Marek Agrypa

Eyridiki Sellou | 29 mar 2024

Spis treści

Streszczenie

Marcus Vipsanius Agrippa (ur. 63 p.n.e.- zm. 12 marca p.n.e.), znany wcześniej jako Marek Agryppa, był rzymskim generałem i politykiem I wieku p.n.e.; wykształcony u boku młodego Caiusa Octaviusa Thurinusa, przyszłego cesarza Augusta, jego osobista kariera już od 44 roku p.n.e. była zgodna z karierą wnuka, a obecnie adoptowanego syna Juliusza Cezara: wierny porucznik, budowniczy, człowiek wojny, zięć i następca tronu. C., jego osobista kariera była już zgodna z karierą wnuka Juliusza Cezara, a obecnie adoptowanego syna: wierny porucznik, budowniczy, człowiek wojny, zięć i następca Imperium, Agryppa brał udział we wszystkich militarnych i politycznych walkach swojego najbliższego przyjaciela.

Obecny u boku Oktawiana od śmierci Cezara w 44 r. p.n.e., zwycięstwa militarne Agryppy (bitwa pod Nauloką w 36 r. p.n.e. z Sekstusem Pompejuszem, bitwa pod Actium w 31 r. p.n.e. z Markiem Antoniuszem) pozwoliły na potwierdzenie władzy politycznej Oktawiana, w kontekście głębokich niepokojów. Towarzyszył on tym samym instalacji pryncypatu i zakończeniu wojen domowych Republiki Rzymskiej. W ciągu pierwszych piętnastu lat pryncypatu brał udział, z inicjatywy Augusta, w nowych podbojach Imperium, w Hispanii (20 i 19 p.n.e.), a zwłaszcza nad Dunajem (13 i 12 p.n.e.). Po śmierci Marcellusa był jednym z domniemanych spadkobierców Imperium, aż do narodzin jego synów. Był też wytrawnym dyplomatą w czasach wojny.

Agryppa był, obok Maecenasa, jednym z najbliższych doradców Augusta. Był konsulem w 37 r. p.n.e., w czasie odnowienia drugiego triumwiratu, następnie w 28 i 27 r. p.n.e. równocześnie z Oktawianem, który został cesarzem. Aby uniknąć monopolizowania urzędu konsularnego rok po roku, otrzymał wyjątkowe imperium, władzę trybunalską, na równi z cesarzem i zapewnił sobie współrząd z Augustem (otrzymując z kolei wyjątkowe imperium na Wschodzie i na Zachodzie). Pozostał jednak mu podporządkowany.

Kazał wybudować w Rzymie pierwsze termy na Polu Marsowym, prywatną własność, którą zapisał narodowi rzymskiemu: Thermae Agrippae. W pobliżu zbudował pierwszą wersję świątyni poświęconej wszystkim bóstwom, Panteon Rzymski, podczas swojego trzeciego konsulatu w 27 roku. Na zlecenie Augusta wybudował także inne świątynie, akwedukty, zwłaszcza Aqua Julia i Aqua Virgo w Rzymie, teatry i portyki oraz liczne drogi zarówno w mieście, jak i w prowincjach, zwłaszcza w Galii.

W ramach strategii matrymonialnych Augusta, mających na celu zapewnienie ciągłości dynastycznej jego nowego reżimu, w 21 r. p.n.e. poślubił jedyną córkę Augusta, Julię, z którą miał pięcioro dzieci, w tym Gajusza i Lucjusza Cezara, którzy przed przedwczesną śmiercią zostali adoptowani przez Augusta i uczynieni Książętami Młodości oraz dziedzicami Imperium. Został zięciem cesarza Augusta, którego siostrzenicę Klaudię Marcelę Starszą wcześniej poślubił, i był pierwszym teściem przyszłego cesarza Tyberiusza, któremu dał w małżeństwie swoją córkę Vipsanię Agrypinę, potem drugą córkę Agrypinę Starszą, a w końcu przez wnuczkę Agrypinę Młodszą. Był więc jednocześnie dziadkiem macierzystym cesarza Kaliguli, pradziadkiem macierzystym cesarza Nerona, a także teściem generała Germanika, pretendenta do tytułu dziedzica Imperium aż do jego śmierci i starszego brata cesarza Klaudiusza, który również poślubił Agrypinę Młodszą, wnuczkę Agryppy.

Narodziny i rodzina

Marcus Vipsanius Agrippa, powszechnie znany po prostu jako Agrippa, urodził się między marcem 64 a marcem 62 roku p.n.e., prawdopodobnie w roku 63 p.n.e. jak Oktawian, lub w roku następnym. Dzień jego narodzin mógł zawierać się między 23 października, a nawet 1 listopada, a 23 listopada. Mógł urodzić się w Istrii lub Asisium w Umbrii lub Arpino w Italii, ale to pozostaje bardzo niepewne.

Jego osoby są nieznane w rzymskim krajobrazie politycznym przed nim. Był synem niejakiego Luciusa Vipsaniusa Agrippy, prawdopodobnie ze stosunkowo skromnej włoskiej rodziny konnej, która niedawno otrzymała rzymskie obywatelstwo. Być może była to rodzina Marse, która otrzymała obywatelstwo w następstwie wojny społecznej na początku wieku. O jego matce nic nie wiemy. Takie pochodzenie czyni go homo novus, nowym człowiekiem, pierwszym ze swojej rodziny, który osiągnął najwyższe urzędy polityczne Republiki Rzymskiej.

Ma starszego brata o imieniu Lucjusz i siostrę o imieniu Vipsania Polla. Rodzina nie wydaje się być wpływowa w społeczeństwie rzymskim.

Wierny zwolennik Oktawiana: od przyjaciela z dzieciństwa do naczelnego wodza

Był w tym samym wieku co Oktawian, przyszły cesarz August. Wykształceni razem, mogli się spotkać w klasach niektórych mistrzów retoryki, w tym Apollodorusa z Pergamum, a obu młodzieńców od najmłodszych lat i w okresie dojrzewania łączyła głęboka przyjaźń.

Pomimo związków rodziny z Juliuszem Cezarem, jego brat stanął po przeciwnej stronie w wojnie domowej w 49 r. p.n.e. i walczył z Katonem przeciwko Cezarowi w Afryce. Gdy wojska Katona zostały pokonane, brat Agryppy dostał się do niewoli, ale został uwolniony przez Oktawiana, który wstawił się w jego imieniu. Nikt nie wie, czy obaj bracia walczyli w Afryce, ale młody Marek Agryppa prawdopodobnie dołączył do wojsk Cezara podczas kampanii w 46 i 45 r. p.n.e. przeciwko Sekstusowi Pompejuszowi, podobnie jak jego przyjaciel Oktawian. Obaj prawdopodobnie wzięli udział w bitwie pod Mundą.

Cezar wysłał później obu przyjaciół na wspólne studia do Apollonii w Ilirii, gdzie znajdowały się legiony macedońskie w oczekiwaniu na wielkie wyprawy wojenne planowane przez Cezara przeciwko Dacianom i Partom, podczas gdy on sam umacniał swoją władzę w Rzymie. Mówi się, że Agryppa i Oktawian podczas swojego pobytu spotkali się z astrologiem Theogenesem, który przepowiedział Agryppie błyskotliwą karierę, po czym sam zaprotestował przed wyjątkowym przeznaczeniem Oktawiana.

Dwaj przyjaciele przebywali w Apollonii od sześciu miesięcy, gdy dowiedzieli się o zabójstwie Cezara w idach marca 44 roku p.n.e. Agryppa i Kwintus Salvidienus Rufus, inny przyjaciel, radzą Oktawianowi, by pomaszerował na Rzym przy wsparciu legionów macedońskich, by wyeliminować morderców Cezara, ale Oktawian decyduje się na dyskretną wyprawę do Rzymu łodzią, kierując się roztropną radą rodziny, w towarzystwie swoich dwóch przyjaciół. Ich rady podyktowane są nie tylko młodzieńczym zapałem, ale być może także ambicjami politycznymi, pragnącymi wykorzystać wojny domowe do podniesienia się w hierarchii społecznej kosztem rzymskiej arystokracji, której wielu członków jest zamieszanych w zabójstwo Cezara.

Oktawian dowiaduje się wtedy, że Cezar mianował go swoim adoptowanym synem. Agryppa i Salvidienus nie byli bynajmniej biernymi obserwatorami, ale namawiali go do przyjęcia spadku wbrew radom jego macierzystej rodziny. Oktawianowi towarzyszył do Rzymu Agryppa i kilku przyjaciół, aby uroczyście domagać się spadku po Cezarze od magistratów odpowiedzialnych za testamenty: otrzymał wówczas trzy czwarte fortuny Cezara, której zwrotu odmówił mu Antoniusz, a przede wszystkim jego patronimik. Oktawian przyjął wówczas imię "Cezar", ale przez współczesnych historyków nazywany był w tym okresie "Oktawianem".

Wobec pojawienia się na scenie politycznej młodego człowieka, Marek Antoniusz uosabiał przez pewien czas wolę zachowania legalności Republiki Rzymskiej. Udało mu się, mimo napiętej atmosfery, osiągnąć kompromis ze spiskowcami, którzy zamordowali Cezara. Był to początkowo wielki sukces Antoniusza, któremu udało się uspokoić weteranów, pozyskać większość w senacie i jawić się w oczach spiskowców jako ich uprzywilejowany i opiekuńczy rozmówca, gwarancja pokoju obywatelskiego. Jednak przybycie Oktawiana stawia pod znakiem zapytania decyzje Marka Antoniusza dotyczące cezarydów i ich zwolenników: młody Cezar chce się zemścić i ukarać spiskowców. Marek Antoniusz znajduje się teraz w niewygodnej sytuacji i choć jest w stanie spowolnić proces ratyfikacji adopcji Oktawiana, musi szybko wyjaśnić swoje stanowisko polityczne, by nie stracić poparcia dla Oktawiana. Marek Antoniusz zwołał 2. komicje plemienne, aby uchwalić korzystne dla weteranów ustawy agrarne i zapewnić sobie pozycję po zakończeniu kadencji konsula oraz umieścić swoich głównych zwolenników na czele kluczowych prowincji. W szczególności próbował zapewnić sobie kontrolę nad prowincjami Galii Cisalpińskiej, rządzonej wówczas przez Decimusa Juniusa Brutusa Albinusa, jednego ze spiskowców z marca 44 roku, który miał zająć jego miejsce 1 stycznia 43 roku.

Latem i jesienią 44 roku sytuacja Marka Antoniusza stawała się coraz bardziej niebezpieczna. Cyceron, wyczuwając możliwość usunięcia Antoniusza poprzez sprzyjanie Oktawianowi, wkroczył na scenę. We wrześniu 44 roku rozpoczął serię przemówień przeciwko Antoniuszowi, Filipiki, aby zwrócić przeciwko niemu senat. Jednocześnie Oktawian działał z jego strony na rzecz przyspieszenia rozłamu między senatem a Antoniuszem. Ten ostatni opuścił Rzym w październiku, by udać się do Brundus i dołączyć do legionów macedońskich, które przekroczyły Adriatyk. Oktawian, Agryppa i ich przyjaciele zdawali sobie sprawę, że potrzebują poparcia legionów i robili propagandę wśród żołnierzy. Antoniusz zostaje bardzo źle przyjęty w Brundus. Agryppa pomaga następnie Oktawianowi zebrać nowe oddziały w Kampanii, przede wszystkim wśród weteranów Cezara.

W listopadzie, gdy Oktawian zapewnił sobie poparcie dużej części weteranów Cezara, dwa z legionów macedońskich początkowo lojalnych wobec Antoniusza, Legio I Martia i Legio V Macedonica, przyłączyły się do niego w Etrurii. Niepewnie przyjęto, że Agryppa był jednym z negocjatorów w nakłonieniu legionów macedońskich do przyłączenia się do ich sprawy. Oktawianowi najwyraźniej po raz pierwszy towarzyszył Maecenas, którego umiejętności dyplomatyczne uzupełniały wojskowe Agryppy.

Nie mogąc dłużej przebywać w Rzymie, gdyż jego kadencja jako konsula dobiegała końca, Marek Antoniusz zwołał wieczorem 28 listopada nieoficjalne posiedzenie senatu, aby upewnić się, że ustalenia, które poczynił w czerwcu, zostały wprowadzone w życie. Następnego dnia Marek Antoniusz, który zebrał swoje wojska, dokonał ich przeglądu w Tyburze, a następnie wyruszył na północ. Był to początek wojny modeńskiej.

1 stycznia 43 roku Gajusz Wibiusz Pansa i Aulus Hirtiusz rozpoczęli kadencję konsulów zgodnie z życzeniem pozostawionym przez Cezara w testamencie. Od początku ich kadencji rozpoczęły się debaty, które podzieliły senatorów co do postawy, jaką należy przyjąć wobec działań Marka Antoniusza, debaty, podczas których Cyceron wypowiedział V Filipikę. 3 stycznia senat powierzył konsulom misję pomocy Decimusowi Juniusowi Brutusowi, oblężonemu w Modenie przez Antoniusza, dowództwo nad wojskami i związał ich z Oktawianem, który posiadał imperium proprétorian i dla którego była to możliwość bezpośredniej interwencji we wszelkie legalności. Była to pierwsza wojna, w której Agryppa poparł Oktawiana, zwłaszcza w bitwach pod Forum Gallorum i w oblężeniu Modeny. Być może w tym samym roku, 43 p.n.e., rozpoczęła się kariera polityczna Agryppy, kiedy to został wybrany na trybuna plebsu (należy więc przyjąć, że wcześniej był kwestorem), co otworzyło mu drzwi do senatu.

Oktawian, z nowymi legionami i wciąż wspierany przez Agryppę, pokonuje Antoniusza w północnej Italii pod Modeną, podczas której giną obaj konsulowie. Oktawian, uwieńczony chwałą, maszeruje na Rzym. Żąda konsulatu na następny rok i zrywa z Cyceronem. Następnie zawiera pakt z Markiem Antoniuszem, który stał się "wrogiem publicznym" i uciekł do Galii, gdzie znalazł największą armię na Zachodzie, oraz Lepidusem w 43 r. p.n.e.: był to początek "triumwiratu w celu przywrócenia Republiki". Oktawian i drugi konsul Kwintus Pedius kazali zaocznie sądzić morderców Cezara. Agryppie powierzono sprawę Gajusza Kasjusza Longinusa.

W 42 roku p.n.e., według Pliniusza Starszego, Agryppa wziął udział w bitwie pod Filippi u boku Oktawiana i Marka Antoniusza. Prawdopodobnie dowodził częścią oddziałów młodego Cezara, ponieważ ten ostatni był chory. Pod koniec bitwy zginęło 5 tys. obywateli rzymskich, a Oktawian zadał liczne tortury wziętej do niewoli świcie cezarydów Brutusa i Kasjusza, którzy zginęli w bitwie.

Po powrocie do Rzymu Agryppa odegrał dużą rolę w konflikcie, który rozpoczął się w 41 r. p.n.e. między Oktawianem a Fulwią Antonią, żoną Marka Antoniusza, i Lucjuszem Antoniuszem, jego bratem. Antoniusz przebywał w tym czasie w Egipcie.

Agryppa zebrał trzy lub cztery legiony etruryjskich weteranów i zdobył Sutrium, które zajmowało strategiczną pozycję na via Cassia na północ od Rzymu, odnosząc pierwsze z wielu zwycięstw w wieku dwudziestu trzech lat i odciążając Salvidienusa, któremu groziło otoczenie.

Salwidienus był w tym czasie głównym generałem Oktawiana i jego najbardziej doświadczonym człowiekiem wojny. Zdobył Sentinum, a następnie Nursję. Następnie zmusili Lucjusza Antoniusza do zamknięcia się w Perugii. Oktawian, idąc za przykładem Juliusza Cezara w okolicach Alesii, zbudował wokół miasta solidną sieć fortyfikacji, zarówno w celu uniemożliwienia wyjścia, jak i zniechęcenia do ataków poruczników Antoniusza.

Wentyniusz Bassus, Asinius Pollio i Munatius Plancus, mając pod swoją komendą trzynaście legionów, próbowali znieść oblężenie założone przez młodego Cezara, ale nie byli w stanie go przełamać i natknęli się na manewry Salwedinusa i Agryppy, którzy zadali im gorzkie porażki w okolicach Perugii. Trzej generałowie pozostawili więc Lucjusza Antoniusza i Fulwię na pastwę losu i wycofali się, nie mogąc się ze sobą dogadać i borykając się z niezadowoleniem swoich żołnierzy, którzy chcieli kontynuacji podziału ziemi rozpoczętego przez Oktawiana.

Upadek Perugii ugruntował dominację Oktawiana nad zachodnimi prowincjami, zwłaszcza Galią, ale nie zakończył niepokojów w Italii. Kilka miast w Apeninach nadal stawiało opór. Munatius Plancus pozostał przez jakiś czas w Spoleto, zanim dołączył do Antoniusza w Grecji. Agryppa zdołał zwrócić dwa legiony pozostawione przez Plancusa do obozu Oktawiana. W Kampanii Tyberiusz Klaudiusz Nero nadal się buntował.

Po wojnie o Perugię i wyjeździe Oktawiana do Galii Agryppa został miejskim pretorem w Rzymie, co stanowiło nowy etap w karierze politycznej młodego magistra Republiki. Musiał stawić czoła rosnącemu niezadowoleniu Rzymian zmęczonych blokadą morską nałożoną przez syna Pompejusza Wielkiego, Sekstusa Pompejusza, który sprzeciwiał się triumwirom. Ten ostatni opanował Sycylię i wysłał swojego admirała, by zajął Sardynię, a następnie spustoszył wybrzeże etruskie i zdobył przyczółek na Korsyce. Agryppa był wówczas zmuszony bronić półwyspu przed frontem otwartym przez morze.

W lipcu 40 r. p.n.e., gdy Agrippa przewodniczył igrzyskom apollińskim jako miejski pretor, Sekstus Pompejusz rozpoczął najazdy w celu złupienia wybrzeża Italii.

Słabość triumwiratu ujawniła się, gdy w sierpniu 40 roku p.n.e., Marek Antoniusz i Sekstus Pompejusz wkroczyli na terytorium Italii jednocześnie, ale w sposób nieskoordynowany. Agryppa idzie na spotkanie Pompejusza i zmusza go do wycofania się. Agryppa wyzwolił Sipontum w Apulii, będące wówczas w rękach Antoniusza, co było pierwszym aktem kończącym konflikt. Nie mógł jednak pomaszerować bardziej bezpośrednio przeciwko Antoniuszowi, gdyż nie mógł przekonać swoich ludzi do walki z jednym z dziedziców Cezara. Tylko Oktawian byłby w stanie przekonać swoich żołnierzy, ale zachorowawszy w drodze z Galii, ociągał się z dołączeniem do Agryppy i w końcu zwyciężyła dyplomacja. Weterani przejęli więc inicjatywę, by uniknąć konfliktu Oktawiana i Antoniusza w Italii, okazując się wrogo nastawieni do wojny między cezarami. W porę poniesiona śmierć Fulwii uregulowała sytuację. Następnie triumwirowie ponownie uzgodnili zakres swoich obowiązków podczas spotkania zorganizowanego we wrześniu 40 roku w mieście Brindisi w Apulii.

Agryppa jest jednym z pośredników negocjujących pokój między Antoniuszem a Oktawianem. Podczas negocjacji prowadzących do zawarcia pokoju w Brundusie dowiaduje się, że Salvidienus ma zamiar zdradzić Oktawiana i przyłączyć się do Antoniusza. Zawarłszy pokój między triumwirami, zadenuncjował Salvidienusa, który proponował mu przyłączenie się do niego. Został on aresztowany, oskarżony o zdradę stanu przed senatem, a następnie zmarł, stracony lub popełnił samobójstwo. Agryppa został wtedy głównym generałem Oktawiana, którą to funkcję pełnił aż do śmierci.

Triumwirowie wyznaczyli konsulów na najbliższy rok, 39: Gajusza Kalwiusza Sabinusa i Lucjusza Marcjusza Censorinusa. Byli oni jedynymi dwoma senatorami, którzy próbowali bronić Juliusza Cezara, gdy jego zabójcy zasztyletowali go 15 marca 44 r. p.n.e., a przyznanie im konsulatu było postrzegane jako uznanie ich lojalności. Aby przypieczętować ten nowy pakt, Antoniusz, teraz wdowiec, poślubił Oktawię, siostrę Oktawiana. Pojednanie świętowano w całym Imperium i rozbudzono nadzieje na erę pokoju.

Przywódca wojskowy i zwycięzca wojen domowych

W 39 lub 38 r. p.n.e., a może w obu latach, Oktawian mianował Agrypę gubernatorem Galii Transalpejskiej na miejsce Salwidienusa. Od czasu podboju Rzymu przez Cezara, Galia była pozostawiona sama sobie podczas wojen domowych. Agippa powstrzymał wzrost znaczenia Akwitańczyków, doprowadził do upadku Belgów, walczył z plemionami germańskimi, zwłaszcza z Suevi, i został drugim rzymskim generałem, który przekroczył Ren po Juliuszu Cezarze.

W tym okresie lub krótko po nim poślubił Caecylię Pomponię Attycką, córkę Tytusa Pomponiusza Attyka, przyjaciela zmarłego Cycerona, być może już w latach 43-42 p.n.e., ale bardziej prawdopodobne jest, że około 37 p.n.e. Para miała córkę około 36 roku p.n.e., Vipsanię Agrippinę.

Mimo że miał mniej niż wymagane 43 lata, został wezwany do Rzymu przez Oktawiana, by objąć urząd konsula w 37 r. p.n.e. Oktawian poniósł właśnie kilka upokarzających porażek morskich z rąk Sekstusa Pompejusza i potrzebował swojego przyjaciela do zaplanowania przyszłej strategii. Agryppa odmówił przyjęcia triumfu przyznanego przez senat na prośbę Oktawiana, mimo jego wyczynów w Galii, uważając, że świętowanie jego zwycięstw w czasie niepokojów w partii Oktawiana jest nierozsądne. Agryppa mógł też próbować uspokoić swojego przyjaciela Oktawiana, któremu zawdzięczał swój polityczny awans, i nie chciał podkreślać kontrastu między swoimi sukcesami militarnymi a niepowodzeniami Oktawiana. Odwołanie Agryppy do Rzymu, by walczyć z Pompejuszem, było być może "najbardziej inteligentnym krokiem podjętym przez następcę Cezara podczas tego konfliktu".

Jako konsul musiał poprowadzić wojnę przeciwko Sekstusowi Pompejuszowi, obok Lucjusza Caniniusa Gallusa, który abdykował i został zastąpiony przez Tytusa Statiliusa Taurusa, który dowodził flotą wysłaną przez Marka Antoniusza na pomoc Oktawianowi.

Podczas gdy Sekstus Pompejusz kontroluje wybrzeże Włoch, pierwszym celem Agryppy jest znalezienie bezpiecznego portu dla swojej floty. W poprzedniej kampanii Agryppa nie był w stanie znaleźć baz morskich w Italii w pobliżu Sycylii. Agryppa wykazał się dużymi "zdolnościami organizacyjnymi i budowlanymi", "podejmując gigantyczne prace": udało mu się zbudować od podstaw bazę marynarki wojennej w Kampanii, poprzez wykopanie kanału w mierzei oddzielającej morze od jeziora Lucrina, tworzącej port zewnętrzny, oraz innego pomiędzy jeziorem Lucrina i jeziorem Averno, służącego jako port wewnętrzny. Nowy kompleks portowy został nazwany Portus Julius na cześć Oktawiana. Uzupełnił on swoje ustalenia zajmując wyspę Stromboli. Dla nowo wybudowanej floty Oktawian i Agryppa uwolnili 20 000 niewolników, powtarzając procedurę Sekstusa Pompejusza na Sycylii, co wcześniej mu wypominali.

Agrippa był autorem kilku ulepszeń technicznych, takich jak większe łodzie i ulepszony harpax.

Kampania przeciwko Sekstusowi Pompejuszowi, planowana na 37 rok p.n.e., została odłożona o rok. Praca Agryppy wymagała czasu, a Oktawian w czasie zawierania paktu w Tarentum był zajęty odnawianiem drugiego triumwiratu z Markiem Antoniuszem. Agryppa definiuje strategię i stawia pierwsze kroki w taktyce morskiej.

W 36 roku p.n.e. Oktawian i Agryppa rozpoczęli ofensywę morską z Italii przeciwko Sekstusowi Pompejuszowi, natomiast Lepidus z Afryki wyruszył z licznymi oddziałami na skrajny zachód wyspy. Flota Agryppy zostaje poważnie uszkodzona przez sztormy i musi się wycofać. Oktawian jest zniechęcony, ale Agryppa przekonuje go, by się nie poddawał. Agryppa próbuje drugiej ofensywy na własną rękę. Agryppie udaje się w końcu osiąść na wyspach Lipari, próbuje przyciągnąć flotę pompejańską, a następnie postanawia przejąć inicjatywę. Dzięki wyszkoleniu i lepszej technice flota Agryppy odnosi 2 sierpnia decydujące zwycięstwo pod Mylae, w północno-wschodniej Sycylii.

Zwycięstwo to pozwoliło Oktawianowi wylądować na Sycylii trzem legionom, dowodzonym przez Lucjusza Kornificjusza, ale jego flota została ciężko pokonana przez flotę Sekstusa Pompejusza. Młody triumwir został ranny i musiał porzucić swoje legiony na pastwę losu. Agryppa wysyła na ratunek trzy inne legiony z Mylae, a Kornificiuszowi udaje się do nich dołączyć. Agryppa zdobywa pobliskie Tyndaris. Ma to duży wpływ na armię pompejańską, gdyż Sekstus Pompejusz nie może już dłużej zwlekać z ostateczną bitwą.

To właśnie bitwa morska pod Nauloque, we wrześniu, przypieczętowała los Sekstusa Pompejusza, który stracił prawie całą swoją flotę na rzecz Agryppy, który opanował już wojnę morską i użycie ulepszonej harpaksy (chwytaka wystrzeliwanego z balisty). Tylko siedemnaście okrętów zdołało uciec, w tym ten należący do Sekstusa Pompejusza.

Lepidus dołączył wtedy do Agryppy, który oblegał Messynę i osiem wrogich legionów i to Lepidus przyjął kapitulację pompejańskiego porucznika, widząc jak te osiem legionów dołącza do jego własnych. Wycofał się, gdy przybył Oktawian i oprócz Afryki zażądał dla siebie Sycylii. Wojska Lepidusa nie chciały walczyć z Oktawianem, ani z tymi, które niedawno skapitulowały, i Lepidus został zmuszony do poddania się Oktawianowi, który zmusił go do odwrotu, zachowując jednak dla niego tytuł pontifex maximus, którego nie przyjął aż do śmierci.

Z umocnioną władzą Oktawian powrócił do Rzymu jako władca Zachodu, gdzie odbył owację. Agryppa otrzymał bezprecedensowe odznaczenie: złotą koronę ozdobioną dziobami statku. Dion Kasjusz zauważa, że "jest to odznaczenie nigdy nie otrzymane przez nikogo i nigdy więcej nie przyznane po nim".

Latem 35 roku p.n.e., Agryppa wyruszył z Oktawianem w kierunku Alp Dynarskich na zachodnich Bałkanach. Po drodze podporządkowują sobie część Iapydów. Następnie Oktawian pacyfikuje wybrzeże dalmatyńskie.

Oktawian, czasami walczący osobiście i prowadzący wojska w Dalmacji, tak blisko Italii, był postrzegany jako obrońca Rzymu i nabrał nowej rangi wojskowej. Taurus i Agryppa, którzy brali udział w kampaniach wojskowych Oktawiana, odsunęli się na bok, by pozostawić mu całą chwałę i nie przyćmić nowego władcy Zachodu, udzielając mu jednak nadal okazjonalnej pomocy.

Na czele floty Agryppa poprowadził pierwsze operacje drugiej kampanii dalmatyńskiej w 34 r. p.n.e., broniąc kolonii cezariańskich przed Dalmatyńczykami. Kilka sukcesów morskich, a następnie lądowych doprowadziło do odzyskania chorągwi utraconych przez Aulusa Gabiniusa w 47 r. p.n.e. Agrippa wraca jesienią do Rzymu.

Po raz pierwszy w historii Rzymu flota nie została zdemobilizowana po konfrontacji, ale była utrzymywana, konserwowana i ponownie wykorzystywana w kolejnych kampaniach, zwłaszcza w tej w Dalmacji. Oktawian wzbogacił flotę o okręty zwane "liburnes", dostarczone przez Dalmatyńczyków i Ilirów, które dokonały cudów pod Actium.

Agryppa przystąpił następnie do rozbudowy i upiększania miasta Rzymu, w tym celu zgodził się na wybór na radnego w 33 r. p.n.e., mimo że osiągnął już konsulat, co było niezwykłym krokiem wstecz w jego karierze politycznej: Agrippa aedilis post primum consulatum.

Wyróżnił się na swoim stanowisku znacznymi działaniami na rzecz poprawy wyposażenia i warunków życia w Rzymie: przede wszystkim zajął się rozbudową sieci wodociągowej, aby zaopatrzyć w wodę większą liczbę mieszkańców, zwłaszcza naprawiając na własny koszt Aqua Appia, Anio Vetus i Aqua Marcia oraz budując nowy akwedukt, Aqua Julia, nazwany na cześć jego przyjaciela Oktawiana.

Agrippa powołał zespół ponad 200 niewolników do konserwacji akweduktów, zbiorników i fontann. Zespół ten pomagał mu w renowacji i budowie akweduktów w Rzymie aż do jego śmierci, a następnie wrócił do cesarza. System wodociągowy był przed jego edylami przestarzały i zaniedbany z powodu wojen domowych. Agrippa zapewnił miastu liczne punkty zaopatrzenia, dzięki czemu prawie każdy dom miał cysternę, rurę lub fontannę. Starożytni autorzy, tacy jak Strabo i Pliniusz Starszy, zachwycali się dużą liczbą stawów i fontann, a także ich utrzymaniem, i postrzegali to jako korzyść Agryppy. Możemy więc mówić o "Rzymie jako prawdziwym mieście fontann".

Odnowił też ulice, oczyścił kanały, Cloaca Maxima, wybudował łaźnie i portyki, założył ogrody. Dał też impuls do wystawiania sztuki, organizowano wystawne przedstawienia. Na spinie Circus Maximus umieścił siedem delfinów, które miały pełnić funkcję licznika okrążeń.

Rzadko się zdarzało, by były konsul sprawował pomniejszy urząd aedila, ale sukces Agryppy w tej roli spowodował zerwanie z tradycją. Oktawian, który został cesarzem Augustem, powiedział o Rzymie: "Założyłem miasto z cegieł, a zostawiłem je z marmuru", nawiązując do ogromnych zasług Agryppy dla miasta w czasie jego rządów. Pliniusz Starszy mówi o memorabilis aedilitas. Akcja ta była również częścią propagandy Oktawiana, mającej na celu zdobycie poparcia ludu. Agryppa towarzyszył tym remontom wystawnymi obchodami podczas publicznych świąt. Jest to operacja uwodzenia, mobilizacji i warunkowania rzymskiego plebsu.

Jednocześnie Agryppa wypędził z Rzymu astrologów i magów. Często pochodzący ze Wschodu, zostali oskarżeni o podważanie podstaw tradycyjnej religii rzymskiej oraz o reprezentowanie "piątej kolumny" wspierającej interesy Marka Antoniusza poprzez przepowiadanie jego przyszłego zwycięstwa u progu ostatniej wojny domowej Republiki Rzymskiej.

W 32 roku p.n.e. teść Agryppy, Atticus, cierpiąc na ciężką chorobę, zwołał swoich przyjaciół, w tym swojego biografa Korneliusza Neposa i zięcia, aby powiedzieć im, że zamierza pozwolić sobie na śmierć. Zmarł 31 marca, a jego pogrzeb, na jego życzenie, był skromny. Agryppa prawdopodobnie odziedziczył część ogromnej fortuny Atticusa.

Agryppa ponownie został wezwany z Rzymu, by dowodzić flotą, gdy wybuchła wojna przeciwko Markowi Antoniuszowi i Kleopatrze, wracając do roli generała Oktawiana. Powrócił do dowodzenia flotą, którą tak dobrze prowadził przeciwko Sekstusowi Pompejuszowi.

Marek Antoniusz miał zdecydowaną przewagę na morzu, dowodząc prawdopodobnie pięciuset okrętami bojowymi, do których należy dodać być może dwieście okrętów egipskich. Obaj triumwirowie dążą do konfrontacji morskiej, a nie do przeciwstawienia swoich legionów, z których wszystkie twierdzą, że są pod boskim Juliuszem. Oktawian i Agryppa mieli mniejszą flotę, od trzech do czterystu okrętów, ale były one bardziej zwrotne, zwłaszcza Liburni, i były zahartowane w boju podczas konfrontacji z Sekstusem Pompejuszem.

Agryppa udaremnił pułapki Marka Antoniusza, atakując najpierw jego linie zaopatrzeniowe. Linie komunikacyjne i zaopatrzeniowe Marka Antoniusza rozciągają się od Grecji do Egiptu, podczas gdy jego flota została rozmieszczona między południowo-zachodnim Peloponezem a Epirem. Agryppa zaatakował więc i zdobył Methone, strategiczne miasto w południowo-zachodniej części Peloponezu. Następnie ruszył na północ, najeżdżając greckie wybrzeże i zdobywając Corcyrę, dzisiejszą wyspę Korfu, na północno-zachodnim krańcu floty wroga. Oktawian używał Korfu jako bazy morskiej.

Oktawian wyrusza ze swoimi wojskami i ląduje w Epirze wraz ze swoimi legionami, zanim dotrze do cypla Actium. Marek Antoniusz został zaskoczony i przeniósł swoje wojska i flotę na miejsce wybrane przez przeciwnika. Tymczasem Agryppa z flotą Oktawiana nadal nękał linie wroga, zajął wyspy Lefkada, Itaka, Cefalonia i Patras oraz zagroził Koryntowi. Agryppa niszczy pod Patras flotę sojusznika Marka Antoniusza.

Dion Kasjusz relacjonuje, że w drodze do Actium Agryppa natknął się na flotę porucznika Marka Antoniusza, Gajusza Sosiusa, który dokonał niespodziewanego ataku na eskadrę sprzymierzeńca Oktawiana. Niespodziewane przybycie Agryppy przynosi zwycięstwo. Agryppie udało się zablokować flotę Antoniusza w Zatoce Ambrakijskiej. Antoniusz mógł zdecydować się na wycofanie ze swoimi siłami lądowymi, ale straciłby flotę, która była niezbędna do utrzymania połączenia z resztą Wschodu.

Według Diona Kasjusza, gdy zbliżała się bitwa, Oktawian dowiedział się, że Marek Antoniusz i Kleopatra planują przełamać jego blokadę morską na Morzu Jońskim i uciec. Uważa, że przepuszczając admirałów, mógłby ich złapać swoimi lekkimi okrętami, co spowodowałoby, że wroga flota poddałaby się, widząc tchórzostwo swoich przywódców. Agryppa odrzuca pomysł, że większe okręty wroga mogłyby wyprzedzić flotę Oktawiana, wymuszając tempo i że lepiej byłoby odważyć się na natychmiastowy atak, gdyż flota Marka Antoniusza została uszkodzona przez sztorm. Oktawian poszedł za radą przyjaciela.

2 września 31 roku p.n.e. doszło do bitwy pod Actium. Kleopatrze i Markowi Antoniuszowi udało się sforsować blokadę, ale porzucili tam dużą część swojej floty. Agryppa i Oktawian nadal blokowali wejście do zatoki, gdyż bitwa nie wydawała się jeszcze decydująca. Po pewnym wahaniu flota, a zwłaszcza legiony antoniańskie, które prawdopodobnie miały się wycofać, poddały się Oktawianowi, źle zinterpretowawszy ucieczkę swoich wodzów. Bitwa pod Actium stała się wówczas decydującym zwycięstwem, głównie dzięki zasługom Agryppy, i dała Oktawianowi władzę nad Rzymem i Imperium.

Utalentowany administrator w Rzymie: główne dzieła

Po zwycięstwie pod Actium Oktawian przygotował kampanię przeciwko Egiptowi, jednak wszystkie legiony Antoniusza obecne pod Actium dołączyły do jego własnych. Postanowił zdemobilizować połowę swojej armii, która wróciła do Italii, i wysłał Agrypę do Rzymu, by zajął się niezadowoleniem weteranów, którzy nie otrzymali jeszcze nagród. Pod nieobecność Oktawiana Agryppa i Maecenas pełnili rolę tymczasowych władców w Rzymie i Italii. Jednak żaden z nich nie sprawował władzy, obaj byli jedynie privatus. Prestiż towarzyszy Oktawiana wystarczył do ustanowienia ich władzy. Obaj mogli używać pieczęci Oktawiana i otwierać jego listy do Senatu.

Agryppa miał wielkie trudności z opanowaniem niezadowolenia weteranów i wezwał Oktawiana do interwencji. Ten ostatni wyruszył w środku zimy do Brundus, by dołączyć do Rzymu, musząc odłożyć kampanię przeciwko Egiptowi. Oktawian wypędził z Italii banitów i dawnych zwolenników Antoniusza, by dać ziemię weteranom, i ponownie założył kolonię w Kartaginie.

Flota, teraz już stała, najpierw bazowała na Forum Julii, a następnie została przesunięta na wybrzeża Italii, do Misene i Rawenny, przy czym Agryppa z pewnością odegrał ważną rolę w tym przesunięciu cesarskiego aparatu morskiego.

Oktawian pozbawił się uprawnień triumwiratu, które otrzymał w celu przywrócenia republiki, a następnie objął szósty urząd konsula, wybierając Agryppę na swojego współpracownika. Dawało to złudzenie, że instytucje republikańskie znów działają, poprzez kolegialność najwyższej magistratury. Dodatkowo wybór Agryppy pozwolił Oktawianowi mieć współpracownika, który nie przyćmił go, a para konsularna została odnowiona w 27 roku p.n.e.

W tym samym roku senat przyznał tytuł Augusta Oktawianowi, dając tym samym początek księstwu. Obaj konsulowie dokonali czystek na listach senatorskich, by powrócić do Senatu liczącego 600 członków.

W nagrodę za swoje czyny Agrippa otrzymał specjalne odznaczenie: morski sztandar. Prawdopodobnie został wyniesiony do patrycjatu i odzyskał posiadłość Marka Antoniusza na Górze Palatyn, którą dzielił z innym krewnym cesarza, Waleriuszem Messallą - obaj znajdowali się w pobliżu cesarskiej rezydencji.

August oddał Agryppie, o którym nie wiadomo, czy owdowiał, czy rozwiódł się z Attyką, rękę swojej siostrzenicy Claudii Marcelli Starszej w 28 r. p.n.e. Razem mieli córkę Vipsanię Marcelę, która urodziła się około 27 roku p.n.e.

August opuścił Rzym latem 27 roku p.n.e., by udać się do Galii, a następnie przez trzy lata prowadzić kampanie wojskowe w Hispanii, pozostawiając miasto ponownie Agryppie i Maecenasowi.

Agryppa rozpoczął wielkie prace w Rzymie i kontynuował dzieło rozpoczęte kilka lat wcześniej podczas edyktu z 33 r. p.n.e. Rozpoczął prace na Campus Martius, który w tamtym czasie nie był zbyt zurbanizowany, gdyż do tej pory służył szkoleniu wojskowemu i działalności obywatelskiej. Agrippa realizował wówczas trzy cele:

Agryppa zgromadził duży majątek po wojnach domowych, odzyskawszy wiele posiadłości od banitów i zwolenników Antoniusza, w tym ziemię na Polu Marsowym, a także odziedziczył po bogatym teściu Attyku. Odzyskał duże posiadłości na Sycylii po klęsce Sekstusa Pompejusza oraz w Egipcie po klęsce Marka Antoniusza i Kleopatry VII.

Ponadto miał też liczne kopalnie i fabryki, które ułatwiały mu realizację projektów, a także obfitość siły roboczej i wysoko wykwalifikowanych ludzi wśród swoich licznych niewolników i wyzwolonych. Do tego dochodzili architekci i technicy z jego świty, w tym Witruwiusz.

Przede wszystkim Agrippa zabrał się za dokończenie projektów Juliusza Cezara, zastępując drewnianą obudowę wokół Saepty, przemianowanej na Saeptę Julii, w której odbywały się spotkania komicjów, marmurowymi ścianami otoczonymi portykiem. Całość uzupełnił prostokątnym budynkiem z kolumnadami, ozdobionym licznymi rzeźbami, który stał się uprzywilejowanym miejscem odwiedzanym przez Rzymian. Zbudował również publiczne otwarte łaźnie, wprowadzając wiele innowacji dla tego typu budowli: Łaźnie Agryppy. Zbudował również staw i zaopatrywał go, swoje łaźnie i bardziej ogólnie dzielnicę Champ de Mars poprzez budowę nowego akweduktu, Aqua Virgo, który został zainaugurowany w 19 roku p.n.e.

Na pamiątkę bitwy pod Actium Agryppa kazał zbudować i poświęcić budynek, który miał służyć jako "Panteon" aż do jego zniszczenia w 80 roku n.e. Cesarz Hadrian wykorzystał model Agryppy do budowy własnego Panteonu, który do dziś możemy oglądać w Rzymie. Napis na tym nowym budynku zbudowanym w 125 roku zachowuje tekst tego, który był na budynku Agryppy podczas jego trzeciego konsulatu w 27 roku p.n.e. Niedaleko Panteonu kazał on wybudować bazylikę, zwaną "od Neptuna", dla uczczenia morskich zwycięstw Augusta nad Sekstusem Pompejuszem i Markiem Antoniuszem, do których Agryppa tak bardzo się przyczynił.

Jego dom na górze Palatyn, należący wcześniej do Marka Antoniusza, został zniszczony przez pożar w 26 lub 25 roku p.n.e., a on sam został zaproszony przez księcia do przeniesienia się do cesarskiej rezydencji.

W 25 r. p.n.e. bratanek cesarza, Marek Klaudiusz Marcellus, poślubił córkę Augusta, Julię, przy czym Agryppa pełnił obowiązki pod nieobecność Augusta. August zachorował w Hispanii i martwił się o sukcesję: obdarzył wielkimi honorami swojego bratanka, teraz zięcia, który stał się wtedy w oczach ludu spadkobiercą cesarza.

W 23 roku p.n.e., po powrocie z Hispanii, August był umierający i postanowił przekazać Agryppie swoją pieczęć uwierzytelniającą akty urzędowe w obecności wszystkich magistratów oraz głównych senatorów i rycerzy miasta. Natomiast dokumenty wojskowe i finansowe oraz archiwa przekazał swojemu kokonsulowi Cnaeusowi Korneliuszowi Piso, byłemu republikaninowi, który właśnie się zjednoczył. W razie śmierci cesarza Agryppa prywatnie dziedziczył fortunę księcia i jego klientelę, podczas gdy senat i lud rzymski oficjalnie odzyskiwał jego władzę za pośrednictwem Piso. Jednak to Agryppa odzyskałby silną pozycję w wyniku tych ustaleń poczynionych przez cesarza, którą mógłby przekazać Marcellusowi, gdy ten i lud byliby gotowi.

Ostatecznie, ku zaskoczeniu wszystkich, cesarz wyzdrowiał. Starożytni pisarze twierdzą, że przyjaźń Agryppy z Augustem najwyraźniej została przyćmiona przez zazdrość o jego szwagra Marcellusa, prawdopodobnie za namową Liwii, trzeciej żony Augusta. Wyjazd Agryppy z Rzymu tłumaczy się powszechnie raczej na gruncie tej zazdrości niż na gruncie namiestnictwa prowincji wschodnich, które uważano za honorowe wygnanie. August musiał jednak udać się do tych prowincji, ale będąc jeszcze w stanie rekonwalescencji, wysłał swojego najbliższego współpracownika, Agryppę, który otrzymał imperium wyższe niż jakiekolwiek inne na Wschodzie.

Agryppa wysłał jednak swojego legata do Syrii, podczas gdy sam pozostał na Lesbos i sprawował władzę przez pełnomocnika. Tam napisał swoje pamiętniki i komentarz geograficzny, oba zaginęły.

Powierzono mu również tajną misję, polegającą na negocjacjach z Partami w sprawie zwrotu orłów legionów rzymskich, które zagarnęli pod Carrhes. Istotnie, wkrótce po jego przybyciu na Wschód do Rzymu przybyli ambasadorowie króla Partów, Phraatesa IV. August postanowił uwolnić syna króla, Phraatesa V, pod warunkiem, że insygnia Krassusa i jeńcy z wojny z 53 roku p.n.e. zostaną zwrócone państwu rzymskiemu.

Jeśli umiejscowimy te wydarzenia w czasie kryzysu politycznego w 23 r. p.n.e., to jest mało prawdopodobne, by cesarz, w trakcie wprowadzania nowego reżimu politycznego, co oznaczało przewrót, "zesłał" człowieka, który miałby dowodzić większością wojsk rzymskich. Była to raczej rozważna decyzja polityczna i August zleciłby Agryppie dowodzenie wschodnimi legionami z możliwością wykorzystania go, gdyby utworzenie księstwa wymagało szybkiego wsparcia militarnego. August rzeczywiście stanął w obliczu spisku w 23 r.

Choć August przygotował swoją sukcesję, mając oddanego i sprawnego współrządzącego oraz obiecującego młodego dziedzica, ten ostatni, Marcus Claudius Marcellus, zmarł nagle w 23 r. p.n.e. August wygłosił mowę pochwalną dla swojego zięcia, a Marcellus był pierwszym członkiem rodziny cesarskiej, który został złożony w mauzoleum Augusta.

Cesarz, który pozostał w Rzymie, spotkał się z coraz większą wrogością ze strony rzymskiej arystokracji, gdyż jego wpływ na politykę był zbyt oczywisty. Postanowił więc, podobnie jak pięć lat wcześniej, gdy wyruszył do Hispanii, oddalić się od Rzymu. Jego celem było dołączenie do Agryppy na Wschodzie, a pierwszym przystankiem była Sycylia. Jednak wybory konsularne w 21 roku p.n.e. wywołały w Rzymie wielki niepokój, a dwóch kandydatów próbowało narzucić się siłą.

Współcesarz i następca Augusta.

Mówi się, że Maecenas poradził wtedy Augustowi, zajętemu sukcesją i kłopotami w Rzymie, aby zbliżył się do Agryppy, czyniąc go swoim zięciem. Maecenas podobno zwrócił Augustowi uwagę, że uczynił Agrypę tak potężnym, że trzeba go albo wyeliminować, albo związać z nim. August miał tylko jedną córkę ze swoich trzech małżeństw (z Clodią Pulchrą, Skrybonią, a potem Liwią). Zachęcałby więc Agryppę do pozbycia się Marcella i poślubienia jego córki Julii, wdowy po Marcellusie, chwalonej za urodę, zdolności i rozpustę bez skrupułów. Agryppa opuścił Mytilene przed końcem zimy 22

August kontynuował swoją podróż na Wschód, pozostawiając Agrypę, którego małżeństwo z córką Augusta dawało mu wystarczającą legitymację, do zajęcia się kłopotami w Rzymie.

Nowa para kazała wybudować willę na prawym brzegu Tybru, w pobliżu Trastevere, gdzie znaleziono szereg obrazów świadczących o zainteresowaniu Agryppy i jego żony dziełami sztuki. Zbudowano również most łączący willę z resztą miasta: most Agryppy.

Agryppa, który był w tym samym wieku co cesarz, a więc wystarczająco stary, by być ojcem jego żony, z pewnością był dla Augusta pośrednikiem i opiekunem nienarodzonych dzieci nowej pary. Narodziny Caiusa i Luciusa Juliusa Caesara Vipsanianusa w 20 i 17 roku p.n.e. napełniły cesarza radością i adoptował je jako swoich spadkobierców. Między sobą Agryppa i Julia mieli także córkę: Vipsanię Julię Agrypinę, urodzoną w 19 r. p.n.e.

W 20 r. p.n.e. Agryppa opuścił Rzym w niebezpiecznej misji na Zachodzie. Agryppa udał się najpierw nad Ren, gdzie odparł germańskie najazdy i założył miasto na miejscu dzisiejszej Kolonii, na prawym brzegu Renu, wypierając plemię sprzymierzone z Rzymem, Ubiów.

Stworzył podstawy organizacji prowincji Galii, reformując administrację prowincji, system podatkowy i budując ważną sieć akweduktów. Na polecenie Augusta podjął się budowy sieci rzymskich dróg w Galii. Lugdunum było sercem sieci dróg, które stworzył w Galii, miasto to pod jego wpływem stało się stolicą Galii. Kolonia Nemausus, założona przez Augusta pod kierunkiem Agryppy kilka lat wcześniej, stała się siedzibą warsztatu monetarnego i zbudowano tam wiele pomników.

Następnie udał się do walki z Kantabryjczykami w Hispanii, aby położyć kres powtarzającym się buntom. Na północy Półwyspu Iberyjskiego, w krainie Asturów, Kantabryjczyków i Galicjan, ludność tego górzystego regionu była zaciekle przywiązana do swojej niezależności, a wojska Augusta od dwóch dekad prowadziły wojnę podjazdową. Asturyjczycy zostali pokonani, ale Kantabryjczycy nadal stawiali opór.

Agryppa osiągnął ostateczny sukces poprzez terror w 19 r. p.n.e.: zmasakrował większość mężczyzn w wieku zbrojnym, zniewolił dużą część pozostałej ludności Kantabrii i osiedlił ocalałych na równinach zamiast w górach.

Podobnie jak wcześniej w Galii, nakreślił organizację administracyjną prowincji, zakładając miasta weteranów i rozwijając sieć dróg. W Meridzie kazał wybudować teatr, którego inauguracja odbyła się w latach 16-15 p.n.e.

Agryppa był wówczas uważany za "kolegę" cesarza. Portret Agryppy pojawia się obok portretu Augusta na monetach emitowanych pod koniec I wieku p.n.e. w rzymskiej kolonii Nemausus, co świadczy o jego bardzo wysokiej pozycji politycznej i ogromnym prestiżu z powodu dużej roli, jaką odegrał w zwycięstwie pod Actium.

Po powrocie do Rzymu odmówił triumfu przyznanego mu przez senat, nie chcąc rzucać najmniejszego cienia na cesarza. Odtąd jako współpracownik cesarza i jego następca nie podlegał już senatowi, lecz tylko cesarzowi.

W 18 r. p.n.e. August kazał odnowić swoje uprawnienia i nalegał, by Agryppa również otrzymał na pięć lat wyjątkowe imperium i władzę trybunalską, którą sam po raz pierwszy otrzymał dopiero w 23 r. p.n.e.

W 17 roku p.n.e., August postanowił odprawić świeckie igrzyska, aby wywyższyć nowy złoty wiek. Cesarz i Agryppa byli wówczas przewodniczącymi kolegium kapłanów, do których należała ceremonia: Quindecemviri sacris faciundis. Cesarz i Agryppa składają w ofierze kilka zwierząt Losowi, Junonie, Dianie i Apollinowi. Agryppa proponuje ludowi kilka wyścigów rydwanów. To właśnie podczas tych igrzysk rodzi się Lucjusz, co zbiega się z nowym złotym wiekiem opiewanym przez Horacego, a August adoptuje go wraz z jego starszym bratem Kajusem.

Kilka tygodni po zakończeniu igrzysk i narodzinach Lucjusza, Agryppa wyjechał z Rzymu na Wschód w towarzystwie żony, co było niezgodne z zasadami obowiązującymi wodza wojskowego. Wzmocniło to jednak prestiż zięcia Augusta. W odwiedzanych przez nich miastach greckich dokonywano licznych dedykacji. Jego misja była taka sama jak podczas poprzedniej wizyty na Wschodzie: dopilnować odbudowy finansów miast we wschodniej części Imperium.

Pod koniec 15 roku p.n.e. w Grecji urodziła się druga córka tej pary, Agrypina. Pierwsza córka, Vipsania Agrippina, która wyszła za Tyberiusza, dała Agryppie wnuka, Juliusza Cezara Drusa, urodzonego między 15 a 13 rokiem p.n.e.

W 14 r. p.n.e., w drodze do Azji Mniejszej, zjawił się Herod I Wielki, król Judei i sojusznik Rzymu, który zaprosił go do Jerozolimy. Zainstalował weteranów w rzymskiej kolonii Julia Augusta Felix Berytus (Bejrut).

W Ionii, gdzie dołączył do niego Herod, Mikołaj z Damaszku został wysłany do Agryppy, aby bronić sprawy Żydów mieszkających w zhellenizowanych miastach. Staranna administracja Agryppy zyskała mu szacunek i życzliwość mieszkańców prowincji, zwłaszcza Żydów.

Agryppa przygotowuje następnie kampanię przeciwko Skryboniuszowi, rzekomemu spadkobiercy najgorszego wroga pierwszych dziesięcioleci tego wieku, Mitrydatesa VI z Pontu, który walczył z Rzymem w latach 88-63 p.n.e. podczas wojen mitrydycznych. Pretendent ten próbował narzucić się w cymmeryjskim królestwie Bosforu. Agryppa przywrócił władzę Rzymu nad mieszkańcami Krymu, wysyłając tam Polemona I z Pontu, sojusznika Rzymu. Agryppa otrzymał wielkie zaszczyty, a nawet triumf, który ponownie odrzucił, za pokonanie spadkobiercy Mitrydatesa VI i odzyskanie rzymskich orłów zdobytych przez tego ostatniego, za pośrednictwem Polemona, co odbiło się szerokim echem w Rzymie. Pszenica z Cimmerii ponownie zaopatruje Grecję i Anatolię.

W 13 r. p.n.e. August i Agryppa, rządząc przez kilka lat odpowiednio Zachodem i Wschodem, wrócili do Rzymu, by odnowić na pięć lat swoje imperium i władzę trybunalską.

Jesienią, po odnowieniu swoich uprawnień, Agryppa wyruszył z Rzymu do Panonii, ostatniego bezpośredniego dostępu do Italii dla wrogów Rzymu, odkąd łuk alpejski został opanowany przez Augusta. Ponadto Panończycy dokonali ostatnio najazdów na Istrię. Kampania panońska mogła być częścią bardziej ogólnego planu, który należało połączyć z planowaną na następny rok ofensywą Drusa w Germanii. W pierwszej kolejności Agryppa interweniował w rejonie górnego Dunaju, w dolinach rzek Sawy i Drawy.

Jednak zimą 13-12 r. p.n.e. pogorszyło się jego zdrowie i musiał opuścić góry Panonii, by udać się na emeryturę do Kampanii.

Zmarł w Kampanii między 19 a 24 marca 12 roku p.n.e. w wieku 50 lat.

Według Pliniusza Starszego Agrippa od lat cierpiał na gwałtowne ataki podagry i reumatyzmu, o czym świadczą liczne dedykacje dla Zdrowia podczas jego pobytu w Galii. Osłabiony Agryppa nie oparłby się rygorom zimy w Górach Panońskich, ani nie zostałby zmieciony przez epidemię, która nawiedziła Italię w pierwszych miesiącach 12 roku p.n.e., podobnie jak Lepidus, jak twierdzą współcześni historycy.

August uhonorował swojego przyjaciela organizując wielki pogrzeb, zgodny z tym, który sam zaplanował. Wygłosił mowę pochwalną przed świątynią Boskiego Juliusza i opłakiwał go przez ponad miesiąc. Adoptował dzieci Agryppy i sam zadbał o ich edukację. Mimo że kazał wybudować miejsce jego ostatecznego spoczynku, Agryppa dostąpił zaszczytu złożenia go w mauzoleum samego cesarza, stając się tym samym pełnoprawnym członkiem rodziny cesarskiej.

Arystokracja rzymska okazała swoją głęboką pogardę dla Agryppy, uważanego przez nią za parweniusza, czyli homo novus, odmawiając udziału w uroczystościach pogrzebowych urządzanych na jego cześć. Natomiast plebs złożył ogromny hołd zięciowi cesarza za jego budującą pracę, która w znacznym stopniu przyczyniła się do poprawy losu wszystkich Rzymian, zwłaszcza poprzez poprawę zaopatrzenia miasta w wodę.

Zapisał w testamencie portyk, który miała dokończyć jego siostra, portyk Vipsania, na Polu Marsowym. Na prośbę Augusta i zgodnie z życzeniem Agryppy na jego ścianach pojawiła się mapa świata, ofiarowana publiczności, w malarstwie lub mozaice. Ten orbis terrarum przedstawiałby świat w znanej postaci z granicami Imperium, a mapa ta byłaby sporządzona ze wskazówek pozostawionych przez Agryppę.

Agryppa przekazał cesarzowi w testamencie większość swojego majątku, w tym zespół niewolników do utrzymania sieci dostaw. Jego łaźnie zostały zapisane w testamencie narodowi rzymskiemu, podobnie jak założone przez niego parki i ogrody. August rozdaje 100 srebrnych denarów obywatelom korzystającym z dystrybucji pszenicy w imieniu swojego zięcia.

Na jego cześć nazwany został jego pośmiertny syn, urodzony pod koniec roku, Marcus Vipsanius Agrippa Posthumus.

Żony i potomstwo

Z pierwszą żoną, Caecilią Pomponia Attica, ma dwie córki:

Z drugiej żony, Klaudii Marcelli Starszej, ma również dwie córki,

Z jego ostatniego związku z Julią, córką Augusta, urodziło się 5 dzieci, z których wszystkie spotkał tragiczny los

Wierny przyjaciel i ciężki pracownik

Agryppa był "po kolei" generałem, admirałem, architektem, ministrem robót publicznych, człowiekiem pióra, administratorem i geografem. Był jednym z głównych architektów założenia Imperium. wśród głównych architektów założenia Imperium i, godny następca Cezara w dziedzinie sztuki wojskowej, jawi się jako jeden z największych ludzi wojny swoich czasów.

Starożytni autorzy wychwalają zasługi Agrippy, zwłaszcza Dion Kasjusz i Horacy.

"Był człowiekiem o wybitnej odwadze. Opony, czuwania i niebezpieczeństwa nie mogły go pokonać. Doskonale umiał być posłuszny, ale tylko jednemu, a z drugiej strony chętnie rozkazywał innym. Nigdy nie pozwalał sobie na zwłokę i natychmiast przechodził od decyzji do działania.

- Velleius Paterculus, Historia rzymska, przekład Després, 1825, księga II, 79.

Jean-Michel Roddaz zauważa, że "niewielu autorów w tak niewielu słowach dało tak dobrą definicję sekundanta Augusta. Nikt chyba lepiej nie zrozumiał, lepiej nie przeanalizował tej zawartej ambicji i bezwarunkowej lojalności w służbie jednego".

Ponadto, na czele z Dionem Kasjuszem, często przeciwstawiają sobie osobowości dwóch najbliższych doradców Augusta: Agryppy i Maecenasa.

Pierwszy z nich jest skromnego pochodzenia, żołnierz, który awansował z szeregów w wyniku wyczynów wojennych, homo novus. To właśnie zwycięstwa odniesione dla Oktawiana i ich przyjaźń od dzieciństwa pozwoliły mu wspiąć się na szczeble cursus honorum. Jednak nawet gdy osiągnął najwyższy urząd i władzę u boku księcia, odznaczał się wielką prostotą życia, która przypominała surowość tradycyjnych rzymskich cnót. Jego pochodzenie i postępowanie zjednały mu pogardę starej rzymskiej szlachty, zaś autorzy starożytni czynią z Agryppy przekonanego zwolennika przywrócenia tradycyjnej republiki, zawsze w opozycji do Maecenasa.

Ten ostatni jest też opisany jako diametralnie różny, pochodzący ze starego etruskiego rodu, lubiący luksus, prowadzący wysokie życie i popierający ustrój monarchiczny.

Rywalizacja czy niezgoda między dwoma przyjaciółmi Augusta, którym wszystko zdaje się sprzeciwiać, jest z pewnością bardzo przesadzona. Oktawian nie powierzyłby wielokrotnie rządów nad Italią i Rzymem dwóm mężczyznom, którzy się nienawidzili. A co do rzekomych republikańskich idei Agryppy, to należy zauważyć, że przez całe życie wspierał on Augusta w okresie obowiązywania instytucji pryncypatu, będąc dwa razy z rzędu konsulem u boku Augusta w latach 28

Przykład sługi cesarza

Przez całe życie Agryppa wykazywał się wielkim zmysłem politycznym, w cieniu Augusta oszczędzając podatności swojego przyjaciela i cesarza. Chociaż jego zwycięstwa morskie umożliwiły mu przejęcie kontroli nad Zachodem, a potem nad całym Imperium, zawsze pozostawał na drugim planie, odmawiając trzykrotnie przyznanych mu triumfów. Jeśli godził się na pozostawanie w cieniu Augusta, to z pewnością dlatego, że było dla niego oczywiste, iż sam nigdy nie zdoła osiągnąć pozycji Augusta. W młodości Agryppa nauczył się dwóch rzeczy: znaczenia armii i siły rzymskiej tradycji. Armia jest jego drogą do władzy, ale jako członek włoskiej rodziny jeździeckiej, a nie senator, nie może rościć sobie prawa do najwyższej władzy.

Jego wizerunek "często jawi się nam w wielu tekstach jako stereotypowy, ukształtowany przez oficjalną 'propagandę'; Agryppa powinien być przykładem dla przyszłych pokoleń, symbolizuje bowiem lojalność i umiarkowanie, oddanie sprawie państwa". Tak jest w przypadku tego fragmentu z Dionu Kasjusza:

"Agryppa, najbardziej godny pochwały człowiek swego stulecia, a który korzystał z przyjaźni Augusta tylko po to, by oddać największe usługi samemu księciu i państwu. W istocie, choć górował nad innymi, lubił zajmować miejsce z tyłu Augusta: ponieważ w tym samym czasie, gdy całą swoją roztropnością i całym swoim umysłem zabiegał o interesy księcia, poświęcał dobroczynności cały kredyt i całą władzę, jaką u niego posiadał. To przede wszystkim sprawiło, że nigdy nie był kłopotliwy dla Augusta, ani nie był obraźliwy dla swoich współobywateli: jeśli przyczynił się do umocnienia monarchii w ręku Augusta, jako prawdziwy stronnik rządu absolutnego, to przez swoje dobrodziejstwa przywiązał się do ludu, jako człowiek, który ma najbardziej popularne uczucia.

- Dion Cassius, Historia rzymska, tłumaczenie Stephen Gros, 1855, księga LIV, 29.

Jean-Michel Roddaz stwierdza, że "niemal jednogłośna pochwała, jaka wyłania się ze starożytnej historiografii, gdy skupia się ona na osobowości Marka Agryppy, z pewnością spoczywa na fundamencie prawdy historycznej". Co więcej, jego śmierć przed drugą częścią panowania Augusta i u szczytu kariery, w złotym wieku tworzenia Imperium, "mogła uchronić Agryppę przed krytyką historii i pozostawić potomności upamiętnienie jego cnót, rezerwując dla niego pochwałę chwały".

Literatura

Agrippa jest postacią w :

Na ekranie

W serialu telewizyjnym I Claudius Emperor z 1976 roku, będącym adaptacją BBC Two's I, Claudius, Agrippa jest przedstawiony jako człowiek w podeszłym wieku, choć w czasie wydarzeń historycznych opowiedzianych w pierwszym odcinku (24 i 23 p.n.e.) miał zaledwie 39 lat.

W hiszpańskim peplum Los cántabros, wyreżyserowanym w 1980 roku przez Paula Naschy, Agrippa jest głównym bohaterem.

Brytyjsko-włoski serial Imperium: Augustus, emitowany na antenie Rai 1 w 2003 roku, rozpoczyna się od ogłoszenia śmierci Agryppy. August opowiada w nim swojej córce Julii, wdowie po Agryppie, jak stał się słynnym rzymskim cesarzem i gorzko tęskni za swoim przyjacielem i następcą. W retrospekcjach Agryppa jest widziany u boku Augusta, zwłaszcza w bitwie pod Mundą i zwycięstwie pod Actium.

W drugim sezonie serialu HBO, BBC Two i Rai 2 "Rzym", emitowanym w 2007 roku, widzimy wczesne lata kariery Oktawiana, z towarzyszącym mu Marcusem Vipsaniusem Agrippą, między 44 a 30 rokiem p.n.e. W serialu Agrippę gra irlandzki aktor Allen Leech.

W 2016 roku wystąpił w odcinku Od Actium do Aleksandrii kanału YouTube Confessions of History. W tym w rolę Agryppy wcielił się francuski aktor Florian Velasco.

Pojawia się również w kilku filmach o Kleopatrze. Zazwyczaj przedstawiany jest jako starszy mężczyzna.

Wreszcie, Agrippa jest jedną z drugorzędnych postaci w serialu Sky Atlantic z 2021 roku Domina, który przedstawia powstanie cesarzowej Livii. W serialu Agrippa jest grana przez brytyjskiego aktora Bena Batta.

Źródła

 1. Marek Agrypa
 2. Marcus Vipsanius Agrippa
 3. Pline l'Ancien indique qu'il est mort dans sa cinquante-et-unième année : ainsi, la naissance d'Agrippa se situerait entre mars 64 et mars 62 av. J.-C.
 4. Un calendrier originaire de Chypre ou de Syrie comporte un mois nommé d'après Agrippa et qui commence le 1er novembre. Cela pourrait également indiquer le mois de sa naissance, entre le 23 octobre et le 23 novembre.
 5. Le père de Marcus Agrippa s'appelant Lucius, il est d'usage que le fils aîné porte le même prénom.
 6. Mentionné seulement par Maurus Servius Honoratus dans In tria Virgilii Opera Expositio, ses commentaires sur Virgile, L'Énéide, 8, 682. Mais le tribunat de la plèbe est une magistrature préliminaire nécessaire pour devenir préteur urbain, ce qui sera le cas pour Agrippa en 40 av. J.-C. L'année de 43 av. J.-C. pour ce probable tribunat est donc privilégié par J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa, 1984, p. 41.
 7. Dion Cassius déclare que Sosius est tué, mais cela est une erreur, ce dernier a combattu et survécu à la bataille d'Actium (M. Reinhold, Marcus Agrippa: a Biography, 1933, p. 54 et J.-M. Roddaz, Marcus Agrippa, 1984, p. 163).
 8. ^ He discarded his nomen Vipsanius and was called simply Marcus Agrippa for most of his public career and in official inscriptions, possibly to mask his lowborn origin. Reinhold Marcus Agrippa pp. 6–8
 9. Vell. Pat., II 96.1, 127.1.
 10. Dião Cássio[3] data a morte de Agripa no final de março de 12 a.C. enquanto Plínio[4] afirma que ele teria morrido "em seu quinquagésimo-primeiro ano". Dependendo da interpretação da frase de Plínio, Agripa poderia ter 51 anos completos ou a completar, o que colocaria a sua data de nascimento entre março de 64 e março de 62 a.C.. Um calendário de Chipre ou da Síria inclui um mês em homenagem a Agripa começando em 1 de novembro, o que pode ser uma referência ao mês de seu nascimento[5].
 11. Já se especulou que Agripa estava entre os negociadores que conseguiram convencer as legiões macedônicas de Antônio a apoiarem Otaviano, mas não há evidências diretas disto[13].

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?