Tokugawa Ieyasu

Eyridiki Sellou | 11 juli 2023

Innehållsförteckning

Sammanfattning

Tokugawa Ieyasu (född Matsudaira Takechiyo och senare med andra namn) var grundaren och den första shōgun i Tokugawa-shogunatet i Japan, som styrde Japan från 1603 till Meiji-restaurationen 1868. Han var en av de tre "stora förenarna" av Japan, tillsammans med sin tidigare herre Oda Nobunaga och hans kollega Oda-underordnade Toyotomi Hideyoshi. Ieyasu var son till en mindre daimyo och levde en gång som gisslan under daimyo Imagawa Yoshimoto för sin fars räkning. Han efterträdde senare som daimyo efter faderns död och tjänade som vasall och general för Oda-klanen och byggde upp sin styrka under Oda Nobunaga.

Efter Oda Nobunagas död var Ieyasu kortvarigt en rival till Hashiba Hideyoshi, innan han förklarade sin lojalitet och stred för hans räkning. Under Hashiba flyttades Ieyasu till Kantoslätten i östra Japan, bort från Hashibas maktbas i Osaka. Han byggde sitt slott i fiskebyn Edo (nuvarande Tokyo). Han blev den mäktigaste daimyo och den högsta officeren under Toyotomi-regimen (Hideyoshis nya klanbeteckning). Ieyasu bevarade sin styrka i Toyotomis misslyckade försök att erövra Korea. Efter Hideyoshis död tog Ieyasu makten år 1600, efter slaget vid Sekigahara. Han fick utnämningen till shōgun 1603 och avgick frivilligt från sitt ämbete 1605, men behöll makten fram till sin död 1616. Han införde en uppsättning noggranna regler, kända som bakuhan-systemet, som var utformade för att hålla daimyo och samurajer i schack under Tokugawa-shogunatet.

Under Muromachi-perioden kontrollerade Matsudaira-klanen en del av Mikawa-provinsen (den östra halvan av det nuvarande Aichi-prefekturen). Ieyasus far, Matsudaira Hirotada, var en mindre lokal krigsherre med bas i Okazakis slott som kontrollerade en del av Tōkaidō-vägen som förband Kyoto med de östra provinserna. Hans territorium var insprängt mellan starkare och rovgiriga grannar, däribland Imagawa-klanen baserad i Suruga-provinsen i öster och Oda-klanen i väster. Hirotadas huvudfiende var Oda Nobuhide, far till Oda Nobunaga.

Tokugawa Ieyasu föddes i Okazakis slott den 26:e dagen i den tolfte månaden i Tenbuns elfte år, enligt den japanska kalendern. Han hette ursprungligen Matsudaira Takechiyo (松平 竹千代) och var son till Matsudaira Hirotada (松平 廣忠), daimyo av Mikawa av Matsudaira-klanen, och Odai no Kata (於大の方, Lady Odai), dotter till en närliggande samurajherre, Mizuno Tadamasa (水野 忠政). Hans mor och far var styvsyskon. De var 17 respektive 15 år gamla när Takechiyo föddes.

Under Takechiyos födelseår splittrades Matsudaira-klanen. År 1543 hoppade Hirotadas farbror, Matsudaira Nobutaka, av till Oda-klanen. Detta gav Oda Nobuhide självförtroende att attackera Okazaki. Kort därefter dog Hirotadas svärfar och hans arvtagare, Mizuno Nobumoto, återupplivade klanens traditionella fiendskap mot Matsudaira och förklarade sig också för Oda Nobuhide. Till följd av detta skilde sig Hirotada från Odai-no-kata och skickade tillbaka henne till sin familj. Hirotada gifte senare om sig med olika fruar, och Takechiyo fick så småningom elva halvbröder och halvsystrar.

Livet som gisslan

När Oda Nobuhide fortsatte att attackera Okazaki vände sig Hirotada till sin mäktiga granne i öster, Imagawa Yoshimoto, för att få hjälp. Yoshimoto gick med på en allians på villkor att Hirotada skickade sin unga arvinge till Sunpu Domain som gisslan. Oda Nobuhide fick kännedom om detta arrangemang och lät Takechiyo kidnappas. Takechiyo var då fem år gammal. Nobuhide hotade att avrätta Takechiyo om inte hans far bröt alla band med Imagawa-klanen. Hirotada vägrade dock och förklarade att om han offrade sin egen son skulle det visa att han tog sin pakt med Imagawa på allvar. Trots denna vägran valde Nobuhide att inte döda Takechiyo, utan höll honom istället som gisslan under de kommande tre åren i Honshōji-templet i Nagoya. Det sägs att Oda Nobunaga träffade Takechiyo på denna plats, när Takechiyo var 6 år gammal och Nobunaga då var 14 år.

År 1549, när Takechiyo var sex år, mördades hans far Hirotada av sina egna vasaller som hade mutats av Oda-klanen. Ungefär samtidigt dog Oda Nobuhide under en epidemi. Nobuhides död innebar ett hårt slag för Oda-klanen.

År 1551 belägrade en armé under ledning av Imagawa Sessai slottet där Oda Nobuhiro, Nobuhides oäkta äldste son, bodde. Nobuhiro sattes i en fälla av Imagawa-klanen men räddades av Oda Nobunaga, Nobuhides andra son och arvtagare, genom förhandlingar. Sessai gjorde en överenskommelse med Nobunaga om att ta Takechiyo tillbaka till Imagawa, och han gick med på det. Så Takechiyo (som nu var nio år gammal) togs som gisslan till Sunpu. I Sunpu förblev han gisslan men behandlades ganska väl som en potentiellt användbar framtida allierad till Imagawa-klanen fram till 1556, då han var 14 år gammal.

År 1556 blev Takechiyo officiellt myndig och Imagawa Yoshimoto ledde hans genpuku-ceremoni. Enligt traditionen bytte han namn från Matsudaira Takechiyo till Matsudaira Jirōsaburō Motonobu (松平 次郎三郎 元信). Han fick också kortvarigt tillåtelse att besöka Okazaki för att visa sin respekt vid sin fars grav och ta emot hyllningar från sina nominella anhängare, ledda av karō Torii Tadayoshi.

Ett år senare, vid 15 års ålder (enligt östasiatisk åldersräkning), gifte han sig med sin första hustru, Lady Tsukiyama, en släkting till Imagawa Yoshimoto, och bytte återigen namn till Matsudaira Kurandonosuke Motoyasu (松平 蔵人佐 元康). Ett år senare föddes deras son Matsudaira Nobuyasu. Han fick då tillåtelse att återvända till Mikawa-provinsen. Där beordrade Imagawa honom sedan att bekämpa Oda-klanen i en rad strider.

Motoyasu utkämpade sitt första slag 1558 vid belägringen av Terabe. Terabes herre, Suzuki Shigeteru, förrådde Imagawa genom att övergå till Oda Nobunaga. Detta låg nominellt inom Matsudaira-territoriet, så Imagawa Yoshimoto anförtrodde fälttåget åt Motoyasu och hans anhängare från Okazaki. Motoyasu ledde attacken personligen, men efter att ha intagit de yttre försvaren brände han huvudborgen och drog sig tillbaka. Som väntat attackerade Oda-styrkorna hans bakre linjer, men Motoyasu var förberedd och drev bort Oda-armén.

Han lyckades sedan leverera förnödenheter under belägringen av Odaka ett år senare. Odaka var det enda av fem omtvistade gränsfästen som attackerades av Oda-klanen som förblev i Imagawa- händer. Motoyasu inledde avledningsattacker mot de två grannfortet, och när garnisonerna i de andra fortet gick till deras hjälp kunde Motoyasus försörjningskolonn nå Odaka.

Yoshimotos död

År 1559 hade ledningen av Oda-klanen övergått till Oda Nobunaga. År 1560 invaderade Imagawa Yoshimoto, som ledde en stor armé på 25 000 man, Oda-klanens territorium. Motoyasu fick ett separat uppdrag att erövra fästningen Marune. Därför var han och hans män inte närvarande vid slaget vid Okehazama där Yoshimoto dödades i Nobunagas överraskningsattack..: 37

Allians med Nobunaga

När Imagawa Yoshimoto var död och Imagawa-klanen var förvirrad utnyttjade Motoyasu tillfället för att hävda sitt oberoende och marscherade med sina män tillbaka till det övergivna Okazaki-slottet för att återta sitt förfädersäte. Motoyasu beslöt sedan att alliera sig med Oda Nobunaga. En hemlig uppgörelse var nödvändig eftersom Motoyasus hustru, lady Tsukiyama, och den lille sonen Nobuyasu hölls som gisslan i Sunpu av Imagawa Ujizane, Yoshimotos arvtagare.

År 1561 bröt Motoyasu öppet med Imagawa och intog fästningen Kaminogō. Kaminogō hölls av Udono Nagamochi. Motoyasus styrkor under Hattori Hanzō använde sig av smygteknik och anföll i skydd av mörkret, satte eld på borgen och tillfångatog två av Udonos söner, som han använde som gisslan för att byta ut sin hustru och son. 216

År 1563 gifte sig Matsudaira Nobuyasu, Motoyasus första son, med Oda Nobunagas dotter Tokuhime.

Förening av Mikawa

I februari 1563 bytte Matsudaira Motoyasu namn till Matsudaira Ieyasu. Under de kommande åren var Ieyasu upptagen med att reformera Matsudaira-klanen och pacificera Mikawa. Han stärkte också sina viktigaste vasaller genom att tilldela dem mark och slott. Bland dessa vasaller fanns Ōkubo Tadayo, Ishikawa Kazumasa, Kōriki Kiyonaga, Sakai Tadatsugu, Honda Shigetsugu, Amano Yasukage och Hattori Hanzō.

Under denna period stod Matsudaira-klanen också inför ett hot från en annan källa. Mikawa var ett viktigt centrum för Ikkō-ikki-rörelsen, där bönder slog sig samman med militanta munkar under Jōdo Shinshū-sekten och förkastade den traditionella feodala samhällsordningen. Ieyasu företog flera slag för att undertrycka denna rörelse i sina territorier, bland annat slaget vid Azukizaka (1564)...: 216

Slaget vid Batogahara

Den 15 januari 1564 beslutade Ieyasu att koncentrera sina styrkor för att attackera och eliminera Ikkō-ikki från Mikawa. I Ikkō-ikkis led fanns några av Ieyasus vasaller, som Honda Masanobu och Natsume Yoshinobu, som hade övergivit honom för Ikkō-ikkis uppror av religiös sympati.

Ieyasu kämpade i frontlinjen och blev nästan dödad när han träffades av flera kulor som inte trängde igenom hans pansar. Båda sidor använde de nya krutvapen som portugiserna hade introducerat till Japan bara 20 år tidigare. I slutet av slaget var Ikkō-ikki besegrade. År 1565 blev Ieyasu herre över hela Mikawa-provinsen.

Tokugawa-klanen

År 1567 började Ieyasu använda familjenamnet "Tokugawa" och tog slutligen namnet Tokugawa Ieyasu. Eftersom han var medlem av Matsudaira-klanen gjorde han anspråk på att härstamma från Seiwa Genji-grenen av Minamoto-klanen. Det fanns dock inga bevis för att Matsudaira-klanen är ättlingar till kejsar Seiwa. Ändå ändrades hans efternamn med det kejserliga hovets tillstånd, efter att ha skrivit en petition, och han tilldelades artighetstiteln Mikawa-no-kami (herre av Mikawa) och hovets rang som junior 5:e rang, lägre grad (從五位下, ju go-i no ge). Även om Tokugawa kunde göra anspråk på en viss grad av frihet var de i hög grad underställda Oda Nobunagas önskemål. Ieyasu förblev en allierad till Nobunaga och hans Mikawa-soldater ingick i Nobunagas armé som intog Kyoto 1568. Samtidigt var Ieyasu angelägen om att expandera österut till Tōtōmi-provinsen. Ieyasu och Takeda Shingen, överhuvudet för Takeda-klanen i Kai-provinsen, slöt en allians i syfte att erövra hela Imagawa-territoriet: 279.

Tōtōmi-kampanj

År 1569 trängde Ieyasus trupper in i Tōtōmi-provinsen. Samtidigt intog Takeda Shingens trupper Suruga-provinsen (inklusive Imagawas huvudstad Sunpu). Imagawa Ujizane flydde till slottet Kakegawa, vilket ledde till att Ieyasu belägrade Kakegawa. Ieyasu förhandlade sedan med Ujizane och lovade att om Ujizane skulle överlämna sig själv och resten av Tōtōmi skulle Ieyasu hjälpa Ujizane att återta Suruga. Ujizane hade inget kvar att förlora, och Ieyasu avslutade omedelbart sin allians med Takeda och slöt i stället en ny allians med Takedas fiende i norr, Uesugi Kenshin från Uesugi-klanen. Genom dessa politiska manipulationer fick Ieyasu stöd av samurajerna i Tōtōmi-provinsen.

År 1570 fastställde Ieyasu Hamamatsu som huvudstad för sitt territorium och gav sin son Nobuyasu ansvaret för Okazaki.

Slaget vid Anegawa

År 1570 bröt Azai Nagamasa, svåger till Oda Nobunaga, sin allians med Oda-klanen under belägringen av Kanegasaki. Snart var Nobunaga redo att straffa Nagamasa för hans förräderi. Ieyasu ledde 5 000 av sina män för att stödja Nobunaga i slaget...: 62 Slaget vid Anegawa ägde rum nära Biwa-sjön i Ōmi-provinsen. Oda Nobunagas och Tokugawa Ieyasus allierade styrkor besegrade Azai-klanens och Asakura-klanens kombinerade styrkor och fick se Nobunagas fantastiska användning av skjutvapen. Det är anmärkningsvärt som det första slaget som involverade alliansen mellan Nobunaga och Ieyasu.

Konflikt med Takeda

I oktober 1571 bröt Takeda Shingen alliansen med Oda-Tokugawa-styrkorna och allierade sig nu med Odawara Hōjō-klanen. Han bestämde sig för att på shōgun Ashikaga Yoshiakis uppmaning göra en kampanj mot Kyoto och började med att invadera Tokugawas landområden i Tōtōmi. Takeda Shingens första mål i sitt fälttåg mot Ieyasu var Nishikawa Castle, Yoshida Castle och Futamata Castle. År 1572, efter att ha belägrat Futamata, skulle Shingen fortsätta förbi Futamata mot Tokugawas stora hemmaborg i Hamamatsu. Senare bad Ieyasu om hjälp från Nobunaga, som skickade honom cirka 3 000 trupper. I början av 1573 möttes de två arméerna i slaget vid Mikatagahara, norr om Hamamatsu. Den betydligt större Takeda-armén, under Shingens kunniga ledning, överväldigade Ieyasus trupper och orsakade stora förluster. Trots sin inledande motvilja övertalades Ieyasu av sina generaler att dra sig tillbaka. Slaget var ett stort nederlag, men för att behålla skenet av ett värdigt tillbakadragande beordrade Ieyasu fräckt männen i sitt slott att tända facklor, låta trummor ljuda och låta portarna stå öppna för att på ett lämpligt sätt ta emot de återvändande krigarna. Till Tokugawa-arméns förvåning och lättnad gjorde detta spektakel Takeda-generalerna misstänksamma för att ha blivit lurade i en fälla, så de belägrade inte slottet utan slog i stället läger för natten. Detta misstag gjorde att en grupp Tokugawa-soldater kunde anfalla lägret under de följande timmarna, vilket ytterligare upprörde den redan desorienterade Takeda-armén och slutligen resulterade i Shingens beslut att avbryta offensiven helt och hållet. Takeda Shingen skulle inte få någon ny chans att avancera mot Hamamatsu, än mindre Kyoto, eftersom han skulle omkomma kort efter belägringen av Noda slott senare samma år: 153-156.

Shingen efterträddes av sin mindre duktige son Takeda Katsuyori. År 1574 intog Katsuyori fästningen Takatenjin. Under Takeda Katsuyoris räder genom Mikawa-provinsen 1575 attackerade han Yoshida slott och belägrade Nagashino slott. Ieyasu vädjade till Nobunaga om hjälp och Nobunaga kom personligen med 30 000 starka män. Oda-Tokugawa-styrkorna på 38 000 man vann en stor seger och försvarade framgångsrikt Nagashinos slott. Även om Takeda-styrkorna hade förintats överlevde Katsuyori slaget och drog sig tillbaka till Kai-provinsen. Under de följande sju åren utkämpade Ieyasu och Katsuyori en rad mindre slag, som ledde till att Ieyasus trupper lyckades rycka ifrån Takeda-klanen kontrollen över Suruga-provinsen.

År 1579 anklagades Lady Tsukiyama, Ieyasus hustru, och hans arvtagare Nobuyasu av Nobunaga för att ha konspirerat med Takeda Katsuyori för att mörda Nobunaga, vars dotter Tokuhime var gift med Nobuyasu. Av denna anledning beordrade Ieyasu att hans hustru skulle avrättas och tvingade sin son att begå seppuku. Ieyasu utsåg sedan sin tredje son, Tokugawa Hidetada, till arvtagare, eftersom hans andra son hade adopterats av Toyotomi Hideyoshi, som senare skulle bli en mycket mäktig daimyo.

År 1580 inledde Oda-Tokugawa-styrkorna den andra belägringen av Takatenjin; belägringen skedde bara sex år efter att Takeda Katsuyori hade intagit fästningen. Denna andra belägring varade från 1580 till 22 mars 1581 och slutade med att 680 män i Okabe Motonobus garnison dog och att fästningen föll till Oda-Tokugawa-styrkorna.

Kriget mot Takeda tog slut 1582 när en kombinerad Oda-Tokugawa-styrka anföll och erövrade Kai-provinsen. Takeda Katsuyori besegrades i slaget vid Tenmokuzan och begick sedan seppuku. 231

Nobunagas död

I slutet av juni 1582, före incidenten i Honnō-ji-templet, bjöd Oda Nobunaga in Ieyasu att resa runt i Kansai-regionen för att fira Takeda-klanens undergång. När han fick veta att Nobunaga hade dödats i Honnō-ji-templet av Akechi Mitsuhide innebar detta att vissa provinser, som styrdes av Nobunagas vasaller, var mogna för erövring. Senare reste Ieyasu tillbaka till Mikawa för att samla sina styrkor. Med hjälp av sin tjänare och ninjaledare Hattori Hanzō gick Ieyasu först genom Sakai, korsade sedan bergen i Iga-provinsen och nådde slutligen fram till kusten i Ise-provinsen. Han återvände till sitt hem Mikawa-provinsen till sjöss. Ieyasu mobiliserade sin armé när han fick veta att Toyotomi Hideyoshi hade besegrat Akechi Mitsuhide i slaget vid Yamazaki. 314-315

Efter Oda Nobunagas död i Honnō-ji-templet gjorde lorden i Kai-provinsen misstaget att döda en av Ieyasus medhjälpare. På grund av detta invaderade Ieyasu omgående Kai och tog över kontrollen. Hōjō Ujimasa, ledare för Hōjō-klanen, svarade med att skicka sin mycket större armé in i Shinano-provinsen och sedan in i Kai-provinsen. Senare kom både Ieyasu och Hōjō-klanen överens om en uppgörelse som innebar att Ieyasu fick kontroll över både Kai- och Shinano-provinserna, medan Hōjō tog kontroll över Kazusa-provinsen (samt delar av både Kai- och Shinano-provinserna).

År 1583 utkämpades ett krig om herraväldet över Japan mellan Toyotomi Hideyoshi och Shibata Katsuie. Ieyasu tog inte ställning i denna konflikt och byggde på sitt rykte om både försiktighet och visdom. Hideyoshi besegrade Katsuie i slaget vid Shizugatake. I och med denna seger blev Hideyoshi den enskilt mäktigaste daimyo i Japan. 314

Konflikt med Hideyoshi

År 1584 beslutade Ieyasu att stödja Oda Nobukatsu, den äldsta överlevande sonen och arvtagaren till Oda Nobunaga, mot Toyotomi Hideyoshi. Detta var en farlig handling och kunde ha resulterat i Tokugawa-klanens förintelse, eftersom Oda-klanen kollapsade efter Nobunagas död.

Tokugawa-trupper intog Owari, det traditionella Oda-fästet. Hideyoshi svarade med att skicka en armé till Owari. Komaki- och Nagakute-kampanjen var den enda gången som någon av Japans stora enare kämpade mot varandra.

Komaki- och Nagakute-kampanjen visade sig vara oavgörande och efter månader av fruktlösa marscher och finter avgjorde Hideyoshi och Ieyasu kriget genom förhandlingar. Först slöt Hideyoshi fred med Oda Nobukatsu och sedan erbjöd han Ieyasu vapenvila. Avtalet slöts i slutet av året; som en del av villkoren blev Ieyasus andra son Ogimaru (även känd som Yuki Hideyasu) en adoptivson till Hideyoshi.

Ieyasus medhjälpare, Ishikawa Kazumasa, valde att ansluta sig till den framstående daimyo och flyttade därför till Osaka för att vara tillsammans med Hideyoshi. Det var dock få andra Tokugawa-anställda som följde detta exempel.

Allians med Hideyoshi

Toyotomi Hideyoshi var förståeligt nog misstänksam mot Ieyasu, och det gick fem år innan de kämpade som allierade. Tokugawa deltog inte i Hideyoshis framgångsrika invasion av Shikoku (1585) och Kyūshū-kampanjen (1587).

År 1590 attackerade Toyotomi Hideyoshi den sista oberoende daimyo i Japan, Hōjō Ujimasa. Hōjō-klanen styrde de åtta provinserna i Kantō-regionen i östra Japan. Hideyoshi beordrade dem att underkasta sig hans auktoritet, men de vägrade. Ieyasu, även om han var vän och ibland allierad med Ujimasa, förenade sin stora styrka på 30 000 samurajer med Hideyoshis enorma armé på cirka 160 000 man. Odawara-fälttåget var det första slaget mellan Ieyasu och Hideyoshi som allierade. De attackerade flera slott på Hōjō-klanens gränser och större delen av deras armé belägrade slottet i Odawara. Hideyoshis och Ieyasus armé erövrade slottet Odawara efter sex månader (märkligt nog för tidsperioden var dödsfallen på båda sidor få). Under denna belägring erbjöd Hideyoshi Ieyasu ett radikalt avtal: Han erbjöd Ieyasu de åtta Kantō-provinserna som de var på väg att ta från Hōjō i utbyte mot de fem provinser som Ieyasu för närvarande kontrollerade (inklusive Ieyasus hemprovins Mikawa). Ieyasu accepterade detta förslag. Då de böjde sig för Toyotomi-arméns överväldigande makt accepterade Hōjō nederlaget, deras ledare begick självmord och Ieyasu marscherade in och tog kontroll över deras provinser, vilket avslutade klanens över 100 år långa regeringstid.

Nanbu-klanens Sannohe-fraktion under ledning av Nanbu Nobunao organiserade en koalition av de flesta av Nanbu-klanens fraktioner och svor trohet till Toyotomi Hideyoshi vid belägringen av Odawara. I gengäld erkändes han som hövding för Nanbu-klanen och bekräftades som daimyo för sina befintliga innehav i de norra distrikten i Mutsu-provinsen. Kunohe Masazane (1536-1591), herre på Kunohe Castle och ledare för Kunohe-fraktionen i Nanbu-klanen, ansåg dock att han hade ett starkare anspråk på titeln som klanhövding och gjorde omedelbart uppror. År 1591 tog Hideyoshi och Ieyasu Kunohe-upproret som en personlig förolämpning mot Toyotomi-auktoriteten och organiserade vid halvårsskiftet en vedergällningsarmé för att återta norra Tōhoku och återställa området till Nanbu Nobunaos kontroll.

Daimyo i Kantō-regionen

År 1591 gav Ieyasu upp kontrollen över sina fem provinser (Mikawa, Tōtōmi, Suruga, Shinano och Kai) och flyttade alla sina soldater och vasaller till sina nya åtta provinser i Kantō-regionen. Själv ockuperade han slottsstaden Edo i Kantō. Detta var möjligen det mest riskfyllda drag Ieyasu någonsin gjort - att lämna sin hemprovins och förlita sig på den osäkra lojaliteten hos de tidigare Hōjō-samurajerna i Kantō. I slutändan fungerade det dock utmärkt för Ieyasu. Han reformerade Kantō-regionen, kontrollerade och pacificerade Hōjō-samurajerna och förbättrade den underliggande ekonomiska infrastrukturen i länderna. Eftersom Kantō dessutom var något isolerat från resten av Japan kunde Ieyasu upprätthålla en unik grad av autonomi från Toyotomi Hideyoshis styre. Inom några år hade Ieyasu blivit den näst mäktigaste daimyo i Japan. Det finns ett japanskt ordspråk som troligen hänvisar till denna händelse: "Ieyasu vann imperiet genom att dra sig tillbaka."

Den koreanska kampanjen

År 1592 invaderade Toyotomi Hideyoshi Korea som ett förspel till sin plan att attackera Kina. Tokugawas samurajer deltog egentligen aldrig i detta fälttåg, men i början av 1593 kallades Ieyasu själv till Hideyoshis hov i Nagoya (i Kyūshū, till skillnad från den stad med samma stavning i Owari-provinsen) som militär rådgivare och fick befälet över en grupp trupper som var tänkta som reserver för Koreafälttåget. Han stannade i Nagoya då och då under de följande fem åren. Trots hans frekventa frånvaro kunde Ieyasus söner, lojala tjänare och vasaller kontrollera och förbättra Edo och de andra nya Tokugawa-länderna.

År 1593 födde Toyotomi Hideyoshi en son och arvtagare, Toyotomi Hideyori.

Kostnaderna för de japanska invasionerna i Korea försvagade dock Toyotomi-klanens makt i Japan avsevärt.

De fem äldres råd

År 1598, när Toyotomi Hideyoshis hälsa var klart försämrad, sammankallade Hideyoshi ett möte för att utse de fem äldres råd, som skulle ansvara för att regera på sin sons vägnar efter hans död. De fem som valdes som tairō (regent) för Hideyori var Maeda Toshiie, Mōri Terumoto, Ukita Hideie, Uesugi Kagekatsu och Ieyasu själv, som var den mäktigaste av de fem. Denna förändring i maktstrukturen före Sekigahara blev central när Ieyasu riktade sin uppmärksamhet mot Kansai, och samtidigt fortsatte andra ambitiösa (om än i slutändan orealiserade) planer, såsom Tokugawas initiativ att upprätta officiella förbindelser med Nya Spanien (dagens Mexiko), att utvecklas och gå framåt.

Hideyoshi och Toshiies död

Toyotomi Hideyoshi dog den 18 september 1598 efter ytterligare tre månader av tilltagande sjukdom. Han efterträddes nominellt av sin unge son Hideyori, men eftersom han bara var fem år gammal låg den verkliga makten i händerna på regenterna. Under de följande två åren slöt Ieyasu allianser med olika daimyo, särskilt de som inte älskade Hideyoshi. Lyckligtvis för Ieyasu dog den äldsta och mest respekterade av regenterna, Maeda Toshiie, efter bara ett år 1599.

Konflikt med Mitsunari

När Toyotomi Hideyoshi dog 1598 och Maeda Toshiie 1599 ledde Ieyasu en armé till Fushimi och tog över Osaka slott, Hideyoris residens. Detta gjorde de tre återstående regenterna arga och planer gjordes på alla sidor för krig.

Oppositionen mot Ieyasu var centrerad kring Ishida Mitsunari, en av Hideyoshis Go-Bugyō, eller toppadministratörer i Hideyoshis regering och en mäktig daimyo som inte var en av regenterna. Mitsunari planerade Ieyasus död och nyheten om denna komplott nådde några av Ieyasus generaler. De försökte döda Mitsunari men han flydde och fick skydd av ingen mindre än Ieyasu själv. Det är oklart varför Ieyasu skyddade en mäktig fiende från sina egna män, men Ieyasu var en mästerlig strateg och han kan ha dragit slutsatsen att det skulle vara bättre för honom om Mitsunari ledde fiendens armé än om någon av regenterna, som skulle ha större legitimitet.

Nästan alla Japans daimyos och samurajer delade sig i två fraktioner - den västra armén (Mitsunaris grupp) och den östra armén (Ieyasus grupp). Ieyasu stödde anti-Mitsunaris grupp och bildade dem som sina potentiella allierade. Ieyasus allierade var Katō Kiyomasa, Fukushima Masanori, Mogami Yoshiaki, Hachisuka Iemasa, Kuroda-klanen, Hosokawa-klanen och många daimyo från östra Japan. Mitsunari allierade sig med de tre andra regenterna: Ukita Hideie, Mōri Terumoto och Uesugi Kagekatsu, samt med Ōtani Yoshitsugu, Chosokabe-klanen, Shimazu-klanen och många daimyo från västra delen av Honshū.

Kriget blev överhängande när Uesugi Kagekatsu, en av Hideyoshis utsedda regenter, trotsade Ieyasu genom att bygga upp sin militär i Aizu. När Ieyasu officiellt fördömde honom och krävde att han skulle komma till Kyoto för att förklara sig, svarade Kagekatsus chefsrådgivare, Naoe Kanetsugu, med ett motfördömande som hånade Ieyasus övergrepp och brott mot Hideyoshis regler, och Ieyasu blev rasande.

I juli 1600 var Ieyasu tillbaka i Edo och hans allierade flyttade sina arméer för att besegra Uesugi-klanen, som de anklagade för att planera ett uppror mot Toyotomis administration. Den 8 september fick Ieyasu information om att Mitsunari hade intagit Fushimi slott och att hans allierade hade flyttat sin armé mot Ieyasu. Ieyasu höll ett möte med daimyoerna i den östra armén och de gick med på att följa Ieyasu. Senare den 15 september anlände Mitsunaris västra armé till Ogaki slott. Den 29 september intog Ieyasus östra armé Gifus slott. Den 7 oktober marscherade Ieyasu och hans allierade längs Tōkaidō, medan hans son Hidetada följde med genom Nakasendō med 38 000 soldater (ett slag mot Sanada Masayuki i Shinano-provinsen fördröjde Hidetadas styrkor, och de anlände inte i tid till huvudslaget vid Sekigahara). Den 20 oktober mötte Ieyasus östra armé Mitsunaris västra armé vid Sekigahara, och följande morgon började slaget.

Slaget vid Sekigahara

Slaget vid Sekigahara var det största och ett av de viktigaste slagen i Japans feodala historia. Det började den 21 oktober 1600. Till en början hade den östra armén som leddes av Tokugawa Ieyasu 75 000 man, medan den västra armén hade 120 000 man under Ishida Mitsunari. Ieyasu hade också smugit in ett förråd av arkvebusar.

Eftersom Mitsunari visste att Tokugawas styrkor var på väg mot Osaka beslutade han att överge sina positioner och marscherade till Sekigahara. Även om den västra armén hade enorma taktiska fördelar hade Ieyasu redan varit i kontakt med många daimyo i den västra armén i månader och lovat dem land och mildhet efter slaget om de bytte sida, och han hade också i hemlighet kommunicerat med Toyotomi Hideyoshis brorson Kobayakawa Hideaki. Med totalt 170 000 soldater som stod mot varandra följde slaget vid Sekigahara som slutade med en fullständig seger för Tokugawa. Senare krossades det västliga blocket och under de följande dagarna tillfångatogs och dödades Ishida Mitsunari och många andra västliga adelsmän. Tokugawa Ieyasu var nu de facto Japans härskare.

Omedelbart efter segern vid Sekigahara delade Ieyasu ut mark till de vasaller som hade tjänat honom. Ieyasu lämnade vissa västerländska daimyo oskadda, till exempel Shimazu-klanen, men andra blev helt förstörda. Toyotomi Hideyori (son till Hideyoshi) förlorade de flesta av sina territorier som förvaltats av västra daimyo, och han degraderades till en vanlig daimyo, inte till Japans härskare. På senare år blev de vasaller som hade lovat Ieyasu trohet före Sekigahara kända som fudai daimyō, medan de som lovade honom trohet efter slaget (med andra ord efter att hans makt var oomtvistad) kallades tozama daimyō. Tozama daimyō ansågs vara underlägsna fudai daimyō.

Den 24 mars 1603 fick Tokugawa Ieyasu titeln shōgun av kejsare Go-Yōzei. Ieyasu var 60 år gammal. Han hade överlevt alla andra stora män i sin tid: Oda Nobunaga, Takeda Shingen, Toyotomi Hideyoshi och Uesugi Kenshin. Som shōgun använde han sina återstående år till att skapa och befästa Tokugawa-shogunatet, som inledde Edo-perioden och var den tredje shogunalregeringen (efter Kamakura och Ashikaga). Han hävdade att han härstammade från Minamoto-klanen, som hade grundat Kamakura-shogunatet, via Nitta-klanen. Hans ättlingar skulle gifta in sig i Taira-klanen och Fujiwara-klanen. Tokugawa-shogunatet skulle styra Japan under de kommande 260 åren.

I enlighet med ett väletablerat japanskt mönster avsade sig Ieyasu sin officiella position som shōgun 1605. Hans efterträdare var hans son och arvtagare Tokugawa Hidetada. Det kan ha funnits flera faktorer som bidrog till hans beslut, bland annat hans önskan att slippa vara bunden av ceremoniella plikter, att göra det svårare för sina fiender att angripa det verkliga maktcentret och att säkra en smidigare succession för sin son. Ieyasus abdikation hade ingen effekt på den praktiska omfattningen av hans befogenheter eller hans styre, men Hidetada tog ändå på sig en roll som formell chef för shogunens byråkrati.

Byggandet av slottet Edo

Från och med 1605 var Ieyasu, i egenskap av pensionerad shōgun (大御所, ōgosho), Japans faktiska härskare fram till sin död. Ieyasu drog sig tillbaka till Sunpu-slottet i Sunpu, men han övervakade också byggandet av Edo-slottet, ett massivt byggprojekt som pågick under resten av Ieyasus liv. Resultatet blev det största slottet i hela Japan, och kostnaderna för att bygga slottet bars av alla andra daimyo, medan Ieyasu drog alla fördelar. Den centrala donjonen, eller tenshu, brann i Meireki-branden 1657. I dag står det kejserliga palatset på slottets plats.

År 1611 besökte Ieyasu, i spetsen för 50 000 män, Kyoto för att bevittna kejsar Go-Mizunoos introning. I Kyoto beordrade Ieyasu att det kejserliga hovet och de kejserliga byggnaderna skulle byggas om, och tvingade de återstående västerländska daimyo att skriva under en trohetsed till honom.

År 1613 skrev han Kuge shohatto (公家諸法度), ett dokument som ställde daimyoerna vid hovet under strikt övervakning och lämnade dem som rena ceremoniella galjonsfigurer.

År 1615 utarbetade Ieyasu Buke shohatto (武家諸法度), ett dokument som fastställde Tokugawaregimens framtid.

Förbindelser med främmande makter

Som Ōgosho övervakade Ieyasu även diplomatiska förbindelser med Nederländerna, Spanien och England. Ieyasu valde att distansera Japan från europeiskt inflytande från och med 1609, även om shogunatet fortfarande beviljade det holländska Ostindiska kompaniet förmånliga handelsrättigheter och tillät dem att upprätthålla en "fabrik" för handelsändamål.

Från 1605 till sin död konsulterade Ieyasu ofta den engelske skeppsbyggaren och lotsen William Adams. William Adams, som talade flytande japanska, hjälpte shogunatet att förhandla om handelsförbindelser men angavs av medlemmar av de konkurrerande jesuiterna och de spansk-sponsrade bedjande orden som ett hinder för förbättrade förbindelser mellan Ieyasu och den romersk-katolska kyrkan.

Betydande försök att begränsa de kristna missionärernas inflytande i Japan går tillbaka till 1587 under Toyotomi Hideyoshi. År 1614 var dock Ieyasu tillräckligt oroad över spanska territoriella ambitioner för att underteckna ett kristet utvisningsedikt. Ediktet förbjöd utövandet av kristendomen och ledde till att alla utländska missionärer utvisades. Även om några mindre holländska handelsverksamheter fanns kvar i Nagasaki, innebar detta edikt en dramatisk inskränkning av utrikeshandeln och markerade slutet för det öppna kristna vittnesbördet i Japan fram till 1870-talet. Den omedelbara orsaken till förbudet var Okamoto Daihachi-incidenten, ett fall av bedrägeri som involverade Ieyasus katolska vavasur, men shogunatet var också oroligt för en eventuell invasion av de iberiska kolonialmakterna, vilket tidigare hade inträffat i Nya världen och Filippinerna.

Konflikt med Hideyori

Det sista återstående hotet mot Ieyasus styre var Toyotomi Hideyori, son och rättmätig arvtagare till Hideyoshi. Han var nu en ung daimyo som bodde i Osaka slott. Många samurajer som motsatte sig Ieyasu samlades kring Hideyori och hävdade att han var Japans rättmätige härskare. Ieyasu fann fel i öppningsceremonin för ett tempel (det var som om han bad för Ieyasus död och Tokugawa-klanens undergång. Ieyasu beordrade Hideyori att lämna Osaka slott, men de som befann sig i slottet vägrade och kallade samurajer att samlas i slottet. År 1614 belägrade sedan Tokugawa Osaka slottet mot Hideyori.

Belägringen av Osaka

Tokugawa-styrkorna, med en enorm armé ledd av Ieyasu och shōgun Hidetada, belägrade Osaka slott i vad som nu är känt som "vinterbelägringen av Osaka". Så småningom kunde Tokugawa tvinga fram förhandlingar och ett vapenstillestånd efter att riktad kanoneld hotat Hideyoris mor, Yodo-dono. Men när fördraget väl hade godkänts fyllde Tokugawa slottets yttre vallgravar med sand så att hans trupper kunde gå över dem. Genom detta knep fick Tokugawa genom förhandlingar och bedrägeri ett enormt landområde som de inte kunde få genom belägring och strid. Ieyasu återvände till Sunpu-slottet, men efter att Toyotomi Hideyori vägrat en ny order om att lämna Osaka anföll Ieyasu och hans allierade armé på 155 000 soldater Osaka-slottet på nytt i "sommarens belägring av Osaka".

I slutet av 1615 föll Osaka slott och nästan alla försvarare dödades, inklusive Hideyori, hans mor (Toyotomi Hideyoshis änka, Yodo-dono) och hans lille son. Hans hustru, Senhime (ett barnbarn till Ieyasu), vädjade om att rädda Hideyoris och Yodo-donos liv. Ieyasu vägrade och krävde antingen att de skulle begå rituellt självmord eller dödade båda två. Till slut skickades Senhime levande tillbaka till Tokugawa. När Toyotomi-linjen slutligen var utplånad fanns inga hot kvar mot Tokugawa-klanens dominans över Japan.

År 1616 dog Tokugawa Ieyasu vid 73 års ålder. Dödsorsaken tros ha varit cancer eller syfilis. Den förste Tokugawa shōgun blev postumt gudomliggjord med namnet Tōshō Daigongen (東照大權現), den "Stora Gongen, Österns ljus". (En Gongen tros vara en buddha som har dykt upp på jorden i form av en kami för att rädda kännande varelser). I livet hade Ieyasu uttryckt en önskan om att bli gudomliggjord efter sin död för att skydda sina ättlingar från ondska. Hans kvarlevor begravdes i Gongens mausoleum i Kunōzan, Kunōzan Tōshō-gū (久能山東照宮). Som en vanlig uppfattning tror många att hans kvarlevor efter den första årsdagen av hans död återbegravdes vid Nikkō-helgedomen, Nikkō Tōshō-gū (日光東照宮), och hans kvarlevor finns fortfarande kvar där. Ingen av helgedomarna har erbjudit sig att öppna gravarna, så var Ieyasus fysiska kvarlevor finns är fortfarande ett mysterium. Mausoleums arkitektoniska stil blev känd som gongen-zukuri, det vill säga gongen-stil. Han fick först det buddhistiska namnet Tosho Dai-Gongen (東照大權現), och efter sin död ändrades det till Hogo Onkokuin (法號安國院).

Ieyasu regerade direkt som shōgun eller indirekt som ōgosho (大御所) under Keichō-eran (1596-1615).

Tokugawa Ieyasu hade ett antal egenskaper som gjorde det möjligt för honom att ta sig till makten. Han var både försiktig och djärv - vid rätt tidpunkt och på rätt plats. Ieyasu var beräknande och subtil och bytte allians när han trodde att han skulle gynnas av förändringen. Han allierade sig med den senare Hōjō-klanen; sedan anslöt han sig till Toyotomi Hideyoshis erövringsarmé, som förintade Hōjō, och själv tog han över deras landområden. I detta var han lik andra daimyo på sin tid. Detta var en tid av våld, plötslig död och förräderi. Han var varken omtyckt eller personligen populär, men han var fruktad och respekterad för sitt ledarskap och sin slughet. Till exempel höll han klokt nog sina soldater utanför Hideyoshis fälttåg i Korea.

Han var mycket lojal: när han väl allierade sig med Oda Nobunaga gick han aldrig emot honom, och båda ledarna drog nytta av sin långa allians. Han var känd för att vara lojal mot sina personliga vänner och vasaller, som han belönade. Han sades ha en nära vänskap med sin vasall Hattori Hanzō. Han mindes dock även dem som hade gjort honom orätt i det förflutna. Det sägs att Ieyasu avrättade en man som kom till hans makt för att han hade förolämpat honom när Ieyasu var ung.

Ieyasu skyddade många av Takedas tidigare anhängare från Oda Nobunagas vrede, som var känd för att hysa ett bittert agg mot Takeda. Han lyckades framgångsrikt förvandla många av Takeda-, Hōjō- och Imagawa-klanernas anhängare - som han själv hade besegrat eller hjälpt till att besegra - till lojala vasaller. Samtidigt var han också hänsynslös när han blev korsad. Till exempel beordrade han avrättningar av sin första hustru och sin äldsta son - en svärson till Oda Nobunaga; Nobunaga var också farbror till Hidetadas hustru Oeyo.

Ieyasu var grym, obeveklig och skoningslös när han eliminerade Toyotomis överlevande efter Osaka. I flera dagar jagades och avrättades mängder av män och kvinnor, bland annat en åttaårig son till Toyotomi Hideyori med en konkubin som halshöggs.

Till skillnad från Toyotomi Hideyoshi hade han inga önskemål om att erövra utanför Japan - han ville bara skapa ordning och ett slut på det öppna kriget och styra Japan.

Även om han till en början var tolerant mot kristendomen förändrades hans attityd efter 1613 och avrättningarna av kristna ökade kraftigt.

Ieyasus favoritsysselsättning var falkoner. Han ansåg att det var en utmärkt träning för en krigare. "När man går ut på landet och falkspelar lär man sig att förstå den militära andan och även det hårda livet i de lägre klasserna. Man tränar sina muskler och tränar sina lemmar. Du har någon mängd gång och löpning och blir ganska likgiltig för värme och kyla, och därför är det föga troligt att du drabbas av någon sjukdom.". Ieyasu simmade ofta; till och med sent i sitt liv rapporteras han ha simmat i vallgraven till Edos slott.

Senare i livet började han ägna sig åt vetenskap och konfuciansk religion och stödde forskare som Hayashi Razan.

Två av hans berömda citat:

Livet är som en lång resa med en tung börda. Låt dina steg vara långsamma och stadiga, så att du inte snubblar. Övertyga dig själv om att ofullkomlighet och olägenheter är de dödligas lott, så finns det inget utrymme för missnöje och ingen plats för förtvivlan. När ambitiösa önskningar uppstår i ditt hjärta, minns du de dagar av extremitet som du har gått igenom. Tålamod är roten till all stillhet och trygghet för evigt. Se på din fiendes vrede. Om du bara vet vad det är att besegra och inte vet vad det är att bli besegrad, ve dig, det kommer att gå dig illa. Hitta fel hos dig själv snarare än hos andra.

De starka männen i livet är de som förstår innebörden av ordet tålamod. Tålamod innebär att hålla tillbaka sina böjelser. Det finns sju känslor: glädje, ilska, ångest, tillbedjan, sorg, rädsla och hat, och om en man inte ger efter för dessa kan han kallas tålmodig. Jag är inte så stark som jag skulle kunna vara, men jag har länge känt till och övat tålamod. Och om mina ättlingar vill bli som jag är måste de lära sig tålamod.

Det sägs att han som krigare eller general har deltagit i 90 strider.

Han var intresserad av olika kenjutsu-färdigheter, var beskyddare av Yagyū Shinkage-ryū-skolan och hade dem också som sina personliga svärdinstruktörer.

Föräldrar

Bland de många konspirationsteorierna kring Honnō-ji-incidenten finns Tokugawa Ieyasus roll i händelsen. Historiskt sett var Ieyasu borta från sin herre vid den tiden och när han hörde att Oda Nobunaga var i fara ville han rusa till sin herres undsättning trots det lilla antalet medföljande följeslagare. Honda Tadakatsu rådde dock sin herre att undvika risken och uppmanade till en snabb reträtt till Mikawa-provinsen. Hattori Hanzō ledde vägen genom Iga-provinsen och de återvände hem med båt.

Skeptiker anser dock något annat. Medan de vanligtvis accepterar de historiskt kända fakta om Ieyasus handlingar under Akechi Mitsuhides förräderi, tenderar teoretiker att ägna mer uppmärksamhet åt händelserna före. Ända sedan Tokugawa Ieyasu förlorade sin hustru och son på grund av Oda Nobunagas order, menar de, hyste han en hemlig förbittring mot sin herre. I allmänhet tror man att han privat uppmanade Mitsuhide att agera när de två krigsherrarna var tillsammans i Azuchis slott. Tillsammans planerade de när de skulle anfalla och gick sedan skilda vägar. När dådet var utfört blundade Ieyasu för Mitsuhides planer och flydde från platsen för att låtsas vara oskyldig. En variant av konceptet säger att Ieyasu var väl medveten om Mitsuhides känslor för Nobunaga och att han helt enkelt valde att inte göra någonting för sin egen skull.

Fotnoter

Hänvisningar

Källor

  1. Tokugawa Ieyasu
  2. Tokugawa Ieyasu
  3. ^ Ieyasu's given name is sometimes spelled Iyeyasu,[1][2] according to the historical pronunciation of the kana character we. He was posthumously enshrined at Nikkō Tōshō-gū with the name Tōshō Daigongen (東照大權現).
  4. ^ These include Matsudaira Jirōsaburō Motonobu, Matsudaira Kurandonosuke Motoyasu, and finally, Tokugawa Ieyasu.
  5. ^ Per i biografati giapponesi nati prima del periodo Meiji si usano le convenzioni classiche dell'onomastica giapponese, secondo cui il cognome precede il nome. "Tokugawa" è il cognome.
  6. LEONARD, J. N. Japão Antigo. Tradução de Thomas Scott Newlands Neto. Rio de Janeiro. Livraria José Olympio Editora. 1979. p. 143.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato behöver din hjälp!

Dafato är en ideell webbplats som syftar till att registrera och presentera historiska händelser utan fördomar.

För att webbplatsen ska kunna drivas kontinuerligt och utan avbrott är den beroende av donationer från generösa läsare som du.

Din donation, oavsett storlek, hjälper oss att fortsätta att tillhandahålla artiklar till läsare som du.

Kan du tänka dig att göra en donation i dag?