Eerste Slag bij de Marne

Annie Lee | 23 jan 2023

Inhoudsopgave

Samenvatting

De Eerste Slag om de Marne was een beslissende slag die plaatsvond in het gebied tussen de rivieren de Marne en Ourcq, ten oosten van Parijs, in de beginfase van de Eerste Wereldoorlog aan het Westelijk Front. Het Duitse leger, verwikkeld in het grote algemene offensief van het Schlieffenplan en op enkele kilometers van de Franse hoofdstad, werd onverwachts in de tegenaanval genomen door het Franse leger, dat ondanks zijn lange terugtocht zijn samenhang en offensieve geest had behouden; ook soldaten van het kleine Britse Expeditiekorps namen deel aan de gevechten.

De slag vond plaats tussen 5 en 12 september 1914 en eindigde in een Engels-Franse overwinning, mede dankzij een reeks strategische fouten van het Duitse opperbevel; de Duitsers moesten zich terugtrekken achter de Marne en vervolgens naar de Aisne. De Eerste Slag om de Marne vormde een beslissend moment in de Eerste Wereldoorlog, betekende het falen van de ambitieuze Duitse plannen en hun hoop op een overwinning binnen zes weken, versterkte het verzet en de strijdlust van de geallieerden en veranderde de oorlog in een lange uitputtingsslag in de loopgraven die nog vier jaar zou duren tot de definitieve nederlaag van het keizerlijke Duitsland.

Na de ingewikkelde fase van diplomatieke confrontatie in de julicrisis had de leiding van Duitsland, aangespoord door de generale staf die zich zorgen maakte over de Russische algemene mobilisatie die in de namiddag van 30 juli 1914 was afgekondigd, het onomkeerbare besluit genomen om Rusland en Frankrijk de oorlog te verklaren, nadat in de namiddag van 31 juli de Kriegsgefahrzustand was afgekondigd en in de namiddag van 1 augustus de algemene mobilisatie. De complexe oorlogsmachinerie van het keizerlijke Duitsland, zorgvuldig gepland door de Oberste Heeresleitung (OHL), bepaalde dat het begin van de algemene mobilisatie van het leger onmiddellijk moest worden gevolgd door het begin van militaire operaties ter plaatse. De Duitse generale staf achtte het namelijk van doorslaggevend belang om de uitstekende organisatie en snelheid van de mobilisatie te benutten om te anticiperen op de concentratie van de vijandelijke legers, met name de Russische, en om een massaal algemeen offensief te lanceren. De Duitse voorhoedeschepen trokken reeds op 2 augustus Luxemburg binnen zonder enige weerstand te ondervinden, terwijl België op 4 augustus het brutale ultimatum van Duitsland om het Duitse leger door te laten verwierp en besloot zijn troepen te mobiliseren, te proberen weerstand te bieden en de hulp van Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in te roepen.

De Duitse generale staf had sinds 1905, onder de beslissende impuls van generaal Alfred von Schlieffen, een ambitieus en gedurfd operationeel plan gepland om de hoofdmassa van het leger in het westen te concentreren en een beslissend groot offensief tegen Frankrijk te lanceren, dat binnen zes weken moest worden afgerond, terwijl het Russische leger in het oosten zou worden tegengehouden door een klein deel van de Duitse troepen en het grootste deel van het keizerlijke Koninklijke Oostenrijks-Hongaarse Leger. Het zogenaamde "Schlieffen-plan" voorzag in het inzetten van de meeste Duitse troepen in het westen op de rechtervleugel, die snel België ten noorden en ten zuiden van de Maas zou binnenmarcheren en vervolgens Noord-Frankrijk zou binnenvallen, rechtstreeks gericht op Parijs, waarbij het Franse leger zou worden verrast, dat van achteren zou worden omzeild en teruggedrongen tegen de Vogezen of de Zwitserse grens. Dit grandioze plan werd in 1912-1913 gedeeltelijk gewijzigd door de nieuwe chef-staf, generaal Helmuth Johann Ludwig von Moltke, die de algemene doelstellingen en strategische richtingen van het plan behield, maar uit vrees voor een Frans offensief in Lotharingen en de Elzas en een mogelijke Russische aanval in Oost-Pruisen de kracht van de rechtervleugel verminderde, de inzet van de linkervleugel versterkte en ook de Duitse verdediging in het oosten versterkte.

In 1911 had de nieuwe stafchef van het Franse leger, de energieke en vastberaden generaal Joseph Joffre, een nieuw en agressief strategisch plan aangenomen, het zogenaamde "Plan XVII". Het verschilde fundamenteel van het plan van zijn voorganger generaal Victor Constant Michel die, uit vrees voor een grootschalige vijandelijke invasie via België, van plan was de defensieve inzet uit te breiden tot aan de kust van het Kanaal, waarbij ook reservetroepen in de frontlinie zouden worden ingezet. Generaal Joffre daarentegen wilde dat het Franse leger resoluut de aanval zou inzetten en dat de troepen agressief zouden opereren volgens de theorieën van het offensief à outrance. De generaal voorzag een dubbele aanval van vier legers ten noorden en ten zuiden van de Moezel in de richting van de Ardennen en Lotharingen. De opperbevelhebber sloot de mogelijkheid niet uit dat de Duitsers België zouden binnenvallen in strijd met de neutraliteit van dat land, wat al vele jaren werd vermoed na de sensationele onthullingen van de beroemde Duitse spion Le vengeur, maar hij geloofde dat zij slechts met beperkte strijdkrachten in het zuidelijke deel van het land zouden oprukken; in dat geval zou een ander leger, het 5e dat in reserve werd gehouden aan de Oise, over de grens kunnen ingrijpen, zodra bevestigd werd dat de Duitse schending van de Belgische neutraliteit had plaatsgevonden.

Bovendien was generaal Joffre ervan op de hoogte gebracht dat, volgens vooroorlogse afspraken tussen de generale staf, die sinds 1906 voornamelijk door de generaals Ferdinand Foch en Henry Hughes Wilson waren ontwikkeld, een Britse Expeditiemacht (BEF) in Frankrijk zou landen om deel te nemen aan de strijd tegen de Duitsers. Na de Britse oorlogsverklaring aan Duitsland op 4 augustus, scheepten de eerste troepen zich al op 10 augustus in en binnen enkele dagen zouden de eerste twee korpsen van de BEF, onder bevel van generaal John French, tussen Maubeuge en Hirson worden ingezet om de Franse linkerflank in de havens van Boulogne, Le Havre en Duinkerken te ondersteunen.

Terwijl het Duitse leger snel en efficiënt de mobilisatie- en concentratieoperaties uit het herziene Schlieffen-plan in zijn definitieve versie van 1913 voltooide

Vanaf 13 augustus begon het algemene offensief van het Duitse leger in het westen; de krachtige rechtervleugel, die de beslissende opmars ten noorden en zuiden van de Maas zou maken, bestond uit meer dan 700 man. 000 soldaten verdeeld over drie legers; richting Brussel en Namen rukte het 1e leger van generaal Alexander von Kluck met zes legerkorpsen op en het 2e leger van generaal Karl von Bülow met nog eens zes legerkorpsen; op 17 augustus rukte het 3e leger van generaal Max von Hausen met vier Saksische legerkorpsen op richting Namen en Dinant. De opmars van de Duitse infanterie werd voorafgegaan door de twee cavaleriekorpsen van generaal Georg von der Marwitz en kolonel Manfred von Richthofen. De opmars van de Duitse rechtervleugel naar België werd niet gehinderd door het Belgische leger dat zich terugtrok in de richting van de Gette, en werd gekenmerkt door repressie, represailles en geweld tegen de bevolking. Het Duitse 1e leger van generaal von Kluck trok op 20 augustus Brussel binnen, terwijl de Belgen de Gette-linie verlieten en terugvielen naar Antwerpen.

In het midden van de Duitse opstelling marcheerden het 4e Leger van hertog Albrecht met vijf korpsen en het 5e Leger van Kronprinz Wilhelm met nog eens vijf korpsen, die tot taak hadden de Ardennen over te steken en de linkerflank van de oprukkende vleugel te beschermen, terwijl in Lotharingen en de Elzas het 6e Leger lag, voornamelijk bestaande uit Beierse troepen onder bevel van prins Rupprecht en het 7e Leger van generaal Josias von Heeringen. Deze troepen moesten hoofdzakelijk een dekkingsopdracht uitvoeren en de Franse troepen voor hen bezig houden.

Intussen was generaal Joffre begonnen met de in Plan XVII voorziene bewegingen en organiseerde hij de concentratie van zijn legers langs de Duitse grens en aan de oevers van de Maas, ten zuiden van de Belgische grens. Na een noodoproep uit België op 5 augustus liet de Franse opperbevelhebber vervolgens de eenheden van het 5e leger van generaal Charles Lanrezac de grens oversteken, aanvankelijk gepositioneerd in Champagne, op de linkerflank van de inzet. Vanaf 8 augustus begon generaal Joffre tegelijkertijd zijn hoofdoffensief met het 1e leger van generaal Auguste Dubail en het 2e leger van generaal Édouard de Castelnau in de Elzas en Lotharingen; ook zette hij het 3e leger van generaal Pierre Ruffey en het 4e leger van generaal Fernand de Langle de Cary in beweging, die een beslissende aanval in de Ardennen zouden doen.

Na een mislukte eerste Franse aanval in de Elzas bij Mulhouse, stonden de tegengestelde legers tussen 20 en 24 augustus aan het hele front tegenover elkaar in de zogenaamde Slag aan de grenzen. In het zuiden, in Lotharingen, rukten de Fransen aanvankelijk op tot Morhange en Sarrebourg waar ze echter op 20 augustus een tegenaanval kregen van de Beieren van Prins Rupprecht die, na enige aarzeling, tegen de aanvankelijke plannen in het initiatief namen en enkele belangrijke successen behaalden. In werkelijkheid hadden de Duitsers niet het numerieke overwicht en daarom leidde de aanval niet tot beslissende resultaten en dreven ze de Fransen terug naar een versterkte barrière voor Nancy, waardoor hun weerstandsvermogen toenam.

In de Ardennen stuitten de Franse legers, die volgens het optimistische plan van generaal Joffre alleen tegenover "zwakke troepen" uit Duitsland hadden moeten staan, in plaats daarvan op de twee legers van Kronprinz en hertog Albrecht, die op hun beurt oprukten in de richting van de Maas. In het moeilijke beboste terrein van de Ardennen werden felle gevechten geleverd waarbij de Fransen een reeks kostbare en vruchteloze frontale aanvallen uitvoerden onder Duits machinegeweervuur. De Franse legers van de generaals Ruffey en de Langle de Cary werden verslagen bij Virton en Neufchâteau en moesten op 24 augustus terugvallen richting Sedan en Verdun. Op de geallieerde linkerflank tenslotte slaagde het 5de Leger van generaal Lanrezac er tijdens de Slag om Charleroi (21-23 augustus) niet in de Samber- en Maaslinies te verdedigen tegen de convergerende aanval van het Duitse 2de en 3de Leger. Franse pogingen tot een tegenaanval werden opnieuw met zware verliezen afgeslagen en generaal Lanrezac, die vreesde afgesneden te worden, besloot alleen terug te trekken naar het zuiden. Op 23 augustus kwam ook het Britse Expeditiekorps, dat van Maubeuge naar Bergen was getrokken om de linkerflank van generaal Lanrezac te beschermen, in actie. Aangevallen door het 1e leger van generaal von Kluck, bood het aanvankelijk hardnekkig weerstand maar moest uiteindelijk om beurten terugvallen om contact te houden met de Franse linie die in volle aftocht was.

Mars van het Duitse leger naar het zuiden

Generaal Joffre was teleurgesteld over de mislukking van Plan XVII; hij vond dat de nederlaag vooral te wijten was aan het gebrek aan energie van zijn generaals en vond dat zijn strategieën juist waren geweest. Zijn algemene terugtrekkingsbevel van 25 augustus was in overeenstemming met de veldbesluiten van de legercommandanten, maar de generaal was vastbesloten tijd te winnen door een zwaar bevochten terugtocht te organiseren en tegelijkertijd een grote troepenoverdracht van de rechtervleugel naar de linkervleugel uit te voeren, terwijl hij de positie van Verdun in het centrum in bezit zou houden. Ondertussen maakte het Britse Expeditiekorps, na Mons te hebben verlaten, een moeilijke terugtocht onder druk van het 1e Leger van generaal von Kluck: op 25 augustus bij Landrecies kwam het Britse I-korps in ernstige moeilijkheden, terwijl op 26 augustus bij de Slag om Le Cateau het II-korps van generaal Horace Smith-Dorrien dreigde te worden vernietigd en pas na zware verliezen naar het zuiden ontsnapte.

Op 28 en 29 augustus, terwijl de Franse 3e en 4e Legers de opmars van het Duitse 4e en 5e Leger hardhandig tegenwerkten, gaf generaal Joffre aan generaal Lanrezac, bevelhebber van het 5e Leger, opdracht zijn terugtocht te staken en een tegenaanval in te zetten. In de Slag bij Guise-Saint Quentin brachten de Fransen zware verliezen toe aan het Duitse 2e leger van generaal von Bülow en behaalden enkele plaatselijke successen, waardoor de Duitse opmars zesendertig uur lang werd tegengehouden. Uit angst om overvleugeld te worden, hervatte generaal Lanrezac uiteindelijk zijn terugtocht op 31 augustus. Eind augustus hadden de Fransen ongeveer 260.000 doden, gewonden en vermisten verloren en trokken zich terug over het front. De algemene opmars van het Duitse leger, die onstuitbaar leek, stuitte ook op aanzienlijke logistieke problemen: de spoorwegen naar de veroverde gebieden waren niet opgewassen tegen het vervoer van de enorme hoeveelheden voorraden die noodzakelijk waren voor de opmars van de Duitse legers; de soldaten moesten 50 of 60 km per dag lopen met al hun uitrusting; de voorraden die de spoorwegemplacementen bereikten, bleven daar vaak steken en ondanks de opening van nieuwe wegen konden de beschikbare voertuigen niet voldoen aan de behoeften van vijf legers die tegelijkertijd in beweging waren. Operationeel gezien kwam het front elke dag dichter bij Parijs: in dit gebied lag een dicht netwerk van spoorwegen dat de Fransen in staat stelde hun troepen veel gemakkelijker te verplaatsen.

Duitse commandofouten

Eind augustus, na de gevechten van Le Cateau en St. Quentin, dachten generaal von Moltke en de andere Duitse generaals aanvankelijk dat zij nu de overwinning hadden behaald; zowel generaal von Kluck als generaal von Bülow stuurden rapporten waarin zij schreven over een "beslissende nederlaag toegebracht aan de vijand" en een "totale overwinning"; de vijand was in "volle aftocht". Generaal von Kluck, bevelhebber van het 1e Leger, meende, na het overwinnen van de vijandelijke verdediging bij Le Cateau en na de tekenen van desintegratie van de terugtrekkende vijandelijke troepen, dat hij nu definitief het vermogen van de Britse Expeditiemacht om weerstand te bieden had vernietigd. De opmars van de Duitse rechtervleugel ging vanaf 29 augustus niet meer zuidwestwaarts, in de richting van de benedenloop van de Seine, zoals voorzien in het oorspronkelijke plan van Schlieffen, maar zuidwaarts in een algemene richting ten oosten van Parijs. Generaal von Moltke was al op 30 augustus op de hoogte van deze richting van de opmars; hoewel sommige historici deze opmars ten oosten van Parijs hebben beschouwd als een verkeerd persoonlijk initiatief van de veldcommandanten (met name de ambitieuze generaal von Kluck), was deze variant van het oorspronkelijke plan van Schlieffen, dat voorzag in een bredere opmars naar het zuidwesten, al overwogen in de verschillende operationele opties die vóór de oorlog door de Duitse generale staf waren bestudeerd en werd gedeeld door de OHL. Het lijkt erop dat het Duitse opperbevel ervan overtuigd was dat, in het licht van de geallieerde nederlaag, een grote manoeuvre ten westen van Parijs zinloos was geworden; bovendien is het waarschijnlijk dat de OHL zich zorgen maakte over de voortdurende verzwakking van de rechtervleugel en de aanzienlijke logistieke problemen die zich voordeden bij het veiligstellen van de bevoorrading ervan. De Duitse rechtervleugel had aanzienlijke verliezen geleden en had honderden kilometers gemarcheerd; hij was ook verzwakt doordat hij enkele reservekorpsen moest achterlaten om vijandelijke bolwerken te controleren, terwijl twee korpsen, het 11e en de Reservewacht, werden overgebracht naar het oostfront waar een Russische invasie van Oost-Pruisen werd gevreesd. Er waren ook zeer verontrustende geruchten dat Russische troepen vanuit de haven van Archangel over zee in Groot-Brittannië aankwamen en spoedig in Frankrijk aan land zouden gaan.

Gunstig nieuws kwam echter van de linkervleugellegers: het 4e leger was de Maas overgestoken en hertog Albrecht sprak van een "grote overwinning"; ondertussen rukte generaal von Kluck verder op en negeerde de aansporing van generaal von Bülow om bij Laon in oostelijke richting samen te komen en marcheerde zuidwaarts naar Compiègne en Soissons. Begin september ontstonden nieuwe twijfels en onzekerheden in het hoofdkwartier van OHL in Luxemburg; het optimisme van generaal von Kluck werd niet volledig gedeeld en minister van Oorlog Erich von Falkenhayn zelf had erop gewezen dat er geen tekenen waren dat er een beslissende overwinning was behaald; de vijand trok zich in goede orde terug met behoud van samenhang en de Duitse troepen hadden weinig gevangenen gemaakt en wapens achtergelaten.

Generaal von Moltke vaardigde op 2 september nieuwe algemene bevelen uit. Zij bepaalden dat het leger van generaal von Kluck zijn opmars naar het zuiden moest staken en in plaats daarvan een barragepositie in het westen moest innemen om de rechterflank van het leger van generaal von Bülow te beschermen tegen mogelijke Franse aanvallen vanuit de regio Parijs. In eerste instantie voerde generaal von Kluck deze bevelen niet uit en bleef oprukken naar het zuiden; op 4 september gaf generaal von Moltke vervolgens nieuwe bevelen en stuurde luitenant-kolonel Richard Hentsch naar het hoofdkwartier van het 1e leger. Volgens het nieuwe plan van de opperbevelhebber moesten generaal von Kluck en generaal von Bülow hun opmars staken en zich naar het westen en zuidwesten begeven om de rechterflank van de andere legers te dekken. Op de linkervleugel moesten het 6de en 7de Leger de Franse troepen in Lotharingen aanvallen, terwijl de hoofdaanval moest worden ingezet door het 4de en 5de Leger in de richting van Argonne, in de richting van Verdun en Nancy; tenslotte moest het 3de Leger van generaal von Hausen rechts of links ondersteuning bieden als de legers op de vleugels in moeilijkheden kwamen. Met deze nieuwe richtlijn werd het oorspronkelijke plan van Schlieffen om het Anglo-Franse leger door middel van een beslissende manoeuvre van de rechtervleugel te omsingelen, definitief verlaten en werden de commandanten te velde nog meer in verwarring gebracht.

Generaal Alexander von Kluck, die zeer vastberaden en agressief was, was niet onder de indruk van deze richtlijnen; hij en zijn chef-staf, generaal Hermann von Kuhl, bleven vol vertrouwen, zelfs nadat ze het nieuws hadden ontvangen dat de voorhoede had gemeld dat ze nieuwe Franse formaties hadden geïdentificeerd en nadat rapporten bevestigden dat er aan de vijandelijke kant uitgebreide troepenbewegingen in westelijke richting aan de gang waren. De troepen van het 1e leger bleven met succes oprukken naar het zuiden: Op 3 september bereikten het IIIe legerkorps van generaal Ewald von Lochow en het IXe legerkorps van generaal Ferdinand von Quast de Marne en begonnen deze over te steken tussen Nanteuil-sur-Marne en Château-Thierry; ondertussen was het IVe legerkorps van generaal Friedrich Bertram Sixt von Armin aangekomen op de Aisne en het IIe legerkorps van generaal Alexander von Linsingen bevond zich ten zuiden van de Oise bij Chantilly. In werkelijkheid vertoonde het 1e leger, dat twee weken lang onafgebroken had gemarcheerd en gevochten, België ten noorden van de Maas had doorkruist en herhaaldelijk Britse troepen had verslagen, tekenen van verzwakking en uitputting; eind augustus telde het 2.863 doden, 7.869 gewonden en 9.248 zieken. De troepen waren vermoeid en in slechte conditie door een tekort aan uitrusting en voorraden als gevolg van logistieke problemen. Hoewel zijn leger een deel van zijn offensieve kracht had verloren, vond generaal von Kluck het essentieel om de opmars niet te staken en de vijand geen ademruimte te geven door verder zuidwaarts te gaan; Parijs lag op zestig kilometer afstand.

Om 07:00 uur op 5 september ontvingen de generaals von Kluck en von Kuhl de nieuwe orders van het OHL en 's middags arriveerde luitenant-kolonel Hentsch op het hoofdkwartier van het leger; de twee commandanten gaven toe dat hun troepen moe waren en "aan de grens van hun kunnen", klaagden over het gebrek aan coördinatie tussen de legers en verzochten om versterking van het 3e en 7e Korps in reserve, die op dat moment bij Antwerpen en Maubeuge waren ingezet. Uiteindelijk stemden ze ermee in om generaal von Moltke's nieuwe dispositie te volgen, ook al hielden ze vol dat de Britten nu, na "herhaalde nederlagen", niet in staat waren om aan te vallen. De generaals von Kluck en von Kuhl hadden in de voorgaande dagen al besloten om het reserve IV Korps van generaal Hans von Gronau ten noorden van de Marne, dat zwak was en onvoldoende communicatiemogelijkheden had, te behouden om de rechterflank te beschermen tegen bedreigingen vanuit Parijs, die onwaarschijnlijk werden geacht, maar ze bleven vooral aandacht besteden aan het zuiden, waar ze het grootste deel van hun luchtverkenningen op richtten. In werkelijkheid heerste zelfs in het OHL een zeker optimisme; er werd weinig belang gehecht aan berichten over Franse troepenbewegingen in westelijke richting, die slechts werden geïnterpreteerd als achterhoedegevechten.

Organisatie van het Franse tegenoffensief

Generaal Joffre had besloten tot een algemene terugtocht na de ongunstige uitkomst van de grensgevechten, maar legde zich niet neer bij een nederlaag; in zijn "Algemene Instructie nr. 2" van 25 augustus, waarin nieuwe tactieken werden aangegeven om de samenwerking tussen infanterie en artillerie te verbeteren en onvoorzichtige frontale aanvallen te vermijden, overwoog de opperbevelhebber reeds de oprichting van "een nieuwe groep strijdkrachten" met enkele uit de Elzas en Parijs overgebrachte korpsen en divisies die in de regio Amiens of aan de Somme zouden worden ingezet om de Duitse rechtervleugel te omsingelen. Aanvankelijk had generaal Joffre gehoopt de Duitse legers te kunnen stoppen op de lijn van de Somme en de Oise, maar de Britse nederlaag bij Le Cateau en de daaropvolgende terugtocht van de BEF dwongen hem dit optimistische plan op te geven en de voortzetting van de algemene terugtocht naar de Seine te bevelen. Tijdens de dagen van de terugtocht heeft generaal Joffre veel energie gestoken door naar de commandoposten van de legers te gaan om de situatie te controleren, versterkingen voor het front te verzamelen en ook veel generaals te vervangen door nieuwe hogere officieren, die hij optimistischer achtte en vastbesloten om met de grootste vastberadenheid te vechten.

Het Franse opperbevel vernam al snel in de eerste dagen van september dat de Duitse rechtervleugellegers hun opmarslijn leken te hebben gewijzigd en niet langer naar het zuidwesten maar rechtstreeks naar het zuiden trokken; onderschepte berichten van verschillende Duitse eenheden en luchtverkenningen kwamen tot deze conclusie. Het nieuws werd bevestigd door nieuwe rapporten van Franse en Britse verkenningsvliegtuigen op 3 september; de Duitse rechtervleugel was inderdaad uitgeweken naar de Ourcq en de Marne.

De Britse Expeditietroepen bereikten de Marne op 2 september en staken de volgende dag over, waarbij ze de bruggen opbliezen; in dertien dagen waren de Britten bijna 250 kilometer teruggevallen, waarbij ze hardnekkig vochten en veel achterhoedegevechten uitvoerden. De Britse troepen waren moe en generaal French zelf leek ontmoedigd, omdat hij vond dat zijn troepen vooral een paar dagen rust nodig hadden; na de nederlaag bij Le Cateau was er aanvankelijk zelfs sprake van om de troepen terug te trekken naar de Kanaalhavens voor herontscheping. De Britse Expeditiemacht stopte even ten oosten van Parijs in de regio Meaux voordat ze de terugtocht hervatte. Op 2 september verliet de Franse regering de hoofdstad en verhuisde naar Bordeaux. Generaal Joseph Simon Gallieni werd benoemd tot militair gouverneur van de stad; de ervaren en vastberaden generaal toonde onmiddellijk grote energie en een sterke wil om de hoofdstad te verdedigen.

Generaal Gallieni besefte onmiddellijk de gunstige gelegenheid die het Franse leger kreeg door de verrassende omleiding van de Duitse opmars. De groepering onder bevel van generaal Michel Joseph Maunoury, het nieuwe 6e Leger dat door generaal Joffre als "manoeuvreermassa" werd georganiseerd en ten oosten van Parijs werd opgezet, telde er nu meer dan 150. Gallieni besloot op 3 september zelfstandig dat als de Duitse troepen ten zuidoosten van de hoofdstad bleven oprukken, zoals de rapporten en informatie van luchtverkenningen aangaven, het tijd was om ze in de flank aan te vallen; hij wachtte niet op specifieke orders van generaal Joffre, maar stuurde onmiddellijk offensieve disposities naar generaal Maunoury en ging vervolgens met de commandant van het 6e leger naar Melun om de situatie aan generaal French uit te leggen en hem te overtuigen mee te werken.

De Britse opperbevelhebber was niet aanwezig op het hoofdkwartier en Gallieni kon zijn plannen alleen uitleggen aan de chef-staf, generaal Archibald Murray, die echter niet erg geïnteresseerd leek en de voorstellen van de Franse generaal in het geheel niet accepteerde; de Britse troepen bleven terugvallen en trokken op de dag van 3 september ten zuiden van de rivier de Grand Morin voorbij. Dezelfde dag echter behaalde generaal Louis Franchet d'Esperey, de nieuwe commandant van het 5de Leger ter vervanging van generaal Lanrezac, meer geruststellende resultaten. Hij besprak de situatie met generaal Henry Hughes Wilson, de onderchef van de BEF; deze was positiever en sloot zich snel aan bij het algemene tegenoffensiefprogramma, waarbij hij de deelname van de Britse Expeditiemacht beloofde. Op 4 september kon generaal Franchet d'Esperey aldus generaal Joffre geruststellen en hem verzekeren van de "absolute medewerking van de Britten".

Terwijl sommige historici vooral de nadruk hebben gelegd op de vermeende beslissende rol van generaal Gallieni bij de beslissing om de Duitse rechterflank aan te vallen, hebben andere auteurs aangetoond dat het generaal Joffre was die tijdens de hele terugtocht de inzet plande en organiseerde om een dergelijk tegenoffensief mogelijk te maken; de plannen van de opperbevelhebber omvatten in feite het overbrengen van troepen van oost naar west om een nieuwe manoeuvreermassa te vormen waarmee Parijs kon worden beschermd en een tegenaanval op de Duitse rechtervleugel kon worden uitgevoerd. In feite waren de planning en organisatie van het tegenoffensief al dagen aan de gang op het Franse hoofdkwartier; in de praktijk draaide de discussie om de timing van de aanval: terwijl de belangrijkste medewerker van generaal Joffre, majoor Maurice Gamelin, van mening was dat het tijd was om aan te vallen, adviseerde generaal Henri Berthelot (adjunct-stafchef) nog even te wachten en het tegenoffensief pas te beginnen nadat de Franse legers de Seine en de Aube hadden bereikt. Blijkbaar protesteerde generaal Gallieni bij het horen van dit nieuws, omdat hij vreesde dat een verdere terugtrekking de uitkomst van de strijd in gevaar zou brengen. Generaal Joffre aanvaardde de adviezen van majoor Gamelin en generaal Gallieni en besloot op 6 september aan te vallen; ook generaal Berthelot sprak zich uiteindelijk uit voor de aanval.

Generaal Joffre verrichtte in de uren voor de aanval veel organisatorisch werk en stelde op 5 september de regering op de hoogte van zijn plannen, beschreef de strategische situatie als "uitstekend" en zei dat "men niet op een betere toestand kon hopen"; hij verklaarde vastbesloten te zijn "met al onze kracht" te vechten om "de overwinning te behalen". Op dezelfde dag vaardigde hij zijn "Algemene Instructies" nr. 5 en nr. 6 uit. Bij de eerste gaf hij het 3e leger van generaal Maurice Paul Emmanuel Sarrail, die generaal Ruffey had vervangen, het 4e leger van generaal de Langle de Cary en het nieuwe 9e leger waarvan generaal Ferdinand Foch het commando had overgenomen, opdracht hun terugtocht te staken en vanaf 6 september een tegenaanval in te zetten. In "Algemene Instructie Nr. 6", uitgegeven om 22.00 uur op 5 september, gaf hij de belangrijkste details van het offensief op de linkervleugel waaraan het 6e Leger van generaal Maunoury zou deelnemen, dat vanuit de regio Parijs in de richting van de Ourcq zou aanvallen, terwijl het Britse Expeditiekorps en het 5e Leger van generaal Franchet d'Esperey vanuit het zuiden in de richting van Montmirail zouden oprukken; het leger van generaal Foch zou de rechterflank van het 5e Leger in de buurt van de moerassen van Saint-Gond beschermen.

De Franse opperbevelhebber bleef tot op het laatst twijfelen aan de werkelijke wil van de Britten om de terugtocht te stoppen en deel te nemen aan het tegenoffensief, ondanks de verzekeringen van generaal Franchet d'Esperey en generaal Wilson; Joffre besloot generaal French persoonlijk te ontmoeten in het BEF-hoofdkwartier in Château Vaux-le Penil. Het was een dramatisch gesprek dat nog onzekerder werd door de moeilijke taalkundige verstandhouding tussen de twee hoge officieren; uiteindelijk verzekerde Frans, ondanks de krachtige aansporingen van Joffre, dat de Britten zouden deelnemen aan het algemene tegenoffensief op 6 september.

Het Duitse leger

In de oorspronkelijke plannen van generaal von Schlieffen zou de Duitse rechtervleugel bestaan uit 69 infanteriedivisies en 8 cavaleriedivisies, terwijl op de linkervleugel in Lotharingen en de Elzas slechts 10 infanteriedivisies en 3 cavaleriedivisies zouden overblijven, zodat de verhouding 7:1 zou zijn voor de legers die belast waren met de beslissende omsingelingsmanoeuvre door België en Noord-Frankrijk. Generaal von Moltke, die generaal von Schlieffen in 1906 opvolgde, achtte het echter noodzakelijk grotere troepen naar het oosten te sturen tegen de Russen en naar de Elzas en Lotharingen om die regio's te beschermen tegen een Frans offensief; daarom verloor de rechtervleugel 96 bataljons en werd de linkervleugel versterkt met 85 bataljons, wat in het nieuwe inzetplan neerkwam op 24 en een halve divisie. Zo daalde de krachtsverhouding tussen de twee vleugels van het Duitse leger in het westen tot 3:1 in het voordeel van de marcherende rechtervleugel. Bovendien verzwakte het Duitse leger in de loop van de strijd geleidelijk door verliezen, uitputting, de noodzaak om aanzienlijke bezettingstroepen en enkele legerkorpsen achter te laten om de forten van Maubeuge en Antwerpen te blokkeren. Na de eerste berichten over nederlagen in Oost-Pruisen bracht generaal von Moltke eind augustus twee legerkorpsen van het 2e Leger over naar het oosten. Op het beslissende moment van de Slag om de Marne was het Duitse leger dus in de minderheid en kon het slechts 44 infanterie- en 7 cavaleriedivisies met 750.000 soldaten opstellen.

Vanuit technisch en tactisch oogpunt leek het Duitse opperbevel het belang van vuurkracht en de revolutie in de oorlogskunst te hebben begrepen; de Duitse soldaat, uitgerust met het nieuwe, onopvallende Feldgrau-uniform en de Pickelhaube, de bezaaide leren helm van het Pruisische leger, werd bewapend met het 7,92 mm Mauser 98 vijf-schots geweer. Elk infanterieregiment had een mitrailleurcompagnie uitgerust met de betrouwbare en krachtige MG 08. Regimenten van de divisie- en korpsveldartillerie werden uitgerust met 7,7-cm kanonnen en 10,5-cm en 15-cm zware houwitsers die krachtige vuursteun konden bieden; de troepen werden getraind om met snelle manoeuvres op te rukken met steun van mitrailleurs, die niet alleen bij de verdediging maar ook bij de aanval essentieel werden geacht. Bovendien voorzag de Duitse theorie, volgens de Auftragstaktik-doctrine, in de decentralisatie van de tactische leiding op het slagveld en dus in de versterking van het initiatiefvermogen van lagere officieren en onderofficieren. Tijdens de campagne in het westen en de Slag om de Marne pasten de Duitse troepen over het algemeen deze tactiek toe en konden zij de mitrailleurcompagnie vooral inzetten als ondersteuning van de infanterie. In sommige fasen van de gevechten in België en aan de Marne lanceerde het Duitse leger echter massale aanvallen met dichte colonnes in dichte rijen zonder rekening te houden met de vuurkracht van moderne wapens.

Vanuit operationeel oogpunt had het Duitse leger aanzienlijke moeilijkheden op het gebied van de communicatie en slaagde het er niet in een adequate verbinding tussen de zich verplaatsende legers tot stand te brengen; als gevolg daarvan was de OHL, die eerst in Koblenz en vervolgens in Luxemburg ver achterop was geraakt, vaak niet tijdig op de hoogte van de ontwikkeling van de situatie en was het laattijdig op de hoogte van essentiële informatie. Generaal Helmuth von Moltke, in een wankele gezondheidstoestand, weinig optimistisch en zwaar op de proef gesteld door de spanning van de campagne, was niet in staat zijn belangrijkste ondergeschikten strikt te controleren, die soms op eigen initiatief fundamentele beslissingen namen.

Het Franse leger

Generaal Joseph Joffre was sinds 1911 de aangewezen opperbevelhebber van het Franse leger in geval van oorlog; afkomstig uit het militaire genie, had hij in de koloniën gediend en werd eerder beschouwd als een expert in transport en logistiek dan als een strateeg. Tijdens de campagne toonde hij vastberadenheid en vertrouwen in de overwinning ondanks de vroege nederlagen en de schijnbaar gecompromitteerde situatie; het 17e oorlogsplan bleek al snel ontoereikend, maar de generaal was in staat zijn inzet te reorganiseren door troepen te verplaatsen naar de beslissende punten en slaagde erin numerieke superioriteit te bereiken op de belangrijkste momenten en in de belangrijkste sectoren. Tijdens de Slag om de Marne hadden de geallieerden 56 infanteriedivisies, waarvan vijf Britse, en tien cavaleriedivisies, waarvan één Britse; in totaal ongeveer een miljoen soldaten.

Het Franse leger was de oorlog ingegaan met de tactisch-operationele theorieën van het totale offensief; deze tactische opvattingen, die door de meeste Franse generaals werden gedeeld, voorzagen in de zogenaamde attaque brusquée ('snelle en onstuimige aanval') en waren gebaseerd op de idealistische theorieën van het élan ('vitaal elan') en de 'Franse furie', die de Franse soldaat als vechter intrinsiek superieur achtten aan zijn tegenstander. De soldaat, nog steeds gekleed in het 19e eeuwse uniform met de lange blauwe jas en de oogverblindende pantalon rouge, was bewapend met het moderne 8 mm Lebel geweer met buismagazijn van acht ronden en het Saint-Étienne machinegeweer, maar de commando's twijfelden aan het werkelijke belang van dit wapen, dat als te zwaar en vooral als te munitieverslindend werd beschouwd. Wat de bewapening betreft, was de kracht van het Franse leger zijn uitstekende veldartillerie, die was uitgerust met het dodelijke 75 mm kanon dat was toegewezen aan de batterijen van de divisies en de reserve van het legerkorps, dat als veel beter werd beschouwd dan de Duitse veldkanonnen en dat dankzij zijn precisie, zijn gespannen afvuring, zijn bereik, zijn mobiliteit en vooral zijn indrukwekkende vuursnelheid van wel 20-30 kogels per minuut, in staat was de aanvallen van de infanterie te ondersteunen en het slagveld te domineren. Het Franse leger daarentegen had slechts 300 stukken zware artillerie van 105, 120 en 155 mm, die van beperkt nut werden geacht in de snelle bewegingsoorlog die de theoretici van de generale staf voor ogen hadden.

In feite leden de Fransen tijdens de eerste gevechten onder de superioriteit van de Duitse zware artillerie en leden zij zeer hoge verliezen door het buitensporige offensieve momentum en het voortdurende streven van de infanterie naar de beslissende frontale bajonetaanval. De Franse generaals beseften dat een ondoordachte keuze voor een grootscheeps offensief ten koste zou gaan van de Duitse machinegeweren, en hoewel het Franse leger tijdens de Slag om de Marne voornamelijk massale aanvalstactieken bleef toepassen, probeerden ze ook het beste te halen uit hun veldartillerie; 75mm batterijen werden bij gelegenheid geconcentreerd om constante en effectieve vuursteun te bieden, zowel ter ondersteuning van de aanvallende infanterie als om vijandelijke aanvallen af te slaan.

Het Britse leger

De Britse Expeditiemacht die op 20 augustus in Frankrijk landde, bestond uit drie legerkorpsen met vijf infanteriedivisies en één cavaleriedivisie; dit waren ervaren en goed getrainde reguliere beroepstroepen met voldoende logistieke ondersteuning. Na de bescheiden prestaties tijdens de Grote Boerenoorlog van 1899-1902 had het Britse leger een uitgebreid programma van hervormingen bevorderd door in 1906 de Keizerlijke Generale Staf op te richten en vooral de bewapening en logistieke organisatie van de strijdkrachten te ontwikkelen. De Britse infanterie, uitgerust in het moderne kaki uniform, betrad het veld gewapend met het uitstekende tien-schots Lee-Enfield geweer en het stevige Vickers machinegeweer, terwijl de artillerie het uitstekende 18-ponder snelvuur veldkanon had en ook goed voorzien was van 4,5-inch houwitsers en 60-ponder zware kanonnen.

Vanuit tactisch oogpunt benadrukte de Britse theorie het belang van vuurkracht, maar gaf nog steeds de voorkeur aan de aanval van dichtbij, voorafgegaan door het gebruik van kanonnen en machinegeweren; Victoriaanse tradities bleven vooral in de cavalerie-eenheden bestaan. In de generale staf was er, naast generaals met goede organisatorische vaardigheden, geen gebrek aan officieren van slechte kwaliteit en te zeer gehecht aan de oude tactiek. Veldmaarschalk John French, die op 14 augustus 1914 in Frankrijk aankwam, zou bescheiden leiderschapskwaliteiten tonen door moeizaam samen te werken met de Franse generaals; generaal Henry Wilson, plaatsvervangend hoofd van de keizerlijke generale staf, werd al snel de belangrijkste verbindingsofficier tussen de twee geallieerden. In de eerste gevechten toonden de Britten vasthoudendheid en goede schietvaardigheid, waardoor de Duitse troepen een goede indruk maakten; ze slaagden erin de cohesie te behouden ondanks een eindeloze en uitputtende terugtocht. Tijdens de Slag om de Marne namen zij deel aan het tegenoffensief door op te rukken naar de brede kloof die in het Duitse front was ontstaan, maar zij toonden zich buitensporig voorzichtig en rukten zeer langzaam op ondanks weinig tegenstand en bescheiden verliezen.

De gevechten op de Ourcq

Generaal Maunoury had, volgens de plannen van generaal Joffre, de hoofdaanval moeten inzetten door de blootgestelde rechterflank van het Duitse leger aan te vallen, waarvan de hoofdmassa ten zuiden van de Marne leek op te rukken, zich niet bewust van de Franse concentratie ten oosten van Parijs. Het 6de Leger was echter net gevormd door het samenvoegen van het 7de Legerkorps van generaal Frédéric Vautier uit de Elzas, de 5de en 6de Reserve Divisies van de generaals Henri de Lamaze en Charles Ebener, de uitgeputte cavalerie van generaal André Sordet en troepen die net waren overgebracht uit Noord-Afrika; het 4de Legerkorps van generaal Victor René Boëlle, dat eerder deel had uitgemaakt van het 3de Leger in de Ardennen, zou ook arriveren. Deze eenheden waren deels al verzwakt na de geforceerde marsen en gevechten in augustus en hadden weinig tijd gehad om hun inzet te organiseren, verkenningen uit te voeren en tactische details te bestuderen. Generaal Maunoury had besloten zijn troepen al in de ochtend van 5 september in beweging te brengen; de orders bereikten de leidende eenheden om 06.00 uur, slechts een uur voor het afgesproken tijdstip om de opmars te beginnen; de Fransen verwachtten geen sterke tegenstand en dachten dat het grootste deel van de Duitse troepen zich nog in het zuidwesten bevond.

Terwijl het grootste deel van het 1e leger van generaal von Kluck op weg was naar het zuiden en al de rivier de Grand Morin had bereikt, bleef het Duitse 4e reserve legerkorps van generaal Hans von Gronau, bestaande uit twee infanteriedivisies en een cavaleriedivisie, ten noorden van de Marne, rond de stad Nanteuil-le-Haudouin. Om 11.00 uur zag de Duitse cavalerie de Franse voorhoede in beweging en generaal von Gronau besloot, ondanks het gebrek aan informatie en de zwakte van zijn troepen, de opmars te staken en de gemelde troepen in het westen aan te vallen. Om 12.30 uur begon de Duitse artillerie de Franse troepen van de groep van generaal Lamaze te beschieten, die, zich niet bewust van de nabijheid van de vijand, zich net hadden opgehouden in de dorpen Iverny, Villeroy en Monthyon.

De Fransen werden aanvankelijk verrast door de Duitse aanval, maar konden deze tegenhouden dankzij 75 mm kanonvuur en de 55ste Reserve Divisie slaagde erin een versperringslinie op te zetten ten oosten van Iverny en Villenoy; een Marokkaanse brigade leed echter zware verliezen toen ze probeerde op te rukken en een Franse poging om op te rukken vanuit Villeroy werd ook afgeslagen door Duits artillerievuur. Verder naar het noorden ontstonden bittere gevechten in het bos van Tillières, waar de Franse 56ste Reservedivisie werd aangevallen door een Duitse divisie, terwijl verder naar het noorden de Franse 14de Divisie plotseling in gevecht raakte bij Bouillancy. Aan het eind van de dag van 5 september, die gekenmerkt werd door verwarde en bloedige gevechten, besloot generaal von Gronau de aanvallen op te schorten en zich voorzichtig terug te trekken naar een meer naar achteren gelegen linie; zijn troepen hadden zware verliezen geleden, voornamelijk door Frans artillerievuur, en bovendien was het duidelijk dat ze te maken hadden met een numeriek veel sterkere troepenmacht. De generaal vond de komst van versterkingen om zijn linies te consolideren dringend.

Generaal von Kluck en zijn stafchef, generaal Hermann von Kuhl, werden zich eindelijk bewust van de gevaarlijke situatie op de rechterflank van het 1e Leger, slechts verdedigd door het zwakke reserve IVe Legerkorps en onder toenemende druk van de nieuwe Franse groepering. Het slechte nieuws werd op 5 september om middernacht telefonisch door generaal von Gronau meegedeeld; de generaals von Kluck en von Kuhl besloten echter de slag ten oosten van Parijs te aanvaarden, het grootste deel van het leger, dat zich toen ten zuiden van de Marne bevond, te hergroeperen en in westelijke richting op de Ourcq aan te vallen. In de vroege ochtend van 6 september werd het IIe Pommerse Legerkorps van generaal Alexander von Linsingen teruggeroepen ten noorden van de Marne en richting Lizy-sur-Ourcq en Germigny-l'Évêque gestuurd, terwijl in de vroege middag het Pruisische IVe Legerkorps van generaal Sixt von Arnim ook het bevel kreeg zijn opmars ten zuiden van de Marne te staken en in geforceerde etappes naar het noordwesten te marcheren. Het lijkt erop dat de generaals von Kluck en von Bülow aanvankelijk dachten dat de Franse troepen in actie ten oosten van Parijs slechts achterhoedes waren en pas de ontdekking op 6 september van kopieën van de oproep van generaal Joffre aan de troepen verduidelijkte de situatie; op de OHL, op de hoogte van de laatste ontwikkelingen, realiseerden generaal von Moltke en kolonel Tappen zich dat de vijandelijke terugtocht voorbij was en de beslissende slag begon. Kolonel Tappen sprak over "de dag van de beslissing" en zei dat "we ze eindelijk hebben ingehaald", dat "het een zware strijd zal worden" en dat "onze dappere troepen hun taak goed kennen".

In de ochtend van 6 september bezetten de Franse voorhoedespelers het terrein dat was verlaten door het IV Reserve Korps dat zich 's nachts had opgesteld aan de oostelijke rand van het plateau van Multien, ten westen van de Ourcq; generaal Maunoury kreeg de opdracht het offensief te hervatten en op te rukken naar de steden Saint-Soupples en Marcilly met de reservegroep van generaal Lamaze; naar Penchard met de 45e Divisie en naar het plateau met het 7e Legerkorps van generaal Vautier. De gevechten begonnen om 10 uur, maar om 12 uur kwamen de twee divisies van het 2e Legerkorps van generaal von Linsingen op het slagveld aan en namen, na een geforceerde mars van zestig kilometer, posities in op de twee vleugels van de Duitse opstelling. Ondanks de komst van deze versterkingen hervatte generaal Maunoury koppig de aanvallen na de hergroepering van de troepen van generaal Lamaze; tot 16:30 lanceerden de Fransen voortdurende frontale aanvallen, maar waren niet in staat op te rukken op het open terrein dat door Duits vuur werd verslagen; bij Barcy werd de 55ste Divisie met zware verliezen afgeslagen, terwijl bij Chambry de 45ste Divisie en de Marokkaanse Divisie van generaal Ernest Joseph Blondlat geen succes hadden tegen de weerstand van de 3de Infanteriedivisie van generaal Karl von Trossel. Bij Etrépilly kreeg de 56ste Divisie, na een reeks mislukte aanvallen, een tegenaanval en slaagde erin de situatie te stabiliseren dankzij het vuur van vier 75 mm kanonnen die van dichtbij werden ingezet.

Ook in de andere sectoren leidde het offensief van het 6de Leger niet tot beslissende resultaten; terwijl de 63ste Divisie erin slaagde terrein te winnen en de Ferme de Champfleury en de stad Puisieux te veroveren, kreeg de Franse 14de Divisie verder naar het noorden een tegenaanval en herwon enkele van de posities die ze had veroverd. De gevechten waren zeer hevig en bloedig geweest en de Duitse troepen hadden ook zware verliezen geleden; de reserve van het IVe Korps was nu zeer verzwakt en moreel gespannen en ook het IIe Korps had versterkingen nodig. In de avond riep generaal von Linsingen de dringende tussenkomst in van het IVe Korps van generaal von Arnim, dat op bevel van generaal von Kluck vanuit het zuidoosten naderde; de eerste eenheden bereikten het gebied van de gevechten op 7 september om 02:00 uur.

Generaal von Kluck moest de situatie aan de Ourcq het hoofd bieden met onvoldoende krachten om succes te boeken. Hij was zich ervan bewust dat de verplaatsing van II en IV Korpsen een gevaarlijk gebied in het zuiden tussen Varreddes en Sancy-lès-Provins onbedekt had gelaten, dus om de situatie onder controle te houden en tijd te winnen besloot het commando van het 1e Leger het I en II Cavaleriekorps van de generaals von Richthofen en von der Marwitz in dit gebied in te zetten. In de nacht van 7 september besloten de generaals von Kluck en von Kuhl dat zij al hun troepen nodig hadden op de Ourcq; er werden berichten gestuurd naar het commando van het 2e Leger om te beschikken over het III en IX Korps, die op dat moment verder naar het westen vochten op de Grand Morin tussen Esternay en Choisy.

In de loop van de dag van 6 september had het Franse 6de Leger de 61ste Reservedivisie als versterking ontvangen; Generaal Maunoury had zoveel mogelijk troepen tot zijn beschikking nodig en de komst van de troepen was van het grootste belang. In deze fase, op 7 september, vond de beroemde episode van de "taxi's van de Marne" plaats: om het transport van het 4e Legerkorps van generaal Boëlle ten noorden van de Ourcq zoveel mogelijk te versnellen, nam de gouverneur van Parijs, generaal Gallieni, zijn toevlucht tot het geïmproviseerde middel om een deel van de 7e Divisie, die net uitgeput was aangekomen na een reeks geforceerde marsen, 50 kilometer noordwaarts over te brengen in haastig gevorderde taxi's van Parijs. Ongeveer 1.200 taxi's (voornamelijk Renault Type AG en Type AG-1) werden verzameld in het Hôtel des Invalides en geladen in de Parijse voorstad Livry-sur-Seine, elk met vier of vijf soldaten van het 103de en 104de Infanterieregiment. De troepen, ongeveer 4.000 soldaten, kwamen op 8 september om 02.00 uur aan op hun bestemming in de regio Nanteuil; tijdens het transport raakten de eenheden uit elkaar en bereikten ze ongeorganiseerd de plaats van hergroepering. Deze noodoverbrenging speelde eigenlijk geen beslissende rol en was van beperkt belang voor de uitkomst van de gevechten, maar de episode en de patriottische inzet van de Parijse taxichauffeurs werden de beroemdste symbolische weergave van de Slag om de Marne.

Ondertussen had generaal Maunoury in de ochtend van 7 september zijn aanvallen hervat, maar de Duitse reserve IV-korps en II-korps waren versterkt door de komst van de 7e en 8e divisies van generaal von Arnim van het IV-korps; de Franse aanvallen stuitten op sterke weerstand. De 45ste Divisie van generaal Antoine Drude werd gestopt door Duits artillerievuur ten oosten van Chambry en bij Puiseux gaf de 63ste Divisie in reserve tekenen van instorting. De situatie werd hersteld voor de Fransen dankzij de beslissende tussenkomst van de 75 mm kanonnen van het 5de Artillerie Regiment van Kolonel Robert Nivelle; de stukken vuurden snel met een snelheid van twintig kogels per minuut en verbrijzelden de Duitse infanterieaanval, waardoor de situatie tijdelijk werd gestabiliseerd. In het noorden slaagde de Franse 14de Divisie er niet in op te rukken, terwijl alle aanvallen van de 61ste Reserve Divisie tegen het dorp Betz werden afgeslagen door de Duitse 7de Divisie, die net was aangekomen na een geforceerde mars van zestig kilometer. Bij Étrépilly, verdedigd door twee regimenten van het 4de Reservekorps, vonden opnieuw hevige gevechten plaats; de Duitsers probeerden westwaarts op te rukken, maar werden geblokkeerd door Frans artillerievuur en in de namiddag werd een tegenaanval uitgevoerd door het 2de Zouave Regiment. De Duitsers trokken zich terug en het dorp viel tijdelijk in Franse handen, maar in de nacht deden de Duitsers een tegenaanval en keerden terug naar Etrépilly, waar rond de begraafplaats nachtelijke gevechten zonder succes plaatsvonden. Verder naar het zuiden hield de Duitse 3de Divisie, aangevallen door de Marokkaanse Divisie, haar precaire posities bij Varreddes met moeite vast.

Generaal von Kluck had in de nacht van 6 op 7 september het riskante besluit genomen om ook het 3e en 9e Korps terug te trekken uit de gevechtslinie op de Grand Morin en ze onmiddellijk op geforceerde marsen naar het noorden te verplaatsen om zijn opstelling op de Ourcq te versterken. Dit initiatief, genomen zonder voorafgaand overleg met generaal von Moltke of generaal von Bülow, creëerde een gevaarlijk gat in de Duitse linies op de rechterflank van het 2e leger en dreigde de algemene uitkomst van de strijd te beïnvloeden door de vijandelijke opmars te begunstigen, maar von Kluck, een agressieve en vastberaden bevelhebber, geloofde dat zijn cavalerie tijd kon winnen door de Franse opmars door het gat te vertragen; de generaal was ervan overtuigd, na het concentreren van zijn troepen, dat hij de Franse groepering die hem had aangevallen op de Ourcq kon verslaan en naar Parijs kon marcheren, waardoor de strijd in één klap beslist werd. Het 3e Berlijnse legerkorps van generaal Ewald von Lochow en het IXe Hanseatische legerkorps van generaal Ferdinand von Quast waren in de ochtend van 7 september vertrokken en naderden in geforceerde etappes; intussen bleven de troepen van het 1e leger met succes nieuwe aanvallen afslaan van het 6e leger van generaal Maunoury, dat ondanks versterkingen uitgeput en verzwakt was door zware verliezen.

Op 8 september wist de Duitse artillerie in de centrale sector van de linies bij Trocy-en-Multien de Franse aanvallen te blokkeren, terwijl op de hoogten ten oosten van Etrépilly het IVe Reservekorps van generaal von Gronau vermoeid en gedecimeerd was na drie dagen strijd. Na de hele dag onder Frans artillerievuur te hebben gelegen, kreeg het 's avonds gelukkig versterking van de pas gearriveerde 5e Divisie van het IIIe Korps, die onmiddellijk op linie werd gestuurd. De Duitse situatie was moeilijker in het zuiden, waar de 3de Divisie van het II Korps zware verliezen leed onder 75 mm kanonvuur en aanvallen van de Marokkaanse divisie; de divisie begon ook bedreigd te worden op de linkerflank door de Britse opmars in de kloof. In de loop van de dag besloot Generaal von Kluck de 3de Divisie terug te trekken, die Varredes verliet, de bruggen over de Marne vernietigde en verder naar het oosten posities innam op de hoogten van Congis-sur-Thérouanne. Aan de andere kant liep de flankerende manoeuvre op de noordelijke flank van de Franse 7de en 61ste Divisie op een mislukking uit. Na aanvankelijk terrein te hebben gewonnen door Étavigny te veroveren, werden ze geblokkeerd door het Duitse 4de Legerkorps van generaal von Arnim, dat versterkt was door de eerste aankomende eenheden van de 6de Divisie van het 3de Legerkorps.

Generaal Maunoury was zich ervan bewust dat zijn troepen geen beslissend succes konden boeken en verzwakten, en vreesde een Duitse tegenaanval in kracht; generaal Gallieni was bezorgd en drong er bij Maunoury op aan zijn posities "met de grootste energie" te behouden. Ook generaal Joffre erkende dat het 6de Leger niet meer kon aanvallen, maar rekende erop dat het in staat zou zijn de strijd in defensieve posities voort te zetten en de Duitse troepen tegen te houden; de opperbevelhebber besloot de 37ste Divisie en de territoriale troepen van generaal Albert d'Amade te sturen om de linkerflank te dekken. De commandant van het 6de Leger beschreef zijn troepen als "gedecimeerd en uitgeput" maar verzekerde dat ze "op alle posities" standhielden; hij speculeerde mogelijk om tijd te winnen door zich langzaam terug te trekken in de richting van Parijs.

Generaal von Kluck was nog steeds vol vertrouwen: Ondanks de toenemende druk op zijn linkerflank als gevolg van het grote gat waarin de Britten oprukten, deelde hij het opperbevel in de nacht van 8 op 9 september mee dat hij geloofde dat hij de volgende dag de overwinning zou behalen door middel van een beslissende aanval op de noordelijke flank, waarbij de twee divisies van het IXe legerkorps van generaal von Quast zouden aankomen, versterkt met de 6e divisie van het IIIe legerkorps en de reservebrigade van generaal Rudolf von Lepel die na het vertrek uit Brussel naar het zuiden trok. In feite werd de geïsoleerde positie van het 1e leger steeds gevaarlijker; in de ochtend van 9 september vernamen de generaals von Kluck en von Kuhl van generaal von Bülow nauwkeurig nieuws over de terugtrekking naar de Marne van het 2e leger, terwijl de Duitse cavalerie meldde dat de situatie in de kloof tussen de twee legers steeds kritieker werd.

De aanval van het IXe Legerkorps van generaal von Quast begon in de ochtend van 9 september op de noordelijke vleugel; de Franse 61e en 7e Divisie werden in een moeilijke positie gebracht en moesten terugvallen naar een achterste verdedigingslinie. De Franse situatie bleek nog moeilijker na de aankomst vanuit het noorden van de brigade van generaal von Lepel, die de weerstand van twee reservisten overwon, de weg ten zuiden van Nanteuil-le-Haudouin bereikte en de communicatie van de 61ste Divisie in gevaar bracht. De interventie van de 75 mm kanonnen van het 44ste Artillerieregiment en cavalerie-eenheden slaagde erin de situatie tijdelijk te stabiliseren en de Duitsers te stoppen. Ondertussen was de positie van de linkerflank van het Duitse 1e Leger echter verslechterd, zodat generaal von Kluck om 0930 uur het 2e en 4e Legerkorps moest terugtrekken naar Coulombs-en-Valois om de Britse opmars ten zuiden van de Marne het hoofd te bieden, terwijl generaal von Bülow aankondigde dat hij had besloten zich verder terug te trekken naar Dormans.

Generaal von Kluck organiseerde een bijeenkomst met zijn generaals om hun vastberadenheid op te hemelen en de aanval op de noordelijke vleugel te versnellen; hij leek nog steeds zeer vastberaden door te verklaren dat "elke soldaat overtuigd moest zijn van de overwinning" en dat als de aanval succesvol was "de eindoverwinning zou worden behaald". Generaal von Quast was ook optimistisch en geloofde dat de resterende Franse troepen zijn aanval op Parijs niet zouden kunnen stoppen. De situatie veranderde volledig na 11.30 uur toen luitenant-kolonel Richard Hentsch, door generaal von Moltke gestuurd om de situatie te beoordelen en mogelijke beslissingen te nemen, aankwam bij het hoofdkwartier van het 1e leger in Mareuil-sur-Ourcq.

De gevechten op de Petit en Grand Morin

Op 6 september begon generaal Franchet d'Esperey met de tegenaanval van het 5de Leger; nadat hij op 3 september generaal Lanrezac had vervangen, had de vasthoudende en strijdlustige nieuwe bevelhebber besloten vanuit het zuiden richting Montmirail op te rukken, in de hoop zijn offensief te coördineren met een aanval van de Britten vanuit het zuidwesten. Op 4 september had generaal Franchet d'Esperey een ontmoeting gehad met generaal Henry Wilson, die met dit plan leek in te stemmen en de Britse instemming had gegarandeerd.

De Franse troepen, uitgeput door de lange terugtocht, waren moe en verzwakt en generaal Franchet d'Esperey zelf was zich bewust van de moeilijke situatie; de commandanten en soldaten toonden niettemin elan en een hoog moreel. Voor het begin van het offensief werden de bewegingen van grote Duitse colonnes die zich van het front verwijderden en naar het noordoosten marcheerden, ontdekt; de Duitse verdediging voor het 5de Leger was in feite aan het verzwakken nadat het 2de en 4de Korps van de Generaals von Linsingen en von Arnim op bevel van Generaal von Kluck, uitgevaardigd om middernacht op 6 september, de sector Grand Morin verlieten om zich bij de rest van het Duitse 1ste Leger te voegen en de aanvallen van Generaal Maunoury op Ourcq te helpen afslaan. Generaal Franchet d'Esperey viel aan met drie legerkorpsen in de frontlinie: het 18e korps van generaal Louis de Maud'huy rukte op naar Montceaux-lès-Provins; het 3e korps van generaal Emile Hector Hache viel Courgivaux aan, terwijl het 1e korps van generaal Henry Victor Deligny Esternay aanviel. Generaal Gilbert Defforges' 10e Korps zou in reserve blijven, terwijl het cavaleriekorps zou proberen verbindingen te onderhouden op de flanken van het leger.

Het 18de Legerkorps concentreerde een grote massa 75 mm veldartillerie; generaal Maud'huy was van plan een krachtig voorbereidend bombardement uit te voeren alvorens Montceaux-lès-Provins aan te vallen en hergroepeerde meer dan 200 75 mm kanonnen van zijn legerkorps, versterkt door de batterijen van de 6de Divisie en de 53ste en 69ste Divisies in reserve. De Franse kanonnen vernietigden de Duitse artillerie, die slechts uit vier batterijen bestond, en richtten zich vervolgens op de infanteriestellingen; de stad werd bezet door elementen van drie Duitse regimenten van het 3e Legerkorps van generaal Ewald von Lochow, die zich, ondanks een als "monsterlijk" omschreven artilleriebombardement, verdedigden in de boerderijen die systematisch moesten worden veroverd door de Franse 35e en 6e Divisies; om 23.00 uur: 00, viel Montceaux-lès-Provins in handen van de Franse troepen.

Tegelijkertijd ontwikkelden de andere aanvallen van het 5de Leger zich langzaam en moeizaam tegenover de Duitse weerstand: het 1ste Legerkorps slaagde er niet in Esternay te veroveren, dat goed verdedigd werd door het Duitse IX Korps van generaal Ferdinand von Quast, terwijl het Cavaleriekorps stand hield zonder bij te dragen aan het offensief. Meer succes had het 10e Legerkorps van generaal Defforges, dat uiterst rechts tussenbeide kwam, het Duitse 10e Reservekorps van generaal Johannes von Eben aanviel en met succes de stad Charleville in de heuvels boven de Petit Morin bereikte. Veel soepeler verliep de opmars van de Britse troepen; de BEF marcheerde over terrein dat alleen werd verdedigd door Duitse achterhoede-eenheden en enkele cavalerie-eenheden, nadat het Duitse II- en IV-korps sinds de ochtend van 6 september op bevel van generaal von Kluck hun posities hadden verlaten en zich in geforceerde marsen naar de Ourcq begaven. In de avond bereikten de Britse voorhoedespelers zonder veel moeite de oevers van de Grand Morin tussen Crécy-la-Chapelle en Choisy-en-Brie. De opmars van de drie Britse legerkorpsen, die meer dan twintig kilometer achter de door generaal Joffre geplande vertreklijn begonnen, verliep met grote traagheid en voorzichtigheid ondanks de beperkte vijandelijke weerstand; aan de linkerkant stopte het I-korps onder generaal Douglas Haig, uit angst divisies van het Duitse I-cavaleriekorps tegen te komen, de opmars tot 15.30 uur, waardoor het Duitse IV-korps zich ongestoord kon losmaken in de richting van de Ourcq. De Britten vonden posities verlaten en leden bescheiden verliezen; generaal Franchet d'Esperey was zeer geërgerd door de Britse aarzeling en drong aan op een snellere opmars.

Ondanks de voorzichtige Britse opmars maakte generaal von Bülow zich grote zorgen; zijn troepen waren verzwakt en lagen steeds meer onder vuur, en de verplaatsing van het IVe Korps naar het Ourcq-front had zijn rechterflank gevaarlijk blootgesteld. Rond middernacht op 6 september besloot de commandant van het 2e Leger om het III en IX Korps terug te laten trekken ten noorden van Petit Morin, ten westen van Montmirail, in verbinding met hun linkerzijde met het reserve X Korps. Deze terugtrekkende beweging van ongeveer 15-20 kilometer vergrootte het gat van ongeveer dertig kilometer in de Duitse linies tussen de rechtervleugel van het 2e Leger en de linkervleugel van het 1e Leger dat alleen door de twee Duitse cavaleriekorpsen werd gedekt. De terugtrekkingsmanoeuvre werd met moeite uitgevoerd onder druk van de Fransen en kostte zware verliezen: bij de boerderij van Guebarrè werd een bataljon van het 10e Reservekorps van generaal von Eben afgesneden en omsingeld. De Fransen weigerden de overgave te accepteren en vernietigden de eenheid met een 75 mm artillerieconcentratie; 93 mannen werden gevangen genomen en 450 gedood.

De situatie van de Duitse inzet werd nog moeilijker toen generaal von Kluck op 7 september om 10 uur 's ochtends de riskante beslissing nam om zich terug te trekken van het front Petit Morin en het IIIe Legerkorps van generaal von Lochow en het IXe Legerkorps van generaal von Quast te verplaatsen naar de Ourcq. Deze riskante manoeuvre, die werd bemoeilijkt door het feit dat de twee korpsen in gevecht waren met de Fransen en daarom aanzienlijke problemen hadden zich los te maken alvorens naar het noorden op te rukken, vergrootte het gat aan de rechterkant van het 2e Leger van generaal von Bülow verder; deze bijna van Duitse troepen verstoken ruimte mat nu meer dan vijftig kilometer waardoor het Britse Expeditiekorps vrijwel ongestoord kon oprukken. Generaal von Bülow was ontzet toen hij vernam dat nog twee legerkorpsen zijn front hadden verlaten en probeerde zijn rechterflank te dekken door het 7de Legerkorps van generaal Karl von Einem in te zetten naast het 10de Reservekorps.

Op 7 september hervatte generaal Franchet d'Esperey het offensief; de Franse korpsen rukten methodisch op, probeerden zijdelingse contacten tussen de divisies te onderhouden en ontdekten al snel dat de Duitsers zich volledig aan het terugtrekken waren. Het hoofddoel van het leger was de stad Montmirail. Het 10de Legerkorps van generaal Defforges bereikte en overrompelde Grand Morin en ondervond slechts zwakke tegenstand van de achterhoede; aan de rechterkant bezette het 1ste Legerkorps van generaal Deligny uiteindelijk Esternay, dat al door de Duitsers was geëvacueerd, terwijl het 3de Legerkorps van generaal Hache het moest opnemen tegen enkele secties van het Duitse IX-korps dat er niet in was geslaagd zich tijdig los te maken. De 5e divisie van generaal Charles Mangin en de 6e divisie van generaal Philippe Pétain vielen aan, veroverden de steden Escardes en Courgivaux en bereikten de Grand Morin. Op 7 september hervatte de BEF haar langzame en aarzelende opmars naar het noorden; ondanks duidelijke tekenen van terugtrekking, marcheerden de Britse divisies de hele dag bijna zonder slag of stoot en stonden ze alleen tegenover zwakke cavalerie-eenheden; de Grand Morin werd uiteindelijk onder de voet gelopen. Een poging van generaal Gallieni om met de Britten samen te werken door de 8ste divisie van generaal Lartigue ten zuiden van Meaux op te schuiven, werd verijdeld door de Duitse machinegeweren van de 3de divisie van generaal von Trossel, die zware verliezen leden vanaf de noordelijke oever van de Marne.

Op 8 september boekte de BEF eindelijk meer vooruitgang en bereikte Petit Morin, dat na gevechten bij Sablonnières werd gepasseerd. Nadat de cavalerie in de problemen was gekomen, was het de infanterie van de 4e en 5e Divisie die erin slaagde de rivier over te steken. In de late namiddag vielen de Duitsers terug ten zuiden van de Marne in de streek van La Ferté-sous-Jouarre. Ondanks deze resultaten was generaal Joffre geïrriteerd door de Britse traagheid; in drie dagen tijd was de BEF, ondanks een overweldigend overwicht aan strijdkrachten, in een bijna vrije ruimte van slechts 40 kilometer opgerukt.

Tegelijkertijd had het Franse 5e Leger van generaal Franchet d'Esperey het offensief langs de hele linie hervat en belangrijke successen geboekt; terwijl het 10e Legerkorps van generaal Defforges naar rechts uitweek om de linkerflank van generaal Foch in moeilijkheden te ondersteunen in de moerassen van Saint-Gond, rukte het 1e Legerkorps vanuit het zuiden op naar Montmirail; de Duitse artillerie hield een intens vuur aan dat de opmars vertraagde. De Franse kanonnen hadden moeite de positie van de Duitse houwitserbatterijen te lokaliseren en konden hun vuur niet onderdrukken, maar de Fransen hervatten hun opmars en staken ten oosten van Montmirail de Petit Morin over. De Duitse artillerie belemmerde ook de opmars in het centrum van het 3e Legerkorps van generaal Deligny met haar voortdurende en effectieve interventie; de 5e Divisie van generaal Mangin was het leidende element van het legerkorps, maar door vijandelijk kanonvuur bereikte zij de zuidelijke oever van de Petit Morin pas 's avonds en haar eerste poging om deze over te steken werd om 20.00 uur afgeslagen.

De situatie van het Duitse 2e Leger werd echt kritiek door de successen die in het westen behaald werden door het 18e Legerkorps van generaal Maud'hury. In deze zeer kwetsbare sector werd na het vertrek van het door generaal von Kluck teruggeroepen korps de Duitse verdediging toevertrouwd aan het VIIe Korps van generaal von Einem, dat met de 14e Divisie Montmirail bezette en met de 13e Divisie de rechterflank bij Marchais-en-Brie dekte. De aanval van de twee divisies van het Franse 18de Korps werd voorafgegaan door een zwaar nachtelijk artilleriebombardement; de Fransen bereikten en overrompelden Petit-Morin en om 12 uur 's middags verpletterden ze met een gewelddadige aanval de Duitse verdediging en vielen ze Marchais-en-Brie aan; de stad viel 's avonds na een laatste aanval van de 36ste Divisie van generaal Jouannic. De Franse verovering van Marchais-en-Brie was erg belangrijk omdat het hen in staat stelde de rechterflank van het 2e leger te omsingelen en Montmirail werd nu van twee kanten bedreigd. Generaal von Bülow en zijn stafchef, generaal Otto von Lauenstein, waren zeer pessimistisch en besloten dat een verdere terugtocht onvermijdelijk was. Montmirail werd ontruimd en het VII Korps van Generaal von Einem en het X Reserve Korps van Generaal von Eben vielen terug naar het oosten tot aan de Margny-Le Thoult lijn, waardoor de kloof tussen de rechterflank van het 2e Leger en de linkerflank van het 1e Leger nog groter werd.

Om 19.45 uur op 8 september arriveerde luitenant-kolonel Richard Hentsch, een officier die door generaal von Moltke met volledige bevoegdheid naar het front was gestuurd, op het hoofdkwartier van het 2e leger in kasteel Montmort, waar hij onmiddellijk sprak met generaal von Lauenstein en het hoofd van het operatiebureau, luitenant-kolonel Arthur Matthes. Generaal von Lauenstein meldde dat de situatie van het leger zeer ernstig was; in de daaropvolgende ontmoeting met generaal von Bülow sprak deze van een "ernstige en zelfs gevaarlijke" situatie en klaagde hij hard over het gedrag van generaal von Kluck, wiens gebrek aan medewerking er volgens hem toe had geleid dat de kloof tussen de twee formaties van de Duitse rechtervleugel groter was geworden. Tijdens de vergadering kwam het zeer slechte nieuws van de val van Marchais-en-Brie en de overrompeling van de rechterflank; dit nieuws schokte alle aanwezigen, de officieren van het 2e leger gaven toe dat er geen reserves beschikbaar waren, dat de situatie 'wanhopig' was en dat het leger 'uit elkaar viel'. Voor het eerst werd er expliciet gesproken over een algemene terugtrekking. Luitenant-kolonel Hentsch hield zich rustig, deelde over het algemeen de mening van de andere officieren en vertrok op 9 september om 06:00 uur naar het hoofdkwartier van het 1e Leger om generaal von Kluck ervan te overtuigen de strijd op de Ourcq af te breken. Na zijn vertrek deelde generaal von Bülow, die zeer gedemoraliseerd was en volledig overtuigd na de laatste berichten dat een echte doorbraak aan de gang was in de kloof waar talrijke oprukkende vijandelijke colonnes werden gemeld, de generaals von Kluck en von Hausen op 9 september om 09:02 uur mee dat het 2e Leger "aan zijn algemene terugtocht begon".

Na de successen van 8 september was generaal Franchet d'Esperey zeer optimistisch; hij vaardigde een proclamatie aan de troepen uit waarin hij de vijand "in volle aftocht" noemde en aandrong op een "krachtige achtervolging". De Franse generaal was zich bewust van de noodzaak om het offensief onverwijld voort te zetten; daarom werden nieuwe bevelen gegeven aan de formaties van het 5e leger om van de situatie te profiteren. Terwijl het cavaleriekorps van generaal Conneau banden zou onderhouden met de Britten op de linkerflank, zouden het 18e en 1e Korps naar het noorden trekken in de richting van Château-Thierry en Condé-en-Brie, terwijl het 10e Korps op de rechterflank naar het oosten zou trekken om generaal Foch te steunen wiens 9e Leger hard aan het vechten was in de moerassen van Saint-Gond. Om de Marne snel over te steken, liet generaal Franchet d'Esperey zijn brugbemanningen naar voren halen.

Ondanks de bedoelingen van generaal Franchet d'Esperey ontwikkelde de Franse opmars op 9 september zich langzaam langs het hele front en slaagde er niet in de Duitsers aan te vallen en hun aftocht te blokkeren. Op de rechtervleugel werden de Franse operaties gehinderd door de moeilijkheden van generaal Foch, wiens troepen een tegenslag hadden gehad bij Mondement; het 1e Korps van generaal Deligny werd vervolgens naar het oosten gestuurd in de richting van Étoges in de hoop het Duitse X Korps van achteren te raken. De Fransen rukten met weinig moeite enkele kilometers op, maar konden de Duitsers niet onderscheppen. Het 3e Legerkorps van generaal Hache ondervond ook weinig weerstand; alleen zwakke achterhoede belemmerde de opmars bij Margny om 16.00 uur en de Fransen slaagden erin, na het inzetten van artillerie, de Marne te bereiken en deze bij Dormans over te steken. Ondertussen had het 18de Legerkorps van generaal Maud'huy om 12 uur op de linkerflank een positie ingenomen op de noordelijke oever van de rivier na de bevrijding van Château-Thierry. De Franse cavalerie vertoonde in deze fase weinig dynamiek en slaagde er niet in de Duitse terugtocht ernstig te belemmeren.

Het Britse Expeditiekorps bleef op 9 september voorzichtig en langzaam oprukken; generaal French vond het gevaarlijk om de opmars te versnellen en, bij gebrek aan precieze informatie over de aanwezige vijandelijke troepen, gaf hij er de voorkeur aan zeer omzichtig te werk te gaan. Ook de Britse cavalerie voerde haar achtervolgingstaken praktisch niet uit en onderhield slechts verbindingen met de Franse linkerflank. Deze aarzelingen bevorderden de Duitse terugtocht, die zich ordelijk ontwikkelde. Tegen 05.30 uur was het Britse I Korps onder Generaal Haig al ten noorden van de Marne na de rivier te zijn overgestoken zonder weerstand te ondervinden bij Nogent-sur-Marne en Azy-sur-Marne, maar ondanks de duidelijke tekenen van de Duitse terugtocht was de identificatie vanuit de lucht van vijandelijke colonnes ten noorden van Château-Thierry voor Generaal French aanleiding om de opmars van het I Korps om 15.30 uur tijdelijk stop te zetten. In het westen stak het II-korps van generaal Smith-Dorrien 's ochtends bij Nanteuil-sur-Marne ook de Marne over, maar werd tot 18.00 uur tegengehouden door een geïmproviseerde Duitse formatie onder bevel van generaal Kraewel. Verder naar het westen ondervond het 3e Legerkorps van generaal William Pulteney meer moeilijkheden, dat werd gedwarsboomd door mitrailleurvuur en Duitse artillerie op de noordelijke oever van de Marne rond La Fertè-sous-Juarre. Na enkele mislukte pogingen staken de Britten de rivier over, maar slaagden er niet in verder op te rukken en waren niet in staat de aanval in te zetten tegen de linkerflank en de achterhoede van het Duitse 1e leger, zoals generaal Maunoury aandrong.

Vechten in de moerassen van Saint-Gond

Generaal Joffre was sinds eind augustus, terwijl hij zijn troepen organiseerde voor het tegenoffensief op de linkervleugel, bezorgd om het behoud van de samenhang van zijn rechtervleugel, die onder zware druk stond van het Duitse 4e en 5e leger. Het 3e leger van generaal Sarrail en het 4e leger van generaal de Langle de Cary slaagden erin hun terrein te verdedigen en het bolwerk Verdun te beschermen, maar de Franse opperbevelhebber was gedwongen een nieuw 9e leger te vormen met geïmproviseerde krachten, toevertrouwd aan generaal Ferdinand Foch om het gat in de verdediging te dichten dat was ontstaan tussen het 5e leger links en het 4e leger rechts. Het 9e leger, voornamelijk gevormd door het 9e korps van generaal Pierre Dubois en het 11e korps van generaal Joseph Eydoux, moest het gebied verdedigen tussen het plateau van Brie in het westen, de onbegaanbare en bijna onbegaanbare moerassen van Saint-Gond (Marais de Saint-Gond) in het midden en de Champagnevlakte in het oosten.

Links van het 9e leger bevond zich het 5e leger van generaal Franchet d'Esperey, dat in de ochtend van 6 september zijn offensief was begonnen in de richting van Montmirail; vóór generaal Foch bevonden zich de linkervleugel van het 2e leger van generaal von Bülow en het 3e leger van generaal Max von Hausen, die op 5 september van generaal von Moltke opdracht hadden gekregen om verder op te rukken naar Troyes en Vendoeuvre. De gevechten in deze sector begonnen in het westen, waar een divisie van generaal Foch samen met het 10e Korps van generaal Defforges hard vocht zonder terrein prijs te geven tegen het Hannoverse 10e Legerkorps van generaal Albert Theodor Otto von Emmich; in het oosten, langs de loop van de Somme-Soude, had het Franse 11e Korps moeite om een solide verdediging te organiseren en wonnen de troepen van een deel van het Pruisische Garde Legerkorps van generaal Karl von Plettenberg aanvankelijk terrein. In het centrum had het 9e Legerkorps de noordelijke rand van de moerassen van Saint-Gond bereikt, waar het frontaal botste met andere eenheden van de Pruisische Garde; na bittere gevechten vielen de Fransen 's middags terug naar de zuidelijke rand van de moerassen. De Franse artillerie greep zeer doeltreffend in en de Duitsers werden tegengehouden ondanks de interventie, ter hulp van de Garde, van de Saksen van het XIIe legerkorps van generaal Karl Ludwig d'Elsa.

Ondanks de moeilijke gevechten op 6 september was generaal Foch van plan de aanvallen met maximale energie te hervatten om het hoofdoffensief van de Franse linkervleugel te ondersteunen, volgens de richtlijnen van generaal Joffre; zijn plannen hielden in dat het 11e Legerkorps op de rechterflank van het leger zou oprukken naar het noorden en noordwesten, terwijl in het centrum het 9e Legerkorps de moerassen van Saint-Gond stevig zou barricaderen alvorens op zijn beurt aan te vallen. De gevechten begonnen echter op de linkerflank, waar het de Duitsers van het X-korps waren die aanvielen in de richting van Soizy-aux-Bois en Sézanne.

Gedurende de ochtend braken hevige gevechten uit in Soizy-aux-Bois en de omliggende bossen; de Duitsers maakten enige vooruitgang, maar de Franse 42ste Divisie, versterkt door de artillerie van de 51ste Reserve Divisie, deed voortdurend tegenaanvallen en slaagde erin hen zes kilometer ten noorden van Sézanne tegen te houden. Aan de rechterkant viel de Duitse 19de Divisie aan in de richting van Mondemont en de Allemant heuvelrug, maar in deze sector werd de solide Marokkaanse divisie van Generaal Georges Louis Humbert, behorende tot het 9de Legerkorps, ingezet die haar posities in het westelijke deel van de Saint-Gond moerassen behield. In het oostelijk deel van het moerassige terrein en langs de rivier de Somme-Soude leden de Duitsers een reeks tegenslagen tegen het Franse 11de Legerkorps van generaal Eydoux en werden ze voortdurend onder vuur genomen door de Franse veldartillerie; 75 mm kanonvuur verijdelde elke aanval van de Pruisische Garde en de Saksen van het 3de Leger van Generaal von Hausen; de Duitsers werden, na een reeks aanvallen en tegenaanvallen, teruggedrongen naar hun uitgangsposities en konden de moerassen niet omzeilen of de Somme-Soude oversteken.

De Duitse situatie werd moeilijk; in de westelijke sector van de moerassen waren de troepen van het 2e Leger van generaal von Bülow, het 10e Legerkorps en het Wachterkorps, uitgestrekt over een lang front met weinig verbinding met de verder naar het westen opgestelde legereenheden, erg verzwakt na het ondergaan van het dodelijke Franse artillerievuur dat alle beweging belemmerde; de soldaten waren uitgeput na de lange marsen en voortdurende gevechten. In de oostelijke sector van de moerassen leek de situatie van het 3e leger van generaal von Hausen nog kritieker. Generaal von Hausen had een deel van zijn troepen moeten verspreiden om de op de flanken opgestelde legers te ondersteunen; hij had daarom het XIX-korps van generaal Maximilian von Laffert naar het oosten gestuurd ter ondersteuning van het 4e leger, terwijl een deel van het XIIe legerkorps van generaal d'Elsa de aanvallen van de Pruisische Garde in het westen had ondersteund. Het 3de Leger bleef dus achter met verminderde krachten en boekte geen vooruitgang gedurende de dag van 7 september; de Saksen waren de hele dag onder vuur genomen door Franse 75 mm kanonnen.

Generaal von Hausen, commandant van het 3e leger, nam op 7 september om 17.00 uur een gedurfd initiatief; omdat hij het van essentieel belang achtte de actie van de Franse artilleriebatterijen te blokkeren, besloot hij zijn troepen te hergroeperen en bij zonsopgang aan te vallen met een frontale bajonetaanval op de centraal-oostelijke sector van de vijandelijke opstelling, die als de zwakste werd beschouwd, in een poging de Fransen te verrassen en de geschutsopstellingen in gevaar te brengen. De aanval zou links worden geleid door generaal Hans von Kirchbach met een deel van het XII Reserve Legerkorps, de XII en XIX Saksische Legerkorpsen; rechts zouden de twee divisies van het Pruisische Garde Legerkorps van generaal von Bülow onder generaal von Plettenberg aanvallen met toestemming van generaal von Bülow. Nadat hij om 21.15 uur was geïnformeerd, keurde generaal von Moltke laat in de avond het plan van generaal von Hausen goed.

De Duitse aanval werd bij verrassing ingezet zonder enige voorbereiding van de artillerie bij zonsopgang op 8 september; de soldaten rukten op met bajonetten in de loop en geweren ongeladen, vertrouwend op de kracht van de massale aanval. Rechts werd de hoofdaanval ingezet door de 2e Garde Divisie, ondersteund op de flank door de 1e Garde Divisie, terwijl links de 32e Saksische Divisie en de 23e Saksische Reserve Divisie onder vuur kwamen. De infanterie rukte op door het moerassige terrein en boekte al vroeg schitterende successen.

De belangrijkste Franse verdediging in de aangevallen sector werd toevertrouwd aan de vermoeide en verzwakte 21e en 22e Divisie van generaal Eydoux van het 11e Legerkorps; deze divisies werden verrast door de onverwachte frontale aanval en waren niet in staat de Duitse infanterie tegen te houden, die de linies overviel, de dorpen Normée en Lenharrée veroverde, de Somme-Soude overstak en de moerassen van Saint-Gond in het oosten omzeilde. De Duitse opmars bracht de Franse veldartilleriebatterijen in gevaar, die hun posities moesten verlaten om niet overweldigd te worden; de twee divisies van het 11de Korps leden zware verliezen en trokken zich terug naar het zuiden. Om 06:15 zag de situatie op de rechtervleugel van het 9de Leger er zeer kritiek uit: het 11de Korps was 6-8 kilometer teruggevallen ten zuiden van de moerassen; om 12:00 arriveerden de Pruisische Garde divisies bij Fère-Champenoise. Links bezetten de Saksen Sommesous en gingen verder naar de rivier de Vesle. Generaal Foch verkeerde in ernstige moeilijkheden, maar hij was vastberaden en vastberaden om niet op te geven en door te zetten, erop rekenend dat hij uiteindelijk zou winnen. Met de 18de Divisie en de 52ste Reserve Divisie slaagden de Fransen erin een nieuwe, precaire verdedigingslinie op te zetten; de Saksen werden gedwarsboomd door artillerievuur en vertraagden hun opmars ten zuidoosten van Fère-Champenoise. De Fransen leden zeer zware verliezen in hun poging de Duitse aanval te stoppen; sommige regimenten werden bijna vernietigd, veel eenheden raakten gedesorganiseerd, noodformaties moesten worden geïmproviseerd met overlevenden van verschillende divisies. Maar zelfs voor de Duitsers had de open opmars in dichte massa's aan de bajonet zware verliezen gekost, de Saksische troepen waren zeer vermoeid en hadden onvoldoende voorraden; bij gebrek aan versterkingen raakten ze snel uitgeput en kwamen ze in moeilijkheden. De totale verliezen in de aanvalsmacht liepen op tot 20% van de effectieve krachten, en ook de Pruisische Garde divisies kwamen zeer uitgeput uit de hevige gevechten. Generaal von Hausen moest aan het eind van de dag constateren dat de verrassingsaanval was uitgelopen op een "moeilijke en trage voorwaartse beweging".

Terwijl de rechtervleugel van het Franse 9e Leger dreigde in te storten, hadden de Fransen op de ochtend van 8 september op de linkerflank het initiatief genomen tegen de Duitse troepen van het VIIe Korps van het 2e Leger, dat al in grote moeilijkheden verkeerde door het gat dat op zijn rechtervleugel was ontstaan en op het punt stond de terugtocht te beginnen; de 42e Divisie en de strijdvaardige Marokkaanse Divisie van generaal Georges Louis Humbert drongen de vijand terug, heroverden Soizy-aux-Bois en Saint-Prix en bereikten om 09.00 uur de plaats van de Duitse troepen: 00 de Petit Morin in verbinding met het 5e leger van generaal Franchet d'Esperey. Maar het Franse succes was van korte duur; na het vernemen van de aanval van de Garde en de Saksen, ging het 10e Legerkorps van generaal von Emmich ook in de aanval, herwon het verloren terrein en ging verder richting Mondement. Aanvankelijk moest de Marokkaanse divisie zich ook terugtrekken en een deel van de moerassen van Saint-Gond opgeven. Generaal Foch werd geconfronteerd met een zeer gevaarlijke situatie; rechts was het 11de Korps in volle aftocht, terwijl het centrum van zijn linies zich in een hachelijke positie bevond. In de loop van de dag had hij tevergeefs aan generaal de Langle de Cary gevraagd om steun van zijn troepen; om 21.20 uur beloofde generaal Franchet d'Esperey echter het 10e Legerkorps van generaal Defforges te sturen om te helpen. Dankzij deze versterkingen kon Foch de 42e divisie terugtrekken uit de frontlinie en zijn reserves herverdelen; de Fransman was vastbesloten een tegenaanval in te zetten, zoals hij generaal Joffre vertelde in zijn beroemde communiqué van die nacht.

In feite nam generaal von Bülow, vanwege de algemene situatie langs het hele front, op de ochtend van 9 september, na een bezoek van luitenant-kolonel Hentsch, het besluit om de algemene terugtocht van zijn leger te beginnen. Maar om de Fransen te misleiden en hun achtervolging te vertragen, hervatten de Duitsers aanvankelijk hun aanvallen, die de positie van het 9de Leger opnieuw in gevaar leken te brengen. De belangrijkste gevechten vonden plaats vanaf het ochtendgloren in de sectoren Mondement en Fère-Champenoise: met een verrassingsaanval veroverden de Hannoverse soldaten van de 19e Divisie van het 10e Legerkorps Mondement, maar de Fransen deden een tegenaanval en in de middag werd de belangrijke tactische positie heroverd door de Marokkaanse Divisie van generaal Humbert. Aan de linkerkant won het Franse 10de Legerkorps, te hulp gestuurd door generaal Franchet d'Esperey, terrein, overrompelde Petit Morin en drong de terugtrekkende Duitsers op.

In de oostelijke sector van de moerassen van Saint-Gond gaf generaal von Hausen eveneens opdracht tot nieuwe aanvallen met behulp van troepen van het XII Reservekorps; de soldaten van het Pruisische Gardekorps lanceerden opnieuw een aanval met orde en discipline, rukten op ten zuiden van Fère-Champenoise en slaagden erin het dorp Connantre te veroveren; de Fransen vochten hard om hen tegen te houden en 's middags greep de artillerie doeltreffend in: de soldaten van de Pruisische Garde waren uitgeput en hadden opnieuw zware verliezen geleden. Links konden drie Saksische divisies niet veel vooruitgang boeken. Intussen was generaal von Bülow begonnen met de terugtrekking van zijn troepen rechts van de Saksen en om 17.00 uur begon de Duitse infanterie van het 2e leger het in de moerassen van Saint-Gond gewonnen terrein te verlaten, met achterlating van de achterhoede.

Terwijl hij bezig was de nieuwe Duitse aanvallen af te slaan, probeerde generaal Foch het algemene tegenoffensief te organiseren om het verloren terrein in de moerassen terug te winnen; hij voltooide uiteindelijk de hergroepering van zijn troepen, concentreerde zeven divisies van het 9e en 11e Legerkorps en zette ook zijn reserve 42e Divisie in, die net de overdrachtsmars van de linkervleugel naar de rechtervleugel van de opstelling had voltooid. Het tegenoffensief, aanvankelijk gepland voor 17.15 uur op 9 september, werd uiteindelijk uitgesteld tot de volgende dag. Op de ochtend van 10 september werden de Fransen slechts door verspreide achterhoedegevechten aangevallen, omdat de Duitsers zich nu langs de hele linie terugtrokken; in de late namiddag van 9 september had generaal von Hausen kennis genomen van de beslissingen van generaal von Bülow en daarom de terugtrekking bevolen van zelfs een deel van zijn leger dat het risico liep geïsoleerd te raken. De Franse soldaten van generaal Foch waren uitgeput na dagen van aanhoudende gevechten en op 10 september, vertraagd door achterhoedes en drassig terrein, rukten ze langzaam op naar het noorden, heroverden posities maar slaagden er niet in het merendeel van de terugtrekkende Duitse troepen aan te vallen.

Duitse Algemene Terugtocht

Tijdens de strijd waren generaal von Moltke en de OHL, die ver achter in Luxemburg waren gevestigd, niet in staat de controle over de legers te velde te behouden wegens ernstige communicatieproblemen; de generaal werd dan ook niet tijdig geïnformeerd over de situatie en ontving slechts onvolledige en onduidelijke berichten, hetgeen zijn onderliggend pessimisme versterkte. Na het vernemen van de ontstane kloof tussen het 1e en 2e leger, vertoonde generaal von Moltke tekenen van een verzwakkend moreel; hij sprak zelf van "verschrikkelijke spanning" en "verschrikkelijke moeilijkheden". Op 8 september, toen er al twee dagen geen precieze berichten van de twee rechtse legers waren gekomen, kwam er meer verwarrend nieuws en was er bijna paniek in de OHL. Generaal von Moltke besloot daarom luitenant-kolonel Richard Hentsch, hoofd van de informatiesector van de OHL, naar de hoofdkwartieren van de verschillende legers te sturen om de situatie op te helderen en de nodige stappen te ondernemen. De luitenant-kolonel werd nauwkeurig gemachtigd om een terugtocht te bevelen "indien dit onontbeerlijk wordt geacht" en kreeg "volledige bevoegdheden" om naar eigen goeddunken te handelen op gezag van de chef van de generale staf.

Luitenant-kolonel Hentsch verliet het OHL op 8 september om 10.00 uur en begon, vergezeld van de kapiteins König en Koeppen, aan zijn missie. Hij begaf zich eerst naar het hoofdkwartier van het 5e Leger, dat hij om 13.00 uur bereikte, en het 4e Leger, waar hij om 15.15 uur aankwam. Het nieuws dat hij over de situatie van deze twee legers verzamelde was geruststellend: beide beheersten de situatie en planden nieuwe aanvallen. Om 16.30 uur begaf luitenant-kolonel Hentsch zich naar Châlons-sur-Marne, waar het hoofdkwartier van het 3e leger was gevestigd; de officier sprak met de stafchef, generaal Ernst von Hoeppner, die een optimistisch beeld van de situatie gaf. De luitenant-kolonel kon de OHL vervolgens per radio meedelen dat de situatie aan het front in deze drie legers "volkomen gunstig" was.

De zaken veranderden 's avonds toen Hentsch het hoofdkwartier van het 2e leger bereikte, waar hij een situatie van ontmoediging en pessimisme onder de officieren aantrof; het leger werd beschreven als zijnde in "desintegratie" en daarom werd met volledige instemming van de officier besloten de algemene terugtocht te beginnen. Luitenant-kolonel Hentsch ging in de ochtend van 9 september naar Mareuil-sur-Ourcq, het hoofdkwartier van het 1e leger, waar hij om 11.30 uur aankwam en onmiddellijk de stafchef, generaal von Kuhl, ontmoette, die zich niet al te veel zorgen leek te maken. Generaal von Kuhl verzweeg de dreiging op de linkerflank van het leger niet, maar verklaarde dat er een beslissende manoeuvre aan de gang was om de Franse linkerflank te omsingelen; hij beschouwde de opmars van de Britten als "niet tragisch" omdat ze "steeds zeer traag optraden".

Luitenant-kolonel Hentsch had heel andere informatie: hij beschreef de moeilijke situatie van de andere legers en zei dat de algemene terugtocht al aan de gang was, zodat ook het 1e leger de strijd moest staken en op zijn beurt moest terugtrekken richting Soissons en Fismes om zich aan te sluiten bij het 2e leger. Generaal von Kuhl protesteerde aanvankelijk, maar Hentsch zei dat het 2e leger uiteenviel en op grond van de "volledige bevoegdheid" die hem door generaal von Moltke was verleend, bevestigde hij het bevel tot terugtrekking. Geconfronteerd met dit rampzalige nieuws, gaf generaal von Kuhl toe dat zelfs een overwinning op Ourcq niet voldoende zou zijn en stemde in met het bevel tot terugtrekking, dat werd meegedeeld aan generaal von Kluck, die, hoewel teleurgesteld, het besluit accepteerde. Om 13.15 uur op 9 september gaf generaal von Kluck het 1e leger opdracht zijn aanvallen te staken en zich terug te trekken 'in de richting van Soissons', waarmee de grote opmars naar Parijs met een definitieve mislukking werd beëindigd.

Terwijl hij bezig was de beslissende gevechten op de Ourcq en de Marne te controleren, moest generaal Joffre zich tegelijkertijd bezighouden met de situatie op de rechtervleugel, waar het 4e leger van generaal Fernand de Langle de Cary en het 3e leger van generaal Maurice Sarrail sinds 6 september tussen Vitry-le-François en de Argonne in hevige gevechten verwikkeld waren tegen het Duitse 4e en 5e leger. De opperbevelhebber verwachtte dat deze twee Franse legers ook zouden deelnemen aan het algemene tegenoffensief en bracht versterkingen aan uit Lotharingen, het XV- en XXI-korps.

Op de ochtend van 6 september ging generaal de Langle de Cary dan in de aanval na een hevig algemeen spervuur van zijn artillerie, maar drie dagen lang volgden bittere gevechten zonder beslissende resultaten voor beide partijen. Hertog Albrecht, bevelhebber van het Duitse 4e leger, was verrast door de onverwachte Franse aanval en riep steun in van de linkervleugel van het 3e leger, die het XIX-korps van generaal von Laffert inschakelde. Op 9 september probeerde hertog Albrecht het initiatief te nemen, maar zijn aanval liep op een mislukking uit en generaal de Langle de Cary, versterkt door de komst van het XXIe Korps van generaal Émile Edmond Legrand-Girarde, kon zijn posities consolideren en nieuwe aanvallen in de richting van Vitry-le-François voorbereiden. Het verloop van de operaties aan Duitse zijde werd ook belemmerd door de slechte samenwerking tussen hertog Albrecht en Kronprinz Wilhelm commandant van het verder naar het oosten ingezette 5e leger.

Op 6 september lanceerde generaal Sarrail, commandant van het Franse 3e leger, eveneens zijn offensief tegen het Duitse 5e leger, dat op zijn beurt oprukte om in zuidoostelijke richting naar Bar-le-Duc aan te vallen. Generaal Sarrail bezette posities ten zuidwesten van het fort Verdun en was van plan de Duitse linkerflank aan te vallen, maar in werkelijkheid vond een frontale botsing plaats die aanvankelijk ongunstig was voor de Fransen. Een divisie van het V-korps van generaal Frédéric Henry Micheler, ingezet om de kloof bij Revigny op de Franse linkerflank te blokkeren, werd aangevallen en verpletterd door het VI-korps van generaal Kurt von Pritzelwitz; de tussenkomst van het XV-korps van generaal Louis Espinasse moest een nederlaag helpen voorkomen en de vijand tegenhouden, maar op 8 september hadden de Duitsers aanzienlijk terrein gewonnen.

In deze fase kwam generaal Sarrail in conflict met generaal Joffre; de opperbevelhebber bekritiseerde de leiding van de operaties en het vermeende falen van bepaalde eenheden en eiste dat "de orde zou worden hersteld door alle noodzakelijke maatregelen te nemen"; bovendien gaf generaal Joffre, uit vrees voor een doorbraak door de kloof van Revigny, generaal Sarrail in de nacht van 8 september opdracht de troepen terug te trekken die rechts van hem in contact met Verdun waren opgesteld. Generaal Sarrail protesteerde hevig tegen dit bevel en besloot in plaats daarvan niet terug te vallen en de vestingwerken van Verdun koste wat kost te verdedigen; uiteindelijk werd het bolwerk fel verdedigd en blokkeerde het Franse 3e leger het Duitse offensief richting Revigny.

Op 10 september mislukte de laatste aanval van het Duitse 5de Leger; de Duitsers hadden al dagen zware verliezen geleden onder vuur van Franse 75 mm kanonnen onder leiding van generaal Frédéric Georges Herr, commandant van de artillerie van het VIe Korps van generaal Martial Verraux. Generaal Herr coördineerde zijn kanonvuur vakkundig door gebruik te maken van de informatie van verkenningsvliegtuigen en ballonnen; bij een gelegenheid vernietigden de 75-mm kanonnen van het VIe Legerkorps de veldartilleriebatterijen van het XVIe Legerkorps van generaal Bruno von Mudra, waarbij zesenzestig kanonnen werden vernietigd. Om het Franse kanonvuur te onderdrukken, besloot het 5de Leger van Kronprinz op 10 september om 02:00 uur met drie legerkorpsen een massale frontale bajonetaanval uit te voeren; na enige onzekerheid gaf de OHL toestemming voor deze riskante aanval, die op een totale mislukking uitliep. De Duitse infanterie, bijna 100.000 soldaten, werd tijdens de opmars bij Vaux-Marie, ten noorden van Sainte-Menehould, gedecimeerd door het dodelijke vuur van de Franse 75 mm kanonnen van het 5de en 6de Korps van het leger van generaal Sarrail; om 07:45 deden de Fransen een tegenaanval, de Duitsers vertoonden tekenen van desintegratie en verwarring en veel eenheden vielen terug na zware verliezen te hebben geleden. In sommige eenheden viel tot 40 procent van de mannen.

Op 10 september om 9 uur arriveerde luitenant-kolonel Richard Hentsch in het hoofdkwartier van het 5e leger in Varennes, komende van het bevel over het 1e leger, waar de algemene terugtrekking van de Duitse rechtervleugel definitief was vastgesteld. De officier legde de kritieke situatie en de genomen beslissingen uit en verklaarde vervolgens dat ook het 5e leger zich moest terugtrekken; Kronprinz Wilhelm en zijn chef-staf, generaal Konstantin Schmidt von Knobelsdorf, protesteerden tegen deze afspraken en vroegen om schriftelijke orders rechtstreeks van generaal von Moltke.

Generaal von Moltke ontving het eindrapport van luitenant-kolonel Hentsch na zijn terugkeer naar zijn hoofdkwartier in Luxemburg op 10 september om 12.40 uur; de stafchef keurde alle vastgestelde disposities en het bevel tot terugtrekken van de rechtervleugel goed; hij had gevreesd dat de situatie nog kritieker zou worden en was gerustgesteld door het nieuws. Het leek mogelijk om een ordelijke terugtocht van het 1e en 2e Leger te organiseren, waardoor de twee formaties zich weer konden verenigen en de kloof konden dichten. Ondanks dit voorzichtige optimisme besloot generaal von Moltke, wiens fysieke en mentale uithoudingsvermogen door de spanning van de campagne zwaar op de proef werd gesteld, uiteindelijk persoonlijk naar het front te gaan om de situatie te beoordelen.

Generaal von Moltke, in gezelschap van kolonel Tappen en luitenant-kolonel Wilhelm von Dommes, bereikte het hoofdkwartier van het 5e Leger waar hij een levendige discussie had met Kronprinz Wilhelm die zelfverzekerd leek en de pessimistische overwegingen van de stafchef weerlegde; vervolgens bezocht hij het 3e Leger waar hij overleg pleegde met generaal von Hausen. De stafchef schatte de situatie van het leger, dat, verspreid naar het oosten en het westen, "niet meer in staat was om te vechten", als zeer precair in. Om 13.00 uur kwam de generaal aan bij de commandopost van het 4e leger, waar hij een nog optimistische omgeving aantrof; sommige officieren raadden een algemene terugtocht af die het moreel van de troepen zou drukken. Op dat moment kwam een nieuwe pessimistische mededeling van generaal von Bülow van het hoofdkwartier van het 2e leger: de Fransen stonden op het punt door te breken op de rechterflank en het midden van het 3e leger. Dit zeer slechte nieuws schokte generaal von Moltke die, uit vrees voor een ineenstorting niet alleen van de rechterflank maar ook van het centrum van het leger, "de moeilijkste beslissing van mijn leven" nam en op 11 september om 13.30 uur de algemene terugtrekking van het hele leger beval.

De orders voor de algemene terugtocht bepaalden dat terwijl het 1e leger verder zou terugvallen over de Aisne naar Soissons en weer contact zou krijgen met het 2e leger, dat zich op zijn beurt terugtrok naar Reims en Thuizy, de andere legers achter Vesle zouden terugvallen: het 3e leger naar Suippes, het 4e leger naar Sainte-Menehould en het 5e leger ten noorden van de Argonne en Verdun. Generaal von Moltke, nu volledig gedemoraliseerd, keerde op 12 september om 14.00 uur terug naar het hoofdkwartier van de OHL in Luxemburg. Op 14 september besloot keizer Wilhelm II van Duitsland, teleurgesteld en woedend over de nederlaag en door zijn adviseurs gealarmeerd over de zenuwinzinking van de chef-staf, hem te ontslaan en het opperbevel toe te wijzen aan de minister van Oorlog, generaal Erich von Falkenhayn.

In de nacht van 9 september vaardigde generaal Joffre zijn "Bijzondere Instructie Nr. 20" uit; de opperbevelhebber was optimistisch en, geconfronteerd met tekenen van vijandelijke terugtrekking, voorzag een complexe manoeuvre om de terugtocht in een aftocht om te zetten en de Duitse rechtervleugel te vernietigen. Volgens deze richtlijn moest het Britse Expeditieleger zijn opmars versnellen en "met maximale energie" de flank en de achterkant van het Duitse 2e Leger aanvallen, dat vooraan door het 5e Leger van generaal Franchet d'Esperey moest worden aangevallen. Tegelijkertijd zou het 6e leger van generaal Maunoury ten noorden van de Ourcq blijven en met behulp van een cavaleriekorps het Duitse 1e leger omzeilen. Generaal Joffre liet de Franse regering weten dat hij "beslissende resultaten" verwachtte. Om 14.00 uur op 11 september, toen duidelijk werd dat het hele Duitse leger zich terugtrok, zei de generaal tegen minister van Oorlog Alexandre Millerand dat "de Slag om de Marne is geëindigd in een onbetwistbare overwinning", maar in zijn agenda voor de troepen herhaalde hij het belang om te profiteren van het gunstige moment en de vijand "energiek" te achtervolgen "zonder hem een pauze te gunnen".

De Engels-Franse legers zouden oprukken over het hele front van Meaux tot Châlons-sur-Marne; generaal Maunoury zou Soissons bereiken, de Britten van generaal French zouden naar Fismes trekken, de legers van de generaals Franchet d'Esperey en Foch zouden oprukken naar Reims en Châlons. De laatste fase van de Slag om de Marne, gekenmerkt door de Engels-Franse opmars, duurde nog vier dagen: het effectieve optreden van de Duitse achterhoede vertraagde de achtervolging. De geallieerde opmars, geleid door uitgeputte troepen die niet snel konden oprukken, werd ook gehinderd door de regen die vanaf 11 september viel, waardoor de opmars op het modderige terrein zeer vermoeiend was. De legercommandanten meldden deze moeilijkheden aan generaal Joffre en verzochten om een tijdelijke stopzetting van de operaties om de troepen te laten rusten; generaal Franchet d'Esperey wees erop dat verdere aanvallen onmogelijk waren en dat de Duitse verdediging werd versterkt; ook generaal Foch meldde dat de vijand met grote hardnekkigheid standhield. De terugtrekkende Duitse troepen waren versterkt met troepen uit de Elzas en hadden ook posities ingenomen op de tactisch gunstige hoogten ten noorden van de rivier de Aisne, van waaruit ze tegen 12 september de opmars van de geallieerde linkervleugel konden blokkeren.

In de centrale sector en op de rechtervleugel van het front was de Franse vooruitgang eveneens beperkt: generaal Foch slaagde erin, ondanks het modderige terrein van Champagne, Fère-Champenoise te bevrijden en op 11 september bij Châlons de Marne over te steken, maar de legers van de generaals de Langle de Cary en Sarrail slaagden er niet in terrein te winnen. De doorbraakpoging van generaal Joffre aan de Aisne liep op 18 september uit op een mislukking en de opperbevelhebber moest met verbazing toegeven dat de operaties waren vastgelopen en dat "er geen hoop was om open terrein te bereiken". Bovendien bevond het Franse leger zich in een ernstige materiële crisis door een tekort aan artilleriegranaten, waardoor generaal Joffre zich op 21 september genoodzaakt zag verdere aanvallen uit te stellen en het munitieverbruik te beperken.

De Slag bij de Marne betekende de mislukking van het Schlieffenplan en maakte de mogelijkheid van een snelle Duitse overwinning aan het Westelijk Front voorgoed ongedaan. Er ontstond vrijwel onmiddellijk veel controverse onder militairen, deskundigen en historici over de oorzaken en verantwoordelijkheden voor de negatieve uitkomst van de slag voor de Duitsers. Sommigen vonden dat de nederlaag vooral te wijten was aan de slechte leiderschapskwaliteiten van generaal von Moltke, zijn onzekerheid en zijn pessimisme; anderen - vooral in Duitse militaire kringen - gebruikten luitenant-kolonel Hentsch als zondebok en gaven een luitenant-kolonel de schuld van de beslissende rol die hij speelde bij het beïnvloeden van von Moltke's bevel tot terugtrekking.

Volgens vele historici werden de belangrijkste fouten aan Duitse zijde gemaakt door generaal von Kluck, die op eigen initiatief de opmars ten zuidoosten van Parijs verlegde, de opmars op 2 september niet stopte en tenslotte de riskante beslissing nam om al zijn troepen te concentreren op Ourcq zonder zich te bekommeren om het behoud van de samenhang van het front. Deze manoeuvre creëerde een brede kloof tussen het 1e en 2e Leger waardoor de Britten bijna ongestoord konden oprukken, wiens dreigende penetratie het moreel van generaal von Bülow opschudde die, al in ernstige moeilijkheden onder de Franse aanvallen, besloot tot een algemene terugtocht. De directe hoofdrolspelers van de gebeurtenissen reageerden op deze beschuldigingen: luitenant-kolonel Hentsch beweerde dat hij de bevelen van het OHL trouw had uitgevoerd en meende dat hij de juiste beslissingen had genomen, die de volledige goedkeuring van generaal von Moltke hadden gekregen. Tot het einde van zijn leven bleef generaal von Kluck van mening dat hij zonder het bevel tot definitieve terugtrekking de overwinning in zijn sector had kunnen behalen en Parijs had kunnen veroveren, hoewel hij toegaf dat zelfs dit succes niet voldoende zou zijn geweest bij een ineenstorting van het Duitse front aan de Marne.

Ook in het Franse kamp ontstonden veel discussies om de verdiensten van de overwinning vast te stellen en de hoofdrolspelers aan te wijzen die verantwoordelijk waren voor de belangrijkste beslissingen voor de gunstige afloop van de slag. Generaal Joffre wordt nog steeds beschouwd als de belangrijkste architect van het succes; ondanks ernstige aanvankelijke strategische en tactische fouten slaagde hij er dankzij zijn daadkracht en voortdurend optimisme in een zeer ernstige situatie onder controle te krijgen en het initiatief te herwinnen door het tij van de gevechten te keren. Andere auteurs hebben er echter op gewezen dat het eigenlijk generaal Gallieni was die als eerste het tegenoffensief voorstelde en eiste dat de tijd zou worden versneld om het geschikte moment aan te grijpen en Parijs te redden. Ook andere generaals (Foch, Maunoury, Franchet d'Esperey) leverden met hun vastberadenheid en offensieve geest een belangrijke bijdrage aan de overwinning. In het Britse kamp gaf generaal French geen blijk van grote leiderschapskwaliteiten en toonde hij integendeel weinig vastberadenheid en pessimisme; pas op het laatste moment besloot hij zich bij het tegenoffensief aan te sluiten. De Britse troepen droegen bij aan de overwinning door vrijwel zonder tegenstand op te rukken en weinig verliezen te lijden.

Anderzijds waren de verliezen van de Fransen en de Duitsers zeer hoog; volgens officiële documenten noteerde het Franse leger in de hele maand september 213.445 doden, gewonden en vermisten; er is berekend dat minstens 40% van deze verliezen werden veroorzaakt door de Slag om de Marne. Van Duitse zijde zijn geen officiële cijfers beschikbaar over de verliezen die bij de gevechten zijn geleden, maar uit rapporten van de Gezondheidsdienst van het leger blijkt dat de legers aan het Westelijk Front in de eerste tien dagen van september 99.079 soldaten dood, gewond en vermist hebben gemeld, waarvan ongeveer 67.000 bij de vijf legers hoorden die voornamelijk bij de Slag om de Marne betrokken waren.

Vanuit technisch oogpunt speelde de Franse veldartillerie, uitgerust met het uitstekende 75 mm kanon, een beslissende rol in de strijd, door een groot aantal granaten af te vuren zowel ter ondersteuning van infanterieaanvallen als om Duitse aanvallen af te slaan. De 75 mm batterijen toonden hun grote doeltreffendheid aan de Marne: Duitse troepen beschreven in hun getuigenissen de precisie en vuurkracht van deze stukken en hoge Duitse officieren verklaarden dat de Franse 75 mm batterijen 'superieur waren aan de onze ... ook in hun tactiek en vuurkracht'.

Strategisch gezien waren de Fransen, bij gebrek aan verse troepen en getrainde cavalerie, echter niet in staat de gunstige situatie die door de Duitse terugtocht was ontstaan, uit te buiten. Na de onbesliste uitkomst van de 'zeerace' begon de standenoorlog, die tot november 1918 zou duren. Volgens de Britse officiële historicus, generaal Edmonds, was het niet benutten van de overwinning van de Marne echter ook te wijten aan de magere Britse troepen die op het continent waren geland: de interventie op de Duitse achterhoede van ten minste een deel van de resterende territoriale troepen in Groot-Brittannië had volgens hem beslissende resultaten kunnen opleveren en de oorlog kunnen beëindigen met een geallieerde overwinning.

De verrassende afloop van de slag en de schijnbaar onverklaarbare Duitse terugtocht voor Parijs op de drempel van de overwinning gaven de Franse propaganda de gelegenheid te spreken van een 'wonder van de Marne'. Het schijnt dat Gallieni deze uitdrukking voor het eerst gebruikte toen Maunoury in de vroege namiddag van 9 september de generaal, die een definitieve Duitse aanval op het Parijse versterkte kamp vreesde, meedeelde dat "de troepen in Parijs geen vijand meer tegenover zich hebben"; waarop de militaire gouverneur van de hoofdstad zou hebben gezegd: "Dit is het wonder van de Marne!

Ter nagedachtenis aan de gesneuvelden in de slag werden na de oorlog het Nationaal Overwinningsmonument van de Marne (Mondement-Montgivroux), het Monument van de Slag om de Marne (Dormans, ook gewijd aan de slachtoffers van de Tweede Slag om de Marne) en het monument van La Ferté-sous-Jouarre opgericht. Deelnemers aan een van de twee veldslagen van de Marne kregen een speciaal ontworpen onderscheiding, de Marne-medaille.

Bronnen

 1. Eerste Slag bij de Marne
 2. Prima battaglia della Marna
 3. ^ a b c d Herwig, p. 244.
 4. ^ Gilbert, p. 97.
 5. ^ "Mémoire des hommes".
 6. ^ "Battle of the Marne: 6–10 September 1914". BBC History. 2014. Retrieved 12 January 2018.
 7. a et b Plusieurs limites chronologiques sont proposées par les ouvrages sur le sujet, avec d'une part un début le 5 (engagement des avant-gardes de la 6e armée française au soir) ou le 6 septembre (offensive générale française), d'autre part une fin le 9 (début de la retraite pour les Ire, IIe et IIe armées allemandes)[4], le 10 (retraite de la IVe allemande)[5], le 12 (fin de la poursuite sur l'Aisne)[6] ou le 15 septembre (fin de la poursuite pour la 3e armée française)[7].
 8. La distance de 225 km correspond à l'arc-de-cercle passant par Nanteuil-le-Haudouin, Meaux, Coulommiers, Mailly-le-Camp, Revigny-sur-Ornain et Dombasle-en-Argonne.
 9. a b Gerhard Hirschfeld (Hrsg.): Enzyklopädie Erster Weltkrieg. Ferdinand Schöningh, Paderborn 2003, ISBN 3-506-73913-1, S. 697.
 10. a b Spencer C. Tucker: Battles That Changed History. An Encyclopedia of World Conflict. ABC-CLIO, Santa Barbara 2010, ISBN 978-1-59884-429-0, S. 401.
 11. Janusz Piekałkiewicz: Der Erste Weltkrieg. Econ Verlag, Düsseldorf/ Wien/ New York 1988, ISBN 3-430-17481-3, S. 59 ff.; Jean-Jacques Becker, Gerd Krumeich: Der große Krieg. Deutschland und Frankreich 1914–1918. Aus dem Französischen von Marcel Küstner und Peter Böttner. Klartext-Verlag, Essen 2010, ISBN 978-3-8375-0171-1, S. 209.

Please Disable Ddblocker

We are sorry, but it looks like you have an dblocker enabled.

Our only way to maintain this website is by serving a minimum ammount of ads

Please disable your adblocker in order to continue.

Dafato needs your help!

Dafato is a non-profit website that aims to record and present historical events without bias.

The continuous and uninterrupted operation of the site relies on donations from generous readers like you.

Your donation, no matter the size will help to continue providing articles to readers like you.

Will you consider making a donation today?