza Sabinusa.

Dokument papirusowy datowany na luty 33 r. p.n.e., użyty później do owinięcia mumii, zawiera podpis Kleopatry, prawdopodobnie napisany przez urzędnika upoważnionego do podpisywania w jej imieniu. Dotyczy on pewnych zwolnień podatkowych w Egipcie przyznanych albo Quintusowi Caecilliusowi, albo Publiuszowi Canidiusowi Crassusowi, byłemu rzymskiemu konsulowi i powiernikowi Antoniusza, który dowodził jego siłami lądowymi w Actium. Na dole papirusu widnieje napis innym pismem: "make it happen" (jest to prawdopodobnie autograf królowej, gdyż w praktyce ptolemejskiej kontrasygnowano dokumenty, aby uniknąć ich fałszowania.

Bitwa pod Actium

W przemówieniu do rzymskiego senatu w pierwszym dniu jego konsulatu, 1 stycznia 33 roku p.n.e., Oktawian oskarżył Antoniusza o próbę obalenia rzymskich wolności i integralności terytorialnej jako niewolnika swojej orientalnej królowej. Zanim wspólne imperium Antoniusza i Oktawiana wygasło 31 grudnia 33 r. p.n.e., Antoniusz ogłosił Cezariona prawdziwym spadkobiercą Cezara, próbując w ten sposób osłabić Oktawiana. W 32 roku p.n.e. konsulami zostali antoniańscy lojaliści Gajusz Sozjusz i Gnejusz Domicjusz Ahenobarbus. Pierwszy z nich wygłosił płomienną mowę potępiającą Oktawiana, teraz już prywatnego obywatela bez urzędu publicznego, i wprowadził przeciwko niemu akty prawne. Podczas następnej sesji senackiej Oktawian wszedł do domu senatorskiego z uzbrojoną strażą i rzucił własne oskarżenia na konsulów. Zastraszeni tym aktem konsulowie i ponad 200 senatorów, którzy nadal popierali Antoniusza, uciekli następnego dnia z Rzymu, by stanąć po stronie Antoniusza.

Antoniusz i Kleopatra podróżowali razem do Efezu w 32 r. p.n.e., gdzie dostarczyła mu 200 z 800 okrętów wojennych, które udało mu się zdobyć. Ahenobarbus, obawiając się, że propaganda Oktawiana zostanie potwierdzona opinii publicznej, próbował przekonać Antoniusza, by wykluczył Kleopatrę z kampanii przeciwko Oktawianowi. Publius Canidius Crassus dokonał kontrargumentu, że Kleopatra finansowała wysiłek wojenny i była kompetentnym monarchą. Kleopatra odrzuciła prośby Antoniusza, aby wróciła do Egiptu, sądząc, że blokując Oktawiana w Grecji, będzie mogła łatwiej bronić Egiptu. Naleganie Kleopatry, aby była zaangażowana w bitwę o Grecję, doprowadziło do porażek wybitnych Rzymian, takich jak Ahenobarbus i Lucius Munatius Plancus.

Wiosną 32 roku p.n.e. Antoniusz i Kleopatra udali się do Aten, gdzie przekonała Antoniusza do wysłania Oktawianowi oficjalnej deklaracji rozwodowej. Zachęciło to Plancusa do doradzenia Oktawianowi, że powinien przejąć testament Antoniusza, zainwestowany przez Dziewice Westalskie. Chociaż było to pogwałcenie świętych i prawnych praw, Oktawian siłą zdobył dokument ze świątyni Westy i stał się on użytecznym narzędziem w wojnie propagandowej przeciwko Antoniuszowi i Kleopatrze. Oktawian podkreślił części testamentu, takie jak to, że Cezarion został ogłoszony spadkobiercą Cezara, że darowizny Aleksandrii były legalne, że Antoniusz powinien zostać pochowany obok Kleopatry w Egipcie, a nie w Rzymie, i że Aleksandria zostanie nową stolicą Republiki Rzymskiej. W dowód lojalności wobec Rzymu Oktawian postanowił rozpocząć budowę własnego mauzoleum na Campus Martius. Oktawian poprawił również swoją pozycję prawną, ponieważ w 31 r. p.n.e. został wybrany na konsula. Po upublicznieniu testamentu Antoniusza, Oktawian miał swój casus belli, a Rzym wypowiedział wojnę Kleopatrze. Argument prawny za wojną opierał się w mniejszym stopniu na terytorialnych nabytkach Kleopatry, z dawnymi rzymskimi terytoriami rządzonymi przez jej dzieci z Antoniuszem, a w większym na fakcie, że zapewniała ona wsparcie militarne prywatnemu obywatelowi, po tym jak wygasła władza triumwiralna Antoniusza.

Antoniusz i Kleopatra mieli większą flotę niż Oktawian, ale załogi marynarki Antoniusza i Kleopatry nie wszystkie były dobrze wyszkolone, część z nich pochodziła być może ze statków handlowych, podczas gdy Oktawian miał w pełni profesjonalne siły. Antoniusz chciał przepłynąć przez Adriatyk i zablokować Oktawiana w Tarentum lub Brundisium, ale Kleopatra, zajęta przede wszystkim obroną Egiptu, uchyliła decyzję o bezpośrednim ataku na Italię. Antoniusz i Kleopatra założyli swoją zimową kwaterę główną w Patrai w Grecji, a wiosną 31 roku p.n.e. przenieśli się do Actium, po południowej stronie Zatoki Ambracińskiej.

Kleopatra i Antoniusz mieli poparcie różnych sprzymierzonych królów, ale Kleopatra była już w konflikcie z Herodem, a trzęsienie ziemi w Judei dostarczyło mu pretekstu do nieobecności w kampanii. Stracili też poparcie Malichusa I, co miało mieć strategiczne konsekwencje. Antoniusz i Kleopatra przegrali kilka potyczek z Oktawianem w okolicach Actium latem 31 r. p.n.e., podczas gdy do obozu Oktawiana wciąż napływali uciekinierzy, w tym długoletni towarzysz Antoniusza - Dellius oraz sprzymierzeni królowie Amyntas z Galacji i Deiotaros z Paflagonii. Podczas gdy niektórzy w obozie Antoniusza sugerowali porzucenie konfliktu morskiego i wycofanie się w głąb lądu, Kleopatra nalegała na konfrontację morską, aby utrzymać flotę Oktawiana z dala od Egiptu.

2 września 31 r. p.n.e. siły morskie Oktawiana, dowodzone przez Marka Vipsaniusa Agrippę, spotkały się z siłami Antoniusza i Kleopatry w bitwie pod Actium. Kleopatra, na pokładzie swojego okrętu flagowego, Antoniasa, dowodziła 60 okrętami przy ujściu Zatoki Ambrakańskiej, na tyłach floty, co było prawdopodobnie posunięciem oficerów Antoniusza, mającym na celu zmarginalizowanie jej podczas bitwy. Antoniusz rozkazał, by ich statki miały żagle na pokładzie, aby mieć większą szansę na pościg lub ucieczkę przed wrogiem, co Kleopatra, zawsze zatroskana o obronę Egiptu, wykorzystała do szybkiego przejścia przez obszar głównych walk w strategicznym wycofaniu się na Peloponez. Burstein pisze, że partyzanccy pisarze rzymscy oskarżali później Kleopatrę o tchórzliwą dezercję z Antoniuszem, ale ich pierwotnym zamiarem utrzymania żagli na pokładzie mogła być chęć przełamania blokady i uratowania jak największej części floty. Antoniusz podążył za Kleopatrą i wsiadł na jej statek, rozpoznany po charakterystycznych fioletowych żaglach, gdy oboje uciekli z bitwy i udali się w kierunku Tainaron. Antoniusz podobno unikał Kleopatry podczas tej trzydniowej podróży, dopóki jej damy czekające w Tainaron nie zachęciły go do rozmowy z nią. Bitwa pod Actium toczyła się bez Kleopatry i Antoniusza aż do rana 3 września, a po niej nastąpiła masowa ucieczka oficerów, żołnierzy i sojuszniczych królów na stronę Oktawiana.

Upadek i śmierć

Podczas gdy Oktawian okupował Ateny, Antoniusz i Kleopatra wylądowali w Paraitonion w Egipcie. Następnie para udała się w swoje strony, Antoniusz do Cyreny, aby zebrać więcej wojska, a Kleopatra do portu w Aleksandrii, próbując wprowadzić w błąd stronę opozycyjną i przedstawić działania w Grecji jako zwycięstwo. Obawiała się, że wieści o wyniku bitwy pod Actium doprowadzą do buntu. Nie jest pewne, czy w tym czasie rzeczywiście wykonała egzekucję Artavasdesa II i wysłała jego głowę do jego rywala, Artavasdesa I z Media Atropatene, próbując zawrzeć z nim sojusz.

Lucjusz Pinarius, mianowany przez Marka Antoniusza namiestnikiem Cyreny, otrzymał wiadomość, że Oktawian wygrał bitwę pod Actium, zanim posłańcy Antoniusza zdążyli przybyć na jego dwór. Pinarius kazał rozstrzelać tych posłańców, a następnie przeszedł na stronę Oktawiana, oddając mu cztery legiony pod swoją komendą, które chciał pozyskać Antoniusz. Antoniusz na wieść o tym prawie popełnił samobójstwo, ale został powstrzymany przez swoich oficerów sztabowych. W Aleksandrii zbudował na wyspie Pharos domek dla samotnych, który nazwał Timoneion, po filozofie Tymonie z Aten, który słynął z cynizmu i mizantropii. Herod, który osobiście doradzał Antoniuszowi po bitwie pod Actium, że powinien zdradzić Kleopatrę, udał się na Rodos, by spotkać się z Oktawianem i zrezygnować z władzy królewskiej z powodu lojalności wobec Antoniusza. Oktawian był pod wrażeniem jego przemowy i poczucia lojalności, więc pozwolił mu utrzymać pozycję w Judei, jeszcze bardziej izolując Antoniusza i Kleopatrę.

Kleopatra być może zaczęła postrzegać Antoniusza jako zobowiązanie późnym latem 31 roku p.n.e., kiedy to przygotowała się do opuszczenia Egiptu dla swojego syna Cezariona. Kleopatra planowała zrzec się tronu na jego rzecz, zabrać swoją flotę z Morza Śródziemnego na Morze Czerwone, a następnie wypłynąć do zagranicznego portu, być może w Indiach, gdzie mogłaby spędzić czas na rekonwalescencji. Jednak plany te zostały ostatecznie porzucone, gdy Malichus I, zgodnie z radą namiestnika Oktawiana w Syrii, Quintusa Didiusa, zdołał spalić flotę Kleopatry w odwecie za straty poniesione w wojnie z Herodem, którą Kleopatra w dużej mierze zainicjowała. Kleopatra nie miała innego wyjścia jak pozostać w Egipcie i negocjować z Oktawianem. Choć najprawdopodobniej późniejsza propaganda pro-oktawska, donoszono, że w tym czasie Kleopatra zaczęła testować moc różnych trucizn na więźniach, a nawet własnych służących.

Kleopatra kazała Cezarionowi wstąpić w szeregi efebów, co wraz z reliefami na steli z Koptos datowanej na 21 września 31 r. p.n.e. świadczyło o tym, że Kleopatra przygotowuje teraz swojego syna do roli jedynego władcy Egiptu. Na znak solidarności Antoniusz kazał także Markowi Antoniuszowi Antyllusowi, swojemu synowi z Fulwii, wejść do efebu w tym samym czasie. Osobne wiadomości i wysłannicy od Antoniusza i Kleopatry zostały następnie wysłane do Oktawiana, wciąż stacjonującego na Rodos, chociaż Oktawian wydaje się, że odpowiedział tylko Kleopatrze. Kleopatra zażądała, aby jej dzieci odziedziczyły Egipt i aby Antoniusz mógł żyć na wygnaniu w Egipcie, zaoferowała Oktawianowi pieniądze w przyszłości i natychmiast wysłała mu wystawne prezenty. Oktawian wysłał swojego dyplomatę Thyrsosa do Kleopatry po tym, jak zagroziła spaleniem siebie i ogromnych ilości swojego skarbu w budowanym już grobowcu. Thyrsos poradził jej, by zabiła Antoniusza, dzięki czemu jej życie zostanie oszczędzone, ale kiedy Antoniusz podejrzewał nieczyste zamiary, kazał wychłostać tego dyplomatę i odesłać go do Oktawiana bez umowy.

Po długich negocjacjach, które ostatecznie nie przyniosły żadnych rezultatów, Oktawian wyruszył wiosną 30 r. p.n.e. na inwazję na Egipt, zatrzymując się w Ptolemais w Fenicji, gdzie jego nowy sojusznik Herod zaopatrzył armię w świeże zapasy. Oktawian ruszył na południe i szybko zajął Pelousion, podczas gdy Korneliusz Gallus, maszerując na wschód od Cyreny, pokonał siły Antoniusza pod Paraitonionem. Oktawian szybko ruszył na Aleksandrię, ale Antoniusz wrócił i odniósł niewielkie zwycięstwo nad zmęczonymi oddziałami Oktawiana na miejskim hipodromie. Jednak 1 sierpnia 30 roku p.n.e. flota morska Antoniusza poddała się Oktawianowi, a za nią kawaleria Antoniusza. Kleopatra ukryła się w swoim grobowcu wraz z bliskimi współpracownikami i wysłała do Antoniusza wiadomość, że popełniła samobójstwo. Zrozpaczony Antoniusz odpowiedział na to, wbijając sobie nóż w brzuch i odbierając sobie życie w wieku 53 lat. Według Plutarcha, wciąż był umierający, kiedy przyniesiono go do Kleopatry przy jej grobowcu, mówiąc jej, że umarł honorowo i że może zaufać towarzyszowi Oktawiana, Gajuszowi Prokulejuszowi, niż komukolwiek innemu z jego świty. To Proculeius, jednak, który przeniknął do jej grobu za pomocą drabiny i zatrzymał królowej, odmawiając jej zdolność do spalania się z jej skarbów. Kleopatra została następnie pozwolił zabalsamować i pochować Antoniusza w jej grobowcu, zanim został odprowadzony do pałacu.

Oktawian wkroczył do Aleksandrii, zajął pałac i zagarnął trójkę najmłodszych dzieci Kleopatry. Kiedy spotkała się z Oktawianem, Kleopatra powiedziała mu bez ogródek: "Nie będę prowadzona w triumfie" (starożytna greka: οὑ θριαμβεύσομαι, zromanizowana: ou thriambéusomai), według Liwiusza, rzadkie nagranie jej dokładnych słów. Oktawian obiecał, że utrzyma ją przy życiu, ale nie zaoferował żadnych wyjaśnień na temat swoich przyszłych planów wobec jej królestwa. Kiedy szpieg poinformował ją, że Oktawian planuje przenieść ją i jej dzieci do Rzymu w ciągu trzech dni, przygotowała się do samobójstwa, ponieważ nie miała zamiaru paradować w rzymskim triumfie, jak jej siostra Arsinoe IV. Nie jest jasne, czy samobójstwo Kleopatry 10 sierpnia 30 r. p.n.e., w wieku 39 lat, miało miejsce w obrębie pałacu czy jej grobowca. Mówi się, że towarzyszyli jej słudzy Eiras i Charmion, którzy również odebrali sobie życie. Oktawian był podobno rozgniewany tym wynikiem, ale kazał pochować Kleopatrę w królewskim stylu obok Antoniusza w jej grobowcu. Lekarz Kleopatry, Olympos, nie wyjaśnił przyczyny jej śmierci, choć popularne przekonanie jest takie, że pozwoliła, by ugryzł ją boleń lub egipska kobra i otruł. Plutarch relacjonuje tę opowieść, ale następnie sugeruje narzędzie (κνῆστις, knêstis, lit. "kręgosłup, ser-grater") został użyty do wprowadzenia toksyny przez drapanie, podczas gdy Dio mówi, że wstrzyknęła truciznę z igłą (βελόνη, belónē), a Strabo argumentował za maścią jakiegoś rodzaju. Przy jej ciele nie znaleziono żadnego jadowitego węża, ale miała drobne rany kłute na ramieniu, które mogły być spowodowane przez igłę.

Kleopatra w ostatnich chwilach zdecydowała się odesłać Cezariona do Górnego Egiptu, być może z planami ucieczki do kuszyckiej Nubii, Etiopii lub Indii. Cezarion, teraz Ptolemeusz XV, panował zaledwie 18 dni, aż został stracony na rozkaz Oktawiana 29 sierpnia 30 r. p.n.e., po powrocie do Aleksandrii pod fałszywym pretekstem, że Oktawian pozwoli mu zostać królem. Oktawian był przekonany dzięki radom filozofa Ariusza Didymusa, że na świecie jest miejsce tylko dla jednego Cezara. Wraz z upadkiem królestwa Ptolemeuszy powstała rzymska prowincja w Egipcie, co oznaczało koniec okresu hellenistycznego. W styczniu 27 r. p.n.e. Oktawian został przemianowany na Augusta ("czczony") i zgromadził konstytucyjne uprawnienia, które ustanowiły go pierwszym rzymskim cesarzem, inaugurując erę pryncypatu w Imperium Rzymskim.

Zgodnie z tradycją macedońskich władców Kleopatra rządziła Egiptem i innymi terytoriami, takimi jak Cypr, jako monarcha absolutny, służąc jako jedyny prawodawca swojego królestwa. Była głównym autorytetem religijnym w swoim królestwie, przewodnicząc ceremoniom religijnym poświęconym bóstwom zarówno egipskich, jak i greckich religii politeistycznych. Nadzorowała budowę różnych świątyń dla egipskich i greckich bogów, synagogi dla Żydów w Egipcie, a nawet zbudowała Cezareum Aleksandryjskie, poświęcone kultowi jej patrona i kochanka Juliusza Cezara. Kleopatra była bezpośrednio zaangażowana w sprawy administracyjne swojej domeny, radząc sobie z takimi kryzysami jak głód, nakazując królewskim spichlerzom rozdawanie żywności głodującemu ludowi podczas suszy na początku jej panowania. Chociaż gospodarka nakazowa, którą zarządzała, była bardziej ideałem niż rzeczywistością, rząd próbował narzucić kontrolę cen, taryfy i monopole państwowe na niektóre towary, stałe kursy wymiany walut i sztywne prawa zmuszające chłopów do pozostania w swoich wioskach podczas sezonów sadzenia i zbiorów. Widoczne kłopoty finansowe doprowadziły Kleopatrę do obniżenia wartości jej monety, która zawierała srebrne i brązowe waluty, ale nie złote monety, jak w przypadku niektórych z jej odległych ptolemejskich poprzedników.

Dzieci i następcy

Po jej samobójstwie trójka pozostałych przy życiu dzieci Kleopatry, Kleopatra Selene II, Aleksander Helios i Ptolemeusz Filadelfos, została wysłana do Rzymu z siostrą Oktawiana Młodszego, byłą żoną ich ojca, jako ich opiekunką. Kleopatra Selene II i Aleksander Helios byli obecni podczas rzymskiego triumfu Oktawiana w 29 roku p.n.e. Losy Aleksandra Heliosa i Ptolemeusza Filadelfusa są po tym momencie nieznane. Oktawia zaaranżowała zaręczyny Kleopatry Selene II z Jubą II, synem Juby I, którego północnoafrykańskie królestwo Numidii zostało przekształcone w rzymską prowincję w 46 r. p.n.e. przez Juliusza Cezara z powodu poparcia Juby I dla Pompejusza. Po ślubie w 25 r. p.n.e. cesarz August mianował Jubę II i Kleopatrę Selene II nowymi władcami Mauretanii, gdzie przekształcili stare kartagińskie miasto Iol w swoją nową stolicę, przemianowaną na Cezareę Mauretańską (współczesne Cherchell, Algieria). Kleopatra Selene II sprowadziła wielu ważnych uczonych, artystów i doradców z dworu królewskiego jej matki w Aleksandrii, aby służyli jej w Cezarei, teraz przesiąkniętej hellenistyczną kulturą grecką. Nazwała też swojego syna Ptolemeuszem z Mauretanii, na cześć ich ptolemejskiego dziedzictwa dynastycznego.

Kleopatra Selene II zmarła około 5 r. p.n.e., a gdy Juba II zmarł w 23 r.

Literatura i historiografia rzymska

Chociaż prawie 50 starożytnych dzieł rzymskiej historiografii wspomina o Kleopatrze, to często zawierają one jedynie lakoniczne relacje z bitwy pod Actium, jej samobójstwa i augustowskiej propagandy o jej osobistych niedostatkach. Mimo że nie jest to biografia Kleopatry, Życie Antoniusza napisane przez Plutarcha w I wieku n.e. stanowi najdokładniejszą zachowaną relację z życia Kleopatry. Plutarch żył sto lat po Kleopatrze, ale opierał się na źródłach pierwotnych, takich jak Filotas z Amfisby, który miał dostęp do ptolemejskiego pałacu królewskiego, osobisty lekarz Kleopatry o imieniu Olympos oraz Kwintus Delliusz, bliski powiernik Marka Antoniusza i Kleopatry. Dzieło Plutarcha zawierało zarówno augustowski pogląd na Kleopatrę - który stał się kanonem dla jego epoki - jak i źródła spoza tej tradycji, takie jak relacje naocznych świadków. Żydowski rzymski historyk Józefus, piszący w I wieku n.e., dostarcza cennych informacji na temat życia Kleopatry poprzez jej dyplomatyczne relacje z Herodem Wielkim. Jednak praca ta opiera się w dużej mierze na pamiętnikach Heroda i stronniczej relacji Nicolausa z Damaszku, wychowawcy dzieci Kleopatry w Aleksandrii, zanim przeniósł się do Judei, aby służyć jako doradca i kronikarz na dworze Heroda. Historia rzymska opublikowana przez urzędnika i historyka Kasjusza Dio na początku III w. n.e., choć nie pojmuje w pełni zawiłości późnego świata hellenistycznego, dostarcza jednak ciągłej historii epoki panowania Kleopatry.

Kleopatra jest ledwie wspomniana w De Bello Alexandrino, pamiętnikach nieznanego oficera sztabowego, który służył pod Cezarem. Pisma Cycerona, który znał ją osobiście, przedstawiają niepochlebny portret Kleopatry. Augusta-okresu autorzy Virgil, Horace, Propertius i Owidiusz utrwalił negatywne poglądy Kleopatry zatwierdzone przez rządzących rzymskiego reżimu, choć Virgil ustanowił ideę Kleopatry jako postać romansu i epickiej melodramatu. Horacy również postrzegał samobójstwo Kleopatry jako pozytywny wybór, pomysł, który znalazł akceptację przez późne średniowiecze z Geoffrey Chaucer. Historycy Strabo, Velleius, Valerius Maximus, Pliniusz Starszy i Appian, choć nie oferują relacji tak pełnych jak Plutarch, Józefus czy Dio, dostarczyli pewnych szczegółów z jej życia, które nie przetrwały w innych zapisach historycznych. Napisy na współczesnych monetach ptolemejskich i niektóre egipskie dokumenty papirusowe pokazują punkt widzenia Kleopatry, ale materiał ten jest bardzo ograniczony w porównaniu z rzymskimi dziełami literackimi. Fragmentaryczna Libyka zamówiona przez zięcia Kleopatry, Jubę II, daje wgląd w możliwy materiał historiograficzny, który wspierał perspektywę Kleopatry.

Płeć Kleopatry być może doprowadziła do przedstawienia jej jako mało znaczącej postaci w starożytnej, średniowiecznej, a nawet współczesnej historiografii dotyczącej starożytnego Egiptu i świata grecko-rzymskiego. Na przykład historyk Ronald Syme twierdził, że była ona mało ważna dla Cezara i że propaganda Oktawiana powiększyła jej znaczenie do nadmiernego stopnia. Chociaż powszechny pogląd na Kleopatrę był jednym z płodnej uwodzicielki, miała tylko dwóch znanych partnerów seksualnych, Cezara i Antoniusza, dwóch najbardziej prominentnych Rzymian z okresu, który był najbardziej prawdopodobny, aby zapewnić przetrwanie jej dynastii. Plutarch opisał Kleopatrę jako posiadającą silniejszą osobowość i czarujący dowcip niż fizyczne piękno.

Przedstawienia kulturowe

Kleopatra została przedstawiona w różnych starożytnych dziełach sztuki, w stylu egipskim, jak również hellenistyczno-greckim i rzymskim. Zachowane prace obejmują posągi, popiersia, płaskorzeźby i bite monety, a także starożytne rzeźbione kamee, takie jak jeden przedstawiający Kleopatrę i Antoniusza w stylu hellenistycznym, obecnie w Altes Museum, Berlin. Współczesne wizerunki Kleopatry były produkowane zarówno w ptolemejskim Egipcie, jak i poza nim. Na przykład duży pozłacany brązowy posąg Kleopatry znajdował się kiedyś wewnątrz świątyni Venus Genetrix w Rzymie, co było pierwszym przypadkiem, gdy żywa osoba miała swój posąg umieszczony obok posągu bóstwa w rzymskiej świątyni. Został on tam wzniesiony przez Cezara i pozostał w świątyni co najmniej do III wieku naszej ery, jego zachowanie być może dzięki patronatowi Cezara, chociaż August nie usunął lub zniszczył dzieła sztuki w Aleksandrii przedstawiające Kleopatrę.

W odniesieniu do zachowanych rzymskich posągów, naturalnej wielkości posąg Kleopatry w stylu rzymskim został znaleziony w pobliżu Tomba di Nerone , Rzym, wzdłuż Via Cassia i jest obecnie umieszczony w Museo Pio-Clementino, część Muzeów Watykańskich. Plutarch w swoim Życiu Antoniusza twierdził, że publiczne posągi Antoniusza zostały zburzone przez Augusta, ale te Kleopatry zostały zachowane po jej śmierci dzięki jej przyjacielowi Archibiusowi, który zapłacił cesarzowi 2000 talentów, aby odwieść go od zniszczenia jej.

Od 1950 roku uczeni debatowali, czy Esquiline Venus- odkryte w 1874 roku na wzgórzu Esquiline w Rzymie i przechowywane w Palazzo dei Conservatori z Capitoline Museums- jest wyobrażenie Kleopatry, na podstawie fryzury i rysy twarzy posągu, pozornie królewski diadem noszony na głowie, a uraeus egipskiej kobry owiniętej wokół podstawy. Przeciwnicy tej teorii twierdzą, że twarz w tym posągu jest szczuplejsza niż na berlińskim portrecie i że mało prawdopodobne jest, by była przedstawiona jako naga bogini Wenus (lub grecka Afrodyta). Jednak w egipskim posągu została przedstawiona jako bogini Izyda, a niektóre z jej monet przedstawiają ją jako Wenus-Afrodytę. Przebrała się również za Afrodytę podczas spotkania z Antoniuszem w Tarsos. Esquiline Venus jest ogólnie uważana za kopię rzymską z połowy I wieku n.e. greckiego oryginału z I wieku p.n.e. ze szkoły Pasitelesa.

Zachowane monety z czasów panowania Kleopatry obejmują okazy z każdego roku reginalnego, od 51 do 30 p.n.e. Kleopatra, jedyna ptolemejska królowa, która emitowała monety we własnym imieniu, niemal na pewno zainspirowała swojego partnera Cezara do zostania pierwszym żyjącym Rzymianinem, który przedstawił swój portret na własnych monetach. Kleopatra była również pierwszą zagraniczną królową, której wizerunek pojawił się na rzymskiej walucie. Monety datowane na okres jej małżeństwa z Antoniuszem, na których widnieje również jego wizerunek, przedstawiają królową jako osobę o bardzo podobnym do męża ekwilibrystycznym nosie i wydatnym podbródku. Te podobne rysy twarzy były zgodne z konwencją artystyczną, która przedstawiała wzajemnie obserwowaną harmonię pary królewskiej. Jej silne, niemal męskie rysy twarzy na tych monetach uderzająco różnią się od gładszych, łagodniejszych i być może wyidealizowanych rzeźbionych wizerunków w stylu egipskim lub hellenistycznym. Jej męskie rysy twarzy na wybijanych monetach są podobne do rysów jej ojca, Ptolemeusza XII Auletesa, a być może także do rysów jej ptolemejskiego przodka Arsinoe II (316-260 p.n.e.), a nawet do wizerunków wcześniejszych królowych, takich jak Hatszepsut i Nefertiti. Jest prawdopodobne, że ze względów politycznych wizja Antoniusza została upodobniona nie tylko do jej, ale także do wizji jej macedońskich greckich przodków, którzy założyli dynastię ptolemejską, aby zapoznać się z nią jako prawowitym członkiem domu królewskiego.

Napisy na monetach są napisane w języku greckim, ale również w mianowniku monet rzymskich, a nie w rodzajniku monet greckich, a ponadto litery są umieszczone w sposób okrągły wzdłuż krawędzi monety, a nie w poprzek poziomo lub pionowo, jak to było w zwyczaju w przypadku monet greckich. Te aspekty ich monety reprezentują syntezę kultury rzymskiej i hellenistycznej, a być może także oświadczenie dla swoich poddanych, choć niejednoznaczne dla współczesnych uczonych, o wyższości Antoniusza lub Kleopatry nad drugim. Diana Kleiner twierdzi, że Kleopatra, na jednej z monet wybitej z podwójnym wizerunkiem jej męża Antoniusza, uczyniła siebie bardziej męską niż inne portrety i bardziej podobną do akceptowalnej rzymskiej królowej-klientki niż hellenistycznej władczyni. Kleopatra faktycznie osiągnęła ten męski wygląd w monetach poprzedzających jej romans z Antoniuszem, takich jak monety wybite w mennicy w Aszkelonie podczas jej krótkiego okresu wygnania do Syrii i Lewantu, które Joann Fletcher wyjaśnia jako jej próbę pojawienia się jak jej ojciec i jako prawowity następca męskiego władcy Ptolemeuszy.

Różne monety, takie jak srebrna tetradrachma wybita jakiś czas po ślubie Kleopatry z Antoniuszem w 37 r. p.n.e., przedstawiają ją w królewskim diademie i fryzurze "melona". Połączenie tej fryzury z diademem jest również widoczne w dwóch zachowanych rzeźbionych głowach marmurowych. Ta fryzura, z włosami splecionymi w kok, jest taka sama jak ta noszona przez jej ptolemejskich przodków Arsinoe II i Berenice II na ich własnych monetach. Po jej wizycie w Rzymie w latach 46-44 p.n.e. stała się modna wśród rzymskich kobiet, które przyjęły ją jako jedną z fryzur, ale została porzucona na rzecz skromniejszego, surowego wyglądu podczas konserwatywnych rządów Augusta.

Spośród zachowanych popiersi i głów Kleopatry w stylu grecko-rzymskim, rzeźba znana jako "Berlińska Kleopatra", znajdująca się w kolekcji Antikensammlung Berlin w Altes Museum, posiada jej pełny nos, natomiast głowa znana jako "Watykańska Kleopatra", znajdująca się w Muzeach Watykańskich, jest uszkodzona z brakującym nosem. Zarówno berlińska Kleopatra, jak i watykańska mają królewskie diademy, podobne rysy twarzy i być może kiedyś przypominały twarz jej brązowego posągu znajdującego się w świątyni Venus Genetrix. Obie głowy są datowane na połowę I wieku p.n.e. i zostały znalezione w rzymskich willach wzdłuż Via Appia we Włoszech, watykańska Kleopatra została odkopana w Villa of the Quintilii. Francisco Pina Polo pisze, że monety Kleopatry przedstawiają jej wizerunek z całą pewnością i twierdzi, że rzeźbiony portret głowy Berlina jest potwierdzony jako mający podobny profil z włosami zaczesanymi do tyłu w kok, diadem i haczykowaty nos. Trzeci rzeźbiony portret Kleopatry akceptowany przez uczonych jako autentyczny zachował się w Muzeum Archeologicznym w Cherchell w Algierii. Portret ten posiada królewski diadem i podobne rysy twarzy jak głowy berlińskie i watykańskie, ale ma bardziej unikalną fryzurę i może faktycznie przedstawiać Kleopatrę Selene II, córkę Kleopatry. Możliwa pariańsko-marmurowa rzeźba Kleopatry noszącej nakrycie głowy sępa w stylu egipskim znajduje się w Muzeach Kapitolińskich. Odkryte w pobliżu sanktuarium Izydy w Rzymie i datowane na 1. wiek p.n.e., jest albo Roman lub Hellenistic-Egyptian w pochodzeniu.

Inne możliwe rzeźbione przedstawienia Kleopatry obejmują jeden w British Museum w Londynie, wykonany z wapienia, który być może przedstawia tylko kobietę w jej świcie podczas podróży do Rzymu. Kobieta na tym portrecie ma rysy twarzy podobne do innych (w tym wyraźny akwilinowy nos), ale nie ma królewskiego diademu i nosi inną fryzurę. Jednak głowa British Museum, kiedyś należący do pełnego posągu, może potencjalnie reprezentować Kleopatrę na innym etapie jej życia i może również zdradzić wysiłek Kleopatry do odrzucenia stosowania insygniów królewskich (tj. diadem), aby uczynić siebie bardziej atrakcyjne dla obywateli republikańskiego Rzymu. Duane W. Roller spekuluje, że British Museum głowa, wraz z tymi w Muzeum Egipskim, Kair, Capitoline Museums, a w prywatnej kolekcji Maurice Nahmen, choć mają podobne rysy twarzy i fryzury jak portret Berlin, ale brak królewskiego diademu, najprawdopodobniej reprezentują członków dworu królewskiego lub nawet rzymskich kobiet naśladujących Kleopatry popularnej fryzury.

W domu Marka Fabiusza Rufusa w Pompejach we Włoszech, w połowie I wieku p.n.e. w Drugim Stylu namalowano malowidło ścienne bogini Wenus trzymającej amorek w pobliżu masywnych drzwi świątyni, które najprawdopodobniej przedstawia Kleopatrę jako Venus Genetrix z jej synem Cezarionem. Zamówienie obrazu najprawdopodobniej zbiega się ze wzniesieniem świątyni Venus Genetrix na Forum Cezara we wrześniu 46 r. p.n.e., gdzie Cezar kazał wznieść pozłacany posąg przedstawiający Kleopatrę. Posąg ten prawdopodobnie stanowił podstawę jej przedstawień zarówno w sztuce rzeźbiarskiej, jak i na tym obrazie w Pompejach. Kobieta na obrazie nosi królewski diadem na głowie i jest uderzająco podobna w wyglądzie do watykańskiej Kleopatry, która nosi możliwe ślady na marmurze jej lewego policzka, gdzie ramię kupidyna mogło zostać oderwane. Pokój z obrazem został zamurowany przez jego właściciela, być może w reakcji na egzekucję Cezariona w 30 r. p.n.e. z rozkazu Oktawiana, kiedy to publiczne przedstawienia syna Kleopatry byłyby niekorzystne z nowym rzymskim reżimem. Za jej złoty diadem, zwieńczony czerwonym klejnotem, jest półprzezroczysty welon z marszczeniami, które sugerują "melon" fryzurę preferowaną przez królową. Jej biała jak kość słoniowa skóra, okrągła twarz, długi akwilinowy nos i duże okrągłe oczy były cechami wspólnymi dla rzymskich i ptolemejskich przedstawień bóstw. Roller potwierdza, że "nie ma wątpliwości, że jest to przedstawienie Kleopatry i Cezariona przed drzwiami świątyni Wenus w Forum Julium i jako takie staje się jedynym zachowanym współczesnym obrazem królowej."

Inny obraz z Pompejów, datowany na początek I wieku n.e. i znajdujący się w Domu Giuseppe II, zawiera możliwe przedstawienie Kleopatry z synem Cezarionem, oboje noszą królewskie diademy, podczas gdy ona leży i spożywa truciznę w akcie samobójstwa. Obraz był pierwotnie uważany za przedstawiający kartagińską szlachciankę Sophonisbę, która pod koniec II wojny punickiej (218-201 p.n.e.) wypiła truciznę i popełniła samobójstwo na polecenie swojego kochanka Masinissy, króla Numidii. Argumenty przemawiające za tym, że przedstawia on Kleopatrę, obejmują silne powiązanie jej domu z numidyjską rodziną królewską, Masinissa i Ptolemeusz VIII Physcon byli współpracownikami, a własna córka Kleopatry poślubiła numidyjskiego księcia Jubę II. Sofonisba była również bardziej nieznaną postacią, gdy obraz został wykonany, podczas gdy samobójstwo Kleopatry było o wiele bardziej znane. Na obrazie nie ma bolenia, ale wielu Rzymian uważało, że otrzymała ona truciznę w inny sposób niż ukąszenie jadowitego węża. Zestaw podwójnych drzwi na tylnej ścianie obrazu, umieszczony bardzo wysoko nad ludźmi w nim, sugeruje opisany układ grobowca Kleopatry w Aleksandrii. Męski sługa trzyma pysk sztucznego egipskiego krokodyla (prawdopodobnie wyszukany uchwyt do tacy), podczas gdy inny mężczyzna stojący obok jest przebrany za Rzymianina.

W 1818 roku w świątyni Serapisa w willi Hadriana, w pobliżu Tivoli, Lazio, Włochy, odkryto zaginiony obecnie obraz enkaustyczny, który przedstawiał Kleopatrę popełniającą samobójstwo z boleniem gryzącym jej nagą klatkę piersiową. Analiza chemiczna przeprowadzona w 1822 roku potwierdziła, że medium dla obrazu składało się z jednej trzeciej wosku i dwóch trzecich żywicy. Grubość obrazu nad nagim ciałem Kleopatry i jej draperii była podobno podobna do malowideł portretów mumii z Fayum. Stalowa rycina opublikowana przez Johna Sartaina w 1885 r. przedstawiająca obraz opisany w raporcie archeologicznym pokazuje Kleopatrę ubraną w autentyczne ubrania i biżuterię Egiptu w późnym okresie hellenistycznym, a także promienną koronę władców ptolemejskich, widoczną w ich portretach na różnych monetach bitych podczas ich panowania. Po samobójstwie Kleopatry, Oktawian zlecił wykonanie obrazu przedstawiającego ją ukąszoną przez węża, paradując z tym obrazem w jej zastępstwie podczas swojej procesji triumfalnej w Rzymie. Obraz portretowy przedstawiający śmierć Kleopatry był być może jednym z wielu dzieł sztuki i skarbów zabranych z Rzymu przez cesarza Hadriana do dekoracji jego prywatnej willi, gdzie został znaleziony w egipskiej świątyni.

Rzymski obraz panelowy z Herculaneum, Włochy, datowany na 1 wiek AD prawdopodobnie przedstawia Kleopatrę. W nim nosi królewski diadem, czerwone lub czerwono-brązowe włosy zaczesane do tyłu w kok i kolczyki z zawieszkami w kształcie kuli, biała skóra jej twarzy i szyi ustawić na ostrym czarnym tle. Jej włosy i rysy twarzy są podobne do tych na rzeźbionych portretach berlińskich i watykańskich oraz na monetach. Bardzo podobne malowane popiersie kobiety z niebieską przepaską w Domu Sadu w Pompejach zawiera wyobrażenia w stylu egipskim, takie jak grecki sfinks, i mogło zostać stworzone przez tego samego artystę.

Portland Waza, Roman cameo szklana waza datowana na okres augustowski i obecnie w British Museum, zawiera możliwe przedstawienie Kleopatry z Antoniuszem. W tej interpretacji, Kleopatra można zobaczyć chwytając Antony i rysunek go do niej, podczas gdy wąż (tj. asp) wznosi się między jej nogami, Eros unosi się powyżej, a Anton, domniemany przodek rodziny Antonian, patrzy w rozpaczy, jak jego potomek Antoniusz jest prowadzony do jego zguby. Na drugiej stronie wazy znajduje się być może scena Oktawii, opuszczonej przez męża Antoniusza, ale pilnowanej przez brata, cesarza Augusta. Waza powstała więc nie wcześniej niż w 35 r. p.n.e., kiedy Antoniusz odesłał swoją żonę Oktawię do Włoch, a sam został z Kleopatrą w Aleksandrii.

Bust of Cleopatra w Royal Ontario Museum przedstawia popiersie Kleopatry w stylu egipskim. Datowane na połowę I wieku p.n.e., jest to prawdopodobnie najwcześniejsze przedstawienie Kleopatry jako bogini i rządzącego faraona Egiptu. Rzeźba ma również wyraźne oczy, które dzielą się podobieństwami z rzymskich kopii Ptolemeusza rzeźbione dzieła sztuki. Kompleks Dendera Temple, w pobliżu Dendera, Egipt, zawiera egipski styl rzeźbione obrazy płaskorzeźby wzdłuż zewnętrznych ścian świątyni Hathor przedstawiające Kleopatrę i jej młody syn Cezarion jako dorosły i rządzącej faraona podejmowania ofiar do bogów. August miał swoje imię wpisane tam po śmierci Kleopatry.

Duży Ptolemeusza czarny bazaltowy posąg mierzący 104 centymetry (41 in) wysokości, obecnie w Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu, uważa się, że reprezentuje Arsinoe II, żona Ptolemeusza II, ale ostatnie analizy wykazały, że może przedstawiać jej potomka Kleopatra ze względu na trzy uraei zdobiące jej nakrycie głowy, wzrost z dwóch używanych przez Arsinoe II do symbolizowania jej panowania nad Dolnym i Górnym Egiptem. Kobieta w bazaltowym posągu trzyma również podzieloną, podwójną rogaciznę (dikeras), którą można zobaczyć na monetach zarówno Arsinoe II, jak i Kleopatry. W swojej książce Kleopatra und die Caesaren (2006) Bernard Andreae twierdzi, że ten bazaltowy posąg, podobnie jak inne wyidealizowane egipskie portrety królowej, nie zawiera realistycznych rysów twarzy i dlatego niewiele wnosi do wiedzy o jej wyglądzie. Adrian Goldsworthy pisze, że pomimo tych przedstawień w tradycyjnym egipskim stylu, Kleopatra ubrałaby się jak tubylec tylko "być może dla pewnych obrzędów", a zamiast tego zwykle ubierała się jak grecki monarcha, co obejmowałoby grecką przepaskę widoczną w jej grecko-rzymskich popiersiach.

W czasach nowożytnych Kleopatra stała się ikoną kultury popularnej, której reputację ukształtowały przedstawienia teatralne sięgające renesansu, a także obrazy i filmy. Materiał ten w dużej mierze przewyższa zakresem i wielkością istniejącą literaturę historiograficzną na jej temat z klasycznej starożytności i wywarł większy wpływ na powszechne postrzeganie Kleopatry niż ta ostatnia. Czternastowieczny angielski poeta Geoffrey Chaucer, w Legendzie o dobrych kobietach, skontekstualizował Kleopatrę dla chrześcijańskiego świata średniowiecza. Jego przedstawienie Kleopatry i Antoniusza, jej błyszczącego rycerza zaangażowanego w miłość dworską, zostało zinterpretowane w czasach nowożytnych jako albo zabawna, albo mizoginiczna satyra. Jednak Chaucer podkreślił związki Kleopatry tylko z dwoma mężczyznami jako ledwie życie uwodzicielki i napisał swoje dzieła częściowo w reakcji na negatywne przedstawienie Kleopatry w De Mulieribus Claris i De Casibus Virorum Illustrium, łacińskich dziełach XIV-wiecznego włoskiego poety Giovanniego Boccaccio. Renesansowy humanista Bernardino Cacciante , w jego 1504 Libretto apologetico delle donne, był pierwszym włoskim bronić reputacji Kleopatry i krytykować postrzegane moralizatorstwa i mizoginii w pracach Boccaccio. Prace islamskiej historiografii napisane w języku arabskim pokryte panowania Kleopatry, takie jak 10-wieczne Łąki złota przez Al-Masudi, choć jego praca błędnie twierdził, że Oktawian zmarł wkrótce po samobójstwie Kleopatry.

Kleopatra pojawiła się w miniaturach do iluminowanych manuskryptów, takich jak przedstawienie jej i Antoniusza leżącego w grobowcu w stylu gotyckim przez Mistrza Boucicaut w 1409 roku. W sztukach plastycznych, rzeźbione przedstawienie Kleopatry jako wolnostojącej nagiej postaci popełniającej samobójstwo rozpoczęło się od XVI-wiecznych rzeźbiarzy Bartolommeo Bandinelli i Alessandro Vittoria. Wczesne grafiki przedstawiające Kleopatrę obejmują projekty renesansowych artystów Rafaela i Michała Anioła, a także XV-wieczne drzeworyty w ilustrowanych wydaniach dzieł Boccaccia.

W sztukach teatralnych, śmierć Elżbiety I z Anglii w 1603 roku, a niemiecka publikacja w 1606 roku rzekomych listów Kleopatry, zainspirowała Samuela Daniela do zmiany i ponownego opublikowania jego 1594 sztuki Cleopatra w 1607 roku. Po nim William Shakespeare, którego Antoniusz i Kleopatra, w dużej mierze na podstawie Plutarcha, został po raz pierwszy wystawiony w 1608 roku i dostarczył nieco pikantny widok Kleopatry w ostrym kontraście do własnej Królowej Dziewicy Anglii. Kleopatra pojawiała się również w operach, takich jak Giulio Cesare in Egitto George'a Friderica Handla z 1724 roku, która przedstawiała romans Cezara i Kleopatry; Domenico Cimarosa napisał Kleopatrę na podobny temat w 1789 roku.

W wiktoriańskiej Wielkiej Brytanii, Kleopatra była bardzo związana z wieloma aspektami starożytnej kultury egipskiej, a jej wizerunek był używany do sprzedaży różnych produktów gospodarstwa domowego, w tym lamp naftowych, litografii, pocztówek i papierosów. Powieści fikcyjne, takie jak Cleopatra (1889) H. Ridera Haggarda i One of Cleopatra's Nights (1838) Théophile'a Gautiera, przedstawiały królową jako zmysłową i mistyczną mieszkankę Wschodu, podczas gdy Cleopatra (1894) egiptologa Georga Ebersa była bardziej osadzona w historycznej dokładności. Francuski dramaturg Victorien Sardou i irlandzki dramaturg George Bernard Shaw tworzyli sztuki o Kleopatrze, a przedstawienia burleskowe, takie jak Antoniusz i Kleopatra F. C. Burnanda, oferowały satyryczne przedstawienia królowej łączące ją i środowisko, w którym żyła, ze współczesnością. Antoniusz i Kleopatra Szekspira został uznany za kanoniczny przez epokę wiktoriańską. Jego popularność doprowadziła do przekonania, że obraz Lawrence'a Alma-Tadema z 1885 roku przedstawia spotkanie Antoniusza i Kleopatry na jej barce w Tarsie, choć Alma-Tadema ujawnił w prywatnym liście, że przedstawia on późniejsze ich spotkanie w Aleksandrii. Na podstawie sztuki Szekspira powstała również opera Samuela Barbera Antoniusz i Kleopatra (1966), zamówiona na otwarcie Metropolitan Opera. W swoim niedokończonym 1825 opowiadaniu Egipskie noce, Aleksander Puszkin spopularyzował twierdzenia IV-wiecznego rzymskiego historyka Aureliusza Wiktora, wcześniej w dużej mierze ignorowane, że Kleopatra prostytuowała się do mężczyzn, którzy płacili za seks swoim życiem. Kleopatra stała się również doceniona poza światem zachodnim i Bliskim Wschodem, ponieważ chiński uczony z czasów dynastii Qing Yan Fu napisał jej obszerną biografię.

Robbing Cleopatra's Tomb (francuski: Cléopâtre) Georgesa Mélièsa, francuski niemy horror z 1899 roku, był pierwszym filmem przedstawiającym postać Kleopatry. Hollywoodzkie filmy XX wieku były pod wpływem wcześniejszych wiktoriańskich mediów, co pomogło ukształtować postać Kleopatry graną przez Thedę Bara w Cleopatrze (1917), Claudette Colbert w Cleopatrze (1934) i Elizabeth Taylor w Cleopatrze (1963). Poza przedstawieniem jej jako "wampirzej" królowej, Kleopatra Bary zawierała również tropy znane z XIX-wiecznego malarstwa orientalistycznego, takie jak despotyczne zachowanie, zmieszane z niebezpieczną i jawną kobiecą seksualnością. Postać Kleopatry Colberta posłużyła jako model glamour do sprzedaży produktów o tematyce egipskiej w domach towarowych w latach 30-tych, skierowanych do kinomanów. W ramach przygotowań do filmu z Taylor w roli Kleopatry, czasopisma kobiece z początku lat 60. reklamowały, jak używać makijażu, ubrań, biżuterii i fryzur, aby osiągnąć "egipski" wygląd podobny do królowych Kleopatry i Nefertiti. Do końca XX wieku z Kleopatrą związane były czterdzieści trzy filmy, dwieście sztuk i powieści, czterdzieści pięć oper i pięć baletów.

Prace pisemne

Podczas gdy mity o Kleopatrze utrzymują się w popularnych mediach, ważne aspekty jej kariery pozostają w dużej mierze niezauważone, takie jak jej dowodzenie siłami morskimi i aktami administracyjnymi. Przypisywane jej publikacje na temat starożytnej greckiej medycyny są jednak prawdopodobnie dziełem lekarza o tym samym imieniu piszącego pod koniec I wieku n.e. Ingrid D. Rowland, która podkreśla, że "Berenice zwana Kleopatrą" cytowana przez III- lub IV-wieczną rzymską lekarkę Metrodorę była prawdopodobnie mylona przez średniowiecznych uczonych jako odnosząca się do Kleopatry. Istnieją tylko fragmenty tych pism medycznych i kosmetycznych, takich jak te zachowane przez Galena, w tym środki na choroby włosów, łysienie i łupież, wraz z listą wag i miar dla celów farmakologicznych. Aëtius z Amidy przypisał Kleopatrze przepis na perfumowane mydło, a Paul z Eginy zachował jej rzekome instrukcje dotyczące farbowania i kręcenia włosów.

Kleopatra należała do macedońskiej, greckiej dynastii Ptolemeuszy, których europejskie korzenie sięgają północnej Grecji. Przez jej ojca, Ptolemeusza XII Auletes, była potomkiem dwóch wybitnych towarzyszy Aleksandra Wielkiego Macedońskiego: generała Ptolemeusza I Sotera, założyciela Ptolemeuszowego Królestwa Egiptu, oraz Seleucusa I Nikatora, macedońskiego Greka, założyciela Imperium Seleucydów w Azji Zachodniej. Podczas gdy ojcowska linia Kleopatry może być śledzona, tożsamość jej matki jest nieznana. Przypuszczalnie była córką Kleopatry VI Tryphaeny (znanej również jako Kleopatra V Tryphaena), siostry-żony Ptolemeusza XII, która wcześniej urodziła ich córkę Berenice IV.

Kleopatra I Syra była jedynym członkiem dynastii ptolemejskiej, o którym wiadomo na pewno, że wprowadził jakiś nie-grecki rodowód. Jej matka Laodice III była córką urodzoną przez króla Mitrydatesa II z Pontu, Persa z dynastii Mitrydatesa, i jego żony Laodice, która miała mieszane grecko-perskie dziedzictwo. Ojciec Kleopatry I Syry, Antiochus III Wielki, był potomkiem królowej Apamy, sogdyjskiej Iranki, żony Seleucusa I Nikatora. Powszechnie uważa się, że Ptolemeusze nie wchodzili w związki małżeńskie z rodowitymi Egipcjanami. Michael Grant twierdzi, że istnieje tylko jedna znana egipska kochanka Ptolemeusza i żadna znana egipska żona Ptolemeusza, dalej twierdząc, że Kleopatra prawdopodobnie nie miała żadnego egipskiego rodowodu i "opisałaby siebie jako Greka". Stacy Schiff pisze, że Kleopatra była macedońską Greczynką z pewnym perskim rodowodem, argumentując, że rzadko się zdarzało, aby Ptolemeusze mieli egipską kochankę. Duane W. Roller spekuluje, że Kleopatra mogła być córką teoretycznej pół-macedońsko-greckiej, pół-egipskiej kobiety z Memfis w północnym Egipcie należącej do rodziny kapłanów poświęconych Ptahowi (hipoteza nie jest powszechnie akceptowana w nauce), ale twierdzi, że niezależnie od pochodzenia Kleopatry, najbardziej ceniła swoje greckie dziedzictwo ptolemejskie. Ernle Bradford pisze, że Kleopatra rzuciła wyzwanie Rzymowi nie jako Egipcjanka "ale jako cywilizowana Greczynka."

Twierdzenia, że Kleopatra była nieślubnym dzieckiem, nigdy nie pojawiły się w rzymskiej propagandzie przeciwko niej. Strabo był jedynym starożytnym historykiem, który twierdził, że dzieci Ptolemeusza XII urodzone po Berenice IV, w tym Kleopatra, były nieślubne. Kleopatra V (lub VI) została wyrzucona z dworu Ptolemeusza XII pod koniec 69 r. p.n.e., kilka miesięcy po narodzinach Kleopatry, natomiast trójka młodszych dzieci Ptolemeusza XII urodziła się podczas nieobecności jego żony. Wysoki stopień chowu wsobnego wśród Ptolemeuszy ilustruje również bezpośredni rodowód Kleopatry, którego rekonstrukcję przedstawiono poniżej. Podane poniżej drzewo genealogiczne wymienia również Kleopatrę V, żonę Ptolemeusza XII, jako córkę Ptolemeusza X Aleksandra I i Berenice III, co czyniłoby ją kuzynką jej męża, Ptolemeusza XII, ale mogła być córką Ptolemeusza IX Lathyrosa, co czyniłoby ją zamiast tego siostrą-żoną Ptolemeusza XII. Pomieszane relacje w starożytnych źródłach pierwotnych doprowadziły również do tego, że uczeni numerują żonę Ptolemeusza XII jako Kleopatrę V lub Kleopatrę VI; ta ostatnia mogła być faktycznie córką Ptolemeusza XII, a niektórzy używają jej jako wskazówki, że Kleopatra V zmarła w 69 r. p.n.e., a nie pojawiła się ponownie jako współrządząca z Bereniką IV w 58 r. p.n.e. (podczas wygnania Ptolemeusza XII w Rzymie).

Źródła

 1. Kleopatra
 2. Cleopatra
 3. ^ The sculpture was made around the time of Cleopatra's visits to Rome in 46–44 BC and was discovered in an Italian villa along the Via Appia. For further validation about the Berlin Cleopatra, see Pina Polo (2013, pp. 184–186), Roller (2010, pp. 54, 174–175), Jones (2006, p. 33), and Hölbl (2001, p. 234).
 4. ^ a b Roller (2010, p. 149) and Skeat (1953, pp. 99–100) explain the nominal short-lived reign of Caesarion as lasting 18 days in 30 August BC. However, Duane W. Roller, relaying Theodore Cressy Skeat, affirms that Caesarion's reign "was essentially a fiction created by Egyptian chronographers to close the gap between [Cleopatra's] death and official Roman control of Egypt (under the new pharaoh, Octavian)", citing, for instance, the Stromata by Clement of Alexandria (Roller 2010, pp. 149, 214, footnote 103).Plutarch, translated by Jones (2006, p. 187), wrote in vague terms that "Octavian had Caesarion killed later, after Cleopatra's death."
 5. ^ a b c Grant (1972, pp. 3–4, 17), Fletcher (2008, pp. 69, 74, 76), Jones (2006, p. xiii), Preston (2009, p. 22), Schiff (2011, p. 28) and Burstein (2004, p. 11) label the wife of Ptolemy XII Auletes as Cleopatra V Tryphaena, while Dodson & Hilton (2004, pp. 268–269, 273) and Roller (2010, p. 18) call her Cleopatra VI Tryphaena, due to the confusion in primary sources conflating these two figures, who may have been one and the same. As explained by Whitehorne (1994, p. 182), Cleopatra VI may have actually been a daughter of Ptolemy XII who appeared in 58 BC to rule jointly with her alleged sister Berenice IV (while Ptolemy XII was exiled and living in Rome), whereas Ptolemy XII's wife Cleopatra V perhaps died as early as the winter of 69–68 BC, when she disappears from historical records. Roller (2010, pp. 18–19) assumes that Ptolemy XII's wife, who he numbers as Cleopatra VI, was merely absent from the court for a decade after being expelled for an unknown reason, eventually ruling jointly with her daughter Berenice IV. Fletcher (2008, p. 76) explains that the Alexandrians deposed Ptolemy XII and installed "his eldest daughter, Berenike IV, and as co-ruler recalled Cleopatra V Tryphaena from 10 years' exile from the court. Although later historians assumed she must have been another of Auletes' daughters and numbered her 'Cleopatra VI', it seems she was simply the fifth one returning to replace her brother and former husband Auletes."
 6. ^ a b 12 August 30 BC in the later Julian calendar Skeat (1953, pp. 98–100).
 7. ^ The name Cleopatra is pronounced /ˌkliːəˈpætrə/ KLEE-ə-PAT-rə, or sometimes /ˌkliːəˈpɑːtrə/ -⁠PAH-trə in British English, see HarperCollins, the same as in American English. Cordry (1998, p. 44). Her name was pronounced [kleoˈpatra tʰeˈa pʰiloˈpato̞r] in the Greek dialect of Egypt (see Koine Greek phonology)
 8. Para más información sobre el busto de Cleopatra en Berlín, ver Pina Polo (2013, pp. 184-186),Roller (2010, pp. 54, 174-175),Jones (2006, p. 33) y Hölbl (2001, p. 234).
 9. a b c d Theodore Cressy Skeat, en Skeat (1953, pp. 98-100), utiliza datos históricos para calcular que la muerte de Cleopatra ocurrió el 12 de agosto de 30 a. C. Burstein (2004, p. 31) indica la misma fecha que Skeat, mientras que Dodson y Hilton (2004, p. 277) también coinciden pero de forma más ambigua diciendo que ocurrió circa de esa fecha. Entre los partidarios del 10 de agosto como fecha de su muerte se encuentran Roller (2010, pp. 147-148),Fletcher (2008, p. 3) y Anderson (2003, p. 56).
 10. Antikensammlung Berlin, Inventarnummer 1976.10. Porträtkopf der Kleopatra VII. Auf: smb.museum-digital.de, zuletzt abgerufen am 13. Juni 2023; Gertrud Platz-Horster: Porträtkopf der Kleopatra VII. (1976.10). In: Generaldirektion der Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (Hrsg.): Antiken 1. Kurfürstliche und königliche Erwerbungen für die Schlösser und Gärten Brandenburg-Preussens vom 17. bis zum 19. Jahrhundert (= Bestandskataloge der Kunstsammlungen Stiftung Preussische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg.). Akademie-Verlag, Berlin 2009, ISBN 978-3-05-004398-2, S. 66–68 Kat.-Nr. 45.
 11. Der Vogelkopf ist durch das ähnlich aussehende Hieroglyphenzeichen H20 zu ersetzen, das zurzeit mit den in der Wikipedia verwendeten Hieroglyphen nicht dargestellt werden kann.
 12. Übersetzungen für alle Titel durch das Portal Ägyptologie.
 13. a b Nach Zählung der ptolemäischen Könige und Königinnen gemäß Werner Huß: Ägypten in hellenistischer Zeit 332–30 v. Chr. München 2001 werden Kleopatra VII. als Kleopatra VIII. sowie ihr Bruder Ptolemaios XIII. als Ptolemaios XII. geführt.
 14. Thomas Schneider: Lexikon der Pharaonen. Düsseldorf 2002, S. 147.
 15. Para mais informações sobre a Cleópatra de Berlim, veja Pina Polo 2013, pp. 184–186, Roller 2010, pp. 54, 174–175, Jones 2006, p. 33 e Hölbl 2001, p. 234.
 16. a b c Theodore Cressy Skeat, em Skeat 1953, p. 98–100, usa informação histórica para calcular a morte de Cleópatra como tendo ocorrido em 12 de agosto de 30 a.C.. Burstein 2004, p. 31 fornece a mesma data, enquanto Dodson & Hilton 2004, p. 277 tepidamente apoiam isso, dizendo que ocorreu por volta dessa data. Aqueles a favor da morte em 10 de agosto incluem Roller 2010, p. 147–148, Fletcher 2008, p. 3 e Anderson 2003, p. 56.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?