Theseus

Eyridiki Sellou | 4. nov. 2023

Indholdsfortegnelse

Resumé

Theseus eller Theseus (græsk Θησεύς, lat. Theseus) er en græsk mytologisk figur, den centrale figur i den attiske mytologiske cyklus. Den theresiske prinsesse Ephra af Pelopidas-familien fødte Theseus af to fædre - en jordisk (kong Aegeus af Athen) og en guddommelig (havguden Poseidon). Som barn var denne helt kendetegnet ved sit mod og sin styrke. Da Theseus blev voksen, tog han til Athen og besejrede mange monstre og skurke på vejen (herunder røveren Procrustes). Han blev genkendt af sin jordiske far og rejste til Kreta, hvor han med hjælp fra prinsessen Ariadne dræbte et monster kaldet Minotaurus, som boede i labyrinten Knossos. På sin vej tilbage efterlod Theseus Ariadne på en af øerne. Da han sejlede mod Attika, glemte han at skifte det sorte sejl på sit skib ud med et hvidt; på grund af dette begik Ægeus selvmord af sorg, og Theseus blev konge af Athen. I denne egenskab organiserede han synoikismen - de forskellige attiske samfund, som under hans styre blev forenet i den athenske polis. Ifølge forskellige forfattere deltog Theseus i jagten på Calydon, Centauromakiet, Argonauternes march og krigen mod amazonerne. En af amazonerne blev hans hustru og fødte ham en søn, Hippolytos. Theseus giftede sig senere endnu en gang - med Phaedra, Ariadnes søster. Hun blev forelsket i sin stedsøn, bagtalte ham og begik selvmord. Theseus forbandede Hippolytos, og han døde.

Da Theseus var 50 år gammel, kidnappede han og hans ven Pirithoi den unge Helena for at gøre hende til sin kone. Vennerne tog derefter til dødsriget for at hente Persefone til Pirithoi, men der fandt de sig selv lænket til en sten. Nogle få år senere blev Theseus befriet af Herkules. Theseus var ikke i stand til at vende tilbage til magten i Athen og endte på Skyros, hvor kong Lycomedes skubbede ham ud fra en klippe.

I historisk tid blev Theseus en af de mest populære mytologiske figurer i Hellas og et symbol på Athenes statsdannelse. I Athen eksisterede hans kult i hvert fald siden 470-tallet f.Kr. Myter om Theseus var kilden til mange græsk og romersk kunstværker og til en række tragedier (bl.a. Aischylos, Sofokles, Euripides og Seneca). Legenderne om Ariadne og især om Phaedrus og Hippolytos, hvor Theseus var en birolle, blev de mest populære. De blev brugt i den nye tidsalder i dramatik (det mest berømte eksempel er Jean Racines Phaedrus), musik og maleri. I det 20. århundrede blev Theseus hovedperson i André Gides og Mary Renauds romaner.

Oprindelser

Theseus' mor var Ephra, datter af Pytheas, konge og, ifølge en version af myten, grundlægger af byen Trezen i Argolida. Pitheus, en af sønnerne af Pelops og Hippodamia, trak sin slægt tilbage til Tantalus og gennem ham til Zeus selv. Mange andre fremtrædende helte nedstammede fra Pelops: Kong Agamemnon af Mykene, kong Menelaos af Sparta, kong Amphitrion af Tirynth (barnebarn), kong Ajax af Salamis, Thelemonides, Herakles (oldebarn). Ifølge Plutarch lagde Theseus særlig vægt på sit slægtskab med Herkules, hvis tapperhed han beundrede, og hvis bedrifter han ønskede at overgå.

En dag gjorde kong Aegeus af Athen, som tilhørte Erechtheid-familien (hans forfader Erichthonius var søn af Hephaestus og Gaia, dvs. jorden), holdt til ved Tresenes. Ægeus rejste til Pythia for at finde ud af, om han ville få en søn, men fik kun det kryptiske råd "ikke at løsne den nederste kant af vinflasken, før han nåede Attika". Da Pytheas hørte dette, indså han, at hans gæst ville få et mægtigt afkom til at regere Athen, så han gjorde Ægeus fuld og lagde ham i seng med Ephra (andre beretninger siger, at Pytheas overtalte Ægeus til at lægge sig med prinsessen eller "tvang ham til at lægge sig med prinsessen ved hjælp af bedrag"). Samme nat eller natten før delte havguden Poseidon også sin seng med Aetheus. Derefter blev Pitheas' datter gravid, så hendes barn havde to fædre - en jordisk og en guddommelig. Efter natten med dronningen rejste Ægeus straks tilbage til sit hjemland og bad om at opdrage sit barn i Trezen i dyb hemmelighed, da han var bange for intrigerne fra sine nevøer, Pallantides, som bestred hans autoritet. Den athenske konge efterlod sandaler og et sværd under den store sten; Efras søn skulle gå hen til sin far, når han kunne løfte stenen.

Forskere hævder, at Theseus' oprindelse var meget usædvanlig. Gennem sin jordiske far var han en efterkommer af monstre, halvt menneske, halvt zombie; Theseus selv, som søn af en jordisk kvinde og en gud, tilhørte heltenes stamme og kæmpede mod monstre, men hans guddommelige far Poseidon er den mest brutale og chthoniske af de olympiske guder. Ifølge en hypotese var Aegeus oprindeligt en havgud hos de gamle joniere, men blev senere en helt og legendarisk konge af Athen, og i Efraim ser nogle antiksamlere en af Athenas personifikationer: i oldtiden troede man, at Tresen var viet til både gudinden og Poseidon på samme tid. Den græske mytologi kender andre tilfælde af dobbelt faderskab, men det drejer sig altid om tvillingpar (Herkules og Iphikles, Dioscurs Castor og Polydevcus, Apharetides Idas og Linkeus). Derfor er der en hypotese om, at Theseus oprindeligt også skulle have haft en tvillingebror.

De første år og rejsen til Athen

Ifølge Pausanias fødte Efra en søn i Genetilius på vejen fra Trezen til havnen i Kelenderis. Barnet fik navnet Theseus (Theseus). Senere antikke forfattere forsøgte at forbinde dette navn med ordene Theseus (i det andet tilfælde antog man, at Efras søn fik navnet allerede som voksen, da han kom til Athen og blev anerkendt af sin far. Oldtidsforskere har foreslået en forbindelse mellem navnet og det pelasgiske tçu->thçso- 'at være stærk'.

Theseus blev opdraget af Pytheas - ifølge Plutarch "den klogeste og mest lærde mand i sin tid". Det vides, at hans lærer var en vis Connidas, han blev undervist i brydning (som han var dygtig til) af Forbant og Athene selv, og kentauren Chiron lærte ham kunsten at jage. Fra en ung alder udmærkede Theseus sig ved sin modighed, intelligens og fysiske styrke. En lokal myte fra Trezen fortæller, at da Theseus var syv år gammel, besøgte Herakles Pytheas; under en fest blev alle drengene skræmt af gæstens løveskind og løb væk, men Eferas søn, der troede, at han stod over for en rigtig løve, greb en økse fra vagterne og kastede sig ind i kampen.

Da Theseus kom ud af barndommen, besøgte han Delfi og dedikerede i overensstemmelse med traditionen en lok af sit hår til Apollon. Det var en symbolsk handling, som betød, at den unge mand betroede sin skæbne til guden og håbede på hans hjælp. Hans hår blev kun klippet foran; det blev senere moderne og blev kaldt "Theseus'" frisure. I sit sekstende år fik Theseus af sin mor at vide, at hans far Ægeus havde løftet en sten og taget hans sværd og sandaler. Hans vej gik nu til Athen. Efra og Pitheus rådede ham til at sejle til søs, men Theseus valgte den vanskelige og farlige vej over land, gennem Isthmus, som dengang vrimlede med uhyrer og røvere. På det tidspunkt var Herakles slave af den lydiske dronning Omphale, hvilket ifølge Plutarch "i Grækenlands lande igen førte til, at ondskaben brød ud og blomstrede: der var ingen til at undertrykke eller bremse den". Theseus anså det hypotetiske forsøg på at undvige faren for skammeligt for ham selv og så i rejsen over Korinths ishøjder en mulighed for at gøre sin slægtning lige så stor ære som ham.

Theseus besejrede og dræbte alle de røvere, han mødte på sin vej, og hver gang henrettede han sin fjende på samme måde, som han havde dræbt de rejsende før. Den første, der døde nær Epidaurus, var Periphaetus eller Corinetus ("køllebæreren"), søn af Hephaestus, som brugte en kobberkølle i kamp. Theseus tog dette våben med sig og kæmpede altid med det. Antikologer mener, at denne episode blev opfundet af antikke forfattere relativt sent for at retfærdiggøre eksistensen af Theseus' stridskølle, et våben, som Herkules også optrådte med. På Isthmus dræbte helten Sinid, "fyrretræernes bøjning": han bandt sine ofre til to bøjede træer, og de blev revet i to. På sin vej til Megarides dræbte Theseus en grusom krommionisk gris ved navn Phaea (der findes en alternativ version, ifølge hvilken det var en kvinde ved navn Phaea, som fik tilnavnet "Grisen" "på grund af hendes modbydelige temperament og levevis"). Ved Megarides' grænser blev Skiron, som tvang rejsende til at vaske sine fødder på afgrunden og derefter kastede dem i afgrunden med et hælslag, straffet med rette. I Eleusin dræbte Theseus Kerkyon, idet han besejrede ham i en kamp. Endelig mødte han i Hermes Damaskus, som han fik tilnavnet Procrusteus. Denne røver lagde sine ofre på en seng, og de, hvis kroppe var for korte, strakte han ud, og de, der var for lange, huggede han af deres ben; Theseus gjorde det samme med ham.

Efter alle disse sejre kunne Theseus hvile sig hos de Eleusinske Phytalider, som tog imod ham med al deres gæstfrihed og rensede ham for hans spildte blod. Det næste mål på hans rejse var Athen.

I Athen

På den tid var Athen en lille by, der kun optog akropolisområdet. Der var andre konger i Attika end Ægeus; desuden måtte Athens hersker kæmpe med sine nevøer, pallantiderne, som ikke anerkendte ham som et fuldgyldigt medlem af kongedynastiet. Ægeus selv var på det tidspunkt under indflydelse af den kolkiske troldkvinde Medea, som havde søgt tilflugt hos ham efter at være flygtet fra Korinth og havde født ham en søn, Medes. Medea håbede, at denne dreng ville arve den kongelige magt, og var jaloux på alle andre mulige udfordrere. Da nyheden nåede Athen om en ukendt helt, der dræbte røvere på Isthmus, gættede hun, hvem det var, og overtalte Ægeus til at dræbe manden, da han var en åbenlys kilde til fare.

Theseus besteg den athenske akropolis fra syd på den ottende dag i Kronius måned, senere omdøbt til Hekatombeon. Der er en beretning om, hvordan den rejsende blev latterliggjort af arbejderne, der byggede Apollon Delphinius' tempel: Theseus var klædt i en lang chiton, "hans hår var meget smukt kæmmet", og han blev spurgt, hvorfor en så ung og smuk pige rejste alene. I stedet for at svare, spændte helten tyrene fast fra en nærliggende vogn og kastede vognen op over templet og demonstrerede derved sin utrolige styrke. Theseus fortalte ikke nogen sit navn eller sin oprindelse. Kongen, som stadig ikke vidste, hvem han var, inviterede ham til en festmiddag. Der tilbød Ægeus den unge mand en skål med forgiftet vin, men i sidste øjeblik genkendte han sit sværd, som den ukendte mand var omgjordet med. Han indså, at det var hans egen søn, der stod foran ham, og smed bægeret væk. Medea flygtede fra byen med sin søn, og Theseus blev officielt anerkendt som kongens søn og arving.

Umiddelbart derefter rykkede Pallantis' hær mod Athen. Theseus ledede forsvaret: først besejrede han de fjender, der havde lagt ham i baghold ved Gargetta (græsk) (Rus. øst for Athen), og derefter slog han den anden gruppe, der var under kommando af Pallantius selv, ihjel. Ifølge nogle kilder blev både Pallantes og alle hans halvtreds sønner dræbt. Theseus blev derefter frikendt af en domstol i Delfinia og blev renset i Tresen for sine slægtninges spildte blod. Ifølge en version fandt disse begivenheder sted langt senere, efter Ægeus' død.

Antikke forfattere er enige om, at Theseus kort efter sin ankomst til Attika kæmpede mod en kæmpe maratontyr, et uhyre fra havet, der trampede markerne ned. Natten før duellen tilbragte helten i huset hos en gammel kvinde ved navn Hekala, som var meget gæstfri og lovede Zeus et offer, hvis Theseus vandt. Hecala døde uden at vente på heltens tilbagevenden, så han oprettede en særlig kult, Zeus of Hecala, som kvinderne i området siden har ofret ofre til. Theseus fangede tyren levende, idet han gik ud mod den alene og ubevæbnet, førte den gennem Athen og ofrede den derefter til Apollon Delfinia.

Rejser til Kreta

Kort efter at marathontyren var blevet taget til fange, ankom en ambassade fra Kreta til Athen for at opkræve tribut. Ægeus havde engang fået skylden for den kretensiske prins Androgyos' død, og han var nu tvunget til som erstatning regelmæssigt at overdrage et vist antal athenske drenge og piger til den døde mands far, Minos. De blev drevet til Kreta, hvor de blev overgivet til det labyrintiske uhyre Minotaurus - søn af dronning Pasiphae og en tyr, et væsen med en menneskekrop og et tyrenavn. Ifølge Plutarch og Diodorus fra Sicilien krævede Athen syv piger og syv drenge hvert niende år; ifølge den første mytograf fra Vatikanet hvert syvende år; og ifølge Vergil syv drenge hvert år.

Kretenserne sejlede ud for at få en tribut for tredje gang, og nu var kong Theseus blandt de unge mænd, der var dømt til at blive mast. De fleste forfattere fortæller, at han meldte sig frivilligt til at dele sine medborgeres skæbne og forsøge at befri dem fra pesten ved at dræbe Minotaurus; ifølge Ferecidus blev Theseus valgt ved lodtrækning, mens Gellanicus skriver, at prinsen blev valgt af Minos, som selv kom for at indsamle tribut. Theseus troede på et lykkeligt udfald og lovede sin far, inden han tog afsked, at hvis han vendte tilbage som sejrherre, ville navigatøren sætte et hvidt sejl på sit skib i stedet for det sorte. Apollon, som prinsen havde ofret til inden afrejsen, beordrede ham til at "tage Afrodite som sin vejleder". Kærlighedsgudinden spillede senere en vigtig rolle i denne historie.

Undervejs besluttede Minos at se, om Theseus virkelig var Poseidons søn. Han kastede en ring i havet, og Theseus modtog et tegn fra sin guddommelige far i form af et lyn og dykkede i vandet. Her mødtes han af delfiner og nereider, hvoraf den ene, Thetis, gav prinsen den dyrebare krone, som hun havde modtaget fra guderne ved hans bryllup med Peleus. Theseus vendte tilbage til skibet med Minos' ring. Efter ankomsten til Knossos bliver Minos' datter Ariadne forelsket i helten. Hun gav Theseus et garnbånd og forklarede ham, hvordan han skulle bruge det til at komme ud af labyrinten efter at have besejret Minotaurus. Ariadne selv fik bolden af Daidalos, og en version af myten antyder, at denne mester hjalp Theseus direkte, uden mellemled. En anden version foreslår, at Ariadne gav prinsen en krone, som lyste i mørket og oplyste hans vej. Theseus steg ned i Labyrinten, fandt Minotaurus i den fjerneste del af den og kæmpede mod ham. Ifølge de ældste versioner af myten var helten bevæbnet med et sværd, ifølge de senere versioner - med en kølle. Endelig rapporterer nogle forfattere, at Theseus handlede med sine næver. Takket være sit mod og sin styrke og hjælp fra gudinden Athena, som var til stede under kampen, besejrede og dræbte han dyret og formåede derefter at komme ud af Labyrinten - ved hjælp af en ledetråd eller en skinnende krone.

Der findes alternative versioner af denne myte. Ifølge Cleidomus angreb Theseus Kreta i spidsen for en flåde, dræbte den lokale konge ved Labyrintens port og overdrog magten til Ariadne. Ifølge Philokoros var Athens unge mænd og kvinder præmien for at vinde legene til minde om Androgyos. De første kampe blev vundet af en general ved navn Taurus, en grusom og arrogant mand, som var farlig for Minos. Han kunne have vundet igen, men Theseus meldte sig frivilligt til at deltage og besejrede Taurus. Som tak gav Minos prinsen sin frihed og befriede Athenerne for tribut.

Theseus satte sine athenske ledsagere og Ariadne om bord på skibet og satte straks sejl mod Attika (ifølge Herekidus beordrede han de kretensiske skibe til at skære gennem bunden for at undgå forfølgelse). På grund af stormen blev helten forsinket på øen Dija, som de senantikke forfattere identificerer med Naxos. Antikke forfattere forklarer årsagerne forskelligt: Theseus besluttede enten at athenerne var fjendtlige over for den kretensiske pige eller blev forelsket i en anden (datter af Panopeia Aegla), eller hørte Dionysos i en drøm beordre ham til at forlade pigen. Ifølge en anden version døde Ariadne, som allerede var gravid, under sit ophold på Cypern. Ifølge den klassiske version af myten forlod Theseus Ariadne, mens hun sov. Prinsessen hængte sig enten af sorg.

På grund af sin sorg over at være blevet adskilt fra Ariadne eller sin glæde over sin lykkelige hjemkomst glemte Theseus at skifte sit sorte sejl ud med et hvidt. Ægeus, der ventede på sin søn på Akropolis, så hans skib på afstand og troede, at Theseus var død, og kastede sig ned og styrtede ned i døden.

Kongen af Athen

Efter sin fars død blev Theseus konge af Athen - ifølge Pseudo-Gyginus, hans syvende. I denne egenskab gennemførte han en massiv forandring. Befolkningen i Attika, som enten havde beboet tolv byer siden Kekropsos' tid eller siden Ion havde levet i fire stammeenheder (phyla), der var underlagt phylovsilverne, blev nu forenet i et større fællesskab, Athens polis, som begyndte at udvide sig mod syd og sydøst for Akropolis. Ifølge Plutarch gik Theseus personligt rundt "demos efter demos og klan efter klan" for at overtale sine undersåtter til at gå med til denne forening (synoikisme). Han lovede aristokraterne, at han ville begrænse sin magt og bevare den som militær leder og lovens vogter. Efter at have sikret sig folkets samtykke ødelagde han de lokale rådhuse og provinshuse og oprettede nye institutioner i Athen. Til minde om disse begivenheder indstiftede han to højtider med ofringer: Panathineia og Sinoikia (eller Metekia).

De antikke forfattere skriver, at Theseus inddelte athenerne i tre klasser - eupatrider, geomorer og demiurger (adelige, godsejere og håndværkere), og at kun eupatriderne kunne besætte de højeste stillinger. Han var den første helleniker, der prægede en mønt med billedet af en tyr. Theseus annekterede Megarida, indledte genbosættelsen af jonerne i Lilleasien og grundlagde Smyrna. På Isthmus rejste han en grænsepæl og arrangerede de isthmianske lege til ære for Poseidon. Ifølge en version hædrede Athens konge Skyron, som var i familie med ham, eller Melikertos, mens en anden siger, at han fulgte i fodsporene på Herkules, som ikke længe forinden havde fejret de første lege til ære for Zeus den olympiske. Ifølge Pausanias opfandt Theseus brydning og nævekamp; ved de første olympiske lege kæmpede denne helt mod Herkules, og duellen endte uafgjort.

Amazon-krigen og andre bedrifter

Ifølge nogle antikke forfattere deltog Theseus i Herkules' felttog mod amazonerne i Pontus ved Euxine. Der var hans fange Antipas, som enten var dronning eller datter eller søster til dronningen af amazonerne. Ifølge en version tog Theseus personligt denne pige til fange, ifølge en anden fik han hende som en gave fra Herkules for hendes tapperhed, og ifølge en tredje version overgav Antipas, der ledede belejringen af Themyscira, sig selv, fordi hun forelskede sig i den athenske konge. De fleste kilder hævder dog, at Theseus foretog et særskilt felttog til Pontus i Euxine efter Herkules og fangede Antiopa i smug ved at lokke hende om bord på sit skib. Han tog amazonen med til Hellas og gjorde hende til sin hustru. Antiokias' stammekvinder drog til Attika for at hævne hendes tilfangetagelse; de krydsede det kimmeriske Bosporus på isen og nærmede sig den athenske akropolis. Ved byens mure, på det historiske Athens område, fandt der et slag sted, som ikke afgjorde hvem der vandt. Ifølge nogle rapporter blev Antipas dræbt i slaget, men ifølge andre rapporter overlevede hun ikke blot, men sikrede også en våbenhvile i den fjerde måned af krigen. Amazonerne trak sig derefter tilbage fra Attika.

Navnet på den athenske konge nævnes i forbindelse med mange mytologiske begivenheder, hvilket ifølge Plutarkos har ført til, at selv ordsproget "Ikke uden Theseus" optrådte i de overleverede lister over helte, der deltog i jagten på det store vildsvin i Ætolien - af Pseudo-Apollodorus. Pseudo-Apollodorus og Pseudo-Hyginus nævner Theseus blandt argonauterne, Jasons ledsagere på hans rejse til Kolkis for at finde det gyldne skind. Apollonius af Rhodos skriver dog, at Theseus ikke kunne slutte sig til Jason, fordi han var i efterlivet på det tidspunkt.

Theseus spillede en vigtig rolle i de dramatiske begivenheder, der udspillede sig i Theben. Da den blinde Ødipus dukkede op i Attika, forbandet af guderne og forvist fra Theben af sine egne sønner Aetheokles og Polynices, gav Theseus ham tilflugt i Kolonos. Kongen af Athen var den eneste mand, der var til stede ved Ødipus' død, og han begravede den eksilerede mand på et hemmeligt sted. Senere døde Ødipus' sønner i en fejde, og den nye konge Creonte forbød Polinicus og hans krigere at blive begravet; Theseus greb ind på Adrastos' anmodning og sikrede begravelsen. Ifølge en version måtte han besejre Creonte i kamp; ifølge en anden version overtalte han theberne til at indgå en våbenhvile. Philokoros skriver, at dette var den første aftale om at begrave lig.

Theseus' nærmeste ven var Pirithaus, en lapithisk konge fra Thessalien, som også var kendt for sin tapperhed og styrke. Denne helt foretog et angreb på Attika specielt for at møde den athenske konge. Han landede ved Marathon og stjal en flok af kongens køer; Theseus satte efter ham, men Pirithoi flygtede ikke. Ifølge Plutarch, da "de to mænd så hinanden, var de hver især begejstrede for deres modstanders skønhed og mod". De begyndte ikke at slås: Pirifoi meddelte, at han ville acceptere enhver straf fra Theseus for at have stjålet kvæget, og han tilgav ham og tilbød ham straks venskab. Heltene beseglede deres forhold med en ed på stedet. En alternativ version er, at Pirithaus kom til Attika efter at have dræbt sin slægtning for at rense sig selv.

Theseus nævnes også blandt deltagerne i centauromache, en kamp mellem Lapithierne og Kentaurerne, der fandt sted ved Pirithoi og Hippodamias bryllup. Ifølge Plutarch inviterede Pirithoi sin nye ven til brylluppet, straks efter at de havde mødt hinanden; Theseus beskyttede sammen med andre helte bruden mod kentauriske kidnappere og blev derefter tilbage i Thessalien indtil krigens afslutning. Ovid opregner de kentaurer, som den athenske konge dræbte i slaget. Herodorus skriver imidlertid, at Theseus ikke var til stede ved brylluppet, men at han skyndte sig at komme Pirithoi til hjælp, så snart han hørte om konfliktens udbrud.

Theseus og Phaedra

Der var meget dramatiske begivenheder i Theseus' familie. Ifølge en version overlevede Antipas amazonernes invasion, men Theseus besluttede sig senere for at gifte sig med en anden - Ariadnes lillesøster Phaedra. Antiope accepterede ikke dette. Ifølge det episke digt Theseus gjorde hun oprør og angreb Athen, men blev dræbt i kamp af Herkules. Pseudo-Apollodorus beretter, at Antipas dukkede op til Theseus' og Phædra's bryllup i kampklædning og erklærede, at hun ville dræbe alle tilstedeværende; der fulgte en kamp, hvor Theseus selv dræbte sin tidligere kone (eller hans mænd gjorde det).

Theseus sendte sin søn Hippolytus til at blive opdraget i Tresenes af sin mors brødre. Senere blev familien genforenet (ifølge en version måtte Theseus afsone et års eksil i Tresen på grund af mordet på Pallantides). Phaedra blev forelsket i sin stedsøn og bekendte sine følelser til ham, men han afviste hende. Phaedra besluttede derefter at tage hævn. Hun sendte sin mand et brev, hvori hun skrev, at Hippolytos havde voldtaget hende, og hængte sig selv (eller brevet blev fundet død i hendes hånd). Theseus troede, at det var tilfældet, og forviste sin søn. I raseri tilkaldte han Poseidon. Da Hippolytos red langs kysten, sendte guden en bølge eller en okse; hestene blev revet med, og Hippolytos døde. Ifølge en anden version anklagede Phaedra åbent sin stedsøn for sin mand og begik senere selvmord, enten fordi hun var bange for efterforskningen (Hippolytos døde i denne version af myten, fordi han var "urolig i ånden" og mistede kontrollen over sin vogn) eller fordi sandheden blev afsløret. Uanset hvad, så fik Theseus at vide, at hans søn var blevet bagtalt, da Hippolytos allerede var død eller lå på sit dødsleje.

Kidnapning af Elena

Da både Theseus og Pirithoi blev enker, besluttede de at finde nye hustruer sammen, og de skulle være døtre af Zeus selv. På det tidspunkt var Theseus allerede en gammel mand: Gellanicus skriver, at han var omkring halvtreds år gammel. I første omgang tog vennerne af sted til Lacedaemon, Zeus' datter af den lokale dronning Leda, hustru til kong Tyndareus, som var kendt for sin skønhed. Ifølge Gellanicus var pigen dengang syv år gammel, ifølge Diodorus af Sicilien ti år og ifølge Pseudo-Apollodorus tolv år. Heltene kidnappede Helena, da hun ofrede i Artemistemplet, og tog hende med til Attika, hvor de undgik at blive forfulgt (spartanerne jagtede dem til Tegea). Undervejs kastede de lod og svor hinanden, at den stjålne pige skulle giftes med vinderen, og at denne skulle hjælpe sin ven med at få sin egen kone. Theseus' lod tilfaldt ham. Andre rapporter tyder på, at det oprindeligt var meningen, at det skulle være ham, der skulle få Helena.

Ifølge den klassiske version af myten efterlod vennerne den kidnappede pige i den attiske landsby Athen i pleje hos Theseus' mor Ephra og Pirithoi's søster Physadia. Theseus ønskede ikke at tage Helena med til sin hovedstad for at undgå athenernes utilfredshed, da de frygtede et skænderi med Helens brødre Dioscurus; desuden kunne den bortførte kvinde endnu ikke gifte sig på grund af sin alder. Forfatteren af skolen til Apollonius af Rhodos skriver, at Helena blev efterladt i Trezenes, Theseus' hjemland. Inskriptionen på en gammel vase fortæller, at pigen blev ført til Korinth og derefter til Athen, og ifølge den anden Vatikanske myte endte hun i Egypten. Nogle antikke forfattere skriver, at der ikke var tale om nogen kidnapning: Tyndareus selv satte sin datter under Theseus' beskyttelse, fordi han frygtede, at Enarephoros, Hippokreontes søn, ville tage hende til fange. Ifølge en anden version blev Helena kidnappet af Apharetiderne, som bad Theseus om at beskytte hende.

Ifølge en af de alternative versioner af myten, som Isokrates og Lucianus har beskrevet, var der ikke nogen oprindelig aftale mellem de to helte om at kidnappe Zeus' døtre. Theseus så tilfældigt Helena under en tur til Lacedaemon og blev forelsket i hende; da han indså, at Tindareus ikke ville gå med til ægteskabet, fordi prinsessen stadig var for ung, besluttede han at kidnappe pigen. Pirithoi meldte sig frivilligt til at hjælpe ham. Ifølge Diodorus fra Sicilien var dette begyndelsen på heltenes venskab, og Theseus indvilligede i at deltage i kidnapningen af Zeus' anden datter, ikke på grund af et løfte, men kun som et tegn på taknemmelighed.

En rejse til livet efter døden

Nu skulle heltene skaffe endnu en gudedatter - til Pirithoi. Der blev ikke fundet nogen på jorden, så Pirithaus foreslog, at de rejste til underverdenen for at kidnappe Persephone, Zeus' datter af Demeter og Hades' kone. Theseus forsøgte at tale sin ven fra det, men da han var bundet af traktaten, var han tvunget til at give efter. Heltene steg ned i de dødes rige enten i Attika, ved foden af en klippe, eller ved Kap Tenar i Laconica eller i Argolida. Kidnapningen mislykkedes: Hades narrede Pirithaus og Theseus til at tilbyde dem en plads på Letas trone, som de straks satte sig på tronen. Således blev heltene holdt fanget af drager og tilbragte lang tid (ifølge Seneca fire år).

Vennerne blev i Hades indtil Herkules ankom, som Eurystheus havde beordret til at bringe Cerberus til jorden. Da Pirithaus og Theseus så Herakles, rakte de deres hænder ud mod ham og bad om hjælp. Han var i stand til at rive Theseus væk fra klippen, men ifølge de fleste kilder lykkedes det ham ikke med Pirithaus. Som følge heraf forblev han i de dødes rige i al evighed. Diodorus fra Sicilien beretter imidlertid, at Herakles befriede og bragte begge venner tilbage til de levendes verden; der fandtes også en version, ifølge hvilken begge forblev i Hades for evigt.

Nogle senantikke forfattere forsøgte at rationalisere myten om marchen til livet efter døden. For eksempel lokaliserer Pausanias begivenheden i Thesprotia, hvor floden Aheron flyder: ifølge hans oplysninger ledte Theseus og Pirithoi en hær til at invadere dette land for at erobre den lokale konges datter (tilsyneladende skulle dronningen gives til Theseus), men blev besejret, taget til fange og holdt fanget i byen Cychirus. I en anden version, beskrevet af Plutarch, begiver heltene sig til Molosserne for at kidnappe den lokale kong Aydonius' datter, Cora (navnet var et af Persefones epitheter). Aydonius havde en ond hund ved navn Kerber, som blev tvunget til at kæmpe mod alle prinsessens bejlere. Denne hund forulempede Pirithoi, og Theseus endte i fangenskab, hvorfra han blev reddet af Herakles. Ifølge Philokoros forsøgte Pirithoi og Theseus at kidnappe Aydonius' kone Persephone med samme resultat.

En anden nyudvikler af myten var Strabo. Han skriver i sin geografi: "Det er sandsynligt, at Theseus og Pirithoi ... vovede sig ud på lange rejser og efterlod sig en berømmelse, som om de var gået ned i Hades".

Død

Da Theseus vendte tilbage til de levende, fandt han ud af, at meget havde ændret sig i hans fravær. Dioskurerne havde befriet hans søster og taget Theseus' mor Ephra til fange (som var blevet Helenas tjenestepige), og de havde gjort Menesfeus til konge af Athen. Theseus hjalp først Herakles i hans krig mod den nye konge af Theben, Lycus, og rensede derefter Herakles for det blod, han havde udgydt i sit vanvid, og indviede sin slægtning i de eleusinske mysterier. Ifølge Euripides ledsagede Theseus Herakles på hans anmodning til Argos, hvor heltene sammen overgav Cerberus til Eurystheus. Theseus begav sig derefter til Athen. De lokale nægtede at acceptere ham tilbage som konge; Theseus forbandede dem højtideligt og forlod byen i eksil.

Helten rejste til øen Skyros. Ifølge nogle beretninger ville han have hjælp fra den lokale kong Lycomedes mod athenerne, og ifølge andre ville han have jord på øen, som Aegeus engang havde ejet. Men kongen var enten bange for den besøgende eller besluttede sig for at behage Menestheus: han førte Theseus op på øens højeste bjerg (angiveligt for at vise ham sine nye ejendele) og skubbede ham ned i en afgrund. En alternativ version er, at Theseus selv faldt ved et uheld under en eftermiddagstur og styrtede ned til sin død.

Familie og efterkommere

Theseus' første kone var en amazone, datter af Ares og Atrera, som de fleste kilder kalder Antiopa (alternative versioner omfatter Hippolyta, Glavka eller Melanippa). Af dette ægteskab fødtes en søn, Hippolytus. Den anden hustru var Phaedra, datter af kong Minos af Kreta og Pasiphae, lillesøster til Ariadne, som fik to sønner, Akamante og Demophontes (Pindar kalder Antiopa for moderen til sidstnævnte). Demofonte blev konge af Athen efter Menesfeus, og efter ham blev byen regeret af yderligere tre generationer af Theseider.

Andre ægteskaber og efterkommere af Theseus er nævnt i kilderne. Heltens hustruer omfatter Pherebea, Peribea (datter af Alcathoi, som fødte den store Ajax i et ægteskab med Telamon) og Iphikles' datter Jopa. Theseus havde et forhold til den ædru kvinde Anaxo, han voldtog Sinids og Kerkyons døtre (Sinids datter Periguna fødte en søn Melanippus) og var forelsket i Panopeaias datter Aegla. Ifølge en version af myten var han, og ikke Dionysos, far til Ariadnes sønner Enopion (konge af Chios) og Staphylus (konge af Peparethus).

Udseende

Kilder fortæller os, at Theseus klippede sit hår kort foran og lod det være langt bagpå. Ifølge Pausanius var hans hår, da han ankom til Athen, "meget smukt kæmmet", og derfor blev han endda forvekslet med en pige; Ovid fandt det nødvendigt at præcisere, at Theseus i sin ungdom "ikke pyntede sine tindinger med tang", det vil sige, at han ikke krøllede sit hår. Senere bar Theseus et langt skæg. Ifølge Catullus var han blond, men ifølge Bacchylides var han sortøjet.

Theseus er en af de mest berømte figurer i den græske mytologi. Nogle episoder af hans biografi blev bredt kendt, hvilket fortsætter ind i det 21. århundrede. Theseus er dog meget sjældent hovedpersonen i litterære værker, og der findes ikke et eneste billede af ham i den vestlige kultur. Der kan skelnes mellem to hovedretninger i brugen af figuren: repræsentanter for staten og den juridiske tænkning så Theseus som en politisk modelfigur, mens forfattere og kunstnere, der arbejdede i mere populære genrer, så ham som en eventyrer, en utro elsker, en ulykkelig ægtefælle og en far. Inden for de rammer, som disse fortællinger satte, befandt Theseus sig i en sekundær position. Hans besejrede Minotaurus, hans forladte Ariadne og hans tragisk døde søn (Hippolyte) og hustru (Phaedra) blev hovedpersoner. Theseus får kun hovedrollen som hovedperson, når han skal konfrontere den unge, arkaiske kultur. Dette tema blev relevant allerede i det tyvende århundrede.

Minde om Theseus i Athen

I Athen var Theseus en af de mest ærværdige helte fra begyndelsen af den historiske æra. De rejsende fik vist det sted, hvor Ægeus boede, og hvor denne konge slog bægeret med forgiftet vin ud af Theseus' hænder, samt det sted, hvor Theseus forbandede athenerne, inden han gik i eksil (det blev kaldt Arateria - "forbandelsernes sted"). Theseus blev anset for at være grundlæggeren af en række vigtige festivaler: Theseus (som der blev indsamlet penge til gennem en særlig skat, "fem drakmer for Theseus"), Ossophoria ("offeret af klaser"), Panathenaia, Sinoia (Metekia) og Cybernesia (en havfest, der fejres i Piræus). Man mener, at denne konge var den første i Hellas, der prægede mønter (faktisk dukkede de første mønter i regionen først op i det 7. århundrede f.Kr.), og at han indledte koloniseringen af Lilleasiens nordvestlige kyst, som blev til Ionien. Athenerne beholdt det 30-sæders skib, som Theseus sejlede fra Kreta i, indtil slutningen af det fjerde århundrede f.Kr. Det blev gradvist fornyet, hvilket gav filosofferne anledning til konstant diskussion: "nogle hævdede, at den forblev sig selv, andre, at den var blevet et nyt objekt". Nogle antikke forfattere tilskriver Theseus fænomenet ostrakisme - udelukkelse af en person, der var farlig for demokratiet ved at stemme på lerkar - (man formodede, at Theseus var den første person, der blev udstødt fra Athen på denne måde). I athenske vasemalerier fra begyndelsen af det sjette århundrede f.Kr. blev Theseus' billede ikke mindre hyppigt anvendt end Herkules'.

I midten af det sjette århundrede f.Kr. begyndte Theseus' popularitet at aftage - formentlig fordi Pisistratus' og hans sønners erobringsmagt støttede kulten af Herkules. Theseus synes dog fortsat at have været æret af medlemmer af den magtfulde aristokratiske Alcmaeonides-familie. I 510 f.Kr. blev tyranniet styrtet, og snart begyndte de græsk-persiske krige, hvor Theseus' popularitet steg til nye højder. I slaget mellem Athen og Plataea mod perserne ved Marathon (490 f.Kr.), ifølge nogle vidner, "viste hellenerne Theseus i fuld rustning, der styrtede mod barbarerne foran de græske rækker. Senere beordrede oraklet athenerne til at finde resterne af helten og bringe dem til deres by. I 476 f.Kr. gennemførte den militære leder Kimon dekretet. Han besatte Skyros og begyndte at søge. De lokale hævdede, at der ikke fandtes nogen grav for Theseus på øen, men en dag bemærkede athenerne en ørn, der pillede på en gravhøj. De begyndte at grave på stedet og fandt en enorm kiste, ved siden af hvilken der lå et sværd og et spyd af kobber. Ingen var i tvivl om, at det var Theseus' grav. Kisten blev bragt til Athen, hvor den blev modtaget med jubel af hele folket og anbragt i et særligt bygget tempel, Theseion (senere blev der bygget tre andre helligdomme). Fra da af var der en statslig kult for Theseus. Den ottende i hver måned (tallet "otte" blev anset for at stå Theseus særligt nær) blev der ofret ofre, og Diodorus fra Sicilien skriver endda om "guddommelige æresbevisninger", men dette synes at være en overdrivelse: der må være tale om en heltekult.

Der er forskellige forklaringer på denne stigning i Theseus' popularitet. Nogle mener, at den er påvirket af Kimons personlige præferencer: denne krigsherre var enten oprigtigt interesseret i den legendariske konge af Athen, eller havde brug for en alliance med alkomæoniderne, som ærede helten, eller ønskede at vinde popularitet ved at introducere en ny kult. Andre forskere ser disse begivenheder som et forsøg fra Athens side på at retfærdiggøre sit krav på overherredømme blandt jonierne; i dette tilfælde blev billedet af Theseus "bærer af den imperiale idé". Der er også den opfattelse, at begivenhederne i 470-tallet f.Kr., hvor athenerne to gange måtte vende tilbage til ruinerne af deres by, fremkaldte associationer til den mytologiske sinokisme og tvang til en ny måde at se på myten om Theseus på. Endelig blev den joniske Theseus sat i kontrast til den doriske Herkules, som symboliserede Sparta, Athens største modstander efter nederlaget over perserne. Herkules' popularitet blev fra et vist tidspunkt forklaret ved, at Theseus, før han gik i eksil, havde givet sine slægtninge jordlodder, hvor kongens helligdomme lå, til sine frænder.

Antikke kunstværker

Mange episoder af Theseus' biografi blev kilde til plot for antikke kunstnere og billedhuggere. Den statue af helten, som Pausanias omtaler, og som stod i Messene i "Offerpaladset" ved siden af statuerne af Hermes og Herkules, stammer sandsynligvis fra den arkaiske æra. De tidligste af de daterede billeder stammer fra det ottende og syvende århundrede f.Kr. og bruger temaet minotaromache (kamp med Minotaurus). Disse billeder viser Theseus, skægløs i sin ungdom, nøgen eller iført en chiton, der altid holder sin fjende med venstre hånd ved hornene, halsen eller armen, mens hans højre hånd stikker et sværd ind i hans bryst. Ariadne står bag ham med en trådkugle i hånden, og på nogle af afbildningerne er der også Minos, Athene, Hermes og de athenere, der kom til Kreta med Theseus. Nogle gange bruger Minotaurus en sten som et våben. Sådanne billeder optrådte på vaser, på guldplader og i relief.

Fra det sjette århundrede f.Kr. og frem skildrede kunstnere og billedhuggere Theseus' bedrifter på hans rejse fra Tresenes til Athen (episoden med Periphetus begyndte senere end de andre). I begyndelsen var det vasemalerier, senere blev der tilføjet relieffer. Fra det sjette århundrede og fremefter opstod hele billedcyklusser med billeder af Theseus' sejre, nogle gange inklusive sejre over tyren fra Marathon og Minotaurus. Hvis sådanne cyklusser optrådte på skåle, blev minotauromachi afbildet på den indre overflade og andre bedrifter på den ydre overflade. Et typisk eksempel er en skål med røde figurer fra Vulci fra 420 f.Kr., som befinder sig på British Museum. Malerier med Theseus' bedrifter prydede væggene i Theseion og Parthenon, og helten blev afbildet med ansigtet af den mest indflydelsesrige athener fra den tid - Perikles.

Fra det femte århundrede f.Kr. og fremefter brugte kunstnere og billedhuggere andre temaer i forbindelse med Theseus: krigen mod amazonerne, episoden med Ariadne, kidnapningen af Helena og rejsen til Hades. De mange af disse billeder tilskrives af forskere det athenske forsøg på at fremstille Theseus som den "joniske Herkules". Historien om Theseus, der fandt sin fars sværd under en sten, begyndte at blive brugt senest i det sidste årti af det femte århundrede f.Kr. Pausanias beskriver kobberskulpturen om dette emne i den athenske akropolis; der er bevaret billeder på mønter og vægmalerier (Kampanian). Der er bevaret en række skåle med et maleri med en rød figur af Theseus, der ankommer til Athen. I sin venstre hånd holder han et spyd, og med sin højre hånd rækker han ud til Ægeus som et symbol på hilsen, men samtidig bliver han lidenskabeligt omfavnet af en kvinde (Artemis står bag Theseus, til højre for ham serverer de allerede et bæger med forgiftet vin for ham. Scenen, hvor Ægeus slår bægeret ud af hænderne på sin søn, er afbildet på et terrakotta-relief og en række kopier, der er bevaret på forskellige museer.

Der er bevaret fire skåle med røde figurer, som viser episoden med Minos' ring: Theseus hilser på Poseidon, Amphitrite holder allerede en krans, som hun vil give helten. I et tilfælde, på krateret fra Akragantes, deltager Glaukos også i denne scene. Vasen, hvor Ariadne holder et æble frem til Theseus som et tegn på hendes kærlighed, er bevaret. På to andre billeder (på det første står begge to, og Theseus kan se indgangen til Labyrinten bag sig, mens dronningen på det andet billede sidder, og bag hende ses en statue af gudinden, og bag Theseus står en hoplite. I frisen i Amikles fører prinsen den bundne Minotaurus ind i Athen.

Kidnapningen af Helena var emnet for et relief på Apollons trone i Amikles, et maleri med en rød figur på en protokrinthisk lekif fra det syvende århundrede f.Kr. og et maleri på en etruskisk vase fra Volsinia, som opbevares i München (hvor Theseus bærer Helena, fulgt af Pirithoi, og kigger tilbage på sine forfølgere). Ifølge Pausanias blev Theseus afbildet sammen med Piriphos på et maleri af Panenos i Zeus' tempel i Olympia. Ved siden af sin ven Theseus blev Polygnotus også malet af Polygnotus i et maleri, der skildrer livet efter døden, og som befandt sig i Delfi i de første århundreder e.Kr. Ifølge Pausanias holder Theseus på dette maleri "sit eget og Pirithoi's sværd i hånden". Der er bevaret en apulisk vase, hvor Theseus pines af Aerynia, og en prøve af et etruskisk vægmaleri fra Corneto, hvor slanger har viklet sig om ham. Et attisk krater i Metropolitan Museum of Art viser Herkules' udseende i livet efter døden (Theseus sidder på en klippe).

Antik litteratur

De tidligste overleverede litterære tekster, der nævner Theseus, er Homers Iliaden og Odysseen. I Iliaden er den "udødelige" konge af Athen en af de mægtige helte, ved hvis side kongen af Pylos, Nestor, kæmpede mod kentaurerne. I Odysseen ønsker titelpersonen, der er steget ned i underverdenen, at se "den herlige, gudfødte Theseus, kongen Piritoi", men han tvinges til at forlade stedet før dette møde. Ifølge Plutarch blev linjen, der henviser til Athens konge, indsat i Odysseen allerede i det 6. århundrede f.Kr. på ordre af Pisistratus, der ønskede at behage athenerne på denne måde; forskere indrømmer dog, at både linjen og henvisningen i Iliaden kan være blevet indsat på det tidspunkt, hvor den kanoniske tekst af digtet blev skrevet.

Theseus blev hovedpersonen i det episke digt Theseus, hvis forfatter er ukendt. Det er denne tekst, som ikke er bevaret den dag i dag, der blev kilden til handlingsmateriale for alle efterfølgende antikke forfattere. Formentlig havde Theseus ikke et klart afgrænset billede, og derfor er senere værker meget forskellige fortolkninger. De bedrifter, som helten udførte i sin ungdom på vej fra Trezen til Athen, fik ikke særlig opmærksomhed af de antikke forfattere: de lignede Herkules' bedrifter og så derfor markant mere blege ud. Myten om Theseus' rejse til Kreta var mere populær, men kilderne nævner oftere den del, der vedrører Ariadne. Digterne i det hellenistiske Grækenland og Rom skriver med sympati om Ariadne, som blev forladt af sin elsker, men de giver ikke Theseus skylden for hændelsen: i deres fremstilling udfører helten simpelthen Dionysos' vilje, når han efterlader Ariadne på Naxos.

Bacchylides dedikerede et af sine dithyramber til mødet mellem Theseus og hans far. Tragedierne Aegeus blev skrevet af Sofokles og Euripides og handlede om det samme møde og prinsens sejr over tyren fra Marathon. Sofokles' tragedie Theseus, der er kendt fra flere papyrusfund, fortæller om titelpersonens sejr over Minotaurus. Euripides havde også et skuespil med samme titel, men der er ingen pålidelige oplysninger om dets indhold; kilderne nævner "Theseus" af Achaeus af Eretria og "Theseus" af Aulus Cremucius Corda (tidligt i det første århundrede e.Kr.). I Aischylos' Eleusinianer og Euripides' Tiggerne (422

Historien om Theseus og Phaedrus er blevet den mest betydningsfulde i verdenslitteraturen. Det menes at have sin oprindelse i det athenske drama i det femte århundrede f.Kr. Det blev først brugt af Sofokles, som skrev tragedien Phaedrus, hvoraf kun fragmenter er bevaret. Senere (ca. i midten af 430-tallet f.Kr.) skabte Euripides et stykke kendt som Hippolyte, Cloaked": handlingen i det foregår i Athen, når Theseus er i de dødes rige, og i en scene indrømmer Phaedra åbent, at hun er forelsket i sin stedsøn, og erklærer derefter den tilbagevendende mand, at Hippolyte har voldtaget hende. Denne version af handlingen viste sig at være for uacceptabel for det athenske publikum. Euripides skrev derfor en anden version i 428 f.Kr. med titlen Hippolytos med en krans, hvor handlingen foregår i Tresene. Her hører tilskueren ikke nogen ærlige samtaler: Phaedra begår selvmord, og i hendes hænder finder de et brev med en falsk tilståelse. Den anden version blev gengivet i Pseudo-Hygins Fabulae, den første af Pseudo-Apollodorus, forfatteren af de homeriske Scholia, Ovid i Herodias og Lucius Année Seneca i tragedien Phaedra. Lycophron, der levede i den hellenistiske æra, skrev en tragedie om samme emne; Sopatra fra Paphos har skrevet en komedie med titlen Hippolytos. Generelt forsøgte forfatterne, der udviklede handlingen, at holde Theseus som en positiv helt: i deres skildring tror Athens konge først for let på sin kones bagvaskelse og forbander sin søn, men så angrer han, hvad han har gjort.

I en række antikke tekster optræder Theseus som en klog hersker og grundlægger af den athenske stat. I Herodots Historie nævnes han slet ikke (selv om den f.eks. henviser til slaget ved Marathon). Men allerede Thukydides har Theseus som en "klog og magtfuld hersker", der skabte orden i Attika. Nogle referencer til helten hos Sofokles, Euripides og Aristofanes tyder på, at han blev identificeret med den athenske polis; hans sejr over Minotaurus blev af de hellenistiske intellektuelle fortolket som Athens sejr over Kreta og civilisationens sejr over arkaismen. Fra midten af det femte århundrede f.Kr. blev Theseus ikke blot betragtet som en sinoicist, men også som grundlæggeren af demokratiet, selv om han stadig optræder i kilderne som konge. Denne tendens kan spores tilbage til Plutarch, som i sine sammenlignende biografier inkluderede Theseus' biografi sammen med Romulus', Roms grundlægger, i en biografi.

Det stjernebillede, der i dag er kendt som Herkules, blev i oldtiden kaldt for knæets stjernebillede, og nogle gamle forfattere forbandt det med Theseus. Således siger Gaius Julius Hyginus med henvisning til Hegesianactus, at i dette stjernebillede ser Theseus ud, som om han løfter en sten i Tresenes. Stjernebilledet Lyren, som ligger ved siden af stjernebilledet Knæet, tilhører ifølge Guingin også Theseus, "for han var dygtig i alle former for kunst og kunne bl.a. spille på lyren".

Theseus er forbundet med stjernebilledet Venus, der nu er kendt som den nordlige krone. Det er den samme krone, som helten fik af enten Amfitrite på havet eller Ariadne på Kreta.

Middelalderen

I middelalderen fik myten om Theseus en ny, allegorisk betydning i den kristne ånd. De gamle beretninger om den legendariske athenske konge blev nu opfattet som et kodet budskab om, hvordan Jesus Kristus (Theseus) steg ned i helvede (Labyrinten i Knossos) for at besejre Satan (Minotaurus). Kommentatorer af mytografiske skrifter skrev om det, og middelalderlige kunstnere skabte deres værker i denne retning. Forfatterne af kirkemosaikker og bogillustrationer fremstillede labyrinten både som et liv efter døden bestående af elleve cirkler og som en vej til hellighed, fuld af forhindringer, men uden alternativ.

En af de få undtagelser var Rosenromanen (1200-tallet), hvor episoden med rejsen til livet efter døden omfortolkes som værende tæt på myten om Orfeus og Eurydike: her elsker Theseus Pirifoi så højt, at han efter sin død følger sin ven ind i de dødes rige. I det 14. århundrede begyndte interessen for antikken at vokse i Italien, som på det tidspunkt gennemgik den tidlige renæssance. Giovanni Boccaccio skrev især det episke digt Theseis (1339-1342), der er tænkt som en beskrivelse af Theseus' kampagne mod amazonerne og hans indblanding i de tebanske anliggender (her er indflydelsen fra Statius' Thebaid tydelig). "Theseside" havde en markant indflydelse på opfattelsen af den antikke mytologi i hele renæssancens Europa, men titelfiguren indtager en beskeden plads i den, idet den blot er dommer i konflikten mellem de centrale personer. Omkring 1380 skabte den engelske digter Geoffrey Chaucer sin egen variation af denne historie i The Knight's Tale, der er en del af samlingen Canterbury Tales.

Tidlig moderne tid

William Shakespeare var den første til at skildre Theseus på en komisk måde. I hans komedie A Midsummer Night's Dream (1590'erne), der er skrevet delvist under indflydelse af Chaucer, er handlingen indrammet af Theseus' (Athens hertug) bryllup med Hippolyta. Dette er baggrunden for dramatikerens fiktionaliserede historie, som også bruger myten om Minotaurus.

I barokken blev Theseus hovedpersonen i mange skuespil, der tjente som litterært grundlag for operaer. Han blev kun lejlighedsvis titelperson, og i disse tilfælde var handlingen baseret på en fiktiv kærlighedshistorie mellem Medea og Aegla. Det mest berømte af disse værker var Jean-Baptiste Lullys opera med en libretto af Philippe Kino (Medea, der indser, at hendes lidenskab er håbløs, beslutter sig for at forgifte Theseus, men Ægeus genkender ham i sidste øjeblik ved hjælp af sit sværd. Denne musikalske tragedie var en stor publikumssucces. I 1713 skrev George Frideric Händel (med en libretto af Nicolo Francesco Heim) en opera om samme emne. Andre musikværker om dette tema er Francesco Provenzales Theseus (1658), François-Joseph Gossec's Theseus (1782) og Gaspare Spontini's Teseo riconosciuto (1798).

Historien om Theseus og Ariadne blev populær. Ariadne-skuespillene blev skrevet i det 17. århundrede af Ottavio Rinuccini, Vincenzo Giusti, Thomas Corneille, Ivan Gundulich og William Davenant, og i det 18. århundrede af Pierre Jacopo Martello. Lope de Vega er krediteret for stykket Labyrinten på Kreta, og Alexander Ardi for Den bortførte Ariadne. Alle disse værker har dannet det litterære grundlag for adskillige operaer, herunder Ariadne af Claudio Monteverdi, Robert Camber, Benedetto Marcello, Giuseppe Maria Orlandini, Ariadne og Theseus af Nicola Porpora, Ariadne bedraget og senere gudinde af Reinhard Kayser, Ariadne på Kreta af George Frideric Handel og andre.

En karakter med en tragisk skæbne blev Theseus i mange tilpasninger af myten om Phaedrus og Hippolytus: et offer for omstændighederne, han tror på sin yndlingskone og ødelægger sin egen søn. Robert Garnier var den første i moderne tid, der tog emnet op (tragedien Hippolyte, 1573), efterfulgt af Gabriel Gilbert (1647) og Michel Bidart (1675). Den mest berømte er Jean Racines tragedie Phaedra (1677), som blev en af de tre kanoniske behandlinger af emnet (efter Euripides og Seneca). I musikken har Jean-Philippe Rameau (Hippolytus og Arisia, 1733-1757) og Christoph Willibald Gluck (Hippolytus, 1745) brugt dette emne.

Nogle gange optræder Theseus som en klog hersker og grundlægger af en stat. Det er især tilfældet i Niccolò Machiavellis Den suveræne (1513) og François de Fenelons Dialoger om de døde.

Myten om Minotaurus er grundlaget for en serie billeder på cassone (bryllupskister), som er skabt af en ukendt italiensk kunstner. Det er fire store paneler, der hver indeholder flere billeder. De franske klassicister Nicolas Poussin ("Young Theseus Finds His Father's Sword", 1630) og Laurent de La Gere ("Theseus in Tresen", ca. 1640) skildrer det øjeblik, hvor den unge helt finder det sværd og de sandaler, som Ægeus efterlod ham. Handlingen i disse malerier foregår blandt ruinerne, som de antikke forfattere ikke har; i La Gira samler Theseus et stort tårnfragment op og finder sin fars sko ubeskadiget under det. Resultatet er, at kunstnerne ikke illustrerer en græsk myte, men skaber deres egen myte.

Mellem 1547 og 1553 malede Francesco Primatriccio i en af sine skitser en scene, hvor Phædra anklager Hippolyta over for Theseus.

Fra det nittende til det enogtyvende århundrede

I det 19. århundrede blev Theseus anerkendt som en politisk forbillede af Georg Hegel (i forbindelse med den mulige tyske genforening) og Hugo Foscolo, som sammenlignede Athens konge med Napoleon. I det 20. århundrede udkom værker med Theseus som hovedperson - novellen af André Gide (1946) og romanen Kongen må dø (1958) og Tyren fra havet (1962) af Mary Renault. I begge tilfælde er fortællingen fortalt i første person. Gide abstraherer fra det mytologiske materiale for at tale om universelle problemer. Renaud, der er overbevist om, at Theseus var virkelig, fortolker myten så realistisk som muligt, idet han placerer sin figurs liv i forbindelse med kampen mellem patriarkat og matriarkat og kæder mordet på Minotaurus sammen med ødelæggelsen af Knossos' palads.

De traditionelle temaer i den europæiske litteratur blev fortsat udviklet. Myten om Theseus og Ariadne blev brugt af Johann Gottfried Herder (Ariadne), Emil Ludwig (Ariadne on Naxos) og Marina Tsvetaeva (Ariadne). Sidstnævnte skrev også stykket Phaedra og ønskede at skrive stykket Helen, som skulle have været den sidste del af trilogien, men denne plan blev ikke realiseret. Algernon Swinburne (1866), Gabriele D'Annunzio (1909) og Miguel de Unamuno (1910) har også skrevet om Theseus og Phaedra. Theseus optræder i operaer af Jules Massenet (Ariadne, 1906), Bohuslav Martinou (Ariadne, 1958) og i en række musikalske værker baseret på Racines Phaedra.

I den europæiske litteratur blev labyrintmotivet populært, og billederne af Minotaurus og Theseus blev genfortolket. For Julio Cortázar (Kings, 1949) og Nikos Kazantzakis (Theseus, 1953) er kongen af Athen en civiliserende helt, der i Minotaurus ser den dyriske side af den menneskelige natur og besejrer den. For Marguerite Yourcenar er Minotaurus indbegrebet af Theseus' egen skæbne, således at denne pr. definition ikke kan vinde kampen og komme ud af labyrinten. Jorge Luis Borges fremstillede i sin roman Asterius' hus (1949) Minotaurus som et væsen, der betragter sig selv som en gud, som "befrier de mennesker, der ofres til ham, fra det onde" og forventer at modtage den samme befrielse fra Theseus. Oftest er temaet dog af interesse for forfattere uden for Minotaurus-forbindelsen: litterære helte, der er fortabt i en labyrint, fremstilles som Theseus' særlige tvillinger, der har mistet Ariadne-tråden. Det sker i værker af Emile Zola, Franz Kafka, Jean Cocteau, Max Frisch og Alain Rob-Grieux. Læseren, der er fortabt i den labyrintiske tekst, kan også finde sig selv i rollen som Theseus (et typisk eksempel er Umberto Eco's The Name of the Rose, 1980).

Myten om Theseus danner rammen om en række fantasyromaner. Det drejer sig om Minotaurens labyrint Robert Sheckley (1990), The Assassination of Theseus af Kir Bulychev (1994), Ariadne's Thread af Fred Saberhagen (2000), Helmet of Terror af Viktor Pelevin (2005), Bull from the Machine af Henry Lyon Oldie (2017) og andre værker.

Den klassicistiske billedhugger Antonio Canova, der arbejdede i slutningen af det 18. og 19. århundrede, skabte en række statuer, der forestiller Theseus i kamp med Minotaurus. De skildrer Theseus som en brutal helt, der ikke kender til medlidenhed, eller som en melankolsk mand, der er bedrøvet over sin sejr. Impressionisten Lovis Corinth afbildede Theseus på en ironisk måde i Ariadne på Naxos. Her er Theseus, der holder den sovende Ariadnes hoved i sit skød, tydeligt forskrækket over Dionysos' procession, som nærmer sig. Denne scene symboliserer en slags hævn over det arkaiske element i dets kamp mod civilisationen. Surrealisterne André Masson, Salvador Dali og Pablo Picasso fortolkede myten på en lignende måde.

Theseus har været genstand for en række spillefilm. I 1960 blev filmen "Minotaurus, det vilde dyr fra Kreta" udgivet (rollen som Theseus blev spillet af den amerikanske atletikudøver Bob Mathias). I 1962 lavede Jules Dassin en film med titlen Phaedra, hvor handlingen blev flyttet til det moderne Grækenland. I 1971 lavede Sovjetunionen en tegnefilm kaldet Labyrinth. Theseus' bedrifter".

Der blev udgivet to amerikanske film i 2010'erne: Tarsem Singhs War of the Gods: Immortals (2011, med Henry Cavell i hovedrollen som Theseus) og Joshua Kennedys Theseus and the Minotaur (2017, med Marco Munoz i hovedrollen som Theseus).

Der er meninger om, at Theseus har eksisteret i virkeligheden, og at myten om hans sejr over Minotaurus er en beretning om Athens befrielse fra den kretensiske søfartsstyrke. Fritz Schachermayr daterer især disse begivenheder til omkring 1500 f.Kr. og kæder dem sammen med det minoiske udbrud. Myten om sejren over marathontyren er sandsynligvis en allegorisk beskrivelse af Marathons tiltræden i Athen. Den gamle tradition, der fortæller om den athenske synoikisme, er generelt troværdig blandt forskere, men der er debat om en række grundlæggende spørgsmål. Der er ikke enighed om, hvorvidt synoikismen var rent politisk (sympati) eller relateret til flytningen af en del af befolkningen i Attika til det nye center. Det er heller ikke klart, hvornår regionens forening fandt sted: nogle mener, at det var i den mykenske æra og i det 10.-9. eller endda 8. århundrede f.Kr. Fortalere af sidstnævnte teori hævder, at antikke mytografer kombinerede to personers træk i billedet af Theseus. Den ene er en typisk helt fra den græske mytologi, der dræber monstre og gennemfører militære felttog, og den anden er en hersker fra den mørke middelalder, under hvem Athen opstod som stat. Under alle omstændigheder mener forskerne, at billedet af Theseus er flerstrenget. Hans nedstamning fra Poseidon er forbundet med et lag af tidlig klassicisme, heltens sejr over monstre er moden klassicisme, og hans statslige aktiviteter er halvhistoriske og symbolske fortolkninger, der er karakteristiske for senantikken.

Der er en hypotese om, at Theseus oprindeligt sammen med sin ven Pirithoi hørte til den thessaliske mytologiske cyklus, og det var først i det syvende århundrede f.Kr., at legenderne om ham slog rod i det nordøstlige Attika, i Marathon-området. Det var muligvis ham, der var Lapithoi's konge, men hans plads blev senere overtaget af Pirithoi

Kilder

 1. Theseus
 2. Тесей
 3. 1 2 Плутарх, 1994, Тесей, 6—7.
 4. 1 2 3 Плутарх, 1994, Тесей, 3.
 5. Диодор Сицилийский, 2005, IV, 59, 1.
 6. Аполлодор, 1972, III, XV, 6—7.
 7. ^ "May I therefore succeed in purifying Fable, making her submit to reason and take on the semblance of History. But where she obstinately disdains to make herself credible, and refuses to admit any element of probability, I shall pray for kindly readers, and such as receive with indulgence the tales of antiquity." (Plutarch, Life of Theseus, translated by Bernadotte Perrin).
 8. ^ The theory, expounded as natural history by Aristotle, was accepted through the nineteenth century and only proven wrong in modern genetics: see Telegony. Sometimes in myth, the result could be twins, one born divine of a divine father, the other human of a human sire: see Dioscuri. Of a supposed Parnassos, founder of Delphi, Pausanias observes, "Like the other heroes, as they are called, he had two fathers; one they say was the god Poseidon, the human father being Cleopompus." (Description of Greece x.6.1).
 9. ^ Rock "which had a hollow in it just large enough to receive these objects," Plutarch says.
 10. ^ Compared to Hercules and his Labours, "Theseus is occupied only with the sacred Entrances that are local to the lands of Athens" (Ruck and Staples 1994:204).
 11. Felix Jacoby (Hrsg.): Das Marmor Parium. Weidmannsche Buchhandlung, Berlin 1904, S. 8–9 (Digitalisat [abgerufen am 23. April 2016]).
 12. από τη Βικιθήκη - Παυσανίας Αττικά Α

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato har brug for din hjælp!

Dafato er et nonprofitwebsted, der har til formål at registrere og præsentere historiske begivenheder uden fordomme.

Webstedets fortsatte og uafbrudte drift er afhængig af donationer fra generøse læsere som dig.

Din donation, uanset størrelsen, vil være med til at hjælpe os med at fortsætte med at levere artikler til læsere som dig.

Vil du overveje at give en donation i dag?